Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Depressziós gyerek, férj, stb. A depresszió ellen mit kell tenni? Depressziós vagyok, rendszeresen előjövő depresszióm van. 6.

2009.04.22
 

 

Depressziós gyerek, férj, feleségem, barátnőm stb.

 

Kérdező: 3. Időnként depressziós az öcsém. A REIKI-módszert is ismeri, de mégsem tud segíteni magán.

HANG: 3. Öcséddel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy az ő számára is kizá-rólag Nálam van a megoldás. Mindenféle módszer csupán pótszer. Egyedül Én vagyok az, aki olyan békével tudlak eltölteni benneteket, amely az otthon-érzést váltja ki belőletek. De Engem nem az talált meg, aki mondja: Uram, Uram, hanem az, aki vállalja, hogy kilépjen önmaga körüli forgásából, s a szeretetet nem élvezeti cikknek nézi, hanem áldozati oltárnak. Csak az ilyenek mondhatják, hogy been-gedtek Engem életükbe.

   Amikor valaki elfogadja és befogadja Lelkemet, tehát igent mond az igazi ÉLET megnyerésére annak árán is, hogy le tud mondani a látszat-, mulandóélet mulandó örömének pillanatnyi élvezetéről, akkor nemcsak az ő szívében, hanem itt a mennyben is nagyobb lesz az öröm, és még a mulandó életben is több lesz az ilyen ember öröme. Itt is áll a mondás: CSAK AZ FOG SZOLGÁLNI BENNETEKET, AMINEK URALMÁT MEGSZÜNTETTÉTEK MAGATOK FELETT! 7 / 533

 

 

Kérdező: 1 Két gyermekem van. A kisebbik depressziós, a másik pedig uralni akarja őt. Jó az, ha a fiatalabb pártjára állok?

HANG:  Depressziós gyermeked számára részedről a legjobb orvosság az, ha megtapasztalja, hogy te nem vagy depressziós, pedig több okod lenne rá, mint neki. És azért nem vagy, mert élni igyekszed, hogy benned élek. Ha ő nem foglalja le magát még a házi munkával sem, akkor neked fel kell tudnod mérni, hogy hol az a határ, ameddig elmehetsz követeléseiddel, s hol kezdődik az ő szabadságának az a határa, amit már át nem léphetsz, bárhogy is szeretnéd.

    Fontosnak tartom figyelmedet felhívni arra, hogy ne állj egyik gyermekednek a pártjára sem. Te az általad jónak ítélt pártjára állj. Nagyon valószínű, hogy ennek pozitívumát a fiatalabb, tehát leányod fogja érezni és élvezni. De előfordulhat, hogy fiad mellé kell állnod, ha neki van igaza szerinted is.

   Az külön öröm számomra, hogy súlyos beteggel foglalkozol. Nekem teszed azt, amit neki teszel, mikor segítesz rajta. De ebben a szolgálatodban is ott kell lennie annak a bölcsességnek, amely Bennem élővé teszi azt. A te szíved békéjénél fonto-sabb a te számodra nem lehet.  7 / 574

 

 

Kérdező: 2. Hogyan segíthetem ki férjemet depressziós állapotából?

HANG: 2. Minden helytelen állapotból csak az tud kijutni, aki AKAR! Akkor akar valaki kijutni helytelen állapotából, ha helytelennek ismeri fel, és kéri a segítséget. Pszichikailag nem lehet segíteni annak, aki ezt nem kéri. Ha lehetne, akkor Én lennék az első, aki ezt megtenném. De nem lehet!

    Tehát magad lelki állapotát kell stabilizálnod az Én segítségemmel, s várnod kell, míg példaadó életed hatására nem kér tőled segítséget. Ez a legtöbb, amit tehetsz. Imáid sem irányulhatnak másra, mint arra, hogy megfelelő példaadó életet tudj élni!   

                                                                                                               11 / 948

 

 

Kérdező: 1. Egyik lányom depressziós, a másiknak nincs önbizalma. Mit tehetek értük? 2. Hogyan viszonyuljak férjemhez? 3. Aki iszákos, azon lehet-e segíteni?

HANG: Senki sem képes úgy alkalmazkodni környezetéhez, hogy mindig mindenkinek kedvében járjon. Vannak olyan problémák, és a te problémáid szinte mind ilyenek, amelyeket nem megoldani kell, hanem elviselni, s ha ezt vállalod benső békédet megőrizve, akkor idővel oldódnak e problémák.

   A hallgatás és pár bátorító szó, a megértés szándékával közeledés a másikhoz, ezek azok a szempontok, amelyek irányt mutatnak számodra.

