Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Adomány. Bölcsesség. Fizikai látás. Látás. Gyógyítás. Harmadik szem. Jóga. Kézrátételes gyógyítás. Könnyek adománya. stb.

2009.04.07

 

Bölcsesség adománya                                                                       

Kérdező: Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, nagyon nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy nehézségei meghaladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének további részében jobban együtt tudjon haladni Veled.

HANG: Mindennap kérd Tőlem a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell mindennap kérned, amiért minden nap ki kell szellőz­tetni a lakás­ban.

    A bölcsesség karizmája az állandó, és hatékony jelenléte Lelkemnek. De ez ritka adomány. Ez a halló szív adománya. Azt a bölcsességet viszont, melyre nap mint nap neked szükséged van, azt nap mint nap kérned kell. /Jakab 1;5./ Másra nincs is szükséged.

    Ha el tudod fogadni Tőlem bölcsességemet, akkor rálátsz majd azokra az egyszerű lépésekre, melyeket Velem, bár nagy elszántsággal, de erődet meg nem haladóan képes leszel meg­tenni. Most megáldalak bölcsességem Lelkével.   2 / 103

 

 

Gyakran kell kérni a bölcsesség adományát    

 

Kérdező: A szabadságról és a HANG hitelességéről

HANG:  Az a szabadság, melyet elhoztam közétek, s melyet nyújtok felétek, nem egyszerű üres tartály. Ez az, amit vállalni kell. Nem külső pufogtatással, hanem szívós benső elszántsággal Ez az, ami erőmet hordozza. Ennek a szabadságnak másik neve: LELKEM JELENLÉTE. /2.Kor. 3:17./ E szabadságot csak az képes vállalni, aki vállalja azt is, hogy naponta kéri azt a bölcsességet /Jak. 1:5./, mely segít abban, hogy megfelelő módon tudjon valaki élni a Tőlem kapott szabadsággal.    2 / 107

 

 

Kérdező:  … munkahely, 

HANG: A munkával kapcsolatban tudnod kell, hogy aki Hozzám tar­tozik, annak naponta kell kérnie a bölcsesség adomá­nyát. Különben nem felhasználnak benne-teket, hanem ki­használnak. És ez nem mindegy. Segítenetek kell, ahol csak le­het, de bűnrészességet sehol sem vállalhattok. Akkor sem, ha ezért retorziót kell elszenved-netek.  3 / 185

 

 

Kérdező: Egészségügyi problémáim is vannak.

HANG: Kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát, hogy feladatodat mindig fontosabbnak tartsd, mint egészségi állapotodat. Sem az egészség, sem a betegség nem lehet csúcs­érték számotokra. A csúcsérték az a feladat, melyet Lelkem felkínál neked megvalósításra. Minden reggel azzal kellene kezdened a napodat, hogy meg-beszéld Velem az elinduló napra Tőlem megkívánt, s általad elvégzendő feladatodat. Csak annak lehet szívet megnyugtató esti imája, aki a napját reggel Velem meg-beszélte. Nyugodt álma éjszaka csak azoknak lehet, akik engedik magukat nyugtala-nítani nappal, az Én sürgető szeretetem által. Az ÉLET megnyerésének nem keve-sebb az ára, mint az élet elvesztése.  6 / 467

 

          

Kérdező: Örökbefogadott gyermekünkkel sok problémánk van.

HANG: 2. Meg kell tanulnia, hogy határai vannak a szabadságának, és azt, hogy ahol az ő szabadsága véget ér, ott más ember szabadsága kezdődik, melyet nem léphet át önkényesen, kellemetlen következmények nélkül. A gyermek szabadságának határa természetesen bővül annak arányában, ahogy növekszik, tisztul, világosodik az értelme.

     A fentiek ajánlásával azt is ki akartam fejezni, hogy nagyon szeretlek benneteket, nagyon átérzem gondjaitokat, nagyon szeretnék nemcsak mellettetek állni, de segíteni is benneteket erőmmel, bölcsességemmel.

    Ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani, azt kívánom, hogy minden nap kérjétek a BÖLCSESSÉG adományát nevemben az Atyától. ( Jakab levél: 1; 5).  7 / 589

 

 

HANG:  … Nagyon nagy szükségem van békességteremtő társakra a jelen koro-tokban közöttetek. Kérlek, imádkozz gyakran a megfelelő BÖLCSESSÉG adomá-nyáért, hogy gyümölcsöt-termő legyen kettőnk együttes munkája.   8 / 628

 

 

HANG: 2. Kérd naponta a BÖLCSESSÉG LELKÉT!(Jakab 1;5). Nem azért kérlek erre, mintha Isten nem tudná, hogy erre szükséged van, hanem azért, mert te lelkileg akkor tudsz ráhangolódni megfelelően ennek az adománynak befogadására, ha tudod, hogy kapod!   10 / 799

 

 

Kérdező: 3. Hol kezdjem a megváltoztatásomat?

HANG: 3. Inkább a mikorra kell tenned a hangsúlyt. Reggel kell kezdened! Minden reggel! A gondolkodás-átalakításnak soha nem lehet vége! Minden reggel kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát (Jakab 1;5), és látnod kell előre, hogy mire és hogyan kell  szíved szeretetét naponta megélned. 12 / 1086

 

 

Kérdező: 2. Fontos küldetésre vagyok kiválasztva?

HANG: 2. Mindenkinek egyetlen fontos küldetése van: A SZERETNI TANÍTÁS! Ennél fontosabb nincs a világon! Ehhez az eszközöket neked kell meglátnod. Én nem láthatom meg helyetted, de segíthetek és segítek is, hogy meglásd, ha reggeli imáidban naponta kéred Istentől a bölcsesség adományát. ..  17/ 1605

 

 

Kérdező: 2. Miért tudok nehezen beintegrálódni egy közösségbe?

HANG: 2.   A másik ok, ami miatt nehezen integrálódsz, az, hogy keveset imád-kozol a bölcsesség adományáért! Pedig Isten nem szűkmarkú, ha a Lélek bölcses-ségét kérik tőle gyermekei!    22 / 2202

 

 

Kérdező: 1. Szegényként akarjak élni, vagy merjek gazdagodni?

HANG: 1. Ha tehát a józan eszed mellé kéred még a bölcsesség adományát is (Jakab 1;5), akkor mindig tudni fogod, hogy hogyan dolgozz együtt Velem!    23 / 2330

 

 

Kérdező:  3. Szeretnék Jézus elvárásainak megfelelni.

HANG: 3. Akkor tudsz elvárásaimnak megfelelni, ha állapottá teszed kettőnk kapcsolatát. Tehát, ha napközben gyakran fordulsz Hozzám, gyakran adsz hálát, gyakran dicsőíted Istent, és gyakran kéred Lelkemtől a bölcsesség adományát.   26 / 2590

 

 

Kérdező: 2. Oszlasd el kételyeimet.

HANG: 2. Nagyon szívesen eloszlatom kételyeidet, de ehhez feltétlenül szükséges a te hozzájárulásod! Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy veled és általad mindent, de nélküled semmit! Naponta kérd a bölcsesség adományát (Jakab 1;5), akkor Általam, Velem és Bennem minden lényeges kérdésben átlátszóvá fog válni számodra minden probléma.    27 / 2681

 

 

Kérdező: 2. Segíteni szeretnék beteg apámnak.

HANG: 2. Lehetőségeid és képességeid mindenkor megmutatják, hogy mi a feladatod, hogy s mint segíthetsz beteg édesapádnak. Gyakran kérdd a bölcsesség adományát, hogy okos és óvatos légy a szolgáló szeretet gyakorlásában.33 / 3427

 

 

Fizikai látás adományát

                                                                                                                                                                                                                                           

Kérdező: EGY ÉGI JELENSÉGRŐL...

            Egy csodálatos légi felvételről mi a HANG véleménye?

HANG: Csodálatosnál csodálatosabb égi jelenségek jelennek meg az égbolton, s ezek mindig Atyámra, a világmindenség alkotójára hívják fel figyelmeteket! Tehát imára szólítanak fel benneteket! Ilyen látvány hatására kellene megköszönnötök a fizikális látás adományát! Egyik közismert szentetek mondotta egy ilyen látvány, élmény hatására e szavakat: 'Ha ilyen szép a Mennyország függönye, milyen csodálatos lehet maga a Mennyország!' Ez így igaz!

   Emberi érzékszervekkel a Földön lehet szépségekben gyönyörködni, de minden szépségnek a FORRÁSA, a végtelenül jóságos, szerető ISTEN messze felülmúl minden elképzelést!

