Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rászorulók. Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, Nekem teszitek. Aki a rászorulókkal foglakozik, egyben Velem is foglalkozik

2009.03.12

 

Rászorulók

 

A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Máté 25: 34-40).

 

 

Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki!

 

 

Kérdező: 2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.

HANG: 2. A Velem, Jézussal való kapcsolatot elsősorban nem élményvallásnak lehet nevezni, bár időnként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. A Velem való kapcsolat lényege olyan jót akarás, tehát szeretés, amely igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban Engem, mint RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a döntő!(Máté 25;34)   27 / 2760

 

 

 

Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.

HANG: Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló ember-társaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ….  4 / 259

 

 

HANG: Amit tehát tőled kérek, az ez: Legyen reggeli imád! Reggeli imádban beszéld meg velem, mi a teendőd azon a napon Velem kapcsolatban. Tehát nem gyermekeddel kapcsolatban, hanem Velem kapcsolatban. Ez érintheti a gyermekedet is, de nem ő a lényeg. A lényeg a kettőnk kapcsolata. Ezt kell kibontanod napi feladataidban, amelyek kell, hogy túljuttassanak családi körödön mások felé, akik nagyon rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak tőled. Ne feledd: Én minden rászorulóban jelen vagyok és várlak!  10 / 777

 

A mulandó világ teremtése azért történt,

 

Kérdező:  Mi által lett a Sátán e világnak fejedelme?

HANG: A mulandó világ teremtése azért történt, hogy azok a szellemi lények, akik visszautasítva a számukra felajánlott isteni boldogságot, megbánva e tettüket, lehetőséget kapjanak arra, hogy megbánásukat igazolva az alapalázat és az univerzális hit vállalásával visszaszeressék Istent az erre rászoruló emberekben: 'Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Máté 25: 34-40). 40 / 4306

 

Kérdező: 1. Jézusom, örömöm vagy, szólj hozzám!

HANG: 1.  … Az Én mérhetetlen szeretetem nem tudott úgy elmenni a földről, hogy itt ne maradtam volna a szenvedőkben! Amikor tehát rászorulóval találkozol, akkor Velem találkozol, és minden szomor­kodóban Engem vigasztalsz, amikor őt vigasztalod. … 23 / 2238

 

 

Az fogad el ÚT-nak

 

 

HANG:  Az fogad el ÚT-nak, aki tudja, hogy nincs visszabántás, de van állapotszerű megbocsátás és legalább törekvés arra, hogy lássa meg azt a rászorulót, akin segítenie kell. …   2 / 154

 

 

 

Kérdező: Hogyan tudom Jézust ÚT-ként vállalni?

HANG: Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan vannak, akik bár Rám hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak!

   Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke nélkül, örömteli életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet!

    Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban, sem különböző hatalmi bársonyszékek-ben! Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodásban! Nem vagyok jelen a bűnben, az önféltésben, az igazság-szolgáltatás rendjében!

   Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról.

  Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ártatlanul nyo-morban szenvedőkben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra rászorulóban. Jelen vagyok az üldözöttekben, a kifosztottakban és minden irgalomért esdeklőben. Jelen vagyok az önzetlenül másért élőkben. Jelen vagyok az irgalom rendjében! 19 / 1844

 

 

Egy Rólad szóló filmben nagy hatással vagy rám.

 

Kérdező: 7. Jézusom! Egy Rólad szóló filmben nagy hatással vagy rám. Szeretném e filmet megvenni.

HANG: 7. Amikor olyan filmet látsz, amely hatására empatikus képességed Velem kapcsolatban nagyon át tud járni, akkor különösen ügyelned kell arra, hogy az átélt élményt ne közvetlenül felém akard gyümölcsözetni, mert azt nem lehet. Lássál meg a szenvedőkben, az elesettekben, a nélkülözőkben, azokban a rászorulókban, akikben pontosan arra várok, hogy találkozhassam veled (Máté 25;40)! Mikor fogjátok már végre elhinni, hogy az ártatlanul szenvedőkben én szenvedek?(Máté 25;45).

