Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrológia. Csillag. Üstökös. Hulló csillag. Csillagképek. Égi jel napfogyatkozás. Nagyon megérzem a holdtöltét. Bolygók.

2009.02.16

Asztrológia.

 

HANG: Az asztrológiáról fontosnak tartom, hogy adjak némi felvilágosítást, vagy inkább így mondom, hogy fölhívjam figyelmed valamire.

    Amint Máté evangéliumában olvasod, az Engem fölkereső bölcsek is asztrológusok voltak, és asztrológiai ismereteiknek belső ereje juttatta el őket Hozzám. Fontos tehát tudnod, hogy az asztrológiai ismere-teknek elsődleges feladata nem az önismeret önmagában, hanem az Istenismeret az ember érdekében. A zsol­tárok szavai szerint: "Isten nagyságát hirdeti az ég. A mennybolt vallja kezei művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át. Erre tanítja éj az éjszakát"/18 (l9) zsoltár. 2-3./ Sajnos, napjaitokban az asztrológia is annyira öncélúvá vált, s elszakadt az Istent megismeréstől, hogy sokszor inkább pótcselekvés, mint lélekben gazdagodás.  3 / 224

           

 

Kérdező: 2. Az egyházi vezetők által helytelenített tudományok: asztrológia, mágia, ezek segítik vagy nehezítik az igazságot keresőket?

HANG: A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy a vallási felekezet vezetői csak annyiban jogosultak irányt mutatni, amennyiben az emberek iránti szeretetet az Én kedvemért szolgálják. Az említett tudományok sajnos nagyon alkalmasak arra, hogy ködös képzelgéseknek legyenek melegágyai, s képesek még arra is, hogy - nem egy ilyen példáról tud a történelmetek - pusztító háborúk kimenetelét próbálják e tudományok által kiszámítani. Nem ritkán e tudományok által ajánlott időben indultak el a hadvezérek gyilkolni egymást, e tudományok képviselőinek tanácsára. Éppen ezért, az egyházi vezetők óvintézkedéseit nem kell mindenestül lesöpörni az asztalról.

    Mivel az említett tudományok eszközök, melyek önmagukban erkölcsi értéket nem hordoznak, ezért attól függően, hogy mire használja valaki ezeket, lesz hasznos, vagy káros az alkalmazásuk.

    A napkeleti bölcsek köztudottan asztrológusok voltak, és van fehér mágia is.

   Keresd az IGAZSÁGOT. Foglalkozz továbbra is Velem. Ha ezt teszed, akkor életedben az ismeret szeretetté válik, a szeretet pedig ismeretté.   5 / 361

           

 

Kérdező: 3. Lehetek-e jó asztrológus?

HANG: 3. Természetesen lehetsz jó asztrológus. De ezt nem Én teszem benned, hanem te teheted Általam, Velem és Bennem!  18 / 1761

    

 

Kérdező: Magamról, múltamról, másokról, felfogásomról.

HANG: Leveledben életfelfogásodat írtad le, és ezért nem válaszolok külön-külön a benne feltett problémáidra, hanem egy egészen más életszemléletre hívom fel a figyelmedet.

   Először is, az önismeretnek nem az az útja, amit te annak gondolsz. Az önismereted akkor lesz valós, objektív, ha cselekedeteid tükrében vizsgálod meg magadat. Ez azt jelenti, ha pár hétig vázlatosan leírod napjaidat, és megosztályozod tetteidet. Így helyes képet tudsz alkotni magadnak önmagadról.

    Cselekedeteid rugóit sem a 'csillagokból' és az előző életeidből sem tudhatod meg objektív módon, mert a jelenben mindenkor ki vagy téve önmagad részéről csakúgy, mint az ártó erők részéről olyan önámításnak, amely feltétlenül helytelen irányt tud adni a múltba tekintő látásodnak. A tudattalanodban összegyűlt görcseidet, amelyeket asztrológiával, vagy regressziós hipnózissal gondolod felszínre hozni magadból, sokkal egyszerűbb és biztosabb diagnózissal ismerheted fel a cselekedeteid tükré­ben.

   Neked valóban baj van a hiteddel! A nagy Megtévesztő olyan pótcselekvések irányába akarja állítani életed vonalát, amely elmegy a lényeg mellett.

