Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

1. Bálványimádás egyik formája torz Istenkép. 2. Kik a bálványimádók. 3. Hiszékenység, Babonaság = Bálványimádás. 4. Biblia, mint bálvány.  5. Mi a feladata a sátánnak a földön

 

 

Bálványimádás egyik formája torz Istenkép

 

 

ISTEN NEM ISMER VÁLÁST, DE MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL.

Kérdező: Uram! Előző testvérem egy újabb kérést intéz Hozzád.

HANG: A másik problémádra ez a válaszom: Gyermekem! Én válást nem ismerek. E téren Nekem semmi lehetőségem sincs, hogy beavatkozzam. Erőt mindig adok annak, aki jót akar. Kimeríthetetlen forrás vagyok e téren. Bennem nem lehet csalódni.

    Aki nem Engem, hanem egy önmaga által formált bálványt imád, az előbb-utóbb csalódik istenében. Bennem soha!

    Ne a válás legyen gondod, hanem szíved békéje. Válás előtt, alatt és után is lehetsz boldog békében Velem, és történhet ennek az ellenkezője is. Csak rajtad múlik, és nem Rajtam. - Gondolj arra, és meríts erőt e kijelentésből: Mi ez az örökkévalósághoz képest!?

    Kérlek, ne félj! Már amennyire hited erejéből telik. A bírósági hercehurca kétségtelenül nagy idegi megterheléssel jár, de félni tőle nem kell. Gondolj arra is, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik.

    Te úgy gondolod, hogy nagyon szereted családodat. A kivitelezés sajnos nagyon sok kivetnivalót hagy maga után. Nálam nem így van. Sokkal jobban, mérhetetlenül jobban szeretlek Én téged, mint te a családodat, és a kivitelezésem is tökéletes. Hogy te ezt nem észleled, ez nem Rajtam múlik.

   Tömören összegezem tehát teendődet: Gondolkodj, és gyakran mondd magadnak: Mi ez az örökké-valósághoz képest!? Az Istent szeretőknek minden javukra válik!

    Szeretetben veled vagyok." 1 / 53

 

 

 

Kérdező: 1. Istentelen lett az, aki fiát elveszítette.

HANG: 1. A vallásosság nem jelenti azt, hogy emiatt valaki Istenhez tartozna. A legtöbb vallásos ember bálványimádó! A vallási érzék olyan, mint a zenei érzék. Előnye, hátránya egyaránt van az erkölcsi élet, tehát a boldogság területén. A terroristák legtöbbje vallásos! Vannak népfajok, amelyeknél különösen kifejlődött ez a metafizikai érzék. Ha nem tudnád, Engem vallástalanságom miatt fogtak el és végeztek ki! Hát ennyit a vallásosságról.

     Az általad említett szenvedő léleknek a templom légköre csak akkor tenne jót, ha ott teljesen egyedül tudna lenni. Ha többen vannak ott, akkor nem használna neki az ottani légkör. Számára nem olyan egyszerű dolog feldolgozni magában azt, hogy eddig bálványimádó volt, hogy az az isten nincs is, akiben ő eddig remélt! Még az érett, önálló gondolkodású embernek is nehéz behangolódnia arra, hogy a földön csak akkor van számotokra GONDVISELŐ  ISTEN, ha előbb ti vállaljátok, hogy életetekben vigyáztok az Istenre! Hogy is lehetne ezt elvárni egy beteg lélektől?!   19 / 1809

 

 

Kérdező: 1. Férjem elhagyott bennünket.

HANG: 1. Amikor valaki külön világnak gondolja a földi életet és az örök életet, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy nem tudok megfelelő szavakat találni arra, amit boldogságotok érdekében mondanom kellene!

     Ha valaki egy tóba beledob egy követ azzal a szándékkal, hogy az ennek következtében megindult hullámzás csak az egyik part felé tinduljon meg, az lehetetlenségre vállalkozik!

    Te, mint írod, tudod, hogy "a földi élet legnagyszerűbb dolgai a szeretet és a család". Amíg ebben a tudatban élsz, addig hasonló vagy ahhoz, aki csak egyik irányban szeretné elindítani a hullámokat!

    A földi életnek egyetlen nagyszerű "dolga" van! Én, Jézus Krisztus! Ennél nagyszerűbb nem volt, nincs és nem lesz soha!

     Mint tudod, Én egyáltalán nem voltam "családcentrikus", és amikor azt mondottam, hogy példát adtam nektek, akkor nem tettem hozzá, hogy kivéve...! Mivel a szeretet nem más, mint az Isten, ezért mondatodat csak így fogadhatod el valósnak: "A földi élet legnagyszerűbb 'dolga' az Isten"!

     Aki úgy gondolja, hogy van egy földi boldogság és van egy égi boldogság, annak nincs fogalma arról, hogy mi a boldogság, mivel összekeveri a boldogságot a bódultsággal!