   Tudnod kell, hogy a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem akarat, AKARAT!  10 / 827

 

 

 

Ha hinnétek Nekem

 

HANG: Ha hinnétek Nekem, akkor nem rendkívüliségeket keresnétek az életetekben, hanem azokat a lehetőségeket, ahol enni, inni adhattok a rászorulóknak, ahol meglátogathatjátok a betegeket, a bűnösöket, ahol a nincstelent befogadjátok. ’Gyertek hozzám Atyám áldottai’ (Mt. 25;40), ’mert amit e kicsinyek közül eggyel is tettetek, Velem tettétek.’ (Máté: 25;34).    42 / 4659

 

 

Jézus itt maradt közöttünk rászoruló módon

 

HANG: 1. … Természetesen Velem találkoztál akkor a templomban. Ha nem így lett volna, akkor nem gondolnál még ma is bizonyos érzelmi töltettel rá! De meg kell mondanom, hogy már többször is találkoztál Velem, de akkor nem tartottam olyan fontosnak, hogy felismerj, és te sem voltál erre hangolva!

   Jó, ha tudod, Nekem van hat megjelenési formám közöttetek. Az egyiknek két oldala van. Most csak ezt említem meg. Az egyik: minden rászorulóban jelen vagyok számotokra, mert igaz e kijelentésem: "Amit egynek tettetek..., Nekem tettétek!" A másik oldal: amikor te, mint rászoruló valakivel találkozol, aki segít neked, akkor is Velem találkozol. Minden, ami jó, szép, nemes, az nemcsak Tőlem van, hanem Engem hordoz. Gondolj a HANG - könyvek hátlapján található idézetre! … 20 / 2003

 

 

 

Kérdező: 2. Többször is vállalta a földi élet menetét?

HANG: 2. E második kérdésed mögött valami félreértés húzódik. Nekem, Jézusnak, nem kellett többször is vállalnom a földi élet menetét! Nekem lehetőségem volt, és éltem is ezzel a lehetőséggel, hogy az idők végezetéig itt maradjak köztetek és bennetek a földön azután is, hogy elmentem a mennybe! Tehát nem többször, hanem mindig és mindenkiben "jelen" vagyok! Nekem van hat megjelenési formám, és e megjelenési formák valós tartalmat hordoznak. Az egyik ilyen formám, amelyben igénylem a ti szívetek szeretetét az, hogy mindenkiben benne vagyok rászoruló módon, mert mindenkiről, akivel találkoztok, elmondhatjátok, hogy valamiben "legkisebb", tehát benne rászorulok szeretetetekre (Máté 25;40)! Egy másik az, hogy azokban, akik szeretnek Engem, feltétlenül bennük vagyok kegyelmi módon (János 14;23)!    28 / 2915

 

 

Kétszer áldozni

 

Kérdező: 1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra.

HANG: 1. … Ezer szertartás sem ér semmit, ha nem követi az a gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25;34-36.-ban elmondtam. Ne arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal állandóan szentségi formában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre a rászorulókat, mert Én mindegyikben benne élek! Ha így találkozol Velem, és ezt a találkozást pecsételi le a szentáldozás, akkor örökké élni fogsz.   43 / 4755

 

 

Te annyira szereted Istent, amennyire szereted embertársaidat

 

Kérdező: Egy csodálatos álomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: … Te annyira szereted Istent, amennyire szereted embertársaidat. Annyira szereted embertársaidat, amennyire segítesz a rászorulókon. Az, hogy nem ártasz senkinek, megbocsátasz mindenkinek, még nem elég, de feltétlenül szükséges, hogy ne légy ellensége önmagadnak. A másokon segítés - főleg azokon, akik nem tudják, vagy nem akarják ezt viszonozni -, ez az a terület, ahol felismerhető, hogy mennyire szereted Istent. Ne feledd: a te keresztednek is a függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. Keresztedről tehát a földön le nem szállhatsz! E kereszted által kell megszentelődnöd!

