Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Halott gyerek 

 

Kérdező:  Különleges adottságokat észlelek magamban azóta, hogy kislányunk eltávozott tőlünk az örök hazába.

HANG: Ha elolvasod a HANG-könyveket, kérdésedre bőven találsz azokban olyan gondolatokat, amelyek eligazíthatnak téged. Most itt csak röviden válaszolok kérdésedre.

     Először is, te nagyon meg voltál és még ma is meg vagy kötözve gyermekeddel. Ez érthető, de nem szerencsés állapot. Belejutottál egy félmegoldásba, amely egyben fogva is tart. Jó az, hogy tudod: gyermeked él, de nem jó, ha nem tudod őt elengedni. Neki sem jó! Mindenkinek a szabadság légköre a legjobb, mert akkor tud mindenki Lelkem irányítása szerint békét hordani önmagában.

    Gyermekeddel való túlzott megkötözöttséged nem tette számodra lehetővé azt, hogy örökélet-perspektívában gondolkozz. Nem értetted meg, hogy sohasem veszíthetitek el azt, akivel a SZERETET összeköt benneteket, de nem is birtokolhatja senki azt, akit szeret.

     Az Istened Én vagyok, és nem gyermeked. Gyermeked Tőlem kapott eszköz volt életetekben arra, hogy Hozzám kerüljetek közelebb.

      A bálványimádásnak sokféle formája van. Mindaz, aki nem elsősorban Értem él, bálványimádó. Én csak abszolút első tudok lenni bárkinek életében. Ez azt jelenti, hogy nem állok egy sor elején, hanem Én határozom meg, hogy kinél, mikor és hogyan legyen valaki az első, második, stb.

     Te kinyíltál a szellemvilág felé a gyermekeddel való megkötözöttséged nagy akarásában, s bizony a szemtelen szellemek ki szokták használni az ilyen lehetőségeket, hacsak kemény önfegyelemmel Rám nem koncentrál valaki úgy, hogy képes lezárni szívében minden kaput, és csak az Én kérésemre figyelve nyílik meg ott, akkor és afelé, ahol, amikor és aki felé Én ezt megkívánom.

     Drága Barátom! Benső szellemi érzékenységednek meg kell tanulnod parancsolni, mert a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának (1. Kor. 14;32). Ha nem engedelmeskedik, akkor nem a prófétaság lelke uralma alatt állsz. A prófétaság lelke mindig épít, buzdít, vigasztal, és sohasem törekszik arra, hogy érdekessé tegye magát.

      Gyermeked segítségét kérheted, de jobb, ha elengeded, és inkább őrangyalaiddal, Velem, Anyámmal foglalkozol. Legfőképpen pedig foglalkozz evangéliumaimmal!

       Lelkem az építő rend lelke! Nem csupán RENDÉPÍTŐ!  12 / 1027

 

 

Kérdező: 1. Fiam halálát nem tudom feldolgozni. Mi van vele?

HANG:  1. A halál mindenki számára egy olyan önismeretre jutás, amely mind az eltávozottat, mind az itt maradottakat segíti abban, hogy üdvösségükkel, tehát örök dolgokkal foglalkozzanak, és ne mulandó kincsek gyűjtésén fáradozzanak.

     Mindenki meghalni jött a földre, és amíg ez valakinél be nem következik, addig önmagát is, másokat is képes becsapni. Önmagát boldogtalanítja az, aki nem hisz az örökéletben. Az hisz az örökéletben, aki hisz abban, hogy csak örök értékek boldogíthatják a földön élő embert, és nem emberi kapcsolatok, amelyek mindaddig megkötözöttséggel járnak, amíg valaki nem Istennel való kapcsolatától várja élete megoldását.

      Neked fiadat segítve is Értem kellett volna élned. Mivel fiadért éltél, ezért inkább vállaltad a bálványimádásnak ezt a kifinomult formáját, mint a Velem való élő kapcsolat elmélyítését. Ennek következménye az, hogy fiad nélkül boldogtalannak éled azt az életedet, amelyet te is azért vállaltál, hogy e földi életben teljes szíveddel, teljes lelkeddel és minden erőddel Hozzám, Jézushoz kapcsold magad.

     Fiad sorsa most is tőle függ. Neki kell eldöntenie, hogy valóban vállalni akar-e Engem, Jézust vagy sem. Számára e döntési lehetőség még nem véglegesült. Isten az üdvösséget csak egyszer kínálja fel minden szellemi lénynek ingyen. Azok, akik a földön vannak, az Istennek odaadottság árát meg kell fizetniük, ha azt akarják, hogy saját testükben újjászületve, véglegesülni tudjanak a mennyek országában.(János 3,3) Ezért fiadért mondott imáid nagyon helyénvalók. De békétlenséged, mert ő előbb elment, mint te, nem Istennek tetsző! 39 / 4152

 

Házasság

Kérdező: 1. Igaz, hogy vágyaink egyszer kielégülnek?

