Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Látnok, Szellemi látás, Látó-képességed

2010.01.25

 

Látnok

 

 

Kérdező: 3. Egy látnoknővel kapcsolatban szeretnék tiszta képet kapni, és arról, aki már nincs az élők sorában.

HANG: 3. A látnokokkal nagyon óvatosnak kell lenned. Nincs neked rájuk szükséged. Látnokokra azoknak van szükségük, akik saját hibáikon kívül hitetlenek. Vannak ilyenek. Neked Énrám van szükséged. Ha hiszel az Én benned élő valóságomban, akkor a magad számára éppen eléggé látnok vagy te is, mivel a hit a szívnek a szeme. Ha hiszel Bennem, akkor Én neked közvetlenül mutatom meg azt, ami a boldogságodhoz szükséges.   7 / 558

 

 

Kérdező: 7. Lehetek-e olyan látnok, mint egyik ismerősöm?

HANG: 7. Az a "látnok" akire te hivatkozol, hidd el, nagyobb gondot jelent Nekem, mintha nem lenne "látnok"! Igen! Csak az mondhatja magát pozitív hatásúnak életében, akiben Én élhetek! Én pedig csak abban és olyan mértékben tudok élni, aki, amilyen mértékben ismer Engem! Akit te említesz, az még nagyon messze van attól, hogy Rám tudjon hivatkozni magatartását illetően! Ne irigyeld őt! Inkább imádkozz érte! Soha nem szabad kontrollálatlanul átadni a kormányt olyannak, aki nem ismeri a kresz szabályait!

    Én ÚT vagyok! Csak aki Engem ismer, és csak amennyire ismer, hivatkozhat Rám!

    Bennetek óriási energiák rejlenek, s ezek az energiák "robbanó szerkezetek"! Nem mindegy, hogy egy robbanó szerkezetet mire használ valaki! Nem kevesen leszek olyanok, akik majd arra hivatkoznak, hogy az Én nevemben tettek csodákat, és Én azt fogom mondani, hogy soha nem ismertem őket (Máté 7;22-23)!

    Neked tehát az az elsődleges feladatod, hogy Engem minél jobban megismerj! Akit te említettél, az nem ezt ismeri el elsődleges feladatának, s emiatt nagyon vigyáznod kell vele kapcsolatban! Senki nem lesz kapcsolatban Velem attól, hogy mit hisz magáról, és attól sem, hogy milyen rendkívüliséget fantáziál magának! Mindenki attól lesz szinkronban Velem, ha legfőbb feladatának azt tartja, hogy Engem egyre jobban megismerjen!

     Ne irigyeld tehát azt, akit te "látnoknak" nevezel, inkább sajnáld, és imádkozz érte!    15 / 1452

 

 

Kérdező: 2. Amit a látók látnak, annak mi a jelentősége?

HANG: 2. Ami pedig a "látókat" illeti, hát e téren légy nagyon óvatos! Teljesen igazad van abban, hogy mindenkinek van egy nagy feladata az életben. De ez nem más, mint az önmegszentelődés. Úgy is lehet mondani, hogy senkinek sincs különleges feladata, még a római pápának sincs, mert neki sem lehet más, nagyobb a feladata, mint az önmegszentelődés. A relativitás miatt egy szomjan halni készülőnek világra szólóan nagy esemény, ha valaki vizet ad neki. Másnak ez nem jelent szinte semmit!

    Kedves Barátom! Hidd el, hogy a Velem való kapcsolatnál fontosabb senki számára nincs a világon! Ne úgynevezett nagy tettekről álmodozzatok, hanem arra legyen gondotok, hogy ahol és akivel éltek, ott igyekezzetek minél többet érzé-keltetni abban a mennyországból, amit szívetekben hordotok, ha Engem szerettek! Ami az öröm, a béke, a boldogság forrása minden ember számára, azt elolvashatod Lukács 10;20-ban.    17 / 1600

 

 

 

HANG: 3. Ne menj el arra a szeánszra, mert legtöbb látó, tanító, gyógyító, a harcosokról ne is beszéljek, nagy tévedésben van, amikor azt gondolja, hogy ő másokon segít. Nem segít! Üres látszat az, amit ezek a látók, tanítók, gyógyítok, harcosok, pozitív eredménynek gondolnak!Csak azt tudom ajánlani, hogy ne tedd ki magadat fölöslegesen veszélynek!    35 / 3648

          

 

Látok

 

 

Kérdező: 4. Kisfiam különleges látó, halló, gyógyító képességekkel rendelkezik. Számomra is jelzés ez? Mi a teendőm ezzel kapcsolatban?

