Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindent adás, Odaadás, Szeretet = Adás, Szeretni tanítás = Adás, Továbbadás.

2009.03.01

Mindent adás, Odaadás

 

Kérdező: 2. Mondd meg világosan, mi vagyok én Neked?

HANG: 2. Világosan megmondom neked, hogy egyetlen gyermekemként szeretlek. Ezt akkor fogod megérteni, ha rálátsz arra, hogy nem a vevésből, hanem az adásból, a mindent adásból van a mindent birtoklás!  1 / 63  Való Zénó

 

                                    

Tizenharmadik Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a Szűzanya ölébe helyezik.

HANG: Ez Mária Stációja. Amit Én elszenvedtem tes­tem sebei által, az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő ép­pen úgy, mint Én, mindent odaadott. Ő éppen úgy a mindent odaadás, mint Én.

    A földi anyák szíve képes megszakadni, ha halott gyerme­küket kell magukhoz ölelni. Az Én Anyám edzett szíve ma is ké­pes sok-sok halott gyermekét szívén hordani abban a reményben, amely e stációnál is erőt adott neki. Feltámad gyermekem!

   A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord benneteket, és bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhár­mas számot tűzte a Fatimai jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bizalma hozza le ma is őt a földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával  meg­békélni képtelen.    2 / 169

 

 

HANG: Kérdezed: "Tényleg olyan fontos a mise?" Válaszom ez: Nekem mérhetetlenül fontos volt. Én ezáltal tudtam megvalósítani  és bemutatni leg­egyértelműbben  azt a mindent odaadást, mely mindig is jellemezte maga­tartásomat. Számotokra csak annyiban lehet fontos, amennyiben felismertek benne Engem, mint UTAT. Enélkül egyáltalán nem fontos. Meg kell mondjam, mivel egyre kevésbé lehet Engem a szentmiséken ÚT-ként felismerni, ezért nem is tartom fontosnak számotokra. De azt feltétlenül nagyon fontosnak tartom, hogy keressetek Engem, mint UTAT. Ha pedig valakinek megvilágosodik az, hogy a szentmisék által nő benne a szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon, tehát szentmisén részt vegyen.    4 / 260

 

 

Kérdező: Igaz, hogy az Egyház velejéig rothadt, működése félrevezet? Van reinkarnáció előző életünk vétkeiért? Lehet-e az ördög gyógyítását a jézusi értelemben gyógyításnak nevezni?

HANG: Először is meg kell határoznod, hogy mit értesz Egyház szó alatt. Ha az Én köztetek élő Titokzatos Testemet érted, akkor semmiképpen sem igaz, hogy az Én Egyházam velejéig romlott. Az Én Egyházam, tehát az Én köztetek intézménye­sült Titokzatos Testem és az Én keresztem ugyanazon érem két oldala. Keresztem nem bitófa. Keresztem egy olyan aréna, olyan küzdőtér, melyben, melyen végső győzelmet arattam az Ősellenségen. Győzelmi jelvény tehát. Szeressétek keresztemet, és engedjétek, hogy emlékeztessen benneteket arra, mennyire szeret benneteket az Isten. Itt nem az az érdekes, hogy emberi életemet ezen oltották ki, hanem az a fontos, hogy itt mutattam meg a mindent-odaadás teljességét, hatalmát. Ahol Én vagyok, ott a mindent-odaadásból van a mindent-birtoklás. Az Én világom az AJÁNDÉKOZÁS világa, a mindent-odaajándékozás világa. Itt azért van meg mindenkinek mindene, mert itt mindenkit az odaadottság hajt, irányít.   4 / 315

 

 

Kérdező: 1. Állandóan rossz a közérzetem. Karmikus sorsom ez? 2. Jó az Út, melyen járok?

HANG: Felelőtlen döntés nem létezik. Tehát rossz karma nincsen. Kereszthalálom nem volt Nekem olyan értelemben karmikus sorsom, hogy az semmiképpen sem lehetett volna kikerülhető. Igenis, ha nem feszítenek keresztre, akkor nem halok kereszthalált. Senki sem volt eleve elrendelve arra, hogy Engem keresztre feszítsen. Karmikus az volt, hogy nekem a mindent odaadást kellett hirdetnem és megélnem. Népemnek pedig az volt karmikus sorsa, hogy döntés elé került ezáltal: helyesli, vagy elutasítja a mindent odaadás eszméjét. Érted ezt?  7 / 527

 

 

Kérdező: 1. Összetartó szeretetre vágyom. Teljesülhet ez?

HANG: … Abból pedig gyógyulj ki, hogy van olyan, aki nem hisz Bennem, de jó ember. Ez olyan lenne, mintha volna olyan napsugár, amely nem a Napból jön. Ha hitetlen jó emberrel találkozol, s megkérdezed tőle, hogy miben hisz, - mivel mindenkinek kell valamiben hinnie -, hát hamarosan felismerheted, hogy - ha tényleg jó ember -, akkor csupán valami torz istenképben nem hisz. De aki nem hisz a halál utáni életben, az a lélektani törvények szerint nem lehet jó ember. Miért? Azért, mert bolond az, aki áldozattá képes válni, ha tudja, hogy ebből semmi előnye nem származik.

    Erre csak az a szeretet képes, amely Belőlem él!, tehát aki tudja, hogy végső soron az áldozatvállalásaival Nálam csak jól járhat! A Hozzám-tartozók nem a hülyék gyülekezete, amint ezt a hitetlenek gondolják, hanem pontosan fordítva, a BÖLCSEK gyülekezete! A boldogság világában a mindent-adásból van a mindent-birtoklás. Ez csak az előtt világos, aki tudja, hogy az időtlenségben van minden embernek igazi otthona és nem a mulandóságban. …   7 / 568

 

 

Kérdező: 2. Segítés a feladatom?   3. Ellenértéket fogadhatok el?

