Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Inga. Radiesztézia. Földsugárzás. Káros sugárzás

2009.02.18

Inga

 

Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.

HANG: … Engem nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim segítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik.

    A fényezés sok pozitív energiát képes mozgósítani embertársaid érdekében. De az ingára való ráhagyatkozással óvatosan kell bánnod. Az inga önmagában nem képes úgy Rám hagyatkozni, hogy általa bárkit is tévedhetetlenül vezetni tudnék. Erre a lelkiismeret való. Az inga, mivel külső és benső sugárzásokra, rezgésekre reagál, azért ki van téve olyan zavaró erőknek, melyek éppen nem a szeretet és szeretés irányát kívánják követni. Ezért e téren igen nagy a bizonytalansági tényező. Én sohasem lehetek egy inga mozgásának feltétlen ura. Ezért ott mindig megvan a tévedés veszélye, mely csak megfelelő kontroll által csökkenthető. Vedd tudomásul: nincs csalhatatlan ingázó, csupán többé-kevésbé tévedő ingázó van. Használhatod tehát nyugodtan ingádat, de az általa kapott információkat más úton is meg kell próbálnod mérlegelni.   4 / 271

           

 

Kérdező: Ingámon ártó erő van. Gyógyító kristályrudam kezelését hogyan tudom megtanulni?

HANG: Ingádat tedd félre, a kristályrúdról és annak használatáról pedig a következőket mondom: …

   Engedd, hogy az Én Lelkem legyen a te Mestered. Irányítson Ő, s akkor nemcsak kristállyal, de egy fa-pálcával is csodákat fogsz tudni tenni. Sem Nekem, sem apos-tolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt áradó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem ér fabatkát sem.  4 / 319

 

 

Kérdező: 4. Bízhatom az ingámban?

HANG: 4. Nem szabad feltétel nélkül semmiféle ingában bízni! Bennem kell bíznod!  10 / 836

 

 

Kérdező: Ingámat valaki irányítja.

HANG: Mivel Én csak azt mondhatom, ami az igazság, ezért rövidtávon előfordul, hogy nem tűnik építőnek, buzdítónak és vigasztalónak az, amit mondok. De hidd el, hogy hosszú távon beigazolódik: érdemes figyelni Rám!

   Ingádat valóban nem te irányítod. Sajnos, egyre több olyan inga van, amelyet nem boldogító erők irányítanak. Ennek legfőbb oka az, hogy úgy nyíltok ki a szellemvilág felé, ahogyan nem szabadna kinyílnotok.

   Aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, annak benső, mély imában előbb át kell adnia magát NEKEM JÉZUSNAK! Aki ezt elmulasztja, az kiteszi magát olyan ártó, megtévesztő erőknek, akiket csak már későn lehet egyértelműsíteni, leleplezni.

    Normális körülmények között az inga a tudattalan világ jelzőkészüléke, s mint ilyen, tud pozitív információkat adni olyan dolgokról, amelyeket a tudati szint nem érhet el. Mivel te nemcsak ilyesmire akartad használni az ingát, így olyan erőnek adtad át a kormányzást, akinek benő világáról nincs biztos ismereted.

    Valamikor két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől (Máté 10;16-17). Ma ezt mondhatom: óvakodjatok a szellemektől mindaddig, míg angyalaitokkal nem biztosítottátok magatokat!

    Drága Leányom! Nagyon kérlek, kérd nagyon komolyan őrangyalaidat - több is van!- , hogy védjék idegállapotodat, és segítsenek abban, amiben segítségre szorulsz, vagyis abban, hogy mindenfajta kontrollálatlan kíváncsiságnak ellent tudj állni.

   Örülök, hogy felkerestél a HANG-médiumom által. Nagyon szeretlek, és nemcsak aggódom érted, de meg is teszek mindent, hogy aggódásom következménye olyan segítséget biztosítson számodra, amely erősíti önfegyelmedet, s nem az inga által, hanem az evangéliumaim által akarod majd formálni életedet.  12 / 1016

 

 

 

Kérdező: 1. Inga segítségével kapcsolatba kerültünk a szellemvilággal, de nem érezzük, hogy jó szellemek lennének.

