Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

1. Bálványistenek ilyen a technika, a sport, a pénz, a tudományok …

2. Élettárs, Gyerek, Pénz, Társadalmi változás…

3. Szentképek, szobrok, Jézusra emlékeztető tárgyak

4. Képek, Szobrok, Természetgyógyászat

5. Bálványszobrok

6. Szentek tisztelete

7. Mária

8. Pénzbálvány

9. Körülmények

10. Sátán

         

 

Bálványistenek ilyen a technika, a sport, a pénz, a tudományok …

 

 

Kérdező: 2. Léteztek-e az ókori istenek?

HANG: 2. Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!

    Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók.

    Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor. 10 / 837

 

 

Élettárs, Gyerek, Pénz, Társadalmi változás…

 

Kérdező: 1. Párkapcsolatról. 2. Gyermekemért felelősséget érzek. 3. Versek hatnak rám. Nehéz egyedül, de van aki kiegészít. 4. A földi boldogság csak egyeseknek adatik?

HANG: Az Én lelkem a KAPCSOLATOK  LELKE! Bármennyire próbálom megértetni veletek azt, hogy ebben a mulandó életben mindannyitoknak közös  feladata a halál előtti élet-elvesztés annak érdekében, hogy már a halál előtt megtaláljátok az életet. Hiába mondom ezt, mivel általában a ti korotokban nagyon nagy baj van a HITTEL. Nagyon rosszul hisztek! Most kicsit sarkítottan fogalmazok:

    Ti a mulandóságot örökké tartónak hiszitek, az örök életet nem létezőnek, az örömöt boldogságnak, s a boldogságról pedig, éppen a rossz irányú hit miatt, alig van megtapasztalásotok. Hiába tapasztaljátok, hogy még a legsikeresebb párkapcsolat is több nehézséggel jár, mint békével, ti mégis vállaljátok a délibáb kergetését, mert fantáziátokra jobban rá mertek  hagyatkozni, mint Rám!

     Sajnos egyénileg is, és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy felhagyjatok e délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak megmenteni benneteket, mert ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne kelljen!

    Anyám olyan missziót teljesített az elmúlt száz év alatt közöttetek a földön, hogy ennek még a köveket is meg kellett volna lágyítania. Ti inkább a szirén-hangok irányában nyitottatok. Majd a társadalmi változás!, majd a pénz!, majd az élettárs!, majd a gyerek!, majd az isten..!. Igen, kis ível írt istenben, tehát bálványokban látjátok és bálványoktól várjátok a megoldást, s Engem, akit ti Jézusnak neveztek, s akinek nevét, hatalmát, erejét is bálványimádásra használjátok, Engem nem akartok befogadni szívetekbe. Nem vállaljátok, hogy értetek éljek, mivel tudjátok, hogy Én csak akkor tudok értetek élni, ha ti Értem akartok élni.

    Földi boldogság! Drága Gyermek! Ha tudnád, hogy micsoda üres, felfújt luftballon e szó! Ha tudnád, mennyire értelmetlen hazugság! Mennyire tápszer nélküli üres étel!

    Hidd el, hogy nincs ilyen, meg olyan boldogság. Egyetlen boldogság van, s minden más bódultság, menekülés attól a feladattól, amely elől hiába menekültök, mert egy nagy vargabetűvel ismét előttetek áll, s mindaddig így lesz, míg meg nem oldjátok. Egy kis, gyenge hasonlattal élve olyan ez, mint amikor valakinek autó-jogosítványt KELL szereznie, de mindig megbukik a vizsgán. Bár tudja, hogy addig kell vizsgáznia, míg meg nem tanulja azt, amit ennek érdekében  meg kell tanulnia. Ha csak egy kis esze van, akkor mielőbb át akar menni a vizsgán, hogy vezetni tudjon. Ez áll rátok is. Mindaddig, míg valaki saját testében újjá nem születik, újra és újra meg kell születnie, borzalmasnál borzalmasabb szenvedéseket kell vállalnia, mert a boldogság országa csak az ugyanabban a testben újjászületetteké! Csak annak, aki saját testében már újjászületett, van némi megtapasztalása abból, hogy mi is a boldogság.

   Ne gyermekedért, hanem magadért érezz nagyobb felelősséget! Gyermeked számára te az ő karmájának része lehetsz csupán. A karma, mint sorsvonal, nem vezet sehová. E sorsvonalon hozott döntések azok, amelyeket gyermekednek kell meghoznia, függetlenül attól, hogy te saját sorsvonaladon milyen döntésekkel haladsz előre.

   Szeretném, ha megértenétek egyszer, hogy erkölcsi nevelést nem lehet adni, csak átvenni. Aki szüleitől átveszi a jót, hogy éljen vele, és átveszi a rosszat, hogy eldobja magától, az erkölcsösen él. Aki ennek ellenkezőjét teszi, az erkölcstelenül él. Az átvevő számára az átvevőn múlik minden! Ha nem így lenne, akkor az Isten személyválogató lenne! Nincs se visszafelé, sem előre mutató formában felelősség másokért. Mindenki, mindenkor, mindenhol önmagáért felel.

    Ne fájjon hát fejed gyermekedért! Elég, ha magad megnevelésével, megfegyelmezésével bajlódsz.

    Nagy szeretettel kérlek, ne áltasd magadat! Te teljes vagy a magad területén. Nemcsak nem tud téged senki kiegészíteni, de nincs is erre szükség! Amit neked tenned kell boldogságod érdekében, abban sem segíteni, sem akadályozni téged senki nem tud. Csak áltatja magát az, aki úgy gondolja, hogy neki szüksége van valakire, hogy jobban Rám találjon. Ismered a főparancsot: „Teljes szív, teljes lélek, teljes értelem”.(Mt. 22;37). Ez nem változott a mai napig sem!

    Végezetül idézem leveled utolsó mondatát: „Szeretettel várom és elfogadom a választ, bármi legyen is az.” Erre Én csak azt tudom mondani: ÁMEN, ÚGY LEGYEN!  7 / 576

 

 

Kérdező: Távol vagyok gyermekemtől. Szenvedek a magány miatt. Meddig tart ez még?

HANG: Nagyon megértem lelki szenvedésedet. Sőt!, azt kell mondanom, hogy az Én szenvedésemnek töredékét kell megélned azáltal, hogy távol vagy gyermekedtől. Azért mondom ezt, mert mérhetetlenül sok gyermekemtől kell távol lennem, pedig tudom, hogy csak Nálam találhatják meg boldogságukat, tehát nem olyan helyzetben tudom enyéimet, mint te gyermekedet. Bizony iszonyatos dolog az, ami együvé lett teremtve, az nem lehet együtt.

