Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hittankönyv

 


Kérdező: Az élet kardinális kérdései foglalkoztatnak.

HANG: Az értelemmel bíró teremtett lényeknek három kardinális problémája lehet. Az első a TEREMTÉS. A második a SUGALMA­ZÁS. A harmadik a MEGTESTESÜLÉS. E három közül sorrendben a harmadik az első. Az előző kettő EZÉRT van. Mit jelent  az Istennek ez a  három megnyilvánulása?

  A teremtés, az Isten abszolút tökéletessége oldaláról nézve szükségszerű megnyilvánulás, mivel a lét, pozitív értelemben több, mint a nemlét. De az is szükségszerű Isten oldaláról nézve, hogyha teremt, akkor önmagához méltó tökéletességet kell teremtenie. Ez pedig csak Ő maga lehet. Tehát a MEGTESTESÜLÉSBEN Neki, magának kellett megteremtményesülni. Ennek pedig morális előkészítése volt a sugalmazás, mely ugyan meg nem szűnt a teremtéssel, de más tartalmat kapott általa.

    Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ezért így hangzott: "Betelt az idő."(Mk. 1: 15). Velem elérkezett a világvége!  Általam, Velem és Bennem már mindenki tudhatja, ha akarja, hogy hogyan néz ki a tökéletes, boldog ember. Példát adtam nektek. Minden problémátokra megoldás vagyok. És csak ÉN vagyok megoldás. Senki más! Bennetek élek

(Jn. 14: 23)! Közöttetek élek (Mt. 18:20)! Ha valóban érdekelnek azok a kardinális kérdések, melyek boldogságod alappillérei, akkor akarj jobban megismerni Engem. Megismerhetsz az evangéliumokból, a szívedből, a józan eszedből, a körülötted és benned megtapasztalható történésekből. Van országotokban egy hittankönyv, melyből szintén tiszta képet kaphatsz Rólam. Címe: MERRE MENJEK?

     Barátom! Kérdésedre szívesen közöltem veled az előző gondolatokat. Bízom benned!"  6 / 441

 

 

Kérdező: MIÉRT ZAVARÓ MOST BENNEM A HANG?

            Régebben szólt bennem egy tiszta HANG. Most pedig zavaró e hang bennem.

HANG: Egy mulasztás következménye az, ami most benned van. Elmulasztottad kiépíteni magadban azt a szűrőt, amely nélkül az Én hangomat képesek elnyomni azok a zavaró állomások, amelyek a szemtelen szellemek szemtelenkedései.

   Ha valaki azt akarja, hogy tiszta maradjon benne az Én hangom, akkor komolyan kell vennie a TANULÁST!  Tanítványom csak az lehet, aki komolyan tanulni akar Tőlem!

   Átgondoltan kell olvasnod az Evangéliumaimat, a Bibliát, a HANG könyveket, a "Merre menjek?" hittankönyvet és ezekhez hasonló szellemi kincseket. Ha ezt teszed, akkor kitisztul benned az Én hangom, és megszűnik minden zavaró állomás negatív hatása. Ezt a munkát nem spórolhatja meg senki, ha tanítványom akar lenni.

 Tanítani pedig csak az taníthat az Én segítségemmel, aki vállalja, hogy tanítványom legyen! Fontosak a megtapasztalások is, de a legfontosabb a tanítvánnyá levés, tevés, tehát a tanulás!

   Ha a fent említett forrásokat használod, s az említett könyveket beszélitek át az általad említett csoportban, akkor az Én jelenlétem termékennyé válik számotokra, és gazdagodni, fejlődni fogtok Általam!

   A rendszeres tanuláshoz komoly önfegyelem kell! Ehhez feltétlenül megadom a szükséges ERŐT, ha valaki felvállal Engem!

   Irántad való nagy szeretetem nem üres szavakból áll, hanem olyan tevékeny erőátvitelből, amely megsokszorozza erődet, és képes megteremteni benned a tisztánlátás karizmáját.

   Vállald tehát úgy a tanítás útját, hogy annak forrása tanulás legyen. Mégpedig az Általam és Velem az Engem megjelenítő tanulásé. 17 / 1673

 

 

Kérdező: 1. Rettegésből áll az életem. Hogyan imádkozzam?

            2. Gyermekemnek ájulásos rohamai vannak.

HANG: 1. Vannak olyan alapvető igazságok, amelyek ismerete nélkül képtelenség bárkinek is tartósan megtalálnia szíve nyugalmát. Csak annak az életébe tudom beleültetni az Én szívem békéjét, aki ezekkel az igazságokkal nemcsak szóba áll, hanem törekszik építeni is ezekre.