HANG: 1. A szellemvilággal való kapcsolatotok nem azért szűnt meg születésetekkel, hogy azt ti a földön megpróbáljátok újra helyreállítani. Velem kell helyreállítani a jó kapcsolatot, és akkor a szellemvilág lakói majd kiépítik azt a forródrótot veletek, amelyre szükségetek van. Mindannyiszor, ahányszor ti vagytok a kezdeményezők, s nem várjátok meg, hogy angyalaim nálatok bejelentkezzenek, vagy nem várjátok meg, hogy Én erre felszólítsalak benneteket, óriási pszichikai veszélynek teszitek ki magatokat! Egyszerűen kezelhetetlenné válik számotokra a "palackból kiengedett szellem"!  13 / 1132

 

 

Kérdező: 3. Érdemes-e inga által kapcsolatba kerülni a szellemekkel?

HANG: 3. Egyáltalán nem érdemes ingával kapcsolatot keresni a szellemvilággal. Akkor cselekszel okosan, ha nem a szellemvilággal, hanem Velem akarsz élő kapcsolatot kiépíteni.   13 / 1133

 

 

Kérdező: 4. Ingával tartom a kapcsolatot szellemi mesteremmel.

HANG: 4. Veszélyes dolog az inga! A szemtelen szellemek aránylag könnyen tudják befolyásolni. Minden kívülről jövő jelzés veszélyes.

   A legbiztosabb az, ha valaki hittel fordul a jó angyalok felé, és párbeszéd-imában társalog velük. Azok a gondolatok, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak, azok jó angyaloktól jönnek. De minden más: veszélyes!  13 / 1215

 

 

Kérdező: 7. Fordulhatok Hozzád az ingámmal?

HANG: 7. Nem ajánlom az ingát, ha Hozzám akarsz fordulni. Az inga arra való, hogy tudatalatti világod jelzéseit regisztrálja valahogy. Én pedig csak a tudatos éned által tudok hatékony, békét felkínáló tanácsokat adni. Ez magyarul azt jelenti, hogy az első, és ezért a legfontosabb kegyelem számotokra a natúra, tehát a józanész! Az inga ezt általában kikerüli. És éppen olyankor kerüli ki, amikor a legjobban a józan eszed használatára volna szükséged.

   Az inga tud betegségeket megmutatni, de tud zavaró szellemi erőknek is játéksze-révé válni. Ezzel számolnod kell!  14 / 1271

 

 

Kérdező: 5. Sokféle módon kerestem már helyemet (jósok, inga, stb.).

HANG: 5. Egy igazsággal szemben sok hamisságot lehet felhozni. Egy helyes cselekvéssel szemben sok pótcselekvésnek tehetitek ki magatokat. A helyes, tehát az otthonra találás útjára nem a zsákutcák (jósok, inga, stb.) juttatnak el, hanem Én! Aki Engem céloz meg, az meg is talál, de aki azokat az utakat akarja végig járni, amelyek nem Én vagyok, azok sohasem érnek el Hozzám. Nem, mert számuk végtelen! A Hozzám jutás útja pedig csak EGY. ÉN VAGYOK AZ ÚT!, ÉN VAGYOK AZ ÉLET!

    Drága Gyermekem! Foglalkozz többet Velem! Én is szeretnék többet tenni érted, de ennek feltétele az, hogy foglalkozz Velem! Imáidban, olvasmányaidban, szeretetből áldozatot vállaló tetteidben sokat tudok segíteni neked abban, hogy át tudd élni a hazataláltság boldogító érzését!  14 / 1342

 

 

Kérdező: Megbízhatom ingám irányításában?

HANG: Ami veled történt, az azért történt, hogy tudj tanúságot tenni. Mint tudod, a tanításhoz tanulás, a tanúságtevéshez megtapasztalás kell. Mindkettő nélkülözhetetlen ahhoz, hogy épüljön, szépüljön benső és külső világotok.

