Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi az ezotéria? Vízöntő kor. Vízöntő csillagkép. Vízöntő kör. New Age. Spirituális érdeklődés Tűzön járás.

2009.02.14

Ezotéria

 

 

Ezoterikus körhöz vagy Hang-közösség?

 

Kérdező: 1. Mit tanácsolsz? Lányom az általam említett ezoterikus körhöz tartozzon, vagy inkább járjon ő is a Hang-közösségbe?

HANG: 1. Nagyon fontos, hogy aki a Hang szellemiségét akarja propagálni, annak különbséget kell tennie az ezotéria és a Hang tanítása között! A Hang célja nem az ezotéria terjesztése, hanem Jézus tanításának terjesztése, ezoterikus eszközökkel is. Az ezoteriának, habár valóban egy benső út a megtapasztalható világ felé, önmagában nincs értéke. Értékét akkor kapja meg, ha azt, aki az ezoterikus utat járja, el tudja vezetni Hozzám, vagyis ha az ezotéria az Egy Istenre mutat! Ha nem így van, akkor e belső út ugyanolyan kilátástalan csapdává válhat, mint bármelyik útkeresés az anyag világában. Tehát az ezoteriának, vagyis a benső útnak abba az ÚT-ba kell beletorkollnia, amellyel azonosítottam Magam. Erre akkor képes, ha megmarad eszköznek, és nem akar önálló életre kelni, vagyis nem célként fogalmazza meg önmagát! Ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nagyon keveseknél sikerül. Mivel az ezotéria alatt jelenleg nagyon sokan valamilyen titkos szellemi tudást és technikát sejtenek, ezért ezeknek a megszerzését komoly anyagi áldozatok árán is vállalják. Igen, vállalják, mert boldogságuk létét ebben gondolják megtalálni. Így bizony könnyen előfordul az, hogy az Istent kereső ember e belső úton előbb-utóbb olyan önjelölt mágussal találja magát szembe, aki a "megszerzett tudása által úgy megtisztult már minden földi karmájától," hogy az már szinte magától értetődő, hogy benne születik le újra a Megváltó! Bár e felismerésnek a jó szándékú Istent kereső oldaláról leleplező, kijózanító hatása szokott lenni, mindig maradnak olyanok, akik égi pozíciókra áhítozva követik vak mesterüket. Ha pedig vak vezet világtalant, akkor mind a kettő gödörbe esik. Igaz ez a szellemi úton járókra és az anyagvilágban hívőkre egyaránt! Az anyagvilág is, az ezotéria is kitermeli a maga hatalomra vágyó isteneit. Ami közös bennük az mindig a tudás - mint hatalom - megszerzése, és annak megtartása minden eszközzel.  1 / 109 Való Z

 

 

A hit és a hiszékenység

 

HANG: Nagyon szeretném, ha soha nem kellene kiábrándulnod Belőlem, és belefásulnod a körülötted és benned végbemenő folyamatok hatásaiban. A HIT megerősíti a Belém vetett bizalmat. A hiszékenység elősegíti a kiábrándulást minden ezoterikából.   8 / 640

 

 

Kérdező: 2. Nagyon érdekelnek az ezoterikus dolgok.

HANG: 2. Az emberré válás útja az ezotéria! Belülről lehet csak megtérni! Belülről kell úgy átalakulni, hogy az képes legyen átalakítani a rajtatok kívüli világot is.

   Legtöbb emberben általában nagyon sok hordalék akadályozza azt, hogy feltörjön az a tiszta forrás lelkéből, amelyről János 7;38-ban olvashatsz. A te lelkedben lévő forrást már egyre kevesebb hordalék akadályozza abban, hogy feltörjön benned a Szentlélek, mint éltető Lélek! Ez az oka érdeklődésednek.    27 / 2699

 

 

HANG: … Azt írod leveledben, hogy foglalkozol ezotériával. Ezotéria annyit jelent, hogy BELÜLRŐL KIFELÉ! Tehát mindenkinek élete, boldogsága, belül történik! Belül és nem kívül! Senki, még az Isten sem tud senkit sem boldoggá, sem boldogtalanná tenni, az illető hozzájárulása nélkül!  31 / 3248

 

Kérdező: 2. Érdekel az ezotéria.

