Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AIDS. Lelki AIDS. Allergia. Alvás probléma, Asztma. Beszédzavar. Bénult állapot. Bőrbetegség. Cukorbetegség. 1.

AIDS
                                     

 Kilencedik Stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel.

HANG: Ez a REMÉNY Stációja. Nem lehet annyiszor el­esne­tek, hogy föl ne lehetne újra kelnetek. Ne engedjétek, hogy re­ménytelen eset legyetek önmagatok számára. A lélek AIDS-betegsége a reménytelenség. Annyira tönkre tudja tenni a lélek immunrendszerét, hogy a legkisebb kudarc is halálos bajba képes azt sodorni. Aki még nem tört le minden olyan antennát lelkéről, mely fogni képes az Én jelenlétem valóságát, annak reménykedni még akkor sem nehéz, ha teljes sötétség veszi is körül. Igen, mert aki hisz Bennem, az a NAP-nak gyermeke." 2 / 165

                                                                          

Kérdező: Uram! AIDS-fertőzésben szenved valaki. Segítségért fordul Hozzád. Hová is fordulhatna?

HANG: Valóban, hová is fordulhat egy olyan ember, aki minden nap szembesül azzal, hogy ő halálra ítélt?

     Két út között választhat csupán. Emiatt előnyben van azokkal szemben, akik nem fertőződtek meg AIDS-el, mivel azok három út között választhatnak, holott mindenki számára csak EGY ÚT A JÓ ÚT.

     A két út pedig a következő: Vagy átadja magát olyan benső szorongásnak, mely csak különböző narkotikumok által teszik elviselhetővé számára a jelent, vagy átadja egészen magát Nekem. - Most neki szólok közvetlenül:

    Drága Gyermekem! Mivel valóban megbántad botlásaidat, ezért érzékeltettem veled, hogy mennyire szeretlek. Gyötrődéseidben úgy álltam melletted, hogy azt nem tudtad észre nem venni. Lelkedről a múlt árnyékait el tudtam hessegetni. Így megtapasztalhattad, hogy mit is jelent a Hozzám tartozás tudata. Igen. Depressziódból kihoztalak már némiképpen, de ennél többre nem tudtam jutni veled. Most megmondom, hogy miért. Azért, mert a boldogsághoz, az Én zavartalan, teljes jogú munkámhoz fölötted nem elég az, hogy megbántad bűneidet. Még egy kisdiáknak sem elég, hogy fájlalja hanyagságait rossz jegye miatt, hanem valamit még nagyon meg kell tennie. A kisdiáknak tanulnia kell, hogy kijavítsa rossz jegyeit. Te azzal, hogy megbántad bűneidet, még megtérésednek csak kisebbik részét valósítottad meg. Ezután kell, hogy következzék a java. Ez pedig nem más, mint az, hogy add át Nekem életedet. Nagyon kérlek erre! Könyörgöm, tedd meg! Nézd, életeddel már úgysem tudsz nagyon mit kezdeni. Az AIDS-t csak Én tudom meggyógyítani! De nem tehetem, míg nem vagy az Enyém egészen. Nem, nem úgy van, hogy előbb gyógyítsalak meg, aztán majd átadod Nekem életedet. Nem, nem így van. Éppen fordítva. Először add át életedet, úgy add magadat oda Nekem, amilyen vagy, aztán bízd rám a többit. Onnan tudod, hogy meg vagyok elégedve élet-átadásoddal, onnan tudod, hogy igaznak tartom, ha már át tudod élni azt, hogy számodra nem a gyógyulás a fontos, hanem AZ, akinek a kezébe tetted az életedet. Ha világos előtted, hogy csak Én tudlak meggyógyítani, s tényleg átadtad Nekem életedet, akkor számodra már teljesen mindegy, hogy hogyan döntök. Ha igazán szeretsz, akkor örülsz, hogy részedről már le van a gond a döntésről. Én majd tudni fogom, hogy milyen szerep lesz számodra a legjobb a te jövődre nézve is, ha már igazán az Enyém vagy. Ha igazán szeretsz, akkor ne az után vágyódj, hogy meggyógyítsalak, hanem az után, hogy Valóban Enyém legyél. Ez a fontosabb mindennél még annál is, hogy gyermekedet fölneveld. Fontosabb, mert ha van akkora hited, hogy átadd magadat Nekem, akkor azt is el fogod hinni, hogy számomra sokkal fontosabb gyermeked élete, jövője, mint neked. Értsd meg, Velem csak jól lehet járni! Mondj ellene a Kísértő ijesztgetésének! Velem foglalkozz többet, sokkal többet, mint eddig tetted. Sokat mondj hála-imát. Ahhoz, hogy erre képes legyél, ahhoz meg kell tanulnod meglátni szeretetem megnyilvánulásait életedben.

    A megtérésnek az a szintje, melyben most élsz, nem elég. Sajnos legtöbben, miután elárasztottam őket Lelkemmel, megrekednek annál a szintnél, melyben most te vagy. Ez olyan, mint mikor egy beteg megreked ott, megelégszik azzal, hogy jó orvosra talált, s már nem is fárasztja magát azzal, hogy rábízza magát orvosára. Főleg, ha észreveszi, hogy orvosa nem elégszik meg a tüneti kezeléssel. Pedig orvosa éppen ezáltal nevezhető JÓ orvosnak.

     Nagyon szeretlek! Kimondhatatlanul! Folytass Velem rendszeresen párbeszédet. Erőltesd rá magadat arra, hogy olyan gondolatok jussanak eszedbe, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Nem Miattam kell erőltetned magad, hanem miattad. Én a Forrása vagyok az említett gondolatoknak, de neked kell eltávolítani azokat a gátlásokat, melyek akadályai e Forrás feltörésének. Ilyen gátlások: nincs értelem; minden mindegy; majd csak lesz valahogy; nem Jézus az, aki beszélni akar bennem, csak én akarom vigasztalgatni magam; szegény kislányom, mi lesz vele; nem is szeret igazán az Isten; nem is érdemlem meg, hogy foglalkozzék velem; mit számít neki, hogy mi van velem; stb.

     Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok mind a Megtévesztőtől jönnek. Ezeket direktben nem tudod legyőzni, csak indirekt módon, vagyis úgy, hogy nemcsak hiszel a Forrásban, aki benned él, vagyis Bennem, hanem segítesz Nekem abban, hogy felszínre törhessenek a számodra építő, vigasztaló, buzdító gondolatok. Én csak PARTNERED tudok lenni a földön. Ha ezt lehetővé teszed számomra, akkor SZOLGÁD leszek a másvilágon.

      Újra mondom: Nagyon szeretlek. Gondolj erre gyakran, és törekedj meglátni szerelmem jeleit életedben! Így kikerülheted a legnagyobb rosszat, a hálátlanságot, s megölelheted a legnagyobb jót, a hála érzését.

       Nagyon szeretlek, és nagyon várom feltétel nélküli önátadásod, s ennek további, gyakori megismétlését. Ez lesz Számomra a te szerelmi vallomásod. 3/ 205

 

Kérdező: Bűn-e a házasság előtti szexuális kapcsolat?

HANG:Ami pedig a szexualitást illeti, hát bizony e téren két végletet kell kerülni. Az egyik véglet az, mikor valaki súlytalannak érzi erkölcsileg e téren az önfegyelmezést. Sajnos, az AIDS ennek következménye. A másik véglet az, mikor valaki ezt tartja szinte az egyetlen problémának. Sajnos, ennek következménye az a sok idegbeteg közöttetek. Nem véletlenül került hatodik helyre a szex a parancsok tábláján. Bár hatodik, de ott van! Ez a szemlélet megadja a hozzáállás fontosságát és mértékét is. …   6 / 434

           

Kérdező: 1. Gyógyíthatatlan beteg vagyok? Valóban nem gyógyítható az AIDS?

HANG: Minden ember gyógyíthatatlan betegséggel születik a földre! Azok a betegségek, amelyeket ti gyógyíthatatlannak mondotok, azért jelennek meg, hogy figyelmeztessenek benneteket arra, hogy az emberi segítés VÉGES! A ti képességeiteknek határai vannak. Ez nem baj, mert azt, ami a legfontosabb boldogságotok érdekében, azt mindenki meg tudja tenni. Ez pedig nem más, mint az, hogy jöjjetek Hozzám, akik az élet terhét hordozzátok (Máté 11;28), és Én megenyhítelek benneteket.   … 10 / 859

           
Lelki AIDS

 

Kérdező:1. Jövőmet kilátástalannak látom.

            2. Mi a feladatom?

HANG: 1. Kettő nagy kísértés környékez meg téged is. Kettő olyasmire tesztek gyakran nagy hangsúlyt, ami nincs, s közben kicsúszik életetek egyetlen lényege, ami van. Az a kettő, ami bizonyos értelemben nincs, a múlt és a jövő. Az az egy, ami a lényeg, a jelen!

     A reális gondolkodású ember számára a jövő tehát soha nem lehet kilátástalan, csak beláthatatlan! Azt sem tudod, hogy holnap mi lesz veled! Azt sem tudod, hogy egypár hónap múlva élsz-e még!

     A jövőhöz való olyan hozzáállás, amelyet te megfogalmaztál, lebénítja benned a remény alkotó erejét. Azt pedig tudomásodra hozom, hogy a lelki AIDS, mely mindenkor forrása a testi AIDS-nek, nem más, mint a reménytelenség!

     Bennem hinni és reménytelennek lenni, ez szöges ellentmondás! De meg kell mondanom, hogy aki nem hisz Bennem, az valóban értelmetlen életet él! Valójában nem is lehet annak életét életnek mondani! Az ilyen ember mindig bódulatban él, mert mindig menekülésben van!