 Kértem tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet (Máté 28;19). Ezért kellett tanulniuk. De kértem őket arra is, hogy ne menjenek sehová, hanem várják meg, amíg a tanúsághoz szükséges ERŐT meg nem kapják (Lukács 24;49)!

    Az inga morális kérdések eldöntésére nem alkalmas, mivel tudattalanod határozza meg ingád mozgását, s a tudattalan, sajnos, nem sajnos, ki van téve ártó erők hatásának is! Ezért mondhattam jó szándékú tanítványaimnak is, hogy nem tudják, milyen lélek van bennük, amikor átkot akartak mondani Szamariára (Lukács 9;55)!

    Kell tehát a tanulás, hogy rend legyen a fejedben, és kell a megtapasztalás, hogy erő és élet legyen a fejedben lévő rendben.

   A nem morális kérdésekben sem szabad vakon az ingára hagyatkozni. Ingától kaphatsz megerősítést, és kaphatsz olyan közlést, amely óvatosságra int. Józan eszedet soha nem kapcsolhatod ki, ha azt akarod, hogy Lelkem eszköze tudj maradni! Hogy is volna kikapcsolható az értelem, a tudomány, a tanács, a józanság, a bölcsesség Lelke érdekében az, ami által működni akar Lelkem benned!?

    Te kaptál Tőlem érzékeny ráérző képességet arra, ami másnak csak sok értelmi próbálkozás és csalódások sorozata után és által világosodik meg. Adj ezért hálát! A hála és dicsőítés nagyon tudja nyitogatni és tisztítani azokat a benső szemeket, amelyek, bár tükör által és homályban, de látnak Engem!

   Egy fát valóban a gyümölcséről lehet megismerni. De emberre vetítve a hasonlatot, fontos tudnod, hogy főleg a lelki gyümölcsök azok, amelyek a jó fán teremnek. E gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5;22-23-ban. Ezek mindegyike szükséges ahhoz, hogy egy fát jó fának lehessen minősíteni az Én mércém szerint!

   Nagyon örülök neked, és Én, a te tiszta örömöd örök forrása akarok maradni! 

                                                                                                         20 / 2000

           

Kérdező: 2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott képet?

HANG: 2. Az álmokban átélt valóságok általában olyan szimbolikus képek, amelyek nem formailag, hanem tartalmilag értendők. Amint az inga, ha valaki jól bejáratja, akkor érvényes információkat tud küldeni a tudattalanból a tudatba, úgy vannak szimbólumok, amelyeket gyárthattok magatoknak. Pl. Valaki elhatározza, hogy virágzó fát lásson álmában, ha másnap kellemes események várnak rá. A kellemetlen élmények pl. egy letört faággal jelezzék előre magukat. Egész szimbólum-rendszert lehet építhetek így ki magatoknak, s ez olyan lehet a tudatos értelemnek, mint a messzelátó a szemnek.  27 / 2729

 

 

Kérdező: 2. Lehet olyan ingám, amelyet jó szellemek irányítanak?

HANG: 2. Nincs olyan inga, amelyet csak boldogító erők irányítanak! A Szentlélek nem külső eszközök által boldogít, hanem a gondolkodás­-átalakítást vállalva, segít abban, hogy Isten ereje, a te erőddel közösen, az egyetlen CÉLT, ami a boldog örökélet, megvilágítva előtted, ÚTON tartson téged.  36 / 3790

 

 

Radiesztézia

 

Kérdező: 5. Folytassam-e könyvemet a RADIESZ­TÉZIÁRÓL?

HANG: 5. Ha valaki benső indítást, érdeklődést érez magában a radiesztézia iránt, az azért van, mert Tőlem kapott feladatainak elvégzésében képeznie kell magát e téren. A könyv megírásában ne az legyen az első, hogy mások mit fognak ebből profitálni, hanem az, hogy te egyre tisztultabb ismeretekkel rendelkezz e témakörben. Feltétlenül foglalkozz vele, de ne engedd, hogy megegyen.  4 / 254

 

 

Kérdező: Helyes úton járok-e a radiesztéziai munkámmal?

