Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Pénzért vásárolt beavatás, reiki beavatás

Pénzért vásárolt beavatás

 

 

Kérdező: Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat terén. Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamo­kat, melyek e téren előbbre vihetnek, s ennek következtében vállaljam-e azt, hogy csak ezzel foglalkozzam?

HANG: Úgy, ahogy belül érzed, úgy a továbbképzés sugallata nem Tőlem van. Munkahelyedet semmiképpen sem szabad föladnod. Csak olyan értelemben tudom helyeselni továbbképzésedet, ha ezért anyagi áldozatot nem hozol, és csupán ke- nyérkereső foglalkozásod mellett szánsz erre időt. Ebből világos lehet már előtted, hogy mindenféle beavatás Ellenemre van. Sok pénzt kellene rá költened, s ha eset- leg később az anyagi ráfordítás meg is térülne, - bár ebben egyáltalán ne legyél olyan biztos, - az a lelki kár, mely ennek következtében érne, bizony nagy hátrányt jelen- tene neked is, családodnak is a jövőben. Ha hallgatsz Rám, Én be tudlak avatni munkatársaim közé anyagi ráfordítás nélkül is, sőt, csak e nélkül!

    Természetesen jól teszed, ha különböző könyvek alapján képezed magad. Ma már állnak rendelkezésetekre olyan könyvek, melyek alapján felismerhetitek önma- gatokban azokat az energiákat, melyeknek mobilizálása, mások felé irányítása sok áldást hordozhat. De az ilyen munkának a te esetedben nem szabad jelenleg főfog-lalkozássá előlépni. Nem. Dolgozz, és emellett épülj és építs másokat lelkileg, szelle- mileg és testileg.

    Összegezem: Nem adom áldásomat olyan tanfolyamok látogatására, melyekért fizetned kell. Nem adom áldásom olyan beavatásokra, melyekért fizetned kell. Ál- dásomat adom olyan tanulmányozásokra, melyeket munkád mellett - természetesen pénzért vásárolható könyvekből - igyekszel elsajátítani. Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra, melyeket kenyérkereső munkád mellett, szere-tet­ből végzel. És főleg áldásomat adom minden Felém fordulásodra.   5 / 372

 

 

HANG: A különböző tanfolyamokkal azért kell óvatosan bánni, mert legtöbb esetben azok, akik tartják, a meggazdagodás reményében teszik ezt, még akkor is, ha szavaikkal tagadják e szándékukat. A különböző tiszteletdíjak, és egyéb, a tanfolyamokkal kapcsolatos kiadások, bevételek óhatatlanul elárulják, hogy Engem gyakorlatilag kiiktattak az egészből.

    Kettő fegyvert kell nagyon komolyan vennetek: az okosságot és az óvatosságot. Ezeknek megfelelő használata segíthet benneteket abban, hogy lelepleződjék köreitekben a gonosz, még mielőtt komoly kárt tehetne bennetek.    5 / 396

 

 

Kérdező: 2. Pénzt fogadhatok el szeretetszolgálatért?

HANG: A pénzzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy erkölcsileg közömbös dolog pénzt elfogadnod. A pénz elsősorban azt minősíti, aki adja. Aki kapja, azt annyiban minősíti, amennyiben az önzetlen szeretet motiválja. Beavatásokat tehát nem szabad pénzért csinálni. De elfogadni valakitől pénzt azért, mert háláját így akarja kifejezni az, akin segítettél, ez teljesen megengedett és helyénvaló.   6 / 495

 

 

Kérdező: 2. Fogadhatok el pénzt munkámért?

HANG: 2. Természetesen fogadhatsz el pénzt. A pénzről olvashatsz a HANG 3-dik kötetében a 250-dik pont alatt. Most erről annyit mondok, hogy nem az a lényeg, hogy valaki pénzt kér azért, amiért megdolgozott, hanem az, hogy mire használja a kért és kapott pénzt. Több alkalommal utaltam már arra, hogy csupán a beavatá-soknál helytelenítem, ha valaki ezt pénzért csinálja. A pénzért történt beavatásokon nincs Isten áldása! De tanításért, a tanítás által megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáért nyugodtan kérhet pénzt bárki.   8 / 644

 

 

Kérdező: 1. Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok.

HANG: 1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni, vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatá- rolom magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre.

   Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, hogy a nevezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különösebben pénzedbe, és ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz juttasson a jövőben e tanfolyam.   8 / 657

 

 

Kérdező: 1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását? 3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?

HANG: A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatáro- lom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet termé-szetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világ- gal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

   Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyé- imnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz . Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!

    Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvza-varnak mondotok.

   Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyek-szenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszí-tésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek. ….   

                                                                                                                 8 / 668

 

 

Kérdező: 1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását? 2. Nem leszek negatív erőknek kitéve, ha ezt teszem?

HANG: Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lelked fejlődése, és mások megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, sőt mellette vagyok minden olyan kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irányul, hogy szeretetben fej- lődjetek. Viszont ellene vagyok minden olyan beavatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek.

