Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Felszentelés. Fogadalom, Papi, Szerzetesi élet. Szegénységi, Szüzességi fogadalom. Cölibátus. Apáca.

2010.02.15

Felszentelés.  

 

Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!  … 18 / 1791

 

 

Kérdező: 2. Papnak kell lennem?

HANG: 2. Hivatás egyetlen van a világon: a szeretni tanítás! Isten mindenkit erre hív! Médiumom, aki nem pap, hanem tornatanár akart lenni, amikor hívtam, - ez számára tapasztalati tény volt -, vagy félórát vitatkozott Velem, s előbb úgy tett, mint annak idején Jónás. Ő is más irányban indult, de akkor lebénítottam, s kénytelen volt vállalni azt, amit kértem tőle, ő sem hivatásnak élte meg azt, hogy papnak ment, hanem egy Tőlem kapott szerepnek, amelyben a szemináriumokban és a világban is tanúságot kellett tennie Rólam! Ezért nem ismerhetett megalkuvást sem az ateista rendszerben, sem az egyházi vezetőivel kapcsolatban, és nem ismerhet ma sem a HANG-könyvek miatt. Ezért nem volt neki egyetlen pillanatra sem probléma az, hogy fölszentelik, vagy sem, és az sem, hogy milyen beosztásokat kap felszentelése után. Ezért boldog nyugdíjasan is úgy, hogy még kápláni rangja sincs!  21 / 2077

 

 

 

Kérdező: 1. Oldozhatok-e bűnt a Te nevedben?

HANG: 1. …  Mivel az Isten nem személyválogató, de igenis, szerepeket kiosztó, mivel a Szentlélek a rend lelke, ezért a bűnbocsátó hatalmat csak az kapja meg, akit erre ken fel, szentel fel a Lélek! Ez különböző felekezeteknél a felszentelés, a beavatás különböző formájában történik. Te ezt a hatalmat, ezt a képességet nem kaptad meg. Ezt nyilván tudod, hisz ezért kérdezted.  21 / 2121

 

 

Kérdező: 1. Ateista voltam. Hitre jutottam.

HANG: 1. … Mint tudod és belátod, hogy mindenki hisz valamiben. Azt is tudod, hogy különböző vallások vezetői csalhatatlannak gondolják magukat. Ennek alapján kreálnak maguknak különböző vallásokat. A különböző vallások emberi készítmények. Mégpedig hatalmi alapon! Hierarchiára felépített alapon. Én, Jézus, hiába mondtam, hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne adjatok egymásnak különböző rendfokozatot, főleg az Én nevemben ne! A katolikus egyházban ontológiailag, tehát az emberi lét gyökerét érintően más élőlénynek mondanak egy felszentelt papot, mint egy laikust. Ezt annak alapján teszik, mert a Szentlélek a REND lelke, és emiatt egy felszentelt papnak vannak olyan adottságai, amelyek a fel nem szenteltnek nincsenek. Bár ez igaz, de emiatt nincs joga senkinek az erkölcsi rendben, tehát az Én, a te Jézusod szemével nézve, más embernek tekinteni egy felszentelt embert, mint mást. A felszentelés nem jelent mást, mint azt, hogy tudomására akarja adni a világnak a Szentlélek által biztosított rendet! Csak Istentől kapott szerepében (amint egy nő a férfitől) különbözik egy fölszentelt pap a többi embertől, de erkölcsi rendfokozatban nem! Senki nem lesz jobb attól, hogy pap, püspök vagy pápa! Az erkölcsi rendben egyedül az Általam elmondott, nektek felajánlott és Részemről tőletek elvárt szeretet számít!  37 / 3901

 

 

 

Fogadalom, Szegénységi, fogadalom. szüzességi fogadalom

 

 

A SZERZETESI FOGADALMAKRÓL

Kérdező: Uram! Itt vagyok Csornán az állomáson. 1993 július 7-ét írunk. Lelki-gyakorlatot kell tartanom egy érett kisközösségnek. Arra kérlek, mondj valamit a szerzetesi életről!

HANG: Ha valaki szerzetes, legyen akár a legjobb és a legtökéletesebb, egy ponton lezárja azt a lehetőséget, hogy használni, irányítani tudjam.- Igen, a fogadalmai által teszi ezt.

   Aki Nekem fogadalmat tesz, csak akkor jár el helyesen, ha a rossz ellen tesz fogadalmat, és nem akkor, ha a jó mellett.

   Miért? Mert ami rossz, az nem tehető soha szándékom szerint. De ami jó, annál lehet jobb is. Pl. a szüzességnél legtöbbször sokkal jobb a házasság. Az engedel-messég pedig nagyon nem az Én elgondolásom. Legtöbb gazemberséget ezen az alapon követik el az emberek, gondolván, hogy így ki tudnak bújni a felelősség vállalása alól.

    Sokkal jobban megfelelne szándékomnak az, ha valaki arra tenne fogadalmat, hogy soha embernek fogadalmat nem tesz. E téren ugyanazt mondom, mint az esküvel kapcsolatban mondtam.

    Ismétlem: fogadalomnak csak a rossz elleni irányban van létjogosultsága. Pl. ha valaki megfogadja, hogy soha többé nem fog dohányozni. Ezen rajta van az áldásom.

    A szerzetesi intézmények éppen fogadalmaik által üresednek ki, és vesztik el Lelkem lendületét. Nyilván, mert ahol a Lélek, ott a szabadság. ( 2. Kor. 3.17.)

    Nem igaz, hogy a fogadalom szabaddá tesz akkor is, ha nem rossz ellen irányul, hanem csupán a jó mellett. Figyeld meg az egyházi, a szerzetesi elöljárókat. Olyan fogadalmat nem tesznek, hogy rend-szeresen nélkülözni fognak azért, nehogy meggazdagodjanak, mivel a gazdagság valóban nem jó.

