Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. Család – Rászorulók - Társ nélkül. Harmadik világ rászorulói. Nyomor. Hajléktalanok.

2009.03.06

Család

 

Kérdező: 4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?

HANG: 4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek.

   Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek!   11 / 895

 

 

Kérdező: 2. Apámmal kapcsolatban kérek útmutatást.

HANG: 2. Apáddal kapcsolatban pontosan az a szeretet kötelez, amely mindenki felé kötelez. Tehát annyiban, amennyiben rászorul segítségedre, mellé kell állnod. De ne légy vele megkötözve, mert akkor nem tudod helyesen, - tehát az Én szeretetemmel - szeretni őt.  11 / 972

 

 

Kérdező: Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!

HANG: Az a tény, hogy édesanyád fájdalmával nagyon együtt tudsz érezni, azt mutatja, hogy van benned olyan empatikus képesség, amely nagy erőket tud megmozgatni abban az irányban, amelyben ki kell mutatnod mások iránti szeretetedet. Igen, mert Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, és főleg a másokkal együtt érezni tudóktól várhatom el, hogy irántam való szeretetből segítsenek embertársaikon. …  36 / 3873

 

 

Kérdező: Problémát jelentenek szüleim.

HANG: … Meg kell tanulnod, hogy ne vedd komolyan az öregembereket! Nem az a szeretet, hogy rigolyáikat elviseled, hanem az, hogy amiben szerinted rászorulók, abban melléjük állj, és segítsd őket.

    Drága Gyermekem! Az öregkor nem érdem! Senki nem érdemel tiszteletet azért, mert öreg. Mindenki csak azért érdemel tiszteletet, amiben tiszteletre méltó. Az öregkor leleplez. Szüleidet is, majdan téged is! Ha valaki életében nem arra töre-kedett, hogy átitatódjék az Általam elmondott és bemutatott szeretettel, akkor szinte kibírhatatlanná válik azok előtt, akik őt komolyan veszik. Azért mondtam, hogy ne vedd komolyan az öregembereket azért, mert öregek. Azok az öregek, akik nem tanultak meg életükben önmagukon uralkodni, azok öregkorukban szinte kivétel nélkül másokon akarnak uralkodni különböző érzelmi zsarolás által. Az ilyenekkel nem szabad komolyan törődni. Csak amiben szerinted rászorulnak, abban kell segítened őket. …  17 / 1713

           

 

Kérdező: Jézusom! Segíts nekem, irányíts engem!

HANG: Gyermekeid, főleg az egyik, szinte kiábrándulva a te jogos otthonhoz kötöttségedből, külföldre távozott, s ez neked gondot jelent. A gyermekeiddel való megkötözöttséged feloldásával eddig szinte alig törődtél, s most e kötelék húsbavágó lett. Előbb-utóbb minden megkötözöttség ezt eredményezi. Bár tudjátok, hogy az Általam megkívánt szeretet a valódi rászorulókat helyezi előnybe, de a vérkötelék ebben nagyon be tud zavarni. Ez ismét egy olyan terület, amelyen Én, Jézus, segíteni tudok, de csak azon, aki a vérkötelék ellenére is a valódi rászorulókon akar segíteni.

     Drága Gyermekem! Én, Jézus, csak azokon tudok segíteni, akik nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé akarják rendezni életüket. Mindenki számára biztosítom azt a szívbékét, amelyet megígértem: 'Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11.28.)'. Igaz, ennek kritériuma az, hogy a valódi rászorulók gondjait kell megpróbálnotok könnyíteni. Ez az ígéretem örökkön örökké igaz és szent!  37 / 3957

 

 

Kérdező: 2. Helyesen szeretem gyermekeimet?

HANG: 2. Akkor szereted helyesen családodat, ha akkor és ott segítesz nekik, amikor és ahol valóban rászorulnak arra, hogy tisztábban lássák feladatukat. De feladatuk elvégzését nekik kell teljesíteniük! Bűnrészes az, aki helytelen szeretetből megteszi más helyett azt, amint az illetőnek kellene megtennie. Ahogy iskolás korban nem segíti gyermekét az a szülő, aki a gyermek leckéjét megcsinálja, úgy később sem szabad 'segítés' címén megtenni más helyett azt, ami az ő feladata. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogy ő felel döntéseiért, cselekedetei következményeiért. Sem átvenni, sem áthárítani nem szabad a felelősséget!  40 / 4353

           

 

Kérdező:  2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.

