Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyónás feloldozás, áldozás. Lehet gyónás nélkül áldozni? A gyónás és a szentáldozás két, egészen különböző esemény. stb. 3.

2009.05.20

Gyónás feloldozás

 

Kérdező: 2. Akivel együtt élek, azzal nem esküdhetek meg !

HANG: 2. Minden párkapcsolat annyiban hordozza áldásomat, amennyiben tagjai Hozzám segítik közelebb egymást. Ez a döntő! Ha téged nem segít közelebb Hozzám a párod, akkor ő már régen nem a párod! Amíg nem akadályoz a Felém irányuló úton, addig a te hűséged nagyon fontos. De Én senkit nem kényszerítek képtelenségre! Senkinek nem kell együtt élnie azzal, aki állapotszerűen együtt él az ördöggel!

    A JOG-nak nincs lelke! Ezért a legfőbb fórum mindig a lelkiismeret fóruma! Mindenki lelkiismerete alapján lesz boldog, vagy boldogtalan!

   Bizony, helytelenül tetted, hogy nem nézted meg, kihez mész gyónni! Ha már kaptál megfelelő eligazítást attól a kanonoktól, akkor ahhoz kellett volna tartanod magadat. Nagyon nem okos dolog az, hogyha valaki egy orvostól kap megfelelő receptet, akkor utána még más orvossal is ellenőriztetni akarja az előzőt! Örülnöd kellett volna, hogy az a kanonok megfelelően eligazított!

    Drága Gyermekem! Bízzál jobban szívem szeretetében! 22 / 2213

 

 

 

Kérdező: Meddig kell tűrni egy házastársnak társával szemben?

HANG: … Összegezem tehát a fentieket, és megfogalmazok ennek követ-kezményét:

    Csak azok a házasfelek képesek örök hűséget ígérni egymásnak, akik tudatosan komolyan vállalják, és ennek következtében gyakorlatilag valóban alkalmazzák az Általam, Jézus által felkínált kimeríthetetlen erőforrást, vagyis azt, hogy állapotszerűen igyekeznek Általam, Velem és Bennem élni.

     Azok a házasfelek, akik nem így gondolják, azok csak jogi szempontból kötnek felbonthatatlan házasságot, de lelkük mélyén nem! E kategóriába tartozik minden államjogilag felbontott házasság. Éppen ezért, az a fél, aki Általam, Velem és Bennem akarja élni földi életét, semmiféle egyházjogi alapon nem tiltható el attól, hogy szentségi jelenlétemben találkozzék Velem, tehát nem tiltható meg sem a szentgyónástól, sem a szentáldozástól.  35 / 3740

 

 

Polgári házasságban élők feloldozásáról.

 

Kérdező: 1. Feloldozhatók a csupán polgári házasságban élők?

HANG: 1. Engem, Jézus, nem kötnek jogi keretek, de titeket igen. Ezért azok, akik bizonyos jogi akadályok miatt (pl. elváltak és újra házasságot kötöttek) általatok érvényes feloldozásban nem részesülhetnek, Általam, Jézus által, aki belelátok mindenkinek a lelkébe, nagyon természetes, hogy irgalmas szeretetem bűnfeloldó erejét megtapasztalhatják. Egy igazi bűnbánónak ez nem is jelenthet problémát!

    Nincs összekötözött Isten, akit a pap feloldozó szavai szabadítanak fel bűnbocsánatra. Ha így lenne, akkor a szentségek nem az emberekért lennének, hanem az Istenért. Ez  pedig képtelenség!

    Az viszont igaz, hogy jogi értelemben érvénytelen részetekről az a feloldozás, amely a jogi kereteket túllépi. Ezért az, akit jogi előírások akadályoznak abban, hogy a pap által érvényes feloldozásban részesüljön, hitére és őszinte megtérési szándékára támaszkodva fogadja el, hogy Én, Jézus, pontosan olyan tisztává teszem gyónás nélkül is, mintha a legtökéletesebb gyónást végezte volna el. 28 / 2902

 

 

Lehet gyónás nélkül áldozni?

 

 

Kérdező: Valóban nem követhetek el halálos bűnt? Áldozhatok gyónás nélkül?