   A szegénységi fogadalom könnyen kijátszható. Sőt! Szegénységi fogadalomban jól élni, az egyenesen állapotszerű istenkáromlás.

  A szüzességi fogadalom sem juttat mindenkit oda, hogy általa több család gondo-zója legyen. Képzeld el, ha így szólna a szüzességi fogadalom: ' Fogadom, hogy legalább 15 gyermek fölnevelését vállalom, de inkább többet. Ha pedig legalább 15 gyermek nem mondhatja el, hogy én neveltem fel, akkor jussak a kárhozat helyére!'- Képzeld csak: azok a püspökök, pápák, akik ragaszkodnak a nőtlenséghez, ha magukat ilyen fogadalommal megkötnék...!

   Egészen más azoknak a társulásoknak a helyzete, melyekhez csak bizonyos feltételekkel lehet tartozni. Feltételekkel, melyek nem fogadalmak.

     Ilyen társulásokban, ha irántam való szeretet hozza őket össze, akkor nagyon tud Lelkem működni. De nem szabad, hogy a feltételek tiltó feltételek legyenek.  1 / 58

 

 

Szegénységi, Szüzességi fogadalom.

           

 

Kérdező:        Uram! … Arra kérlek, mondj valamit a szerzetesi életről!

HANG: … Nem igaz, hogy a fogadalom szabaddá tesz akkor is, ha nem rossz ellen irányul, hanem csupán a jó mellett. Figyeld meg az egyházi, a szerzetesi elöljárókat. Olyan fogadalmat nem tesznek, hogy rendszeresen nélkülözni fognak azért, nehogy meggazdagodjanak, mivel a gazdagság valóban nem jó.

    A szegénységi fogadalom könnyen kijátszható. Sőt! Szegénységi fogadalomban jól élni, az egyenesen állapotszerű istenkáromlás.

   A szüzességi fogadalom sem juttat mindenkit oda, hogy általa több család gondozója legyen. Képzeld el, ha így szólna a szüzességi fogadalom: ' Fogadom, hogy legalább 15 gyermek fölnevelését vállalom, de inkább többet. Ha pedig legalább 15 gyermek nem mondhatja el, hogy én neveltem fel, akkor jussak a kárhozat helyére!'- Képzeld csak: azok a püspökök, pápák, akik ragaszkodnak a nőtlenséghez, ha magukat ilyen fogadalommal megkötnék...!  …1 / 58

 

 

Kérdező: 1. Szerzetesi hivatásról

HANG: 1. Nekem nincs NEGATÍV véleményem a szerzetesi állapotról! POZITÍV sincs! Egyszerűen kijelentem, hogy nem azonos az Engem követéssel. Ez józan-ésszel nagyon könnyen belátható! Aki nem Engem akar követni, hanem valamilyen benső indításra olyan utat választ, amely szívét megnyugtatja, azt Én nem helytelenítem. Csak azt helytelenítem, ha valaki az Engem követésnek mond olyan utat, amilyen utat Én soha nem azonosítottam Önmagammal. Az Én utam: senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, és a segítés, másért élés útja. Ez és semmi más. Az Én utam nem ismer olyan fogadalmakat, amilyen fogadalmakkal a szerzetesek kötik magukat döntéseikhez.

    A szegénységnél ugyan nincs jobb, de a szegénység meghatározásával sokszor nem értek egyet. Nem ismerem el szegénységnek azt, amikor a személynek még annyi vagyona sincs, hogy abból bárkinek adni tudna, de a RENDNEK, amelynek tagja, mindene megvan. Egyenesen helytelenítem a tisztasági fogadalomnak azt az értelmezését, amely általános. Legtöbb esetben a házasélet kedvesebb számomra, mint a szüzesség! Tehát nagyon helytelenítem, amikor valaki olyan jóra tesz fogadalmat, aminél az ő életében is lehet még jobb! Az pedig kifejezetten Ellenemre van, amikor valaki engedelmességet fogad! Igen, mert az ilyen fogadalom egyszerűen lehetetlenné teszi számomra, hogy közvetlenül szólhassak hozzá. Ezt csak ELÖLJÁRÓJA által tehetem. Ennek pedig szükségszerű következménye a lélektani törvények alapján, hogy a fogadalmat tevő, - ha némi lelki egészség van az illetőben - stréberré váljék, vagyis  törekedjék arra, hogy elöljáró legyen, tehát, hogy közvetlenül szólhassak hozzá!  11 / 942

 

 

Kérdező: 1. Hogyan fogadtad szüzességi fogadalmamat?

HANG: 1. Ha valaki azért tesz szüzességi fogadalmat, mert úgy gondolja, hogy ezzel jobban tudja erősíteni irántam való szeretetét, akkor kedves számomra az ilyen fogadalom. Minden fogadalom addig kedves előttem, amíg ezt tartalmazza. Örök fogadalomnak, ha e fogadalom valamilyen rossz ellen irányul, mindenkor van értelme. De ha nem valamilyen rossz ellen, hanem valamilyen jó mellett tesz valaki örök fogadalmat, az jól gondolja meg, mert a jónál lehet jobb, és ilyenkor a jó melletti fogadalom inkább akadály lesz, mint erőforrás. Az örök fogadalommal véglegesül az a jó, amely már nem cserélhető le semmiféle jobbal.   42 / 4606

 

 

Szerzetesek, fogadalom

 

Kérdező: Az agykontroll elnyomja a Szentlélek erejét?

HANG: Kizárólag csak a jó szándék hiánya és a lezártság akadályozhatja a Szentlélek munkáját.

   Isten lényegéhez tartozik a nyitottság. Ez nyilatkozik meg a teremtésben, a sugal-mazásban, a megtestesülésben egyaránt.