     Át kell hát váltanod a fantáziálásról a jelen megszentelésére, ha azt akarod, értelmessé váljék életed!

     2. Az előzők alapján megérted, hogy reggelenként, ha megbeszéled Velem az elinduló napodat, akkor sínre kerül életed. Mert minden áldott nap csak azt kell megtenned, amit aznap meg lehet tenned azért, hogy béke legyen szívedben. Igaz, hogy ehhez el kell fogadnod azt kiinduló igazságnak, hogy boldogságod nem függhet mástól, csak tőled! Ha te Engem befogadsz magadba, és Én nem tudlak szívbékével elárasztani, mert ezt valaki akadályozni képes, akkor Én nem vagyok az, akinek mondottam Magamat! Nem vagyok Út, Igazság, Élet! MÁRPEDIG AZ VAGYOK!

     Azt viszont tudnod kell, hogy Én nem vagyok képes senki életébe betörni! Olvasd el a Bibliából János evangéliumának 14;23 részét, és megérted, hogy mi a teendőd! 22 / 2159

           

Kérdező: 1. Nem tudok igazán az irgalmas szeretet alapján élni!

HANG: 1. Nem az eredmény, nem a megtett út, hanem az irány a fontos! Az nem baj, ha valaki örök újrakezdőnek tudja magát. Akiben lebénul a remény, az lelki AIDS-ben szenved. Reményed forrása Én vagyok, tehát e forrás soha nem apadhat ki. Persze, az lehetséges, hogy te elzárod a csapot. De ez már nem a Forrás hivatala. Mindaddig tehát, amíg te Belőlem meríteni akarsz erőt, azt meg is teheted! Soha nem zárkózom el az elől, aki segítségért Hozzám fordul.

      Ha nem tapasztalsz eredményt a szeretet megőrzésében, akkor is tudnod kell, hogy hinni annyit jelent, mint úgy tenni, mintha hinnél, remélni annyit jelent, hogy úgy tenni, mintha remélnél, és szeretni annyit jelent, hogy úgy tenni, mintha szeretnél! Ez nem képmutatás, hanem gyakorlatozás! 22 / 2187

 

Allergia

 

Kérdező: Uram! Egyik testvérem kettő problémát hoz Eléd. Az egyik az allergiája, …

HANG: Most rátérek a másik problémára, az allergiára. Nem kimerítő tanulmányt kívánok megfogalmazni, de nem akarok csupán a felszínen sem maradni.

     Minden élő szervezet rendelkezik védekező mechanizmussal"

     Kívülről, belülről érnek támadások benneteket. Pontosabban: testi és lelki káros hatásoknak vagytok kitéve. Tudatotok csak kis részét veszi észre ezeknek a hatásoknak, s éppen ezért szükséges, hogy tudattalanul is védekezzetek, ha támadás ér benneteket. Amikor kívülről, tehát a test oldaláról jön a baj, arra található gyökeres orvosság. De ha belülről, tehát a lélek oldaláról, akkor még tüneti kezelés is alig található.

    Jelen esetben is belülről kell elindulnia testvérednek, ha gyógyulni akar. E téren komoly kérdés, hogy akar-e? Ez egyáltalán nem szónoki kérdés. A pszichés betegségek hátterében éppen az áll, hogy az érdekelt legbelül nem indul meggyőződéssel neki a gyógyulásnak. Egyáltalán nem biztos abban, hogy az a legjobb neki. Mert míg a felszínen akadályozza őt a betegség munkájában, addig lelki igényeinek jobban megfelel, ha nem dolgozik. Bizony sokszor nem is olyan könnyű belátni és beláttatni ezt.

     Mikor gondolatban először fordultál Hozzám e kéréssel, akkor azt mondtam, hogy kérdezd ki az illetőt. Most is ezt javaslom. Nem gyógyíthatom meg azt, akinek önmagát kell meggyógyítania. Nem mű-ködhetek helyettetek. Tiltja a szeretetem. Lelkileg fejlődni csak az képes, aki ragaszkodik ehhez.

     Míg testvéred édesapja élt, addig volt kit okolnia, ha azt vette észre, hogy belül nem fejlődik úgy, mint szeretne. Most nincs kit okolnia emiatt. Ez allergiájának gyökere. Azért kell kikérdezni őt, hogy önszemével lássa teendőit, s ne akarjon betegségbe menekülni akkor, amikor másoknak az ő egészségére van szükségük. És ezek a mások éppen azok, akikkel együtt él!

      Ha jobban ráérez arra, hogy mennyire szeretem őt, akkor ez olyan erőforrás lesz számára, mely képesíti arra a benső rendteremtésre, melyre valóban szüksége van.

     Testvéred kapott olyan szemeket tőlem, melyekkel képes olyasmit is látni, amit mások általában észre sem vesznek. E látás kétségtelenül terhet is jelent. Mégsem a látásról kell lemondania. Éppen e látást kell élesítenie, s ennek lesz következménye a gyógyulás.

     Meg kell látnia, hogy nem beteg. Vagy inkább így mondom: azt kell meglátnia, hogy az nem ő, aki beteg. Látnia kell, hogy nagyobb, erősebb, hatalmasabb AZ, aki benne van, mint az, aki kívüle. Kapcsolatainak átlátszóbbakká kell válni. Éppen az ő számára. Nem elég a jobb utáni igény. A jelent kell JÓL élni. Igazán csak az él jól, aki Velem indul el minden nap arra a kalandra, melyet ti földi életnek neveztek. A két úrnak szolgálás egyszerűen képtelenség. Nem tilos, hanem lehetetlen.

     Senki életében nem lehetek magánügy. Pszichikai gyógyulást csak Én adhatok, és senki más. A narkotikumok nem gyógyítanak lelki zavarokat. Éppen akkor kezd gyógyulni valaki lelki zavaraiból, ha igyekszik elhagyni narkotikumait, ha boldogság-pótcselekvések helyett egyértelműen dönt mellettem.

    Beszélgess testvéreddel. Mondd el neki, hogy ő Nekem is testvérem. Próbáld megértetni vele, hogy nagyon szeretem, s Nálam ezek nem üres szavak. Senkit a világon nem szeretek úgy, mint őt. Ezért van belőle EGY a világon. Értesd meg vele, hogy az Én szeretetem megértő szeretet akkor is, ha nem mindenben helyeslő. Értesd meg vele, hogy érte élek!

   Bízom abban, hogy a Tőlem kapott benső öröm el fogja fújni allergiáját. Én mindent megteszek ennek érdekében. Nem lennék Isten, ha nem törekednék erre. De amint neki sem ment eddig egyedül, úgy Nekem sem megy egyedül. Csak közös összefogásunk hoz megfelelő eredményt." 1 / 57

 

HANG: Az allergiáddal kapcsolatban pedig ez a válaszom: Az allergia gyökerében pszichikai okok következménye. Az allergia megszűnése, bár pillanat alatt megy végbe, de az út odáig, bizony hosszadalmas lehet. Pontos receptet nem lehet e téren adni. Annyit azonban mondhatok, hogy a Belém vetett bizalomban és az emberek iránti irgalmas, megbocsátó szeretetben való növekedés juttathat el az allergiád meg­szüntetéséhez. 5 / 315

 

Kérdező: 5. Az allergia mennyire lelki betegség?

HANG:5. Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű. Te is tudsz segíteni kitartó imával. A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatokra. Többször fordulj saját angyalodhoz, és leányod angyalához. Ami az ő feladatuk, azt Én nem szoktam megtenni helyettük, mint ahogy helyettetek sem teszem meg azt, ami a ti feladatotok. Angyalaim viszont akkor tudnak nagyon hatékonyan működni, ha kéritek őket. Kéréseitek az a kulcs, mely kinyitja szívetek ajtaját az ő számukra. Kéréseitek talentum, lehetőség számukra, melyet nekik kamatoztatni kell, s boldogan teszik ezt. 5 / 377

 
Kérdező:3. Hogyan lehet allergiából kigyógyulni?

HANG: 3. Mindenből ki lehet gyógyulni. Az allergiából is. A szabadság irányában haladókról leválik az allergia. Szabadság = külső és belső kényszer ellenére tenni a meglátott jót! 12 / 1022

 

Kérdező: 2. Gyötör az allergia.

HANG: 2. Általában minden allergia olyan karmikus gubanc, amely orvosilag csupán tüneti kezelésre számíthat. A gyökeres megoldás csak lelki síkon történhet. Ha be tudod láttatni magaddal, hogy Én allergiáddal együtt szeretlek, hogy te allergiásan nagyszerűen tudsz szeretni Engem, akkor allergiád nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni abban a pillanatban, amikor ez előnyös lesz számodra. De amíg az él benned, hogy az allergia akadálya a benned kibontakozó szeretetnek, addig mindig hiányozni fog nálad az a Rám hagyatkozás, ami oldaná allergiádat. Tömören: Adj hálát az allergiádért! 21 / 2104

           

Kérdező:6. Allergiám elmúlik egyszer?

HANG: 6. Gondolkodás-átalakítás nélkül nem múlik el allergiád. Semmiféle pszichikai forrásból származó baj sem múlik el enélkül! 14 / 1304

 

Kérdező: Adj erőt és világosságot, békét nekünk!

HANG: A földre azért jöttem, hogy kérésed teljesüljön. Ha a magad számára kérsz valamit, azt mindig megkapod. Ha azt tapasztalod, hogy nem kaptad meg azt, amit kértél, annak egyetlen oka nem az, hogy nem jól kértél, hanem az, hogy nem a legjobbat kérted. Mert gyakran vagytok úgy, hogy nem is tudjátok, mi a legjobb. Én tudom, és meg is adom azt az Engem kérőnek.

