Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ufók. Földön kívüli lények. Marslakók. Idegen lények látogatnak. Más Bolygón

2010.02.08

Ufók

 

Kérdező:  2. Az ufókkal felvették-e a kapcsolatot a nagyhatalmak? Velük kapcsolatban igazak-e álmaim, vagy képzelgek?

HANG: 2. Az ufókkal kapcsolatos kérdésedet nem tetted volna föl, ha előbb átgondoltad volna, hogy mit is kérsz Tőlem. Gondold csak el: bármely titkosszolgálat Hozzám fordulna médiumom által, és olyasmiről kapna információt, amiről hivatalos úton nem lehet informálódni. Mi lenne ennek következménye? Az, hogy ilyen ostobaság miatt vagy megölnék, vagy a bolondok házába zárnák ezt az informálót, s így médiumom éppen azt a feladatát nem tudná tovább betölteni, amire használom, vagyis arra, hogy boldogságotokat illetően adjak általa nektek olyan üzeneteket, melyeket mástól így nem kaphattok. Hidd el, az ufó-probléma egyáltalán nem érinti senki boldogságát. Semmi köze ahhoz, hogy valaki Hozzám tartozik, vagy sem. Márpedig ez a lényeg. Minden más pótcselekvés irányába hat. Éppen ezért álmaid ezzel kapcsolatban merő képzelgések.  5 / 351

 

 

Kérdező:  2. Olyasmit észleltem, hogy jó ufók megtették, amit tehettek, de most már az én hitemen múlik minden. Hogyan higgyek jobban?

HANG: Ami pedig azokat az ufókat illeti, hát nem szükséges őket ufóknak, vagyis meg nem határozható valakiknek nevezni. Nevezd őket angyalaimnak. Angyalaim nagyon készségesek abban, ami javatokra válik, s igazán mindent elkövetnek, hogy az ártó erőket távol tartsák tőletek. Kétezer évvel ezelőtt szó szerint mondottam, hogy gyermekeitek angyalai szüntelenül látják Atyámat. Ez olyan mérhetetlen energi-ákkal gazdagítja őket a ti javatokra, hogy minden betegséget képesek megszüntetni általuk.

    Kérésem tehát ez: Először kezdjél hálát adni  szeretetem olyan megnyilvánulá-saiért, melyet könnyen be tudsz látni. Pl. hogy hiszel Bennem, hogy van gyermeked, hogy tudsz szeretni, stb. De igyekezz megtanulni hálálkodni olyasmikért is, amiknek értékét most még nem ismered, de hiszed, hogy képesek javadat szolgálni, ha Hozzám tartozol. Ne feledd: az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, tehát jogosan kívánhatom tőlük, hogy legyenek mindenért hálásak.   5 / 417

           

 

Kérdező: 2. Bízhatunk-e az ufókban?

HANG: 2. Ne ufókban gondolkodjatok, hanem ANGYALOKBAN! Jobb ez a hagyományos kifejezés, mint az ufó. Az angyal szó küldöttet jelent. Ha úgy fogadjátok őket, mint angyalaimat, akkor bízhattok bennük, mert ők azért keresik a kapcsolatot veletek, hogy Hozzám jobban oda tudjatok kapcsolódni. Valójában tehát Engem képviselnek.

    Azok a lények, akiket rossz ufóknak szoktatok nevezni, azok olyan sebzett szellemek, akik szintén rászorulnak szeretetemre, de ennek az ő számukra hasznos formáját csak nálatok tudják megtalálni. Ezért mondtam annak idején, hogy INKÁBB SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET. Igen. Számukra a bennetek élő szeretetem az egyedüli megváltás. Csak az ellenségszeretet képes diadalt aratni a pokol felett. Semmi más!  6 / 445

           

 

Kérdező:  Az ufókról szeretnék hallani.

HANG: Beszéltem már arról, hogy az ufók helyett jobb angyalokat mondani, tehát küldötteket. Tudom, hogy ez sem precíz megnevezés, mert nemcsak olyanok mennek hozzá­tok, akik ebből a lényegesen más dimenzióból indulnak el, hanem olyanok is, akik már régen anyagba ágyazott szellemek, mint ti, csak fejlettebb intelligenciával rendelkeznek, s így képesek anyagi részüket  úgy átlényegíteni, hogy aztán szándékuknak megfele­lően bárhol újra materializált módon kapcsolatba kerülhetnek veletek. Ennek világo­sabb megértésére akkor fogtok jutni,  amikor már angyalaim segítsé­gével, és a ti szeretetetek révén átalakulhat a Föld új Földdé.