HANG: 1. Mint tudod, nem szerencsés, ha valaki próféta akar lenni saját hazá-jában, otthonában. Ez azt jelenti, hogy családodra vonatkozóan a leglényegesebb tudnivalót ne fiadtól várd. Vagy közvetlenül adom tudtodra, vagy te magad találsz rá különböző könyvek, Biblia, Hang, stb. olvasásában.

   A fiadtól kapott információk a családodra vonatkozóan csak annyiban helytállóak, amennyiben máshonnan is megerősítést nyernek. Ne légy fiaddal megkötözve! Velem légy megkötözve! Velem, Lelkemmel,  a Szabadsággal! (2. Kor. 3;17) E megkötözést Én nem tudom megtenni, de te meg tudod tenni.

   Kislányotok, miután benneteket megválasztott önmaga számára szülőnek, azért tette ezt, mert bízott abban, hogy nem lesztek gondban miatta. Ne is legyetek! Mivel sorsa, már ami az egészségi állapotát illeti, az Én kezemben van. Nektek csupán annyi a kötelességetek, hogy használjátok azokat a normál-eszközöket, - imádság, orvosi ellátás, gyógyszerek, melyek természetszerűen rendelkezésetekre állnak. Az nyilvánvaló, hogy ezeket csak akkor tudjátok hittel és bizalommal használatba venni, ha meg vagytok győződve arról, hogy kislányotok meggyógyítható.

    Tudnotok kell, hogy minden betegség meggyógyítható Általam és Velem. Ha pe-dig azt tapasztaljátok, hogy hiába imádkoztok, hiába tesztek meg mindent, mégsem történik gyógyulás, akkor azért kell hálát adnotok, hogy kettőnk kapcsolatában nem az a fontos, hogy Én teljesítsem a ti akaratotokat, hanem az, hogy ti ismerjétek fel és teljesítsétek az Én akaratomat. Azért kell hálát adnotok, hogy nem a ti tudásotok és szeretetetek irányít engem, hanem a saját tudásom és szeretetem.

     Ha biztosak lehetnétek abban, hogy mindig megvalósítom kéréseiteket, akkor, ha józanul gondolkodtok, sohasem mernétek semmit kérni, mert azt sohasem tud-hatjátok, hogy melyik az a kívánság, amely bár a mulandóságra irányul, pl. hogy gyógyuljon meg valaki, jót eredményez-e az örökkévalóság mérlegén. Mulandó dolgok megvaló­sításáért mindig csak feltételesen szabad könyörögnötök, ha elhiszitek, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti.

    Az erkölcsi rendben az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Jobb sántán, bénán, vakon, csonkán életre jutni, mint egészségesen elkárhozni (Márk 9;43).

    A fenti sorok kislányodra és reád egyaránt vonatkoznak.

   Az energiaoszlopon keresztül kapott válasszal kapcsolatban, amit érzel, azt kell mondanom, hogy ebből a dimenzióból kapod, ez természetes. A döntő nem az, hogy honnan kapod, hanem az, hogy mire használod. Így vagytok mindennel, anyagi, szellemi kincseitekkel egyaránt. Ami fontos, az az, hogy értelmed használatát sohase kapcsold ki. Akkor se, ha biztos vagy abban, hogy Tőlem jön az információ. Volt ugyan olyan esetem, mikor a földön jártam, hogy halásztanítványaimtól olyat kértem, ami számukra nem volt értelmes, de irántam való szeretetből mégis hallgattak rám. Ez olyankor volt, amikor nem az volt kétséges, hogy Én mondom, vagy nem Én mondom, hanem azt kellett tapasztalniuk, hogy minden körülményben érdemes Rám hallgatni. Olyan élményben még neked is lehet részed, hogy egyértelmű lesz előtted, Én szólok hozzád, s eszeddel nem tudsz még fölzárkózni ehhez. De ez mindig olyankor történhet csak, amikor a Rám hallgatás gazdagítana, a nem Rám hallgatás nem szegényítene.

