Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Adventista egyház. Buddhizmus. Ezeréves Birodalom Egyháza. Hit-gyülekezet. Jehova tanúi. Krisna hívők

Adventista egyház

 

 

Kérdező:  4. Leányom adventistákkal szimpatizál. Jó ez?

HANG: 4. Szimpatizálni mindenkivel jó, akiről fel lehet tételezni azt, hogy nem akar tudatosan rosszat. Az adventisták között is nagyon sok szent van. Természetesen nem mind az. Te is szimpatizálj lehetőleg mindenkivel, akiről azt tapasztalod, hogy nem akarja bántani az  embertársát annak érdekében sem, hogy megtérítse! Azok, akik minősítések helyett érvelnek, mindig jó úton járnak. Az ítélkezés, a kiközösítés a rossz utak! Amikor azt mondtam magamról, hogy Én vagyok az ÚT, akkor ezektől elhatároltam Magamat. Nem úgy, hogy kiközösítettem őket, hanem úgy, hogy tudomásul vettem az ő kiközösítési szándékukat.  10 / 813

           

 

Kérdező: 4. Az egyik ADVENTISTA gyülekezet az igazi Jézus és Ige követői? 

HANG: 4. Minden gyülekezetben vannak követőim, és vannak olyanok, akiknek fontosabb más, mint Én. Vannak, akik az én tanításomra teszik a hangsúlyt, és vannak, akik egyáltalában nem rangsorolnak a Bibliában.  10 / 835

           

 

Kérdező: 3. Az adventista egyházról kérek véleményt.

HANG: 3. Te egy felekezetről kérdezel Engem. Nincs jó és nincs rossz felekezet! Bármelyik felekezetben lehet Hozzám tartozni és lehet nem Hozzám, tartozni! Aki arra teszi az életét, hogy Hozzám tartozzon, az mindegyik felekezetben kiteszi magát sok-sok támadásnak a felekezet vezetői részéről. Nincs a világon olyan egyház, felekezet, ahol elbírnák viselni a vezetők a felekezeti tagoknak azt a szabadságát, amit Én hoztam és akarok átadni nektek. Nincs a világon egyetlen olyan felekezet sem, ahol a felekezet vezetői úgy viselkednének a felekezet tagjaival, mint Én viselkedtem Júdással! Tudtam róla, hogy halálra fog adni, de Rajtam kívül ezt senki nem tudta, egészen az utolsó pillanatig (Máté 26;21-22)!

 Ne az legyen hát számodra fontos, hogy melyik egyházról mi a véleményem, hanem az, hogy az Én életemben növekedj abban a felekezetben, ahol élsz. A felekezeti változtatásoknak lehetnek pszichikai okai, de kegyelmi okai nem! Úgy szeretni, ahogy Én szeretlek benneteket (János 13;34), minden Egyházban lehet, és egyetlen egyházban sem fogják zokszó nélkül hagyni az egyházi vezetők, ha azt látják, hogy egymásnak osztogatott címeik, bársonyszékük nem tesznek rád semmi különösebb hatást (János 15;20).   18 / 1781

 

 

Buddhizmus

 

 

Kérdező: 4. Egy buddhista közösségről

HANG: 4. A buddhizmus mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy belülről kapjon olyan megvilágosítást, amely elirányíthatja őt további életében.

   Nektek azért nincs erre szükségetek, mert Tőlem sokkal egyszerűbben és teljesen letisztultan vehetitek át önmagatokat.  12 / 1090

 

 

Kérdező: 2. A buddhisták nem értenek meg.

            3. Fontos nekem az a buddhista, aki tanított álmomban?

HANG: Mielőtt leszülettem a földre, már volt buddhizmus és még sok egyéb, ehhez hasonló. Ezek mind azért voltak, mert születésem előtt is voltak jó szándékú, kereső emberek, akik életük folyamán sok butaságot csináltak ugyan, de nem tehettek róla, mert nem volt senki, aki elmondhatta volna azt magáról, hogy benne az Isten úgy testesült meg, mint Bennem.

   Így aztán sok érdekes dolgot kipróbáltak, hogy olyan emberekké váljanak, akikben a szeretet vonásai dominálnak.

    Miután Én megszülettem, és elétek éltem egy olyan emberi életet, amely már itt a földön is képes minden fakír gyakorlat nélkül emberré formálni benneteket, már nem lenne szabad Rajtam kívül keresni azt, amit Bennem és Általam minden jó szándékú ember aránylag könnyen és tévedésmentesen megtalálhat, és ezáltal boldog lehet.

   Sajnos, sokan lejárattak Engem, s így a ti korotokban már egyre kevesebb ember- nek van bizalma Bennem. Egyre többen fordulnak vissza évezredekkel ezelőtt még jogos és indokolt gyakorlatokhoz, amikor még az Engem nem ismerő jó szándékú emberek bizonyos fegyelmező technikák által kicsit megközelíthették Nélkülem is azt az embereszményt, amelyet Én elmondtam és elétek éltem.

    Drága Gyermekem! Te már az első gombot rosszul gomboltad be! Teljesen képtelen dolog harc-művészetet tanulnia annak, aki azt  akarja, hogy benne éljek!

    Adtam Én két fegyvert a kezetekbe: 1. Legyetek okosak, mint a kígyó! 2. Óva- kodjatok az emberektől!

    Aki e két fegyvert használja, abban tudok élni, és az képes arra, hogy ne álljon ellen az erőszaknak, hanem, ha megütik egyik orcáját, akkor képes legyen odatartani a másikat is, stb. (Máté 5; 38-42). Erre csak az képes, aki okos és óvatos! Csak az ilyen ember tartozik Hozzám!   13 / 1226

           

 

Kérdező: 1. Jézus ajánlja a buddhizmust?

HANG: 1. Ha Én bármit is ajánlanék Magam helyett, akkor azt ismerném el, hogy van Nálam különb irányzat, mely ha nem is a maga teljességében, de bizonyos részletében felülmúl Engem. Mivel ilyen irányzat nincs, és nem is lesz soha, ezért, ha valóban szeretlek benneteket, márpedig halálosan szeretlek benneteket, akkor Magam helyett senkit nem ajánlhatok.

    Minden irányzatból, így a buddhizmusból is ki lehet mazsolázni olyan gondolato- kat, gyakorlatokat, amelyek, mint eszközök, alkalmasak arra, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, de az csak azért lehetséges, mert ezeknek magjai Nálam is megtalálhatóak, sőt, Tőlem származnak!