HANG: 2. Mérhetetlenül szeretlek! Ha hiszel Nekem, akkor ki tudlak vezetni szenvedéseid börtönéből. Jelen vagyok a Bibliában. Olvasd az evangéliumaimat. Jelen vagyok minden rászorulóban! Vigasztald a szomorkodókat, viseld gondját a szen- vedőknek. Én élek ezekben! Keresd meg azokat, akikkel Rólam elbeszélgethetsz, mert ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. …12 / 1048

 

 

HANG: Igen Gyermekem! Szabaddá kell válnod attól a megkötözöttségtől, amely azt sugallja, hogy segítsd azt a gyermekedet, aki már saját lábán áll. Neked arra kell törekedned, hogy olyanokon segíts, akik valóban rászorulók, akik valóban éheznek, valóban nincs fedél a fejük felett, valóban rongyokban élnek.   

    Országotokban ez nem könnyű eset, mert sokan azért tűnnek szegénynek, mivel nem vállalnak Engem, a Szeretetet! Ezek nem azok a szegények, akiket boldogok-nak mondtam!    17 / 1666

      

 

HANG: Te a lányoddal meg vagy kötözve! Teljesen normális, és örülnöd kellene annak, hogy ez oldódott. Az egyik legnagyobb csapda számotokra az, ha az Én helyemet valamelyik vérrokonotokkal helyettesítitek életetekben. Értem kell élnetek, s nem gyermekeitekért, szülőitekért!

 Ez nem jelenti azt, hogy őket nem kell segítenetek, mert ha szabadon élhetek bennetek, akkor Lelkem mindig figyelmeztet benneteket arra, hogy mikor szorulnak segítségetekre, viszont ez a szabadság, ami feltétele a Bennem-éléseteknek, biztosítja azt, hogy ne mulasszatok más, a környezetetekben található rászorulókkal szemben.   25 / 2535

 

 

Kérdező: 3. … , és házasságomat szebbé, jobbá tenni.

HANG: 3. A házasságoddal kapcsolatban pedig csak azt tudom ajánlani, hogy férjedet vedd körül olyan szeretettel, mintha Én szenvednék benne. Mert valóban Én benne vagyok rászoruló módon! Benne vagyok, de ő ezt még nem veszi észre. Azért iszik, azért nem akar józanul gondolkodni, mert nem vesz észre Engem magában! De legalább te vegyél észre Engem benne! …  28 / 2819

 

 

Kérdező: Visszafogadjam-e elvált gyermekemet?

HANG: Mindig segíteni kell azon, aki rászorul a segítségre! A szeretet nem mérlegeli azt, hogy mi miatt rászoruló valaki. Az okosságnak csak akkor van beleszólása a szív döntésébe, ha a következményeket kell mérlegelni.

     Jelen esetben is helye van annak, hogy átgondoljátok gyermeked visszatérésének következményeit. Az ő és unokád élete nagyon fontos az Én számomra is! Mindaddig, amíg számodra Isten a legfontosabb, tudni fogod, hogy mit kell tenned azok érde- kében, akiket visszafogadtál. …  20 / 1953

           

 

Kérdező. Mit tehetek beteg kislányomért?

HANG: … Sem saját, sem gyermeked boldogságát nem érinti sem a betegsége, sem az egészsége. Mindenki boldogsága azon áll, bukik, hogy mennyire tisztul benne a szeretet! A mulandó földi élet pontosan arra való, hogy az Isten iránti szeretet, egy benső szabadság állapotában, a rászoruló emberek felé mutatott szeretet-szolgálatban mutatkozzék meg! E rászoruló lehet bárki, aki lehetőséget ad arra, hogy őt szeretetben szolgáljátok.

   Halálod óráján nem az fog boldogítani, hogy általad ki lett testileg egészséges, hanem az, hogy mennyire élt és fejlődött benned a benső szabadság talaján kifejlődött szeretet.   30 / 3107

 

 

Kérdező: 2. Szeretnék segíteni unokáim nevelésében.

HANG: 2. Az másodlagos, hogy unokáid nevelésében tevékenykedj. Az első az, hogy saját szíved szeretetét, Isten iránti szeretetből, éld át, és segíts ott és akkor, ahol és amikor rászorulóval találkozol.

    Unokáidat sem a te szereteted fogja boldoggá tenni, csak az a szeretet, amelyet saját maguk élnek meg mások felé, ugyancsak Isten iránti szeretetből. …  34 / 3517

 

 

Kérdező: Neked tetsző társat szeretnék, Uram!

HANG: … Az igaz, hogy a földön élni egyedül nem lehet. Minden ember rászorul más emberekre. Ezt nem csak testi értelemben mondom. Szellemi, lelki értelemben is igaz ez az állítás. Személyiséged csak másokkal történő kapcsolatodban tud kibon-takozni. De ehhez nem szükségszerű az, hogy az a másik ember házastárs legyen. Egy jó barát, és minden olyan embertestvér, aki számára Én, Jézus, abszolút első vagyok, alkalmas arra, hogy személyiségek, Irántam szeretetben élő személyiségek érlelődjenek ki általa. A választás mindenképpen rajtad áll!   37 / 3991

 

 

Kérdező: 2. Szüleimmel kapcsolatban kérem a HANG véleményét.