HANG: Valóban nem követhetsz el halálos bűnt. Még a gondolatáról is mondjál le, hogy ilyenre képes vagy. Nem. Nem vagy képes. Minden további nélkül áldozhatsz, sőt áldozz is gyónás nélkül. Neked meg kell tanulnod, hogy nem a te tökéletességed kettőnk kapcsolatában a lényeg, hanem az Én irgalmam. Ezt csak úgy tudod megtanulni, ha elhiszed Nekem, hogy Én nem törődöm bűneiddel. Én a te boldogságoddal törődöm, s te akkor teszed Nekem és magadnak is a legnagyobb örömet, ha Nekem örülsz, és magad miatt nem bánkódsz. Értsd meg, nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Áldozz minél gyakrabban és gyónjál minél ritkábban. Ez a te gyógyulásod útja.  4 / 331

 

 

Kérdező: 1. Gyónás nélkül nem merek áldozni.

HANG: 1. Sajnos, te nem az irgalmamra akarsz építeni, hanem a te tökéletességedre. Mindaddig, míg bűnök után vadászol, nem tudok veled mit kezdeni, mert Én csak azzal tudok együtt gondolkodni, szólni és cselekedni, aki nem bűneivel foglalkozik, hanem Velem, vagy valami egyébbel.

   Nagyon sajnálom, hogy nem tudom veled megértetni, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Egyetlen olyan eset van, mely Tőlem el tud téged szakítani. Nem, nem a BŰN! Ami tőlem képes téged elszakítani, az az, ha kimondod, hogy nem akarsz az Enyém lenni. EZ AZ EGYETLEN magatartás, melyet tudomásul veszek nálad, és helyben hagyok. Minden más vergődésed az Én számomra nevetséges, szánalmas viselkedés.

   Ti ostoba emberek! Engem nem lehet megbántani úgy, hogy megsértődjek! Pokol lenne az életem, ha így megbánthatnátok! Fájdalmat ugyan tudtok okozni nekem. Olyankor történik ez meg, amikor nem akarjátok magatokat elfogadni irántam való szeretetből olyannak, amilyenek vagytok.

    Az Én fájdalmam olyan, mint amikor egy szülő szenved, mert látja, hogy gyermeke üti saját magát. Amikor tehát lelked mélyén nyugtalan vagy, az azért fáj Nekem, mert Én boldognak akarlak tudni téged, de te annyira hiú vagy, hogy azt hiszed, majd lehetsz olyan tökéletes, hogy örülni tudjak neked.

    Értsd meg! Én nem a te tökéletességed miatt vagyok boldog, hanem azért, mert szeretlek téged. Te bármit csinálhatsz, Én akkor is szeretni foglak. Akkor is, ha te nem hiszel az Én irgalmam végtelen jóságában. Ez a te bajod. Vedd tudomásul, nem tudok segíteni rajtad akkor sem, ha minden nap, minden órában szentgyónást végzel, és akár óránként áldozol is. Ezek komolytalan dolgok nálad, mert nem hiszel irgalmamban.  6 / 450

 

 

 

Kérdező: 5. Áldozhatok-e rendszeres gyónás nélkül?

HANG: 5. Hittanórán tanulnod kellett volna, hogy egyházadnak van olyan kívánsága, miszerint bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ha egyházad kívánságának eleget akarsz tenni, akkor évente egy alkalommal ezt meg kell tenned.

      Ami pedig a szentáldozást illeti, ezt annyiszor teheted, ahányszor erre alkalmad van. Ez sohasem volt lényegileg összekötve a szentgyónással. A szentgyónás  arra való, hogy visszanyerjed lelki egyensúlyodat, ha valami súlyos szeretetlenség következtében azt elvesztetted.

  Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, hogy minden, még a legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát legalább évente egyszer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az egész emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet egyenesbe jönni mindaddig, míg valaki, valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi problémát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, akik évente egyszer sem akarnak papoknál meggyónni, azok gyakran súlyos pénzeket fizetnek ki pszichológusoknak, hogy náluk ugyanezt megtegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán tüneti kezelést tudnak nyújtani.  6 / 487

 

 

Kérdező: 3. Lehet gyónás nélkül áldozni?

