Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Abortusz. Az abortuszban elhaltak tudták, hogy nem jönnek világra? Abortuszomat nem tudom feldolgozni lelkileg. stb.

2010.07.19

 

Kérdező: Uram! Egy önmagával elégedetlen, Téged szeretni és követni akaró lélek vár Tőled elirányítást.

HANG: …… Ami pedig a konkrét kérdéseidet illeti: Jól tanultad a hittanórákon. Bűn az, ha tudva és akarva teszed az ellenkezőjét annak, amit Én jónak látok. De tudnod kell, hogy azok, akik tudatlanul tesznek Ellenemre, azok is ártanak önmaguknak., mert a rossz közvetlenül soha sem Ellenem irányul, hanem az ellen, aki azt elköveti. Ez az oka annak, hogy olyan bűnök, mint pl. az abortusz, mivel roncsolást végzett a testi felépítés törvényében, bár lehet, hogy egyáltalán nem bűn, mert nem tudatosan irányult Ellenem, lehet hogy bűn volt az elkövetésekor, de már bocsánatot nyert, mégis olyan idegi megviseltség marad utána, hogy visszatérő benső fájdalmat, nyugtalanságot tud okozni. Amint az eltört csontok az összeforrás után is reagálnak az időjárás változásaira, úgy vannak bűnök, melyek megbocsátásuk után is különböző pszichés hatások változásakor újra fájni, marni kezdik azt, akinek pedig már nem is kellene törődni vele. Igen. Ilyen ez a földi pokol, melyre bár elhoztam Isten országát szívetekbe, de nem vittem el a Sátán országát sem körülményeitekből, sem testileg szenvedékeny mulandóságotokból.

    Most megismétlem azt, ami szerintem számodra jelenleg a legfontosabb: Ne törődj a múlttal. Amikor teszed azt, amit megtehetsz, akkor nem fontos, hogy mennyit tehetnél még. Annak örülj, amit megtettél. Örömöd úgy tudod kifejezni, hogy hálát adsz Nekem érte. Életed fejlődésére ne legyen gondod. Az az Én gondom. Neked arra legyen gondod, hogy Engem jobban megismerj, Velem beszélgess, adj hálát, kérj erőt, és föleg használd ki empatikus, beleérző képességedet magad és mások javára. 4 / 257

           

 

JÓVÁ TEHETŐ AZ ABORTUSZ?

Kérdező: Gyermekáldást többször megszakítottam emberi szempontok miatt. Hogyan lehet ezt jóvá tenni?

HANG: Az általad említett rossz, mely lelki sebeket ejtett rajtad, azáltal kezd gyógyulni, ha jobban kezdesz hinni és  bízni Bennem! Ez, ha igaz, akkor  feltétlenül megmutatkozik abban, hogy több áldozatot vállalsz, tehát szíved szeretetét az Én szívem szeretetével erősítve segítesz ott, ahol éppen adódik, megbocsátasz azoknak, akik bántanak téged vagy másokat, mivel tudod, hogy Én is szívemre öleltelek. Nem azért tettem ezt, mert jóságod indított volna erre, hanem azért, mert Én jó vagyok. Így a már benned élő jóságom is képes szeretettel viszonozni mindazokat a szeretetlenségeket, amelyeket el kell szenvedned életedben.

  Tehát nem jóvátenned kell vétkeidet, hanem elő kell segítened lelki sebeid gyógyulását. A jóvátételt bízd Rám! Nekem nagyon fontos vagy te! Nekem nem mindegy az, hogy veled mi történik! Ezért mondom, hogy Én mindent jóváteszek, de te tégy meg mindent azért, hogy meggyógyulj. Ez a minden pedig a hitednek, bizalmadnak a gyakorlati életedben történt megnyilvánulása által lehetséges csupán. Ezt nem tudom átvállalni tőled.

   Akiket nem vállaltál, azoknak életét kezemben tartom, és az Én oldalamról nézve ők nem maguk miatt, hanem miattad vállaltak téged. Mivel te ezt megszakítottad, ők más lehetőségek elé kerültek, és nem jártak rosszabbul, mintha te vállaltad volna őket.

  Te viszont, bizonyos terheltségeket elmulasztottál a karmikus sorsvonaladon feloldani, s ennek szenveded most következményeit. Neked most tudnod kell, hogy amire te nem vagy képes, arra Én benned képes vagyok. De csak akkor, ha te azt, amire képes vagy, meg is teszed.