    Törekedjetek arra, hogy reményből élő emberek maradjatok! Abból a REMÉNYBŐL, hogy a ti hazátok a mennyben van, és ezt nem veheti el tőletek soha senki és semmi! Finomítsátok szíveteket egyre jobban a csodálkozásra! Nagyon sok szép és nemes csodálni való van világotokban! Bár lenne mindenkinek megfelelő 'szeme' ezek észrevételére!   42 / 4516

 

 

Látás adománya

 

Kérdező: A látást pozitív módon kell használni

HANG: Általában minden adományomat értéknek szokták elismerni. Ez nyilvánvaló. Az is nyilvánvaló, hogy ha valaki LÁT, az csak azért láthat, mert Tőlem kapta ezt az adományt.

    Számomra a problémát az jelenti, hogy te ezt az adományt nem értékeled, de le sem mondanál róla semmi pénzért.

    Most látsz, és jól látsz! Az, hogy nem jót látsz, ennek nem a látásod az oka. A rossz attól még rossz marad, ha jól látjuk is.  Látásod szerintem jó. Jól látod, hogy csődtömegbe kerültél. Jól látod, hogy e téren nincs megoldás. Éppen azért mondtam mindjárt az elején, hogy nálad az a fontos, ahogyan te gondolkodsz Rólam, mert jó a látásod. Ha ezzel foglalkoznál, gondolom éppen a jó látásod hatására hamarosan látnád, milyen óriási különbség, ha azt látod, hogy boldogságra teremtettelek, tehát Önmagamra, vagy ha azt látod, hogy boldogtalan vagy, mert azt éled meg, hogy férjedre, gyermekeidre vagy teremtve.

    Te, aki valóban Tőlem kaptál szemeket a látásra, először is köszönd meg, hogy jól látsz. Az aztán a második lépés, hogy jó szemekkel saját érdeked azt nézni, amire teremtettelek, vagyis Engem, és nem amiatt keseregni, hogy jó szemekkel nézed azt, ami rossz.

   Szemed éppen azért jó, mert nem tudod a rosszat nem rossznak látni. Arra pedig még Én, az Isten sem vagyok képes, hogy a rosszat jónak lássam. Ha erre az Isten nem képes, akkor talán nem megalázó egy teremtmény számára sem ezt belátni. Zúgolódni ez ellen éppenséggel lehet, csak nincs semmi értelme. Úgy látni, ahogy Én látok, az inkább kitüntetés.

   - Ha valaki azt látja, hogy ronda a világ, az fordítsa le róla tekintetét. Ezt mindenki megteheti. Mindenki megváltoztathatja gondolkodását. A rossztól mindig el lehet fordulni. Aki nem akar elfordulni, az nézze. Legfeljebb egyszer belefásul, s rájön, hogy milyen ostoba volt.  1 / 52

 

 

Kérdező: 1. Mi a különbség a látó és a tisztán látó között?

                2. A látás megszerezhető, vagy adomány?

HANG: 1. A tisztán látó és a látó között az a különbség, ami a jól megtanult és a kevésbé jól megtanult ismeret között van.

            2. A kettő együtt jár. Aki törekszik rá, az megkapja.   11 / 870

 

 

Kérdező: 3. Egy szekta vezetőjével álmodtam.

HANG: 3. Te kaptál Lelkemtől nagyszerű látást! Erre szoktátok mondani, hogy fején találod a szöget. Ez az Én adományom benned, és örülök, hogy okosan használod is ezt a képességedet. Nagyon okosan beszéltél annak a szektavezérnek. Ezek a jó szándékú emberek nem hiszik azt, hogy Én nem úgy vagyok EGY az Atyámmal, mint ti, s így, bár sok értékes gondolatot képviselnek, de az Általam földre hozott szeretet lényegét nem értik. …   21 / 2100

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Gyógyítás adománya

 

Kérdező: Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útbaigazítást kapni további szolgálataimhoz.

HANG: Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg. Értelme annak van, ha általad az Én gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék, és tovább- adódjék szívem szeretete mások felé. Tehát nem-csak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is. Ennek az apostolkodásnak viszont, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül lehetséges.   5 / 360

 

 

Kérdező: Van bennem olyan elektromos töltet, amellyel gyógyítani is tudok. Honnan van ez, és miért én kaptam?

