Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Agykontroll. Fényadás. Jóga. Reiki. Tájcsi. Természetgyógyászat. Kineziológia. Meditáció. Légző gyakorlatok.

2009.02.20

 

Agykontroll

 

 

BIZONYTALANSÁG AZ AGYKONTROLL, JÓGA, EMBERI KAPCSOLATOK TERÉN

Kérdező:  Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s szeretne a Te szándékod szerint haladni előre.

        Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdője­leket támasztanak lelkében.

HANG: Problémáid nemcsak megalapozottak, de szükségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szükséged, hogy jobban kitisztuljon benned, mi az, ami meg­győződésed, és mi az, amit csupán ruhaként hordasz magadon. Mivel mindenkinek, így neked is, a meggyőződés szerinti élet felé kell törekedned, ezért ébrednek benned a megválaszolandó kérdő­jelek.

      Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs dolog. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata nagyon tudna segíteni benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját, békéjét jobban elmélyítsétek. Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabban a maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek.

       Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontrol alkal­mas eszköz a koncentrált gondolkodás megtanulására.

      A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.

      Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, hogy kitisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kap­csolatod.

     A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel. /Lukács

11; 13./ Mert ahol a Lélek, ott a szabadság. / 2.Kor. 3; 17./ Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.

      Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim beteljesülésében." 2 / 124.

 

 

 

HANG: Az agykontrollon tanultakat ne add föl. A harmadik szemnél van tisztultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme, melyet Én megadok neked. Bízzál Ben-nem. Soha sem fogsz csalódni addig, míg lesz bátorságod elfogadni tanácsaimat.       4 / 329

  

 

 

Fényadás

 

Kérdező: Legfontosabb számunkra a szolgáló szeretet.

HANG:  2. Ha a szolgáló szeretet alatt azt érted, amit a Máté 25;35-39-ben elmondtam, akkor áldásomat hordozod. A fényezés, a fénnyel való gyógyítás, mint tevékenység, szintén áldásomat hordozza, ha általa nem az előző mondatban megjelölt irgalmas cselekedeteket akarjátok kiváltani, hanem mellette teszitek azt az Isten dicsőségére!  1 / 72  Való Zénó

 

 

Kérdező: Kérdése, hogy hol vannak tevékenyégi körének határai?

HANG: …  Te fényezel másokat. Jól teszed. Én fényezlek téged. Ezt is el kell hinned. Higgyél az általad árasztó, békét és egészséget közvetítő Lelkem fényének erejében. Hidd el, ez benned és érted is működik!

    Arra a kérdésre pedig, hogy az említett tanfolyamra elmenj-e, a válaszom három részből áll:

  1. Szeretetem gyógyító Lelke rendelkezésedre áll. Nyilván fontos annak is a hozzáállása, akit fényezel.

   2. Mivel szükséges az értelem fejlesztése, ezért neked is, aki fényezel, annak is akit fényezel, készségesnek kell lenni e téren is minél több ismeret befogadására. A készség a fontos. Ha ez megvan, akkor akár tanfolyamon, akár anélkül, de gazdagodni fogsz, fogtok, és így hatékonyabban áradhat a FÉNY.

   3. Csak férjed helyeslésével találsz az Én helyeslésemre. Ha nem helyesli, ne menj! Nem leszel kevésbé hatékony. Ha mégis elmész helyeslése nélkül, nem leszel jobban hatékony.  1 / 56

 

 

TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor. (1993. november 26. péntek)

JÉZUS: … A szolgálat, amit végeztek, csaknem ingyenes kell, hogy legyen! A fényt, a tanácsot ingyen adjuk nektek, úgy helyes, hogy ti is ingyen adjátok tovább a mi küldeményeinket. Az égi táplálékért, melyet ti kaptok, s melyet továbbadnotok kell, ne várjatok cserébe gazdagságot, túlzó jólétet. Ám, ha szegények vagytok, s mégis adni tudtok abból, ami a tiétek, s ahelyett, hogy magatoknak pénzt gyűjtenétek, azzal foglalkoztok, hogy a többi emberen hogyan segítsetek, azt elfogadhat­játok, ha mások ezért cserébe benneteket segítenek.  … 3 / 250

 

 

Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.

HANG:  … A fényezés sok pozitív energiát képes mozgósítani embertársaid érdekében.    4 / 271

 

 

HANG: Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket. Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.    5 / 380

 

 

 

 

 

Kérdező: 1. Valaki hol éhesen, hol szomjasan jelenik  meg előttem. Fényt küldök neki.

HANG: 1. Nagyon okosan teszed, ha imádkozol, ha fényt küldesz oda, ahol szíveddel érzed, hogy erre szükség van! Bármennyire is szeretnél konkrét választ kapni arra, hogy visszajött-e valaki szeretteid közül a földre vagy nem, nem tehetem meg, mert részben nem érinti a lényeget, részben pedig nagyon földhözkötötté tenne téged. Ezért fejezek ki ilyen általános kívánságot, hogy imádkozz és küldd a fényt. Aláhúzottan felhívom figyelmedet arra, hogy a szeretet felindítása nélkül a fényküldés, mint sem ér, és a szívedben felindított szeretet kell, hogy ne ismerjen kivételt!  11 / 931

 

 

 

Kérdező: 4. Küldhetem a GYÓGYÍTÓ FÉNYT távolból is?

HANG: 4. Természetes, hogy küldhetsz FÉNYT távolból is! A fényadás nem korlátozódik tér-idő dimenziókra.  12 / 1076

 

 

Kérdező: Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?

HANG: A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között nem találsz ezek miatt bűnbánót!

