Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pál Apostol levele a Thessalonikabeliekhez I.  II. (Pál apostol levelei)

 

5:2                            42/4601, 42/4618

5:21                          19/1881, 33/3458, 35/3650

 

 

 

Tesszalonikaiaknak írt I. levél 5. fejezet

 

’’ 1Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. 2Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. „

 

 

Kérdező: 3. Egy másik álmomban a felhőkben egy számot láttam.

HANG: 3. Az álmodban általad felhőkben látott szám szintén nem akar tudósítani téged a jövőt illetően. Elég az, ha tudatosítod magadban azt, hogy a földi élet mulandó. A világ végéről nem adhatok tudósítást. Az úgy jön el, mint a tolvaj (1. Tessz 5: 2)! 42 / 4601.

 

 

Kérdező: 3. Van-e szerepem második eljöveteleddel kapcsolatban?

HANG: 3. Feltétlenül! Mindenkinek, így neked is nagyon komolyan hinned kell abban, hogy Isten munkatársa vagy! Minden egyes napodat Velem és Értem kell elindítanod. Mint a tolvaj, úgy jön el majd az a nap (1. Tessz: 5: 2.) Ezért ne gondolj valami látványos szerepvállalásra e téren. 42 / 4618.

 

 

 

1. Tessz levél 5;21

 

’’ 21Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg”

 

 

Kérdező: 2. Egy közismert szellemi irányzatról (R.S.) kérek véleményt.

HANG: 2. Akit említesz, az sok okos és megszívlelendő gondolatot fogalmazott meg, de rá is vonatkozik az, amit 1. Tessz levél 5; 21-ben olvasol! Ehhez tartsd magad!

    Evangéliumaim az a mérleg, mely pontosan be tudja mérni mindennek az értékét, illetve értéktelenségét! 19 / 1881.

 

 

Kérdező: 3. Milyen gyógyítók a lélekgyógyászok?

HANG: 3. E harmadik kérdésedre az előbb negatív kritikával illetett Pál mondására hívom fel figyelmedet: Mindent vizsgáljatok meg (Tessz. 1. levél 5; 21)! Csak azt fogadjátok el, ami valamiképpen összhangban van az Én evangéliumaimban föllelhető igazságokkal.

    Velem foglalkozni úgy, hogy az Általam kívánt gondolkodás-áta­lakítást fel tudjátok vállalni, elsősorban nem imádságban, nem is áldozatvállalásokban, hanem a Bibliában található evangéliumok alapján, tanulás által lehet. A Biblia minden részét ezekhez kell mérnie annak, aki hiteles képet akar kapni Rólam, Jézusról! Bizony igaz, hogy jó lelkivezetésre gyakran alkalmasabb egy hittudós, mint egy szent!

    Korotok Mária-jelenései és egyéb kinyilatkoztatások, mind-mind, csak annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaimmal alátámaszthatók! Ez áll, természetesen, a HANG-könyvekre is! 33 / 3458.

           

 

Kérdező: 3. A Szant Mat-ról kérek véleményt.

HANG: 3. Sem személyről, sem intézményről, sem könyvekről nem mondok soha általános ítéletet. Nem, mert mindenben van jó és nem jó egyaránt. Azért van a józan eszetek, hogy ilyen esetekben is használjátok (1. Tesszaloniki levél; 5: 21). 35 / 3650.

 

 

 

1. Tessz. 5; 21-22

 

’’21Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. 22Mindenféle rossztól óvakodjatok.” 

 

 

Kérdező: 3. Imádság és lelki alkat c. könyvről

HANG: 3. Az általad említett könyv, és sok egyéb könyv, eszközök! Az Általam elküldött Szentlélek, ha nyitottak és tanulékonyak vagytok, minden könyvben rá tud mutatni arra, hogy mit érdemes megszívlelnie és mit kell elvetnie az olvasónak, ha Bennem növekedni, fejlődni akar.

    Mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg (Tessz levél 5; 21-22). 32 / 3293.

 

********************************

 

2 Tesz

 

 

Pál Apostol levele a Thessalonikabeliekhez II.

 

3:10                          11/877, 14/1314, 20/2008, 37/3924

3:12                          25/2551

5:21-22                     32/3293

 

 

 

Thessz. levél. 2.

 

Bibliák Szent István Társulati Biblia Tesszalonikaiaknak írt II. levél 3. fejezet

 

 

3; 10

 

’’ 10Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. „

 

 

Kérdező: 4. Menjek munkára?

HANG: 4. Menj munkára, ha mehetsz, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék (2. Tesz. 3; 10)! 11 / 877.

 

 

Kérdező: 1. Isten akarja, hogy munkanélküli legyek?

HANG: 1. A szó szoros értelmében munkanélküli ember nem létezik! Az ember, ha nem dolgozik, ne is egyék (2. Tesz. 3; 10)!

     Abban az értelemben, hogy van-e olyan állásod, amelyért fizetés jár, vagy nincs, a munkanélküliség nem az Én területem! Minden ember azért jött le a földre, és ez az Én leghőbb vágyam is mindenkivel kapcsolatban, hogy szeretni tanítsátok egymást úgy, ahogy Én tanítottalak benneteket szeretni. Én egy új parancsot hoztam nektek: "Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket" (János 13;34)! Ha ezt teszed, akkor nem lesznek megélhetési gondjaid, mert akkor Isten munkatársa vagy!  Ő pedig senkinek sem marad adósa! 14 / 1314.

