Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanfolyam 2. Önismereti. Pszichotronikai. Reiki. Tanfolyam mint ezköz. Jézus véleménye a tanfolyamokról.

 Önismereti tanfolyam

 

Kérdező: 1. Mire figyeljek fejlődésem érdekében?

HANG: 1. Szíveden keresztül rávezettelek arra az ÚTRA, amely Velem azonos. Így kapcsolatba kerültél azzal az újjászületéssel, melyről János evangéliumában, a 3-dik fejezet 3-dik versében olvashatsz.

    Tanulj meg türelmesen várakozni. Nincs jobb eszköze az önismeretnek, mint az, ha reggel megbeszéled Velem az elinduló nap várható eseményeit, ezekre kéred áldásomat, és este ugyancsak megbeszéled Velem, hogy hogyan sikerült az elmúlt napod. Ha ez nincs, akkor nem segít semmiféle önismereti tanfolyam. Ha ez van, akkor ez képes helyettesíteni mindenféle tanfolyamot.

    Drága Gyermekem! Engem kell megismerned! Csak ha erre teszed a hangsúlyt, akkor juthatsz helyes önismeretre. Semmit nem ér az az önismeret, amely nem az Engem megismerésből nő ki! Hidd el, kárhoznak el csodálatos képességű pszichológusok, olyanok, akik a legkülönbözőbb önismereti teszteket, módokat találták ki, és nem jutnak el arra a boldogságra, melyre sokan, akik semmit nem foglalkoztak tudományos önismerettel, de szerettek Engem, és ezért fontos volt számukra, hogy egyre jobban megismerjenek Engem, és így megtalálták önön boldogságukat!    17 / 1670

 

 

Önmegvalósítás

 

Kérdező: Hogyan tudnám önmagam legjobban megismerni, megvalósítani?

HANG: Ma sokat és nagyon vonzóan beszélnek és írnak arról, hogy miképpen tudja valaki megvalósítani önmagát. Kedvet kaptatok erre, és bizony nem kevés idő- és anyagi áldozatot tesztek le az önmegvalósításnak nevezett áldozat asztalára, hogy aztán azt tudjátok mondani: elindultam az önmegvalósítás útján, mert részt vettem bizonyos tanfolyamokon, beavatásokon, s hiszem, hogy így leszek igazi önmagam.

    Egy idő után azonban úgy veszitek észre, hogy valami miatt nem működik úgy a dolog, ahogy szeretnétek. Hamarosan kétféle emberrel kerültök kapcsolatba: akik már nem hisznek nektek, és akik még nem hisznek nektek. Az első csoporttal nem tudtok mit kezdeni, mert a kiábrándult ember olyan, mint akit a kígyó megmart. Fél már a gyíktól is. A másik az a terület, amelyen még lehet találni reménykedő embereket, akik még bízni tudnak abban, hogy a természet erői a hit által valóban képesek csodákra.

   Nem folytatom. Megismétlem azt, amit kétezer évvel ezelőtt sokszor és sokféle módon mondtam el hallgatóimnak: Aki meg akarja menteni életét, el fogja azt veszíteni. De aki elveszíti életét ÉRETTEM ÉS AZ EVANGÉLIUMÉRT, az nyeri azt meg! (Márk 8;35).

    Az önmegvalósítás korotok pszichikai betegsége.   9 / 718

 

Pszichotronikai tanfolyam

 

Kérdező: 8. Végezzek-e pszichotronikai tanfolyamot?

HANG: 8. Csak olyan tanfolyamot érdemes végezned, amelyet társad is helyesel. Közös teher, közös felelősség! Én semmiféle tanfolyamnak sem ellene, sem mellette nem vagyok. Ez a ti dolgotok. E téren Rám ne hivatkozzatok! Nem vagytok bábok!    10 / 830

 

 

HANG: Az anyagi áldozatokat kívánó tanfolyamokat meg kell gondolnod, mert a szerető szolgálathoz szükséges energiákat Én mindenkinek ingyen adom. Mindig csak azt érdemes megtenni, ami halálod óráján örömmel fog eltölteni! Ez pedig mindig a másokért élés irányában helyezkedik el.