    A fenti sorokat azért mondtam, hogy éreztessem veled, mennyire nem azon az alapon állsz életszemléleteddel, amely megkönnyíthetné életedet. Én valóban, mint a te legjobban szerető Istened, így vagyok kénytelen sóhajtani: Óh, mikor értitek meg, drága gyermekeim, hogy hiába tömitek magatokba az olyan ételt, amelyből ki van vonva a tápszer?! Akár szét is pukkadhattok, mégsem juttok el a jóllakottság érzéséig! Mikor nyílik ki már szívetek szeme, tehát mikor kezditek elhinni, hogy a megkötözöttség az rabság, és mivel szabadságra lettetek teremtve, rabságban soha nem lehettek boldogok?! Mikor értitek meg, hogy szabadságotokat csak Tőlem lehet elfogadnotok, mert mások azt nektek meg nem adhatják, hisz senki sem adhatja azt, amije nincs?! Szülők, mikor értitek meg, hogy nem gyermekeitekre vagytok teremtve, hogy ő nem azért választott titeket, hogy birtokolhassátok gyermeketeket, és a gyermek is csak addig akarja birtokolni szüleit, amíg nem jut el oda, hogy már nincs szüksége a szülőre?! Mikor értitek meg, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám?! (Mt. 10;37). Hogyan adjam tudtotokra, hogy nem boldogít annak elérése, amiben bíztok? Hogyan mondjam meg, hogy Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET? Vagyis, minden más zsákutca, hazugság és halál!

    Hiába mondom, nem hiszitek. Azt gondoljátok, hogy egy ötös lottó többet ér,  mint Velem együtt élni. Azt gondolod, hogy neked, gyermekednek boldogságán valamit is változtat az, hogy együtt vagytok, vagy sem. Nem hiszed el, hogy a földi életben azok az apró örömök, amelyek feledtetik veletek azt, hogy a halál felé meneteltek, azok narkotikumok csupán, és nem életet adó nektár.

    Drága Gyermekem! Amit te most tanulsz, azért tanulod, mert segíteni akarsz szenvedő embertársaidon. Szeretet van hát benned, s hiszed azt, hogy ez a szeretet értelmes dolog. Hidd el, hogy nagyobb szeretetem van Irántad, mint a tiéd mások iránt. Hidd el, hogy ennek a szeretetnek megnyilvánulását csak azok élvezhetik, akik vállalkoznak arra, hogy átalakítsák gondolkodásukat, mint ahogy a te gyógyító masszázsod is csak annak használ, aki aláveti magát annak.

    Ha arra gondolsz, hogy még így sincs elég időd rám, amikor egyedül vagy, hát akkor hogyan lenne akkor, ha mással lennél elfoglalva. Gondold el, ha valakit még kényszeríteni sem tudok arra, hogy felismerje, vagy Én boldogítom, vagy boldogtalan marad, akkor mennyire reménytelenül remélek Én bennetek!

    A betegségekre azt szoktátok mondani, hogy azok az ÉN kegyetlen kegyelmeim, mert akkor legalább hangzik szívetekből: "Jaj Istenem! Meddig tűröd még? Meddig tart ez még?!"

    Sajnos, nektek már ez is sok, hogy ennyit foglalkozzatok Velem. Velem, aki nélkül semmit sem tehettek, ami hasznotokra lenne.

    Nagyon szeretlek! Nem tudok nélküled élni! Ezért életednek arról a területéről, amelyről nem szoríthatsz ki, tehát meglétedből, soha nem tágítok. De kénytelen vagyok engedni annak, aki ki akar szorítani a boldogsága területéről. Vagyis, kénytelen vagyok megtapasztaltatni azt, hogy lehetetlenség boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem akarom, illetve, Én azért nem akarom, hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert tudom, hogy az lehetetlenség. Csak aki elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Mt. 10;39). Csak aki életének középpontjában vagyok, annak vagyok benne az életében.

    Amikor azt kérdezed: " ...van-e valamilyen remény ebben az életben", akkor tökéletes tanúságot teszel arról, hogy elkezdődik közöttünk a süketek párbeszéde.(1.Kor. 15;19).

    Drága Gyermekem! Könyörgöm, kezd el átalakítani gondolkodásodat, hogy át tudjam adni neked szívem békéjét, boldogságát. Nagyon szeretném, ha nem gyermekedtől, nem másoktól, hanem Tőlem várnád azt, amit másoktól hiába is vársz, mert ha helyembe állítod bármelyiket, attól gyermeked, más embertársad, vagy akárki, nem lesz isten, csupán bálvány marad. Én pedig lerontok minden bálványt!!! Átvilágítok minden hazugságot, és megszüntetek minden mellébeszélést! Nem elégszem meg azzal, hogy bárki is csupán szavaival imádjon! Csak az az imádás igazi, amely mögött ott áll egy Nekem adott hiteles élet. Minden más imádás KÁROMLÁS!

    Újra mondom: Nagyon szeretlek! Egyetlen földi életemet, bár vérrel verejtékezve, de odaadtam érted! Bízzál jobban Bennem!  8 / 663

 

  

Szentképek, szobrok, Jézusra emlékeztető tárgyak

 

 

Kérdező: 3. Házi oltárról kérek véleményt.

HANG: 3. A házi oltár, a szentképek, a szobrok és hasonló tárgyak, amelyek arra hívják fel figyelmeteket, hogy együvé tartozunk, nemhogy nem ártanak, hanem kifejezetten kegyelmi eszközök, mivel közelebb kerülhettek ezek által Hozzám. A helyes ima, tehát lelkednek felemelése Hozzám, gyakran könnyebben lehetséges ilyen szentképek, szobrok, Rám emlékeztető tárgyak által, mint nélkülük. Ezeknek semmi köze a bálványimádáshoz. Aki bálványimádónak mondja azt, aki édesanyja fényképét megcsókolja, az lélekben még nagyon lekorlátozott, összekötözött ember. Azok a felekezetek, amelyek tiltják az ilyen képek, szobrok előtti imákat, azért tiltják, mert irányítói olyan szomorú tapasztalatokat szereztek e téren, hogy így látják jónak. Valóban vannak olyanok, akik pótcselekvésnek használják a szentek, szentképek, szobrok tiszteletét, s nem eszköznek a szeretet növelésére.

    Ne feledd! Minden rossz, egy elrontott jó! Aki jól használja e képeket, szobrokat, az nem bálványimádó, hanem bölcs ember, aki megfelelő eszközök által el akar jutni ahhoz a célhoz, amely azonos Velem!

