Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Koldus. Kéregetők. Éhezők (Afrikai-Ázsiai). Éhezők. Tized (Bibliai Tized).

2009.02.28

 

Koldus

 

Kérdező: Nagyon közel van hozzám egy nagy beteg és családja. Hogyan tudnék segíteni rajtuk?

HANG: Kérdésed nagyon kedves, bájos. Megszólal benned annak a szeretetnek örök emberi hangja, mely képes nagynak látni még a kis bajt is, ha közel van, míg a távoli bajok, még ha nagyok is, kevésbé tűnnek nagynak.

    Miért mondom ezt most neked? Azért, hogy felhívjam figyelmedet bizonyos távlatokra. Megvan benned az a képesség, melyet szeretnék karizmává formálni. Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajokat, és megfelelő méretűeknek azokat a távoliakat, melyek sok-sok ezer ember felől kiáltanak felétek, s kérik segítségeteket. Utcáitok koldusai dúsgazdag emberek azokhoz képest, akiket néha láthattok a TV képernyőin, mint csontváz embereket, vagy akikről olvashattok időnkint az újságaitokban. Gyakran úgy gondoljátok, hogy mivel ezek messze vannak, nincs hát lehetőségetek melléjük állni. Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányában a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet majd meg kell ragadnod. Spórolj erre.   4 / 291

 

 

Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?

HANG: Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik,- hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lényegében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán vagy lóversenyen vesztette volna el anyagi javait. Segítened azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vállaljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megtanulják, hogy mit jelent felelőséggel dönteni olyan esetekben, melyek meghatározzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az, aki saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkózik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hibás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem kér fel benneteket az illető szenvedő alany.  4 / 302

 

 

Kérdező: 1. Megtaláltam a Hozzád vezető utat?

HANG: 1. Keresd a Hozzám vezető utat. Van olyan válasz is a kérdésedre, mely szerint aki Engem keres, az már Rám is talált. De ezzel ne elégedj meg!

    Hozzám sok út vezet, de Én egyetlen ÚT vagyok. Út és nem utak! Engem az vállal útként, aki a visszanem-ütést halálosan komolyan veszi. Aki valóban szeretni tud akkor is, ha őt nem szeretik. Aki Rám ismer az éhezőkben, a kisemmizettekben, de akit nem tudnak átverni az utcai koldusok önsajnáltató reklám-húzásai. Én a bölcsesség szeretete és a szeretet bölcsessége vagyok.   8 / 635

 

    

HANG: Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszakáján? Hány éhes száj mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mondja el imában nevedet? Drága Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szentmise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha nem ezért van, akkor istenkáromlás! Isten-káromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha este van! Némi iróniával még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert addig hátha eszedbe jut azt, mit Máté 5;24-ben olvasol, s magadra ismersz, és megvalósítod az ott olvasottakat! Iszonyatos, hogy mennyire elko- molytalanítottátok az Én életemet a ti életetekben! Mikor értitek már meg, hogy nem tudtok Engem közvetlenül szeretni, csak embertestvéreiteken keresztül?!     15 / 1424

 

 

Kérdező: 3. Túl kényelmes körülményben élek. Családom istentelen.

HANG: 3. Minden eszközt a CÉL minősíti! Nem az az érdekes, hogy hogyan élsz, hanem az, hogy KIÉRT élsz! Kényelmesen, kényelmetlenül, egyaránt lehet boldogan is, boldogtalanul is élni. Az igazi alázat nem az, ha valaki szegénységben koldusként él, hanem az, ha gazdagságban, amit nem ő verekedett ki magának, tudja e a koldus-létet megélni!   37 / 3970

 

 

Kérdező: 2. Baj, hogy nem adok minden koldusnak pénzt?

