Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ajtónál állok és kopogtatok Jelenések könyve 3: 20.

Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. 

 

************ 

 

Nézd, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok, és ő énvelem.

 

************ 

 

Íme az ajtónál állok és kopogtatok.

 

********************* 

Az ajtó előtt állok és zörgetek.

 

 

Az ajtónál állok és kopogtatok   Jelenések könyve 3: 20

 

 

Kérdező: Uram! Te felszólítottál bennünket, hogy jöjjünk Hozzád, ha fáradtnak érezzük magunkat, és ígéretet tettél, hogy segítesz nekünk.

HANG: Döbbenetes, hogy milyen kevés ember hiszi el azt, amit mondtam. Döbbenetes, hogy jobban bíztok önmagatokban, sőt még ellenségeiteknek is jobban elhiszitek, amit mondanak, mint Nekem, amit mondtam.

    Csak azt tudom mondani erre, hogy nyomorúsá­gotoknak ez is egyik komoly forrása.

   Ahhoz, hogy Hozzám jöjjetek, ahhoz egy komoly akadályt kellene legyőznötök. Ez az akadály pedig nem más, mint őszinteségetek hiánya. Bizony nem vagytok, nem akartok őszinték lenni Hozzám. Márpedig e nélkül nem tudok mit kezdeni veletek.

    Az őszinteség az az ajtó, melyen be tudok lépni ahhoz, aki ezt az ajtót Nekem feltárja. :'Az ajtónál állok és kopogtatok'./ Jelenések könyve: 3; 20./

    Miért nem akartok őszinték lenni? Megmondom. Először is nem hiszitek el, hogy ez szinte mindennél fontosabb a Velem való kapcsolatban. Azért mondom, hogy szinte, mert ez önma­gában nem elég. De e nélkül nem megy semmi.

    Aztán azért sem vagytok őszinték Hozzám, mert önma­gatokhoz sem vagytok azok. 2/88.

 

 

Kérdező:  Uram! Ismerőst hozok eléd. Problémája az, hogy szenvedi vértestvére hitetlenségét. Meddig kell várnia?

HANG: Valóban kopogtatok testvérednél. Én nagyon kitartó vagyok és nagyon türelmes. Valamikor mindannyitokat felhívtam arra, hogy tudjatok egymással szemben türelmesnek lenni. Csak az tud várakozni, akiben az Irántam való bizalom erős. Örülnék, ha ezt el lehetne mondani rólad. Mert itt szintén nem nővéreddel van neked problémád, hanem saját magaddal. Nem ő a te kereszted, hanem az a sekély bizalom, mely Irányom­ban benned él.

    Kérdezed, meddig kell még várnod? Ha tudnád, hogy Én már milyen régen várok arra, hogy te igazán Rám találj! Bizony-bizony, ha évszázadokat mondanék, akkor sem mondanék túl sokat.

    Leányom hidd el, hogy szenvedéseid okozói nem azok, akikre ösztönszerűen gondolsz. Lelki szenvedéseid okozói meg­kötözöttségeid.

    E kötelékeket nem lehet kívülről elvágni. Belülről kell elégniük szenvedéseid tűzében. Ne azt kívánd, hogy szenvedé­seid megszűnjenek, hanem kérd azt az erőt Tőlem, mely szük­séges arra, hogy lelked békéjét el ne veszítsed.

   'Mennyivel inkább adja a mennyei Atya a Szentlelket azoknak, akik kérik!' Lk. 11; 13/- ezt mondtam kétezer évvel ez­előtt, és ezt mondom most is.

    Bizony a te ajtód előtt is állok és kopogtatok. Engem nem elég befogadni! Egyre jobban, egyre mélyültebben kell befogadni Engem, ha azt akarod, hogy sugárzó ember légy. Amint egy barátságot is nemcsak megkötni kell, hanem ápolni is, ha azt akarjátok, hogy gyümölcstermő legyen.

    A Velem való kapcsolat ápolása abban áll, hogy igyekszel természetessé tenni azt, hogy benned élek. Ez pedig akkor lesz benned természetes, ha rendszeresen elmélkedsz kettőnk kapcsolatáról. Hidd el, megéri! Nagyon is kifizető időtöl­tés lesz, ha időt szánsz Rám! 2 / 99

 

 

Kérdező: Három kérdés: Az első egészségi probléma. A másik anyagi természetű. A harmadik pedig párkapcsolat-probléma.