    Nem arról van tehát szó, hogy ne foglalkozz médiumítással, hanem arról, hogy a tanultak utáni mágiát csak akkor vállald EL, ha Általam hiteles személyek kínálják fel azt. Ennek egyik jele az, hogy az "ingyen kaptátok, ingyen adjátok" elvet fontosnak tartják. Aki pénzért kapta, és pénzért adja, ahhoz Nekem semmi közöm! Ezek lesznek azok, akik hallani fogják tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Tanulj hát, de a beavatást bízd Rám!  Semmiféle negatív erő nem képes ártani az enyéimnek. Botor beszéd ennek minden ellenkezője!   8 / 670

 

 

Kérdező:  Beavatás nélkül beavatódtam. Lehetséges ez?

HANG: 1. Nélkülem nincs valós beavatás. Általam akkor is lehetséges, ha ezt közvetlenül teszem valakivel. Aki pénzért avatódik be, az nem az Általam elgondolt módon avatódik be. Soha nem működtem pénzért senkiben.  11 / 964

 

 

Kérdező: 1. Vállaljak-e további beavatást?

HANG: 1. Hited mélységét lelked nyugalma mutatja meg. Ha valaki teljes szívvel, teljes lélekkel hisz Bennem, annak nincs szüksége semmiféle beavatásra, mivel ezt Én közvetlenül végzem el benne.

    Akit az nyugtat meg, ha komoly anyagi áldozatot hoz bizonyos "beavatásokért", az tegye ezt. Én a szabadság Lelkét adtam nektek! Tehát Rám nem lehet felelősséget áthárítani! Aki Engem elfogad, az mindent megkapott Istentől, amit szellemi teremt- mény egyáltalán megkaphat! Természetesen olyan mértékben, amilyen mértékben befogadott Engem önmagába!  12 / 1003

 

 

Kérdező: FIZESSEK BEAVATÁSÉRT? 5. Vállaljam-e a REIKI 3/a fokozatát?

HANG: 5. Nincs áldásom semmiféle olyan beavatáson, amely ezért anyagi áldo- zatot kíván. Az még elviselhető, hogy egy tanfolyamon a résztvevőtől az előadó óránként párszáz forintot kérjen, de aki beavatásért pénzt ad, az nem az Én szán- dékom szerint cselekszik.

    Drága Gyermekem! Hidd el! Én bárkit be tudok avatni, és be is avatok minden-kit, aki Tőlem ezt kéri, abba a szerepbe, amelyet neki jónak ítélek. Égi kegy pénzért nem vásárolható! Aki pedig bármilyen ismeretet úgy akar átadni, hogy azért az átlag órabérnél többet kér, ahhoz Nekem semmi közöm!

    A pénzért beavató úgynevezett mesterek azzal szoktak érvelni, hogy nekik is pénzükbe került az, hogy bizonyos beavatásokat elnyertek. Erre csak azt mondom, hogy az ő előző ostobaságukért fizetett összeget ne akarják az Én gyermekeimen bevasalni. Keressenek maguknak a Sátán fiai között olyanokat, akik erre hajlandók!

   Drága Gyermekem! Csak olyan beavatást vállalj, ami nem kerül pénzedbe. Amit az eddigiekért fizettél, azt már vissza nem csinálhatod. De legalább tanuld meg a múltból azt, hogy amit eddig tudatlanságból tettél, s ezért nem tudom be neked bűnül, a jövőben tudatlanságodra már nem hivatkozhatsz.

   A beavatásokból könnyen meggazdagodókat csak azáltal lehet leállítani, ha nem lesznek jelentkezők arra, hogy pénzért beavassák őket.

  Ismétlem! Nincs áldásom annak munkáján, aki bár tudja, hogy nem szabad pénzért beavatódni, és mégis megteszi. Ezek lesznek azok, akik hallani fogják azt, amit Máté 7;22-23-ban mondottam!  12 / 1090

 

 

Kérdező: 1. A beavatásokról miért negatív a HANG véleménye?

HANG: 1. Nekem nem a beavatások ellen van kifogásom, hanem a pénzért történt beavatások ellen.

   Ha valaki előadásokért kér pénzt, az érthető, de ha valaki beavatást árul pénzért, arra nem adom áldásomat.

  Ha különböző előadások alkalmával megtanultad azt, hogy vannak benned gyó- gyító erők, és ha ezeket kezded alkalmazni szeretetből, akkor ezt áldásom kíséri! 

                                                                                                           13 / 1206

 

 

Kérdező: 2. Hol rontottam el valamit?  3. Pénzért nem szabad beavatódni?

HANG: 2. E kérdésedre is azt tudom mondani, hogy vizsgáld meg, mennyire él benned a fent említett három isteni erény. Főleg az a szeretet, amely állapotszerűen irgalomban, megbocsátásban és olyan önismeretben mutatkozik meg, amely megér- teti veled, hogy Isten nem azért szeret téged, mert te jó vagy, hanem azért, mert Ő jó!

   Több öröm, és kevesebb erőfeszítés! Nagyobb hangsúlyt kell tenned arra, hogy szeret téged az Isten, mint arra, hogy te szereted-e Őt! Nálad ez vezet teljes benső megújuláshoz.

   Aki nem a beavatódásra, hanem a szegények megsegítésére kész anyagi áldozatot hozni, azt Én sokkal jobban be tudom avatni, mint bármilyen beavató mester! Az vét súlyosan Ellenem, aki beavatásért pénzt kér. Aki pénzt ad, az azzal vétkezik, hogy pénzét nem a szegények megsegítésére adta. Az önámítás, hogy pénzért kapott beavatás után jobban tud majd segíteni a szegényeken. Az élet erre rendre rácáfol!