   Tudnod kell, hogy kimondhatatlanul szeretlek! Nincs olyan perc életedben, hogy magadra hagynálak! Rád figyelő szeretetem nem fárad el! Semmi kételyt ne engedj be szívedbe Velem kapcsolatban! Felmerülő problémáid annyira hozzátartoznak földi életedhez, mint a szél által felkavart por a levegőhöz. De a szélnek is van jó hatása. Nemcsak port kavar, de fel is frissíti a levegőt. Problémáid szintén olyan önismeretre, olyan próbálkozásokra késztetnek, amelyek szeretetednek erejét, földi életedet jótékony áldozattá finomítják.  12 / 1011

 

 

Kérdező: 2. Feleségem depressziós.

HANG: 2. A depresszió legmélyebb gyökere az, hogy a lélek nem tud megbocsátani NEKEM! Vagyis úgy gondolkodik, hogy ha ő a helyemben lenne, akkor másképpen intézné egy olyan szegény, nyomorult léleknek a sorsát, mint ő. Pozitíve így fogalmazhatom meg feleséged feladatát: El kell hinnie, hogy Én jobban szeretem őt, mint ő saját magát. Ez a HIT akkor válik valóban ÉLŐVÉ, ha bizalmat teremt Irántam a szívében.  12 / 1080

           

 

Kérdező: 1. Leányom depressziós. Mit tehetek érte?

HANG: 1. Aki depressziós, annak hiába magyarázod, hogy értelme van az életének. Ő pontosan azért depressziós, mert mindent csak arról az oldalról akar látni, hogy igazát igazolja.

   Ha egyszer megvilágosodik előtted, hogy te csak önmagadért felelsz, ha már nem kell külön erőfeszítéseket tenned, hogy elhidd: az Istent szeretőknek minden javukra válik (a depresszió is!). az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik (az ötös lottó is!), és Istent szeretővé, vagy nem szeretővé mindenki csak önmagát tudja tenni. Mivel ezt még az Isten sem tudja helyettük megtenni, akkor bármilyen fájdalmas is, de tudomásul veszed, hogy ami miatt bánkódol, az nem a te asztalod. Gyermeked már nagy kislány, sorsát ő tartja saját kezében, s ne engedd, hogy a te sorsodat is ő vegye kézbe! Bizony, szabaddá kell válnod tőle is! Ekkor teszed neki is a  legjobbat. Neki magának kell megtapasztalnia, hogy ő felel saját boldogságáért. Ő, és senki más!  13 / 1195

 

 

Kérdező: Egy depresszióssal mit kell csinálnunk, hogy meggyógyuljon?

HANG: Ha valaki segíteni akar egy depressziós betegen, akkor tudnia kell, hogy az ilyen beteg élettől és haláltól egyaránt fél. Úgy akar személyben gondolkodni, hogy ne kelljen semmiért felelősséget vállalnia. Éppen ezért, ha aktivitásra akarod serkenteni őt, pontosan az ellenkezőjét éred el nála! Befelé forduló agresszivitással nyomja el magában azt a bűntudatot, ami természetesen megjelenik minden normális emberben kezelhető módon, mivel a földi élet soha és senki számára sem lehet steril! Mi hát a megoldás?

    Először is meg kell próbálni mindenáron feladatot kérni tőle! Feladatot kérni, és nem adni! Amíg valaki nem tudja elérni, hogy feladatot kapjon egy depresszióstól, addig képtelen arra, hogy segítsen neki! Ha olyan feladatot kap a segíteni akaró, hogy hagyja őt békén, akkor rövid ideig ezt kell tennie. De hamarosan újra kérni kell. Ha azt mondja, hogy végleg hagyják őt békén, akkor ezt vissza kell utasítani. Meg kell mondani, hogy nem a depressziós érdekében utasítja vissza, hanem a segítő érdeke az, hogy feladatot kapjon. Erre neki, a segítőnek van szüksége! Aztán meg kell tanítani őt arra, hogy tudjon hálát adni azért, hogy feladatot adhat. Ennek első lépése az, hogy tudassátok vele, ti hálát adtok Istennek (nem neki) azért, mert feladatot kaptatok tőle, a depresszióstól.

   A nagy szeretet és kitartás meghozza a maga gyümölcsét. A depressziós akarva-akaratlan felelős kezd lenni szavaiért, magatartásáért. Ez az út vezethet oda, hogy először másokat, majd önmagát is kezdje helyesen szeretni, illetve kezdje engedni, hogy Én szeressek benne.

   Mivel a depresszió egy egész sor betegségtünettel is jár, annak, aki segíteni akar, vigyáznia kell, hogy el ne vesszen a részletekben! Nem a betegségek a fontosak (ezek valóban nincsenek is, csak tünetei annak, hogy beteg a lélek)!

   Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket! Ez nem szabad, hogy közhely legyen számotokra! A depressziósnak is tudnia kell, hogy nem úgy szeretem őt, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Azért van belőle csak EGY! Én lennék szegényebb, ha ő nem volna! 15 / 1423

 

Kérdező: Szeretnék családommal jó kapcsolatot kiépíteni.

HANG: Minden jó kapcsolat alapja a Velem kiépített jó kapcsolat. Ha naponta szívügyeddé tudod tenni azt, hogy Én szóljak általad, Én szeressek szíveddel, akkor minden jó szándékú emberrel meg fogod találni a hangot. Ha valaki nem jó szándékú, azzal Én sem tudtam, és ma sem tudom megtalálni a hangot. 