HANG: 2. Az mondhatja magáról, hogy ezoterikus, aki mindig belülről indul el kifelé szeretetének kibontakozása érdekében. Ne arra törekedj hát, hogy másokat gyógyítani akarj, hanem arra, hogy belül, a lelked mélyén, a szeretni tanítás legyen a legfontosabb. Másokat az szeret jól, aki azt akarja embertársainak, amit Én, Jézus, akarok nekik. Minél jobban megismersz Engem, annál tisztábban fogod látni, hogy adott helyzetben mi az Én akaratom.  37 / 3982

 

  

Ezotéria lényege

 

Kérdező: 1. Mi a feladatom Társaságunkban?

HANG: 1. Az ezotéria lényege az, hogy belülről indul kifelé minden megoldás. Tehát azok az ezoterikus társaságok, amelyeknek tagjaira nem ruhaként, nem kényszerzubbonyként húzták azt a döntést, hogy társaságba tömörüljenek, ezek a működéshez szükséges RENDET is belülről, tehát a lelkiismeret hangjára hallgatva, kell megszervezniük. Ez azt jelenti, hogy nem a társaságon kívül, hanem a társaságon belül kell megkapnod kérdésedre a választ. Minden társasági tagnak döntéséért úgy kell vállalnia a felelősséget, hogy annak következményeit az egész társaság képes legyen hordozni. Ez pedig csak akkor valósítható meg, ha az egyes tagok feladatát közösen fogalmazták meg és fogadták el.  17 / 1687

 

 

Kérdező: 2. Nagyon érdekel az ezoterika. Miért?

HANG: 2. Azért mondtam, hogy semmi kétséged nem lehet afelől, hogy Felém indultál el, mert belülről indultál el kifelé! Ez a te megtérésed lényege! Ráéreztél arra a benső késztetésre, amely Lelkem munkája volt benned. Ennek egy nagyon különös következménye van. Ez pedig az, hogy minél többet merít valaki e FORRÁSBÓL, annál többet kíván! Akit Lelkem irányít, az egyre inkább alig tud betelni Velem! És ez így van jól! A lelki érlelődés folyamatát jelzi az az éhség, ami eltölt.  19 / 1895

 

 

Kérdező: 1. Milyen fokon állok?

HANG: 1. Különböző ezoterikus irányzatok különböző szempontjai helyett inkább arra hívom fel figyelmedet, hogy a legfontosabb nem a bizonyos fokok felismerése, hanem az, hogy Én benned élek! Ha nem ezt tartod legfontosabbnak, akkor különböző hiúsági komplexusok hálójába gabalyodsz bele. Tehát vagy túl fogod magadat értékelni, vagy kisebbségi érzések hullámaiban fogsz fuldokolni!   21 / 2105

 

Mi az ezotéria

 

Kérdező: Az ezotériáról kérdezem a HANGOT.

HANG: Általában azokat a gondolatokat, könyveket, irányzatokat mondjátok ezoterikusoknak, amelyek nem a felszínen, hanem a felszín mögött, beljebb, a dolgok mögött akarják feltárni, meglátni, megtalálni és megmagyarázni a látszat-valóságot. Mióta a keleti világ irodalma megjelent köreitekben, sok ilyen ezoterikus írással lehet találkozni.

    Arra nem vállalkozom, hogy e könyvek, irányzatok közül bármelyiket is ajánljam. Ha alaposan megismered az evangéliumaimat, akkor azok bőséges ismereteket adnak arra, hogy mélyre tudj látni, és meg-felelő értelmet tudj adni földi életednek. Tömören: Az ezotéria = kívülről befelé. Az ezotéria = belülről kifelé.  43 / 4676

 

 * * *

Kérdező: 1. Elvállalhatom az ezoterikus tv-sorozat vezetését? 