HANG: Abban a világban, melyet ti másvilágnak neveztek, s ahová mindnyájatokat szeretettel és örömmel várunk, a te szándékvilágod már most nagy örömöt okoz. Mint tudod, a szándék a döntő. Aki segíteni akar embertársain, az már eleve olyan sugárzást bocsát ki magából, mely Belőlem nyeri hatékonyságát

    Az egész világot átjáró, és bizonyos erővonalak mentén különböző energiákat árasztó erők erkölcsi értéket nem hordoznak. Szándékotok az, ami erre a szintre tudja ezeket az erőket emelni. Nem elég csak a te jó szándékod. Mindazoktól ezt kell kívánni, akik közérzetük, egészségük érdekében felkérnek téged arra, hogy rendezd számukra pozitív módon ezeket az energiákat.

    Ti azt szoktátok mondani, hogy fűben-fában van az orvosság. Nyugodtan lehetne folytatni: földben, vízben, levegőben van az orvosság. De ismétlem és hangsúlyozom: szeretet nélkül ezeknek nincs erkölcsi értéke.

    Kérdésedre válaszom tehát ez: mindaddig helyes úton jársz, míg szándékodban szeretet irányít, és amíg azok a sugárzások, melyekre rá tudsz érezni, másokat is a szívbéke és a szeretet irányába tud hangolni. Veled vagyok.   4 / 336

    

 

Kérdező:  1 Radiesztéziával foglalkozom. Érdemes?

HANG: A földi életben minden arra való, hogy eszköz legyen az emberek számára a CÉL eléréséhez. Cél: Istent szeretni azáltal, hogy az embereket megtanítjátok szeretni. E cél érdekében nagyon jó eszköz lehet a radiesztézia. De a CÉL a fontos. Ha e cél előtted egyértelmű, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak az energiáknak, amelyekre szükséged van. Függetlenül a korodtól.

    Nemcsak a gyógyítás eszköz, eszköz az egészség is. Hiába egészséges valaki, ha nem a cél irányában halad, sohasem lesz boldog.  Ahhoz, hogy valaki célba érjen, jó vonatra kell szállnia. Ha egyszer már fölszállt valaki a jó vonatra, akkor lehet szó arról, hogy szűnjenek meg bajai. De amíg a rossz vonatba kapaszkodik, addig teljesen fölösleges minden fáradozás. Hiába gyógyul meg az illető, ez semmit sem használ neki. Sőt! Árt! Mivel egy beteg ember jobban rákényszerül arra, hogy rendezze benső világát Velem, mint az, aki már meggyógyult.

    Neked tehát azt ajánlom, hogy legalább annyit foglalkozz a CÉLLAL, tehát Velem, mint az eszközzel, tehát a radiesztéziával. Ha nem borul fel ez az arány, akkor áldásom van életeden.  7 / 563

 

Földsugárzás

 

 

Kérdező: 2. Befolyásolhatók a földsugárzások szerkezetekkel?

HANG: 2. Nemcsak szerkezetekkel, de a gondolat erejével is befolyásolhatók a földsugárzások. Akiben az Én szeretetem él, tehát Lelkem vezetése alatt áll, annak semmi sem árthat! Az mindent úgy tud befolyásolni, hogy minden előnyére válik. Az birtokában van annak a bölcsességnek, amely által tudja, hogy milyen eszközöket milyen módon használjon saját lelke javára, tehát Isten dicsőségére!  14 / 1308

  

         

Kérdező: 1. Vannak földalatti ártó sugárzások?

HANG: 1. Vannak ártó sugárzások föld alatt, föld felett egyaránt. Azt, hogy vannak-e ilyen földből jövő, ártó sugárzások az ágyad alatt is, ne Tőlem, Jézustól kérdezd meg. 32 / 3321

 

Sugárzás, káros

           

Kérdező: Uram! Egy olyan ember-testvérem kérését hozom Eléd, aki úgy érzi, túlságosan nyitottá vált idegen hatások befogadá­sára, s nem tudja e hatásokat megfelelően kezelni. Kérlek, mondj erről véleményt!

