Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 
 

Hitoktatás

 

Jézus véleménye a hitoktatásról és katolikus iskolákról.

 

Kérdező: Uram! Az egész ország tele van a Dabas-Sári iskolaüggyel. Mi erről a véleményed?

HANG: Csak azért válaszolok, mert előhoztad e témát. Egyetlen szót sem szólnék különben erről. Halld hát, amit mondok:

   Az egész hitoktatás el van rontva nálatok. E téren, amit csináltok, és ahogyan csináljátok, azt nem lehet jól csinálni. Egyszerűen nem lehet.

   Ahhoz pedig, hogy fönntartsatok egy olyan iskolát, amelyben még a betűvetést is egyházatok adminisztrálása alá akarjátok helyezni, hát ez olyan kívánság, mely arról tesz tanúságot a világ előtt, hogy Velem nemigen tudtok mit kezdeni.

    Nagyon szeretem, és nagyon sajnálom azt a gyermekemet, akinek ilyen keserves leckéből kell megtanulnia azt, amiért Engem keresztre feszítettek.  Ennek a leckének tartalma pedig az, hogy az Isten országa és annak igazsága nincs még birtokotokban, ezért keresni kell. E keresés vállalásához van kötve az a többi mind, amire szükségetek van.

   Mit jelent ez ebben az esetben? Azt jelenti, hogy az iskola lehet marakodás tárgya, lehet gyűlölet forrása, és lehet a lelki eltompulás helye. Míg az Isten országának keresése jelen esetben is éppen a lemondás útja.

   Azt mindenki tudja Rólam, hogy Én tanítottam templomban, imaházakban, utakon, tereken, folyó és tó partján, de iskolában soha. Engem hatékonyan tanítani csak házaknál, családoknál, baráti beszélgetések kapcsán, és olyan csoportok összejövetelein lehet, ahol Lelkem teret kap arra, hogy korlátozások nélkül érvényesüljön.

  Az iskola, még a legoptimálisabb esetben is, olyan látszatot kelt a külső szemlélőben, hogy a Velem való foglalkozás egy lehet a sok közül, de azért a fontosságot tekintve elmaradok a többitől.

   Lehet Belőlem tantárgyat csinálni, de lelkileg nem kifizetődő. E kijelentés nincs ellentétben azzal, hogy mindenki azért van a világon, hogy Engem megismerjen.

   Abban az esetben, ha a hittanórák tartalma az lenne, hogy a többi órák anyagát Velem hogyan lehet kapcsolatba hozni, akkor értelme lenne annak, hogy van iskolában hittanóra. De ilyen hittanórákba nem mennének bele a többi tantárgy tanárai. Nem, mert nem mondhatnák világnézetileg semlegesnek az ilyen iskolát.

    Valójában nincs is világnézetileg semleges iskola, mivel nincs világnézetileg semleges tanár sem.

    A katolikus iskoláknak pedig azért kell ellene mondanom, mert az ilyen iskolákban sem engedélyezik az Engem tanítást, csupán a Rólam szóló katolikus tanítást. E kettő pedig nagyon nem fedik egymást. Kétezer év távlatából ez eléggé egyértelmű. Ezt persze más felekezetről is éppen így el lehet mondani, csak még nem lehet kétezer évről beszélni.

    Ha te, a katolikus pap, a fentiekkel nem tudsz egyetérteni egészen, - ezt olvasom ki most lelkedből, - akkor csak sajnálni tudlak." 1 / 60

 

 

Jézus véleménye az iskolákról és egyházi iskolákról

 

Kérdező:  Mit kéne tenni, hogy iskolákban is találkozzanak a tanulók a másvilági dolgokkal?