    Ha más érdekében kérsz, akkor már nem ilyen egyszerű a helyzet. Én is imádkoztam tanítványaimért, és közülük mégsem tudtam mindegyiket imámmal megszentelni.

     Kéred, hogy segítsek egy olyan betegen, aki allergiás a szél zúgásával szemben. Elmondom hát e betegségének okát, és azt is, hogy mi a gyógyulás útja. De helyette meggyógyulni nem tudok!

    E betegségének oka az, hogy valamikor, egyik előző életében, egy viharos időben magára hagyta egyik barátnőjét, akire ráesett egy nagy fa azon az úton, amelyen barátnője nem akart menni, de ő rábeszélte, hogy arra menjenek, mert jön a vihar és arra hamarább jutnak haza. Most tehát menekülni akar, ha szélzúgást hall, mert mind a mai napig nem tudott megbocsátani ezért önmagának. Ez tehát az ok.

    A gyógyulás útja a következő: Az a barátnője, aki akkor szerencsétlenül járt, szintén maga készítette elő saját halálát, mert neki is előző életéből volt olyan tartozása, amelyet így tudott kiegyenlíteni. Betegednek tudnia kell, hogy barátnője már nagyon jó helyen van, s csak használt neki az, hogy akkor hallgatott a rábeszélésre. Bocsásson hát meg önmagának ez az allergiás beteg, mert akkori barátnője nemcsak megbocsátotta, de egyenesen hálás is neki azért, hogy őreá hallgatott akkor.

      A jövőben tehát a szél zúgása keltsen hálát a szívében, és ne menekülést ettől! Különben is, a szél zúgása az egyik legnagyobb áldása Istennek a földi élet számára. Nem véletlen, hogy a Szentlélek is szélzúgás közben szállt az apostolokra első pünkösd ünnepén!

     Nagyon szeretlek benneteket! Mondd meg annak akinek levelét elküldted nekem, hogy vele vagyok, benne vagyok és érte vagyok vele és benne! 16 / 1501

                       

Kérdező: 2. Gyötör az allergia.

HANG: 2. Általában minden allergia olyan karmikus gubanc, amely orvosilag csupán tüneti kezelésre számíthat. A gyökeres megoldás csak lelki síkon történhet. Ha be tudod láttatni magaddal, hogy Én allergiáddal együtt szeretlek, hogy te allergiásan nagyszerűen tudsz szeretni Engem, akkor allergiád nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni abban a pillanatban, amikor ez előnyös lesz számodra. De amíg az él benned, hogy az allergia akadálya a benned kibontakozó szeretetnek, addig mindig hiányozni fog nálad az a Rám hagyatkozás, ami oldaná allergiádat. Tömören: Adj hálát az allergiádért! 21 / 2104

 

Kérdező: 1. Allergiás vagyok.

HANG: 1. Minden bajod és problémád lelki eredetű, és gyógyulásod mértéke attól függ, hogy mennyire válsz lelkileg szabaddá.

    A szabadságra vezető út nem gyülekezetekben található meg, hanem Bennem, Jézusban. Én ott vagyok az említett gyülekezetben is, és ott vagyok minden olyan találkozásban, amely az Én nevemben jött össze. De ott vagyok a szívedben is, és ez utóbbi mindennél fontosabb kell, hogy legyen számodra! Igen, mert kevesebb zavaróállomást kell kiszűrnöd, ha biztosítasz magadnak naponta bizonyos időt arra, hogy Velem beszélgess, mintha bármilyen gyülekezetben várnád a csodát. A gyülekezetekben nemcsak Én vagyok jelen, hanem nagyon sok ártó erő is jelen van! A legtökéletesebb gyülekezetekben is valamiképpen kívülről érnek hatások, s ezek könnyebben bódítanak, mint boldogítanak.

 Te magad vagy Isten csodája, és arra kellene törekedned, hogy belül Isten csodálója légy! Benned élek boldogító módon, és neked mindent el kell követned azért, hogy ennek az igazságnak érvényt szerezz, vagyis elhidd! A hit gyakorlótere a próbálkozás! Tégy úgy, mintha elhinnéd, amit hinni akarsz! Ez nem önámítás, hanem próbálkozás arra, hogy hitből élővé válj! Ne méricskéld, hogy mennyi ideig kell próbálkoznod! A földi életet éppen azért hívják próbaidőnek, mert próbálkozásokra való. A hit, remény próbálkozásaira. Szeretetet azért nem mondok, mert az nem próbálkozás kérdése. A szeretet jóakarat kérdése.

     Allergiád csökkenése, megszűnése valóban azáltal valósul, ha hited szárnyait próbálgatod.   24 / 2374

 

Kérdező: 2. Miért allergiás a kislányom szinte mindenre?

HANG: 2. Te vállaltad, hogy gyermeked világra jöjjön, de életét nem neked, hanem neki kell megélnie úgy, hogy önmagában rátaláljon, az őt boldogítani akaró Istenére. Azok a lelki görcsök, amelyeket fel kell oldania, nem szüntethetők meg mások által, csak az o igazi megtérése által. Ezt maga a mindenható Isten sem tudja megváltoztatni benne. Neked nem lehet feladatod az, hogy az ő gondját magadra vedd, mert nem is tudod ezt megtenni! A te feladatod az, hogy szíved békéjét találd meg abban a szabadságban, amely éreztetni tudja veled a Szentlélek jelenlétét (2. Kor. 3;17)! 28 / 2833

 

Kérdező: 2. Gyermekem állandóan náthás.

HANG:2. Sem kisebbségi érzését, sem allergiáját nem képes leoldani magáról Nélkülem!

   Leányod is, és te is, Nélkülem SEMMIK vagytok! Sőt! Rosszabbak, silányabbak, mint a semmik! De Általam, Velem és Bennem MINDEN vagytok!

   Leányod tehát akkor jár a legjobban, ha le tudsz oldódni róla. Ennek a leoldódásnak már a gyermek születésével el kellene kezdődnie! Ez a leoldódás abban nyilvánul meg, hogy a szülő látva gyermeke szabadságának határát, sem át nem lépi azt, sem nem engedi, hogy a gyermek azt átlépje. E szabadsághatár egyre tágul! Sajnos, sok szülő ezt nem képes felmérni helyesen, s így önmagának és gyermekének egyaránt gyakran kárára van!

     Többször említed leveledben, hogy leányod még gyerek. Tévedésben vagy! Ő olyan felelős személy, aki tud vétkezni, és tud jót cselekedni. Senki nem élheti meg őhelyette az ő életét!

    Mindkettőtöket mérhetetlenül szeretlek, de nem együtt, hanem külön-külön! Nagyon szeretném, ha megértenél! Nem Magam miatt, hanem magatok miatt! 28 / 2870

           
Kérdező:1. Allergiás vagyok.

HANG: 1. Ha egy csapásra meg tudnám szüntetni allergiádat, akkor biztosan meg is tenném. Azért nem tudom megszüntetni, mert ennek az érzékenységnek hordozása részedről, egy adóság törlesztése, és ezt az adóságot előző életedből hoztad magaddal.

    A karmikus görcsöket nem lehet közvetlenül leoldanotok. Ezek olyan lelki gyökerekkel rendelkeznek, amelyek tüneti kezeléssel némileg csökkenthetők ugyan, de gyökeres megoldást csak az ad, ha valaki vállalja, hogy együtt él az ilyen lelki eredetű érzékenységgel.

    Tehát, ha vállalod, hogy beépíted ezt az allergiát további életviteledbe úgy, hogy minél kevesebb hangsúlyt teszel a létére, akkor akár teljesen le is oldódik rólad. 30 / 3068

 

Kérdező: 2. Allergiámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Mivel tudod, hogy jelenleg a földön az is feladatod, hogy adósságot törlessz, ezért allergiádat is képes vagy benső békével elviselni. Pontosan azért, mert van Gondviselőd, s ez nem kisebb, mint maga az Isten. Ezért nyugodt lehetsz abban, hogy semmi rendkívüli 'gyógymódot' nem kell kitalálnod az allergiáddal kapcsolatban. De azokat a lehetőségeket, amelyek természetszerűen adódnak, ne hanyagold el.

 A pollenallergiával kapcsolatban is igaz az, hogy kívülről csak tüneti kezelést tudnak adni azok, akik ezt magukra vállalják. Belül, lelked mélyén, arra kell törekedned, hogy Rám hagyatkozva, tedd azt, amit itt és most a józan eszed alapján tenned kell. A többi az Én, a te Jézusod dolga! 33 / 3419

 

Kérdező: 3. Allergiás vagyok és fáradékony.

HANG:3. A te életed sem a földi születéseddel kezdődött. Neked is adósságot kell törlesztened. A te karmikus sorsvonaladon megtapasztalt gubancok nem arra valók, hogy harcolj ellenük, hanem ezeket tudomásul véve, igyekezz megtanulni élni ezekkel a nehézségekkel. A karmikus gondoknak más orvossága valójában nincs is.

     A te allergiád, amely pszichikai eredetű, s ilyen a szokatlan és nem indokolt fáradékonyságod is, olyan hiúsági komplexusokból táplálkozik, amelyek tudatos elfogadásuk által tudnak megfelelő önismeretre juttatni téged.

   Ameddig valaki a mulandó élet mulandó problémáit nem teszi rá erre az örökérvényű mérlegre: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?' mindaddig valójában nem képes helyesen kezelni ezeket. Vagyis, boldogtalanná, nyugtalanná teszi saját magát!