    Nem képtelenség, hogy Tőlem származzon valami, még mielőtt a földre születtem volna, mert az Én földre születésemmel az a tökéletes ember jelent meg közöttetek, akinek eljövetelét, többé-kevésbé mindenben, ami és aki emberi, előre jelezte.

    Én nem rendkívüli embernek születtem, hanem rendes embernek! És minél emberibb ember valaki, tehát minél rendesebben, minél normálisabban ember, annál inkább Én vagyok ő!

    Amennyiben tehát a buddhizmus által emberségedet, az önzetlen, szeretetben élő emberségedet tisztítod és erősíted, annyiban Velem találkozol!   13 / 1285

 

 

Ezeréves Birodalom Egyháza

 

Kérdező:  3. Kezdjem alapítani az "Ezeréves Birodalom egyházát"?

HANG:  3. E világ birodalmai, bárhogyan is nevezték őket, mindig szenvedéseket zúdítottak az emberiségre. Az "Ezeréves Birodalom egyháza" nem az örökkévalóság világa. Én pedig csak ezt a "Birodalmat" hirdettem! Az Én országom nem e világból való!

 Ha szívedben megvalósíthatom az Én örök birodalmamat, ha te vállalod, hogy ezt a benned megvalósult "jézusi birodalmat" képviselni akarod, és ápolni egész földi életed folyamán, akkor reggelenként megbeszéled Velem, hogy mire akarod felhasz- nálni az elinduló napon idődet, szeretetedet, pénzedet. Az a rövid kis idő, ami még földi életedből hátra van, így lesz Lelkem által irányított és boldog élet. Áldást fogsz sugározni minden felé úgy, mint Atyám, aki felkelti Napját jókra, rosszakra, esőt hullat gonoszokra, igazakra egyaránt.

 Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a hit, remény, szeretet, tehát az igazi bátorság!  26 / 2576

 

 

Evangélikus

 

Kérdező: 1. A katolikus templomokban nem találom meg helyemet, de az evangélikus istentiszteleteken igen.

HANG: 1. A lelki békédnél fontosabb nincs! Oda menj, úgy imádkozz és azt az életformát válaszd, amelyben szíved-lelked megnyugszik. Ha idegileg rendeződni akarsz, akkor ne a szertartásokra tedd a hangsúlyt, hanem az okos szeretetre. … 18 / 1744

 

Kérdező: 2. Katolikusként  evangélikus közösségben érzem jól magam.

HANG: 2. Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem lehet megfelelően értékelni.

   A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillanatait fogja össze. Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában kiáradó szeretetem megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a formát a miséző pap. Nem könnyű átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző pap semmit, vagy csak nagyon keveset él át a szentmise tartalmából. A szentmise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a katolikusoknál, sem más felekezeteknél!

   Ha te szentmise helyett más felekezetbe jársz Úrvacsorázni, akkor ezt nem lehet helyeselni. Neked a magad felekezetében kell megfelelő módon értékelned a szentmisét, mint ahogy más felekezethez tartozónak a sajátjában kell meglátnia azt, ami az Én életemet jeleníti meg.

    Ha tanulni szeretnél, és saját felekezetedben nincs erre mód, akkor ki kell alakítanod magadnak azt a közösséget, amelyben Velem foglalkoztok. Ha pedig ezt nem tudod megtenni, akkor keress magadnak olyan közösséget, ahol szívedet megnyugtató módon foglalkoznak Velem! Ez nem kétfelé sántikálás, mert te nyilván egyfelé, éspedig Felém akarsz közeledni. Ehhez neked kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, saját lelkiismeretedre hallgatva, és nem írhatja elő neked hatalmi szóval más, hogy mit kell tenned. Légy okos és óvatos!   24 / 2413

 

 

Hit-gyülekezet

 

Kérdező: Lesz valamikor tömeges elragadtatás a földről úgy, amint a Hit-gyülekezet tartja magáról?

HANG: Mondottam, hogy lesz olyan, amikor ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják, ketten őrölnek a malomban, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják (Mátét:24; 40-41). De soha nem mondtam olyat, hogy lesz majd egy gyülekezet, amely caklipakli, szőröstül-bőröstül felvétetik a mennybe. Nem! Ilyen nem lesz! Ezt a Hit-gyülekezet sem tarthatja így magáról!

    Kedves Barátom! Nincs és nem is lesz soha olyan társaság, amely, mint társaság, hiteles bizonyítványt kaphatna Tőlem arra vonatkozóan, hogy véglegesítve van a mennyország elnyerésére.

    Lényegében nem azon fordulnak a dolgok, hogy ki hová tartozik, hanem azon, hogy kiben mekkora az Isten és emberek iránti szeretet.

   Persze, nem mindegy, hogy amikor döntési lehetőséged van, akkor melyik társaság mellett döntesz. Természetes, hogy el kell hagynod azt a társaságot, ahol nem hallgatnak meg, ahol nem vesznek komolyan, ahol nem adnak lehetőséget arra, hogy tedd az Általam megkívánt jót. De olyan gyülekezetről ne álmodj, amelynek tagjai mind Hozzám tartoznak.

   Az is természetes, hogy csalhatatlanul nem tudjátok megítélni senkinek alanyi felelősségét. Még akkor sem, ha meg lehet állapítani, hogy kiben mi lakik. Az, hogy miért lakik valakiben az a jó, vagy az a rossz, ami benne van, erre ti hiteles választ soha nem fogtok tudni adni. Ezért óvtalak benneteket attól, hogy bárkit is megítél-jetek. Ti csak hozzávetőlegesen tudtok bizonyos eseményekről erkölcsi ítéletet alkotni, de ennek az ítéletnek nem lehet döntő ismérve az, hogy milyen közösséghez tartozik valaki.

    Volt olyan idő, amikor az egyik felekezet azt tartotta magáról, hogy ő az egyedüli üdvözítő felekezet. E gondolat visszatérő kísértés a történelembe ágyazott szerve- zetek életében, de ezt a gondolatot nem szabad komolyan venni. A józan-ész fejlődése biztosítja az ilyen gondolat lecsengését.  10 / 791

 

 

 

Kérdező: Miután gyermekem a Hit-gyülekezetbe került, olyan agymosáson ment keresztül, amely szakadékot támasztott közöttünk. Elégette könyveit, stb. Mit tegyek?

HANG: Lelki fájdalmadnak oka elsősorban nem a Hit-gyülekezet. Ez a társaság csak leleplezte benned azt a megkötözöttséget, amely így, hogy ismertté vált, könnyebben kezelhető lett számodra.