    Okosan teszed hát, ha kis házi oltárod előtt lelkedet Hozzám, Édesanyámhoz, angyalokhoz és azokhoz emeled, akikre ezek a tárgyak téged emlékeztetnek. Természetesen mindenütt lehet imádkozni, de mindaz, ami elősegíti az áhítatos hangulatot, csak jó szolgálatot tesz, ha használod ezeket!  17 / 1686

 

 

 

Képek, Szobrok, Természetgyógyászat 

 

Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.

HANG: Attól tartok, lelki sebeid miatt még akkor is fájdalmat okozok neked, ha simogatlak. De tudnod kell, hogy ennek a fájdalomnak okozója nem Én vagyok, hanem a te életedben már sokkal régebben elindított, dédelgetett és ápolt folyamat. Mert kérdeztél, így kénytelen vagyok válaszolni. Az Én szeretetem mindig olyan igazságban nyilvánul meg, mely képes megszabadítani  megkötözöttségeitől azt, aki elfogadja.

   Írod, hogy 29 év után is töretlen szeretettel, szerelemmel szerettétek egymást. E kijelentésed elárulja, hogy valami nagyon súlyos hiba volt kapcsolatotokban. Én senkit soha nem teremtettem arra, hogy másik embert boldogítson, vagy másik embertől remélje boldogságát. Mindenkit Önmagamra teremtettem, s az, aki mást boldogítani akar, vagy más által akarja megélni, hogy boldog, az lényegében két boldogságot tesz tönkre. Legalább is megpróbál tönkretenni. Egyet biztos tönkretesz. A sajátját.

    Az az igazság, hogy eddigi életedben Engem is be akartál fogni szekeredbe, s lelked mélyén az volt, hogy ne Én legyek a te istened, hanem te legyél az Én istenem. Te azt vártad Tőlem, hogy teljesítsem akaratodat, s nagyon elhalványult benned az, hogy neked kéne teljesítened az Én akaratomat. E probléma  szinte általános köztetek.

    Az Én akaratom az, hogy életetekben fölszámoljátok megkötözöttsége­iteket. A házasság köteléke nem azt jelenti, hogy egymásért kell élnetek, hanem azt, hogy legyetek hűségesek egymáshoz abban, hogy Hozzám segítsétek egymást. Hogy mennyire nem ezt tetted, éppen az mutatja, hogy mikor végre férjed Hozzám tért, ezt úgy fogtad fel, mintha elraboltam volna őt tőled, pedig ő sohasem volt a tiéd. Enyém volt mindig, s neked az lett volna a feladatod, hogy ez már a földön egyre jobban nyilvánvalóvá váljék. Ápolhatod a sírját, költhetsz rá bármennyit, őneki ahhoz más semmi köze nincsen. Bizony nincs. Az Engem ábrázoló szobrokhoz a temetőkben pedig Nekem nincs sok közöm. Bálványok azok leányom, bálványok, melyeket egy földrengés, egy meteorit úgy el fog pusztítani, mintha soha sem lettek volna. A fényhez sincs semmi közöm a szobor mögött sem Nekem, sem férjednek. Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló embertársaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, megtalálható vagyok a Bibliában, főleg az Evangéliumokban, megtalálható vagyok minden szentségben, megtalálható vagyok szívedben, de máshol nem vagyok megtalálható a földön. Sem szobrokban, sem képekben, sem vagyonban, és semmiféle földön értéknek tartott kincsekben. 

Leányom! Meg kell változtatnod életfelfogásodat, ha azt akarod, hogy lelkileg meggyógyulj. Különbséget kell tenned az önzés és az önszeretet között. Az önzés nem az Én világom. Önző az, aki arra teszi a hangsúlyt, hogy szeressék. Helyesen az szereti önmagát, aki mindig szolgálni akar másokat Irántam való szeretetből, tehát úgy, hogy nem engedi megkötöztetni magát azokkal, akiket szolgál. Az önszeretet tehát az igazi szeretet. Az szereti helyesen önmagát, aki meg tud feledkezni kedvemért önmagáról, viszont mindenhol és mindenkiben meglátja azt, hogy minden és mindenki által Én mennyire szeretem őt.

     A helyes önismeretnek nagyszerű eszköze az, ha mások hibáival találkoztok. Mások hibái által ismerheted meg, hogy hol tartasz te a türelemben, irgalomban, megértésben, áldozatvállalásban, alázatban, hűségben. Ezekkel kapcsolatban nehezen tud bárki is önismeretre jutni magányban vagy olyankor, ha mások szeretik őt. Egy embernek soha nem szabad arra törekedni, hogy szeressék őt. Ez mindig az önzés irányába visz, tehát a pokolba.  ….   4 / 259

 

 

Kérdező: Mit jelent az, hogy tilos képmást formálni? A természetgyógyászat az utam?

HANG: Most próbálok válaszolni kérdéseidre:

Isten parancsa a képekről, szobrokról akkor, mikor a bálványimádást éppen ezek biztosították, természetesen tiltó parancs volt. Ma is az, ha valaki képeket, szobrokat istenít. De, éppen a természetes fejlődés következtében, ma már nem ezek a bálványimádás elősegítői. Ma már sokkal rafináltabb módon próbálja az Ősellenség elterelni az emberek figyelmét az egy és igaz Isten imádásáról.

    A természetgyógyászat is lehet egy ilyen fajta bálványimádás. Akiben nem az emberek iránti szeretet növekedését szorgalmazza, hanem valami mást, akkor és ott már bizony bálványimádás lehet a neve. Ne akarj ezért élni. Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúságok hiúsága. Ne áltasd magad. Te is arra vagy teremtve, hogy örökké boldog légy. Te is arra vagy teremtve, hogy szeress, és nem arra, hogy szeressenek. Ha azért élsz, amire teremtve vagy, vagyis azért, hogy szeress, akkor úgyis szeretni fognak. De ha arra törekszel, hogy szeressenek, akkor nincs sem földi, sem égi lény, aki téged boldogítani tudna. Lehetnek pillanatnyi kábulat-örömeid, de boldog sohasem leszel. Nem áldott, hanem átkozott életet fogsz megélni kívül-belül egyaránt.   4 / 327

 

 

Feszület, faragott szobrok, faragott kerubok, biblia.

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék ágyam fölé egy keresztet.

HANG: Teljesen mindegy ilyen értelemben az, hogy milyen vallású vagy! Ágy fölé akasztható  feszületet könnyen lehet kapni. Nagyon jó, ha józanul gondolkodsz, s nem félsz a feszülettől, mivel semmi köze a bálványokhoz! Az meg egyenesen nevetséges, ha valaki úgy gondolja, hogy egy nyakba vagy falra akasztott, vagy asztalra helyezett keresztet bárki is imádna abban a kultúrkörben, amelyben éltek!