   A LÉNYEG Én, Jézus vagyok! Erkölcsileg pontosan úgy akarok benned élni, mint éltem a názáreti Ácsban! Nemsokára itt a szentkarácsony ünnepe, amikor is az Én születésnapomat ünneplitek. Itt volna már az ideje, hogy Velem foglalkozzatok végre, és ne más utakon akarjatok eljutni önmagatokhoz! Tömören és világosan megfogalmaztam, hogy Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! Mondd, mi kell ennél több?

    Újjászületni nem azáltal lehet, ha valaki önmagát igyekszik meg ismerni, hanem azáltal, ha Engem, Jézust igyekszik megismerni! Nem önismeret által jut valaki Hozzám, hanem fordítva! Az Engem megismerés képes önmagatokhoz juttatni benneteket. Az, aki a hangsúlyt arra teszi, hogy ő milyen, és nem arra, hogy ő kié, soha nem fog újjászületni! Márpedig újjászületés nélkül senki nem mehet be a mennyek országába (János 3,3)!

    Drága Barátom! Az Általam helyeselt gondolkodásod átalakításához tehát nem asztrológia, nem előző életed kutatása által juthatsz el, hanem evangéliumaim olvasása, vizsgálódása, tanulmányozása által.

 Ha ezzel párhuzamosan, van megfelelő reggeli és esti imád, akkor remélheted, hogy át fogod élni az újjászületés istenélményét, és akkor az Én szememen át, tehát helyesen fogod látni magadban is, és magad körül is a világot!

 Nagyon szeretlek és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL! Ha elfogadod ezt az áldásomat, akkor ennek következménye az lesz, hogy mindenkor nyitottá válsz afelé a jobb irány felé, amelyet Én, Jézus tárok fel előtted.  38 / 4021

 

 

Asztrológia által is segíteni szeretnék. Jó ez?

 

 

 

Kérdező: Uram! Íme egy asztrológus kérdései:- Asztrológiával foglalkozom és szeretném az embereket olyan önismeretre segíteni, mely Istenhez vezeti őket. Ehhez kérnék útmutatást.

HANG: A szerepeket kiosztó Isten a világmindenséget olyannak gondolta, hogy segítse a Föld-bolygón élőket szerepük megvalósításában. Ezért az asztrológiával foglalkozók - gondolj a napkeleti bölcsekre - nem végeznek hiábavaló munkát. Éppen az a szerepük, amit te megfogalmaztál. De ne várja senki az asztrológiától azt, hogy napkeleti bölccsé válik ennek ismeretei által. A felismert út vállalása által lesz minden asztrológus pozitív munkása Lelkemnek. Éppen az áldozat vállalása mutatja meg, hogy mennyire épít Rám valaki, illetve, hogy mennyire fontos számára az emberek hiszékeny hozzáállása ehhez. Az asztrológia csak azokban hozhat pozitív gyümölcsöket, akik belülről is igyekeznek ráhangolódni a világmindenség Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára.

    Amint számomra az istálló és a bitófa, s a közte feszülő hontalanságom biztosított hiteles keretet arra, amit képviseltem, úgy minden emberekért vállalt szerepnek az önzetlenség kerete adja meg az elfogadhatóság hiteles formáját.

    Afelől nyugodt lehetsz, hogy a szerepeket kiosztó Isten soha nem feledkezik meg azokról az eszközökről, melyek egy szerep szükséges kellékei. Az Isten ilyen.  4 / 281

 

 

Kérdező: 2. Asztrológia által is segíteni szeretnék. Jó ez?

HANG: 2. Minden eszköz jó, ha azzal a szándékkal, arra az célra használja valaki, hogy segítsen másokon. Az igazi segítésnek pedig feltétlenül tartalmaznia kell azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Azok az esz-közök, amelyek nem veszik figyelembe a HANG-könyvek által felkínált tartalmakat, nem képesek valódi benső megbékélésre juttatni senkit.

   Ideig-óráig, tehát tüneti kezelés által történő pillanatnyi megbékélést sokféle módon el lehet érni, de ezek inkább bódultságot jelentenek, semmint a boldogságot, tehát a benső béke biztosítását.  25 / 2456

          

* * * * *

 

Kérdező: 4. Asztrológiai tudásom által kereshetek anyagi javakat?

