Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Tárgyak, Ereklyék. Ikonfestés. Festmények, szobrok. Festészet. Zene. Az indiai zene. Foglalkozzam zenével? Színész Versírás

2009.03.14

Tárgyak, Ereklyék

 

Kérdező: 2. Tárgyak közvetíthetnek kegyelmet, isteni erőt?

HANG: 2. Szólnom kell még tárgyakról, melyek képesek kegyelmeket közvetíteni. Mint tudod, minden tárgy egy összesűrűsödött gondolat. Isten mindenben létbenn-tartó módon jelen van. A kő azért kő, mert az Isten kőnek szereti azt. Ha tehát valaki imával, áldással, egy tárgyat arra szentel, hogy Velem jobban kapcsolatba hozza őt, akkor ez a tárgy olyan külső kegyelemmé válik, mely jobban segítheti őt Felém. Persze, ezt is, mint mindent, el lehet rontani. Válhat ilyen tárgy olyan pótcse-lekvések rugójává, melyek nem növelik, hanem késleltetik a szeretet kibontakozását. De egy tárgy fölött végzett ima, áldás nem erre való, hanem arra, hogy jobban szeressétek egymást, Irántam való szeretetből. Erre valók az ereklyék is. 5 / 369

 

 

 

Ikonfestés

 

Kérdező: 1. Foglalkozzam-e ikonfestéssel?

HANG: 1. Minden pozitív képességed arra való, hogy élj velük! Ha szívedben felmerül a vágy arra, hogy ikonfestéssel foglalkozz, az mindaddig tetszi Nekem, a te Jézusodnak, amíg ezt jó szándékkal teszed.

    Minden ikon lényegéhez tartozik annak lelkülete, aki azt festi! Ezért fontos, hogy minden ikonfestő imával és böjttel készítse elő magát arra, hogy ikont fessen! E nélkül az ikon nem ikon! 28 / 2822

 

 

Festmények, szobrok

 

 

Kérdező: Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, rádiót, stb. Pszichiátriára kerültem, öngyilkossági kísérletem volt. Nem tudom, vállaljam-e a közös együttélést olyan valakivel, akivel ugyanakkor egy  beteget is vállalnom kellene?

HANG: Sok testi, lelki megpróbáltatás ért eddig. Nagyon meg kellett élned, hogy magadra vagy utalva. Mivel átlagon felüli érzékeny idegrendszerrel születtél a földre, ezért te súlyosabban élted át azokat a megpróbáltatásokat, melyekbe belesodródtál. Nekem sem volt könnyű dolgom veled. Úgy akartál füg-getlenülni Tőlem, hogy ezt Velem próbáltad megideologizálni. Ezt most jobban meg kell magyaráznom.

     Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSESSÉG VAGYOK, AKI A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG ÉS KÍVÁNOM MÁSOKTÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól határolom el Magam, és ezt kérem másoktól is. A képek, tévé, rádió, stb. nem ilyenek. Rám hivatkozva ezeket félredobni, enyhén szólva eltávolodás Tőlem, s út a diliház felé. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel szükséges foglalkozni, de igenis jelenti azt, hogy nem érdekes, foglalkozik-e valaki ezekkel, mint eszközökkel,  vagy sem. Éppen, mert eszközök, önmagukban nincs erkölcsi értékük. Se nem jók, se nem rosszak. A cél dönti el, tehát amire használja ezeket valaki, hogy jók, vagy nem jók. Pihenésre, kikapcsolódásra, szellemi, lelki töltekezésre használva, feltétlenül jó dolgok ezek. A festményekre ez különösen áll. Mérhetetlenül sok építő gondolatot tudtok átadni képek, szobrok által. Persze ezek használatát is, mint mindent, el lehet rontani. De azért, hogy el ne romoljon, hát ne is használjátok, ez butaság. Olyan ez, mint mikor valaki nem indul el sehová, nehogy útközben elessen.

    E bemutatkozás után most már mondhatom a következőket:

    Drága Gyermekem! Sokat szenvedtem amiatt, hogy gyakran ártottál magadnak. Ártottál testednek tudva, lelkednek tudatlanul. Mivel jó szándék vezetett legtöbbször, ezért e szenvedésem következménye lett az, hogy mindig melletted tudtam maradni, s meg tudtalak menteni annak érdekében, hogy még földi életedben a szándékom szerinti feladatodat teljesítsed.