HANG: 2. A segítés milyensége egyértelműen nem fogalmazható meg, mert nem lehet azt korlátozni. Segítened kell ott, ahol tudsz, ahol lehet és amennyire lehetséges.

     3. Mindenkitől és bármikor fogadhatsz el ellenértéket, bár ez nem jó szó. Egy valódi, egész sorsot meghatározó segítést nem lehet megfizetni! De bármit elfogadhatsz bárkitől, ha tudod, hogy senkit sem boldogít és senkit sem gazdagít az, amit kap.

   Mindenkit az boldogít, és az gazdagít, amit ad a rászorulóknak! Velem csak az ADÁS vonalában, állapotában lehet találkozni! Mert az Isten világa ilyen. A mindent-adásból van mindene! Ez a LÉTE! Ezáltal VAN!  13 / 1202

 

 

Kérdező: Darabokra törött életemet hozom a HANG elé.

HANG: Valóban nagy mestere voltál annak, hogy elérd ezt a mostani állapotodat.

    Jól informáltak, van most országotokban egy médiumom, akit felhasználhatok arra, amire te kérted őt. Vagyis rajta keresztül tudok olyan utat, kiutat mutatni, amely értelmet ad életednek. De mindjárt az elején jól jegyezd meg: az a békés, meleg otthon, ami után te vágyakozol, az NINCS! Se neked, se másnak! A földi életben csak ti szoktatok bohóckodni öröklakás, békés otthon, nyugodt élet, stb. kijelenté-sekkel.

    Tudom, mit beszélek! Istállóban születtem, akasztófán végez­tem, és e kettő között elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai van­nak, a madaraknak fészkük, de nekem nincs hová fejemet lehajtsam (Máté 8;20)!

    Ismerem hát a földi poklot legalább úgy, mint bárki közöttetek. De van egy óriási különbség közöttünk. Én nem kerestem a kiskapukat annak érdekében, hogy bódultságba kerüljek! Te rendre ezt teszed. Vajon mennyi és mekkora pofont kell még kapnod, hogy felébredj bódult álmaidból? Mikor fogod már egyszer felfogni azt, hogy a boldogságot nem lehet megtalálni ott, ahol azt valaki elveszítette! A boldogság nem anyag, nem pénz, melyet ott kell keresned, ahol kiesett a zsebedből!

    A boldogság, tehát a benső béke, csak Tőlem vehető át! E téren nincs konku-rencia! E téren az árat Én szabom meg! Aki Engem összekever nyomorult, erkölcsi-leg megrokkant emberekkel, s azokra támaszkodik Helyettem, azon az Isten sem tud segíteni!

    Csak Nekem van jogom arra, hogy azt kérjem, adjatok mindent Nekem! Mert csak nálam igaz az, hogy a mindent-adás következménye a mindent-birtoklás! Aki nem Nálam keresi önma­gát, az úgy veszít el mindent, hogy születhet majd újra, de akkor még keservesebb élet gondjai fognak nyakába zuhanni. …   14 / 1297

 

 

Kérdező: 2. Hogyan lehet mindent odaadni?

HANG: 2. A mindent odaadás egy olyan eszmei állapot, amely azt igényli, hogy semmivel se légy megkötözve! Nem valami fizikális darabolásról van tehát szó az adakozás útján, hanem arról, hogy másért élj! E MÁS természetesen feleség, gyermek, barát, és mindenki, aki erre lehetőséget ad neked. Ami a lényeg, hogy e másért élés állapota mindenkor bölcsességgel párosuljon benned! Csak a bölcsességgel átitatott szeretet az igaz szeretet. Jó, ha naponta kéred a bölcsesség adományát Jakab 1;5 alapján!   19 / 1892

 

 

Kérdező: JÉZUS VÉRE VALÓBAN ITAL?

                  Jézus hogyan ajánlhatta vérét ivásra? Ez akkor iszonyat volt!

HANG: … Kedves Barátom! Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy miért botránkoztak meg Rajtam mások, hanem arra, hogy ti ne botránkozzatok, hanem fogadjatok el Engem az örök életre vezető ÚTNAK!

  A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a lehetőségeknek, mint talentumoknak felhasználásával történő másokon segítés életformát csak az képes gyakorlatban megvalósítani, aki az Utolsó vacsorán elhangzott szavaimat nem arra használja fel, hogy hogyan és miért lehetne azokat másképpen értelmezni, hanem arra, hogy elhiggye: azért adtam teljesen oda magamat nektek, hogy bennetek is ezt éljem tovább, tehát nektek is teljesen adnotok kell magatokat egymásnak! Az elveszítés félelme nélküli mindent birtoklás csak a mindent odaadás által valósulhat meg!   22 / 2170

 

 

Kérdező: 1. Isten adott minket?

HANG: 1. Örömöm határtalan, amikor olyan kérdezőnek lehetek partnere, aki komolyan gondja azt a felszólításomat, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Az ilyen lelkekből válhat az a jó talaj, amelyben az elvetett mag sokszoros termést hoz (Mk. 4;8). Rátérve kérdésedre, a válaszom a következő:

    Én, Jézus, a működésem során elmondtam mindazt, amit az Atyámtól hallottam és láttam. Ebből nyilvánvalóan ki kell derülnie annak, hogy milyen az Isten! Ki kell derülnie, hogy Isten a szeretet, a mindent adás. Benne ez a forrása a mindent birtoklásnak.

   A Sátán nem teremthetett szeretetlen teremtményeket. A Sátánnak, más névvel Lucifernek, tehát a Fény hordozójának volt lehetősége választani aközött, hogy Értem éljen, vagy önmagáért. Istenben nincs, nem lehet rossz! A tiszta Szeretetben nem lehet szeretetlenség!

   Szabadság ott van, ahol jelen van az Isten Lelke (2.Kor. 3;17).    26 / 2572

 

 

Kérdés: Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?