   Különbséget kell tudnotok tenni tanulás és beavatás között. A teológiákon pén- zért tanítanak, és ez természetes. De nem szentelnek, tehát nem avatnak senkit pap-pá pénzért! A papszentelés ingyenes! Többször fordult már elő országotokban olyan, hogy valakit pappá szenteltek (ingyen!) anélkül, hogy a teológiát elvégezte volna.

    Drága Gyermekem! Hidd el, Én bárkit be tudok avatni minden beavató mester segítsége nélkül az Általam helyesnek tartott szerepbe, ha valaki az isteni erények szerint, tehát a hit, remény, szeretet szerint éli az életét! Ha pedig úgy látom, hogy a beavatandónak szüksége van arra, hogy beavató mester által történjen a beavatás, akkor küldök számára olyan mestert, aki nem kötődik a pénzhez.  16 / 1541

           

 

HANG: …. Fontosnak tartom itt megemlíteni, mivel nemcsak te, de többen is ol- vasni fogják e gondolataimat, hogy azok, akik jóhiszeműen pénzért különböző "bea- vatásokban" részesültek, ha ezt jóhiszeműen kezelik, használják, akkor "kicserélem" hamisítványukat IGAZ-ra! De nagyon fontos a tiszta szándék!     18 / 1790

 

 

Kérdező: VAN GYÓGYÍTÓ ERŐM.

            Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatá­sokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

    Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.

    Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott spe- ciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!

 Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imád- kozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolya- mokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen köve- telhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták fel- színre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyí- tás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!

    Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont, karizmát nem is tud senki senkinek átadni!

 Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!

 Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettő!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emel- heted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító! 18 / 1791

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék a betegeken jobban segíteni. Hogyan lehetne?

HANG: 1. Szíved szeretete sürget arra, hogy segíts azokon, akik szenvednek. Mindaddig, amíg csak szívedre hallgatsz, nem fogod megtalálni azt a békét és nyu- galmat, amire pedig annyira szükséged van!

    Fontos számodra, hogy értelmeddel is közeledj problémáidhoz, ne csak szíved- del! Te már birtokában vagy azon felismerésnek, amely bőven elég ahhoz, hogy a továbbiakban semmiféle tanfolyamokra nincs szükséged!

 Soha nem lehet legfőbb szempont a másik ember egészsége, egy beteg meggyó-gyítása! Senki nem született le a földre azért, hogy egészséges legyen! Mindenki azért jött, hogy megtérjen, tehát Hozzám igazítva gondolkodását, átvegye Tőlem hitben azt a békét, amit elhoztam közétek, hogy belétek tudjam helyezni, mielőtt valamennyien valamilyen betegségben meghaltok. Amelyik embernél nem ez a leg- fontosabb, azzal kár próbálkozni, mert a betegsége nem más, mint az Én próbál-kozásom, hogy hátha a betegségben kényszerből elviselt szenvedése felnyitja benső szemeit, és figyelni kezd Rám! Ha valaki éppen ezt a szenvedést akarja elvenni, az egy kegyelmi lehetőséget vesz el a betegtől, s ezzel nem segít, hanem nagyon is árt annak, akit meggyógyított!   18 / 1804

 

 

Kérdező: Hála és köszönet mellett kérem tovább segítségedet!

HANG: Azok a beavatások, melyekről leveledben említést teszel, és az a könyv, amit a HANG-on kívül ugyancsak megemlítesz, rád nagy hatással voltak és vannak. E hatások jelenleg azt mutatják, hogy elindultál Felém. Ez az elindulás akkor valós és helyes, ha egyre jobban ismerni akarsz Engem az evangéliumaim alapján.

     Nem elég az, ha valaki segíteni akar embertársainak. Feltétlenül fontos az, hogy e segítés TARTALMÁVAL tisztában legyetek. Az igazi tartalom egyedül és kizárólag csak ÉN lehetek! Én vagyok az AJTÓ! Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET!

    Ha valaki anyagi áldozatok árán, különböző beavatások útján akar közelebb kerülni Hozzám, annak tudnia kell, hogy az ilyen út zsákutca! Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, ha megbocsát ellenségeinek és ha fegyel-mezett módon sem szavaival, sem gondolataival nem táplál gyűlöletet magában. Ha valaki ezt komolyan vállalja, akkor jöhetnek azok a beavatások, amelyek az előbbi magatartást semmiképpen sem előzhetik meg!

    Aki úgy gondolja, hogy előbb a beavatás, és utána segít a rászorulókon, előbb kérjen tőle bocsánatot ellensége, akkor majd megbocsát, aki úgy gondolja, hogy megbocsát, de nem felejt, az pontosan ellenkező irányban halad, mint amit Én elvár- nék tőle!   19 / 1882

             

 

Kérdező: 2. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Minden beavatásnál két tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik az az emberi magatartás, amit a beavatás megkíván. A másik pedig az, hogy a beavató köti-e a beavatást anyagi előnyhöz, tehát árucikknek tartja-e, amiért pénzt kérhet.

   Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldásomat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők végezetéig érvényben marad kijelentésem: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Erkölcsi értéket hordozó beavatás csak Tőlem származhat. Én pedig ingyen adtam és adom. Feltétlenül jogos tehát az a kívánságom, hogy ingyen is adja tovább az, aki ezt Tőlem kapta.

    Aki olyan beavatást igényel, amelynek forrása nem Én vagyok, az természetesen a fekete mágiát igényli, s így nagyon sokba fog az kerülni neki! Előbb-utóbb idegileg is rá fog menni!

   Aki pedig Tőlem kapta a beavatást, de pénzért adja tovább, az szintén fekete mágiát ad tovább, mivel e magatartásával elrontja a Tőlem kapott fehér mágiát. Ekkor is az történik, hogy elromlik egy jó, s így lesz belőle rossz. Az erkölcs világá- ban minden rossz egy elrontott jó!

    Aki tudatlanul jutott fekete mágiához fehér mágia helyett, az vagy ne használja ezt a beavatottságát, vagy fokozott erővel igyekezzék, tehát önmagát szegényítve éljen a beavatásban kapott erővel jót tenni ott, ahol erre lehetőséget kap.

    Azért nem nevezek meg semmiféle beavatást, mert mindegyikkel lehet élni és visszaélni is. 19 / 1906

 

 

Kérdező. 1. Kezdjek gyógyászati tanfolyamot?

HANG: 1. A te elfoglaltságod és képzettséged bőségesen elég alapot nyújtanak arra, hogy jelenlegi munkádat szakértő módon el tudd látni. Csak akkor van értelme bármiféle tanfolyam felvállalásának, ha úgy tűnik számodra, hogy belesodródtál.

   Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy Isten akarata maga az Isten! Tehát nincs Tőle független akarata. Amikor tehát úgy gondolod, hogy az Isten akaratát teszed, akkor Isten jelenül meg általad ott, ahol az ő akarat valósul. Isten megjelenülése pedig valamiképpen a mennyország megjelenü­lése! 

    Amilyen mértékben azonosulni tudsz ezzel a ténnyel, olyan mértékben éled az Én, a te Jézusod szívbékéjét! Ezért mondhatom, hogy számodra a legfontosabb az, amit szakszerűen tenned kell, s minden más akkor azonos Isten akaratával, ha legna- gyobb mértékben nem a te törekvésednek következménye, hanem körülményeid hatására vállalod.  27 / 2737

 

 

Kérdező: 2. A beavatásokért miért kérnek pénzt, ha az Istentől van?

HANG: 2. Pénzt lehet elfogadni, sőt kérni is, bizonyos tanfolyamokért. Aki beava-tásért is pénzt kér, az önmaga felett mond ítéletet. De ettől a beavatás még beavatás marad. Ha eredménnyel jár, akkor a tanfolyamokon szerzett ismeretek alapján jár eredménnyel. Ilyenkor maga a beavatás a beavatónak árt, a beavatottnak se nem árt, se nem használ.

    Az, aki pénzért szerzett beavatás hatására gyógyít, erkölcsileg nem képes befo- lyásolni azt, akit gyógyít. Márpedig a szeretni tanítás lényegéhez tartozik az, hogy erkölcsileg segítsétek egymást. 35 / 3622

 

  

HANG:  Az emberek által történő misztikus 'beavatások' olyan praktikák, amelyek a fekete mágia terjedését segítik elő.

    Ami pedig az orvostudomány gyakorlatán kívüli gyógyítások pénzre vonatkozó részét illeti, hát arról azt kell mondanom, hogy az, aki magát gyógyítónak mondja, csak akkor jogosult némi anyagi támogatás elfogadására, ha már meggyógyította a beteget. De a kezelésért, és főleg a 'beavatásért', SOHA! Még a papszentelést sem szabad pénzért végezni!  39 / 4140 

 

Pénzért vásárolt REIKI beavatás

 

Kérdező: Vállaljak-e további anyagi áldozatot a REIKI legmagasabb fokozat elérésére, beavatására?

HANG:  SEMMIKÉPPEN! Ezt a kiemelten hangsúlyos szót magyaráznom kell.

            Három pontban foglalom össze mondanivalómat:

  1. A testi egészség csak annyiban pozitív értékű, amennyiben áldásomat hordozza.

   2. Csak annyiban hordozza a testi egészség áldásomat, amennyiben karbantartása Általam megáldott eszközökkel történik.

   3. Az eszközök csak annyiban hordozzák áldásomat, amennyiben nem pénzzel megvásároltak.

    Most részleteszem e pontokat.

   1. A test az örök értékek szempontjából annyira eszköz jellegű, hogy gyakran éppen azáltal válik JÓ eszközzé, hogy nem egészséges. Akármilyen furcsának tűnik előtted, de igaz, hogy legtöbb embert hozzám testi és lelki betegségeik hozzák, és tartják meg őket Nálam. Nagyon könnyen meg tudod számolni azokat az embe- reket, akik testi betegségeikből meggyógyulva közelebb kerültek hozzám, mint akkor voltak, mikor még nem gyógyultak meg. A gyógyító segítés tehát nem a betegek érdekét szolgálja, hanem annak érdeke, aki gyógyít. Igen, mert ha egyszer megvan ez a képessége, akkor élnie is kell vele. És így érthető a második pont.