   Bárhogy is van, annyi bizonyos, hogy a Föld nem megsemmisü­lésre, hanem megújulásra teremtetett, s meg is fog újulni. Angyalaim már most dolgoznak ezen, s már válogatják azokat, akikkel, mint munkatársakkal tudnak majd dolgozni akkor, amikor már a földi ember belefáradt abba, hogy legfőbb ténykedése a gonoszság legyen. Meg kell mondanom, hogy ez az idő már nincs messze! Nem múlik el ez a nemzedék, és meg fogjátok látni angyalaimat, amint veletek és értetek dolgoznak majd, hogy amit a gonoszság tönkretett, az, mint tavasszal a megújult természet, abban a szépségben és jóságban mutatkozzék meg újra, ami az Én elgondolásom, és a Tőlem kapott szerep elfogadását mutassák meg nektek.

    Szó se lehet arról, hogy olyan ufók hassanak rátok, amelyek nem az Én jósá-gomnak hordozói. Vannak ilyenek!, de ezek egy benső kényszertől hajtva csak a magukhoz hasonlóak között képesek létezni. Ezek úgy kerülnek benneteket, akik az Enyéim vagytok, mint a fuldokló a vízbe merülést. Ne féljetek tőlük! Ők félnek tőletek, és messze elkerülik azt a helyet, személyt, ahol a legparányibb is van az Én tiszteletemből, szeretésemből.    8 / 598

           

 

Kérdező: 4. Miként kell vélekedni az ufókról?

HANG:  4. Jobb, ha szellemi lényekről beszélsz. Vannak jó és vannak rossz szellemi lények. Ez utóbbiak az Istent szeretőknek nem tudnak ártani, mivel nekik minden a javukra válik (Róm. 8;28)!  11 / 891

 

 

Kérdező: 5. Az ufók valóban angyalok?

HANG: 4. Az ufók valóban angyalok. Vagyis küldöttek! Velem foglalkozzatok, ne az ufókkal! Angyalaimért adjatok hálát, kérjétek segítségüket, mert felétek áradó szeretetük így hatékonyabb számotokra, de Velem foglalkozzatok. Tartózkodjatok a pótcselekvésektől a LÉNYEG érdekében!    11/ 959

 

 

Kérdező: 2. Gyermekem ufók hatása alatt áll?

HANG: 2. Minden ember hatása alatt áll különböző szellemi lényeknek. E hatások pozitív, vagy negatív voltát elsősorban nem a szellemek milyensége határozza meg, hanem az, aki egyéni döntése alapján dönt, hogy mire használja fel e szellemek befolyását. Még szuggerált állapotban sem lehet senkit negatív erkölcsi alapra helyezni, ha az illető erre nem nyitott!   13 / 1225

 

 

Kérdező: 1. Hogyan tudom magamból elűzni az ufókat?

HANG: 1. Semmit nem kell kiűznöd magadból. Engem kell befogadnod! Ha bár-milyen, értelemmel rendelkező lények bárkire is negatív hatást akarnak gyakorolni, akkor ennek csak ott lehet élettere, ahol az illető Engem kiűzött magából. Tehát az, aki tudatosan Ellenem használja fel életét, az a sötétség fia. A FÉNY gyermekével a sötétség fiai semmit nem tudnak kezdeni, mivel a legkisebb FÉNY is mérhetetlenül erősebb, mint a legvaskosabb sötétség! Te a FÉNY gyermeke vagy!

 Ti most szívesen használjátok a energia, a rezgésszám fogalmakat. Alkalmaz-kodom hát hozzátok. Az Enyéim rezgésszámához soha nem tudják feltornászni magukat ártó energiák! A pozitív erőkkel, energiával rendelkező szellemi lények képesek arra, hogy letranszformálják rezgésszámukat hozzátok, s így hatni tudnak rátok. De ártó erők erre képtelenek mindaddig, amíg ti le nem mondtatok Rólam!

