Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiamé, anyámért, REIKI-ért élek

 

Kérdező: Fiamért, anyámért élek, és a REIKI-t érzem annak a módszernek, amely legjobban segít biztosítani lelkem nyugalmát, és amely a legalkalmasabb arra, hogy általam másokat is e békéhez juttasson.

HANG: Kétségtelenül sok lelki szenvedés megtapasztalása van mögötted. Az a cél, amiért a földre jöttél, szükségessé tették ezeket a szenvedéseket, hogy döntéseid jó irányt vegyenek, és a szenvedések kohójában szándékaid tisztuljanak.

    Az eddigi csalódásaid szűkítették azok körét, akikben a jövőben még csalódnod kell. Szűkítették, de nem szüntették meg.

   Én jó pedagógusnak és jó emberismerőnek  tudom magamat, ezért úgy gondolom, hogy te már elérted azt a lelki fejlődési fokot, ahol keményebb igazságokra is szükséged van a továbbiakban. Ezért mondok most olyasmit, ami nem elkedvetleníteni akar, hanem fölkészíteni, erősíteni, és mielőbb célba juttatni. Mert minden földi élet alkalmas arra, hogy célba juttassa vállalóját, ha ő maga is ezt akarja.

    Az általad említett eszköz jellegű hármasság, fiad, anyád és a REIKI, bár eszköznek szükségesek a te életedben, de egyáltalán nem tartoznak a lényeghez, s feltétlenül csalódást fognak okozni neked, ha fejlődni akarsz. Ha nem akarsz fejlődni, akkor el lehet ezekkel töltened az idődet, de lényegében nem oldottál meg szinte semmit abból, amiért a földre születtél. És mivel nem magadtól jössz erre rá, hanem a velük kapcsolatos csalódások által, ezért bizony a te számodra ez olyan lesz, mintha rá se jöttél volna. Tehát nem fognak olyan értéket jelenteni, amelyek könnyebbé tehetnék további életedet.

    Mi hát a feladatod? SZABADDÁ kell válnod!!! Ezt egyetlen módon teheti meg földi halandó: Értem, Velem és Általam kell élned minden nap. Mindaz, aki jobban szereti fiát, anyját, REIKI-t, mint Engem, nem méltó Hozzám!(Mt. 10;37).

    Lelkem csak akkor és annyiban tud boldogítani téged, amikor és amennyiben szabaddá tetted magadat.( 2.Kor. 3;17.). Erre feltétlenül rá fogsz jönni, de nem mindegy, hogy magatehetetlen csalódások árán, amilyenekben már volt részed, vagy pedig Értem szeretetből vállalt áldozat árán éred ezt el.

    Minden nap föl kell tenned magadnak a kérdést, hogy mit jelentettem ÉN számodra. Ha azt látod, hogy azt jelentettem, hogy jobban élj fiadért, anyádért, REIKI-ért, akkor Engem ledegradáltál, föláldoztál a bálványok áldozati oltárán! Tudom, súlyos szavak ezek. Nem is mondanám e szavakat akárkinek. De te már nem vagy szememben akárki! Te már egy kicsit Én vagyok. És ez nagy szó! Súlyosabb kijelentés, mint az előző szavak.

    Mindenkinek az az Istene, amivel, akivel tele van. Amíg valaki csak Isten létét hiszi el, ezzel még nem tett meg szinte semmit. Ezt az ördögök is elhiszik (Jakab 2;19). Aki családjáért él, az önmagáért él. Becsapva önmagát, próbál nyugalmat találni lelkének. Aki másért él, tehát Értem, az először önmagát, majd családját használja fel erre, amennyire ez lehetséges. Gyakran, sőt legtöbbször csak odáig jut el az Engem szerető lélek, hogy családját átlépve, önmagát adja másokért. Ide mindenki eljuthat, ha Értem él!

    Aki nem erre törekszik, az képtelenségre törekszik. Arra törekszik, hogy egyszerre két úrnak szolgáljon. Ez azért képtelenség, mert aki nem egyedül Értem él, nem egyedül Nekem szolgál, annak már nem is vagyok benn életében. Engem nem lehet sorba állítani másokkal, s úgy első helyre tenni. Nekem mindennap szándékom, tervem van veled, s ez a legritkább esetben van kapcsolatban fiaddal, anyáddal, REIKI-vel. Néha igen.

    Drága Gyermekem! Mint említettem, mindenkinek lehetőséget adok földi életében arra, hogy helyes döntései következtében ne kelljen újra végigjárni a csalódások kálváriáját, s ne kelljen újra leszületni ide, ahol mindenkinek előbb-utóbb vizsgáznia kell abból, hogy leoldotta-e megkötözöttségeit, melyeket főleg a családi kötelékek szálai szok­tak szó szerint húsbavágóvá merevíteni.

    Mérhetetlen szeretetem természetesen nem elégedhet meg kevesebbel, mint azzal, hogy a LEGJOBBAT akarja neked, tehát Önmagamat!  8 / 633

 

 

Gyermek, Család

 

Kérdező: 1. Szeretnék megfelelni családomnak.

HANG: 1. Sehová nem vezet, illetve, idegösszeomlásba vezet az, ha valaki nem a szíve békéjének, tehát saját boldogságának, hanem mások szeszélyének akar megfelelni. Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK!(Máté: 22;39). Még a legjobb ember is, ha hozzá akarsz igazodni, képtelen a te szíved békéjét megcélozni! Tehát csak "szeszély" lehet részéről számodra az, ha benső békéd ellenében akarsz eleget tenni bárkinek is! Aki gyermekeiért, családjáért él, az bálványimádó! Aki Istenért él, az gyermekit, családját is helyesen tudja szeretni!

    Ha nem hallgattok józan eszetekre, ha nem hallgattok evangéliumban kifejtett tanításaimra, akkor kénytelenek lesztek 'hallgatni' tönkrement lelki életetekre, amely különböző testi nyavalyákban nyilvánul meg.

   Csak az talál rá az Általam, a te Jézusod által elmondott és elétek élt életútra, aki minden földi köteléket, tehát még a vérségi köteléket is, igyekszik lazítani, leoldani. Aki erre vállalkozik, az önmagának és övéinek is a legjobbat teszi! Én, Jézus, még Anyámat is kénytelen voltam megtagadni, pontosan mindkettőnk érdekében (Márk 3;33)!   30 / 3063

           

 

Kérdező: Problémáim vannak egészségemmel és családommal.