HANG: 1. A döntő és a lényeges a jóindulatú hozzáállás e témához. Ezt nem lehet úgy megtanulni, hogy valaki jól tájékozott legyen benne. A nagy higgadtság és józanság mellett nincs másra szükséged, mint a jóindulatú hozzáállásra. Nagyon fontos egy olyan tartózkodás, amelyet Én valamikor így fogalmaztam meg: "Óvakodjatok az emberektől." Tehát nem egy hideg bizalmatlanságról van itt szó, hanem egészséges higgadtságról. Szereplés előtt kérd Lelkem bölcsességét. Nem foglak soha magadra hagyni, ha te nem hagysz el Engem. Benned megvannak azok az alapfeltételek, amelyekre szükségem van, hogy a NÉ-ZŐK pozitív hatásokkal gazdagodjanak műsorod láttán.  8 / 603

 

 

Vízöntő kor

 

Kérdező: Van bennem olyan elektromos töltet, amellyel gyógyítani is tudok. Honnan van ez, és miért én kaptam?

HANG: Most abban a korban éltek, amelyet ti VÍZÖNTŐ KORNAK neveztek. E korban az eddig bennetek szunnyadó energiák, melyek természetes kapcsolatban vannak a világmindenség-energiával, most érzékelhetőbbé válnak azok életében, akik nemcsak azért születtek le a földre, hogy szolgáljanak - minden ember azért születik a földre -, hanem azért is, hogy ezt a szolgálatot arra használják fel, hogy a szellemvilág valóságáról tapasztalati bizonyítékkal rendelkezve, vágyat ébresszenek másokban e világ felé.  … 7 / 554

 

Vízöntő csillagkép

 

Kérdező: Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram!

HANG: A világmindenség méretei számotokra fölfoghatatlanok. Az emberi kapacitás még egy fényév távolsággal sem tud mit kezdeni. Miért mondom ezeket? - Két okból:

   1. Az általatok érzékelhető és nem érzékelhető anyagi világotok szinte üres. Azok az általatok fölfoghatatlan méretek, melyek az égitestek egymástól való távolságát jelentik, arról tanúskodnak, hogy világmindenségetek szinte ÜRES. De nem mondható el ugyanez a szellemvilágról.

    2. A világmindenség nagyon is be van népesítve azokkal a szellemi lényekkel, akikkel bár kapcsolatba kerülhettek, de érzékszerveitek nem erre vannak hangolva.

   Ez a szinte anyagban szegény, de szellemekben óriási módon gazdag világmindenség éppen a Vízöntő jegyében fordul rá különös módon e szellemvilágra, amely gondolatainak töredéke sűrűsödött egykor anyaggá. - Mit jelent ez?

   Az elmúlt időszakban éppen azoknak kellett legtöbb üldözést elszenvedni, akik korukat megelőzve olyan lelki-szellemi energiákat hordoztak, melyek számára túl lezárt és merev volt a világmindenség anyaghoz rögzült szerkezete. Most ennek föllazulása várható.

   Annak a lelki-szellemi kibontakozásnak, amely előtt áll a világmindenség, előszelét érezni lehetett már a hatvanas évek vége felé. A világ különböző pontjain e korban gyulladtak ki olyan lelki-szellemi fények, melyek különböző karizmatikuscsoporto-sulásokba tömörültek. Ez a lelki-szellemi ébredés éppen a Vízöntővel folyammá duzzad, s bizony, a fölkínált lehetőségek veszélyt is hordoznak magukban. A veszély pedig a parttalanság. Ha egy folyam parttalanná válik, akkor bizony értékeket is képes magával sodorni.

  Számítsatok hát több lehetőségre és nagyobb nyitottságra társadalmatokban, de készüljetek fel nagyobb összefogásra és összedolgozásra a közösen meglátott jó érdekében. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Általam felkínált SZERETET elfogadása, megértése, és terjesztése. Tudnotok kell, hogy Én csak belülről vagyok képes fényesíteni. A Vízöntő éppen azt teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a látszat mögé lássatok, s jobban át tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az Én békémet, örömömet hordozzák.