HANG: 2. Egyáltalán nem baj, hogy nem adsz minden koldusnak pénzt. Sőt! Bölcsességre vall, ha valaki jól meggondolja azt, hogy pénzét mire, kinek adja. A legjobb az lenne, ha rendszeresen tennél félre pénzt arra a célra, hogy egy nagyobb összeggel támogass valakit, akiről tudod, hogy valóban rászoruló. Nem véletlenül hangoztatták őseitek e mondást: 'Az alamizsna izzadjon meg a kezedben'. Ma országotokban a nyilvánosan koldulók legnagyobb része nem valóban rászoruló. Vagy dolgozhatna, ha akarna, vagy olyasmire költi az összekoldult pénzt, amire te semmiképpen sem fordítanád azt.

    Csak az a cselekedet kedves Isten előtt, amely bölcsességgel párosul. Sajnos a jóhiszeműség legtöbb embert birkává tud silányítani.    39 / 4189

 

 

Kéregetők

 

Kérdező: 3. Mit tegyek az utcai kéregetőkkel?

HANG: 3. Az utcai kéregetőknek soha senkinek nem szabadna adni! Nem, mert az ilyen adásból mindig hiányzik a lényeg, a bölcsesség. Az teljesen helytelen álláspont, hogy nem te, aki adsz, hanem az, akinek adod, az felel azért, amit kapott. Igenis te felelős vagy azzal kapcsolatban is, amit kiadsz a kezedből!

    Ha azt a pénzt, amit te 'könnyelműen' odaadtál a kéregetőknek, összegyűjtötted volna, és amikor már nagyobb összeg áll így rendelkezésedre, megkerested volna, hogy hogyan lehet segíteni a valóban rászorulókon, akkor valóban áldásom hordoznád azzal, hogy segítesz másokon. De így, bölcsesség nélküli adományozás miatt, ezt nem mondhatom el rólad.

    Médiumom ma is komoly összegeket tud küldeni a világ éhezőinek (feladott csekkel igazolva) olyan adományok révén, amelyet e célra neki elküldenek azok, akik az utcai kéregetők helyett adományaikat erre szánják. Ezt te is megteheted!  35 / 3735

 

 

Kérdező: 2. Hogyan viszonyuljak a kéregetőkhöz?

HANG: 2. A Föld a vevés világa, ezért ebben a világban a szegénységet megszüntetni nem lehet. Nem, mert a gazdagok mindig a szegényekből élnek, és ez az irányultság a Földön megfordíthatatlan folyamat. Ezért mindig lesznek gazdagok, akár beleszületnek a gazdagságba, akár szegényekből válnak gazdaggá, és mindig lesznek szegények, akik vagy beleszületnek a szegénységbe, vagy valamilyen gazdagságból elszegényednek. Amíg a Földön egymásból, és nem egymásért élnek az emberek, addig a társadalmi, a gazdasági, a politikai, a vallási megosztottság feloldhatatlan. Azon kevesek, akik egymásért élnek, tehát nem elvesznek, hanem adnak, azoknak a fent említett megosztottság semmit sem jelent. Nem, mert az adás minden esetben tudatos szegényítéssel jár, hiszen meg akarod osztani azt, ami a tiéd, azzal, akinek nincsen. Ők az Enyéim és arról ismered meg őket, hogy nem kéregetnek, hanem szegénységük mellett is adnak! Mert aki az Enyém, annak mindig van adnivalója! Igen, mert annak Én, Jézus vagyok a gondviselője, és megszázszorozok mindent, aki az Én nevemben lemond arról, ami az övé. Az alamizsnálkodásra valójában nektek van szükségetek, azért, hogy lelkiismereteteket irgalmas cselekedetekkel megnyugtassátok, mert aki szeret, az nem tud elmenni jó szívvel a nyomorgó embertársa mellett. A kéregetőknek pedig alapvetően nem alamizsnára volna szükségük, hanem Rám, mert a pár filléres testi táplálék csupán arra való, hogy meghosszabbítsák azt az időt, amelyet Nélkülem akarnak eltölteni. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés! Szükségem van olyan munkatársakra, akiken keresztül felmutathatom Isten végtelen kegyelmét, hogy akinek füle van a hallásra, hozzájusson az alamizsna mellett égi eledelhez is. 1 / 89 Való Zénó

 

 

Éhezők (Afrikai-Ázsiai)

 

HANG: A Világnak Világossága vagyok és nem ködösítése. Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki’ Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van.’ Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudni élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok. Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudjátok. Bizony nem.

