Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Kin és hogyan segíts, Velem és a rászorulóval kell megbeszélnetek. Minden rászorulóban Én várom a segítséget. stb

2009.03.10

 

HANG: Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg, mikor valaki ész­reveszi azokat a rászorulókat, akiken segíteni kell, s meg is tesz mindent értük, amit megtehet. …  3 / 178

 

 

HANG:  Én, Jézus, minden rászorulóval azonosítottam magam (Máté 25;40).   31 / 3165

 

 

HANG: 3.  … Mindenkit az boldogít és az gazdagít, amit ad a rászorulóknak! Velem csak az ADÁS vonalában, állapotában lehet találkozni! …13 / 1202

 

* * *

  

Kérdező: 1. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények?

HANG: 1. Először is nagyon örülök neked! E kijelentésem: "Boldogok a lelki szegények" azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett a házuk, vagy elvitt mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükből, hanem azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így szegényítették magukat, így lettek szegények.

   A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényebbeket észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, hogy másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint neki, vágyaiban lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, hogy elvegye másoktól azt, amilyük van.

    A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a magukra maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé fordul!

    Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, amely lehúzza őt a pokol felé. 23 / 2255

 

Ki a rászoruló

 

HANG: Aki szeret, az törekszik segíteni azon, aki rászoruló. De hogy ki a rászoruló, azt nem a rászoruló mondja meg, hanem a te szívedben lakó Lelkem. Ha a rászorulóra hallgatsz, akkor feltétlenül kihasználnak, s emiatt keserű csalódások fognak érni. Ha a szívedben lévő Lelkemre hallgatsz, akkor felhasználnak azok, akiket rajtad keresztül segíteni akarok abban, amire szükségük van. Ennek következménye pedig szívedben az Én békém elmélyülése, tehát a boldogság már itt a földön.  5 / 422

 

 

Nehéz megállapítani, hogy rászorulón segítek-e

  

Kérdező: 3. Nem tudom mindig pontosan megállapítani, hogy rászorulón segítek, vagy sem.

HANG: 3. A döntő mindig a szándék! Inkább csapjanak be tízszer, mint egyszer elutasítsd azt, aki rászoruló! 15 / 1392

 

 

Kérdező: 1. Ismeretlent hogyan segítsünk?

HANG: 1. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel! Az okosság azt diktálja, hogy csak olyanoknak segítsetek, akiknél meg tudtok győződni arról, hogy Nekem segítetek, ha neki segítetek. Ez pedig csak akkor igaz, ha valóban rászorulóval álltok szemben. Újra mondom: legyetek nagyon óvatosak, s ne legyetek hiszékenyek!   10 / 836

 

 

Kérdező: 1. Segíteni szeretnék.

HANG: 1. A segítőkészséget mindig ápolnotok kell magatokban. Azt azonban, hogy kit és hogyan kellene segítenetek, Velem és a rászorulóval kell megbeszélnetek.  26 / 2586

 

 

Kérdező: 3. Csak azon annak segítsek, aki kéri?

HANG: 3. Csak azokon lehet segíteni, akik a segítséget elfogadják. Aki kéri, az ezzel a kérésével azt nyilvánítja ki, hogy igényli segítségedet. Ha valaki nem kéri, annak is fel lehet ajánlani, de segítséget ráerőszakolni senkire nem érdemes. Nem, mert azok, akik nem szenvedik meg rászorultságukat, - ez szinte kizárólag a szellemi, lelki rászorultságra vonatkozik - nem juthatnak el az alázatnak arra a fokára, amely szükséges a lélekben történő fejlődésükhöz.  31 / 3156

 

 

HANG: 1. … Ha azt kérdezed Tőlem, hogy a messze idegenben élő, nagyon rászorulókra több gondod legyen-e, mint a kevésbé rászoruló, közeledben élőkre, akkor csak azt mondhatom, hogy mindig azon kell segítenetek, aki a legrászorulóbb azok között, akit el tudtok érni.

   Tömören tehát ezt válaszolom e kérdésedre: ne népben, nemzetben gondolkodj, hanem segíts mindig lehetőséged szerint ott, ahol erre a legnagyobb szükség van!   31 / 3180

 

 

Bölcsen segíteni a rászorulón

 

Kérdező: Mennyire felelünk egymásért?

HANG: Amikor valakinek lehetőség kínálkozik fel arra, hogy egy rászorulón segítsen, akkor a bölcsesség azt javallja, hogy segítés címén ne lehessen őt bűnre rávenni. Ez azt jelenti, hogy segítened kell azt, akit te rászorulónak ítélsz, de csak olyan módon, hogy lelkiismereteddel ne kerülj szembe! Bűnrészes tehát 'irgalomból' sem lehetsz!

     Az nem elég ok a segítésre, hogy a rászoruló a te segítséged nélkül öngyilkos lesz. Az sem elég a segítésre, hogy a józan-ész által be nem látható a segítséged következménye. Csak akkor lehetsz nyugodt abban, hogy bölcsen segítettél, ha ezt értelmeddel magad is belátod.

    A leveledben leírt eset azt mutatja, hogy pozitív hatással voltál eddig arra, akin segítettél. Tehát valóban örök értéket szereztél magadnak ezzel. Mindaddig, amíg téged vele szemben csalódás nem ér, te jó úton jársz! Ez azt is jelenti, hogy a jövőben, ha csalódás érne, akkor sem volt hiábavaló az eddigi szeretet-megnyilvánulásod.

    Imádkozz gyakran a BÖLCSESSÉG adományáért (Jakab: 1:5)  42 / 4587

 

* * *

 

Mindenki abban rászoruló, amiben látod, hogy rászoruló. Talán egy jó szó, …

 

 

Kérdező: 1. Hibáim közül melyeket nem veszem észre? 2. Hol tartok a keskeny útamhoz viszonyítva?