   Vigyázzatok, nehogy önzésbe ágyazott legyen a különböző tanfolyamokon szerezhető ismeret birtoklása azzal az ideológiával, hogy majd másoknak váltok ezzel jobban hasznára. Kell szerezni ismereteket, de csak azok az ismeretek segítik lelki fejlődéseteket, amelyek gyökerei az evangéliumaimban megtalálhatók.

    Nagyszerű erőforrás a HIT, de súlyos károkat okoz, ha babonává degradálódik. A babona az az elrontott hit, amely által valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amelyet annak Isten nem adott. A pszichotronikát is minden esetben ilyen értelemben vizsgálatnak kell alávetni. Csak az jó benne, amiben Én felismerhető vagyok!  19 / 1857

 

Reiki tanfolyam

 

 

Kérdező: 1. Reiki-tanfolyamon tanultakat akarom gyakorlat­ban megvalósítani. Férjem nincs mellettem, de én nem akarok tágítani ettől. Jó úton járok? 

HANG: Kétségtelen, hogy a szeretet meg akar nyilvánulni tettekben. Az is kétségtelen, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni másoknak. Az is kétségtelen, hogy azt a jót kell másoknak akarni, amit mindenki jónak látna a maga számára is.

    De a te életedben van egy komoly probléma. Szeretni azt is jelenti, hogy először azokkal kell megtalálni a megfelelő viselkedési formát, akikkel együtt élsz. És itt van a te nagy problémád.

   Férjedre, élettársadra feltétlenül figyelned kell. Ha olyan érvei vannak, amelyek alapján igazolni látszik, hogy te mint anya, vagy mint feleség, éppen a reiki- vagy akármilyen tanfolyamok miatt vádolható vagy, akkor bizony nem jársz jó úton. Ha azt látja rajtad, hogy éppen a tanfolyam hatására egy nagy, pozitív irányú javulás állott be viselkedésedben, s ennek ellenére akadályoz, akkor nem kell figye­lembe venned szavait, mivel akkor nem segíteni akar téged, akkor nem a szeretet beszél belőle, hanem az uralkodási vágy, az önzés, melyet nem szabad engedned, hogy befolyásoljon téged.

    Első tehát a férjeddel való kapcsolat finomítása. Ha ez nem sikerül, az nem baj. De ne miattad, ne sikerüljön! Tehát, ha te azt akarod, amit Én, és ő nem akarja ezt tudomásul venni, annak ellenére, hogy nincsenek komoly érvei ellene, akkor ne hallgass rá.   9 / 700

 

 

Kérdező: 2. Az Úrtól van a REIKI? 3

HANG: A különböző tanfolyamok és beavatások annyiban vannak Istentől, amennyiben az én békémet közvetítik. Az Én békémnek felismerése pedig nem nehéz. Békém nem egyszerű nyugalom. Békém a félelemnélküliségnek, tehát a bátorságnak olyan megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az önzőkben, az uralkodni akarókban félelmet kelt. Az Én békém: provokál!     9 / 726

 

 

Kérdező: 1. A REIKI tanfolyam hatása elgyengült bennem.

HANG: 1. A REIKI tanfolyamok senkit nem emelnek bele az örökkévalóság állapotába úgy, hogy állapotszerűvé tennék a fejlődés folyamát. A földön a REIKI tanfolyam is eszköz arra, hogy a másokért élést, a szolgáló, önzetlen szeretetet magatokévá tegyétek.

    Sok esetben előfordul, hogy nem a REIKI tanfolyamokon szerzett ismeret és gyakorlat az, amire itt és most szüksége van annak, akivel Lelkem összehoz benneteket.

    Aki arra törekszik, hogy Velem legyen állandóan kapcsolatban, s ehhez nem kell más, mint összeszedett reggeli ima, az minden nap átveheti Tőlem azokat az eszközöket, amelyekre éppen azon a napon szüksége van a szeretés és a szeretni tanítás szolgálatában.   13 / 1229

 

 

Kérdező: 1. Fel kell hagynom a tanfolyamokkal?

