Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Áldozás. Szentáldozás. Elváltak. Újra férjhez-mentek áldozása.

Szentáldozás

 

 

 

Kérdező: Rossz szellemi lények akarnak irányítani?

HANG: … Az erkölcs területén nincs semleges hely. Vagy a jó felé, vagy a rossz felé nyitott egy lélek. Egyik legrosszabb magatartás az, ha valaki számára az ima, a szentáldozás, stb. pótcselekvés, vagy ami még ennél is rosszabb, ha valaki jámborsággal igyekszik Istent rávenni valamire ahelyett, hogy engedné, Isten vegye őt rá nagyobb embersze­retetre.  6 / 432

 

 

Kérdező: 3. Kell gyónnom, áldoznom?

HANG: 3. A szentáldozásban pedig annyira jelen vagyok étel formájában, hogy Én, aki igazán tudtam, hogy mit beszélek, azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfia testét, abban nem lesz élet! Mert az Én testem valóban étel! /Jn. 6:53/, de érdemes az egész János 6-ot elolvasnod.  8 / 614

 

 

Kérdező:  3. Méltatlannak, sőt kannibalizmusnak érzem a szentáldozást.

HANG:  3. A szentáldozással kapcsolatban nincs igazad. Én nem azok kedvéért maradtam itt, akik igazaknak élik meg magukat, hanem azok kedvéért, akik jóra törekvő emberek. A törekvő embert mindig jellemzi a bukdácsolás. Csak azok számára van nyitva irgalmas szívem, akik bűnösnek tudják magukat, ha magukra néznek. Akik pontosan azért, mert van némi önismeretük, tudják, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetnek, s éppen ezért vágyakoznak Velem táplálkozni.

   A kannibalizmus emberevés. Itt inkább Istenevésről van szó, amikor szentáldo-záshoz járultok. Csak istenségem által lehetek lényegileg abban a falat kenyérben, ostyában, amit magatokhoz vesztek. Ez nem ellenkezik azzal, hogy emberségem is jelen van, mint ahogy ti is beleviszitek isteni természeteteket, a megszentelő kegyelem állapotát minden olyan cselekedetetekbe, amit emberként végeztek. Így Én is beleviszem emberségemet mindabba, amit istenként végzek, élek.

    Semmi szükség arra, hogy vadássz a bűneidre, s próbáld átélni, hogy mennyire méltatlan vagy a Velem való találkozásra. Sokkal fontosabb lenne, ha azzal foglalkoznál, hogy Én mennyire jó és irgalmas vagyok, s mennyire szükséges számodra, hogy minél többször találkozz Velem, Aki nélkül semmit sem tehetsz olyat, ami erkölcsileg értékes lehetne.

   Ne félj Tőlem! Tőlem kell legkevésbé félned. Te nem tudsz olyan lenni, hogy Én ne szeretnélek téged! Bár sóhajtott volna hozzám mindkét lator a kereszten! Bár mindkettőt szívemre ölelhettem volna! Nem jóságotok dönti el, hogy Én mennyire vágyódjam utánatok, hanem az Én szerető szívem! S Én valóban nem vagyok személyválogató!

  Nagyon szeretlek. Nagyon várlak! Téged nem bűneid, hanem az ördög akar akadályozni abban, hogy Hozzám gyere! Tégy ennek ellene! Értsd meg, nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ez a döntő!  10 / 792

 

 

Kérdező: 3. Vágyom a szentáldozás után.

HANG:  3. Ha utánam vágyódsz, akkor feltétlenül együtt élünk szentáldozás nélkül is. Mérhetetlenül sok azoknak a száma, akik szentáldozás nélkül is megelőzik azokat a mennyek országában, akik napi áldozók voltak! Velem együtt nem azok élnek, akik sokszor áldoznak, hanem azok, akik a megbocsátó és szolgáló szeretet útját járják. Persze, a kettő, tehát a szentáldozás és a szeretet megélése nem ellenkeznek egymással, de nem is tartoznak szükségszerűen egymáshoz. Aki nem eszi az Én testemet, és nem issza az Én véremet, abban nem lesz élet!(János 6;53), ez csak bizonyos feltételek mellett érvényes. A lényeg az, amit János 6;63-ban mondottam. A Lélek éltet!  20 / 1937

 

 

Áldozzak mások kedvéért?

 

Kérdező: Valakit bántott, hogy nem vettem magamhoz Jézus testét!

HANG: Vannak olyan helyzetek, események, amelyekben fontos alkalmazkodnod azokhoz, akikkel együtt vagy. A szeretet megköveteli azt, hogy tekintettel légy másokra, a másikra. Ez így van különböző vallások, különböző szokások előírásaival kapcsolatban is. Jó az, ha valaki nem lóg ki a sorból! De a Velem való közvetlen kapcsolatban nem kerülhetnek első helyre emberi szempontok!