    Az elmúlt két évezredben szinte számtalan irányzat tűzte zászlajára az Én nevemet. Jöttek, mentek a különböző gyülekezetek, s mindegyik csak addig és úgy tudott fennmaradni, ameddig voltak elköteleződni akaró emberek, és el tudták hitetni ezekkel, hogy üdvözítő erővel egyedül csak ők rendelkeznek.

    Ne nyugtalankodj hát gyermeked miatt! Közted és gyermeked között e téren az a különbség, hogy te még kereső vagy, ő pedig úgy gondolja, hogy megtalálta azt, amiért élnie érdemes. Még az sem lesz baj, ha majd rájön, hogy nem azt találta meg, amit valójában szeretett volna. Akkor fog majd bekövetkezni a nagy sorsfordulat, ha - miután kiábrándult abból, amit ma még szentnek tart-, el kell döntenie, hogy hogyan éljen tovább. De erre már igazán ne legyen gondod.

   Neked most be kell látnod, hogy gyermeked jó szándékkal átadta magát egy olyan irányzatnak, amelyet te ugyan nem látsz jónak, de ő a legjobbnak látja. Nem az a fontos, hogy számára te mit látsz jónak, hanem az, hogy ő, amit jónak lát, mennyire veszi azt komolyan!

  Tudomásul kell venned, hogy minden olyan irányzat, amely úttörő munkára vállalkozik, s ilyen minden végleteket fogalmazó felekezet, sok olyan értéket pusztít el, amit fel lehetne jóra is használni. Gondolj arra, hogy a világ egyik legnagyobb könyvtára, az Alexandriai Könyvtár azért vált tűz martalékává, mert egy buzgó mohamedán uralkodó arra a következtetésre jutott, hogy vagy azt tartalmazza az a sok csodálatosan értékes könyv, ami benne van a mohamedánok szent könyvében, s akkor léte fölösleges, vagy nincs benne, akkor pedig káros, ha fennmarad. Tehát így is, úgy is el kell pusztulnia. A te gyermeked pontosan ilyen logikával tette azt, amit tett. Az ilyen gondolkodás mindig azt igazolja, hogy azok, akik nem Bennem és Velem gondolkodnak, azok úgy gondolják, hogy külső hatások megszüntetése által lesz szebb a világ. Persze, hogy nincs igazuk. E felfogás minden háború eszmei alapja. De legalább van meggyőződésük!

   Neked tudnod kell, hogy teljesen függetlenül attól, hogy ki mit pusztít el, vagy mit nem pusztít el, minden külső dolognak leleplező szerepe és ereje van. Számodra a te gyermeked egy olyan külső dolog, mely leleplez benned egy megkötözöttséget. Ez abban áll, hogy nehezen fogadod el a másik ember másságát. Lényegében ugyanaz vagy, mint ő. Könyvégetése azt igazolja, hogy ő sem ismeri el mások másságát. Ugyanaz a gyökér.

    Szó sincs arról, hogy átvedd tőle azt, amit belülről helytelenítesz. De arról igenis szó van, hogy te, aki gyermeked számára szintén külső dolog vagy, s így leleplezed az ő másságát, tartsd tiszteletben az ő másságát, de ne hasonulj hozzá, tehát te ne akard külső dolgok elpusztításával javítani őt. Szakadj le arról a gyökérről, amely most őt élteti és amelyet most magadban is felfedezhettél. Butaságot ne utánozz! Imádkozz, hogy gyermeked megtérjen, és imádkozz, hogy te is szíveddel Hozzám találj!

     Drága Gyermekem! Te már tudod, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a benned, bennetek működő Szellemem. Az Én Szellemem a nem ártás, a megbocsátás, a szolgálat Szelleme. Amíg ez irányít, addig úton vagy, és nem út-törő vagy. Addig Engem, mint Utat vállalsz. Ezt kérem tőled. Kerüld azokat a helyeket, tárgyakat, személyeket, melyek szívedben háborgást idéznek elő, de soha ne akarj senkit és semmit elpusztítani, és megnevelni se akarj senkit, csak önmagadat! Ha így cselekszel, akkor béke költözik szívedbe. 10 / 794

 

 

Kérdező: 1. A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről.

HANG: 1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-élményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, amikor tanúságot tesznek Rólam.

    Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek érdekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol.

   Sajnos, a Hit Gyülekezete és más, különböző gyülekezetek, bár hirdetik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, hogy hagyd el előző vallásodat.

   Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyülekezet karizmatikusai. 12 / 1014

 

 

Kérdező: 4. A HIT-gyülekezetben valóban a Szentlélek van jelen?

HANG: 4. Az Én Lelkem a JÓZANSÁG lelke!, a REND  lelke. Az Én Lelkem csak ott él, ahol a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és erkölcsi tisztaság, mint Lelkem gyümölcsei, jelen vannak (Galata levél 5;22-23). 13 / 1129

 

 

Kérdező: 1. Gyermekem a Hit gyülekezetébe jár.

HANG: 1. Írod, hogy az anyai ösztön olyan erős benned, hogy emiatt boldogtalan vagy, ha gyermeked nem olyan, mint te szeretnéd.

    Tudom, hogy könnyű azt mondani, légy szabad gyermekedtől, de ennek megvalósítása szerinted, éppen az anyai ösztön miatt, nem megy neked.

   Nálad a hittel van baj! A hit pedig csak úgy növelhető, ha valaki értelmével és akaratával egyaránt beszáll, nekifeszül ennek növelésére. Bizony pár percet naponta szánnod kell arra, hogy próbáld megmagyarázni magadnak, mennyire fontos, hogy el tudd hinni azt, amit szíved nyugalma érdekében el kell hinned. Nevezetesen azt, hogy gyermeked az Én gyermekem, és attól, hogy te aggódsz érte, ő ettől se jobb, se rosszabb nem lesz, de te tönkremehetsz benne.

 Te félted őt a Hit gyülekezetétől. Te a saját templomodba sem jársz, mert az nyomaszt téged, ha ott többen is vannak.

 Drága Gyermekem! Te magad is érzed, hogy a te lelked is gyógyulni kíván! A magad számára is kérned kell olyan gyógyító erőket, amelyek által elviselhetőbb tudsz lenni legalább önmagad számára.

 Én hiába szeretlek téged, ha te nem szereted helyesen önmagadat. A Bennem élő szeretet lényegében Engem boldogít. Ha fel tudnád szítani magadban, ha arra tennéd a hangsúlyt, hogy feladatokban gondolkodj gyermeked irányában is, akkor, ha nem is máról holnapra, de előbb-utóbb feltétlenül birtokába kerülnél annak a szabad- ságnak, amely nélkül Lelkem semmit sem tud tenni bennetek a ti boldogságotok érdekében. A boldogságnak ára van!