HANG: 2. Szüleiddel kapcsolatban sincs más feladatod, mint bárkivel kapcsolatban, aki a földön él. Ők, miután már felnőttél, nem élhetnek úgy érted, mint akkor, amikor még gyermek voltál. Te pedig, miután saját lábadon állsz, nem vállalhatod fel azt, hogy visszafizess valamit abból, amit tőlük kaptál, mert a szülő és gyermek között nem üzleti kapcsolat áll fenn, hanem szeretet-kapcsolat. Ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amit ők adtak neked, nem visszaadnod kell, hanem továbbadnod másoknak. A szeretet végtelenre van nyitva, és nem befolyásolhatják üzleti szempontok.

    Neked mindig segítened kell a rászorulókon, ha szeretet él benned, és lehet, hogy nem szüleid azok, akik a legjobban rászorulnak segítségedre. Ilyenkor nem rajtuk kell segítened, hanem azokon, akik jobban rászorulnak segítségedre. A kegyelmi rendben nem a vérkapcsolat a döntő (Márk 3;33-34)! Ezt csak akkor érted meg, ha lelkedben szabaddá tudtál válni szüleidtől. A benső szabadság feltétlen feltétele annak, hogy valakiben működni tudjon a Szentlélek (2. Kor. 3;17)!

    Feladatokban gondolkodni éppen azt jelenti, hogy nem a másik kívánsága a döntő, hanem a te szíved nyugalma, tehát a benned élő Isten kívánsága. E kettő ugyanaz!   24 / 2405

 

 

Kérdező: 2. Családomért kell élnem.

HANG: 2. Neked a szíved békéjéért kell élned, és nem a családodért. Családod tagjaiért csak addig vagy felelős, amíg ők nem válnak önállóvá. Az nem egészen helyén való gondolat, hogy a szeretet arra kötelez, hogy felnőtt korukban is értük élj. Ez csak akkor volna helyes, ha nem ismernél olyat, aki nagyobb rászoruló, mint családod. Az igazság az, hogy a családod nem más, mint önmagad, saját véred, csak nagyobb távlatban. Az is igaz, hogy önmagad helyes szeretése a legfontosabb, mert ez főparancs: 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' De ennek a tartalma éppen egy olyan odaadottság, amely nem magadra, nem családodra, hanem az általad elérhető jobban rászorulóra kell, hogy irányuljon.  38 / 4015

 

 

Kérdező: 3. Mit kell tennem a fiamért? Ő miért született?

HANG: 3. Fiadért sem kell tenned mást, mint bárki rászorulóért. Vele szemben sem arra kell törekedned, hogy valamit jóvá tégy. Nem, mert amennyiben ő istenszerető, a te hűtlenséged is javára vált. Ha pedig nem istenszerető, akkor Isten sem tud vele mit kezdeni.

 Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, akkor Én, Jézus a többit már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára intéztem el. Te örülj annak, hogy észrevetted azt, hogy Én, Jézus megtaláltalak. Ez az észrevételed teszi boldogítóvá számodra azt, hogy minden rászorulóban vissza tudsz szereti Engem. Ha nem oldod le magadról azt a gondolatot, hogy adósa vagy fiadnak, tehát ha a vérkötelék megkötözöttség marad számodra, akkor nem tudlak megajándékozni azzal a szabadsággal, amely a Szentlélek hatékony működését tudja biztosítani benned. (2. Kor. 3;17)  39 / 4174

 

 

Kérdező: 2. Anyám hozzám akar jönni.

HANG: 2. Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin segítened kell! Csak ne te bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki, magának kell felmérnie teherbíró képességét. Ő felel önmagáért! Neked feltétlenül melléje kell állnod, ha ő ezt igényli!   40 / 4364

 

 

Kérdező: Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek?

HANG: … Ne a sajnálat vezessen tehát, hanem annak belátása, hogy Én, Jézus mindenkiben ott vagyok rászoruló módon. Amennyiben egy gyermek valóban rászorul valamire, és te abban segítséget nyújtasz neki, akkor azt Nekem, a te Jézusodnak teszed. De ha nem az motivál téged, hogy mire szorul rá az illető, csupán a sajnálat, akkor sem neki, sem magadnak nem teszel jót!   40 / 4433

 

Drogos fiammal

 

Kérdező: Jézusom mit tegyek drogos fiammal? Egyedül én állok mellette.