HANG: … A mindent adás világában csak az fogja jól érezni magát, aki mindenkinek tud jót akarni. Erre csak az képes, aki már a földön is az Én országom polgárának tudja magát. …  27 / 2787  (B. F. médium)

 

 

Kérdező: 2. Szeretném Jézust tanítani.

HANG: 2. Az tanít Engem, Jézust, aki nem választja el tanításomat a személyemtől. Az nem választja el tanításomat a személyemtől, aki az ellenség-szeretést és a mindent odaadást nem az egyházi tanoktól teszi függővé. Tehát az 'inkább szeressétek ellenségeiteket' (Lukács 6:35) és a mindenről való elvi lemondás, mint feltétlen feltételt vállalás hirdetése (Lukács 14:26-33), nem maradhat hangsúlyárnyékban ott, ahol Engem, Jézust, akar tanítani valaki!

   Valami félelmetes dolog az, hogy az előbb említett két lukácsi szöveget annyira kimagyaráztátok az elmúlt kétezer év alatt, hogy ma már szinte semmi erkölcsi hatóereje ezeknek nincsen.   33 / 3461

 

 

Kérdező: 2. A gyermekek miért szenvednek annyit?

HANG: 2. A gyermekeket csak ti látjátok minden rossztól mentes, ártatlan lények-nek. Ők is adósságtörlesztésre is jöttek a földre. Van olyan gyermek, aki már na-gyon korán kell, hogy elkezdje azt az adósság-törlesztést, amely nélkül nem szület-hetik újjá, tehát amely nélkül nem válhat alkalmassá az Isten országára (János 3;3).

    Akár gyermek valaki, akár felnőtt, abban közös a sorsotok, hogy sorsotok prob-lémáit mindenkinek fel kell vállalnia. Nagyon természetes, hogy minden felnőttnek nagyobb a szabadság-köre, s így az önmaga iránti felelőssége is, mint egy gyermek-nek. De azt ne gondolja senki, hogy Isten bármilyen szempontból személyválogató lenne.

    Sem gyermek, sem felnőtt ne gondolja azt, hogy 'ártatlanul' szenved! Azok sze-mében, akik Engem, Jézust, keresztre feszítettek, nem voltam 'ártatlan'! Ezek leg-többje meg volt győződve arról, hogy szolgálatot tesz Istennek azzal, ha Engem megöl. Én pedig a Lukács evangéliumának 24-dik fejezetének 26-dik versében kifejezetten azt mondtam, hogy Részemről ez volt a saját üdvösségemnek az ára!

   Nyilván nem valami karmikus görcsöt kellett leoldanom Magamról, de igenis, sorsvonalam hordozta azt a feladatot, hogy a mindent vevés világában is éljem át a mindent adás magatartását, irántatok való szeretetből. Attól tehát, hogy valaki Isten előtt 'ártatlan', még nem következik az, hogy emberek előtt is ilyen. És attól, hogy valaki emberek előtt 'ártatlan', még nem jelenti azt, hogy Isten előtt is az! Hát ennyit az 'ártatlan' gyermekek szenvedéseiről.   34 / 3490

 

 

Kérdező: 2. Mit kell tennem, hogy megváltozzon az életem?

HANG: 2. Az előző pontban már meg is válaszoltam e második pontban feltett kérdésedre is.

    Hidd el, hogy Bennem, Jézusban, tehát az önzetlen szeretet szolgálatban, tehát a mindent odaadás vállalásában, tehát a mulandó élet elvesztésének vállalásában, mindig meg fogod látni azt a szeretetet, amely a gondviselő Isten részéről átölel téged.

   Nem ijesztgetésnek mondtam, hanem bíztatásnak azt, hogy aki elveszíti életét, megnyeri azt. Földi életeteket úgyis el kell 'veszítenetek' ! Csak annak elvesztésére hívtam fel figyelmeteket e mondattal, amit, ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb úgyis el kell hagynotok. Ezekről a mulandó javakról jobb előbb, mint utóbb lemondani. Igen, mert aki Értem le tud mondani azokról a mulandó értékekről, amelyeket úgyis elhagy, az feltétlenül meg fogja tapasztalni ígéretemet: 'száz annyit kap már itt a földön, és ehhez még megkapja hozzá a boldog örök életet is (Márk 10;29-30 és Máté 19;29)'.  34 / 3509

           

 

Kérdező: Isten SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL

IMA.

Szeretetből jöttem hát közétek, bűnösökhöz, hogy Engem, mint EMBERT, befogadjatok, hisz minden emberben benne vagyok rászoruló módon!

    Én, Jézus, valóban ÉLETKÖZÖSSÉGBŐL jöttem közétek. Ennek az ÉLET-KÖZÖSSÉGNEK eszméjét hoztam el nektek. Ennek az ÉLETKÖZÖSSÉGNEK tartalmát mondtam el és mutattam meg nektek. Mivel ahonnan jöttem, ott más, egészen más következménye van annak, amit itt elmondtam és megéltem közöttetek, ezért egy befelé irányuló TERVVEL jöttem, és mondottam beköszöntőmben, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok Általam az Isten országa, a ti boldogságotok, tehát alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek Nekem (Márk 1;15)!

    A mindent odaadás, mint ESZME, itt a földön csak részben valósulhat meg. Ez nagyon természetes, mert a Föld nem a véglegesülésnek, hanem az irányultságnak a helye!  36 / 3799

 

 

Kérdező: 1. Nem találtam megértésre a Vatikánban.