HANG: Három pontban tudom összefoglalni problémád gyökerét, s ezekben már benne is van a megol-dás.

    1. Egészségi állapotod lelki eredetű. A te életedben az első gomb nagyon nincs jól begombolva! Ez a bizonyos első gomb a Velem, a te Jézusoddal való kapcsolatod. Ezt valamiképpen helyre kell tenned, jól kell begombolnod ezt a gombot, mert Én, Jézus, most hiába adok neked okos tanácsokat, amíg Velem nincs megfelelően rendezett életed, addig csak a bódulat segít rajtad, és csak pillanatnyilag,  tehát csak tüneti kezelést adhatnék, s Én, Jézus, ezt méltatlannak tartom Magamhoz is, hozzád is.

   2. Te úgy gondoltad, hogy a te családod, gyermekeid, a te istened. Értük éltél, holott Értem kellett volna élned! Most kezdesz rádöbbenni arra, hogy ez az isten eddig csak kihasznált téged. Egy bálvány nem is tehet mást!

     Ne azon sopánkodj, hogy csalódtál bálványodban, hanem adj hálát azért, hogy végre kezd kinyílni a szemed, s kezdesz Rám találni. Ha most nem vagy képes hálát adni az általad megélt csalódásért, akkor még mindig nem nyílt ki megfelelő módon az a benső szemed, amelyet élő hitnek is lehet nevezni, és amely szemmel nézve, lelepleződik minden bálvány!  …  35 / 3646

 

 

Unoka

 

Kérdező: 2. Akadályozzák kapcsolatfelvételünket unokánkkal. Miért?

HANG: 2. Drága Gyermekem! Unokád utáni vágyad, mert nem teljesül a te elgondolásod szerint, gyűlölet forrása benned, s ez nyilván nem Tőlem van! Neked legfontosabb az unokád. Ez bálványimádás! Én még Édesanyámat, Máriát is megtagadtam (Lukács 8:21), amikor arra akarták rávenni, hogy számára ne Isten akarata legyen a legfontosabb.

    Neked le kell váltanod unokádat Velem! Amíg unokádért élsz, addig semmi közünk egymáshoz! Vagy Értem élsz, vagy elválnak útjaink! Én vagy abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott. Abszolút elsőnek lenni annyit jelent, hogy nincs második! Annyit jelent, hogy Én mondom meg neked, hogy naponta mit tegyél, és nem te mondod meg nekem, hogy mit tegyek!

   Valójában neked sem gyermeked, sem unokád nincs, és nem is volt! Egy gyermek mondhatja valakinek, hogy az az ő anyja, de egy anya nem mondhatja, hogy az ő gyermeke! Azért van ez így, mert a gyermek választja meg szüleit, tehát mondhatja, hogy az övé az a szülő, hisz magának választotta. De egy szülő nem mondhatja, hogy övé a gyermek, csak azt, hogy kapott egy gyermeket azért, hogy felnevelje, azért, hogy a földi életben gondozza úgy, ahogy tudja, de a gyermek az Istené! Az unokához meg főleg semmi köze nincs ilyen értelemben a nagyszülőnek!

   Drága Gyermekem! Hidd el, iszonyatos fájdalmat okoztok önmagatoknak azáltal, hogy ahelyett, hogy megkötözöttségeiteket feloldanátok, inkább ideológiákat gyártotok, hogy még jobban alátámasszátok, megerősítsétek! Nem egy embert juttatott már ez a viselkedés a bolondokházába! Te is ott akarsz kikötni? Rajtad áll!

    Aki Értem él, az feltétlenül rendeződik idegileg! Aki nem Értem él, az feltétlenül tönkremegy idegileg! A döntés a ti kezetekben van! Nem bábszínházat rendeztem be, amikor embert teremtettem, hanem szabad lényekkel engedtem benépesülni a földet, hogy karmikus sorsukat a földi életben fel tudják oldani. De ennek feltétlen feltétele az, hogy küzdjenek mindennemű megkötözöttség ellen. Én SZABADÍTÓNAK jöttem a földre. Nevem is ezt jelenti: Jézus = Isten, a szabadító!

    Ezzel válaszoltam is az első négy kérdésedre. Szó sincs tehát arról, hogy menyed gonoszsága volna problémád gyökere. Arról van szó, hogy te nagyon meg vagy kötözve unokáddal. Tehát problémád gyökere a te megkötözöttséged!

    Az egy egészen más téma, hogy menyed is meg van kötözve gyermekével, aki szintén nem az övé, hanem az Istené! De az már az ő ügye, az ő boldogságának lesz majd akadálya, ha közben fel nem oldja ezt magában.   13 / 1167

                     

                     

Kérdező: 1. Egy ateista nem engedi gyermekét nagyanyjához.

HANG: 1. Egy ateista azt csinál, amit akar, egy hívő ember azt csinálja, amit neki Isten mond. Az ateista, mivel önmagát nem dirigálja, azért másokat akar dirigálni. Egy hívő ember, mivel őt Isten irányítja, ezért önmagán kívül senkit sem akar dirigálni.

    Ha valakinek fáj az, amit egy ateista csinál, akkor az illető vagy ateista, vagy bálványimádó, vagy ha istenhívő, akkor nem dolgozta még ki magában azt az önismeretet, amely egyben helyes istenismeret is, és amelyek hatására bizonyos lehetne abban, hogy neki, mint Istent szeretőnek, minden a javára válik!

 Akiben Én élhetek, annak soha nem az fáj, amit egy ateista csinál, hanem az fáj neki, hogy képes valaki megtagadni Engem! Aki szeret, annak ez fáj! De az, hogy mit csinál az ilyen ember, azzal szemben egy istenszerető közömbös. Tehát az, ha valaki tagadva Istent, nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten gondolja, hanem saját feje szerint szeretné ezt elérni, ez az, ami Nekem fáj, és ez az, ami kell, hogy fájjon azoknak, akik Engem szeretnek. De az, hogy gyermekét hová engedi, hová nem engedi, ez csak megkötözött embernek jelenthet fájdalmat, de akiben a Szentlélek él, az szabad az ilyesmitől (2.Korintus 3;17).  22 / 2188

 

 

Gyermek, Unoka

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék az Örök Hazába költözni!