    Valamikor azt mondottam, hogy nem lehet két úrnak szolgálni! Tehát nem azt mondottam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy NEM LEHET! Ezt mondom most is!

     Ha Istenhez kötődsz, akkor lazul, sőt, leoldódik az a kötelék, amely téged férjeddel összekapcsol. Teremtmény képtelen helyesen szeretni azt, akivel meg van kötözve! Sem férjedet, sem gyermekeidet nem tudod boldogító módon szeretni addig, amíg lélekben nem lettél szabad tőlük!

     Nagyon torz, bálvánnyá torzult istenkép az, amikor valaki úgy gondolja, hogy szívének békéje, tehát boldogsága attól függ, amiről nem tehet!

     Ha tehetsz arról, hogy férjed elhagyott, akkor azt bánd meg, és a többi már nem tartozik rád! Én a körülményeknek is Istene vagyok azok számára, akik valóban befogadtak Engem életükbe! De csak azok mondhatják, hogy ez megtörtént, akik számára abszolút első lehetek, tehát nincs második, mert pontosan arra tettek ígéretet, hogy fenntartás nélkül elfogadják Lelkem irányítását! Tehát abban a fényben vállalják a további életük folytatását, amelyet Én gyújtok szívükben!

     E FÉNYNEK valóság-sugarai csak addig terjednek, ameddig valaki szabaddá tette magát Velem és Értem! Neked is tudnod kell, hogy veled és érted mindent, de helyetted semmit!  22 / 2219. 

 

 

Kérdező: 1. Ismersz-e engem Atyám?

HANG: 1. A te életedben nem az a probléma, hogy Én ismerlek-e, hanem az, hogy te ismersz-e Engem! Aki azt mondja, hogy ismer Engem, az csak akkor mondhatja ezt, ha alátámasztja ezzel a kijelentésemmel: "Senki nem ismeri az Atyát, csak a Fiú és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja Őt" (Máté 11;27).

     Mikor, hol és hogyan nyilatkoztattam Én ki neked az Atyát? Ha ezt el tudod mondani, akkor alá tudod támasztani azt, hogy ismersz Engem. Az Atya és Én EGY vagyunk (János 10;30)!

     Nagyon szeretném kinyilatkoztatni Magamat neked, mert önismeretre mindaddig nem tudsz jutni, a-míg nem akarsz Engem megismerni olyannak, amilyen vagyok. Önismeret nélkül nincs isten­ismeret sem.

     A bálványimádásnak egyik módja az, amikor valaki egy torz istenképet alakít ki magában, és ahhoz fordul életproblémáinak meg­oldására. Csak Általam, Velem és Bennem tudod szíved nyugalmát úgy megtalálni, hogy azt állapotszerűvé is tudd tenni! Minden más próbálkozás csak pillanatnyi tüneti kezelést, bódulatot eredményezhet, amelyből előbb-utóbb fel kell ébredned!  22 / 2229

 

 

Kérdező: 2. Családom nem hívő család.

HANG: 2. Isten léte nem lehet kétséges egyetlen normálisan gondolkodó teremtmény számára sem, amint nem lehet kétséges egyetlen gyermek számára sem, hogy volt apja.

     Az "isten" szó nem tulajdon főnév! Ahány ember, annyi istenkép! Rengeteg torz istenkép van! Csak Nekem, Jézusnak, van és volt helyes istenképem. Csak annak van helyes istenképe, aki az Én, a te Jézusod istenképét fogadja el.

     Mindenki hisz valamiben! Mindenki abban hisz, amire rátette az életét. Legtöbb ember bálványimádó!   28 / 2895

   

 

Isten

 

Kérdező: 2. Isten elfordult tőlem? Nem akarok már élni!

HANG: 2. Az igaz szenvedés az a lelki szenvedés, amelyet szeretetlenségeitekkel okoztok egymásnak! Ez a szenvedés az Én szenvedésem bennetek! Igen! Nekem nagyon fáj, amikor nehezítitek egymás életét!            

    Akinek az fáj, hogy környezetében bárki árt önmagának, az érezze magát kitüntetve, mert saját szenvedésemet osztottam meg vele. Aki Nélkülem szenved, azt nagyon sajnálom, de nem tudok segíteni rajta, mert olyan elferdült gondolkodást melenget magában, mint az ilyen: 'Isten elfordult tőlem, miért büntet engem az Isten, stb'.

     Amíg okos eszetekkel nem látjátok be azt, hogy a SZERETET nem tud elfordulni, nem tud büntetni, addig nem tudok segíteni, mert Én csupán odáig tudok elmenni, hogy példát és erőt adok a gondolkodásotok megváltoztatására, de e változtatást nem tudom helyettetek elvégezni! Pontosan azért jöttél le a földre, hogy példámat látva, átvedd erőmet, és átalakítsd gondolkodásodat! Egész földi életemnek ez volt az értelme! Aki nem ezt látja Bennem, az bálványimádó olyankor, amikor Rám hivatkozva pontosan Ellenem tesz. Vagyis nem azt tartja fontosnak, hogy ő tegyen valamit másképpen, ő alakítsa át gondolkodását, hanem arra próbál rávenni Engem, hogy én tegyek valamit másképpen, Én kezdjek másképpen gondolkodni!