 Testét, lelkét mindenki csak önmaga tudja tönkretenni! Ki vagytok hát téve a jó angyalok hatásának mindaddig, amíg magatok is ezt akarjátok. Ők csak akkor tehetetlenek veletek szemben, ha elzárkóztok tőlük, tehát akkor, ha tudatosan a szeretetlenség birodalmának lettetek polgárai. Ne féljetek hát a sötétség fiaitól! Nekik kell félniük tőletek! Félnek is!   21 / 2128

 

 

Kérdező: 1. Az ufonauták bukott angyalok?

HANG: 1. Teljesen mindegy, hogy minek mondod az ufonautákat. Akár jó angyalok, akár bukott szellemek, a lényeg a következő:

   A bukott szellemek, az ártó erők nem képesek elérni azt az energiaszintet, vagy ahogy mondjátok, azt a rezgésszámot, amely által negatív módon megérinthetnék azokat, akik szeretnek Engem! A jó szellemek, az angyalok viszont képesek letranszformálni magukat az Engem szeretők szintjére, s így nagyon tudnak segíteni nektek! Ez tehát a lényeg!   22 / 2142

 

 

Kérdező: 2. Igaz, hogy ufókkal vagyunk kapcsolatban?

HANG: 2. Ami pedig a földön túli lényeket illeti, hát azokról tudnod kell, hogy csak azokkal kell számolnotok, akiket angyaloknak is szoktatok nevezni. Ti Isten gyer-mekei vagytok, tehát semmi és senki nem árthat nektek mindaddig, amíg tudatosan nem mondotok le istengyermeki méltóságotokról, tehát amíg tudatosan nem tagad-játok meg égi Atyátokat, közös Atyánkat, és égi testvéreteket, Engem!  23 / 2343

  

  

Kérdező: 3. Félek az ufóktól.

HANG: 3. Amíg mások örök sorsa, mint valami zárt ketrec, vesz körül, s te a halált úgy képzeled el, hogy az nem Istenhez juttatja a földi halandót, hanem elrabolja az itt maradottaktól, addig maga az Isten sem tud segíteni rajtad!

   Akiket pedig te ufóknak, vagy bárminek, jó, vagy rossz erőknek nevezel, ha vannak, ha nincsenek, mindaddig meg fogják keseríteni életedet, amíg Engem, Jézust, a földön megtestesült Isten Fiát nem fogadsz el abszolút elsőnek életedben. Tehát olyannak, aki mellett nincs második. Ezt helyetted senki nem tudja megtenni. Maga az Isten sem!

   Hiába erősítem, hogy nagyon szeretlek, mert ezt mindenki csak az Irántam való szeretete, tehát önzetlensége mértéke szerint tudja átélni!  24 / 2388

           

 

Kérdező: 3. Az ufók a Te angyalaid?

HANG:  3. Ufóknak azokat a lényeket nevezitek, akiket nem tudtok beazonosítani. Én nem mondtam azt soha, hogy az ufók az angyalok, hanem azt mondottam, hogy ha olyan beazonosíthatatlan lényekkel találkoztok, akiket jó szellemi lényeknek lehet nevezni, akkor ne ufót mondjatok, hanem angyalt.

    A csillagokat semmiképpen sem neveztem soha szellemi lényeknek.   24 / 2397

 

 

Kérdező: 1. Kivel beszélek? Hol Jézusnak, hol Sátánnak mondja magát.

HANG: 1. Ne itt a földön akarj Engem színről színre látni! Ne itt akarj Engem köz-vetlenül hallani. Olvasd az evangéliumokat! Ezekkel tápláld lelkedet, és ne az ufó-magazinokkal! Azt a rövid időt, ami még hátra van neked a földi életből, mindenek előtt gyakorlati szeretettel akard megtölteni. Csak ezeknek fogsz örülni a halálod óráján, amelyhez hatvan év után már mindenkinek közel kell éreznie magát. …   

                                                                                                       24 / 2436

  

Kérdező: 1. Fiamhoz valóban UFO-k járnak? Ő kiválasztott?

                 2. Hogyan tudok segíteni fiamnak?

HANG: 1. Amit fiad mond, az féligazságokat tartalmaz. Mindenkihez járnak pon-tosan meg nem határozható szellemi lények. Minél élénkebb valakinek a fantáziája, annál színesebb hatások érhetik őt a szellemvilág részéről. Fiad jobban tenné, ha angyaloknak nevezné azokat, akik fantáziájára hatnak. Igaz, hogy akkor ez számára nem lenne olyan érdekes. Az is igaz, hogy akkor komolyabban kellene vennie saját megtérését. Fiadnál erről van szó!