    Szerzetesektől ne várj olyan nyitottságot, mely a Szentlélek szabad működéséhez feltétlenül szükséges. Ők fogadalmat tettek bizonyos lezártságra, holott fogadalmat csak rossz ellen szabadna tenni és nem a jó mellett, mivel a jónál lehet jobb is, melyet sajnos bizonyos jóra tett fogadalmak leárnyékolhatnak.

   Az agykontroll inkább segíti a Lélek munkáját, mint akadályozza, mivel az első kegyelem a natúra, a természet, melynek minél tökéletesebb felhasználása a Szentléleknek kifejezett szándéka!  11 / 912

 

 

Kérdező: Harmadrendi szerzetes szeretnék lenni, de félek az Egyháztól.

HANG: … A szerzetesekkel, sokkal több problémám van, mint a harmadren-diekkel. Igen, mert fogadalmat tenni csak rossz ellen szabad, s nem a jó mellett. A rossz ellen természetes, hogy szabad. De a jó mellett azért óvlak benneteket a fogadalmaktól, mert a jónál bármikor lehet jobb, s ilyenkor a fogadalom nem erősít, hanem akadályoz benneteket abban, hogy előbbre jussatok a jobb irányában.

                                                                                                           32 / 3284

 

Fogadalom

 

Kérdező: 1. Ha egy pap sem tudja megtartani az egyházi játékszabályokat, akkor miért ilyenek a szabályok?

HANG: Ne öntsétek hát ki a fürdővízzel együtt a gyermeket is! Keresztelő Jánostól szent Pálon keresztül a mai napig sokan éltek cölibátusban, és jól tették, hogy úgy éltek. Azt helytelenítem, ha a cölibátust kötelezően összekapcsolják a papszenteléssel. Minden olyan fogadalmat helytelenítek, amelyet valaki  nem a rossz ellen tett, hanem valami jóra. A jónál mindig lehet jobb, ezért jóra nem szabadna fogadalmat tenni senkinek. És bár a vallásosság ördöge a legördögibb ördögök közé tartozik, de ez nem jelenti azt, hogy a vallás ostobaság.  ….  11 / 924

 

 

 

Kérdező: 1. A szerzetesi élet miért nem Istentől jövő?

    2. A fogadalmak miért nem szent dolgok, ha ezek tesznek igazán szabaddá?

    3. Ahová menni szándékozom, Jézus szerinti célkitűzéssel rendelkezik? Ő hív ide?

HANG: 1.Sem Én, sem Lelkem nem tervezett soha szerzetesi életformát. A kicsi-ség, szegénység, kiszolgáltatottság sorsát ajánlottam azoknak, akik Engem követni akarnak. E sorsot, hogy megtagadni közvetlenül ne kelljen, olyan szerzetesi kerettel fonjátok be, amely kereten belül ezt fogadalmakkal biztosítani akarjátok magatoknak.

   Én nem alapítottam szerzetesrendeket, és a mennyek országában sincsenek szer-zetesek. Én magamat Útnak ajánlottam fel mindenki számára, aki szívében az Én békémet hordani akarja. De mindenki tudatállapotának megfelelően, tehát lelkiis-merete szerint köteles élni a földön, ha azt akarja, hogy üdvözüljön.

   Akinek tudatállapota szerint egy szerzetesi közösségben vagyok követhető, ahol bizonyos fogadalmak nemcsak kizárják a rosszat, de akadályozzák bizonyos jónak is a növekedését - pl. az engedelmességi fogadalommal, melytől teljesen elhatárolom Magam, mivel strébereket, törtetőket nevel (csak elöljáródnak mondhatom meg, hogy mit akarok veled, s te ha hangomat hallani akarod, akkor kell, hogy elöljárója  légy beosztottaidnak!) - annak természetesen ezt kell vállalnia.

   Mint mondottam, a mennyek országában nincsenek szerzetesek, de vannak olya-nok, akik tudatállapotuknak megfelelően bizonyos szerzetesrendekben és bizonyos fogadalmakkal igyekeztek biztosítani bizonyos "lombik" keresztutat maguk számára, hogy legalább lélekben  sorsomhoz kapcsolják sorsukat. Ha nagyon mélyen megismersz, magad is belátod, hogy Lelkem ugyan mindenütt jelen van, de magukat a szerzeteket csupán a faj- és önfenntartási ösztön élteti, vezeti. Ezt mutatja az is, hogy valódi ökumenének soha nem lehetnek zászlóvivői!  

   3. Biztosan megegyezik szándékommal az a célkitűzés, amelyet az említett társaság neked is felkínál, de mint mondottam, Én senkit nem hívok szerzetesnek, de minden jó szándékú döntést megáldok. Tehát azt is, ha te jó szándékkal szerzetbe lépsz.  

                                                                                                         12 / 1005

 

 

 

Kérdező: 1. Apáca vagy anya legyek?

HANG: 1. Bizonyos értelemben ez áll a szerzetesi életre is! Vannak olyanok, akiket kiválasztok erre, de azok ezt úgy élik meg, hogy szinte belesodródtak!

   Az kétségtelen, hogy Én csak olyan fogadalmakat helyeslek, amelyek valami rossz ellen irányulnak, és elvileg nem helyeslem, ha valaki valami jó mellett kötelezi el magát fogadalommal. Azért nem helyeslem ezt elvben, mert a jónál lehet jobb, és akkor a megtett fogadalom sok akadályt tud gördíteni a jobb vállalása elé.

   Ha elvben helytelenítem is a jobb mellett tett fogadalmakat, de a gyakorlatban, mint kivételt, ritkán helyesnek tudom tartani. De ilyenkor nagyon egyértelműnek kell lennie annak, hogy ez, mint benső kényszer, Tőlem van, és nem menekülés valami áldozatvállalás elől és nem is a fantázia által kiszínezett jövő csábításáról van szó!  

                                                                                                          20 / 2005

 

 

Kérdező: 1. "Az égi mester válaszol" c. könyv 143-44 oldalon jelzettkijelentések Jézustól származnak?

