Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jóslás

 

Kérdező:  2. …  Jön valaki hamarosan  életembe?

HANG:  2. … Az ilyen kijelentések: 'Valaki jön az életedbe?', nem komoly dolgok. Az ilyen kijelentés igaz is, meg nem is. Attól függ, hogy te hogyan nézed a világot. Az Én földi életemben egyrészt minden nap jött valaki az életembe, másrészt pedig minden nap Én mentem be másnak az életébe. Az ilyen, jövődet illető kókleres jóslásokat, dobd a papírkosárba. Méltatlanok hozzád.  5 / 371

 

 

Kérdező: 1. Jósokhoz, kártyavetőkhöz járok.

HANG: 1. Olyan zavaró állomásoknak tetted ki lelkedet, hogy szinte képtelen vagyok hatni rád.

           

 

Kérdező: 1. Nagyon szeretném társamat meggyógyítani. Azt jósolták, hogy fiatalon hal meg.

HANG: 1. Ne tedd ki magadat olyan jóslásoknak, melyek a földi élet határát akarják megszabni.  Életnek és halálnak ura ÉN vagyok! Nekem adatott ilyen értelemben is minden hatalom a földön (Máté 28;18). Nem tudhatod, hogy te halsz-e meg előbb, vagy társad. Nem Tőlem valók az ilyen jóslások! Azt sem tudod, hogy te holnap élsz-e még?! …  12 / 1081

 

 

Kérdező: 2. Egy álomszerű valóság (valóságszerű álom) jósolt nekem.

HANG: 2. Az az álomszerű valóság, mely jósolt neked, nem Tőlem való. Soha nem kapcsolom össze senki boldogságát anyagi dolgokkal. Főleg nem ajánlom senkinek a lottózást. Mentsen meg az Isten minden anyagi megkötözöttségtől!  13 / 1229

 

 

Kérdező:  Mit tegyek, hogy az asztrológus és jós eredményét békében kivárjam?

HANG: Miután besoroltál Engem az asztrológusok és jósok vonalába, hát megmondom neked, hogy nem áll módomban segíteni rajtad.

    Ki kell várnom, hogy majd sok keserű tapasztalat megtanítson arra, hogy Engem nem lehet senkivel sorba állítani. Vagy első vagyok, vagy nem is vagyok ott! Én nem árulhatok senkivel egy gyékényen! Nem lehet két úrnak szolgálni. Jól figyelj! Nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! Képtelenség!

    Drága Gyermekem! Te kaptál, már a születéseddel magaddal hoztál egy csodálatos benső érzékenységet, amelyet intuíciónak szoktatok nevezni. Ez az érzékenység feltétlenül kincset jelent, de e kincs fel-használásánál nagyon kellene ügyelned! Nem szabadna átadnod érzelmeidnek az életedet irányító gyeplőt! Ha nem vigyázol, akkor más embereket, főleg azokat, akikkel együtt élsz, eszköznek tekinted saját földi jóérzésed érdekében. Egy önbecsapás áldozata leszel! Vagyis nem azt fogod vállalni, hogy áldozattá válj saját családodban Értem, hanem egy ördögi rafinéria rávesz arra, hogy akivel együtt vagy, az váljék áldozattá érted, éspedig azzal a megokolással, hogy ezáltal közelebb kerülsz Hozzám!

    Drága, drága Gyermekem! Tudod, te mit akarsz? A gyakorlatban el akarsz távolodni Tőlem, hogy közelebb kerülj Hozzám! Hát ez a fából vaskarika, ez a képtelenség, ez az, amibe jósok, asztrológusok besegíthetnek, de még ha az egész világ melléd áll, akkor sem lehet megvalósítanod!

    Azt ajánlom, hogy hagyj föl szárnyaló vágyaiddal, és vállald a házastárs által nehézzé vált út folytatását Irántam való szeretetből. Ebben tudlak segíteni! Ha nem hallgatsz Rám, akkor elválnak útjaink!

    Csak a mennyek országában van szeretet áldozat nélkül! A földi életben Én sem tudtam szeretni másképpen, csak úgy, hogy feláldoztam magamat. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy ezt neked nem kell vállalnod. Bizony, boldogságodnak, benső békédnek ez az ára! Csak aki vállalja az életelvesztést, az remélheti, hogy megnyeri azt (Máté 10;39)!  14 / 1256

           

 

Kérdező: 1. Igaz, hogy 1997 július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?

             2. Isten országát akarom építeni minden áron!

HANG: 1. Nem igaz, hogy van Istennek olyan megváltozhatatlan akarata, mely szerint meghatározott helyen, meghatározott időben földrengést engedélyezne! Nem igaz az, hogy Isten bármikor is függetlenítené magát, akaratát attól az örök elhatározásától, döntésétől, mely szerint a földön minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Nem igaz az, hogy az ember alatti világ erőit Isten működni engedné emberek kárára.

    Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában található, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni, hogy mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket (Ap.csel. 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú sem tud (Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem tanultak csalódásaikból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s csatlakoznak hozzájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék magyarázni bizonyítványukat ahelyett, hogy bevallanák: tévedtek, nem Én szóltam általuk!

    A földrengések is és egyéb természeti katasztrófák is, nem izolált jelenségek. Minden mindennel összefügg! Igen, az ember szabad akarata, amelyet fel tud használni imára, szeretetre, óriási hatást tud gyakorolni környezetére. Nem arról van szó, hogy azok, akik különböző katasztrófák áldozatai lettek, bűnösebbek lettek volna azoknál, mint akik életben maradtak! Egyszerűen arról van szó, hogy a tömeges megtérések olyan energiákat bocsátanak ki, melyek látványosan is alakítani képesek az ember alatti világ erőit!

    2. Ha valóban Isten országát akarod építeni, akkor ne jóslásokkal foglalkozz, hanem a jelen megszentelésével, szereteted kibontakozásával, tehát olyan magatartást alakíts ki, amely függetleníteni képes ma-gát a természetei katasztrófák következményeitől, mivel tudja, hogy az Istent szeretőknek a földrengés is javára válik, míg az Istent nem szeretőknek kárára van az is, ha nincsenek természeti katasztrófák! Az embereket nem ijesztgetni kell, hanem be kell mutatni nekik, hogy a hitből, reményből táplálkozó szeretet boldogságot biztosít minden körülményben!  17 / 1628

 

 

Kérdező: 2. Félek magamtól, mert tudok jósolni, asztalt táncoltatni.

              3. Furcsa álmaim vannak.

HANG: 2. A szellemidézésnek az a formája, amelyről említést tettél leveledben, nagyon veszélyes, mert az ártó, zavaró, megtévesztő szellemek minden alkalmat megragadnak, hogy megnehezítsék életeteket!

     Mérhetetlen sok gondot tud okozni a Gonosz a világosság angyalának képében ott, ahol erre lehetőséget adnak neki. A jó szellemek előtt minden földi ember egy óriási méltóság. E méltóság alapja az a szabadság, amely még az Istennek is gátat vethet! Ezért csak akkor vállalják szent szolgálatukat érdeketekben, ha erre kéritek őket! Előttük minden ember szabadsága SZENT! Ők ezt át nem léphetik, meg nem sérthetik. De ha valaki tudatosan kéri segítségüket, akkor nagy hatékonysággal tudnak segíteni nektek!

     3. Ha valaki tudatlanul kerül ellenséges területre, tehát anélkül, hogy tudná, milyen veszélyesek az általad említett szellemidézések, kártyavetések, akkor feltétlenül jelzést kap erre. Ilyen jelzések félelmeid és furcsa álmaid! Semmi sincs elveszve addig, amíg jó szándékú vagy!

    Engem keress! A jó angyalok segítségét kérd! Ne kíváncsiságok kielégítésével foglalkozz, hanem azzal, hogy az Én szándékom szerint próbáld megtanítani szeretni azokat, akik erre neked lehetőséget adnak! Ma is érvényes a kívánságom: "Tegyetek tanítványommá minden népet" (Máté 28;19)!

    Az Én Lelkem, mint valami tisztító szél, ki akar fújni lelkedből, idegzetedből minden félelmet, álmaidból, érzéseidből minden nyugtalanságot. Bárki figyelhet téged, ha te tudod, hogy benned élek, és kimondhatatlanul szeretlek, akkor úgy vagy, mint a kisgyermek az édesanyja karjai között. Tudja, érzi, éli, hogy a legnagyobb biztonságban van!  19 / 1868

 

 

Kérdező: 2. Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz?

HANG: 2. Aki szellemekre hivatkozva gyógyít, vagy azt állítja, hogy a szellemvilágból gyógyító, vagy bármiféle képességet, erőt kapott, és ezt pénzért gyakorolja, annak nincs Velem élő kapcsolata! Tőlem és a Hozzám tartozó szellemektől csak olyan adomány jön, amire ezt mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"(Máté 10;8).  22 / 2222

 

Ne jósoltass magadnak!

Kérdező: ozHo3. Különböző jóslásokról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amit annak Isten nem adott. A jóslásoknak minden formája magában hordozza azt a veszélyt, hogy elfordultok a lényegtől, s elindultok a babona útján. Így aztán, ami kezdetben ígéretes reménnyel kecsegtetett, később óriási csalódásokba torkoll!