    A szándékom szerinti feladat lényege a következő: Boldognak akarlak látni! E boldogságnak másik neve: benső béke. Körülményeid ellehetetlenülése lehetővé tette számodra azt, hogy a benned lévő jelenlétem megtapasztalhatóvá váljék. Ha előbb nem, hát utóbb. Az az élettengődés, mely most nálad külsőleg megnyilvánul, nem nevezhető boldog, a hazataláltság érzésétől átmelegített lelki állapotnak. Pedig Én ezt akarom elérni benned.

   Hidd el, bármit rajzolsz, bármit festesz, bármit írsz, Nekem örömöm telik munkádban. Ezt az örömömet szeretném megosztani veled. Azt is el kellene hinned, hogy sokkal nagyobb életerő rejtőzik benned, mint te gondolod. Sokkal többre vagy képes, mint amit teszel. Ezt nem azért mondom, hogy vigasztaljalak. Nem szoktam olcsó trükköket alkalmazni. Azért mondom, mert Én TUDOM ezt. Nem vagyok sem elkeserítő, sem hízelgő típus. A harmonikus bölcsesség szeretetben megélt igazságának megnyilvánulása vagyok, mint már bemutatkozásomban mondottam. Ezért érdemes nagyon komolyan venni Engem. 6 / 454

 

Festészet.

 

 

Kérdező:  2. Mi a véleménye a Mesternek munkámról?(Festőművész vagyok).

 3. Szeretnék kapcsolatba kerülni azzal a festővel, akinek munkáit nagyon értékelem.

HANG: A házastársi együttlét, éppen azért, mert kettő ember kapcsolatáról van szó, csak eszköz jellegű. Amennyiben közös célt tudtok magatok elé tűzni, s ennek megvalósításán fáradoztok, annyiban lehet harmonikus a kapcsolat. A lehetősége ennek mindig fönnáll elvileg. A gyakorlatban azonban mindkét fél szabadsága döntő. Egyik sem képes döntésben helyettesíteni a másikat. Csak elmondani tudjátok egymásnak, hogy mi az a cél, melyre a házastárs segítségével törekedni kívántok. Boldogítani úgysem tudjátok egymást. A boldogítás az Én szerepem mindannyitok életében, mivel mindenkit önmagamra teremtettem.

    Amit eddig mondtam, az annyit jelent a te életedben, hogy ne házasságod rendbehozatalán dolgozz, hanem a Velem való kapcsolat elmélyítésén. Először Engem kell megtanulnod teljes szívvel elfogadnod. Azután remélheted azt, hogy téged is elfogad az, aki hajlandó Engem elfogadni.

    Előbb-utóbb minden embernek meg kell tanulnia, hogy a házasság senki számára sem lehet cél, csupán eszköz, hogy Értem okosan áldozattá tudjatok válni.

 Csak ha azt tapasztalod, hogy társad Értem fogad el téged, akkor remélheted, hogy segíteni fog Felém. E megtapasztalásod akkor lesz igaz, ha ő nem téged, hanem önmagát akarja megjavítani. Te sem állhatsz elő azzal, hogy őt akarod javítani, csak azzal, hogy te meg akarsz javulni.

  Munkádat szándékod alapján értékelem. A legcsodálatosabb festmény, és a legegyszerűbb mosogatás, Előttem egyre megy. És ha valaki jobb szándékkal mosogat, mint az, aki szépen fest, hát bizony akkor az értékesebb szememben, mint a festés. És a hatás se bódítson el benneteket! Amint a leggyönyörűbb ember valakit üdvösségre, vagy kárhozatra irányíthat, úgy van ez a képekkel is.

   A szeretet mindig szentesíti az eszközt. Ha azért festettél valamit, hogy szeretetre vezéreljen bárkit is, akkor téged biztosan megszentel. De ha az általad festett képet valaki nem azzal a szándékkal nézi, hogy szeretetben növekedjen, akkor az számára nem hasznos, sőt káros is lehet. ( Gondolj a képrablókra.)