HANG: 1. Egy Általam nagyon szeretett és sok kegyelemmel ellátott személyek szemléletét kell most mérlegre tennem.

   Való igaz, hogy hirdetnetek kell e világ közelgő végét. Sőt, azt kell hirdetnetek, hogy Velem már el is érkezett ennek a mulandó világnak a vége. Én, Jézus ezt így fejeztem ki: "Betelt az idő" (Márk 1;15)! 'Összefogni, szeretetben együtt élni', ez mind igaz és szent. Szinte végig az egész oldal azt sugallja, hogy térjetek meg, és vállaljátok, hogy mint 'apró magvak' nekem tetsző fává növekedve hozzatok bő termést.

    De van a végén egy bevágás, amelyben esküre szólítja fel hallgatóit a médium. Ez bármennyire is jó szándékkal történt, bármennyire csak az általánosan elterjedt, a felszínt erősebben fodrozó, átlagnál valamivel nagyobb elkötelezettség kifejezését is akarja jelenteni, ehhez Nekem, Jézusnak, semmi közöm nincs! Nincs, mert nagyon félreérthető, nincs, mert szöges ellentétben áll azzal a parancsommal, hogy soha, semmire ne esküdjetek! E kijelentéstől teljesen elhatárolom Magam! Vigyázzatok!

     Egyértelműen és mindenre kiterjedően mondottam, hogy semmire és soha ne esküdjetek (Máté 5;34)! Igaz, Engem megesketett a főpap, s e kívánságára adott válaszommal lettem méltó a halálra (Máté 26;63)! De Én soha senkit meg nem eskettem, és nem is fogok soha senkit felszólítani eskütételre! Az ilyen felszólítás a kaszárnyák világa, na meg azoké a főpapoké, akik okot keresnek arra, hogy Engem, Jézust, halálra ítélhessenek!

 Még annak is ellene vagyok, hogy a jóra fogadalmat tegyetek, mert a jónál elvben mindig lehet jobb! Még attól is tartózkodtam, hogy olyankor esküt tegyenek Mellettem tanítványaim, amikor saját szemükkel láthattak, és fülükkel hallhattak! Hogy is kérhetnék esküt olyankor, amikor még tükör által homályban láttok, tehát tévedhettek, tehát állandóan ki vagytok téve annak, hogy méreg keveredik abba a mézbe, amelyre esküt tettetek! Vagyis arra, akit nem láttok, hogy Én volnék, érzékszerveitekkel csalhatatlanul nem tapasztalhattok, hogy Én volnék, csak úgy gondoljátok, hogy Én vagyok! Hogy is kívánhat­nék ilyet, amikor még akkor sem kívántam, amikor csalhatat­lanul megtapasztalhattak?! Tiszta ostobaság lenne Részemről nagyobb elköteleződést követelni egy részetekről bizonytalanabbra, mint az egyértelmű biztosra. Ne tegyétek! Ne esküdözzetek!

   Semmiképpen sem szabad rossz szándékot feltételezned a médiumról, de ez az esküre történt felszólítás nem Tőlem van! Amint nem Tőlem volt Pál apostol átko-zódása sem! 34 / 2496

 

 

 

Kérdező: 1. Tegyek fogadalmat az édesség ellen?

HANG: 1. Mindig jó, ha valaki fogadalmat tesz a rossz ellen. De ezt a rosszat nem általánosságban, pl. édesség ellen, kell tenned, hanem konkrét pontossággal kell meghatároznod, hogy milyen édesség ellen teszel fogadalmat. Pl. nem teszel a kávédba cukrot csak édesítőt, nem eszel csokoládét, csak olyat, amely diabetikus, stb. Így, hogy édesség ellen tennél fogadalmat, ne tégy! Ez így nem jó, nem pontos!  32 / 3301

 

 

Kérdező: 1. Feloldozott-e az Úr fogadalmam alól?

HANG: 1. Bármilyen magán-fogadalmat tettél, csak akkor tudsz megnyugodni, ha egy általad hitelesnek mondott személlyel ezt megbeszéled. Így levélben nem adhatok neked megnyugtató választ. Médiumomnak is csak te adhatod ki magadat. Én nem!

     Azt többször hangoztattam már, hogy jó mellett soha ne tegyetek fogadalmat, mert a jónál lehet jobb, s akkor lelki problémát jelenthet a fogadalmatok. Csak rossz ellen szabad fogadalmat tenni! De ezt is legjobb megbeszélni egy olyan lelki emberrel, aki nemcsak szentnek mondható, de képzett is e téren.

     Ha nem találsz megfelelő embert fogadalmad tisztázására, akkor keresd fel médiumomat. Telefonja: (06-0)-337-61-78.  38 / 4032

 

 

 

Kérdező: 1. Válasszam-e az apácahivatást? 2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni!

HANG: 2. … Amint már egyik HANG könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a fogadalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom.  41 / 4383

 

 

Kérdező: 1. Kolostorban vagy a világi életben kell helytállnom?

            2. Mi történjen a fogadalmammal.

HANG: 1. Akit Én kifejezetten hívok szerzetesi életre, annak efelől nem lehet kétsége! Akinek kétsége van, az csak önmagára hivatkozhat a döntésével kapcsolatban. Ilyen esetben szokott az történni, hogy ha kolostorba megy, akkor később azt bánja meg, ha pedig a világban marad, akkor azt bánja meg.

    2. Fogadalmakat lehetőleg csak a rossz ellen tegyetek. Igen, mert a jónál mindig lehet jobb, és akkor a fogadalom problémát jelenthet.

    Fogadalmi problémáidat olyan lelki vezetővel kell megbeszélned, aki jól ismer téged, és akiben nagyon tudsz bízni.  42 / 4627

 

 

Papi a szerzetesi életet, cölibátus

 

Kérdező: Magam és barátom nevében kérdezem: milyen életutat válasszunk?