HANG: 4. Kenyérkereső forrás minden olyan elfoglaltság lehet, amit becsületes munkának ítél meg a lelkiismereted. Olyan munkát viszont, amit nem ilyennek ítél a lelkiismereted, ingyen sem szabad csinálnod. 8 / 620

 

 

Kérdező: 3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni?

HANG: 3. Asztrológiával és egyéb tudományokkal annyiban érdemes foglalkoz-notok, amennyiben Hozzám segítenek benneteket közelebb. Boldogságotok nem a csillagokba van beírva, hanem a Velem való kapcsolat élő megjelenítésébe. Valamikor hivatkoztam arra, hogy égi jelekből lehet kiolvasni az időjárás változásait, de az idők jeleit nem vették észre azok, akik között jártam. Nem volna jó, ha ti is így járnátok!   23 / 2248                       

 

 

Kérdező: 3. Érdekel, vonz az asztrológia.

HANG: 3. Okos dolog az asztrológiával foglalkozni, de ezt sem szabad eléje helyezni a lényegnek. A lényeg: Velem, Jézussal való foglalkozás! Ha valaki ezt szem előtt tartja, annak számára jó eszköz lehet az asztrológia is arra, hogy jobb önismeretre, jobb emberismeretre jusson. De a legfontosabb mindenkor a négy evangélium, és az Apostolok Cselekedetiben azok a részek, amelyekben Én, Jézus szólok hozzátok. Erre kell tenned a hangsúlyt! Ha nem ezt teszed, akkor fölöslegesen dobod ki a pénzed ilyen tanfolyamokra. Ha ez teszed, akkor a mindenkori bölcsesség - ezért mondtam, hogy ezt naponta kérned kell - el fog irányítani abban, hogy mire és mennyi pénzt adj ki.

    Az egészen biztos, hogy asztrológia nélkül is képes vagyok bárkit eljuttatni olyan isten- és emberismeretre, amilyenre szüksége van. Ennek ellenére, megfelelő vértezettség mellett, nem ellenzem az asztrológiával való foglalkozást sem.  29 / 3000

 

 

Kérdező: 1. Érdemes-e asztrológiával foglalkozni?

HANG: 1. Soha nem az a fontos, ami teszel, hanem az, hogy miért teszed! Az asztrológia és egyéb terület, mind-mind, - mivel minden mindennel összefügg -, jelenthet pozitív időtöltést, ha annak érdekében járod e területeket, hogy abban a szeretetben növekedj, amely szeretet növekedése döntően nem a körülményeidtől, hanem szíved szándékától függ. Az asztrológia is tehát, mint minden más tudomány, erkölcsi értékét a céljától kapja.   40 / 4311

               

 

 

Kérdező: 2. Mennyire igazak az asztrológia tanai?

HANG: 2. Erkölcsi hatékonysága nincs a csillagoknak! Tehát az a terület, amelyen boldogságotok dől el, az nem rajtatok kívül, hanem magatokban található!  14 / 1271

 

 

Mi a véleménye Jézusnak az asztrológiáról?

 

Kérdező: … Mi a véleménye …  az asztrológiáról?

HANG: Ami pedig az asztrológiát illeti: Tudatában kell lennetek annak, hogy az Én Atyám nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. E szerepek valóban kiolvashatók a világmindenségből csakúgy, mint annak szívéből, aki a szerepet kapta. Csak e kettő együttes vizsgálta érdemel kellő figyelmet. Aki tisztán akar látni, az, bár az első vizsgálatát elhagyhatja, de szíve vizsgálatát semmiképpen. Csak asztrológiai vizsgálattal nem állapítható meg hitelesen senki számára a Tőlem kapott élet-szerepe.  4 / 274

 

 

Kérdező:  Mit tegyek, hogy az asztrológus és jós eredményét békében kivárjam?

HANG: Miután besoroltál Engem az asztrológusok és jósok vonalába, hát megmondom neked, hogy nem áll módomban segíteni rajtad.

    Ki kell várnom, hogy majd sok keserű tapasztalat megtanítson arra, hogy Engem nem lehet senkivel sorba állítani. Vagy első vagyok, vagy nem is vagyok ott! Én nem árulhatok senkivel egy gyékényen! Nem lehet két úrnak szolgálni. Jól figyelj! Nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! Képtelenség!