    2. Csak az Általam megáldott eszközök alkalmazása használ azoknak, akik eze- ket az eszközöket alkalmazzák. Márpedig minden, még a legalkalmasabb eszköz is elveszti áldásomat, ha pénzért vásárolják. Ez a simóniának egy gusztustalan formája. Aki pénzért kerülhet beavatásra, az az ördög beavatottja lesz még akkor is, ha ezt tudatlanul tette. A tudatlanság legföljebb annyi pozitívumot jelent, hogy annak, aki így jutott beavatáshoz, annak lelkileg nem árt. De használata felett az Ősellenség uralkodik. Hozhat látszat-eredményeket az ilyen eszköz használata, de hosszú távon feltétlenül kárát vallja az, aki ilyen eszközzel dolgozik.

    3. Ma a PÉNZ legtöbbször az Ősellenség ruhája. Azért mondom, hogy legtöbb- ször, mert ez nem szükségszerű. Elfogadni pl. lehet pénzt gyógyításért, de azért fizetni, hogy valaki ilyen erő birtokába kerüljön, ez kifejezetten merénylet Ellenem. Ha tehát úgy gondolod, hogy ilyen beavatásért pénzt el nem fogadva elárulod mestertársaidat, hát JÓL TESZED. Vagy őket kell elárulnod, vagy Engem. Két úrnak nem lehet szolgálni. Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet. KÉPTELENSÉG!

    Tehát semmiképpen se vállald a magasabb, legmagasabb fokozatba való bea- vatást. Anyagi javaidat okosabb dolgokra használd, ne ilyen simóniára, gonoszságra. Ilyesmit a legjobb szándék sem tehet jóvá.   4 / 324

 

 

Kérdező:  2. A REIKI tanfolyam után nem tapasztaltam azt, amit a mester szóban és könyvében jelzett. Mit tegyek?

HANG: 2. Azok a mesterek, akik érzékeiteken túli valóságokról határozott kijelen-téseket tesznek, csak annyiban vállalhatnak felelőséget kijelentésü­kért, amennyiben megfelelő feltételeket is rendelkezésetekre tudnak bocsátani. Ez viszont szinte a nullával egyenlő. Így aztán csak annyiban lehet bizonyos tapasztalatokat szerezni ezeknek a mestereknek tanítása alapján, amennyiben a technikai eszközökön túl, átélt, mindenkit átölelni képes  szeretet és Isten iránti bizalom járja át a gyakorlatot végzőt.  4 / 337

 

 

Kérdező: 7. Folytassam a REIKI beavatást?

HANG: Csak olyan beavatást vállalj és folytass, melyért anyagi áldozatot nem kívánnak tőled. Nincs áldásom a pénzért történt beavatá­sokon, bármilyen előnyös- nek is mutatkoznak azok. Csak az a beavatás származik Tőlem, melyhez ezt csatol- tam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok". Ez akkor is így igaz, ha a HANG-médium nem lesz valami népszerű emiatt bizonyos személyek előtt.   6 / 431

 

 

Kérdező: Rossz az, ha pénzért vásárol valaki gyógyító energiát?

HANG: Pénzért nem lehet a Belőlem forrásozó energiát megvásárolni! Arról lehet csupán szó, hogy valaki pénzt kér azért, hogy megismertessen téged azokkal a módszerekkel, melyek által energiák birtokába juthatsz.

   Bizony azok, akik ilyen módszereket tanítanak, általában nem szoktak megállni a tanítás szintjén. Ha itt megállnának, akkor, mint minden tisztességes tanár, ők is kérhetnének bizonyos órabért tanítói munkájuk fejében. A probléma a beavatáskor van. A beavatás olyan szertartás, amely nem egyszerűen ismeret elsajátítását jelenti, hanem valami egészen mást. A beavatás egy olyan kapcsolatteremtést jelent valaki- vel, amely a beavató mester nélkül nem lehetséges, bármennyire is felkészült szelle- mileg valaki egy feladatra. Mondok egy egyszerű példát.

   Aki a katolikus egyházban pap akar lenni, annak el kell végeznie a teológiát. Na- gyon természetes, hogy ennek az ismeretszerzésnek fejében anyagi ellenértéket kell adnia azok számára, akik tanítanak. Miután valaki elvégezte a teológiát, ezután kö- vetkezik a papszentelés. Ez a beavatás. Ha ezért pénzt kérnének, vagy pénzt kínál- nának fel, az bizony olyan cselekedet lenne, amelyen nincs rajta az Én áldásom. Ép- pen így van a keresztség kiszolgáltatásával is. Azért sem szabad pénzt kérni, és azt sem szabad megtenni, hogy valaki lefizessen egy papot azért, hogy valakit megke-reszteljen.

  Tehát a REIKI tanfolyamokon való ismeretszerző részvételért lehet, sőt a tanfo-lyamot tartó részéről nagyon is elképzelhető, hogy szükségét lássa annak, hogy órabért, vagy napi bért, vagy tanfolyami bért számoljon fel. De ebbe maga a bea- vatás nem kalkulálható bele. Ha valaki úgy gondolja, hogy a kettő nem választható el, akkor annak tudnia kell, hogy ott nem történik beavatás, csupán bizonyítvány-kiosztás. Olyasmi, mint mikor valaki jogosítványt szerez az autóvezetéshez. Bizony ott nem történik beavatás, csupán egy megtanult anyagról letett sikeres vizsga lepecsételéséről van szó.