HANG: 1. Nagyon természetes, hogy a Teremtő minden vágyat azért teremtett belétek, hogy azok kielégüljenek. Efelől nem lehet kétséged. De afelől sem, hogy vágyaitok, szinte kivétel nélkül mind!, torz formában vannak jelen bennetek a földön. Ezért olyan fontos, hogy éppen vágyaitok helyes irányú kielégítése céljából ne ti, hanem a Teremtő adja meg számotokra a CÉLT! E CÉLHOZ az eszközöket nektek kell megtalálnotok és segítségemmel alkalmaznotok a CÉL elérése érdekében. Ezért mondottam Magamat ÚT-nak!

      A szerelem, amelyet leveledben említettél, azért ébred fel bennetek torz formában, mert alig elhihető egy szerelmes számára, hogy célja nem az, amire, akire irányul. Ezért is lesz a vége mindig csalódás, amelyet csökkenthet ugyan az, ha valakinek a szeretet is ott parázslik lelkében, de a szerelem akkor is mulandó, ha teremtményre irányul. Ha valaki képes arra, hogy Istent tegye szíve szerelmének CÉLJÁUL, akkor az nem múlik el soha! Mert a szerelem Istentől elgondolt CÉLJA a szellemi lények földi és égi életében maga az Isten. Isten a mennyben és a földön mindenkibe szerelmes. A mennyben pedig minden szellemi lény szerelmes Istenbe. Ha a földön mindenki szerelmes tudna lenni Istenbe, akkor semmi különbség nem lenne a mennyország és a földi élet között.

 A földet pokollá elsősorban az emberi szívekben felébredő torz szerelem teszi! Ez hiteti el a legtöbb emberrel azt, hogy a legnagyobb rabságot választva a szabadság helyett, lesznek boldogok. Mert nincs nagyobb rabság annál, mint amikor valaki bálványimádóvá válik, vagyis embert istenít úgy, mint saját boldogságának forrását. Az ilyen álom-mennyországból feltétlenül csak valós pokolra lehet felébredni.

 Az ilyen és ehhez hasonló felébredések után gyakran megmarad az álom-mennyország utáni vágy, amely céltévesztetten, bódulatokba hajszolja áldozatát. Általában ebben az állapotban találva benneteket, szeretném Én, Jézus, a boldogság irányába tájolni fáradt, sok-sok csalódástól felsebzett szíveteket.  24 / 2393

           

 

Kérdező: 3. Lesz-e házastársam?

HANG: 3. Meg kell mondjam, hogy házastársaitokat nem Én, Jézus, választom nektek, hanem ti választjátok magatoknak. Mindenki talál magának házastársat, ha akarja. De az egészen biztos, hogy nem a házastárs az, aki boldogíthat bárkit is!

     Aki a házasságától várja lelke nyugalmát, szíve békéjét, boldogságát, az bálványimádó, s egészen biztos, hogy csalódni fog!

 Aki egyedül Tőlem, Jézustól várja szíve békéjét, boldogságát, az feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy minden eszközt, ha kell házastársat is, mint eszközt, biztosítok számára. 33 / 3413

           

 

Kérdező: 2. Mikor találom meg a megfelelő páromat?

HANG: 2. Nincs olyan, hogy valaki megtalálja azt, akiről elmondhatná, hogy számára van teremtve. Mint ahogy nincs olyan, akiről elmondhatnád, hogy az ő számára lettél teremtve.

     Isten mindenkit Önmagára teremtett! Bárkivel élsz, nem szabad érte élned! Istenért kell élned, ha nem akarsz bálványimádó lenni. Mindenkit Istenért kell szeretned, és mindenki tükör kell legyen számodra olyan önismeretre, amely megfelelő önnevelésre késztet. Éppen ezért mindenki csak önmagáért felel!  32 / 3344

 

 

Kérdező: 2. Akit én szeretek, az elérhetetlen számomra.

HANG: 2. E kérdésedre adandó válaszom kapcsolatban áll az előzővel. Aki számodra elérhetetlen, az azt jelenti, hogy ő nem neked van kitalálva!

     A világon minden eszköz számotokra annak a CÉLNAK elérésére, amelyről Én, Jézus beszéltem, és amellyel végső soron azonosítottam Magamat.

     Aki elérhetetlen után vágyódik, az boldogtalan. Aki boldogtalan, az természetellenes, aki természetellenes, az bálványimádó. Aki bálványimádó, az a gyakorlatban istentagadó. Aki istentagadó, az szükségszerűen embertelen is.

     Azért adtam elétek FŐPARANCSBAN a teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, teljes erőből megélt Isten iránti szeretetet, mert tudtam, hogy e téren a kezdetben csak kis elhajlás, idővel teljes boldogtalanságba torkol.

     Ne gondold, hogy, akik életükben abszolút Elsőnek állítják maguk számára az Istent, azok elrugaszkodnak a földtől, a realitások­tól!