   Tanítványaimat több esetben is megdorgáltam kishitűségük miatt. Ezt csak azért tehettem, mert rajtuk múlott, hogy kishitűek maradnak, vagy sem. Veled is így vagyok most. Tőled függ, hogy növekszik benned a hit és a bizalom Irántam, vagy sem. Gyógyulni csak akkor és annyiban fogsz, vagy inkább így mondom: gyógyítani csak akkor és annyiban tudlak, amikor és amennyiben áldozatos szeretet-szolgálatokat vállalsz, amikor és amennyiben túllépsz a sértődékenységen, s tudsz megbocsátani másoknak. Itt a MÁSOK alatt nemcsak azokat értem, akik téged bántanak, hanem mindazokat, akik bárki ellen vétettek. Tehát, ha látod a tévében, ha olvasod az újságban, ha hallod a rádióban, hogy mennyi és milyen gonoszságokat követnek el emberek a földön, akkor szívedben törekedned kell  nekik is megbocsátanod! Így válsz ÁLLAPOTSZERŰEN irgalmassá! Így gyógyulsz!

   Ne félj Tőlem! Szeress Engem azáltal, hogy áldozatos szeretetszolgálatokat vállalsz embertársaidért az Én benned élő szívem szeretetének erejével. 10 / 807

 

 

Kérdező: 3. Rádöbbentem abortuszaim szörnyűségére. Jelenlegi  fiam vajon az, akit már egyszer elvetettem?

HANG: 3. Akit egyszer valahol megöltek, az nem próbálkozik ott többé! 10 / 833

 

 

Kérdező: TÖNKREMENT ÉLETEM!

            Darabokra törött életemet hozom a HANG elé.

HANG: Valóban nagy mestere voltál annak, hogy elérd ezt a mostani állapotodat.

    Jól informáltak, van most országotokban egy médiumom, akit felhasználhatok arra, amire te kérted őt. Vagyis rajta keresztül tudok olyan utat, kiutat mutatni, amely értelmet ad életednek. De mindjárt az elején jól jegyezd meg: az a békés, meleg otthon, ami után te vágyakozol, az NINCS! Se neked, se másnak! A földi életben csak ti szoktatok bohóckodni öröklakás, békés otthon, nyugodt élet, stb.  kijelentésekkel.

    Tudom, mit beszélek! Istállóban születtem, akasztófán végez­tem, és e kettő között elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai van­nak, a madaraknak fészkük, de nekem nincs hová fejemet lehajtsam (Máté 8;20)!

   Ismerem hát a földi poklot legalább úgy, mint bárki közöttetek. De van egy óriási különbség közöttünk. Én nem kerestem a kiskapukat annak érdekében, hogy bódultságba kerüljek! Te rendre ezt teszed. Vajon mennyi és mekkora pofont kell még kapnod, hogy felébredj bódult álmaidból? Mikor fogod már egyszer felfogni azt, hogy a boldogságot nem lehet megtalálni ott, ahol azt valaki elveszítette! A boldogság nem anyag, nem pénz, melyet ott kell keresned, ahol kiesett a zsebedből!

   A boldogság, tehát a benső béke, csak Tőlem vehető át! E téren nincs konkurencia! E téren az árat Én szabom meg! Aki Engem összekever nyomorult, erkölcsileg megrokkant emberekkel, s azokra támaszkodik Helyettem, azon az Isten sem tud segíteni!

   Csak Nekem van jogom arra, hogy azt kérjem, adjatok mindent Nekem! Mert csak nálam igaz az, hogy a mindent-adás következménye a mindent-birtoklás! Aki nem Nálam keresi önma­gát, az úgy veszít el mindent, hogy születhet majd újra, de akkor még keservesebb élet gondjai fognak nyakába zuhanni.

     Te, mielőtt a földre születtél, nagyon önfejű voltál. Hiába kértek angyalaim, hogy ne vállald azt a karmikus sorsvonalat, amelyet vállalni akartál. Figyelmezettek, hogy nagyon nehéz lesz kimásznod belőle. Te bíztál magadban! Nem hallgattál a jó szóra.

    Ment le innen segítség! Volt, aki anyjául választott téged, mert segíteni akart, de te nem vállaltad őt. Visszaküldted! Akartunk mi segíteni rajtad, de annyira lezárt voltál, annyira csak abban bíztál, amit te ötöltél ki jónak magadnak, hogy tehetetlenek voltunk veled szemben.