    Ne jósoltass magadnak! Elégedj meg Velem, Jézussal, aki mindenkor boldogító módon vagyok jelen benned.

    Vállald az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást! Bármi történik veled, csak ezt a kérdést engedd fölmerülni magadban: 'Ez miért jó nekem?' Arról meg lehetsz győződve, hogy amíg az Enyém vagy, addig minden javadat, boldogságodat szolgálja! És mindaddig az Enyém vagy, amíg az Enyém akarsz lenni! Nem lennék győztes Isten, ha nem így lenne! Szinte káromlás arra gondolnod, hogy bármikor bárki is Fölém kerülhetne, Engem legyőzhetne!  25 / 2488

           

 

A jóslás felelősség!

 

Kérdező: 1. Férjem családja beleszól életünkbe, és ellenzik a jóslási tevékenységemet.

HANG: 1. Először is tisztázzunk néhány dolgot. A jóslás felelősség! Felelősség, mert ha az események nem igazolják a jóslataidat, úgy a megtévesztés bűnébe estél. Pontosan azért, mert e felelősséget nem lehet átruházni csak az lépjen erre az ingoványos talajra, aki a felelősséget, a következményeket is tudja vállalni! A jóslás az emberek hiszékenységét veszi célba. Ezért hacsak nem prófétálásról van szó, amely egybeesik a prófétai sors vállalásával is, Tőlem idegen!

 Aki engedi, hogy az Én Lelkem irányítsa, az nem érzi szükségességét annak, hogy a jövőt kutassa. Elég számára az, hogy a jelent szeretettel töltse meg, s elég számára, ha napra készen figyeli, hogy mit akar belőle a Lelkem kihozni.

 Anyósod tehát lehet, hogy jót akar neked! Természetesen nem akarhat jót akkor, ha akaratát rád akarja erőltetni. De feltétlenül jót akar akkor, elmondja azt, amit helytelenít. Bárkivel kapcsolatban, ha valamit helytelenítesz, akkor szólnod kell, ha erre lehetőséged van, különben bűnrészes leszel!

 Férjednek meg kell értetnie a szüleivel azt, hogy a ti családotokért, nyugalmatokért, amelyben gyermekeiteket akarjátok nevelni, ti vagytok a felelősek. Közös nyugalmatokért csak a teljes elkülönülés vezet eredményre.

 Adni a rászorulóknak kell! Elfogadni pedig csak akkor szabad, ha nem megvásárlásról van szó, vagyis szabadságkörötök az elfogadás által nem csorbulhat.   26 / 2571

 

                

Kérdező: 1. Megbántam, hogy jósoltattam magamnak.

HANG: 1. Lelke békéjét mindenki megleli, ha megbánja ballépéseit. Az a lélekállapot, amely valakit jósokhoz irányít, eleve helytelen alap arra, hogy Velem élő és megnyugtató kapcsolatot tudjon kialakítani.

     Ha valakit érdekel a jövője, annak azt tudom ajánlani, hogy szentelje meg a jelenét, és akkor boldogító lesz a jövője is. De ha valaki úgy gondolja, hogy boldogsága nem belül dől el, hanem valami külső események döntik majd ezt el, arra csak azt tudom mondani, hogy sajnálom az illetőt, mert még távol van attól, hogy Rám találjon a szívében.   23 / 2311

 

 

Nem is tudjátok, mennyit ártotok magatoknak azzal, ha jósokkal kapcsolatot vesztek fel.

           

Kérdező: Jóslásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Nem is tudjátok, mennyit ártotok magatoknak azzal, ha jósokkal kapcsolatot vesztek fel. Pedig tudnotok kellene!

     A személyre szóló jóslások alkalmat adnak különböző ártó szellemi erőknek arra, hogy benső nyugtalanságot indítsanak el bennetek, s e mellett bűnrészessé is váltok, mert bár lelketek mélyén tudjátok, hogy az ilyesmi nem Tőlem, Jézustól van, mégis belementek az ilyen játékba!

     Nagyon kérlek, kérdd őrangyalodat, hogy tisztítsa meg, mentse meg lelkedet a jósláskor kapott fertőzéstől, és ígérd meg, hogy soha többé nem jósoltatsz!

     A földi élet mindenki számára lelki, szellemi veszélyeket rejt magában, s ezeket csak nagy önfegyelemmel, alázattal, okossággal és óvatossággal lehet mérsékelni. Úgy vagytok ezzel, mint a fizikai világban a környezet szennyezettséggel. Azok, akik nem törődnek vele, könnyebben és nagyobb betegségekbe esnek, mint azok, akik komolyan vigyáznak magukra. Az, hogy soha nem lehettek elég óvatosak, nem jelenti azt, hogy ne legyetek óvatosak annyira, amennyire erre képesek vagytok. Persze, a lelki könnyelműségnek súlyosabbak a következményei, mint a testi higiénia be nem tartásának.   37 / 3905

 

 

Kérdező: 1. Istentagadó voltam előző életemben?