     Drága Gyermek! Éppen, mert nagyon szeretlek, nem tehetem meg azt, hogy akaratodhoz igazítsam Magamat. Éppen mert nagyon szeretlek, meg kell várnom, hogy akaratomhoz igazítsd magadat, tehát kezdjél el másképpen gondolkodni, tehát alakítsd át gondolkodásodat, mert Velem hozzád is elérkezett az Isten országa!(Márk 1;15)  15 / 1459

 


 

Kérdező: 1. Nagyon szeretnék meggyógyulni. Mit kell tennem ennek érdekében?

HANG: 1. Az életösztön parancsa az, hogy élni akarj! Ez az ösztön csodálatos erőket tud mozgósítani annak érdekében, hogy minél távolabb kerüljön annak az eseménynek megvalósulása, amelyet a földön élőlény el nem kerülhet. Ennek az ösztönnek uralma elől lehet menekülni, de ez a bódulaton kívül, nem vezet sehová. Marad tehát a szembesülés.

    Itt kapcsolódik be minden földi, halandó ember életébe az az értékrend, amit élete folyamán kialakított magában.

    Boldoggá mindenkit csak az az IGAZSÁG tehet, mely azonos Velem! Tehát a kikezdhetetlen REALITÁS! Ez pedig így hangzik: NINCS ELMÚLÁS! Csak átváltozás, csak megváltozás van (János 11;26)!

 Ezzel kell józanul szembesülnöd ahhoz, hogy már itt a mulandó földi életben az önfenntartás ösztöne ne uralkodjon rajtad, hanem szolgáljon téged! Tehát a földi értelemben vett gyógyulást is ez biztosítja legjobban.

 Amíg az a legfontosabb számodra, hogy testileg meggyógyulj, addig nem tudja az élő hit kifejteni áldásos hatását, s te nem tudsz élő kapcsolatba kerülni az élő Istennel, csupán azzal az istennel, melyet te alakítottál ki magadban. A bálványok mindenkor magatehetetlenek! Csak az élő Isten a MINDENHATÓ! Természetesen csak a szeretet körén belül! Boldogság nem is lehet e körön kívül!

     Mi hát a teendőd? Azzal törődj, ami megszenteli a jelenedet! Igen, mert megszentelni valamit annyit jelenet, hogy Nekem adni! Én mindenkit komolyan veszek, aki komolyan vesz Engem. De csak az vesz komolyan Engem, aki komolyan veszi önmagát olyan értelemben, hogy szívvel-lélekkel ki tudja ezt mondani: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy Te! Aki ezt ki tudja mondani, annak életében MINDENHATÓ vagyok! Igen, mert az elhiszi azt, hogy Én jobban szeretem őt, mint ő saját magát, és okosabb vagyok őnála, tehát jobb, ha az Én akaratom teljesül, mintha az övé teljesülne! Igen, mert ezzel lemond arról, hogy Én szolgáljam őt, és vállalja azt, hogy ő szolgáljon Engem. Csak akkor, ha ilyen lelki állapotban van valaki, tudom őt szolgálni! A tartós gyógyulásnak csak ez lehet az útja! És ezzel már rá is tértem a második kérdésedre. 17 / 1630

 

 

Kérdező: Isten SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL

IMA. 

    Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok Hozzád! Kérdezni szeretnélek! Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.

"Kedves Barátom!

    Először elmondom, hogy miért kellett eljönnöm, mi okból, aztán elmondom, hogy honnan jöttem, és végül rátérek a kérdésedre adandó válaszomra is. Vagyis arra, hogy mi célból jöttem közétek.

    A TEREMTÉSSEL kell kezdenem.

    Isten kimondhatatlan szeretete, önközlése, a szellemi teremtmények létét nem tudta úgy létrehozni, amint Isten létezik. Csak Isten létezhet azáltal, hogy boldog! Tehát boldogsága azonos a létével!

    A szellemi teremtményeknek előbb létezniük kell ahhoz, hogy boldogokká tudjanak válni.

    Isten, az önmaga Lényének mondott IGEN-je által, mint KÖZÖSSÉG boldog, és így létezik. A szellemi lények csak akkor lehetnek boldogok, ha IGENT mondanak Teremtőjük szándékának. Vagyis annak az isteni TERVNEK, hogy személyes kapcsolatban legyenek az őket egyedül boldogítható Teremtőjükkel. Ezt Isten nem tudja megtenni helyettük. Senkiben nem lehet sem Isten, sem teremtmények által boldogságot 'teremteni'.