  Pedig mérhetetlenül nagyobb gonoszság volt békegyűlésekre járni, mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás!

   Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak ártanak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az emberek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, félelemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúságot, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követelnek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket az akkori pártállam félreállított, megkínzott.

    Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte tapasztalod a fényadásnak, az energia tovább-adásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség!  13 / 1182

 

 

Kérdező: Segíthetek fényküldéssel menyemen?

HANG: Menyedet csak úgy segítheted, ha ő nem tud róla. Fényküldéssel mindenképpen! Van azonban egy pont, - és éppen azért mondtam, hogy csak úgy segítheted, ha ő nem tud róla -, mely pontot neked nem szabad kikezdened! Ez a pont pedig a tőled való függetlensége. Tehát ezt nem szabad zárójelbe tenned! Igenis, ő független tőled, és te független vagy tőle.    13 / 1237

           

 

Kérdező: Te küldtél valakit, aki nekem fényt adott?

HANG: Mindig Én vagyok az, aki pozitív hatást gyakorol rád! Mint ahogy mindig Én vagyok az is, aki pozitív hatást gyakorol rajtad keresztül másokra! Hidd el, Nálam nélkül semmit sem tehettek! Tehát nem az az érdekes, hogy milyen ruhában jelenek meg nektek, hanem az a fontos, hogy ÉN jelenjek meg!

    Szeretettel kérlek, ne kösd emberekhez magadat akkor, ha Velem akarsz együttműködni! Csak addig van Nekem lehetőségem komolyan együttműködni veled, ameddig nem vet árnyékot Rám földi halandó személye! Az árnyékban  a NAP nem tudja kellőképpen kifejteni termékenyítő hatását!

   Az helyénvaló lehet, hogy Mögöttem megláttok mást is, de az nem helyes, ha más mögött láttok meg Engem! Engem nem lehet véletlenül meglátni. Csak az talál meg Engem, aki Engem keres! 16 / 1523

           

 

Kérdező: 3. Járjak-e a fényadók klubjába?

HANG: 3. Mindenkinek fényadóvá kellene válnia! A fényadás nem más, mint annak a szeretetnek kisugárzása, amely Belőlem táplálkozik!

   Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy járjon fényadók közé, és mindenki legyen maga is fényadó! Hogy is lehetnétek másképpen a világ világossága?! Pedig Én erre adok megbízatást mindenkinek!

   Mivel minden jót el lehet rontani, természetesen a fényadás címszó alá is lehet olyan gyarló emberi magatartást elbújtatni, amely inkább fénynyelő, mint fényadó! Az anyagiságra nagyon kell vigyáznia annak, aki az Én világosságomat akarja közvetíteni!  17 / 1584

 

 

Kérdező: 2. Használhat a "fénykör" egy depressziósnak?

HANG: 2. Csak az a FÉNY jön Tőlem, amely nem kormoz és nem éget! Csak az a FÉNY jön Tőlem, amely nem mesterkélt! Az ilyen FÉNY feltétlenül áldás mindenki számára! Ha az a "fénykör", amelyet említettél leveledben, ilyen, akkor nagy segítséget tud nyújtani az általad jelzett "betegnek".

    Drága Gyermekem! Elvárások helyet a várakozásra kell helyeznetek a hangsúlyt. A szeretet másik neve: TÜRELEM! Semmit nem szabad erőltetni, kivéve az önuralmat, önfegyelmet! Nemcsak nem szabad fogóval megpróbálni siettetni a rügyfakadást, a bimbó virágba borulását, de kézbe se szabad venni a fogót! Messze el kell hajítanotok magatoktól minden olyan erőltetést, ami másra irányul. Rábeszélés helyett csak a megbeszélés a megengedett!  19 / 1809

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék fényátadó lenni. Méltó lehetek rá?

HANG: 3. Fényadó vagy! Ez nem méltóság kérdése. Alkalmasság kérdése! Ti nem vagytok méltók semmire, de Én, Jézus, a Szentlélek által alkalmassá tudlak tenni benneteket mindenre, ami külön-külön nektek is, és ugyanakkor az egész világnak is hasznára válhat. Ennek megvalósítása ugyan nem a ti munkátok, de nektek kell engednetek, hogy ezt meg tudjam valósítani bennetek. Ilyen értelemben vagyunk egymásnak partnerei!  24 / 2422

 

 

Kérdező: 3. Lehetek-e fényadó?

HANG: 2. Az Én vágyam is az, hogy megmaradj a helyes úton. A helyes ÚT Én, Jézus, vagyok! Evangéliumaim hű képet adnak Rólam! Ha ezeket tanulmányozod, akkor jó úton jársz. Én, Jézus, vigyázok az enyéimre! Egy sem veszhet el azok közül, akiket az Atyám Nekem adott. Atyám mindazokat Nekem adta, akik önmagukat átadták az Atyának!

    Naponta ajáld föl magadat Istennek! Kérd naponta angyalaim támogatását! Ha ezt teszed, feltétlenül tapasztalni fogod, hogy van GONDVISELŐD!

   Ti vagytok a világ világossága! Ha hiszed, hogy benned élek, akkor el kell hinned azt is, hogy az Én világosságom nemcsak a te világosságod, hanem rajtad keresztül mások felé is áradó világosság! Hidd el, hogy fényadó vagy, és áradni fog rajtad keresztül is az Én fényem a világba. E feladathoz szükséges 'technikát' bármelyik fényadó át tudja adni neked. Senki sem fényadó azért, mert méltó rá, hanem azért, mert benne élek! Benned is élek! A hívőnek valóban minden lehetséges, ami a lelket építi, buzdítja, vigasztalja!  31 / 3180

 

Kérdező: 1. Jó helyen vagyok a Szeretet Fénykör alapítványban?