HANG: Valamit a papokkal kapcsolatban említett logikáról. Édes Gyermekem! Az Én országomban nincsenek papok és nem-papok. Itt olyan ember-lelkek vannak, akik vállalták azt, hogy egymásnak testvérei legyenek. Ezáltal vagyok Én is nekik a testvérük. Mint tudhatod, Én magam sem tartoztam papi nemzetséghez. Ti csináltatok Belőlem papot, sőt főpapot. Én az akkori Kaifás helyébe Kéfást tettem, de nem azért, hogy valami papi funkciót alakítson ki magának, hanem azért, hogy sziklaként legyen Velem együtt alapja annak a szeretet-országnak, mely Velem és Általam elérkezett hozzátok. - Mindazok, amit ti iskolákban tanítotok és tanultok, olyan talentumok, melyeket mint lehetőségeket föl kellene használnotok országom felismerésére és megvalósítására. Sajnos az ősellenség számotokra éppen az iskolákban, a tanárokban törekszik legnagyobb erőt kifejteni Ellenem. Nem annyira direkt, inkább indirekt módon. Bizony az iskolák gyakran olyan ördög-műhelyek, melyekben a leghatalmasabb főigazgató, a legerősebb tanerő e világ Fejedelme, és nem az a szándék érvényesülése, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolatba kerüljenek a diákok. Ahol pedig, különböző egyházi iskolákban, látszatra Engem és Rólam tanítanak, ott is az a fontos, hogy megtanulják, megtanítsák, milyen módon lehetne összefogni, együttműködni az e-világ fenntartásának, kényelmessé tételének érdekében az e-világ fejedelmeivel, tehát Fejedelmével.

     Gyermekem! Csak személytől személyig jutva van némi reményetek arra, hogy Országom láthatóvá váljék köztetek. Intézmények erre alkalmatlanok.  4 / 274

 

 

Jézus véleménye a hittudományról

 

Kérdező: 1. Jól döntöttem-e, mikor családom mellett döntöttem?

       2. Hogyan tovább?

       3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: Neked feltétlenül férjed elgondolását kell magadévá tenned a jövődet illetően. Semmi jó nem származik abból, ha más utat választasz. Meg kell tanulnod, hogy Nekem nem a te munkád kell, hanem te kellesz. Akkor vagy igazán az Enyém, ha férjed helyesli életviteledet. Ez mindaddig igaz, amíg ő vállalja melletted az életet. Adj hálát, hogy eddig sikerült téged megmentenem a hittudomány és a hitoktatás gondjaitól. Gondolj a papotokra! Ő végzett hittudományt, és hol tart a szeretetben?

   Az a hittudomány, mely jelenlegi egyházatok intézményét jellemzi, nagyon távol áll a szeretet gyakorló iskolájától. Többet árt, mint használ. Pedig nem kellene ennek így lennie, de így van! Ott,

ahol a bárányok megkérdezése nélkül, felülről helyeznek pásztort a nyáj élére, ott valóban birkáknak tartják a híveket azok az emberek, akik magukat pásztornak gondolják. Örülj annak, hogy nem kell közéjük keveredned.

    De tanulnod kell! Komolyabban kell venned a Szentírás olvasását, az elmélkedéseket, azokat az imákat, melyek átjárják nemcsak értelmedet, de szívedet is. Többet kell Velem beszélned, és másokkal Rólam. Többet kellene nevemben hálát adnod a mennyei Atyának, és komolyabban kellene kérned Lelkem kiáradását életedre.

   "Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik ezt kérik!"-mondtam /Lukács. 11; 13/. Ezért kellene imádkoznod minden nap. Neked nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, melyek bensőleg szabaddá tudnának tenni az egyházatok emberarcának torz vonásaitól.

    Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és béke légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, hogy nem vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a templomban. Neked nem nyakörvvel a nyakadban kell hitoktatást végezned, hanem az Én Lelkem irányítása alatt kell tanúságot tenned mellettem úgy, hogy az vonzó legyen azok számára, akik már rég kiábrándultak a papi basáskodásokból, s ugyanakkor nem akarják magukat elkötelezni olyan szektáknak, melyekről érzik, hogy tiszavirág életükkel úgyis hamarosan lecsengenek, s csak az marad meg belőlük, ami Velem azonos bennük. Ez utóbbi pár szó természetesen érvényes a ti egyházatokra is!

    Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó. Ma már sem máglyákat nem tudnak gyújtani papjaitok, sem börtönökkel nem tudnak ijesztgetni benneteket. Igazán már a pokollal sem, mert egy gondolkodó ember, aki papjaitok életét szemléli, ezekben annyi kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető szavak súlyát szájukból. Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel.

   Ne érts félre! Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nektek kell eldöntenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én szolgálatban mellétek állítani azt, akit e feladatra fölkérek. Vagytok már olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benneteket.