    Az Isten a BOLDOGSÁG! Ez 'teremti' ŐT! Ezáltal VAN! Ennek másik neve: SZERETET! Aki teremtmény, annak szabad döntést kell hoznia Istenre, mint BOLDOGSÁGRA, mint SZERETETRE!  Ennek a boldogító kapcsolatnak szükségszerű velejárója a közösségi élet. Azért szükségszerű, mert teremtményi szinten a szeretés a másikra figyelésből nő ki, együtt él vele!

    Minden teremtett lény, Isten reáfigyelése által létezik. Minden szellemi lény, Isten reáfigyelése által állapotszerű lehetőséggel rendelkezik arra, hogy másra, tehát Istenre is, figyelő legyen. E nélkül a másra figyelés nélkül sem Isten, sem teremtett szellemi lény, szeretni nem tud! E másokra figyelés nélkül, egy-szerűen nincs szeretet, ami, mint említettem, a boldogságnak a másik neve! Ezért csak az képes boldogságot 'teremteni' önmagában, csak az él szellemi természetének megfelelően, aki életében főhelyen van a másikra figyelésben az Istenre figyelés! Ez pedig képtelenség kapcsolatok (tehát közösségi élet) nélkül! Azért képtelenség, mert Isten léte nélkül nem létezhet semmiféle teremtmény! Azért képtelenség, mert csak az, aki másokra figyel, képes Istenre figyelni, illetve, aki Istenre figyel, csak az képes másokra figyelni! Nem arról van szó, hogy Isten feldaraboltan van teremtményeiben, hanem arról, hogy teremtményei nem darabolódhatnak fel önmagukban, amikor szeretnek, tehát amikor másokra figyelnek! A feldarabolt szeretet már elrontott szeretet (személyválogató). A feldarabolt Isten már nem Isten, hanem bálvány!   36 / 3799

 

 

Hiszékenység, Babonaság = Bálványimádás

 

 

Kérdező: 1. Egy könyv lapozgatásakor Jézus arcát láttam.

HANG: 1. Minden olyan látomás, amelynek következménye a szívbéke, Tőlem van! De soha nem a látomás a lényeg, hanem a szívbéke! Ezt csak azzal a hittel tudod erősíteni magadban, amely segít téged, átlépve önmagad, a szolgáló szeretet vállalásában.

    Te olyan benső érzékenységgel rendelkezel, amely nem önmagában értékes, hanem attól lesz értékes, vagy veszélyes, hogy mire használod.

    Ha benső érzékenységedet arra, használod, hogy jobban meg tudd érteni azokat, akik tele vannak jajjal-bajjal, akkor megteremnek benned a Lélek gyümölcsei (Galata lev. 5;22-23 ). Ha e benső érzékenységedet nem tanulod meg önfegyelemmel, alázattal kezelni, akkor azért válik veszélyessé, mert nem a hitet, hanem a hiszékenységet erősíti benned. Ez pedig a babonaságnak, a bálványoknak a területe.  23 / 2281

 

 

Kérdező:  2. Valóban tud olvasni valaki mások karmájából?

HANG: 2. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékenység babonaságot eredményez. A babonaság pedig a bálványimádás egyik formája.

 Tanácsot csak attól fogadj el, akitől te kérsz tanácsot akár múltad, akár jelenedet, akár jövődet illetően.

 Ma sokan mondják látónak magukat. Ha Én, Jézus azt akarom, hogy valaki önmagára vonatkozóan valamit lásson, halljon, akkor azt közvetlenül annak mutatom meg, mondom el,  akire vonatkozik. Ha pedig valaki azt mondja, hogy ő lát vagy hall valamit rád vonatkozóan, akkor látásának, hallásának tartalma evangéliumaimmal feltétlenül alátámasztható. Én, Jézus tehát valóban elmondtam nektek Atyám  üzenetét számotokra. Az pedig, amikor valaki arról beszél, hogy neki milyen rendkívüli tulajdonságai vannak, enyhén szólva, mindig gyanús!

 A HANG médiumom által sem tesz mást a Szentlélek, mint evangéliumaim tartalmát személyetekhez, körülményeitekhez igazítva, épít, buzdít és vigasztal benneteket.  40 / 4352

 

           

 

Biblia, mint bálvány


 

Kérdező: Uram! Egy olyan asszony problémáját hozom eléd, akinek te vagy lényegében a problémája. Nevezzük őt Zsuzsának.

HANG: Volt már rá példa, hogy téged kértelek meg arra, hogy helyettem válaszolj. Most is ezt teszem!”

