Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Úr napja, vasárnap megszentelése. Mért fontos a heti egy napi pihenő. A vasárnap, vagy a szombat az Úr napja?

2010.01.28

 

Úr napja, vasárnap megszentelése

 

HANG: … Megjegyzem, hogy az Úr napját nemcsak szertartással, hanem jó cselekedetekkel, vagyis magatartással is meg lehet szentelni. 13 Való Zénó

 

 

Mért fontos a heti egy napi pihenő.

 

 

Kérdező: …  Úr napjával kapcsolatban kérem a HANG válaszát.

 

HANG: Valamit még az Úrnapjáról. Heti egy nap pihenő azért fontos, mert az idegzetbe ágyazott szellem enélkül nem képes regenerálni azt az anyagot, testet, mely eszköze a szellem megnyilatkozásainak, s temploma az ÉN Szellememnek. Azt meghatározni, hogy a hét napból melyik legyen az az egy nap, ez nem lényeges. Különböző vallások különböző napot jelöltek meg erre a célra. E különbözőség nem Tőlem van, hanem tőletek. Tőlem az van, hogy kell legyen egy ilyen nap. Nyilvánvaló, hogy e téren nem lehet egyénieskedni, mivel egy igazi jó kikapcsolódás egyben társadalmi és társasági, családi esemény is. Ahol te élsz, ha keresztény vagy, akkor számodra az Úr napja természetesen a vasárnap. E napnak nem a tartalma más, mint a kereszténység előtti időben volt, hanem az időpontja. A Biblia előbb sem mondta ki, hogy melyik legyen a hét közül a szabbat, vagyis a pihenő nap, csupán ezt nevezte hetediknek. Hagyományotok a vasárnapot, a hét első napját ajánlotta fel Nekem, ugyanazzal a tartalommal, mint amivel a szombat volt addig felruházva. Ezt az elsőt tartjátok most hetediknek.

   Arra kérlek, ne keveredjetek bele olyan lényeget nem érintő vitákba, melyek a farizeusokat és az akkori /és mostani/ főpapokat jellemezték! Ezek még engem is bitófára juttattak, s ezt teszik most is Velem. Ne azonosuljatok velük! Ebben ne. 3 / 238

 

 

Mit csinálsz a templomba járás helyett?

               Hogyan szenteled meg az Úr napját

 

Kérdező: 1. Jézussal kapcsolatban vagyok. Templomba nem já­rok. Idegen tőlem a térdhajtás és a keresztvetés.

HANG: Az első gondolatodra, amit Elém terjesztettél, először egy kérdéssel válaszolok. Mit csinálsz a templomba járás helyett, amiről úgy gondolod, hogy az jobban növeli benned az Irántam és az emberek iránti szeretetedet? Nagyon fontos, hogy erre világosan, mellébeszélés nélkül adj választ magadnak. Azt neked is tudnod kell, hogy a ti kultúrkörötökön belül azok, akik Hozzám tartozónak mondják magukat, valamiképpen meg kell, hogy szenteljék azt a napot, melyet úgy hívtok, hogy az  ÚR NAPJA. Ez nálatok a vasárnap. Vannak olyan gyermekeim, akik szinte az egész napjukat ilyenkor az Én társaságomban töltik el egymással. Vannak, akik csak egy órácskát szánnak erre. Olyan nincs, aki tud Rólam, szeret Engem, és mégsem találja fontosnak azt, hogy az Én napomon különösképpen Nekem szentelje magát.

   Talán mondanom sem kell, hogy a vasárnapot nem a saját kedvtelésemre állítottam be a ti életetekbe. Nagyon szeretném, ha legalább egy olyan nap volna minden héten, amelyben közösen át tudnátok élni azt, hogy Isten családja vagytok. Annak az Istennek vagytok gyermekei, AKI szükségszerűen KÖZÖSSÉG, ha egyszer SZERETÉS!

   Itt említem meg, hogy a vasárnap megszentelésének negatív formáját jobban megünnepli a ti korotok embere, mint a pozitív formáját. Ezen a napon sokkal jobban tele vannak a kocsmák, diszkók, vendéglők, mulatóhelyek és egyéb evilági szórakozó helyek, mint a templomok. Nem is lehet tehát csodálkoznotok azon, hogy nem áldást, hanem átkot hord magán ez a jelen kor.