    Pedig már előző földi életedben megtanulhattad volna, hogy mennyire tehetetlen az, akinek olyan gyermekeket kell nevelnie, akik önfejűek, és nem hallgatnak a jó szóra.

   Igen. Előző életedben nevelőnő voltál, és erkölcsi magatartásoddal sok gondot okoztál a ház lakóinak. Ugyanakkor sok gondot okozott neked az a két gyermek, akik nevelésedre voltak bízva. És mert nem értetted meg őket, azt akartad, hogy belülről kapj választ arra, hogy miért olyanok ők, amilyenek! Mielőtt megszülettél, azért engedtünk kérésednek, mert vezekelni is jöttél előző életedért. Amit vállaltál akkor, azt most megkaptad!

  Drága Gyermekem! Nagyon fontos volna az eddig megjelent HANG-köteteket elolvasnod! Ennél kevesebb gyógyszer neked nem használ. Tudom, anyagi problémáid vannak. Médiumom küldeni fog neked karácsonyi ajándékként egy sorozatot. Az lesz az ára, hogy elolvasd őket!

   Nagyon szeretlek! Nagyon szeretnélek megajándékozni azzal a boldogsággal, amire teremtve vagy!

   A fenti sorok nem tűnnek olyanoknak, amelyek sebeket tudnának gyógyítani, de ezek nem is erre valók elsősorban. Mire valók hát? Arra, hogy ráérezz: a valódi szeretet csak igazságban, a valódi igazság csak szeretetben tud helyesen megnyilvánulni.

   A neked való orvosságot a HANG-kötetekben fogod megtalál­ni! 14 / 1297

           

 

 

Kérdező: 2. Az abortuszban elhaltak tudták, hogy nem jönnek világra?

HANG: 2. Az abortuszok által meghaltak tudták döntésük következményét! Legalábbis nagyon valószínű volt számukra. Ők döntöttek melletted. Te nagyot veszítettél, hogy nem vállaltad őket. De mégis melletted döntöttek, mert tudták, hogy számodra még az is, hogy nem vállalod őket, olyan lelki állapotot eredményez, amely feltétlenül javadra válhat, amint vált is, mert ez is motivált téged abban, hogy ráébredj: csak a Mellettem és Velem hozott döntés boldogít!

 Az általad el nem fogadott lények megszülettek ugyan, és most másnak teszik lehetővé, és természetesen maguknak is, hogy tisztultabb szeretetben éljék életüket.  17 /1685

 

 

Kérdező: 3. Az abortusz kihat további sorsomra?

HANG: 3. Az abortusz, tehát egy gyermek megölése, akár tudatlanságból, akár tudatos gyilkosságból abortusz, minden esetben olyan testi roncsolást eredményez, amelynek kiheverése csak Velem, és csak hosszú idő múltán tud rendeződni. E téren a különböző narkotikumok csak tüneti kezelést tudnak adni, de gyökeres megoldás nem.

   Drága Gyermekem! Nagyon szeretnélek meggyógyítani. Ennek feltétlen feltétele az, hogy többet foglalkozz Velem, és ne magaddal. Ha Velem foglalkozol, és nem magaddal, akkor magadhoz tudsz engedni Engem, hogy foglalkozzam veled!  20 / 1918

 

 