     A választott nép parancsban kapta, hogy faragott szobrokat ne készítsen imádásra, de azt is parancsba kapta, hogy a SZÖVETSÉG LÁDÁJÁT faragott kerubok fogják körül. Tehát nem minden faragott szobor, kép, vagy feszület, vagy bármi mondható tiltott dolognak. A BIBLIÁT is lehet bálvánnyá tenni, és akkor e könyvet sem szabad így használni. Bálványként kezelik a Bibliát pl. azok, akik Isten szavának tartják benne azokat a szavakat is, amelyek nyilván nem Isten szavai, hanem az író tudatán tükrözött isteni valóságot, és ezért természetesen torzított  valóságot tartalmaznak!  19 / 1867

 

 

Bálványszobrok

 

Kérdező: 2. Kérem Máté 24;15 magyarázatát.

HANG: 2. Az említett bibliai hely magyarázatát megtalálhatod minden olyan könyvben, amelynek ez a feladata. Röviden azért most csak utalok rá.

    Jeruzsálem pusztulásának megjövendölését olvashatod az említett helyen. Ezt a pusztulást csak ahhoz a templommeggyalázáshoz lehet hasonlítani, ami akkor történt, amikor bálványszobrot helyeztek be Isten egyetlen földi templomába.

    Drága Gyermekem! Légy meggyőződve újjászületésed folyamatáról! Újítsd meg, szítsd fel gyakrabban magadban megtérésed kegyelmét! Nagyon szeretlek! Engedd, hogy szélesítsem szabadságod korlátait, vagyis oldozzam megkötözöttséged béklyóit. 21 / 2093

 

Halottak, Temető.

 

Kérdező: 2. Jézus helyénvalónak tartja-e azt a kegyeletet, amit az emberek éreznek halottaik földi maradványaival kapcsolatban?

HANG: 2. Azért tartjátok fontosnak a halottaitok sírhelyének a tiszteletét, mert egyrészről konzerválni akarjátok a mulandóságot, tehát nem hisztek az örök életben, másfelől nem tudjátok leoldani vérszerinti megkötözöttségeteket. Harmadszor a lelkiismereteteket akarjátok megnyugtatni azáltal, hogy amit az életben elmulasztottatok, azt megpróbáljátok jóvátenni azzal, hogy utólag mérhetetlen anyagi áldozatot hoztok, negyedszer pedig féltek attól a tudattól, hogy ti is nyom nélkül tűntök el az élet színpadáról, mert ti is pontosan tudjátok, hogy a kegyelet addig tart, amíg van rá pénzetek, és amíg van erőtök emlékezni a jóra. Tanítványomnak, aki követni akart, azt mondtam: "Hagyd, hogy a halottak temessék el halottaikat!" "Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó hozzám!"(Lk.9;60-62) Ne állíts bálványt hát a mulandóságot felmagasztaló lelkiismeretednek. Alig múlik el egy emberöltő, és máris jogot formálnak a sírhelyedre azok, akiknek hivatalból sikerül újra áruba bocsátani a mulandóságot.  1 / 100 Való Zénó

 

Szentek tisztelete

 

Kérdező: 9. A szentek túlzott tisztelete nem juttat vakvágányra bennünket?

HANG: 9. A rossz nem más, mint egy elrontott jó. Soha nem szabad negligálni, elhanyagolni egy jót azért, mert elrontható. A szentek tisztelete is elrontható, tehát lehet bálványimádás, az Isten tisztelete is elrontható, tehát lehet babona, a szeretet is elrontható, tehát lehet önzés, stb. De sem ezek, sem más olyan érték, amely JÓ, de el lehet rontani , nem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne tartsa azt jónak!

    A HITET, a REMÉNYT, a SZERETETET nem lehet eltúlozni, de mindegyiket el lehet rontani. Ennek ellenére, határtalanul kell HINNI, REMÉLNI, SZERETNI!  11 / 957

 

Mária 

Kérdező: 1. Református vagyok és Mária-jelenésem volt.

HANG: 1. Anyám olyan engedéllyel rendelkezik Atyámtól, amely lehetővé teszi számára azokat a hatásokat, amelyek általa érnek benneteket. Neked nem rózsafüzért kell megtanulnod imádkozni, bár ez nem árt senkinek, hanem tisztelni anyámat és mindazokat, akik számotokra már csak emlékeitekben élnek! Ők nagyon tudnak rólatok, és mivel minden mindennel összefügg, segítenek is benneteket Felém, ha megfelelő tisztelettel feléjük fordultok. Ez nem bálványimádás, hanem a teremtett lények egymásba-kapcsolt életsorsának kibontakoztatása!   18 / 1721

       

 

Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MÁRIÁRÓL.

            Máriáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Mária az Én Édesanyám! Én soha semmit nem tettem meggondolatlanul. Azért választottam Őt édesanyámul, mert azt is akartam, hogy mindenki, aki önmagát az Én testvéremnek tudja, fogadja el Őt anyjának! Természetesen a kegyelmi rendben!

 Mint tudod, Nekem van egy Titokzatos Testem. Ez az Én Egyházam! Ennek a Titokzatos Testnek Én vagyok a FEJE, ti pedig tagjai vagytok. Így már magától értetődő, hogy aki a FEJNEK anyja, az anyja a tagoknak is.

 Azok a bibliai részek, amelyeket te idézel, arra szolgálnak, hogy a testi kapcsolatot ne tegye senki a kegyelmi kapcsolat elé! Anyámmal kapcsolatban Nekem nem az volt a feladatom, hogy Mária-tiszteletet hozzak létre, hanem az, hogy példát adjak nektek, hogy hogyan viselkedjetek földi édesanyátokkal! Sajnos, kevés kivétellel, az anyák nagyon meg vannak kötözve gyermekeikkel, és ez nem helyes! Anyámnak is meg kellett tanulnia, hogy az nem lehet számára előny, hogy Én vagyok a gyermeke! Természetesen hátrányt sem! Neki is növekednie kellett abban a Rám figyelő, szolgáló szeretetben, amely az Én Lelkem jelenlétét jelentette benne! Nektek is meg kell tanulnotok, mint neki, hogy sem gyermekeitekkel, sem anyátokkal ne legyetek megkötözöttek!

 Az nyilvánvaló volt számomra, hogy aki Engem szeret, az szeretni fogja anyámat is, tehát erre nem kellett külön felhívni senkinek a figyelmét.

 Isten szeretetének kibontakozása bennetek az egymás iránti kapcsolat tisztításában, ápolásában, felhasználásában tud megtörténni. Szeressétek nagyon égi Anyátokat! Ő ma is azt mondja nektek, amit a kánai lakodalomban mondott a szolgáknak! Rám mutatva monda nekik: "Amit mondd, tegyétek!"