HANG: 1. Kaptál Tőlem olyan értelmi képességet, amelyet nem használhatok helyetted. Te nagyon jól tudod, hogy minden tanfolyamnak annyi értéke van, amennyi a tanfolyamokon szerzett ismeretek alapján, illetve a tanfolyamokon leadott ismeretek alapján növeli mindenkiben azt a vágyat, hogy a szeretni tanítást tartsa élete legfontosabb feladatának. E téren nem lehet mindenkorra és mindenkire szóló egyértelmű eligazítást adni! Az életet nem lehet beskatulyázni! Lelkem rendelkezésedre áll, s mindenkor segít abban, hogy felismerd, mi a teendőd az itt és most helyzetekben!   16 / 1464

 

 

 

Szellemi vezető

 

HANG: A szellemi vezetővel kapcsolatban szeretném, ha nem lennél tudatlanságban. A különböző tanfolyamok által felfedezett szellemi vezetőkkel légy óvatos. Tanfolyamok Engem sohasem jelenítenek meg olyan értelemben, hogy ezek nélkül ne lehetne Velem találkozni. Sőt! Legtöbb esetben éppen nem tanfolyamok által lehet Velem találkozni, hanem olyan bensőséges imában, amely ima nem tanfolyam következménye, hanem egy nevemben összejött csoportnak az a meglátása, hogy ott kell lennem, ha egyszer azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt.18;20).

    Szellemi vezető sohasem vállalhat érted felelősséget, ha felnőtt ember vagy. Nem véletlenül történt, hogy Részemről idegen volt mindig ember és ember kapcsolatában az engedelmeskedtetés. Semmiféle szellemi vezető sem igényelheti magának azt a jogot, hogy engedelmességet követeljen. Csak akkor lehet szó, hogy hallgassatok egymásra. Tehát bárki is mond valamit, az soha nem lehet kötelező érvényű erkölcsi téren. Számodra a döntő a te lelkiismereted, és nem más, akármilyen is az a más, az a szellemi vezető lelkiismerete.

   Szellemi vezető tehát nem lehet sorsdöntő számodra akkor, amikor nem az ő pénzéből kell megélned, hanem saját munkádból, keresetedből. E téren lelkiisme-retedre hallgatva kell megválasztanod azt az országot, azt a helyet, ahol biztosítanod kell magad, családod számára a megélhetést.

  Megáldalak, hogy önálló, felelős döntésre tudj jutni mindabban, ami életed fenntar-tását, alakítását illeti.  8 / 654

 

 

Jézus véleménye a tanfolyamokról

 

 

Tanfolyamok csak technikákat tudnak nyújtani.

 

 

Kérdező: 1. Még nem tudok segíteni a rászorulókon.

HANG: 1. Azok a különböző tanfolyamok, amelyek által a szellemvilág erőivel igyekeztek kapcsolatba kerülni, inkább csak a formáját tudják nyújtani a lényegnek és nem a tartalmát. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud segíteni azokon, akik segítségre szorulnak abban, ami a lényeg. A lényeg pedig minden ember számára a földön az, hogy találja meg, vegye át Tőlem, Jézustól, azt a békét, amit egyedül Én tudok nyújtani nektek.

   Ennek megvalósításához három dolog szükséges, s ezek egyikét sem lehet megtanulni semmiféle tanfolyamon. E három: HIT, REMÉNY, SZERETET!

   Aki úgy gondolja, hogy e három közül bármelyik is hiányozhat, az téved! Aki úgy gondolja, hogy mindhármat magában hordja, s mégsem tud segíteni bárkin is, az is téved.