HANG: 1. Neked már tudnod kellene, hogy társaságról, személyről, könyvekről általánosságban nem tudok véleményt mondani. Nem, mert ezek nem konkrétumok. Mindenhol megtalálható vagyok, ha Engem képviselnek, de vannak olyan szituációk, amelyekben bármennyire is szeretnék, nem vagyok benne! Ennek eldöntése a te felelősséged. Az általad említett alapítvány nagyon alkalmas arra, hogy Velem találkozz, de mivel minden jót el lehet rontani, ezért arra is alkalmas, hogy Engem kimagyarázzatok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez így is van, hanem azt, hogy minden rajtatok áll. Nem az a döntő, hogy hova tartozol, hanem az, hogy ahova tartozol, ott mit teszel Értem! Tehát ne körülményekben, hanem feladatokban gondolkozz!   43 / 4754

 

 

Jóga

 

 

Kérdező: … jóga, …

HANG: A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.   2 / 124

 

 

Kérdező: 2. Szükségem van-e arra, hogy jógázzam?

HANG: 2. A jógázás nagyon széles skálán mozoghat. Ezért igennel, nemmel kérdésedre felelni nem lehet. Bizonyos testi és szellemi gyakorlatokra mindenkinek szüksége van, ha karban akarja tartani önmagát. A túlzásoktól óvakodnod kell! Mindent eszköznek kell használnotok a CÉL elérésére. A CÉL pedig az, hogy olyan életállapotot alakítsatok ki magatokban, amely legfontosabb feladatának a szeretni tanítást tartja. Amint szeretni cselekedettel és szóval egyaránt kell, úgy a szeretni tanítás is e két vágányon tud csak értelmesen haladni előre.   19 / 1825

 

 

Kérdező: 1. Jóga-gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez?

HANG: 1. Nagyon okosan teszed, hogy energiákat magadba fogadó gyakorlatokat végzel. Az ezekre fordított idő nagyon megtérül! Az az ember, aki megfelelő önfegyelemmel rendelkezik, nagyon tudja segíteni azt a lelki fejlődést, aminek megvalósítására jöttetek le a földre. De nemcsak saját lelked fejlődését segíted így elő, hanem mindazoknak, akikkel együtt élsz, lehetőséget adsz példáddal, e fejlődéssel arra, hogy ők is vállalják a saját lelki fejlődésük útját.   25 / 2456

 

    

 

 

Agykontroll, Fényadás, Kineziológia, Tajcsi, Természetgyógyászat, Jóga Reiki stb.

 

 

 

Kérdező: 1. Mikor gyógyulok meg betegségemből?

HANG: 1. … Van egy jól kifejlődött orvosi tudomány, vannak közöttetek természetgyógyászok, vannak fényadók és különböző energiákat közvetítők, és vannak karizmatikusgyógyítók, akik a testi gyógyítás adományát azért kapták, hogy az égiek felé irányítsanak benneteket.   32 / 3344

 

  

 

Agykontroll és a többi különböző szellemi tartalmú könyvek

 

HANG: A másik a szellemi beállítottság, tehát amit az agykontroll és a többi különböző szellemi tartalmú könyvek, tanfolyamok kínálnak fel. Mivel az első ke-gyelem a józan-ész, azért ezekből a szellemi eszközökből, melyek legtöbbször öm-lesztett állapotban tárulnak eléd, ki kell tudnod válogatnod a megfelelőket. Ha maga-dat erre nem tartod elég elfogulatlannak, akkor kérdezz meg olyan ember, akit józan gondolkodásúnak tartasz. Az ne zavarjon, ha az illető a józan eszére hallgatva sok mindenben nem fogadja el a te nézeteidet. A fontos az, hogy amiben bizonytalan vagy, abban hallgasd meg, miképpen vélekedik ő, s utána dönts belátásod szerint.  9 / 730

 

 

 

Kérdező: 4. Agykontrollról, természetgyógyászatról, s ehhez kapcsolódó tevékeny-ségekről hogyan kell vélekedni?

HANG: 4. Az első kegyelem a természet!   11 / 870

 

  

 

Természetgyógyászat, kineziológia, fényadás

 

Kérdező: 1. Természetgyógyász vagyok. Jó ez az út?

HANG: 1. A természetgyógyászat, a kineziológia, fényadás és egyéb okos és kevésbé okos lehetőségek mind-mind olyan eszközök, amelyeknek erkölcsi értékét az a CÉL határozza meg, amire használja eze­ket valaki.

   Senki számára nem lehet más út, mint Én magam! Én vagyok az ÚT! A nem ártás, megbocsátás, segítés az az életforma, amit Én elmondottam és megtestesítettem előttetek! Ésszel és szívvel egyaránt vállalni kell ezt az életformát!

    Ésszel! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek önmagának jól felfogott érdeke ez, mert csak ez nyitja meg szíveteket az Én békém befogadására!

    Ésszel! Magaddal szemben lehetsz igazságos! Jusson eszedbe gyakran, hogy Isten hányszor bocsátott meg neked, hányszor segített ki nehéz helyzetekből, hányszor érezted, hogy Nélküle már sehol sem lennél!

   Szívvel! Másokkal szemben feltétlenül IRGALMASNAK kell lenned! Neked kell másoknak bemutatnod az IRGALOM RENDJÉT!