    Fiaddal kapcsolatban nem sokat tehetsz. Amennyire rajtad áll, engedd el magadtól! Ne rád támaszkodjon, ha benső sugallatok után akar menni, hanem járja a maga útját. Bizony, szabaddá kell válnod tőle, ha neki is, magadnak is jót akarsz. Küldtem hozzá egy hasonló korú fiút. Ne avatkozzatok nagyon bele az ő ügyeikbe!

   Akik Tőlünk kapják az értesüléseket, azoknak nem szabad fagyöngyként szüleiket erkölcsi alapnak használni. Maga a fa is beteg, amely elviseli a fa­gyöngyöt. Nem arról van szó, hogy ne viseld gondját, de igenis szó van arról, hogy erkölcsi alapul ne te szolgálj, és főleg ne te akarj belőle élni, szépülni. Neked itt vagyok Én. Neki is itt vagyok Én.

    Vigyázzatok! Más emberek, azért, hogy egymással rivalizálja­nak, föl akarják használni Enyéimet önmaguk öntömjénezé­sére. Vigyázzatok! Ne menj bele, hogy nyilvánosság előtt produkálja magát fiad, hogy ki mellett kit és hogyan lát. Négyszemközt lehet ilyet csinálni, de tömeg előtt, többiek előtt, nagy lehetőséget ad az ősellenségnek arra, hogy az ott lévők gyengéit kihasználva, ártson, nehezítse az emberek életét. Nem műsorok rendezésére választottam ki őt. Téged sem! Tanulni és tanítani! Ez a fontos mindkettőtöknek.

  Bízzál Bennem! Mérhetetlenül szeretlek, és azok a szenvedések, amelyeket hordasz és még rád várnak, azt a célt szolgálják, hogy csiszolják koronádat. Igen, mint az égen a csillagoknak, úgy kell majd ragyognod igazi otthonodban, de már most el kell ezt kezdened! 9 / 699

 

 

Kérdező: FURCSA DOLGOKAT LÁTOK.

            1. Valaki fejében fehér mezőben fekete foltok voltak.

            2. Mit és miket látok?

            4. Tovább szeretnék fejlődni.

HANG: 1. Egyrészt senki sem tökéletes teljesen, másrészt senkinek sem tökéletes a látása teljesen. Egyedül Isten előtt világos és tiszta minden "látás".

    Óvakodnotok kell minden megítéléstől, mert a nagy megtévesztő nagyon ért ahhoz, hogy kit és hogyan járasson le. Te mindig azt figyeld, hogy mit mond a másik, és ne azt, hogy hogyan látod őt. A látás amennyit segíthet, annyit árthat is! Ha pozitív értékű lenne a harmadik szem, akkor mindenkinek kinyílna ez. De mivel ez semleges értékű, ezért nagyon óvatosan kell bánnod vele!

    2. Amit, amiket látsz, azért látod, hogy okosan tudj szeretni, és soha nem azért, hogy minősíts embereket. Egyedül magad felé megengedett a minősítés, de még így is csak mértékkel!

    4. Az alázat feltétlen feltétele minden lelki, szellemi fejlődésnek, mivel lényegéhez tartozik a nyitottság. Fejlődésed soha nem állhat meg! Örökkön örökké kell tartania a látás-szeretés egymást transzformáló életformádnak!   16 / 1483

 

 

Kérdező: 3. Van jelentősége annak, amit a látók láttak rajtam?

HANG: 3. Azok az angyalok, akiket a látók láttak körülötted, feltétlenül azt jelentik, amit sorsodról mondottam: angyalok vigyázzák! Köszönd meg ezt őrangyalodnak!  20 / 2010

           

 

Kérdező: 2. Valóban tud olvasni valaki mások karmájából?

