Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Csak isteni energia létezik. Ima (energia). Gyógyítás, Reiki energia. Tanfolyam. Jóga. Agykontrollról, (szeretet energia).

2010.03.19

Csak isteni energia létezik

 

Kérdező: 2. Jézustól van gyógyító energiám?

HANG: 2. Minden energia isteni eredetű! Teljesen mindegy, hogy milyen utakon ér el és erősödik föl bennetek. Fontos az, hogy felhasználása által növekedjék bennetek a szeretetet! Abban, hogy ez történjék, főszerepe van annak, aki energiát érez magában! A döntő tehát nem az, hogy ki és mi által jut el valakihez a gyógyító energia, hanem az, hogy forrása mindig Én vagyok, és tőletek függ, hitetektől, gyakorlati szeretetetektől, az ellenségnek is megbocsátani tudásotoktól, az, hogy áldást, vagy valami mást közvetít.  21 / 2062

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kérdező: 2. Istentől jön az energiám?

HANG: 2. Minden energiának ősforrása az Isten! Minden energia önmagában semleges értékű. Erkölcsi értékét az határozza meg, amire felhasználjátok az energiákat. Gyakran és fölöslegesen nagy hangsúlyt tesztek a forrásra. Azok a hatások, amelyek érnek benneteket, gyökerében, forrásában csak tükör által, homályban mutatkoznak meg előttetek. Azért kell alázatosaknak lennetek, azért kell figyelnetek a gyümölcsökre, azért kell a megfelelő kontroll, tehát az evangéliumaim alapos ismerete, azért kell megfelelő rugalmasság, hogy időben váltani tudjatok, ha a megtévesztő csapdát állít fel nektek.  27 / 2685

 

 

Kérdező: 2. Férjemet isteni energiával kezelik.

HANG: 2. Csak isteni energia létezik! Ennek az igazságnak meglátása is elmélyültebb gondolkodás következménye. Minden energiának létben tartója maga a Teremtő! Erkölcsi értéke attól függ, hogy mire használják. Nem minden gyógyításra használt energia jóra használt energia. Csak arról az energiáról lehet azt mondani, hogy jóra használt, amelyet a lélek sebeinek gyógyítására használ valaki. A test gyógyítása se nem jó, se nem rossz. Tehát önmagában közömbös! Igen, mert az egészséget is lehet rosszra használni, és a betegséget is lehet jóra használni.

     Erkölcsileg tehát a férjed érdekében használt energia akkor jó, ha felelősségét növeli, és akkor rossz, ha a testi egészségét tartja csak szem előtt anélkül, hogy felelősségét növelné.  32 / 3328

           

 

Kérdező: 1. Létezik-e isteni és UFO energia?

HANG: 1. Csak isteni energia létezik. Természetesen ezt is, mint minden jót, el lehet rontani. Minden energia arra való, hogy közvetve vagy közvetlenül, a szeretetet növelje bennetek. De, amint az éles kést lehet gyilkolásra is, és lehet operálásra is használni, úgy vagytok minden, lényegében Istentől származó energiával is.  35 / 3611

 

 

* * *

 

Ima

 

Kérdező:  5. Az allergia mennyire lelki betegség?

HANG: 5. Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű. Te is tudsz segíteni kitartó imával. A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatokra. Többször fordulj saját angyalodhoz, és leányod angyalához. Ami az ő feladatuk, azt Én nem szoktam megtenni helyettük, mint ahogy helyettetek sem teszem meg azt, ami a ti feladatotok. Angyalaim viszont akkor tudnak nagyon hatékonyan működni, ha kéritek őket. Kéréseitek az a kulcs, mely kinyitja szívetek ajtaját az ő számukra. Kéréseitek talentum, lehetőség számukra, melyet nekik kamatoztatni kell, s boldogan teszik ezt.   5 / 377

 

 

Gyógyítás (energia)

 

Kérdező: Uram! Nem tudok megfogalmazni kellőképpen kérdéseket egy tizenhét éves leány levelével kapcsolatban. De tudom, hogy Te így is válaszolni akarsz neki.

HANG: Gyermekem! A gyógyítással kapcsolatban azt mondom neked, hogy belőled is árad olyan energia, mely képes mások baját enyhíteni. Aki szeret, abban Én jelen vagyok. Az viszont már problematikusabb dolog, hogy a testi bajok gyógyítására kit választhatok ki, mert a gyógyító szerep sokkal veszélyesebb, mint sokan gondolják.    5 / 365

 

 

Kérdező: Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat terén. Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamo­kat, melyek e téren előbbre vihetnek, s ennek következtében vállaljam-e azt, hogy csak ezzel foglalkozzam?

HANG: Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra, melyeket kenyérkereső munkád mellett, szeretet­ből végzel. És főleg áldásomat adom minden Felém fordulásodra.  5 / 372

           

 

Kérdező: Mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak?