    Igen. - Kedves Zsuzsám! Részben örülök levelednek, mellyel fölkerestél. Azért csak részben, mert részben szomorú is vagyok. Szomorú vagyok amiatt a szorongásod miatt, melyet leveled elárul. Szomorú vagyok, hogy férjed nem örül annak, ha a Bibliával foglalkozol. Nyilván azért nem örül, mert te a Bibliát nem arra használod, hogy erőt meríts belőle arra a szeretetre, mely képessé tenné férjedben Isten Lelkének tüzét melengetni, hanem pótcselekvésnek használod. Oda menekülsz, mint egy bálványhoz. Ezt gyakran igazolod leveledben, mikor a Bibliára hivatkozol. Zsuzsám! A Biblia az KÖNYV! Abban van sok-sok betű, melyet Istentől sugallt emberek írtak le. De olyan nincs, hogy a Biblia ezt vagy azt mondja, hirdeti, kijelenti. Te magad is észrevehetted volna, ha jobban figyelsz magadra, mikor írsz, hogy ilyeneket nem lehet mondani: “A Biblia mondja”, közben te a Bibliából idézed Pétert, Izaiást, stb. Zsuzsám! Aki e Könyvben összemossa a dolgokat, az bizony bármilyen jó szándékú is legyen, BÁLVÁNYIMÁDÓ! Így bizony! Nem régen volt nálam valamelyik gyülekezetből egy fiatalember, aki meg akarta nekem magyarázni a Bibliát. Megkérdeztem tőle, mióta foglalkozik vele. Nagy lelkesedéssel mondta, hogy már két éve. Még azt hozzátette, hogy ezalatt nagyon meg lehet tanulni látni. Mondtam neki, hogy én már negyvenöt éve foglalkozom vele. Akkor hamarosan átváltott, s mondta, hogy az nem is lényeges.

    Zsuzsám! Tudtommal Isten négy kinyilatkoztatást adott nekünk. Az első a teremtés. A világból sok minden felismerhető a Teremtőről. Olyan ez, mint mikor egy festményt szemlélve némi ismereteket kapunk a művészről, aki azt festette. A második a sugalmazás. Olyan, mint mikor a művész falujából jönnek emberek, s beszélnek a művészről. Így már többet tudunk meg róla, de akik mondják ismereteiket, mindig önmagukat is beleviszik mondandójukba. A harmadik, az a megtestesülés, tehát mikor maga a művész jön el, és beszél önmagáról. Így kapunk legtisztább képet róla. Ez történik az evangéliumok­­ban található jézusi kijelentésekben. A negyedik kinyilatkoztatás lesz majd a színről színre látás. Ez még odébb van.

    Zsuzsám! Istennel való kapcsolatunk forrása nem a Biblia! Arról a sok betűről, mely a Bibliában található, arról még a Bibliában is azt lehet olvasni, hogy a “betű öl, a Lélek az, ami éltet”

    A HANG lemérettetését Jézus valóban vállalja. És ha olyasmire hívná fel valaki figyelmemet Jézusra hivatkozva, hogy az Ő szavaival itt és itt ellenkezésben van, akkor azt nagyon megköszönném, bárki legyen az illető. Magam nagyon ügyelek arra, hogy csak olyan gondolatoknak engedjek teret magamban, melyek az evangéliumok Jézusával megegyezők. És itt most két dologra hadd hívjam fel figyelmedet.  …  4 / 263

 

 

HANG: 2…. Sajnos a Biblia sok ember számára bálvány lett. Így aztán nem úgy használjátok ezt a nagyszerű, sugalmazott könyvet, ahogy azt a szeretet érdekében használnotok kéne, hanem úgy, hogy szétforgácsolódtok, éppen a Bibliára hivatkozva, ahelyett, hogy eggyé válnátok Velem a szeretetben. Ma nincs egyetlen olyan felekezet sem, mely ne a Bibliára hivatkozva akarná saját igazát bizonyítani. Ha engednétek, hogy józan eszetek, logikus gondolkodásotok a bennetek élő Szentlélek, Szentszellem irányítása alá kerüljön, akkor, de csak akkor tudna kellő segítséget nyújtani számotokra a Bibliában föllelhető sugalmazott szöveg. Így inkább széttép benneteket, mint összekapcsol, inkább rivalizálásra ösztönöz, mint kölcsönös szeretésre. E téren egyetlen felekezet sem kivétel.    5 / 369

 

 

Kérdező: 1. A postán különböző könyvecskéket kapunk. Azt mondják, hogy szektáktól valók. Mi ezekkel a teendő?           

HANG: Nem kell félned azoktól a postán, vagy bárhogy hozzád került könyvektől. Valóban sok értékes gondolatot hordoznak azok számotokra. Nem kell félned, mert azok a lelkek, akik félnek, valójában nem óvatosak, hanem betegek. Mégpedig olyan betegek, akik magukat betegítik meg. Ezért nehéz a gyógyításuk.

     Neked és mindenkinek, aki értelmét jó szándékkal használja, mindent szabad, de nem minden használ. Azt pedig, hogy mi használ és mi nem, azt mindenkinek önmagának el kell tudnia dönteni, mert Én nemcsak benned, de mindenkiben jelen vagyok annyira, hogy szólhatok a lelkiismereten keresztül mindaddig, míg valaki ezt Nekem megengedi, illetve ezt Tőlem kéri.