HANG: Az átlagember öt érzékszerve által szerzi informá­cióit a kívüle lévő világról. El kell mondjam, hogy egyre keve­sebb ilyen átlag-ember van, és egyre többen vagytok, akik olyan hatásokat is képesek vagytok érzékelni, melyek nem foghatók közvetlenül érzékszervekkel, csupán kifejlettségükben jutnak el oda.

   Kétségtelen, hogy a nyitottság, ha parttalanná válik, ak­kor több hátránnyal jár, mint előnnyel. Hátránya az a nyugtalan­ság, mely racionális érvekkel nem szüntethető meg.

    Angyalaim nem kis munkát végeznek annak érdekében, hogy fékezzék, eltereljék azokat az ártó erőket, melyek egy nyitottá vált lélekben nyugtalanságot akarnak előidézni. Angyala­im munkája azonban szorosan hozzá van kötve a ti szándékvilá­gotokhoz. Komoly munkát csak segítségetekkel tudnak végezni bennetek.

    Lényegében nem az a fontos, hogy egy hatás milyen érzést vált ki benned, hanem az, hogy milyen irányba viszi gondolataidat. Mindig az irány a fontos. Amennyiben erősíti benned a másért-élés vágyát, annyiban válik számodra lehetővé, hogy angyalaim távol tartsanak tőled minden ártó sugárzást. Ha nem ez történik, akkor elszánt akarattal kell tudatodat ráirányí­tani azokra a szavaimra, melyeket Máté 6;25-34-ben elmond­tam.

   Pszichés problémák területére különösen áll, hogy nem szabad egyszerre több helyen keresni rájuk a megoldást, mert ezzel teret nyittok különböző ellentétes erőknek magatokban. Gyökeres megoldást viszont csak Nálam lehet találni. Minden más próbálkozás csupán tüneti kezelést ad.

    Jobban át kell élned, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled! Ennek az igazságnak átélése olyan pszichikai páncélba öltöztet, mely szó szerint golyóálló minden ártó sugárzás ellen. 2 / 109

 

 

Kérdező: Uram! Van-e elátkozott hely?

HANG: Van-e elátkozott hely? Van. Többé-kevésbé az egész Föld ilyen. De egy földrész sohasem szavak által lesz átkozott, hanem esetleg szavak miatt. Vagyis nem a szavak ereje hoz létre átkozott helyeket, hanem a szavak és cselekedetek mögötti személyek miatt lehet azt mondani, hogy átkozott valamely hely. Amint igaz, hogy egy helynek van géniusza, úgy igaz ennek negatív tartalmú jelentése is. De fontos tudnod, hogy ezt meg lehet szüntetni, illetve lehet ellensúlyozni.  Amint a gonosz gondolatok és szavak mögötti sötét erők tudnak bántó sugárzást produkálni, úgy az imádság, az áldás szavai képesek az ártó sugárzásokat megszüntetni. Minden áldást tartalmazó gondolatnak ez az értelme. Ha tehát megbocsátó szeretettel áldást mondasz, akkor megszentelődik általa az előbb még megátkozott hely. Hidd el: Nagyobb AZ, AKI benned van, mint aki kívüled. Ha tehát használod erőmet, akkor minden ártó erőnek meg KELL szűnnie, mely körül akar venni, és hatni akar rád, rátok. Tehát nem csupán van ördögűző hatalom, hanem VAN ördögűző hatalmad! Ez áll a vérátömlesztéssel kapcsolatban is. 4 / 274

 

 

Kérdező: Egy álmomról kérem a HANG véleményét, melyben, mint gyermekekkel foglalkozó óvónő, átéltem, hogy milyen kevés lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy megfelelő szeretetet kapjanak.

HANG: Amikor a földön jártam, akkor gyermekeket állítottam a felnőttek elé példaképnek, mivel egy gyermeknek még nincs annyi rossz tapasztalata, ami kihozhatná belőle azokat a romboló erőket, amelyek sajnos a felnőtt világban annyira ismertek. - Ez akkor volt! - Most már nagyon korán kezdődik azoknak az ártó sugárzásoknak beépülése a gyermeki lélekbe, mely sugárzások a különböző médiákon keresztül gátlástalanul áradnak szerte a világban.