HANG: 3. Ezt a vágyadat ápold magadban! Tégy meg mindent azért, hogy halálod órája legyen a földi életed legboldogabb órája. Arra akkor számíthatsz, ha a senkit nem bántás és mindenkinek megbocsátás mellett arra törekszel, hogy a rászorulókon segíts úgy, ahogy erre képes vagy. Fontos, hogy ne légy bálványimádó! Ne gyermekeidért, unokáidért élj, hanem Értem, Jézusért, aki a rászorulókban vagyok köztetek jelen azért, hogy ne csak elmondani, de tudjátok kimutatni is az Irántam való szereteteteket! 31 / 3241

           

 

Kérdező: Uram! Tele vagyok rettegéssel gyermekem, unokám miatt!

HANG:  Nem is tudom, hogyan nyúljak hozzád?! Tele vagy lelki sebekkel, amelyek környezeted hatására keletkeztek azáltal, ahogy e környezetedre reagáltál.

    Én, Jézus sem tudom, hogyan hámozzalak ki abból a megkötözöttségből, amelybe annyira belegabalyodtál, hogy benső békéd, amelyet Én, Jézus, kínálok neked, egyszerűen nem jut el sem tudatodhoz, sem szívedhez.

    Mit is mondjak neked? Hogyan tudnám megérteni veled, hogy a te gyermeked, unokád, nem a te gyermeked, unokád?! Hogyan próbáljam megértetni veled, hogy a te boldogságodhoz semmi közük nincs, mint ahogy az ő boldogságukhoz sincs köze a te boldogságodhoz?! Mint ahogy az Én boldogságomhoz sincs semmi köze a pokolban és a földi pokolban szenvedőknek. Hogyan értessem meg veled, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, s az Istent nem szeretővel az Isten sem tud mint kezdeni?! Hogyan értessem meg veled, hogy Isten nem arra való, hogy téged babusgasson, mint te az unokádat, akaratodat teljesítse, amint te azt Eléje tárod?! Hogyan tudnám megértetni veled, hogy te bálványimádó vagy, amikor benső békédet, nyugalmadat nem az Istennel való kapcsolatodtól teszed függővé, hanem attól, hogy mi van azokkal, akikhez a vérkapcsolat köt téged.

    Nem tudok mást tenni, mint igazat mondani! Igaz az, hogy nincs gondja annak, aki elhiszi, hogy Isten valóban a gondviselője. Igaz az, hogy Isten mindenkinek gondviselője, aki benne akar megnyugodni. Igaz az, hogy sem az egészség, sem a betegség nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az a szeretet tartozik, amelyet Én, Jézus így vezettem be? 'Új parancsot adok nektek (Jn 13.34)!' Igaz az, hogy mindannyian meghalni jöttetek a világra. Igaz az, hogy boldog az, aki elkövet mindent azért, hogy a halála órája legyen a földi élete legboldogabb órája!

    Tömören: Igaz az, hogy a földi élet inkább pokol, mint mennyország, de mindenki, aki befogad Engem Jézust, életébe, Velem és Általam az égi békének, a mennyek országának hordozója lesz (Mt 11.28).

     Drága Gyermekem! Te is és mindenki, csak önmagatokért feleltek. Isten sokkal jobban szereti gyermekedet, unokádat, és még a vődet is, mint azt te valaha is el tudnád érni. A földre te is azért jöttél, mert van törleszteni való adósságod.  37 / 3963

 

 

Anya – Gyerek kapcsolat

 

Kérdező: Meddig lehet elviselni mások gyűlöletét?

HANG: A te életedben nem mások gyűlölete az, ami kezd elviselhetetlen lenni számodra, hanem az a megkötözöttség, amely fiadhoz kapcsol. A gyűlöletet azoknak nehéz elviselni, akik gyűlölnek. Ezért akarják elpusztítani a gyűlölt személyt. Mindig az a szerencsétlen, aki gyűlöl és aki nem szabad. Ez az IGAZSÁG! És ez az igazság tesz szabaddá mindenkit!(János 8;32)

    Hidd el! Senki nem szeret téged Nálam jobban! Ezért mondhatom Én meg azt, amit nagyon nehéz neked meghallanod. De meg kell mondanom, ha javadat kívánom. Márpedig ez leghőbb vágyam!

    Te nem Értem élsz, hanem fiadért! Ez a bálványimádás egyik formája! De hát ez egy természetellenes magatartás, mivel te sem vagy alacsonyabb rendű, mint minden más szellemi lény, tehát téged is Isten önmagára teremtett, és nem gyermekedre!

    Amikor valaki a földre születik, akkor két ellentétesnek tűnő eseményláncsort indít el. Az egyik az, hogy sorsvonalában azt, akit anyjának választott, addig és annyira használja fel, ameddig és amennyire ennek szükségét látja. A másik pedig, hogy az anya számára elindítja azt a történelmet, amelynek lényegéhez tartozik a gyermekétől való leoldás, szabaddá válás folyamata. Amíg egy anya ezt meg nem érti, el nem fogadja, addig ne is álmodjon boldogságról!

    Egy gyermek, ha az anyja nem vált tőle szabaddá, akkor vagy gyötrődésnek, vagy bódultságnak teszi ki az anyát. Gyötrődésnek akkor, ha a gyermek - saját szabadságával élve,- eltávolodik anyjától, bódultságnak akkor, ha esetenkénti kedveskedésével elhiteti anyjával, hogy nem is kell neki gyermekétől szabaddá válnia.

    Drága Gyermekem! Egészen biztos, hogy isteni méretű szeretettel szeretlek! Ez a szeretet csak azért lehetséges feléd,  mert annyira szabad vagyok tőled, hogy ha te akarod, akár el is kárhozhatsz! Csak ezzel a mérhetetlen szabadsággal rendelkezve vagyok képes arra a mérhetetlen szeretetre, amely mérhetetlen boldogságot képes biztosítani neked egy örökkévalóságon át!   / 1012

           

 

Kérdező: 3. Nem szeretném gyermekeimet elveszíteni.

HANG: 3. Gyermekeid nem a te gyermekeid, hanem Isten gyermekei! Ha megkötözöd magadat velük, akkor bálványimádóvá válsz, és a jövőd semmiképpen sem lehet bensőleg békés. Csak aki tudomásul veszi, hogy nem gyermekeiért kell élnie, hanem Értem, aki megérti, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az sem családját, sem önmagát, sem Engem nem tud helyesen szeretni, tehát szükségszerűen a boldogtalanság útját építi ki magának, és a csalódások sorozatát éli meg, csak az remélheti, hogy boldogságban találkozni fog Velem már a földi életében is!