 

 

Kérdező: 3. A munkáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Mielőtt válaszolnék feltett kérdéseidre, bevezetőként meg kell jegyeznem, hogy benső elbizonytalanodásod gyökere a Velem való kapcsolatod tisztázatlan volta. Sokkal egyértelműbbé kell tenned magadban azt, hogy Én partnered vagyok, és nem egy olyan fizetett tanácsadód, aki helyetted vállalja érted a te földi életed gubancainak kibogozását. Ez nem szeretetlenség részemről, hanem tiszteletem és nagyrabecsülésem irántad. Egyéniségedet csak az erősíti, ami segít téged abban, hogy bátran és örömmel vállald földi életedért a felelősséget. Vagyis csökkenti, sőt meg is szünteti benned a szorongást. Ez azt jelenti, hogy be kell engedned magadba azt a fényt, amit Istenbe vetett hitnek, bizalomnak lehet nevezni, s ennek természetes következménye lesz az, hogy megszűnik lelkedben nemcsak a sötétség, hanem a homály is.

   3."Aki nem dolgozik, az ne is egyék" (2. Tesz. levél 3;10)! E szavakat Lelkem sugallta a szöveg írójának!

    A földi élet olyan terület, ahol becsületes munka nélkül nem lehet becsületesen élni, csak becstelenül!

    Tartózkodnod kell a két véglettől. Az egyik véglet az, amikor valaki mindent elkövet, hogy ne kellejen dolgoznia, s így természetesen csak másokon élősködik. A másik véglet pedig az, amikor valaki engedi, hogy megegye a munka. Tehát nem azért dolgozik, hogy éljen, hanem azért él, hogy dolgozzon.

    Mindenkinek az a hivatása, hogy törekedjen megtanítani szeretni azokat, akik neki erre lehetőséget adnak. E cél érdekében, mint eszköz, a munka biztosítja a szeretetet. Egy hasonlattal világítom meg ezt. A kályhának az a szerepe, hogy melegítse azokat, akik körülötte vannak. Azért, hogy e szerepét be tudja tölteni, égni kell benne a tűznek. Azért, hogy e tűz égni tudjon, rakni kell a kályhába a fát, szenet, tüzelőt. Az embernek tehát az a szerepe, hogy szeretni tanítson, éppúgy, mint a kályhának, hogy melegítsen. Az embernek szeretnie kell azokat, akiket tanítani akar szeretni, éppúgy, mint a kályhában kell, hogy égjen a tűz, ha melegíteni akar. Az ember, hogy szeretni tudjon, dolgoznia kell, éppúgy, mint a kályhát rakni kell tüzelővel, hogy tüze ki ne aludjon, hogy égjen. A munka nem a tűz. A munka a tüzelő. De tüzelő nélkül nincs tűz. Tűz nélkül pedig nincs meleg! A szeretni tanításnak tehát alapanyaga a munka!

    Drága Gyermekem! Nagyobb hitet, nagyobb bizalmat és bátrabb hozzáállást az élethez kérek tőled! 20 / 2008.

 

 

Kérdező: 1. Mit tegyünk 26 éves fiúnkkal, aki nem akar pénzt keresni?

HANG: 1. Már Pál apostol által tudattam a világgal, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék (2. Tessz. 3: 10)! Te nem tehetsz mást, mint azt, hogy szenveded előtte az ő életfelfogását. Ha őt ez nem érdekli, akkor csak arra kell törekedned, hogy bűnrészes ne legyél. Ne segítsd őt semmiben anyagilag. Legfeljebb minimális étkeztetéssel. De sem ruhára, sem fölösleges kiadásra (utazásra, szórakozásra) ne számítson részedről. 37 / 3924.

 

 

 

2. Tessz. 3; 12

 

’’ 12Az ilyeneknek megparancsoljuk, figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék. „

 

Kérdező: 2. Bonyolult a családi életem.

            3. Mit tegyek a békességért?

HANG: 2. Erőforrása vagyok annak, aki megkötözöttségeitől meg akar szabadulni. Ide tartozik a vérkapcsolattal való megkötözöttség is! Szinte megtagadtam nyilvánosan anyámat, testvéreimet, rokonaimat, amikor a vérkapcsolatukra hivatkozva jöttek Értem (Márk 3;35). Még a vérkapcsolat ápolásánál is fontosabb az, hogy Engem ápoljatok magatokban! A cél Én vagyok!

 Ez azt jelenti, hogy ha nem igyekszel megszabadulni felnőtt gyermekedtől, akkor Én nem tudok mit kezdeni veled, és te sem tudsz mit kezdeni Velem azon kívül, hogy kéred segítségemet arra, hogy megszabadulj gyermekeddel való megkötözöttségedtől. Vagy Nekem adod magadat, vagy a családodnak. Két úrnak nem szolgálhatsz! A helyes szeretés nem nélkülözheti a bölcsességet és a szabadságot. A bölcs szeretést így is megfogalmazhatod gyermekeddel kapcsolatban: "Aki nem dolgozik, az ne is egyék (2. Tessz. 3;12)"!

   Te csak magadért vagy felelős. Azért van ez így, mert csak magadat tudod megváltoztatni! Magadat viszont szükséges megváltoztatnod, hogy belásd a mások helyett való felelősségérzés hiábavalóságát.

    A bűntudat akkor helyes, ha az a magadon elvégzendő munkádra hívja fel elsősorban a figyelmedet. A gondolkodás-átalakítási munkára! Ha ezt vállalod, akkor a bűneiddel törődés ideje lecsökken, és a dicsőítő imáknak ideje növekedni fog. A túlzott bűntudat legtöbbször önsajnálatba fullad.

    Az Én Lelkem az irgalom Lelke! Bármilyen bűnökkel terhelten is jön Hozzám valaki, az mindig olyan Istennel találkozik, aki mindenkor épít, buzdít és vigasztal. Az a gondolat, ami nem ilyen, az nem Tőlem van.

    Velem indulj el minden reggel, tudatosan kérve az elinduló napra áldásomat. 25 / 2551.