   Ilyen igazság e kijelentésem: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítlek titeket. Vegyétek magatokra az Én igámat, és tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. A Én igám hasznos, és az Én terhem könnyű!"(Máté 11;30).

   Fenti kijelentésem három lényeges mozzanatot tartalmaz. Az egyik az, hogy Hozzám kell jönnie annak, aki Velem valóban találkozni akar. Vagyis el kell kezdenie úgy beszélni Hozzám, mint amikor valaki vaksötétben beszél barátjával, akit nem lát, de akiről tudja, hogy jelen van.

   Emellett vállalnia kell, hogy úgy beszéljen önmagához, ahogy az őt építi, buzdítja és vigasztalja. Ilyenkor el kell hinnie, hogy az ilyen gondolatokat én sugallom neki, mivel minden építő, buzdító és vigasztaló gondolatnak a forrása Én vagyok!

   A másik mozzanat az, hogy tanulmányoznia kell az Én tanításomat, főleg az evangéliumok alapján. De nagyon jó könyv a "Merre menjek?" című hittankönyv is erre a célra. Csak ezen az úton ébredhet rá mindenki arra, hogy mit is jelent e kijelentésem: az Én igám.

     Amíg valaki ezt nem tudja, addig nem tudja magára sem venni azt. Tehát Engem, mint UTAT kell vállalnia annak, aki szívbékére vágyik. A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a lehetőségekhez képest megvalósítható segítés vállalására legalább elvben IGEN-t kell mondania annak, aki az Én igámat magára akarja venni, aki az Én békémben akar részesülni. Ez az ÚT azonos Velem!

   A harmadik mozzanat egy olyan alázatnak a megélése, amely minden megpróbáltatást vállal azért a jóért, amit megismert, s ugyanakkor nyitott arra, hogyha jobbat ismer meg, akkor azt fogja vállalni. Tehát vállalja azt a rugalmasságot, amely szükséges ahhoz, hogy valaki egy jót leváltson egy jobbra. Nyitottság nélküli alázat nem létezik!  23 / 2285

 

 

Kérdező: ELVESZÍTETTEM MINDEN REMÉNYEMET.

            Letargikus, kiábrándult és céltévesztett vagyok.

HANG: "Helyes! Az általad megfogalmazott három, negatív tartalmú szó talán rá tud venni téged arra, hogy ráébredj a gondolkodás-átalakí­tásnak mérhetetlen fontosságára!

    Én, Jézus, megjelentem közöttetek a földön úgy kétezer évvel ezelőtt. Most ne azon okoskodj, amin feltétlenül okoskodni fognak többen is, akik a HANG 25-dik könyvében olvassák e sorokat, mondván, nem kétezer éve, hanem már pár évvel több annál. Mondom, ne ezen okoskodj, de igenis érdemes elgondolkodnotok azon, hogy vajon miért rendeztem úgy a dolgokat, hogy ne tudjátok pontosan a születésem dátumát?! Megmondom! A születésem TÉNYE a fontos! Azért rendeztem így mindent, hogy főleg ne a mikor-ral foglalkozzatok, hanem a miért-tel!

    Pontosan azért jöttem közétek, hogy ne csak ábrándozhassatok arról, milyen jó is volna tudni, hogy hogyan kell másképpen gondolkodni, hanem ennek megvalósítására lehetőséget is adjak nektek.

    Amíg nem jöttem közétek, addig csak egy lehetőségetek volt. Úgy kellett gondolkodnotok, ahogy a fölöttetek trónoló hatalom azt megkívánta. Az erő világában mindig annak szokott igaza lenni, aki erősebb!

   Amióta Én, Jézus, eljöttem közétek, azóta két lehetőség között választhattok. Az egyik az előbb említett, tehát, ' aki erősebb, adjunk mindig annak igazat', vagyis behódolás a mindenkori hatalomnak, a másik pedig az, hogy van lehetőségetek szóba állni Velem, Jézussal!