   Az a kereszt, amelyet kabátodra tűztem álmodban, pontosan azt az áldozatkész-séget akarja jelezni, amely kell, hogy szívedben jelen legyen, hogy ne csak szavakkal szeress Engem, a te Jézusodat. ('Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkér-dezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? ....- Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.( Máté: 25; 35 - 40)'   39 / 4132

           

 

1. Jézussal miért nem találkozhatom az életben?

 

Kérdező: 5. Jézussal miért nem találkozhatom az életben? Vagyis, a földi boldogságom miért nem valósulhat meg Vele?

HANG: 5. Azt nem mondhatod komolyan, hogy Velem nem találkozol. Csak azt mondhatod, hogy nem abban a ruhámban találkozol Velem, amelyik neked tetszene. Ne a ruhám legyen számodra a fontos, hanem a SZÍVEM. És ez benned dobog, és minden rászoruló emberben. De ott vagyok a templomok csendjében épp úgy, mint a csillagokban, felhőkben, folyókban, tengerekben, erdőkben és réteken, dalban és sírásokban. …  5 / 421

 

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék találkozni Jézussal és a Szűzanyával.

HANG: 3. Van hat megjelenési formám a földön. Ezek közül, mint cél, a legfontosabb az, hogy minden emberben benne vagyok rászoruló módon. Ha tehát azt látod, hogy valaki segítségre szorul, akkor már találkoztál is Velem (Máté 25;34-46)! Mint forrás pedig a benned lévő kegyelmi jelenlétem a döntő (János 14;23)! Ennél fontosabb jelenlétem a te számodra sem létezhet sem a földön, sem a másvilá­gon! 22/ 2236

 

 

2. Mi módon találkozhatom az Úrral?

 

 

 

Kérdező: 8. Mi módon találkozhatom az Úrral?

HANG: 8. Minden rászorulóban Velem találkozol. Megáldalak! 11 / 911

 

 

 

HANG: Velem, sokkal többször találkozol életedben, sem mint gondolnád. Minden olyan rászorulóban jelen vagyok, akik segítséget várnak tőled, hogy emberi méltó-ságuk tudatára ébredve, életük problémáira a megoldást Nálam keressék. De jelen vagyok a Bibliában, a HANG-ban. Megtalálhatsz templomok csendjében éppúgy, mint a kórházi ágyakon szenvedőkben. … 5 / 409

                                                                                                       

 

Kérdező: Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?

HANG: … Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra képtelenek, hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsás-sanak és segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak.

   Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját, vagy akár az Én nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek! …  15 / 1377

 

                                                            

Ma is rászorulok a Velem együtt ér­ző, szerető szívetekre!

 

Kérdező: Nagyon rászorulok az erősítésre, Uram!

HANG: Mikor emberként éltem közöttetek, Én, Jézus is, sokszor rászorultam az együtt érző emberi szív szeretetére. Sőt! Kimondom akkor is, ha ez furcsán hangzik fülednek: ma is rászorulok a Velem együtt ér­ző, szerető szívetekre! …

 A te életed sem attól értékes, amit tettél, hanem attól, hogy Értem tetted azt, amit tettél. Ég és föld el fognak múlni, de az a tiszta szándék, ami benneteket vezet, halálod óráján a mennyország kapuját fogja jelenteni, amelyet éppen a földi életedben irányított szándékod fog megnyitni számodra.

    Nincs a földi életben szebb, mint az, amikor valaki embereken akar segíteni! Én élek minden rászorulóban, és Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Amikor pedig azt éled meg, hogy te magad vagy rászoruló, akkor tudnod kell, hogy nemcsak segítsz Nekem, hanem hordozol is Engem. Aki pedig Engem hordoz, az az erőmet is hordozza, mert Én soha nem vagyok erőmön kívül!  24 / 2387

 

 

Kérdező: 3. Miért nem látom, hallom Jézust?

HANG: 3. Tévedésben vagy! Látsz Engem! Minden rászorulóban jelen vagyok és lelkiismereteden ke-resztül gyakran hallhatod szavamat!  19 / 1821

           

          

 

Mivel Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, ezért az, aki a rászorulókkal foglakozik, egyben Velem is foglalkozik

 

 

 

Kérdező:  2. Hol tartok a keskeny útamhoz viszonyítva?

HANG: … Tehát először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel átélni: érted élek benned!

    Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de nem ez az útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való foglalkozás. Velem kell foglalkoznia annak, aki békémet élvezni akarja. Velem, aki mindenkiben ott vagyok rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott segítségre. Ez nem komplikált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok ÉLETMŰ-VÉSZETNEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a keskeny út!   8 / 655

 

 

Kérdező: Hogyan tudok helyes önismeretre jutni?

HANG: Szereteted irántam azzal tudod kimutatni közvetlenül, hogy szívesen és sokat foglalkozol Velem, a te Jézusoddal! Én, Jézus annyira intenzíven foglalkozom veled, hogy te ez által létezel! Valamiképpen az Én létem is attól függ a te életedben, hogy mennyire tartod fontosnak a Velem való foglakozást. Mivel Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, ezért az, aki a rászorulókkal foglakozik, egyben Velem is foglalkozik.  29 / 2947

 

 

Kérdező: 3. Pilátus ártatlan embert végeztetett ki. Ez a történelemben gyakori volt.

HANG: 3. Én, Jézus nem egy voltam a sok ártatlanul kivégzett emberek közül, hanem bennem Pilátus, mint ember, halálra ítélte a Földre szállt Istent! Ebből logikusan az következik, hogy Isten Bennem, Jézusban teljesen kiszolgáltatta magát nektek, embereknek! A ti boldogságotok azon fordul, hogy mit tesztek Velem, aki minden kiszolgáltatottban jelen vagyok rászoruló módon (Máté: 25.35-45)! Az igazi, élő hit bizony sorsvállalást is jelent, sorsvállalást a rászorulókkal!  42 / 4584

 

 

 

Kérdező: Hála és köszönet mindenért, Uram!

HANG: … A szívvel látás nem valami érzelmi túltengés eredménye, bár kétségtelen, hogy az érzelmet nem zárja ki. A szívvel látás elsősorban Engem látás! Igen. Elsősorban azt látja az, aki szívével lát, hogy Isten mennyire szereti teremtményeit. Azt látja, hogy ő mennyire gazdag, hogy mennyire jó neki látni Engem! Így aztán könnyen meglátja azt is, hogy rászoruló módon minden szellemi teremtményemben jelen vagyok a Földön! Az, aki ezt észreveszi, nem a sajnálat miatt segít Nekem, hanem azért, mert így kitüntetettnek érzi magát! …  41 / 4435

 

 

Kérdező: Egy csodálatos érzésről kérdezem a HANG-OT.

HANG: … Az ilyen szeretetkiáradásomat sem konzerválni, sem gyakorta átélni nem lehet a földön. Azért nem lehet, mert a földi élet nem arra való elsősorban, hogy kimutassam közvetlenül szeretetemet, hanem arra, hogy ti mutassátok ki Irántam való szereteteteket, részben közvetlenül, amikor hála-imát mondotok, részben pedig közvetve, amikor Irántam való szeretetből nem ártotok azoknak, akik bántanak benneteket, megbocsátjátok szeretetlenségeiket, és segítetek a rászorulókon. Ezt kérem tőled!

     A földön minden emberben benne vagyok rászoruló módon, s így mindenkiben szerethetsz Engem, a te Jézusodat, ha az Én békémet közvetíted feléjük. Ennek a békének lényege kettőnk élő kapcsolata, vagyis az nyugodt lelkiismeret, amelyet Rajtam kívül senki meg nem adhat, és senki el nem vehet tőled!  37 / 3996

 

 

Kérdező: Nem tudom, mitévő legyek!

HANG:    Emellett az elfogadások mellett pedig hinned kell abban, hogy minden emberben ott vagyok rászoruló módon, s így alkalmat adok neked arra, hogy kimutasd irántam való szeretetedet a másokat szolgáló szereteted által. 36 / 3879

 

 

Én, Jézus, azért jöttem közétek

 

HANG: Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.

    Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem  és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!

   Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben.

    Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!

    Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat.  9 / 724

 

 

Szenvedékeny sorsomnak annyi megjelenési formája van

 

Kérdező: Van, akit érdekel az én lelkem sorsa?