    Férjed természetét megváltoztatni nem tudod. Meg kell tanulnod, hogy együtt élj egy olyan természetű emberrel, akire gyakran rávetődik a depresszió árnyéka. 

                                                                                                      19 / 1857

           

 

Kérdező: 1. Depressziós barátnőmön lehet segíteni?

HANG: 1. Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja, hogy segítsenek rajta. Aki azt akarja csupán, hogy foglalkozzanak vele, az nem meggyógyulni akar, hanem zsarnokoskodni akar környezetén. Az ilyen magatartás nem gyógyítható másképpen, mint úgy, hogy túl kell lépni ezt a kapcsolatot. Az ilyen embert nem kell sajnálni, mert nem arról van szó, hogy szerencsétlen, hanem arról, hogy legjobb esetben ravasz, legrosszabb esetben gonosz. 24 / 2413

 

 

Kérdező: 1. Barátom depressziós. Hogyan segíthetnék rajta?

HANG: 1. A lényeget tekintve a depresszió hit kérdése, s ebből kifolyólag látás kérdése. Mit jelent ez?

    A hit a szívnek a szeme. E szemmel az lát jól, aki nemcsak Isten létét fogadja el, hanem azt is, hogy Isten állapotszerűen szerető Isten, és ezért elképzelhetetlen az, hogy ne akarná boldogítani azt, aki Isten szándéka szerint akar boldog lenni, illetve, elfogadja, hogy minden szellemi lény, bármely dimenzióban él, csak Isten szándéka szerint lehet boldog.

   Erre a látásra senkit sem lehet kényszeríteni. Vagy elfogadja, és akkor rátalál önmagára, Istenre egyaránt, vagy nem fogadja el, s akkor azért, hogy élete elviselhető legyen, keres magának valami bódultságot.

  Te csak elmondhatod neki a fentieket, de helyette nem tudod megvalósítani azt, hogy kilépjen depressziójából. Attól viszont óvakodj, hogy a bódultság felé segítsd őt!  29 / 2985

 

 

Kérdező: 3. Depressziós férjemmel kapcsolatban mit kell tennem?

HANG: 3. Szabaddá kell válnod bensőleg férjedtől. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy fel kell ismerned: mindig csak azt kell tenned, amire nyugodt szívvel képes vagy. Ha mást is szeretnél tenni, akkor azzal a 'mással' megkötözött vagy. Ettől a Szentlélek által nemcsak meg lehet, de meg is kell szabadulnod (2. Kor. 3;17)! Te is csak önmagadért felelsz! Ha ezt elfogadod és átéled, akkor a világon mindenkinek, tehát férjednek is ezzel teszed a legjobbat még akkor is, ha ő emiatt öngyilkos lesz!  35 / 3623

 

 

 

A depresszió ellen mit kell tenni?

 

 

Kérdező: 1. Mi a depresszió orvossága?

HANG: 1. A depresszió olyan kiábrándultság, amely egy valótlan világ  utáni vágytól betegíti meg azt, aki e valótlan világról nem képes leoldani magát.

    Azt szoktátok mondani: ‘Kutyaharapást a szőrével kell gyógyítani!’ Ez jelen esetben azt jelenti, hogy nem menekülni kell a földi élet árnyoldalaitól, hanem inkább keresni azokat! Többet járj temetőbe, többet gondolj a csonttá éhezett kisem-mizettek sorsára, jobban éld át, hogy a földi élettel nem a mennyországot választottad, amikor ide lejöttél, hanem inkább a poklot. Többször gondolj arra, hogy egyetlen embernek sem, így neked sincs más jogod, mint az ítélkezés helyett az elviselést választani.

   A sötét szoba jobb orvosság ilyenkor, mint a tavasz életigenlő bontakozásának látványa! Igen, mert aki depressziós, az sem élni, sem halni nem akar. Így marad számára a RÁM, a MEGFESZÍTETTRE való hagyatkozás!

   A gyógyulás akkor kezdődik el egy depressziós életében, amikor sikerül neki a VALÓSÁGGAL találkozni! Azzal a valósággal, amelyre kinyílt antennája van a lelkében! 16 / 1584

 

 

Kérdező: 2. Használhat a "fénykör" egy depressziósnak?

HANG: 2. Csak az a FÉNY jön Tőlem, amely nem kormoz és nem éget! Csak az a FÉNY jön Tőlem, amely nem mesterkélt! Az ilyen FÉNY feltétlenül áldás mindenki számára! Ha az a "fénykör", amelyet említettél leveledben, ilyen, akkor nagy segítséget tud nyújtani az általad jelzett "betegnek".