HANG: 1. Kétségtelen, hogy amikor valaki olyan feladatra vállalkozik, amely feladat elvégzéséhez a Vatikán beleegyezése is kell, akkor számíthat arra, hogy nem kapja meg e beleegyezést. Én, Jézus, csak kívánhatok adást, elfogadást másoktól. Ezek vállalása nem az Én hivatalom! Amint téged nem kényszeríthetlek adásra, úgy a Vatikánt sem elfogadásra. Isten Tőlem mindent-adást kívánt, és tőletek Engem elfogadást. Én, Jézus, teljesítettem Atyám akaratát. Ti, főleg a hatalmat gyakorlók, nem teljesítették az Atya akaratát, s ennek lett következménye az, hogy Én mindent odaadtam anélkül, hogy elfogadásra találtam volna. Így került sor kereszthalálomra! De ettől Én, Jézus, nem lettem sem kevesebb, sem boldogtalanabb. Mindig az a boldogtalan, aki nem teljesíti a mennyei Atyám akaratát!    37 / 3933

 

 

Kérdező: Mindent Neked akarok adni, Uram!

HANG: Én, Jézus, a MINDENTADÁS világából jöttem közétek, és a mindentadás hatalmát adtam át nektek. A 'MIND' senkinél, tehát nálad sem lehet más, mint TE ÖNMAGAD! Ennek természetes vele-járója az okos segítés másokon. Mivel te valóban átadtad magadat Nekem, ezért angyalaim nagyon buzgólkodnak azon, hogy adományaid valóban a rászorulókhoz jussanak. 

   Azon ne csodálkozz, hogy e mulandó földi életben nem találod helyedet, mivel nem is ez a te hazád! Azok, akik itt a mulandóságban akarnak helyet biztosítani életüknek, nemcsak nem találják meg azt, de a csalódások olyan sorozatának teszik ki magukat, ami pokollá képes tenni életüket még a legjobb körülmények között is (Mt. 10.39)!

    A mulandó élet elvesztése az adás világának, tehát a mennyek országának földi vetülete. … 38 / 4031

 

 

Kérdező: Miképpen vagyunk istenek?

Az Isten: TEREMTŐ! EMBER: TEREMTMÉNY!!

 Az a BOLDOGSÁG, amely a különbözőségek dinamikus harmóniája, a Teremtő és a szellemi teremtmények között csak akkor jöhet létre, ha a teremtmény tisztában van teremtményi mivoltával.

    A szellemi teremtmény csak saját létkategóriáján, fogalmi rendszerén belül tud foglalkozni a Teremtővel, de ez számára elég is!

    A szellemi teremtmény a cselekvési kategóriái közül - alakítás, szerzés, vevés, adás - csak az ADÁS cselekvési kategóriáját mondhatja tökéletesnek, mert e kategórián belül mondható tökéletesnek egy létező, AKI mindig képes adni önmagát.

 Ezért a Teremtő, AKI állapotszerűen és szükségszerűen a mindent-adás állapota szerint konstituálta Önmagát, három olyan tulajdonságokat összefogó központtal - személlyel - rendelkezik, amelyek mindegyike csak befelé  HÁROMSÁG,  kifelé EGY, amit természetének nevezünk.

   A három ISTENI SZEMÉLY közül az, akit FIÚNAK nevezünk, emberi természetet vett fel. Jézusnak tehát, mint ISTENI SZEMÉLYNEK isteni és emberi természete is van! Az emberi természete nem azonos az isteni természetével! Ilyen értelemben Ő, aki ISTENI SZEMÉLY, kiüresítette önmagát, vagyis csak az emberi természete szerint képes ISTENI SZEMÉLYE emberi megnyilvánulásokra. Isteni meg-nyilvánulásokra csak az Atyával és a Szentlélekkel együtt képes.   41 / 4514

 

 

Kérdező: Szeretnék biztos lenni magamban!

HANG: Pontosan a megpróbáltatások teszik lehetővé számotokra azt, hogy az Irántam való szeretet irányította-e döntéseiteket, vagy sem. Tehát mindig leleplező ereje van a megpróbáltatásoknak!

   Nekem, Jézusnak a legsúlyosabb döntésem, keresztre feszítésem elfogadása igazolta azt, hogy valóban lehet Rám építeni! Én Jézus tapasztalatból tudtam azt, hogy csak a mindent adásból van a mindent birtoklás!

    Helyes istenismeret nélkül helyes önismeret sincsen! Ezt nagyon fontos tudnotok! De ne a helyes önismerettel foglalkozzatok elsődlegesen, hanem a helyes istenisme-rettel! Vagyis azzal, hogy Én, Jézus ki vagyok, miért jöttem közétek, és miért mond-ottam azt, hogy Én vagyok a világ világossága? Ha valaki ezt tisztázza önmagában az Én, a te Jézusod szavai alapján, és nem Pál és nem a különböző jó szándékú Isten emberei, prófétái alapján, az helyes önismeretre juthat!

    Mindent összevetve azt kell mondanom, hogy helyesen kizárólag csak az evangé-liumaim alapján irányíthatjátok gondolkodásotokat. A Bibliai többi részét ehhez kell igazítanotok! Csak így ismerhetitek fel, hogy a Bibliában mi az, ami isteni, és mi az, ami emberi!   42 / 4554

           

 

Kérdező: 1. Időnként önmagamon nagyon nehéz alkalmazni a Hang könyvekben olvasottakat. Ez mindig   így lesz?