   Vallási  vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek.

   Tanácsom tehát ez: Örömmel adj hálát, hogy nem sikerült hivatalosan hitoktatóként működnöd! Maradj családodnál, s ne félj a jövőtől.! Míg férjed melletted áll, te ne akarj semmiféle tudománnyal foglalkozni, csak azzal, hogy Engem, a rendelkezésedre álló könyvek alapján jobban megismerj, megszeress! Kérd a Szentlélek betöltését, melyben részesülnöd kellett volna a bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj /2.Kor. 3;17/, amely lelki adományaim működését lehetővé teszik benned. 6 / 475

* * *

 

Kérdező:  Jól tanítok hittant?

HANG: A hittanoddal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy Rólam tanítani, vagy Engem tanítani, nem ugyanaz. Te Rólam tanítasz. Ezt teszi minden jézusi felekezet hitoktatója. Engem az tanít, aki Engem ismer és Engem él. Ez azért nagyon nehéz, mert nem vagyok azonos egyetlen felekezettel sem, s ugyanakkor minden felekezet úgy hirdeti, hogy Engem ismer, Engem tanít, pedig csak Rólam tanít, mert Rólam ismer egyet s mást. Bármely jézusi felekezetben meg lehet ismerni Engem, de csak akkor, ha ott kicsi csoportban összejöttök azzal az előfeltevéssel, hogy még nem ismertek Engem, s közösen kezditek megbeszélni kijelentéseimet.

    A felől megnyugtatlak, hogy akiket tanítasz, azok nem általad, hanem Általam fogják megtalálni boldogságukat, mint ahogy te is csak Általam találhatod azt meg. Ilyen értelemben tehát nem értük, hanem csupán magadért felelsz. Ők is magukért felelnek azon a körön belül, amely az ő szabadságuk területe. Azt, hogy valaki Istent-szerető legyen, senki sem döntheti el más helyett. Mindenkinek magának kell ezt megtennie.  9 / 726

* * *

 

Szeretnék hittant tanítani …

 

Kérdező: 2. Szeretnék hittant tanítani, de állapotom miatt elerőtlenedek e téren.

HANG: 2. A hitoktatást kétségtelenül csak ott tudod vállalni, ahol a helyi lelkész melléd áll. Bár három-négy gyermekkel saját otthonodban is vállalhatod azt, hogy így foglalkozz gyermekekkel. De ehhez szintén kell engedélye annak, akivel együtt élsz.

   Az nem megoldás, hogy visszahúzódol. Meg kell találnod szereteted kiáradásának azt az útját, ahol tanúságot tudsz tenni Mellettem!

  Amikor imádkozol, olyankor különösen EGY vagyok veled. Ezt tudatosítsd magadban! 12 / 1039

 

 

Kérdező: SZERETNÉK HITTANT TANÍTANI.

            Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni.

HANG: Kereső ember vagy, és úgy gondolod, hogy fontos lenne olyan iskolai végzettséget szerezned, amely hátteret biztosíthatna neked arra, hogy Rólam taníts másokat.

    Kereső nyitottságodat szüleid azért nem nézik jó szemmel, mert attól tartanak, hogy te nem azt fogod követni, amire ők neveltek.

  Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút előidézni otthonodban emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban nem Rólam, hanem Engem akarsz tanulni és tanítani, akkor kikerülhetetlenül szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem komolyan akar képviselni (Máté 10;36).

 Ha valóban érdekel téged az, hogy Én ki vagyok, akkor ajánlok neked egy három (4) kötetes tanulmányt, amely ma a legreálisabban tárja elétek azt, hogy Én ki vagyok. Ha ezt áttanulmányozod, akkor sokkal jobban fogsz ismerni Engem, mint bármilyen hittudományi főiskolai előadásokból megismerhetnél. E művet egy olyan hiteles piarista pap írta, akit az ateista rendszer halálra ítélt, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta. E három (4) kötetes mű címe: "Keressétek az Isten országát!"(KIO). Az írójának címe: Bulányi György, 1122. Budapest, Városmajor u. 47/b. 2.e. 3. ajtó. E címen megrendelhető az említett mű. Ugyancsak itt rendelhető meg a "Merre menjek?" című középiskolás hittankönyv is, amely a KIO tömör foglalata. (Ez utóbbi kb. 350 Ft.)