   Ismétlem: A tanfolyamok csak technikákat tudnak nyújtani. Én, Jézus, ha engeded, hogy benned éljek, vagyis, ha másokra figyelő szeretettel soha nem ártasz senkinek, ha mindig megbocsátasz mindenkinek, és gyakorlatilag szolgáló szeretettel igyekszel másokat megtanítani szeretni, akkor tanfolyamok nélkül is óriási segítő lehetsz azok számára, akikkel kapcsolatba kerülsz. De e nélkül, a világ összes tanfolyamán sem tanulhatod meg azt, amire szükséged van, hogy segíteni tudj a rászorulókon!  33 / 3420

 

Tanfolyam, mint eszköz

 

Kérdező: 1. Keresem a helyemet.

HANG: 1. Nagyon jól teszed, hogy nem akarsz megrekedni a felszínnél. A különböző tanfolyamok, előadások, meditációk, gyógyító lélekben- nyugvások mind-mind eszközök. Eszközök arra, hogy Engem, mint UTAT, megtalálj! Ezeknek ez az értelme! Ha egyszer Velem találkoztál, ha egyszer átéled majd a Lélekkeresztség istenélményét, akkor képessé válsz arra, hogy közvetlen vezetésem alatt maradj. Ez még egy kicsit várat magára.   15 / 1417

  

 

HANG: … Arra a kérdésre pedig, hogy az említett tanfolyamra elmenj-e, a válaszom három részből áll:

  1. Szeretetem gyógyító Lelke rendelkezésedre áll. Nyilván fontos annak is a hozzá-állása, akit fényezel.

   2. Mivel szükséges az értelem fejlesztése, ezért neked is, aki fényezel, annak is akit fényezel, készségesnek kell lenni e téren is minél több ismeret befogadására. A készség a fontos. Ha ez megvan, akkor akár tanfolyamon, akár anélkül, de gazdagodni fogsz, fogtok, és így hatékonyabban áradhat a FÉNY.

  3. Csak férjed helyeslésével találsz az Én helyeslésemre. Ha nem helyesli, ne menj! Nem leszel kevésbé hatékony. Ha mégis elmész helyeslése nélkül, nem leszel jobban hatékony.   1 / 56

 

 

Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum /ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondola­toknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az el­gondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

HANG: … Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első ta­pasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a másodikra vonat­kozó tanulságokat.

   Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek cél­ja túllátni a vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők részvételét, s a továbbjutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő .

    Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és természetesen minden olyan parajelenség­gel foglalkozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevői érdek­lődésére.

   Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in­díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyve­rek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák mű­ködése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kont­rollját.

    A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs sem­mi­féle diktatúra, semmi-féle engedel­meskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkod­nak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni!

   E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelen­levőknek olyan lehetősé-geket, talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének személyiségük kibontakozását, a közösség pedig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lel­kem ereje úgy működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még menthető.  2 / 151

 

 

HANG: … A tanfolyamokkal kapcsolatban felhívom figyelmedet egy fontos tényezőre. Alaposság. Enélkül csak laposság lesz az, amit csinálsz. Ahogy ti mondani szoktátok: a kevesebb a több. Igen. Nem a sokféle a fontos, hanem az elmélyülés. Ismét Ellenlábasomra hivatkozom. Neki természetéhez tartozik, hogy mindig a halmozásra teszi a hangsúlyt. Bár természetedben van egy túlerős éhség, de ezt inkább a minőség felé próbáld kielégíteni, mint a mennyiség irányában. Egy idő után úgyis rájönnél, hogy a megszerzendő ismeretanyagból ki van vonva számodra az a tápszer, mely biztosíthatná benned a szellemi, lelki jóllakottság érzését.

   Jelenlétem bizonyítéka az a szívbéke, mely nemcsak mindent képes elviselni, de képes vágyat ébreszteni azokban, akik együtt élnek azzal, akikben így élhetek, hogy ők is részesüljenek ebben a békémben.   4 / 285

 

 

Kérdező: Szükséges számomra a szeptemberi tanfolyam?