   Légy szíves, és ne szívtelen! Csak az IRGALOM RENDJÉBEN lehetséges a szívbéke! Másutt, ha nincs harc, akkor is legfeljebb fegyverszünet van, de az nem az a béke, amire minden normális ember és társadalom vágyódik. Aki az IRGALOM RENDJÉBEN él, az arra törekszik, hogy a különbözőségek dinamikus harmóniáját segítse elő! Ehhez az ész mellett SZÍV kell!  23 / 2287

 

 

Reiki, fényadás, agykontroll

 

Kérdező: 2. Hol és mit rontottam el?

HANG: 2. Azok, akik nem az evangéliumaim irányában akarják átalakítani gondol-kodásukat (Márk: 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irányában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROLL, STB.), és ebben megmerevülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal való élő kapcsolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét.  42 / 4511

 

 

Tájcsi, Meditáció, Légző gyakorlatok Jóga

 

Kérdező: 1. Szolgálhatom-e a Tajcsin keresztül az Istent!

HANG: 1. Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, hogy másokat hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmagadat a lehetőséged szerint tartsd karban, vagyis szellemben, lélekben, testben töltekezz, meríts erőt. E töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke és harmónia elérésének rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az esti párbeszédima, a kötött imák, a meditáció, a böjt, különböző elmélkedések, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, amelyek valamilyen szellemiséghez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, érzelmi, tudati hatását önmagukban megjelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, harmóniára való törekvések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az Istennel, ha a forma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz az imára és a Tájcsira egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van arra, hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pótcselekvéssé, vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő módon meg kell élned a másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányába. Az imát és mindenfajta gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes tartalommal, ha nem különböző benső harcokra irányul, hanem Velem, a te Jézusoddal való olyan találkozásra, amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből meríthetsz erőt a holnap folytatására. A Lélek gyümölcsei pedig a következők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hithűség, szelídség, önuralom (Galáta 5;22) az Én Lelkem által. Úgy ahogy Én tanítottam és mutattam be nektek kétezer évvel ezelőtt. Mert aki ebből él, azok ellen nincs törvény!   42 / 4650

 

Reiki

 

 

Kérdező: 1. REIKI problémáról.

HANG: 1. A REIKI-módszer: MÓDSZER csupán.  Kivétel nélkül minden módszer annyiban értékes, amennyiben a CÉLHOZ viszi közelebb hasz­nálóját. Így van ez a REIKI-módszer esetében is. Nem a módszer a mindenható! A mindenható ÉN vagyok. Én nem módszer vagyok, hanem olyan személy, aki mérhetetlenül szeret téged, s te csupán azért kereshetsz Engem, mert Én már rád találtam.

   Módszerek által keresel. Nem is kereshetsz másképpen. Van egy csalhatatlan módszer. A HIT. Ha két dolgot igyekszel elhinni, akkor életed feltétlenül átvált a holtvágányról olyan vágányra, mely már itt a földön békét és boldogságot fog adni szívednek.

   Az egyik az, hogy Én úgy szeretlek téged, mint senkit a világon. /Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled./ A másik pedig az, hogy minden nap, életed körülményeibe csomagolva, biztosítok számodra valami VIGASZTALÓT! Nincs egyetlen egy olyan nap sem, hogy valamivel meg ne ajándékoználak. De ajándékaim meglátására szemeidet neked kell rátisztítani. Tulajdonképpen az ilyen szemeket nevezem HITNEK. E HIT tisztasága és erőssége nem Tőlem függ. Ha Tőlem függene, akkor minden ember mérhetetlen nagy hittel rendelkezne, s Én lennék felelős azért, ha valaki nem hisz elég hatékonyan. De akkor ellentétbe kerülnék Magammal, mivel akkor titeket nem Magamra, hanem Engem bennetek teremtettem volna. Ilyen értelmetlenséget ne nézz ki Belőlem!

   Hidd el, minden az előbb említett két nagy valóság hitben való elfogadásától függ. E kettőt semmiféle módszer sem helyettesítheti. Ahol helyettesíteni próbálják, ott a legtökéletesebb módszer is célt téveszt, s ahelyett, hogy segítene, inkább rombol.

   Ha hiszed, hogy mérhetetlenül szeretlek, tehát úgy, ahogy csak egy Isten tud sze-retni, és törekszel naponta hálát adni azokért az ajándékaimért, melyeket körül-ményeidben, vagy közvetlen lelkedben hited által fölfedezel, mint szeretetem jeleit, akkor elindultál nemcsak a boldogság felé, hanem a boldogság ÚTJÁN is!

  Mindaz, amit leveledben a REIKI-vel kapcsolatos élményeidről mondasz, az előbb említett HIT által helyére tehető.  6 / 444

 

 

Kérdező: Fiamért, anyámért élek, és a REIKI-t érzem annak a módszernek, amely legjobban segít biztosítani lelkem nyugalmát, és amely a legalkalmasabb arra, hogy általam másokat is e békéhez juttasson.

HANG: … Az általad említett eszköz jellegű hármasság, fiad, anyád és a REIKI, bár eszköznek szükségesek a te életedben, de egyáltalán nem tartoznak a lényeghez, s feltétlenül csalódást fognak okozni neked, ha fejlődni akarsz. Ha nem akarsz fejlődni, akkor el lehet ezekkel töltened az idődet, de lényegében nem oldottál meg szinte semmit abból, amiért a földre születtél. És mivel nem magadtól jössz erre rá, hanem a velük kapcsolatos csalódások által, ezért bizony a te számodra ez olyan lesz, mintha rá se jöttél volna. Tehát nem fognak olyan értéket jelenteni, amelyek könnyebbé tehetnék további életedet.