HANG: 1. Minden Földre született ember ugyanazt a feladatot kapta a Teremtőjétől. Tanuljon meg szeretni! E feladaton belül a szerepek változhatnak, de a feladat soha sem! A két tartalom valójában egy, ami a mindennapi szóhasználatra lefordítva annyit jelent, hogy minden ember változtassa meg önmagát a Jó irányába, és a változás gyümölcsiből (a Lélek gyümölcsei Gal. 5;22) kínálja meg minden embertársát, akivel csak kapcsolatba kerül. Én, Jézus ennél többet nem kérhetek tőletek, de kevesebbet sem! Többet nem, mert aki így tesz, az a teljes szeretetet, a mindent adást éli önmaga és mások felé. Kevesebbet sem, mert a teljes élet birtoklása számotokra akkor válik valósággá, ha azt, mai vagy, és azt, amid van, át tudod adni a rászorulókon keresztül Nekem, hogy megszázszorozva visszaadjam, és ajándékul megkoronázzalak az örök élettel. Mert aki kicsiben hű, arra sokat bízok Atyám örömében. Ezért önmagatok megjavítása, átlépése a jobb irányába, mindig nehézséggel, szenvedéssel jár, de higgyétek el, hogy megéri. Szenvedtem földi életem végén azért, hogy Én Jézus bemehessek Atyám dicsőségére. Rám is vonatkozik, hogy a mindent odaadásból van a mindent birtoklás. Számotokra ez azt jelenti, hogy megkötözöttségek nélkül birtokolhattok az Istenből, az Ő világából annyit, amennyit csak elbírtok hordozni. Hallgassatok Rám és higgyetek az örömhírben, Én veletek vagyok erőforrásként, ÚT-ként, IGAZSÁG-ként, és ÉLET-ként örökre.  42 / 4648

 

 

Kérdező: 2. Miért vette el Jézus a 33 éves öcsémet?

HANG: 2. Én soha senkitől semmit nem veszek el. Aki mégis azt állítja, hogy bármit vagy bárkit elveszek, az vagy nem ismer Engem, és tudatlansága mentesíti, vagy azt mondja, hogy ismer Engem, és akkor megátalkodott. Az Isten szótárában nincs ilyen szó, hogy veszek! Az Isten szótárában csak olyan szó van, hogy ADOK! Mindent, mindenkor, mindenkinek! Én vagyok a tökéletes MINDENTADÁS! Nem csak esőt és napsugarat a gonoszoknak és a jóknak, nemcsak levegőt, amit belélegzel, nem-csak tejet és kenyeret, amit megeszel, hanem mindent. Mindent, az egész teremtett és teremtetlen, látható és láthatatlan világot, vagyis önmagamat. Mindenkor, állapot-szerűen, örökkön-örökké! Nálam nincs nyári szabadság és tavaszi szünet. Én soha-sem szűnök meg adni, mert soha nem szűnök meg létezni! Mindenkinek személy-válogatás nélkül, érdemek nélkül. Mert mindenki az Én Atyám gyermeke! Egy normális szülő sem teszi meg azt, hogy egyik gyermekének mindenben a kedvére tesz, a másokat pedig nyomorúságra, halálra adja! Nemhogy jó Isten, de még Isten sem lennék, ha erkölcsileg nem érnék annyit, mint egy normális szülő! De Én jó Isten vagyok, a szeretet Istene, annak a szeretetnek az Istene, amely mindig adásban, a mindent adásban nyilvánul meg. Ezért hidd el nekem, hogy az öcséd életét nem Én vettem el, ő tette le elém, és Én elfogadtam. Igen, elfogadtam, mert Tőlem kapta, és élete további lehetőségeit is Tőlem fogja kapni. Tőlem, mert ha nekem ad valaki valamit, annak Én a százszorosát adom vissza. És ha valaki Értem az életét adja, annak Én viszonzásul örök életet adok. Erre az örök életre hívlak téged is, mos gyászodban és szomorúságodban, hogy fájdalmadra enyhülést tudjak adni, és szomorúságodra vigasztalást.   42 / 4649

 

Mindig mindenkinek csak az marad meg, mint örök érték, …

 

Kérdező: Az a sok gyönyörű álom és élmény, amelyeket átélhettem, kitől származott?

HANG: … Aki sokat kap, attól sokat is követelnek. Mindig mindenkinek csak az marad meg, mint örök érték, amit mások érdekében odaadott!   20 / 1964

 

 

Mindent azért kaptok, hogy tanuljatok meg ADNI!

 

 

Kérdező: Nyitott gerinccel születtem. Szüleim áldozatos szeretete járóképes gyermeket nevelt belőlem. Térdfájásomat egy imádkozó ember meggyógyította. Miért e sok kegyelem?

HANG: Vannak olyan törvények, amelyek megváltoztathatatlannak tűnnek mindaddig, míg a SZERETET közbe nem lép. Az Én Lelkem a SZERETET LELKE. Születésed által szüleid szeretete igazolta, hogy milyen erő rejlik a szeretetben. Amikor pedig térded meggyógyult, akkor szintén szeretet tett tanúságot arról, hogy teremtő erővel rendelkezik.

     Azt kérdezed, hogy mért kaptad ezeket a kegyelmeket? Jól jegyezd meg! Nem azok a kegyelmek, nem az a szeretet boldogít téged sem, amit kapsz, hanem az, amit magadban hordasz, amit magadból árasztasz azok felé, akikkel kapcsolatba kerülsz. Mindent azért kaptok, hogy tanuljatok meg ADNI! Az Én országom a szeretet országa. Ez nem az adósok birodalma, hanem az adások megélőié! 

     Ha a földi életben rájössz, hogy adósom vagy, akkor elkezd benned érlelődni a vágy, hogy úgy éljek benned, hogy mindig legyen adnivalód, tehát úgy, mint a mennyországban. Én nem is tudok másképpen élni senkiben, csak úgy, hogy szeretek, illetve, hogy rászorulok a ti szeretetetekre.

     Fogadd el Tőlem az adás törvényét, mert ez fog boldogítani téged, / amint ez boldogít Engem is/, függetlenül attól, hogy mennyi kegyelemben részesülsz.    9 / 735

 

 

Szeretet = Adás

 

Kérdező: Tanácstalan vagyok hagyaték ügyben!