    Aki itt éhező, szomjazó, ruhátlan akar lenni ahelyett, hogy segíteni akarna a harmadik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butaságán kívül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell tenni a hangsúlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást tángáltátok, hanem úgy, hogy közösen, valóban azokon a csontváz embereket, akik felé nem lehet csökkenteni a felelőségeteket azzal, hogy azoknak karmikus az, ami sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni, amire való, hanem arra. Hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket, hogy fölmentsétek magatokat olyan felelőség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok.

    Nagyon szeretlek benneteket, s aki ezt kétségbe vonja, az nézzen a keresztre. Aki vállalja, hogy elveszíti életét, az nyeri meg azt. Akik nem így gondolkodnak, azoknak életvitelébe nem tudok sem beleállni, sem beleszólni. Egyszerűen zárt világ számomra. Én csak a jóra való törekvésben nyitott, tehát az Általam bemutatott, és meghirdetett tevékeny életvitelre tudom adni áldásomat.

     Most már talán kimondhatom anélkül, hogy botránkoztatnálak benneteket: Ne egymást segítsétek, hanem közösen mást, másokat, akik nem azért vannak nálatok nehezebb helyzetben, mert ezt ideologizálták meg maguknak, hanem azért, mert egyszerűen valóban nincs mit enniük, nincs fedél a fejük fölött, pedig minden lehetőséget felhasználnának ennek megszüntetésére. Ezekre legyen gondotok. Nem a reinkarnációra. Ne egymásért éljetek, hanem közösen másokért. Ha nem hallgattok Rám, szét fog esni a társaság. Még a házasságok is tönkre mennek, ha egymásért élnek a házastársak. Csak ha együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor lehet maradandó a kapcsolatuk. És jól értsétek meg. Szándékban Értem kell tenni, amit tesztek, de e szándék kivitelezésének nem lehetek Én a célja. Én végső cél vagyok. E végső célhoz napi célok megvalósítása árán juttok el. Ez jelenti azt, hogy ”Szeretet nélkül nem juttok oda, nem segít rajtatok semmilyen csoda.”

     Összegezem az eddigieket. Van reinkarnáció. De ez nem a ti dolgotok, hanem az Enyém. Ezzel nem kell foglalkoznotok. Nektek azzal kell foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok egyénileg és közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra akarjátok irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szereteteket igyekezzetek másokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor rövid életű szekta lehet belőletek, melynek megszűnése csak idő kérdése.  3 / 219

 

 

Kérdező: Nagyon közel van hozzám egy nagy beteg és családja. Hogyan tudnék segíteni rajtuk?

HANG: Kérdésed nagyon kedves, bájos. Megszólal benned annak a szeretetnek örök emberi hangja, mely képes nagynak látni még a kis bajt is, ha közel van, míg a távoli bajok, még ha nagyok is, kevésbé tűnnek nagynak.              

    Miért mondom ezt most neked? Azért, hogy felhívjam figyelmedet bizonyos távlatokra. Megvan benned az a képesség, melyet szeretnék karizmává formálni. Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajokat, és megfelelő méretűeknek azokat a távoliakat, melyek sok-sok ezer ember felől kiáltanak felétek, s kérik segítségeteket. Utcáitok koldusai dúsgazdag emberek azokhoz képest, akiket né-ha láthattok a TV képernyőin, mint csontváz embereket, vagy akikről olvashattok időnkint az újságaitokban. Gyakran úgy gondoljátok, hogy mivel ezek messze vannak, nincs hát lehetőségetek melléjük állni. Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányában a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet majd meg kell ragadnod. Spórolj erre.