    Azok az energiák, melyek Velem, mint Forrással vannak kapcsolatban, nem vá- sárolhatók meg pénzen. Ezekre az energiákra mondottam: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!”(Máté 10;8). E kijelentésem megváltoztathatatlan. Aki pénzért jut ener- giákhoz, az nem Általam jut ezekhez, és el is határolom magam minden olyan ener- giától, melyet megvásárolt beavatás által szerez meg valaki. Teljesen független ez attól, hogy az illető a megvásárolt energiát mire használja. E téren a cél nem szentesíti az eszközt!

    Gyermekem! Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, ha elhiszed, hogy teremtmény által felfoghatatlan szeretettel szeretlek, akkor nem lehet kétséges számodra, hogy Én nem vagyok megvásárol- ható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyel-medbe.  7 / 520

 

 

Kérdező: 1. A REIKI-ről szeretnék hallani.

HANG: 1. A REIKI-tanfolyam, mint minden bensőleg építő tanfolyam, addig jó és előnyös, amíg azt a célt szolgálja, hogy növekedjen benned a szeretet. Az egész földi életnek ez az értelme. Különböző tanfolyamok, melyek meditálásokat tanítanak, azt a célt szolgálják, hogy felfedezzétek magatokban azokat az erőket, amelyek által jobban tudtok parancsolni önmagatoknak. Ez azért nagyon fontos, mert az ember boldogsága a földön egy olyan fejlődési folyamat, amely csak önfegyelem által maradhat meg azon az úton, amely biztosítja számára a benső békét. Legtöbb ember éppen azért nem tud önmagára találni, mert másoktól várja a fegyelmet és nem önmagán vasalja azt be.

    Fölhívom figyelmedet azonban arra, hogy azokon a tanfolyamokon, amelyeken komoly összegeket zsebelnek be az előadók, ott az Én áldásomnak nincs sok tere. A beavatásokat pedig egyenesen bűnös dolog pénzért vásárolni! Vannak reiki-tanfolyamot végzett boldogtalan emberek, és vannak reiki-tanfolyamot nem végzett boldog emberek. És ez elmondható minden tanfolyamról. Azért mondom ezt, nehogy egyedüli üdvözítő tanfolyamnak gondold bármelyiket is. A döntő az, hogy Bennem akard megtalálni magadat, azért, hogy jobban le tudj mondani mások szolgálatában önmagadról, és ne valami különleges élményeknek megszerzésén fáradozz. Ez utóbbi üres járat! A fölvetett kérdéseidet mind az előbb elmondottak alapján kell felmér- ned.   8 / 647

 

 

Kérdező: FIZESSEK BEAVATÁSÉRT? 5. Vállaljam-e a REIKI  3/a fokozatát?

HANG: 5. Nincs áldásom semmiféle olyan beavatáson, amely ezért anyagi áldo- zatot kíván. Az még elviselhető, hogy egy tanfolyamon a résztvevőtől az előadó óránként párszáz forintot kérjen, de aki beavatásért pénzt ad, az nem az Én szándékom szerint cselekszik.

   Drága Gyermekem! Hidd el! Én bárkit be tudok avatni, és be is avatok mindenkit, aki Tőlem ezt kéri, abba a szerepbe, amelyet neki jónak ítélek. Égi kegy pénzért nem vásárolható! Aki pedig bármilyen ismeretet úgy akar átadni, hogy azért az átlag órabérnél többet kér, ahhoz Nekem semmi közöm!

   A pénzért beavató úgynevezett mesterek azzal szoktak érvelni, hogy nekik is pénzükbe került az, hogy bizonyos beavatásokat elnyertek. Erre csak azt mondom, hogy az ő előző ostobaságukért fizetett összeget ne akarják az Én gyermekeimen bevasalni. Keressenek maguknak a Sátán fiai között olyanokat, akik erre hajlandók!

    Drága Gyermekem! Csak olyan beavatást vállalj, ami nem kerül pénzedbe. Amit az eddigiekért fizettél, azt már vissza nem csinálhatod. De legalább tanuld meg a múltból azt, hogy amit eddig tudatlanságból tettél, s ezért nem tudom be neked bűnül, a jövőben tudatlanságodra már nem hivatkozhatsz.

   A beavatásokból könnyen meggazdagodókat csak azáltal lehet leállítani, ha nem lesznek jelentkezők arra, hogy pénzért beavassák őket.

  Ismétlem! Nincs áldásom annak munkáján, aki bár tudja, hogy nem szabad pénzért beavatódni, és mégis megteszi. Ezek lesznek azok, akik hallani fogják azt, amit Máté 7;22-23-ban mondottam! 12 / 1090

 

 

Kérdező: 6. Érdemes a REIKI magasabb fokát megszerzni?

HANG: 6. Nem érdemes magasabb fokozatra törekedned. Van egy olyan pénzzel kifejezhető, megvásárolható anyagi szint, amely már kiesik az Én hatáskörömön. 