HANG: Ezzel az adománnyal nem lettél senkinél különb. Minden képesség felelősséggel is jár. Nem a Tőlem kapott adomány által lesz valaki különb, mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más. Sohasem szabad emberekhez mérned magadat, mivel nem tudhatod, hogy a másik ember mit örökölt, milyen hatások érték, és milyen szerepet kapott Tőlem a földi életére vonatkozóan. Csak Hozzám, Jézushoz szabad mérned magadat. De ezt nemcsak szabad, hanem kell is! Ne ijedj meg! Voltam annyira ember, hogy meg tudjalak érteni, és neked kell lennie annyi intelligenciádnak, hogy meg tudj Engem érteni.  7 / 554

 

 

HANG: 6. … A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít!- Ez vonatkozik a 7-dik pontra is. 12 / 996

 

 

Kérdező: A bennem felismert energiák továbbadása miatt lelkiismeret furdalásom van.

HANG: Lelkiismeret furdalásod jogos! Minden magadban felismert adományomat csak akkor tudod megfelelő felelősséggel használni, ha világosan látod, hogy mi a CÉL!

   Ma legtöbb beteg meggyógyulni akar, és nem megtérni! Pedig minden betegség, minden baj Részemről azért engedtetik meg, hogy megtérjenek az emberek, és nem azért, hogy a testi egészséget tartsák életük céljának!

   Te csak akkor fogsz tudni megnyugodni lelkileg, ha az Általam benned megmutatott energiáidat, energiáimat eszköznek használod arra, hogy az, aki ezek által az energiák által gyógyulni akar, közelebb kerüljön Hozzám! Tehát elsősorban APOSTOLI küldetésed van!   12 / 1068

 

 

Kérdező: 1. A gyógyítás és prófétálás adományát megkaptam Istentől?

HANG: 1. Mindenképpen kiválasztottam vagy, mert nem te teremtettél Engem, hanem Én teremtettelek téged! Most is benned élek létbenntartó módon, és benned akarok élni boldogító módon is! Ennek természetesen feltétele van. E feltétel az, hogy a Tőlem kapott adományokat Irántam való szeretettel használd fel embertársaid javára.

   Az első és legfontosabb adomány, amit szeretném, ha vállalnál, a prófétaság ado-mánya. Elsősorban nem a jövőbelátásra és nem a lélekbelátásra gondolok, hanem olyan a tanításra, amely Lelkem erejét hordozza. Szándékom van prófétaiskolát létesíteni hazátokban. Már keresem angyalaim által ehhez azokat, akik egyre jobban meg akarnak ismerni Engem, tehát vállalják azt, hogy komoly szellemi munkát végezzenek ennek érdekében.

   A gyógyítás adománya csak kísérő jelensége lehet a tanúságtevő prófétai maga-tartás vállalásának. Enélkül a gyógyítás felelőtlen művelet, mert mindenki köteles minden képességét felelősséggel mozgósítani a szeretet terjedésének érdekében. Az a testi egészség, amely mögött nem áll a Bennem bízó és Általam boldog lélek, csak látszat-egészség! És messze ezek előtt állnak azok, akik benső békével élik a beteg test nyomorúságát abban a tudatban, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik.

   Aki a prófétaság lelkét kapta, az képes a jó szándékú embereket olyan gondol-kodás-átalakításra késztetni, aminek következtében boldogító erőmben részesülnek! És ez a lényeg!

   Aki úgy gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha testileg egészséges, annak feltétlenül komoly gondolkodás-átalakítást kell végeznie, mert enélkül egyik csalódás a másikat fogja érni életében.

  Drága Gyermekem! Minden megoldás belülről indul el kifelé, és nem kívülről befelé! Aki a testi egészség megszerzése által akarja elérni a boldogságot, tehát a szívbékét, vagyis kívülről indul el befelé, az olyan, mint mikor valaki a padlásnál kezdi építeni házát, és nem az alapoknál. Aki belülről, a Velem való kapcsolat rendezésénél, tehát a gondolkodásának átalakításával kezd hozzá élete boldoggá tevéséhez, az legtöbbször elér a padlásig, tehát olyan testi egészségre jut, amiről nem is álmodott! De fordítva nem megy!   22 / 2175

 

 

 

Kérdező: 1. Feladatom a gyógyítás?

HANG: 1. Aki valóban az Én szívem szeretetével akarja szeretni ember­társait, annak Én mindig megadom azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van célja eléréséhez. Ezek közé az eszközök közé tartozhat a gyógyítás adománya is.   22 / 2235

 

 

Kérdező:  Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket.

HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.

   Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:

   Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adomány-ként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a múlandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.

   Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természet-gyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.