  Kedves Barátom! Minden ember, akit ti rendkívüli képességgel megáldott embernek ismertek meg, az a nagy egészbe illesztve, éppen megfelelő. Senki ne akarjon olyan lenni, mint a másik. Mindenki olyan akarjon lenni, mint ÉN! Vagyis, mindenki törekedjen jó akarattal kihozni, kibontani mindazokat a képességeit, melyeket fölfedezett önmagában, hogy odaadottsága révén másokat ösztönözni tudjon a szolgáló szeretet útján. 6 / 469

    

 

Kérdező:  2. Festői hajlamomat hogyan fejleszthetném legjobban?

HANG: 2. Művészi adottságod fejlesztéséért neked is, mint minden művésznek, meg kell szenvedned. Az a művészet, amely mögött nincs verejték, az nem igazi művészet. A sok tanulás, utánajárás, gyakorlás, próbálkozások, kudarcok, sikerek, vágyak, álmok, csalódások és ébredések, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy művészi képességed karizmává tudjon alakulni Általam.

 Mint már több alkalommal elmondtam a HANG különböző helyein, a karizma egy olyan emberi képesség, amelyet Én megtisztítok, fölerősítek a közösség javára. De e képességen neked kell dolgoznod, neked kell utánajárnod, hogy hogyan tudnád jobban megalapozni, kibontani. 10 / 823

 

 

Kérdező: 2. Festményeimmel mi a szándéka az Úrnak?

HANG: 2. Nekem veled van szándékom! Ehhez hozzátartozik minden olyan tevékenységed, ami kapcsolatban van veled. Tervem éppen az, hogy az érzékelhető világon túli valóság hírnöke légy!  11 / 985

 

 

Kérdező: 1. Útmutatást kérek. Folyamatosan a festészetet, vagy mást kell tennem?

HANG: 1. Szeretetem nem engedi meg, hogy Én, Jézus, olyan kérdésben döntsek, amely kizárólag a te hatáskörödbe tartozik. Az Isten első kegyelme a természet, a józanész, amely nem arra való, hogy mások gondolatait átvéve csökkentsétek saját felelősségeteket, hanem arra, hogy ennek használatával alakítsátok gondolkodásotokat az Én gondolkodásom irányában. Ez válik javatokra. Minden munkában van lehetőség Rám találni, és minden munkában van lehetőség ennek ellenkezőjére is. Olyan munkát válassz, amely szíved békéjét biztosítja még akkor is, ha látszólag az a nehezebb. Törekedj arra a párbeszédimára, amelyet a HANG-könyvekből megismerhettél, mert az ilyen imádságban ki tudom tisztázni lelkiismereted hangján keresztül problémáidat. 26 / 2563

 

 

Kérdező: 3. A festészethez van tehetségem.

HANG: 3. A festészeti és egyéb képességet nem elég senkinek csupán önmagában felismernie. Fontos az, hogy álljanak rendelkezésre azok az eszközök is, amelyek szükségesek egy képesség kibontakoztatásához.

    Kérdeztél még elhunyt édesanyádról és álmodról róla. Ő már sokkal jobb helyen van, mint földi életében valaha is lehetett volna. Álmod nem az ő állapotát, hanem a te benső szorongásodat, tehetetlenségi érzésedet tükrözte vissza. 26 / 2608

 

 

Kérdező: 1. Lehetek-e valaha igazi festő?

HANG: 1. Te már most igazi festő vagy, mert Értem, Jézusért teszed azt, amire képességed szerint alkalmas vagy. Én, Jézus, nemcsak téged, de minden Értem tett cselekedetet nagyon méltányolom. Mindannak, amit Értem teszel,  örök értéke van. Az emberek nem mindig, de Én, a te Jézusod, mindig helyesen értékellek téged!   35 / 3662

 

 

Zene

  

 MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL, ÉS A BÓDULATRÓL.        

      Szűzanya! Szólj hozzám, hallgat a Te szolgád!

HANG:  Az elbódulásról mondok pár gondolatot. - A zene, mely elbódítja világotokat, nem a szférák zenéje. Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által zenének nevezett ritmikus zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, kelti életre bennük. Isten nem elvesz, hanem odaad.