     Az Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Kétségtelen, hogy fiadnak is akar olyan szerepet adni, amelyben ki tudja bontani magában a szolgáló szeretet virágait. Kivétel nélkül mindenki kiválasztottam ilyen értelemben. Az, aki Engem kiválasztott arra, hogy általa szebbé tegyem mások életét, csak az a választott! Csak az ilyen ember mondhatja magáról, hogy kiválasztott!

     2. Ha komolyan veszed fiadat, akkor lépj fel vele szemben követelményekkel. Értesd meg vele, hogy azok az angyalok, akikről úgy gondolja, hogy ők ufók, Istennek olyan angyalai, akik kizárólag a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság lelki gyümölcseit akarják érlelni benne. Ha ő nem így gondolja, akkor nincs igaza!

    Nagyon természetes, hogy ezek az angyalok benned is szeretnék megérlelni ezeket a gyümölcsöket, mivel te is kiválasztott vagy!   27 / 2773

 

 

Kérdező: 1. Létezik-e isteni és UFO energia?

                 2 A szellemvilághoz tartoznak-e az UFO-k?

HANG: 1. Csak isteni energia létezik. Természetesen ezt is, mint minden jót, el lehet rontani. Minden energia arra való, hogy közvetve vagy közvetlenül, a szeretetet növelje bennetek. De, amint az éles kést lehet gyilkolásra is, és lehet operálásra is használni, úgy vagytok minden, lényegében Istentől származó energiával is.

    2. Az UFO, mint tudod, be nem azonosított repülő valami. Vannak olyanok, amelyek a szellemvilághoz tartoznak, és vannak, amelyek nem. De számotokra nem ők azok, akik megoldják, vagy tönkre tehetik életeteket, hanem a Velem, Jézussal való élő kapcsolat, vagy ennek a hiánya.  26 / 3611

           

 

Kérdező: Ki az, aki magát UFO-nak mondja?

HANG: Az illető semmiképpen sem az, akinek mondja magát.

    A hit és a hiszékenység között akkora a különbség, mint egy virág és egy művirág között. A virág ÉL! A művirág csak mutogatni tudja magát, de nincs benne élet. Illata csak akkor van, ha kívülről locsolnak rá illatot.

   Az az ember, akiről te kérdezel, egy olyan művirág, amely csak a hiszékenyeket tudja elbűvölni, de azt, akinek hite van, nem! A hit egy olyan élő Istenbe vetett bizalom forrását nyitja meg, amely épít, buzdít, vígasztal. A hiszékenység pedig babona. Vagyis olyan erőt tulajdonít valaminek, amit annak az Isten nem adott. A hit belülről, a benned élő Istenből kapja éltető erejét. A hiszékenység, tehát a babona kívülről, megtévedt, hiszékeny, ostoba emberektől kap olyan cicomát, amely által kelletni tudja magát. …   39 / 4140

 

 

Földön kívüli lény

 

 

Kérdező: 2. Egy ismerősöm földön kívüli lénnyel kommunikál.

HANG: 2. Bárkivel kommunikálhat valaki. A döntő az, hogy mi a következmény. Csak olyan kommunikációt szabad ápolni, amely az áldozatos szeretet irányában erősít fel. Aki nem ezt tapasztalja magán, az azonnal kezdjen Velem kommunikálni! Kell, hogy érjek számára annyit, mint bármely földön kívüli lény. Aki nem így gon-dolkodik, az a hazugság atyjának malmára hajtja a vizet, sőt, cinkosává válik!  

                                                                                                       11 / 936      

 

Kérdező:  2. Miért látogatnak a földönkívüliek?

HANG:  2. Jobban járnál, ha a földönkívüliekkel való foglalkozást lecserélnéd a Velem való nagyon komoly foglalkozásra, s akkor azon földönkívüliek számára, akik nem Hozzám tartoznak, érdektelenné válsz, azok számára viszont, akik Hozzám tartoznak, vagyis angyalaim számára, nagyon is fontossá válsz. Az utóbbiakról egészen pontosan tudom, hogy mi a céljuk: az, hogy szolgálatuk által Hozzám segítsenek közelebb. Ők nagyon is megérdemlik a figyelmedet, javaslom, hogy alakíts ki velük nagyon mély, bensőséges baráti, testvéri kapcsolatot.  25 / 2538

 

 

Marslakók

 

Kérdező: 3. A marslakókat is szeretnünk kell?