HANG: Nemcsak te, de legtöbb gyermekem úgy gondolja, hogy élete számára a megoldást az önmaga által elgondolt  testi egészség jelentené. Meg kell mondjam, hogy nem így van. Ha így lenne, akkor Én, a földre szállt Isten lennék a világ leggonoszabb embere, mert nem adtam tudtotokra, hogy hogyan lehettek mindig egészségesek. Az ilyen kijelentés nyílván káromkodás lenne felém.

    Amennyiben lelkileg vállaljátok, hogy egészségesek legyetek, - ezt tudjátok, hogyan kell, mert egész földi életemben erről beszéltem -, annyiban természetes, hogy megkapjátok hozzá azt a testi kondíciót, melyre szükségetek van. De fordítva nem megy a dolog. Nemcsak a háborúban, a bunkerekben elhangzott rövid életű fogadkozások tesznek erről tanúságot, de számtalan betegség megszűnése is igazolja, hogy szinte nem találsz olyan esetet, ahol a gyógyulás bárkit is közelebb hozott volna Hozzám.

    Azt mondom tehát: lelkedet naponta öltöztesd ünneplőbe, s így várj Rám. Én az ajtódnál állok, és kopogtatok. Kopogtatásaim a külső körülményeid lehetőségei. Ezeket vedd észre, s ezáltal nyiss Nekem ajtót. Betérek hozzád, és veled fogok lakomázni.  (Jelenések könyve: 3; 20. )

    Anyagi gondjaid megoldásához megadom a megfelelő okosságot, de többre nem vagyok képes. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek segítek, ha kéri, de nem csinálok meg semmit senki helyett. Légy óvatos és átgondolt.

    Harmadik kérdésedre azt tudom mondani, hogy nem tudsz találni olyan párt magadnak, amilyet szeretnél. Találhatsz ugyan olyat, aki melléd áll, de ami megjön a réven, az elmegy a vámon. Igazán jól csak Velem lehet járni. 4 / 318

 

 

           

 

Kérdező: 5. Megkapom-e jogos tulajdonomat?

 

            6. Anyám, apám, miért haltak meg?

 

            7. Miért ér ennyi tragédia engem?

 

            8. Fájdalmunkban csak a munkába menekülünk.

 

            9. Gyermekeim lelke kap-e új életet?

 

            10. Mit rontottunk el?

 

            11. Hogyan éljek ezután jól?

 

            12. Lelki békére vágyom!

 

HANG:  Jogos tulajdonoddal kapcsolatban, melyet bármennyire jogosnak gondolsz, úgyis itt kell hagynod, csak azt tudom mondani, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam valakinek, aki ehhez hasonló problémával keresett fel (Lukács 12:14-15).

 

     Az összes többi kérdésedre csak azt tudom mondani, hogy mindaddig, amíg nem vállalod a gondolkodás-átalakítást, mindaddig, amíg nem kerülhetek gondolkodásod középpontjába, csak a szíved ajtaja előtt állok, és kopogtatok. A kopogtatások azok az események, amelyeket te tragédiáknak nevezel, holott csak azért engedhetem meg ezeket, mert szeretlek, és javadat, örök javadat akarom. Tehát azt akarom, hogy beengedj magadba (Jelenések könyve 3:20)!

 

     Amíg nem törekszel arra, hogy hálaimákat mondj azért, mert Hozzám tartozol, addig nem tudom könnyíteni kereszted súlyát! Éle-

 

ted keresztjei egyszer el fognak juttatni téged az Én keresztemig, és akkor békét találsz Nálam lelkedben. Amíg ez be nem következik, Nekem várnom kell rád.

 

    Várlak, mert szeretlek, és éppen azért, mert szeretlek, mindig nyitott vagyok feléd. Bár te lennél olyan nyitott Felém!

 

    Senki a világon nem képes boldogságot adni Rajtam kívül! Erre előbb-utóbb mindenkinek, akár sok-sok csalódáson keresztül, de rá kell jönnie. Hidd el, nem könnyű várni rátok! De ismerem szeretetem erejét, és Én valóban legyőztem azt a világot (János 16:33), amely boldogtalanná tudja tenni életeteket. De csak Én győztem le, tehát csak Nálam lehet átvenni szívetek békéjét! Senki mástól!

 

    Az ég szerelmére kérlek benneteket, higgyétek már ezt el! Lelki szenvedéseitektől csak így szabadulhattok meg! Enélkül narkotikumokhoz fogtok menekülni. E narkotikum lehet ital vagy munka, vagy bárminemű elfoglaltság. Ez mind-mind csak menekülés, és ezekben nem boldogság, csupán bódultság vár rátok!, s még borzalmasabb lesz a kijózanodás!