     Te, aki az örökkévalóság gyermeke vagy, bizony, képes vagy arra, hogy el tudd takarni tenyereddel a ragyogó, éltető Napot. Képes vagy arra, hogy margóra, fényárnyékba helyezd a lényegtelennel a lényeget, a mulandósággal azt, ami örök.

     Hidd el, hogy benső békéd nem attól függ, hogy milyen vagy! A te benső békéd attól függ, hogy törekszel-e átélni a benned élő, a téged benső békével megajándékozni akaró, tehát az érted élő Isten jelenlétét. Minél jobban igyekszel kicsiholni magadból hálaimákat, annál jobban fognak szűnni problémáid! 33 / 3450

           

Kérdező: Miért vagyok allergiás? Mikor fogok meggyógyulni?

HANG: Először is azt kell elmondanom, hogy minden betegségből ki lehet gyógyulni, így az allergiából is. Minden allergiára azt lehet mondani, hogy nem 'szerzett', hanem 'hozott' túlérzékenység. Éppen ezért bizonyos szolid orvosi kezelés mellett, vagy akár e nélkül is, akkor csökken, sőt meg is szűnik, ha valaki vállalja, hogy szívbékével együtt él vele.

     Szívbékével azért lehet élni bármilyen betegséggel, mert a testi egészség senkinek nem adhat boldogságot, tehát boldogtalanná sem tehet senkit. Aki mégis azt éli meg, hogy ettől boldogtalan, az nem hisz komolyan abban, hogy Én, Jézus, mindenkiben benne élek, és Velem együtt az egész mennyország ott van, ahol Én vagyok.

     Tudom, a földön nem könnyű boldoggá válni attól, ha valakinek azt mondom, hogy nagyon szeretem őt. Szeretné, ha e szeretetemet a testi egészsége megadásával is igazolnám. De ez nem olyan egyszerű, ahogy te most, tizenegy évesen gondolod. Nekem, a te Jézusodnak, föl kell mérnem nemcsak a jelenedet, de a múltadat és a jövődet is, s ezeket együttlátva kell kimutatnom szeretetemet.

    Először tehát benned, lelkedben kell egészségessé válnod ahhoz, hogy ez külsőleg is megnyilvánuljon rajtad. Lelked akkor egészséges, ha Bennem bízva arra törekszel, hogy a szeretetben növekedj.

     Áldásosabbat most nem tudok neked mondani mint azt, hogy    35 / 3741

             

Kérdező: 3. 8 éve tartó allergiám lehet-e ezzel kapcsolatban?

HANG: 3. Allergiád érzelmi 'hidegségeddel' is kapcsolatban áll, de nem csak azzal. Meg kell tanulnod jobban feladatokban gondolkodni. Ezen az úton olyan gondolkodásátalakítás történik benned, amely minden téren, tehát az allergiádtól való szabadulásod terén is eredményeket fog felmutatni. 40 / 4265

 

Alvás probléma

Kérdező: 3. Gyógyszer nélkül nem tudok aludni.

HANG: 3. E harmadik problémádra is lényegében azt tudom mondani, amit az előző pontban már elmondtam. Senkinek sem kell élnie anélkül, ami nélkül élni nem tud! Amíg nem tanulsz meg imával elaludni, addig valahogy csak el kell aludnod, ha nem akarsz teljesen kiborulni idegileg! De ha ritmusos ütemben gondolni, ismételni tudod magadban e két szót? "Jézusom szeretlek", akkor eljön az idő, amikor már nem lesz szükséged gyógyszerekre ahhoz, hogy szívem szeretetében elaludj!   19 / 1871.

 

 

Asztma

Kérdező: 5. Az allergia mennyire lelki betegség?

HANG: 5. Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű. Te is tudsz segíteni kitartó imával. A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatokra. Többször fordulj saját angyalodhoz, és leányod angyalához. Ami az ő feladatuk, azt Én nem szoktam megtenni helyettük, mint ahogy helyettetek sem teszem meg azt, ami a ti feladatotok. Angyalaim viszont akkor tudnak nagyon hatékonyan működni, ha kéritek őket. Kéréseitek az a kulcs, mely kinyitja szívetek ajtaját az ő számukra. Kéréseitek talentum, lehetőség számukra, melyet nekik kamatoztatni kell, s boldogan teszik ezt. 5 / 377

 

Kérdező: Tüdőtágulással leszázalékoltak. Asztmatikus rohamaim vannak.

            Hogyan tudnék meggyógyulni?

HANG: Minden betegség tünet. Tünete egy mögötte lévő szellemi, lelki állapotnak, amelyben megbillent az egyensúly, és ennek a megbillent pszichikai állapotnak a testen megjelenő tünetét hívjátok betegségnek.

     A ki- és belégzés ritmusa a pszichének adás-kapás ritmusát érzékelteti. A légzési gyakorlatok, tornagyakorlatok, étkezésben az ételek megválogatása, környezetváltozás, ezek mind-mind nem érintik a gyökeret. A gyökér pszichéd benső harmóniájának megbillenése.

      Meg kell vizsgálnod, hogy miért nem vagy elégedett azzal, amit eddig kaptál és kapsz most is az élettől? Meg kell vizsgálnod, hogy mi az, amiről nem akarsz lemondani, amihez túlontúl ragaszkodsz, s nem vagy képes elengedni? Miért fojtod el azt az agresszivitásodat, amelyet megfelelő helyen és időben vállalnod kellene?

     Drága Gyermekem! Te nem tudsz megfelelően ellazulni, feloldódni, mert nem akarod tudomásul venni, hogy hibáid, gyarlóságaid, sérüléseid is a tieid. Úgy akarsz más lenni, mint amilyen most vagy, különb, jobb, szebb, igazabb, hogy csak ezt ismered el magadénak. Holott az árnyékod is hozzád tartozik! Amilyen mértékben sikerül őszintének lenned önmagadhoz, olyan mértékben fogom tudni Én kezelni azt az igazi, mély, Bennem valóságként létező ÉN-edet, aki jelenleg nem tudja kezelni azt az árnyék-énedet, aki miatt most görcsökbe rándul a tüdőd.

      Tehát az ilyen és ehhez hasonló benső megbillenéseidet kellene megtalálnod, és nem kell mást tenned, mint napvilágra hozni ezeket magad előtt! Tudomásul kell venned, hogy nem másnak, hanem olyannak kell elfogadnod magadat, amilyen vagy. Neked sincs más feladatod boldogságod és egészséged érdekében, mint az, hogy váltás álljon be a tudatodban. Ha valaki úgy kezd gondolkodni, hogy nem menekülni akar, hanem őszinte akar lenni önmagához, tehát hibáit elsősorban nem letagadni, nem elfojtani, de még csak megváltoztatni sem akarja, csupán tudomásul akarja venni, be akarja vallani, és Rám bízza hibáinak is kezelését, akkor oldódni fog benne a feszültség, helyre tud állni az adás-kapás egyensúlya, meri vállalni önmagát Előttem, mert tudja, hogy én is vállalni fogom őt Magam előtt.            

      Hidd el, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)! De erre neked BELÜLRŐL kell rájönnöd, s nem adhatom meg név szerint hibáidat és azok elfogadását, mert akkor nem történt benned szemléletváltás magaddal szemben. Senkit nem lehet boldogra, alázatosra változtatni. Nem lehet megváltoztatni, csak megváltozni Általam úgy, hogy az őszinteség kapuja kinyílik Előttem!

     Drága Gyermekem! Gyógyulásodhoz olyan őszinteségen át, vezet az út, mely közös utunk! Én olyannak szeretlek téged, amilyen vagy! Ha majd tudod te is olyannak szeretni magadat, amilyen vagy, akkor válik Számomra lehetővé az, hogy olyanná tegyelek, amilyenné akarlak, vagyis alázatos, boldog gyermekemmé! Ne feledd! A szeretet befogadással kezdődik! De ha itt megáll, akkor önzés a neve! Szabadon, felengedetten adnod kell tovább, hogy újra tudj befogadni!   15 / 1372

           

Kérdező: LÉGZÉSI NEHÉZSÉGEIM VANNAK.

Asztmatikus rohamaim vannak

HANG: Minden ember, aki a földre születik, kettő feladatot vállal. Az egyik egy olyan sorsvonal, amely különböző szenvedések, keresztek vállalását nemcsak lehetővé teszi, de meg is követeli. A másik pedig ezeknek a szenvedéseknek, kereszteknek a feldolgozása.

    A te életedben, amikor felhalmozódtak a szenvedések, akkor lelked mélyén felszólítást kaptál e kereszteknek feldolgozására. Asztmatikus rohamaid forrása innen ered!

    A te életedben szenvedéseid feldolgozása azért akadozik, mert túl súlyosnak fogtad fel és fogod fel még ma is életutadon azokat a szenvedéseket, amelyeket vállalnod kellett. Kettő szempont segíteni tud neked feldolgozni ezeket, ha e két szempontot megpróbálod átélni.

 Az egyik az, hogy egyáltalán nem olyan súlyosak életed szenvedései, mint amilyeneknek fantáziádon át látod ezeket. Ha minden embert a szenvedéseik nagysága szerint sorba állítanánk, akkor te még a középről nézve nagyon is a kisebb szenvedők csoportjához tartoznál. (Gondolj a nincstelen torzszülöttekre, az afrikai csontváz-gyerekek­re, csontváz-emberekre, vagy az állandóan rettegésben élő számkivetettek százezreire!)

    A másik szempont pedig az, hogy olyan forrás áll rendelkezésedre, amely által mindenre képes vagy! Igen! Én vagyok a te forrásod! Én valóban legyőztem a világot. Én valóban győzelmet arattam azok felett a szenvedések felett is, amelyeket neked most fel kell dolgoznod.