HANG: 3. Mivel minden mindennel összefügg, ezért nincs olyan rossz cselekedet, amely ne növelné a szenvedést a világban. Aki tudatosan tesz valami rosszat, s később megbánja, mindenkitől nem kérhet bocsánatot, s így jól jön, hogy van valaki, aki az egész egyház nevében felelősen feloldozhat, vagyis rajta keresztül kinyilváníthatom azt, hogy bűneitek bocsánatot nyertek. A gyónásnak ez a lényege. Ahol a gyónást, a bűnbánat szentségét helyesen szolgálják ki, ott soha nem lesz szüksége a gyónónak pszichológusra, mert Én idegileg mindig rendet teremtek abban, aki megfelelő módon részesül szentgyónásban.

    Meg kell mondanom, hogy azok a rutin gyónások, amelyek ma annyira szokványosak, nem felelnek meg az Általam elgondolt követelményeknek.

    A szentáldozásnak nincs semmi kapcsolata a gyónással. Olyan ez, mint a mosakodás és az étkezés. Mint a takarítás és a vendégfogadás. A vendégfogadás csak akkor igényel feltétlenül előkészületet, ha romokban van a ház. Ha valaki súlyos, halálos sebeket adott önmagának bűnei által, annak fel kell támadnia, s ehhez minden felekezet kialakított valamilyen szertartást, s csak ennek vállalása tudja kinyitni szívetek ajtaját Előttem.

    Abban az egyházban, amelyben a gyónás és áldozás közismert, elég, ha valaki minden esztendőben legalább egyszer vállalja, hogy szentgyónáshoz járuljon. Áldozni nyugodtan áldozhat akár minden nap is bárki, ha nem döntötte össze benső templomát. Elég, ha csupán csendes bűnbánattal, tehát gyónás nélkül, fogad be magába Engem!   24 / 2417

 

 

Kérdező: 2. Nem történik szentségtörés, ha gyónás nélkül áldozunk?

HANG: 2. Minden felekezetben vannak olyan előírások, amelyek vállalásával külsőleg is érzékelhetővé tehető az, hogy valaki valóban hátat fordított a rossznak, és igenli a Velem való élő kapcsolatot.

    Ahol ez gyónás keretében történik, ott ez nem kerülhető ki. Olyan katolikus nincs, aki soha nem végez szentgyónást, pedig végezhetne, és katolikusnak gondolja magát. Olyan katolikus van, aki különböző jogi akadályok miatt (pl. második házasság) nem gyónhat, csak a halálos ágyán, vagy külső körülmények (pl. megfelelő pap hiányában nincs lehetősége) akadályozzák, hogy elvégezze a szentgyónását. Ilyen esetekben, ha őszinte bűnbánatot tart, akkor Én, Jézus, örömmel ölelem őt Magamhoz. Engem nem akadályozhatnak sem jogi korlátok, sem külső körülmények abban, hogy szentségi jelenlétemmel meg ne tudnám örvendeztetni azt, aki vágyakozik a Velem való szentségi találkozásra.

  Van szentségtörés. Minden olyan szentségfelvétel, amely rossz szándékból, pusztán emberi szempontok, egyéni hiúsági, anyagi és egyéb méltatlan érdekek alapján történik, szentségtörésnek minősül. 25 / 2448

 

 

Kérdező: 1. Halálos bűnökkel áldoztam.

HANG: 1. Ne félj Tőlem, a te Jézusodtól! Aki Engem, Jézust, szívesen befogad magába, annak lelkében feltétlenül rendet teremtek! Sokkal nagyobb az Én szeretetem annál, semmint ne tudnám azt, amit ti halálos bűnnek neveztek, teljesen megszüntetni mindenféle szentgyónás nélkül is! Az Én szentségi jelenlétem olyan isteni erőt áraszt, amely mindenre képes annak érdekében, hogy a jó szándékú lelkeket szerető Szívemre öleljem! Ne félj hát Tőlem! 29 / 2903

 

 

Kérdező: 1. Csak Istennek gyóntam, és úgy áldoztam. Bűn ez?

HANG: 1. A katolikus egyház előírása szerint annak, aki ehhez az egyházhoz tartozik, évente legalább egyszer el kell végeznie szentgyónását egy felszentelt papnál. Más egyházakban más előírások vannak, amelyek a bűnök megbocsátását érintik.

    A bűnbevallás nem Isten miatt fontos, hisz Isten e nélkül is tudja bűneidet, hanem amiatt, mivel minden bűn olyan szeretetlenség, önzés, amely erkölcsileg fertőzi az egész világot. Mivel az egész világtól senki nem kérhet bocsánatot, ezért egy kijelölt személy vállalja a többiek nevében azt, hogy kinyilvánítja a megbocsátást.