   Neked mindent el kell követned, hogy áldásomban részesülj azon a napon, amikor az ősellenség annyi mocskot, szennyet hord rá azok lelkére, akik behódolnak neki.

    Most tehát nem adok semmilyen instrukciót a templomba járással kapcsolatban, de igenis kívánom, hogy tedd fel magadnak e kérdést: vasárnapokon, a templomba járás helyett milyen eszközt használsz arra, hogy ezen az Én különleges napomon az Én áldásomban részesülj?!  7 / 517

 

 

HANG: 3. Drága Gyermekem! Leveledben még említetted a szombat megszentelését

   Az nem lényeg, hogy egy napnak mi a neve. A lényeg az, hogy a hét napból egyiket a nyugalom napjának éljétek meg, mint Isten kívánságát, mely a ti érdeketeket szolgálja. A ti szabbatotok a vasárnap!  15 / 1438

 

 

 

Kérdező: 1. Hogyan szenteljem meg a vasárnapot?

HANG: 1. Amikor az Úr napjának megszentelésére hívja fel figyelmeteket a kőtáblára vésett törvény, akkor tudnotok kell, hogy az ott olvasott szöveg "másolat"! Igen. Szívetekbe írt törvények "másolatát" olvashatjátok le a kőtáblák-ról!

   Az Úr napját az Úr napjává az teszi, hogy e napon ünnepeltek, mégpedig örömünnepet ünnepeltek! Örülnötök illik e napon Nekem, és örömet kellene okoznotok e napon egymásnak! Pihenés és örülés Istennek, embertársaknak egyaránt. Ez az Úr napjának a lényege. Ez a testi-lelki pihenés napja!

 

   Különböző felekezetek különböző jámborsági rendezvényeket is be szoktak iktatni e napra. A lényeg azonban a pihenésen, és azon az örömön van, amit az Isten és ember iránti szeretet ébreszt fel szívetekben. 19 / 1858

 

 

Kérdező: 2. Miért kell vasárnap szentmisére menni?

HANG: 2. A Katolikus Egyház törvénye az, hogy vasárnaponként szentmisére kell menni. Az Én kívánságom az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus Egyház abban azonos Velem e téren, hogy megköveteli húsvét táját, tehát évente legalább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a heti, sem a havi szentáldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül földi életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem meg mindenkitől a napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak közvetlenül ezt tudomására is hozom! Ilyen pl. a HANG médiumom is.

   Ha valahol olyan pap tartja a szentmisét, amely szentmise inkább bosszantja a híveket, mint emeli, ott jobban teszi az, aki inkább otthon marad. Az Isten imádása nincs helyhez kötve. A vasárnapot meg lehet szentelni szentmise nélkül is: ' De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4.23-24)'

   Tehát csak azoknak tudom ajánlani feltétlenül a vasárnapi szentmisét, akiket a miséző pap, vagy egyéb külső hatás nem botránkoztat meg, s ők sem botránkoztatják meg a többieket. Rendteremtés szándékával, rendteremtés céljából, semmiképpen se menj szentmisére!  37 / 3975

 

 

 

Kérdező: 3. Ellenkezik egyházunkkal és hitünkkel a szombat megünneplése?

 

HANG: 3. Ellenkezik egyházad elgondolásával az, ha vasárnap helyett a szombattal akarod helyettesíteni az Úr napját. Egészen biztos, hogy az ottani lelkipásztor elhatárolja magát a te egyházad tanításától, s így bár a Bibliára hivatkozik, de nem azt tanítja, amit a te egyházad, ugyancsak a Bibliára hivatkozva, tanít.

    Az, aki vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet Én, Jézus, már nyilvános működésem kezdetén kértem tőletek (Már 1;15), nem teszi főhelyre sem a szombat, sem a vasárnap megszentelését, mert az Emberfia ura ezeknek, és nem szolgája (Máté: 12;8 / Márk: 2;28 / Lukács: 6;5 /)! Minden ESZKÖZ az ÚT vállalására. Én, Jézus, sem a szombattal, sem a vasárnappal, hanem az Általam elmondott és elétek élt ÚTTAL azonosítottam magamat (János 14.6)!    38 / 4119

 

 

 

Kérdező: 3. Emberi ragaszkodásom-e, hogy újra Medjugorjébe menjek?

