Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jehova Tanúi

  

Kérdező: Uram! Mondj valamit a Jehova tanúiról

HANG: A Jehova tanúi mozgalom, mely a XIX. század második felében született Amerikában, a szekták paradicsomában, a többi mozgalomhoz hasonlóan, a Bibliát bálványként kezelik, s úgy gondolják, hogy amit abból kiolvasnak, az számukra Isten üzenete.

     Ezek az emberek nagyon beszűkült gondolkodású és nagyon jámbor emberek, akik óriási anyagi háttérrel rendelkeznek Amerikából, s vezetőiket vakon követik.

     E mozgalmat Russel indította el 1879-ben. Az Őrtornyot /Sión Őrtornya = Zion’s Watch Touwer/, ami 1939-től  “Jehova királyságát hírül adó Őrtorony” címen jelenik meg, a Jehova tanúi tévedhetetlennek tartják. A mozgalom székhelye ma Brooklynban van. Alapítója, Russel is, már 1909-ben ide költözött. Jó hírnevét megtépázta, hogy hatvanszoros áron adott el bizonyos “csodás “ gabonaszemeket, felesége pedig törvényesen elvált tőle önzése, hatalmaskodása és hűtlensége címén.- Erről bővebben olvashatsz Giuseppe de Rosa “ Vallások, szekták és a kereszténység” c. könyvében. Annyit mondhatok még róla, hogy bár várja, de még nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy újjászülessék. Ő maga éretlennek bizonyult saját életének átvilágítására, ezért mások döntenek majd jövendő sorsáról. Sajnos nem egyedüli e téren.

     Nektek tudnotok kell, hogy az a bálványimádás, mely nemcsak a Jehova tanúit jellemzi a Szentírással kapcsolatban, éppen azért nem fogadható el iránytűként, mert nem felel meg az Általam sugallt valóságnak. Már beszéltem nektek a kinyilatkoztatás négy formájáról, mely szerint első a teremtés, második a sugalmazás, harmadik pedig a megtestesülés. / A negyedik még ezután jön, a színről színre látás/ A második tehát, vagyis a sugalmazás örökké tart, mert Lelkem ilyen. Tehát nem a Biblia a forrás, hanem Lelkem által sugalmazó jelenlétem bennetek és azokban, akik nektek hagyományként adják tovább a bennük sugallt gondolatokat. Így maga a Biblia, mint a szent hagyomány terméke, nagyon előkelő helyen van az Engem megismertető eszközök között, de nem a legelső. A Biblia segítheti, de nem helyettesítheti az Én munkámat bennetek.

     A Jehova tanúinak nagy értéke, hogy komolyan veszik azt, amit igaznak tartanak, de csökkenti ezt az értéket az, hogy éppen beszűkültségük következtében vehetik komolyan a Biblia fundamentalista módon való kezelését. Sajnos azt is meg kell mondanom, hogy bizony hamisítják is a Bibliát. Vezetőik számára nem jelent gondot az, hogy ahol én jelen időt használtam pl. Jn. 8;58-ban, ott ők múlt időt használnak egyes könyveikben, mikor idéznek. Pl. “A legnagyobb EMBER, aki valaha élt” című tankönyvükben. Fontos, hogy ne lógjak ki abból a skatulyából, melybe próbálnak beilleszteni. De van még pár hely, melyet azért kénytelenek hamisítani, mert másképpen ellentétbe kerülnének önmagukkal. Giuseppe de Rosa könyvében megtalálhatod ezek egy részét.

     Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot nem kímélve törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbbjük nem vétkes tudatlanságban szenved, hanem olyan tudatlanságban, melyről nem tehet, de igenis tehetnek azok a különböző egyházak  vezetői, akik bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják magukat, de életükkel cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját.