HANG: 3. Ami pedig más égi vagy égitesteken lakó lények szeretését illeti, elég, ha a szomszédaitokat, munkatársaitokat, sőt még a házastársaitokat is szeretitek, tehát azokat, akikkel együtt éltek. Ha aztán beköszönt hozzátok egy ilyen másvilágról, vagy másvilágból éppen erre járó lény, hát szeressétek azokat is. 21 / 2092

 

 

Idegen lények látogatnak

 

 

Kérdező: 1. Zavaró számomra, hogy idegen lények látogatnak.

HANG: 1. A számodra "idegen lények" úgy hozzátartoznak életetekhez, mint ti az emberalatti világhoz. Amint a növény, állat a maga ösztöneivel, élni akarásával nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mit csinál vele az ember, hanem arra, hogy mit kell neki tennie, úgy neked is az volna a feladatod, hogy ne tartsd lényegesnek azt, amit mások tesznek veled, hanem arra koncentrálj, hogy neked mit kell tenned másokkal!

    Bárki, bármit tesz veled akaratod, beleegyezésed nélkül, az csak javadra válhat, ha szeretsz Engem. És bárki, bármit tesz veled, vagy nem tesz veled, károdra válik, ha nem szeretsz Engem!

    Engem szeretni semmiképpen sem jelentheti azt, hogy mások tevékenységével foglalkozzon valaki, hanem kizárólag azt, hogy Én minél hatékonyabban tudjak működni abban, aki befogadott Engem! 17 / 1636

           

 

 

Ufók, Más bolygón

 

Kérdező:  2. Mit akarnak velünk az ufók?

HANG: 2. Az ufókkal kapcsolatban szintén tévhit él közöttetek. Vannak földöntúli lények. Nevezzük most ezeket az érthetőség kedvéért szellemeknek, függetlenül attól, hogy más bolygón, vagy más dimenzióban, vagy e kettőt váltogatva élnek. Azért tehetjük ezt, mert hatásuk felétek nem attól függ, hogy hol van otthonuk, hanem attól, hogy mit hordanak magukban. Ezek között vannak boldogok és vannak boldogtalanok. A boldogokat nevezzük angyaloknak, a boldogtalanokat pedig ördögöknek.

    Arra a kérdésre, hogy ezek mit akarnak veletek, a válasz nagyon egyszerű. A boldogok boldogítani akarnak, a boldogtalanok boldogtalanítani akarnak.

    Azt világosan elmondtam, hogy a boldogság ÚTJA Én vagyok. Aki ezt választja, az szinte hivatalból kiteszi magát az angyaloktól származó hatásoknak. Aki nem akar Engem ÚTKÉNT vállalni, az ugyanilyen automatikával az ördögök hatásának teszi ki magát. A boldogok és a boldogtalanok, tehát az angyalok és az ördögök, természetüknek megfelelően működnek azokkal, akik nekik magatartásukkal erre lehetőséget adnak. Mindkét oldalon fokozhatjátok a felétek áradó hatást tudatos kéréssel, kívánságokkal, vágyakkal, melyeket feléjük irányítotok.

    Nektek nem e szellemi lényekben kell bíznotok, hanem Bennem. Aki Bennem bízik, az nyugodt lehet, hogy mindig megkapja Tőlem akár közvetlenül, akár angya-laim által a szükséges erőt, irányítást, s ez így igaz akkor is, ha akár közvetlenül Tőlem, akár közvetve angyalaimtól kéri a boldogító erőt. Az erő mindenképpen Belőlem árad, mint FORRÁSBÓL. De a ti pszichikai felépítettségetek következté-ben nagyon hasznos számotokra, ha nemcsak közvetlenül Velem, hanem angyala-immal társulva akartok boldogok lenni. Azt, hogy mikor fordulj Hozzám közvetlenül, és mikor angyal által, azt pszichéd benső igénye határozza meg.  6 / 439

 

 

 

Más Bolygón

 

 

Kérdező: 1. …  a reinkarnációról.