 

HANG: 3. Ne búcsújárások szaporításával akard megtalálni a szíved nyugalmához szükséges erőforrást, hanem az evangéliumaim elmélyült olvasásával, rendszeres imával, a vasárnapok megszentelésével, a reggeli és az esti imáid komoly elvégzésével. Ezek azok az eszközök, amelyek 'belülről' nyitják ki szívedet Felém, a te Jézusod felé.  40 / 4313

 

 

Kérdező: 2. Templomba nem járhatok a béke kedvéért.

HANG: 2. Valóban lehet olyan eset, amikor valaki jobbnak látja, ha nem megy el templomba. De ebből rendszert csinálni, tehát az ördög békéje kedvéért - amiről már eddig is megtanulhattad, hogy nem igazi béke - rendszeresen lemondani a vasárnap megszenteléséről, hát bizony ez olyan megalkuvás, ami már inkább bűnrészesség, mint bölcsesség!

    Én, Jézus a körülményeknek is az Istene vagyok! Erődön fölüli nehézségekbe nem foglak soha engedni! Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a nehézségeidet. De mindezt csak akkor tudom megtenni, ha valóban vállalod azt a hitvalló életet, ami mások előtt is igazolja azt, hogy számodra Én, Jézus vagyok a legfontosabb! A benső békét, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságot csak az élheti át, aki komolyan veszi e szavaimat:  'Aki elveszíti életét Értem, megtalálja azt (Máté: 10.39)!'   41 / 4471

 

 

 

Kérdező: 2. Szeretném jól megszentelni az Úr napját!

 

HANG: 2. Lehetőséget adok számodra arra, hogy médiumommal megbeszélhesd e problémádat.   42/ 4662

 

                                                                                

A vasárnap, vagy a szombat az Úr napja?

 

Kérdező:  6. Melyik az Úr napja?

HANG: 6. A keresztények az Én föltámadásom napját tartják az Úr napjának! A zsidók a szombatot. A mohamedánok a pénteket. Válogathatsz! Amelyik társasághoz tartozol, annak a törvényeit kell követned!

    Ismételten kérlek! Ha fejlődni akarsz lelkileg, ha kérdéseidre választ akarsz kapni, akkor foglalkozz Velem többet!  10 / 861

 

 

Kérdező: 1. A vasárnap, vagy a szombat az Úr napja?

HANG: 1. Isten úgy teremtett benneteket, hogy minden héten legyen hat nap, amikor Érte, és legyen egy nap, amikor Vele foglalkoztok. Az már nem tartozik a lényeghez, hogy azt a napot, amikor Vele foglalkoztok, tehát a pihenő napot (szabbat) hogyan nevezitek. Van, ahol szabbatnak hívják, van ahol vasárnapnak, és még olyan is van, ahol pénteknek. Az őskeresztények egy ideig a szabbatnak, tehát szombatnak napját szentelték Istennek. Csak feltámadásom után (mivel ez vasárnap hajnalban történt) tértek át a vasárnapra. Ma a megkereszteltek körében ez az előírt, ez az elterjedt. Vezetőitek e napra igyekeznek időt biztosítani nektek arra, hogy Velem foglalkozzatok és pihenjetek.  23 / 2313

 

 

Kérdező: 1. A szombatot kell ünnepelni, vagy a vasárnapot?  

HANG: 1. A mohamedánok a pénteket ünneplik. A zsidók és a szombatisták a szombatot, a keresztények a vasárnapot. Mindegyik meg tudja okolni, hogy miért ünnepli azt a napot, amelyet ünnepel. A lényeg, hogy a naptári hét egyik napját szenteljétek az Istennek. A KŐTÁBLA harmadik parancsa ezt kéri tőletek.

   De ez önmagában nem elég! Nem ettől lesz valaki Isten előtt kedves! E parancs teljesítésére nem Istennek, hanem nektek van szükségetek. Szükségetek van arra, hogy egy héten legalább egy nap tudjatok kilépni a hétköznapok robotjából, és tudjatok többet foglalkozni Velem, Jézussal, lelketekkel és a pihenéssel.