   Ha a keresztre nézel, akkor nem kell sokat magyaráznom, hogy mennyire szeretlek! Keresztem és szívedben megszólaló hangom elég kell legyen, hogy valamit felfogj irántad való végtelen szeretetemből. Ha ez nem történik meg, akkor valóban azt kell mondanom, hogy neked az Isten sem elég! Akinek pedig nem elég az Isten, annak nem lehet elég az sem, ami az Istennél kevesebb!  13/1167.

 

 

 

Kérdező: 2. Anyámra kérem Jézus áldását.

 

HANG: 2. Megáldom édesanyádat. Bízom abban, hogy általad is egyre többet tud ő is befogadni áldásom békét sugárzó erejéből!

 Áldásom befogadását senkinél sem erőltethetem. Áldásom olyan, mint a tavaszi Nap ragyogása. Ahol kitárt ablakra talál, ott bearanyozza a szobákat. Ahol zárt, lefüggönyözött ablakokra lel, ott is jelen van, és várakozik mindaddig, amíg be nem bocsátják. (Jelenések könyve 3;20)  17/1601.  

 

 

Kérdező: Miért nem válhat boldogítóvá egy tiltott kapcsolat?

HANG: Te játszol a tűzzel! Ne Engem okolj, ha összeégeted magad! Senki a világon egyetlen embert sem képes boldoggá tenni Rajtam kívül! Nincs olyan ember a világon, akit Isten egy másik emberre teremtett volna. Isten sokkal jobban tiszteli, becsüli és szereti az embert, semhogy ilyet tett volna valaha!

 Te most bódult vagy, és ezért a fejeddel nem lehet beszélni! Pedig tudhatnád, hogy a földön az ember nyaktól fölfelé ember!

    Ne csak az egyik oldalt hallgasd meg! Beszélj az illető társával, családjával is! Ha tiszta és önzetlen a szeretet benned, akkor nem kell félned a világosságtól, a nyilvánosságtól! Az ördög, a ködösítés szelleme mindent el akar követni, hogy magáénak tudjon téged. Én tudok várni, de szeretnélek sok-sok fölösleges szenvedéstől megkímélni!

    Senki boldogsága nem épülhet más boldogtalanságára! Te azt írod leveledben, hogy az illető elmondta neked lelki nyomorúságát. Hidd el, senki nem adhatja azt, amije nincs! Akinek nincs boldogsága, az nem is segíthet mást ezen az úton. A boldogságot vagy magatokban hordjátok azáltal, hogy otthont találjak bennetek, vagy összekeveritek a boldogságot a bódultsággal!

    Boldogságod kulcsa a te szívedben, a te kezedben van. Az ajtód előtt állok... Jelenések könyve 3;20 !  20 / 1971.

 

 

Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI.

            1. Közel állok az újjászületéshez?

HANG: 1. Az ajtódban állok és kopogtatok! Ott vagyok szíved kapujában és kopogtatok! Nem kell mást csinálnod, mint őszintén megbánni bűneidet, és halálosan komolyan kijelenteni, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak! Ha ezt megteszed akár egy templomban, akár egy szobában, akár egy csendes helyen, akkor újjászületésed már meg is történt! Hidd el, hogy Én halálosan komolyan veszem azt, aki Engem komolyan vesz! Ha nehéz ezt elhinned, akkor nézz a keresztre! Ha ekkor sem hiszed ezt el, akkor nincs is igazi bűnbánatod, nem is hiszel igazán Benne. 20/1981.

 

 

Kérdező: 3. Mit tegyek a gyermekáldás érdekében?

HANG: 3. A gyermekáldás érdekében a legjobb, ha imádkozol! Vannak olyan orvosi beavatkozások, amelyek hatására nagyon kívánatossá teszik egyeseknek azt, hogy a földre jöjjenek, illetve, vannak olyan beavatkozások, amelyek nagyon meg tudják ezt nehezíteni! De az imánál jobb nincs!