Kérdező: ABORTUSZRÓL

            1. Gyerekemet elvetettem. Isten megbocsát?

            2. Rendeződik-e férjemmel kapcsolatom?

            3. Elhunyt édesapám a túlvilágon van még?

HANG: 1. Gyermekedet nem azért kellett volna megtartanod, hogy férjeddel újból összekerülj. Azért kellett volna bármi áron megtartanod, mert egy emberélet kioltása ordítóan ellentétes a szeretettel. Ha tanulmányozod evangéliumaimat, a HANG könyveket és ezekből megismersz, nem lehet kérdés számodra, hogy megbocsátok-e vagy nem! Olvasd el a Mt. 18;22-t  és a Lk. 7;41-43-at, bánd meg amit tettél és ne vétkezz többé. Én megbocsátok neked. A kérdés nem is az, hogy Isten megbocsát-e neked, hanem az, hogy te meg tudsz-e bocsátani magadnak. A Máté 18;22 önmagaddal szemben is vonatkozik! Csak akkor tudsz igazán befogadni Engem, csak akkor tudod megélni boldogítóan jelenlétemet, ha követsz Engem és magadnak is, férjednek is, apósodnak is, mindenkinek megbocsátasz. A senkinek nem ártás, mindenkinek megbocsátás, a segítés mindennek az alapköve. Alapok nélkül nem építhetsz házat. Házadat a szeretet, az önfeláldozás tégláiból kell felépítened, ha Országomba akarsz költözni. Ha őszintén kéred, minden lehetőséget megadok neked, hogy annyi szeretetcselekedetre, téglavetésre nyíljon alkalmad, hogy könnyebb legyen számodra múltad feldolgozása, és jelenedet egyre boldogabban éld meg. Boldogságodnak az a feltétele, hogy Én éljek a szívedben, nem az, hogy férjeddel együtt élj. Férjeddel való kapcsolatod alakulása kettőtökön áll. Beszélgess Velem többet párbeszédimában (Hang 1, 25 kötet), napra lebontott tanácsokkal tudok segíteni.

   Édesapád tudja mi történt veled, és innen segít imáival. Te ugyanezt teheted érte.  26 / 2583

 

 

Kérdező: 3. Miért vállalják a leszületést az abortuszban meghalók?

HANG: 3. Az abortusz áldozatai szüleik miatt, akik nem vállalják őket, vállalják ezt az áldozatot. Aki abortusznak vetette alá magát, azt végig kíséri egész földi életén egy olyan lelki fájdalom, amelyet, ha nem old fel az újjászületéssel, tehát egy mély, benső megtéréssel, akkor halála után, e tapasztalat emlékével fog majd újra születni, tehát olyan földi sorsot fog vállalni, amely nagyobb szenvedések által fel fogja nyitni szemét az igazi élet szeretetére.  32 / 3317

 

 

Kérdező: FÁJ A MÚLT.

   1. Meg van-e elégedve velem Jézus?

   2. Bűntudatban szenvedek egy gyermek nem vállalása miatt.

   3. Vállalhatok-e még gyermeket?

HANG: 1. Mivel erkölcsi életed hullámzó, ezért nem mondhatok egyértelmű választ az első kérdésedre. Van, amikor meg vagyok elégedve veled, és van, amikor nem vagyok megelégedve veled. A reggeli és az esti imáid a legalkalmasabb keretek arra, amelyekben közvetlenül tudatni tudom veled az, hogy milyennek látom kettőnk kapcsolatát.

    2. A test és lélek kapcsolata az emberben annyira szoros, hogy minden olyan tudatos roncsolás, amely a testen történik, fájdalmas sebet üt a lelken is. Mivel azt, ami megtörtént, nem lehet meg nem történtté tenni, ezért nem elég egy tudatos testi roncsolás után egyszerűen csak bűnbánatot tartani, s már rendben is van minden.

    A következő szempontokra hívom fel figyelmedet.

    a.) Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha egy gyermek nem születhet meg, mert nem fogadják el őt, az a gyermek számára a lényeget tekintve nem jelent semmit! Sok gyermek, anélkül, hogy szülei tehetnének róla, megszületése után hamarosan meghal. Miért? Azért, mert nem önmaga, hanem szülei miatt vállalta a megszületést! A szülőknek volt szüksége egy olyan megtapasztalásra, amelyet gyermekük korai halála által élhettek át. A gyermek ezt már születése előtt, előre látta, tehát nem azért született, hogy hosszú földi élete legyen, hanem azért, hogy szüleinek alkalmat adjon az ő karmájuk oldására.

   b.) Így van ez részben a tudatosan visszautasított gyermek esetében is. Azért részben, mert ebben az esetben nemcsak a gyermek halála miatt szenvednek a szülők, hanem helytelen cselekedetük miatt is, és az ilyen fájdalom nagyon alázatossá tudja formálni azokat, akik emiatt szenvednek. Az alázatról pedig tudnod kell, hogy feltétlen feltétele az üdvösségnek. Csak azt érhet felmagasztalás, aki alázatossá vált!

   c.) Csak irgalmas Isten létezik! Nem vagy feljogosítva arra sem, hogy magad fölött ítéletet mondj! Júdás, ha ezt tudomásul vette volna, nem lett volna öngyilkos! Péter tudomásul vette ezt, s bár háromszor is megtagadott Engem, Jézust, és most mégis szent Péternek nevezitek őt, és joggal nevezitek így! Viszolyognék leírni, de te elolvashatod, mint mond a Bibliában a Lélek arról, aki nem akarja, nem tudja átlépni előző botlásait (Példabeszédek könyve 26;11).