HANG: Akit ma Én, Jézus, papnak, vagy szerzetesnek hívok, annak egyértelműen tudtára adom ezt. Akinek nem adom tudtára, az lényegében bárhogyan dönt, ha őszinte szeretet él benne Irántam, akkor mindig számíthat Rám, Jézusára! Döntéséért a felelősséget helyette vállalni nem tudom! Őszinte szeretet akkor él benne Irántam, Jézus iránt, ha Értem a házasságot is képes vállalni

    Sem a házasélet, sem a cölibátus nem önmagáért van. Mindegyiknek az a feladata, hogy Hozzám, Jézushoz, kerüljetek közelebb. Akiben nem egyértelmű az, hogy Én hívom nőtlen életre, és mégis azt választja, az inkább az élet könnyebbik oldalán akarja élni életét. Ebben feltétlenül csalódni fog. Nincs könnyebb és nehezebb élet. Csak boldog és boldogtalan élet van! Boldog élet az, amely Általam, Velem és Bennem akarja leélni földi életét akár nős emberként, akár nőtlenül. Boldogtalan élet az, amely nem veszi fel mindennap keresztjét és nem követ Engem, Jézust! Aki boldog akar lenni, annak a bódultságot kerülnie kell akár házas ember, akár nőtlen. Egyértelműség nélkül ne vállaljátok a papi, a szerzetesi életet! Ne áltassátok magatokat! Számotokra a házasélet a természetes életforma. Aki nem ezt választja, annak külön füleket adok a hallásra (Máté 19;12).   26 / 2636

 

 

Cölibátus

 

 

Kérdező: Uram! Mondj véleményt a cölebsz állapotról!                      

HANG: A cölebsz állapot nem az Én találmá­nyom. Isten olyan közösségre teremtette az embert, amilyen Ő maga. Ha egyszer világossá válik számotokra az, hogy Istenre teremtett lények vagytok, akkor maga a cölibátus olyan fehér holló lesz köreitekben, melyet nagyon erős égi jelekkel kell tudni alátámasztania annak, aki Rám akar e téren hivatkozni.

     A ti egyházaitok csak annyiban az Én Egyházam is, amennyiben semmiképpen sem kerül főszerephez az, amit Én csak úgy mellékesen jegyeztem meg, vagyis a cölibátus vállalása.

            Mondtam már neked, hogy Én nem hívok senkit ma olyan értelemben papnak, amint ti gondoljátok. Aki ma vállalja azt, hogy pappá szenteljék, az vagy törtető, vagy beteg, vagy naiv. Senkit sem hívok olyan intézménybe, ahol olyasmire kötelezik a belépőt, amelynél van jobb is. Márpedig a cölibátusnál van jobb e kategóriá­ban. Igaz, hogy nem mindenkinek jobb, de aki a legjobbnak tartja magára nézve azt, amit Én objektíve nem tartok a legértékesebbnek e téren, az ezt nem az Én kifejezett kívánságomra teszi, hanem azért, mert úgy gondolja, így tesz legjobbat önmaga számára. Ilyenkor nyilván ezt is kell tennie. Ugyanez áll a remetékre is.

     Ha tehát valaki jó szándékúan úgy gondolja, hogy általatok elgondolt papi hivatása Tőlem van, hát Én rendelkezésére állok, s ő, ha van benne megfelelő tanulékonyság és nyitottság, bizony nem fogja a cölibátust bálványozni.

            Aki Ellenemre, még ha jó szándékúan is, de nem akaratom meghallása következtében vállalta a cölibátust, annak később sem adom meg, hogy problémamentesen éljen cölibátusban. Soha nem tehetem meg, hogy bárkinek is átadjam helyemet. Soha nem tehetem meg, hogy ne az legyen a legjobb, amit Én akarok. Az Én legjobb akaratom helyébe ti tehetitek a saját jóakaratotokat, de azt ti teszitek és nem Én. Sohasem lehet jobb a ti akaratotok, mint az Enyém! Ilyesmit megtenni képtelen vagyok.

            Sajnos lehet olyan körülmény és lelki beállítottság, hogy jó szándékkal nem látjátok be, mennyivel jobb az Én akaratom, mint a tiétek. Ez főleg olyankor van, mikor már nagyon megideologizáltátok magatokban, hogy amit mások (elöljárók) mondanak, az inkább Tőlem van, mint amit ti gondoltok saját életetekkel kapcsolatban, még ha Én mondom is közvetlenül nektek. Bizony ilyenkor a mindenható Isten tehetetlenné válik. Sajnos sokszor van ez így!

            A cölebsz életnek bizony lényegéhez tartozik a szexualitás. Éppen ezért nem kötelezhető erre senki. Csak annak szabadna vállalni, aki belülről lát rá arra, hogy Istennek szándéka benne ezt a szexualitást perifériára helyezni. Ember erre csak akkor képes, ha mély benső meggyőződés vezeti, növeszti lelkének szárnyait olyan régiók felé, ahonnan nem bűn hozza le az illetőt a földre, hanem egy áldozattá válni akaró szeretetvágy, mely képes irgalmasságot bemutatni abban a világotokban, ahol az igazság rendjét, ha nem is építik, de hirdetik a bűn miatt földi életet vállalt emberek.

            A magány nem tartozik a cölebsz élet lényegéhez. Nem, mert mindenkinek szükséges saját maga számára biztosítani olyan időt, mikor magányban, csak lelkiismerete fóruma előtt, tehát Velem beszélget arról, amit más meg sem értene.

            Ne feledjétek, Isten mindenkit önmagára teremtett, s ember nem képes életetekben Isten szerepét magára vállalni úgy, hogy az számotokra megnyugtató lehetne. Csak a magány képes egyénné formálni személyiségeteket, mint ahogy csak kapcsolatok által érlelődhet ki személyiségetek.