    A te álmod egy régebbi és a mostani általános emberi idegállapot keretében mutatta meg neked, hogy a mostani gyermekeknek már nincs is igazi gyermekkoruk, mert pont az a szeretet, amely a te szívedet még átjárja irántuk, ez hiányzik legtöbb felnőttben, s így, mivel senki sem adhatja azt, amije nincs, hát a felnövekvő fiatalság, a ti szemetek láttára, romboló erők játékszerévé válik.

   Imádkozz a gyermekekért! Álmod ezt kéri tőled!  12 / 1045

 

 

Kérdező: 3. Önzetlen munkám nem jár káros következményekkel?

HANG: 3. Hidd el, még nagyobb ártó sugárzásokat is képes vagy megszüntetni Általam, mint amilyeneket eddig semlegesítettél! A hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! Az önzetlen szeretet senkinek sem árt-hat! Az egész világ lesz szebb, jobb, ha egy emberszellem szívében kigyullad az önzetlen szeretet lángja!  13 / 1239

           

 

Kérdező: 2. Van-e ártó kisugárzásom?

HANG: 2. Mindenkinek van kisugárzása. Ha valaki jó szándékkal éli életét, akkor annak jó kisugárzása van. Aki rossz szándékkal éli életét, annak rossz kisugárzása van. De amint a jó kisugárzás nem tesz senkit jobbá, csak azt, akiből ez kisugárzik, úgy a rossz kisugárzás sem tesz senkit erkölcsileg rosszabbá, csak azt, akiből ez sugárzik.

    Az igaz, hogy a jó kisugárzás megkönnyíti, a rossz kisugárzás megnehezíti a földi életet. Itt minden azon múlik, hogy valaki Értem él, vagy nem Értem él. Aki Értem él, annak minden, még a legnehezebb életkörülmény is javára válik, aki nem Értem él, az lényegében menekülésben van, és még a legjobb körülmények között sem találja meg lelke nyugalmát.

    Tehát számodra ne legyen szempont, hogy másokra hogyan hat a te kisugárzásod, hanem arra törekedj, hogy Értem élj!  18 / 1733

 

 

Kérdező: Egy sugárzást kibocsátó ellen hogyan kell védekezni?

HANG: Mindenkit csak a józan gondolkodás által irányított valóság tudomásul-vétele szabadíthat meg különböző szorongásoktól. A sugárzásokkal kapcsolatban tudnod kell tehát a következőket.

    a). Minden, ami létezik, amíg el nem éri az abszolút hideget, mozgásban van, tehát hőt sugároz ki magából.

    b). Ami él, az meghatározott fokon ég, tehát meghatározott hőt sugároz ki magából.

    c). Vannak az emberi szervezetre káros sugárzások, amelyek különböző műsze-rekkel mérhetők, és bizonyos óvintézkedések által kiküszöbölhetők.

   Olyan sugárzás nem létezik, amely erkölcsileg, tehát az ember boldogságát érintően, befolyásolhatna valakit! Aki úgy gondolja, hogy olyan sugárzás alatt áll, amellyel gonosz erők ártani tudnának az enyéimnek, az lelke mélyén állapotszerű káromlásban él, mert azt képviseli, hogy létezik Istennél nagyobb hatalom!

    Aki nem hisz abban, hogy Én legyőztem a világot, tehát nem hiszi el, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azzal nem tudok mit kezdeni, mert senkit nem vagyok képes akarata ellenére boldogítani. A szívbékét csak annak tudom megadni, aki hisz abban, hogy a szeretet körén belül Én legyőzhetetlen vagyok.

   Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, akkor azt akartam tudomásotokra hozni, hogy a szeretés mindennél erősebb!

   Kedves Barátom! Neked nem sugárvédő herkentyűre van szükséged, hanem arra, hogy fogadj be szívedbe Engem uradnak, megszabadítódnak. Ha ezt komolyan megteszed, akkor új életet tudok teremteni benned.