   Drága Gyermekem! Elvárások helyet a várakozásra kell helyeznetek a hangsúlyt. A szeretet másik neve: TÜRELEM! Semmit nem szabad erőltetni, kivéve az önural-mat, önfegyelmet! Nemcsak nem szabad fogóval megpróbálni siettetni a rügyfa-kadást, a bimbó virágba borulását, de kézbe se szabad venni a fogót! Messze el kell hajítanotok magatoktól minden olyan erőltetést, ami másra irányul. Rábeszélés helyett csak a megbeszélés a megengedett!  18 / 1809

 

 

Kérdező: 3. A depresszió ellen mit kell tenni?

HANG: 3. A depresszió a reménytelenségnek olyan megnyilvánulása, amely az élő hit alázatával gyógyítható! A hit alázata nem más, mint olyan szilárd kapaszkodás Istenben, amely kapaszkodás nem erőt vesz ki belőletek, hanem ellenkezőleg, erővel tölt fel a napi munkátok elvégzéséhez. A hit alázata megérteti veletek azt, hogy csak azt kell megtennetek, amit kell, s azt mindig meg tudjátok tenni. A hit alázata megérteti veletek azt, hogy Isten nem a vágyaitokhoz, nem elképzeléseitekhez, hanem a feladataitokhoz adja a kegyelmét.  37 / 3941

 

 

Újjászületésed megszüntette benned depressziódat,

 

Kérdező: Mit kell tennem magamért, férjemért, családomért?

HANG: Újjászületésed megszüntette benned káros szenvedélyedet, depressziódat, megkötözöttségeidet. Ezek után sem lehetsz elbizakodott!

    'Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék 1Kor 10.12'. Ez a legfontosabb számodra. A benned élő Lelkem mindaddig irányítani fog, amíg Velem indulsz el napodra, és Értem, a te Jézusodért teszed azt, amit teszel. De ez a legfontosabb és legtöbb egész családod számára is.

   Felnőtt emberekre csak akkor tudsz érdemben és gyümölcsözően hatni, ha látják rajtad, hogy te valóban megtaláltad Nálam szíved békéjét annak ellenére, hogy egyáltalán nem bővelkedsz anyagiakban.

   Férjedre is áll, hogy csak akkor és annyiban bízz meg benne, amikor és amennyire rászolgál bizalmadra.

   Az természetes, hogy imáidban odaajánlod őt Istennek. Ez az egész családodra érvényes.

   Lelki fejlődésed térképe a reggeli és az esti imáid. Ezek el tudnak igazítani földi életed további útján. De neked is tudnod kell, hogy a föld nem mennyek országa, és itt, bár szíved békéjét Nálam, a te Jézusodnál mindig megtalálhatod, te elsősorban azért jöttél a földre, hogy Irántam való szeretetedről tanúságot tégy!   37 / 3952

 

Depressziós vagyok, rendszeresen előjövő depresszióm van.

 

Kérdező:  Nagyon depressziós vagyok!

HANG: Két dolgot kellene elhinned ahhoz, hogy ne legyél búskomor. Az egyik az, hogy a földi élet nagyon rövid. Te, aki már túl vagy életed delén, már megtapasztalhattad azt, hogy mennyire mulandó minden. Te igazán tudhatnád, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!

   Tapasztalhatod, hogy egyre gyorsabban fogy nemcsak az erőd, de az időd is! Gondold el! Van értelme keseregni amiatt a pár hónap miatt, ami még hátra van? Amint elszaladtak az évtizedek, nyilván még gyorsabban el fognak szaladni az elkövetkezendő hetek, esetleg hónapok! Ez akkor is így lesz, ha keseregsz, akkor is, ha nem keseregsz. Minden látás kérdése! Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja. Van aki minden rózsa mellett meglátja a tövist, és van aki minden tövis mellett meglátja a rózsát. Van aki a félig töltött poharat úgy látja, hogy félig tele van, és van aki úgy látja, hogy félig üres. Embere válogatja.

   Drága Gyermekem! Idős korban mutatkozik meg, hogy eddigi életedben mennyire vetted komolyan az önnevelést. Menyire formáltad, alakítottad magadat úgy, hogy komolyan vedd az Én jelenlétemet.

    Neked csak két dolog fájhat. Az egyik az, amit magadnak okoztál, a másik az, amit mások okoztak és okoznak Nekem. Amit magadnak okoztál, azért nyilván neked kell vállalnod a következményeket. Amit mások okoztak Nekem, az olyan szenvedés, amelyet kitüntetésnek is vehetsz, hogy megosztom veled. Akit szeretünk, azzal tudunk együtt szenvedni. Én tudok veled szenvedni. Te tudsz Velem együtt szenvedni?