    A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem, embertársaiban!  … 37 / 3907

 

 

Kérdező: 2. Miért engedted meg, ha nem Tőled jött e gyógyító?

HANG: 2. … Én, Jézus, senkit nem küldök gyógyítás céljából a földre. Nem, mert ti sem azért születtetek, hogy testileg egyre gyógyultabbak legyetek, hanem azért, hogy karmikus örökségeiteket, az önzést és a felelőtlenséget, tanuljátok leoldani magatokról. Ebben a betegség sem jobb, sem rosszabb eszköz, mint az egészség. Igazán az a boldog, aki a halálára készül, és nem az, akinek leghőbb vágya az, hogy egészséges legyen! Aki megkapja a gyógyítás karizmáját a Szentlélektől, az sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy újjászülessen, és a kapott adományával, másokat is az újjászületés irányában segítse.  38 / 4113

 

* * *

 

Kérdező: 2. Meg kaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?

HANG: 2. Minden olyan adományt megkaphatsz, amelyek a te lelki javadat szolgálják. De tudnod kell, hogy miden karizma, minden lelki adomány, olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat! Tehát inkább terhet jelentenek, mint könnyítést!   38 / 4054

 

 

 

A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad! 

 

 

Kérdező: 1. Gyógyíthatok-e pénzért?

HANG: 1. Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyítanak, tehát azok, akikben a gyógyítóerő karizmaként működik, nem gyógyíthatnak pénzért! A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad!  Ingyen kaptátok, ingyen adjátok (Máté 10;8)!  21 / 2082

 

 

Kérdező: 2. Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz?

HANG: 2. Aki szellemekre hivatkozva gyógyít, vagy azt állítja, hogy a szellemvilágból gyógyító, vagy bármiféle képességet, erőt kapott, és ezt pénzért gyakorolja, annak nincs Velem élő kapcsolata! Tőlem és a Hozzám tartozó szellemektől csak olyan adomány jön, amire ezt mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"(Máté 10;8).  22 / 2222

 

 

Kérdező: Gyógyíthatok-e és meddig?

HANG: 1. Mivel minden ember hord magában gyógyító képességet, ezért - amint már többször kifejtettem előttetek -, vannak olyan gyógyítók, akik ingyen, karizmaként kapták meg Istentől ezt az adományt, és vannak olyanok, akik különböző eszközök, módszerek, tanulmányok által szerezték meg, fejlesztették ezt ki magunkban.

    Akik ezt ingyen kapták, azok ezt nyugodt lelkiismerettel csak ingyen használhatják. Az ilyen Istentől kapott adományt, Isten soha nem veszi vissza.

    Azok, akik nem karizmaként használják gyógyító képességüket, azon elv alapján, hogy 'méltó a munkás a maga bérére', honoráriumot is elfogadhatnak munkájukért. Az ilyenek gyógyító képessége idővel erősödhet, növekedhet, gyengülhet, csökkenhet, sőt meg is szűnhet. Ami isteni, az olyan, ami emberi, az ilyen!  32 / 3315

 

Harmadik szem

 

Kérdező: 1. A harmadik szem látása kitől van?

HANG: Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni.

    Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában.   7 / 542

 

 

HANG: Mindenekelőtt föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy nem jó az, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni. Ti nem azért jöttetek a földre, hogy ne a földön éljetek! Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa, vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni.

   Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap valaki. Az ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, mint áldozatot, elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó! Ez fájdalmas és keserves! Pontosan úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen előzmények után most válaszolok kérdéseidre.  15 / 1442

 

Tőlem származó adomány, maga az emberi természet

 

 

Kérdező: FOGALMAK TISZTÁZÁSA: SZEGÉNYSÉG; ALÁZAT; JÓZAN ÉSZ; JÓSZÁNDÉK; NYÁRSPOLGÁR; ÖNZÉS; STB.

HANG: Fogalmi tisztázást kérsz. Jól teszed. Csak akkor tudjuk megérteni egymást, ha ugyanazon szó alatt ugyanazt értjük. Kérdezed: " Atya, Krisztus, Szűzanya, külön lel­kek-e?" Hát persze, hogy külön lények! HITTŐL ÁTJÁRT JÓZANÉSZ: Mint már többször említettem, az első kegyelem, vagyis Tőlem származó adomány, maga az emberi természet. Ezt Én sohasem szándékolom lerombolni az emberben. Sőt éppen erre akarok építeni.