    A Hit gyülekezetében már sok embert öleltem szívemre, és még többet szeretnék. A világon nincs olyan gyülekezet, ahol a jót ne lehetne elrontani. Ezt természetesen a te vallásodban is, és más gyülekezetekben is megtapasztalhatod. De óvni valakit attól, hogy olyan gyülekezetbe járjon, ahová járva meggyőződése szerint bensőleg erősödik, hát bizony, ez nem bölcs dolog.

   Gyermeked boldogsága nem a te elgondolásaidtól függ. Boldoggá mindenkit csak Én, Jézus tehetek. Ezt lehet kívülről könnyíteni, vagy nehezíteni, de sem leállítani, sem kényszeríteni nem lehet.  24 / 2355

   

 

Kérdező: 3. A Hit gyülekezetébe járok, ahol sok jó és sok tilos van.

HANG: 3. Azokat a gyógyításokat, amelyeket REIKI és egyéb módszerekkel szeretettel végeztek, nemcsak nem ítélem el, hanem egyenesen áldásom hordozóinak jelentem ki. Az a lélek, aki szabad, az tudja, hogy neki minden szabad, de azt is tudja, hogy nem minden használ. Az viszont fontos, hogy ne más mondja meg neked döntően, hogy neked mi használ. Ezt csak neked van jogod felelősséggel megállapítanod! Mások tanácsot adhatnak, de az Én gyermekeim a SZABADSÁG lelkét kapták, és nem a szolgaság lelkét! Fölötted egy vallási vezető sem uralkodhat! Ne engedd, hogy bárki is lelkedet megnyomorítsa! Ne félj a SZABADSÁGTÓL! Vagyis attól, hogy minden külső(körülötted élő emberek, körülmények) és belső (test kívánsága, szemek kívánsága, élet kevélysége) kényszer ellenére is tudd tenni a meglátott JÓT! Ne hódolj be egyetlen gyülekezetnek sem. Csak azt fogadd el, ami szívedben jótékony visszhangra talál benned.

   Hozzám jöjjetek, ha fáradtak és agyonhajszoltak vagytok. Aki nem talál meg Engem önmagában, az játékszerévé, sőt fejős tehenévé válik gyülekezetének. Vagyis nem felhasználják, hanem előbb-utóbb kihasználják. Aki Engem megtalál, az át tudja venni Tőlem az Én békémet, amelyet nem úgy adok, ahogy a világ adja, tehát nem kívülről és engedelmességet követelve, hanem belülről és szabadságot biztosítva.

   Nagyon szeretlek! Bízzál Bennem, vagyis foglalkozzál Velem! Főleg a dicsőítő imáid által tudok sokat alakítani rajtad, hogy mielőbb testileg egészséges, lelkileg békés, harmonikus légy.  24 / 2374

           

 

Kérdező: Uram, akarod, hogy a HIT gyülekezetébe járjak?

HANG: Hét kérdést tettél fel, de mind a hét azonos gyökérből táplálkozik. Ezért most ezt a gyökeret fejtem ki előtted.

    Nekem soha nem volt olyan kívánságom, hogy bárki, bármilyen gyülekezetbe járjon! Nekem, Jézusnak, mindig az volt a kívánságom, hogy bárhová jársz, Velem, Jézussal járd életednek azt a UTJÁT, amellyel magamat azonosítottam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az ÚT (János 14;6).

   Soha és sehol nem szabad aláírnod olyan nyilatkozatot, amely bármi jóra köte- lezhetne téged. Nem, mert minden jónál van jobb, és az Én Lelkem a Szabadság Lelke (2. Kor. 3;17)! Csak a rossz ellen szabad mindenkinek ígéretet tennie! Saját lelki fejlődését akadályozza az, aki ezt nem fogadja el, mert nem ad szabad utat önmagában a Szentléleknek!

    Ne ti írjátok elő Neki, hogy mi a legjobb nektek! Ezt bízzátok Rá, a bennetek élő és szabadon működni akaró Szentlélekre! A különböző aláírásokat és ígéreteket kérők, szinte mindig a bennük működő uralkodási vágyukat árulják el e visel-kedésükkel, természetesen mindig a RENDRE hivatkozva. De ez Tőlem, Jézustól, idegen!

    Csak addig maradj bármiféle gyülekezetben, amíg jobbra rá nem nyílik a szíved! Olyan nincs, hogy egy gyülekezet által kerül valaki Hozzám, Jézushoz, közelebb. Csak olyan van, hogy Általam, Velem és Bennem járja valaki élete útját. Mindaddig, amíg ezt teszi, számára nem érdekes, hogy milyen körülmény veszi őt körül.

    Kivétel nélkül minden gyülekezetben, minden felekezetben, vannak jó és nem jó elgondolások. Ha neked Én vagyok, a te Jézusod, a legfontosabb, akkor bármely gyülekezetben meg fog gyűlni a bajod azzal a vezető réteggel, amely egyik gyülekezetben sem ismeri el azt, hogy Engem, Jézust, egyetlen gyülekezet sem képes megjeleníteni.

     Minden gyülekezetben ott vagyok azokban, akik Engem, Jézust, elfogadtak Uruknak és Megszabadítójuknak. Egyetlen gyülekezet vezetője sem képes Engem így elfogadni! Nem, mert akkor magára kellene vállalnia azt a magatartási formámat, amelyből egy jottányit sem engedhetek: a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a lábmosó, szolgáló szeretet megélését. Vállalnia kellene azt, hogy Én, Jézus, új parancsot adtam nektek, és ennek az új parancsnak szíve-lelke így hangzik: Inkább szeressétek ellenségeiteket!

    Nincs a világon olyan felekezet, amely ezt magáévá tudná tenni! Ilyen csak személy lehet! Az a valaki, aki valóban Engem, Jézust szeret!

Az intézményekben, legjobb esetben is, csak szeretgetnek Engem az aláírá-sokkal, ígéretek kivevésével, a gyülekezetüket építők, de megjeleníteni képtelenek Engem, az ilyen gyülekezeti vezetők.

 Légy okos és óvatos! Csak addig maradj egy gyülekezetben, ameddig szívedben képes vagy ott, ahol vagy, az Én békémet ápolni! Csak a rossz ellen tégy ígérete, de se szavad, se aláírásod ne add semmire és senkire!  30 / 3078

 

 

Kérdező: 3. A HIT gyülekezetébe járok.