HANG: … Tehát először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel átélni: érted élek benned!

     Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de nem ez az útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való foglalkozás. Velem kell foglalkoznia annak, aki békémet élvezni akarja. Velem, aki mindenkiben ott vagyok rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott segítségre. Ez nem komplikált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok ÉLETMŰVÉSZETNEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a keskeny út!   8 / 655

 

 

Kérdező: 1. Túlzásba viszem a Veled való kapcsolatot?

HANG: 1. … Amit nem lehet eltúlozni, az az, hogy okosan, bölcsen másokért élj. Ezt nem lehet eltúlozni. De az imára szánt időt, azt igen! Engem nem az szeret, aki sokszor elmondja, hogy szeret, hanem az, akire sokan azt mondják, hogy szereti őket. Tehát ha te másokat nagyon segítesz abban, amire rászorulnak, akkor szeretsz Engem igazán. Olvasd csak el, ha megteheted, a Bibliából Máté 25; 34-től 40-ig! 12 / 1106

 

 

Kérdező: Hogyan segítsek helyesen testvéreimnek?

HANG: Kérdésed nagyon összetett. Igen, mert magad is látod és tudod az elveket, tehát azt, hogy mindenkit abban kell segítened, amiben rászoruló, de úgy, hogy ne helyette tedd meg azt, amit neki kell megtennie, hanem őt kell serkentened arra, ami az ő feladata.

   Kétségtelenül nagyon fontos, hogy valaki tisztában legyen az elvekkel. Ha ez megvan, akkor arra kell törekedned, hogy azok is tisztában legyenek ezekkel, akiket úgy ítélsz, hogy őket segítened kell.

    Nem szabad tehát segítséget sem adnod, sem ígérned senkinek, ha nincs reményed arra, hogy megbeszélheted vele az előbb említett elveket, tehát azt, hogy miben szorul rá a segítségre, és miért, mi célból szorul rá. A CÉL tisztázása nagyon fontos!

    A tisztán nem látó testvérnek semmit nem segítesz addig, amíg a tisztánlátásban nem segítesz neki. Ezért mondtam az elején, hogy a kérdésed nem egyszerű.

    Más az, amikor nem testvérről van szó, hanem felebarátról. Akkor egyszerűbb a dolog, mert a pillanatnyi helyzet általában magával hozza a megoldást.

    Kérd a bölcsesség Lelkét naponta, hogy megfelelő támasza tudj lenni azoknak, akiket testvéreidnek nevezhetsz! Nagyon jók reggelenként az ilyen és ehhez hasonló fohászok: Bölcsesség Lelke irányíts! Bölcsesség Lelke vezess! Bölcsesség Lelke mutasd az utat! Bölcsesség Lelke tedd tanulékonnyá azokat, akikkel ma beszélni fogok!   20 / 1965

 

 

 

Kérdező: Problémát jelentenek szüleim.

HANG: … Meg kell tanulnod, hogy ne vedd komolyan az öregembereket! Nem az a szeretet, hogy rigolyáikat elviseled, hanem az, hogy amiben szerinted rászorulók, abban melléjük állj, és segítsd őket.

     Drága Gyermekem! Az öregkor nem érdem! Senki nem érdemel tiszteletet azért, mert öreg. Mindenki csak azért érdemel tiszteletet, amiben tiszteletre méltó. Az öregkor leleplez. Szüleidet is, majdan téged is! Ha valaki életében nem arra törekedett, hogy átitatódjék az Általam elmondott és bemutatott szeretettel, akkor szinte kibírhatatlanná válik azok előtt, akik őt komolyan veszik. Azért mondtam, hogy ne vedd komolyan az öregembereket azért, mert öregek. Azok az öregek, akik nem tanultak meg életükben önmagukon uralkodni, azok öregkorukban szinte kivétel nélkül másokon akarnak uralkodni különböző érzelmi zsarolás által. Az ilyenekkel nem szabad komolyan törődni. Csak amiben szerinted rászorulnak, abban kell segítened őket. …  17 / 1713

 

 

Kérdező: 1. Kik azok a rászorulók, akiken tudnék segíteni?

HANG: 1. Mindenki abban rászoruló, amiben látod, hogy rászoruló. Talán egy jó szó, egy vigasztalás, egy meghallgatás, egy kis bátorítás. Talán semmi más, mint elbeszélgessen veled valaki.

     Azért kaptad Istentől értelmedet, hogy vedd észre, ki, mikor és miben szorul rád. Ha nem találsz ilyet, az nem baj! Adj hálát Istennek, hogy csupa kiegyensúlyozott, boldog ember vesz körül. Bár ebben Én, Jézus, egyáltalán nem vagyok olyan biztos. Annyira nem vagyok biztos, hogy állítom: Mindenki rászorul valamire, amiben a másik ember képes őt valamit segíteni.  33 / 3404

 

 

Kérdező: 1. Még nem tudok segíteni a rászorulókon.

HANG: 1. Azok a különböző tanfolyamok, amelyek által a szellemvilág erőivel igyekeztek kapcsolatba kerülni, inkább csak a formáját tudják nyújtani a lényegnek és nem a tartalmát. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud segíteni azokon, akik segítségre szorulnak abban, ami a lényeg. A lényeg pedig minden ember számára a földön az, hogy találja meg, vegye át Tőlem, Jézustól, azt a békét, amit egyedül Én tudok nyújtani nektek.

    Ennek megvalósításához három dolog szükséges, s ezek egyikét sem lehet megtanulni semmiféle tanfolyamon. E három: HIT, REMÉNY, SZERETET!

     Aki úgy gondolja, hogy e három közül bármelyik is hiányozhat, az téved! Aki úgy gondolja, hogy mindhármat magában hordja, s mégsem tud segíteni bárkin is, az is téved.