   Drága Gyermekem! Te kaptál, már a születéseddel magaddal hoztál egy csodálatos benső érzékenységet, amelyet intuíciónak szoktatok nevezni. Ez az érzékenység feltétlenül kincset jelent, de e kincs fel-használásánál nagyon kellene ügyelned! Nem szabadna átadnod érzelmeidnek az életedet irányító gyeplőt! Ha nem vigyázol, akkor más embereket, főleg azokat, akikkel együtt élsz, eszköznek tekinted saját földi jóérzésed érdekében. Egy önbecsapás áldozata leszel! Vagyis nem azt fogod vállalni, hogy áldozattá válj saját családodban Értem, hanem egy ördögi rafinéria rávesz arra, hogy akivel együtt vagy, az váljék áldozattá érted, éspedig azzal a megokolással, hogy ezáltal közelebb kerülsz Hozzám!

   Drága, drága Gyermekem! Tudod, te mit akarsz? A gyakorlatban el akarsz távolodni Tőlem, hogy közelebb kerülj Hozzám! Hát ez a fából vaskarika, ez a képtelenség, ez az, amibe jósok, asztrológusok besegíthetnek, de még ha az egész világ melléd áll, akkor sem lehet megvalósítanod!

   Azt ajánlom, hogy hagyj föl szárnyaló vágyaiddal, és vállald a házastárs által nehézzé vált út folytatását Irántam való szeretetből. Ebben tudlak segíteni! Ha nem hallgatsz Rám, akkor elválnak útjaink!

    Csak a mennyek országában van szeretet áldozat nélkül! A földi életben Én sem tudtam szeretni másképpen, csak úgy, hogy feláldoztam magamat. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy ezt neked nem kell vállalnod. Bizony, boldogságodnak, benső békédnek ez az ára! Csak aki vállalja az életelvesztést, az remélheti, hogy megnyeri azt (Máté 10;39)! 14 / 1256

 

 

Csillag

 

Kérdező: 3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni?

HANG: 3. Asztrológiával és egyéb tudományokkal annyiban érdemes foglalkoznotok, amennyiben Hozzám segítenek benneteket közelebb. Boldogságotok nem a csillagokba van beírva, hanem a Velem való kapcsolat élő megjelenítésébe. Valamikor hivatkoztam arra, hogy égi jelekből lehet kiolvasni az időjárás változásait, de az idők jeleit nem vették észre azok, akik között jártam. Nem volna jó, ha ti is így járnátok! 23 / 2248

           

 

Kérdező: 3. Megmozdul a csillag, amit nézek. Miért van ez?

HANG: 3. Nemcsak a csillag mozdul meg, ha hosszabb ideig figyeled, de megmozdul minden kép, szobor, tárgy, ami távolabb van tőled, ha kicsit megerőltetően rákoncentrálsz. Nem a tárgyban van ennek magyarázata, hanem a szemedben, az agyadban.

   Öröm számomra, hogy értelmeddel és szíveddel egyaránt Hozzám akarsz kapcsolódni, Jézushoz! Irántad való szeretetem a te igazi életed! Valóban kiapadhatatlan forrás vagyok, és szeretném mindennap átadni neked az Én szívem békéjét!  23 / 2287

 

 
Üstökös

 

 

Kérdező: 3. Az üstökös mi?

HANG:  3.  A csillagokat semmiképpen sem neveztem soha szellemi lényeknek. Az üstökösök olyan mozgó csillagok, amelyek csóvát húznak maguk után. Erről bőségesen olvashatsz az erre vonatkozó szakkönyvekben. 24 / 2397

 

Hulló csillag

 

Kérdező: 1. Születésnapomon sorsvonalamat jelezte egy csillag zuhanása?

HANG: 1. Véletlenek nincsenek! A megtapasztalt lehulló csillag nemcsak testvéred korai eltávozását jelezte, de azt is, hogy a világmindenség Ura az Ő 'csillaggyermekét', tehát téged, megfelelő 'égi' erővel fogja vigyázni! Éppen a szokatlanul sok gond, nehézség, amelyben helyt kellett állnod, 'provokálta' ki számodra azt, hogy átlagon felüli erő áradjon beléd olyankor, amikor erre neked, családodnak szükségetek van! Bizalomerősítő számodra tehát az, amit a csillagról édesanyád elmondott neked! 38 / 4035

 

 

 

Csillagképek

 

Kérdező: 1. Hogyan születhetek újjá?