            A kötelező cölibátus eltorzult személyiségeket alakít, mivel nem erre teremtett benneteket a Teremtő. Eltorzult személyiségek pedig csak tekintélyelv alapján, csak parancsuralmi rendszerben képesek egzisztálni. Önértékük helyett nélkülözhetetlen számukra egy háttér értékrend, mely személyes kapcsolatok helyett hivatali kapcsolatok értékét hangoztatja.   

     Magad is keservesen meg fogod tapasztalni, hogy mennyi támadás ér majd azért, mert vetted magadnak a bátorságot, s merted nyilvánosságra hozni a Velem közvetlen kapcsolatban megbeszélt gondolatokat. Nyilván nagyon sok helyen bele lehet kötni az elmondottakba. Erősítsen és bátorítson az a tudat, hogy annak idején nemcsak hibát találtak Bennem, hanem csak hibát!

            Az igaz, hogy sokkal jobban ki lehet fejteni minden gondolatot, mint ahogy eddig történt. E második kötetnek éppen az legyen a feladata, hogy az első kötet reagálásaira úgy válaszoljak általad, ahogy jobban megértethetem Magam.

            Kérd angyalaimat, hogy minél több olyan levelet kapjál első könyvedre, melyek alkalmasak további gondolatok, témák kibontására."  2 / 86

 

 

Kérdező:            Uram! Valaki aziránt érdeklődik, hogy mi a szándékod vele? Pap, szerzetes, tanár, vagy valami egészen más pályát gon­dolsz számára?

HANG: Először is a keresztény felekezetek éppen azért járattak le Engem, mert a papnak jelentkezők nem szándékom szerint, nem Általam hívott egyének voltak. Nem igaz az, amit a katolikus Egyház létéről tréfásan állítani szoktak, hogy t.i. isteni eredete azzal is igazolható, hogy még papjai sem tudták tönkretenni. Igenis tönkre tudták tenni! Mutatja ezt a cölibátus kötelezettsége, a szentségek csak papok által kiszolgáltatható szükségszerűnek hirdetése az üdvösség elérésére, a fegyverek mindkét oldalon való megáldása, a harcoló katonák egymás elleni uszítása, az ellenség szeretésének tudomásul nem vétele, a sok-sok cím és rangkórság vágyainak felszítása, stb, stb. 

   Volt, akit hívtam papnak. De az illetőnek azt annyira nyil­vánvalóan hoztam tudomására, hogy ahhoz semmi kétsége sem férhetett. Ma már nem hívok senkit papnak, sem szerzetesnek. Ma mindenkit olyan szeretetre hívok, mely nem ismerheti az engedelmeskedtetés korlátait. Csak ezt ismerheti: "Szeress és tégy, amit akarsz!" Ezt az elvet ma már egyetlen felekezet urai sem tudják elfogadni alattvalóikra vonatkoztatva.

            Ha hiszel Bennem, akkor tudod, hogy sokkal jobban sze­­­­­­­­­­retlek annál, semhogy valaha is magadra hagynálak. De mindent a maga idejében. Neked mindig a jelent kell megszentelned. Szá­modra más nem is fontos. Ha tudod, hogy veled vagyok, ha igyekszel a mindenkori jelenben kedvembe járni, akkor tudlak vezetni, s te mindenkor tudni fogod, hogy mi a teendőd.

            Általában nem azért rejtettem el a jövő eseményeit előle­tek, hogy ez károtokra legyen, hanem éppen fordítva. Szüksége­sek azok az erőfeszítések, melyeket meg kell tennetek, hogy a Belém vetett bizalom ne csak elmélet maradjon, hanem tudjon életetek gyakorlatában is érvényesülni.

            Ebben a korszakban, melyben éltek, nagyon sok segítsé­get tud adni egy kisközösség, egy jó baráti kör, jövőtök megala­pozása érdekében.

            Megáldalak, hogy ezzel is erősítselek hitedben, hogy jobban tudj bízni Bennem."  2 / 126

 

                                                                                                                                           

Kérdező: Kapok e életemben megfelelő társat?

HANG: Kérdésedben a hangsúly a megfelelőn van. Ameddig tőlem teszed függővé, addig csak ilyet találhatsz.

            Fontosnak érzem, hogy valami lényeges dologra felhívjam figyelmedet.

Vannak, akik szinte mindent elkövetnek, hogy társat találjanak maguknak, s mégsem sikerül. Vannak, akik szinte semmit nem tesznek ezért, és mégis találnak maguknak társat. Van, mikor az erre látszatra legkevésbé számíthatók találnak társat, és van, mikor az erre legalkalmasabbnak tűnők nem találnak társat.

            Igen. Legtöbb embernek már előre eldöntött sorsa a házasélet. Ezek szinte belesodródnak ebbe. Akik nem sodródnak bele, azok nem teszik jól, ha minden áron házasságban szeretnének élni. Az ilyeneknél ez a vágy olyan kísértés, mely különböző elfoglaltságok vállalásával legyőzhető. A házasságban nem élők élete olyan komoly feladatokra predestinált, melyeket házasságban megvalósítani nem lehet. Van Tőlem kívánt cölebsz /házaséletet nem élő/ élet. Nemcsak papok és apácák körében. Amint van nem Tőlem kívánt cölebsz próbálkozás papok és apácák körében. Mi hát a te feladatod?

            Először is az, hogy ne irányítsanak leányod tanácsai. Én csak azokon tudok segíteni, akik vagy saját maguk nevében jönnek Hozzám, vagy azonosulnak mások tanácsával, s így szintén sajátjukként hozzák azt Elém.

            A másik: Ameddig hűségesen ragaszkodik valaki Hozzám, addig mindig remélheti, hogy nem fog magára maradni. Nemcsak olyan értelemben, hogy Én még soha senkit magára nem hagytam, - bár ez már önmagában is megnyugtató kell legyen -, hanem olyan értelemben, ahogy ti kívánjátok.  4 / 289

 

 

 

Kérdező: Kapok e életemben megfelelő társat?