   Bűneitek fájnak ugyan Istennek, de nem azért, mintha Neki ártana, hanem azért, mert szeret benneteket, és nagyon szenvedi azt, hogy nem akartok boldogok lenni úgy, ahogy Ő ezt kigondolta számotokra. Az követ el bűnt, aki Isten szándéka ellenére akar boldog lenni!

    A szentáldozás nem áll lényegi kapcsolatban a gyónással, amint a mosakodás sem áll lényegi kapcsolatban az étkezéssel.

    Aki komolyan vesz Engem, Jézust, az úgyis rendezni fogja lelkét úgy, ahogy saját egyháza azt megkívánja tőle.  29 / 2937

 

 

A gyónás és a szentáldozás két, egészen különböző esemény

 

Kérdező: 1. Áldozhatom-e mindig gyónás nélkül?

HANG: 1. A gyónás és a szentáldozás két, egészen különböző esemény! A te egyházadban van olyan egyházi törvény, hogy bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és az oltáriszentséget legalább húsvét táján magadhoz vegyed. Egymástól függetlenül, bármelyiket lehet bármikor elvégezni! Föl szoktátok osztani ugyan bűneiteket súlyos és kevésbé súlyos bűnökre, e ezek között a határeset annyira szubjektív, hogy nincs sok értelem ezen rágódni.

   A helyes megoldás az, ha valaki választ magának egy olyan gyóntatót, akihez havonta, negyedévenként elmegy, és elmondja azt, hogy az utolsó találkozásuk óta miben és milyen mértékben volt szeretetlen. Az ilyen beszélgetéseket nem lehet olyankor végezni, amikor tömeges gyóntatás van, mint pl. első-pénteken, vagy valamilyen nagyobb ünnep előtt.   29 / 2926

 

 

Kérdező: 3. Bűn-e, ha gyónás nélkül minden vasárnap áldozom?

HANG: 3. A szentgyónás évente egyszer azért ajánlatos, mert szinte óhatatlan, hogy egy év alatt ne vétkezne valaki a szeretet ellen. Ezen kívül a szentgyónás csak akkor kötelező a te vallásodhoz tartozóknak, ha súlyosan vétettek a szeretet ellen. A szentgyónás és a szentáldozás két egészen különböző esemény. Az egyiknél inkább a nagytakarításon (szentgyónás) van a hangsúly, a másiknál inkább a vendégfogadáson (szentáldozás), de mindkettő találkozás Velem, a te Jézusoddal, csak más és más célból. 39 / 4227

 

 

 

Kérdező: 2. Áldozhatok minden vasárnap, gyónás nélkül is?

HANG: 2. A szentgyónás és a szentáldozás nincs összefüggésben egymással! Aki havonta szentgyónást végez, annak ne legyenek problémái a gyakori szentáldozással kapcsolatban.  35 / 3688

 

 

HANG: De ne kössétek össze a szentgyónást a szentáldozással. A kettő között még nagyobb különbség van, mint a mosakodás és az étkezés között. A különbség olyan, mint a fürdés és az étkezés között. Nyilván nem kell mindig megfürödnie annak, aki étkezni akar! Gyónásra tehát csak akkor van szükség feltétlenül, amikor valaki azt éli meg, hogy egyedül képtelen megtisztítania magát.  … 29 / 3013

 

* * *

Van olyan, hogy botrányt okozna, ha áldozni látnák.

 

Kérdező: 3. Áldozhatok gyónás nélkül?

HANG: 3. Az nem jelent semmit az erkölcs porondján, hogy valaki hiszi vagy nem hiszi a reinkarnációt. Jogosan egyetlen pap sem foglalhat ezzel kapcsolatban erkölcsi álláspontot. Tehát nem mondhatja azt sem, hogy bűn, ha valaki hisz ebben, és azt sem, hogy erény, ha valaki hisz ebben.

    A gyónás egy olyan formája a kegyelem áradásának, amelyben szeretetlenségeitől való megtisztulását élheti át az, akinek ez a Velem való találkozás rendelkezésére áll. Természetesen Én nem vagyok megkötözve a gyónás szentségével. Tehát enélkül is tudtotokra tudom adni, hogy bűneitek meg vannak bocsátva, vagy nincsenek megbocsátva. A szívbéke biztos jele annak, hogy bűneid meg vannak bocsátva. Bennem csak az tudja megtalálni szíve békéjét, akiben Én otthonra találtam (János 14;23)!