   Mi hát a feladatod? SZABADDÁ kell válnod!!! Ezt egyetlen módon teheti meg földi halandó: Értem, Velem és Általam kell élned minden nap. Mindaz, aki jobban szereti fiát, anyját, REIKI-t, mint Engem, nem méltó Hozzám!(Mt. 10;37).

   Lelkem csak akkor és annyiban tud boldogítani téged, amikor és amennyiben szabaddá tetted magadat.( 2.Kor. 3;17.). Erre feltétlenül rá fogsz jönni, de nem mindegy, hogy magatehetetlen csalódások árán, amilyenekben már volt részed, vagy pedig Értem szeretetből vállalt áldozat árán éred ezt el.

   Minden nap föl kell tenned magadnak a kérdést, hogy mit jelentettem ÉN számodra. Ha azt látod, hogy azt jelentettem, hogy jobban élj fiadért, anyádért, REIKI-ért, akkor Engem ledegradáltál, föláldoztál a bálványok áldozati oltárán! Tudom, súlyos szavak ezek. Nem is mondanám e szavakat akárkinek. De te már nem vagy szememben akárki! Te már egy kicsit Én vagyok. És ez nagy szó! Súlyosabb kijelentés, mint az előző szavak.

   Mindenkinek az az Istene, amivel, akivel tele van. Amíg valaki csak Isten létét hiszi el, ezzel még nem tett meg szinte semmit. Ezt az ördögök is elhiszik (Jakab 2;19). Aki családjáért él, az önmagáért él. Becsapva önmagát, próbál nyugalmat találni lelkének. Aki másért él, tehát Értem, az először önmagát, majd családját használja fel erre, amennyire ez lehetséges. Gyakran, sőt legtöbbször csak odáig jut el az Engem szerető lélek, hogy családját átlépve, önmagát adja másokért. Ide mindenki eljuthat, ha Értem él!

   Aki nem erre törekszik, az képtelenségre törekszik. Arra törekszik, hogy egyszerre két úrnak szolgáljon. Ez azért képtelenség, mert aki nem egyedül Értem él, nem egyedül Nekem szolgál, annak már nem is vagyok benn életében. Engem nem lehet sorba állítani másokkal, s úgy első helyre tenni. Nekem mindennap szándékom, tervem van veled, s ez a legritkább esetben van kapcsolatban fiaddal, anyáddal, REIKI-vel. Néha igen. …  8 / 633

           

 

Kérdező: A REIKI útján megváltozott az életem.

HANG: A te megváltozott életed nagy öröm itt a mennyben. Azt tudod, hogy aki szeret, az nemcsak örül annak, amikor valaki rátalált önmagára, rátalált az egyetlen lényeges útra, rátalált a másért élés látszatra fárasztó, de valójában boldogító útjára, de szorong is, mivel félti azt, akit szeret.

   Így vagyok Én is veletek. Nagy öröm számomra, hogy különböző segédeszközök által eljutottatok Hozzám, a Szeretethez, de újra és újra felhívom figyelmeteket, hogy ébren legyetek és vigyázzatok, mert csak aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.

   Az állhatatosság viszont nem betokozódás, nem megmerevedés, nem önfejűség. Az állhatatos, aki mindenkor kész nem a múltban, hanem a jelenben meglátott jóért minden áldozatot vállalni. Az az állhatatos az Én szememben, aki rugalmasan tanu-lékony, aki mindig nyitott afelé, hogy a jónál van jobb is, és aki tudja, hogy a legjobb nem található meg a földön határtalanul, csak mehettek feléje, mert a legjobb ÉN VAGYOK!

   Azt a befogadó képességet, amellyel benned élhetek, állandóan növelheted azáltal, hogy mindig megelégedett és hálás vagy azért, amit Tőlem kaptál, de soha nem vagy teljesen megelégedve azzal, amit Nekem adtál. Tehát amíg biztosíthatom a békémet benned, és erősíthetem vágyadat Irányomban, akkor és addig vagy állhatatos.  8 / 671

 

 

Kérdező: 3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről?

HANG: 3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása annyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.  12 / 1001

 

 

 

 

Kérdező: 1. Járjak-e REIKI-re és meditálni?

HANG: 1. E kérdéseidre csak akkor lennék illetékes válaszolni, ha Velem beszélted volna meg, mielőtt elkezdted az említett gyakorlatokat. Most csak azt tudom mondani, hogy mindig csak annyiban szólok bele ezekbe, amennyiben a pillanatnyi lelki békéd ezt megkívánja.

   Ha tehát Velem beszéled meg napodat, akkor Veled tudom azt megélni. Nekem felelősségem csupán annyi, hogy figyelmeztetlek lelkiismereteden keresztül, ha szere-tetlen vagy.   13 / 1225

 

 

Kérdező: 1. A REIKI elvégzése után sok baj ért bennünket.

HANG: 1. Leveled azt tanúsítja, hogy úgy kerültél közel a szellemvilághoz, hogy előtte nem adtad át magadat Nekem! Nagyon kérlek! Minden nap reggel is, este is, saját szavaid által megfogalmazott imával add át magadat Nekem! Ha ezt megteszed, akkor hited ereje elindítja benned azt a benső gyógyulási folyamatot, amelyet senki és semmi meg nem állíthat, mivel Én legyőztem azt a világot, melyből az ártó erők származhatnak (János 16;33).