HANG: De nem hisztek ma sem, ezért a halált, a szenvedést választjátok, és a Mennyei Atya szíve nagyon fáj, hogy gyermekei maguk menetelnek lassan a halálba. Fáj az Istennek, bár nem szenved tőle reménytelenül. Van remény! Van, mert az Isten soha nem hagy el senkit, és azokban az emberekben, akik vállalják, hogy elesett, rászoruló emberek segítségére legyenek, mindig megnyilvánul. Igen, mert az Isten cselekvő szeretete csak ott tud megnyilvánulni, ahová beengedik az Istent. És te ilyen vagy! Benned élek, és Én, Jézus erősítem benned azt a gondolatot, hogy helyesen teszed, ha mindent megpróbálsz a szeretet körén belül, hogy fiadon segíteni tudj. …  42 / 4647

* * *

 

Magányosság érzése akkor tud elhalványulni, ha

 

Kérdező: 3. Általában hálátlan és magányos vagyok!

HANG: 3. … A magányosság érzése akkor tud elhalványulni, ha először bensőleg látod, hiszed, hogy Én, Jézus, benned élek, s utána másokban is meg fogod látni, hogy szükség van rád! Az igazi magányfeloldás soha nem abból indul el, hogy ő mennyire rászoruló, hanem abból, hogy mások mennyire szorulnak őreá! Aki ezt akarja meglátni, az hamarosan időzavarba kerül, s megszűnik számára a magányosság érzése.  27 / 2784

      

Társ nélkül

 

Kérdező: 2. Társ nélkül is lehetek kiegyensúlyozott?

HANG: 2. Teljesen igazad van, ha azt gondolod, hogy egyedül is lehet boldog, harmonikus életet élni. Sőt! Hacsak nem sodródik bele valaki társkapcsolatba, tehát olyan kapcsolatba, melyről remélheti, hogy Hozzám viszi közelebb, akkor sokkal jobban és nagyobb benső békével tudja leélni földi életét egyedül, mint bármilyen erőltetett társkapcsolatban. Arról viszont légy meggyőződve, hogy a magány nem lehet azonos az egyedülléttel. Nemcsak Velem kell együtt lenned, de törekedned kell arra, hogy olyan baráti kört találj, vagy csinálj magadnak, amelyben Én is otthon érezhetem magamat. Ilyen értelemben igaz az, hogy az Isten szükségszerűen közösség!

    A magány tehát nem magadra maradottság, hanem olyan társkapcsolat nélküli élet, amely felszabadít arra, hogy többet tudj foglalkozni másokkal, hatékonyabban tudj segíteni ott, ahol rászorulnak szolgálatodra. … 13 / 1199

 

 

 

Harmadik világ rászorulói

 

HANG: A világnak Világossága vagyok, és nem ködösítése. Meg kell tanul-notok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki: 'Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van.' Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudnia élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik, mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, föl­ruháztatok.    

    Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudhatjátok. Bizony nem.

   Aki itt éhező, szomjazó, ruhátlan akar lenni ahelyett, hogy segíteni akarna a har-madik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butáságán kívül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell tenni a hang-súlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást támogatjátok, hanem úgy, hogy közösen valóban azokat a csontváz embereket, akik felé nem lehet csökkenteni a felelős-ségeteket azzal, hogy azoknak karmikus sorsuk az, ami a sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni, amire való, hanem arra, hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket, hogy fölmentsétek magatokat olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok.  3 / 219

           

 

Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon.

 

Kérdező: 2. Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon.

HANG: 2. Van lehetőséged segíteni a valóban rászorulókon. Ennek módja az, hogy vedd fel a kapcsolatot a Bokor Bázisközösség valamelyik tagjával. Ennek a Közösségnek van a legtisztább, legegyértelműbb kapcsolata a harmadik világ nélkülözőivel. 29 / 2951

 

 

Kérdező: 1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi javaimból?

HANG: 1. Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy szétoszd, hiszen az biztosítja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalkozás formájában, vagy más magán- ill. állami cég beosztottjaként teszi, ennek nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz olyat is, aki folyamatosan rászorulhat kisebb összegű támogatásra. Kezeld rugalmasan ezt a kérdést, légy nyitott, s mindig beszéld meg Velem adott konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom figyelmedet, hogy az adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell legyen, sokszor az idődből kell esetleg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy meglássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek lennie, hogy minden esetben legyen adnivalója. Az adás az ember természetének lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS. Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok oda, hogy úgy adjatok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egyszerűen, természetesen.  26 / 2558

 

 

 

Nyomor

 

 

Kérdező:  4. Szüleim nem hisznek Benned. Azt mondják, hogy ha lennél, nem lenne annyi nyomor a földön. Hogyan lehetne őket Rólad meggyőzni?