HANG: Még a tanfolyammal kapcsolatban is van mondanivalóm. Csak annyiban érdemes vállalni, amennyiben nem teszi lehetetlenné evangéliumaimmal való foglalkozásodat. Mert a szellemi gazdagodásnak ez kell legyen legfőbb célja, hogy a Bibliában található evangéliumaimmal tisztában legyetek. 4 / 292

 

 

HANG: Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! Semmiféle meditációk, semmiféle tanfolyamok, beavatások nem képesek boldoggá tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, Nélkülem. Engem pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, tehát ma sem, és senkinek, tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami ellenkezne az evangéliumaimban elmondottakkal! Kihangsúlyozottan az evangéliumokat említettem, és nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagyszerű, Lelkem által sugallt írás, sajnos könnyen félreérthető, mivel akik írták, szabadságuk és megkötözöttségük hatása alatt írták. Nem is tehettek másképpen.   6 / 496

 

 

Kérdező: Feleségem halála után van egy élettársam, aki nem helyesli kapcsolatomat Jézussal, akinek szeretnék szolgálni.

HANG: A te életed és az Én életem olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy Nálam-nélkül semmit sem tehetsz azért, hogy benső békédet megtaláld. Sajnos, ez házastársad halála után is így volt, s mivel te nem kerested Nálam a megoldást, hát nem is kerülhettél döntéseddel olyan helyzetbe, amellyel meg lehetnél elégedve.

    Nagyon súlyos probléma a ti életetekben az, hogy különböző tanfolyamokra hivatkozhattok, mikor arról van szó, hogy Velem kapcsolatba kerültetek. Azért súlyos ez a probléma, mert ez csupán felszín. Legtöbb tanfolyam mögött, melyek most annyira divatosak köreitekben, és amelyekért annyi anyagi áldozatot is hoztok, csak rövidtávon és a felszínen adnak simogatást, reményt a Velem való egységre.

   Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, hanem különböző mesterek által irányított szellemi, gondolati gyakorlatok útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, ha-nem Belőlem részeket kínálnak fel nektek, s ti abban a hiszemben, hogy Rám találtatok, olyan magabiztos életdöntéseket hoztok, amelyek egy idő után csütörtököt mondanak. De ekkor már csak óriása alázattal és megbánással lehet helyrehozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is. 7 / 526

           

 

Kérdező: 1. Tanfolyamaim tartalma Neked tetsző-e?

HANG: 1. Amikor emberként köztetek jártam, akkor is mindent elkövettem, hogy ne mástól külső ruha-ként, hanem ti magatok belülről éljétek át azt, hogy mi jó nektek és mi nem. Egyszerűen nem tudom megmondani, hogy jó-e a te tanfolyamod tartalma. Azért nem tudom megmondani, mert önmagában semmi sem jó, csak annyiban, amennyiben Rám irányul. Namármost. Arra senki sem képes, az Isten sem, hogy helyettetek Rám irányítottá tegyen valakit. Még az imát sem tudja senki erkölcsi tartalommal megtölteni, csak az, aki végzi.

    Nem ruházható át a felelősség sem Rám, sem másra, amikor valamibe belekezdesz. Nekem minden tetszik, ami neked tetszik, mivel te istenszerető lélek vagy, s így minden javadra válik, amit jó szándékkal teszel. Tanfolyamaid tartalmának vannak olyan érdekeltjei, akik jóra használják fel, és vannak olyanok, akik nem jóra használják fel. Ezért nem lehet általánosságban sem jónak, sem nem jónak minősíteni. 8 / 623

 

 

HANG: A másik a szellemi beállítottság, tehát amit az agykontroll és a többi különböző szellemi tartalmú könyvek, tanfolyamok kínálnak fel. Mivel az első kegyelem a józan-ész, azért ezekből a szellemi eszközökből, melyek legtöbbször ömlesztett állapotban tárulnak eléd, ki kell tudnod válogatnod a meg-felelőket. Ha magadat erre nem tartod elég elfogulatlannak, akkor kérdezz meg olyan embert, akit józan gondolkodásúnak tartasz. Az ne zavarjon, ha az illető a józan eszére hallgatva sok mindenben nem fogadja el a te nézeteidet. A fontos az, hogy amiben bizonytalan vagy, abban hallgasd meg, miképpen vélekedik ő, s utána dönts belátásod szerint.