    A szentáldozással kapcsolatban tanítványaimnak elmondtam, hogy számukra ez azért lehetséges, mert ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás hatására. Tanításom elfogadásának ma is lélektisztító ereje van!

   Van azonban olyan, hogy valaki botrányt okozna, ha áldozni látnák, mivel senki nem lát bele a másik lelkébe, s vannak olyan jogi keretei a szentáldozásnak, amelyek viszont nyilvánosan közismertek. Ha pl. valaki nem templomban kötött házasságban él, annak nem ajánlom, bármennyire is tisztának érzi magát lelkileg, hogy olyan helyen áldozzon, ahol megbotránkoznának rajta.  16 / 1537

 

* * *

 

A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt lelkiismeretével össze tudja egyeztetni.

 

Kérdés:  Beteg vagyok, és probléma számomra, hogy gyónás nélkül menjek áldozni.

HANG: Akár beteg vagy, akár nem, ha probléma számodra a gyónás nélküli áldozás, akkor csak azt ajánlhatom, hogy minden szentáldozás előtt végezzél szentgyónást.

    A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt lelkiismeretével össze tudja egyeztetni.

    Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, hogy ne járuljon szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit képviselője nem tartja jónak!

 Én, Jézus, nem a speciális hitnek, amely felsorakozik a különböző vallások sorában, hanem az univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek vagyok hirdetője és elkötelezettje, amely hit hiszi azt, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és elvárja másoktól is, hogy embernek nézzék, ugyanakkor tudja azt, hogy más embereket, függetlenül hitüktől, hová tartozásuktól, embernek kell tartaniuk.

   Mindaz, aki hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, mégpedig a lényeget tekintve állapotszerűen, és őszinte bűnbánattal fordul felém, nyugodtan járulhat szentáldozáshoz!   39 / 4163

 

 

Gyónás, áldozás

 

Kérdező: 3. Kell gyónnom, áldoznom? Vezet több út is Istenhez?

HANG: Igenis, kell GYÓNNI! Mindenkinek kell gyónni. Van olyan, aki szüleinek, van aki barátjának, van aki házastársának, van aki orvosának, van aki pszichológusnak gyón, csak olyan nincs, aki senkinek sem gyón. Ha valaki nem tudja kiadni magából azt, ami lelkileg megterheli, az előbb-utóbb a bolondokházában köt ki.

   Szerintem, az teszi legjobban, aki egy lelkipásztornál gyón, mert ez szokott a legdiszkrétebb és lelkileg legeredményesebb lenni. Persze, meg kell válogatnod, hogy kit kérsz föl erre. Egyre kevesebb ilyen lelkipásztor van, de van! Ne dőlj be az olyan általánosításoknak, hogy a papok ilyenek, meg olyanok. Van közöttük ilyen is, és van olyan is. Ismétlem: NAGYON fontosnak tartom a GYÓNÁST!

   A szentáldozásban pedig annyira jelen vagyok étel formájában, hogy Én, aki igazán tudtam, hogy mit beszélek, azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfia testét, abban nem lesz élet! Mert az Én testem valóban étel! /Jn. 6:53/, de érdemes az egész János 6-ot elolvasnod.

   Ha már egyszer a tekintélyelv alapján akarsz igazság birtokába jutni, akkor inkább Én legyek tekintély előtted, mint az a szemtelen szellem, aki bolondját akarja járatni veled.

   Te azt csinálsz, amit akarsz, de Én biztos, hogy nem ajánlom neked azt az említett szeánszot. Az a közösség nincs jól kitisztítva!  8 / 614

 

 

 

Kérdező: 3. Gyónásról, szentáldozásról mi a HANG véleménye?

HANG: Gyónásról már több alkalommal beszéltem. Minden embernek szüksége van gyónásra. Vagy házastársnak, vagy jó barátnak, vagy egy pszichológusnak, vagy lelkipásztornak, de kell, hogy elmondjá­tok valakinek azt, ami szíveteket nyomja. Az kétségtelenül probléma, hogy kevés a jó gyóntató. Ha tudsz találni egy jó gyóntatót, akkor nem félni fogsz a gyónástól, hanem kifejezetten kívánni fogod azt.