HANG: 3. Bármely gyülekezetbe jársz, a fontos a forrás és a cél! Ha szíved szándéka megegyezik az Én szándékommal, vagyis azzal, hogy a gyülekezetben Velem találkozz titokzatos módon, ha célod az, hogy Velem, Jézussal feltöltődve, gazdagodva indulj tovább életed útján, akkor meg fogod tapasztalni, hogy osztoznod kell sorsomban. 31 / 3179

           

 

Kérdező: 1. A HIT gyülekezete Istentől van?

HANG: 1. Minden jó szándékú kezdeményezést Lelkem áldása kísér, és minden rossz szándékú kezdeményezés az ördögtől van. Ha a jó szándékú kezdeményezést jó cselekedetek követik, mindegy hogy minek hívják azt a közösséget, Lelkem vezeti őket. Ha a jó szándékú kezdeményezést nem követi jó cselekedet, akkor mindegy hogy minek nevezik magukat, csak Rólam beszélnek, de nem Engem képviselnek! A ti felelősségetek eldönteni az evangéliumok tükrében, hogy mi számít jó cselekedetnek. Én, Jézus mindenesetre példát adtam belőle!   43 / 4763

 

 

Kérdező: 3. A HIT gyülekezetben bemerítkeztem. Újjászülettem-e már?

HANG: 3. Mindegy, hogy milyen vallási közösséghez tartozol, az is mindegy, hogy megkeresztelkedtél benne vagy sem, a szertartás az üdvösség tekintetében nem döntő! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha módod van rá, ne pecsételd le a közösséghez tartozásodat szertartással, de azt mindenféleképpen hangsúlyozni akarom, hogy soha nem a szertartás, hanem minden esetben a magatartás az, amely üdvözít! Gondold el, mivé lenne a mennyország, ha azért kerülhetnének be az emberek, mert jeleket rajzoltak rájuk, nem pedig azért, mert úgy szerettek, ahogy tanítottam őket! Pillanatokon belül pokollá válna! Mivel hűségedet és irányultságodat kifejezted azzal, hogy a keresztséget magadra vetted közösségedben, számodra az van hátra, hogy megtöltsd olyan szeretettartalommal e lepecsételődést, amelyet az evangéliumokban tanítottam! Nagyon vigyázz! A Biblia minden sora nem alkalmas arra, hogy szeretetet tanulj! Helyenként óriási ellentmondások vannak a próféták tanításai és az Én tanításom között! Ha valóban Tőlem akarsz tanulni, akkor a leszületett Istentől tanulj! Minden más tanítást pedig az Én tanításom tükrében vizsgálj meg és fogadj el! Ha így teszel, újjá fogsz születni, és örök otthonra találsz égi Királyságomban!  1 / 133 Való Zénó

 

 

Jehova tanúi

 

HANG: Drága Gyermekem! A Jehova Tanúi, bár jó szándékuk és tudatlanságuk miatt nagyon kedvesek nekem, de valójában nem az Én utamat járják. Neked tudnod kell: Nem a Biblia a forrás, bár nagyon jó eszköz, ha rangsorolnak benne. Nem a Biblia a forrása a boldog és szabad  életnek, hanem a Szentlélektől átjárt józan ész. Ezt megadom mindenkinek, aki valóban szeretetben akar nö­vekedni, s nem az számára a legfontosabb, hogy jól érezze magát.

     Abban a vallásban, melyben élsz, nagyon jól lehet szeretni, a szeretetben fejlődni, s ki lehet védeni minden olyan csapdát, melyet az ősellenség állít elétek, hogy lelki fejlődéseteket akadá­­­­lyozza, sőt leállítsa. Semmiféle felekezetváltoztatás nem érinti a lényeget. A lényeg ÉN vagyok. Ott szeress Engem, ahol vagy. Ott vállald sorsomat. Nemcsak benned vagyok, hanem érted va­gyok benned. Bízzál az Én benned végzett munkámban. Jó úton jársz, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT. 3 / 174

           

 

Kérdező: Mondj néhány szót nekünk a … Jehova Tanúiról.

HANG: A Jehova Tanúiról röviden szólok. Félelmetesen beszűkült emberek, akik éppen e beszűkült látással felszabadított energiák sokaságát használják fel arra, hogy ne kelljen gondolkodniuk. Igen, ez egy olyan ördögi kör, melyből csak súlyos lelki sebek árán van kiút. Még jó, hogy a hozzájuk csatlakozottak közül tízből hat idejében visszalép, s így sok kellemetlenségtől menekülnek meg ők maguk  is, és mindazok, akikkel életüket  összekapcsolták.

   Ne túlozzátok el azt a magatartásukat, hogy nem mennek el katonának! Katonának nyilván Én sem mentem volna el soha. De ettől még nem lesz senki azzá, amivé szeretném, hogy legyen. Ez részben túl látványos, részben túl kevés ahhoz, hogy Hozzám tartozzon bárki is. Ugyanakkor enélkül gyakorlatilag senki sem képviselhet engem hitelesen."   3 / 219

 

 

Kérdező: Uram! Mondj valamit a Jehova tanúiról

HANG: A Jehova tanúi mozgalom, mely a XIX. század második felében született Amerikában, a szekták paradicsomában, a többi mozgalomhoz hasonlóan, a Bibliát bálványként kezelik, s úgy gondolják, hogy amit abból kiolvasnak, az számukra Isten üzenete.

      Ezek az emberek nagyon beszűkült gondolkodású és nagyon jámbor emberek, akik óriási anyagi háttérrel rendelkeznek Amerikából, s vezetőiket vakon követik.

      E mozgalmat Russel indította el 1879-ben. Az Őrtornyot /Sión Őrtornya = Zion’s Watch Touwer/, ami 1939-től  Jehova királyságát hírül adó Őrtorony” címen jelenik meg, a Jehova tanúi tévedhetetlennek tartják. A mozgalom székhelye ma Brooklynban van. Alapítója, Russel is, már 1909-ben ide költözött. Jó hírnevét megtépázta, hogy hatvanszoros áron adott el bizonyos “csodás “ gabonaszemeket, felesége pedig törvényesen elvált tőle önzése, hatalmaskodása és hűtlensége címén.- Erről bővebben olvashatsz Giuseppe de Rosa “ Vallások, szekták és a kereszténység” c. könyvében. Annyit mondhatok még róla, hogy bár várja, de még nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy újjászülessék. Ő maga éretlennek bizonyult saját életének átvilágítására, ezért mások döntenek majd jövendő sorsáról. Sajnos nem egyedüli e téren.