HANG: 2. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékenység babonaságot eredményez. A babonaság pedig a bálványimádás egyik formája.

 Tanácsot csak attól fogadj el, akitől te kérsz tanácsot akár múltad, akár jelenedet, akár jövődet illetően.

 Ma sokan mondják látónak magukat. Ha Én, Jézus azt akarom, hogy valaki önmagára vonatkozóan valamit lásson, halljon, akkor azt közvetlenül annak mutatom meg, mondom el, akire vonatkozik. Ha pedig valaki azt mondja, hogy ő lát vagy hall valamit rád vonatkozóan, akkor látásának, hallásának tartalma evangéliumaimmal feltétlenül alátámasztható. Én, Jézus tehát valóban elmondtam nektek Atyám  üzenetét számotokra. Az pedig, amikor valaki arról beszél, hogy neki milyen rendkívüli tulajdonságai vannak, enyhén szólva, mindig gyanús!

 A HANG médiumom által sem tesz mást a Szentlélek, mint evangéliumaim tartalmát személyetekhez, körülményeitekhez igazítva, épít, buzdít és vigasztal benneteket.   40 / 4052

 

 

Kérdező: 3. Egy látó kisfiú jelet látott homlokomon.

HANG: 3. Ne tulajdoníts semmit az említett kisfiú szimbólumot látó kijelentésének. Ma nagyon elterjedtek azok a látók, akik, bár jó szándékkal, de mégis kicsit sem szakértelemmel, külső jelekből akar­nak olyan bensőre gyakorolt hatást elérni, ami nem a világossá­got, hanem a homályt növeli. Ne engedd, hogy az érdekesség utáni vágyad megfordítsa benned az Általam kialakított irányt. Nem a kívülről befelé, hanem a szívedből kifelé történő irány az Én irányom benned! Nincs neked semmi szükséged szimbólumokra, ha vállalod, hogy elégj Értem a szeretet tüzében!   

                                                                                                  23 / 2238

 

 

Kérdező: 1. Istentagadó voltam előző életemben?

HANG: 1. … Te újjászületett ember vagy, mert elfogadtál Engem, Jézust, Megszabadítódnak. Az, hogy bizonyos látók, hallók, jósok, mit mondanak, az ő dolguk. Ők fognak felelni kijelentéseikért. Neked csupán a jelen életed meg-szentelése, vagyis, lelki békét megszerzése és megőrzése a feladatod. Amíg hiszed azt, hogy Én, Jézus, benned élek, addig nincs szükséged arra, hogy különböző adottságokkal rendelkező emberek befolyásának engedj. Én, Jézus, aki benned élek, nagyobb vagyok annál, mint aki kívülről akar téged elbizonytalanítani (1 Jn. 4.4.)   37 / 3997

 

 

Kérdező: Mit jelent az, hogy 'látó' vagyok?

HANG: Bármilyen 'képessége' is van valakinek, a lényeg mindig az, hogy azokat, akikkel kapcsoltban állsz, szívvel-lélekkel tudd szeretni, tehát erődhöz képest szolgálni. Aki beteg, annak főleg az a feladata, hogy betegségében minél jobban tudja átélni mások fájdalmát, s a magáét pedig kapcsolja ahhoz a fájdalomhoz, amely az Én lelki-testi fájdalmammal együtt segíteni tud azokon, akik e világ embertelenségét kénytelenek szenvedni.

   Hogyan tud segíteni? A csendes szenvedők szeretet-sugárzása nagyon is érzékelhető! Bár van olyan csendes szenvedő, akinek hatékonysága csak halála után mutatkozik meg igazán.

     Aki egészséges, annak több lehetősége van arra, hogy a szolgáló szeretet életét érzékelhetően gyümölcsözőbbé tegye. De kivétel nélkül mindenki rákerül egyszer a szolgáló szeretet mérlegére.

    Ha azt tapasztalod, hogy olyan képességed van, amelyet rendkívülinek lehet mondani, akkor különösen légy szerény, mert Isten nem tudja jutalmazni azokat, akik az emberek csodálatát szerzik meg maguknak. A szerénység mindenképpen értékes tulajdonság 60 év felett!