    Ismétlem: A tanfolyamok csak technikákat tudnak nyújtani. Én, Jézus, ha engeded, hogy benned éljek, vagyis, ha másokra figyelő szeretettel soha nem ártasz senkinek, ha mindig megbocsátasz mindenkinek, és gyakorlatilag szolgáló szeretettel igyekszel másokat megtanítani szeretni, akkor tanfolyamok nélkül is óriási segítő lehetsz azok számára, akikkel kapcsolatba kerülsz. De e nélkül, a világ összes tanfolyamán sem tanulhatod meg azt, amire szükséged van, hogy segíteni tudj a rászorulókon!   33 / 3420

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék növekedni a Jézus iránti szeretetben.

HANG: 1. Pontosan annyira növekszel az Irántam való szeretetben, amennyiben egyértelművé válik életedben a másokért élés! Mindenki, aki körületted él, rászorul arra, hogy szeretetet kapjon tőled! Soha nem vagy fölmentve az alól, hogy szeress!

   Ha nem a szeretet növekedésére, hanem egyszerűen a szeretetre teszed a hangsúlyt, tehát arra, hogy ne árts soha, hogy tudj mindig megbocsátani és segíteni, amikor erre lehetőséged van, akkor automatikusan növekedni fogsz az Irántam való szeretetben, Bennem!  19 / 1871

 

 

 

Kérdező: 2. Szeretném jobban segíteni a rászorulókat.

HANG: 2. Bizonyos értelemben minden ember rászoruló! Neked kell meglátnod, hogy környezetedben ki, mire szorul rá! Ez nagyon fontos! A szeretet akkor valódi és akkor igaz, ha ezt a közvetlen környezet is tapasztalja!   42 / 4555

  

* * *

Minden rászorulóban Én várom a segítséget.

 

Kérdező: 2. Szeretnék találkozni az Úrral.

HANG: 2. Van hat megjelenési formám. Számodra nagyon fontos, hogy minden rászorulóban felismerj Engem. Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, Nekem teszitek. Nagyon is valós az Én jelenlétem minden szenvedőben, minden rászorulóban. Bizony fáj Nekem az, hogy ezt nem akarjátok elhinni.

     De ott vagyok benned is kegyelmi módon! Vedd komolyan azt a kijelentésemet, amelyet János evangéliumának 14-dik fejezetében a 23-dik versben olvashatsz. Akinek a földi életében ez nem elég, azzal nem tudok mit kezdeni. Nem, mert az nem Engem, hanem önmagát akarja a középpontba állítani. Engedd meg Nekem, hogy téged Én állítsalak a középpontba. Ez akkor valósul meg, ha te Engem állítasz az életed középpontjába. Vagyis hiszed, hogy minden segítségre szorulóban Én várom a segítségedet, és hiszed, hogy valóban jelen vagyok a szívedben.   24 / 2445

 

 

Kérdező: 1. Miért csak akkor ragaszkodnak hozzám egyesek, ha segítek?

HANG: 1. Általános emberi nyomorúság az, hogy mindenki saját bajával van legjobban elfoglalva. Így természetes, hogy segítség-várásban él a világ!

     Az teszi legjobban, aki nem azért szereti embertársait, hogy azok visszaszeressék, hanem azért, mert minden rászorulóban Én várom a segítséget.

 A szeretet nem más, mint észrevenni a rászorulót, és segíteni. Aki ezt teszi, az Engem szeret. Aki azt várja, hogy szeressék, az sok csalódáson keresztül tanulja meg, hogy nem érdemes erre várni! De azt is meg fogja tapasztalni, hogy talán onnan kap szeretetet, ahonnan nem is várta! Igen, mert Én mindig gondoskodom az Enyéimről úgy, hogy közvetlenül is megkapják azt a szeretetet, amire szükségük van, hogy lelkileg fejlődni tudjanak.  17 / 1635

 

* * *

  

Minden rászorulóban Rajtam segítesz! 

 

Kérdező: 1. Mi voltam Jézus korában? Éltem akkor is a földön?

                2. Hogyan kell szolgálnom az embertársaimat?

HANG: 1. Látlak, amint cirenei Simon szerepében állsz tétován a mezőn. A többit már tudod.

    2. Jó, ha most is cirenei Simon szerepét vállalod. Mindannyiszor, ahányszor egy rászorulón segítesz, Rajtam segítesz!

     3. …Amint annak idején hálás voltam cirenei Simonnak, úgy most is hálás vagyok neked minden olyan próbálkozásodért, amelyekkel segíteni, könnyíteni akarod embertársaid életét. Minden rászorulóban Rajtam segítesz!  23 / 2333

 

  

Embereken keresztül segítek a rászorulókon

 

Kérdező: 1. Miért kapok üzeneteket?

HANG: Jól sejted! Azért kapod az üzeneteket, hogy legyen gondolatanyagod önmagad- és mások javára. Aki Hozzám tartozik, az nemcsak Hozzám tarozik! Én a rászorulók barátja voltam, vagyok és leszek.

    Kettő út áll rendelkezésemre, hogy éreztessem veletek szerete­tem teremtő erejét. Az egyik az, amikor közvetlenül hatok rátok. Ez történik nálad, veled is. Amikor gondolatokat küldök, most mindegy, hogy szellem-kísérőd által, vagy anélkül, azért teszem, hogy teremtő erőm sugárzását erősítsem benned. A másik út, amikor embereken keresztül segítek a rászorulókon. Ezt is tapasztalhatod. Igen. Rajtad keresztül sok embertársadnak adtam már bátorítást, bíztatást arra, hogy merjen felvállalni Engem szeretetben. …  9 / 760

  

* * *

 

Át tudod adni a rászorulókon keresztül Nekem, …

 

Kérdező: 1. Időnként önmagamon nagyon nehéz alkalmazni a Hang könyvekben olvasottakat. Ez mindig így lesz?