    Rövid földi életetek lehetőleg ne vágyakozásokban teljen el, hanem inkább a jelen megszentelésében, vagyis a gyakorlati szeretet megélésében. Higgyétek el, rövid az idő! Higgyétek el, komolyan kell készülnötök a Velem való színről színre történő találkozásra! Higgyétek el: az ajtónál állok és kopogtatok! Csak ahhoz tudok bemenni, aki meghallja e kopogtatásomat, vagyis azokat a jeleket, eseményeket, amelyek elég látványosan jelentkeznek már most életetekben, észreveszi, felfigyel rájuk, és felkészül, hogy ne érje váratlanul, ha belépek hozzá!

 Legalább benneteket ne érjen váratlanul, akik hisztek Bennem, szerettek Engem, és Tőlem várjátok azt a szívbékét, ami az égi boldogságnak földi mása! 20 / 2013.

 

 

Kérdező: BÁRKI LEHET MISZTIKUS?

            1. Hogyan válik valaki misztikussá?

          2. A szenteknek miért kellett annyit szenvedniük?

          3. Mitől függ az életszentség nagysága?

HANG: 1. Mindenki arra született, hogy misztikus legyen. Vagyis arra, hogy földi életének az a szobája, amelyen ez a címke áll: misztika, mindig nyitott legyen. E nyitott szoba biztosítja az élő kapcsolatot az anyagon túli világgal. Te e szoba ajtajáig mehetsz csak el, de idáig el is kell mennie mindenkinek, aki tapasztalati találkozást akar Velem a Szentlélek által.

   Sajnos, ez a szoba legtöbbször zárva van, és a ti oldalatokon van a zár kulcsa. Én az ajtónál állok és kopogtatok. Aki vállalja, hogy kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és az illető megélheti a léleknek azt a lakodalmát, ami a földön egyáltalán lehetséges. De az ajtót nektek kell kinyitnotok (Jelenések könyve 3; 20)!

    Az ajtó megnyitásának első feltétele a vágyakozás utánam! A második a mulandó örömök átlépése, ezeknek hátat fordítása. A harmadik az alázat. Vagyis az, hogy amit helyesnek ismertél fel, azért minden gyalázatot, megaláztatást, szenvedést vállalj, és ugyanakkor nyitott légy arra, hogy lehet jobb is, mint amit pillanatnyilag a legjobbnak ismertél fel. Tehát, ha valaki értelmesen igazolni tudja azt, hogy van jobb, mint amit te legjobbnak ítélsz, akkor tudd félretenni nézetedet, és átvenni a jobbat. Ez a helyes alázat!

    Az említett három feltétel mindegyike szükséges. Nem is három ez, csak egy, csupán három oldalról szemlélve. Az EGY ebben az, hogy az ajtónál állsz, és hallani akarod kopogtatásomat, vagyis a körülmények és az önismereted által közölt kívánságaimat! Ennyi!

    2. A szenteknek nem kell semmivel sem többet szenvedniük, mint a nem szenteknek. Csupán arról van szó, hogy a szentek szembesülnek, a nem szentek menekülnek. A szentek előbb szembe­sülnek az önismeret fontosságával, s így előbb fel is tudják dolgozni az ezzel járó szenvedéseket, míg a nem szentek később kénytelenek szembesülni önmagukkal, s körülményesebben és lélekbe vágóbban kénytelenek megszenvedni nemcsak rossz tetteik következ­ményeit csupán, hanem mulasztásaik következményeit is!

    3. Az alázatos szeretet nagysága, mélysége dönti el azt, hogy ki és mennyit  tud befogadni Belőlem lelkébe, életébe! 21 / 2043.

***

(misztika
Istenséggel, az Istennel való titokzatos lelki egyesülés, ennek hite, erre való törekvés.
>>>

http://www.szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=m&qsearch=&qdetail=7419

 

http://meszotar.hu/keres/misztikus

 

 

misztikus (görög) A misztika híve, gyakorlója. "Keresztes Szent János és Ávilai Szent Teréz a legnagyobb spanyol misztikusok". A misztikával kapcsolatos misztikus élmények, misztikus szentek - tágabb értelemben: titokzatos, érthetetlen. "A sorozatos misztikus eltűnésekre nem talál magyarázatot a rendőrség".  )

 

****

 

Kérdező: 1. Anyám idegösszeomlást kapott, mert meglopták.

 

             2. Én is összeroppanok, ha nem tudunk rajta segíteni.

HANG: 1. Édesanyád azzal, hogy idegösszeomlást kapott, egyértelművé tette önmaga számra is, hogy az az alap, amire eddigi életét építette, valahogy nem olyan anyagból készült, amihez Nekem sok közöm lenne!