     Amire azonban fel kell hívnom figyelmedet ezzel kapcsolatban, az az, hogy a Bibliában nem szabad minden szót Nekem tulajdonítani. Amit Pál mond, azt Pál mondja, amit Péter vagy Jakab mond, azt Péter, vagy Jakab mondja. Amit Jeremiás mond, azt Jeremiás mondja, stb. Amit Én, Jézus mondok, - ezt főleg az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteinek elején találhatod - azt Én, Jézus mondom akkor is, ha nem Én írtam le azokat.

     Ha szavaim mérlegén méred le a Biblia többi kijelentéseit, akkor sohasem fogsz tévútra jutni. Sajnos, nagyon sok gyermekem e téren nem hallgat Rám, s így éppen azért, mert Isten szavának tulajdonít minden szót a Bibliában, sokkal inkább bálványimádóvá válik, mint Istent imádóvá.

    A Bibliával tehát óvatosan kell bánni, mert nem a Biblia a forrás, bár nagyon előkelő és tiszteletre méltó az értéke. A forrás a benned és minden jó szándékú emberben működő  SZENTLÉLEK, aki azért adott nektek értelmet, hogy ti azt átadva LELKEMNEK, együtt munkálkod­jatok Velem. Drága Gyermekem! Aláhúzottan mondom: NAGYON SZERETLEK!   6 / 455

 

 

Kérdező: 1. A harmadik szem látása kitől van? 2. Csak ami a Bibliában található, olyan feladatok vannak? 3. Te ígérted, hogy a menyek országának titkait megtudhatjuk. Hogyan?

HANG: A harmadik szem egy szimbólum, amely mögött olyan képesség húzódik meg, amelynek segítségével valaki nem a szemével, hanem valahogy másképpen lát. Tehát itt nem fényvisszaverődés észleléséről van szó, hanem olyan képességről, amelynek nincs szüksége külső fényre ahhoz, hogy eseményeket, tárgyakat, képeket felismerjen. Tehát olyan  benső szemről van szó, amellyel sötétben is lehet látni. Nevezhetnétek ezt - kissé leegyszerűsítve - hatodik érzéknek is.

    Ez a képesség mindenkiben ott szunnyad, csak eddig azért szorult háttérbe, mert nem volt rá szükség a szellemi, lelki fejlődésetek érdekében olyan elterjedten, mint most. De előttetek is sok embernek nyílt meg így ez a benső szeme, csak nem nevezték ezt szemnek.

    Éppen azért, mert emberi képesség, e szemeket lehet fejleszteni. E fejlesztés mindig rizikóval jár, vagyis, ha nem szemnek, - hanem hatodik érzéknek nevezem, akkor jobban megérted - , belekeveredhet, főleg kezdetben, de később is, olyan emberi vágy, amely csak a vágyak szintjén valóság, de a hatodik érzéket, mint forrást, nem veszi igénybe.

    Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának  nevezni.

    Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában.

    Akiknek a Biblia az Istenük, azok bálványimádók akkor is, ha ezt képtelenségnek tartják magukra nézve. Azért bálványimádók, mert nem a Biblia azonos Velem, hanem az Én Szent Lelkem! Aki tehát a Bibliát Velem azonosítja, az bálványimádó!

     A Szentlélek akár írásban, akár szóban, olyan gondolatokat közöl veletek, amelyeket éppen azért, mert ti fogalmaztok meg önmagatok szintjén, nem azonosak a Szentlélek LÉNYÉVEL. Tehát a Bibliában található szavak nem Isten szavai, hanem azoknak szavai, akik azokat leírták. Vagyis a legjobb szándék mellett is kénytelenek voltak önmagukat is belevinni abba, amit leírtak, vagy mondtak. Ezért olyan fontos rangsorolni a Bibliában, és az Én szavaimat szabad csak egy az egyben, Isten szavainak mondani.

     De még az Én szavaimról is ki kell jelentenem, hogy ember szavai. Igaz azonban, hogy olyan ember szavai, aki a legtisztultabban, a legzavarmentesebben tudta közölni veletek Isten gondolatait.

     Ezért jogos kérésem az, hogy Hozzám mérjétek a Bibliában található gondolatokat, mert akkor ki tudjátok szűrni azt, amit a szent író, mint sajátját írt le. Így nagyobb lehetőségetek lesz arra, hogy felismerjétek Isten országának titkait. Ha e titkok megfejtését nem Nálam, hanem Pálnál, vagy Izaiásnál, vagy bármelyik szent írónál keresitek, bizony tévedést tévedésre fogtok halmozni, s nem fog megadatni nektek, hogy megismerjétek Isten országának titkait.

    Mindebből láthatod, hogy nagyon sok jó szándékú bálványimádó él közöttetek, akik személyes sértésnek vennék, ha szemükbe mondanád ezt.