HANG: 1. Minden Földre született ember ugyanazt a feladatot kapta a Teremtőjétől. Tanuljon meg szeretni! E feladaton belül a szerepek változhatnak, de a feladat soha sem! A két tartalom valójában egy, ami a mindennapi szóhasználatra lefordítva annyit jelent, hogy minden ember változtassa meg önmagát a Jó irányába, és a változás gyümölcsiből (a Lélek gyümölcsei Gal. 5;22) kínálja meg minden embertársát, akivel csak kapcsolatba kerül. Én, Jézus ennél többet nem kérhetek tőletek, de kevesebbet sem! Többet nem, mert aki így tesz, az a teljes szeretetet, a mindent adást éli önmaga és mások felé. Kevesebbet sem, mert a teljes élet birtoklása számotokra akkor válik valósággá, ha azt, mai vagy, és azt, amid van, át tudod adni a rászorulókon keresztül Nekem, hogy megszázszorozva visszaadjam, és ajándékul megkoronázzalak az örök élettel. Mert aki kicsiben hű, arra sokat bízok Atyám örömében. Ezért önmagatok megjavítása, átlépése a jobb irányába, mindig nehézséggel, szenvedéssel jár, de higgyétek el, hogy megéri. Szenvedtem földi életem végén azért, hogy Én Jézus bemehessek Atyám dicsőségére. Rám is vonatkozik, hogy a mindent odaadásból van a mindent birtoklás. Számotokra ez azt jelenti, hogy megkötözöttségek nélkül birtokolhattok az Istenből, az Ő világából annyit, amennyit csak elbírtok hordozni. Hallgassatok Rám és higgyetek az örömhírben, Én veletek vagyok erőforrásként, ÚT-ként, IGAZSÁG-ként, és ÉLET-ként örökre.   42 / 4648

 * * *

 

Én, Jézus azért maradtam különböző megjelenési formában itt a földön közöttetek …

 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI.

             Intelmet és irányítást kérek magam és enyéim számára.

HANG: Én, Jézus azért maradtam különböző megjelenési formában itt a földön közöttetek, hogy intelmet és irányítást tudjak adni minden jó szándékú embernek.

    Megjelenési formáim közül kétségtelen, hogy a legboldogítóbb számotokra a bennetek való jelenlétem (János 14.23) Ezt is, csakúgy, mint a többit - evangéliumaim, egyházam (vagyis azoknak az embereknek a társasága, akik az Én, a te Jézusod nevében szoktak mint testvérek összejönni), szentségeim, szeretetre rászoruló emberek, csak hittel, hittől erősödő szeretettel lehet tudomásul venni. Hitedet pedig a párbeszéd-imával, gyakorlással tudod növelni, fejleszteni. 

    A tieid számára te nem tehetsz mást, mint amit Én, Jézus tettem: Példát kell adnod, tanúságot kell tenned szavaiddal, cselekedeteiddel egyaránt arról, hogy te valóban égi béke akarsz lenni a földön úgy, amint az angyalok énekelték első karácsony éjszakáján a pásztoroknak.

 Ennek egyik alapja az a felebaráti szeretet megélése, amely nem tesz különbséget ember és ember között akkor, amikor valaki segítségre szorul. A másik alapja pedig az a nyitottság, amely képes mindig lecserélni magában az addig meglátott jót egy olyan jobbra, amely Velem, Jézussal támasztható alá. Ez a helyes alázat!  40 / 4279 

 

                                                     * * *

 

A földi életen túli életben Isten nincs jelen rászoruló módon senkiben!

 

Kérdező: Bűnbánat és szabadság.

HANG: … A választási lehetőség nem más, mint lehetőség e szabadság hitben történő elfogadására, illetve, az erről való lemondásra. Amint az előző imádban már mondottam, a megváltás lényege éppen az, hogy a szabadságról történő lemondás, itt a földön, korrigálható, akárhányszor is, míg a földi halál utáni életben erre nincs lehetőség! Az ott történt döntésetek alapján nincs mód arra, hogy egyik létállapotból átmehetne valaki a másik létállapotba (Lukács 16;26).

     Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a földi életen túli életben Isten nincs jelen rászoruló módon senkiben! Tehát nincs jelen olyan módon, hogy rászorulóként szeretni tudd ŐT! A halál utáni életetekben tehát csak Istennek van módja arra, hogy kimutassa irántatok megélt szeretetét, míg arra, hogy ti kimutassátok Isten iránti szereteteteket, csak a földön van lehetőségetek, ha már egyszer az önzést és a felelőtlenséget választottátok az odaadottságotok helyett! Boldogságotok pedig nem azon múlik, hogy mennyire szeret benneteket az Isten, hanem azon, hogy ti mennyire szeretitek Őt!   36 / 3816

 

 

HANG: Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta, - ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászorulókon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban.

     Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is megszületve itt a földön, tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki általam minden rászorulóban ezt várja el tőletek. …   37 / 3918

 

* * *

Én, Jézus, azért jöttem közétek

 

HANG: Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.

    Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem  és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!

     Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben.

    Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!

    Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat.  9 / 724

 

 

Kérdező: 1. Hiába van bűnbánatunk? Jézus nem értünk halt meg?

HANG: 1. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok szívetekbe, és ezáltal együtt tudjam járni veletek már itt a földön azt a szeretet-utat, amely a földön benső békét ad, és a külső békének is megfelelő alapul szolgál. Igen, mert ha valaki soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, és segít a rászorulókon, amint Én tettem és teszem azokban, akik valóban ismernek és szeretnek Engem, az valamiképpen már itt és most a mennyek országát jeleníti meg a földön.