   Ami pedig a szentáldozást illeti, hát arról egyértelműen azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfiának testét, abban nem lesz élet(János 6;53). Akinek lehetősége van arra, hogy így találkozzék Velem egy falat kenyérben, és nem él ezzel a lehetőséggel, az nem akármilyen jót mulaszt el életében. Én valóban így is itt maradtam köztetek. Aki pedig különböző jogi akadályok miatt nem áldozhat, nem vehet úrvacsorát, az, ha vágyaiban helyet ad ennek a vágynak is, akkor Én feltétlenül elárasztom őt így is Önmagammal. Ezt nevezitek ti lelki-áldozásnak. 9 / 763

 

 

Kérdező: 1. Oly nagyon fontosak a szentségek?

HANG: 1. Sok dologban igazad van, de csak részben! A különböző szentségek az Én ruháim, amelyekben közöttetek maradtam azért, hogy bizonyos célok érdekében segítselek benneteket, hogy a végső CÉL, a Velem történő színről színre látás számotokra elérhető legyen.

    Nélkülem nem lehetsz ember! Nélkülem csak embertelen ember lehetsz! Szentségek nélkül lehet emberi cselekedeteket véghezvinni, de emberséges életet nem lehet élni. Persze, a butaság mindenkit felment a felelősség alól.

   Igaz, a szentségek - keresztelés, szentáldozás, gyónás stb.- nem automaták, tehát ezeket is lehet rosszul alkalmazni, és mivel minden rossz egy elrontott jó, a szentségekkel való helytelen kapcsolat inkább árt, mint használ. De egy fát nem az árnyékáról kell megismernetek, hanem gyümölcseiről, és azok a SZENTEK - gondolok most a jelen korban is élő kalkuttai Teréz anyára, aki szentségi jelenlétem nélkül, napi szentáldozás nélkül,  el sem tudná képzelni az életét, - azt igazolják, hogy a szentségek helyes használatának csodálatos hatásai vannak.

   Itt említem meg, hogy a HANG-médiumom sem tudná elképzelni életét napi szentáldozás nélkül!  12 / 1060

 

 

Kérdező: Nagyon viszontagságos volt eddigi életem. Mivel elváltam, és most élek valakivel, ezért nem gyónhatok. Jelen életem gondjait szeretném csökkenteni, de nem tudom hogyan. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez!

HANG: … A gyónás, áldozás valóban nagy kegyelmi források a katolikus egyházban, de e kegyelmi forrásokat általában nem szokták megfelelően használni azok, akik jogilag élhetnek ezekkel.

   Azt semmiképpen sem szabad gondolnod, hogy el vagy zárva Tőlem, mivel e források nem állnak rendelkezésedre! Hidd el, hogy imáidban annyira közel kerülsz Hozzám, hogy akkor sem kerülnél közelebb, ha gyónhatnál, áldozhatnál! Mindig a szív tiszta szándéka a döntő, és nem a szertartás!   14 / 1340

 

 

 

Kérdező:  1. Isten szólított fel engem szentgyónásra, szentáldozásra?

HANG: 1. Mindenkor Isten szólít meg téged, amikor lelked rendezéséről van szó. Az általad említett rózsafüzér imádsága közben szintén Isten éreztette veled, égi édesanyád közbenjárására, hogy nagyon szeret téged.  36 / 3757

 

 

Kérdező: 2. Jól teszem, hogy gyónok és áldozok?

HANG: 2. Természetesen jól teszed. A szentségi módon való találkozás Velem, a te Jézusoddal mindig áldás a ti életetekre. E szentségi találkozás örömteli megélését növelheted magadban, ha a fent említett tanulásban értelmed, szíved jobban kinyílik felém!  43 / 4732

                                                            * * *

 

 

Keresztelés, templom, gyónás, áldozás

 

Kérdező:   Jézusom! Egyik testvérem súlyos lelki problémákkal küzd. Kérlek, segíts rajta!

  Problémáinak egyik gyötrő kérdése így hangzik: Miért kell ragaszkodnunk a katolikus Egyházhoz?