     Használd fel minden adottságodat; hogy szebbé tudd tenni embertársaid életét!   30 / 3043

                                                                  * * *

 

HANG:  A különböző látók, hallók, és egyéb szellemi tevékenységet folytatók akkor vannak harmóniában Velem, ha azt hirdetik, aminek gyökerét meg lehet találni az evangéliumokban is. … 7 / 570

 

Kérdező: 1. Mi a különbség a látó és a tisztán látó között?

                   2. A látás megszerezhető, vagy adomány?

HANG: 1. A tisztán látó és a látó között az a különbség, ami a jól megtanult és a kevésbé jól megtanult ismeret között van. 

      2. A kettő együtt jár. Aki törekszik rá, az megkapja. 11 / 870

 

 

HANG: Mindenekelőtt föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy nem jó az, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni. Ti nem azért jöttetek a földre, hogy ne a földön éljetek! Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa, vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni.

   Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap valaki. Az ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, mint áldozatot, elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó! Ez fájdalmas és keserves! Pontosan úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen előzmények után most válaszolok kérdéseidre.   15 / 1442

 

 

 

HANG: … Azokra viszont, akik hittek Bennem, mint te is, olyan elképzelhetetlenül nagy öröm, boldogság, béke, harmónia vár, melynek még törtrészét sem bírnátok elviselni földi testetekben. Még azokat a látnokaimat is, akik valamit megláthattak az itteni boldogságból, külön erővel kellett megtartanunk földi testükben, hogy bele ne haljanak annak a boldogságnak a megsejtésébe, ami rájuk vár. 10 / 820

 

 

Kérdező: 1. Volt egy gyönyörű álmom Jézussal, és egy fájdalmas álmom  a Szűzanyával. Mária nagyon sírt!

HANG: … Teljesen érthetetlen, hogy mennyire süket fülekre talál az ÉG üzenete nálatok. Már lemondtunk arról, hogy egyházakon keresztül hitelesen figyelmez-tetéseket adjunk. Csak a tiszta szívű látók, hal-lók, szeretetből és szeretetért élő egyszerű gyermekeim azok, akikben még van némi reményünk. …9 / 691

 

                                                                                                                                     

Kérdező: 1. Mi a HANG véleménye "A mai események a próféciák tükrében" című mellékletről?

HANG: 1. Azok, akik az idők jeleit figyelik, könnyebben fel tudnak készülni azokra a bekövetkezendő eseményekre, amelyek előttetek állnak.

   Nemcsak a Bibliából lehet kiolvasni olyan eseményeket, amelyek már folyamatban vannak, hanem a körülöttetek, a rajtatok kívüli események is prédikálnak azoknak, akiknek fülük van a hallásra.

   Azt mindenképpen tudnod kell, hogy nem a megfélemlítés szándékával, hanem szeretetem kiáradásának következményeképpen küldök közétek olyan szemekkel, fülekkel rendelkező prófétákat, látókat, hallókat, akik föllebbentik a jövő fátylát azoknak az érdekében, akikben a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet ke-vélysége akadályozni próbálja a szükséges éberséget. Ébren legyetek és virrasz-szatok, mert nem tudhatjátok, mely órában jön el Uratok! Ébren legyetek! 10 / 799

 

 

 

Kérdező: 1. Ki voltam előző életemben?

HANG: 1. Nem véletlenül titok számotokra előző életeitek. Akik nagyon meg akarják tudni azt, hogy milyen volt előző életük, s különböző csatornákon - látók, hallók - ezt meg is tudhatják, szinte soha nem válik e tudás előnyükre. Szinte mindig a fantázia szárnyain, s ezt az ősellenség nagyon tudja manipulálni, olyan irányba indulnak el, amelyek inkább nehezítik, mint könnyítik hitük elmélyülését és szeretetük kibontakozását.   28 / 2907

 

 

Kérdező: 2. Az egyházakkal kapcsolatban szeretnék tisztán látni.