   Ne érvelj azzal, hogy minden egyház másképpen mutat be Engem. Egyházakon keresztül soha nem jutsz el Hozzám! Az egyház, kivétel nélkül mindegyik, olyan, mint egy képkeret, és egyik sem azonos a képpel, tehát Velem! Igen, az Egyház az Én Titokzatos Testem. De Én nem vagyok titokzatos! Én ÚT vagyok, aki tisztán és világosan bemutatkozom annak, aki vállalja Értem azt az életáldozatot, amelyre Lelkem őt bensőleg indítja. Vagyis szóba áll azzal az új paranccsal, amit Én adtam nektek (János 13;34).

    Mondhatod erre, hogy ez szubjektivizmus. Feltétlenül az! Csak szubjektív mennyország van! Mennyország nincs mennyországban lakók nélkül! Mint ahogy pokol sincs pokolban lakók nélkül!

    Már annyiszor megfogalmaztam, de a te kedvedért újra megfogalmazom: A nemártás, megbocsátás, segítés, ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT! Ez az ÚT az egyetlen állapota annak az erkölcsi igazságnak, hogy szeretnetek kell egymást úgy, ahogy Én szerettelek benneteket. Így vagyok az IGAZSÁG. Életre csak annak van jogos reménye, aki tudomásul veszi, hogy az ÚT, az IGAZSÁG velejárójaként vagyok Én az ÉLET! Bár e három együttesen vagyok Én, de a földi életben gyakorlatilag az ÚT-ra kell tennie a hangsúlyt annak, aki ÉLNI akar!

   A Bibliában az evangéliumok és a "Merre menjek?" hittankönyv segíthet benneteket a legjobban, hogy ne csak Rólam tanuljatok, hanem ENGEM tanuljatok, vagyis a gondolkodás-átalakításban. 25 / 2491

           

 

Kérdező: 1. Mi küldetésem célja?

HANG: 1. Mint tudod, minden olyan küldetés, amely Tőlem, Jézustól ered, egyetlen célja a szeretni tanítás. Az ehhez szükséges szellemi és gyakorlati forrásokat Én, Jézus nyújtom, de neked kell ezeket meglátnod, hogy közösen Velem együtt tudjuk alkalmazni.

   Szellemi forrásként az evangéliumok és a "Merre menjek" hittankönyvek állnak a legelőkelőbb helyen. (Természetesen a HANG-könyvek is!) Feltétlenül fontos forrás még az, hogy értelmes, Engem, Jézust szerető emberekkel rendszeresen beszélgessetek az előbb említett forrásokról.

  Az említett forrásokhoz kell mérni azokat a könyveket, amely Velem foglalkoznak.

  Gyakorlati forrás a reggeli és esti ima-párbeszéd Velem, Jézussal, és minden emberi kapcsolat, amelyben lehetőséget látsz arra, hogy kimutatva szeretetedet, szeretetünket, a szeretni tanításra rá tudd hangolni magadat. 26 / 2622

 

 

Kérdező: 1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése?

HANG: 1. Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tudja kiszűrni az ártó erők ügyeskedéseit jelen világotok szellemi kaotikus kavalkádjából. Jelenleg országotokban a KIO (Keressétek az Isten Országát) tanulmány és "Merre menjek" hittankönyv adnak legjobban eligazítást e téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésének adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges alázat és megfelelő tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Ismétel: SENKI!   27 / 2681

 

 

Kérdező: BÖLCSESSÉGET KÉREK A NEVELÉSHEZ.

            1. Mi adható át 9, 10 éves gyerekeknek a HANG-ból?

            2. Szeretnék lelkileg jobban fejlődni.

HANG: 1. A gyermek nem kis felnőtt! Ezért nem szabad sokat foglalkoznotok velük! Arra kell törekednetek, hogy minél több időt kapjanak az eddigi életükben kapott ismeretek feldolgozására. Ha egy gyermek minél többet van hasonló korú társai körében, annál jobban képes egészségesen fejlődni. A felnőtt akkor tesz legtöbbet és legjobbat gyermekének, ha keveset foglalkozik vele, és szinte észrevétlenül tartja gyermeke életét kontroll alatt.

    Bőven elég, ha egy gyermek, aki már tud olvasni, hozzájut egy hittankönyvhöz, s az általa problémának mutatkozó dolgokról kérdezi a felnőtteket. Az a gyermek, aki még nem tanult meg olvasni, bőven rendelkezik olyan fantáziával, amellyel kevés szóból is gazdag ismeretanyagot tud kibányászni.

    A felnőtt-gyermek kapcsolatban feltétlenül meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy egyre tisztábban felismerje szabadságának határait, vagyis arra, hogy tettei következményeiért mennyire felelős. Az semmiképpen sem okos magatartás, ha a szülő akkor is magára akarja vállalni egy gyermek tetteinek következményét, amikor és amiben a  gyermek maga is felelősnek érzi magát.