HANG: Attól még senki nem lett keresztény, hogy megkeresztelkedett. Keresztény mindenki csak a Mellettem hozott döntése következtében lehet. Az jó, ha e döntését lepecsételi valaki egy szertartással, de maga a szertartás, a pecsételés önmagában nem hordoz értéket, ha a semmit pecsételi, ha látszatot pecsétel.

    Még az sem elég, ha valaki vállalja a gondolkodás- átalakítást. Ez szinte minden gyónásban megtörténik. Még elkezdeni sem elég a gondolkodás-átalakítást. Bár ez megtörténik minden igazi megtérés-kor. Döntően fontos az, hogy ezt sohase hagyja abba az, aki vállalta. Fontos az, hogy állapotszerűen akarjon tanítványom lenni az, aki elfogadott Engem urának, megszabadítójának. E téren sokkal fontosabb a tanulás, mint az imádság. 

   Gyermekem! Számodra biztosan elég, ha néha elmégy templomba. Még a látnok Vicka Medjugorjében is azt mondta az őt kérdezőknek, hogy akkor megy templomba, ha szükségét érzi, és nem tette hozzá, hogy kivéve a vasárnapot.

   Ne feledd: a szívedben lakom! Te magad vagy az Én igazi, élő templomom, ahol tényleg otthon érzem Magamat.

   Neked ki kell korrigálnod mindazt a helytelenséget, melyet mások gyermekeid lelkébe beleszórtak. Reám, Egyházamra, gyónásra, szentáldozásra hivatkozva, már sok nyomorúságot követtek el Ellenem azok, akik azt hitték, hogy Nekem tesznek ezzel szolgálatot.

   Ha pedig valaki többre tartja a pénzt, mint egy lelki-csokrot, hát attól igazán nem lehet elvárni, hogy Engem képviseljen. E téren bizony vállalnod kellene a lelki-csokor melletti helytállást, ennek minden negatív következményével együtt.

   Minden vallási ceremónia, minden külső szentelmény, csak akkor és annyiban fog lelked javára válni, amennyiben Felém fordított belső szemeidet, füleidet.

   Függetlenülnöd kell mások véleményének súlyától. Ezt csak egy úton érheted el. Jobban ki kell nyílnod Felém. Minden más ennek legyen következménye.

  Tehát Felőlem kell érdeklődnöd. Anyóstól, apóstól, rokontól, baráttól, paptól, nem-paptól meg kell kérdezned: mi a véleményük Rólam, mennyire ismernek, hogyan értelmezik tanításomat, mit jelent jelenlétem hétköznapjaikban, stb. Ezt jelenti tehát az, hogy jobban kinyílsz Felém.

   Gyermekem! Neked is sokszor el kell mondanod: "Mi ez az örökkévalósághoz képest!?", "Jézus szeret engem, és nekem ez mindennél többet ér!"  1 / 76

 

 

Kérdező:  2. Hittem a kommunizmus bukásában.

HANG: 2. … Nekem nincs küldetésem a történelemhez! Nekem az egyes emberhez van küldetésem. A történelem nemcsak rajtatok csinálódik, hanem azt ti csináljátok is magatoknak. E sugallt kijelentés: 'Az Istent szeretőknek minden javukra válik!', annyit jelenet, hogy azok számára, akik nemcsak befogadnak (szentgyónás, szentáldozás), hanem engednek működni is magukban, tudom úgy formálni a külső eseményeket, hogy az javukra váljék. De ez nem azt jelenti, hogy egyre jobbak lesznek enyéim számára a körülmények, hanem azt, hogy egyre hasznosabbak! … 18 / 1760

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Recently constructed cavities, echocardiography hepatobiliary knees.

(owacoyiihm, 2019.06.11 17:42)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - 23 <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> zom.hqpd.hang-osszefoglalo.eoldal.hu.bfm.fo http://mewkid.net/buy-prednisone/

spiroif@yandex.ua

(Jaross Andor, 2011.09.07 15:46)

A lányomnak právoszláv férjt van, civil házaságkötésben él, ortodox tempolmba jár mert ahol él más nincs. Eljött hozzám és gyonni akrt meg áldozni. A római katolikus papunk nem engedte áldozni és nem adot feloldozást mert ntm él a férjével egyházi házasságkötésben. Római katolikus egyházban volt keresztelve.A kérdés: melyik kánon tiltja az ilyen helyzetben lévő híveket az áldozástól?