    A Vízöntő tehát nagyobb lehetőséget kínál fel arra, hogy Velem és egymással kifelé is hatékony, vonzó kapcsolatokat tudjatok kiépíteni. De csupán a lehetőséget adja. Helyettetek nem, csak értetek, mittatok. Az nem érdekes, hogy ki, mikor és hogyan járatott le Engem önmagában és mások előtt a múltban. Az fontos, hogy vonzókká váljatok a jó szándékú emberek felé.

   Megmarad tehát a döntésetek és az ezzel járó felelősségetek is. A Vízöntő csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvilág felétek irányuló hatékonyságát, s így tisztultabb szemekkel, sőt LÁTÓ szemekkel láthatjátok meg, hogy milyen irányt kell vennetek. De az igazi vezérlő kalauz, kell, hogy Lelkem maradjon.

   Lelkem ott tud működni, ahol engedik, tehát ahol a szabadságot biztosítják számára. Szabadság pedig ott van, ahol külső és belső kényszer ellenére képes valaki tenni a meglátott jót.

   A Vízöntőben nemcsak SZEMEK fognak rendelkezésetekre állni a látásra, hanem nagyobb ERŐ is, hogy valóban képesek legyetek a meglátott jó megtételére. De erre kényszerítve nem lesztek. Az előny a múlttal szemben e téren az, hogy kevésbé lesztek akadályozva a jó megtételére. Ilyen értelemben igaz, hogy a Vízöntőben nemcsak látásotok tisztul, hanem csökken az Engem elhomályosítani akaró külső és belső kényszer ereje is, s így könnyebben tudtok dönteni Mellettem.

   Adjatok hálát mennyei Atyátoknak, hogy ebben a korban élhettek. Köszönjétek meg, hogy így dönthettetek. Köszönjétek meg azt a szerepet, melyet vállalhattatok, s mely szerephez minden kelléket meg-kaptatok, hogy tökéletesen átélhessétek saját örömötökre, és az egész szellemvilág örömére. 1 / 82

 

 

Vízöntő kör

 

Kérdező: 6. Mi a véleménye a VÍZÖNTŐ KÖRRŐL?

HANG: 6. Nagy örömömre szolgál a VÍZÖNTŐ KÖR. Ez és az ehhez hasonló körök azért fontosak jelen életetekben, hogy ellensúlyozzák azokat az egyesületeket, köröket, melyek ellenemre alakulnak egyéni hiúsági, önző érdekeik kiérlelésére, s összekeverik a célt és az eszközt. Eszköznek használják fel a földön túli valósággal kialakítandó kapcsolataikat mulandó, földi csip-csup életük fűszerezésére. Közöttetek ne így legyen!  4 / 254

 

 

New Age

 

Kérdező: 1. Üresnek érzem magamat szellemileg. (New Age miatt?)

HANG: 1. Amit te ürességnek nevezel, azt a misztikában lelki szárazságnak nevezik. Ez nem hátrány, hanem természetes velejárója annak, hogy meg kell tanulnod hitedből, és nem érzelmeidből venni a szükséges erőt ahhoz, hogy szeress, vagyis, hogy jót akarj! Ez az üresség annak is a jele, hogy Én mélyebben dolgozom benned, mint a felszín! Ezért érzed üresnek azokat a felszíni szinteket, amelyek a tapasztalati világgal kapcsolnak össze. Ez az időszak a remény próbája!

   A "New Age" a jó szándékú, természetes emberi vágyaknak olyan kinyílása a szellemvilág felé, amely nyitottság lehetővé teszi a szemtelen szellemeknek is azt, hogy e vágyakat kihasználják rövid és hosszú távú emberi megtévesztésekre.

   Angyalaim nagyon vigyáznak rád! Ezért tűnt fel neked, hogy valami nincs rendben a "New Age"-el. Mint tudod, a "New Age"-ben sem rossz minden. A földön nincs olyan, amiben minden rossz lenne! Még a pokolban sem rossz minden. A rossz hiány! Az abszolút rossz a nem-létezés!