    A benső rendbe szedésnek tehát a testi állapot okos figyelembe­vétele mellett a szellemi táplálékok megválasztása is fontos szem­pontja.     9 / 730

 

 

Kérdező: Szeretnék segíteni az embereken.

HANG: Általában úgy gondoljátok, hogy bizonyos tanfolyamok, elvégzése kell ahhoz, hogy segíteni tudjátok egymást. Ez részben igaz. De csak részben! Tanulni mindenképpen kell!

   Ma már annyi könyv áll rendelkezésetekre, melyekből útbaigazítást kaphattok, hogy nagyon meg kellene gondolnotok, milyen tanfolyamra fizettek be!

   Jelenleg a HANG könyvei által annyi információhoz juthattok a gyakorlati szeretet terén, melyek nélkül nem is tudjátok tisztán és sallangmentesen árasztani szeretetemet, bármilyen tanfolyamot is végeztetek el, míg ezek a könyvek, amelyekből már 12 (tizenkettő) kötet jött ki a nyomdából, közel ötezer élet-kérdésre adják meg a választ. Tehát tanfolyamok nélkül is nagyszerű eszközei lehetnek mindenki számára a szeretet kibontakoztatására, testi-lelki gyógyulásra, önismeret megszerzésére, tehát a boldogság, a benső béke megteremtésére.

  Fontos tudnod, hogy a te szereteted gyakorlására elsősorban neked van szükséged, és nem azoknak, akiket szolgálni akarsz. Az ő számukra csak akkor lesz áldás a te szolgálatod, ha ők is tovább akarják adni az általad feléjük áradó szeretetsugárzást.  15 / 1412

 

 

Kérdező:  4. Egy tanfolyamról kérdem a HANG-ot: Segít az nekem?

HANG: 4. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy milyen tanfolyamra jár. E téren senki nem hárít-hatja Rám a felelősséget!   15 / 1460

 

 

Kérdező: 1. Tanácsokat, útmutatást kérek.

HANG: 1. Betöltöttem lelkedet az újjászületés kegyelmével, és te ezt a boldogságot éled meg úgy, hogy végre Rám találtál. Ebben az újjászületésben olyan látásra jutottál, amely nem szerezhető meg semmiféle tanfolyam és beavatások által. Ez Tőlem van! Mindent, amire szükséged van, megkapsz Tőlem! A te jó szándékod lehetővé tette Számomra, hogy vigyázzak rád, és megóvjalak olyan utaktól, amelyek végül is elmennek a lényeg mellett. Nyilván tudod, mire gondolok!   17 / 1686

           

           

Kérdező: 1. Fel kell hagynom a tanfolyamokkal?

HANG: 1. Kaptál Tőlem olyan értelmi képességet, amelyet nem használhatok helyetted. Te nagyon jól tudod, hogy minden tanfolyamnak annyi értéke van, amennyi a tanfolyamokon szerzett ismeretek alapján, illetve a tanfolyamokon leadott ismeretek alapján növeli mindenkiben azt a vágyat, hogy a szeretni tanítást tartsa élete legfontosabb feladatának. E téren nem lehet mindenkorra és mindenkire szóló egyértelmű eligazítást adni! Az életet nem lehet beskatulyázni! Lelkem rendelkezésedre áll, s mindenkor segít abban, hogy felismerd, mi a teendőd az itt és most helyzetekben!   18 / 1764

 

 

Kérdező: 1. A különböző színes látomásaim mit jelentenek?

HANG: 1. A tudatod és tudatalattid között fellazult gát hatására olyan hangulati elemek vették át a különböző képek, színek irányítását, amelyek az említett tanfolyam elvégzésének pozitív értékelését igazolták!   22 / 2144

 

 

Kérdező: 2. Különböző ezoterikus tanfolyamokat végeztem.

HANG: 2. Okosan tetted, hogy különböző tanfolyamokon részt vettél. Az ilyen tanfolyamok mind-mind arra valók, hogy Engem, Jézust, egyértelműbben tudjatok képviselni. Arra valók, hogy egyre jobban felismerjétek, mennyire szeretlek benneteket, és mindazok a képességek, amelyek bennetek az Isten ajándékai, szeretnének pozitív hatással lenni másokra, tehát szebbé, jobbá, igazabbá, tehát elviselhetőbbé szeretnék tenni életeteket már itt a földön.