 Ne állítsd Máriát egy sorba másokkal! Isten ugyan nem személyválogató, de szerepeket kiosztó! Olyan minőségi szerepet, amilyet Mária kapott, senki nem kapott a világon Istentől!

 Én Istentől Márián keresztül jöttem hozzátok. Rajta keresztül, és nem máson, vagy másokon keresztül! Gondolod, hogy te jobb utat tudsz kitalálni ahhoz, hogy Istenhez juss, mint azt, amit Én találtam felétek? Mária nélkül Én nem lehettem volna a földön. Gondolod, hogy Nélküle te lehetsz közelebb Hozzám, mint általa? Ha így gondolod, meg kell mondanom, hogy nem jól gondolod! A szerep nemcsak kitüntetés, hanem felelősség is! Az általad felsorolt szentek ezred-annyira sem teljesítették jól szerepüket, mint Mária!

 Arra a kérdésedre pedig, hogy miért kell Máriához imádkozni, már elmondtam a HANG 1. kötetében, de másutt is tudomásotokra hoztam, hogy a szeretet Isten iránt az egymás iránti segítésben tud csak kibontakozni. Boltba sem viszlek el közvetlenül, pedig megtehetném, ha elutazol valahová, akkor is igénybe kell venned mások szolgálatát, pedig e téren is megkímélhetnélek ettől. Egyáltalán, ha élni akarsz, akkor ez csak mások felhasználása által valósulhat meg. Másképpen nem lehetséges! Az egymáshoz tartozást nem szakítja szét a halál sem, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)! Így az istenszeretők egymásba kapcsolódva teszik lehetővé a maguk számára, hogy kibontakozzék bennük az Én Lelkem szeretete!

    A "másvilágra" jutottakkal való kapcsolatotok élő kapcsolat! Ápoljátok hát, mert az életet ápolni kell!

    Természetesen a helytelen Mária-tisztelet az helytelen lelkületből fakad! Sőt! Fajulhat egészen a bálványimádásig. Ezt Mária fájlalja a legjobban!

    Újra a HANG 1. kötetére hívom fel figyelmedet. Akinek Máriával jó a kapcsolata, annak Velem is jó a kapcsolata. Akinek Velem jó a kapcsolata, annak Máriával csak tudatlanságból lehet helytelen kapcsolata. De a tudatlanság soha nem volt, és nem is lesz erény!

    Ma Máriának szinte második földi életének lehettek tanúi. Sajnos nem hallgattok rá. Sem Lourdes-ban, ahol reggelenként jelent meg, sem Fatimában, ahol délben jelent meg, sem Medjugorjében, ahol már több, mint 16 éve mindennap, este jelenik meg ma is! Úgy tűnik, hiába! Ő mondja a magáét, tehát azt, hogy hallgassatok Rám, ti pedig mondjátok a magatokét, tehát, hogy Ő hallgasson rátok. Ezt szoktátok süketek párbeszédének mondani!

    Drága Gyermekem! Maradj nagyon józan, de tanulj meg látni a szíveddel is!  22 / 2156

 

 

Pénzbálvány

 

                          TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Kérdező: Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor. (1993. november 26. péntek)

     JÉZUS: A legfontosabb, amire most az utolsó időkben figyelnetek kell, az az, hogy a pénz miatt el ne vesszetek! Én Jézus, Isten Fia mondom ezt nektek, hogy óvjalak benneteket és figyelmeztesselek mindazokra a kísértésekre, melyek a pénzben testet öltenek. Mert nektek egy valamit mindig pontosan látnotok kell: a pénz a Sátán leghatalmasabb földön anyagi formát öltő fegyvere. Sőt, azt is mondhatnám, ő ellentestvérem - mert valódi emberként testet ölteni képtelen - a pénz által testesült meg közöttetek a legteljesebb mértékben.

    Ma már mindnyájatoknak észre kell ezt vennetek. Mert a pénz már nem az a valamikori eszköz, mely által régen - születése kezdetén - az értékek cseréje valósulhatott meg, s így volt akkor a csere viszonylag ártalmatlan eszköze. Ma már nem ezt az arcát mutatja felétek. Mára már  - megfigyelhetitek - a hatalom, a mások kizsigerelésének megvalósítója lett. Ölni és gyilkolni lehet érte és vele. A Sátán ruházta fel a leggonoszabb szellemmel, mely az ember lelki fejlődésének legrafináltabb ellensége, kerékkötője lett.

    Láthatjátok, a puszta anyagi forma - a csengő tallér és zizegő papír - mögül, hogyan kacsingat ő rátok. Fogcsikorgatva és fogcsikorgatásra késztetve, a boldogság káprázatát hirdetve, de mégis gonosz indulatokat és gyűlölködéseket szülve. Mert maga a pénz halott anyag csak, önmagában életképtelen lenne, ha ő és ti nem töltöttétek volna fel életrabló, gonosz szellemiséggel. Mert annak, hogy ma ilyen hatalom átkos hordozójává vált, ti is okai vagytok valamennyien. A pénzbálvány Isten legmegfékezhetetlenebb ellenfele. Ti, emberek benne magatok számára újabb bálványt emeltetek azáltal, hogy engeditek, ő vezessen pórázon benneteket. Ez a bálvány a Sátán maga, s ma már Halál a másik neve. Nem fenyegetni akarlak ezzel benneteket. De meg kell értenetek, aki ennek a bálványnak - sóvárgásával, szerzési vágyával - naponta újabb áldozatot mutat be, az hozzá tapad, az az övé lesz, azt a pénzbálvány magába nyeli, annak szellemét emészti fel, s az eredmény a lélek, a szellem totális elhomályosulása lesz. Ne engedjétek, hogy megölje a lelketeket, szellemeteket! Ellenére tegyetek! Ellenfelei legyetek! Ne engedjétek, hogy érzékeitek, vágyaitok túlzott kielégülni akarása folytán szellemi törpékké változtasson benneteket! Mert aki általa fizikai testét, kényelmét, anyagi mivoltát tartja csak fenn, és emellett semmi másra nem ügyel - ismétlem - annak szellemét az anyag zárja magába, s ez pedig megsemmisülést jelent.

    A pénzbálvány kolosszális méretűvé növekedett. Csápjai milliónyi polipkarként fognak közre benneteket. S oszlik csak újra és újra ez a szörny még többféle kígyószövedékre. S ez is egy háló - így szőtt halált hozó hálót a Sátán körétek. Ez a háló némelyek szemét édes-mámorító álmot hozó fátyolként fedi le. Másokat szorít, megfojt, milliók fulladoznak szövevényébe gabalyodott testtel és lélekkel. S valaki mennél nagyobb vagdalkozásokkal akar szabadulni gyilkos öleléséből, azt annál erősebb mérgező erőkkel kötözi meg.