    Te azt mondod, hogy édesanyád sokat imádkozott. Ezeknek az imáknak nyilván nem az volt a célja, hogy ő Hozzám igazodjék, hanem az, hogy Én igazodjam hozzá! Ha ő Hozzám akart volna igazodni, akkor nemcsak idegösszeomlást nem kapott volna, de még dicsőíteni is tudta volna Isten azért, ami vele történt.

     Gondolj árpádházi Erzsébetre! Őt nem csupán megrabolták, hanem apró gyermekeivel együtt kizavarták otthonából férje halála után, és ő nem idegösszeomlással válaszolt erre, hanem hálás szívvel dicsőítette Istent, hogy Hozzám hasonló sors érhette őt.

     Akik Hozzám komolyan akartak tartozni földi életükben, azok mindig megerősödtek idegileg. Csak azok, akik az általuk elképzelt Istent összekeverték a valódi Istennel, azok mentek tönkre. De ezek önmaguknak készítették ezt elő, mivel nem Rám, Jézusra, a Sziklára építettek, hanem a mulandóság homokjára.

    Édesanyádnak most is lehetősége van a gyógyulásra, vagyis a megtérésre, vagyis arra, hogy vállalja az irgalom rendjét. Csak azok, akit tudnak irgalmasok lenni, csak azok, akik tudnak megbocsátani, csak azok, akiktől ha valamit elvesznek, akkor még azt is odaadják, ami megmaradt, csak azok mondhatják, hogy komolyan Hozzám akarnak tartozni (Máté 5; 38-42). Mert azok már itt a földön szívükben békét, odaát pedig az örök boldogságot kapják osztályrészül. Ha elolvasod az előbb zárójelben jelzett szentírási részt, akkor megértesz Engem.

    2. És megérted azt is, hogy te hol tartasz! Mert senkinek sincs Isten országában külön mércéje. Még nekem is el kellett veszítenem földi életemet, éspedig kínkeservesen, hogy megnyerjem az örökéletet (Lukács 24; 25-26).

    Drága Gyermekem! Hidd el, még egy pogány szájából is bántóan hangzik, ha azt mondja, hogy tönkremegy, ha meghal az anyja! Hogyan gondolod? Szeretnélek megérteni. Nem tudlak! Hol élsz lélekben? Miből? Belőlem nem, az biztos!

    Nagyon szépek kérlek, térj meg, amíg nem késő! Fogadj el Engem olyannak, milyen vagyok, amilyennek megismerhetsz a Szentíráson keresztül! Az ajtódnál állok és kopogtatok! Csak Általam, Velem és Bennem találod meg szíved nyugalmát, és nem anyádban! 23 / 2271.

 

           

Kérdező: Magamról, páromról, kapcsolatunkról.

HANG: Az egész életedet átfogó kérdéseidre részletes válaszokat nem adhatok, mivel nem vehetem át tőled a te életedre szabott felelőssé­get. Amit mondhatok, az lényegében az, hogy személyes kapcsolatban kell élned neked is, párodnak is Velem, és akkor életetek a lényeget tekintve, megoldott élet. Ezt most kicsit bővebben kifejtem.

    Párkapcsolatot Én soha nem alakítok ki ember és ember között. Ez a ti komoly, felelősségteljes feladatotok. Szándékban, döntésben nem úgy kell elindulnia senkinek, hogy embertől érjen el Istenhez, hanem fordítva! Istentől kell elindulnia az ember felé. Aki nem Engem tesz életében az abszolút első helyre, - tehát nem Én vagyok az egyetlen  ELSŐ -, annak életébe szinte semmi beleszólásom nincsen.

    Döntő tehát az, hogy te az örökkévalóság megmásíthatatlan valóságát szemed előtt tartva, vagyis minden döntésre rákérdezve: mi ez az örökkévalósághoz képest?, mindennap Velem beszéld meg teendőidet. Erre való a reggeli ima. Napközben is többször fordulj Hozzám, mint egy festő, aki festi a tájat, s bár a vászonra koncentrál, de rendre felnézve abból, szinte belefényképezi a tájat a tudatába, hogy onnan az a vászonra kerüljön. Így kell neked napjaidat végezned, végigélned!

    Ami pedig a párkapcsolatot illeti, azt közösen kell megbeszél­netek, és egyikőtök sem hivatkozhat Rám, mint felelős személyre, csupán önmagára.