HANG: Kérdésedben a hangsúly a megfelelőn van. Ameddig tőlem teszed függővé, addig csak ilyet találhatsz.

            Fontosnak érzem, hogy valami lényeges dologra felhívjam figyelmedet.

Vannak, akik szinte mindent elkövetnek, hogy társat találjanak maguknak, s mégsem sikerül. Vannak, akik szinte semmit nem tesznek ezért, és mégis találnak maguknak társat. Van, mikor az erre látszatra legkevésbé számíthatók találnak társat, és van, mikor az erre legalkalmasabbnak tűnők nem találnak társat.

            Igen. Legtöbb embernek már előre eldöntött sorsa a házasélet. Ezek szinte belesodródnak ebbe. Akik nem sodródnak bele, azok nem teszik jól, ha minden áron házasságban szeretnének élni. Az ilyeneknél ez a vágy olyan kísértés, mely különböző elfoglaltságok vállalásával legyőzhető. A házasságban nem élők élete olyan komoly feladatokra predestinált, melyeket házasságban megvalósítani nem lehet. Van Tőlem kívánt cölebsz  /házaséletet nem élő/ élet. Nemcsak papok és apácák körében. Amint van nem Tőlem kívánt cölebsz próbálkozás papok és apácák körében. Mi hát a te feladatod?

            Először is az, hogy ne irányítsanak leányod tanácsai. Én csak azokon tudok segíteni, akik vagy saját maguk nevében jönnek Hozzám, vagy azonosulnak mások tanácsával, s így szintén sajátjukként hozzák azt Elém.

            A másik: Ameddig hűségesen ragaszkodik valaki Hozzám, addig mindig remélheti, hogy nem fog magára maradni. Nemcsak olyan értelemben, hogy Én még soha senkit magára nem hagytam, - bár ez már önmagában is megnyugtató kell legyen -, hanem olyan értelemben, ahogy ti kívánjátok.  / 289

           

 

 

Kérdező: 2. Ostobaság a cölibátus, ostobaság a vallás!

HANG:

     Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők (János 15; 1-5)! Mivel a földön is rendnek lenni kell, ezért éppen úgy, mint egy családban, a szőlőlugassá növekedett szőlővesszők között is, az egyházban rendnek lenni kell! Minden betegség rendellenesség. Amint egy anyának

fáj, ha beteg valaki a családban, úgy a szőlőtőkének is fáj, ha betegség éri a vesszőket.

     Az Egyház nem azonos az egyháziakkal, mint a szőlőlugas sem azonos egyes fürtökkel, vesszőkkel! A lugason vannak szép és rothadt fürtök, elszáradt vesszők. Van olyan, hogy legtöbb fürt rothadt, s legtöbb vessző terméketlen. De nem a TŐKÉTŐL! Ez a GONOSZTÓL van. Attól a GONOSZTÓL, aki az Én ellenlábasom, s aki közöttetek él, és bennetek is, ha beengeditek magatokba!

            Abban a SZŐLŐLUGASBAN, abban az Egyházban, amely mindenütt ott van, ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, nem ostobaság sem a cölibátus, sem a vallás! Csak ott ostobaság, ahol nem az Én nevemben jönnek össze, és nem engem képviselnek!

            Van olyan, hogy valaki az Isten országáért vállalja a cölibátust (Máté 19;12)! A vallás pedig egyenesen KÜLDETÉS annak igazolására, hogy bennetek élek (Lukács 24; 47-48)! Örök igazság az, hogy egy fát nem az árnyékáról lehet helyesen felismerni, hanem a gyümölcseiről. Annak a fának pedig, amelyet ti egyháznak neveztek, gyümölcsei a szentek, és a jó szándékú nem szentek, a Dombi atyák, akik nélkül, hidd el, szegényebb és sötétebb lenne az élet a földön!

            Ne öntsétek hát ki a fürdővízzel együtt a gyermeket is! Keresztelő Jánostól szent Pálon keresztül a mai napig sokan éltek cölibátusban, és jól tették, hogy úgy éltek. Azt helytelenítem, ha a cölibátust kötelezően összekapcsolják a papszenteléssel. Minden olyan fogadalmat helytelenítek, amelyet valaki nem a rossz ellen tett, hanem valami jóra. A jónál mindig lehet jobb, ezért jóra nem szabadna fogadalmat tenni senkinek. És bár a vallásosság ördöge a legördögibb ördögök közé tartozik, de ez nem jelenti azt, hogy a vallás ostobaság. …  11 / 924

           

           

           

Kérdező: VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLUNK.

            Magam és barátom nevében kérdezem: milyen életutatválasszunk?

HANG: Akit ma Én, Jézus, papnak, vagy szerzetesnek hívok, annak egyértelműen tudtára adom ezt. Akinek nem adom tudtára, az lényegében bárhogyan dönt, ha őszinte szeretet él benne Irántam, akkor mindig számíthat Rám, Jézusára! Döntéséért a felelősséget helyette vállalni nem tudom! Őszinte szeretet akkor él benne Irántam, Jézus iránt, ha Értem a házasságot is képes vállalni

            Sem a házasélet, sem a cölibátus nem önmagáért van. Mindegyiknek az a feladata, hogy Hozzám, Jézushoz, kerüljetek közelebb. Akiben nem egyértelmű az, hogy Én hívom nőtlen életre, és mégis azt választja, az inkább az élet könnyebbik oldalán akarja élni életét. Ebben feltétlenül csalódni fog. Nincs könnyebb és nehezebb élet. Csak boldog és boldogtalan élet van! Boldog élet az, amely Általam, Velem és Bennem akarja leélni földi életét akár nős emberként, akár nőtlenül. Boldogtalan élet az, amely nem veszi fel mindennap keresztjét és nem követ Engem, Jézust! Aki boldog akar lenni, annak a bódultságot kerülnie kell akár házas ember, akár nőtlen. Egyértelműség nélkül ne vállaljátok a papi, a szerzetesi életet! Ne áltassátok magatokat! Számotokra a házasélet a természetes életforma. Aki nem ezt választja, annak külön füleket adok a hallásra (Máté 19;12).    26 / 2636

 

 

Apáca

 

Kérdező: 2. Legyek betegápoló apáca?