    A GONOSZ abban utánozza Istent, hogy kéri: add át magad. De ez a bódulatnak, a rövid élvezetnek történt odaadás kitárja a szív kapuját a rablás démonának. Mindent elrabol, lecsupaszít, ijesztő, zörgő, lelki-szellemi csontvázzá rágja szét szerencsétlen áldozatát.

   Igen. Ez a bódultság szöges ellentéte annak az extázisnak, mely­ben percek alatt többet tudhat meg a lélek Istenről, szépségről, harmóniáról, csendről és boldog békéről, mint az, aki a világ összes irodalmát elolvasta ezekről.

   Igen. Egyiknél is, másiknál is, részetekről az odaadottság a fontos. De Isten világában a Neki odaadottság másokat gazdagít. Tehát fejlődést, és nem haladását előmozdító tényező. Úgy legyetek tehát odaadottak, hogy ne lopkodjátok vissza darabokban Tőlem, Fiamtól azt, amit egykor, vagy most, egészen odaadtatok. Nagyon szeretlek benneteket, s kívánom, hogy nagyobb hatékonysággal tudjak működni azokban a gyermekeimben, akik veletek kapcsolatba kerülnek. Ezen kell közösen munkálkodnotok. Okos dolog bíz-ni az Én édesanyai szívem gyümölcsöket érlelő szeretetében!"  1 / 24

 

 

Kérdező: 5. A zene lehet-e isteni és sátáni is?

HANG: 5. A ZENE olyan kifejezési eszköz, amely isteni, ördögi egyaránt lehet. A ZENE hatása megmutatja, hogy ki áll mögötte! 11 / 991

 

 

Kérdező: 6. Az indiai zene által jó keresni a szívbékét?

HANG: 6. Semmiféle zenével, sem indiai, sem más zenével nem lehet szívbékét szerezni. Ezek a zenék külön-bőző fokon és minőségben csupán elbódulást eredményezhetnek. Szívékét csak Tőlem lehet átvenni. Ebbe besegíthetnek különböző eszközök, így a zene is, de ami a lényeg, a Rám koncentrálás, az nem zene, hanem belső elszántság, akarat, jó akarat, tehát Irántam való szeretet kérdése! 14 / 1265

 

 

Kérdező: 7. Az oratóriumról

HANG: 7. Ami pedig az oratóriumot illeti, arról azt kell tudnod, hogy csak annyiban érték, amennyiben szíved békéjét meghozta az, hogy dolgoztál rajta. E téren a következmény, a hatás, az eredmény már nem a te dolgod. Amíg meg vagy ezzel kötözve, addig tudnod kell, hogy ez is az Én helyemet foglalja el életedben. Ez pedig nem jó! A jó az, ha mindentől szabad vagy. Ezt akkor mondhatod majd el, ha nem foglalkozol magaddal, hanem - bármily áldozatba is kerül - arra a feladatra koncentrálsz, amit éppen el kell végezned.  14 / 1305

   

 

Kérdező: Normális dolog érezni műsorok, emberek gondolatainak, eszméinek szellemiségét?

HANG: A világon minden és mindenki hordoz valamilyen szellemiséget. Minden kapcsolat lényegéhez tartozik az, hogy hatást gyakorolnak egymásra.

   Amikor élőlényekről van szó, akkor ez az egymásra gyakorolt hatás mindkettő számára kikerülhetetlen. Ha csak az egyik fél élőlény, a másik egy műsor, szerkezet, rádió stb., akkor az érzékelhető hatás csak az élőlény számára érzékelhető, és ez nagyon is természetes!

   Éppen azért kell megválogatnotok barátaitokat, műsoraitokat, lemezeiteket, hogy az azokból sugárzó szellemiség építsen, és ne romboljon benneteket.

   Van angyali és van sátáni zene! Van angyali és sátáni műsor. Sőt, egy és ugyanazon műsorban is van úgy, hogy mindkettő sugárzik feléd!

   Azért van megkülönböztető képességed, hogy különbséget tudj tenni! Azért vagy szellemi lény, hogy lehetőségeidet saját lelked építésének szolgálatába állítsd, s ne lelked álljon szolgálatába olyan szellemiségeknek, amelyek elembertelenítenek.