    3. Neked azt kell vállalnod, hogy Isten szándéka szerint élj éjjel-nappal. A többi nem a te dolgod. Ismétlem: Csak önmagadért felelsz! Sem cselekedettel, sem mulasztással ne akarj vétkezni! Nincs olyan, hogy utólag nem tudod megtenni azt, amit utólag kell megtenned, ha gyermeket vállalsz. A holnap mindig gondoskodik magáról (Máté 6;34)! Ha világos előtted, hogy csak önmagadért felelsz, akkor azt is természetesnek fogod tartani, hogy ezt más is (gyermek, unoka) el kell, hogy elmondja önmagáról. 33 / 3455

           

 

 

Kérdező: BOLDOG AKAROK LENNI!

        1. Megbocsát Isten, ha megbántuk bűneinket?

       2. Nagy bűn az abortusz?

       3. Szeretnék a földön boldog lenni.

HANG: 1. Isten mindig megbocsát a bűnbánó bűnösnek. Nem is azzal van a probléma, hogy Isten megbocsát, vagy sem, hanem azzal, hogy aki azt mondja, megbánta bűneit, egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz, hogy ezt komolyan veszi. Igazi bűnbánata csak annak van, aki ezután másképpen kezd gondolkodni, mint eddig tette.

   Mindaddig, amíg te a földön akarod megtalálni boldogságodat, tehát szíved békéjét, mindaddig nem bántad meg valójában bűneidet. Nem, mert szándékvilágod iránya nem változott meg. Márpedig  ez a lényeg! Én, Jézus, csak annak tudom megadni azt a szívbékét, amely a boldogság másik neve, aki ezt Nálam akarja megtalálni, és nem a földi élet csalóka útvesztőin.

   2. Az abortusz valóban gyermekgyilkosság. Igaz, Isten ezt is megbocsátja, de itt is áll az, amit az előbb mondtam. Csak annak bocsát meg Isten, csak annak szívét érheti el Isten megbocsátó szeretete, aki ezután végleg Nálam, Jézusnál akarja élni tovább azt a földi életet, amely semmiképpen sem való arra, hogy bárkit is boldoggá tudjon tenni.

    Sokkal jobban meg kellene értened szüleidet! Bizony, nekik, a veled való kapcsolatukban sokkal jobban igazuk van, mint neked. Nem ők, hanem te vagy az, akit látszatok vezérelnek, s te egyáltalán nem látsz, mert nem akarsz lelked mélyére látni. Te magad vagy legnagyobb ellensége önmagadnak! Nem lenne annyi veszekedés köztetek, ha nem azért akarnál beszélgetni anyáddal, hogy igazat adjon neked, hanem azért, hogy megértsd őt.

    Én, Jézus, csak annak tudok segíteni, aki befogad Engem az életébe. Az fogad be Engem, Jézust, az életébe, aki nem arra akar rávenni Engem, hogy hozzá igazodjam, hanem arra törekszik, hogy ő igazodjon Hozzám! Az akar Hozzám igazodni, aki igyekszik minden lehetőséget felhasználni arra, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerjen, megszeressen, és törekedjék úgy átalakítani gondolkodását, ahogy azt Én, Jézus, mindenkitől megkívánom, aki boldog akar lenni.

  Neked most az a legfőbb törekvésed, hogy a mulandósággal eltakard az örökkévalóságot, hogy ne kelljen halálod órájára gondolnod, mely óra hamarosan és feltétlenül elérkezik.

   Még álmodban se gondolj arra, hogy elnyered az örökéletet, tehát szíved békéjét, amíg nem mondtál le a földi élet csip-csup bódulatáról. Te emberhez szeretnél hűséges lenni. Ez ostobaság! Hozzám, Jézushoz akarj hűséges lenni!

   Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Téged majd az fog boldogítani, ha valóban megtérsz. A megtérés nem egyszerű elhatározás, hanem vállalása annak a szemléletváltásnak, annak a gondolkodás-átalakításnak,  amelyről Márk evangéliumának első fejezetében a 15-dik versben olvashatsz.  34 / 3507

 

 

Kérdező: A KETTŐS HATÁS ELVÉRŐL

    Gyermeket várok, de van egy olyan betegségem, amely neki árthat. Mit tegyek?