   Mint mondottam, az új korszak, ami most rátok virradt, a jót is, a rosszat is jobban felszínre hozza. A jó szándékú embereket nem elégíti ki az, hogy csak az egyházak vezetői foglalkozzanak a szellemvilág dolgaival. Ez jó! Ami nem jó, az az, ha kontrollálatlanul bevesztek mindent! A kiéhezett ember nagyon hajlamos arra, hogy mindent megegyen, amit eléje tesznek. Ti most szellemileg, a szellemvilággal kapcsolatban nagyon kiéhezett emberek vagytok. Ezért kell vigyáznotok, hogy kellő kontroll birtokában legyetek.

   A HANG-médiumomat azért állítottam be világotokba, hogy ne maradjatok magatokra abban a nagy szellemi kavalkádban, amely, mint valami forgószél, végigsöpör a világon. Ezért figyelnek fel rá már nemcsak nálatok, de Amerikában, Kanadában és Európa különböző országaiban is. Kétségtelen, hogy buzgalmatok e téren sok embernek tud segítséget nyújtani.    21 / 2051

 

 

Kérdező: 2. Vannak, akik elítélik a HANG-könyveket.

HANG: 2. … Az a könyv, amely a New Age irányában említi a HANG-könyveket, tévedésben van. A HANG-könyvek nincsenek a New Age vonalában. A HANG-könyvek kizárólag az EVANGÉLIUMAIM vonalában íródnak! Ezt lehet tagadni, de nem lehet cáfolni!

    Csak azt tudom kérni tőled, hogy légy nagyon nagy szeretettel azokkal szemben, akik tévedésben vannak. Ha pedig azt veszed észre, hogy rosszindulat, gyűlölet süt át szavaikon, akkor még jobban szeresd őket, hisz ezzel igazolod, hogy te komolyan veszed szavaimat: "Inkább szeressétek ellenségeiteket (Lukács 6;35)!" …   32 / 3364

 

           

Spirituális érdeklődés

 

Kérdező: 1. A hiteles médiumításról ... Ez hogyan fejleszthető?

HANG: 1. El kell egyszer döntened, hogy Én, Jézus vagyok-e a legfontosabb neked, vagy a spirituális érdeklődésed!? Tudnod kéne, hogy spirituális érdeklődésedet azért kaptad, hogy Velem foglalkozz!

   Az ősellenség egyik gyakori és nagyon hatékony stratégiája az, hogy nem direkt, hanem indirekt módon igyekszik akadályozni a lelkek helyes fejlődését. Ez az indirekt mód szép és kívánatos mezbe öltöztet olyan tartalmakat, amelyek elrabolják az időtöket attól, hogy Velem foglalkozzatok.

   Hiteles médiumítást csak Én adhatok. Ehhez részedről és minden ember részéről, kérnetek kell a Szentlélek betöltődését, ahogy ezt Lukács 11;13-ban olvashatod.

   Az Én Atyám nektek, ha Bennem éltek, a Szentlélek által olyan szerepet ad, tehát olyan médiummá, közvetítővé ken föl titeket, hogy saját és mások lelki fejlődése érdekében karizmák által Én élni és működni tudok bennetek!

  A Szentlélektől kapott szerepben fejlődni csak alázattal lehet. Alázattal, és nem erőfeszítéssel. Senki nem siettetheti növekedését azáltal, hogy fejét próbálja fölfelé húzni! Csak megfelelő táplálkozás és életvitel által tud nőni, fejlődni az, ami él. Ez érvényes az Istentől kapott szerep kibontakoztatására is! 21 / 2066

 

 

Kérdező: 1. Imáimban zavar az ördög.

HANG: 1. Nagyon természetes, hogy a földön, ahol el kell dőlnie annak, hogy ki dönt Mellettem és ki dönt Ellenem, az ősellenség pontosan olyankor lendül támadásba, amikor a legjobban veszélyben látja pozícióit. A földi élet valójában nem más, mint egy állapotszerű kampányháború, harc a voksokért. Külső világotokban, a sportban, művészetben és a tudományban, a politikában, az üzleti életben és a szórakoztató iparban, nagyon csekély lehetősége van angyalaimnak arra, hogy hatást gyakoroljanak rátok.