HANG: 1. Előző életeid hibáit a jelen életedben nehézségeknek éled meg. Ezek azok a bizonyos karmikus gubancok, amelyeket részben fel kell vállalnia, részben le kell oldania mindenkinek, hogy újjá szülessék!

     Te újjászületett ember vagy, mert elfogadtál Engem, Jézust, Megszabadítódnak. Az, hogy bizonyos látók, hallók, jósok, mit mondanak, az ő dolguk. Ők fognak felelni kijelentéseikért. Neked csupán a jelen életed megszentelése, vagyis, lelki békét megszerzése és megőrzése a feladatod. Amíg hiszed azt, hogy Én, Jézus, benned élek, addig nincs szükséged arra, hogy különböző adottságokkal rendelkező emberek befolyásának engedj. Én, Jézus, aki benned élek, nagyobb vagyok annál, mint aki kívülről akar téged elbizonytalanítani (1 Jn. 4.4.)   37 / 3997

 

 

Kérdező: 1. Hiteles lehet az a gyógyító, aki jósol?

              2. Valóban a túlvilágról irányítják az ilyen jóst?

              3. Érdemes követni az ilyen jóst?

HANG: 1. E szóval 'gyógyító', már nagyon sokan visszaéltek. Én, Jézus bár minden betegséget meg tudtam gyógyítani, mégsem neveztem magamat soha gyógyítónak. Tanítómesternek neveztettem magamat, mert arra a boldogságra, benső békére tanítottalak benneteket, amelyet semmiféle gyógyítással senki és soha el nem érhet. Ha pedig valaki nemcsak gyógyítónak, de jövendőmondónak is tartja magát, hát akkor attól jobb távol maradni, mert szinte biztos, hogy lelki zavart idéz elő azokban, akik hiszékenyek.

    A hiszékenység nem azonos a hittel! A hit az egy olyan szeme a szívnek, amelyen keresztül Engem, Jézust egyre jobban meg tud ismerni valaki. A hiszékenység pedig babonába viszi még a legjobb szándékú embert is. A babona egy olyan életszemlélet, amely alapján olyan erőt tulajdonítotok valaminek vagy valakinek, amelyet annak az Isten nem adott.

    Ha valaki követi az általad említett gyógyító jóst, akkor az nem Engem követ.

    2. Amit te túlvilágnak nevezel, az egy olyan tartomány, ahonnan nemcsak jó, de ártó erők is hatni akarnak rátok, és hatnak is akkor, ha valaki 'vevő' erre.

    Az egészen biztos, hogy az, aki gyógyítónak mondja magát, és jósol is, olyan ártó erőknek nyit magában ajtót, amely ajtón át sok jövőbeli értelmetlen szenvedést enged magába. Legjobb az ilyet elkerülni. Ez, amit most mondottam, nem jóslás, hanem egyszerű logika!

    3. Követni csak Engem, Jézust érdemes. Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés útja. Ha ezen haladsz, akkor megnyerted az ÉLETET!

   Szeretettel kérlek benneteket, ne legyetek hiszékenyek! Kettőtök kapcsolata addig hordozza áldásomat, amíg mindkettőtöknek Én, Jézus vagyok a legfontosabb. Ne legyetek tehát egymással sem megkötözve. Csak Velem! Csak ennek akarásával tudjátok egymást is helyesen szeretni.  39 / 4179

 

 

Semmiféle jóslást nem szabad komolyan venni!     

 

Kérdező: 1. Igaz az, amit jósoltak nekem?

HANG: 1. Semmiféle jóslást nem szabad komolyan venni! Azért nem szabad, mert minden jóslásban van olyan elem, ami igaz, és van olyan, ami nem igaz. Az igaz elemek mindig valamilyen feltételekhez vannak kötve, és ha ezek nem teljesülnek, akkor a jós azt mondja, hogy nem úgy teljesítetted a feltételeket, ahogy azokat kellett volna, ezért nem jött be a jóslat.

     Van ugyan józan-ész és van előrelátó képesség. Előre meg lehet jósolni, hogy aki nem vigyáz magára, azt baj éri. Azt is meg lehet jósolni, hogy aki házasságban él, az előbb-utóbb megözvegyül. Ha ez nem jön be, a jós akkor sem vonható felelősségre, mert csak akkor nem teljesül az ilyen jóslat, ha az illető előbb meghal, mint házastársa. A halottak pedig általában nem szokták számon kérni a jósokat.