HANG: Nyugodt lelkiismerettel követheted az orvosok tanácsát. Számodra sem az nem lehet döntő, hogy szüleid mit szeretnének, sem az, hogy te mit szeretnél. Egyedül az a döntő, hogy te, amennyire ez az orvosok véleménye szerint szükséges és lehetséges, maradj egészséges. Ilyen esetben az abortusz, ha egészségedet célozza meg, és ennek csupán velejárója a magzat meg nem születése, nem gyilkosság. E gyermek nem jár ettől rosszabbul, mert nem ő ellene irányul a döntés, hanem a te testi egészséged mellett.   35 / 3716

 

 

Kérdező: ROSSZUL DÖNTÖTTEM?

      Férjem és nagyanyám miatt elvetettem a gyermekemet.

HANG: Te előbb adtad oda magadat másnak, mint az illető odaadta volna magát Nekem. Ennek természetes következménye lett az, ami veled történt. Most az a problémád, hogy lehet-e még a jövőben gyermeked. Ez lényegében nem Tőlem, Jézustól függ.

   Csak, annyit mondhatok, hogy ne adjátok oda magatokat olyannak, aki nem adta át magát Nekem. Azért kérem ezt, mert sem a gyermektelenség, sem a gyermek elfogadása nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy átadta-e magát valaki Nekem, Jézusnak, vagy sem! Minden, ami a Nekem odaadástól veszi kezdetét, az áldásomat hordozza. Minden, ami nem innen veszi kezdetét, az nem tartozik az Én hatáskörömbe!

   Én és az Atya Egy vagyunk. Csak a szeretet körén belül vagyunk mindenhatók! E körön kívül magatehetetlenek vagyunk! Csak annak életében tudunk Lelkünk által hatékonyan, tehát boldogítóan működni, aki valóban átadta magát nekünk.

   Számotokra, nők számára, nemcsak óriási rizikó, de kifejezetten vakmerőség, ha ti nők, olyannak adjátok át magatokat, aki még nem adta át magát Istennek! Ennek jóvátétele számotokra szinte lehetetlen. Azért lehetetlen, mert senki nem térhet meg mások helyett! 35 / 3743

 

 

 

Kérdező: 1. Az orvosra hallgatva abortáltam. Nyugtalan vagyok.

HANG: Jogosan vagy nyugtalan Lelked mélyén tudtad, hogy nem szabad életet kioltani még az orvos kívánságára sem!

    Amit most tudnod kell, az az, hogy lelked már megszabadult ettől a bűnödtől, de a testi roncsolást, amit az ilyen beavatkozások eredményeznek, időbe telik, amíg feldolgozza a szervezet. 36 / 3848

             

           

Kérdező: 2. Egy abortusz miatt gyötör a bűntudat.         

HANG: 2. Kétségtelen, hogy az abortusz testi és lelki roncsolással egyaránt együtt jár. A lélek gyógyulása hit és alázat kérdése. El kell hinned, hogy Én, Jézus, irgalmas szeretet vagyok. El kell fogadnod, hogy nem neked kell felnőnöd Hozzám, hanem Én hajolok le hozzád! El kell hinned, hogy Én, Jézus, a bűnösökhöz és a bűnösökért jöttem közétek, El kell hinned, amit Máté 11: 28-29-ben olvasol.

    A testi roncsolás gyógyulása már komplikáltabb. 36 / 3871

           

 

Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK!

    1. Abortuszomat nem tudom feldolgozni lelkileg.

    2. Megbocsáthatatlannak tartom bűnömet.

    3. Megszülethetne-e a gyermekem még egyszer nálam?

HANG: 1. Minden embernél a test kihat a lélekre, és a lélek kell, hogy kihasson a testre. A te esetedben ez azt jelenti, hogy az abortusz, amely nagy roncsolást visz végbe a testen, e roncsolás következményeit szenvedi a lélek is. Így van ez többé-kevésbé minden testi betegséggel, bajjal. Még a rossz fogat is, ha kihúzzák, a fájdalom nem szűnik meg azonnal. Az abortusz nemcsak sebet üt a testen, de e testi fájdalom ráhúzódik, éppen az érzelmi hatás következtében, az idegzetre, s még álmaidban sem hagy nyugodni. Ez tehát az egyik oldal. A másik az, hogy a léleknek törekednie kell, hogy hatni tudjon a testre, főleg az idegzetre. Tehát a sorrend fordított.