 Azt ajánlom, hogy előbb e könyveket tanulmányozd át, és csak utána foglalkozz a különböző vallási felekezetek tanításaival. Ha így teszel, akkor van reményed arra, hogy rendet teremts a fejedben, és azt meg is tudd őrizni. Ha nem így teszel, akkor csak egyre nagyobb kavarodást, egyre több olyan tanítást fogadsz be, amelyek nemcsak szüleiddel, de előbb-utóbb Velem is szembe fognak állítani.

    Jó szándékod mindenképpen dicséretre méltó! 24 / 2449

 

* * *

 

Kérdező: 1. Jézus akarata az, hogy hittant tanítsak?

HANG: 1. Más dolog Rólam tanítani és más dolog Engem tanítani. Te nagyon okosan teszed, ha hittant tanítasz, de feltétlenül arra kell törekednek, hogy ne csupán Rólam taníts, hanem Engem taníts.

    Engem nem a hittankönyvekből, hanem az evangéliumokból és a szívedre hallgató józan eszedből ismersz meg legjobban.

    Minden vallás, minden felekezet, minden egyház Rólam tanít, és mindegyik különbözőt tanít Rólam. Engem csak az tanít, aki csak Rám hivatkozik, amikor szeretetről, bűnről, élet-átalakításról tanít. Minden egyház ki akar sajátítani Engem magának, holott minden megtapasztalható egyház csak annyiban az Én egyházam, amennyiben felismerhető bennük az Én történelmi jelenlétem, amely teljesen szinkronban van az evangéliumokból kiolvasható tanításommal. Főleg azzal, hogy "inkább szeressétek ellenségeiteket!" Aki ezt hangsúly-árnyékba helyezi, az Engem helyez hangsúly-árnyékba. Márpedig kivétel nélkül minden létező felekezet ezt teszi. Mint uralkodó hatalom, nem is tehet mást! Ezért nem Engem, hanem csak rólam tanítanak.

    Neked tehát arra kell törekedned, hogy ne az értelmet félretevő engedelmességre, hanem az igazság rendjével szemben az értelmet nagyon is felhasználó irgalom rendjére helyezd a hangsúlyt. Az igazság rendjében mindig annak van igaza, aki erősebb. Az irgalom rendjében pedig mindig annak van igaza, aki irgalmasabb, tehát aki jobban és tisztultabban szeret! "Irgalmasságot akarok és nem áldozat-bemutatást"(Máté 9;13), mondottam egykor, és azt is mondottam, hogy Én vagyok az Igazság (János 14;5). Az egyetlen erkölcsi IGAZSÁG, vagyis azt az IGAZSÁGOT testesítettem meg, amelyet így fogalmaztam meg: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket" (János 13;34)!

   De ezt nagyon okosan kell tenned, mert nincs olyan intézmény, nincs olyan egyház, nincs olyan szervezet, amely ezt jó szemmel nézné! 19 / 1829

 

* * *

Kérdező: 1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában legyenek Jézus tanításával?

HANG: A gyökérprobléma az, hogy nem ti tanítjátok gyermekeiteket hittanra! A papoknak csak azt szabadna vállalni, hogy a felnőttek által felmerülő kérdéseitekkel foglalkozzanak. Ha ez volna a gyakorlat, akkor tudnátok, hogy miért kell templomban esküdni, azt is tudnátok, hogy a búcsúhelyek mire valók, azt pedig főleg át tudnátok élni, hogy mit jelentenek e szavak: "Békét adok nektek. Nem amint a világ adja, adom Én nektek!" Igen, mert annak van szívbékéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik, s annak van világbékéje, aki megadásra készteti embertársát.  15 / 1430

           

* * *

 

Kérdező: 2. Felkértek, hogy járjak hitoktatói tanfolyamra. Jónak tartja ezt a HANG? Van tévedés a hivatalos katolikus tanításban?

HANG: 2. Hitoktatói tanfolyamra csak az járjon, akinek e téren nincs kérdőjel a lelkében. Akinek van, mint neked, az ne járjon! Ilyen döntést nem szabad bizonytalan lelkiismerettel tenni! Tőlem ne várd, hogy e téren eloszlassam benned a bizonytalanságot!