HANG: … Mielőtt megszülettél, akkor világosan láttad, hogy sorsom nélkül Én senkinek sem létezhetek az életében. Szenvedékeny sorsomnak annyi megjelenési formája van, ahány szenvedő ember létezik a földön. Így vagyok jelen mindenkiben rászoruló módon. ....  5 / 394

 

 

Kérdező: 2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

HANG: 2. … A földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.

   Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).

    Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát. 11 / 949

 

Család

 

Kérdező: 4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?

HANG: 4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek.

    Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek!   11 / 895

 

 

Kérdező: Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!

HANG: Az a tény, hogy édesanyád fájdalmával nagyon együtt tudsz érezni, azt mutatja, hogy van benned olyan empatikus képesség, amely nagy erőket tud megmozgatni abban az irányban, amelyben ki kell mutatnod mások iránti szeretetedet. Igen, mert Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, és főleg a másokkal együtt érezni tudóktól várhatom el, hogy irántam való szeretetből segítsenek embertársaikon. …  36 / 3873

 

 

 

Kérdező: 3. … , és házasságomat szebbé, jobbá tenni.

HANG: 3. A házasságoddal kapcsolatban pedig csak azt tudom ajánlani, hogy férjedet vedd körül olyan szeretettel, mintha Én szenvednék benne. Mert valóban Én benne vagyok rászoruló módon! Benne vagyok, de ő ezt még nem veszi észre. Azért iszik, azért nem akar józanul gondolkodni, mert nem vesz észre Engem magában! De legalább te vegyél észre Engem benne! …  28 / 2819

 

 

Kérdező: Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek?

HANG: … Ne a sajnálat vezessen tehát, hanem annak belátása, hogy Én, Jézus mindenkiben ott vagyok rászoruló módon. Amennyiben egy gyermek valóban rászorul valamire, és te abban segítséget nyújtasz neki, akkor azt Nekem, a te Jézusodnak teszed. De ha nem az motivál téged, hogy mire szorul rá az illető, csupán a sajnálat, akkor sem neki, sem magadnak nem teszel jót!   40 / 4433

 

 

Kérdező: 1. Vállaljak egyedül is beteglátogatásokat?

HANG: 1. Minden szenvedőben Engem látogatsz meg (Máté 25;36)! Akkor is Én vagyok bennük a 'rászoruló', ha ők ezt nem akarják tudomásul venni.

    Sajnos, nehezen hiszitek el, hogy bennetek élek rászoruló módon! Nehezen hiszitek el, hogy amit egynek tesztek embertársaitok közül, mert rátok szorul, azt Nekem teszitek.

   Minden beteglátogatás, minden szolgáló szeretet, belépőjegy a mennyek országá-ba!   30 / 3103

 

Kérdező: 3. Miért születtem a Földre?

HANG: 3. A Földre te is azért születtél, hogy igyekezz visszaszeretni Engem, Jézust, aki mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon! Személyre szóló feladatod napra lebontva az, hogy meglásd, kiben és mennyiben vagyok rászorulva szeretetedre. 

                                                                                                       42 / 4559

 

Kérdező: 2. Szeretném kimutatni Iránta való szeretetemet.

HANG: 2. Irántam való szeretetedet embertársaid iránti szereteted által tudod kimutatni. Engem, Jézust, a te Jézusodat, nem tudod másképpen gyakorlatilag szeretni, csak úgy, hogy elhiszed: minden emberben benne vagyok rászoruló módon, és ha valakin segítesz, akkor Nekem segítesz, akkor Engem szeretsz (Máté 25;35-36)!   28 / 2914

 

 

Kérdező: Uram, Jézus! Miért tagadják istenségedet azok, akik előbbre imádói voltak istenségednek? Ez valami visszafejlődés?

HANG: Fontos megjegyeznem, hogy attól még nem lesz senki Engem elfogadó, állapotszerű vértanúvá, ha elhiszi istenségemet. Szükséges, hogy erre az istenségemre rátegye az életét! Szükséges elfogadnia, hogy az Isten ember arcú a földön. Ezért még abban is tisztelnie kell az embert, aki ezt önmagával szemben sem teszi meg. Szeretni kell azt is, aki még önmagát sem szereti! (Kábítószeresek, szenvedélybetegek, gyilkosok, garázdák és mindenféle bűnt elkövetők!) Ezekben csak istenségem elfogadása által képes bárki is Engem látni, Engem szeretni, értem élni, mivel ezekben is benne vagyok rászoruló módon! …  35 / 3731

 

 

Újjászületés

 

 

Kérdező: Sokat vétkeztem cselekedettel és mulasztással egyaránt. Nyugtalanít a közeledő számadás órája.