    Az elején azt mondtam, hogy jobban észre kellene venned azt, hogy mennyire rövid az élet. A másik dolog, amire föl kell hívnom figyelmedet, az Én vagyok! Hidd el, akinek Én nem vagyok elég, annak semmi sem elég. Az mindig elégedetlen. Én csak annak az életében tudok eredményesen működni, aki nem önmagával van elfoglalva, hanem Velem! Ha párszor végigjárnád Velem lélekben a keresztutat, akkor megértenéd, hogy mennyire kitüntetett vagy. Ha néha elgondolkodnál azokon a csontváz embereken, gyermekeken, akiket néha a tévében látni lehet, akkor nagyon elszégyellnéd magadat azért, hogy te mennyivel jobb életet élsz, pedig semmivel sem tettek azok több rosszat, mint te, és te nem tettél eddigi életedben semmivel sem több jót, mint ők.

    Ó Gyermekem! A föld csak addig volt Paradicsom, amíg nem tette bele ember a lábát. Attól kezdve, hogy megjelent itt az ember, bizony e siralomvölgy, e pokol már nem Paradicsom. Hidd el, legtöbb embernek még így is oly nehezére esek e földi nyomorúságot elhagyni akkor, mikor eljön érte a halál angyala.

    Gyermekem! Nagyon szeretlek! Oly régen hálálkodtál, oly régen dicsőítettél Engem. Pedig ezt várom tőled. Ha van hited, akkor elhiszed azt, hogy az Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni. Ha van hited, akkor hálás vagy Nekem nemcsak a pillanatnyi jóért, hanem a szenvedésekért is, mert ezek által csiszolódik ki lelkedben az a gyémánt, amely majd egy örökkévalóságon át ékesíthet téged.

   Drága Gyermekem! Szeressük egymást! Én teljesen rád bíztam Magamat. Te mikor akarod már egyszer teljesen Rám bízni magadat?

Ott vagyok lelked mélyén, és várom, hogy hálálkodó, dicsérő imával föl akarsz keresni Engem. Kérlek, ne várjak rád hiába!  11 / 918

 

 

Kérdező: Rendszeresen előjövő depresszióm van. Mintha üldöznének.

HANG: Neked nincs semmi más bajod, csak az, hogy kicsiny a hited. Kicsiny, de azért van!

    Valamikor azt mondottam, hogy csak attól kell félnetek, aki a testet és a lelket is tönkre tudja tenni. Ez pedig senki más, csak önmagatok.

   Mint tudod, Tőlem nem kell félned, mert Én vagyok az élet, a szeretet, az erő, az irgalom! Az ördögtől sem kell félnie annak, aki hisz Bennem! Inkább neki kell félnie tőled, tőletek! Az emberektől sem kell félned, mert ha Istent szerető vagy, márpedig az vagy, akkor úgyis minden a javadra válik!

   Magadtól valóban tartanod kell! Ez alatt azt értem, hogy meg kell tanulnod valamiképpen átlépni önmagadat. Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodnod. Tehát azt kell megtanulnod, hogy minden reggel legalább negyedórát fordíts arra, hogy Velem találkozzál, Velem foglalkozzál, tehát olyan reggeli imára legyen időd, amelyben megbeszéled Velem az előtted álló napodat, és kéred angyalaidat, hogy közvetítsék áldásomat reád, s napközben juttassák eszedbe azt, hogy te soha nem vagy egyedül, mert égi erők vigyáznak rád, és segítenek abban, hogy azt, amit reggel megbeszéltél Velem, azt szándékom szerint meg is tudd valósítani.

    Ha elfogadod e tanácsomat, akkor az esi imáidban egyre bővülni fognak azok a meglátások, amelyek hálára indítanak, és egyre jobban fogod látni, hogy szeretetem által mennyire gazdag és szilárd vagy a kegyelemben.

   Ha ezek után még jönne olyan időszak, amikor előjönne az üldözési mániád, depressziód, akkor nem kell mást tenned, mint kezdj el dicsőíteni Engem! A dicsőítő ima ereje mérhetetlen! Nemcsak elűzi, de meg is semmisíti azokat az ártó erőket, amelyek hatni akartak rád.

    Drága Gyermekem! Félelem ide, félelem oda, te a Győztes oldalán állsz! Veled vagyok, és érted vagyok veled és benned!

    Nem hiába mondottam annyiszor, hogy ne féljetek! Csak nem képzeled, hogy olyasmit kértem valaha is tőletek, amihez erőmet nem adtam volna nektek! Csak nem képzeled, hogy a levegőbe beszéltem akkor, amikor azt mondottam, hogy bízzatok, Én legyőztem a világot!

Milyen világot győztem le? Hát pontosan a bennetek megjelenhető félelem világát!

   Minden sötétség, amelyet tapasztalsz, csak látszat! Igen, mert Én a világ VILÁ-GOSSÁGA beléptem hozzád, és lakást vettem nálad! Hidd már ezt el! Okozz Nekem ennyi örömet! Hidd el, számomra valóban nagy öröm, és az ég összes angyalának nagy örömöt okoz az, ha elhiszed, hogy úgy szeretlek, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! Hidd el, hogy Velem elérkezett az Isten országa beléd! Ez jelenti azt, hogy a győztes oldalán állsz!  14 / 1334

 

 

Kérdező: Egyre jobban elhatalmasodik rajtam a depresszió.