   Minden egyházban sok tévedés van. Ahol emberek képviselnek valamit, ott ez bizony előfordul. Most nem csupán olyan tévedésre gondolok, hogy különböző cafrangokat osztogatnak egymásnak a főtisztelendő hatalmasságok. Ezekhez Nekem semmi közöm nincs. Olyanokra is, mint a tévedhetetlenség helytelen használata, a Mária-jelenések részben elszabotálása, részbeni eltúlzása, a szentségi szertartások objektív hatásának elvárása, ellentétben, a gyakorlatban megmutatkozó valósággal, az ellenségszeretet elhallgatása, a fegyverek, zászlók, soviniszta jelvények, stb. megáldása, és még sorolhatnám a különböző szentelmények használatának babonás eltűrését, sőt szorgalmazását! (Pl. a papokat gazdagító házszentelések favorizálását.).  15 / 1392

* * *

 

Kérdező:  Amit jelenleg tanítok, abban nincs sikerélmé­nyem. Egy idegen nyelvet és hittant tanítok. Változtassak munkahelyet?

HANG:  A munkahely nem más, mint kenyérkereseti forrás. Olyan munkát kell találnod, amely a legoptimá­lisabban segít téged anyagilag, s ugyanakkor a legtöbb szabadidődet biztosítja.

   Engem a munkahelyen is meg kell tudnotok vallani, de ahhoz, hogy tanításomat életté tegyétek, fel kell áldoznotok a szabad­időtö­ket Számomra! "Tegyetek tanítványommá minden népet!" (Máté 28;19). Erre kértem annak idején is tanítványaimat, erre kérem ma is.

   Iskolában legfeljebb csak előkészíteni lehet valakit arra, hogy majd tanítványom legyen, de ott nem válhat tanítványommá az, aki nem a szabadidejét használja fel arra, hogy Velem foglalkozzék. Az iskolában csak azt lehet erre előkészíteni, aki ezt szívesen vállalja. Tőlem minden erőszakoskodás távol áll!

   Amikor tehát a munkahelyről van szó, akkor legfőbb szempont az legyen, hogy jól érezd magadat, minél több szabadidőd legyen, és munkáddal tudd biztosítani a becsületes megélhetés anyagi feltételeit. Minden más szempontot ennek kell alárendelned!

   Természetesen feltételezem azt a hozzáállásodat a földi élethez, hogy munkahelye-den Engem megvallasz, szabadidődben pedig főleg Velem foglalkozol.  9 / 731     

 

* * *

 

HANG: 3.  Az, hogy nem jártál hittanra, nem voltál elsőáldozó, bérmálkozó, semmiképpen sem jelenthet erkölcsi hátrányt számodra. Nem vesztettél semmit, mert nem tehettél erről. Senki nem marasztalható el olyasmi miatt, amiről nem tehet. Attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadtál Engem, te pontosan úgy az Enyém vagy, mint az, aki már öntudata első pillanatától együtt él Velem! Aki pedig az Enyém, azt Én úgy formálom, ahogy jónak látom! Múltad semmiképpen sem akadályozhat meg tehát téged abban, hogy Lélekkeresztség által átvedd Tőlem azt a szerepet, amit neked Én már öröktől fogva kigondoltam!  19 / 1876

 

 

* * *

 

Kérdező: 1. Hittanra járni nem akaró gyermekeimnek nem ártottam azzal, hogy mulasztással vétkeztem ellenük?

HANG: 1. Mindenki önmagáért felel. A te mulasztásaidért te felelsz. Ha felismered mulasztásaidat, és igyekszel jóvátenni azt, amit elmulasztottál, akkor Én még mulasztásaidat is javadra tudom fordítani. Gyermekeid semmiféle erkölcsi hátrányt nem szenvedhetek olyasmi miatt, amiről nem tehetnek. Tehát boldogságukat nem érintheti másnak a hanyagsága. Ne feledd: az istenszeretőknek minden javára válik!

                                                                                                              15 / 1392

 

Kérdező: 2. Egy "próféta" nagyon megvetően beszélt a papokról.