    A lelki érettség szintjén jobb, ha a felnőtt akar tanulni a gyermektől, mint ennek ellenkezője (Lukács 18;17).

    2. Az evangéliumaim és a "Merre menjek?" hittankönyveket (természetesen a HANG-könyveket is), a legalkalmasabbaknak tartom arra, hogy szellemileg és lelkileg is növekedni tudjatok abban a tisztánlátásban, amelyre annyira szükségetek van ahhoz, hogy másoknak is "világítani" tudjatok.

    Én vagyok a világ világossága! Ti annyiban vagytok világosság, amennyiben azonosulni tudtok tanításommal, életemmel. Annyiban tudtok tanításommal azonosulni, amennyiben ez rendelkezésetekre áll. Ma minden valamire való felekezet Rám hivatkozik, s állandóan marják egymást. Csak azt képes Velem, mint ÚTTAL találkozni, aki képes leoldani magáról azokat az intézményes sallangokat, amelyek az emberi tekintélytisztelet hangoztatásával nem Engem, csupán Rólam tanítanak. Engem az előbb említett könyvekben találhattok meg legegyszerűbben.

    Küldöm a címét annak, akitől megrendelheted a "Merre menjek?" című könyvet. Az evangéliumaimat minden Bibliában megtalálhatod.  27 / 2732

 

 

Kérdező: 3. Hogyan lehet a Veled való kapcsolatot erősíteni?

HANG: 3. E harmadik kérdésedre feltétlenül fontos, hogy olyan választ adjak, amely mindennél fontosabb! Igen. Ha a Velem való kapcsolat erősödik, akkor az egész földi életed olyan értelmet kap, amely az örök életednek is megfelelő alapul szolgál!

    Bizonyára nem mondok újat, ha azt mondom, hogy az imádság és a tanulás szárnyain lehet Hozzám, a te Jézusodhoz repülni. Egy szárnnyal nem lehet repülni. Abból csak beteges pörgés lesz. Mindkét szárnyra szükséged van, és mindkettőre pótolhatatlanul!

   Időben a tanulásra tenném a hangsúlyt, mert mindenki csak olyan rendet tud imával átültetni a szívébe, amilyet kialakított a fejében. A tanulás nem más, mint az Én evangéliumaim tanulmányozása, akár egyedül, akár másokkal. Akár a Szentírásból, akár a "Merre menjek" hittankönyvből.

   Az imádságban a dicsőítő imára kell tenned a hangsúlyt, ha látni akarod, hogy mennyire szeretlek. Igen, mert a dicsőítő, a hálálkodó ima olyan benső szemeket tud nyitni, amelyekkel ráláthatsz lelked gazdagságára, s örömforrást tud nyitni így benned a Szentlélek!  28 / 2809

           

 

Kérdező: 3. Szeretnék tisztábban látni!

HANG: 3. A tisztánlátás nem adomány, hanem következmény. Következménye a rendszeres tanulásnak és a rendszeres imának.

   Az evangéliumaim és a "Merre menjek?" hittankönyv a legalkalmasabb eszközök arra, hogy rendet tudjatok teremteni a fejetekben. Aki ezt vállalja, az megtapasztalja, hogy ennek következménye a tisztánlátás!  28 / 2845

 

 

Kérdező: 2. Jobban szeretnélek szolgálni.

HANG: 2. Rendszeresen kell foglalkoznod olyan könyvekkel, mint az evangéliumaim, a "Merre menjek?" hittankönyv és a HANG-könyvek. Ezen kívül keresned kell azok társaságát, akik szintén tanulni akarnak Tőlem és Engem. E mellett pedig rendszeresen kell imádkoznod, vagyis elbeszélgetni Velem, Jézussal, főleg saját szavaiddal.

    Ha ezekhez tartod magad, akkor állandóan fejlődni, növekedni fog benned az az Isten országa, amelyet Én, Jézus elhoztam közétek, hogy bennetek gyökeret tudjon verni.  28 / 2846

           

 

Kérdező: 2. Szeretnék tanítani Téged, Uram!