    Drága Gyermekem! Nagy a veszélye annak, ha valaki azzal a jövővel foglalkozik, amit jósoltak neki. A veszély az, hogy éppen a jelen, ami a lényeg, amit meg kellene gyakorlati szeretettel szentelnie, az kerül holtvágányra. Újra mondom: a jelen megszentelésével foglalkozz és ne a jövődről álmodozz! 17 / 1677

               

* * *

Jóslás jósnő 

Kérdező: 1. Egy jósnő sok szépet jósolt. Kitől jöttek azok az üzenetek.

HANG: 1. Semmi kapcsolatom nincs azzal a jósnővel, akit említesz leveledben. Sem Én, sem Enyéim nem foglalkoznak olyanforma jósolással, amilyet te kaptál. Amikor mi a jövő egyes eseményeire felhívjuk figyelmeteket, akkor nem így jósolunk, hanem figyelmeztetünk arra, hogy térjetek meg, mert közeledik az az idő, amikor minden mérlegre kerül, s lejár az érdemszerzés ideje.

     Jóslást csak olyan értelemben szoktak mondani Enyéim, amikor valami kegyelmi feladat elvégzésére készítenek fel. A gyógyítás nem kegyelmi feladat. …..

     Nagyon fontos lenne, ha a megtéréssel foglalkoznál többet, és nem a gyógyítással, és főleg nem jósnőkre hallgatnál, hanem a te Jézusodra, aki mérhetetlenül szeret téged, s mindig együtt akar lenni veled, benned, szívedben, hogy átadja neked saját békéjét.  … 7 / 588

 

 

Kérdező: 2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus?

HANG: 2. Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát.

     Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete, - ilyen nincs is - az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt.

    Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van nektek őrangyalotok, vannak általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat, és másokat is.

    Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek a nélkül is, hogy jósol. Te ne tetézd ezt azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is.  8 / 637

           

 

Kérdező: 3. Isten nem ezt a házasságot szánta nekem?

HANG: 3. Ha te jósnőkhöz jársz, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni nem tudok. Olyan nincs, hogy valakit, akivel házasságot kötöttél, Isten neked szánta, vagy nem neked szánta! Csak olyan van, hogy az, akivel élsz, hordozza, vagy nem hordozza Isten áldását. De ennek semmi köze a házassághoz! Ennek Hozzám van köze, ha áldás az élete, és Hozzám nincs köze, ha nem fogadja el áldásomat. Szó sincs róla, hogy valaki várna rád! Én várok rád!  26 / 2670

 

 

Kérdező: 2. Ideggyógyászhoz járok, és jósnőhöz is elmentem.

HANG: 2. Akár ideggyógyászhoz, akár jósnőhöz jársz, igazi, élő hit nélkül csak olyan orvosságokhoz jutsz, ami pénzedbe is kerül, bódultságot is okoz, de nyugalmat, szívbékét nem tud nyújtani.

     Aki Hozzám, Jézushoz jön, annak el kell hinnie, hogy nem felel senki másért, csak önmagáért, és mindent el kell követnie, hogy szíve békéjét átvegye Tőlem! Mindenki, tehát te is, ezért született a földre!   37 / 3939

 

Kártyajóslás

Kérdező: Kártyával jósolok. Aggódom a lelkemért. Istenhívő vagyok. Vajon magányos maradok életem végéig?

HANG: Az jó, ha aggódsz a lelkedért. Mert mit használ bárkinek is, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved. Valóban, lelkedért minden áldozatra képesnek kell lenned.

     Egyértelműen és világosan meg kell mondanom, hogy a kártyával való jósolás nincs összhangban sem Velem, sem a jó szellemekkel. Hosszú távon nem biztosít lelki békét sem neked, sem másoknak az, ha ilyen jósolások alapján döntenek életük eseményei felől, illetve akarnak bizonyosságot, jövőjüket illetően.

     Szeretettel kérlek, inkább a Bibliát forgasd, mint a kártyát. A Biblián keresztül tudok segíteni neked is, másoknak is. Megteheted magad és mások számára is, hogy bárhol felnyitod a Bibliát, a nyitott résznél elolvasott szövegben lehet olyan útmutatást kapni, ami építheti a lelket. Kártyánál ez nem megy. Senki sem tért még meg kártya által. Csak azáltal, hogy elhagyta a kártyát. A Biblia által már sokan megtértek úgy, hogy csak felütötték valahol, s Én tudtam üzenni számukra olyat, amire lelküknek valóban szüksége volt.

     Akkor is, ha lehangoló számodra, Nekem kötelességem megmondani, hogy amíg a kártyát forgatod a Biblia helyett, addig nem tudom áldásomat adni arra, akivel meg tudnád osztani özvegyi magányodat.