HANG: 2.Ha a papok tiszteletét akarod hittanosaidba beleplántálni, rosszat teszel, mert ha ezeknek a gyerekeknek megjön az eszük, rájönnek, hogy becsaptad őket. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy Én vagyok a megoldás, és nem a papok! 15 / 1438

 

 

Kérdező:  Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére.

HANG: … Ne legyen tehát lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy az Én kedvemért sem járnak templomba hittanosaid, mert ez nem így van! Majd ha a pap az Én kedvemért jár misézni, és ez látható is lesz rajta, és ez csak akkor fog megtörténni, ha a pap a templomban, tehát az Én szentségi jelenlétemben érzi legjobban magát és nem a tévé, vagy más szórakoztató események szituációiban, akkor el fog indulni valami pozitív fejlődés a hittanosok szívében is! Addig csak egy terméketlen hagyomány, egy külső hatalmi tekintély, egy metafizikai vágyat kielégítő érdekes szertartás marad csupán a szentmise! És ebből Én, köszönöm szépen, nem kérek! 16 / 1573

                   

       

Teológia

 

Kérdező: Járjak teológiára?

HANG: A világon azért vagytok, hogy Istent minél jobban megismerjétek, másokkal is megismertessétek, megszeressétek, másokkal is megszerettessétek, és azáltal üdvözüljetek, hogy másoknak az üdvösség útját bemutassátok, felajánljátok!

   A teológia ezt a célt kellene, hogy szolgálja. Teszi is ezt úgy, ahogy gyarló tanárai ezt tenni képesek.

  Minden iskolában van sok felesleges ismeretanyag, s minden tanulónak önmagának kell megtanulnia azt, hogy hogyan szelektáljon.

   Ne feledd! Sokféle teológia van! Mindegyik úgy gondolja, hogy ő a legjobb! Valójában egyik sem az! Mindegyik gyarló emberek próbálkozása annak érdekében, hogy Istenről a hallgatók értelmes képet kapjanak. De az Istent megismerésnek nem ez az igazi útja. A teológiákon Istenről próbálnak ismereteket adni a tanárok, de Istent megismerni csak a szeretet útján lehet. Egy áldozatos szeretetben megélt élet jobban ismerheti Istent, mint akárhány teológiai tanár, akik könyvtárakat írtak tele Istenről!

    Az már önmagában erkölcsi súllyal bír, ha valaki teológiára jár! Ezért, ha van lehetőséged, akkor vállald föl, de önmagadat is, gyermekeket is abból a szeretetforrásból taníts, aki Én vagyok, Jézus! Ne a bűnökre tedd a hangsúlyt, hanem arra a szeretetre, amelyet elhoztam közétek, és ami által benneteket tudok élni!( János 143)!

   Országotokban ma a legjobb hittankönyv a "MERRE MENJEK?"   17 / 1642

        

 

Kérdező: Végezzem el a teológiát? Már két évet elvégeztem.

HANG: Amit Tőlem, Jézustól kérdezel, azt családodtól kell megkérdezned. Ha családod erre igent mond, akkor el kell mondanod nekik azt, hogy részedről ennek milyen következményei lesznek az otthoni munkádat illetően. 'Kívülről', még médiumomon keresztül sem, soha senkinek válláról nem vettem le a döntéssel járó felelősséget. Elveket szívesen adok, de neked kell döntened. Mondok hát pár elvet:

   Aki családban él, az inkább váljék áldozattá, semmit másokat tegyen áldozattá.

   Mindenkinek Istentől függő kapcsolata miatt, feladata az, hogy Istent egyre jobban megismerje, megszeresse, s az Általam, a te Jézusod által 'ÚJ' parancsnak mondott szolgáló szeretet-életet megélje.

   A teológiákon nem Engem tanítanak, hanem Rólam tanítanak. Engem tanulni és tanítvánnyá válni, nem lehet külön-külön. Csak egyszerre! Ezt akkor érted meg, ha belátod, hogy a szeretetet tanulni csak gyakorlással lehet.

   Amit most mondok, az nem elv, hanem gyakorlatból leszűrt tanúság: Az elmúlt két évet átgondolva, kell legyen már némi képed arról, hogy a teológiai lekötöttséged előbbre segítette-e abban, hogy családodban áldás légy, vagy sem.

   Kétségtelen, hogy bármibe belekezd valaki, csak akkor nem kell befejeznie, ha a mások iránti szeretete ezt egyértelműen javallja.