   Soha ne járulj szentáldozáshoz emberi szempontok miatt! Ha valaki ezért bánkódik, az az ő baja. Aki nem az Én kedvemért vesz Engem magához a szentmisén, az feltétlenül árt magának!

   Soha ne engedj külső erőszaknak, amikor belül ennek nem látod értelmét!

   Valamikor beszéltem bárányokról, akiknek pásztora Én vagyok. De nem beszéltem soha birkanyájról, amelybe bele kellene tagozódnotok! Nekem nincs birkanyájam! Csak báránykáim vannak, akik nagyon szeretnek Engem, és akiket Én nagyon szeretek. Ha elkóborol valamelyik,  nem a nyájtól, hanem Tőlem, akkor utána megyek, megkeresem, és amikor megtaláltam, akkor vállamra veszem, és visszaviszem oda, ahol közelemben tudhatja magát!

    Jól tetted, nem tetted jól, hogy nem vettél magadhoz akkor ott a templomban? Ha a különcködés vezetett, akkor nem tetted jól. Ha annyira el voltál foglalva Velem, hogy föl sem merült benned, hogy kilógsz a sorból, akkor jól tetted. Annak viszont, akinek emiatt sírt a lelke, semmiképpen sincs igaza! Beléd nem láthatott, előtte nem beszéltétek meg, hogy közösen mit tesztek, mint nem tesztek, tehát semmi értelmes alapja nem volt botránkozásának!

    Soha ne akadj fenn külső dolgokon! Még akkor sem, ha esetleg a lélekbelátás adományával rendelkezel! Fogadj el mindenkit olyannak, amilyen! Én is ezt teszem! 

                                                                                                              21 / 2031 

* * *

Kérdező: 2. Miért csak egy szín alatt áldoztatnak?

HANG: 2. Más a szentmise és más az áldozás. Mivel Én élek, ezért természetes, hogy nincs külön a testem a véremtől! Praktikus tehát az egy szín alatti áldozás. Mivel a szentmise megjeleníti az utolsó vacsora és a keresztáldozat eseményeit, ezért ott szükséges az, hogy két szín alatt is jelen legyek. De teljesen ott vagyok mindkét átváltoztatott szín alatt!    23 / 2244

 

 

 

Kérdező: 3. Miért kell áldozni a szentmisén, amikor mindig velem vagy?

HANG: 3. A szentáldozás alkalmával Én speciális módon jövök hozzád. Amint nem mondhatja egy asszony, hogy mindegy számára, hogy férje lakatosként jön hozzá, vagy férjként, éppen így nem mindegy, hogy Én hogyan jövök hozzátok!

   A szentáldozásban az utolsó vacsorának és a golgotai odaadottságomnak, értetek túláradó áldozattá válásom szándékával, mint falat kenyér, jövök hozzátok. Természetesen máskor is benned élek kegyelmi módon, de ez a szentségi találkozás valami egészen más! Ha nem táplálnálak benneteket így Magammal, akkor azt az új parancsot, amely így hangzott: " Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!", soha nem adhattam volna nektek. Gondolom, azt nem kell magyaráznom, hogy a ti érdeketekben adtam ezt az új szeretet-parancsot is!   23 / 2289

 

 

Kérdező: Különös hatás alatt vagyok szentáldozás előtt és után.

HANG: Adj hálát Istennek, hogy a szentáldozással kapcsolatban, kiemel téged Isten kegyelme, a közönyösök sorából!

    Az érzelmileg is megtapasztalható élmények azt a célt szolgálják, hogy hited akkor is erős tudjon maradni, amikor azt kell majd átélned, hogy számodra nem az adomány, hanem az Adományozó a legfontosabb!  34 / 3590

 

 

Kérdező: 2. Mikor vehetem magamhoz a szentostyát?

HANG: 2. Ha hiszed, hogy valóban jelen vagyok a szentostyában, és szívedben valóban ellene mondtál mindennek, ami ellene van az Én, a te Jézusod kívánságának, akkor bármikor és bárhol magadhoz vehetsz Engem a szentáldozáskor.  35 / 3726

 

 

Kérdező: Áldozhatok-e úgy, hogy nem térek ki a református egyházból?

HANG: Kérdésedre a válaszom egyértelműen és világosan: IGEN! Igen, ha hiszed azt, hogy Én, a te Jézusod, valóban ott vagyok titokzatos módon abban a kicsiny ostyában, kenyérben. Igen, ha szíved valóban Hozzám akarod emelni azért, hogy amint Én, Jézus, táplállak téged, úgy rajtad keresztül tápláljam mindazokat, akikkel kapcsolatban állsz.

    Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők engedélyt adnak arra, hogy szívetekre, az Általam irányított szívetekre hallgassatok, akkor sohanapjáig várhattok! Ezeknek az uralkodóknak nem Én, Jézus, vagyok a legfontosabb, hanem saját pillanatnyi érdekük. Ezek az urak a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! Mit is várhatnátok tőlük?!

   Azok a lelkipásztorok, akik nem közvetlenül Tőlem, Jézustól függnek, hanem egyházi elöljáróiktól, bár tudják róluk, hogy mennyire gyarló emberek, nem adhatnak más információt, mint amit uraiktól, tehát nem Tőlem, Jézustól, kaptak. Ezek nem értettek meg semmit azokból a szavaimból, amelyeket János 12;32-ben jegyzett föl a szent író. Emelkedj föléje az ilyen információknak!  29 / 2998

           

 

HANG: Kérdezed: "Tényleg olyan fontos a mise?" Válaszom ez: Nekem mérhetetlenül fontos volt. Én ez által tudtam megvalósítani és bemutatni leg­egyértelműbben azt a mindent odaadást, mely mindig is jellemezte maga­tartásomat. Számotokra csak annyiban lehet fontos, amennyiben felismertek benne Engem, mint UTAT. Enélkül egyáltalán nem fontos. Meg kell mondjam, mivel egyre kevésbé lehet Engem a szentmiséken ÚT-ként felismerni, ezért nem is tartom fontosnak számotokra. De azt feltétlenül nagyon fontosnak tartom, hogy keressetek Engem, mint UTAT. Ha pedig valakinek megvilágosodik az, hogy a szentmisék által nő benne a szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon, tehát szentmisén részt vegyen.   4 / 260

 

 

Kérdező: 2. Kétszer elváltam. Elhagytak! Merjek harmadszor is házasság lépni?

            3. Egyházi házasság nélkül bűn a testi kapcsolat?

HANG: 2,3. Írod, hogy nem akarsz egyedül élni, de tartasz egy harmadik házasság gondolatától is. Továbbá akarsz mással testi kapcsolatot, de szeretnél ezzel együtt szentáldozáshoz is járulni, mert mint írod, ez neked nagyon fontos. Mindebből az következik, hogy szeretnél a Katolikus Egyház keretén belül úgy élni, hogy ne kelljen ennek az egyháznak az előírásait megtartanod.

   Milyen tanácsot adhatok Én neked erre? Ne törődj egyházad előírásaival? Ez tényleg ellentétben állna az evangéliumaimmal. Törődj vele? Ez ellentétben áll jelen állapotoddal. Írod, hogy neked kell döntened. Ez igaz. De akkor miért kérdezel Engem?

   Megmondom, hogy miért kérdezel. Azért, mert nem akarod teljes mértékben magadra vállalni döntésedért a felelősséget. Kiskaput vársz Tőlem, mely nyitva áll, ha menekülni kell! Nem biztosítok kiskaput!

   Mivel nagyon szeretlek, ezért olyan elveket ismételek meg, melyek megmásíthatatlanok.

   A/ Soha senkit nem tett még boldoggá házasság! Vigyázz! Legtöbben, amikor boldogságot mondanak, akkor ezalatt örömet értenek és élvezetet kívánnak. A boldogság nem ez. A boldogság, amint egyik filozófusotok bölcsen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát maga az ISTEN!

   B/ Mindig mindenkit csak Isten tehet boldoggá, mivel minden szellemi lényt ERRE , ÖNMAGÁRA teremtett!

   C/ Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt éltek a földön. Ez azért van így, mert körülményeitek arra valók, hogy leleplezzenek benneteket, tehát, hogy helyes önismeretre jussatok, és arra, hogy az Isten iránti szeretetetekről, tehát az áldozattá válás vállalásának mértékéről magatok és mások előtt is tanúságot tegyetek.

    D/ Csak a mulandó élet elvesztése árán van örök élet megnyerése (Máté 1:39 ; Márk 8:35; Lukács 9:24)!

    Drága Gyermek! Egyetlen olyan felekezet sincs a világon, amely belemenne abba, hogy kimazsolázzátok belőle azt, amit éppen kellemesnek véltek magatok számára, és félretegyétek azt, ami éppen áldozatot követel tőletek. Így van ezzel a Katolikus Egyház is! 13 / 1142

 

 

Kérdező: 2. Katolikusnak vagyok keresztelve. Nem élem vallásomat.

HANG: 2. Ami pedig a szentáldozásodat illeti, erre is hasonlót kell mondanom, mint a Lélekkeresztségről mondottam.

   Aki nem tartozik egy olyan élő közösséghez, amely az Én nevemben jön össze rendszeresen, s mégis áldozni akar, az olyan, mint amikor valaki bűnbánat nélkül akar bűnbocsánathoz jutni.