                                                                                                          14 / 1271

 

 

Kérdező: 3. REIKI-mesteremmel problémám van. Nem mond igazat.

HANG: 3. Nem vagyok jelen olyan beavatáson, ahol a beavatás pénzbe kerül! Tanfolyamokért lehet pénzt kérni, de ha csak olyan tanfolyamnak van értelme, ami beavatással is jár, akkor nincs áldásom a tanfolyamon sem! Egy példa: Végezhet valaki teológiai tanulmányokat, s ezekért fizetést is kérhetnek az előadók. De a pappá szentelésért soha! Sok teológiát végzett van, akit nem szenteltek fel pappá!

    Csak olyan REIKI-tanfolyamon van áldásom, amely akkor is értékes és értelmes, ha nem követi beavatás!

   Drága Gyermekem! Ma már annyi könyv van, amelyekből különböző technikákat, módszereket lehet tanulni, hogy nem feltétlenül szükséges tanfolyamokra járnia an- nak, aki közvetlenül Tőlem akarja megkapni a beavatást, vagyis a Lélekkeresztséget. Ez nem tanfolyam, hanem megtérés, önátadás, Engem tudatosan vállalás kérdése.  15 / 1417

           

 

 

Kérdező: 2. Legyek-e REIKI-mester?

HANG: 2. A felelősséget nem háríthatod át senkire, Rám sem. A pénzen szerzett beavatáshoz Nekem semmi közöm nincsen!   16 / 1530

 

 

Kérdező: 1. Pénzen vett beavatástól hogyan szabadulhatok meg?

HANG: 1. A boldogító, tisztító álom, melyben részesültél, szeretetemnek fontos megnyilvánulása volt. Te nem rossz szándékkal kaptad pénzért a beavatásodat, ezért az egyáltalán nem nevezhető fekete mágiának! A REIKI-beavatások olyan erők felszabadítását eredményezik a jó szándékú emberekben, amelyek igenis hor- dozzák áldásomat mindaddig, amíg eszköznek, Hozzám segítő eszköznek használja ezeket a beavatott.

   Te komolyan vettél Engem, és nagyon természetes, hogy Én is komolyan veszlek téged! Amíg Enyém akarsz lenni, addig mindig tisztítalak, mindig erősítelek, mindig árasztom feléd, beléd azokat az energiákat, amelyek hatására erősödik szíved békéje, s általad is szebb lesz körülötted a világ! Akarom, hogy az örömöm a te örömöd, a mosolyom a te mosolyod, biztató szavaim a te bíztató szavaid legyenek általad veled és benned mindaddig, amíg Általam, Velem és Bennem akarod élni életedet!  18 / 1768

 

 

Kérdező: 1. Pénzért vettem meg a REIKI-beavatást, tudatlanul.

HANG: 1. Tanfolyamért szabad pénzt kérni, de beavatásért nem. Minden előadó kérhet annyit egy órára, mint egy matek- vagy angoltanár kér a saját tantárgyának ismertetéséért. A REIKI harmadik beavatásért kért összegek egyes helyeken, enyhén szólva erkölcstelen kizsákmányolásnak minősülnek! Visszaélés a hiszékeny emberek jó szándékával!

    Amit tudatlanul tettél, azért nem terhel téged felelősség. De a tanulságot le kell vonnod! Az eddigi beavatottságodat nyugodtan használhatod. Nincs abban semmi ördögi, mivel szándékod tiszta és jó volt, amikor vállaltad!  23 / 2286

 

 

Kérdező: 1. Szeretném a II. REIKI beavatást is megkapni.

HANG: 1. Emberi méltóságodhoz tartozik az, hogy nem vállalhatok át semmiféle felelősséget tőled. Elmondhatom neked, hogy mi a véleményem a különböző beavatásokról, de se nem biztathatlak, se le nem beszélhetlek ezekről. Amiről teljes mértékben meg lehetsz győződve, az az, hogy Hozzám közelebb csak a szeretet által lehet kerülni, erőmben csak hittel lehet részesülni, és minden olyan szertartás, amely- nek nincs lepecsételő jellege is, idegen Tőlem. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak az Általam megkívánt magatartást pecsételhet le az olyan szertartás, amely az Én szándékom szerint a jövőt is meghatározhatja.

    A Tőlem független, pénzért történő beavatások is bonthatnak ki bennetek külön- böző erőket, s ezek az erők akár látványosan is képesek igazolni saját létüket (pl. beteg testrész meggyógyulása), de az ilyen erők senkiben nem tudják megteremteni a benső békét.

    A benső békét, tehát a Velem történő élő kapcsolatot, harmóniát, csak a hit és a szeretet házassága hozhatja létre!  24 / 2410

 

 

Kérdező:  2. A pénzért vett beavatás adhat energiát továbbításra?

HANG: 2. Valójában te nem az energiáért fizettél, hanem a tanfolyamért, amikor a REIKI-t végezted. Akinek fizetned kellett, az majd elszámol ezzel Előttem.

   Természetesen adhatsz, sőt adj is energiát, ha kérik. Tégy minél több jót! Segítsd azokat, akik ezt lehetővé teszik. Benned élek, tehát Én adom a benned lévő energiát tovább úgy, ahogy azt jónak látom. Én nem vagyok automata, tehát nem működöm gombnyomásra! De feltétlenül árasztom szeretetemet azokon keresztül, akik szeret- nek Engem, Jézust, és nevemben jót akarnak tenni, segíteni akarnak másoknak.       