   Akár tanulsz teológiát, akár nem, az egészen bizonyos, hogy Én, Jézus, mindenképpen veled vagyok, benned élek! És ez a legfontosabb.

  Nem könnyű, de nem is nehéz elhinni, hogy elég a mának a mag baja. A holnap majd gondoskodik magáról. Nem könnyű, mert ti már nemcsak a holnapról, de a holnaputánról, és még az azutáni időkről is gondoskodni szeretnétek. De nem is nehéz, mert rá lehet nevelődnötök arra, hogy csak szívetek békéjét tartsátok legfontosabbnak. Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, a Szentlélek által mindenkihez szólok az illető lelkiismeretén keresztül.

   Azt pedig már két évi teológia elvégzése után is tudnod kell, hogy csak biztos lelkiismerettel szabad cselekedned. Ha nem vagy egy biztos lelkiismereti döntés birtokában, akkor várnod kell, amíg nem jutsz e bizonyosságra. Tehát csak akkor szakíthatod meg tanulmányaidat, ha biztos vagy abban, hogy ez a helyes. Ha pedig aggályos, tehát beteges lelkiismerettel vagy megterhelve, akkor csak azt tudom mondani, hogy kérdd a benső bizonyosság lelkét, s légy e kérésben állhatatos.

     Emlékezz egy nagy gondolkodótok egyik tanítványára, aki megkérdezte mesterét: 'Házasodjak, vagy ne házasodjak?' A mester válasza ez volt: 'Teljesen mindegy, úgyis megbánod!'

     Ha ilyen lelkülettel vagy most terhelve, akkor csak azt tudom mondani, hogy imádkozz! Meg nem hallgatott ima nem létezik! 34 / 3493

 

 

Kérdező: 4. Doktoráljak-e a teológián?

HANG: 4. A doktorálás se jobbá, se rosszabbá nem tesz senkit. Ha nyugodt vagy a tekintetben, hogy idődet ennél jobbra nem tudod felhasználni, akkor tanulj a vizsgákra. Tanulnod mindenképpen kell! Éspedig Engem kell tanulnod. A teológián általában nem Engem, hanem Rólam tanítanak! Nagy különbség van a kettő között! Minden teológián Rólam tanítanak, s mindig marják egymást. Ahol Engem tanul valaki, ott nincs hitvallás, és ennek következtében életodaadás, szeretet van! 15 / 1436

           

* * *

 

Pál teológiai felkészültsége.

 

Kérdező: 3. Probléma számomra Pál.

HANG: 3. Jogosan probléma számodra Pál. Őt a legjobb szándék vezette, de beszéljen ő!

            'Én, Pál, szeretettel kérlek benneteket, ne dobjatok rám követ! Próbáljatok megérteni! Engem nagyon bántott, hogy a zsidók nem vállalják azt a szerepüket, amelyet Isten szeretetétől kaptak! Nagyon bántott, hogy még én is üldöztem Jézust, s ezt vetítettem ki magamból olyankor, amikor túlbuzgón szemük elé akartam állítani, hogy mennyire más az ő szemléletük, mint amit Jézus kíván tőlünk.

            Azt akartam érzékeltetni, hogy Jézus a MINDEN, és ők a SENKIK! Magamra vetítve is ezt akartam megélni! Azt akartam érzékeltetni, hogy ők lehetnének az ELSŐ MINDEN, tehát nekik adatott meg, hogy félretegyék hagyományaik béklyóit, mert olyan szabadságra kaptak meghívást, ami kegyelem, amit nem kiérdemelni, hanem elfogadni kell  Jézustól, a MEGSZABADÍTÓTÓL!

            Az általam hangoztatott HIT-et olyan hűségnek gondoltam, amely által szabadon élhet mindenkiben Jézus úgy, ahogy akar!

            Nagyon sajnálom, hogy teológiai felkészültségem szinte képtelenné tett arra, hogy tanulni tudjak Jézus apostolaitól. Tudták ezt ők is, és nem vonhatták ki magukat az alól, hogy inkább tőlem tanultak, mint tanítottak volna engem. Még Jézusom erkölcstanát sem fogták fel tisztán, hát hogyan fogták volna fel azt, amiben ember az idők végezetéig csak tükör által, homályban láthat!