HANG: Mint tudod, mindenki halálos betegséggel születik erre a Földre. Bárkivel beszélhetsz, mindenki csak azt mondhatja, hogy vagy beteg, vagy pillanatnyilag, átmenetileg jól van. Az orvosok, a természetgyógyászok, az energiaközvetítők mind, mind, azért nagyon elfoglalt emberek, mert mindenki szeretne szabadulni attól a betegségétől, mely azt jelzi, hogy az egész földkerekség egy nagy kórház.  5 / 367

 

 

HANG: … Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket. Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.  5 / 380

 

 

Kérdező:  3. Istentől van gyógyító energiám?

HANG:" 3. Természetes, hogy tőlünk van benned az a gyógyító energia, mely a te és a mások, főleg a gyógyulni vágyó embe­rek hite által aktualizálódik, s érzékelhetően kifejtheti jótékony hatását. 6 / 435

 

 

 

Kérdező: 4. Beteg fiam számára kérhetek gyógyulást?

HANG: 4. Beteg fiad számára természetesen kérheted a gyógyulást. Sőt, te magad is tudod gyógyítani őt. Aki szeretettel ráteszi kezét egy betegre, az gyógyító energiát ad át. Az ilyen gyógyításnál azért nem rendszeres és látványos gyakran a gyógyulás, mert nem elég, hogy abban él igaz szeretet, aki kezét a betegre teszi. Magában a betegben is meg kellene lenni annak a tiszta szándéknak, mely egészségét a szeretet irányába fejlesztené tovább. Bár az is igaz, hogy nem szükséges mindig az, hogy a beteg higgyen a gyógyító energia áradásában. De e hit hiánya általában csökkenti a gyógyulás esélyét.  6 / 457

 

 

Kérdező:  2. Gyógyító energiát szeretnék jobban sugározni.

HANG: 2. A gyógyító energiáról annyit, hogy nem elég ezt csak a gyógyítónak akarni. A befogadónak is komoly szerepe van. Nyitottnak kell lennie, szinte be kell lélegzenie a feléje áradó energiát. Az energia áradásának intenzitását a gyógyító azáltal növelheti, ha tisztítja szeretetét mindenki iránt, főleg azok iránt, akik nem szimpatizálnak vele.   7 / 511

 

 

Kérdező: Egy erő, mint valami mágnes, kezdte irányítani kezeimet különböző alakzatok szerint. Mit jelent ez?

HANG: Minden ember egy kódrendszer alapján meghatározott szerepet hoz magával a földre. E kódrendszer nem fogalmazható meg a szűk, emberi értelem számára felfogható mondatokban. De van minden embernek egy szimbóluma, egy olyan jele, amely a kódrendszerbe táplált információláncot, mely a világmindenséggel összeköti, a testi, lelki egészség érdekében ellenőrzi és esetenként a meghibásodásokat kijavítja.

    Ez tehát annyit jelent, hogy ha valakinek szimbólumát kezeddel kiformálod, és a benned lévő szeretetet az ő irányában felszítod magadban, akkor az illető testi, lelki betegségeiből kigyógyulhat. Ez még akkor is megtörténhet, ha távol vagy az illetőtől.

    Ezt a kódrendszert így nem lehet innen, ebből a dimenzióból ma már jól kezelni, mert a szükséges szimbólum, mint egy prizma, kell, hogy kiszűrje, fókuszába gyűjtse a világmindenség összes energiájának azt a részét, amelyre éppen szüksége van annak, akié a szimbólum.

    Mivel tehát olyan területek megtapasztalt energiáiról is szó van, amelyek csak a földi életben élők számára hozzáférhető tapasztalatok, ezért a földi emberek életét javítani szándékozó szellemtestvéreitek engedélyt kaptak arra, hogy partnereket keressenek magunknak közületek, akiket ilyen szimbólumok meg-formálására felhasználhatnak, felkérhetnek. Ez történik most tehát veled. 10 / 815

  

 

Kérdező: Két unokám sorsát szeretném a HANG elé vinni.

HANG:Az kétségtelenül melléfogás volt, hogy fizető gyógyítótól vártak segítséget. Jobb lett volna, ha máskor is fölkeresik azt, aki érezte, hogy energia távozik belőle. De nagyon fontos, hogy ne erőltesd elgondolásodat, s ne is tartsd azt titokban. … 11 / 973

 

 

Kérdező: 6. Egy "látó" jövendölt nekem. Igaz az, amit mondott?

HANG: 6. Részben igaz, amit a "látó" mondott neked. Azért részben, mert amit a "magasabb" szellemi szintről és a gyógyító energiáról mondott, az zavaros kijelentés. Minden szellemi lény, tehát te is fejlődésre teremtett lény vagy, aki egyre magasabb szintre kell, hogy kerüljön. Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít!  12 / 996

 

 

Kérdező: 1. Bizonyos élmények által energiát kaptam a gyógyításra?

               4. Elszívhatja valaki tőlem energiámat?

HANG: 1. Te megnyíltál a szellemvilág felé, és ennek következményei azok a bizonyos élmények, amelyeket leírtál leveledben.

    A lelki élmények soha nem öncélúak! Mindig arra szolgálnak, hogy feladatokra készítsenek fel. Bizonyos jelek mindig jelzik azt, hogy milyen faladat elvégzésére kaptál erőt, megbízatást.