Ó nem! Éppen fordítva van! Aki nem így tesz, az menekül, az a bódulatot keresi, és ennek mindig kiábrándultság a vége! 37 / 3992

    

Férj

Kérdező: 1. Mostani társammal, bár hívő, mégsem értjük meg egymást.

HANG: 1. Ha egy kályha nem melegíti környezetét, akkor abban tűz nem éghet. Ha pedig a látszat tüzet mutat, akkor ott már nem valódi, csupán festett lángok láthatók!

     A Biblia nem forrása az isteni életnek. Akik azt forrásnak mondják, állandóan harcban állnak egymással. A Forrás a Szentlélek! Akiben Én Lelkem által tevékenyen élhetek, azok az Én szeretetem tevékeny hordozói, s elsősorban ennek áldását azok érzik, akik közvetlenül kapcsolatban vannak Lelkem hordozóival.

     Egy kicsit mindaddig bálványimádók vagytok, amíg egy másik embertől, - legyen az szép, jó, gazdag, egészséges, - várjátok azt a boldogságot, amire teremtve vagytok. Amíg a bódulatot összekeveritek a boldogsággal, vagyis az Általam felkínált szívbékével, addig feltétlenül a csalódás útját járjátok. Még tüneti kezelésnek sem mondható az, amit egymásnak nyújthattok! Mint ahogy nem mondható tüneti kezelésnek egy nagy beteg számára az ópium adagolása, fogyasztása. Ez kábítás csupán. Ember lehet embernek elkábítója, de boldogítója nem! Senkinek sem adhatom át helyemet!  21 / 2047

           

 

 

Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL?

            Hogyan tovább?

HANG: Két dolgot nagyon tudomásul kell venned, ha azt akarod, hogy szíved békéjét megtaláld.

     Az egyik az, hogy te nem a férjedre, a férjed nem tereád lett teremtve! Kivétel nélkül minden szellemi lény Istenre teremtetett. Arra az Istenre, aki Általam, Velem és Bennem, Jézusban, megjelentem közöttetek.

     Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki bárkihez jobban ragaszkodik, mint Hozzám, Jézushoz, az bálványimádó, s így semmiképpen sem lehet boldog, nem élheti át azt a szívbékét, amelyet csak Én, a te Jézusod adhat meg annak, aki számára Én, Jézus, nemcsak első, de abszolút ELSŐ vagyok!

     Abszolút Első az, aki nem ismer olyat, hogy van második. Abszolút Első az, aki mindenkor megmondja, hogy most ki és mi következik! Én, Jézus, nemcsak nem vagyok hajlandó, de nem is tehetem meg, hogy bárki életében, mint első, libasorba álljak másokkal. Nem! Én, Jézus, kell, hogy fölötte legyek mindennek és mindenkinek. Ez jelenti az, hogy abszolút ELSŐ vagyok.

     Ez Részemről nem önzés, hanem a legtökéletesebb kifejezése annak, hogy Nálam jobban senki nem szerethet tieteket, és ti csak Nálam találhatjátok meg azt a szívbékét, amely a boldogságotoknak a másikneve. Ti mindannyian akkor éltek a LEGNAGYOBBÉRT, ha Értem életek! Ekkor szeretitek önmagatokat is a legjobban, ekkor tesztek legjobbat önmagatoknak is!    34 / 3536

 

 

Kérdező: Jézusom! Segíts nekem, irányíts engem!

HANG: Miben és hogyan segítsek? Vegyük sorra életed problémáit.

    Férjedtől elváltál, mert családjával nem törődött. Te bálványként néztél fel rá, tehát Isten elé helyezted őt. Bizony, aki egy bálványhoz köti magát, az, az ördög egyik megjelenülését engedi hatni magára.

     Fájó sebeket kaptál egy örökösödés kapcsán. Az örökösödéseknek soha nem volt jellemzője a békességteremtés. Amikor mindenki a kapásra van beállítva, ott a szíve békéjét senki nem találhatja meg. Bizony, ilyenkor mindenki úgy érzi, hogy az igazság rendje nála szenvedett leginkább csorbát, s ez elégtételt kíván.

     Gyermekeid, főleg az egyik, szinte kiábrándulva a te jogos otthonhoz kötöttségedből, külföldre távozott, s ez neked gondot jelent. A gyermekeiddel való megkötözöttséged feloldásával eddig szinte alig törődtél, s most e kötelék húsbavágó lett. Előbb-utóbb minden megkötözöttség ezt eredményezi. Bár tudjátok, hogy az Általam megkívánt szeretet a valódi rászorulókat helyezi előnybe, de a vérkötelék ebben nagyon be tud zavarni. Ez ismét egy olyan terület, amelyen Én, Jézus, segíteni tudok, de csak azon, aki a vérkötelék ellenére is a valódi rászorulókon akar segíteni.