    Azért jöttem tehát közétek, hogy szebb legyen a föld! Azért jöttem, hogy ti egymásnak szerető test-vérei tudjatok lenni abban a bizonyosságban, hogy Isten édes gyermekei vagytok. Azért jöttem, mert tudtam, hogy Nála nélkül semmi olyat nem tehettek, ami az örök boldogság honában is értéket jelenhetne. 24 / 2442

   

 

Kérdező: Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.

HANG:Szeretetből jöttem hát közétek, bűnösökhöz, hogy Engem, mint EMBERT, befogadjatok, hisz minden emberben benne vagyok rászoruló módon!  

     Éppen így, minden közösségnek is ESZEMI síkon, tehát a Szentlélek által felkínált feladatok elvégzésére vállalkozók egysége kell, hogy legyen megcélozandó! Ez csak a LÉLEKKERESZTSÉGBEN  részesülteknél lehetséges!

     Később sem, soha sem szabad a Szentlélekkel való élő kapcsolat elé helyezni a Szentlélek által induláskor felkínált ESZMÉT (tanítani gyermekeket, ápolni betegeket, szolgálni egy meghatározott formában a rászorulókat)! Ezért a LÉLEKKERESZTSÉG utáni vágy, majd a LÉLEKKERESZTSÉG átélése, nem hiányozhat egyetlen közösségben élni akaró lelkéből sem! Az ilyeneknek időnként össze kell jönniük, és rá kell hallgatniuk a mindenkiben élő és megnyilatkozni akaró Lélekre! Istenélmény nélkül minden kapcsolat, minden közösség, vagy érdekközösséggé (anyagi szinten), vagy cimborasággá (erkölcsi szinten) válik.  ….

    A földön minden rossz, egy elrontott jó. Mivel az emberi faj fenntartását biztosító házasság, mint közösségi élet, legtöbb esetben, vagy teljesen kikapcsolta, vagy részben elhomályosította a végső CÉLT, ezért az emberi történelem folyamán, magát a házasságot zárójelbe téve, tehát ezt mellőzve akarták a jó szándékú emberek felvállalni azt, hogy a végső CÉL 'állapotszerű' tudatosítása mellett, főleg a rászorulókban élő jelenlétem irányában fejtsék ki, éljék ki szeretetüket. Így jöttek létre a különböző szerzetesi közösségek, amelyek a magánvagyonról való lemondást is szükségszerűnek tartották ennek érdekében.     36 / 3799

 

 

Kérdező: Nagyon szeretnék gyermeket. Miért nem kaphatunk?

HANG:  Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindenkinek, mindig megbocsátást, a rászorulókon való szolgáló szeretet megélésének útját elmondjam és példaértékűen elétek éljem. Csak az az egyetlen ÚT, amellyel azonosítottam Magamat. Csak ez az egyetlen ÚT, ami bódítás helyett boldogít, vagyis benső kékét adhat nektek.  38 / 4066

 

* * *

 

HANG: Legyetek mindig nyitottak Felém, hogy gondoskodhassak rajtatok keresztül a rászorulókon. 25 / 2526

 

* * *

 

A szentté válás, … szeresd az Istent az embereken keresztül!

 

Kérdező: 1. A szentek között miért vannak túlsúlyban a papok és a szerzetesek?

HANG: 1. … A szentté válás, vagyis a Hozzám tartozás egyetlen útja: szeresd az Istent az embereken keresztül! Így is mondhatnám: oszd szét az életedet a rászorulók között úgy, hogy ne légy bűnpártoló, és szent leszel! Oszd szét az idődet, a pénzedet, a szeretetedet, és Én ehhez a bölcsességet mindenkinek megadom, ha ezt az Én nevemben teszi. Élj másokért, és tiéd az örök élet koronája! …  43 / 4719

 

 

Téged a mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresztül ..

 

Kérdező: 1. Nem találom helyemet. Munkahelyemen hasonló a helyzet. Hogyan juthatnék közelebb az Úrhoz?

HANG: A szolgáló szeretet pedig a hitből fakadó imának a kiteljesedése. Igen, mert Én feltétlenül tisztítom belső szemeidet, hogy meg tudd látni, hol, mikor és hogyan van valakinek szüksége arra, hogy Én, aki benned élek, segítsek azon a rászorulón, akiben szintén Én élek azért, hogy te ki tudd mutatni szeretetedet Irántam.

     Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyenkor igazolhatod. Mert ne feledd : Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat. De te közvetlenül csak akkor tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted hatására Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulókban pedig megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, és időnként közvetlenül is éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehetem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok lehetőséget adni neked arra, hogy kimutasd, hogy valóban van élő hited, és valóban önzetlenül szeretsz Engem.

     Téged a mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresztül, hogy mennyire szeretsz engem. Én a mennyországot neked azáltal teszem örök állapottá, hogy akkor már nemcsak meghallgatlak, de örökké éreztetem veled azt a végtelen szeretetemet, amelyet itt a földön ki sem bírnál!  9 / 730

 

 

Csak annak van örök értéke

 

Kérdező: Akivel együtt éltem, részeges, és most mással él.

HANG: Csak annak van örök értéke, csak azt tudod magaddal vinni, az örökkévalóságba, amit olyanokért tettél, akik valóban rászorulnak szolgálatodra, segítségedre.

   Mielőbb rá kellene ébredned arra, hogy ne arra várj, akiben már annyiszor csalódtál, hanem vedd észre azokat, akik a te szeretetedre várnak! Ezekben Én, Jézus, várom a veled való találkozást!  … 33 / 3434

 

* * *

 

Akkor vagy Hozzám nagyon közel, …

 

Kérdező: Szeretnék Istenhez közelebb kerülni. Hogyan imádkozzam, hogy ezt elérjem?