 Szenvedéseidet akkor kezded feldolgozni, ha hálát tudsz adni értük! Igen, mert e szenvedésekben Velem tudsz találkozni, és ha van élő hited, akkor e szenvedések csupán csomagjai annak az áldott drágagyöngynek, amit e csomagok magukban rejtenek.

 E csomagok, e szenvedések az Én ruháim! Ha te fönnakadsz azon, hogy ilyen ruhákban jövök hozzád, akkor te nem is akarsz igazán EGY lenni Velem. Pedig Én nagyon ezt szeretném! Otthont akarok találni Magam számára benned! Ez pedig csak akkor lehet Számomra hiteles otthon, ha meg tudod köszönni azokat a szenvedéseket, amelyekben eddigi életutadon Én közeledtem hozzád! A földi életben keresztút nélkül nem tudok találkozni veletek, s ti nem tudtok találkozni Velem!

    Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Olyannak szeretlek, amilyen vagy! Szeress te is Engem olyannak, amilyen vagyok! 20 / 1952

  
Beszédzavar

 

Kérdező: 1. Beszédzavarom van.

HANG: 1. Karmikus sorsod e beszédzavar. Azért vállaltad, mert így akartad jóvátenni az egyik életedben elkövetett hibádat, amikor ügyvédként ügyes beszédfordulatokkal nem az igazat képviselted, hanem csak arra törekedtél, hogy híressé válj. Ha elfogadod ezt az állapotot lelkedben, és vállalod, hogy együtt élj ezzel a gátlásossággal, akkor feltétlenül enyhülni fog a hibád, és még hálát is tudsz majd adni azért, hogy olyan vagy, amilyen vagy! 19 / 1826

 

Kérdező: 1. Beszédhibám orvosolható?

A HANG: 1. Egy kérdéssel kezdem. Orvosod egyik szervedben “gyári hibát” állapított meg. El tudod képzelni Istenről, hogy fusimunkát végez? El tudod képzelni, hogy úgy szeret, mint senki mást a világon, és mégsem gyógyít meg? Ha nem, mi okból eredhet beszédhibád? Először is megnyugtatlak, hogy nem földi születésnapodon teremtettelek. Ez azt is jelenti, hogy beszédhibádat nem én gyártottam, hanem te magad. Előző életedben sok embertársadnak okoztál olyan érzést, mint ami jelen életedben a beszéd közben elkísér. Amikor előző életed végén tisztánlá­tásra jutottál, mérhetetlenül bántott múltad, és azt kérted Tőlem, hogy ezt a testi hibát beépíthesd sorsvonaladba. Én megengedtem neked, s te akkor hálás voltál Nekem ezért. Tudtad, hogy ezzel a nehézséggel meg fogsz tudni birkózni, és alig vártad, hogy szárnyalhass Hozzám.

    A Hozzám, Lelkemmel való szárnyalás vágya vitt a repüléshez, ahol a fizikai magasság fehér, napsütéses csendjében kerested és vélted megtalálni szívbékédet. Langyos, langyos, de még nem meleg és nem is forró, ahogy a társasjátékban szokták mondani. Szívbékéd kulcsa, és amire leszülettél, az, hogy Engem megtalálj a szívedben. Engem csak a gondolkodás-átalakítás fárasztó munkájával, a senkinek nem ártás, segítés, vissza nem bántás következetes gyakorlatával találhatsz meg, de akkor, akár egy nyomortelepen, vagy egy zsúfolt irodában is boldognak érzed magad. Élethivatásod a recept testi gyógyulásodhoz is. Minél kevesebbet fogsz foglalkozni magaddal és minél többet a szeretet kisugárzásával, azaz Velem, annál kevésbé fog gyötörni meglevő hiányosságod. Próbálj meg a feltétel nélküli szeretetről hittel, átéléssel beszélni valakinek! Csodát fogsz látni. Ahogy erősödsz a szeretetben, ahogy megtalálod Isten országát, a boldogságot szívedben, úgy fog egyre lényegtelenebbé válni számodra a repülés, ami jelenleg számodra póttevékenység. Mondj gyakran hálaimát Nekem, köszönd meg, hogy körülményeid tükröt tartanak eléd.   25 / 2540

  

Kérdező: FOG RENDESEN BESZÉLNI GYERMEKÜNK?!

            Hat éves kislányunk csak pár szót tud beszélni.

HANG: Nagyon természetes, hogy szeretnétek, ha leányotok, amint az ő korabeli gyermekek, beszélni tudna. A rendellenességet mindig fájdalmasan élitek meg. Így van ez akkor is, amikor a szülők hisznek Bennem, és tudják, hogy nemcsak hátránya van a nevezett rendelle­nességnek, de van sok előnye is.

   A Bennem hívők és a Bennem nem hívők között nem az élet keresztjeinek nagyságában van a különbség, hanem az adott kereszt hordozásában.

   Aki komolyan hisz Bennem, az valamiképpen átéli azt, hogy az Én erőm az ő ereje is, és bízik abban, hogy feltétlenül rendelkezésére bocsátom csodatevő képességemet, ha - a nagy egészet nézve - úgy látom, hogy az szebbé teszi a világot.

   Három döntést kell egy-időben meghoznotok. Rám kell bíznotok magatokat és gyermeketek sorsát, s ugyanakkor  kérnetek kell áhítatosan és állhatatosan gyermeketek Isten akarata szerinti gyógyulását, s emellett hálát kell adnotok azért, hogy mindannyian Enyéim vagytok, tehát feltétlenül a legjobb jövő vár reátok.

   Ha e három döntést komolyan veszitek, akkor lényegében mindent megoldottatok. A többi már az Isten ügye!

    Minden betegség gyógyítható és minden probléma megoldható, ha valóban az Én kezembe tettétek le életeteket.   22 / 2237

 

 

Bénult állapot

Kérdező: Általános lebénulás /S.M./ állapotában élek; van ebből kiút, vagy karmikus sorsom ez az állapot?

HANG: Az a szeretet, mely Belőlem árad feléd, nem eredményezhet semmilyen formában olyan sors-szerűséget, mely boldogságodat komolyan veszélyeztethetné. Csak ennek ellenkezőjét eredményezheti, tehát csak boldogíthat. Amikor tehát arról érdeklődsz, hogy karmikusan érthető-e testi állapotod, akkor számomra gondot jelent úgy válaszolnom, hogy megértsd szeretetemet. Problémám az, hogy olyasmit kell kérnem tőled, ami elől éppen el akarsz menekülni. Azért kell ilyesmit kérnem, mert Én, éppen mert igazán szeretlek, nem elégedhetek meg azzal, hogy tényeket közöljek veled. Nekem megoldást kell felkínálnom. Ha azt mondom, hogy állapotod karmikus, akkor legjobb esetben is pillanatnyi belenyugvást eredményezhet e kijelentésem. Ezzel Én nem lehetek megelégedve, mert a pillanatnyi belenyugvás valamibe nem jelenti a probléma feldolgozását. Ha azt mondom, hogy nem karmikus jelen betegséged, mert van belőle kiút, akkor pedig olyan irányt adok törekvéseidnek, melyek szinte minden idődet fölemésztenék annak érdekében, hogy meggyógyuljon az a részed, ami valójában nem is te vagy, és bár a tiéd, de te nem vagy az övé. Tehát a világ bűne számára, ami nem más, - mint magasabb értéket alacsonyabb érték szolgálatába állítani -, adnék zöld utat életedben. Ez hát az Én gondom most. Rá kell mutatnom arra, hogy olyan értékek vannak jelenleg is benned, melyeknek a kiaknázására kellene fordítanod a földi életedben kapott időt.

    Kicsiséged hallatlanul alkalmas arra, hogy fölhasználjalak mások lelki épülésére. Ha imádságaidban tisztább és egyértelműbb szerepet kap a hála, akkor ez annak lesz jele, hogy kezdesz befelé látni és meglátni. Kezded észrevenni, hogy sokkal több ajándékkal halmoztalak el eddigi életedben, mint amennyit eddig megláttál. Vagyis, kezded meglátni, hogy több hálálkodnivalód van, mint kérnivalód. Ha pedig ez egyértelművé válik benned, akkor egyre többen fogják idejüket arra használni, hogy veled legyenek, de nem azért, mert te rájuk szorulsz, hanem azért, mert ők tanulhatnak tőled életművészetet.

   Így tehát egy olyan hitet kívánok tőled, mely minden vonalon meghozza gyümölcsét gyógyulásban. Olyan hitet, mely éppen mert a szív szeme, tapasztalatilag igazolja ennek az állításomnak igazát: " Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent. " /Mt. 5,8./   3 / 227

 

Kérdező: FURCSA HATÁSOK ÉRTEK AZ UTÓBBI IDŐBEN.

        1. Több évvel ezelőtt egy búgó hang kíséretében lebénultam.

        2. Rendkívüli fényjelenség, színes vibrálás jelenik meg olykor szememben.

        3. Olyan valami jelenik meg előttem, ami nem bánt, de én félek.

HANG: Elöljáróban meg kell mondanom, hogy általában nem tartozik a lényeghez az, ami történik valakivel. A lényeghez az tartozik, hogy ki hogyan viselkedik abban a körülményben, amelyben történnek vele az események. A földi ember életének értékét az határozza meg, hogy mennyire tud belülről elindulva hasznára lenni azoknak, akikkel együtt él. Számodra azért tartom fontosnak, hogy ezt tudomásul vedd, mert nagyon kimerítővé válik az a magatartás, amelyben valaki arra figyel, hogy mi történik vele, és nem arra, hogy őáltala mi történik másokkal!