   Azt nevezitek normálisnak, amely "külsőleg" általános, tehát nem lóg ki a sorból. Erre törekedni is kell mindaddig, amíg nem akadályoz az elmélyülésben. Az elmélyültség nem úgy szokott megnyilvánulni "külsőleg", hogy az a feltűnő kilógásával hatna másokra!

  Engem nagyon normális embernek tartottak, pedig mindenki tudta, hogy különleges adottságokkal rendelkezem! Mindenki tudta, hogy úgy beszélek, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. De azt is megérezték Rajtam, hogy Én nem érdekes  akartam lenni, hanem hasznos!

   Az erkölcsi hasznosság elve a legdöntőbb! Mélyítsd magadban bátran azt a képességet, amely a különböző szellemiségek megérzését finomítják benned. E finomításnak egyik legjobb és leggyakorlatibb eszköze ez a szempont: mennyire hasznos neked, és rajtad keresztül másoknak!  15 / 1319

 

           

Kérdező: 6. Miért szükséges a szellemvilágban a megjelölés?

HANG: 6. A megjelölés, mint szimbólum, nem szükségszerűen fizikális jelet jelent. A földi életben a szimbólumok, jelvények, a szóban, írásban közölt analógiák, a zene nyelvén közölt élmények azok az eszközök, amelyek valamit érzékeltetni tudnak abból, hogy hogyan látnak benneteket, és hogyan kerülnek egymással kapcsolatba a szellemvilág lényei. 16 / 1461

           

 

Kérdező: 1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.

            2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?

HANG: 1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Nekem ezt a kérdést. Most pontosítok.

    2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amelye számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, ZENÉMET hallgatják!  17 / 1700

           

                         

Kérdező: 1. Istentelen lett az, aki fiát elveszítette.

HANG: 1. A vallásosság nem jelenti azt, hogy emiatt valaki Istenhez tartozna. A legtöbb vallásos ember bálványimádó! A vallási érzék olyan, mint a zenei érzék. Előnye, hátránya egyaránt van az erkölcsi élet, tehát a boldogság területén. A terroristák legtöbbje vallásos! Vannak népfajok, amelyeknél különösen kifejlődött ez a metafizikai érzék. Ha nem tudnád, Engem vallástalanságom miatt fogtak el és végeztek ki! Hát ennyit a vallásosságról. 18 / 1809

 

 

Kérdező: 3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: 3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

   Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetséges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez nem is igénye!  20 / 2015

           

 

Kérdező: 2. Zeneórákon szeretném tanítványaimat szeretetre tanítani.

HANG: 2. Zene a mennyországban is van! Még csak ott van igazán! Akinek szívében él a mennyország, abban harmónia van, abban tehát a zene lelke él!

   Kétségtelen, hogy a földön a zenének olyan technikai követelményei vannak, amelyeket csak fáradságos munkával lehet megszerezni, de amint egy csillogó gyémánt értékelése feledteti a keret fáradságos kimunkálását, melyben ragyog, úgy kell a zenében átélni minél többet a zene lelkéből, a harmóniából!

   Sokszor nem könnyű ennek megértetése másokkal, de legalább maga a tanár élje és értékelje e harmóniát, és bízzon abban, hogy a zenének formát finomító hatása van akkor is, ha a technikát nem szívesen vállalják fel tanítványai! A gyümölcs nem együtt érik a fa ültetésével! Fáradság előzi meg a finom zamat ízlelését!  21 / 2075

 

 

Kérdező: 1. Miért vesztettem el a hangszerrel a kapcsolatomat?

HANG: 1. Te nem elvesztetted, hanem tudattalan vágyaidban kinőtted azt a szintet, amely a megtapasztalható képességed határát illeti. Vagyis, többre vágysz ma már, mint amire egyáltalán képes vagy, s méltatlannak érzed magadhoz, hogy eljátszadozz azon a szinten, amin vagy. A megfelelő zene 'hallgatása' is képes betölteni benned azt az űrt, amely benső fejlődésed folytán kialakult benned ahhoz viszonyítva, amire, mint zenész, képes vagy.  29 / 3008

           

 

Kérdező: 3. Kapcsolatom a zenével hogyan alakul?