   Ami pedig az említett közeli problémát illeti, hát bizony az a maga nemében nem kicsi. ….    4 / 291                       

    

 

HANG: Az elején azt mondtam, hogy jobban észre kellene venned azt, hogy mennyire rövid az élet. A másik dolog, amire föl kell hívnom figyelmedet, az Én vagyok! Hidd el, akinek Én nem vagyok elég, annak semmi sem elég. Az mindig elégedetlen. Én csak annak az életében tudok eredményesen működni, aki nem önmagával van elfoglalva, hanem Velem! Ha párszor végigjárnád Velem lélekben a keresztutat, akkor megértenéd, hogy mennyire kitüntetett vagy. Ha néha elgondolkodnál azokon a csontváz embereken, gyermekeken, akiket néha a tévében látni lehet, akkor nagyon elszégyellnéd magadat azért, hogy te mennyivel jobb életet élsz, pedig semmivel sem tettek azok több rosszat, mint te, és te nem tettél eddigi életedben semmivel sem több jót, mint ők. …  11 / 918

 

 

Kérdező:  Asztmatikus rohamaim vannak

HANG: Minden ember, aki a földre születik, kettő feladatot vállal. Az egyik egy olyan sorsvonal, amely különböző szenvedések, keresztek vállalását nemcsak lehetővé teszi, de meg is követeli. A másik pedig ezeknek a szenvedéseknek, kereszteknek a feldolgozása.

    A te életedben, amikor felhalmozódtak a szenvedések, akkor lelked mélyén felszólítást kaptál e kereszteknek feldolgozására. Asztmatikus rohamaid forrása innen ered!

    A te életedben szenvedéseid feldolgozása azért akadozik, mert túl súlyosnak fogtad fel és fogod fel még ma is életutadon azokat a szenvedéseket, amelyeket vállalnod kellett. Kettő szempont segíteni tud neked feldolgozni ezeket, ha e két szempontot megpróbálod átélni.

Az egyik az, hogy egyáltalán nem olyan súlyosak életed szenvedései, mint amilyeneknek fantáziádon átlátod ezeket. Ha minden embert a szenvedéseik nagysága szerint sorba állítanánk, akkor te még a középről nézve nagyon is a kisebb szenvedők csoportjához tartoznál. (Gondolj a nincstelen torzszülöttekre, az afrikai csontváz-gyerekek­re, csontváz-emberekre, vagy az állandóan rettegésben élő számkivetettek százezreire!)    20 / 1952

 

 

Kérdező:  2. Hol van a határa az adakozásnak?

HANG: 2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az adakozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani, az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni elmúlt életére.

    Éhezőkkel nemigen találkozol a ti országotokban, de azért vannak. Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valamelyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad.  24 / 2414

 

 

Kérdező: 2. Hogyan segíthetek gyermekeimnek?

HANG: 2. Te két módon segíthetsz gyermekeidnek. Az egyik az, hogy imáidban Istennek ajánlod őket. A mások az, hogy tanúságot teszel előttük a következőről: Van Gondviselőt, tehát nem lehet gondod!

    Az egyik leghelytelenebb segítés az anyagi segítés! Anyagilag ne a hozzátarto-zóitokon segítsetek, hanem a valóban rászorulókon! Tehát olyan hátrányos helyzetben lévő embereken, - s ezek főleg a harmadik világ éhezői -, akiknek valóban probléma a napi betevő falat. Aki nagyon akarja, megtalálhatja ennek módját.  31 / 3241

 

    

HANG:Médiumom ma is komoly összegeket tud küldeni a világ éhezőinek (feladott csekkel igazolva) olyan adományok révén, amelyet e célra neki elküldenek azok, akik az utcai kéregetők helyett adományaikat erre szánják. Ezt te is megteheted!  35 / 3735

 

 

Kérdező: Megáldott az Úr!