  Vakon soha nem szabad követned a kapott utasításokat, hanem mindig át kell szűrnöd józan értelmed szűrőjén. Gondolj csak arra, hogy József, az Én nevelőapám, amikor indíttatást kapott arra, hogy vissza-térjen Egyiptomból eredeti hazájába, nem ment oda vissza, ahonnan menekülnünk kellett, mert attól tartott, hogy ott Én még veszélyben lehetek, ezért újabb jelre várt, majd Názáretbe vitt Engem (Máté 3;19-22). A józanész használata tehát nagyon fontos  

   4. A félelemnek, a kicsinyhitűségnek bizonyos formái képesek arra, hogy csökkentsék bennetek az Én energiámat, képesek gátolni erőm kibontakozását bennetek! Bizony, az élő hit és az elszántság egy gyékényen árulnak!   14 / 1328

           

           

Kérdező: 2. Szeretnék nagyobb gyógyító energiához jutni.

HANG: 2. Nem nagyobb gyógyító erőre van szükséged, hanem a meggyógyulni akarók nagyobb hitére. Én sem tudtam elég gyógyító erőt árasztani olyankor, amikor ebben gátolt a hitetlenségük azoknak, akik körülöttem voltak (Máté 13;58)

 Természetesen neked is mindennap ápolnod, erősítened kell hitedet az áhítatos ima és az áldozatos szeretet cselekedetei által!  17 / 1649

 

 

Kérdező: Egy gyógyítóról kérdezem: Téged képvisel?

HANG: Az általad kérdezett személy stílusa nem az Én stílusom! A benne működő gyógyító erő a benne lévő hit gyógyító ereje. A hit óriási energiákat képes megmozgatni! Ezek az energiák bennetek vannak, és a bennetek élő hit mozgásba lendíti ezeket az energiákat! Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy valaki azonos Velem életvitelét tekintve! Az általad említett személy sem azonos Velem e tekintetben! …   18 / 1708

 

 

Kérdező: 2. Igaz, hogy apámat gyógyítania kell a gyógyítónak?

HANG: 2 … A gyógyító energiák, ha szeretet-tel, önzetlenséggel átitatottak, akkor hatni tudnak, függetlenül attól, hogy mekkora a távolság a gyógyító és a beteg között. … 18 / 1732

 

 

Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatá­sokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

  Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.

   Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!

 Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!  18 / 1791

 

 

Kérdező: 3. Taníthatok e gyógyítani a Te nevedben?

HANG: 3. Tévedésben vagytok! A gyógyítás karizmája nem tanulható meg, tehát nem is tanítható. Tanítható az orvostudomány, tanítható a természetgyógyászat, tanítható bizonyos mechanizmus, a hit energiákat felszabadító erejének növelése, tanítható az Én szeretetemnek gyakorlati alkalmazása, megjelenülésének szolgálata, de a gyógyítás karizmája a szerepeket kiosztó Szentlélek ajándéka!  21 / 2121

 

               

Kérdező: 2. Gyógyíthatok betegen is?

HANG: 2. Számodra az a fontos, hogy átéld azt a serkentő energiát, amely képes rajtad keresztül hatni másokra. …  24 / 2398

           

 

Kérdező: 2. Lehetek-e gyógyító?

HANG: 2. Mindenkinek gyógyítónak kell lennie! Nincs ember a világon, akiből ne áradna vagy gyógyító, vagy betegítő energia.    25 / 2484

 

                       

Kérdező: 2. Lehetek-e természetgyógyász?

HANG: 2. A természetgyógyászat nem hivatás, hanem munka. Lehet hobbi, elfoglaltság. Ha ezen az úton Velem indulsz el, akkor tudni fogod azt, hogy mi a betegség, ki gyógyít és mi a gyógyulás. Ha nem Velem indulsz el, akkor te is azok közé a természetgyógyászok közé állsz be, akik fűben, fában, energiában találják meg az orvosságot. Pedig az igazi orvosság Én vagyok!  25 / 2528

 

 

Kérdező: 1. Hogyan használjam a gyógyító energiákat?

HANG: 1. Hitben kell használnod a gyógyító energiákat. A hívőnek minden lehetséges, ami a szeretet körén belül, tehát, ami a lélek fejlődésének érdekében történik. Olyan különbségtételek, amelyeket te tettél leveledben, - reikivel, vagy imával, vagy mindkettővel - nem létezik a gyakorlatban. Hitben kell élned, és hitben kell szeretned azokat, akiknek segíteni akarsz.   26 / 2675

 

 

Kérdező: 2. Hihetem-e, hogy tudok gyógyítani?

HANG: 2. Gyógyítani mindenki tud! Aki hitben és szeretetben él, abban olyan gyógyító energiák szabadulnak fel, amelyek feltétlenül alkalmasak arra, hogy mások is gyógyuljanak általa. Amint a kananita asszony hite által meggyógyulhatott a leánya (Máté 16;28), amit a tetőn leeresztett béna meggyógyulhatott az őt leeresztők hite által (Márk 2;5-12), úgy mindaz, aki hisz és szeret, az lehetővé teszi Nekem, Jézusnak, hogy gyógyító erőm hatni tudjon általa.   26 / 2585

 

 

Kérdező: 3. Mit tegyek egy beteg gyermekért?