     Nagyon szeressétek a Jehova tanúit is, de merjétek kimondani, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, aki bennetek értelmetek és akaratotok által működni akar. Engem semmiféle intézmény nem képes beszűkíteni önmagába. A Jehova-tanúi sem foglalhatnak le maguknak. Én személyekben gondolkodom, és nem intézményekben, és nem tanokban. Én SZERETETBEN gondolkodom. Minél többet vállal magára ebből valaki, annál közelebb van HOZZÁM!   4 / 282

 

                       

Kérdező: 6. A "Jehova Tanúival" való beszélgetés jó-e?

HANG: 6. Haszontalan időtöltés olyanokkal beszélni, akik bálványimádók és azok is akarnak maradni. Jehova Tanúi bálványimádók! A Bibliát tartják istenüknek! Sokkal bedeszkázottabb gondolkodásúak, semmint megértenék, hogy nem a Biblia az élet forrása, hanem a Szentlélek, és nem a betűk hordozzák legjobban Isten információit, hanem a józan ész! Ne érts félre!

      Nem az értelemre kell építeni, hanem a bennetek működő Lelkemre kell hallgatnotok a józan értelem felhasználásával. Nektek adatott tudni az Isten országának titkait (Márk 4;11)! Nincs tehát értelme győzködni olyanokat, akik csak tanítani akarnak másokat, de tanulni nem akarnak másoktól, csak önmaguktól.  11 / 903

 

 

 

Kérdező: LEGYEK JEHOVA TANÚJA?

       1. Miért nem hallom én a HANG-ot, ha egyszer bennem él?

       2. Szeretném megtalálni az utat, amelyen Jézus szeretetével találkozhatom.

       3. Csak Jehova Tanúi csoportot ismerek. Menjek el oda?

HANG: Hallod te a HANGOMAT, csak nem tudtad eddig, hogy az az Én hangom! Neked is van lelkiismereted, vagyis olyan benső érzéked, amely lehetővé teszi számomra, hogy  tudassam veled, mi jó és mi nem jó. Tehát a lelkiismereted az a mikrofon, amelybe Én beszélek bele olyankor, amikor boldogságod érdekében szólok.

     Igaz, ezt a mikrofont, melyet mindenkibe belehelyeztem, el lehet hangolni, és akkor nagyon torzul hangzik a HANG-om, de akkor is az Én hangom szól rajta keresztül.

     E benső mikrofon akkor tud megfelelőre hangolódni, ha van benned nyitottság, és jó szándék arra,  hogy az értelmeddel jónak ítélt döntést mindenkor képes légy jobbal lecserélni. De ezt a jobbat szintén be kell látnod értelmeddel. Én csak gondolkodni akaró emberekben tudok gondolatokat ébreszteni annak érdekében, hogy lássák, hogyan lehetnek boldogok.

     Aki nem a fejével, hanem valamelyik más testrészével gondolkodik, azzal nem tudok mit kezdeni. Ezért veszélyesek a narkotizálások. Ezért kell tudnotok, hogy nem a Biblia az Általam felkínált élet forrása, hanem a Szentlélek, aki józan eszetek által akar szólni hozzátok. Az a csoport, amelyet te említettél, éppen ezt lépte át, ezt tette félre, s így lett a Bibliára hivatkozva bálványimádó. Legtöbbjüket menti a jó szándék és az ebből fakadó nagy ügybuzgalom, ami jellemzi őket.

      Senkinek sem ajánlanám, hogy hozzájuk kapcsolja életét. Azért nem, mert már eddig is mérhetetlenül sokat csalódtak, és ezután is olyan csalódások érik őket, amelyeket nem kárpótol az a pillanatnyi biztonsági, bódultsági érzés, mely jellemzőjük.

     Nem az a boldog, aki sokat tesz, hanem az, aki mindenkit és mindenkor nagyon szeret. Ennek pedig az ellenségszeretés a próbája! Áldani átkozóitokat, jót tenni azokkal, akik rosszat tesznek nektek, tehát mennyei Atyátok stílusát megélni, Aki felkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt az igazaknak, hamisaknak egyaránt.