HANG: Benső nyugtalanságod jogos, de csak részben. Jogos, mert sokkal boldogabban élhetnél, mint élsz jelenleg. De csak részben jogos, mert Én a szeretet körén belül mindenható Istened vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek téged úgy, ahogy vagy, és az a vágyam, hogy ezt a szeretetemet meg is tapasztaltassam veled.

   Az előző bekezdést kicsit meg kell magyaráznom. Nekem nem az tetszik, ha valaki folyton kesereg, hogy ő milyen bűnös. Nem, mert az ilyen magatartás mögött legtöbbször rejtett hiúság húzódik meg. Nekem az a bűnbánó tetszik, aki éppen azzal mutatja ki saját bűneinek elismerését és helyes önértékelését, hogy nem foglalkozik annyit önmagával. Miért is foglalkozna olyannal, akit nem sokra értékel?

   Inkább foglalkozik Velem. Közvetlenül úgy, hogy Bibliából, imakönyvekből, hittankönyvekből egyre több ismeretet szerez Rólam, közvetve pedig úgy, hogy - mivel Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon,- ott segít másokon és másoknak, ahol éppen lehetősége van erre.

   Az ilyeneket nemcsak meggyógyítom, nemcsak megbocsátom bűneiket. Ettől nem lennének jobbak. Az ilyeneket ÚJJÁ TEREMTEM! És ez a LÉNYEG! Az Én országomban nem olyanok vannak, akik bűnösök ugyan, csupán az Én jó szívem miatt megbocsátattak bűneik. Nem. Az Én országomban ÚJ TEREMTMÉNYEK vannak. ÚJJÁ SZÜLETETTEK! … 6 / 466

 

 

Kérdező: Uram! Hol a helyem a létben?

HANG: … Az újjászületés tehát Isten részéről már előre elkészített ajándék azok számára, akik erre felkészítették magukat. Kicsit megközelíthetem e hasonlattal: Egy versenyző számára az aranyérem már kész. De csak akkor lehet a versenyzőnek a sajátja, ha megfelelően megküzdött érte. E versenyt vállalni nem lehetett a szellemi szférában, mert ott Isten csak létben-tartó módon lehet teremtményeiben. Rászoruló módon csak addig, amíg igent, vagy nem-et mondtak Isten boldogító jelenlétére. E pillanattól kezdve, Isten rászoruló módon, csak földi testben lévő szellemi teremtényeiben lehet.

   Lehetőséget kaptak tehát földre születni azok, akikben élet a vágy, hogy Istent szeressék azokban, akikben rászoruló módon Ő jelen van.

   Most tehát azokról beszélek, akik mielőtt megszülettek, önmaguk elhatározása alapján vágykeresztségben voltak, vagyis vállalták azt, hogy megszületésük után vállalják azt a megtérést, azt a gondolkodás-­átalakítást a maguk részéről, amelynek Isten részéről az újjászülés lesz az eredménye. Vállalták azt a hiteles versenyzést, amelynek velejárója az aranyérem megszerzése.

    De ehhez Istennek meg kellett testesülnie, emberré kellett lennie, hogy isteni adottsága révén minden emberben hitelesen jelen lehessen rászoruló módon. Így azok, akik a rászorulókban lévő Istent szeretik, vagyis szolgálják, a születésük előtt boldogságforrásként megtagadott Istent, most elfogadhatják boldogságuk forrásának, a rászoruló embertársaik szolgálatában.