HANG: Bizonyára már sok tanácsot kaptál arra nézve, hogy hogyan tudnál felszabadultabb lenni e nyomott hangulatodból, ami mindig falnak ütköztet téged. Én most egy olyan tanácsot adok, amit józan eszeddel és az eddig kapott tanácsokkal nem tudsz egy kalap alá tenni, mert szinte pontosan ellenkezője annak, amit eddig mások neked jónak véltek. Ajánlatom a következő:

    Járj gyakran temetőbe! Nézz gyakrabban a keresztre!  Gondolatban járd végig az Én kereszt­utamat! Ha egyszer módod lesz rá, menj el Sükösdre és nézd végig az Én szenvedésemet. Minden hónap első péntekén tanúja lehetsz ott ennek! Amennyire rajtad áll, ne a vidám, hanem a tragikus dolgokat engedd magadra hatni!

   Ezt a gyógymódot ti magyarok úgy szoktátok mondani: 'Kutyaharapást a szőrével!'

   Én most nem vigasztalgatlak, mert annak nincs is értelme. Te Hozzám fordulták, hát elmondtam neked, hogy mit tégy!  16 / 1547

 

 

Kérdező: 1. Depresszióra vagyok hajlamos.

HANG: 1. Az az irány - a munkanélküliség -, amely felé állsz, nem képes senki életét bearanyozni. Csak akkor találsz fényre, ha azt a valóságot kezded boncolgatni, hogy Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene! Ha elindul jó szándékú gondolkodásod abban az irányban, melyben választ akar találni arra, hogy Isten hogyan Isten a munkanélküliség terhét cipelők életében, akkor lehet, hogy kezdetben botorkálva, de egyre tisztultabban leszel képes kiutat találni a fölmerülő problémákból.

   Azt nem tudom bizonygatni, hogy Én soha nem hagyom el enyéimet! Ezt az Én hűségemet minden bizonygatás nélkül, feltétlenül megtapasztalják azok, akik hisznek Bennem!  19 / 1868

 

 

Kérdező: Nagyon reménytelen az életem.

HANG: Az a lélekállapot, amely leveled írásakor jellemezett téged, szinte rákény-szerít arra, hogy lépj, ha nem akarsz végleg depresszióba maradni. Két irány kínálja fel magát arra, hogy elindulj valamelyiken.

    Mindenképpen meg kell vizsgálnod, hogy reménytelenségednek mi a forrása. Ha az, hogy emberekben, önmagadban bíztál, akkor egészen biztos, hogy elhibázott lépés lenne részedről, ha újra ebből a forrásból akarnál erőt meríteni a bizalomra, a reményből élésre.

   Nem véletlenül szólítottalak fel benneteket két fegyver állandó használatára: okossá, és óvatosság! Ha e két fegyver nincs menetkész állapotban, akkor feltétlenül életveszélyben vagy. Valamikor nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet két úrnak szolgálni!

    Csak a másik irány, a Velem, Jézussal kialakított élő kapcsolat adhat békét szívednek, nyújthat reményt számodra. Vagyis el kell érnünk közösen azt, hogy Én, Jézus, egyértelműen meg tudjalak határozni!

    Élővé kell tenned a reggeli imáidat! Velem, Jézussal, nem tud hatékony módon élő kapcsolatban maradni az, akinek imáiból hiányzik annak a valóságnak tartalma, hogy Én nemcsak hallom, de érdeklődve hallom az imádkozót, és amennyire Rajtam áll, igyekszem építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat eszébe hozni a helyesen imádkozónak.

    Ti nem vagytok automaták, ezért együtt kell dolgoznunk abban, hogy béke legyen szívedben. Ebben az együtt munkálkodásban a te feladatod az, hogy vállald az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. Vagyis hidd el, hogy azért vagyok benned boldogító módon, hogy képes légy építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat megfogal-mazni a magad számára. Ezt a szellemi munkát nem tudom átvenni tőled!

    Az Én munkám azzal véget ért, hogy lakást vettem nálad. A te munkád most az, hogy ezt elhidd, elfogadd, és ennek boldogító tartalmát megfogalmazd.

    Van egy olyan időszak, amikor a szülő, ha bele is teszi gyermeke szájába az ételt, de már nem rágja meg helyette, s azt pedig végleg nem teheti meg, hogy le is nyelje gyermeke helyett.

    Te már abban a korban vagy, hogy a boldogító ételt, tehát az Én, a te Jézusod valóságát lelkedbe helyezem ugyan, de ezt szétbontani, 'lenyelni' neked kell. Ez je-lenti azt, hogy a jelen életedben neked kell megfogalmaznod azokat a pozitív gon-dolatokat, amelyek lelki táplálékul szolgálnak benső békéd helyreállításra, megőr-zésére.

   Tehát elkeseredés helyett: MUNKÁRA FEL! (Máté 6; 31-34)   31 / 3251

           

 

Kérdező: 1. Depressziós vagyok.

