Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyv

 

 

Kérdező: 17. K: Szeretném, ha Mária mennybevitelét megvilágítanád előttem.

HANG: H: Várd meg, míg az egyik medjugorjei látnok kiadja azt a könyvet, amelyet Anyám lediktált neki. Megáldalak, hogy lényeglátóvá válj.  9 / 695

 

 

 

Kérdező: 3. Máriáról szóló könyv Medjugorjében elkészült-e már?

HANG: 3. Ami Medjugorjében történik, az Máriának döntése alapján történik. Ez vonatkozik az általad kérdezett könyvre is. Erről Én, Jézus, nem mondhatok semmiféle információt sem neked, sem másoknak! Csak azt mondhatom el, amit mindenki tud: e könyv még nem jelent meg 1998 január 21-ig. 29 / 2951

           

 

Kérdező: 2. Szűzanya könyvének címét kérem, amelyet Ő diktált.

HANG: 2. Az a könyv, amit Anyám diktált az egyik medjugorjei látnoknak, még nem jelent meg. 35 / 3685

 

 

Élmények, üzenet stb.

 

 

DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR

     … Nem lehet kételkednem abban, hogy Medjugorjében legalább egyszer biztosan rám nézett. Belém látott, és ennek ellenére meggyógyított. Óriási esemény ez nekem, akinek van némi önismeretem az akkori, és a mostani kesze-kusza állapotomról. Elképzelhetetlen boldogság lesz számomra látni Őt, aki akkor rám nézett. …  1 / 4 

 

 

Kérdező:  2. Máriától kaptam üzenetet Medjugorjé­ban?

                3. Ima alatt könnyezem. Miért?

HANG: 2. Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat.

    Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gátszereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt.

    Mária mindenkor menedéked! Most Ő szól hozzád!

   'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak földre születésükre, saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged.

    Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!   10 / 840

 

 

 

Kérdező: 4. Kivel találkoztam, amikor oly boldogságot éltem át Medjugorjé-ben?         

HANG: 4. Medjugorjében Anyámmal találkozik az, aki gazdagodik lelkileg. Anyám azt használja fel erre, akit akar! Teljesen fölösleges olyan kíváncsiskodás, amely az önközpontúságot segíti elő! 14 / 1313

           

 

Kérdező: Medjugorjében láttam egy kutat, ami később nem volt.

HANG: Ahol az Én Édesanyám megjelenik, ott nemcsak Ő akar hatni azokra, akik oda zarándokolnak, hanem vannak ott olyan erők is, amelyek szeretnék a lényegről elterelni a figyelmet.

     Neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy amit láttál, az látomás volt, vagy sem, hanem azzal, amit Mária mond ott az egész világnak!

    Sajnos, nagyon sok kegyelem holtvágányra kerül azáltal, hogy lényegtelen, de érdekes dolgok elvonják figyelmeteket a lényeges, de kevésbé érdekes dolgokról.

    Medjugorjében azért jelenik meg Mária, hogy segítsen nektek abban, amiért a földre születtetek. Tehát segíteni akar, hogy felismerjétek magatokban az Én erőmet, s elszántabban tudjátok vállalni a szeretet áldozatát. EZ A LÉNYEG!  28 / 2802

 

 

Kérdező: 1. Egy Medjugorje rosszullétről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Medjugorje olyan áldott helye a világnak, ahol bármilyen külső rosszullét belső kegyelmeknek nyit utat.

    A külső rosszulléteknek lehet forrása a megsérült emberi természet csakúgy, mint azok az ártó szellemek, akik a maguk számára "menteni akarják azt, ami menthető". Vagyis, miután kénytelenek tudomásul venni Anyámnak, Máriának kegyelmi erejét, legalább az emberi test gyengeségét próbálják "meglovagolni"!

   A Medjugorje rosszullétek mindig a lélek javát szolgálják!   28 / 2807

 

 

Kérdező: Medjugorjében a Szűzanyától kaptam a lelki élményeket?