   Mivel mindenkiben ott vagyok létbenntartó módon, - ez még akkor is igaz, ha nem közvetlenül Tőlem történik a teremtés, - ezért minden embernek lehetősége van arra, hogy szándékolja Lelkem irányítása alá helyezni értelmi képességét. Aki ezt megteszi, azt a HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ irányí­tani tudja.

 2 / 130

 

Jóga

 

Kérdező: … jóga, 

HANG: A jóga is adományaim, közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.    2 / 124

 

Kézrátételes gyógyítás

 

Kérdező: Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útbaigazítást kapni további szolgálataim-hoz.

HANG: … Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg. Értelme annak van, ha általad az Én gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék és tovább- adódjék szívem szeretete mások felé. Tehát nem-csak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is. Ennek az apostolkodásnak viszont, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül lehetséges. 5 / 360

 

Kérdező: 3.  …. kézrátételes imával van problémám.

HANG: A kézrátételes ima szintén sok kegyelmet közvetít, mivel még a szerető szónak is gyógyító ereje van. Egy szerető érintés, amelyben ugyanakkor élő kapcsolatotok van Istennel is, feltétlenül áldást közvetít. Most nem a kézrátételes beavatásokról beszélek, mert ezekhez megfelelő előkészület is szükséges. Arról beszélek, amikor valaki igényli azt, hogy imádkozzanak fölötte, mert így remél több erőt, bátorítást feladatainak teljesítésére.   25 / 2512   

 

 

 

Könnyek adománya

 

HANG: 3. Szeretettel kérlek, te se keményítsd meg a szívedet! Nem az az ember erős, aki nem sír! Még Én, Jézus is sírtam azok elvesztése miatt, akiket szerettem! A könnyek adománya a Lélek ajándéka. Sírj bátran, ha eljön az ideje, ne öld ki a szívedből az irgalmat! A sírás óriási energiákat szabadít fel bennetek, nem beszélve az őszinte bűnbánat örömkönnyeiről, amelynek minden egyes cseppje önmagában is egy drágakő, egy valódi szívből jövő imádság! 1 / 40 Való Zénó

 

 

Első kérdése: Mit jelent a könnyek adománya?

HANG: Testvérem! Nemcsak Mózes volt olyan helyzetben, hogy az akkori embereknek szívük keménysége miatt gondot okozott számára a benne megszólaló HANG továbbadása. Számomra is gond volt ez akkor, mikor emberként köztetek jártam. Sokszor kellett burkoltan beszélnem, és gyakran nem is mondhattam el azt, amit javatokra elmondhattam volna, ha nem vagytok olyan kemény szívűek. Meg kellett várnotok, míg Én elmegyek, hogy Lelkemet elküldve, az megpuhítsa szíveteket. Mit jelent ez?

    Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, hogy tisztábban halljanak szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a közösségek, a többi ember számára is - azoknak Lelkem megadja ezt a karizmát. Átlagnál nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző szívvel kezdenek rendelkezni, s nagy érzelmi gazdagsággal képesek átélni szeretetem hatékonyságát, értetek vállalt szenvedéseim áldozatát.

   Az az ember is, aki most neked tolmácsolja HANGOMAT, volt mikor hetekig nem tudott Rólam másoknak úgy beszélni, hogy ne fojtogatta volna a sírás. Ez nem fáradtság, nem idegkimerültség következménye volt, hanem annak követ­kezménye, hogy Lelkem puhító munkát végzet addigi kemény szívében. Ez tehát nem azonos a Hegyi beszédben mondott – boldogok, akik sírnak - kijelentésemmel. Az ott említett sírók alatt az ártatlanul megsanyargatottakat értettem.   2 / 120

 

 

HANG:  A könnyek adománya is az Én adományom. Megkönnyíti életedet.  4 / 326

 

 

HANG: Itt szólok a harmadik gondolatodról, mert ez hozzátartozik az előzőhöz. Meghatódásod is szoros kapcsolatban áll újjászületéseddel. Könnyeid, meghatódásod, az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell bánnod, mint a nyelveken való imával. Bátran szabad folyást kell engedned könnyeidnek, mikor egyedül vagy. Ez nagy benső megtisztulást, megkönnyebbülést fog eredményezni benned. De közösségben, mások előtt nagyon törekedned kell arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen elérzékenyülésen.

  Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem. …  6 / 453

 

 

Kérdező: 1. Mitől folynak könnyeim akkor is, ha szívem nem bánatos?