    Te azt írod leveledben, hogy a tartalom fontosabb, mint a forma. Ez ebben az esetben megtévesztő! Forma nélküli tartalom ugyanis nem létezik! Biztos, hogy nem a ruha teszi az embert, de az is biztos, hogy minden ember azért hord ruhát, mert ezzel igazolja, hogy ő több, mint a test! A szentáldozásban a keret nagyon fontos! Ez igazolja azt, hogy olyankor nemcsak egy egyszerű étkezésről van szó, hanem olyan egység megvalósulásáról Velem, aminek a gyakorlatban másokra nézve is óriási következménye van. Ha ez nincs, akkor nincs értelme a szentáldozásnak! Maszek kereszténység nem létezik! Én senki számára nem lehetek magánügy olyan értelemben, ahogy sokan gondolják. Az önmegszentelődés szervesen bele van ágyazva egy élő közösségbe, mint a kovász a tésztába!

    Drága Gyermek! Nagyon szeretnék hatékonyan élni benned!  20 / 1959

 

 

Kérdező: 1. Két visszatérő álomról kérdezem a HANG-ot:

            b/ Templomban áldozáskor Jézust vettem magamhoz.

HANG: 1. Visszatérő álmaid semmi mást nem jelentenek, mint meg akarnak erősíteni téged abban, amit egyébként is tudnod kellene.

   Az is nyilvánvaló, hogy aki szentáldozáshoz járul, az a szentostyával Engem vesz magához, mivel tisztán és világosan megmondottam nektek, hogy az Én testem valóban étel! Az utolsó vacsorámon ezt a kezemben lévő kenyérre mondottam, és azt is hozzátettem, hogy ti is cselekedjétek ezt.

   Ha élő hittel szemléled ezeket az álmokat, akkor nem találsz ezekben semmi rendkívülit.  24 / 2346

           

           

Kérdező: 1. Mennyire vagyok oka lakótársi kapcsolatom elromlásának?

HANG: 1. Nem jó, ha mélyíted magadban a bűntudatot azért, amiért elromlott kapcsolatotok. Az pedig főleg nem jó, hogy a Velem, Jézussal még a szentségi találkozást is fölfüggesztetted, mintha ezzel meg lehetne oldani valamit.

   Az kétségtelen, hogy a gyűlölet, amely nem más, mint a másik ember megsem-misítésére való kegyetlen törekvés legalább szándékban, teljesen idegen Tőlem. De ezt nem szabad összekeverni a gyűlöletérzéssel, amely általában vagy egy spontán fellobbant ellenérzés, vagy egy kifejezetten rosszra irányuló érzés, de nem a személy kegyetlen elpusztítását célozza.

   A gyűlölet az egy olyan rosszakarat igenlése, amely hideg fejjel igyekszik kitervelni áldozatának elpusztítását. Benned nem ez élt, s ezért helytelenítem, hogy nem járultál emiatt szentáldozáshoz.

   Mihelyt észreveszitek, hogy bennetek valami nincs rendben, azonnal jöjjetek Hozzám! Hozzám nem kozmetikázottan kell jönnötök, hanem úgy, amilyenek vagytok. Akkor tudok igazán segíteni! Aki jól fésülten akar csak találkozni Velem, az nem megtérni, nem megjavulni akar, hanem inkább meg akarja játszani magát Előttem, mint a 'farizeus és vámos' példabeszéd imádkozó farizeusa.

   Ha azzal törődsz, hogy Velem legyen egyre mélyebb, egyre gyermekibb a kapcsolatod, akkor a többi magától jön.  25 / 2495

 

* * *

 

Kérdező: 1. Addig nem áldozhatok, amíg békétlen gondolataim vannak.

HANG: 1. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek (Máté 9;12). Pontosan azok a lelki betegek, akikben békétlen gondolatok vannak. Tehát pontosan azoknak kellene a leggyakrabban magukhoz venni Engem, Jézust, akik békétlenségben szenvednek.

   Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy megmutassátok Nekem azt, hogy milyen jók vagytok, hanem azért, hogy sebeiteket hozzátok Elém! Nagyon szeretnék segíteni neked! Nagyon szeretném nemcsak megértetni, de megtapasztaltatni is veled azt, hogy az Isten benned is boldogító módon van jelen, s neked nem kell mást tenned, mint ezt elhinned, ezt meglátod. Ne férjednek akarj megfelelni, hanem Nekem, vagyis tégy meg mindent azért, hogy megértesd magaddal ezt a nagy igazságot: boldogságod nem férjeden, még csak Rajtam, Jézuson se sem múlik! Egyedül rajtad! Te csak magadért felelsz! Minden javadra válik, mert te Istent szerető vagy!  28 / 2899

 

 

Kérdező: 1. Mindig bűnösnek érzem magam. Nem merek áldozni.