    Azzal tudod igazolni magad előtt, hogy átadtad magadat Nekem, hogy azonnal dicsőíteni kezdesz Engem, ha valami bajt észlelsz, ha valami félelem fog el. Ez azért nagyon fontos, mert az ártó erők nem bolondok, hogy olyan helyen megjelenjenek, ahol jelenlétükkel elkezdődik az Én dicsőítésem. És azért is fontos, mert magadban is tudatosul az, hogy jelen vagyok benned és körülötted mindig, ha Hozzám dicsőítő ima száll szívedből! Igen, mert ennek ereje áldást hullat arra, aki így fordul Hozzám! 

                                                                                                              13 / 1240

 

Kérdező: Megerősítésre vágyom!

HANG: Örülök ennek a vágyadnak! Nagyon meg kell erősödnöd Bennem, ha szíved békéjét a jövőben is meg akarod őrizni.

   Tudnod kell, hogy az a béke, amely Tőlem jön, olyan ajándékom, melyet azoknak tudok adni, akiknek élete dinamikus szeretetben nyilvánul meg. Tehát az Én békém nem egy elérendő cél, hanem velejárója annak, hogy tevékenyen működhetem abban, aki Engem befogadott! A CÉL az, hogy gyakorlati módon éreztessem szeretetemet azokkal, akikkel te kapcsolatba kerülsz!

   Minden ezüstösen csillogó gömb, minden fehér lap, mint REIKI-s ajándék, minden angyali kard csak akkor és annyiban érték, amennyiben ezt a CÉLT szolgálja! Maradj hát nagyon reális! A földet mennyországnak csak addig lehetett mondani, amíg a földre az ember nem tette a lábát. Mióta ez megtörtént, azóta a föld nem mennyország! És Én nem arra kértem az Atyámat, hogy vegyen ki benneteket ebből a világból, hanem arra, hogy szabadítson meg a gonosztól (János 17;15)! Ő ezt teszi Általam mindenütt, ahol Engem befogadnak.

   Drága Gyermekem! Ne engedd, hogy pótcselekvések eltávolítsanak Tőlem! Velem indulj minden reggel, Velem járj napközben és Velem hajtsd álomra fejedet!  Ha ezt tudatosan teszed, akkor áldásommá válsz mások-, az egész világ számára!   14 / 1336

 

 

 

Kérdező: A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: A REIKI-vel kapcsolatban mondok rövid véleményt. Te nagyon tisztán látod ezt a területet. Légy meggyőződve arról, hogy maga a forrás tiszta, s ezért tud oly pozitív hatással lenni annyi emberre ez a gyakorlat.

  Mindannyiótoknak tudomásul kell vennetek azonban, hogy nem elég, ha egy folyamnak tiszta a forrása. Rendre meg kell vizsgálnotok a folyamot szakaszonként is, mivel menetközben olyan kezeken folyik ez át, amelyek tisztaságáról nem lehet mindig biztos a korlátozott emberi értelem.

  A tapasztalat azt igazolja, hogy a vizsgálatban első helyen kell állnia az anyagi oldalnak! Nagyon sok a jóhiszemű ember, és sajnos, vannak olyanok, akik ezt kihasználják.

   Az emberek általában a testi egészség és a hangulati, érzelmi kellemesség érde-kében szinte bármiféle anyagi áldozatra képesek. Rövid távú siker után sokszor nagy és keserű kiábrándultságok, könnyek és szenvedések szegélyezik a becsapottak útját. Ehhez hozzájárul még az, hogy az emberek a kezdeti sikerekről örömmel és némi túlzással szoktak tanúságot tenni, míg a sikertelenséget, szégyen és más pszichikai gátak közé szorítva, legtöbbször elhallgatják.

  Ezért nagyon fontos a rendszeres kontroll! Vizsgáljatok meg mindent! A jót tar-tsátok meg, s amit helytelennek ítél bennetek a lelkiismeret, azt vessétek el.

   Nagy igazságot hordoz a Jakab levél 1;5.   21 / 2057

 

                   

 

Kérdező: 1. A REIKI által segítek másokon. Helyes úton járok?

HANG: 1. Feltétlenül helyes az, ha valaki a szolgáló szeretet útját járja! Azt azonban tudnod kell, hogy a jónál van jobb, a helyesnél van helyesebb. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ne légy soha megelégedve azzal, ha olyasmiben engednek segíteni csupán, ami úgyis elmúlik. Ilyen pl. a testi gyógyítás. A testi gyógyítás csak eszköz lehet arra, hogy rátérj a lényegre. A lényeg pedig a Velem való élő találkozás. Itt a földön hitben, majd a földi élet után színről színre. Csak olyan gyógyulásnak van értelme, amely a felelősségtudatot is növeli, tehát tudatosítja a meggyógyultban azt, hogy számadással tartozik a gyógyulásáért.  24 / 2356

 

 

Kérdező: 2. Jól döntöttem, hogy nem tagadtam meg a REIKI-t?

HANG: 2. Nagyon jól döntöttél, amikor nem mondtál le azokról a csodálatos lehetőségekről, amelyeket Én a ti korotokban elétek tárok!

   Valamikor azt mondottam, hogy az enyéim majd még nagyobb dogokat is fognak cselekedni, mint amit Én tettem!

Amikor egy társaság azt képviseli, hogy akkor szabad, ha mindent, amit nem ismer, tilt, akkor az a társaság egy üvöltő ellentmondást képvisel. Nem a tiltás által, hanem a nyitás által lesz szabad valaki! A bármilyen irányban lezárt emberek nem ismernek sem Engem, sem az Atyát. Isten lényegéhez a nyitottság tarozik. A teremtés, a megváltás, a Lélek eljövetele, ezek mind Isten nyitottságának egy-egy megnyilvánulásai!   24 / 2376

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék többet tudni a REIKI-ről.