HANG: 3. Az említett beteg gyermekért is meg kell tenned mindent, amire képes vagy! Amire nem vagy képes, azt nem kell megtenned soha! Imádkozni képes vagy. Erőmet, gyógyító energiámat sugározni képes vagy. Hinni abban, hogy akaratom szerint elindul az a folyamat, amelyet hittel kértnek Tőlem vagy nevemben az Atyától, ennek elfogadására képes vagy. Mit kívánsz még? Tedd, amiére képes vagy!

                                                                                     26 / 2628

 

Kérdező: Egy borzalmas lény kínoz, mióta valakit meggyógyítottam.

HANG: Rosszat tesz veled a Rossz, és te jót teszel mással. Szenvedtet téged a Gonosz, és energiád könnyít mások szenvedésén.

    Egy magaddal hozott karmikus görcs feloldásának fájdalmát kell elviselned, amelynek gyökere egy valamikori tudatos kiszolgáltatottságod a Gonosznak. Bizony, a földön leélt életek mehetnek rá, míg sikerül leoldania valakinek önmagáról egy valamikor tudatosan vállalt gonosszal történő kapcsolatot. …27 / 2694

 

 

Kérdező: 1. Meggyógyul-e valaha testvérem?

HANG: 1. Neked feladatod az, hogy imáiddal olyan energiát sugározz testvéred felé, amely rövidíteni tudja az előbb említett időt!  28 / 2873

 

 

Kérdező: 1. Valóban Isten energiájával gyógyít az, aki ezt állítja magáról?

HANG: 1. Bárki bármit állíthat magáról! Hiszékeny emberek mindig voltak és lesznek. Azt megtudni, hogy kiben mi és ki lakik, csak az illető életének gyümölcseiből lehet kikövetkeztetni. Aki ingyen gyógyít és alázatos, az nagy valószínűséggel Tőlem, Jézustól kapta meg a gyógyítás karizmáját. Ez elég hamar felismerhető.   28 / 2886

 

 

Kérdező: 2. Erősödött bennem a gyógyító energia.

HANG: 2. Nagyon természetes, hogy erősödik benned nemcsak a gyógyító-, de minden pozitíverő, ha tudatosan Bennem élsz! Ezt az erőt különösen a dicsőítő, hálaadó imával erősítheted magadban. Ami a te hivatásod, annak meg kell nyilvánulnia a belőled áradó erő által. A te hivatásod pedig nem lehet más, mint a szeretni tanítás, tehát az, amiért Én, Jézus, közétek jöttem.

    Azt nem kell külön magyaráznom, hogy azért jöttem közétek, hogy befogadjatok! Aki Engem befogad, Azt fogadja be, aki Engem küldött. Aki pedig Atyámat és Engem befogad, az rányílik Annak befogadására, Akit az Atya az Én nevemben küld, tehát képessé válik a Szentlélek befogadására, vagyis a Szentlélek irányításának elfogadására.  30 / 3099

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék energiaátadó lenni.

HANG: 1. Te mindenkor energiaátadó vagy! Erkölcsi szinten mindenkit a szándéka teszi azzá, ami. A gyakorlatban nincs erkölcsileg közömbös emberi megnyilvánulás! Amiért teszel valamit, az minősít téged! E téren csupán az intenzitásban vagytok egymástól különbözők.

   Nekem is kívánságom az, hogy egyre intenzívebben áradjon belőled az a gyógyító energia, amely lelkileg-testileg segíteni képes másokat Isten felé. De a hangsúly a lélek gyógyulásán kell, hogy legyen. Mert mit használ, ha valaki az egész világot megnyeri is, de lelke kárát vallja? Mit adhat az ember cserében lelkéért (Máté 16;26)? 31 / 3162

 

 

Kérdező: Isten energiájával ki tudna engem meggyógyítani?

HANG: Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Isteni energiának te is birtokosa vagy, és a boldogság irányában te magad is tudod gyógyítani magadat, csak el kell hinned, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, boldogító módon vagyok benned. Ezt pedig elhinni nem nehéz, ha komolyan veszed János 14; 21-23-ban olvasható szavaimat.

 Mivel legtöbb ember mulasztással vétkezik legtöbbet, ezért Isten szeretete ezen úgy segít, hogy testi betegségek megjelenésével csökkenti a felelősséget, vagyis automatikusan csökken a mulasztással történő vétkezés lehetősége.

 Birtokában vagy tehát minden olyan isteni energiának, amelyre szükséges van ahhoz, hogy boldog légy (János 7; 37-38)!  31 / 3220

 

 

Kérdező: 1. Mit tegyek képességeimmel?