    Szeretettel kérlek, törekedj úgy szeretni gyermekeidet, ahogy az Én Anyám szeretett Engem! Ő rájött, hogy akkor tesz Nekem a legjobbat, ha kilép életemből. Amikor erre rájött, akkor béke és harmónia épült ki közöttünk. Addig sok és nagy feszültséget kellett átélnie. Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a részeket, amelyek kettőnk kapcsolatát, találkozását írják le, akkor megérted, hogy mit jelent: nem személyekben, hanem feladatokban kell gondolkodnotok! 19 / 1851

           

 

Kérdező: Leányommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: A HANG-médiumon keresztül a te lelkiismereted szólal meg tisztán és torzítatlanul. Minden-kinek van lelkiismerete. E lelkiismeretnek három irányú vonatkozása van. Az egyik: önnönmagad. A másik: Isten. A harmadik: más emberek. Az Istent nem sorrendben tettem a második helyre, hanem egymásmellé állítva a hármat, középre! Úgy van Isten közted és a többi ember között, mint az Én keresztem a két lator között volt!

   Azzal kell foglalkoznod, hogy a te benső békéd érdekében mit kell tenned. De ez önmagában nem áll meg. Ez akkor él, ha azt vizsgálod, hogy lelked békéje Isten elgondolásában hogyan biztosítható részedről. Ennek nem lehet semmi köze másokhoz, sem leányodhoz, sem máshoz! Isten önmagára teremtett téged, és nem leányodra és nem másokra. Az más dolog, hogy Istenért csak úgy tudsz élni, ha másokért élsz, de semmiképpen nem lényeg, hogy másokkal mi történik és mi nem történik! Amíg ezt nem érted meg, addig szélmalomharcot harcolsz boldogságodért, mert az teljesen képtelenség, hogy bárkinek is a boldogsága, tehát benső békéje, függhetne attól, hogy más emberrel mi történik!

   Ha ez nem így lenne, akkor az egész világnak mérhetetlenül és örökké boldogtalannak kellene lennie, mert nem egyszerű hozzátartozótokat, hanem  Engem, Uratokat és Isteneteket keresztre feszítették. Ez feltétlenül nagyobb fájdalmat és boldogtalanságot kellene, hogy jelentsen nektek, mintha leányodat feszítették volna keresztre!

 De ilyen ostobaság senkinek sem jut eszébe! És joggal! Joggal, mert senkit nem tehet se boldoggá, se boldogtalanná, hogy mi történik a másikkal. Mindenkit csak az tehet boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mi történik önnönmagával abban a kapcsolatban, amit egy lélek Istenével kapcsolatban él meg.

   Te annyira meg vagy kötözve gyermekeddel, hogy egyszerűen Én nem is tudok közeledbe férkőzni! A te tragédiád ez, és nem az, hogy leányoddal mi van!

    Bármennyire szeretlek, bármennyire szeretném,  nem tudom enyhíteni az előbbi szavaimat. Van olyan gyógymód, amit nem lehet úgy alkalmazni, hogy ne járna fájdalommal! Ez ilyen!

    Te akkor leszel boldog, tehát benső békének, az Én békémnek birtokában csak akkor leszel, ha szívvel-lélekkel tudomásul veszed, hogy gyermekednek, ha istenszerető, akkor  minden a javára válik, ha pedig nem istenszerető, akkor az Isten sem tud mit kezdeni vele!

 Nem szabad Isten elé helyezned gyermekedet! Isten semmiképpen sem lehet Az, akinek az a feladata, hogy a te vágyadat teljesítse. Neked viszont más feladatod sincs, mint az, hogy Isten akaratát teljesítsd. Isten akarata pedig az, hogy alakítsd át gondolkodásodat(Márk 1;15)!

    A mai bálványimádást nemcsak az jellemzi, hogy faragott fákat, köveket ruháznak fel az emberek olyan erővel, amelyet azoknak Isten nem adott, hanem főleg az, hogy boldogságukat, benső békéjüket, lelkük harmóniájának biztosítását emberi személyektől, körülményektől teszik függővé. A bálványimádás mindig a kárhozat, a boldogtalanság, a nyugtalanság, az elégedetlenség útja! Nagyon szeretnélek erről az útról letéríteni!

    Bízd gyermeked sorsát Rám, és örülj annak, hogy neved be van írva a mennyekben az élet könyvébe. Gyermekednek és az egész teremtett világnak is ezzel teszed a legnagyobb jót!  20 / 2001

 

 

Kérdező: 3. Gyermekneveléssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A gyermeknevelés veszélyes nézőpont, veszélyes megfogalmazás. Legjobb, ha önnevelésről beszéltek. Meg kell tehát látnod, hogy gyermekeddel szemben neked mi válik lelked hasznára! Semmi más nem lehet jó szempont!

    A gyermeknevelés legtöbb esetben bálványimádás. Azon filóztok, hogy mi jó a gyereknek. Holott azon kellene gondolkodnotok, azt kellene figyelembe vennetek, hogy mi jó lelkileg nektek. Nagyon könnyen meg lehet számolni azokat a szülőket, akik gyermeknevelés címén ne távolodtak volna el Tőlem! A gyermekimádat nem más, mint rejtett önimádat! Soha nem kértelek benneteket arra, hogy gyermekeiteket neveljétek! Mindig azt kértem tőletek, hogy magatokat neveljétek! Ez csak a felszínen tűnik önzésnek. Valójában ez a legnagyobb áldás minden ember számára! Világotok nem a jó gyerekneveléstől lesz elviselhetőbb, hanem a felnőttek  jó önnevelésétől.