     Drága Gyermekem! Én, Jézus, csak azokon tudok segíteni, akik nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé akarják rendezni életüket. Mindenki számára biztosítom azt a szívbékét, amelyet megígértem: 'Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11.28.)'. Igaz, ennek kritériuma az, hogy a valódi rászorulók gondjait kell megpróbálnotok könnyíteni. Ez az ígéretem örökkön örökké igaz és szent!

     Örülök, hogy kiöntötted Előttem szívedet. 37 / 3957

 

 

Kérdező: 3. Életem-férjem nélkül semmit sem ér!

HANG: 3. Harmadik kérdésed - enyhén szólva - Istenkáromlás. Férjed nem lehet az Istened! Amíg őt életed értelmének, tehát bálványnak tekinted, addig nem tudok veled mit kezdeni. Csak azt tudom mondani, csak azt tudom ismételni: Térj meg! Vagyis: láss hozzá, hogy átalakítsd gondolkodásodat a fent elmondott alapigazságok szerint.

    Nemcsak Nekem kell hinned, hanem Bennem kell hinned! Tehát át kell adnod életedet Nekem, a te Jézusodnak úgy, amint Én, Jézus átadtam életemet neked azáltal, hogy Önmagamra teremtettelek az Atyával és a Szentlélekkel. 39 / 4201

           

 

Kérdező: 2. Kell-e a házasságban a szeretett társért mindent megtenni?

HANG: 2. Semmiképpen sem kell senkiért mindent megtenned! Kivéve saját lelked, szíved békéjéért! Tehát Értem, a te Istenedért kell mindent megtenned! Mindaddig, amíg bálványozol bárkit is, tehát mindaddig, amíg úgy gondolod, hogy valaki nélkül nem élet az életed, Én, Jézus nem tudom Lelkem által megadni neked azt az újjászületést, amely nélkül semmiképpen sincs boldogság sem a Földön, sem a másvilágon (János 3;3).

     Minden társkapcsolat csak akkor érdemli meg azt, hogy pozitív értéknek minősüljön, ha Hozzám hoz közelebb!

     A másért mondott imának mindig van pozitív hatása! Vagy az, hogy akiért imádkozol, tisztultabban fog látni - ez csak akkor következhet be, ha az illető mindenképpen Hozzám akar tartozni, csupán megtévedt -, vagy az, hogy imád hatása vissza száll reád! Az nem történhet meg soha, hogy bárkinek az imájára is bárki, aki tudatosan rosszindulatú volt, jóindulatúvá váljék! 'Kívülről' nem lehet senkit 'megtéríteni'! Akiben nincs erre fogékonyság, annak ezt az Isten sem tudja megadni! Ha meg tudná adni, és mégsem adja meg, akkor Isten volna felelős azokért, akik elkárhoznak! A kegyelmi rendben semmiképpen sem vagytok mások által rángatható bábuk!  41 / 4486

 

 

Férj, Feleség (halott)

 

 

Kérdező: 1. Hol rontottam el az életemet?

HANG:  1. Legtöbb ember úgy gondolja, hogy házassága  nem olyan, mint amilyen lehetne, ha a másik fél másképpen viselkedne. Ennek a látásnak hibája az, hogy a házasságot a boldogság szigetének gondolja legtöbb ember mindaddig, amíg a tapasztalat erre rá nem cáfol. Ahol pedig az történik, hogy a tapasztalat nem cáfol erre rá, ott akkor következik be a tragédia, amikor valamelyik fél meghal. Azt kell megélnie a földön maradottnak, hogy bálványa ledőlt, tehát boldogsága odavan, nincs kivel elfoglalnia magát.

     Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házasság boldogításra való. Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastársaknak arra kellene törekednie, hogy egymást Istenhez segítsék. Ha nem ezt teszik, akkor önző maguk körül forognak, s még jó ha eljutnak az elfásulásig. Legalább nem érzik annyira boldogtalanságukat. A férfiak legtöbbször az italhoz és más különböző narkotikumokhoz menekülnek, bár tudják, hogy csak pillanatnyi fájdalomcsillapítót használnak bajuk eltakarására. Az asszonyok szintén vagy narkotikumok után néznek, vagy valami babonás vallásosságban próbálnak maguknak nyugalmat találni. Boldogság helyett a bódultság állapotát igyekeznek elérni.

      Ilyen hosszú bevezetés után válaszolok első kérdésedre. A földre általában olyan elrontott élettel jöttök, amely életet a szeretet áldozatai által vagytok képesek olyanná tenni, hogy Isten Lelke által újjászülessetek. Igen, mert Isten országában nem olyan gazemberek vannak, akik miután bocsánatot kértek Istentől, bocsánatot nyertek, hanem olyan szentek, akiket Isten szentté tett! Igazzá tett! Újjá teremtett! Ezért boldog mindenki, aki ott van. Tehát nem azért, mert Isten irgalma oda juttatta, hanem azért, mert nincs szégyellni valója, mivel új teremtmény!

      Házasságodban tehát a feladatod az, amit aláhúztam!  11 / 891

           

 

Kérdező: 1. Férjem halála óta nem tudok megnyugodni.