HANG: 1. A hangsúlyt ne a képességeidre tedd, hanem a lehetőségeidre. Azért kell így tenned, mert akkor nem azzal leszel elfoglalva, hogy milyen és mekkora képességekre volna még szükséged, hanem arra, hogy azokat a képességeket, amelyekkel rendelkezel, minél gyorsabban használd fel.

   A te életedben tehát jelenleg sokkal fontosabb az, hogy élj a lehetőségekkel, a másokra figyelő, szolgáló szeretet gyakorlására, sem­mint képességeid növekedésén fáradozz.

   Betegséged gyökérproblémája éppen az, hogy aránytalanul több, nagyobb, képességeid energiákat hordozó tartalma, mint amit ezek felhasználásával kihasználnál. Ha még ezek után is arra törekszel, hogy növeld képességeidet, akkor ezzel nehezítenéd gyógyulásodat, mert egyre több felhasználatlan energia halmozódna fel benned.  32 / 3325

 

 

Kérdező: 1. Mikor gyógyulok meg betegségemből?

HANG: 1. Van egy jól kifejlődött orvosi tudomány, vannak közöttetek természetgyógyászok, vannak fényadók és különböző energiákat közvetítők, és vannak karizmatikus gyógyítók, akik a testi gyógyítás adományát azért kapták, hogy az égiek felé irányítsanak benneteket.  32 / 3344

 

 

Kérdező: 3. Gyógyító energiát érzek magamban.

HANG: 3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.

  Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!  33 / 3380

 

 

Kérdező: 2. Feladatom Jézus energiájának közvetítése?

HANG: 2. Én, Jézus mindenkiben jelen vagyok annak érdekében, hogy gyógyító energiámat hordozza, átélje. Ez ismét csak HIT kérdése. Gyógyítani valójában mindenki tud, de a gyógyító szerepet csak az vállalja, akiben nincsenek kétségek e tekintetben. Ehhez nem elég a vágy! Ehhez olyan benső bizonyosság kell, amelyet külső eredmények kísérnek! Ilyen és ehhez hasonló szerepek felismerését nem médiumomon keresztül adom senkinek, hanem közvetlenül tudatom az illetővel. Ez azt is jelenti, hogy mindenki önmaga felel a Tőlem kapott szerep felvállalásáért.  39 / 4242

 

 

Kérdező: Zavaró hangok jönnek fel bennem. Én csak Jézust szeretném hallani.

HANG: Törekedned kell értelmedet nem arra irányítani, amit belülről hallasz, hanem arra, amit az evangéliumaimból, a HANG könyvekből olvasol. Törekedned kell arra is, hogy gyakran mondj hála és dicsőítő imákat, mert ezeknek nagy védőerejük van.

    Ne arra törekedj, hogy kapott energiákkal segíts másokon, hanem arra, hogy napi teendőidet Velem és Értem tedd. Hidd el, nem segítesz azzal senkinek, ha gyógyító szándékkal energiát akarsz átadni bárkinek is! Én, Jézus vagyok az a gyógyító energia, Aki mindenkiben ott vagyok, és mindenkit segítek a lényegben, vagyis a szeretetének növekedésében. Teljesen fölösleges bárkinek is növelni a felelősségét azzal, hogy a gyógyulás érzetét ébrezted bennük.

 

   Tudnod kell, hogy lesznek olyanok, akik Rám hivatkozva még ördögöket is űztek, meg egyéb csodákat is tettek, s mégis azt fogják hallani Tőlem,’Távozzatok! Soha nem ismertelek titeket (Mt 7.22-23)

  Nagy szeretettel kérlek tehát, hogy ne a hangomat várd, hanem igyekezz átalakítani gondolkodásodat az evangéliumok és a HANG könyvek olvasása által!  38 / 4040

 

 

Kérdező: 2. Elfogadhatok e hamis prófétától isteni energiákat?

HANG: 2. Nem fogadhatod el azoktól az isteni erőket, akikben nem működhetem kedvem szerint! Nem, mert az isteni erőket ezek már elrontott formában adják nektek tovább!   35 / 3648

 

 

Kérdező: 3. A gyógyító energia elmúlt a kezemből, most szinte béna vagyok. A rossz szellemek hatására van ez?

HANG: 3. Abban a lelkiállapotban, amelyben vagy, a kísértő kísértéseit nehezebben tudod kivédeni. Ilyenkor a józanész mérhetetlenül fontos, hogy ne hidd el a félelmet, az elbizonytalanítást sugalmazó gondolatokat. Ha ezeket elhiszed, megbéklyózod magad. Újra mondom, te a győztes oldalán állsz! Higgy Bennem, és a te gyógyulásod és gyógyító erőd, úgy, ahogy nem is gondolod, vissza fog térni. Mária, a ti égi édesanyátok imádkozik érted és családodért. Adj Neki hálát érte!  42 / 4658

 

 

Reiki energia

 

 

Kérdező: Rossz az, ha pénzért vásárol valaki gyógyító energiát?

HANG: Pénzért nem lehet a Belőlem forrásozó energiát megvásárolni! Arról lehet csupán szó, hogy valaki pénzt kér azért, hogy megismertessen téged azokkal a módszerekkel, melyek által energiák birtokába juthatsz.