     Neked lényegében olyan társra van szükséged, aki Bennem tud szeretni téged, és akit te szintén Bennem tudsz elfogadni. Ennek jövőbeli megvalósulása a te szabadságod határán belül van. Tehát ott, ahol már az Én szabadságom csak annyiban lehet jelen, amennyire te akarod. Így a te döntésedet Én előre meg nem mondom neked, bár megmondhatnám, mert tudom. De ennek ismerete nem vinne előre, sőt, hátráltatná azt a megtérésedet, melyet Én joggal várok el tőled.  6 / 461

    

 

Kérdező: 2. Kártyajóslásról … kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. A kártyajóslásokban sokkal több veszély rejlik, mint haszon. Az cselekszik okosan, aki nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi lesz vele a jövőben, hanem arra, hogy egyre hatékonyabban tudja megszentelni, tehát szeretettel átitatni a jelent. Aki arra törekszik, hogy megszentelje a jelent, az áldásként él-heti meg a jövőt, mivel a jövő a jelenből nő ki! De akit sokat foglalkoztat a jövő, azt nagyon el tudják vinni tévútra az ártó erők éppen azzal, hogy a jelent húzzák ki alóla!  25 / 2482

 

 

Kérdező: 1. Mit jelent számomra egy kártya, amit kihúztam?

HANG: 1. Semmit nem jelent az említett kártya kihúzása. Hacsak annyit nem, hogy a szemtelen szellemek szórakoznak veled.

      Az Én angyalaim szoktak adni benső sugallatot, jöhet tőlük valaki által mondott, tehát kívülről kapott tanács, de soha nem bízom ködös misztikumra azt, ami a ti boldogságotokat érinti.   26 / 2651

 

* * *

Kérdező: 3. Furcsa álmaim vannak.

HANG: 3. Ha valaki tudatlanul kerül ellenséges területre, tehát anélkül, hogy tudná, milyen veszélyesek az általad említett szellemidézések, kártyavetések, akkor feltétlenül jelzést kap erre. Ilyen jelzések félelmeid és furcsa álmaid! Semmi sincs elveszve addig, amíg jó szándékú vagy!

      Engem keress! A jó angyalok segítségét kérd! Ne kíváncsiságok kielégítésével foglalkozz, hanem azzal, hogy az Én szándékom szerint próbáld megtanítani szeretni azokat, akik erre neked lehetőséget adnak! Ma is érvényes a kívánságom: "Tegyetek tanítványommá minden népet" (Máté 28;19)!

     Az Én Lelkem, mint valami tisztító szél, ki akar fújni lelkedből, idegzetedből minden félelmet, álmaidból, érzéseidből minden nyugtalanságot. Bárki figyelhet téged, ha te tudod, hogy benned élek, és kimondhatatlanul szeretlek, akkor úgy vagy, mint a kisgyermek az édesanyja karjai között. Tudja, érzi, éli, hogy a legnagyobb biztonságban van!  19 / 1868

 

Nostradámus jóslatai       

Kérdező: 5. Nostradámus jóslatairól kérek véleményt.

HANG: 5. Sem jóslatokról, sem személyek tanításáról nem mondok véleményt. A ti dolgotok ezekből kihámozni azt, ami fontos.  11 / 960

 

 

Kérdező: Nostradámus jóslatairól mi a HANG véleménye?

HANG: Sokszor és sokféleképpen szól hozzátok a Lélek. Lelkem nemcsak hivatalosan is elismert személyeket használ fel arra, hogy erősítse bennetek a mulandót mulandónak értékelni és a gonoszságnak következményeit tudomásul venni, ezzel számolni, hogy vágy ébredjen bennetek a jelen hatékonyabb  megszentelésére!

     Kétségtelen, hogy a leírt próféciák mindig ki vannak téve ferdítő hatásoknak. Így legtöbb esetben beléjük lehet magyarázni olyan tartalmakat, amelyeket azok nem tartalmaznak. A lényeg viszont az előbb említett megfelelő értékelés és tudomásulvétel! Aki erre teszi a hangsúlyt, az feltétlenül tanulságos, gyakorlati szeretet-magatartást vonhat le a kérdezett profetikus írásaiból. 13 / 1233

                       

 

Kérdező: 3. Bizonyos próféciákról kérdezem a Hang-ot.