   Ha nem tudnád, te előző életedben sok bosszúságot okoztál másoknak, s mostani életedet azért vállaltad, hogy e bosszúság- okozta fájdalomból valamit megízlelve, őszinte bűnbánatot tartva, teljesen Rám bízd magadat.

   Ne akarj mások ellen hadakozni, hanem Felém akarj jó szándékkal kinyílni, s engedd, hogy a Tőlem jövő kegyelmi sugárzás járja át értelmedet, akaratodat és érzelemvilágodat. Ez csak úgy érhető el, ha elhiszed az Én boldogító jelenlétem valóságát. Ha pedig azt tapasztalod, hogy ezt nem tudod elhinni, akkor csinálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem önbecsapás, hanem olyan vállalkozás, amely helyes és erős hitre képes segíteni téged!

   Ha komolyan veszel Engem, akkor el kell jutnod oda, hogy hálát és dicsőítést tudj mondani minden téged ért sugárzásért, mivel hited által megvilágosodik előtted, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik, tehát miden sugárzás is!

  Én igazán nagyon szeretlek, és szeretnék mindent megtenni azért, hogy azt a kar-mikus adósságodat, amellyel a földre jöttél, ne kelljen tovább magaddal cipelned!  

                                                                                                           22 / 2196

 

 

Kérdező: 1. Különböző szellemi irányzatok összezavartak.

HANG: 1. Amikor valaki előtt különböző ételek vannak, és nem tudni, hogy ezeket az ételeket hogyan 3. A tárgyaknak nincs erkölcsi erejük! Ha azt hiszed, hogy jó sugárzást árasztanak, akkor így van, ha azt hiszed, hogy rossz sugárzást árasztanak, akkor úgy van. Ha bármit megáldasz, az csak jó sugárzást áraszthat mindaddig, amíg ezt az áldást vissza nem vonod. Ha nem áldottál meg valamit, az csak akkor tud negatíve hatni, ha te ezt hiszed. De csak rád tud így hatni. Butaság hinni abban, hogy az ember alatti világ hordozhat olyan erőket, amelyeket annak Isten nem adott. Aki úgy gondolja, hogy hordozhat, az BABONÁS!  26 / 2674

 

 

Kérdező: 2. Bizonyos képeknek, szobroknak lehet ártó sugárzásuk?

HANG: 2. Bizonyos képek, szobrok olyan hatást gyakorolhatnak rátok, amilyet ti akartok, hogy gyakoroljanak. Most nem gondolok olyan anyagokra, amelyeknek fizikai kisugárzása árt az emberi testre. Csak olyan, önmagában közömbös anyagokra gondolok, amelyeknek erkölcsi hatása lehet rátok.

   Az is kétségtelen, hogy bizonyos ártó szellemek nagyon szeretnék, ha képeken, szobrokon keresztül hatni tudnának rátok. Aki nem vigyáz magára, aki nem fedi le magát, az bizony ki van téve annak, hogy képek, szobrok, olyan pótcselekvésekbe vigyék, amelyek nem Hozzám hozzák közelebb, hanem Tőlem viszik el őt. Tehát a babona útjára terelik azt, akivel ezt megtehetik, s ennek természetesen nem lelki fejlődés, hanem idegbaj a következménye.  27 / 2751

 

 

Kérdező: 3. Bizonyos találkozások után megfájdul a fejem. Miért?

HANG: 3. Nem mindenki reagál azonos módon különböző sugárzásokra. Főleg az élőlények sugárzása kezelhetetlen.

 Csak azt tudom ajánlani, hogy esetenkénti fejfájásodból ne következtess elítélő bírálatot senki irányában.

 Ha kéred angyalaimat, akkor azok nagyon tudnak segíteni az ártó szellemi erők sugárzásának kivédésében. De te ne mondj elítélő nyilatkozatot senkiről akkor sem, ha valakiről úgy érzed, hogy rossz hatással van rád!  40 / 4352