HANG: 1. Tudnod kell, hogy minden istengyermek tévedésben van, tehát te is, amikor depressziósnak éled meg életed. Azért vagy tévedésben, mert depressziós istengyermek, ez önellentmondás. A boldog Istennek boldogtalan gyermekei nem lehetnek, csak boldog gyermekei, mivel Isten boldogító módon tud csak gyermekeiben élni.

  Ha te boldogtalannak éled meg magadat, akkor kétségtelen, hogy baj van a hiteddel. Nem hiszed el teljes lényeddel, hogy Én, Jézus, benned élek. Tehát azt éled, hogy nem élek benned, és ez egyszerűen nem igaz! Tehát tévedésben vagy.

   E tévedésből Én, Jézus, ki tudlak hozni. Hogyan? Úgy, hogy be kell szuggerálnod magadba azt az igazságot, hogy benned élek! Téged sem szabadíthat meg más, csak az IGAZSÁG (János 8;32)! Ez azt jelenti, hogy egy egészséges 'agymosást' kell végezned magadon.

    Reggel azzal kezdd a napodat, hogy legalább harmincszor elmondod magadnak: 'Bennem van a mennyország! Bennem él Jézus! Boldogító módon van bennem az Isten!' És így is fejezd be a napodat! Ha pár nap alatt nem érzel változást, akkor mondd el ötvenszer ezeket az IGAZSÁGOKAT! E mondatokkal először az ég angyalainak okozol örömet, s majd önmagad is átitatódsz egy olyan benső bizonyossággal, békével, amelyet a világ soha meg nem adhat, de el sem vehet tőled.  32 / 3320

 

 

Kérdező: Depresszióban szenvedek.

HANG: "Drága Gyermekem!

    Örülök, hogy rávetted magad leveled megírására. Már eddig is sokat dolgoztak angyalaim azon, hogy magad is lépni tudj kifelé abból a bedeszkázottságból, abból a sötét alagútból, amely nem más, mint a depressziód. E leveleddel azt igazoltad, hogy van benned egy piciny pislákoló fény, hit, s ez már elég ahhoz, valami szép és igaz életfelfogás elkezdődjék benned.

   Az eddig megjelent HANG-könyvekben többször említem, hogy Én, Jézus, nem úgy szeretlek titeket, téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Igen, mert ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. De nincs kettő belőled! Te egyetlenem vagy!

    Persze, ez a Belőlem feléd áradó szeretet nem téged, hanem Engem boldogít. De téged is boldogíthatna! Hogyan?

    Akkor tud az ÉN téged szerető szívem nemcsak Engem, de téged is boldogítani, ha ezt elhiszed Nekem! A HIT a szívnek a szeme! Akarj látni a szíveddel. Hogyan történik ez? Hát úgy, hogy úgy teszel, mintha elhinnéd, mintha hinnél Nekem!

    Ez nem álszenteskedés, hanem ez hiterősítő gyakorlat. Legalább annyit higgy el, hogy szenvedem szomorúságodat, fájdalmaidat, és örülök örömeidnek. Amíg kívülről várod életed jobbra fordulását, addig délibábot kergetsz. A mennyek országa benned van!

    A hit nem azonos a hiszékenységgel! Az hisz, aki elfogadja azt, hogy Én, Jézus, tudom, mint beszélek, és soha senkit nem szoktam becsapni. Az a hiszékeny, aki önmagán kívüli dolgoktól várja élete javulását. Ez tulajdonképpen babona, és minden depresszió melegágya! Tehát ostoba önámítás!

   Szeretettel kérlek, szuggeráld be magadnak azt az igazságot, hogy benned élek, és Velem, Jézussal, benned él az egész mennyország.

Ha ezt gyakran megteszed, mondjuk, naponta legalább hússzor-harmincszor, akkor majd csak elhiszed egyszer, s akkor nemcsak az fog történni, hogy a te szomorúságod, szenvedésed az Én szomorúságom, szenvedésem is, hanem, és ez a fontos, az fog megtörténni, hogy az Én örömöm a te örömöd is lesz. Együtt és egymásnak fogunk tudni örülni. Ez itt a földön az örök boldogság előíze!

   Nagyon szeretlek és nagyon szeretném, ha együtt tudnánk örülni egymásnak. Rajtam semmi nem múlik! Tőled csak azt várom, hogy hidd el: benned élek, és érted élek benned!   32 / 3335

 

 

Kérdező:  Depressziós vagyok. Miért jöttem? Mi vagyok?

HANG: Életednek két megváltozhatatlan igazságára mutathatok rá. Az egyik az, hogy életed értelme Én, Jézus vagyok. A másik az, hogy ezt a megmásíthatatlan valóságot neked kell beépítened életedbe. Ennek hogyanjára adhatok tanácsot, de ezt a beépítést nem csinálhatom meg helyetted. Íme a tanácsom:

    1.A te élted sem a legutolsó földi születéseddel kezdődött. Tehát te is adósság-törlesztésre jöttél a földre. Előző életeid, magad által és mások kárára előidézett napos oldalait most kell egyenesbe hoznod. A jelen földi életed mostani halála tehát, semmit nem változtatna jelen állapotodon.