HANG: Mivel minden embert szeretetre, vagyis Magamra, tehát közösségre teremtettem, ezért minden földi életet vállalt gyermekem sorsa nem lehet más, mint az, hogy Isten szándéka szerint, élő szeretet-közösségben éljen. Ennek megvalósítása akkor válik valósággá, ha magatok is megtanultok szeretni, és a szeretetről a világban tanúságot tenni. A baj ott kezdődik, hogy ilyen élő közösség, beleértve a családokat is, alig van! Ott, ahol valaki életében Én, Jézus nem lehetek jelen, az önzés lesz úrrá, és az erősebb elve szerint, amit csak lehet, az önzés területén mindent birtokolni fog. Akiben Én élek, az ebben a szituációban is szeret, tehát ad! Igen, mert tudja azt, hogy neki az Isten a gondviselője, és az Istent mulasztással nem lehet vádolni! A szeretet attól szeretet, hogy azt szeretetlenül nem lehet képviselni! Tehát mindig jót kell akarni annak is, aki nektek nem akar jót. Ez az üdvösségetek ára! Aki itt a Földön másoktól elvesz, annak a megszerzett mulandóság a fizetsége, és egész biztos, hogy a kárára fog válni; de aki lemond arról, ami az övé, mert nem akar rosszat a másiknak, annak a jutalma az Én Királyságom! A jogaidat csak addig védheted, amíg nem alkalmazol erőszakot! De te nem vádolhatsz senkit sem! A Mennyország olyanokkal fog megtelni, akik vállalták a szegénységet, a kiszolgáltatottságot és a kicsiséget Miattam! A pokol pedig azokkal lesz tele, akik az igazságukért harcoltak. Ők majd elmondhatják, hát mégis csak nekem lett igazam! Bízzál Bennem Gyermekem, hogy szeretetlenséggel ne vádolhasson téged senki sem. Soha nem az a tiéd, amit két marokkal szorítasz, hanem az, amitől szabaddá tudsz válni! Én, Jézus veled vagyok, és nem engedem, hogy erődön felüli megpróbáltatásokban részesülj. Amennyiben szükséges, médiumom személyesen is a rendelkezésedre áll!  1 / 137 Való Zénó

 

 

HANG: … Tőlem megtanulhatod, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! Az önszeretet nem azonos az önzéssel, hanem ellenkezik vele. Mivel a szeretet ADÁS, AJÁNDÉKOZÁS, azért az szereti helyesen önmagát, aki teljesen oda tudja ajándékozni magát Nekem, illetve az Én kedvemért embertársainak. ‘Aki elveszti életet, megnyeri azt’ ‘Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?’- Hát erről van szó.   4 / 325               

 

 

Kérdező: 2. Mt. 25: 29 magyarázatát kérem.

HANG: 2.  Akinek van, az tudja, hogy van adnivalója, tehát képes a szeretetre, amely mindig az adásnak valamilyen formájában nyilvánul meg. Ezért feltétlenül gazdagodni fog. Aki azt éli meg, hogy neki nincs adnivalója, az a lelke mélyén képtelen szeretettel válaszolni az élet kihívásaira. Ezért egyre szegényebbnek fogja tudni magát.  28 / 2838

 

 

Kérdező: 1. Isten akarata-e az a vállalkozás, amely által néhány év múlva nagyon híres és gazdag lennék, de egyben jó eszköz lenne arra is, hogy sok embert megtanítsak szeretni és szeretni tanítani?

HANG: ... Persze mondhatjátok azt, hogy a sok pénzből többet tudtok adni, de mire meggazdagszotok, addigra ezt már el szoktátok felejteni, s sokkal inkább kísértésetek hatékony eszközévé válik, semmint szeretetetek, vagyis adásotok eszközévé. Az igazán szerető ember lehet akármilyen szegény, mindig lesz adnivalója, mert a szeretet leleményes, azt osztja meg, amije van, és sokszor ezek nem is anyagi dolgok ..    25 / 2548

 

 

 

Kérdező: 1. Ki az Ősellenség?

HANG: 1. Ősellenség az, aki már az első ember földi megjelenésekor mindent elkövetett, hogy boldogtalanná tegye az embert. Tehát mindent elkövetett azért, hogy az ember ne a szeretés, ne az adás útján induljon el, hanem az önzés, a vevés útján. Az Ősellenség a Sátán, és azok, akik engedelmeskednek neki!  28/ 2853                                                                                                                                         

                                                                                                                      

 

 

Kérdező: 1. Szükséges e minden korban a keresztényüldözés?

HANG: Az nem igaz, hogy minden hatalom az Istentől van! Csak a szeretet, az adás hatalma van az Istentől! Minden más hatalom, az emberek részéről, hatalomvágyból eredő kitaláció!    33 / 3417

 

 

Kérdező: 1. Jól segítem-e családomat, embertársaimat?

HANG: A jól segítésnek egyik ismertető jele az, hogy béke honol szívedben. Igen. A szeretet, mint adás, csak akkor gyümölcsöző, ha az adakozót az adás öröme tölti el. Egy másik szempont pedig az, hogy józanul fel kell mérned, kinek és minek van szüksége, amelyet teljesíteni tudsz.  38 / 4051

 

 

Kérdező: Aki úgy érzi, hogy elromlott a kapcsolata Istennel!

      1. Szeretnék Isten hű szolgája lenni Miért nem találom Őt?

      2. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten csodálatos szavát, meglássam arcát?  3. Miért nincsenek barátaim?

HANG: A három kérdésedre összefoglalom a választ, mert problémáid gyökere nem választható el!                      

      Azért nem találsz Engem, Jézust, mert nem jó helyen keresel. Azért nem hallasz, mert nem a lelkiismeretedre figyelsz, és azért nincsenek barátaid, mert nem találod önmagadat sem! Te sajnos önmagadon kívül keresed a boldogságot, és ez még soha senkinek nem sikerült, így nem sikerülhet neked sem.