HANG: 3. A zene is eszköz. Ha az a szándékod, hogy a zenében Velem találkozz, akkor beleöltözöm a zene harmóniájába, beleköltözöm a kottákba úgy, hogy ne csak létben-tartó módon, de boldogító módon is jelen legyek bennük!

   A zene egy olyan világnyelv, amely áldást, átkot egyaránt hordozhat. Azt, hogy melyiket hordozza, két szándék összecsengésétől függ: aki komponálja és aki hallgatja. Önmagában egyik sem elég! Nem elég csak a hallgató Istent kereső szándéka. Szükséges az is, hogy a zene komponálója is Istent kereső legyen.

   A ti korotokban borzalmas roncsolások mennek végbe jó szándékú hallgatók lelkében a különböző sátáni zenék hatására. Amint nem mindegy, hogy valaki mivel táplálja testét, úgy nem mindegy, hogy a zene világnyelvén elmondott tartalmak közül mire nyitja ki,  illetve, mivel szemben zárja be magát valaki.

   Szíved vágyának teljesítésére - a zenével kapcsolatban - azt kell mondanom, hogy kérésed, angyalaim segítségének igénylése, feltétlenül fog olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek jobban Hozzám emelnek téged. Ezt is jelenti az, hogy nincs meg nem hallgatott ima. Csupán arról lehet szó, hogy a téged mérhetetlenül szerető Isten, másképpen reagál kérésedre, mint te, aki Istenhez viszonyítva, mégiscsak tükör által, homályban látsz!  33 / 3379

 

 

Kérdező: 2. Foglalkozzam zenével?

HANG: 2. Az a zene, amely örömszerző harmónia, amely a lakodalmakon is szólni szokott, önmagában inkább gyógyítani tud, semmint ártani. A diszkók zenéjéről már nem mondható ez el. Az nem baj, hogy sok időt vesz igénybe mind a készület, mind az előadás. Engem nem csak azok hirdetnek, akik Rólam beszélnek, hanem azok is, akik békét, örömet, derűt, harmóniát sugároznak. Te is tanúsítani fogod azt, hogy az Én harmóniám benned él! Ez a legnagyobb, legtisztább igehirdetés!   40 / 4253

           

 

Színészet

 

 

Kérdező: 3. Egy színész hogyan azonosulhat a rosszat megtestesítő szereppel?

HANG: 3. Minden színész tudja, hogy jól kell játszania a szerepét. Ezt akkor teszi, ha a darab írójának, rendezőjének szándéka szerint teszi ezt. Bármilyen átélten éli meg valaki a gonosz szerepét, tudja, hogy ezzel a nézőket riasztja a rossztól, mert az írónak, rendezőnek is ez a szándéka! Így tehát az átélt rossz által nem válik rosszá, hanem olyan apostollá, aki másokat ezzel a szereppel hatékonyan akar elriasztani a rossztól. Itt arról az egyetlen esetről van szó, amikor a CÉL valóban szentesíti az eszközt! 23 / 2288

           

 

Kérdező: 2. Mi a véleményed a  hivatásomról. Színész vagyok.

HANG: 2. Hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez kaptad azt a színészi képességet, amely kell, hogy e hivatást betöltse. Akár negatív szerep vállalása által, (mennyire visszataszító a gyűlölet), akár pozitív szerep vállalása által (a jó érdekében érdemes minden áldozatot vállalni)!  35 / 3751

 

 

Vers

 

 

Kérdező: 3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: 3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

    Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetséges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló  a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez nem is igénye!

   Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál annyit, hanem azokkal a feladatokkal, amelyeket el kel végezned. Ezeket kell egyre fontosabbá, vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a megfelelő önnevelésedet biztosítsd magadnak! 12 / 1015

 

 

Kérdező:  2. A verseket, amelyeket írtam, Ő sugallta?

HANG: 2. A versek, amelyeket írtál, ugyanúgy jöhetnek Tőlem is, és a megtévesztőtől is. Gyümölcseikről ismeritek meg!   9 / 721

           

 

Kérdező: 3. Sok verset írtam már Jézusról, Máriáról.