            Isten SZENT SZELLEME gondoskodott arról, hogy az evangéliumok megírása által azok, akik valóban szabadok akarnak lenni, tehát azok, akik nem különböző hatalmak uszályában érzik magukat biztonságban, hanem tudomásul veszik azt, hogy csak az állapotszerű vértanúság tud egy gyékényen árulni az ÉLET megnyerésével, ezek az emberek lesznek az idők végezetéig a világ világossága. A hegyre épült város, a tartóra tett égő gyertya, s így vonul végig az ember földi történelmén Jézus öröme, sorsa, szenvedése és békéje.

            Szeretettel kérlek benneteket, értsétek meg, én sem voltam különb, mint a Jézus előtti idők prófétái. Nekem sem lehetett olyan rend a fejemben, mint Jézusnak volt, s nem voltak az apostolok sem alkalmasak arra, hogy nekem jézusi rendet felkínáljanak, mivel ez nekik sem volt a fejükben.

            Ma már ti is látjátok, hogy a gondolkodás-átalakítás nem megy máról holnapra. Kétségtelen, hogy ennek nem gyorsítását mozdítottam elő. Erre nem is voltam alkalmas. De Isten SZENT SZELLEME ma is segít nektek abban, ha megfelelő nyitottság és tanulékonyság van bennetek, hogy az általam hirdetett teológia a helyére kerüljön, és az evangéliumokban fellelhető jézusi tanítás fénye megvilágítsa azokat a sötét foltokat, amelyek az én tanításomban gyakran fellelhetők

            Kérem értetek az Atyát, aki ugyanaz tegnap, ma és örökké!' 20 / 1982

 

* * *

 

 

HANG:A római Pápa sem tud mit kezdeni azzal az ismeretanyaggal, mely birtokában van. Nem, mert teológiai ismereteit megfelelőnek gondolja. Így ezek bezárják, s lehetetlenné teszik számára, hogy szabadon tudjon működni benne a Lélek. -  … 1 / 20

 

 

Kérdező: 3. REIKI-mesteremmel problémám van. Nem mond igazat.

HANG: 3. Nem vagyok jelen olyan beavatáson, ahol a beavatás pénzbe kerül! Tanfolyamokért lehet pénzt kérni, de ha csak olyan tanfolyamnak van értelme, ami beavatással is jár, akkor nincs áldásom a tanfolyamon sem! Egy példa: Végezhet valaki teológiai tanulmányokat, s ezekért fizetést is kérhetnek az előadók. De a pappá szentelésért soha! Sok teológiát végzett van, akit nem szenteltek fel pappá! 15 / 1417

 

HANG: … Egyszerűség! Istent a teológia abszolút szimplex-nek nevezi, és joggal!33 / 3389

 

 

Kérdező: 2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb?

HANG: 2. …            Az Unitáriusokkal soha nem fogtok tudni egységre jutni mindaddig, amíg úgy emlegetitek a szentháromságos létemet, hogy abból  Isten egyetlensége nem lesz nyilvánvaló. Kétségtelen, hogy teológusok ezt meg tudják tenni, de nem mindenki teológus. Kerüljétek a teológiai vitákat! Tanuljátok és éljétek azt, hogy SZERETET az Isten! Így lesztek ÉGI BÉKE A FÖLDÖN. Ez nincs ellentétben azzal a kijelentésemmel, hogy nem békét jöttem hozni a földre, hanem kardot (Mt 10.34). Azért nincs, mert az égi béke a földön csak a jó szándékú emberek között lehetséges. Tehát csak azok érthetik ezt meg, akik az alapalázatot birtokolják. Az van az alapalázat birtokában, aki kiáll az általa meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a jobb irányában. De a JOBB mindenkor csak az lehet, ami az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátámasztható. Az nem lehet érv, hogy mondottam: 'Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek (Jn 16.12)'. Azért nem lehet ez döntő érv, mert bár igaz, hogy kibontott formában nem adtam át nektek mindent, de az is igaz, hogy magjában mindent átadtam. Az Általam küldött Szentlélek nem ÚJ evangéliumot hoz el nektek, csupán az Én evangéliumom mondanivalóját fejti ki jobban az idő tengelyén. 40 / 4249