    Nektek tudnotok kell, hogy az a bálványimádás, mely nemcsak a Jehova tanúit jellemzi a Szentírással kapcsolatban, éppen azért nem fogadható el iránytűként, mert nem felel meg az Általam sugallt valóságnak. Már beszéltem nektek a kinyilatkoz- tatás négy formájáról, mely szerint első a teremtés, második a sugalmazás, harmadik pedig a megtestesülés. / A negyedik még ezután jön, a színről színre látás/ A második tehát, vagyis a sugalmazás örökké tart, mert Lelkem ilyen. Tehát nem a Biblia a forrás, hanem Lelkem által sugalmazó jelenlétem bennetek és azokban, akik nektek hagyományként adják tovább a bennük sugallt gondolatokat. Így maga a Biblia, mint a szent hagyomány terméke, nagyon előkelő helyen van az Engem megismertető eszközök között, de nem a legelső. A Biblia segítheti, de nem helyettesítheti az Én munkámat bennetek. 

    A Jehova tanúinak nagy értéke, hogy komolyan veszik azt, amit igaznak tartanak, de csökkenti ezt az értéket az, hogy éppen beszűkültségük következtében vehetik komolyan a Biblia fundamentalista módon való kezelését. Sajnos azt is meg kell mondanom, hogy bizony hamisítják is a Bibliát. Vezetőik számára nem jelent gondot az, hogy ahol én jelen időt használtam pl. Jn. 8;58-ban, ott ők múlt időt használnak egyes könyveikben, mikor idéznek. Pl. “A legnagyobb EMBER, aki valaha élt” című tankönyvükben. Fontos, hogy ne lógjak ki abból a skatulyából, melybe próbálnak beilleszteni. De van még pár hely, melyet azért kénytelenek hamisítani, mert másképpen ellentétbe kerülnének önmagukkal. Giuseppe de Rosa könyvében megtalálhatod ezek egy részét.

   Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot nem kímélve törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbbjük nem vétkes tudatlanságban szenved, hanem olyan tudatlanságban, melyről nem tehet, de igenis tehetnek azok a különböző egyházak  vezetői, akik bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják magukat, de életükkel cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját.

    Nagyon szeressétek a Jehova tanúit is, de merjétek kimondani, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, aki bennetek értelmetek és akaratotok által működni akar. Engem semmiféle intézmény nem képes beszűkíteni önmagába. A Jehova-tanúi sem foglalhatnak le maguknak. Én személyekben gondolkodom, és nem intézményekben, és nem tanokban. Én SZERETETBEN gondolkodom. Minél többet vállal magára ebből valaki, annál közelebb van HOZZÁM!  4 / 282

 

           

Kérdező:  1. A Jelenések könyvének alapján a harmadik pecsét feltörésére került sor?

HANG:  A Jelenések könyve pontosan úgy, mint a többi szent könyv, minden kor minden emberének életében megtörténő eseményeket mutat be különböző képekben. Nagy tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy történelmi léptékkel kiszámítható korszakok részeire vonatkoznak csupán. Bár arra is! De mindig egyén számára, és soha nem matematikai egyenletekkel kiszámíthatóan, és nem azért, hogy embereket emberek ellen hangoljon, vagy bárki is úgy gondolja, hogy ő, illetve az ő társasága az a kivétel, aki, amely birtokában van csalhatatlan bizonyossággal bizonyos események előre kiszámíthatóságának.

   Azok a szegény gyermekeim, akik magukat Jehova tanúiknak nevezik, már annyi csalódáson mentek át pár évtized alatt, hogy a józanabbak közülük már nem mernek jósolni. Azt a médiumomat, aki most írja gondolataimat, a hatvanas évek elején nagyon kinevették e Jehova tanúi, mert e médium azt mondta nekik, hogy majd 1975-ben beszéljünk a Jelenések könyvében leírt dolgokról. Nevetve ezt mondták:" Hol lesz a világ már 1975-ben!?!" És íme, ma már 1995 van.

     Azok, akik szeretnek ijesztgetni, és szeretik, ha különböző felekezetek hibáit, bűneit belevetíthetik a Jelenések könyvének bizonyos képeibe, - könnyen teszik azok, akik mögött még nincsenek évezredek, csupán évek -, arra mindenképpen jók, hogy ne hagyják elfásulni azokat a lelkeket, akik kiábrándultak már saját felekezetükből, s most örülnek, hogy bibliai magyarázatra találhatnak saját elmarasztaló ítéletük alátámasztására és saját lelkiismeretük megnyugtatására.

     Igen. Meg tudják nyugtatni saját lelkiismeretüket, mert a régi, nagy felekeze-tekben már nem lehet kikerülni azt, hogy meg ne valósuljon az a jóslatom, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, ha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Ezt már nem tudják vállalni saját felekezetükben, s kapóra jön nekik egy másik felekezet, amelyet újnak és igaznak élhetnek meg, mivel még nem látszik rajta évezredek öregedésének ráncai.

  Saját felekezetében kiállni és vállalni a tanúságtevést Mellettem, vállalni a megaláztatást, bizony ez az állapot nem vonzó, sőt fölül is múlja ez a kilépők erejét. Nem képes átlagember vállalni ezt saját felekezetében. Ezért olyan társasághoz csatlakozik a jó szándékú, felekezetéből kiábrándult, vagy abba soha bele nem ábrándult ember, ahol nagyon beszűkülten szabad csak gondolkodni, és fanatikusan hinni kell a vezetők írásmagyarázatainak. Van ennek is értéke. Mert legalább rátette valamire az illető az életét! Drága Barátom! A butaság nagyon sok embert visz a mennybe. De ettől a butaság még nem lesz erény! 10 / 831

 

          

Kérdező: II. 6. A "Jehova Tanúival" való beszélgetés jó-e?

HANG: II. 6. Haszontalan időtöltés olyanokkal beszélni, akik bálványimádók és azok is akarnak maradni. Jehova Tanúi bálványimádók! A Bibliát tartják istenüknek! Sokkal bedeszkázottabb gondolkodásúak, semmint megértenék, hogy nem a Biblia az élet forrása, hanem a Szentlélek, és nem a betűk hordozzák legjobban Isten információit, hanem a józan ész! Ne érts félre!

    Nem az értelemre kell építeni, hanem a bennetek működő Lelkemre kell hall- gatnotok a józan értelem felhasználásával. Nektek adatott tudni az Isten országának titkait (Márk 4;11)! Nincs tehát értelme győzködni olyanokat, akik csak tanítani akarnak másokat, de tanulni nem akarnak másoktól, csak önmaguktól.   11 / 903

 

 

Kérdező: 3. Anyám a jehovistákkal kapcsolatot tart fenn.