HANG: 1. A könnyek adománya Lelkem ajándéka azoknak, akiknek szükségük van arra, hogy növekedjen bennük az empátia, vagyis a beleérzés mások problémáiba. Persze lehet idegkimerültség jele is, ha valaki könnyen meghatódik.

   Te olyan lelki élményeken mentél keresztül, melyek ugyancsak elősegítették ezt az idegállapotot. De nyugodj meg, nem ez a fő oka könnyeidnek, csak ez is benne van. Az mindig jó és hasznos, ha valaki próbál uralkodni feltörő érzelmein.   8 / 643

 

 

Kérdező: 1. Gyakran küszködöm könnyeimmel.

HANG: 1. A könnyek adománya kegyelem! Ezt akkor ismered fel, ha nem fáradságod hatására érzékenyülsz el, hanem annak hatására, hogy át tudod élni, bele tudod élni magad bizonyos történésekbe, amelyek ezt kiválthatják belőled.

   A könnyek adománya azt jelzi, hogy olyan feladatot kaptál Istentől, amelyhez szükséges az empátia, a beleérzés mások gondjai­ba. A könnyek adománya felkészít arra, hogy képes légy olyan ke­resztek elviselésére, amelyek passzivitást kívánnak tőled. Tehát arra képesít, hogy tudj hallgatni, meghallgatni, együtt érezni szavak nélkül, tudj vigasztalni másokat már pusztán jelenléteddel. De arra is felkészít, hogy örülni tudj az örvendezőkkel, s ezáltal másokban is öröm ébredjen irányomban.

   Adj tehát hálát könnyeidért, még akkor is, ha e könnyeket gyak­ran vissza kell tartanod, nehogy mások megbotránkozzanak rajtad.   9 / 769

 

 

Kérdező: 5. Gyakran elérzékenyülök.

HANG: 5. Van könnyek adománya. Adj érte hálát!   10/ 832

 

 

 

Kérdező: 2. Máriától kaptam üzenetet Medjugorjé­ban? 3. Ima alatt könnyezem. Miért?

HANG:  'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak földre születésükre, saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged.   10 / 840

 

 

Kérdező: 1. Sírós természetű vagyok.

HANG: 1. Ha valaki könnyen sír, annak lehet oka az, hogy gyenge idegzetű és lehet oka az, hogy megkapta a könnyek adományát.

   Az ideggyengeség mindig azt jelzi, hogy baj van az isteni erényekkel. Vagyis a hit, remény, szeretet szorul erősítésre. Főleg a HIT!

   A HIT gyakorlás által erősíthető. Vagyis úgy kell cselekedned, mintha hinnél! Mintha elhinnéd, hogy valóban Isten gyermeke vagy, Isten érted van, őrangyalod azért Őrangyal, hogy őrizzen, az egész világ dolgozik neked azért, hogy boldog légy, stb. Ha ezeket a VALÓSÁGOKAT valóban elhiszed, akkor előbb-utóbb minden ideggyen-geséged megszűnik.

  A könnyek adománya viszont olyan benső tisztítást eredményez, amely megkönnyíti számodra az emberek jobb megértését, erősíti benned a készséget arra, hogy segítsd azokat, akik körülötted erre rászorulnak. Semmiképpen sem való arra, hogy mások többet foglalkozzanak veled! 16 / 1541

 

 

Kérdező: 1. Gyakran elfog a sírás.

HANG: 1. A sírás lehet kegyelmi adomány, és lehet ideggyöngeség jele is. Kegyelem akkor, ha tevékeny szeretetre indít, ideggyöngeség akkor, ha nem tudsz vele mit kezdeni. 17 / 1675

 

 

Kérdező: 1. Nagy sírás jött rám, mert nem voltam templomban.

HANG: 1. A könnyek adománya nagyon jótékony hatást vált ki abból, aki ebben részesül. De erőltetni nem szabad. Sőt, amennyire lehet, inkább törekedj uralkodni ilyenkor is magadon! Ha ezt teszed, a jótékony hatása nem csökken.  29 / 2922

 

 

Kérdező: 3. Ima közben gyakran sírás vesz erőt rajtam.

HANG: 3. A könnyek adománya akkor valós, ha e könnyek hatására mélyül, erősödik benned az a szív-béke, amelyet a világ nem adhat, és el sem vehet tőled soha.