    Az ateizmusban, tehát a sátáni világban még kicsit sem volt szabad fenyíteni a gyermeket! A gyermekek pátyolgatása az istentelenek világa! Látszatra könnyebb gyermekekkel eltölteni időtöket, mint önmagatokat megnevelni fegyelemre, gerincességre, hűségre, becsületre, tehát arra, hogy ne hazudjatok gátlástalanul, hogy tartsátok meg ígéreteiteket tisztességesen, hogy ne megszólással, rágalmazással, pletykálkodással töltsétek időtöket. Ne csodálkozzatok, hogy pokollá teszitek magatok körül az életet azáltal, hogy egy tetszetősnek tűnő "gyermeknevelés" címke alatt pontosan azt hanyagoljátok el, ami gyermekivé tudná tenni bennetek a tanulékonyságot, mégpedig a Felém forduló, az Általam minden köteléktől megszabadított, tehát a gyermekkel való megkötözöttségtől is megszabadított lélek tanulékonyságát.  21 / 2052

 

 

 

Kérdező: Nem hiszek Istenben!

MÉDIUM:

 Tisztelettel közlöm, hogy benső indítást érzek levelének megválaszolására.

    Írja, hogy nem hisz Istenben. Meg kell mondanom, hogy abban az istenben, amelyikben Ön nem hisz, abban én sem hiszek. Nem hiszek olyan istenben, aki kívülem létezne számomra azért, hogy segítségemre jöjjön olyankor, amikor erre kérem. Nem hiszek olyan istenben, aki nélkülem nem tudja, hogy mit kellene tennie. Nem hiszek olyan istenben, aki az ember jogos kívánságainak teljesítésére van kitalálva.

    Most elmondom, hogy milyen Istenben hiszek. Olyan Istenben hiszek, aki bennem él mindaddig, amíg van némi fogalmam arról, hogy mit jelent jót akarni, tehát szeretni. Olyan Istenben hiszek, aki csak akkor tud bennem élni, ha én vigyázok Reá! Olyan Istenben hiszek, aki a földön a rongyos istállót is elfogadta szállásnak, s így szívemet sem veti meg, ha igazán vállalom, hogy befogadjam őt. Olyan Istenben hiszek, aki hidegben, sötétben, piszokban, tehát a jelen világunkat jellemző körülményekben született meg, hogy e hidegbe meleget, e sötétbe világosságot, fényt, e piszokba erkölcsi tisztaságot hozzon.

 Én ebben az Istenben hiszek. Nekem Ő a mindenem, s meggyőződésem, hogy akinek bármi és bárki más, tehát saját gyermeke is a mindene, az bálványimádó, és pontosan akkor fogja a legnagyobb csalódás érni, amikor legkevésbé várja.

    Engem nem érhet csalódás, mert a bennem élő jó akarat, tehát a SZERETET nem más, mint Ő, a TEREMTETLEN SZERETET!

    Tudom, hogy Önben is él ez a SZERETET, ez az ISTEN, és azt is tudom, hogy miután kiábrándult egy nem létező istenből, lehetővé vált az Ön számára a JÉZUSBAN közöttünk megjelent igazi Istennel való találkozás!

    Igen! Ha megpróbál vigyázni a szívében lévő JÓ AKARATRA, tehát az igazi Istenre, akkor feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy míg kacsalábon forgó kastélyokban is lehet boldogtalanul élni, addig rongyos istállóban, lehetetlen körülmények között is lehet szenvedve bár, de boldog szívbékével hinni és remélni.

    A magyarországi Erzsébet királynét télvíz idején kizavarták a királyi palotából apró gyermekeivel együtt, akik szoknyájába kapaszkodva vágtak neki az éjszakának. S ez az asszony, akinek valóban senki nem adott semmit a gúnyon és megvetésen kívül, ekkor is énekelni tudta az angyalok karácsonyi énekét: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!" Igen, mert számára Isten a legnagyobb magasságban élt: e kisemmizett asszony szívének trónusán! Ennél magasabb magasság nem létezik sem ezen, sem a másvilágon!

   Szentkarácsony estéjén írom e sorokat. Könnyű nekem, mert semmim és senkim nincs, s így enyém lehet az egész világ! Minden fény, minden meleg, minden tisztaság, ami után ember vágyakozhat a földön.

    Ebben a külső nincstelenségben, ebben a mérhetetlen benső boldog békességben kívánom Önnek Annak az Istennek felismerését, aki csak akkor tudja gondviselő szeretetét kimutatni irántunk, ha vállaljuk az Ő gondjának viselését. Mint a kicsiny gyermek a családban. Kicsi, erőtlen, de ő ad erőt annak a szülőnek, aki szeretetével átkarolja. A nagy Isten olyan, mint a rongyos istállóban fekvő, didergő kicsi, szegény, kiszolgáltatott gyermek! Szeressük Őt!

    Az Ő szívbékéjét kívánom az Ön életében valósággá válni!

    Testvéri szeretettel, 1996. SZENT KARÁCSONY ESTÉJÉN!  22 / 2169

 

 

Kérdező: NAGYON MAGAM ALATT VAGYOK!

            Súlyos gondok gyötörnek!

HANG: Van egy-két olyan gondolat, amely mellett elmenni nem szabad. Az egyik az, hogy Én, Jézus, soha nem engedem meg, hogy azok, akik bíznak Bennem, nagyobb szenvedésbe kerüljenek, mint amit el tudnak viselni. Vagy lehiszed, hogy Én legyőztem a világot, tehát te a győztes oldalán állsz, ha az Én oldalamon állsz, vagy nem hiszed el, és akkor nem tudok segíteni. Nem, mert míg a hívőnek minden lehetsé­ges, addig aki nem hisz Bennem, az olyan erőknek válik játékszerévé, amely erők kívül vannak az Én hatáskörömön.

   A másik gondolat, amit át kell világítanod, az az, hogy mit értesz vallásosság alatt. Amíg azt gondolod, hogy bizonyos imák és vallási gyakorlatok elvégzése a lényeg, addig nem értettük meg egymást. Csak az mondhatja el magáról, hogy vallásos, aki tudja, hogy semmi más feladata nincs, mint az, hogy naponta azt tegye, amit Én kívánok tőle. Ha egy gyermek tudja, hogy csak azt kell tennie, amit édesanyja kíván tőle, s tudja azt is, hogy édesanyja soha nem kíván tőle olyat, amit ne tudna teljesíteni. Akkor a gyermek nyugodt, békés, kiegyensúlyozott. Ha te elhiszed, hogy Isten gyermeke vagy, akkor azt is el kell hinned, hogy Isten legalább olyan jó, mint egy földi édesanya, s így semmi más dolgod nincs, mint naponta megtenni azt, amit a mennyei Atyád tőled kíván.