    Az mindenképpen áldatlan dolog, hogy távol legyenek egymástól azok, akik együtt akarnak élni! Feltétlenül ennek megszün­tetésére kell törekednie azoknak, akik egymást valóban komolyan veszik. Mindaddig, amíg nem ezt teszitek, arról tesztek tanúságot, hogy boldogságotokat, benső békéteket kívülről akarjátok biztosítva látni. Akik igazán szeretik egymást, azok a leglehetetlenebb körülmé­nyekben is egybe tudják fonni földi életüket. Ha nem, akkor ezzel azt igazolják, hogy lelkük mélyén sem Hozzám, sem egymáshoz nem tudnak kötődni. Ez tehát mindenképpen áldatlan állapot!

    Kedves Barátom! Én valóban mindenkinél jobban szeretlek téged, és ezért Rám mindig számíthatsz! De amit neked kell megtenned, azt Én helyetted meg nem tehetem. Én csak azt tudom boldogítani, aki úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten elgondolta róla. Ezt pedig mindenki saját szívéből kiolvashatja, kihallhatja, ha erre rendszeresen időt biztosít magának.

    "Az ajtóban állok és kopogtatok. Aki meghallja hangomat, ahhoz bemegyek!"( Jelenések könyve. 3;20). A kopogás a körülményeid zaja. Ebben kell meghallanod hangomat! 23/2300.

 

 

Kérdező: ZAVART VAGYOK.

            1. Meg vagyok zavarodva.

          2. Megváltozott az értékrendem.

          3. Segítségre van szükségem.

HANG: 1. Az inárcsi hóvégi istentiszteleten, s az azt követő beszélgetésen hallottak megérintették a lelkedet. Megérintette az Én lelkem tanításának szeretettől áthatott értelmének sugárzása. Ez a sugárzás valódi kérdések felkérésére indít minden lelket, aki Lelkemből meríteni kíván. Ezek a kérdések tükörként állnak előtted, hogy benne magadat szemlélve felismerd önnön életed értékeinek hiányosságait. Ehhez a vizsgálódáshoz Én, Jézus, adom a világosságot. Rajtad múlik, hogy ebben a vakító világosságban, amelyben minden halvány, sötét folt élesen rajzolódik ki, az igazsággal akarsz-e szembesülni.

   Te istenfélő embernek tartod magad. Az igazság az, hogy olyan Isten, akitől félni kell, nincs! Ezért van, hogy a te életed zűrzavarát vele nem is tudod megoldani! Én, az evangélium Jézusa, nem a félelmetes, büntető Isten vagyok. Én az irgalmas szeretet Istene vagyok, aki benned élek! Az igazság az, hogy míg te a médiumomat tiszteletre méltó tisztelendőnek szólítottad, annyira mégsem tisztelted meg a tisztelendő urat, hogy tisztességesen, olvasható módon írd meg kérdéseidet.

    Látod, ilyen világosság vagyok Én!

    2. Megváltozott az értékrended? Ha az értékrended az Én irányomban megváltozott volna, úgy nem lennél megzavarodva.

    Az igazság az, hogy megingott az értékrended, mert a régi már nem használható, hiszen életed problémáit, melyek előtt tehetetlenül állsz, ennek segítségével nem tudod megnyugtató módon kezelni.

    Megsejtetted, hogy a lelki békét okozó értékrend Rajtam kívül nem létezik, csak Rajtam belül! Ez a számodra még ismeretlen, új értékrend pedig még nem épült beléd. Ezek az értékek csak az Általam kért gondolkodás-átalakítással szerezhetők meg.

 Ennek a gondolkodás-­átalakításnak lesz a következménye az újjászületésed. Ez a gondolkodás-átalakítás viszont csak nagyon kemény és elszánt szellemi munkán keresztül érhető el, melynek feltétlen feltétele a nyitott szív és a nyitott értelem Felém!

    Ha mindez adva van, akkor ott találsz az ajtóban. Az ajtódban állok és kopogtatok (Jelenések könyve. 3; 20). Várok arra, hogy ne csak úgy csinálj, mintha ki akarnád nyitni azt az ajtót, hanem nyisd is ki! Nyisd ki, mert csak így tudunk találkozni, Én és te!

    Ahhoz, hogy tudd, ki az, aki kopogtatott, meg kell ismerned Engem. Engem az evangéliumaimból és a HANG-könyvekből ismerhetsz meg elsősorban. Én ismerlek téged, hiszen létbentartó módon, sőt boldogító módon benned élek, Én tartalak életben. Már csak arra várok, hogy te is megismerj Engem. Vegyél Engem komolyan! Annyira komolyan, hogy ha Evangéliumra van szükséged, vedd a fáradságot, és magad szerezd be azt. Úgy tudom, országotokban ez nem ütközik akadályba. - Még -.