HANG: 4. Szüleid, sajnos nem veszik észre, amit ugyancsak sajnos, sokan nem vesznek észre, hogy gondolati bakugrásokat végeznek, mikor úgy érvelnek, hogy nem lenne nyomor, ha Én lennék. Pedig nem kellene sok ráfigyelés, és észrevehetnék, hogy egészen más az, hogy Én vagyok, vagy sem, és egészen más az, hogy milyen vagyok. Bizony Én olyan vagyok, hogy helyettetek csak akkor tudok bármit is megtenni, ha szeretetben akartok növekedni. Különben tehetetlen vagyok veletek szemben. Szüleidben, és még nagyon sok emberben, van egy torz kép rólam, vagyis olyan kép, hogy Én tehetek a gonoszság, a szeretetlenség létezéséről.

     Ismét csak az első hasonlathoz térek vissza: Én vagyok a világ VILÁGOSSÁGA! Ti pedig olyanok vagytok, hogy Engem, e világosságot képesek vagytok kiiktatni életetekből. Ilyenkor ott sötét van. Szeretetről csak addig lehet beszélni, míg elvben megvan a lehetősége a nem-szeretésnek is. A szeretés Én vagyok. A nem-szeretés az Én hiányom, mely abból, ered, hogy nem fogadtok be Engem. Éppen szeretésem miatt lehettek ilyenek. Éppen szeretésem miatt nem lehetek rátok erőltetett Lény. Éppen a szeretésem miatt lehettek ti olyanok, akik nem szerettek Engem vissza. Éppen azért lehettek boldogtalanok, mert lehetnétek boldogok is. Aki ezt nem érti meg, annak nem az eszével van baj. Azért nem érti, mert nem akarja érteni. Aki nem akar megérteni Engem, annak hiába magyarázol. Aki Engem bolondnak néz, az téged is annak fog nézni, ha Hozzám akarsz tartozni. 6 / 486

 

 

 

Kérdező: Öngyilkos gyermekemnek mi lett a sorsa?

HANG:  Az Én Atyám azért engedi meg az ősellenségnek ezt az ártó szándék kinyilvánítását, amiért megengedte az Én kereszthalálomat, és megengedi annyi ártatlan ember nyomorát, szenvedését. Mindezt azért engedi meg, mert ezzel az engedélyével jobban meg tud nyilvánulni a jó és a rossz egyaránt, tehát azok, akik elhomályosult lelki szemekkel élnek a földön, azok is ráláthatnak arra, hogy mi a rossz és mi a jó, s így még időben visszatérhetnek Hozzám.  … 10 / 788

 

 

Kérdező: Akit szeretek, elhagyott, s nélküle semmit sem ér az életem!

HANG:  Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan. 10 / 842

 

 

Kérdező: 1. Bűntudatot érzek, nem tudok imádkozni, nyugtalanítanak álmaim.

HANG: 1. Ne mondd, hogy nem tudsz imádkozni! Lelkedet, szellemedet bármikor Hozzám tudod emelni, és ez az imádság! Ha akarod, mindig láthatsz valami jót életedben, s ilyenkor mondhatsz pár hálatelt szót Felém. Mérd magadat a nálad mérhetetlenül nagyobb nyomorban élőkhöz! Ilyeneket gyakran láthatsz a tévében, hallhatsz a rádióban, és olvashatsz az újságokban. Ez inkább hálára fog serkenteni, mert a magad baja eltörpül ezek mellett. Ha pedig ilyenkor is túl nehéznek érzed életed terheit, akkor pár szóval könyöröghetsz erőért, enyhülésért. Ezt a világon mindenki képes megtenni, ha hiszi, hogy Én ott vagyok, ahol Hozzám szólnak. Ne mondd hát, hogy nem tudsz imádkozni!   10 / 846

           

 

Kérdező: 1. Mi szolgál legjobban lelkem épülésére?

HANG: 1. Sokszor és sokféle módon szólottam már hozzád! Lelkedben és körülményeidben is ott vagyok, és hatni akarok rád. Első kérdésedre nem lehet tehát konkrét választ adni, mert minden egyes napodban más és más az, amire ügyelned kell. Így nem mondhatom, hogy gondolj azokra a nélkülözőkre, akik a föld távoli országaiban szenvednek, nyomorognak, s testi, lelki segítséget várnak tőled. Nem mondhatom, hogy vedd észre közvetlen környezetedben azokat, akikben Én szenvedek és vigaszt várok. Nem mondhatom, hogy tedd a hangsúlyt az imára és a tanulásra, mert ebben vannak mulasztásaid. Nem mondhatom, hogy arra törekedj, hogy kipihend magadat, mert most arra van szükséged. Stb.