     Megmagyarázom! Én, Jézus minden teremtett lényben benne élek létben tartó módon, ha akarja a teremtmény, ha nem. Az életet Én adtam, és örökre adtam, tehát azt vissza soha nem veszem! De nem lennék jó Isten, ha a létetek nem azon az erkölcsi tartalmon nyerné el értelmét, amely erkölcsi tartalmat a Magam számára is a legvonzóbbnak és a legteljesebbnek élek meg. Ez pedig nem más, mint az a szeretet, amely az ADÁS BOLDOGSÁGÁBAN nyilvánul meg! Minél többet adsz, annál boldogabb leszel, és minél boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert megéled azt a csodát, hogy aki az életéből Nekem ad valamit, azt Én megszázszorozva adom vissza neki! Ha most visszatekintenél az eddigi életedre, te is megláthatnád azokat az ajándékaimat, amelyekkel oly bőkezűen elhalmoztalak. De te nem befelé nézel, hanem kifelé! …   43 / 4749

 

 

Szeretni tanítás = Adás

 

 

Kérdező: 3. Szakma vagy hivatás?

HANG: 3. Szakma vagy hivatás? E téren rendet kell teremtenem benned. Egyetlen hivatás van a világon: a szeretni tanítás. A többi mind, pap, orvos, mérnök, takarító, stb., mind-mind szakma, foglalkozás. Ez utóbbiak időszakosak és pénzt kereső foglalkozások. Az előző, tehát a hivatás, a szeretni tanítás, ez idő-feletti, mindenkori kell, hogy legyen, és nem használható fel pénzszerzésre, csak adásra.

     Bármi lehet tehát a szakmád, a munkád, mindig át kell azt járnia a hivatásodnak. Csak olyan munkát vállalhatsz, ami nem akadálya annak, hogy másokat szeretni taníts.  8 / 603

 

 

Továbbadás

 

HANG: Értsétek meg végre, hogy nincs megállás ott, ahol minden mozgásban van! Ostoba ember az, aki a mozgólépcsőn nem akarja tudomásul venni, hogy az viszi őt valahová. Ti mindannyi­an meneteltek, haladtok valamerre. Nemcsak öregedtek. Fejlőd­tök is valamilyen irányban. De ezt tudni még nem elég. Kell hozzá annak felismerése is, hogy öröm- vagy bánatcsomaggal föl­szerelve vagytok mozgásban.

    Részemről számotokra az a nagyszerű, hogy enyéim cso­magjai olyan öröm-erőket tartalmaznak, melyek képesek a bánat idején szárnyakat növeszteni, s ha törik az ág, még magasabbra repülhetnek

    Részemről számotokra az a nagyszerű, hogy enyéim cso­magjai olyan öröm-erőket tartalmaznak, melyek képesek a bánat idején szárnyakat növeszteni, s ha törik az ág, még magasabbra repülhetnek általa. Ezen öröm megőrzésének és felhasználha­tóságának titka pedig a továbbadás.  2 / 95

 

 

TANÍTÁS A PÉNZRŐL

      ……

     A másik gyakorlati tanács, amit figyelmetekbe ajánlok, az az, hogy osszátok szét mindig a feleslegeteket! Ennek megítélésében szintén magatoknak kell mérlegelnetek. Mi számít feleslegnek? Akkor lesztek igazán igazak és érettek, ha magatok tudjátok eldönteni ezt. Osszátok szét egymás között - ha barátai-toknak nélkülözniük kell, akkor nekik - feleslegeteket és adjátok oda azoknak, akik szegények, nincstelenek. De mindezt úgy tegyétek, hogy - amennyire csak lehet - titokban történjen. A hálát ne várjátok el! Mert az sem a ti érdemetek, ha tudtok adni másnak abból, ami a tiétek. Egyes lelkeknek éppen ez a legnagyobb próbája ma - amit az isteni kegyelem számukra engedélyez - azért juthatnak többhöz, feleslegekhez, hogy észrevegyék, kiknek kell továbbadniuk ezt. Észreveszik-e egyáltalán, hogy mások nélkülöznek, s képesek-e lemondani önként arról, ami számukra már a többlet. Isten így biztosít a tanulásra lehetőséget egyes embereknek. Mert a ti világotokban a pénz lehúzó ereje miatt a legtöbb ember elveszítette a helyes mértéket, s akkor is költ és gyűjt, amikor erre már semmi szüksége sem lenne. Ti ne halmozzatok semmiből se többet, mint ami a szükségletetek! Gondoljatok mindig arra, amire nektek már semmi szükségetek, de azt mégis elveszitek, hány embernek az elemi szükségletére telhetne belőle. Gondoljatok arra, - s ez az igazság, bármily kegyetlennek tűnik is előttetek - a felesleghalmozással ti magatok is, annak ellenére, hogy nem vagytok gazdag emberek, többet vesztek el a közös kosárból, mint a megengedett, s a milliók emiatt is éheznek.   3 / 250

 

 

Kérdező:  4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom?

HANG: … Azok, akik gyógyítással keresik kenyerüket, orvosi diplomával rendelkeznek, melyet fáradságos munkával szereztek meg maguknak. Azok, akiknek nem volt szükségük e fáradságos munkának vállalására, ha gyógyításra adják magukat, akkor ezt csak akkor vállalhatják nyugodt lélekkel, ha nem főfoglalkozásképpen, hanem alkalmanként, mint Én is tettem valamikor, a szeretet gyakorlásaként, az Én tanításom tovább adásának eszközeként tegyék. Csak így van rajtatok, munkáto­kon áldásom. … 6 / 435

 

 

Kérdező: 2. Mit üzen nekem a HANG?       

HANG: Azt üzenem neked, hogy nagyon szeretlek, és nagyon örülök a munkádnak. Mivel Lelkem által benned élek, ezért különös öröm számomra, hogy engeded magadat bensőleg formálni. Amikor imádkozol, akkor úgy tud rád ragyogni szeretetem fénye, hogy mások felé is képessé válsz ennek továbbadására anélkül, hogy ezt erőltetned kellene. Azt üzenem, hogy légy továbbra is egyszerű és természetes. Így tudok legtöbb gyümölcsöt érlelni általad mások számára is. …   6 / 455

 

 

Kérdező: 2. Szüleimmel kapcsolatban kérem a HANG véleményét.