    A fenti sorokban, ha figyelmesen olvasod, minden felvetett kérdésedre megtalálod a válaszomat.  7 / 542

 

 

 

Kérdező: 1. Nem értek egyet egy gyülekezettel, de vágyódom részesülni az ő adományaikban.

HANG: 1. Bármennyire szeretlek, nem dönthetem el helyetted, hogy melyik gyülekezethez tartozz. Annyit mondhatok, hogy bármelyikhez tartozol, ha Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod a gyülekezet vezetőivel. Némi eligazítást azonban adhatok.

    Ma már szinte mindenfelé vannak karizmatikus csoportok, amelyek éppen azért nevezhetők annak, mert tagjai átéltek egy olyan istenélményt, amelyet ti Lélekkeresztségnek neveztek. Tehát bőségesen vannak olyan közösségek, melyek érzelmileg is mélyebb és átéltebb igazsághordozók, mint az általad említett gyülekezet tagjai.

     Amíg valakit jó érzések átélése, ajándékok, megszerzése vonz, addig maga az AJÁNDÉKOZÓ távol marad az illetőtől. Ha valaki evangéliumaim szerint rendezi életét, akkor pontosan azokat az érzéseket és ajándékokat fogja kapni, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szeretetben tudjon áldozattá válni.

    Gondolj arra, hogy az, akit a legnagyobbnak mondtam a földön, ker. János, semmiféle csodát nem tett életében, s börtönben fejezte be életét úgy, hogy lefejezték. Üzentem neki, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg Bennem (Máté 11;6).

    Akiknek a Biblia, úgy ahogy van,  az életük elirányítója és nem a Szentlélek által átitatott józanész, azok bálványimádók akkor is, ha a leghatározottabban tagadnák ezt. A Biblia nagyon szent könyv, de az első kegyelem megfelelő használata nélkül (első kegyelem a natúra, tehát a józanész!) többet árt, mint használ!

    Ha valaha le lehetett volna írni az ÉLETET, s ezt Én, aki magamról joggal állíthattam, hogy az ÉLET vagyok(János 14;6), nem tettem meg, akkor Én nagyot vétettem mulasztással. A Szentlélek sem írt le semmit! A Bibliát gyarló emberek írták, akik részben értették, részben félreértették a kapott sugallatokat.

    A Bibliában minden olyan kijelentés, amely nem hozható összhangba az evangéliumokban található kijelentéseimmel, nem Istentől valók. Egyedül Én voltam az, aki elmondhattam, hogy mindent átadtam nektek, ami az IGÉMET illeti (János 17;14). Igaz, volt még sok mondanivalóm, amelyeket nem mondtam el akkor, mert nem bírtátok volna elviselni (János 16;12). De ezek a mondanivalók magjában ott voltak tanításomban, csak akkor  miattatok, gyengeségetek miatt nem fejthettem ki ezeket. Ma már nagy részét ki tudom fejteni. De csak annak, aki használja a józan eszét is.

    Az általad említett gyülekezetben sokan nem gondolnak erre. De van ott sok jó szándékú ember is. Ezek az emberek bármennyire jó szándékúak, éppen e miatt a bálványimádás miatt, az ellenség-szeretéssel nem tudnak mit kezdeni. Persze, ettől még boldogok a maguk módján, csak éppen nem lesz általuk szebb, elviselhetőbb és főleg nem lesz gyakorlatilag egyértelműbb az a CÉL, amiért Én a földre jöttem. Náluk nem azon van a hangsúly, hogy Általam és Velem és Bennem csinálniuk kell valamit, hanem azon, hogy Én helyettük csináltam valamit. 12 / 1066

 

 

Kérdező: 3. Egy megfelelő közösségre vágyom.

HANG: 3. Az általad említett közösség bármennyire jóhiszemű, nincs birtokában Lelkem szabadságának. De ott is vannak olyanok, akik tele vannak szeretettel, és az a féltés, amellyel mások felé fordulnak, ha nem is megalapozott, számukra mégis szeretetük megnyilvánulása. Hidd el, Engem sem csupa gonosz ember feszített keresztre! Legtöbb tele volt jó szándékkal! Így van ez most is! Éppen emiatt mondottam, hogy nem lehet különb sorsa a tanítványaimnak, mint Nekem volt (János 15;20). Ez így lesz az idők végezetéig!

    Örülök, hogy nem fogadod el azt, amivel belül nem értesz egyet! Azok, akik a Bibliát, mint papírpápát fogadják el és használják, jóhiszeműen ugyan, de bálványimádók. Ezt igazolják a gyümölcseik is! A megkeresztelt emberek közötti marakodásnak ez a gyökere! A gyümölcs: harag, viszály, veszekedés, gyűlölködés, egymás lepocskondiázása, kiközösítések, leminősítések és egyéb gonoszságok. S mindezek az ördögök emlegetésével a világosság angyalának öltözetében!