HANG: 1. Nagyon szeretném, ha elhinnéd, hogy senki nem szeret úgy téged, mint Én. Nemcsak volt férjed nem szeret úgy, de ha a világ összes szeretetét össze lehetne adni, az sem érne fel ahhoz a szeretethez, amellyel Én szeretlek téged. Nagyon fontos, hogy ezt elhidd, mert a benned élő "seb" nem gyógyítható úgy, hogy ne fájna neked a gyógyítás. Vannak lelki "sebek", amelyek csak fájdalomcsillapító nélkül gyógyíthatók. Ilyen a te férjed halálával benned keletkezett "seb" is. Ha gyógyulni akarsz, akkor vállalnod kell e fájdalmat. Vagyis el kell fogadnod, hogy az igazat mondom neked. Kizárólag csak az igazság szabadít meg téged is (János 8;32).

     Életedben az első gombot nem jól gomboltad, és most ennek következményét szenveded. Bálvánnyá tetted férjedet. Helyembe állítottad! Azt élted meg, hogy ő a te boldogságod! Nem arra tetted a hangsúlyt, hogy Én abszolút első legyek életedben - vagyis nincs második, csupán az, hogy Én mit kívánok - s így most, amikor férjed, tehát bálványod már nem tapasztalható meg számodra, nagyon magányosnak érzed magadat. Ahol Én nem lehetek abszolút első, ott nem is vagyok jelen!

     Drága Gyermekem! Te egyáltalán nem vagy magányos! Csupán arról van szó, hogy még nem nyíltak ki eléggé szemeid arra, hogy meglásd, mennyire nem vagy magányos. Mostantól kezdve arra kell törekedned, hogy jól láss! Ha jobban kinyílik szíved szeme, akkor befelé nézve látni fogod, hogy az egész mennyországot magadban hordod. Kifelé nézve pedig látni fogod, hogy napi feladataidban feloldható a magányosság érzése, amely tulajdonképpen önámítás, mert a hazugság atyjának próbálkozása, hogy boldogtalanná tegyen.

     Amint olvasod a HANG-könyveket, magad is látni fogod, hogy az első gomb helyreigazítására soha nem késő rájönni! Nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki idős korában jön rá arra, hogy eddigi hívő élete ellenére meg kell térnie! Ha valaki vállalja ezt az óriási felfedezést, akkor magánya valóban feloldódik, és szívében ráérez az Én jelenlétemre, az Én békémre! Igen, mert Én nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Nem a halálod után akarom, hogy egymásra találjunk, hanem itt és most! Örömöm és bánatom egyaránt meg akarom osztani veled, mint ahogy örömöd és bánatod egyaránt át akarom venni tőled! Nincs a világon élőlény, aki megtalálhatná nyugalmát mindaddig, amíg csak Bennem meg nem nyugszik. Gondolod, hogy te lehetnél az egyetlen kivétel? Nem! Neked Bennem van otthonod! És ez olyan mértékben lesz számodra megtapasztalható, amilyen mértékben lehetővé teszed, hogy Nekem benned legyen igazi otthonom (János 14; 23)!  19 / 1834

 

 

Emberi kapcsolat

Kérdező: SOK BENNEM ÉS KÖRÜLÖTTEM A ZAVAR!

            Nagyon összekuszált lett az életem kívül, belül!

HANG:   Nagyon várod segítségemet, nagyon szeretnéd, ha Én, Jézus, vágyaid útján segíthetnék neked, s még véletlenül sem fordul meg okos fejedben az, hogy Én, Jézus, mennyire vágyom arra, hogy segíts Nekem abban, ami a te igazi boldogságod alapja lehetne!

     Minden vágyam az veled kapcsolatban, hogy befogadj Engem életedbe! De ne úgy, mint valami alkalmi segédmunkást, aki szolgálatodra áll - ki tudja, miért -, hanem úgy, mint EGYETLENT, aki képes téged boldogítani!

      Amíg a Velem való kapcsolat nem a legdöntőbb, legmeghatározóbb számodra, addig mindenféle emberi kapcsolatod csak bódultság, s tudnod kell, hogy minden bódultság keserű kiábránduláshoz, keserű felébredéshez vezet.

      Sajnos, ti egyik bódultságból a másikba estek, s csak nagyon sok csalódás, szenvedés árán vagytok hajlandók megtanulni, hogy nem a Tőlem való menekülés, hanem a Velem történő együttműködés az, amiért megszülettetek a földön! Tehát nem Nekem kellene igazodnom hozzátok, hanem nektek kellene igazodnotok HOZZÁM!

     Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Amíg nem fogadod el a gyakorlatban azt, hogy minden más kapcsolat csak eszköz arra, hogy a halálod órájára, tehát a Velem történő színről színre látásra, találkozásra készítsen fel, addig a bálványimádás igézetében élsz!