    A komoly munkának az eredménye a fejben levő REND, amely a lelki békét eredményezi. Ezért neked is meg kell dolgoznod, mert a munkád a bizonyíték a szándékod komolyságát illetően. Az az értékrend pedig, mely téged boldogságra vezet, az Én magam vagyok! Az IGAZSÁG (János 14;6)!

    3. Nyitottá válásodnak ez az első lépcsőfoka. Ezen a lépcsőfokon felismerted s bevallottad magadnak és Nekem, hogy segítség nélkül nem tudsz kilábolni abból a zűrzavarból, melybe eddigi életed torkollott.

    A következő lépcsőfok, melyre lépned kell, a fejedben való rendteremtés. Kérdéseid zuhataga, s kétségbeesett segélykiáltásod is azt jelzik, hogy rendet szeretnél tenni a fejedben. Ezt szeretném Én, Jézus is, de a te munkádat neked kell elvégezned! Nagy a tét, tehát a munka is nagy, ami reád vár, amelyet helyetted senki el nem végezhet!

    Te Tőlem várod az irányítást, hogy életedet így, vagy úgy folytasd, pedig az igazi kérdés az, hogy miért folytasd így, vagy úgy. Erre viszont neked kell válaszolnod, mert a döntéseid felelősségét nem háríthatod Rám, Jézusra! Én szeretlek téged annyira, hogy nem kíméllek meg a döntéseid következményeitől.

    Nem élhet senki könnyebb életet, mint Én, aki minden tettéért, gondolatáért, mondatáért vállalta a felelősséget, akár a kereszthalál árán is.

    Előtted is ÚT-ként állok. Csak rajtad múlik, hogy rátalálj s rálépj. Ehhez erőforrásként is rendelkezésedre állnak az evangéliumaim, a HANG-kötetek, a Rólam való beszélgetések lehetőségei és a józan értelem. 25 / 2504.

 

 

 

KérdezőKÉREM A TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉT.  

1.      Nekem mit üzen a HANG?

2.      Mivel foglalkozzak?

3.      Jó úton járok?

4.      Gyermekeimmel kapcsolatban mi a teendő?

5.      Férjemmel kapcsolatban mit hibáztam?

6.      Belső nyugtalanságom hajt valamerre.

HANG: A végén kezdem. Országotokban kapható egy gyermekek játékos oktatásához szerkesztett ötletes eszköz.  Egy elemes ceruzát kell a kérdésre adható lehetséges válaszok mellé nyomni. Ha nem a jó válasz mellé nyomja a tanuló, a kis elemes ceruza megszólal: „Tévedtél, próbáld újra!”. Eddigi életed állandó próbálkozásai a boldogság utáni vágy útkereséséből adódtak. Belső nyugtalanságod abból adódik, hogy Hozzám indulsz, Felém tartasz, de ez nem tudatosult benned, mint kizárólagos cél. Amikor boldogságodat, gyermekeid "egyesítésé­től", lakhelytől, munkahelytől teszed függővé, akkor a válasz mindig csak az lesz: „Tévedtél, próbáld újra!” Te egy hatalmas előnyben vagy mégis, számos testvéredhez képest.  Magad írod, hogy „Jézus hangja újra életre kelt”.  Tudod betegségedre a gyógyírt, úton vagy tehát, csak nehezen haladsz előre, ezért segítek Neked.

 Én mindig ott vagyok veled, én mindig mérhetetlenül szeretlek, mióta megteremtettelek, de boldogítóan csak akkor tudok jelen lenni életedben, ha te ezt észreveszed, tehát ha figyelsz Rám, ha törődsz Velem. Nagyon szeretnélek boldoggá tenni, nagyon szeretnék hozzád szólni, de ebben neked is segítened kell! A víz minden háztartás vízvezetékében jelen van, de egész városok pusztulhatnak szomjan, ha senki sem nyitja ki a vízcsapot.   Én ott állok ajtódban, halkan kopogok és várok, de nem töröm rád az ajtót. Ha állandóan Rám figyelsz, állandóan boldog vagy, mert Én boldoggá teszlek! Rám figyelésed az indítókulcs boldogságod, közös boldogságunk autójához. Még a legnagyobb autóhoz is kell egy akármilyen picike, de indítókulcs.