     Csak fokozódik a félelmed, ha nem hallgatsz Rám! De csökken, sőt, megszűnik, ha arra teszed a hangsúlyt, hogy hol és hogyan tudj másoknak szolgálatára állni.

     Sajnos, a megsérült emberi természet nagyon hajlamos arra, hogy események, akár a földről származnak, akár máshonnan, eltereljék a lényegről a figyelmét. Szinte minden idegbetegségnek ez a melegágya!

     Az első és a második pontban említett problémád is főleg érrendszeri probléma. Mint mindenki, úgy te is ki vagy téve a szellemvilágból és mindenféle létezőtől eredő különböző sugárzásoknak. Az ingadozó vérnyomás és az ingadozó cukorszint nagy lehetőséget adnak e sugárhatások nem éppen szerencsés érzékelésére. De félned nem szabad! Nem, mert nincs mitől. Neked csak magadtól kell tartanod! Pontosan ezt tudod kivédeni azzal, hogy nem a veled történtekre koncentrálsz, hanem a Tőlem kapott feladataidra. Ezekre mindig rá tudom irányítani figyelmedet, ha van reggeli imád, és időt szánsz arra, hogy megbeszéld Velem teendőidet.

     Őrangyalaidtól se olyasmit kérdezz, hogy mi és miért történik veled, hanem azt, hogy Én mit kívánok tőled. Azt nem kell kérdezned, hogy mi a legfőbb feladatod, mert azt tudnod kell: a szeretni tanítás! De a hogyanját bizony meg kell beszélnünk, meg kell beszélned őrangyaloddal. 13 / 1144

  

Kérdező: 2. Anyám lebénult. Segítséget kérek számára!

HANG: 2. Édesanyád mindent megkap Tőlem, amire szüksége van!   14 / 1247

 

Kérdező: FÉRJEM LEBÉNULT.

            Férjem baleset áldozata lett, de él. Teljesen béna.

HANG: Férjed balesetével kapcsolatban semmi értelme nincs semmiféle vigasztaló szónak. Te most az éled meg, hogy a gyógyulásán kívül nem is létezhet más megoldás, ami téged megvigasztalhatna. Ez így is van abban a szemléletben, amely általában minden embert jellemez mindaddig, amíg boldogságát a külső körülmények megváltoztatásától reméli. A földön bármennyire embertelen és istentelen ez a szemlélet, mégis ezt tartjátok normálisnak, egyszerűen azért, mert az emberek több mint 90 százaléka így gondolkodik.

      Én, Jézus, most nem is vigasztalni akarlak, hanem erőt akarok adni neked ahhoz, hogy te, mint a földi élet egyik vándora, s Számomra nem is akármilyen vándora, ne a jövőből (ami nincs) akarj megoldást, erőt meríteni, hanem a jelenben láss meg Engem, aki mindig a jelenben vagyok erőforrás és megoldás.

      Nem elég tudnotok, hogy ami időben történik, az mind a mulandóság szálára van fűzve, tudnotok kell azt, hogy a magatartásotok mögötti szándék az, ami a döntő. Itt most ne gondolj valami komplikált dologra. Egyszerűen arról van szó, hogy reggel Értem kelsz és indulsz el életutadon, vagy sem. Egyszerűen csak erről van szó! Ha Értem indulsz el, akkor Velem indulsz el. Ekkor akár az egész emberiség lebénultan feküdhet előtted, az sem zavarhatja meg szíved nyugalmát. Ha nem Értem, tehát nem Velem indulsz el, akkor akár a legragyogóbb életigenlés vehet körül, akkor is csak menekülésben tudod elviselni azt, hogy zsákutcából zsákutcába kóvályog életed.

     Én, Jézus, nem vigasztalni, hanem boldogítani akarlak téged is, és férjedet is! A szándékban valóban Velem töltött idő ezt eredményezi függetlenül attól, hogy ki milyen testi állapotban van. E kijelentésemet lehet el nem fogadni, de nem lehet sem megcáfolni, sem megváltoztatni!

      Köszönöm, hogy Elém hoztad szíved fájdalmát. Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet kegyetlen terheit hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket. De ennek feltétele kettő: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és vegyétek magatokra az Én igámat, tehát a gondolkodás-átalakításnak azt a munkáját, amely megérteti veletek e kijelentésem mélységét: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?' 25 / 2462

 

Kérdező: 2. Van olyan, hogy lebénulok egy időre éjszaka.

HANG: 2. Nem bénít le téged senki éjszaka. Olyan érrendszeri probléma okozza az ilyen lebénulásaidat, amelyek okos terápiával, testhelyzet-változtatással kezelhetők. 23 / 2269

 

Kérdező: 2. Bénulásom karmikus-e?

HANG: 2. Bénulásod persze, hogy karmikus. Vagyis, úgy tartozik sorsvonaladhoz, hogy ne ennek megszűnése legyen életed legfőbb törekvése, hanem az, hogy tanulj meg együtt élni vele. Aki így cselekszik, az a legjobban cselekszik, mert ezáltal még a legsúlyosabb karmikus gubancok is oldódni szoktak. 30 / 3084

           
Bőrbetegség

 

Kérdező: 3. Kik dolgoznak rajtam? Kell-e védekeznem?

HANG: 3. Most csalódást fogok okozni neked. Senki nem dolgozik rajtad olyan értelemben, hogy bárkinek kezében is eszköz lehetnél. Ezt még Én sem tudom megtenni veled!

   Vannak olyan események, amelyeknek a testre gyakorolt hatása külsőleg is megnyilvánulhat, de ez nem érinti a lényeget. Amint a tenger mélyén honoló csendet nem zavarhatja meg a felszínen hullámokat hasító hajó, legyen az bármilyen csatahajó is, éppen így lelked az Én otthonom, s nincs olyan űrlény vagy szellem, aki ezt felbolygatni tudná, hacsak te erre tudatosan engedélyt nem adsz! Akkor érhet téged belülről bántódás, ha tudatosan Nekem ellentmondasz az erkölcs területén. Mindaddig, amíg szándékod az, hogy Nekem kedvembe járj, semmiféle bőrkiütés, semmiféle testi elváltozás benső békédet, tehát boldogságodat meg nem zavarhatja. Hidd el, Isten a körülményeknek is Istene, és semmi nem árthat azoknak, akik Engem szeretnek (Márk 16;18)! 11 / 952

           

Kérdező: Hogyan tudnék meggyógyulni csalánkiütésemből?

HANG: Ahol a felszín, tehát az a határterület válik természetellenessé, amely a közvetlen kapcsolat érintkezési felületét jelenti, ott a mélyben két visszautasítás húzódik meg.

    Az egyik az, hogy nem akarod elfogadni magadat olyannak, amilyen vagy. A másik az, hogy nem akarod elfogadni környezetedet olyannak, amilyen.

    Az első ellenkezés feloldása akkor valósul meg, ha megérteted magaddal, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha ezt a kikezdhetetlen igazságot valóságnak tudod megélni, akkor a bőrkiütéseidnek egyik gyökerét már eltávolítottad. Úgy gondolom, hogy ez a könnyebb.

   Nehezebb arra rávenned magadat, hogy elfogadd: teljesen független vagy környezetedtől, ami benső békédet illeti. Nehezebb átélned azt, hogy nem neked kell megtenned mindent annak érdekében, hogy téged elfogadjanak, hanem nekik kell téged elfogadniuk olyannak, amilyen te vagy, ha egyszer valódi szeretet van bennük. Ha pedig nincs bennük ilyen szeretet, akkor neked nem kell megtenned semmit azért, hogy az ő önzésüknek megfelelj.

   Ha a fenti két gyökérbajt feloldottad azáltal, hogy elfogadtál Engem abszolút elsőnek életedben, akkor természetszerűen meg kell szűnnie a bőrbajnak, mert lelkedben kihúztad léte alól a talajt!

    A HANG 1. kötetében olvasható párbeszédimát gyakorold. Ez az imaforma a benső bajok megoldásának legbiztosabb orvossága. Igen, mert Én, Jézus, közvetlenül tudok így szólni hozzátok, és az Én szavaim nemcsak olyan ismereteket közölnek veletek, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak benneteket, hanem erőforrásul is szolgálnak a benső békétek létrehozására és megőrzésére. 24 / 2441

           

Kérdező: Szeretnék meggyógyulni.

HANG: Betegségeddel és e betegség gyógyításával kapcsolatban, amit a HANG 21-dik könyv előszavában olvastál, ott megtalálható annak a címe is, akihez fordulhatsz gyógyulásod érdekében.

    Én, Jézus, feltétlenül azt szeretném, ha földi életetek folyamán olyan gyógyulásokat élnétek meg, amely gyógyulások belülről történnének, tehát a lélek sebeinek, a szeretet korlátainak megszüntetését segítenék elő.

    A bőr az, ami a külvilággal közvetlenül érintkezik. A különböző bőrbetegségek olyan lelki problémáknak tünetei, amelyek a külvilággal történő közvetlen kapcsolatokból erednek.

     Baráti, családi és egyéb emberi kapcsolataidat kell megvizsgálnod ahhoz, hogy el tudd juttatni szeretetem fényét ezekbe a kapcsolatokba.

   A bocsánatkérés és a megbocsátás, a segíteni akarás és a segítségek békés elfogadása, a megfelelő önuralom és az elvárások helyetti várakozni tudás, tehát az okos bizalom erősítése. Hinni abban, hogy az emberek általában jobbak, mint amilyeneknek látszanak. Hinni abban, hogy több a megtévedt, félrevezetett ember, mint a gonosz. Rugalmas nagyvonalúság és ezekhez hasonló magatartások segítenek benneteket arra, hogy a test felületén, a bőrön tisztuljon fel minden olyan hatás, amely akár belülről kifelé, akár kívülről befelé építi és szépíti kapcsolataitokat a külvilággal. 26 / 2633

 

Kérdező: 2. Bőrbetegségemnek mi az oka?