HANG: 1. Azért nem mersz áldozni, mert nem azzal vagy elfoglalva, hogy Én mennyire szeretlek téged, hanem azzal, hogy nem vagy megelégedve önmagaddal. Ha Én, Jézus, azt vártam volna, hogy mikor lesztek majd megelégedve magatokkal, akkor soha nem jöttem volna közétek! Amíg nem érted meg, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy, addig nem tudom átadni neked az Én, a te Jézusod szívének békéjét!

   Engem nem érdekelnek bűneid! Engem az érdekel, hogy be akarsz-e fogadni életedbe Engem, Jézust, vagy sem! Aki nem úgy akar jönni Hozzám, amelyen, hanem kikozmetikázottan, az soha nem fog Velem, Jézussal úgy találkozni, ahogy Én szeretném! Pontosan azért akarok találkozni veled a szentáldozásban, hogy Magamhoz hasonlóvá tegyelek!

   Ne törődj hát azzal, hogy milyen vagy! Gyere Hozzám, a te Jézusodhoz, aki vár téged a szentáldozásban! Hidd el, hogy csak Én, a te Jézusod vagyok képes olyanná tenni téged, amilyenné lenned kell Általam, Velem és Bennem! Ne saját erődre, okoskodásodra, hanem az Én, a te Jézusod szeretetére támaszkodj! Úgy jöjj, amilyen vagy! Valóban nagyon várlak!   29 / 2977

 

                                                                      * * * 

Kérdező: Járhatok-e templomba és gyülekezetbe egyaránt?

HANG: Azt a vallásodat, amelyben neveltek, semmiképpen sem hagyd el! Természetesen járhatsz bárhová, de csak addig, amíg ennek lelki előnyét látod. Ha gyülekezetben gyógyítást tapasztalsz, az jó, de te nem vagy megvásárolható gyógyulás által. Amint orvoshoz is járhatsz azért, hogy testileg gyógyulj, úgy gyülekezetbe is járhatsz, hogy testileg gyógyulj. De a templomba-járást, a szentáldozást ne hagyd el semmiképpen!    31 / 3236

           

 

Kérdező: 1. Kiábrándítanak az áhítatos templomba-járók.

            2. Vannak, akik elítélik a HANG-könyveket.

HANG: 1. Ha még a szentáldozáshoz járulókból is olyan farizeusi légkör árad, amely nem épít, buzdít, vigasztal, hanem inkább rombol, kétségbe ejt és elkeserít, ilyen esetben még a római pápa sem kényszeríthet senkit a templomba-járásra!

   2. A szentmisét pedig ne hanyagold el, ha a templomba-járást lelki sérülés nélkül teheted! A szentáldozásban valóban táplálékként adom Magam neked! Legalább te használd fel e találkozásunkat úgy, ahogy Én, Jézus ezt szeretném!  32 / 3364

 

 

Kérdező: 2. Miért kell vasárnap szentmisére menni?

HANG: 2. A Katolikus Egyház törvénye az, hogy vasárnaponként szentmisére kell menni. Az Én kívánságom az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus Egyház abban azonos Velem e téren, hogy megköveteli húsvét táját, tehát évente legalább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a heti, sem a havi szentáldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül földi életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem meg mindenkitől a napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak közvetlenül ezt tudomására is hozom! Ilyen pl. a HANG médiumom is. 37 / 3975

 

                               *************

 

Kérdező:  A sok információ közül, melyik az igaz és melyik a hamis?

HANG: Eljöttem hát közétek, hogy le tudjátok nyelni a bölcsek kövét, vagyis be tudjatok fogadni magatokba Engem. E lenyelés a szó legszorosabb értelmében megvalósul akkor, amikor az utolsó vacsora emlékezetére magatokba fogadtok Engem. Természetesen itt nincs szó automatikáról. Az ételt sem elég lenyelni! Rá kell álljon szervezetetek, hogy a bevett étel életté váljék bennetek. Ha ez megvan, akkor e táplálkozásnak egészség a következménye. Egészség a félséggel szem­ben! A rezonancia törvényét be kell tartani!

   Aki úgy fogad be Engem kenyér színe alatt, hogy szellemi, lelki igénye, akkor szervezete által életté válhatok benne, az egészséges lesz, mivel megszűnik benne minden félelem! Azért szűnik meg, mert aki hiszi, hogy Engem fogadott be, annak tudnia kell, hogy nagyobb AZ, aki benne van, mint aki kívüle van (János 1.lev. 4;4)!  ...35 / 3682

 

 

 

Kérdező: 2. Áldozhat-e gyermekem zarándokláskor?

HANG:            2. Igen! Ha hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok az Oltáriszentségben, akkor higgyen abban is, hogy várom őt! Engem, Jézust, nem kötnek jogi korlátok azok számra, akik valóban szeretetben akarnak Velem, Jézussal, találkozni!  38 / 4107

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék megfelelő környezetben lakni.