    Ellene küzdeni - mi tudjuk jól - ma a legnehezebb feladatot jelenti az embernek. Mert hisz pénz híján nem tudjátok fenntartani életeteket. El tudjátok képzelni, micsoda borzalom ez? Életetek fenntartó eleme a halálhordozó pénz lett. Már nem tudtok életben maradni nélküle, mert létszükségleteiteket csak általa fedezhetitek. Micsoda látványos megmutatkozása az ember balga módon falssá torzított teremtőerejének! Létrehoztatok valamit, amiben saját halálotok köszön rátok minden percben. Saját kelepcéteket így teremtettétek meg. Mert látjuk, mi ez: pénz nélkül élnetek nem lehet, általa viszont - ha nem vigyáztok - utatok szellemi halálba vezet. Olyan ez, mint minden hatalom, melyet a föld embere a Sátán segítségével ragadott magához, hogy ő naggyá legyen. Mert ő súgta folyvást füleitekbe a hamis képzeteket: ha pénzed van, életet nyersz, sőt, az életet mások elől elélheted vele. Ha pénzed van, hatalmat kapsz minden felett, uralkodhatsz a világon, s mindent saját birtokoddá tehetsz. Ismét egy hatalmas hamisság! Látszat-igazság a neve. Hisz tudnotok kell: a valódi hatalom nem a pénz szülötte. A valódi élet, beteljesülés, boldogság - csakis Istentől eredhet. Pénzen megvásárolni a lelketeket, kicsiszolni szellemeteket nem lehet! Uralomvágy, nagyratörés, sikert biztosító pénz és pénzt szülő siker! - ezek a téveszmék jellemzik a földön elhatalmasodó őrületet. Mert ami ilyen paradox életet ígér, de halállal zár körbe - az az igazság, az a valóság nem lehet.

    Annak idején kihirdettetett: ne csinálj magadnak festett, faragott képet! - S ti a pénzt éppen ennek a tilalomnak ellenére alkottátok meg. Ennek a bűnnek a következménye az, amit most kell elszenvednetek. Mert a törvény él: mindennek ki kell egyen­lítődnie. Nektek a pénz hatalmától kell megváltanotok magatokat! Ez is az utolsó idők egyik utolsó nagy küzdelme lesz. Ki tudjátok-e szabadítani magatokat a gúzsbakötöttség alól, melyet magatok vesztére teremtettetek?

    De azt ne gondoljátok, hogy mert egészen át-meg átszőtte léte életeteket, küzdeni ellene sehogy sem lehet. A legjobb megoldás az eltörlése, kiiktatása, felszámolása lenne. De erre, ennek végrehajtására - a megvilágosodott keveseknek a többség ellenében - ma már nincs esélye. A pénzt sajnos így nem szüntethetitek meg. Akkor hát nincs kibúvó, nincs menekvés, nincs megoldás? - kérdezhetitek. Ne rémüldözzetek! Ha a pénzt meg nem is szüntethetitek, nem törvény az sem, hogy általa muszáj elvesznetek. De bűvköréből szabadulni némelyeknek embertelenül, emberpróbálóan nehéz lehet. És mégis lehetséges. Higgyetek nekem!

    És most eligazításul elmagyarázom nektek, mit kell tennetek. Elsősorban nektek mondom ezt, akik híven szolgáltok engem. Mert ti vagytok azok, akik hamarabb megértitek, a pénzzel szemben hogyan cselekedjetek. Ti már előbbre jártok a sok milliónyi emberhez képest, az égi szándékok, tervek, elvek megértésében. A pénz elleni küzdelem eszközeinek, módszereinek megmutatását is rátok bízom. Ezt a harcot nektek kell a nevemben meghirdetnetek! Mert ti már jól tudjátok, a többiekre hatni elméletekkel, puszta felszólítással, nem lehet. Csakis a személyes példa erejével tudtok hatni a többi emberre. S nektek ezt kell megtennetek! Saját életetek példáján keresztül kell megmutatnotok, hogyan vehetitek fel a harcot a pénzbálvánnyal szemben. S ti már sejtitek, a bálványt hogyan romboljátok le.

    Hasonló szertartás ez, mint amikor démonokat kell elűznötök, erejüket kell semlegesítenetek. Ti tudjátok jól: a sötétség erői ott gyengülnek meg, ahol ti őket nem engeditek magatokhoz közel. Őket csak úgy győzhetitek le, ha miután szembesítettétek magatokat velük - azaz nem bujtok el vacogó félelemmel előle - hanem leleplezitek ártó létüket, s bennük a gonoszt felismeritek, utána erejüket az irántuk mutatott közönnyel és megvetéssel legyengítitek. Ugyanezt kell a pénzzel szemben is megtennetek.

    Az első lépés a démon nevén nevezése. Én megmutattam nektek, ez miként lehetséges. Mondtam az előbb, a pénz a Sátán, a halál. Bálvány - ez a neve. Gőgre, hazugságra, irigységre, gyűlöletre, haragra, élvhajhászatra, hatalomvágyra nevel. Ne engedjétek, hogy ezt megcselekedje veletek! Leplezzétek le, valahányszor új, körmönfont módon próbál megkísérteni  benneteket! Nevezzétek meg, s mondjátok neki: nincs hatalmad felettem! Nem vagy más, csak eszköz! Eszköz, mely sajnos szükséges rossz ahhoz, hogy fenntartsátok életeteket, de nem több. Nem való másra, mint amire minősíted. Általa csakis a legszükségesebb szükségleteidet szabadna kielégítened.

    A mérték elve - ezt kövessétek! Ez a második lépcsőfok, melyre el kell érkeznetek. Mert nem elég, ha a bálványt nevén nevezitek, s magatok előtt - látszatra lekicsinylitek -, s abba a szűk kategóriába utaljátok, ahol van tényleg a helye - de mindeközben mégis őt sóvárogjátok, vágytok rá, hogy belőle minél több legyen nektek. Vegyétek észre, hogy nem kell több, nem kell kevesebb, csak, amire - az adott percben - szükségetek lehet. Ennek a mértéknek a megismerése az egész démonűzésben a leg­nehezebb. Mert annak a mérlegeléséhez, hogy a pénzből kinek mekkora mennyiségre van éppen szüksége, nem elegendő a hagyományosan gondolkodó emberi ítélet. Mert látni fogjátok, miközben ezt a legnehezebb próbát tanuljátok éppen, hogy sokkal bonyolultabb ez, mintsem látszik első ránézésre. Mert kinek kevés pénze van, oly kevés, hogy betevő falatra alig telik neki, annak az embernek ez jelenti a legnagyobb kísértést, a saját szegénysége, nincstelensége. Éhezők, hajléktalanok, csavargók milliónyi tömege, éppen ezáltal a nincstelenség által dől be a Sátán késztetéseinek. Mert az éhezés, hajléktalanság, fillérezés nyomában mindig ott sündörög az irigység, a gyűlölet, a gyilkolási szándék sötét szelleme. Hiszen akinek annyira nincs, hogy az éhség mardossa testét szüntelen, azt a legkönnyebb rávenni arra, hogy a másét megkívánja, egy falat kenyérért ölni legyen képes. Így nyomorít meg a pénzhiány a földön hatalmas tömegeket. S ezek a hatalmas tömegek azok, akik mindig nagy fenyegetettséget jelentettek a többiekre nézve. Mert a korgó gyomrúak, nélkülözők, betegségekben szenvedők százezrei olyan indulattömeget hordoznak magukban felgyülemlő rossz késztetésekben, mely folytonos robbanásveszélyt jelent azokra nézve, akik jóllakottan élnek.