   Ha te erre azt mondod, hogy nem is az Istennel van neked bajod, hanem az emberekkel, mert azok elvárásainak nem tudsz eleget tenni, akkor ismét be kell látnod, hogy baj van a hiteddel, mert aki hisz Istenben, annak nem lehet komoly szempont az, hogy az emberek­nek mi az elvárásuk. Egyedül Isten kívánsága a lényeg! A hívő ember szívében ez egyértelmű!

   Azt is fontos tudnod, hogy számodra gyermekeid sem lehetnek a te Istened! Nem értük kell élned, hanem szíved békéjéért! Ha nem ezt teszed, akkor gyermekeidet sem szereted úgy, ahogy kellene, mert bálványozod őket, és amíg te tönkreteszed magadat értük, ők nem tudnak ezzel az életáldozatoddal mit kezdeni. A te gyermekeidnek is arra van elsősorban szükségük, hogy édesanyjuk nyugodt, békés, kiegyensúlyozott legyen. Ezt pedig csak akkor tudod elérni, ha valóban elhiszed azt, hogy semmi más feladatod nincs, csak szíved békéjére vigyázni.

     Én, Jézus, nagyon komolyan kértelek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét cipelitek, és Én megenyhítelek titeket (Máté 11;28). Vajon milyen sűrűn olvasod a Szentírást, főleg az evangéliumokat? És milyen komolyan hiszed az abban leírtakat?

    Hidd el, hogy nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha valóban elhiszed, hogy szeretlek, ha valóban elhiszed, hogy Én képes vagyok boldogító módon élni abban, aki elfogad Engem urának, megszabadítójának. De csak abban! Aki ezt nem akarja, azzal nem tudok mint kezdeni!

   Hidd el, hogy nem Rajtam fordul a te életed, hanem kettőnkön!

Bennem még  soha senki nem csalódott! A depresszió, a reménytelen­ség nem az Én világom! Az Én világom a szeretet, öröm és béke! Ez a világ nincs távol tőled, ha te nem akarod magadtól távol tartani! Nincs, mert ez a világ benned van, csak mivel nem foglalkoztál vele, nagyon mélyre merült benned, s most engedned kellene, hogy ismét felszínre kerüljön. Én ebben segíteni akarok, de azt, amit neked kell e téren megtenned, azt Én helyetted meg nem tehetem. Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Az örök szeretet ilyen, és jó, hogy ilyen, mert csak az ilyen szeretet tudja értékelni a másik szeretetét!

   Vállalj föl Engem, és megnyerted az ÉLETET!  23 / 2241

 

 

Kérdező: 2. Gyerekproblémám van.

HANG: 2. Ne akard szeretetteljesebbé tenni kapcsolatodat gyermekeddel! Inkább akarj szabaddá válni gyermekedtől! Csak ezen az úton tudod helyesebben szeretni gyermekedet. Ha nem ezt teszed, akkor lelked mélyén kiteszed magadat a bálványimádás veszélyének.

    Egy gyermek számára mindig előnyös még egy-két gyermek! Ha valaki nem akar legalább három gyermeket vállalni, az nincs kibékülve az élettel, s általában nem a szolgáló szeretet vezeti, hanem az önzésnek a szelleme.

    Aki tudja, hogy egyedül csak Isten boldogíthat minden embert, annak tudnia kell azt is, hogy a gyermekek számát nem korlátozhatják anyagi szempontok. Egyedül  az Isten iránti szeretet nagysága a döntő! Ennek mértéke szerint mindenkinek minden megadatik (Máté 6; 25-től 34-ig)! 23 / 2321

           

 

Kérdező: 2. A fiammal való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Fiadat akkor szereted jól, ha Értem szereted őt. Tehát vele szemben is meg kell tanulnod feladatokban gondolkodnod. Nem ő az istened! Tehát semmiképpen sem kerülhet első helyre az életedben, mert ha igen, akkor bálványimádó leszel.

 Engem kell abszolút első helyre tenned magadban, tehát úgy kell kialakítanod Velem a kapcsolatodat, hogy nincs második. Mindennap Tőlem kell megkérdezned,  hogy mire kell felhasználnod idődet és szeretetedet. Vagyis azt, hogy mit kell tenned, és amit teszel, azt hogyan kell tenned. Gyermeked az Én gyermekem, és amíg nem önálló, addig a te gondoskodásodra szorul. De ő nem birtokod neked. Nem terád teremtődött ő sem, hanem Istenre.  24 / 2367

 

 

Kérdező. 2. Nem bírom elhagyni a gyászruhát.

HANG: 3. Ne csak kötött imákat mondj, hanem adj hálát saját szavaiddal minden olyan jóért, ami eszedbe jut. Minél többször teszed ezt, annál több lesz az, amit meglátsz az Isten jóságából.

    Én, Jézus, öröktől fogva szeretlek téged, és ezt egész életemmel be is bizonyítottam. Anyám, Mária, ma is arra kér benneteket, hogy olyan imádságos legyen az életetek, amely áldást jelent környezetetekre is!

    Ha nem engeded el gyermekedet, akkor bálványimádó lesz belőled, és akkor az is megtörténhet, hogy halálod után sem találkozhatsz gyermekeddel nagyon sokáig!

   Foglald le magadat olyan szolgáló szeretettel, amire képes vagy, amire lehetőséged nyílik.

   Bízzál jobban Bennem!  24 / 2370

 

 

Kérdező: Munkahelyi és anyagi problémáim vannak.

HANG: Én valóban Jézus vagyok! Lejöttem közétek azért, hogy gondolkodás-átalakításra hívjam fel figyelmeteket (Márk 1;15). Akkor sem hittétek el, ma sem hiszitek el, hogy nem az anyagi rendezettség után következik a lelki, az erkölcsi rendezettség, hanem fordítva van.

    Pedig nem kívánok nagy hitet. Csak annyit kívánok, hogy elhiggyétek: többet értek a verebeknél (Máté 6;26)! Az anyagi gondok és a bódultság iránya, édestestvérek. Csak a lelki rendeződés vállalása vezet a boldogság irányában. Kacsalábon forgó várban is vannak boldogtalan, öngyilkosságra készülő emberek, és kunyhókban, sőt, börtönökben is vannak szívbékét hordozó, boldog emberek.