    Bizony azok, akik ilyen módszereket tanítanak, általában nem szoktak megállni  a tanítás szintjén. Ha itt megállnának, akkor, mint minden tisztességes tanár, ők is kérhetnének bizonyos órabért tanítói munkájuk fejében. A probléma a beavatáskor van. A beavatás olyan szertartás, amely nem egyszerűen ismeret elsajátítását jelenti, hanem valami egészen mást. A beavatás egy olyan kapcsolatteremtést jelent valakivel, amely a beavató mester nélkül nem lehetséges, bármennyire is felkészült szellemileg valaki egy feladatra. Mondok egy egyszerű példát.

    Aki a katolikus egyházban pap akar lenni, annak el kell végeznie a teológiát. Nagyon természetes, hogy ennek az ismeretszerzésnek fejében anyagi ellenértéket kell adnia azok számára, akik tanítanak. Miután valaki elvégezte a teológiát, ezután következik a papszentelés. Ez a beavatás. Ha ezért pénzt kérnének, vagy pénzt kínálnának fel, az bizony olyan cselekedet lenne, amelyen nincs rajta az Én áldásom. Éppen így van a keresztség kiszolgáltatásával is. Azért sem szabad pénzt kérni, és azt sem szabad megtenni, hogy valaki lefizessen egy papot azért, hogy valakit megkereszteljen.

   Tehát a REIKI tanfolyamokon való ismeretszerző részvételért lehet , sőt a tanfolyamot tartó részéről nagyon is elképzelhető, hogy szükségét lássa annak, hogy órabért, vagy napi bért, vagy tanfolyami bért számoljon fel. De ebbe maga a beavatás nem kalkulálható bele. Ha valaki úgy gondolja, hogy a kettő nem választható el, akkor annak tudnia kell, hogy ott nem történik beavatás, csupán bizonyítvány-kiosztás. Olyasmi, mint mikor valaki jogosítványt szerez az autóvezetéshez. Bizony ott nem történik beavatás, csupán egy megtanult anyagról letett sikeres vizsga lepecsételéséről van szó.

   Azok az energiák, melyek Velem, mint Forrással vannak kapcsolatban, nem vásárolhatók meg pénzen. Ezekre az energiákra mondottam: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!”(Máté 10;8). E kijelentésem megváltoztathatatlan. Aki pénzért jut energiákhoz, az nem Általam jut ezekhez, és el is határolom magam minden olyan energiától, melyet megvásárolt beavatás által szerez meg valaki. Teljesen független ez attól, hogy az illető a megvásárolt energiát mire használja. E téren a cél nem szentesíti az eszközt!

    Gyermekem! Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, ha elhiszed, hogy teremtmény által felfoghatatlan szeretettel szeretlek, akkor nem lehet kétséges számodra, hogy Én nem vagyok megvásárolható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyelmedbe.  7 / 520

 

 

Kérdező: 1. Pénzen vett beavatástól hogyan szabadulhatok meg?

HANG: 1. A boldogító, tisztító álom, melyben részesültél, szeretetemnek fontos megnyilvánulása volt. Te nem rossz szándékkal kaptad pénzért a beavatásodat, ezért az egyáltalán nem nevezhető fekete mágiának! A REIKI - beavatások olyan erők felszabadítását eredményezik a jó szándékú emberekben, amelyek igenis hordozzák áldásomat mindaddig, amíg eszköznek, Hozzám segítő eszköznek használja ezeket a beavatott.

    Te komolyan vettél Engem, és nagyon természetes, hogy Én is komolyan veszlek téged! Amíg Enyém akarsz lenni, addig mindig tisztítalak, mindig erősítelek, mindig árasztom feléd, beléd azokat az energiákat, amelyek hatására erősödik szíved békéje, s általad is szebb lesz körülötted a világ! Akarom, hogy az örömöm a te örömöd, a mosolyom a te mosolyod, biztató szavaim a te bíztató szavaid legyenek általad veled és benned mindaddig, amíg Általam, Velem és Bennem akarod élni életedet!   18 / 1768

 

 

Kérdező: Valóban isteni eredetű a REIKI?

HANG: Valóban isteni eredetű az az energia, amely REIKI által működésre felszabadul. Úgy gondolom, hogy te tulajdonképpen nem is erre vagy kíváncsi, mivel minden energia isteni eredetű! Semmi sem rossz, ami van, de szinte mindent lehet rosszra is használni!

    Az általad kérdezett REIKI-energiát is lehet jóra és rosszra egyaránt használni.

   Általában mindennek van forrása és célja. A forrásra akkor kell tenni a hangsúlyt, ha előtted egyértelmű egy cél jósága, de külső erők ezt gyengíteni akarják benned. A célra pedig akkor kell tenned a hang-súlyt, ha a forrás előtted egyértelműen jó, de akaraterődet gyengének gondolod a cél elérésére. Ilyenkor az akaratot a cél jó megmotiválása által tudod erősíteni. Vagyis, ha nagyon megmagyarázod magadnak, hogy miért kell elérned azt a célt, amihez eddig erőt nem éreztél magadban.