HANG: … A pápai főség, a szentek tisztelete, a szentségekről kialakított felfogás és az ideig tartó, illetve örökké tartó szenvedésről szóló tanítások, a Biblia használata, azoka az érzékeny pontok, amelyek mindegyikében van igazság, de mindegyik egyház mindegyiket eltúlozza, torzítja. Az e pontokon tisztán látók, feltétlenül hátrányos helyzetbe kerülnek, üldöztetésnek vannak kitéve, bármelyik egyházhoz tartoznak is. De e pontok azok, amelyek az idők végezetéig csak intézményes egyházak keretében tarthatók fenn akkor is, ha a különböző egyházi hatalmasságok torzítják ezeket.   33 / 3395

 

 

 

 

 

Aura-látók

 

 

Kérdező: 1. Gyermekem látja mások aura-színeit

HANG: 1. A hangsúlyt nem szabad arra tenni, hogy gyermekeid mit látnak! Arra kell tenned a hangsúlyt, hogy gyermekeid megteszik kötelességüket, vagy sem! Ez a lényeg! A különlegességek általában inkább nehezítik egy-egy ember lelki előrehaladását, semmint könnyítenék.   16 / 1472

 

 

Kérdező: 2. Aura-látásom, vagy pszichés zavarom van?

HANG: 2. Az aura-látás bizonyos értelemben, abban a korban, amelyben éltek, pszichés zavarnak is felfogható. Igen, mert az a nagy egész, amelynek te is része vagy, nem tartja "normálisnak", és joggal nem tartja normálisnak az aura éles látását. Ezért akkor teszel jót magadnak, ha nem fektetsz különösebb súlyt erre!  28 / 2799

           

 

Kérdező: 2. Az aurámon látottról tudhatok-e valamit?

HANG: 2. Legyetek nagyon óvatosak a 'látókkal'! Nem arról van szó, hogy nem kellenek, de szó van arról, hogy gyakran be tud zavarni náluk sok szemtelen szellem, akik különböző emberi gyarlóságokra számítva (hiúság, gőg, szereplési vágy, kisebbségi érzés feloldása, stb.,), inkább ártanak, mint használnak. Csak akkor érdemes rájuk hallgatni, ha – mint te is tetted – kontroll alá teszi az érdekelt, kijelentéseiket. Hidd el, hogy neked nem 'látóra' van szükséged, hanem arra, amit az első pontban elmondtam.   30 / 3047

 

 

 

Szellemi látás

 

Kérdező: 3. Hogyan növelhető magamban a szellemi látás, hallás, önbizalom?

HANG: 3. Amit az első pontban mondtam, az válasz a harmadik kérdésedre is.

                                                                                                            7 / 572

 

Kérdező: 2. A harmadik szem látását régen szellemi látásnak nevezték?

HANG: 2. A harmadik szem nem azonos a szellemi látással. A szellemi látás más dimenzióban létező valóság, mint a harmadik szemmel való látás. Ős-régen sok emberben és nagyon kifejletten volt meg a harmadik szemmel való látás. Képességileg ma is megvan ez mindenkiben. Ezt is ki lehet fejleszteni, mint minden meglévő képességet. Ennek most nem térek ki a módjára. Vannak könyveitek, amelyekben találhatsz módszereket ennek kifejlesztésére. 14 / 1323

           

 

Kérdező: Sok látomásom van. Miben kell megváltoznom?

HANG: Okos dolog az, hogy szeretnéd tudni, milyen irányban kell változnod. Megmondom.

    Nyitott szemmel, és nem csukott szemmel kell látnod, és nem arra kell figyelned, hogy milyen szenteket és alakokat látsz, hanem arra, hogy lásd meg azt, ami a teendőd az Én dicsőségemre és embertársaid javára ott, ahol élsz! Ennél fontosabb nincs!

    A különböző alakok látása legtöbbször elvonja a figyelmedet arról, amit a leg-fontosabb lenne meglátnod. A legfontosabb tehát az, hogy meglásd azt, hogy környezetedben ki az a rászoruló, akinek te segíteni tudsz! Égi koronádat az ilyen szolgálatok fényesítik, és nem a látások!