    Amíg tehát, legalább elvben, nem lehetek abszolút ELSŐ életedben, vagyis olyan, akivel senki nem rivalizálhat (nincs második, mert Én, Jézus nem sorba állok szíved ajtaja előtt!), addig nem tudom ráirányítani benső látásodat arra a békére, boldogságra, amely nem más, mint az Én jelenlétemnek másik neve!

     Kimondhatatlanul szeretlek! De tudom, és neked is tudnod kell, hogy ez nem téged, hanem Engem, Jézust, boldogít. Téged csak az tud boldogítani, ha úgy igyekszel szeretni Engem, ahogy Én erre példát adtam nektek (János 13;34)!   32 / 3360

 

 

Engesztelés

Kérdező: Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?

HANG: Nagyon szeretlek, és nagyon örülök kérdésednek. Azok az idézetek, amelyeket küldtél, sajnos legalább annyit tudnak ártani is, mint használni!

      Azért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel, mert pótcselekvések azok, és nem a valós megtérés gyümölcsei. Én gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket (Márk 1;15)!

      Gondolj csak arra, hogy azok között, akik engesztelő órákat tartanak a templomokban, hányan vannak, akik helytelenítik, ha gyermekük, unokájuk esküt tesz arra, hogy embert fog ölni, ha neki azt parancsolják? Sajnos, még ünnepséget is rendeztek olyankor, mikor gyermekeitek, unokáitok a katonaságnál megesküsznek, fölesküsznek az emberölésre!

      Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra képtelenek, hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsássanak és segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak.

      Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját, vagy akár az Én nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek!

     Gondolj csak arra, hogy földi életemben hányszor nem értettem egyet Anyámmal! S most is csak akkor tudjátok az ő nagy szeretetét helyesen érteni, ha nem őt, hanem Engem akartok egyre jobban megérteni.

     Gondolj csak arra, mondtam-e valaha, hogy engeszteljétek az Istent? Mondtam-e valaha, hogy engeszteljetek Engem? Nemde azt mondtam állandóan, hogy fogadjatok el Engem, mint UTAT! Tehát, hogy a nembántás, a megbocsátás, a másért (nem a gyerekért, unokáért, hisz azok önmagatok kitágítása) élést vállaljátok!

     Tudod-e, miért nem vállaljátok ezt? Tudod-e, miért vállaltok inkább akárhány éjszakai imát is, csak ne kelljen vállalnotok az Én életemet útként? Megmondom! Azért, mert sem engesztelő, sem nem engesztelő imádságok által nem szükséges megtérni! Azért, mert a megtérésnek ára van! Azért mert a megtérésnek az az ára, hogy félreállítanak, kicsi, szegény és kiszolgáltatott leszel! És ezt kellene vállalnotok BOLDOGAN! Tehát nem keseregve, hanem úgy, hogy irigyeljenek benneteket ezért az emberek.

     Tudod-e, hogy az első keresztény évtizedekben nem az volt a föltűnő, hogy az enyéimet a legkülönbözőbb kínzásoknak vetették alá, hanem az, hogy ők ezt boldogan, Istent dicsőítve vállalták! Igen, mert ők nem Engem akartak engesztelni, hanem Értem akartak élni, még ha ezért földi életükkel is kellett fizetniük, mégpedig keservesen! Ők ezt a keserves fizetséget is boldogan vállalták!

     Anyámat csak az érti helyesen, aki Engem megértett!

     Hát ezért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel. Szinte mindenütt pótcselekvésnek látom. Nem elősegíti, hanem nehezíti megtéréseteket, tehát a gondolkodás-átalakításotokat!

     Mikor értitek meg végre, hogy nem Nekem kell megváltoznom, hanem nektek! Mikor értitek meg, hogy másokat sem kell megváltoztatnotok, csak magatokat! Én sem tudok más helyett megtérni! Ezért tanítottalak benneteket arra, hogy ne álljatok ellen a gonosznak! Én úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok, de ti nem szerettek Engem olyannak, amilyen vagyok, ezért akartok imáitokkal és különböző ájtatossági gyakorlataitokkal magatokhoz formálni Engem. Soha senkinek nem fog ez sikerülni. Bálványt imádtok, és azt Velem akarjátok azonosnak tudni.

     Én nem az vagyok, aki engesztelést várok tőletek! Én az vagyok, aki azt várom, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket! Azt várom, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem, ha valaki megüti egyik arcotokat, akkor tartsátok oda a másikat is! Azt várom, hogy ha valaki kér tőletek, annak adjatok, és amit adtatok, azt ne követeljétek vissza! Én azt hirdetem ma is, hogy aki jobban szereti a családját, mint Engem, az nem méltó hozzám! És még sorolhatnám kívánságaimat, amelyek megtalálhatók az evangéliumokban, de ezekkel ti vagy nem foglalkoztok, vagy megmagyarázzátok magatoknak, hogy azokat nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, hanem úgy, ahogyan ti mondjátok!

      Kívánságaim megvalósítása kétségtelenül nehezebbnek látszik, mint az engesztelés. Csak éppen ennek az utóbbinak önmagában nincs semmi értelme!