HANG: 1. Aki otthagyja a földi életét, bárhogyan is történik ez az ottha­gyás, az újraválasztás elé kerül.

    Miután kénytelen átlátni, hogy az általa vállalt akadályokat hogyan vette, dönthet a hogyan tovább tekintetében. Földre jötte előtt is lehetősége volt választani, de lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkezett, mint a földet elhagyása után. Ezért most, több tapasztalat birtokában, újra döntésre kell szánnia magát: vagy a Földre születik, vagy más bolygón próbál szerencsét szeretetének kibontása érdekében. Meg kell mondanom, hogy nagyon kevesen születnek vissza a Földre. Kétféle szellem vállalja általában újra a földi életet. Az egyikhez azok tartoznak, akik előző életükben magas rangokat viseltek. Ha jó szándékkal tették ezt, akkor  az újjászületés által szintén ilyen sorsot akarnak maguknak. Ha nem jó szándék vezette őket, akkor alacsonyabb szinten akarják jóvá tenni előző életük ostobaságait. A másik társaságot azok képezik, akik annyira elrontották földi életükben a szeretetüket, hogy képtelenek önmaguk dönteni saját jövőjüket illetően. Ezek számára az itteni jó szellemek vállalják helyettük az újjászületés döntésének hogyanját. Ezek általában nincsenek megelégedve földi életükben e döntéssel, és mivel képtelenek helyesen látni, csak maguk körül forognak, s bizony sok keserű tapasztalatnak teszik ki magukat mindaddig, míg meg nem térnek.    7 / 514

           

 

 

Kérdező:  3. Létezik-e az Univerzum Tanács, és tudhatom-e, ...?

HANG: 3. Ameddig nem tisztázod magad előtt, hogy mit értesz Univerzum Tanács kifejezés alatt, addig nem szólhatok hozzá érdemben e kérdésedhez. Azt azonban mondhatom, hogy nincs olyan anyagi létező sem a Földön, sem más bolygón, vagy égitesten, amelynek szellemi háttere ne lenne. Nincs szellemi létezőktől függetlenült anyagi létező. A szellemi létezők pedig RENDET alkotnak mind a szabadsággal rendelkezők körén belül, mind azokon kívül. Ez azt jelenti, hogy egy létező a szabadsági körén belül sem teheti azt, amit akar. Az örök törvények, a szellemvilág mindenütt jelen lévő REND megjelenülései, biztosítói. 7 / 525

 

 

Kérdező: 3. Hány életem volt már eddig?

HANG: 3. … Minden ember számára tehát a földi halál után van egy olyan dimenzió, amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém, vagy nem az Enyém. Ha az Enyém, akkor végtelen, boldog örömben bízza Rám magát tovább, s Én lendítem őt a lelki, szellemi fejlődésének további dimenziói felé. Ha azt látja, hogy nem az Enyém, akkor két eset lehetséges. Vagy kéri azt az őrangyalát, aki hozzá letranszformálódva segíthet neki abban, hogy hogyan és miképpen szülessen újra le a földre, vagy más bolygóra, vagy nem kér segítséget, s önmaga akarja megválasztani szüleit, karmáját.  7 / 540

 

 

Kérdező: 10. A Biblia csak a föld népeinek szól, vagy más bolygón élőknek is?

HANG: Olyan Biblia, mint nektek van, másoknak nincs.   9 / 695

 

 

Kérdező: 1. Az őrangyalok munkájáról kérek véleményt.

HANG: 1. Angyaloknak nevezitek azokat a szellemeket, akik nem olyan tér-idő dimenzióban élnek csupán, mint amilyen a múlékony anyagvilágban tapasztalható. E meghatározás akkor is áll, ha más bolygón élő, anyagba ágyazott szellemekről van szó. Tehát ők sem angyalok!

    Korotokban nagy az igény arra, hogy kapcsolatot teremtsetek az angyalokkal, a jó szellemekkel. Jók, mert folytonosan szemlélhetik Atyám arcát, és állandóan abban a szentháromságos szeretetben élhetnek, amely felé nektek is tartanotok kell, és amely már most is, mintegy foglaló, bennetek él a Szentlélek által mindaddig, amíg szándékom szerint akartok szeretni!