    Minden szellemi látással nagyon óvatosan kell tehát bánnod! Igen, mert e téren nagyon be tud zavarni olyan ártó erő, amelynek káros hatása csak később ismerhető fel. Esetleg olyankor, amikor már súlyos sérüléseket okozott.

   A HANGOK hallásával is óvatosan kell bánni, de e téren könnyebb a helyzet, mert az Én tanításomnak aránylag könnyen utána lehet járni, és ha a szellemektől felétek sugallt hangok nincsenek harmóniában tanításommal, akkor könnyen lelepleződik a GONOSZ.

   A LÁTÁSSAL kapocslatban csak azt tudom ajánlani, hogy azzal törődjetek, mi a teendőtök a szeretetben megnyilvánuló szolgálatban. Más látással vagy nem kell törődni, vagy az Én, tehát Jézus nevében el kell parancsolnotok tudatotok képernyőjéről!

    Mint tudod, Én nagyon szeretlek, de a te benső békéd és boldogságod nem ettől függ, hanem attól, hogy te mennyire mutatod ki Irántam való szeretetedet azáltal, hogy másokat szolgálsz. 16 / 1586

 

 

Kérdező: 1. Miért van a feleségem és az én fejem felett is angyal?

HANG:  1. Mindenkinek van őrangyala, aki sokat tartózkodik közeletekben, s aki állandóan érdeketekben tevékenykedik. Szellemi látással ezt néha lehet látni, de nem ez a lényeg, Én azt javaslom, hogy a hangsúlyt ne erre tegyétek. Mindenki számára annak kellene a legfontosabbnak lennie, hogy evangéliumaim alapján igyekezzen Engem a legjobban megismerni, hogy minél bölcsebben, minél inkább akaratom szerinti gyakorlati szeretettel tudja kitölteni napjait. Ez állapotszerű tanulóságot jelent, tehát soha nincs vége. Evangéliumaim kimeríthetetlenek, aki komolyan neki áll tanulmányozni, az ezt hamarosan megtapasztalhatja. Mindenkinek az a feladata, hogy a nemártás, megbocsátás, segítés szenthármasságában éljen, s ehhez vegye igénybe reggelenként és esténként a Velem való párbeszédimát, minden más csak ezután jöhet ráadásként. Aki  nem erre teszi a hangsúlyt, az könnyen becsaphatja magát, s könnyen kiszolgáltathatja magát olyan szemtelen szellemeknek, akiktől aztán nagyon nehéz megszabadulni. 26 / 2560

 

 

Kérdező: 1. Néha úgy érzem, 'látásom' van.

HANG: 1. A szellemi látás valójában mindig egy kivetítés. Van, aki jobban, van, aki kevésbé alkalmas arra, hogy szellemi látása legyen. De többé-kevésbé mindenki rendelkezik ezzel a képességgel.

   A szellemi látás képességét erősíthetik jó és nem jó erők. Ha jó erők, tehát angyalok erősítik, akkor Isten üzeneteit közvetítik ezek a látások. Ennek eredménye az, hogy aki ilyen látásban részesül, az szívében békét, örömöt, nyugalmat él át még akkor is, ha az, amit lát, nem éppen kellemes. A másik eredménye pedig az, hogy az ilyen 'látás' mások számára is építő buzdító és vigasztaló.

    Ha ártó erők, tehát gonosz lelkek erősítik fel valakiben ezt a 'látást', akkor szintén két irányban kaphat üzenetet a 'látó'. Önmaga irányában, mert legtöbbször kíván-csisággal kacérkodva, maga a 'látó' fölöslegesen kinyílt e képesség erősítésére. Ezzel általában nagy idegmegterhelés szokott együtt járni. A másik irány pedig mások ijesztgetése.

   Az egyik leghatásosabb eszköz e szellemek elűzésére nem az, hogy valaki elkezd harcolni ezek ellen, hanem az, hogy kezdi dicsőíteni Istent, aki mindent, még magát a poklot is képes az övéi számára jóra felhasználni.   34 / 3508

 

 

Kérdező: 2. Valóban tisztán látok?