      Ne akarjátok kijátszani Anyámat Velem szemben! Földi életemben is megtagadtam őt, amikor nem úgy gondolkodott, mint Én (Máté 12; 48-49). Pétert is lesátánoztam (Máté 16;23), pedig előtte fölmagasztaltam (Máté 16;17)!

      Azért vagyok tehát gondban az engeszteléseitekkel, mert ennek az ájtatosságnak alapja nem Tőlem van. Nem Tőlem van akkor sem, ha Anyám ajkára adjátok az engesztelésre szóló felhívás! Én tőletek is irgalmasságot akarok, és nem áldozatbemutatást! Azt akarom, hogy ti értsetek meg Engem, és ne arra törekedjetek, hogy Én értselek meg benneteket!

      Drága, drága Gyermekem! Bizony, nagyon fáj az Én szívem értetek, de ezt a fájdalmat nem vigasztalással lehet enyhíteni, hanem a nemártás, megbocsátás, segítés szeretetkiáradásával! Nem szertartások teszik szebbé a világot, hanem azok a magatartások, amelyek elfogadják, hogy Én éljem bennetek saját életemet.

      Nagyon szeretlek, akármilyen vagy! De ez Engem, és nem téged tesz boldoggá! Téged majd az fog fölszabadítani, boldogítani, ha benned szívem szeretete visszhangra talál. Mikor lesz ez? Akkor, ha megérted e szavaimat:  Új parancsot adok nektek! Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)!  15 / 1377

           

 

Telefon-segélyszolgálat 

 A TELEFON-SEGÉLYSZOLGÁLATRÓL

            Uram! Egyik testvérem szeretne hallani valamit Tőled a telefon-segélyszolgálatról.

HANG: Az embereket különböző szempontok szerint, különböző csoportokra lehet osztani. Vannak ugyan mindenkire vonatkozó általános elvek, sőt minden EGY gyökérből származik, de alkalmazása akkor eredményes igazán, ha megfelelő különbségeket állapít meg valaki az embercsoportok között.

     Általános elv az, hogy az ember imádkozó lény. Ti úgy tanultátok, hogy az imádkozik, aki lelkét Istenhez emeli. A valóság az, hogy aki felhívja a telefonszolgálatot, az is imádkozni kezd a maga módján, mert egy általa lényegében ismeretlen, és mindenképpen láthatatlan személynek mondja el, önti ki szívét, anélkül, hogy ez pénzébe kerülne.

     Valójában azt kellene eldönteni, hogy van-e értelme ennek az imának. Amennyiben a tüneti kezelésnek van értelme egy betegség alkalmazásánál, annyiban van ennek is. A tüneti kezelés lényegében idő-húzás. A pszichológusok által végzett kezelések mindig csupán tüneti kezelések.

     Gyökeres orvoslást lelkében mindenki csak Tőlem kaphat,  ha hisz Bennem. Aki Nekem átadta magát, aki engedi, hogy Én benne éljek, az még ha értékeli is a tüneti kezelés kiszolgálását, kénytelen magát mulasztással vádolni. - Aki csak tüneti kezelést akar, az nem úgy gondolja, hogy Rám van szüksége. -

     Közösségeitekben képes vagyok gyökeres orvoslást adni. Telefonszolgálatban nem vagyok képes erre. Ezt nem is igénylik, sőt tiltják azok, akik e szolgálatot fenntartják.

     Igaz, hogy imádkozik az, aki felhívja az ügyeletet, de az is igaz, hogy az ügyelet nem Isten. Mindig téves kapcsolás történik, amikor benneteket hívnak, s nektek még lehetőségetek sincs arra, hogy ezt tudassátok a hívóval.

     Az élet nem részekből áll össze. Nem lehet azt mondani, hogy legalább ennyit tegyünk meg a lelkileg vergődőkért. Amint nem lehet azt sem mondani, hogy legalább a kezét vagy lábát hozza világra valaki gyermekének, ha már az egészre nem képes.

     Nagyon leleményesek vagytok abban, hogy az IGEN és a NEM ne legyen egészen sem igen, se nem. Ez a politikusok stílusa. Vajon mikor fogjátok belátni, hogy az emberi lelket nem szabad politikai tárggyá silányítani?!

     Én életemet adtam és adom külön-külön mindenkiért. Te a telefonszolgálatban be sem mutatkozhatsz. Te nem vagy Isten. Aki hívott, annak nem mondhatod meg, hogy Istent hívja fel, s csak utána téged.

     Mikor veszitek észre, hogy mérhetetlen idő-, erő-, pénzenergiát használtok el, s még azt sem mondhatom, hogy ezzel legalább valami csekély eredményt elérnétek. Még azt sem mondhatom, hogy 'vajúdnak a hegyek, és egeret szülnek'. Nem, mert a mérhetetlen idő-energia áldozat eredménye még a legjobb esetben is: önámítás. Ennek belátására nagyon komoly gondolkodás-átalakítás kell.