HANG: Mivel a gyógyítás egyben a felelősség növelése is azok számára, akik gyógyulni akarnak, ezért lelkileg csak annyiban érték, amennyiben a meggyógyulni vágyó e többlet-felelősséget felvállalja.

     Azt nem mondhatom, hogy Máriától küldetést kaptál a gyógyításra. Csak annyit mondhatok, hogy megerősítést kaptál arra, hogy gyógyítás által is közelebb kerül-hetsz Hozzám, a te Jézusodhoz! Ezt jelezte a rózsaillat is. Ez Édesanyámtól szár-mazott! 37 / 3925

 

 

 

Kérdező: 2. Látni szerettem volna Máriát Medjugorjében!

HANG: 2. Ne feledd: 'Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek! (János: 20;29)' Igen, mert nem a rendkívüliségek viszik előbbre a lélek fejlődését, hanem az áldozatokat vállaló, hitből táplálkozó szeretet! 41 / 4487

 

 

Drog

 

Kérdező: Jézusom mit tegyek drogos fiammal? Egyedül én állok mellette.

HANG: Ha azt éled meg, hogy fiad betegségének a kezelése nem szakszerű és nem eredményes, és ezt szakember is alátámasztja, akkor bátran kezdeményezz más által jobbnak látott kezelési és gyógyítási módot. Ma már vannak olyan drogosokat mentő segélyszolgálatok, amelyeket meg kell keresned drogos gyereked gyógyulása érdekében. Medjugorjében is van egy olyan közösség, ahol száz százalékkal meggyógyulnak a drogos beteged. Az igaz, hogy ez lemondással, szenvedéssel is jár! Áldásom kísér munkádban, de tudd, fiadon csak akkor tudsz hatékonyan segíteni, ha ő is akarja.  42 / 4647 

* * * * * * *

 

MEDJUGORJE-i Keresztút

 

Kérdező: Templomba járó, Rózsafüzért imádkozó gyugdíjas vagyok.

HANG: …. Nagyböjti idő van. A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt szeretetemről, mely közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is. A HANG című könyvem 2-es kötetének végén olvasd el a MEDJUGORJE-i Keresztutat, ha van rá lehetőséged. Nagyon sok lelki élményben lesz részed, és ráérezhetsz arra, hogy azért éltem értetek, hogy ti Értem éljetek. Csak így igazi a szeretetet kettőnk között. Nem elég az, ha Én mindent megteszek. A te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, hogy te is tegyél meg mindent Értem. Nem valami többlet-feladatra gondolok, hanem a szándékod egyértelműségére. Nem kell sem többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, de amit teszel, azt ÉRTEM tedd!   … 8 / 627

* * * * * * *

 

Kérdező: 1. Hinni kell azt, ami Medjugorjében történik?

HANG: 1. Bennem kell hinnetek és senki másban. Hinni valamiben azt jelenti, hogy rátetted életed arra, amiben hiszel. Más dolog az, hogy elhiszel valamit vagy nem, és más az hogy miben hiszel.

 

    Ami Medjugorjében történik, abból nagyon sok van olyan, amit érdemes elhinni! Anyám valóban óriási hatást vált ki ott azokban, akik jó szándékkal mennek oda! 

17 / 1604        

           

Kérdező: Nagy a gyűlölet körülöttem!

 

HANG: Amit leveledben leírtál, tehát szereteted visszautasítását, ez azt mutatja, hogy megérett már nagyon a föld a pusztulásra! Igen, mert amint te leírtál, az szinte általános. 

     Nincs béke a nemzetek között, nincs béke a városokban, nincs béke az utcákon, nincs béke a családokban, nincs béke a szívekben.