HANG: 3. Szeretem verseidet, mert azok szíved virágai. Nekem a szándékod a fontos!  11 / 871

 

                      

Kérdező: 1. Fogok-e még verseket írni?

HANG: 1. Ami a te szabad döntésedtől függ, abba soha nem szólok bele. Fontos tudnod, hogy nem háríthatod át a felelősséget soha Rám! Ez nem szeretetlenség a részemről, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb fokú megbecsülése annak, hogy nem szolgám vagy, hanem testvérem, munkatársam! 12 / 1002

 

 

Kérdező: 1. Nem értem, hogy verseim születése tőlem függ.

HANG: 1. Nem értem, hogy miért nem érted azt, amit írtam?

Isten Lelke nem az erőszak lelke. A prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának ( 1. Kor. 14;32)! Nem vagytok dróton rángatott bábok!

   Az előfordulhat, hogy nem tudsz verset írni, amikor akarsz, de az nem fordulhat elő, hogy olyankor írjál, amikor nem akarsz! Aki egy benső ihletnek nem tud ellenállni, az zárt osztályra való. Más az, hogy valaki nem akar ellenállni, mert jónak látja, hogy ne álljon ellen. Van olyan, hogy valaki benső ellenállhatatlan ihletre hivatkozva gyilkol. Az ilyen ember nem beszámítható! Te döntöd tehát el, hogy írsz verseket, vagy sem. Az természetes, hogy az ihlet nem tőled jön. De az az érzékenység, amellyel az ihletést fogod, a tiéd, és neked kell eldöntened, hogy milyen ihletre és milyen intenzitással állsz rendelkezésre. 12 / 1063

 

 

Kérdező: 2. Verseskötete segíti-e az embereket Hozzád?

HANG: 2. Minden embernek önmagának kell eldöntenie, hogy mi és hogyan segítse őt Hozzám közelebb.

   Lehet valakiben olyan vágy, hogy segítsen másokon, de ez csak másodlagos dolog. Igen, mert a legjobbat, még az Isten emberré levését is lehetett fogadni jól is, rosszul is.

   Olyan nincs, hogy valamit csak jól lehet fogadni! Sem egy vers megjelenése, sem az Ige megtestesülése nem egy cél elérése által lesz jó, hanem a forrás, a szándék által. Az Ige megtestesülésével az történt, hogy megmutatta Isten, mennyire szereti az embereket: "Úgy szerette Isten a világot.... " Egy vers megjelenésével a vers írója megmutat valamit önmagából. Ha szándéka jó, akkor gazdagodik lelkileg. Ha szándéka nem jó, még akkor is ártalmas számára, ha ezáltal más gazdagodik!  14 / 1275

           

 

Kérdező: 3. Verseimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Verseid, szíved Hozzám küldött virágai, áldást hullatnak vissza rád!  35 / 3706

           

 

Kérdező: 2. Verseimmel kapcsolatban kérdezem a HANGOT.

HANG: 2. Verseiddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, Lelkem ihletését hordozza. Tehát az ilyen esetben, a tartalom mindenképpen Tőlem, Jézustól van! De a forma, amely e tartalmat hordozza, tőletek, tőled van, és ezért erről nem Én, Jézus, hanem azok, akik a versformák szakemberei kell, hogy ítéletet mondjanak verseidről. Bár HANG-médiumom kiváló versmondó volt és az ma is, de nem szakembere a versformák vizsgálóinak.

    Én, Jézus, mindenkor csak a tartalom területén tudom illetékesnek Magamat. Vagyis: mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van. A formát teljesen rátok bíztam. Van jelen pillanatban is (1999 július 10-én), olyan úgynevezett művészi kiállítás országotokban, amelynek tartalmától nem, de formájától elhatárolom Magam!  36 / 3855

  

Kérdező: 1. Írjak-e verseket?

HANG: 1. Minden olyan képesség, amely építi a lelket, azért van, hogy használják. Ha téged az épít, hogy verset írsz, akkor ezt kell tenned. De a döntő mindenkor a szeretetben való növekedés! A versírás és minden más, csak eszköz lehet arra, hogy másoknak, főleg azoknak, akikkel együtt élsz, segíts a szeretet növekedésében. 37 / 3910

 

 

Kérdező: NEM VAGYOK URA GONDOLATAIMNAK.