    Nekem, Jézusnak tehát azért kellett eljönnöm közétek, hogy megtérésetek velejárójaként, a gondolkodás-átalakítást vállalva, a rászorulókban Engem szolgálva, megtaláljátok Bennem a boldogságotok forrását. Ha ez részetekről megtörtént, akkor Részemről számotokra megtörténik saját testetekben az az újjászületés, amely már alkalmassá tesz benneteket az aranyéremre, mennyek országának elnyerésére (János 3;3)

   Mindaddig, amíg valaki nem arra a HITRE mond igent, amit általános (univerzális) hitnek neveztek, s amit Én elmondtam és bemutattam nektek, nem szülhetlek újjá benneteket. Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam!  Én és egyedül Én, Jézus, vagyok a KAPU! …

   Hol hát a helyed? E földi életben ott, ahol az általános hit alapján, igaz, hogy tükör által, homályban, de látsz Engem a rászorulókban (Máté 25; 35-45) Akkor találtál rá erre az helyre, ha Rám, Jézusra találsz, mint ÚTRA!    36 / 3863

 

 

Médium: … Isten egy Jézus nevű emberben, aki a Szentlélektől fogantatott, és született Máriától (Lukács; 1.35), mutatta be a Földön élő szellemi teremtményeinek, hogy hogyan akarja, hogyan tudja, hogyan képes boldoggá tenni azt, aki emberi természetet hordoz. Ez csak abban a szellemi lényben valósulhat meg, akinek nyitottsága Isten felé teljesen szinkronban van az ember-Jézus nyitottságával Isten felé, afelé a Jézus felé, Aki magatartásával lényegileg azonos az Isten akaratával. Vagyis, az erkölcsi magatartás szintjén a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, mint Isten akaratával történő táplálkozást éli át.   

   A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak örökre elkárho-zottak, mivel ez a bűn nem egy döntés következménye, hanem a megátalkodottság állapota. Nagyon természetes, hogy mindaddig, amíg valaki megátalkodott állapot-ban van, számára nem lehetséges a bűnbocsánat megszerzése.

            A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus  alapján kételkednek.

   Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul, de csak addig maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat (Mt 18.34). Ez viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott, ahol nincs rászoruló, ott nem létezhet a rászorulókon való segítés, tehát nem lehet adósságtörlesztés. Igaz az is, hogy senki nem juthat az Atyához, csak Jézus által (Jn 14.6), és senki nem jut Jézushoz, hacsak az Atya nem vonzza őt (Jn 6.65). Az Atya pedig csak azokat vonzza, akik az Atyánál tanultak (Jn 6.45). Tehát már születésük előtt megbánva az ott elkövetett szeretetlenségüket önmagukkal szemben, megtanulták, hogy ezt nekik jóvá kell tenniük. Jézus csak a Földön van minden szellemi teremtményében rászoruló, tehát viszontszeretni vágyó módon jelen. Így ismét csak szóba kell állnom azzal a lehetőséggel, hogy mindenki leszülethet a Földre újra, amíg újjá nem születik saját testében az által az Isten Lelke által, aki nemcsak képes, de újjá is szüli azt (Jn.3.3), aki Őt a rászorulókban szereti. 40 / 4372

 

 

Kérdező: 2. Váltakozó arcú Jézus-szobrot láttam.

HANG: 2. A Jézus-szobor különböző emberi arccá válása arra figyelmeztet, amire következtettél. Tehát törekedned kell minden emberben Engem szolgálni. Ez akkor valósul helyesen, ha úgy segítesz másokon, ahogy azok rászorulnak. Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon! Amiben valóban rászoruló valaki, abban Én vagyok a rászoruló. E téren bölcsen kell használnod az Általam felkínált két fegyvert: légy okos és óvatos!  14 / 1294

 

 

 

Akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak.

 

Kérdező:  3. Hogyan fejleszthetem magamban a szeretetet.

HANG: 3. Többet kell foglalkoznod az evangéliumaimmal! Egyértelműbbé kell tenned magad számára a reggeli ima fontosságát! Vállalnod kell a párbeszédimát! Átéltebben hinned kell abban, hogy Én, Jézus, benned élek! És meg kell tanulnod jobban észrevenni azt, hogy azok, akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak. Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon. Vigasztald tehát a szomorkodót, erősítsd a gyengét, bátorítsd a csüggedőt, gyógyítsd a beteget szóval, imával, szereteted kiáradásával! 25 / 2552