HANG: 2. Kétségtelen, hogy apácarendekben is társra lehet találni úgy, hogy a nyomasztó magány érzése helyébe egy nagyon komoly otthonérzés, egy stabil valahová tartozás lép. Természetesen, ez egészen más, mint a házasság, de egyiket sem szabad kijátszani a másik ellen.

    Én mindenképpen melletted vagyok! Áldásom gyermeke lettél azzal az imával, amelyet leveledben leírtál. Én szívembe írtalak téged!  12 / 1055

 

 

Kérdező: 1. Apáca vagy anya legyek?

HANG: 1. Van egy harmadik lehetőség. Én ezt ajánlom. Ne döntsd el, hogy mi legyen belőled! Ezt bízd Rám! Te arra törekedj, hogy naponta vedd komolyan a reggeli imáidat, és napközben gyakran gondolj arra, hogy benned ÉLEK! Természetesen, érted élek benned!

   Egyetlen hivatás van a földön, a szeretni tanítás, aminek feltétlen feltétele az, hogy úgy szeressetek, ahogy Én tanítottalak benneteket erre.

   Ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, akkor kitisztul előtted, hogy milyen is az a szeretet, amit Én elhoztam és átadtam nektek.

   A házasságot nem szabad erőltetni! Csak akkor tudod nyugodt lelkiismerettel vállalni, ha belesodródsz! Ha kényszeríteni kell magadat erre, akkor nem leszel soha lélekben nyugodt, mert azt fogod megélni, hogy te ácsoltál magadnak keresztet, s nem Tőlem vetted át azt!

  Bizonyos értelemben ez áll a szerzetesi életre is! Vannak olyanok, akiket kivá-lasztok erre, de azok ezt úgy élik meg, hogy szinte belesodródtak!  20 / 2005

 

 

 

Kérdező: 1. Válasszam-e az apácahivatást?

HANG: 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus új parancsként hagytam rátok (János: 13.34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel. 41 / 4383

           

 

Kérdező: 1. Apáca szeretnék lenni!  2. Hagyjam ott az egyetemet?  3. Milyen rendbe menjek?

HANG: 1. Médiumomat nem használom fel arra, ami rendes körülmények között mások feladata. Neked olyan lelki emberekkel kell megbeszélned 'hivatás-problémádat', akikkel saját országodban közvetlen kapcsolatban tudsz lenni. Azt a felelős döntést, amelyet neked kell meghoznod, csak olyan tanácsokkal szabad alátámasztanod, amelyeknek gyökere a józan-ésszel is megalapozott. Ehhez viszont olyan ismeretre van szükséged, amelyet nem médiumomtól, hanem közvetlen lelki ismerőseidtől kell megszerezned.

   2. A félbe maradt dolgok nem tartoznak az Én, a te Jézusod elképzelései közé! Tanácsot általában befejezésekre szoktam adni. Ehhez meg is szoktam adni az erőt és a lehetőséget egyaránt.

   Ha valakinek lelkében az 'apácai hivatás' Tőlem van, az akkor is megmarad, ha befejezi az illető az elkezdett iskoláit.

   Tudnod kell, hogy minden ember a szeretni tanítás hivatásával jön a világra. Az apácaság vagy nem apácaság csupán területei az egyetlen hivatásnak, a szeretni tanításnak!

   Ha valaki úgy gondolja, hogy apácának kellett volna mennie, és ő mégsem tette meg ezt a lépést, akkor sem kell nyugtalankodnia később, mert a lényeget, a szeretni tanítást mindenkor és minden állapotban képes megvalósítani az Én segítségemmel. Kivétel nélkül minden ember a halála pillanatában erre a mérlegre kerül: mekkora benne a szeretet! Ez a döntő és semmi más!

   3. A szeretet cselekvés! Ha valakit kontemplatív vagy remeteéletre hívok, akkor ezt annyira egyértelművé teszem benne, hogy számára ehhez semmi kétség nem férhet.

   Te az Enyém vagy! Nemcsak benned élek, de érted élek benned! Bárhogy is döntesz, ha Értem és Velem akarod élni földi életedet, akkor Én biztosítani fogom számodra mindenkor azt a szívbékét, amelyet a világ soha meg nem adhat, de el sem vehet tőled!  42 / 4537

 

 

 

Kérdező: 3. Te hívsz engem arra a feladatra, hogy apáca legyek?

HANG:  3. Lelkedben az a vágy, hogy Engem, Jézust életed teljes átadásával szeress és szolgálj, Tőlem van. Ám ennek a szolgálatnak, amely teljes embert és hitet kíván, nagyon fontos feltétele, hogy előtte próbálj megismerni Engem olyannak, amilyen valójában vagyok. E megismerést ÚT-ként kínálom neked, hogy ezen haladva minden kételyt és bizonytalanságot félretéve „halálbiztosan” ki tudd mondani, hogy az életed árán is Engem, Jézust akarsz szolgálni. Ez a biztosíték arra, hogy megálld a helyedet egy olyan világban, ahol a szeretet tartalma nem mindig egyértelmű. Akkor sem, ha napi huszonnégy órában Rám hivatkozva mondják! Előző kérdésekben tömören felvázoltam azt az utat, amelyre hívlak. A négy evangélium, a Hang-könyvek tartalma az a lelki táplálék, amelyet élő közösségben kibontva kínálok neked. Fogadd el, és bízz továbbra is Bennem. Számítok rád! 42 / 4657