HANG: … Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak segítségedre, segítségemre, általad. A szolgáló szeretet tud Engem legjobban érzékeltetni a ti világotokban. … 5 / 399

 

 

Rászorultok másokra, rátok szorulnak mások.

 

HANG: 2. … Annak tudomásulvétele, hogy rászorultok másokra, legalább annyira fontos, mint az, hogy rátok szorulnak mások. Az élet megnyerésének ára nem kevesebb, mint az élet elvesztése, és ez az időráfordításban mutatkozik meg legvilágosabban. … 24 / 2398

 

 

Tudnod kell, hogy mindenki rászorul más emberek jóságára

 

Kérdező: 1. Miért kell megalázottan élnem?

HANG: 1. Szólok pár szót a megalázottságról. Nagyon fontos e téren tisztán látnod, mert az, amit te meg-alázottság alatt értesz, vagyis az, hogy rászorulsz másokra, nem megalázottság, hanem az alázat hiánya benned.

    A megalázottság attól indul ki, aki a másikat meg akarja alázni. Az ilyen szeretetlen magatartás visszahull arra, aki ezt a szeretetlenséget hordja, ápolja magában. Az, akit megaláznak, csak addig érzi magát megalázottnak, amíg rá nem jön arra, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Soha nem jutnátok helyes önismeretre, ha nem akarna senki megalázni benneteket!

     Tudnod kell, hogy mindenki rászorul más emberek jóságára. Ha ezt valakitől nem kapja meg, az nem kezdheti ki a rászorulónak a lelki békéjét. Nem, mert ha kikezdhetné, akkor Isten, aki boldogságra, tehát lelki békére teremtett benneteket, a boldogságotokat másoktól tenné függővé. Holott nemcsak más embertől, de még az Istentől sem függhet az ember boldogsága, vagyis Ő sem lehet oka senki boldogtalanságának! Ő maga a BOLDOGSÁG! De aki nem Benne akarja saját boldogságát megtalálni, vagyis nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt a teremtő Isten kigondolta róla, azzal az Isten sem tud mit kezdeni, mivel senkire sem tukmálhatja rá Saját boldogságát!   41 / 4429

 

 

1. Jézus is rászorul segítségünkre

 

Kérdező: Magányos vagyok Szeretteimet már eltemettem. Mi még a teendőm itt a földön?

HANG: … Gondod, hogy miképpen segítsd embertársaidat. Én küldök hozzád, adok neked olyan lehetőségeket, melyek enyhítenek e gondodon.

     Már az egy komoly szeretetszolgálat, ha a HANG tartalmával átitatottan beszélgetsz azokkal, akik éppen erre neked lehetőséget adnak. Nagy és komoly szeretetszolgálat, ha mások figyelmét is felhívod HANGOMRA. Bizony, Én rászorulok segítségetekre e téren is.   6 / 446

 

 

HANG: De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s Én minden rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megértésed a szenvedők iránt Engem segít, aki így is jelen vagyok az idők végezetéig a földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)!  21 / 2119

 

 

2. Rászorulok a ti szeretetetekre.

 

 

Kérdező: Nyitott gerinccel születtem. Szüleim áldozatos szeretete járóképes gyermeket nevelt belőlem Térdfájásomat egy imádkozó ember meggyógyította. Miért e sok kegyelem?

HANG: … Ha a földi életben rájössz arra, hogy adósom vagy, akkor elkezd benned érlelődni a vágy, hogy úgy éljek benned, hogy mindig legyen adnivalód, tehát úgy, mint a mennyországban. Én nem is tudok másképpen élni senkiben, csak úgy, hogy szeretek, illetve, hogy rászorulok a ti szeretetetekre.

    Fogadd el Tőlem az adás törvényét, mert ez fog boldogítani téged, /amint ez boldogít Engem is/, függetlenül attól, hogy mennyi kegyelemben részesülsz.  9 / 735

 

 

De Én is rászorulok a te segítségedre!

 

 

Kérdező: Szeretném jobban megérteni férjem viselkedését.

HANG: Nagyon örülök kérésednek! Azért jöttem közétek, és azért maradtam itt közöttetek különböző formákban, hogy át tudjam adni szeretetem erejét, szívem békéjét és örömét, hogy már itt a földi életben is tudjatok megtapasztalni egyre többet abból az égi békéből, aki Én magam vagyok! De azért is jöttem, hogy egymásnak cirenei Simonjai legyünk, vagyis, hogy Én segítek nektek, ti segítsetek Nekem a kereszthordozásban! Nagy és szent igazság az, amit János 14;23-ban olvasol. Én semmit nem kívánok jobban veletek kapcsolatban, mint azt, hogy bennetek lakást, otthont találjak! Minél többen és minél jobban átélitek ezt, annál otthonosabbá válik számotokra is körülöttetek az élet.

    Férjeddel kapcsolatban az első az, hogy magadat értsd, ismerd meg egyre jobban. Ő tükör, amely által fel tudod mérni, hogy hol tartasz türelemben, irgalomban, reménykedésben, tehát a szeretetben. Csak ezután következhet az, hogy őt megértsd! Az Én bölcsességem és erőm mindig rendelkezésedre áll, ha imában Hozzám fordulsz!

De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s Én minden rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megértésed a szenvedők iránt Engem segít, aki így is jelen vagyok az idők végezetéig a földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)! 21 / 2119

 

 

Miért kell a szentekhez, Máriához imádkozni?

 

Kérdező: 2. Ha Jézus nevét kell segítségül hívni, akkor miért kell a szentekhez, Máriához imádkozni?