HANG: … Bármilyen csillagképben születtél, képes vagy újjászületni Általam, Lelkem által! A csillagképek, vagy bármi más, rátok sorsszerűen ható körülmény csupán szerepeteket érintik, amelynek felvállalására jöttetek a földre. De lelketek kegyelmi állapota nem a felvállalt szereptől függ, hanem attól, hogy milyen odaadottsággal élitek meg azt. Ha egy utcaseprő jól seper, akkor sokkal magasabb színtű lélek, mint akármelyik főpap, guru, fakír, vagy próféta, akik szerepükben önmaguknak tetszelegnek.

   Ne zavarjon hát természetedbe ágyazott szereped, vagyis természetes tulajdon-ságaid! Csak arra törekedj, hogy jóakarattal, szeretettel légy átitatott! Amint a törékeny, mazochista természetűek a legnagyobb áldozatokat vállaló, betegeket ápoló, szegényekkel sorsot vállaló szentek lehetnek, úgy a legvadabb szadista természetűekből válhatnak a legjobb sebészorvosok, a legnagyobb hősiességet is vállaló rendteremtők. Nincs hát olyan eleve elrendelés, amely erkölcsileg minősíthetne bárkit is! 10 / 828

 

 

Napfogyatkozás

 

Kérdező: 2. A napfogyatkozással kapcsolatban érdeklődöm.

HANG: 2. A napfogyatkozás valóban ÉGI JEL! Maga a Nap is az! Rá akar ébreszteni benneteket arra, hogy a világmindenségben egy csodálatos rendezői elv érvényesül. Azt pedig minden normális emberben a józan-ész követeli és parancsolja, hogy el kell fogadnotok azt a megdönthetetlen igazságot, hogy rendezői elv nincs Rendező nélkül! Legalább idáig el kell jutnia azoknak, akik életükkel akarnak valami értelmes dolgot kezdeni, akik akarják, hogy Én, Jézus, valamit kezdjek életükkel.   37 / 3890

 

 

Kérdező: 3. Van-e üzenete a napfogyatkozásnak?

HANG:  3. Mindennek van üzenete! Csak 'akinek füle van, hallja meg!' Látomá-sodnak is! A kereszt és a ragyogás sokat mond! A kereszt eltűnik, de a ragyogás megmarad! Erre is azt kell mondanom: 'Akinek füle van, hallja meg!' 37 / 3971

 

 

 

Nagyon megérzem a Holdtöltét.

 

 

Kérdező: 3. Nagyon megérzem a Holdtöltét.

HANG: 3. A fizikai test nagyon érzékeny tud lenni a fizikai világ történéseivel kapcsolatban. Furcsa módon, az idő múlásával nem eltompul az idegrendszer, hanem egyre érzékenyebben reagál a fáradékony test ezekre a történésekre.

    Ezt az érzékenységet a felületen lehet bizonyos teákkal, pihenéssel, gyógyszerek-kel enyhíteni, de ami a legfontosabb, az az, hogy meg kell tanulni együtt élni ezzel az érzékenységgel úgy, hogy minél kisebb terhet jelentsen ez mindenki számára.  29 / 2929

 

 

 

Bolygók

 

 

Kérdező: A TISZTA ENERGIÁRÓL

HANG: A TISZTA ENERGIA globális mértékben megvalósítható, de az más kérdés, hogy ezt te fogod-e megtenni. Vannak olyan bolygók, ahol ezt már régen megvalósították. Ezeknek segítségére számítani lehet, de jelenleg a földi élet gátlástalan erkölcs­telensége nem teszi lehetővé ennek létrejöttét. Sajnos, ami nem elret­tentő az energia-mezőben, az nem talál szponzorokat köreitekben. 8 / 596

 

 

Kérdező: 10. A Biblia csak a föld népeinek szól, vagy más bolygón élőknek is?

HANG: Olyan Biblia, mint nektek van, másoknak nincs. 9 / 695

           

 

Kérdező: 2. Vissza kell majd születnem a földre?