HANG: 3. Nostradámus próféciáiról is áll az, ami minden próféciáról elmondható: igaz voltát csak bekövetkeztével lehet alátámasztani. Éppen ezért nem a jövőben bekövetkezendő eseményekre kell a jelent építeni, hanem Rám! Aki a jelenben Velem foglalkozik, az egészen biztos, hogy kikerüli azokat a csapdákat, amelyek a lényegről elterelhetnék a figyelmét! Mindenki számára bőven elég az a prófécia, amit Én mondottam nektek. Vagyis az, hogy Én, Jézus, vissza fogok jönni teljes hatalommal is dicsőséggel. De az időpontot senki nem tudja. Ha fontos lenne, akkor elmondottam volna. De Én azt mondtam, hogy még Én sem tudom úgy, hogy tudomásotokra hozhatnám.

     Akkor tesztek leghelyesebben, ha mindent arra állítotok be, hogy a jelent megszenteljétek azáltal, hogy Engem befogadtok a szívetekbe. Aki ezt megteszi, annak olyan mindegy, hogy mit hoz a jövő! Igen, mert azt éli meg, hogy a boldog Istennek feltétlenül boldog gyermekei voltak, vannak és lesznek, bármi is történik körülöttük!   24 / 2412

           

 

Kérdező: 3. Nostradámus egyik idézetének magyarázatát kérem.

HANG: 3. Az említett idézettel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy valóban nagy lelki változás előtt áll a világ, s e változás nem valósulhat meg benső megrendülések, igazi önmagatok felismerése nélkül. 29 / 3014

 

 

Kérdező: 2. Nostradámus l999 augusztusára jövendölte a világvégét.

HANG:  2. Az általad említett jövendőmondó beszélt a következő évezredben bekövetkezendő eseményekről

is. Ha Én, Jézus, nem mondhattam meg nektek a világvég befejezésének pontos idejét, akkor ezt más sem mondhatja meg nektek. Nem, mert nem válna javatokra.  37 / 3886

 

 

Kérdező: 3. Médium volt-e Nostradámus?

HANG: 3. Az általad említett személy médium volt. Csak az a kérdés, hogy kinek a médiuma volt! Sok különböző értékű és minőségű szellemnek volt ő a médiuma! Ezért jövendöléseiben sok a homály és a tévedés. Csak sajnálni tudom azokat, akik jobban hisznek az ő jövendöléseiben, mint az Én evangéliumaimban!  41 / 4478

 

 

Tenyérelemzés (Kiromantológia)

 

Kérdező: 5. A tenyérből kiolvasható-e a sors? 

HANG: 5. Senki és sehonnan nem tud kiolvasni emberi sorsot. Az emberi sors, döntően erkölcsi területen zajlik. Tehát boldog, vagy boldogtalan valakinek a sorsa. Ez annyira szabad döntések következménye, hogy itt csak ámításról van szó, amikor valaki ezt előre meg akarja fogalmazni. Még a próféták is csak azokat az eseményeket tudták előre megjövendölni, amelyek nem ezt a területet érintették, mint például ma, mikor médiumaim arról beszélnek, hogy elpusztul e világ.

     A jellemed bizonyos vonásai kiolvashatók a tenyeredből. Ezekből lehet következtetni. De ezek vagy bejönnek, vagy nem. A hitegetés nem Tőlem való! A szabad döntések éppen azért szabad döntések, mert előre nem rögzíthetők.  7 / 582

 

 

Kérdező: 1. Véleményt kérek a kézlenyomat alapján végzett munkámról.

HANG: 1. A kéz, amely szívetekben, tehát törekvésközpontotokban a szándékotok szerint megszületett adásnak, vevésnek lényeges eszköze, tehát amely a szeretetnek és önzésnek jeleit legnyilvánvalóbban hordozza, nagyon alkalmas arra, hogy e jelek felismerése és kezelése által az egész embert segítse Felém!

     Részletes tájékoztatást nem adhatok a kiromantológiáról, mert maga a folyamat, a vele való foglalkozás, lényegesen hozzátartozik értékeinek kibontakoztatásához.  15 / 1357

 

 

Kérdező: 3. Bűn-e a tenyérelemzés?

HANG: 3. A kiromantológia, tehát a tenyérelemzés, csak akkor ellenkezik az Én akaratommal, ha felelőtlen jóslásokkal nem Felém, hanem pótcselekvésekre készteti azt, akit érint. Bizonyos jellemvonások kiolvashatók a tenyérből, de tudnod kell, hogy minden ember sorsvo­nalában vannak olyan tényezők, amelyek mások szabad döntésével állnak szoros kapcsolatban. Ezek nemcsak előttetek, de még Előttem is, csupán lehetőségek, amelyek megvalósulása feltételekhez van kötve. Ha nem így lenne, akkor nem lennétek szabad lények, hanem bábuk, tehát nem is lehetnének felelős döntéseitek, cselekedeteitek!

   Óvakodjatok a jóslásoktól! Fontosabb, sőt, egyedüli fontos a jelen megszentelése!  22 / 2227

           

 

Kérdező: 2. Sok csillag van a tenyeremen.