HANG: 2. A bőrbetegséged szoros kapcsolatban áll az előbb említett problémáddal. A külvilággal közvetlen kapcsolatban álló testfelület és a lélek felszíne szinkronban vannak egymással. Aki vállalja azt, hogy ne a felszínen, hanem egyre mélyebben építse ki kapcsolatát környezetével, körülményeivel, annak testén, a bőrfelületen is feltétlenül változás fog végbemenni. Ennek a kiépítésnek másik neve az önzetlenség. Tehát nem az, hogy szeressenek, hanem az, hogy te tudj önfeledten élni másokért! 26 / 2637

 

Kérdező: Hogyan szabadulhatok meg bőrbetegségemtől?

HANG: A bőrbetegséged lelki oka az, hogy bár elfojtottad, de nem dolgoztad fel magadban a kívüled történteket. Az orvosok tudnak adni ugyan tüneti kezeléseket a különböző bőrbetegségekre is, de gyökeres orvoslást az ad, ha nemcsak elfojtod, de fel is dolgozod a téged ért tragikus eseményeket. Leányod és férjed tragikus halála egy olyan beletörődést eredményezett nálad, amelyet nem feldolgoztál, csupán szőnyeg alá söpörted ezzel a felismeréssel: ezen változtatni már úgysem lehet. A fiaddal szembeni szeretetlenségedet ugyan megváltoztattad, de itt is inkább elnyomtál magadban bizonyos gondolatokat, semmint feloldottad volna ezeket.

     Bizony, meg kell tanulnod helyesen szereti magadat! Ezt pedig csak akkor tudod elérni, valóban belátod, hogy Isten mérhetetlenül szeret téged, és csak azt engedi meg, ami lelkileg javadat szolgálja.

    Egy probléma, legyen az bármilyen súlyos, csak akkor nyer feloldást lelkileg bárkinél, ha értelemmel is alátámasztható okok alapján, hálát is tud adni a tragikus eseményekért az illető

     Nekem, a te Jézusodnak is, keményen, szinte vérrel verejtékezve, de el kellett jutnom arra a felismerésre, amelyet már az emmauszi tanítványoknak így fogalmazhattam meg: 'Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?' Tehát hálát tudtam adni a történekért. Sőt! Örömöm forrása lett!

    Drága Gyermekem! Te is képes vagy erre, mivel Én benned élek! Én, Jézus, soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát az Én erőm a te erőd is.

    Az Általam most felkínált terápia, mely által el kell jutnod oda, hogy még a bőrbetegségedért is szívből hálát tudj adni, bizony, kissé időigényes. De eredményes! 34 / 3603

 

Kérdező: 1. Nagyon zárkózott vagyok. Bizonyos bőrbetegségem van.

HANG: 1. Emberi kapcsolataid valóban súlyosan terheltek a különböző hiúsági komplexusok következtében. Igaz, hogy senkinek sem könnyű a vágyait, képességeit és lehetőségeit harmóniában tartani, de akkor is erre kell törekedned, bármilyen nehéz is ez! Csak az erre való törekvés képesít téged arra, hogy annak a megfelelő szerénységnek, alázatnak birtokába kerülj, amely gyógyírt tud adni bőrbetegségedre és lelked nyugtalanságára egyaránt. 41 / 4451

           
Cukorbetegség

 

Kérdező: 1. Gyermekünk cukorbeteg, s ez sok problémát jelent. 2. Olyasmit észleltem, hogy jó ufók megtették, amit tehettek, de most már az én hitemen múlik minden. Hogyan higgyek jobban?

HANG: Nagyon nehéz az Én szívemnek az, hogy immár kétezer éve próbálom érthetővé tenni számotokra a boldog élet titkát, s ti mégis úgy gondoljátok, hogy ez elsősorban a testi egészség után következhet csak be.

    Pontosan ennek fordítottja az igaz. A boldogság bizonyos értelemben nem következmény, hanem forrás, melynek következménye nagyon gyakran a test egészsége is.

     Azt lehet mondani, hogy nem hullámzana a tenger, ha nem fújna a szél. De azt már nem lehet mondani, hogy a tengervíz simaságát a szél nem fújása okozza. Csak azt lehet mondani, hogy ha nem fúj a szél, akkor a tenger nyugalomban van. Nyugalmának oka saját természetében rejlik. Természetszerűen megállapodik saját medrében. Nem nyugtalanítja, hogy majd fog fújni a szél.

     Az eddig elmondottakból az a tanulság, hogy előbb meg kell találnod Nálam szíved nyugalmát, mert Én vagyok életed medre, s csak akkor tudok érdemben úgy melléd állni, hogy rajtad keresztül hatni is tudjak gyermekedre.

    Ahhoz, hogy melléd állhassak, az szükséges, hogy te mellém állj. Ennek pedig első lépése az, hogy kezdj jobban megismerni Engem. A Biblia a maga egészében nem alkalmas arra, hogy rendet tégy a szívedben, mert előbb az értelmedben kell rendet teremtened. A Bibliában bizony rangsorolnod kell, ha szíved nyugalmát Nálam meg akarod találni. Ez azt jelenti, hogy a négy evangéliumot kell nagyon megismerned először, hogy legyen mihez mérned a többit. Ha engem megismertél jobban, akkor vágyakozni fogsz az után, hogy még jobban megismerj.

   Neked most gyermeked egészsége a legfontosabb. Ez mostani látásod következménye. Ezt a látást mindenképpen meg kell változtatnod, mert boldogságra vagy teremtve, s még senkinek sem sikerült azáltal boldoggá lennie, hogy gyermeke egészséges lett.

    Drága Gyermekem! Bármennyire vergődöm, nem tudom jobban megértetni veled, hogy gyermeked betegségének megszüntetése általad csak akkor következhet be, ha már nem azt fogod legfontosabbnak tartani, hogy ő egészséges legyen, hanem azt, hogy te tudj Nekem gyermeked betegségéért is hálát adni. Igen, mert ő nem véletlenül beteg, hanem a te és saját maga javára az. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz így elfogadnod, de először csak próbálj barátkozni e gondolattal. Próbáld elhinni, hogy Én legalább annyira szeretem gyermekedet, mint te. Sőt! Nem terád, hanem Önmagamra van ő is teremtve. Hogyisne tennék meg mindent érte, amit jónak látok, ha igazán szeretem őt. És ez veled kapcsolatban is igaz. Érte is mindenre képes vagyok, a te boldogságod érdekében. Csak nem gondolod, hogy Én rosszabb vagyok, mint egy átlagember.

     Gyermeked betegsége tehát elsősorban talentum, lehetőség arra, hogy HITBŐL kezdj hálát adni, és ne olyan TAPASZTALATBÓL, mely egyértelműen eszed és szíved előtt is megérdemli azt, hogy hálát adj érte.

    Ami pedig azokat az ufókat illeti, hát nem szükséges őket ufóknak, vagyis meg nem határozható valakiknek nevezni. Nevezd őket angyalaimnak. Angyalaim nagyon készségesek abban, ami javatokra válik, s igazán mindent elkövetnek, hogy az ártó erőket távol tartsák tőletek. Kétezer évvel ezelőtt szó szerint mondottam, hogy gyermekeitek angyalai szüntelenül látják Atyámat. Ez olyan mérhetetlen energiákkal gazdagítja őket a ti javatokra, hogy minden betegséget képesek megszüntetni általuk.

    Kérésem tehát ez: Először kezdjél hálát adni szeretetem olyan megnyilvánulásaiért, melyet könnyen be tudsz látni. Pl. hogy hiszel Bennem, hogy van gyermeked, hogy tudsz szeretni, stb. De igyekezz megtanulni hálálkodni olyasmikért is, amiknek értékét most még nem ismered, de hiszed, hogy képesek javadat szolgálni, ha Hozzám tartozol. Ne feledd: az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, tehát jogosan kívánhatom tőlük, hogy legyenek mindenért hálásak. 5 / 417

 

Kérdező: A cukorbetegségről szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: Minden betegségnek elsődleges célja nem a gyógyulás, hanem a megtérés. A megtérésnek az a formája, amelyet pályamódosításnak lehet nevezni, feltétlenül célja minden betegségnek. Ma nagyon gyakori nálatok az, amit cukorbajnak neveztek. Vannak közöttetek különböző természetű emberek, de abban sajnos egyet kell értenetek Velem, hogy mai életetekből kiesett az önfegyelem.

    A cukorbaj valójában nem is betegség. Egy olyan hormonhiányról van szó a szervezetben, amely hiánnyal nagyszerűen lehet élni, ha valaki megtanul parancsolni önmagának. De ezt meg kell tanulnia. Igaz, ezt mindenkinek meg kellene tanulni, de akinek vércukor problémája van, az olyan szerencsés helyzetben van, hogy szinte rá van kényszerítve a fegyelmezett életre. A fegyelmezett élet áldásai kimeríthetetlenek!

    Minden betegség kegyelem! A földi élet egészét nézve nincs is egészséges ember. Csak olyan van, hogy valakiben lappang a betegség, és valakiben már előjött. Akiben lappang, az egészségesnek gondolva magát, könnyen elfelejti, hogy halálos beteg. Minden ember halálos beteg. Akinél már előjött a betegség, az ezt könnyebben belátja.