HANG: 1. Ma már különböző REIKI irányzatok vannak. Abban mindannyian megegyeznek, hogy szellemi, szeretetenergiával igyekeznek bizonyos képességeket kifejleszteni magukban, mások javára.

   Ha részletesebben akarod tudni a REIKI lényegét, akkor ne Tőlem, Jézustól, hanem reikisektől kérj információkat.  Amit másoktól is meg lehet tudni, azt ne Tőlem kérdezzétek. Nem azért jöttem közétek, hogy helyettetek tegyem meg az, amit nektek kell megtennetek!  29 / 2966

 

 

Kérdező: 1. Használhatom-e pénzért kapott képességemet?(REIKI)

HANG: 1. Aki pénzért szerez, fejleszt ki magában egy képességet, aki pénzért szerez, fejleszt ki magában egy mesterséget, az, természetesen pénzért használhatja is azt. Csak ne hangoztassa azt, hogy ezt Velem teszi! Természetesen Velem kell tennie, amit Velem kell kukoricát is kapálni, boltba menni, almát szedni, de ez nem a kukoricát, nem a boltban vásárolt holmit, nem az almát szenteli meg, hanem azt, aki ezeket Velem teszi. Így, aki gyógyít, természetesen Velem gyógyítson, akár orvos, akár természetgyógyász, akár egyéb, de ha pénzért teszi, akkor ne mondja azt, hogy azért gyógyulnak betegei, mert ő ezt Velem teszi, hanem azért gyógyulnak, mert ő ért ehhez!

    Akinek Én, Jézus, megadom a gyógyítás karizmáját, azt mindig ingyen adom, és aki e karizmát használja, feltétlenül ingyen tegye! Isteni erők működését nem szabad pénzért árulni!   29 / 2963

 

 

Kérdező: 2. A REIKI ördögi dolog?

HANG:  2. Teljesen ferde nézet, ha valaki azt gondolja, hogy a REIKI ördögi dolog. Ha tudnátok, hogy hány embert hozott a REIKI közelebb Hozzám, Jézushoz, akkor nem félnétek, nem határolnátok el magatokat ettől, hanem inkább hálát adnátok ezért, mint ESZKÖZÉRT, amely annyi lelket juttatott már el Hozzám, a benső békéhez!

   Igaz, minden rossz egy elrontott jó, s így a REIKI, ha öncélú és nem eszköz, akkor nem jó. De önmagában nem minősíthető úgy, hogy az ördögtől van.   32 / 3276

 

 

Kérdező: Író és halló médium lettem. Azóta gyötrődöm.

HANG: Azzal, hogy megnyíltál a szellemvilág felé, kitetted magadat olyan erőknek, amelyek egyáltalán nem kívánatosak. Tudom, hogy nem vigasz számodra, ha azt mondom, hogy nem te vagy az egyedüli REIKIS, aki így járt.

   Azt meg tudom ígérni, hogy megszabadítalak. Az Én, a te Jézusod neve pontosan azt jelenti, hogy Isten a szabadító. De azt nem tudom megígérni, hogy nélküled sza-badítalak meg. Minden azon múlik, mennyire fogadsz be Engem, Jézust, az életedbe.

   Akkor mondhatod, hogy valóban befogadtál, ha mindenért, még azokért a zakla-tásokért is, hálát tudsz adni, amit most át kell élned.

    Számodra nem volt elég megtudnod, hogy van szellemvilág. Azt is meg kellett tapasztalnod, hogy ebben a szellemvilágban vannak ártó erők is! Meg kellett tapasz-talnod, hogy nem lehet játszani olyan erőkkel, amelyeket nem ismertek. Mivel félre-tetted az okosságot és az óvatosságot, ezért most ennek következményeit kell megs-zenvedned.

   De nincs semmi ok a kétségbeesésre! Én, Jézus, legyőztem azt a világot, amelynek erői győzelmet akarnak aratni fölöttetek. Ezért Én, Jézus, isteni hatalmam teljes ere-jével parancsolom a téged zaklató szellemnek, hogy távozzék tőled! E parancsomnak egyetlen ártó erő sem állhat ellen. Szabadításod folyamata tehát elkezdődött! Aki az Enyém, aki befogad, elfogad urának, megszabadítójának, az fölött nincs hatalmuk!  Jobb lett volna már előbb írnod, de most sem késő!  35 / 3663

 

 

 

Kérdező: 2. Hol és mit rontottam el?

HANG: 2. Azok, akik nem az evangéliumaim irányában akarják átalakítani gondolkodásukat (Márk: 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irányában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROLL, STB.), és ebben megmerevülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal való élő kapcsolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét.  42 / 4511

 

 

 

 

 

Kérdező: 1. Mikor gyógyulok meg betegségemből?

 

HANG: 1. … Van egy jól kifejlődött orvosi tudomány, vannak közöttetek természetgyógyászok, vannak fényadók és különböző energiákat közvetítők, és vannak karizmatikusgyógyítók, akik a testi gyógyítás adományát azért kapták, hogy az égiek felé irányítsanak benneteket.   32 / 3344

 

 

Kérdező: 2. Hol és mit rontottam el?

HANG: 2. Azok, akik nem az evangéliumaim irányában akarják átalakítani gondolkodásukat (Márk: 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irányában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROLL, STB.), és ebben megmerevülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal való élő kapcsolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét.  42 / 4511

 

 

 

 

 

HANG: Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket. Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.    5 / 380

 

 

 

 

 

Kérdező: Az agykontroll elnyomja a Szentlélek erejét?