   Csak általános irányelveket tudok mondani, és neked kell azt naponta aprópénzre váltanod. Így leszünk egymásnak partnerei!

   A leglényegesebb irányelv ez: HIVATÁSOD A SZERETNI TANÍTÁS!

   Ehhez kell naponta az eszközöket és az alanyokat megtalálnod. Főleg a reggeli imáidban tudnék e téren sokat segíteni! Természetesen nem a kötött imák halmazására gondolok, hanem olyan elmélkedésekre, amelyekben az elinduló napi problémák boncolgatását tudnám vállalni veled.   17 / 1597

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék missziós testvér lenni.

HANG: 1. Szándékod nagyon szép és tiszta, de nem kellően átgondolt! Te sem kerülheted ki azt, hogy döntéseid következményeit is vállalnod kell. Amit Én ígérni tudok, az az, hogy Rám mindig számíthatsz! Helyetted nem teszek meg semmit, de veled mindent, ami lelki épülésedet szolgálja. Nem a hely dönti el, hogy boldog légy, hanem Én! Hozzám kell kapcsolódnod, akár misszióban élsz, akár saját hazádban!

   Kétségtelen, hogy vannak olyan földrészek, ahol nagy nyomorban élnek emberek! Ha ilyen helyre kívánkozol, akkor igaz, hogy szép és tiszta a szándékod. De ha olyan missziós testvér akarsz lenni, aki jobban él, mint a körülötte élő emberek, akkor elmegyünk egymás mellett! Missziókban csak a nélkülözőkkel menetelek együtt! 

                                                                                                         18 / 1729

           

Kérdező: Hogyan tudom Jézust ÚT-ként vállalni?

HANG: Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan vannak, akik bár Rám hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak!

   Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke nélkül, örömteli életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet!

   Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban, sem különböző hatalmi bársonyszékek-ben! Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodásban! Nem vagyok jelen a bűnben, az önféltésben, az igazságszolgáltatás rendjében!

   Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról.

   Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ártatlanul nyo-morban szenvedőkben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra rászorulóban. Jelen vagyok az üldözöttekben, a kifosztottakban és minden irgalomért esdeklőben. Jelen vagyok az önzetlenül másért élőkben. Jelen vagyok az irgalom rendjében!

   Ha Engem akarsz választani, akkor élj az előbb felsoroltakért.

   Drága Barátom! A Mennyországnak ára van! 19 / 1844

           

 

Kérdező: Meggyógyulhat-e fiam a betegségéből?

HANG: … A földre mindenki azért született, hogy meggyógyuljon! A testi beteg-ségek a lélek betegségeinek tünetei. Az izületi betegségek lelki gyökere kettős. Az egyik az empátia hiánya, tehát az, amikor valaki nem tudja kellőképpen beleélni magát mások nyomorába, s nem tud kellőképpen együtt érezni azokkal, akik a földi élet nagy szenvedői. Tehát a lelki fejlődéssel járó szenvedések vállalását olyan meg-kötözöttségnek éli meg, amelyből nem tanulni akar, hanem megszabadulni ettől. 

                                                                                                             22 / 2181

 

Kérdező: 1. Beszédhibám orvosolható?

A HANG: 1. … A Hozzám, Lelkemmel való szárnyalás vágya vitt a repüléshez, ahol a fizikai magasság fehér, napsütéses csendjében kerested és vélted megtalálni szívbékédet. Langyos, langyos, de még nem meleg és nem is forró, ahogy a társas-játékban szokták mondani. Szívbékéd kulcsa, és amire leszülettél, az, hogy Engem megtalálj a szívedben. Engem csak a gondolkodás-átalakítás fárasztó munkájával, a senkinek nem ártás, segítés, vissza nem bántás következetes gyakorlatával találhatsz meg, de akkor, akár egy nyomortelepen, vagy egy zsúfolt irodában is boldognak érzed magad. Élethivatásod a recept testi gyógyulásodhoz is. Minél kevesebbet fogsz foglalkozni magaddal és minél többet a szeretet kisugárzásával, azaz Velem, annál kevésbé fog gyötörni meglevő hiányosságod. Próbálj meg a feltétel nélküli szeretetről hittel, átéléssel beszélni valakinek! Csodát fogsz látni. Ahogy erősödsz a szeretetben, ahogy megtalálod Isten országát, a boldogságot szívedben, úgy fog egyre lényegtelenebbé válni számodra a repülés, ami jelenleg számodra póttevé-kenység. Mondj gyakran hálaimát Nekem, köszönd meg, hogy körülményeid tükröt tartanak eléd.    25 / 2540

  

 

Kérdező: 3. Unokahúgom is anyagi csődben van. Szeretnék segíteni.