HANG: 2. Az lát tisztán, aki abban a FÉNYBEN akar szemlélni mindent, amely fénnyel Én, Jézus, azonosítottam magamat. Én vagyok a világ Világossága (János 8;12)! Tisztánlátóvá nem lesz senki varázsütésre. Komoly szellemi munka árán válik bárki azzá. Csak annál tudja Lelkem a szellemi látás képességét karizmává finomítani, aki vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást. E nélkül kikerülhetetlen a tévútra jutás! De aki vállalja evangéliumaim tanulmányozását, arra áll e mondásom: Ti vagytok a világ világossága (Máté 5; 14)!

     Az okosság és az óvatosság, különösen a szellemvilág területén, nagyon fontos! A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek a Lelke, hanem a RENDNEK a Lelke! Nem vagytok automaták, hanem felelős személyek, akik partnereim lehettek, ha érdeklődési körötök középpontjában lehetek. Ez pedig csak az evangéliumaim olvasása, átelmélkedése által lehetséges. Csak ekkor lehet igaz az a kijelentésem, hogy aki titeket hallgat, az Engem hallgat (Lk 10.16)!   37 / 3979

 

 

Látó-képességed

 

Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.

HANG: Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benneteket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti, hogy olyan emberi képesség, melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a felhasználása. Éppen ezért karizma. A Tőlem származó erőket sajnos lehet akár Ellenemre is felhasználni. Ez azért van így, mert az erő önmagában nem hord erkölcsi értéket. Nektek feladatotok, hogy olyan erkölcsi töltést kapjon a Tőlem származó erő, amilyet ti ennek adni akartok. Ezért fontos a kontroll. Te most jó kezekben vagy, mert vállalod, hogy kontroll alatt állj. Engem nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim segítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik.

    Azt a benső feszültséget, mely benned időnként fölerősödik, ne úgy vezesd le, hogy saját akaratod akard érvényre juttatni, hanem valami más önfegyelmezéssel. Fontos tudnod, hogy az általad formált képekben lévő energia helytelen irányt kap, ha te akarod annak irányát meghatározni. Ezt bízd arra, aki képeidet nézi. E képek mindenképpen önismeretre segítik a szemlélőt. Nem szabad megzavarnod őt ebben. Mivel az Én segítségemmel formált képeid képesek mindenkiben a felettes énnek félreállításával az igaz én-t megérinteni, ezért nem szerencsés, ha e téren bárkit is befolyásolni igyekszel. E téren részedről az önfegyelem amilyen nehéz, olyan fontos. Te akkor teszed a legnagyobb jót a képek szemlélőivel, ha hallgatsz. - Ne érts félre. Nem azokról a képekről és arcokról beszélek, melyeket csak te látsz szinte minden felhőben, gyűrődésben, fában, hanem azokról az arcokról beszélek, melyeket rajzolsz. Amelyeket te látsz, azokról is felesleges sokat beszélned másoknak, mert gyakran olyan ez, mintha egy vaknak akarnád megmagyarázni, hogy milyen a lila szín. …  4 / 271

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

válasz

(HANG-összefoglaló készítője, 2012.10.16 20:58)

Kedves Kinga!

Feri bácsi meghalt, nem tudom továbbítani a kérdésedet. Én az összefoglalót készítem és felrakom az internetre, hogy aki érdekel Jézus tanítása az ezekkel a könyvekkel könnyeben áttudja alakítani a gondolkodását, felhívjam az emberek figyelmét az újjászületésre lélekkeresztségre egyszóval nagyon sokat lehet a könyvekből tanulni itt Jézus kibontva mondja el az evangéliumot.

........

(Bódi Kinga, 2012.10.17 17:21)

Köszönöm a választ! De ebből még mindig nem tudtam meg hogy mi most látók vagyunk vagy nem?? :) De azért köszönöm

........

(Bódi Kinga, 2012.10.16 17:28)

A barátnőmmel elbújtunk az unoka tesóm elől és meg láttuk hogy kijön meg is éreztük meg minden meg a másik unokatesómat is aki otthon van és meg éreztük hogy ő is a barátnőjénél van és utána mikor bement az is megéreztük meg láttuk is meg minden akkor mi most látók vagyunk??????