HANG:  Valóban megáldottalak. Elsősorban nem azért, mert adtál annak a hajléktalannak, hanem azért, mert érzékeltetni akartam veled, hogy öröm számomra és öröm Édesanyám számára, amikor kedveskedsz nekünk.

    Nem véletlen, hogy indítást kaptál leveled megírására! Nem szeretném, ha minden ’hajléktalant’ átgondolás nélkül ajándékoznál meg, amikor ilyenekkel találkozol. Azért nem szeretném, mert alig van közöttük olyan, akiben önhibáikon kívül Én szenvedek. Alig van olyan, aki ne tehetne arról, hogy abban az állapotban van, amelyben van.

   A ti országotokban élő igazi szegénnyel, aki valóban rászorul segítségre, alig találkoztok. Azok, akikkel találkoztok az utcákon, tereken, jó és könnyű megélhetési forrásnak tartják, hogy visszaélve vallásos érzékületetekkel. becsületes munka nélkül koldulják össze megélhetésükhöz szükséges anyagi fedezetet.

    Ismétlem: Nem azért indítottalak adásra, mert az illető rászorult, hanem azért, hogy áldásomban részesítselek szíved szeretete és imáid miatt! Ha csak szívedre hallgatsz, és eszedre, értelmedre nem, akkor könnyen – legalább is objektíve – bűnrészessé válhatsz.

    Nagyon fontos, hogy segítsetek a szegényeken, de ebben a segítésben kell, hogy bölcsek legyetek! A földön sokan vannak a valóban éhezők, de ezek nem a ti országotokban élnek. Igaz, itt is vannak ilyenek, de ezek sokkal szerényebbek, semmint látványos kéregetéssel akarnának enyhíteni gondjukon!  38 / 4020

 

 

A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus alapján kételkednek.

    … Még józan eszem sem elsődleges szempont a reinkarnációval való foglalkozásom tekintetében, bár ez nem teljesen elhanyagolható. Nem hanyagolható el számomra az a 'véletlen', hogy nem vagyok azok között az afrikai csontváz emberek között, akik 'véletlenül' nem a mi égövünk alatt látták meg a napvilágot, sem azok között, akik a Teréz anya leányai által - mint csepp a tengerben - felkarolt leprások és különböző betegségekben magukra maradt százezrek életét jellemzi.    39 / 4243

 

 

Éhezők

 

 

HANG: S amire még figyelmeztetni szeretnélek benneteket, az a fokozatosság elve. Ne fogadjátok meg esküvel, hogy most mindjárt, holnaptól mindenről lemondotok, ami szemnek-szájnak ingere! Mert az ilyen váratlan elhatározásokat és hirtelen tett esküket úgysem lesztek képesek teljesíteni, s a kudarc csak lehangol benneteket. Fokozatosan tanuljátok meg, mi az, amire testeteknek szüksége van! A lecke megtanulására van még egy-két évetek. Ám a túlzásoktól mindenképpen óvakodjatok! Azt hiszem, nem kell részleteznem, mire gondolok. Egyetlen példát említek. Vitaminra szüksége van a szervezeteteknek. A C-vitamin a citromban vagy a narancsban is van bőven, nem muszáj nektek a legegzotikusabb déligyümölcsökre költeni a pénzeteket, amiket méregdrágán árulnak az üzletekben. De én még azt sem mondom, hogy egyszer-egyszer ne kóstoljátok meg az ilyen ínyencséget! De ne erre vágyjatok szüntelen! Ne a luxusban lássátok az elérendőket! Amikor a falánkság és torkosság akar hatalmába keríteni benneteket, jusson mindig eszetekbe az a sok-sok éhező kisgyerek, akik még tejet sem ihatnak reggelire!   3 / 250

                                                                                                                                                         

 

Kérdező: 1. Megtaláltam a Hozzád vezető utat?

HANG: 1. Keresd a Hozzám vezető utat. Van olyan válasz is a kérdésedre, mely szerint aki Engem keres, az már Rám is talált. De ezzel ne elégedj meg!