HANG: 2. …  Egy családban a gyermekek nemcsak szüleiknek örülnek, hanem egymásnak is, nemcsak szüleikkel vannak segítés-rászorultság kapcsolatban, hanem egymással is. Azt mondom tehát, nem idegenkedjetek társalogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet általuk. Értsétek meg: nekem nincs nagyobb erőm az égben, mint a földön, most sem. És ha a földön most, egymásra is rászorultok, miért akarnátok kizárni, hogy igénybe vegyétek azok segítségét, akik már színről színre látják az Istent?! Ha logikusan gondolkodnátok, akkor azt mondanátok, hogy nem kell igénybe venni a vasutat, buszt, ha utazni akar valaki, mivel Isten képes bárhová bárkit elvinni. Minek közbülső segítséget igényelnem, mikor az Istenhez is fordulhatok közvetlenül.  5 / 369

 

 

HANG: … De tudjátok, hogy szükségetek van arra, hogy ne csak Istennel beszélje­tek, hanem embertársaitokkal is, mert azokra is rászorultok, annak ellenére, hogy Isten helyettük is képes lenne mindent elintézni javatokra. De nem intéz el mindent! Nem, mert így bontakozik ki igazán az Isten és egymás iránti szeretetetek. … 9 / 689

 

 

Kérdező: 2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

HANG: 2. … A földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.

    Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).

     Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát. 11 / 949

 

* * *

Rászorultok segítségemre

 

Kérdező: Uram! Egy beteg kislányt hozok most elő. Édesapja kéri, segíts rajta.

HANG: … Földi sorsotok életvonalát mélyen leárnyékolja az a magatartásotok, hogy Istennel való kapcsolatotokban, nem azon van a hangsúly, amit Én kívánok tőletek, hanem azon, amit ti kívántok Tőlem. Ez érthető, de csak részben. Érthető, mert ezzel mutatjátok ki, hogy rászorultok segítségemre. De csak azért helyeselhető és érthető részben, mert Én éppen azért jöttem a földre, hogy szebb legyen a föld tanításom elfogadtatása által. …  4 / 253

 

 

… hallgassátok meg az Én könyörgésemet is

 

HANG: Ti gyakran könyörögtök Hozzám, és Én segítek is ott, ahol ez lehetséges. De arra kérlek,! Könyörgöm azért, hogy higgyetek Bennem! Segítsetek Nekem, Nekem, aki a rászorulókban várom, hogy átmelegítsem kihűlni induló szívetek szeretetét! Igen, mert ha adtok, akkor tudok adni, ha Értem éltek, akkor tudok értetek élni, ha befogadtok, akkor a mennyországot tudom szívetekbe varázsolni! Nem földi határok, nem különböző nációk, hanem az emberi szívek azok, akikkel törődnötök kell!   16 / 1502

 

 

 

Mindenki rászorul az Én segítségemre, de …

 

Ötödik Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt­hordozásban.

HANG: Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És joggal. Nem a szeretet hiánya volt az, ami benne a húzódozást kiváltotta, amikor kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segíte­nek.

     Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbe­markolót fölismerjen. Azt t.i., hogy Én ártatlan vagyok, és hogy ő jobban rászorul az Én segítségemre, mint Én az övére.

     E stáció számotokra súlyos üzenetet hordoz. Halljátok!:

     Mindenki rászorul az Én segítségemre, de ez kapcso­latunknak csupán egyik fele. Nem elég, ha valaki csak idáig jut. A másik, és ez tud igazán rajtatok is segíteni, ha felismeritek, hogy az Én ügyem csak általatok, a ti nekifeszülésetekkel valósít­ható meg. Nem tudok rajtatok igazán segíteni, ha ti nem álltok szívvel-lélekkel az Én ügyem mellé, melynek lényege a bölcsesség­gel át­itatott erő-nem-alkalmazás. 2/ 161

 

* * *

 

 

Higgy abban, hogy minden rászorulóban ott vagyok

 

Kérdező: Uram! Hálával van tele a szívem Irántad!

HANG: Nemcsak az ég angyalainak, de Nekem, Jézusnak is tudtok örömet (és természetesen bánatot is) okozni. Örömet két úton okozhatsz Nekem.

 Az öröm egyik útja az, ahogy ezt leveledben kifejtetted. A hála, köszönő, dicsőítő ima, amelyre elsősorban nektek van szükségetek, mivel ezekkel az imákkal tágíthatom látásotokat az égből kapott ajándékaim felé. Ez nagy öröm számomra, mert így részesíteni tudlak benneteket már a földön egy kicsit az ég örömében.

     A másik út az Értem vállalt áldozat útja, amely csak abból a hitből táplálkozhat, amelyet Én, Jézus, kértem tőletek. Higgy abban, hogy minden megbocsátó szeretetedben ott vagyok, higgy abban, hogy minden rászorulóban ott vagyok, és nagyon örülök segíteni kész szeretetednek. Ne gondolj valami rendkívüli tettre. Egy bátorító szó annak, akit csüggedni látsz, egy mosoly, hogy más is tudjon mosolyogni, egy megértő kézszorítás, vagy csak egyáltalán végighallgatása annak, akit nem szeretnek meghallgatni, ezek mind-mind, örömet jelentenek Nekem!

     Jó, ha tudod! A földi élet elsősorban arra való, hogy te éreztesd Velem, hogy szeretsz. … 37/ 3936

 

 

Vigasztalásra szorulok minden rászorulóban

 

Kérdező: Imámban három napig Jézust láttam a keresztúton.

HANG: Látomásokat, lelki élményeket azért adok az enyéimnek, hogy erőforrások legyenek ezek olyankor, amikor a körülmények el akarják figyelmeteket irányítani Rólam.