Anyám már több mint tizenöt éve mindennap megjelenik Medjugor­jében, és a béke Királynéjaként mutatkozik be. A légkör, amit ott teremt, azt szeretné erősíteni bennetek, hogy szívetekben kell megtalálnotok a megoldás kulcsát, mert minden égi gyermek, Anyám és angyalaim, mind az Én békémet sugározzák felétek! Nektek igenis az a feladatotok, hogy a rosszat jóval, a türelmetlenséget türelemmel, az inge-rültséget nyugodtsággal, az önzést önzetlenséggel, tehát a haragot és gyűlöletet szeretettel viszonozzátok. 21 / 2112

 

 

Kérdező: 2. A gyónás sűrűségével kapcsolatban kéredzem a HANG-ot

            3. Nálunk nagyon komolyan veszik a Medjugorjei jelenéseket.

HANG: Kérdéseidre fordított sorrendben válaszolok. Először tehát Medjugorjéről szólok.

    Égi Édesanyátoknak engedélye van arra, hogy abban a korban, amelyben éltek, amikor annyira pimaszul és gyakorlatilag annyira hatékonynak tűnő módon dogozik ellenetek az ősellenségetek, Mária, földi Édesanyám nektek, akik az Én testvéreim vagytok, erőt, bátorítást nyújtson arra, hogy általatok, veletek és bennetek, meg tudjam valósítani a földön az égi békét!

    Nem könnyű Édesanyámnak vigyáznia arra, hogy minél kisebb félreértések csússzanak bele a szavaiba. A reinkarnációval kapcsolatban nem ellene beszélt, ha-nem nem beszélt. Ha mégis azt hallották ki a látnokok Anyám szavaiból, hogy ellene beszél, akkor ez csak azért történhetett, mert a reinkarnációt összekeveritek a lélekvándorlással. Amint annak idején Én, Jézus, nem hangoztathattam, hogy a Megváltó vagyok, mert egészen mást értettetek e szó alatt, mint amit valójában hordoz (ezért tettem akkora hangsúlyt arra, hogy alakítsátok át gondolkodáso-tokat!), éppen így ma még megtévesztő és erkölcsileg féket föllazító lehet a rein-karnáció általános értelmezése.

    Mivel ma nagyon gyarló a szembesülés és általános a menekülés önmagatok elől, ezért tesz Anyám akkora hangsúlyt a gyónásra. Szó sincs arról, hogy a szentgyónás, mint szertartás, gyakorisága jobbá tehetne bárkit is! De mint külső kegyelem, nagyon alkalmas arra, hogy a benső kegyelem tudjon utat találni magának bennetek.

    Azok, akik komolyan, őszintén és gyakran szembesülnek önmagukkal (pl. az esti komoly lelkiismeret-vizsgálatban), semmit nem vesztenek azzal, ha ritkán végzik el szentgyónásukat. 26 / 2673

 

            .

Kérdező: Hogy van anyukánk, és mit üzen nekünk?

HANG: … Legyen hát elég az, hogy egyszer szeretetben feltétlenül találkozni fogtok anyukátokkal, és ez a találkozás úgy hozzá fog tartozni örök boldogságotokhoz, hogy annak soha többé már vége nem lesz.

    Fontosnak tartom azonban, hogy felhívjam figyelmeteket égi édesanyátoknak, Máriának üzeneteire, amelyeket minden hónapban közöl Medjugorjében a világgal. Minden édesanya a világon, így a ti anyukátok is, teljesen azonosul ezekkel az üzenetekkel.

 Ezeknek az üzeneteknek lényeg az, hogy rendszeresen imádkozzatok, éspedig odafigyelve arra, amit ima által mondotok. Törekedjetek egyre jobban megismerni Engem, Jézust, és törekedjetek arra, hogy soha ne ártsatok senkinek, tudjatok mindig megbocsátani mindenkinek, és segítsétek ott, ahol csak tudtok. Így egy kis mennyország, égi béke lesztek a Földön!  40 / 4354 

 

* * *

   

Kérdező: Jézusom! Egyik testvérem súlyos lelki problémákkal küzd. Kérlek, segíts rajta! Problémáinak egyik gyötrő kérdése így hangzik: Miért kell ragaszkodnunk a katolikus Egyházhoz?