            Miért jelenik meg valaki gyakran a gondolatomban?

HANG: Benső világotok önmagában nem zárt világ. Én, Jézus, az Atyával és a Lélekkel ugyan minden szellemi lényben, minden emberben benne vagyunk boldogítóan létben tartó módon, de ezt részetekről nem elég egyszerűen tudomásul venni! Aki valóban elhiszi, hogy Én, Jézus benne élek, az feltétlenül rendszeresen , sőt akár állapotszerűen is arra fog törekedni, hogy  alkalmat adjon magának arra, hogy Velem élő kapcsolatba kerüljön. Nemcsak gondolni fog Rám, de figyelni is fog Rám! Szeretnék minden embert Lelkemmel irányítani. Nemcsak a cselekedetek területén, de gondolataitokban is.

   Semmire gondolni, legalábbis hosszabb ideig, nem lehet. Ha nem vagy megfelelő időben résen, és nem Hozzám irányítod gondolataidat, akkor bizony előfordulhat az, hogy szemtelen szellemek igyekeznek önmagukra irányítani figyelmedet.

   Mivel minden ember szellemi lény, ezért a koncentrálás-képesség azt igényli, hogy foglalkoztassátok, mivel e képességnek erejét és irányát rátok bízta a Teremtő. Tehát már teremtettséged folytán vállalnod kell azt, hogy gondolataidnak ura akarj lenni. Az evangéliumoknak, a HANG könyveknek vagy egyéb értékes szellemi termékeknek, főleg verseknek figyelmes olvasása, az elmélyült, koncentrált, összeszedett imádság, az emberi kapcsolatokban a másikra figyelés, ezek mind-mind alkalmas eszközök arra, hogy a szemtelen szellemek próbálkozásait gyengítsék, vagy akár meg is szüntessék.

    Bizony minden szellemi teremtménynek arra kell törekednie, hogy eledele az Isten akaratának teljesítése legyen, amint Én, Jézus erre példát adva, be is jelentettem nektek (János: 4.34). Ennek pedig belülről kifelé kell megtörténnie! Tehát arra kell törekedned, hogy okosan foglald el magadat. Abban biztos lehetsz, hogy Istenen nem múlik semmi! Isten Általam, a te Jézusod által bebizonyította, hogy nemcsak van, de érted van! Én, Jézus valóban érted élek benned! Hinni helyetted nem tudok, de értelmes gondolataid által segíteni tudlak hited növekedésében. 40 / 4274

 

 

Kérdező: 3. Kiadandó verseimmel itt vagy másutt lesz sikerem?

HANG: 3. Vannak területek, amelyeken nem beszélünk azonos nyelven. Ilyen terület a 'siker' területe is. Ha csak EGYETLEN embert is közelebb visz Hozzám bármelyik versed, az már Előttem 'sikernek' számít! Az ilyen 'siker' nem függ attól, hogy hol adod ki. Ha te másképpen gondolod verseid 'sikerét', abba Én nem szólhatok bele. Nem, mert minden más 'siker' olyan rizikóval jár együtt, amelyet mindenkinek magának kell vállalnia! 41 / 4388

           

 

Kérdező: 2. Sok verset írok, erről mi a véleménye Jézusnak?

HANG: 2. Verseidnek is örülök, de kérlek, ne akarj senkit meggyőzni velük, és nem baj, ha nem találsz olyan fórumot, ahol propagálhatnád. Ami érték, az úgysem vész el, s kifejti a maga hatását ott és akkor, amikor Én azt jónak látom.  43 / 4722

 

 

Kérdező: 2. A sugallat által kapott versek, énekek Tőled vannak?

HANG: 2. Lelked érzékenysége nagyon alkalmas arra, hogy zenében, versben is kifejezd magad. De az erre való képesség nem azonos az igazság felismerésének képességével. Amíg örömet találsz e kifejezési módokban, bátran tedd, de ne akarj vele senkit sem megváltoztatni.  43  / 4736

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.