   Fontos még tudnod, hogy egy energia felhasználása gyakran nemcsak a felhasználó szándékától és akaraterejétől függ, hanem attól is, hogy akinek érdekében történik az energia felhasználása, az hogyan áll hozzá ennek az energiának befogadásához. A gyógyító energiák általában ilyenek! Tehát olyanok,  mint az áldások. Aki áld, és akit áldanak, mindketten fontos tényezők a hatás szempontjából. Különösen észrevehető ez olyankor, amikor valaki egy megáldott tárgy áldásának energiáját akarja a maga javára felhasználni. Ilyenkor döntő az illető hite, hozzáállása!

     Az univerzum kimeríthetetlen energiakészletét "megcsapolni" nem lehet "auto-matikus" módon. Hit, bizalom, szeretet, türelem, hűség és nagy elszántság kell ahhoz, hogy valaki ezzel az energiakészlettel saját érdekében bánni tudjon. Mivel ez nem más, mint felétek áradó ISTENI SZERETET, ezért használhatósága, hatékonysága a ti oldalatokról nézve mindig feltételes! Ha teljesítitek és amennyire teljesítitek az Isten által megkívánt feltételeket, akkor és annyiban van reményetek arra, hogy Isten szeretetének kiáradása, energiája számotokra majd működni kezd!  18 / 1793

 

 

Kérdező:  2. A pénzért vett beavatás adhat energiát továbbításra?

HANG: 2. Valójában te nem az energiáért fizettél, hanem a tanfolyamért, amikor a REIKI-t végezted. Akinek fizetned kellett, az majd elszámol ezzel Előttem.

    Természetesen adhatsz, sőt adj is energiát, ha kérik. Tégy minél több jót! Segítsd azokat, akik ezt lehetővé teszik. Benned élek, tehát Én adom a benned lévő energiát tovább úgy, ahogy azt jónak látom. Én nem vagyok automata, tehát nem működöm gombnyomásra! De feltétlenül árasztom szeretetemet azokon keresztül, akik szeretnek Engem, Jézust, és nevemben jót akarnak tenni, segíteni akarnak másoknak.   26 / 2590

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék többet tudni a REIKI-ről.

HANG: 1. Ma már különböző REIKI irányzatok vannak. Abban mindannyian megegyeznek, hogy szellemi, szeretetenergiával igyekeznek bizonyos képességeket kifejleszteni magukban, mások javára. 29/ 2966

 

 

Kérdező: 1. A REIKI energia miért kíván hús- és alkoholmentességet?

HANG: 1. Nem a REIKI energia kívánja a hús- és alkoholmentességet, hanem azok, akik erre az energiára hivatkozva kérik ezt.

   Minden energia isteni energia. Minden energiát lehet jóra is, rosszra is használni. Kétségtelen, hogy bizonyos önmegtagadások növelni tudják a lélek erejét, s így nagyobb hatásfokkal tudnak működni. Én, Jézus, kifejezetten mondtam, hogy vannak bizonyos ártó szellemek, amelyeket csak imával és böjttel lehet hatástalanítani (Máté 17;21).

   Azok tehát, akik REIKI módszerrel igyekeznek energiát sugározni, jól teszik, ha tartózkodnak a hús és alkoholfogyasztástól a gyógyító tevékenységük előtt. De ez nem jelenti azt, hogy soha nem szabad húst, vagy alkoholt fogyasztaniuk! Őrizkedjetek a végletektől, és törekedjetek a harmóniára!  31 / 3203

 

 

HANG: A REIKI és egyéb beavatások, amelyek segítenek benneteket különböző energiák felszítására, mind-mind arra valók, hogy ráébredjetek arra az igazságra, mely szerint Isten országa BENNETEK van! A szellemi lények élete, tehát minden ember élete is, belül formálódik, belül dől el! A döntő mindig az, hogy a felszított energiák irányát jól határozzátok meg, vagy sem. A két legfontosabb dolog: a szándék és a cél. Akkor jó a szándékotok, ha Velem, Jézussal teszitek azt, amit tesztek, és akkor jó a cél, ha Értem történik az, amit tesztek. … 31 / 3206

                                                                  

Tanfolyam

 

HANG: Az anyagi áldozatokat kívánó tanfolyamokat meg kell gondolnod, mert a szerető szolgálathoz szükséges energiákat Én mindenkinek ingyen adom. Mindig csak azt érdemes megtenni, ami halálod óráján örömmel fog eltölteni! Ez pedig mindig a másokért élés irányában helyezkedik el.  … 19 / 1857

 

 

Jóga

 

Kérdező: 1. Jóga-gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez?

HANG: 1. Nagyon okosan teszed, hogy energiákat magadba fogadó gyakorlatokat végzel. Az ezekre fordított idő nagyon megtérül! Az az ember, aki megfelelő önfegyelemmel rendelkezik, nagyon tudja segíteni azt a lelki fejlődést, aminek megvalósítására jöttetek le a földre. De nemcsak saját lelked fejlődését segíted így elő, hanem mindazoknak, akikkel együtt élsz, lehetőséget adsz példáddal, e fejlődéssel arra, hogy ők is vállalják a saját lelki fejlődésük útját.  25 / 2456

 

* * *

 

 Agykontróll 

 

Kérdező: Az agykontrollról kérek véleményt.