HANG: … Aki nem akar Tőlem tanulni, annak valóban ópium a vallásossága, s ezek tudnak a legszeretetlenebbek lenni. De ez nem jogosít fel senkit enyéim közül szeretetlenségre.

   Gyermekem! Számodra biztosan elég, ha néha elmégy templomba. Még a látnok Vicka Medjugorjében is azt mondta az őt kérdezőknek, hogy akkor megy temp-lomba, ha szükségét érzi, és nem tette hozzá, hogy kivéve a vasárnapot.  …. 1 / 76

 

 

Kérdező:  3. Egészségi állapotomat hogyan hozhatom helyre?

HANG: 3. Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre.

 

   Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjeben azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöl-jenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még  mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre.  10 / 837

* * * * * *

                                    

Kérdező: Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején?

 

HANG: … Mária hallatlan nagy hatékonysággal nyúl bele életetekbe. Gondolj Medjugorjére! A Mária-tisztelet nem korlátozható. Akik ellene beszélnek, azok azért teszik, mert bántja őket az a túlzott elferdítés, amely Máriának is nagyon fáj.  … 1 / 10

 

 

     Uram! Évekkel ezelőtt Medjugorjében szinte naponta tartottam KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT az ottani zarándo­kokkal. Akkor Te sok olyan gondolatot adtál, melyek ma is szí­vemben élnek. Mivel jelenleg 1994. nagyböjti időszak van, kérlek segítsd visszaidézni azokat az akkor Tőled jövő gondolatokat, hogy mások is épüljenek lelkileg általuk.

HANG: Szívesen teszek eleget kérésednek. Valóban akkor is veled voltam, és Én sugalltam annak a keresztúti ájtatos­ságnak legtöbb gondolatát.  … 2 / 157

                              

 

                         

 Tizenharmadik Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a Szűzanya ölébe helyezik.

HANG: A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord benneteket, és bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhár­mas számot tűzte a Fatimai jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bizalma hozza le ma is őt a földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával  meg­békélni képtelen."  2 / 169

 

 

 

Kérdező:  Édes hazánkról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Gondban vagy tieid miatt, mert szeretet van a szívedben. Én is gondban vagyok hazátok és az egész világ sorsa miatt. Aki ízelítőt akar kapni az Én szenvedésemből, az látogasson el Sükösdre, ahol tanúja lehet szenvedésemnek abban a választottamban, aki elfogadta ezt a szerepet Tőlem.

    Medjugorjeben az egész világ felé hangzik Anyámon keresztül a felszólítás: Térjetek meg! A HANG-könyvek személyre szólóan igyekeznek eligazítást adni arra, hogy hogyan kell megtérnetek. Sükösdön élőben mutatom meg, hogy mennyit szenvedek értetek, veletek, bennetek, miattatok (de nem helyette-tek!)! Mondd, mint kellene még tennem?

 

    A ti országotok az egyik legkáromkodósabb ország! Vesztetekbe rohantok, ha meg nem tértek! Nincs az a szent István, nincs az a Szűzanya, aki meg tudna menteni benneteket, ha ti nem vagytok hajlandók felhasználni, elfogadni azokat a kegyelmeket, amelyeket Sükösdről, Medjugorjéből, a HANG köteteiből árasztok a világ-ra! Mondd, mit tegyek még, amit nem tettem meg értetek? … 16 / 1502

                       

 

Kérdező: 3. A sükösdi események hitelesek?

HANG: 3. Ó népem! Mit tegyek még értetek?!?! Medjugorjeben évtizede már, hogy Anyám könyörög, rimánkodik, kér benneteket, hogy  térjetek Hozzám! A HANG-könyvekben lépten-nyomon árasztom szeretetemet felétek, s kérlek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat! A sükösdi választottamban szenvedésemmel akarok hatni rátok! Mondjátok!, mit nem tettem még meg értetek?