    Hozzám sok út vezet, de Én egyetlen ÚT vagyok. Út és nem utak! Engem az vállal útként, aki a vissza-nem-ütést halálosan komolyan veszi. Aki valóban szeretni tud akkor is, ha őt nem szeretik. Aki Rám ismer az éhezőkben, a kisemmizettekben, de akit nem tudnak átverni az utcai koldusok önsajnáltató reklám-húzásai. Én a bölcsesség szeretete és a szeretet bölcsessége vagyok.  8 / 635

 

 

HANG: … Az Én szememben a boldog szegények azok, akiknek mindig van adnivalójuk, tehát akik a náluk szegényebbekre figyelnek. És azok, akik híjával vannak olyan javaknak, amelyek jobban tudnák segíteni őket abban, hogy jobban szeressenek. Tehát azok az éhezők, akik nem iszákosságra, hanem életszükségleti energiára akarják használni a kapott javakat.  9 / 698

 

 

Kérdező: 1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt.

HANG: 1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást!(Máté 9;13).  12 / 998

 

 

Kérdező: 9. Több a nő az imádságoknál, mint a férfi. Miért?

HANG: 9. A férfiak eszmében gondolkodnak, a nők személyben. Ezért vannak többen a nők olyankor is, amikor az Én eszmém elhomályo­sult a köztudatban! Jobb volna, ha a nők is eszmében gondolkodnának, mert akkor kevesebb lenne a vallásos pótcselekvés, és több a tevékeny szeretet!

    Az engesztelő imaóráknál mérhetetlenül többet jelent számomra az, ha egy pohár vizet adtok a szomjazónak, ha etetitek az éhezőket, ha felruházzátok a ruhátlanokat, ha vigasztaljátok a szomorúakat, ha látogatjátok a betegeket!

    Nekem nincs szükségem vigasztalásra, sem sajnálatra. A Getszemáni kertben nem azért kívántam virrasztást tanítványaimtól, hogy Engem vigasztaljanak, kiengesztel-jenek, hisz távolabb mentem tőlük! A keresztutamon le is állítottam azokat az asszonyokat, akik ott siránkozni kezdtek miattam! És arra sincs szükségem, hogy elmondjátok, hogy ti milyen jók, vagy nem jók vagytok, sem arra, hogy arról győzködjetek Engem, hogy mit csináljak veletek, a világgal! 

    Nekem arra van szükségem, hogy meghallgassátok, mit kell nektek tennetek, hogy Én élni tudjak bennetek és másokban is. A szeretni tanításnál nincs fontosabb a világon! Ezért jöttetek le a földre. Ezért jöttem le Én is! Hidd el, nagy gondban vagyok Én a ti engeszteléseitekkel! Engem nem engesztelni kell, hanem megélni!   14 / 1313

 

 

Kérdező: Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?

HANG: Nagyon szeretlek, és nagyon örülök kérdésednek. Azok az idézetek, amelyeket küldtél, sajnos legalább annyit tudnak ártani is, mint használni!

    Azért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel, mert pótcselekvések azok, és nem a valós megtérés gyümölcsei. Én gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket (Márk 1;15)!

    Gondolj csak arra, hogy azok között, akik engesztelő órákat tartanak a templomokban, hányan vannak, akik helytelenítik, ha gyermekük, unokájuk esküt tesz arra, hogy embert fog ölni, ha neki azt parancsolják? Sajnos, még ünnepséget is rendeztek olyankor, mikor gyermekeitek, unokáitok a katonaságnál megesküsznek, fölesküsznek az emberölésre!

   Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra képtelenek, hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsássanak és segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak.

   Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját, vagy akár az Én nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek! … 15 / 1377

 

 

HANG: Milliószor millió szentmise sem ér semmit, ha meg nem tértek és nem alakítjátok át gondolkodásotokat!!! Ne a szentmisétől, ne Tőlem várjátok életetek megváltoztatását! Nem az, aki mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek országába (Máté 7;21)! Nem szentmisékre van szükségetek, ha-nem arra, hogy adjatok kenyeret az éhezőknek, ruhát a didergőknek, hajlékot a hajléktalanoknak! Látogassátok a betegeket, vigasztaljátok a szomorkodókat, hirdessétek, hogy szeretet az Isten! Olvasd el Máté 25;33-46-ot. Ott szó sincs sem szentmiséről, sem imáról, sem különböző jámbor gyakorlatokról! Egyedül a szeretetről van szó!

     Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszakáján? Hány éhes száj mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mondja el imában nevedet? Drága Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szentmise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha nem ezért van, akkor istenkáromlás! Istenkáromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha este van! Némi iróniával még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert addig hátha eszedbe jut azt, mit Máté 5;24-ben olvasol, s magadra ismersz, és megvalósítod az ott olvasottakat!   

     Iszonyatos, hogy mennyire elkomolytalanítottátok az Én életemet a ti életetekben! Mikor értitek már meg, hogy nem tudtok Engem közvetlenül szeretni, csak embertestvéreiteken keresztül?! …  15 / 1424

 

 

HANG: Sajnos, ma sokan vannak olyanok a földön, akik számára fontosabb egy öleb, mint a szomszéd gyermeke! Az éhező emberekről nem is beszélek!    16 / 1484

 

 

Kérdező: Hogyan tudom Jézust ÚT-ként vállalni?

HANG: Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan vannak, akik bár Rám hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak!

   Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke nélkül, örömteli életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet!

    Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban, sem különböző hatalmi bársonyszékek-ben! Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodásban! Nem vagyok jelen a bűnben, az önféltésben, az igazság-szolgáltatás rendjében!

   Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról.

   Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ártatlanul nyomorban szenvedőkben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra rászorulóban. Jelen vagyok az üldözöttekben, a kifosztottakban és minden irgalomért esdeklőben. Jelen vagyok az önzetlenül másért élőkben. Jelen vagyok az irgalom rendjében! Ha Engem akarsz választani, akkor élj az előbb felsoroltakért.

    Drága Barátom! A Mennyországnak ára van!   19 / 1844

 

 

Kérdező: 1. Hiteles-e egy iskola tematikája?

HANG: Nagyon szeretnék örömmel nézni rátok! Nagyon szeretnék együtt működni veletek! De sajnos, szomorúan kell látnom, hogy szinte semmit nem értettetek meg abból, amit immár kétezer éve mondok és üzenek nektek! Semmit!

    Te olyan gondolatokat mondasz általánosításnak, amelyek a legmélyebb lelki gazdagságokat tárnák fel előttetek, és olyasmit akarsz konkrétumként beépíteni életedbe, amely a csak felszín, és silány tartalom!

     Kedves Barátom! Nagyon alaposan, és állandó jelleggel olvasd a Bibliát, az élet könyvét! Főleg az evangéliumaimat! Csak ezeken keresztül hallhatod hitelesen HANG-omat! A HANG-könyvek ebben akarnak segítséget nyújtani!

     Értsd meg! Nincs sem hiteles iskola, sem hiteles tematika ott, ahol nem a Biblia áll a legfőbb helyen! Értsd meg! A krisztusi hierarchia merő ostobaság! Nincs szent, krisztusi uralom! Csak szolgálat van! A nem ártás, a megbocsátás, a segítés szolgálata. De nem ködös, zavaros misztikus szolgálat! Hanem: etesd meg az éhezőt, ruházd fel a ruhátlant, vigasztald a szomorkodót, látogasd a beteget és mondd meg neki, hogy nem érdekes a test állapota, ha benne van az Isten országa, ha hisz Bennem! Bocsáss meg annak, aki téged megbántott! Tanuld meg áldani átkozóidat! Emeld föl szavadat a katonai behívók ellen, hogy ne vállaljon senki kiképzést embergyilkosságra, hanem mindenki inkább szeresse ellenségét! Vállald Értem az állapotszerű vértanúságot, mert csak aki vállalja az élete elveszítését Értem és tanításomért, az nyeri meg a boldog örök életet! Ha te ezeket általánosságoknak minősíted, akkor nagyon sajnállak, de nem tudok segíteni rajtad!    22 / 2225