HANG: Kizárólag csak a jó szándék hiánya és a lezártság akadályozhatja a Szentlélek munkáját.

  Isten lényegéhez tartozik a nyitottság. Ez nyilatkozik meg a teremtésben, a sugalmazásban, a megtestesülésben egyaránt.

    Szerzetesektől ne várj olyan nyitottságot, mely a Szentlélek szabad működéséhez feltétlenül szükséges. Ők fogadalmat tettek bizonyos lezártságra, holott fogadalmat csak rossz ellen szabadna tenni és nem a jó mellett, mivel a jónál lehet jobb is, melyet sajnos bizonyos jóra tett fogadalmak leárnyékolhatnak.

     Az agykontroll inkább segíti a Lélek munkáját, mint akadályozza, mivel az első kegyelem a natúra, a természet, melynek minél tökéletesebb felhasználása a Szentléleknek kifejezett szándéka!    11 / 912

 

 

Kérdező: 3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről?

HANG: 3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása annyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.  12 / 1001

 

 

Kérdező: Az agykontrollról kérek véleményt.

HANG: Minden kontroll mögött bölcsesség húzódik meg! Ilyen az agykontroll is, ha nem öncélú! Nincs értelme egy kést élesíteni azért, hogy éles legyen. Csak akkor van értelme az élesítésnek, ha a kés használatban van, használatban lesz.

   Az agykontroll az agy élesítését segíti elő, s ha valaki ennek következtében jobban ki tudja mutatni szeretetét, könnyebben át tudja hidalni az emberek közötti távolságot, s szellemi hatást tud eljuttatni olyan helyekre, ahová fizikálisan el nem érhet, akkor az agykontroll által mindenki gazdagodni tud testileg, lelkileg egyaránt.

   Természetes, hogy az agykontrollnak veszélyei is vannak! Ilyen veszély például az, ha valaki az általa megtehető, cselekedetek­ben megnyilvánuló szeretet helyett megelégszik táv-segítségnyúj­tással. Az agykontroll által felszabadult szeretetenergiák nem helyettesíthetik, csupán kisegíthetik a bennetek lappangó energiák eredményes működését.

    Gondolj csak az evangéliumomban leírt százados szolgájának meggyógyítására! Amikor ez a százados felkért, hogy gyógyítsam meg szolgáját, akkor az első szavam az volt, hogy megyek és meggyógyítom, és nem az, hogy majd távgyógyítók. Csak amikor tanúságot tett hitéről, akkor alkalmaztam az agykontrollban" ismert távgyógyítást.

   Az öngyógyításban is nagy segítséget tud nyújtani az agykont­roll által felkínált módszer. Erre is bőven találsz példát az evangéliumokban. Bármennyire is megbot-ránkoznak egyesek, akkor is igaz, hogy gyakran tettem olyan "csodákat", amelyeket ti is meg tudnátok tenni, ha értelmetek koncentráltabb felhasználásával jobban hinnétek. Csak így érthető e kijelentésem: "A hívőnek minden lehet­séges!" (Márk 9;23), és az is, hogy ..."még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, mint Én!" (János 14;12)

Mikor egy betegtől azt kérdeztem, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni azt, amit kérsz, akkor feltétlenül igényeltem agyának komoly Rám-koncentrálását! Értelem-vesztetten hinni nem lehet, csak az értelem nagyon komoly erőbedobásával lehetséges az élő hit! Óriási tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az élő hit lehetséges gondolkodás nélkül! Így csak a babona tud megélni, és nem a hit!     23 / 2242

  

 

Kérdező: 1. Feszültség hatalmasodott el bennem.

HANG: 1. Három eszköz áll rendelkezésetekre ahhoz, hogy a testen megjelenő be­tegségeket kezelni tudjátok. Az egyik és az első az orvos. Azok a tünetek, amelyeket te leírtál leveledben, tipikus vércukor-ingadozást jeleznek, s a vércu­kor ingadozásnak pedig a rendezetlen önszeretet szokott a lelki oka lenni. Tehát nem csupán arról van szó, hogy másokkal szemben hogyan áll a szereteted, ha­nem arról, is hogy önmagaddal szemben hogyan állsz ezzel. Feltétlenül meg kell tanulnod meglátni és elfogadni az Én közvetett, gondviselő szeretetemet, amelyet másokon keresztül nyújtok feléd. (Pl. e levél is ilyen!)

A másik eszközzel a természetgyógyászok rendelkeznek. Az ő szolgálatuk fontos, de nem nélkülözheti, nem teheti fölöslegessé az orvosok munkáját.

A harmadik eszköz az agykontroll és minden olyan hitben magadra koncent­ráltság, amely Szeretetemet - a te Jézusod szeretetét - eleveníti fel benned. Va­gyis azt, hogy téged boldogító módon élek benned! Tehát nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Ezt nevezheted agykontrollnak, imának, medi­tálásnak, hitben élésnek. Aki ezektől el akar téged tántorítani, az nem Engem képvisel ebben a dologban. Bármennyire jóhiszemű, nincs igaza!  30 / 3143.

 

 

Kérdező: 2. Betegségeimet 'agykontroll' által gyógyítgatom.

HANG: 2. Azok, akik nem az evangéliumaim irányában akarják átalakítani gondolkodásukat (Márk: 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irányában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROLL, STB.), és ebben megmerevülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal való élő kapcsolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét.  42 / 4511