HANG: 2. A tanításnak feltétlen feltétele a tanulás! Akár az evangéliumok, akár a "Merre menjek?" hittankönyv, akár a HANG-könyvek tanulmányozása, ezek mind-mind nagyon alkalmasak arra, hogy jó irányban valósítsátok meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre nyilvános működésem kezdetén felszólítottalak benneteket (Márk 1;15). 30 / 3062

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék kapcsolatban maradni, élni a jó szellemekkel.

HANG: 1. Te, mint írod, belülről alakultál, fejlődtél olyannak, amilyen vagy. Munkahelyed nem elégíti ki lelki igényeidet. Nagyon természetes tehát, hogy kapcsolatot szeretnél kialakítani azokkal az égi lényekkel, akik boldog, élő kapcsolatban vannak Velem, a te Jézusoddal.

    Semmi akadálya annak, hogy ez a kapcsolat kialakuljon. A HANG 1. kötetében található párbeszédima nagyon alkalmas arra, hogy égi lényekkel kapcsolatba kerülj. Ha őrangyalodat szólítod meg, akkor ő fog szólni hozzád, természetesen a te gondolataidon keresztül. Ha Édesanyámat, Máriát szólítod meg, akkor ő fog párbeszédet kezdeni veled. Ha Engem, Jézust szólítasz meg, akkor Én, Jézus, fogok szólni hozzád.

Ha az ilyen párbeszédimával párhuzamosan foglalkozol akár az evangéliumokkal, akár a "Merre menjek?" hittankönyvvel, akár a HANG könyvekkel, akkor biztos lehetsz abban, hogy e párbeszédima: HITELES! Sokkal jobban szeretlek, semmint engedném, hogy ártó, szemtelen szellemek, eltérítsenek téged Tőlem! A te tiszta szándékod szinte kötelez Engem, Jézust arra, hogy vigyázzak rád!  30 / 3066

 

 

 

Kérdező: 1. Hogyan találom meg a boldogságomat?

HANG: 1. Nagyon okos kérdéseket tettél fel. Bár mindenkinek problémát jelentene az, ami neked probléma! Sajnos, legtöbb ember úgy gondolja, hogy saját boldogságának megtalálásához senki nem tud jobb tanácsot adni, mint ő, saját magának. Emiatt van annyi boldogtalan ember!

   Egyszer nagyon komolyan szóba kell állnod két valósággal. Az egyik az, hogy Isten téged Önmagára teremtett. A másik az, hogy ez az Isten, Bennem, Jézusban, megjelent a földön emberi alakban azért, hogy felkínálja magát nektek. Mindaz, aki Engem, Jézust, befogad életébe, BOLDOG! De ahhoz, hogy valaki Engem, Jézust, befogadjon, meg kell ismernie, hogy Én, Jézus, ki vagyok!

    Három eszközt jelölök meg, amelyek alkalmasak arra, hogy a lehető legtisztább módon megismerj Engem, Jézust. Az egyik a négy evangélium (és az Apostolok Cselekedeteinek az a része, amelyben én, Jézus, beszélek), amelyet minden Biblia tartalmaz. A másik eszköz a "Merre menjek?" című hittankönyv (Enne szerzője és forgalmazója: Bulányi György, 1122. Budapest, Városmajor u. 37/b. 2.e.3. ajtó. Telefon: 1555-478). A harmadig az az emberi társasága, közösség, amely társaság, közösség, ezzel a problémával, vagyis Velem foglalkozik. Ahol ugyanis ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok hatékony módon (Máté 18;20).  30 / 3067

 

 

Hittankönyv, Keressétek az Isten országát!"(KIO).

 

 

Kérdező: Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni.

HANG: Kereső ember vagy, és úgy gondolod, hogy fontos lenne olyan iskolai végzettséget szerezned, amely hátteret biztosíthatna neked arra, hogy  Rólam taníts másokat.

    Kereső nyitottságodat szüleid azért nem nézik jó szemmel, mert attól tartanak, hogy te nem azt fogod követni, amire ők neveltek.

Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút előidézni otthonodban emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban nem Rólam, hanem Engem akarsz tanulni és tanítani, akkor kikerülhetetlenül szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem komolyan akar képviselni (Máté 10;36).