 

 

HANG: Ne a jövő érdekében akarjatok áldozattá válni, hanem a jelen érdekében! Etessétek az éhezőket, ruházzátok a rongyokban járókat, ápoljátok a betegeket, oldjátok fel az egymás fölötti uralom kötelékeit magatokban. Ettől lesz szebb a föld, és nem attól, hogy az állatokat és növényeket ápoljátok, miközben megfeledkeztek arról, hogy megkönnyítsétek azok jelenét, akikkel együtt éltek.  25 / 2469

   

 

Kérdező: 1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi javaimból?

HANG: A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem találnál, ... 26/ 2558

 

 

HANG: Az Isten szeretetének a kegyelme az imádkozó emberek szeretetén keresztül tud áramlani másokhoz. Azért a szeretetünkön keresztül, mert az Isten számunkra a másik ember könnyes szemében, vérző szívében, kétségbeesett tekintetében, éhező és fázó testében van.  37 / 4011

 

Tized (Bibliai Tized)

 

           

HANG: … Sokkal többet kellene mindannyitoknak Velem foglal­kozni. Választott népemmel úgy egyeztem meg, hogy mindené­nek amije van, tizedét Nekem ajánlja fel. Tőletek időtök tizedét kérem! Csak az menekül meg, aki ezt megteszi!!! Erre várok! Erre számítok!

   Nagyon hamar meg fogjátok tapasztalni, hogy időtök tizedét nem Magamért, hanem értetek kérem tőletek. Be akarom bizonyítani, hogy a GYŐZTES vagyok.   2 / 95

 

 

Kérdező: 1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy a szegényeknek?

HANG:  Kedves Barátom!

    Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek .../ a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23).

   1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet.  6 / 483

 

 

Kérdező: Vallásoskodásról.

HANG: …Bizony, Gyermekem!, rosszabbak vagytok a farizeusoknál! Pedig világosan elmondottam, hogy ha igazságotok, vallásosságotok nem múlja felül a farizeusokét, akkor nem mentek be a mennyek országába (Máté 5;20). Ti pedig nemcsak nem múljátok fölül, de el sem éritek azt! Ki ad ma tizedet mindenéből az Istennek? Ki piheni végig az Úr napját? Hol vagytok attól, hogy Engem képviseljetek? …

    Drága Gyermekem! Valóban megértetek a végső pusztulásra.   15 / 1424

 

 

Kérdező: 1. A papi tizedről mi a HANG véleménye?

HANG: 1. Csak földre - jöttöm előtt volt értelme a papi tizednek. Velem létrejött Istent Családja! Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők! Egy élő család tagjai nem szoktak tizedet fizetni egymásnak! Csak akkor, amikor még Engem nem ismertek, és most ott, ahol Engem nem ismernek, élesztik fel úja a papi tizedet (Máté 18;26)! De ne botránkoztasd meg őket!   15 / 1454

 

   

Kérdező: 1.  A bibliai tizedről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Szó sincs arról, hogy valaki bibliai késztetésre hivatkozzék családjával kapcsolatban. Az természetes, hogy családját mindenkinek, csakúgy, mint önmagát, el kell tartania. A bibliai tized azóta, hogy Engem, Jézust ismertek, már nem családotok, sem különböző egyházak fenntartásának fedezésére kötelez benneteket. Hanem azokra a rászorulókra kell gondot fordítanotok, akiket Máté említ 25; 35-től - 45-ig !    19 / 1869

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Kérdező:  2. Hol van a határa az adakozásnak?

HANG: 2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az adakozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani, az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni elmúlt életére.

    Éhezőkkel nemigen találkozol a ti országotokban, de azért vannak. Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valamelyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad.  24 / 2414