HANG: 2. Tőled függ, hogy vissza kell-e még jönnöd, illetve kell-e még földi sorsot vállalnod valamelyik bolygón! …  15 / 1358

              

 

Kérdező: 1. Az őrangyalok munkájáról kérek véleményt.

HANG: 1. Angyaloknak nevezitek azokat a szellemeket, akik nem olyan tér-idő dimenzióban élnek csupán, mint amilyen a múlékony anyagvilágban tapasztalható. E meghatározás akkor is áll, ha más bolygón élő, anyagba ágyazott szellemekről van szó. Tehát ők sem angyalok!

   Korotokban nagy az igény arra, hogy kapcsolatot teremtsetek az angyalokkal, a jó szellemekkel. Jók, mert folytonosan szemlélhetik Atyám arcát, és állandóan abban a szentháromságos szeretetben élhetnek, amely felé nektek is tartanotok kell, és amely már most is, mintegy foglaló, bennetek él a Szentlélek által mindaddig, amíg szándékom szerint akartok szeretni!  19 / 1886

  

 

Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI!

            Uram! Mit tegyek? Mert a ködösítés senkinek sem használ!

HANG: Ahhoz, hogy valaki jól lásson, nem tanácsos mindjárt a beteg szemű embert kivinni a tűző napra. Az, amit te ködösítésnek mondasz, lehet araszolás, lehet adagolás, lehet fokozatosan történő megvilágítás is. A földi élet ilyen. Csak a Holdon, és minden olyan égitesten, bolygón van az, hogy a sötétből átmenet nélkül történik a világosság, ahol nincs levegő! De ezeken az égitesteken NINCS ÉLET!  25 / 2498

  

 

Kérdező: 1. Csak a Földre születhetünk halálunk után?

HANG: 1. Te lényegében két különböző eseményre akarsz választ kapni e kérdésedben. Az egyik az, hogy van-e más bolygón is szellemi lények számára biztosított élet. A másik az, hogy lehet-e a földön elrontott életet más bolygón jóvátenni. Mindkét problémádra IGEN a válaszom.

De azért ez nem olyan egyszerű! Azért nem egyszerű, mert a Földbolygóra nem önszántukból születnek általában a szellemi lények. Nem, mert azt, amit itt rontottak el, azt a Földön tudják csak jóvá tenni. Más bolygón csupán 'finomításokról' lehet szó.

   Én, Jézus nem születtem le másutt, csak a Földbolygón. Az eddigi HANG-könyvek alapján tudhatod, hogy lényegében megtérni csak a születés előtt lehet. Csak ott lehet abban a vágykeresztségben részesülni, amelynek következménye az a gondolkodás-átalakítás, amelyet a Föld bolygón kell elvégeznie annak, aki itt megszületik.

   A Földbolygónál pokolibb pokol nem létezik más bolygón! Azok, akik megtérni, illetve pályamódosítást végezni jöttek le a Föld bolygóra, sok esetben ennek finomítását más bolygón  kénytelenek végleg megvalósítani.

Más bolygón, ahol van megfelelő körülmény szellemi lények befogadására, mindenki tud Rólam! Mindenki tudja azt, hogy Én, Jézus mit éltem át, mit vállaltam értetek a Földbolygón. Így hát más bolygókat - legalábbis a még általatok nem ismerteket -, úgy is felfoghatjátok, mint tőletek különböző dimenziókat, amelyek azonban valójában nem azok, csupán erkölcsi szinten vannak felette a tiéteknek. Kétségtelen, hogy oda is próbálnak behatolni meg nem tért ártó szellemek, de ott eleve kudarcra vannak kárhoztatva.

   Te elégedj meg azzal, hogy életed megoldását itt a Földbolygón kell egyenesbe hoznod. Elégedj meg azzal, hogy te a megtérés szándékával jöttél a Földbolygóra, és itt lehetőséged van arra, hogy újjászüless, és így ne kelljen többé e földi pokolra, a pokoli földre alászállanod! 39 / 4198

 

 

Kérdező: 1. Álmomban és nem álmomban is furcsa dolgokat tapasztaltam.

HANG: 1. Érzékeny idegrendszered és gazdag fantázia-világod az oka elsősorban az álmaidban más bolygón látott pusztulásoknak, s az ezután valóban itt a Földön bekövetkezett katasztrófák előre megérzésének. 42 / 4622