 Ha valóban érdekel téged az, hogy Én ki vagyok, akkor ajánlok neked egy három (4) kötetes tanulmányt, amely ma a legreálisabban tárja elétek azt, hogy Én ki vagyok. Ha ezt áttanulmányozod, akkor sokkal jobban fogsz ismerni Engem, mint bármilyen hittudományi főiskolai előadásokból megismerhetnél. E művet egy olyan hiteles piarista pap írta, akit az ateista rendszer halálra ítélt, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta. E három (4) kötetes mű címe: "Keressétek az Isten országát!"(KIO). Az írójának címe: Bulányi György, 1122. Budapest, Városmajor u. 47/b. 2.e. 3. ajtó. E címen megrendelhető az említett mű. Ugyancsak itt rendelhető meg a "Merre menjek?" című középiskolás hittankönyv is, amely a KIO tömör foglalata. (Ez utóbbi kb. 350 Ft.)

    Azt ajánlom, hogy előbb e könyveket tanulmányozd át, és csak utána foglalkozz a különböző vallási felekezetek tanításaival. Ha így teszel, akkor van reményed arra, hogy rendet teremts a fejedben, és azt meg is tudd őrizni. Ha nem így teszel, akkor csak egyre nagyobb kavarodást, egyre több olyan tanítást fogadsz be, amelyek nemcsak szüleiddel, de előbb-utóbb Velem is szembe fognak állítani.

    Jó szándékod mindenképpen dicséretre méltó!  / 2449

 

 

Kérdező: 1. Miért vannak kételyeim?

HANG: 1. Kételyeid azért vannak, mert azt a tanulást, amely szükséges ahhoz, hogy valakinek rend legyen a fejében, még nem vállaltad fel teljesen. A ti országotokban beszerezhető a "Keressétek az Isten országát (KIO)" című könyv, és ennek tömör foglalata a "Merre menjek?" hittankönyv. E könyvek szerzője és forgalmazója az, akinek nevét és címét elküldöm neked.

    Senkinek sem tudom úgy adni információimat, hogy azok mentesek legyenek különböző zavaróállomásoktól. De aki vállalja azt, hogy az előbb említett könyvek alapján átalakítja gondolkodását, vagy inkább így mondom: vállalja a gondolkodás-átalakítás komoly szellemi munkáját, annak szinte teljesen megszűnnek kételyei, mert az előbb említett könyvek áttanulmányozásával birtokába kerül az Én gondolatstruktúrámnak, s így mindenkor Én, Jézus tudok szólni általa vele és benne.  26 / 2555

 

 

Kérdező: A "próféta-iskolát" lehet "levelezőn" elvégezni?

HANG: Mindaz elvégezheti az Általam, Jézus által sugallt "próféta-iskolát", aki vállalja azt a szellemi munkát, amely által rendet tud teremteni a fejében, és vállalja azt a párbeszéd-imát, amely által a fejében lévő rendet át tudja ültetni a szívébe.

   A fejben megteremtődő rendnek három feltétele van. 1. Rendszeresen olvasni az evangéliumokat. 2. Rendszeresen olvasni a KIO-t, vagy a "Merre menjek?" hittankönyvet. 3. Rendszeresen találkozni olyanokkal, akikkel el lehet beszélgetni ez előbb említett olvasottakról.

    A szívben úgy lehet átültetni a fejben lévő rendet, hogy rendszeresen lehetővé kell tenned Nekem, Jézusnak, aki benned élek és érted élek benned, azt, hogy olyan gondolatok fogalmazódjanak meg benned, természetesen a te közreműködéseddel, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged.

    Amilyen mértékben fogsz előre haladni az előbb említett két területen, tehát, fejben, szívben egyaránt, olyan mértékben leszel alkalmas arra, hogy másokat is segítsd a lelki fejlődés útján, tehát képes leszel valósítani és terjeszteni az Isten Országát a földön. 28 / 2789

           

 

 Kérdező: 1. Jó úton járok?

HANG: 1. Én, Jézus, vagyok az ÚT! A Biblia bármennyire is szent könyv, bármennyire is Rólam, Jézusról beszél, mégis sok gyűlöletnek és széthúzásnak is forrása még a jó szándékú emberek körében is. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy először azzal legyetek tisztában, amit Én, Jézus mondok magamról, Isten országáról, a ti magatartásotok megváltoztatásáról a gondolkodás-átalakítás hatására. Tehát elsősorban az evangéliumaimat tanulmányozzátok, és ehhez igazítsátok a többit, ha azt akarjátok, hogy rend legyen a fejetekben és szívetekben egyaránt.

     Ma országotokban a "Merre menjek?" hittankönyv a legalkalmasabb segédkönyv, és természetesen ennek bővebben kifejtett gondolatait tartalmazó KIO (Keressétek az Isten országát!). 28 / 2821