     Nem egészségre teremtett benneteket Isten, hanem Önmagára! A földön senkinél sem lehet a szó legszorosabb értelmében egészségről beszélni. Egészség csak ott lehetséges, ahol bár fejlődően, de mindig teljességet él meg az, akit Önmagára teremtett az Isten. Ez a földön nem lehetséges. A föld soha nem lehet mennyország!

    A cukorbaj nemcsak önfegyelemre kényszerít, hanem az élet értékeinek helyes sorrendjét is segíti meglátni, s így az önismeret olyan Istenismeretté válhat, amely valóságos békét és boldogságot tud előidézni.

    Aki tehát cukorbeteg, az ne azon keseregjen, hogy cukorbeteg, hanem adjon hálát azért, hogy könnyebben átteheti a hangsúlyt a mulandó élet hiábavalóságáról az örök értékek keresésére. Ha nem ezt teszi, akkor ezt a kegyelmet is hiába kapta. De még mindig jobban jár, mintha nem kapta volna, mert enélkül a helytelen életszemlélet jobban elhatalmasodott volna rajta, mint így. Tehát nagyobb bajba került volna halála után, ahol semmiféle felelősség nem hárítható át másra.

   Itt említem meg, hogy HANG-médiumom közel egy évvel ezelőtt 27-es vércukorral került kórházba. Azóta sokkal nagyobb önfegyelemben él, s ennek köszönhető, hogy alig több, mint egy év alatt tíz könyvet tudott kiadni.

     Szeretettel kérlek benneteket tehát, ne a gyógyulás legyen a legfőbb cél, hanem az olyan fegyelmezett élet, amely az Irántam való szeretetben nyilvánul meg. Aki ezt célozza meg, az nyugodt lehet, hogy mindig meg fogja kapni azt az egészséget, amelyreszüksége van szeretetének kimutatására, a szeretetben való növekedésre.

    Legyen szemetek minden figyelmeztető jelre - minden betegség ilyen -, és legyetek hálásak akkor is, ha keresztnek élitek meg e jeleket.

    Hozzám jöjjetek mindnyájan, akik az élet terhét hordozzátok! Én megenyhítelek titeket. De ennek feltétlen feltétele az, hogy vegyétek magatokra az Én igámat és tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok. Csak így tudom átadni nektek az Én békémet (Máté 11;28-30).   11 / 963

 

Kérdező: FURCSA HATÁSOK ÉRTEK AZ UTÓBBI IDŐBEN.

      1. Több évvel ezelőtt egy búgó hang kíséretében lebénultam.

      2. Rendkívüli fényjelenség, színes vibrálás jelenik meg olykor szememben.

      3. Olyan valami jelenik meg előttem, ami nem bánt, de én félek.

HANG: … Az első és a második pontban említett problémád is főleg érrendszeri probléma. Mint mindenki, úgy te is ki vagy téve a szellemvilágból és mindenféle létezőtől eredő különböző sugárzásoknak. Az ingadozó vérnyomás és az ingadozó cukorszint nagy lehetőséget adnak e sugárhatások nem éppen szerencsés érzékelésére. De félned nem szabad! Nem, mert nincs mitől. Neked csak magadtól kell tartanod! Pontosan ezt tudod kivédeni azzal, hogy nem a veled történtekre koncentrálsz, hanem a Tőlem kapott feladataidra. Ezekre mindig rá tudom irányítani figyelmedet, ha van reggeli imád, és időt szánsz arra, hogy megbeszéld Velem teendőidet. … 13 / 1144

  

Kérdező:2. Cukorbeteg gyermek gyógyítható-e?

HANG: 2. A gyermekkorban beállt cukorbetegség olyan karmikus, tehát az illető sorsához elválaszthatatlanul hozzátartozó hiányosság, amely sem kívülről, sem belülről meg nem szüntethető! (Nem azt mondtam, hogy nem gyógyítható, mert esetleg megváltoztatható). Tehát meg kell tanulnotok együtt élni az ilyen "betegséggel" De ez egyáltalán nem átok!

    A karmikus, tehát már a megszületés előtt tudatosan vállalt betegségek, nagy-nagy hangsúllyal nemcsak annak lelki előmenetelét vannak hivatva elősegíteni, aki e "betegséget" viseli, hanem az egész emberiség számára a szeretet kibontakozását elősegítő fejlődést, az értelmes kutatások egész sorát indítják meg. Nem mondható hát ezekről sem, hogy nem gyógyíthatók, de fontos, hogy ne a gyógyításra, hanem e "betegséggel" való együttélésre tegyétek a hangsúlyt.

    Az az Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, alkalmas időben ad egyeseknek olyan szerepet, mely bizonyos tudományos kutatásokhoz ébreszt kedvet azokban, akik e szerepet kapták. Így fejlődik a gyógyítás tudománya!

    Drága Gyermekem! Imádkozz azért, hogy a szabadság LELKE képessé tegyen arra, hogy a körülötted zajló események ne akadályai, hanem elősegítői legyenek a benned lévő életem, szeretetem kiáradásának!   19 / 1808

           

Kérdező: 1. Feszültség hatalmasodott el bennem.

HANG: 1. Három eszköz áll rendelkezésetekre ahhoz, hogy a testen megjelenő be­tegségeket kezelni tudjátok. Az egyik és az első az orvos. Azok a tünetek, amelyeket te leírtál leveledben, tipikus vércukor-ingadozást jeleznek, s a vércu­kor ingadozásnak pedig a rendezetlen önszeretet szokott a lelki oka lenni. Tehát nem csupán arról van szó, hogy másokkal szemben hogyan áll a szereteted, ha­nem arról, is hogy önmagaddal szemben hogyan állsz ezzel. Feltétlenül meg kell tanulnod meglátni és elfogadni az Én közvetett, gondviselő szeretetemet, amelyet másokon keresztül nyújtok feléd. (Pl. e levél is ilyen!)

A másik eszközzel a természetgyógyászok rendelkeznek. Az ő szolgálatuk fontos, de nem nélkülözheti, nem teheti fölöslegessé az orvosok munkáját.

A harmadik eszköz az agykontroll és minden olyan hitben magadra koncent­ráltság, amely Szeretetemet - a te Jézusod szeretetét - eleveníti fel benned. Va­gyis azt, hogy téged boldogító módon élek benned! Tehát nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Ezt nevezheted agykontrollnak, imának, medi­tálásnak, hitben élésnek. Aki ezektől el akar téged tántorítani, az nem Engem képvisel ebben a dologban. Bármennyire jóhiszemű, nincs igaza!   30 / 3143

 

Kérdező: KIGGYÓGYULHATOK CUKORBETEGSÉGEMBŐL?

            A cukorbetegségemrő kérdezem a HANG-ot.

HANG: A cukorbetegség lelki alapja a helytelen önszeretet. Más néven fegyelmezetlenség. Éppen ezért fegyelmezettséggel orvosolható. Minden, ami eszköz, s ez az emberi szervezet is, a célnak megfelelően kell használni.

 Az emberi szervezet olyan eszköz, amelyet értelmes módon, mások szolgálatára kell beállítani. A megfelelő táplálkozás, mozgás, párosulva azzal a benső békével, amelyet mindenkinek önmagának kell megtalálnia és őriznie önmagában, ezek azok, amelyek a CÉLNAK megfelelően karban tudják tartani az emberi szervezetet. Így tud jó eszköznek bizonyulni arra, hogy az Én boldogító jelenlétemről tanúskodjék. Tehát így tesz tanúságot arról, hogy Én, a te Jézusod, érted élek benned!

     Ha cukorbetegséged nem ebben az életben keletkezett, hanem mint karmikus adósságot már magaddal hoztál előző életedből, akkor is az előbb felvázolt szempontok vállalása szükséges - a megfelelő gyógyszerek szedése mellett - ahhoz, hogy kézben tudd tartani ingadozó cukrodat.

      A földi élet minden ember számára átmeneti állapot. Mindannyian betegként jöttetek e világra. Mindannyiótok feladata az, hogy gyógyuljatok. Az már maga gyógyulás, ha valaki arra törekszik, hogy tudjon szívében megbékélten együtt élni a betegségével.

      Hidd el, csak azt engedem meg számodra, ami javadra válik! Az az Isten, aki még hajad szálait is számon tartja, mennyivel inkább tesz meg mindent azért, hogy már itt a földön is Isten gyermekének mondhasd magad! A hit és a bizalom, olyan erőforrások, amelyek által képes vagy megfelelő módon kézben tartani, megőrizni szíved békéjét. 31 / 3250

           

Kérdező: Cukorbetegségemtől szeretnék megszabadulni.

HANG: A cukorbetegség gyökere a helytelen, rendezetlen önszeretet. Akár mulasztással, akár túlzással vétkezik valaki önmaga ellen, ha hajlamot hozott magával arra, hogy cukor-problémái legyenek, akkor ez be is fog következni.

     Mivel minden hajlam gyökere jelenlegi földi születésed előtti időre datálódik, ezért ezt a betegséget is 'adósságtörlesztésnek' foghatod fel.

     Minden 'adósságtörlesztés' javadat szolgálja, ezért jogos, ha hívő emberként hálát adsz érte!

     A megfelelő orvosi terápia mellett egy egészséges életmód, amely megfelelő étkezésből és mozgásból is áll, bizony szükséges úgy imádkoznod, hálaimával, hogy e betegséggel együtt tudj élni. Ha ezt teszed, akkor a többit a gondviselő Isten feltétlenül a te lelked javára úgy fogja intézni, hogy ez többé ne legyen gond számodra.

     Soha, senkinek boldogsága nem függhet attól, hogy beteg-e, vagy sem! Mindig, mindenkinek boldogsága attól függ, hogy mennyire élő a kapcsolata Istennel! 35 / 3752