   A benned felébredő bizonytalanságnak is helye van. Vigyáznotok kell, hogy a különböző tanfolyamokon szerzett ismeretek és tapasztalatok ne csökkentsék, hanem inkább növeljék bennetek a felelősséget, az örök életre behangolt szeretetet egymás iránt. Amit te említesz leveledben, s amelyet nem akarok itt megnevezni, az a legkevésbé átlátható, igazolható módszer. Kétségtelen, hogy mindenkinek a saját hite döntő. De ez nagyon szubjektív dolog!  28 / 2819

 

 

Kérdező: 1. Egy tanfolyam elvégzése segít-e engem lelkileg?

HANG: 1. Ma a különböző tanfolyamok korát élitek. Én, Jézus, immár kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy úgy alakítsátok át gondolkodásotokat, ahogy azt Én elétek tártam (Márk 1;15). Elmondtam azt is, hogy az Isten országát keressétek (- és ezek forrása csak az Általam nektek megígért megjelenési formáim vállalása lehet -) A többi nem lényeges (Máté 7;33). Megjelenési formáimat a HANG-könyvek bőségesen tárgyalják!   35 / 3624

 

 

Kérdező: 2. Jó, hogy beiratkoztam egy tanfolyamra?

HANG: 2. Egy döntésed utólagos elbírálását neked kell elvégezned!   39 / 4217

 

 

Tanulás

 

Kérdező: LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK.

            Mit kell tennem, hogy tisztánlátó, halló legyek?

HANG: Örülök kérdésednek! Örülök, mert aki kérdez, az gazdagodni akar. Aki pedig Engem kérdez, az Bennem akar gazdagodni.

    Drága Leányom! A Bennem gazdagodásnak kulcsa nem Nálam van. Nálam a szerepkiosztás kulcsa van! Bennem az gazdagodik, aki vállalja azt, hogy szellemi erőfeszítéssel szellemi emberré váljék. Tehát tanulni kell!

    Ha komolyan tanulmányozod evangéliumaimat, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak a képességeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tőlem kapott feladatot tökéletesen és boldogítóan tudd elvégezni! Ennél többre pedig nem is kell vágyakoznod!

   Hidd el, hogy azok, akik azért akarnak szellemi erők birtokába jutni, hogy megspórolják maguk számára a tanulással járó fáradalma­kat, sokkal többet ártanak maguknak, mint első pillanatra gondolják.   Én arra kértem valamikor tanítványaimat, hogy TANÍTVÁNNYÁ tegyenek minden embert. Az a tanítvány, aki állapotszerű tanuló. E tanítványoknak ígértem, hogy jelek fogják kísérni életüket, amely jelek tanúskodni fognak arról, hogy az Én tanítványaim.

   Tehát nem fordított a sorrend. Nem úgy van, hogy előbb jönnek a jelek, utána a tanítvánnyá levés, tehát az állapotszerű tanulás vállalása, hanem úgy, hogy előbb jön a kemény szellemi munka, és utána a Tőlem származó JELEK!

   JELEK lehetnek megtévesztőek, tehát nem tőlem származók is! Ez pontosan akkor van, ha kimarad a tanulás! Most nem olyan tanulásra gondolok, amelyet különböző ezoterikus tanfolyamokon lehet elsajátítani, hanem olyanra, amelyet a józanész használatával az evangéliumaim alapján a Bibliából és az ezzel járó imából lehet meríteni. Nem azt mondtam, hogy a Bibliából, hanem azt, hogy az evangéliumaim alapján a Bibliából! Mert aki nem az evangéliumok fényében világítja át a Bibliát, az ki tud abból olvasni mindent, és annak az ellenkezőjét is! Tehát inkább lejáratja a Bibliát, mintsem pozitív módon tudná használni!    12 /1017