HANG: 3. … Imádkozz azokért, akik nyomorát látva, segíteni akarsz rajtuk. Az imának kimondhatatlan ereje, sugárzása van.   26 / 2589

           

 

Kérdező: 2. Hogyan lehet erős hadsereg ott, ahol annyian nyomorognak?

HANG: 2. Egy hadsereg fenntartása nagyon sok anyagi áldozatot igényel. Ha egy ország vezetői nagyobb hangsúlyt fektetnek saját hatalmuk biztosítására, mint népük jólétére, akkor bizony az történik, hogy amint erősödik a hadsereg, úgy növekszik a nép nyomora. De az ilyen országban is igaz az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Isten a szeretet körén belül valóban mindenható, vagyis az övéinek Gondviselője (Máté 6: 25-34)!   40 / 4333

 

 

Hajléktalanok

 

 

Kérdező:  Jézusom! Egyik testvérem, aki hajléktalanokkal is foglalkozik, szeretné hallani véleményedet erről a társadalmi méretű problémáról.

HANG: A társadalmi problémákat sem felülről, sem alulról megoldani nem lehet. Aki ilyesmire vállalkozik, az ezt valójában fedőnévnek használja. Vagy arra, hogy anyagi gondjai enyhüljenek, vagy arra, hogy hiúsági ambíciói érvényesüljenek, vagy naiv az illető. Az első kettő természetesen együtt járhat.

   Hajléktalanok mindig lesznek köztetek, mert létezésüket kettő kiapadhatatlan forrás táplálja. Az egyik forrás azok, akik gazdagodni akarnak. A másik forrás pedig azok, akik nem akarnak dolgozni. Mindkét forrás kiapadhatatlan. De a hajléktalanok között vannak olyanok is, akik nem önhibájuk miatt hajléktalanok, illetve már nem önhibájuk miatt azok. Így a súlyos betegek, a haldokló hajléktalanok. Ezért Nekem segít az, aki ezeken segít. -

   Nincs sok mondanivalóm országotokban a hajléktalanokról, mivel egyéni döntéseikben nem Tőlem szoktak tanácsot kérni. Legtöbbször akarják és igénylik, hogy sajnálatra méltóknak ismerjék el őket mások. -

   Mikor keresztemmel vállamon hajtottak a kivégzésem helyére, s találkoztam Engem sajnálatra méltónak tartott asszonyokkal, akkor világosan tudtotokra adtam: nem vagyok, és soha nem voltam sajnálatra méltó. Igen gyakran sokkal sajnálatra méltóbbak vagytok ti azoknál, akiket anyagi nyomorúságaik miatt sajnálni szoktatok. Nektek azt kell megértenetek, hogy az igazi hajléktalan ÉN vagyok, s ezért a sajnálatra méltók ti vagytok.

   Amíg azt hiszed, hogy benned hajlékra leltem, addig még ne légy biztos ebben. Majd ha környezeted tesz erről neked tanúságot, hogy ÉN benned élek, akkor mondhatod, hogy otthont találtam benned.

   Állandó melléfogásotok, hogy emberek felől akartok Hozzám jönni, s nem Tőlem indulva az emberekhez. Nem a hajléktalanoktól indulva találsz Hozzám, hanem ha hajlékot adsz Nekem, találsz megfelelő teret a szolgálatomra. -

   Gyakran mondjátok, amit Én mondtam: "Éheztem, s enni adtatok... amit egynek tettetek, nekem tettétek." Azt mondjátok:' Lám, mégis embereken kell segítenünk, ha Jézushoz akarunk jutni, s nem Jézushoz kell mennünk, ha embereket akarunk fölkarolni'. Nincs igazatok. Mondjátok tovább, amit akkor mondtam, mikor azonosítottam Magamat a nincstelenekkel. Így mondtam tovább: "Azok pedig majd kérdezni fogják: Urunk, mikor láttunk Téged éhezni...stb."

     Ők tehát nem is tudták, hogy Nekem segítenek. De hogy bennük élek, mint Szeretet, azt tudták magukról, és tudták róluk mások.

     Tehát azok, akikkel együtt élsz, azok vegyék észre, hogy te Én vagyok, és te tudd, hogy Én te vagyok. Akkor minden hajléktalanban Engem úgy fogsz szolgálni, arra fogsz hatni, hogy befogadjanak Engem úgy, mint te befogadtál Engem.

     Te ne árts soha senkinek! De neked előbb-utóbb feltétlenül ártani fognak az Engem be nem fogadók, ha te befogadtál Engem. Ismétlem: Te ne bánts senkit, de ha téged soh'se bántanak, akkor tudd, nem élek megfelelő módon benned. Ez így igaz az idők végezetéig. - Saját háza népe lesz ellensége annak, aki Engem befogad.