    Az az ember, aki nem vállalja az emberölés mesterségét kitanulni, s nem tesz esküt arra, hogy parancsra gyilkolni fog, természetesen az Én szívem szerint cselekszik, bármilyen felekezethez, csoporthoz tartozik is! Ezt a magatartást tehát helyeslem az általad említett csoportnál. De van ott nagyon sok olyan felfogás, előírás, amely teljesen idegen Tőlem.

    Az evangéliumaimban megtalálhatod azt az utat, amelyet Önmagammal azonosítottam. 12 / 1056

           

 

Kérdező: NEHEZEN VISELEM A MAGÁNYT.

            Férjem meghalt. Társra vágyom! Engedélyezve van ez?

HANG: Különböző vallások különböző módon vélekednek arról, hogy a házastársi hűség alatt mit kell érteni.

     Én világosan és egyértelműen sokszor megválaszoltam ezt a kérdést. Többet és a teljességre törekedve kellene olvasnod a HANG könyveket. Ennek feltétlenül eredménye lenne az a szívbéke, ami után vágyódsz.

     Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! Bibliából mindent ki tudtok olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is! De ha a Szentlélek működhet benned, akkor nem fogod félretenni a józan eszedet, mert az első kegyelem a természet, s embernél ebben benne van az értelem használata is. A Szentlélek soha nem lehet sem értelmetlen, sem embertelen!

     Az a vallás, amelyet leveledben említesz, az BÁLVÁNYIMÁDÓ vallás! Igen, mert a Bibliát a Szentszellem szavaimnak tartja, holott a Bibliában meg is van jelölve, hogy kinek a szavait olvasod. Az kétségtelen, hogy mindegyik bibliás vallás többé-kevésbé azt mondja, hogy a Szentszellemet közvetíti, s ez részben igaz is. De csak RÉSZBEN! Igen, mert a Szentlélek, aki egy VALÓSÁGOT közöl, sugall, nem változtatja meg tudatát, gondolkodási stílusát annak, akin keresztül közli Önmagát! Ezért van annyi értelmezés! És azok, akik értelmezik, akkor válnak bálványimádókká, amikor saját értelmezésüket imádják! Amikor saját értelmezésüket igyekeznek rátukmálni másokra, megfosztva őket benső szabadságuktól, szinte beszélőgéppé degradálódnak. Már nem is érdekes számukra, hogy te, vagy Lelkem mint akar mondani, mivel csak a bennük lévő jelenlétemben hisznek! Sajnos, ilyenkor már meg sem fordul a fejükben, hogy Én  regen nem vagyok hatékonyan bennük, mivel az Én Lelkem a SZABADSÁG lelke.

     Drága Gyermekem! Ne hagyd el eredeti vallásodat! Élj magad által választott társaddal Isten iránti szeretetben! Hidd el, Isten nem embertelen! Szeret benneteket, és ég a vágytól, hogy elfogadjátok  Istentől azt a boldogságot, amely már itt és most előíze a mennyei boldogságnak!  17 / 1657

            

 

Kérdező: 2. A Jehova Tanúi bálványozzák a Bibliát?

HANG: 2. Valóban bálványimádók ezek az emberek, mert a Bibliát összekeverik az Istennel.(Közöttetek is rengeteg a bálványimádó!) Meg sem értik, hogy a betű öl (2. Kor. 3;6), és azokat a szavaimat is kimagyarázzák, hogy ne járjatok házról házra(Lukács 10;7)! De legalább szívvel-lélekkel teszik, amit jónak látnak!

     Csak azt tudom ajánlani neked, hogy fölösleges időtöltés számodra az, amit velük töltesz. De ha szíved vonzódik hozzájuk, ám legyen. Én minden gyermekemnek csak azt mondhatom, hogy sajnos, ne menjenek közéjük. Azért sajnos, mert általában ők jobban szeretik az általuk elgondolt Istent, mint ti Engem, és azért nem ajánlom, mert nincs igazuk! Ezzel el is mondtam mindent velük kapcsolatban.  24 / 2365

 

 

Folytatás:

2. Bálványistenek ilyen a technika, sport, pénz, tudományok, élettárs, gyerek. Pénzbálvány. stb