 A te utad, mint mindenkié, a szeretni tanítás. Szeretni-tanítani úgy tudsz, hogy úgy szeretsz mindenkit, ahogy Én meghagytam nektek. (János. 13;34). Helyed ott van, ahol ebben a legkevésbé gátolnak, ahol ezt a legjobban lehetővé teszik.

Csak földi léptékkel hosszú, ami még előtted áll. Gondolj gyakrabban a viszontlátás örömére. 25 / 2513.

 

 

Kérdező: 1. Ha döngetem a kapukat, akkor kinyittatik valaha?

HANG: Én, Jézus, azért születtem le a földre, hogy szebb legyen a föld. Minden vágyam az, hogy megértselek és szeresselek benneteket. Nem lennek sem jó Isten, sem jó ember, ha nem értetek élnék.  

    Van azonban egy feltétele annak, hogy úgy tudjak értetek élni, ahogy az a ti számotokra áldásos. E feltétel így hangzik: Jól kell begombolni az első gombot!

    1. Aki állhatatosan dönget egy kaput, annak előbb-utóbb kinyílik az. De jól vigyázz! Nem mindegy, hogy milyen kaput döngetsz, milyen kaput szeretnél tárva-nyitva látni. Az, aki az első gombot nem jól gombolja be, hiába gombolja jól tovább a többit!

     Ha hiszed, ha nem, nálad nem az a lényeg, hogy milyen volt eddigi földi életed! Te is lehoztál a földre egy sorsvonalat, amely bizonyos gubancokat cipel, s te azért születtél, hogy ezeket a gubancokat felold magadban, leold magadról.

 Ha látnád úgy, mint Én, Jézus, látom, hogy előző életeidben mennyi problémát, hány álmatlan éjszakát okoztál másoknak, hányan vergődtek miattad reménytelenül, (- persze, ez javukra vált azoknak, akik a te magatartásod következtében rájöhettek arra, hogy szintén rosszul kezdték életükben a gombolko­dást - ), mondom, ha látnál az Én szememmel, akkor nemcsak azt látnád, hogy mennyi és milyen problémákkal kell megküzdened, hanem azt is látnád, hogy Én, Jézus, soha nem tágítottam mellőled! Akkor is veled voltam, amikor te ezt nem akartad tudomásul venni. Akkor is melletted voltam, amikor mások nem értékeltek téged. Akkor is melletted voltam, amikor te "magadon kívül" voltál!

 Az volna a legjobb számodra, ha te a kapudöngetés helyett azt hallanád meg, hogy Én az ajtód előtt állok, és kopogtatok. Mert aki meghallja az Én kopogtatásomat, ahhoz bemegyek, s lakást veszek benne. Az Én kopogtatásaim nagyon is hallhatók. A körülményeid zajából ki kell hallanod e kopogtatásokat!

     A jó Pásztor Én vagyok! Ismerem Enyéim, és kell, hogy Enyéim is felismerjenek Engem, Jézust! Csak abban a SZÍVBÉKÉBEN lehet felismerni Engem, Jézust, amely szívbéke a hálod óráján mosolyogni tud majd rád. Te már itt és most fel tudod mérni, hogy mi szükséges számodra ahhoz, hogy e szívbéke megteremtődjék benned! 27 / 2709

 

 

 

Kérdező: 2. A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot?

HANG: 2. Azok a természeti katasztrófák, amelyekről ma annyit lehet hallani, olyan kopogtatásaim, melyekből ki kellene hallanotok a HANGOMAT! Én, Jézus, valóban az ajtóban állok és kopogtatok. És valóban bemegyek ahhoz, aki e kopogtatás következtében Rám figyel. Bemegyek hozzá, és vele lakomázom (Jelenések könyve: 3;20)! Tehát annak, aki e katasztrófák hallatán Hozzám jön, annak nem kell félnie, mert Én, Jézus, aki benned vagyok, nagyobb vagyok annál, mint ami kívüled, van! Én, Jézus, valóban legyőztem a félelem világát! Tehát azok, akik befogadnak Engem életükbe, az Én világ fölötti győzelmem fényét és erejét is befogadják Velem együtt! 28 / 2837.

 

 

Jelenések könyve: 3;20:  2 /88, 2 /99, 4 /318,  /1167,  /1601, 20/1971, 20/1981, 20/2013, 21 /2043, 23 /2271, 23/2300, 25/2504, 25/2513, 27 /2709, 28 /2837,