   Talán jobban szót tudnánk érteni, ha olvastad volna a HANG-könyveket, vagy az Evangéliumokat. Talán jobban el tudnám fogadtatni veled azt, hogy amire vágyódsz, az a boldogságodat illetően csupán délibáb, mert a mulandóság bélyegét hordja magán. Te pedig az örökkévalóság gyermeke, azért jöttél a földre, hogy örök értékekért fáradozz, melyeket a halál sem tud elragadni tőled.

   Ami pedig gyermeked iránti gondodat illeti, azt javaslom, hogy tanulj a madaraktól. Nincs olyan madár, amely gondját akarná viselni fiókáinak, ha azok már kirepültek a fészekből. Ne légy bálványimádó! Nem a gyermeked az istened! Szeresd jobban magadat. Ha gyermekedet anyagilag akarod támogatni, akkor olyan eledellel akarod etetni, amelyből kivonták a tápszert! Magadnak is, neki is ártani fogsz ezzel.

    Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, de te ettől még nem leszel boldog, megelégedett ember. Te akkor találsz majd önmagadra, ha komolyan el kezdesz szeretni Engem, Jézust! Ha befogadsz, elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. A te életed sem oldható meg, nem kerülhető igazi helyére másképpen. 27 / 2710

 

 

Kérdező: 2. Féltem gyermekeim életét.

HANG: 2. Ne féltsd gyermekeid életét! Kétségtelen, hogy a felszínen sok összevisszaságot, nagyon kellemetlen hullámokat képes teremteni bárkinek lelkében mások gonoszsága, de a lényeget soha nem érintheti! A lényeg pedig mindenki életében az Istennel való kapcsolata.

    Aki jó szándékú, és azt mondjátok róla, hogy istentelen, az valójában attól a bálványtól fordult el, amelyet el akartak vele fogadtatni. A JÓ Istennek a JÓ ember soha nem fordít hátat!

    Azt pedig, hogy valaki jó, vagy rossz szándékú legyen, mindig belülről dönti el mindenki. Nincs jóra, vagy rosszra hatékonyan nevelni tudó nevelő! Hidd el, nincs hatékony erkölcsi nevelés! Csak önnevelés! Isten elsősorban nem kívülről, hanem belülről akar hatni rátok. Csak aki belülről elfogadta Őt, és valóban Őt fogadta el, arra tud hatni kívülről is. Mindenki csak önmagáért felel! De önmagáért valóban felel mindenki! Mindenkinek, a gyermeknek is, van bizonyos szabadságköre. Ezen belül felel önmagáért. Ezen kívül pedig semmiért nem felel!  28 / 2847

 

 

Kérdező: 3. Sokat bánkódom gyermekeim miatt, mert hitetlenek!

HANG: 3. A földi élet egyik legfájóbb, legáldottabb, de egyben a legkegyetlenebb köteléke a vérkötelék. Mindenkinek meg kell vívnia azt a szabadságharcot, amelynek legnagyobb akadálya a vérkötelék. Még nekem, Jézusnak is, keményen meg kellett vívnom e harcomat (Márk 3;33), s bizony, e harcomnak ugyancsak szenvedő alanya volt anyám, Mária!

    Ha egy gyermek már önálló, felnőtt emberré vált, akkor már a szülő számára megszűnt a szülői szerep! A szülőnek csak arra kell ügyelnie, hogy bűnrészes ne legyen, tehát, soha ne segítse volt gyermekét olyasmiben, amit helytelennek tart. Amíg valaki nem jut el erre a szintre, addig többé-kevésbé bálványimádó, mert volt gyermekét isteníti azáltal, hogy érte él, és nem az igaz, élő Istenért!

    Ne azt mutasd kifelé, hogy bánt gyermekeid hitetlensége, hanem azt, hogy boldogít a Velem, a te Jézusoddal megélt kapcsolat! Ezzel tudod segíteni legjobban gyermekeid megtérését!  29 / 2918

           

 

Kérdező: 2. Gyermekem az életem értelme!

HANG: 2. A valóság fel vállalása csak akkor lehetséges, ha abszolút Első lehetek éle­tedben. Tehát akkor, ha nincs második! Vagyis ha döntéseid következtében béke költözik a szívedbe.

   Ez akkor tud megtörténni, ha szíved békéje akkor is megmarad benned, ha el­veszíted gyermekedet. E szívbékében - akár állapotszeriíen is - a felszínen lehet az a látszat, mintha gyermekedért élnél, holott a valóságban Értem, Jézusért, élsz. De ha nem Értem élsz, akkor bálványimádó vagy, s szíved békéjét Tőlem átvenni soha nem tudod!

Én csak annak a szívében tudok lakást venni, aki legalább szándékában, tö­rekvésében kiüresíti Számomra a szívét. Ez nem önzés a részemről, hanem irántad való tökéletes szeretetem következménye, mivel te nem teremtményre, hanem Istenre teremtett lény vagy, és nálad sem valósulhat meg a boldogság állapota másképpen, mint a többi milliárdnyi szellemi lény esetében, vagyis mindaddig nyugtalan marad a szíved, amíg Bennem, a te Jézusodban, meg nem nyugszik!

A megkötözöttségeid elleni benső szabadságharcodat helyetted senki nem tudja megharcolni. Én sem! De számodra is érvényes: helyetted semmit, de veled és érted mindent megteszek! Te is olyan boldogságra teremtődtél, ame­lyet vagy Nálam találsz meg, vagy nem találsz meg soha! Ez természetesen áll gyermekedre is! Ő sem fogja soha nálad megtalálni boldogságát, benső békéjét, csak Nálam, Jézusnál!

Amit eddig elmondottam, azok olyan elvek, amelyek a világ rendjében megváltoztathatatlanok! Az, aki a világ rendjét meg akarja változtatni - erre nagy kísértésetek van -, önmagát teszi boldogtalanná. Higgyétek el, hogy jól van az kitalálva, hogy az anyának nem gyermekéért kell élni, a gyermeknek nem az anyjáért kell élnie, hanem mindkettőjüknek Értem, Jézusért, kell élniük! Csak így lehet boldog mindkettő, és e nélkül nem lehet boldog senki a világon!

A világ rendjének tudomásulvétele nem elég a boldogsághoz, a szívbéké­hez! Szükséges ennek a gyakorlati életbe történő átültetése is. Ez pedig élő hi­tet, egészséges alázatot, tehát nyitottságot és benső szabadságra való törekvést kíván meg tőletek!  30 / 3123

 

 

 

Kérdező:  3. Gyermekeim jelenléte kegyelem számomra.