     Arra kérlek, amennyire rajtad áll, te csak maradj meg az evangéliumaimban elmondott és bemutatott életem hordozójának! Ne árts senkinek, tudj megbocsátani mindenkinek, és segíts ott, ahol erre neked lehetőséget adnak! Ez az Én életem! Legyen ez a te életed is!  18 / 1786

 


 

Kérdező: 1. Szeretnék ágyam fölé egy keresztet.

HANG: Teljesen mindegy ilyen értelemben az, hogy milyen vallású vagy! Ágy fölé akasztható  feszületet könnyen lehet kapni. Nagyon jó, ha józanul gondolkodsz, s nem félsz a feszülettől, mivel semmi köze a bálványokhoz! Az meg egyenesen nevetséges, ha valaki úgy gondolja, hogy egy nyakba vagy falra akasztott, vagy asztalra helyezett keresztet bárki is imádna abban a kultúrkörben, amelyben éltek!

    A választott nép parancsban kapta, hogy faragott szobrokat ne készítsen imádásra, de azt is parancsba kapta, hogy a SZÖVETSÉG LÁDÁJÁT faragott kerubok fogják körül. Tehát nem minden faragott szobor, kép, vagy feszület, vagy bármi mondható tiltott dolognak. A BIBLIÁT is lehet bálvánnyá tenni, és akkor e könyvet sem szabad így használni. Bálványként kezelik a Bibliát pl. azok, akik Isten szavának tartják benne azokat a szavakat is, amelyek nyilván nem Isten szavai, hanem az író tudatán tükrözött isteni valóságot, és ezért természetesen torzított  valóságot tartalmaznak!  19 / 1867


 

Mi a feladata a sátánnak a földön

 

Kérdező: 1. Jézus hogyan harcolt a Sátánnal?

HANG: 1. Az a harc, amit nekem vívnom kellett és kell még ma is a Gonosszal, nem holmi birkózás! Részemről egy egyértelmű tanúságtevés amellett, hogy az Isten a szeretet körén belül mindenható, a szeretet körén kívül pedig nem létező! Részemről a "harc" ebből állt és áll ma is!

     A Sátán részéről pedig abból áll e "harc", hogy a szeretet körén kívül is erőltetni akarja az Isten boldogító létét. Azért van erre lehetősége, mert Isten mindenben benne van létbenntartó módon, de boldogítóan csak a szellemvilágban lehet Isten létéről beszélni. Ő azért harcol a földön, hogy vagy tagadják le az emberek Isten létét, vagy fogadják el, hogy a szeretettől függetlenül is boldogítani tud az Isten. A földön mindkét próbálkozása rendszeres. A földön túli létben csak a másodikkal próbálkozhat.

    Mivel Bennem az Isten testesült meg, ezért arra nem vehetett rá, hogy önön létemet tagadjam, de arra megpróbált rávenni, hogy a szeretet körén kívül is, különböző bűvészkedéssel (test kívánsága, szemek kívánsága, élet kevélysége) fogadjam el a boldogság elérésének legalább a lehetőségeit, mert ha nem, akkor érezteti velem a szeretetlenség szenvedést okozó hatalmát testemen, lelkemen pedig azt, hogy Isten létének megtapasztalása nem lehet állapotszerű a földön, tehát, ha Felettem nem is tud győzelmet aratni, van lehetősége arra, hogy győzelmet arasson azok felett, akiket Én nagyon szeretek. Tehát az Ő harca abból állt és áll ma is, hogy felkínálja Nekem ezt az alternatívát: Vagy behódolok, és akkor többé-kevésbé megmenthetem szeretteimet a különböző testi-lelki szenvedésektől  a földi élet idejére (János 15;19), vagy nem hódolok be, és akkor Engem okolhatnak még azok is, akikben bíztam, mert miattam nem juthatnak kettőről háromra a földi élet mulandó kincseinek, örömeinek megszerzésében.

     Bedobta tehát a Sátán azt az ördögi elvcsúsztatást, hogy ha már magam miatt hű is maradnék az Atyámhoz, legalább az enyéim érdekeit tartsam szem előtt, s legalább őket ne küldjem bárányokként a farkasok közé! Ezt az ördögi csalit alig utasítja vissza közületek pár ember. Önmagatokat még feláldoznátok Értem, de gyermekeiteket, unokáitokat, arról szó sem lehet!

    Én továbbra is tanúságot teszek Atyám mellett. Ez az Én "harcom"! Teszem ezt azzal a világos beszéddel, hogy az Általam mérhetetlenül szeretett minden embernek a boldogsága, csakúgy, mint az Enyém, a múlandó élet elvesztésével jár együtt (Máté 10; 39). A Sátán harca pedig továbbra is az, hogy vagy istentagadóvá, vagy bálványimádóvá igyekszik tenni azokat az embereket, aki a földön élnek! 19 / 1870

 

           

Folytatás:  

1. Jehova Tanúi bálványimádók vallás.