 Benső világotokban már jobb a helyzet, bár a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége érzékenyen gyenge pontjai mindannyitoknak. E téren mégis az, aki imádkozni, Velem spirituális szinten találkozni akar, az fel tud töltekezni jó energiákkal, és megnyerheti a harcot.

     Aki Mellém állt, az a Győztes mellé állt. Ez nem jelenti azt, hogy nem éri támadás. Ez azt jelenti, hogy a hűség próbája mutatja meg, valóban Mellém állt-e, vagy csak a felszínen, tehát látszatra, tehát különösebb harc nélkül várta Tőlem erőm győzelmét önmagában. 18 / 1735

 

  

Kérdező: 1. Mi a feladatom?

HANG: 1. A te világra szóló feladatod, a szeretni tanítás, is olyan, mint mindenki másé. Vagyis csak napra lebontva valósítható meg. Valójában tehát csak napra szóló feladatot kapsz Istentől a szeretni tanítás megvalósítására, amint időben is csak legjobb esetben egy napra láthatsz előre felelősséggel.

 Legyen hát elég minden napnak a maga feladata. A holnap majd újat tár eléd (Máté 6;34). Teljesen fölösleges különböző spirituális szintekkel komplikálni a dolgokat!

   Ha megkérdezem tőled, tudod-e, hogy mire való a reggeli ima, akkor nem biztos, hogy helyesen tudnál válaszolni.    31 / 3257

                                                           

 

Kérdező: 2. Összeegyeztethető a spirituális út és a villámolvasás útja?

HANG: 2. Azt, hogy mi egyeztethető össze, és mi nem, neked kell átlátnod, megtapasztalnod. Minden körülményt, minden eszközt lehet jóra és lehet rosszra használni. Ti nemcsak azért vagytok a földön, hogy irányítás alatt legyetek, hanem azért is, hogy tanuljatok, hogy megtanuljátok önmagatokat irányítani! 18 / 1735

 

 

Kérdező: Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?

HANG: Te biztosan megértesz, de attól tartok, hogy sok katolikus, akik olvasni fogják kérdésedre adott válaszomat, nem fognak megérteni.

   Neked semmi szükséged arra, hogy gyakran végezz szentgyónást! Egyházad előírja, hogy bűneidet minden esztendőben meggyón­jad, de azt nem írja elő, hogy mikor, és azt sem, hogy kinél.

   Semmi szükséged arra, hogy amit szívedben helyesnek tartasz, de a papok nagy része nem tartja helyesnek, arról a gyónásodban beszélj.

   A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között nem találsz ezek miatt bűnbánót!

   Pedig mérhetetlenül nagyobb gonoszság volt békegyűlésekre járni, mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás!

   Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak ártanak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az emberek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, félelemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúságot, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követelnek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket az akkori pártállam félreállított, megkínzott.

   Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte tapasztalod a fényadásnak, az energia továbbadásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség!  13 / 1182

    

 

Kérdező: 2. Lehet-e népeket spirituálisan rangsorolni? Ha igen, akkor a magyar nép hol áll ebben a sorban?