     Ám egyet nektek tudnotok kell: ha ti nem szűntök meg ránk figyelni, s hallgatni és magatokba építeni a mi tápláló igénket, nektek éheznetek sose kell! És fáznotok sem! S ha jóllaktatok naponta, s ha tető van a fejetek felett, s ha ruha fedi a testeteket, szellemi táplálékkal pedig mi látunk el benneteket, mi az, ami - ennél a legszükségesebbnél -számotokra még szükséges lehet? S ezt, hogy a legfontosabb feltételeiteket Atyám és én mindig megteremtjük nektek, ne értékeljétek le! Ez az a legtöbb, ami benneteket igazán szabaddá tehet! S ezt ÉN megígérem nektek, ha követitek intelmeimet, ilyen téren nélkülöznötök sohasem kell. Már ennek elegendőnek kellene lennie számotokra, akik engem a keresztúton járva követtek. De tudjuk mi, hogy nektek még mi minden másra van szükségetek. S ha betartjátok a szabályt - s a szükségesnél nem kívántok többet - ami fontos, a létfeltételeiteken túl is, segítünk megteremteni nektek. De csak akkor, ha belátjátok, olykor az is megeshet, hogy csak a legszükségesebbet kaphatjátok meg. S elfogadjátok, hogy nektek - az utolsó idők munkásainak, munkatársaimnak - ezzel kell megelégednetek. Sokszor beszéltem már erről: ti ne ragadjatok hozzá semmihez! Amit kaptok, ha becsületes feltételek kínálják azt, fogadjátok el , tiszta szívvel! De többet ne akarjatok, ne követeljetek, és ne szerezzetek! Kincset ne a pénz által, és ne itt a földön gyűjtsetek! Ezt a tanítást ti már régóta jól ismeritek!

    De visszatérve ahhoz a szegény sorsú emberhez, akinek éppen csak annyi pénze van, hogy a minimális szükségleteire telik belőle, nagy kísértés az ilyennek, ha látja, szomszédja, ismerőse mi mindenhez juthat hozzá. S ha még azt is felfedezi, hogy a másik ugyanannyi munkával vagy még kevesebbel, vagy éppen nem becsületes eszközökkel éri el a gazdagságot, a jobb életfeltételeket, lelkében nyomasztó, sajgó érzések keletkeznek. Irigykedik, gürcöl, nekivesel­kedik, akar minden áron, görcsösen törekszik a többre. S ezáltal teletölti lelkét gyötrő és negatív érzésekkel. Elveszhet-e a pénz utáni hajszában az ilyen kisember? Sajnos, el. S ez a rém leselkedik ma a Földön sok milliónyi emberre. Egyrészt az, hogy szellemi energiáit csakis az anyagiak megszerzése utáni vágy köti le, lelkében azáltal hamis érteket teremtve, s testét is végletekig megfeszítve, a halálba, a megsemmisülésbe igyekszik az ilyen kisember. S ezt nem veszi észre. Másrészt ő van kitéve - mint már mondtam az előbb - a legnagyobb kísértésnek, hogy mástól az övét erőszakkal elvegye. Vagy akkor, ha hirtelen megcsillan előtte a meggazdagodás reménye, s meggondolatlanul törtetni kezd. Mit lehet tenni ez ellen? - Belenyugvás - ez ennek az állapotnak az egyetlen ellenszere, gyógyszere. Belenyugvás, de olyan, mely annyit azért megenged, hogy  - ha képes erre a kisember - ne beletunyuljon szegénységébe, mert hiszen az se  jóhoz vezet, hanem törekedjen arra, hogy becsületes munkával, munkája ellenértékét kapja meg. Törekedhet többre, kicsit jobb körülményekre, ez egy bizonyos határig nem vétség, sőt hajtóerő lehet. Mert tudnotok kell: a becsületes munka, mellyel az ember értéket hoz létre mások hasznára és örömére, meg kell, hogy adja számára is a lehetőséget, hogy annak ellenértékéhez - a tisztes megélhetéshez - jusson el. Igazságtalanság tehát azt hirdetni, hogy a nagyon szegényeket - a karma törvénye ítélte egytől-egyig arra - , hogy nyomorogniuk keljen. A nagy szegénység a földön mindig annak a következménye, hogy a kevesek halmozzák fel a felesleget. S ezáltal jut a többségnek kevesebb vagy éppen semmi sem. Holott az igazságosság törvényének a földön is érvényesülnie kellene! Ezt ti se felejtsétek el! Mégis belenyugvást, megelégedettséget hirdessetek! Tanítsátok meg arra ezeket a sanyarú sorsú kisembereket, hogy ne a pénzben, az anyagi gyarapodásban, gazdagságban lássák felemelkedésüket! Mutassátok meg nekik az igazi értékeket! Ezt a munkát is - szüntelenül - nektek kell elvégeznetek.