HANG: 3. Beszűkült értelmi tudattal is lehet közeledni Hozzám. De Hozzám jutni csak szabadságban lehet (2.Kor. 3;17).

    Akik magukat Jehova Tanúinak mondják, azok közül legtöbben jó szándékú, beszűkült tudatú, a benső szabadságról valóban lemondott emberek. Szeressétek őket, de nem érdemes időt fecsérelni rájuk.  11/ 970

           

           

Kérdező: 2. Jehova Tanúiról

HANG: 2. Akik magukat Jehova Tanúinak mondják, azok közül legtöbben jó szándékú, beszűkült tudatú, a benső szabadságról valóban lemondott emberek. Szeressétek őket, de nem érdemes időt fecsérelni rájuk. 11 / 971

 

 

Kérdező: 3. Csak Jehova Tanúi csoportot ismerek. Menjek el oda?

HANG: Aki nem a fejével, hanem valamelyik más testrészével gondolkodik, azzal nem tudok mit kezdeni. Ezért veszélyesek a narkotizálások. Ezért kell tudnotok, hogy nem a Biblia az Általam felkínált élet forrása, hanem a Szentlélek, aki józan eszetek által akar szólni hozzátok. Az a csoport, amelyet te említettél, éppen ezt lépte át, ezt tette félre, s így lett a Bibliára hivatkozva bálványimádó. Legtöbbjüket menti a jó szándék és az ebből fakadó nagy ügybuzgalom, ami jellemzi őket.

   Senkinek sem ajánlanám, hogy hozzájuk kapcsolja életét. Azért nem, mert már eddig is mérhetetlenül sokat csalódtak, és ezután is olyan csalódások érik őket, amelyeket nem kárpótol az a pillanatnyi biztonsági, bódultsági érzés, mely jellemzőjük.

   Nem az a boldog, aki sokat tesz, hanem az, aki mindenkit és mindenkor nagyon szeret. Ennek pedig az ellenségszeretés a próbája! Áldani átkozóitokat, jót tenni azokkal, akik rosszat tesznek nektek, tehát mennyei Atyátok stílusát megélni, Aki felkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt az igazaknak, hamisaknak egyaránt.

   Az az ember, aki nem vállalja az emberölés mesterségét kitanulni, s nem tesz esküt arra, hogy parancsra gyilkolni fog, természetesen az Én szívem szerint cselekszik, bármilyen felekezethez, csoporthoz tartozik is! Ezt a magatartást tehát helyeslem az általad említett csoportnál. De van ott nagyon sok olyan felfogás, előírás, amely teljesen idegen Tőlem.

   Az evangéliumaimban megtalálhatod azt az utat, amelyet Önmagammal azono-sítottam.   12 / 1056

             

 

Kérdező: Egy imacsoport nevében kéri valaki a HANG-könyvek leállítást.

HANG: Meg kell mondjam, sok reményem nincs. Eddig még egyetlen Jehova-tanút sem tudtam felvilágosítani tanulékonyságra alkalmatlan lezártságuk miatt. Jézusnak sem sikerült feltörnie a farizeusok lezártságát. ....

    Azért egy kicsit bízom jó szándékotokban! Feri bácsi!  24 / 2354

 

 

Kérdező: 1. Istent Jehovának kell szólítani?

                 2. A Jehova Tanúi bálványozzák a Bibliát?

HANG: 1. Amikor a Bibliát írták, Isten nevét, JHVH-nak írták. Ezt JAHVE-nak mondották, majd később  Jehovának torzították. Magyarul e szó annyit jelen, hogy AKI VAN! Az Isten szó nem tulajdon főnév! Ahány ember, annyi istenkép! E szó: AKI VAN!, nem szorítható semmiféle keretbe.

     Én, Jézus, amikor megjelentem a nyilvánosság előtt, akkor kimondottam Magamról, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is, és azt is mondottam, hogy mielőtt Ábrahám lett, Én VAGYOK (JHVH, JAHVE)! Ezért meg is akartak kövezni. Az a társaság, amelyről te beszélsz, nem is meri ezt pontosan lefordítani, mert ez nem illik bele az általuk megszerkesztett skatulyába. Értelmetlen elírásnak tartják. Ezért így fordítják szavaimat: "Mielőtt Ábrahám lett, én voltam!" (János 8;58). Pedig Én és a körülöttem állók is nagyon jól tudták, hogy miért mondottam úgy, ahogy mondottam, és tudatállapotuk alapján jogosnak vélték, hogy megkövezzenek.

    A Jehova Tanúinak számot kell adniuk minden évben, hogy hányszor próbálták eladni portékájukat, s bizony, egyik sem akar lemaradni a másiktól! A buzgalmuk dicséretre méltó! Én a hamis sáfárt is megdicsértem okosságáért (Lukács 16;8)! Ezeket buzgalmu­kért dicsérem meg! Azok, akik jó szándékúak közöttük, csak korlátoltak, tehát hiányzik belőlük a megfelelő nyitottság, nagyon közel állnak szívemhez! Igen, mert a földi, mulandó értékek gyarapítása helyett valami mást, valami olyan szellemi kincseket keresnek, amely kincsek nem vezetnek háborúkhoz! Bár vezetőik óriási vagyonnal rendelkeznek Amerikában. De ez a te egyházad vezetőiről is elmondható! Ők valóban komolyan veszik a NE ÖLJ! parancsot! És ez javukra tudódik be! Bár e téren is torzítanak az embervérrel kapcsolatban. Haragudnod semmiképpen nem szabad rájuk!

   2. Valóban bálványimádók ezek az emberek, mert a Bibliát összekeverik az Istennel.(Közöttetek is rengeteg a bálványimádó!) Meg sem értik, hogy a betű öl (2. Kor. 3;6), és azokat a szavaimat is kimagyarázzák, hogy ne járjatok házról házra(Lukács 10;7)! De legalább szívvel-lélekkel teszik, amit jónak látnak!

   Csak azt tudom ajánlani neked, hogy fölösleges időtöltés számodra az, amit velük töltesz. De ha szíved vonzódik hozzájuk, ám legyen. Én minden gyermekemnek csak azt mondhatom, hogy sajnos, ne menjenek közéjük. Azért sajnos, mert általában ők jobban szeretik az általuk elgondolt Istent, mint ti Engem, és azért nem ajánlom, mert nincs igazuk! Ezzel el is mondtam mindent velük kapcsolatban.  24 / 2365

  

         

Kérdező: 3. Kire vonatkozik a Jelenések könyvének parázna asszonya?

HANG: 3. Minden speciális hitet képviselők hatalmasaira, 'véneire', akik uralkodni akarnak és ítélni akarnak a lelkek felett, vonatkozik a Jelenések könyvének nagy babiloni, parázna asszonya.