    2. Meg kell tanulnod a hangsúlyt nem arra tenni, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém vagy! Tehát meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni. Tenned kell minden áron, kerül, amibe kerül, akár vérre verejtékezve is azt, ami feladatként előtted áll. Ennek felvállalására az Én erőm a te erőd is!

     3. Minden látszat ellenére te a Győztes oldalán állsz! Ezt, Én a te Jézusod, helyetted elhinni nem tudom.

    Ha hiszed, ha nem, Én nagyon örülök neked. Bár te is örülni tudnál egy kicsit Nekem! 35 / 3713

 

 

Kérdező: 1. Visszatérő depresszióban szenvedek. Nincs erre gyógyszer?

            2. Mióta közel kerültem Istenhez, több istenélményem is volt.

HANG: 1. A depresszió nem bűn, hanem betegség. Más dolog az, hogy minden testi betegség a fölön valakinek, valamikori bűnének következménye. Bűn és betegség nélkül csak a mennyek országában élhetnek a szellemi lények. A Földön valamikor élt emberek ott úgy élnek, mint Isten angyalai (Máté: 22;30).

   A depresszióból is csak az igazság szabadíthat meg. Ezért pozitív módon úgy tehetsz ellene, ha komolyan átgondolod, hogy te Istent szerető vagy, tehát minden csak a javadat szolgálhatja. Negatív módon pedig úgy, hogy átgondolod, menyire rosszul fognak járni azok, akik nem Istent szeretők. Csak a felszínen, tehát a látszat szintjén tűnik úgy, hogy a rosszak jól járhatnak, a jók pedig rosszul. Valóban komolyan, életszerűen el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz! Óriási különbség van a hit és a hiszékenység között. Ne légy hiszékeny! Az okosság és az óvatosság még a látszatra legjobb baráttal szemben is kötelező! Aki nem ehhez tartja magát, az valójában nem bárány, hanem birka.

    2. Éppen istenélményeid igazolják azt, hogy depressziód alapja csupa képzelgés! Igen, mert te mindenképpen csak jól járhatsz! Igen, mert az Isten a helyes szeretet körén belül MINDENHATÓ! Igen, mert van Gondviselőd, tehát komoly gondod nem lehet!

    Az élményekre való emlékezés képes mindenkor erősíteni azt a hitet, amely által a legfőbb jóra, a benső békére képes eljutni az, aki nem hiszékeny, hanem hívő. 

                                                                                                      40 / 4358

 

 

Kérdező: 1. Gyakran depressziós vagyok. Mit tegyek ellene?

HANG: 1. A rossz hangulat önmagában nem depresszió. Depresszió csak az állapottá vált élettel kapcsolatos értelmetlenségi érzése.

    A rossz hangulattal kapcsolatban tudnod kell, hogy amint a porszem a keréken azt éli meg, hogy hol fent van, hol lent, de a kerék éppen így viszi előre a kocsit, úgy a rossz hangulatban lévő embernek is tudatosítani kell önmagában az, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!

    Az, aki depresszióban szenved, híjával van vagy az alapalázatnak, vagy az univerzális hitnek.

   ALAPALÁZAT = Vállalnod kell az általad jónak vélt erkölcsi magatartás megvallását, s ugyanakkor nyitottnak kell lenne az esetleges jobb irányában, amely Velem, Jézussal támasztható alá evangéliumaim alapján.

UNIVERZÁLIS HIT = Hinned kell abban, hogy jogod van embernek tartanod magadat, és tudomásul kell venned, hogy ehhez joga van a másik embernek is. 42 / 4562

           

 

Kérdező: BESÖTÉTÜLT BENNEM A VILÁG!

            Depressziós lettem.

HANG: Az jó, ha hangulatjavító gyógyszert szedsz, de a lényeg, a hangsúly a hiteden kell, hogy legyen! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus benned élek, éspedig érted élek benned! Különben nem is lehetnék benned! Hinned kell, hogy benned van a mennynek országa! Ez akkor is igaz, ha belül nem ezt éled meg. Ne feledd el, hogy a földi élet pontosan arra való, hogy megtanuljátok a hitből élést! Itt a Földön nektek kell igazolnotok, hogy hisztek Bennem, reméltek Bennem, és szerettek Engem. Majd az örökkévalóság lesz az az állapot, ahol az irántatok való szeretetemet élhetitek meg zavartalanul. Ez az idő hamar eljön. Ezt sem siettetni, sem késleltetni nem kell. Ennek pontos ideje Nálam van!

    Neked nincs más feladatod, mint az, hogy imáidat minél buzgóbban, minél odaadottabban végezd el. Azt a munkát, amire képes vagy, szeretetből végezd, és akkor már meg is tetted azt, ami szíved békéjét képes megteremteni.   42 / 4630

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.