HANG: 3.  … Te kérdeztél még az Úrvacsoráról és a szentáldozásról is. Erre is válaszolok neked.

   E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen vélekednek. A katolikusok hisznek abban, hogy Én, Jézus állandóan jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, amit oltáriszentségnek neveztek. Ez így is van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés, amely felruházza a felszenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek.

   A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára vagyok így jelen, akik élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott vagyok, amikor valaki magához veszi az Úrvacsorát. És ez így is van!

    Kérlek, ne zavard össze a különböző vallások felfogását!  39 / 4181

           

 

Kérdező: 2. A szentáldozással problémáim vannak.

HANG: 2. Van misztérium! A SZENTOSTYA is misztérium! Ezzel kapcsolatban nem tudok többet mondani neked, mint amit mondottam János evangéliumának 6-ik fejezetében. E téren ne te kérj Tőlem hitet, mert Én, Jézus kérek tőled hitet. Ennek elhívése tehát egyedül és kizárólag rajtad áll! Hinni egy misztériumban annyit jelent, hogy igaznak tartani azt, amit hiteles egyén állít arról a misztériumról. Nálam, Jézusnál hitelesebb egyént e téren nem találhatsz! A hittel kapcsolatban azt szoktam még ajánlani az Engem kérdezőnek, hogy tégy úgy, mintha hinnél, és akkor kételyeid előbb-utóbb megszűnnek. Ez egy helyes önszuggesztió! Igen, mert a hitet lehet növelni és lehet csökkenteni. Növelni úgy lehet, hogy gyakorolja valaki. Csökkenteni pedig úgy, hogy elhanyagolja valaki. A HIT a szív szeme. Amikor Rólam, Jézusról, a te Jézusodról van szó, akkor akarj a szíveddel látni! Én is szívemen keresztül nézlek téged!    41 / 4377

 

Kérdező: 3. Bűnnek minősül-e nekem, reformátusnak a katolikus szentáldozás?

HANG: 3. Azok, akik elhiszik azt, hogy Én, Jézus valóban jelen vagyok az Oltáriszentségben, és úgy akarnak Velem találkozni, hogy megbánva szeretetlenségeiket, táplálkozni akarnak Velem, nemcsak nem követnek el bűnt, de kifejezetten a legnagyobb jót teszik maguknak ezáltal!  42 / 4536

 

 

Kérdező: 2. Miért nem áldozhat az ökumenikus összejöveteleken mindenki?

HANG: 2. Részben túlzott óvatosságból nem engedélyezik az ökumenikus összejöveteleken mindenkinek az áldozást, részben pedig azért, mert a szentáldozás nem forrása az EGYSÉGNEK, hanem következménye! 42 / 4567

 

 

Kérdező: 2. Baj-e, ha áldozás közben nem mártom az ostyát a borba, ugyanis születésem óta nem bírom az alkoholnak a szagát sem?

HANG: 2. Ha téged zavar az a kis mennyiségű bor is, amelyet szentáldozáskor az ostya bemártásával magadhoz veszel, akkor nyugodtan áldozhatsz egy szín alatt is. Csak ennek ne legyen olyan alapja, hogy te ’ki akarsz lógni a sorból’! Igazán te is vállalhatnál némi önmegtagadást. Az, aki annyira irtózik a legkisebb bornak még a szagától is, hogy undorodik tőle, ha férfi, nem szentelhető pappá, tehát alkalmatlan Isten szolgálatára. Örülnék, ha te nem lennél ilyen!

   Tanulj Értem áldozatot hozni, hogy a szívedben élő tiszta szándék ne csak Felém, hanem embertársaid felé is valóság legyen!  42 / 4644

 

 

Kérdező: 1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra.2. A sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és holtan fekvő családtagért ajánlhatom fel.

HANG: 1. A vallásosság ördöge a legördögibb ördög. Igen, mert a gondolkodást nem vállaló, de Engem kereső gyermekeimet olyan pótcselekvésekre készteti, amiben elrabolja az idejüket, hogy bár a szeretetre hivatkozva, de csak a formával foglalkozzanak, ne a tartalommal! Téved, ha valaki azt hiszi, hogy attól erkölcsileg jobb lesz, ha naponta kétszer áldozik. Az tény, hogy az Oltáriszentségben valóságos a jelenlétem, és lepecsételi a szívét annak, aki magához veszi, de ez pusztán mindaddig jel marad, míg csak szertartásokban és nem magatartásokban gondolkodtok. Ezer szertartás sem ér semmit, ha nem követi az a gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25;34-36.-ban elmondtam. Ne arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal állandóan szentségi formában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre a rászorulókat, mert Én mindegyikben benne élek! Ha így találkozol Velem, és ezt a találkozást pecsételi le a szentáldozás, akkor örökké élni fogsz.