HANG: 2. A tenyeredben lévő csillagok nem szükségszerűen jelentenek rosszat. Az még nem rossz önmagában, ha valakinek gyakran kell életfontosságú döntéseket hoznia. Főleg akkor nem jelentenek rosszat az ilyen helyzetek, ha olyan őrangyal és angyali, szellemi kör kíséri valakinek földi útját, mint a tiédet. Ez szintén nem személyválogatást jelent a szellemvilág részéről, hanem azt jelenti, hogy a te sorsvonalad kevésbé terhelt, mint a legtöbb embertársadé.  23 / 2262

 

 

Tenyérjóslás

 

Kérdező:  3. Igaz, hogy baleset fog érni? (Ezt jósolták a tenyeremből) Kikerülhető ez?

HANG: Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze, hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne! Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen! Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nemcsak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen!  10 / 852

 

 

Kérdező: 3.  A tenyerünkben benne van a sorsunk?

HANG: 3. Hazug és ámító utakra visz minden tenyérjóslás és minden kártyavetés! Tenyérből ugyan kiolvashatók bizonyos jellemvonalak, de sorsok soha! Olyan ez, mint mikor valaki megismerhet egy kést, annak élét, anyagát, de azt, hogy mire fogják használni, operálásra vagy ölésre, azt nem!  …  11 / 964

 

 

Kérdező: 2. A kézvonalak elég alapot adnak-e a jóslásra?

HANG: 2. A kézvonalaknak nincs előre mutató mondanivalójuk, bármennyire egyénre szabottak is. Jellemre lehet következtetni belőlük, de jóslásra teljesen alkalmatlanok.  43 / 4677

                                  

Tenyérjóslás, kártyavetés

Kérdező: 3. … A tenyerünkben benne van a sorsunk?

HANG: 3. Hazug és ámító utakra visz minden tenyérjóslás és minden kártyavetés! Tenyérből ugyan kiolvashatók bizonyos jellemvonalak, de sorsok soha! Olyan ez, mint mikor valaki megismerhet egy kést, annak élét, anyagát, de azt, hogy mire fogják használni, operálásra vagy ölésre, azt nem!

    Légy nagyon óvatos! Sokat használd a józan eszedet! Azért kaptad! Könnyen olyan területre tévedhetsz, amelyen Én már nem követhetlek. Remélem, ezt nem akarod?!  …   11 / 964

 

 

Kérdező: 1. Jósokhoz, kártyavetőkhöz járok.

            3. Honnan ismerhetem fel, hogy ki való hozzám?

HANG: 1. Olyan zavaró állomásoknak tetted ki lelkedet, hogy szinte képtelen vagyok hatni rád.

     3. Csak az lehet hozzád való, aki Hozzám is való! Hozzám az való, aki az evangéliumaimban fellelhető Út-ként vállalja sorsomat.

     Karmikus sorsvonalad csak akkor oldódik Általam, ha közvetlenül Tőlem várod életed problémáira a megoldást, és nem ködös közvetítők által!

     Engem megtalálsz a Bibliában, megtalálsz a HANG kötetekben, és megtalálsz saját szívedben is, de semmiképpen nem találsz meg, sőt elveszítesz minden ködös, okkult machinációban, praktikákban, mint a kártyavetés és ezekhez hasonló sötét erők felébresztésében.  12 / 1067

 

 

Jövendölések

Kérdező: Valaki azt prófétálta nekem, hogy jövőre jön el az igazi. Tőled van ez?

HANG: Ha valaki azt kéri tőled, hogy ne imádkozz valamiért, mert kérésed majd csak jövőre valósulhat meg, ilyen próféciát Én, Jézus nem adok senkinek. Az olyan prófécia, amely a jövődre vonatkozóan valamit előre megmond, de nem akar leállítani benned semmit, az ilyen jöhet Tőlem.

     A jövendöléseket ne vegyétek készpénznek! Arra kell törekedned, hogy minden napodat úgy éld meg, mintha az utolsó lenne. Ne a jövődbe vesd reményedet, hanem Belém, a te Jézusodba! Ha ezt teszed, akkor soha nem fog csalódás érni!

      A jelened megszentelése a legfontosabb! Velem és Értem! Ha ezt teszed, akkor mindaz meg fog valósulni a jövődben, amire lelked fejlődésének érdekében szükséged van! Bennem senki sem csalódhat! 42 / 4607

 

 

Kérdező: 3. Egyik álmomban Jézus második eljövetelét láttam?

HANG: 3. Álmod szimbolikus nyelve arról értesített, hogy jó úton haladsz. Nem jövendölést akart kifejezni, hanem arról akart tudósítani téged, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene!   40 / 4257