   Csak az univerzális hitet képviselők azok, akik lélekben függetlenek minden megszervezett hatalmasságoktól, akár Jehova Tanúinak, akár Hitgyülekezeti hatal-masságoknak, akár katolikus uralkodóknak nevezik magukat.

    Az univerzális hitet képviselők az Én, a te Jézusod tanítványai. Ők azok, akik hiszik, hogy ők emberek, és joguk van arra, hogy ezt az elismerést másoktól is elvárják a maguk számára, s ugyanakkor élni akarják azt, hogy mások is emberek, s ezért szeretniük kell mindenkit, mint önmagukat, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemzethez, fajhoz tartozik az a másik ember. 38 / 4095

           

 

Kérdező: 1. A Jehova Tanúi könyvek igaz történetek-e?

HANG: Az említett társaság könyveiben sok a tévedés. E társaság is, mint legtöbb, egy speciális hitet követel tagjaitól, és ennek érdekében szedi ki a Bibliából azokat a részeket, amelyek a speciális hitüket alátámasztják.

    Én, Jézus, azt az univerzális hitet jöttem felszítani bennetek, amely szerint jogotok van embernek hinni magatokat, és kötelességetek, hogy más embereket is, füg- getlenül attól, hogy mit hisznek, milyen nemzetiségűek, mint embereket, szeressetek.

     Minden könyvet, még a Bibliát is, az evangéliumaim mérlegén kell lemérnetek. Csak azokat a kijelentéseket, mondatokat tartsátok hitelesen Istentől jövőknek, amelyek az evangéliumaimmal megegyeznek. Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Egyrészt kifejtve, másrészt magjában, de mindent! 38 / 4100

 

 

Kérdező: 2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról!

HANG: 2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden egyházra igaz.

    Igaz, hogy Én, Jézus minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető egyházban a kormányrúd a sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek egyháza. Ez alól nem kivétel az általad említett egyház sem!

    Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért egyetlen egyház sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet hirdetőkké.

   Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az ellen-kezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan hitigazságokat és azok magyarázatát, amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ez alól egyetlen egyház sem kivétel!

    E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hívő közülük a józan eszével és Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is, meg olyan is, akkor az a hívő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így gondolkozik: jobb, ha egy veszik el miattunk, mint hogy mindnyájunknak át kelljen alakítania a gondolkodását: jobb, ha egy vész el miattunk, mint hogy le kelljen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol azért, hogy álljon az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember!

   Mai világotokban sincs másként. Egyetlen ökumenét hirdető egyház sincs, aki azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik azt szeretné, ha a másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, ahol úgy látszik nem mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, református, baptista, jehovista, stb. Mennyország. Csak Szeretet-Mennyországa van, ami Velem azonos, és ez a Sze-retet-Mennyország nem az intézményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az embert, aki minden körülmények között képes szeretni! CSAK SZERETNI!  43 / 4723

 

 

Krisna hívők

 

 

Kérdező: 5. Krisna hívők tanai igazak a szabadulásunkkal kapcsolatban?

HANG: 5. Minden teória annyiban és annak jó, amennyiben és akinek benső békéjét elősegíti. 14 / 1271

           

 

Kérdező: 1. Egy könyvről, Krisna-tudattal kapcsolatban kérek véleményt.

HANG: 1. Mint tudod, Én egyetlen könyvet sem írtam, amikor ember- alakban közöttetek életem. Az életet nem lehet leírni!

   Az kétségtelen, hogy az EGY-ség mindent magában foglal. Az is kétségtelen, hogy minden rész része az EGÉSZ-nek, az EGY-nek, akkor is, amikor RÉSZ-ben mutatkozik meg. Azt is el kell fogadnotok és meg kell tanulnotok, hogy csak azokat a vágyakat tápláljátok, amelyek az EGY-ségre törekednek, és tudatosuljon bennetek azoknak a vágyaknak hiábavalósága, melyek alapja nem a mindent befogadás! A szeretés a befogadásnak megnyilvánulása az EGYSÉG irányában! Mindenki annyira boldog, amennyire erre törekszik!

   Ezek után talán érthető, hogy minden szellemi áramlatot, minden rendszerbe foglalt elgondolást a szeretet erővonalaival egybeeső EGYSÉG díjaz. Mivel minden rendszerbe foglalt eszmét emberek értelmeznek, ezért az általad említett eszmerendszer megítélése is nagyban függ attól, hogy ki képviseli azt.  15 / 1370

 

 

Kérdező: 2. Véleményt kérek egy Krisna irányzatról és magamról.

HANG: 2. Az önismeretnek is feltétlenül belülről kell jönnie! Erre való a lelkiismeret-vizsgálat. Ami pedig az általad említett szellemi-lelki irányzatot illeti, arról azt kell mondanom, amit minden ilyen és ehhez hasonló irányzatról már többször elmondtam: Engem akarj egyre jobban megismerni! Tanulmányozd át a "Merre menjek?" hittankönyvet, vagy a KIO-t (Keressétek az Isten Országát!) E könyvek alapján a legtökéletesebb képet tudsz kialakítani magadban Rólam, Jézusról!  28 / 2792

           

 

Kérdező: 3. Krisna közösségről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Az általad említett testvéri közösség, mint minden más közösség, olyan gyarló emberekből áll, akik szeretni akarják egymást, és ezáltal szebbé akarják tenni a világot. Olyan nincs, hogy jó, vagy nem jó közösség. Csak olyan van, hogy egy közösségben vannak Isten szerető és Istent kevésbé szerető gyarló emberek.

   Ne gyülekezettől, ne közösségtől várd életed boldogságát, hanem Tőlem, Jézustól, aki benned akarok élni (János  14;23). Ha erre törekszel, akkor úgyis megtalálod azt a közösséget, ahol ezen van a hangsúly. Feltétlenül meg fogod találni, ha keresed. Erre áll: Aki keres, talál (Máté 7;7)!  31 / 3254

 

 

Kérdező: 1. Ki volt valójában Krisna?

HANG: Én, Jézus, sem kíváncsiságot kielégítő, sem másokat fáradságtól megkímélő Jézus nem vagyok. Azért jöttem közétek, hogy Engem, Jézust, befogadjatok szívetekbe, és így azt a békét, amely együtt jár a hazataláltság örömével, át tudjátok venni Tőlem.

    Az általad említett személyt sokan követik a földön. Tőlük érdeklődj, ha úgy gon- dolod, hogy ez fontos számodra.  36 / 3781