   A lényeg nem a napnak névszerinti meghatározásán van. Nem attól leszel kedves Isten előtt, hogy ünnepelsz, és mikor ünnepelsz, hanem attól, hogy mennyire éled meg, mennyire árasztod ki másokra szíved szeretetét! Aki bármely napnak megün-neplésére teszi a hangsúlyt, az egészen biztos, hogy elmegy a lényeg mellett!

   Engem Jézust is gyakran vádoltak azzal, hogy megszegem a zsidóknál törvényben előírt szombat megünneplését. Valóban megszegtem, valóban fontosabbnak tartottam a szeretet cselekedeteit, mint a szombat megülését! Ki is fejeztem ezekkel a szavakkal: "Az Emberfia ura a szombatnak is!" (Márk 2;27-28)

   Tehát ha kereszténynek tudod magadat, akkor a te számodra a pihenő nap (szabbat=magyarul: szombat) a vasárnap  29 / 3011

 

 

Kérdező: 1. Mikor helyes az Úr napját megszentelni?

HANG: 1. A szabbat, szombat, vagyis a pihenőnap a hétnek egyik meghatározott napja kell, hogy legyen. Ez természetesen lehet a vasárnap is! Nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy legyen egy nap a héten, amikor nem azzal vagytok elfoglalva, hogy miből éltek, hanem azzal, hogy KIÉRT éltek!

    Az szintén nem tartozik a lényeghez, hogy milyen szertartásokon kell részt vennetek. Ezt minden egyház, minden felekezet az övéi számára úgy írja elő, ahogy akarja. Lehetséges tehát, hogy vasárnap helyett szombaton vesztek részt a szentmisén, és vasárnap kirándultok, pihentek, tehát olyasmivel foglalkoztok, ami az Isten szeretetére hívja fel figyelmeteket! De mindenképpen tudnod kell, hogy nem az ember van bizonyos napért, hanem minden egyes nap az emberért van. Az Úr napja is az emberért van! Nem Istennek van szüksége arra, hogy pihenjetek és Vele foglalkozzatok, hanem nektek.  23 / 2295

 

 

Kérdező: 1. Melyik az Úr napja?

HANG: 1. A Szentlélek a forrása annak, aki meg akar szentelődni, és nem a Biblia. Szinte minden keresztény, sőt nem keresztény felekezet is a Bibliára hivatkozik, és állandóan marják egymást!

    Aki élete alapvető kegyelmét, a józan eszét arra használja, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerjen, annak minden egyes nap az Úr napja lesz, és mindegyiken azt fogja tenni, amit a benne élő Lélek sugall számára. Az Én Lelkem pedig mindenkiben azt sugallja, ami az illetőt építi, buzdítja és vigasztalja. Függetlenül attól, hogy hogyan nevezi azt a napot, amelyet ajándékban kapott azért, hogy növekedjék a szeretetben, és erre segítsen másokat is. Bizony, nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért! Ezt mondtam kétezer évvel ezelőtt is, és ezt mondom ma is, és mindenkor (Márk 2;27). 30 / 3064

 

 

Kérdező: A szombat vagy a vasárnap az Úr napja?

HANG: A valóságban minden egyes nap az Istené kell, hogy legyen! De fontos számotokra az, hogy a hétnek egy meghatározott napját különösen Istennek szenteljétek!

    Mielőtt Én, Jézus megszülettem a Földön, ez a nap a szombat volt. Születésem után, miután a szombatot megszentelők elkülönítették magukat azoktól, akik Engem, Jézust követtek, ezek az elkülönítettek az Én feltámadásom napját, tehát a vasárnapot választották olyan nappá, amelyet különösen Istennek fognak szentelni. Ezt megtehették e szavaim alapján is: 'A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is (Márk: 2; 27-28)'!

   E téren a szeretet parancsa azt diktálja, hogy senki ne akarja ráerőszakolni saját elgondolását a másikra. Előttem, a te Jézusod előtt nem egy meghatározott időben történő szertartás, hanem a magatartás a fontos!   41 / 4474