                                                                                                         26 / 2590

 

Kérdező: 2. Kettő REIKI beavatást kaptam. Kell a harmadik is?

HANG: 2. Bőségesen elég az, amit eddig kaptál! A harmadik beavatás nem erődet, nem képességeidet növelné, hanem pénzedet csökkentené! E harmadik beavatással csak akkor volna érdemes szóba állnod, ha olyan új ismerettel gazdagítana, ami az anyagi többlet-kiadással egyenes arányban áll. Ez szinte soha nem fordul elő! Külön- ben is. Kivétel nélkül, minden beavatás nélkül, Én Jézus, Lelkem által képes vagyok olyan karizmákat működtetni benned, amelyeket ingyen adok, s természetesen ne- ked is csak ingyen szabad az ilyen, Tőlem, Jézustól, Lelkemtől kapott képességedet működtetni.  28 / 2796

 

 

Kérdező: 1. Súlyos problémákat látok a reiki testvéreimnél.

HANG: 1. Minden rossz egy elrontott jó! A REIKI önmagában nem rossz, de mint mindent, ezt is el lehet rontani. Gyakran már a forrásnál elrontjátok! Tény és való, hogy amit pénzért árulnak, ahhoz Nekem, Jézusnak, vajmi kevés köze van. Csupán annyiban van közöm ezekhez, amennyiben minden, ami a ti természeteteknek velejárója, Velem van kapcsolatban.

   A REIKI nem más, mint a természetetekben lévő pozitív magocskáknak felszínre hozása, alkalmazása. Azt természetesnek tartom, hogy bizonyos tanfolyamokért valaki pénzt kér, de maga a beavatás nem lehet árucikk, mert mindenkiben, éspedig ingyen, benne van mindaz a képesség, amelyet a REIKI a felszínre hoz.

    Én, Jézus, közvetlenül is, mindenféle beavatás nélkül is, bárkit fel tudok ruházni olyan karizmával, amilyennel akarok, ha ezt jónak látom!  29 / 2984

 

 

Kérdező: 1. Elvégeztem a REIKI tanfolyamokat és részesültem mindegyik beavatásban.  2. Egy HANG hatására leálltam a gyógyításról.

HANG: 1. Megértem, hogy mindent vállaltál a gyógyulásodért és a gyógyítás elsa- játításáért. Megértem, hogy szereteted iránya a felszínen az volt, aminek lennie is kell, vagyis a rászoruló emberek szolgálata. Megértem, hogy óriási anyagi áldozattól sem riadtál vissza ennek érdekében. (tízezer dollár, vagy húszezer márka, nem kis pénz!)

   Most arra kérlek, te is érts meg Engem, a te Jézusodat! Igen, mert immár kétezer éve itt vagyok köztetek, de alig van, akit az érdekelni, hogy miért is jöttem. Alig van, aki elhinné, elfogadná, hogy azért jöttem közétek, hogy lakást vegyek bennetek (János 14;23)!

   Csak abban tudok lakást venni, aki célként sem gyógyulni, sem gyógyítani nem akar, hanem mindenek felett szeretni akar úgy, ahogy Én, Jézus, szerettelek benne-teket. Ez az az új parancs, amit, mint legfőbb kívánságomat elétek életem, és amely- re benneteket tanítottalak (János 13;34). Aki ezt elfogadja, azt egészen biztosan fogják jelek is kísérni élete útján, és e jelek között gyógyulások is elő fognak fordulni, de ezek a jelek, csupán jelek, és nem lényegi tartalmak (Márk 16;20)!

     Aki Engem, Jézust, valóban a LEGFONTOSABBNAK tart, az boldog, békés tud lenni egészségesen, betegen, jóban, rosszban egyaránt. Aki Engem befogad, az valójában meg is feledkezik önmagáról, mert tudja, hogy az az ÉLET, amelyet Én, Jézus élek benne, tejesen háttérbe tudja helyezni azt az életet, amely kivétel nélkül minden emberben, akár egészséges, akár beteg, úgyis mulandó!

     2. Ami Tőlem, Jézustól jön, az mindig ingyen van! Lehet pénzért tanulni és tanítani, de csak olyasmit, ami emberektől való, és ennek az értéke olyan is! Isten nem üzletel veletek! Isten a Szeretet!

     Aki az Én nevemben végző, az Én akaratomat megvalósítani akaró munkájában hangsúlyt tesz a pénzre, annak szívében előbb-utóbb halványulni, erőtlenülni fog a hit, és kezd kihűlni az önzetlen szeretet.

     Ahol szerepet kap a pénz, ott a mulandóság értéke föléje nő az örök értékeknek. Ahol valaki még nem látja át, hogy mind az egészség, mind a betegség, eszköz, ott az igazi szeretet magatehetetlenül várakozik. Igen, mert ott az élet igazi értelme célját vesztette.  34 / 3513

 

 

 

 

Pénzen vásárolt tanfolyam, adomány, eszközök, továbbtanulás pénzért, Parapszichológia, Pszhichotronika.