   Ahogy kétezer évvel ezelőtt a keresztem tövében kockajáték folyt a hivatalosak részéről, ugyanúgy folyik ez most is Medjugorje­vel, a HANG-könyvekkel, a sükösdi szenvedésemmel kapcsolatban!

  Gyermekem! Rám nem hivatkozhat senki azzal, hogy azért nem változtatta meg gondolkodását, mert Én valamit elmulasztottam, mert Én nem tettem meg mindent, amit egy Ember, egy Isten csak megtehet értetek, miattatok!

   Nagyon kérlek! Segíts Nekem ott, ahol vagy! Vállald azt az életáldozatot, amelyre szíved szeretete képes!  17 / 1514

           

 

Kérdező: 1. Hiába imádkoztak értem Medjugorjében.

HANG: 1. Szó sincs róla, hogy hiába imádkoztak volna érted! Hiábavaló ima nem létezik! Létezik viszont egy olyan karmikus állapot, amely feloldásához a szükséges erőért kell imádkozni, és nem azért, hogy maga a karmikus sorsvonal változzék át!

   Nekem is imádkoznom kellett erőért, de nem imádkozhattam azért - bár próbáltam (Márk 14;35)-, hogy sorsom ne az legyen, amit vállaltam, mielőtt megszülettem! Pontosan ez a helyzet nálad is!

   Az, hogy te magad vállaltad sorsodat, nem lesz kevésbé igaz amiatt, mert nem tudod ennek okát. A tényből kell kikövetkeztetned, hogy így volt, mert különben nem ismerhetnéd el Istent szerető Atyádnak! Nem kevesebbet kérek tőled, mint azt, hogy meg kell tanulnod benső békével elviselni sorsodat, mert ez az egyetlen jó döntés, amely könnyíteni tud szenvedéseiden. Így tudod feloldani előző életedből magaddal hozott adósságaidat.  21 / 2113

       

           

Kérdező: 1. Nem esküdhetünk meg templomban.

HANG: 1. … Medjugorjében sem mondhatnak neked mást az ottani papok, mint amit az itteni plébánosod mond. De mégsem fölösleges elmenned oda, mert Édesanyám, Mária, ott hatékonyabban tud 'belsőleg' erősíteni benneteket, mint másutt. Nem azért, mert Benne nem lenne elég erő ehhez másutt is, hanem azért, mert jelenleg a világon Medjugorjé­ben élik át legjobban az emberek tömegben, hogy mit is jelentek Én, Jézus, a ti számotokra. Aki tehát kiteszi magát e hatásnak, az feltétlenül olyan külső kegyelmekben részesül, amilyenekben másutt nem részesülhet.  32 / 3326

           

 

                             Egy nemrég elhunyt testvérünk közli sorsát

'PÁRBESZÉDIMÁBAN, az itt maradt párjával.

 

Kedves Testvérem,! Drága "Papa!"

 

     … Drága Testvérem! Az a kicsi idő, amit még el kell töltened a földön, szinte szóra sem érdemes. Nagyon örülnél, ha látnád, hogy milyen rövid. Én látom, ezért mondom. Jézus Urunk tényleg ilyet készített övéinek! Nem is akármilyen helyet! A ti nyelvetek nem is tudja érzékeltetni azt a boldogságot, örömöt, ami itt vár mindnyájunkra.

   A Szent Szűz Medjugorjében adott egy kis ízelítőt ebből. Ott - a menny előszobájában - ráérezhettél Isten végtelenül boldogító világára, puha szeretetére, káprázatos dicsőségére, soha el nem múló szerelmére. Igen, itt soha, semmi nem múlik el, ami jó. Itt nem kell félni, hogy elveszítjük boldogságunkat.

    Kedves Testvérem! Ide vár téged is Jó Urunk és Égi Édesanyánk is. És ide várlak én is. Én is, aki már "csak" testvéred vagyok. De ez a "csak" sokkal többet nyújt, ad majd neked, mint amit a földi élet valaha is adhatott, nyújthatott. Imádkozzunk egymásért!  37 / 3883   "Mama"