    Ha elhiszed azt, hogy Isten, aki a Szeretet, csak szeretni tud, s mindent általatok Istennek tulajdonított hatás ebből származik, mint a fehér színből az összes többi szín, mondom, ha ezt elhiszed, akkor erősödni fog benned az Én békém, amelyet senkinek sem azért adok, mert megérdemli, hanem azért, mert Én, ilyen vagyok! Mindenkinek békét szeretnék árasztani szívébe, de csak annak tudok, aki elhiszi, hogy ilyen vagyok! A te abortuszod már régen nem létező valami. Ahogy növekszik hited, bizalmad Irántam, úgy jössz rendbe idegileg, s gyógyul minden, amit emlékeid beteggé akarnak tenni.

   Az a gyermek, akit nem fogadtál el, tudta, látta előre, hogy nem fogod elfogadni, s ezért nem önmaga miatt, hanem te miattad vállalta azt, ami a földi sorsa lett. Azért vállalta, mert azt is látta, hogy így egész földi életedre meg tudod tanulni, mégpedig tapasztalásból, hogy mit is jelent a lelki fájdalom. Ezáltal alázatosabb lettél, és jobban meg tudod érteni a lelki fájdalmaktól szenvedő embereket.

    Ne fantáziálj hát, hogy most hány éves lenne, mi lett volna annak következménye, hogy vállalod őt. Neki a küldetése ennyi volt, s ezt becsülettel vállalta!

   2. Csak a ti oldalatokból nézve lehet megbocsáthatatlan bűn. Isten ilyet nem ismer, mert a bűn már magában hordja a büntetését, s nem Istennek kell változtatni Önmagán, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek. Ha jobban ismernéd Isten irgalmát, akkor nem lenne ilyen problémád!

   3. Az, akinek születését az édesanya visszautasította, nem önmaga miatt vállalta földre jöttét, hanem annak a családnak érdekében, aki őt visszautasította. Így természetes, hogy le fog születni ismét a földre, de azt, hogy ki által, neki kell eldöntenie.  38 / 4046

 

 

Kérdező: 2. Abortuszaimat csak a pápa oldozhatja fel?

HANG: 2. Vétkeidet, mivel megbántad, Isten már régen megbocsátotta. E megbocsátás kinyilvánítását bármelyik felszentelt pap elvégezheti a szentgyónásban. Bennem, Jézusban az IRGALOM ISTENE jelent meg közöttetek. Mint tudod, Én, Jézus arra kértelek benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer, vagyis határ nélkül kell megbocsátanotok egymásnak. Erre csak azért kérhettelek benneteket, mert az IRGALMAS Isten ilyen! Aki vétkezik, az nem Istennek, hanem önmagának árt! Mivel a vétek természetellenes magatartás, ezért a helyes önszeretet parancsa azt  követeli tőletek, hogy ne vétkezzetek! Mivel Isten természetének lényege a SZERETET, ezért az igazi bűnbánónak mindenkor megbocsát. 40 / 4335

 

 

Kérdező: 2. Már kétszer spontán abortáltam. Talán nem vigyáztam eléggé?

HANG: 2. Minden párkapcsolat és minden párkapcsolat következménye csak másodlagos lehet. Minden szellemi lény számára az elsődleges kapcsolat a mindenek előtt és fölött álló teremtő Istennel való kapcsolat kell hogy legyen! Ezt nem elég tudomásul venni! Ezt egyre jobban kell mindenkinek mélyíteni önmagában! Mivel e kapcsolat ÉLET, ezért természetesen fejleszthető ÉLET!

   Aki gyermeket akar, annak kétségtelen, hogy minden eszközt fel kell használnia e cél érdekében. Ilyen eszköz az önmagadra vigyázás is! De nem szabad a gyermekáldást mindenek elé helyezni!

   A spontán abortálásnál vagy a nem spontán abortálásnál a magzat nem veszít semmit. Mindkét esetben a felelősség a szülőre hárul olyan mértékben, amilyen mértékben e téren tudatosság, tehát személyi döntés játszott közre. Az, akinek meg kell születnie, feltétlenül meg fog születni! Teljesen mindegy, hogy az e, aki már egyszer kísérletet tett erre vagy más.  41 / 4472