HANG: 2. Az Isten nem népekben, hanem feladatokban gondolkodik. A feladatok pedig minden esetben személyeket takarnak. Az természetes, hogy nem létezik olyan feladat, amely valamilyen formában ne kapcsolódna más személyekhez is, és más feladatokhoz is. Ez azt jelenti, hogy amíg a feladat az egyén részére komplett egészként jelentkezik, addig e feladat az Isten részéről egy fontos láncszemként van jelen. Igen, mert egyedül nem lehet szeretni, közösség kell hozzá. E közösséget mindenki megtalálhatja környezetében. Ahhoz, hogy egy feladat a megfelelő helyen, a megfelelő időben valósuljon meg az idő tengelyén, ahhoz magasabb rálátás szükséges annál, mint amit önmagában az anyagvilágban a feladat takar. Egyetlen gyermekem sem képes arra, hogy az általa megélt szerepet következményeiben teljesen átlássa. Éppen ezért minden szerep, feladat átfedésben van egymással. A szeretet megnyilvánulásának különböző megéléséről van szó. Mivel az ember nem képes kizárólag feladatokban gondolkodni, ezért minden feladathoz hozzákapcsolja a személyt is. Így nehezen hiszi el, hogy az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten. A szerepet és a szereplőt azért is mossák egybe általában az emberek, hogy az általuk elrontottnak ítélt szerep miatt megítélhessék a szereplőt is. Pedig gyűlölni mindig a bűnt kell, a bűnöst pedig szeretni. Én is így teszek! A nép, a nemzet, mint egyének közössége, számomra mindig egy halastó. Ilyen halastó volt választott népem is. Akik követték hívásomat, akiket ki tudtam halászni, azok, mivel Engem választottak, szerepet választottak, a szeretni tanulás és a szeretni tanítás szerepét egyénre szabva. Azok, akik erre nem voltak képesek, akik megmaradtak népnek, azok a halálomat kívánták, és nemcsak Nekem, de az Általam kihalászottaknak is. Pedig ez a nép spirituálisan a legnagyobbnak mondta magát, hiszen érvényes szerződése volt az Istennel. Így van ezzel mindenki, aki nemzetben gondolkodik. Minden spirituálisan nemzetben gondolkodó ember a saját tudására és "Rám" hivatkozva meg van győződve arról, hogy mindenkit megelőznek, de legalábbis előkelő helyen állnak a nemzetek rangsorolásában. Olyan nehéz elhinni, hogy nincs nemzetek Mennyországa, csak tiszta szívűek Mennyországa létezik, függetlenül attól, hogy ki hová született. Én, Jézus egyetlen személynek, közösségnek, népnek sem adok különb szerepet a másiknál, mindössze arról lehet szó, hogy a lélek fejlődésének különböző állomásait élik meg különböző nemzetekhez tartozó Engem felvállaló emberek!  1 / 120 Való Zénó

 

 

Kérdező: 3. Van Magyarországnak spirituális feladata?

HANG: 3. Bizonyos értelemben minden országnak van spirituális feladata. Én, Jézus, nem országokban, nemzetekben, fajokban gondolkodom, de ti igen.

   Bizonyos egyberezdülő karma-sorsok alkotnak egy nemzetet annak érdekében, hogy így könnyebben eljussanak tagjai a megtérésnek, az újjászületésnek állapotába. Egy nemzet akkor lép le a világ színpadáról, amikor tagjai vagy feloldották karma-sorsuk lényeges görcseit, vagy "népként" csődöt mondott a kísérletezés, így e nép beleolvad a népek nagy tengerébe.

   A magyar népnek, mint népnek, ütközéseket feloldó spirituális szerepe van a különböző népek közé ékelődve. Sajnos, vagy nem sajnos, de ezt nem igyekszik feloldani, inkább még a benső széthúzások lázát is erősíti. Ezért, mint népnek, nem sok reménye van a fennmaradáshoz. Pozitív vonás viszont benne a gyermeki naivitása, s ez némi biztatást jelent a jövőre nézve, már amennyire jövőről beszélni lehet a mostani földön.

   Amint annak idején hálás voltam cirenei Simonnak, úgy most is hálás vagyok neked minden olyan próbálkozásodért, amelyekkel segíteni, könnyíteni akarod embertársaid életét. Minden rászorulóban Rajtam segítesz!   23 / 2333

 

Tűzön járás

 

Kérdező: 2. … tűzön-járásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. … A tűzön-járás általában élményt jelent, de nem rendkívüli dolog. Én, Jézus nem a tűzön-járás ellen vagyok, hanem az ellen, ha ennek túl nagy fontosságot tulajdonít valaki. Általában nem érinti a szeretés és a szeretni tanítás lényegét.   25 / 2482