    Bár a gazdagság általában arra hangolja az embert, hogy hibáit alig-alig ismerje meg, s a pénz nyújtotta kényelmes életfeltételekbe beletespedjen, s lelki fejődésében előre csak nagyon kis lépéseket tegyen, a gazdagokat se vessétek meg! Rajtuk, nekik kellene a legtöbbet segítenetek, bár ez a munka a legnehezebb, mert ők a pénz által egy meleg, biztonságosnak vélt burokban élnek, melynek nagyon kemény is lehet a felszíne. Többnyire ők képviselik a legaggasztóbb lelki restséget, s ezért általatok és általam is csak nagyon nehezen érinthetőek. Lelkük mélyén az isteni szikrát egészen elfedi a sok anyagvágyból és kielégülésből szőtt réteg. Mert kinek sok van, annak még több kellene. Ez a másik tipikus eset, mely a Földön mesés gazdagságokat teremt, s keveseket érdemtelenül magas pozícióba helyez. A milliomos, akinek már semmi sem elég, csak a "még több" szelleme vezérli újabb szerzésre naponta, ő az, akinek a lelkét a pokol már jócskán birtokába vette. Látása elhomályosult, önzése elféktelenedett. Az ilyen ember már csaknem halott. Megszűnt közössége az emberiséggel, mert trónjáról, mely a milliókra épült fel - már nem lát le másokra, mert életéből a részvétet kiirtotta, a pénzbálvány által magából is bálványt emelt. Azt pedig már magyaráztam nektek, hogy a bálvány élettelen, halált jelent. Az ilyen ember tehát folytonos halmozásával a halálba, a megsemmisülésbe menetel. S így lesz ő maga is, még földi halála bekövetkezése előtt halott tömeg. Az ilyen lénynek már nem ember a neve. Ő már nem más, mint a halál másokat kísértő kísértete. Mert aki az anyagot nem felemeli lelki erejével, de éppen fordítva tesz, annak az anyag húzza magába lelki erőit, az nem emelkedik, az süllyed. Emelkedés csakis a lélek kiteljesedése útján, s a szellem kifényesedése által lehetséges. Megtérni az anyagból a szellembe - az irány ez. Az anyag átszellemiesítése - beszéltem már erről nektek. Aki tehát anyagot halmoz szüntelen, előbb-utóbb maga is puszta anyaggá lesz.   ……  3 / 250        Josua. "

 

 

Körülmények

 

Kérdező: 1. Négy témában jósolj nekem, Uram!

HANG: 1. Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy külön-külön jósoljak nektek a jövőtöket illetően. Én azért jöttem, hogy elmondjam és életemmel aláhúzzam azt, amit nektek itt és most tennetek kell azért, hogy Én, Jézus, a szívetek lakója tudjak lenni. Mert ez a lényeg!

    A jelenedet nem azáltal szenteled meg, ha megtudod Tőlem, kilakoltatható-e házadból az, aki engedélyed nélkül foglalta azt el, vagy bíróság nélkül rendezhető-e a telked. Azt sem Tőlem kell megtudnod, hogy el tudod-e adni házadat, vagy sem. Azt sem, hogy ki tudod-e fizetni adóságodat, vagy sem.

    Az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására ne Hozzám fordulj! Egészen biztos, hogy benső békéje mindenkinek azon fordul, hogy Velem, Jézussal, milyen a kapcsolata!

    A hitből élés nem üres szavakból áll, hanem egy olyan életforma, amely átéli az Én békémet, vagyis a te Jézusod boldogító jelenlétét!

    Te úgy gondolod, hogy már-már összeroppansz. Úgy gondolod, hogy erődön fölüli terhet engedtem rád. Ez csak akkor lehet igaz, ha ugyanakkor nem növeltem volna az erődet is! Az Én erőm, a te erőd is! Ha használni akarod, akkor megtapasztalod. De az soha nem fog bekövetkezni, hogy Én, Jézus, helyetted tegyem meg azt, amit csak veled tehetek meg.

   Az Én szeretetem irántatok lehet felhasználható, de nem lehet kihasználható. Nem is volna igazi szeretet szívemben irántatok, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtennetek. De akkor sem, ha nem tennék meg mindent értetek és veletek.

   Tudnod kell, hogy Isten, plusz egy fő, mindig abszolút többség. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot! Tehát te, ha elfogadsz Engem uradnak, megszabadítódnak, akkor a győztes oldalán állsz! Tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden javára válik, s az Istent nem szeretővel szemben az Isten tehetetlen.

   Aki a körülményeitől gondolja függővé tenni boldogságát, benső békéjét, az bálványimádó. Aki körülményeitől függetlenül engedi, hogy Én, Jézus, szeressek benne, az belülről éli át, hogy ő mennyországot hordoz szívében még akkor is, ha ezt mostoha körülmények között kell megélnie!  32 / 3322

 

Sátán

 

Kérdező: 1. Isten adott minket?  2. A Sátánt is Ő adta?

HANG: 2. E második kérdésedre is már az előbb megadtam a választ, de élek a lehetőséggel, és jobban megvilágítom mondanivalómat.

    Országotokban is a szellemi nyitás következtében tért hódítottak a keleti vallások tanai. Ez jó is, meg nem is. Jó, mert van mit tanulnotok tőlük, de nem jó, mert nem látjátok az a zűrzavart, amit e tanok tudatotokban okoznak. Más kultúra hitvilágából kiemelt gondolatok kritikátlanul kerülnek tudatotokba. Úgy járok, mint az a háziasszony, aki a fehér ruhát válogatás nélkül összemossa különböző színes ruhákkal, és nem érti, hogy miért lett minden ruhája más színű!

    Az a gondolat, hogy a Sátán egy negatív isten lenne, téves! Annyiban isten, amennyiben ti saját gondolkodásotokban istenné teszitek. Így születik a bálványimádás!

    A negatív isten gondolatának forrásai azok a keletről származó tanítások, amelyek a világot a jó és a rossz egyensúlyának harmóniájában látják. Ezek a tanítások azt mondják, hogy a világban annyi rossznak kell lennie, amennyi jó van. Ez a tanítás útként a jó és a rossz közötti utat jelöli meg. Se jobbra, se balra. Tehát a langyosság! Mindez nem az Én világom! Nincs pozitív és hozzá tartozó negatív istenség!

    Egy az Isten! Ebben az egy Istenben van az a harmónia, mire minden szellemi lény teremtetett! Maga Isten a HARMÓNIA! Isten nem osztja meg Magát senkivel, s mivel Én, Jézus, EGY vagyok Vele, ezért Én sem!

    A Sátán azáltal akar istennek mutatkozni, hogy hatalmát az engedelmeskedtetésben akarja megvalósítani. Az Isten SZABADSÁG, és semmi köze az engedelmeskedtetéshez. Az engedelmeskedtetés a kaszárnyák világa. Tehát az a világ, ahol intézményesen tanítják az emberölést. A Sátán gyilkos volt kezdettől fogva (János 8;44)!

    Csak olyan értelemben vagytok ti, szellemi lények istenek, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett benneteket. Minden rossz egy lerontott JÓ! Ez áll a Sátánra is! Benne egyik legnagyobb jó romlott meg!

    A Sátán kivettetett az Én világomból! Én legyőztem a sátáni világot!  26 / 2572

           

 

 

Folytatás:

» 3. Bálványimádás külömböző formái. Fiamé, anyámért, REIKI-ért élek. Gyermek, Család. Unoka. Anya – Gyerek kapcsolat. Stb.