2. Sükösdi gyermekem szenvedése hiteles tanúságtevés arról a Felém megnyilvánuló szeretetről, amelyet Értem vállal. Saját akarata teljesedett be, amikor ilyen formáját választotta annak, hogy mindenki előtt kimutassa azt, hogy mennyire szeret Engem! Ő szívem gyermeke, és erőt adok neki ahhoz, hogy rendkívüli feladatát megélje. De azt is tudnotok kell, hogy Tőlem tanítói karizmát nem kapott, ezért tanításába az ördög rengeteg konkolyt vet. Tanításának hitele a szenvedés vállalásában van, mindenféle ideológiák nélkül. A golgotai utam önmagáért beszél! Aki ebből nem érti meg, hogy mit tett Velem ez a világ, az vak és süket, és az ilyen ember hiába kap bármilyen tanítást! Sükösdi leányom hitelessége tehát nem tanításában, hanem fájdalmas, szenvedő szerepében van! Én sem a tanításra tettem a hangsúlyt kivégzésem alatt, mégis tudta minden jó szándékú ember, hogy a kereszten ártatlan vér folyik megkínzott testemen. Ez maga a tanítás annak, aki bele mer nézni a fájdalomtól meggyötört, és mégis értetek imádkozó szemembe!  43 / 4755

 

 

Kérdező: 2. Áldozhatom-e a szentségtörés veszélye nélkül?

HANG: 2. Nagy szeretettel várlak mindannyiszor, ahányszor magadhoz veszel a szentáldozásban! Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Szeretetről, a SZERETETÜNKRŐL van szó! Ne félj Tőlem! Öröktől fogva és örökké EGY akarok lenni veled, amint az Atya és Én Egyek vagyunk, úgy te is EGY légy Velünk (János 17;21)!

 Nem tudlak másképpen boldogítani! Pedig nincs hőbb vágyam, minthogy megosszam veled szívem békéjét, boldogságát, örömét! Ne bűneidet bogarászd, hanem az Én szeretetemet vedd észre, amely már annyiszor és oly sokféle módon érintett meg téged!

 Hányszor tapasztalhattad, hogy az Én erőm volt a te erőd?! Soha, egyetlen pillanatra sem tágítottam mellőled! Higgy Bennem jobban! Azzal a szeretettel, amellyel Én szeretlek, te soha nem tudsz visszasze-retni, de legalább indulj el ebben az irányban! Bízz jobban Bennem, és örülj annak, hogy egymáshoz tar-tozunk.

 Valamikor, amikor tanítványaim örültek, mert megtapasztalták magukban az Én erőmet, akkor azt mondtam nekik, hogy inkább annak örüljenek, hogy nevük föl van írva a mennyben (Lukács 10;20)! Ezt mondom most neked is! Eleget szenvedtük egymás szenvedését, most már örüljünk egymás örömének!  18 / 1788

Botrányt okozna   

 

Kérdező: 4. Templomi esküvő nélkül is szeret engem az Úr?

HANG: 4. A templomi esküvők egyáltalán nem tartoznak a lényeghez. Ezek hozzátartoznak bizonyos egyházi intézmények fennállásának és fenntartásának lényegéhez, de lényegében nem tartoznak Hozzám, mint CÉL-hoz. Templomi esküvővel is lehet nagyon távolra kerülni tőlem, és templomi esküvő nélkül is lehet nagyon közel kerülni Hozzám!

   Az kétségtelen, hogy botrányt okozna, ha a te vallásodban lévők azt látnák, hogy te is járulsz szentáldozáshoz, de ennek a botránynak nem az lenne az oka, hogy ezt Én helytelenítem, hanem az, hogy egyházatok vezetői és tagjai jelenleg olyan szinten vannak, amilyenen vannak. Erre valóban áll: Az Én gondolataim nem a ti gondolataitok, az Én utjaim, nem a ti utjaitok.  8 / 608

           

 

Kérdező: 3. Áldozzam-e ott, ahol ismernek?

HANG: 3. A bölcsesség feltétlenül azt javallja, hogy ne áldozz olyan helyen, ahol nem ismerhetik tisztán és világosan lelked állapotát. Az sem lehet dicsekvés tárgya, hogy Isten megbocsátotta bűneidet. Neked arról kell tanúskodnod mások előtt, hogy odaadottabbá váltál Isten és emberek iránt, miután bocsánatot nyertél. Kedvességed által kell örömforrásává válnod mások számára, ha hiszed, hogy benned élek.

    Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizikálisan tesznek meg olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem más templomba nem kell menned,  sem áldoznod nem kell saját templomodban úgy, mint teszik ezt a többiek. Te ettől nem leszel szegényebb! A szentáldozás nem lehet cél, csupán eszköz arra, hogy növekedj a szeretetben, és mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá váljék!

    Ami a lényeg, és ami a legfontosabb, az az, hogy benned élek! Templomban és templomon kívül mindig veled vagyok. Bőven elég az, ha évente egyszer-kétszer szentségi módon is találkozol Velem. Erre túl nagy hangsúlyt tenned nem szabad. Az a fontos, hogy Értem élj! A többi nem érdekes!  8 / 643

 

 

 

Kérdező: KLEPTOMÁNIÁS VAGYOK?

            1. Van olyan, hogy kényszer hatása alatt vesz el valaki valamit?

            2. Mehet-e áldozni az ilyen ember?

HANG: 2. Szó sincs szentségtörésről az általad említett esetben. Az Én, a te Jézusod oltáriszentségi jelenlétével kapcsolatban csak az követ el szentségtörést, aki tudatosan, kifejezett szándékkal akar meggyalázni Engem!

  Én, Jézus, a bűnösökhöz és a bűnösökért jöttem közétek. Ezért arra kérlek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám bátran, bizalommal! Én, aki lábmosásra és nem fejmosásra jöttem le a földre, azt szeretném, ha minden jó szándékú ember venné magának a bátorságot ahhoz, hogy Belőlem táplálkozzék, s így ereje legyen az Én életem kibontakoztatni önmagában. 36 / 3760

 

 

 

Kérdező: 1. Polgári esküvő után elváltunk. Járulhatok szentségekhez?

HANG: 1. Nincs a világon olyan katolikus pap, aki ne tudná, hogy semmi egyházjogi akadálya nincs a szentségekhez járulásodnak, ha szentségi házasságot nem kötöttél, és a polgári házasságodat már megszüntetted. 15 / 1393

 

 

Nem áldozhatok.

 

Kérdező: 1. Nem áldozhatok.

HANG: 1. A HANG köteteiből megtudhatod, hogy van hat megjelenési formám. Ezek közül csak az egyik az a szentségi jelenlétem, amelyet szentáldozáskor vesztek magatokhoz. Ha nemcsak erre az egyre koncentrálsz, akkor azt is eléred egyszer, hogy így találkozhatunk.  11 / 962

 

Kérdező: 1. Mivel újra férjhez mentem, nagyon fájlalom az Oltáriszentség hiányát.

HANG: 1. Sajnos, az az egyházi intézmény, amelyhez tartozol, sokkal merevebb, semmint megnyugtató megoldást tudna felkínálni problémád megoldására.

  Előtted két út áll. Azok, akik hasonló helyzetben vannak, a következő két megoldást szokták választani.

    Az egyik az, hogy szentáldozáshoz járulnak olyan helyen, ahol nem okoznak ezzel botrányt. Azért teszik ezt, mert nagyon-nagyon vágyakoznak táplálkozni Velem ilyen módon is.

    A másik pedig az, hogy hangsúlyozottan próbálnak találkozni Velem olyan formában, amely forma ellen a ti egyházatok sem állít fel tilalmat. Ilyen az, hogy többet foglalkoznak a Szentírással, kapcsolatot létesítenek jézusi közösségekkel, tehát komolyan veszik e szavaimat: "Ahol ketten, hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük."   12 / 1039

 

 

Kérdező: 2. Szentségtörésben élünk?

HANG: 2. Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Azok a szertartások, amelyek által közölni akarjátok egymással kegyelmeimet, Engem nem kötnek meg! Engem nem kötnek jogi formulák! Isten országában nincs is jog! Csak szeretet van! Olyan szeretet, amilyen szeretetet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.

   Én, Jézusod, mondom neked, hogy benned élek! Kegyelmi módon benned vagyok, és ez nemcsak nem kevesebb, mint az oltáriszentségi jelenlétem, hanem lényegesen fontosabb. Igen, mert a szentáldozás is csupán eszköz! A CÉL az, hogy benned élhessek! Ha jogi akadályt tudnak is állítani a szentáldozásod elé, de van lelki áldozás is, és ez semmivel sem kevesebb az előbbinél. Ne akadj fenn a formán! Higgy a tartalomban!

    Az nem okos, ha erkölcstelen papokhoz, vagy nem papokhoz méred magadat. Senkiről nem tudod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és hogyan működött együtt eddig a Tőlem kapott kegyelmekkel. De te nem is méricskéltél, csak azt nem érted, hogy miért lennél te rosszabb ezeknél. De ezen sem érdemes töprengened! Teljesen mindegy, hogy magad szemében milyen vagy! A fontos az, hogy az Enyém vagy! És Én mindent megteszek annak érdekében, hogy az Enyém is maradj!   25 / 2533