HANG: 3. Ne légy megkötözve gyermekeiddel! Gyermekeid és minden, ami körülötted van, amivel kapcsolatba kerülsz, felfogható kegyelemnek is, és felfogható kísértésnek is. Gyermekeid akkor jelentenek kegyelmet, ha társadhoz visznek közelebb, s akkor kísértést, ha magukhoz akarnak kapcsolni téged! Az élettárs kapcsolat az szövetség! A vérkapcsolat az nem szövetség. A szövetség messze felülmúlja a vérkapcsolatot! Én, Jézus, nem megszűntetni, hanem teljessé tenni jöttem azt a  szövetséget, amelyet Isten kötött népemmel. Ugyanakkor édesanyámat egyetlen egyszer sem neveztem anyámnak, miután elkezdtem nyilvános működésemet. Sőt, amikor ő hivatkozott a vérkapcsolatra, akkor kifejezetten megtagadtam őt (Márk 3;33-35)!

   Ne feledd! A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék a földi életben! Ez a kötelék képes teljesen felőrölni azt a szabadságot, amely a Szentlélek hatékony jelenlétét tudja biztosítani (2. Kor. 3;17).

   Egy gyermek, amíg gyermek, természetesen a szüleiből él. De a szülő, ha gyermekeiért él, akkor bálványimádó! Bálványimádóknak pedig nincs helyük az Isten országában!

   Egy gyermek akkor jól nevelt, ha arra jön rá, hogy nem érte, hanem Istenért élnek szülei, s éppen ezért, korlátozott számárára az, hogy milyen mértékben élhet szüleiből!  32 / 3341

 

 

Kérdező: 1. Egyetlen gyermekünk balesetben meghalt. Miért?

HANG: 1. Nem óhajtok példázódni Édesanyám fájdalmával, aki szemtanúja volt kínszenvedésemnek és kereszthalálomnak. Nem, mert az Ő fájdalma a legkevésbé sem volt kétségbeejtő fájdalom.

    Kétségbeejtő fájdalma csak annak van, aki nem lát jól a szívével. Aki a szívével jól lát, tehát az, aki nemcsak a mulandóság szemüvegén át szemléli a világot, aki nagy bizalommal tudja kimondani e szavakat: 'mi ez az örökkévalósághoz képest', annak számára nem veszteséget jelent annak halála, akit szeret, hanem inkább kicsit irigyen gondol arra, hogy milyen jó már neki.

    Minél jobban megfeledkezik valaki arról, hogy az örök élet gyermeke, annál fájdalmasabb szerettei halála. De nemcsak erről van szól. Valójában vigasztalni sem lehet azt, akinek nincs élő hite. Azért nem lehet vigasztalni, mert bálványimádó!

    Isten vagy abszolút ELSŐ valakinek az életében, vagy nincs is jelen. Isten nem ópium, nem bódítószer. Isten a hazataláltság! Nem eszköz arra, hogy teremtményei Őt felhasználva, saját mulandó problémáik rozsdáit tisztogassák Vele, hanem egyedüli értelme minden szellemi teremtmény életének!

    Neked fáj fiad halála, aki már mérhetetlenül boldogabb, mint a földön bármikor is lehetet volna. Te azt mondod, hogy szereted, holott megkötözöttséged fájdalmát leplezed a 'szeretet' szóval.

    A helyesen gondolkodó szellemi lények nem szenvedik azt, hanem öröm és hála járja át szívüket olyankor, amikor az általuk szeretett személy leoldhatta már magáról a földi szenvedések béklyóit.

    Akit te fiadnak gondolsz, nem is a te fiad, hanem Isten gyermeke, aki egy rövid időre téged használt fel arra, hogy földi életének rövid kifutópályáját megélje.

    Arra a kérdésedre, hogy 'miért?', te magad is megadhatod magadnak a választ. Halálra születtetek! Aki nem képes megkötözöttségén úrrá lenni, annak semmiféle körülmény sem jó, amikor meghal az, akivel meg van kötözve. Mindenkit okol, csak Istennel való gyenge kapcsolatával ne kelljen szembesülnie! 33 / 3401

           

 

Kérdező: 3. Nem vagyok jó szülő?

HANG: 3. Neked nem arra kell törekedned, hogy jó szülő légy, hanem arra, hogy jó, Nekem, Jézusnak tetsző ember légy. Csak magadért felelsz! Azt kell mindenkor tenned, ami szíved békéjét biztosítja. Tudomásul kell venned, hogy tévúton jársz, ha azt gondolod, hogy szíved békéjét egy rajtad kívül álló személy magatartása határozhatja meg. Amint az Istennek, úgy az embereknek is, pokol lenne életük, ha rajtuk kívüliek határozhatnák meg - valaki, vagy valami -, boldogságu­kat.

     Aki elsődlegesen jó szülő akar lenni, az előbb-utóbb nem Istent, hanem gyermekét teszi életének középpontjába, s ez nyilván a bálványimádás egyik formája, amely sem neki, sem gyermekének nem tesz jót! 37 / 3988

           

 

Kérdező: 1. Nagyon nyomaszt anyámmal a szoros kapcsolatunk.

HANG: 1. A keménység, a határozottság nem szeretetlenség olyankor, amikor valaki nem akarja engedni azt, hogy kihasználják. Te semmiképpen sem élhetsz anyádért! Életedet nem neki köszönheted, hanem az Istennek. Ő csupán elfogadta azt, hogy érted éljen addig, amíg fel nem nősz. De arról nem lehet szó, hogy te érte élj! Külső és belső szabadságodat akkor is biztosítanod kell vele kapcsolatban, ha ő ezt szeretetlenségnek fogja fel. Nem is tudod őt helyesen szeretni, ha nem válsz tőle szabaddá! Sajnos az emberi kapcsolatok az egyik vagy a másik fél számára bálványimádássá tudnak fajulni. Ez pedig mindkét felet akadályozza az igazi, az általam, Jézus által elmondott, és nektek parancsban adott szeretet kibontakoztatásában (János: 13.34). 40 / 4264

 

 

Folytatás:

 

 

» 4. Bálványimádás. Halott gyerek. Férj Feleség (halott). Emberi kapcsolat. Engesztelés. Narkotikumok. Temető. Zarándoklat stb.