HANG: 2. Szüleiddel kapcsolatban sincs más feladatod, mint bárkivel kapcsolatban, aki a földön él. Ők, miután már felnőttél, nem élhetnek úgy érted, mint akkor, amikor még gyermek voltál. Te pedig, miután saját lábadon állsz, nem vállalhatod fel azt, hogy visszafizess valamit abból, amit tőlük kaptál, mert a szülő és gyermek között nem üzleti kapcsolat áll fenn, hanem szeretet-kapcsolat. Ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amit ők adtak neked, nem visszaadnod kell, hanem továbbadnod másoknak. A szeretet végtelenre van nyitva, és nem befolyásolhatják üzleti szempontok.

     Neked mindig segítened kell a rászorulókon, ha szeretet él benned, és lehet, hogy nem szüleid azok, akik a legjobban rászorulnak segítségedre. Ilyenkor nem rajtuk kell segítened, hanem azokon, akik jobban rászorulnak segítségedre. A kegyelmi rendben nem a vérkapcsolat a döntő (Márk 3; 33-34)! Ezt csak akkor érted meg, ha lelkedben szabaddá tudtál válni szüleidtől. A benső szabadság feltétlen feltétele annak, hogy valakiben működni tudjon a Szentlélek (2. Kor. 3; 17)!

   Feladatokban gondolkodni éppen azt jelenti, hogy nem a másik kívánsága a döntő, hanem a te szíved nyugalma, tehát a benned élő Isten kívánsága. E kettő ugyanaz!  

                                                                                                           24 / 2405

 

Kérdező: 1. Mekkora bennem a szeretet?

HANG: 1. … A helyes szeretet mindig bölcsességgel párosul! Így a házastársi szeretetnek is a lényegéhez tartozik az a bölcsesség, amely nemcsak megőrzi, de tovább is adja, legalábbis megpróbálja továbbadni a szeretés utáni vágyat annak, aki hajlandóságot mutat ennek elfogadására.   26 / 2588

 

 

Kérdés: Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?

HANG: … Csak az, aki hisz Bennem, annak nem kell már újra megszületnie, mert örök életét Bennem és Nálam átvette. De aki nem követ Engem, az nem fog életet látni, s mivel nem ismert meg Engem, Jézust, s ezért tudatlanságában Istenre fog haragudni, mert azt fogja hinni, hogy Isten az, aki haragszik rá!(János 3;36).

   A Törvényt Mózesen átkaptátok, de az újjászületés kegyelme és Isten igazsága, - hogy szeretni kell - Rajtam, krisztus Jézuson áttámad számotokra. (János 1;17.)

   A lényeg ma már az, hogy aki azért nem szereti Istent egész szívével, egész lelkével és egész gondolkodásával, mert tudatosan elutasít Engem, Jézust, - az nem fogja értelmét látni annak sem, hogy úgy szeresse felebarátját, mint önmagát.

   Ez azért igaz, mert aki nem nyitott a jó meglátására és befogadására, az zárt lesz a  jónak tovább adására is. És szóba sem fog állni azzal a gondolattal, hogy van olyan jó, amely mindenki számára nyitva áll, s azzal, hogy e jó továbbadásában neki is közre kell működnie.  27 / 2787    ( Bucholcz Ferenc médium.)

 

 

Kérdező: 2. Tanítónő vagyok, és nehéz szereti tanítani is.

HANG: 2. Erkölcsi nevelést sem szülő, sem tanító nem tud adni. Maga az Isten sem! Csak az erkölcsi tanítás adható tovább, az erkölcsi magatartás nem! Én, Jézus, képtelen voltam arra, hogy erkölcsileg megneveljem tanítványaimat. Csak elmondani tudtam nekik azt, amit fontosnak tartottam, de mindegyikük azt valósította meg, és úgy valósította meg, hogy Én, Jézus, abba már beleszólni nem tudtam. Te, mint tanító, nem lehetsz különb Nálam, a te Jézusodnál!   28 / 2845

 

 

Kérdező: 1. Egyszer Jézust láttam, egyszer meg Mózest. Miért?

HANG: 1. A Vezetőd, aki az őrangyalod, először Velem hozott össze azért, hogy tudatosodjon benned: az a vágyad, hogy Velem találkozz, lehetséges! De ez nem jelenti azt, hogy mindenkor Én, Jézus akarok hatni rád közvetlenül. Legtöbbször másokon keresztül hatok rád, de akkor is Én, Jézus hatok rád!

   A Mózessel való találkozásod éppen azt akarja tudatni veled, hogy Nekem, Jézusnak vannak olyan küldötteim, akiken keresztül azt akarom érzékeltetni veletek, hogy a SZERETET, AKI MAGA AZ ISTEN, nem személyválogató, hanem szere-peket kiosztó. Így mindaz, akit befonok szeretetem kiáradásába, továbbadásába, növekszik a szeretetben, s ugyanakkor nem csorbul az, hogy minden jónak Én, Jézus vagyok a FORRÁSA.   39 / 4191

 

 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!

            Hogyan adjam tovább szeretteimnek a kapott szeretetet?

HANG: Miután már több HANG - könyvet ismersz, így ismered azt a mondásomat is, hogy veled és érted mindent, de helyetted semmit. Ez tömören azt jelenti, hogy neked, magadnak kell kitalálnod a szeretet továbbadásának a módját.

  Hidd el, a szeretet nagyon leleményes, és kifejezési módja nem sablonszerű, hanem nagyon változékony. E téren is, mint minden olyan döntéssel kapcsolatban, amelynek cselekvés a következménye - a  szeretés ugyanis cselekvés -, a reggeli imádban kell kihallanod lelkiismereted hangjából a megfelelő választ. Természetesen nem akkor, amikor kötött imákat mondasz, hanem olyankor, amikor párbeszéd-imában társalogsz velem.  39 / 4216