     'E szavak nem jöhetnek Jézustól, mert szinte senki - papok, orvosok, pszichológusok, betegek, - senki nem ért vele egyet', - mondhatjátok. -

      De jusson eszetekbe, hogy éppen a gondolkodás-átalakítás elmulasztása miatt, pontosan így érveltek Ellenem már kétezer évvel ezelőtt is, és juttattak keresztre: 'Ez a Jézus nem jöhet Istentől, mert az összes főpapok, írástudók és a nép, - ezek egységesen nem ismerik el őt Istentől jövőnek".

      Újra mondom: a telefon-segélyszolgálat a hívó részéről: bálványimádás. Az ügyelet részéről pedig Engem-megtagadás az emberek előtt. A kettő együtt: pótcselekvés, kísérlet arra, hogy megtérés nélkül is boldoguljon bárki pszichikai kezelés által.  1 / 34

 

 

Narkotikumok

         PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG

 

     Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az is indította őket erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elő benne az imádsága.

     A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen eszköze a hittől átjárt józanész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, aminek jött, Megszabadítónak.

     A PÁRBESZÉD-IMÁNAK /ezután PI / azért van létjogosultsága, mert számos szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten szent Lelkéből forrásozik.

     Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi erőket.

      E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett kérdésekre válaszként adott. Meggyőződésem, hogy bárki, aki a PI imaformát gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy gond-felhői eltűnjenek.

      Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! - Jézus szerint így jobb nekünk! /János 16; 7./

      A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolko­dásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt előbb-utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve.

      E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három közül:

      Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha körülményei ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen.

     A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve elő, rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által előidézett gondolkodás-megváltozást bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után. 

      A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthető, az az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, hogy alakítsa át gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két mondatban így fejezte ki: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" - és "Nálam nélkül semmit sem tehettek". - A PI alatt pontosan ez történik.

     Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten előtt, akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám második személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERŰ!  

    Sokan kértek meg arra, hogy problémáikat PI-ban beszéljem meg Jézussal, s írjam meg nekik Jézus válaszát. Igyekeztem minden kérésnek eleget tenni. E könyv ezeknek az imáknak egy részét tartalmazza. Mivel azonban időm és lehetőségeim végesek, örömmel teszek eleget a bennem megszólaló HANGNAK, mely azt kéri tőlem, hogy tegyem közkinccsé ezt az imaformát, s így bárki bármikor Jézushoz fordulva közvetlenül megtapasztalhatja azokat az építő, buzdító, vigasztaló szavakat, melyek itt és most az ő jelenlegi problémái megoldására adnak bölcs tanácsot.

      A PI közben meglepődve tapasztaltam, hogy bármilyen problémát vittem Jézus elé, Ő mindig úgy válaszolt, hogy válasza nem csak a kérdezőt, hanem kivétel nélkül minden jó szándékú embert képes építeni, buzdítani és vigasztalni. Ez is erősítette bennem az elhatározást e könyv megírására

      Nagyon természetes, hogy azoknak a személyeknek a neve, akiknek kéréseit, s kéréseikre Jézus válaszát itt közlöm, teljesen titokban marad. Sőt, ha a bennem megszólaló HANG úgy kívánja, akkor mondanivalójának formáján is bármikor változtathat. A tartalmát tudom, hogy soha sem változtatja meg, mert éppen ez az, ami épít, buzdít és vigasztal.

     Az első hosszabb lélegzetvételű PI-t 1993. febr. 15-én, egy hétfői napon éltem át. Azért is örülök ennek, mert minden hétfőt a Szentlélek napjának szoktunk tartani. Saját problémámat tömören fogalmaztam meg, s engedtem, hogy Jézus minél kimerítőbben válaszoljon. ÍME: …… 1 / 5

 

 

Zarándoklat 

 

Kérdező: 2. Mit tegyek, hogy mások higgyenek Jézusban?

HANG: 2. Neked nem arra kell törekedned, hogy mások higgyenek Bennem, hanem arra, hogy általad tapasztalják meg az emberek az Én jóságomat, szeretetemet. Főleg a megbocsátó és irgalmas szeretet az, amit szeretnék általad másokkal megismertetni.

    Ha Én, Jézus, nem tudom megtenni, hogy higgyenek Bennem, akkor nyilván neked sem ezt kell szorgalmaznod. Minden búcsújárás eszköz arra, hogy szívetekben az Én szeretetemet felismerjétek, és egymást önzetlenül szeressétek. Az a zarándoklat, amely nem ezt célozza meg, nincs kedvemre, mert bálványimádás.

 Amint Én minden körülményben meg tudtam tenni azt, hogy szeressem az embereket, még a kereszten is értük imádkoztam, úgy te is képes vagy arra, hogy szeress mindenkit. Ennél jobb apostolkodás nincsen!  26 / 2593

 Folytatás:

» 5. Bálványimádás