    Te valóságként tapasztalhattad meg az Én kiszolgáltatottságomat a gyűlölködő embereknek. Hidd el, ma is vigasztalásra szorulok minden rászorulóban, mert sok-sok jó szándékú emberben ma is járom azt a keresztutat, amelyet az emberi rosszindulat, kapzsiság készít számomra. … 38 / 4104

 

 

Kérdező: 3. Megbocsát nekem Isten? Halálát kívántam egyeseknek?

HANG: 3. Isten már régen megbocsátott néked. Most már csak az a fontos, hogy te is tudj megbocsátani önmagadnak. Tudd szeretni önmagadat! Igen. Az önszeretet nagyon fontos. Ez ellentéte az önzésnek. Önző az, aki mindig harácsolni akar önmagának. Önszeretetben az él, aki mindig szolgálni akar másokat azért, mert tudja, hogy minden rászorulóban Én, Jézus várom a szolgálatát. …  39 / 4199

 

 * * *

 

Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gon-dolkodni

 

 

HANG: 3. … Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, naponta adok neked Lelkem által, elvégzendő feladatokat. Ezeket a feladatokat kell felismerned reggeli imáidban. És ezeknek a feladatoknak elvégzést kell számon kérned magadtól az esti imáidban.

     Ezek a feladatok egyrészt rászorulókra vonatkoznak, másrészt pedig a te benső békédet tudják biztosítani. Így valósul meg bennetek az az egyénre szabott lelki fejlődés, amelynek talaja a benső szabadság, vezére pedig e szabadsággal együtt élő Szentlélek bennetek (2. Kor. 3;17)!  34 / 3529

 

 

Kérdező: 2. Jól segítek olyankor, amikor más mulasztását pótolom?

HANG: 2. … Azt viszont feltétlenül tudnod kell, hogy törekedned kell feladatokban gondolkodni és nem személyekben. Nem lehet az a végső szempont, hogy ki van veled vérkapcsolatban, hanem csak az, hogy ki mennyire szorul rá segítségedre. Csak, ha azonos módon rászoruló két ember áll előtted, akkor lehet szempont az, hogy előbb azon segíts, aki vérségileg közelebb áll hozzád!  19 / 1834

 

 

Miért születtem a Földre?

 

 

Kérdező: 3. Miért születtem a Földre?

HANG: 3. A Földre te is azért születtél, hogy igyekezz visszaszeretni Engem, Jézust, aki mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon! Személyre szóló feladatod napra lebontva az, hogy meglásd, kiben és mennyiben vagyok rászorulva szeretetedre.  42 / 4559

 

 

Kérdező: NEM ÉRTEM A JÁNOS 17,9 RÉSZT.

            1. Jézus soha nem volt kirekesztő!

HANG: 1. Azokat a tökéletes szellemi teremtményeket, akik elfogadták, tehát igent mondtak Isten boldogságának befogadására, nevezzük angyaloknak. Azokat, akik visszautasították ezt az isteni boldogságot, két csoportra kell osztanunk. Egyik részük e döntésükbe belemerevült. Ezeket hívjuk ördögöknek. Ezekkel szemben Isten 'magatehetetlen', tehát az Atya nem tudja átadni őket a Fiúnak.  Másik részük ezt a döntést nagyon megbánta. Mivel az Isten örök szeretet, azok számára, akik e döntést nagyon megbánták, a létet anyaggá formálva lehetővé tette, hogy - leszületve a Földre - megbánásukat ki tudják mutatni azáltal, hogy Isten, - Aki maga is leszületett Fiában - felkínálja Magát szeretetre minden rászorulóban.

Ti tehát, akik kezdetben visszautasítottátok Isten visszaszeretését, de ezt megbántátok, a földi létben alkalmat kaptatok arra, hogy megszületésetek előtti megbánásotokat a rászorulókon történő segítésetekkel valósággá igazoljátok nem csupán Isten számára, hanem minden szellemi teremtmény számára is. Így az ő örömük egy megtérő bűnös felett nem egy levegőben lógó ígéret elfogadásán, hanem teremtményi szinten megtapasztalható valóság talaján áll. …  43 / 4674

 

 

Kérdező:  3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is dönthetek másképpen?

HANG: … Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nemet mondtak erre, azok a bukott angyalok.

     A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nemet mondásukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is láttam lehullani az égből (Lukács: 10;18). Miután azok számára, akik a nemet mondó döntésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy valós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy a Földön visszaszeressenek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Máté: 25; 42-46)!      41 / 4505

 

* * *

 

Aki szeret, annak mindig van adnivalója.

 

Hatodik Stáció: Jézus találkozik Veronikával a kereszt­úton, s Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak.

HANG: Íme két ágrólszakadt szegény ember találkozá­sa. De, mert mindegyiknek szeretet van szívében, azért most is tud­nak adni egymásnak. Veronikának nincs más, amit adhatna, mint kendője. Leveszi hát, s odanyújtja a véres arcú szenvedő­nek. Nekem nincs más, amit adhatnék, mint ütésektől, tövisko­ronától vérben ázott tekintetem. Ezt hagyom a kendőn, és úgy nyújtom vissza Veronikának.

   Aki szeret, annak mindig van adnivalója. Igen, mert nem azt nézi, hogy a másiknak milye van, hanem azt, hogy mire szo­rul rá a másik. S mivel a szeretet leleményes, ha rászorulóval találkozik, mindig meg tudja látni önön gazdagságát, mellyel se­gíteni képes ott, ahol kell.

   Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve min­dig tele van olyan értékekkel, melyek segíteni képesek. Egy jó szó, ha szívből jön, eljut annak szívéig, akihez címezve van. S a dolgok mindig a szívben oldódnak meg. Vagy a szívben, vagy sehol.

     E Stációnál a világ két leggazdagabb szívű embere talál­kozott. Mindegyik tudott ajándékozni, s mindegyik megaján­dé­kozottnak tudhatta magát."  2 / 162