Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kérdező: Mondj néhány szót nekünk a reinkarnációról, Lorber Jakabról és Gabrielláról, a Würtzburg-i prófétanőről, és a Jehova Tanúiról. - Van még három személyes jellegű kérdésem, melyeket az előzők megválaszolása után teszek fel.

HANG: Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket. Ezt teszi minden pogány bálványimádó is. Jutnak is ezáltal bizonyos önmegszentelődésre, mert az imának konzerváló hatása van. De hát Én nem ezért jöttem közétek. Azért jöttem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ezt Én bennetek megtenni képtelen vagyok. Szeretetem tiltja, hogy manipuláljalak benneteket. Azt pedig - sajnos - szeretetem lehetővé teszi, hogy olyasmire is felhasználjatok Engem, ami nagyon nem az Én szándékom szerint való. …   3 / 219

           

 

Kérdező: 2. Helyreállhat-e barátommal régi kapcsolatunk?

HANG: 2. Soha ne tedd a hangsúlyt arra, hogy helyreálljon egy régi kapcsolat! Akkor cselekszel helyesen, ha arra törekszel, hogy Velem legyen egyre egyértelműbb, egyre életszerűbb a kapcsolatod. A többi az Én dolgom! Ha legfőbb, sőt egyetlen célod az, hogy nagyon EGY legyél Velem, akkor Én feltétlenül létrehozom azokat az emberi kapcsolataidat, amelyekre neked boldogságod érdekében, tehát annak érdekében, hogy EGY legyünk, szükséged van!

 Ha nem így lenne, akkor nem lennék imádandó Istened! Márpedig az vagyok! Ennél kevesebb lenni nem tudok! A te érdekedben nem lehetek ennél kevesebb! Ha ennél kevesebb lehetnék, akkor joggal lehetnél bálványimádó19 / 1878.

 

 

Kérdező: 1. Isten akarta, hogy a zsidók öljék meg a bálványimádókat?

HANG: 1. Az Isten akarata soha nem változik olyan értelemben, hogy az erkölcsi rendben ez az akarat ellentétes irányba mutatna. A NE ÖLJ parancs örökérvényű!

    Más a helyzet az emberi tudattal. Ez változik! Fejlődik, alakul, módosul. Egy hasonlattal élve: az Isten akaratának és az emberi tudatnak találkozása olyan, mint amikor ugyanazt a képet, szobrot különbözően foncsorozott tükör elé teszed. A tükörben látható kép különböző, sőt ellentétes is lehet. Lehet, hogy a soványt kövérnek, a kövéret soványnak látod.

    Az erkölcsi rendben nagyon is igaz az, hogy a földön ti csupán tükör által, homályban láttok, és nem színről színre!

    Volt tehát és van ma is olyan területe a földnek, ahol a minden körülményben és feltétel nélkül Istenhez tartozás úgy jelenik meg a tudatban, hogy meg kell ölni azokat, akik nem így látják ezt.

    Ha Én nem jelentem volna meg a földön, akkor ti soha nem tudtátok volna meg, hogy Isten és ember létazonosságban vannak egymással az erkölcs területén. Vagyis EGY-UGYANAZ A LÉLEK boldogítja MINDKETTŐT! Az embert sem boldogíthatja más, mint az Istent, vagyis a mindenkinek jót akaró SZERETET LELKE! 22 / 2233

           

           

Kérdező: 1. Elkeserítő helyzetemben mi a konkrét feladatom?

HANG: 1. Aránylag könnyű megszámolni azokat, akik nem küzdenek  anyagi problémákkal. Még könnyebb megszámolni azokat, akik boldogok. De a legkönnyebb azokat a boldogokat megszámolni, akiknek anyagilag jól megy a sorsuk. Ezek vannak a legkevesebben.

 Ennek egyszerű magyarázata az, hogy azok, akik nyomorúságos helyzetben vannak, jobban ki vannak téve a szembesülésnek, mint azok, akiknek jól megy a soruk. A jó sorban élők könnyebben kerülnek bódulatba, s így nehezebben is ismerhetik fel azt a szívbékét, amelyet kívülről soha senki és semmi, senkinek megadni nem képes.

    Minden azon múlik, hogy milyen a kapcsolatod Velem, Jézussal! Ha valaki ennél konkrétabb választ tud adni neked, akkor Én nem vagyok az Isten Fia!

    Neked sem lehet más feladatod, mint az, hogy tedd meg azt, amit reggeltől estig meg kell tenned. Te csak azért felelsz, hogy megtetted-e a magadét, és amit meg kellett tenned, hogyan tetted meg!

 Amíg fantáziádra, elgondolásaidra és nem megteendő és megtehető feladataidra koncentrálsz, addig mindig játékszere leszel azoknak az ártó erőknek, amelyek rombolnak, pusztítanak és kétségbe ejtenek.

 Neked arra kell koncentrálnod és arra kell törekedned, hogy belülről csak olyan gondolatokat engedj felszínre törni, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Amíg nem hiszed el, hogy ilyen gondolatok felszínre jöhetnek benned, addig nem hiszel a benned boldogító módon jelenlévő Istenben!

    Ha hiszed, hogy van Isten, és ez az Isten legalább olyan jó, mint egy átlag ember, akkor el tudod hinni azt is, hogy Ő nem kíván tőled többet, mint egy átlag szülő a gyermekétől. Tegye meg az, amit meg tud tenni reggeltől estig. A többi a szülő dolga.

 Ez azt jelenti, hogy ha hiszel Istenben, akkor el kell fogadnod azt, hogy van Gondviselőd, tehát nem lehet gondod. Ha van gondod, és mégis azt mondod, hogy van Gondviselőd, akkor vagy nem tudod, hogy mit beszélsz, vagy bálványimádó vagy akkor, amikor azt mondod, hogy a te Istened nem él benned boldogító módon.

    A helyzet az, hogy Isten nem tud másképpen élni senkiben, csak boldogító módon, mert az igazi Istennek ilyen a természete!  31 / 3237

           

 

                       

 

 

Kérdező: Különleges adottságokat észlelek magamban azóta, hogy kislányunk eltávozott tőlünk az örök hazába.

HANG: Ha elolvasod a HANG-könyveket, kérdésedre bőven találsz azokban olyan gondolatokat, amelyek eligazíthatnak téged. Most itt csak röviden válaszolok kérdésedre.

    Először is, te nagyon meg voltál és még ma is meg vagy kötözve gyermekeddel. Ez érthető, de nem szerencsés állapot. Belejutottál egy félmegoldásba, amely egyben fogva is tart. Jó az, hogy tudod: gyermeked él, de nem jó, ha nem tudod őt elengedni. Neki sem jó! Mindenkinek a szabadság légköre a legjobb, mert akkor tud mindenki Lelkem irányítása szerint békét hordani önmagában.

    Gyermekeddel való túlzott megkötözöttséged nem tette számodra lehetővé azt, hogy örökélet-perspektívában gondolkozz. Nem értetted meg, hogy sohasem veszíthetitek el azt, akivel a SZERETET összeköt benneteket, de nem is birtokolhatja senki azt, akit szeret.

    Az Istened Én vagyok, és nem gyermeked. Gyermeked Tőlem kapott eszköz volt életetekben arra, hogy Hozzám kerüljetek közelebb.

    A bálványimádásnak sokféle formája van. Mindaz, aki nem elsősorban Értem él, bálványimádó. Én csak abszolút első tudok lenni bárkinek életében. Ez azt jelenti, hogy nem állok egy sor elején, hanem Én határozom meg, hogy kinél, mikor és hogyan legyen valaki az első, második, stb.  … 12 / 1027