   Ápold magadban a gyermeki lelkületet (gyermeki bizalom és átlátszóság Isten előtt), de tartózkodj a gyerekességtől, amely nem más, mint a felnőtt értelem használaton kívül helyezése.

   Számodra sem lehet semmi más olyan fontos, mint a jelen megszentelése! Vagyis növekedés abban a szeretetben, amelynek tartalma: senkinek soha nem mártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. Bármely felekezetbe jársz, ezt kell vállalnod, mert az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat! Minden mást, eszköznek kell használnod arra, hogy hűséges maradj ehhez az ÚT-hoz!  29 / 2973

 

 

Kérdező: 2. Többször sírtam álmomban.

HANG: 2. A könnyeknek általában mindig görcsöket, feszültséget feloldó hatása van. Joggal beszélhettek könnyek adományáról is. Igen, ez külön ajándék olyanok számára, akiknek Istentől kapott szerepük megkívánja azt az empátiát, amely segíti őket a szeretni tanítást megvalósító hivatásuk gyakorlásában.   31 / 3203

 

 

Kérdező: 2. Gyakran könnybe lábad a szemem.

HANG: 2. A könnyek adománya isteni adomány. Felold, megtisztít, megértőbbé, alkalmazkodóbbá képes tenni azt, aki birtokában van ennek az adománynak.

   Nem arról van tehát szó, hogy ennek egyedüli forrása az érzékeny idegrendszered. Bár ez is. De nemcsak ez! Velem vagy együtt érző olyankor, amikor a könnyekig meghatottan átélsz bizonyos külső vagy belső helyzeteket. 33 / 3381

 

 

Kérdező: 1. Nagyon meghat Jézus.

HANG: 1. Bízom abban, hogy a Rám gondolásod nem csupán sírást, hanem erőt, vigasztalást, bátorítást is eredményez benned. Ez az Én, a te Jézusod szíve-vágya!

   A könnyek adománya is Isten adománya ugyan, de semmiben sem jó a túlzás. Kivéve a hitet, reményt, szeretetet. Ezeket nem lehet eltúlozni, csak esetleg elrontani.    35 / 3610

 

 

Kérdező: 3. Miért sírok olyan könnyen?

HANG: 3. Az ideggyengeség, a kimerültség mellet a sírás olyan empátiát, mások lelkében történő beleérzést jelent, amely legalább annyi fájdalommal, mint örömmel jár. Tehát, ha nem kimerültség miatt vagy túl érzékeny, akkor adj hálát a könnyek adományáért!   37 / 3891

 

 

Könnyek adományát kérni

 

Kérdező: 1. Kinyílik-e a harmadik szemem?

HANG: 1. Neked olyan szemed van, amely sokkal többet ér, mint bármiféle harmadik szem. Te látsz a szíveddel! Ennél nagyobb ajándékra nincs is senkinek szüksége, mert aki a szívével úgy lát, mint te, az hit által már most a mennyországot hordja magában!

   Nagyon örülök minden imádnak! Közös édesanyánk, Mária, sokat imádkozik érted, és sokat segít neked! De ő is azt szeretné, ha már nemcsak szomorú imákat mondanál, hanem tudnád dicsőíteni a mennyei Atyát azért, mert annyi kegyelemmel halmozott el eddig!

   Szeretnék több örömöt és derűt ültetni szívedbe! A sok keserű csalódás megkeményítette a szívedet, és ezért nehezen tud lelked mélyére eljutni a könnyek adománya, amely, bizony könnyítést jelentene számodra. De ami késik, nem múlik! Ha buzgón kéred a könnyek adományát, akkor meglágyul a szíved, és ki tudod sírni Előttem és Mária előtt fájdalmaidat.   14 / 1259

 

 

Kérdező: 2. Gyakran kerülget a sírás.

HANG:  2. A sírásnak mindig benső feszültséget feloldó következménye van. Akár idegi fáradság, akár kegyelmi hatás az oka. De könnyeitekkel kapcsolatban is törekednetek kell arra, hogy önfegyelem által inkább fékezni, mint elősegíteni próbáljátok sírásotokat. Amint a sírás nem annyira a szeretet jele, mint inkább a gyengeségé, úgy a sírás hiánya sem a szívtelenség jele, hanem inkább az önfegyelemé. Olyankor, amikor egyedül vagy Isten előtt, ne szégyelld, amikor pedig mások előtt vagy, fékezd könnyeidet.    39 / 4159