   Istennek nincs különböző szeretete. Csak EGY van! Ezt hívjátok Szentléleknek. Ezzel a szeretettel közösen szeretünk mi titeket. Végtelen szeretetünk intenzitása bennetek attól függ, hogy mennyire tudtok ráhangolódni viszont-szeretetettel embertársaitok iránt e teremtetlen SZERETETRE. Vagyis, mennyire adjátok át magatokat a bennetek élni és működni akaró Lelkemnek!

   A mi Szeretetünk, tehát a Szentlélek, közvetlenül is, közvetve is el tud érni benneteket. Közvetlenül olyankor, amikor tanúságtevő erőre van szükségetek. Közvetve pedig olyankor, amikor a különbözőségek dinamikus egységét kell megvalósítanotok. Ilyenkor van nagy szerepük az angyaloknak!

    Amint a földi embernek sem elég hatékony a jó szándék önmagában ahhoz, hogy segítsen, hanem kell a rászoruló részéről a segítség igénylése, elfogadása, úgy az angyalok is csak akkor tudnak különös hatékonysággal segíteni, ha erre felszólítást kapnak azoktól, akik igénylik segítségüket!

 Ezért olyan fontos, hogy naponta kérd az angyalok segítségét. Természetesen főleg őrangyalodat kell kérned, ahogy a földön is a közvetlen melletted lévőkhöz kell fordulnod, ha segítséget igényelsz.

    Isten a szellemvilág lakói számára is, miként az ember számára a földön, nemcsak boldogító Isten, hanem szerepeket kiosztó Isten is!

   Az az angyal, aki Istentől azt a szerepet kapta, hogy mindig rendelkezésedre álljon, ha életed helyes érdeke ezt megkívánja, biztos lehetsz abban, hogy jó, a legjobb szolgálatot teszi érdekedben! De kérned kell! Szabadságod, tehát emberi méltóságod, mérhetetlen érték az angyalok szemében!  19 / 1886

           

           

 

Kérdező: 1. Csak a Földre születhetünk halálunk után?

HANG: 1. Te lényegében két különböző eseményre akarsz választ kapni e kérdésedben. Az egyik az, hogy van-e más bolygón is szellemi lények számára biztosított élet. A másik az, hogy lehet-e a földön elrontott életet más bolygón jóvátenni. Mindkét problémádra IGEN a válaszom.

   De azért ez nem olyan egyszerű! Azért nem egyszerű, mert a Föld bolygóra nem önszántukból születnek általában a szellemi lények. Nem, mert azt, amit itt rontottak el, azt a Földön tudják csak jóvá tenni. Más bolygón csupán 'finomításokról' lehet szó.

  Én, Jézus nem születtem le másutt, csak a Föld bolygón. Az eddigi HANG-könyvek alapján tudhatod, hogy lényegében megtérni csak a születés előtt lehet. Csak ott lehet abban a vágykeresztségben részesülni, amelynek következménye az a gondolkodás-átalakítás, amelyet a Föld bolygón kell elvégeznie annak, aki itt megszületik.

   A Föld bolygónál pokolibb pokol nem létezik más bolygón! Azok, akik megtérni, illetve pályamódosítást végezni jöttek le a Földbolygóra, sok esetben ennek finomítását más bolygón  kénytelenek végleg megvalósítani. 

   Más bolygón, ahol van megfelelő körülmény szellemi lények befogadására, mindenki tud Rólam! Mindenki tudja azt, hogy Én, Jézus mit éltem át, mit vállaltam értetek a Föld bolygón. Így hát más bolygókat - legalábbis a még általatok nem ismerteket -, úgy is felfoghatjátok, mint tőletek különböző dimenziókat, amelyek azonban valójában nem azok, csupán erkölcsi szinten vannak felette a tiéteknek. Kétségtelen, hogy oda is próbálnak behatolni meg nem tért ártó szellemek, de ott eleve kudarcra vannak kárhoztatva.

   Te elégedj meg azzal, hogy életed megoldását itt a Föld bolygón kell egyenesbe hoznod. Elégedj meg azzal, hogy te a megtérés szándékával jöttél a Föld bolygóra, és itt lehetőséged van arra, hogy újjászüless, és így ne kelljen többé e földi pokolra, a pokoli földre alászállanod!  39 / 4198