HANG: … Az agykontroll az agy élesítését segíti elő, s ha valaki ennek következtében jobban ki tudja mutatni szeretetét, könnyebben át tudja hidalni az emberek közötti távolságot, s szellemi hatást tud eljuttatni olyan helyekre, ahová fizikálisan el nem érhet, akkor az agykontroll által mindenki gazdagodni tud testileg, lelkileg egyaránt.

   Természetes, hogy az agykontrollnak veszélyei is vannak! Ilyen veszély például az, ha valaki az általa megtehető, cselekedetek­ben megnyilvánuló szeretet helyett megelégszik táv-segítségnyúj­tással. Az agykontroll által felszabadult szeretetenergiák nem helyettesíthetik, csupán kisegíthetik a bennetek lappangó energiák eredményes működését.

   Gondolj csak az evangéliumomban leírt százados szolgájának meggyógyítására! Amikor ez a százados felkért, hogy gyógyítsam meg szolgáját, akkor az első szavam az volt, hogy megyek és meggyógyítom, és nem az, hogy majd távgyógyítók. Csak amikor tanúságot tett hitéről, akkor alkalmaztam az agykontrollban" ismert távgyógyítást.  23 / 2242

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Valóban Jézus tanításai ezek?

(vigera, 2010.12.13 23:46)

Isten megformálta az ember testét a Föld "anyagaiból", a Föld "porából" és azután a saját Lelkéből adott neki, "élet leheletét lehelte orrába" (1 Móz 2,7). Az agykutatók fogalmai szerint egy ilyen szellemi-lelki "én"-t ajándékozott neki, és ettől vált az ember "élőlénnyé", élőlélekké.

Egy másik hasonlat szerint az agyunk olyan, mint a rádió, amelynek az "antennái" normális esetben a saját "én"-ünk "adását" fogja. Kiderült azonban, hogy az agyunk finom "antennái" egyéb szellemi hatások felfogására is képe­sek. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak az "én" lelkem használhatja az agyam komputerét, hanem más szellem is. Vagyis más, idegen szellem is képes gondolkozni az agyammal. Ha ez így van, akkor bizonyos elmegyógyászati tünetek és jelenségek érthetővé válnak, pl.: amikor valakinek kényszergondolatai támadnak.

Szokványos, normális esetben nem vagyunk érzékenyek más "adókra", azaz nem vagyunk hozzáférhetők idegen szellemek számára. Mégpedig azért nem, mert Isten a bukott embernek is védelmet nyújtott a démoni befolyások ellen úgy is, hogy erősen korlátozta kapcsolat-felvevő képességét. Isten lezárta az okkult határokat és megtiltotta ezek feszegetését is. Korlátot vont körénk öt érzékszervünk révén is.

A mai ember azonban ki tudja fejleszteni, és előszeretettel ki is fejleszti maradék, csökevényes képességeit úgy, hogy valóban kapcsolatba kerülhet természetfeletti, szellemi lényekkel. Az agykutatók is azt találták, hogy az agyunk "antennái" érzékennyé tehetők egyéb szellemi hatásokra. Több hasonló módszer ismert, amivel az "antennák"felvevő képességét fokozni lehet. Az emberi agy idegen, alkalmasint természetfeletti hatásokra a tartós passzivitás állapotában válik fogékonnyá.

1. A napjainkban népszerű lazítási, relaxációs technikák ezt a passzivitás állapotát kínálják. A relaxáció lényege: szuggesztió vagy önszuggesztió, önhipnózis útján az ember a passzivitás állapotába hozza magát, mert úgy tapasztalja, ebben az állapotban

. hatékonyabban tud pihenni,

. képes megszabadulni szorongásaitól, vagy a bűntudattói, és

. lehet, hogy hatékonyabb agyának bizonyos tevékenysége is; könnyebben tud memorizálni, így pl. idegen nyelvet tanulni.

A passzivitás egyféle éber tudatállapot, amikor nincs teljesen kikapcsolva a tudat, de két alapvető funkciója, az elemző gondolkodás és az akarat

blokkolt. Ez a passzivitás meditációval érhető el, amikor valaki értelmének kikapcsolásával megüresíti magát minden tudatos gondolattól. Arra "koncentrál", hogy ne koncentráljon semmire. Az agykontroll szóhasználata szerint Alfába megy, szintjére süllyed.
Nem akarok senkit megbántani ls ezen tanítások zöme valóban úgy hangzik mintha magától az Úrtol eredne de azért én óvatosan ajánlanám a különböző energia adást-vevést.
Nem egy esetről tudok amikor a gyanútlan "adó-vevő"
gonosz lények marionett bábujává vált és csak nagy erőfeszítés és sok szenvedés árán tudott ebből szabadulni.