    Azt, hogy miből élsz meg, ne keverd össze azzal, hogy segítened kell a rászorulókon, ha egyszer benned élek.

   Isten Országát, és annak igazságát keresni, amihez minden hozzáadatik, ez azt jelenti, hogy az Engem keresés, a Velem foglalkozás kiszorítja a miből élés, a gondban levés lehetőségét.

    Kérdező testvérednek üzenem: éles kritikai érzékkel rendelkezik. Önmagában ez nem érték. Egyetlen képesség sem érték önmagában. Minden képességet a cél minősíti, amire használják, és a szándék, amivel átitatják. SZÁNDÉK ÉS CÉL! Ez dönti el azt is, hogy mennyire építő valakinek a kritikai érzéke. Az lényegében nem érdekes, hogy MIT csinál valaki. Hogy MIÉRT ÉS HOGYAN csinálja. Ez a döntő. Aki nem erre teszi a hangsúlyt, az lelkiismeretét megnyugtatni próbáló pótcselekvéseknek adja át magát. Ne játszadozzatok Velem! Vegyétek magatokat komolyabban!

    Szeretlek benneteket. De ez nem elég! Ha bennetek, a szívetekkel szeretek, ez boldogíthat csak titeket. Ez semmivel sem pótolható. Így vagyok pótolhatatlan mindegyiktek számára.

    Ha testvéred ezt megérti, akkor mindenre lesz ideje. Ahol Én megjelenek, ott megáll az idő, bármennyire is gyorsuljanak föl az események. A Velem való kapcsolat akkor életszerű, ha állapotszerű, vagyis ha időtlen.   1 / 31

 

 

Kérdező: VALLÁSOSKODÁSRÓL

            1. Át tudom adni a kapott jelet másnak?

            2. Miért nem áldozhatunk térdepelve?

            3. Miért várnak a papok estig a szentmisével?

HANG: 1. Aki olyan jelet hordoz, amely azt jelzi, hogy az illető beavatásban részesült, az csak ezzel a másik dimenzióval karöltve tud beavatni másokat. Ilyenkor viszont nincs kétsége a beavatónak.

   2. 3. 4. Milliószor millió szentmise sem ér semmit, ha meg nem tértek és nem alakítjátok át gondolkodásotokat!!! Ne a szentmisétől, ne Tőlem várjátok életetek megváltoztatását! Nem az, aki mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek országába (Máté 7;21)! Nem szentmisékre van szükségetek, hanem arra, hogy adjatok kenyeret az éhezőknek, ruhát  a didergőknek, hajlékot a hajléktalanoknak! Látogassátok a betegeket, vigasztaljátok a szomorkodókat, hirdessétek, hogy szeretet az Isten! Olvasd el Máté 25;33-46-ot. Ott szó sincs sem szentmiséről, sem imáról, sem különböző jámbor gyakorlatokról! Egyedül a szeretetről van szó! …  15 / 1424

           

 

Kérdező: Áldásában részesített az Úr!

HANG: Valóban megáldottalak. Elsősorban nem azért, mert adtál annak a hajléktalannak, hanem azért, mert érzékeltetni akartam veled, hogy öröm számomra és öröm Édesanyám számára, amikor kedveskedsz nekünk.

    Nem véletlen, hogy indítást kaptál leveled megírására! Nem szeretném, ha minden 'hajléktalant' átgondolás nélkül ajándékoznál meg, amikor ilyenekkel találkozol. Azért nem szeretném, mert alig van közöttük olyan, akiben önhibáikon kívül Én szenvedek. Alig van olyan, aki ne tehetne arról, hogy abban az állapotban van, amelyben van.

   A ti országotokban élő igazi szegénnyel, aki valóban rászorul segítségre, alig találkoztok. Azok, akikkel találkoztok az utcákon, tereken, jó és könnyű megélhetési forrásnak tartják, hogy visszaélve vallásos érzületetekkel, becsületes munka nélkül koldulják össze a megélhetésükhöz szükséges anyagi fedezetet.

   Ismétlem: Nem azért indítottalak adásra, mert az illető rászorult, hanem azért, hogy áldásomban részesítselek szíved szeretete és imáid miatt! Ha csak szívedre hallgatsz, és eszedre, értelmedre nem, akkor könnyen - legalább is objektíve - bűnrészessé válhatsz.

   Nagyon fontos, hogy segítsetek a szegényeken, de ebben a segítésben kell, hogy bölcsek legyetek! A földön sokan vannak a valóban éhezők, de ezek nem a ti országotokban élnek. Igaz, itt is vannak ilyenek, de ezek sokkal szerényebbek, semmint látványos kéregetéssel akarnának enyhíteni gondjukon!  39 / 4020