Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 Okkultizmus

 

Kérdező: Uram! Egy fiatal leány fordul most Hozzád általam.

HANG: Az okkultizmussal kapcsolatban a következőket tudom mondani:

Félni semmitől sem kell, ha egyszer Isten él az emberben. De óvatosnak lenni, azt igen. Ha valaki ismer Engem, - az evangéliumok alapján egészen jól megismerhető vagyok -, akkor nem tudják az illetőt megza­varni téveszmék. Ha mégis, nem baj. Én mindig ki tudom javítani tévedéseiteket, ha hisztek Bennem, és nem fogadtok el más Tanítót, csak Engem magatok számára. Csak ne engedjétek a szorongást elhatalmasodni magatokban. Aki szorong, az lelkileg még nem egészséges, mert bensőleg nem szabad. Márpedig csak szabad lélekben tud szabadon működni a Szentlélek. /2. Korintus 3;17./    4 /262

 

 

Kérdező: Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?

HANG: A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között nem találsz ezek miatt bűnbánót!

    Pedig mérhetetlenül nagyobb gonoszság volt békegyűlésekre járni, mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás!

    Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak ártanak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az emberek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, félelemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúságot, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követelnek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket az akkori pártállam félreállított, megkínzott.

    Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte tapasztalod a fényadásnak, az energia továbbadásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség!  …  13 /1182

 

 

Sámánizmus

 

 

Kérdező: 2. A sámánizmusról mi a HANG véleménye?

 

 

HANG: 2. A sámánizmus olyan jó szándékú, lelki, szellemi igényeket elérni akaró próbálkozásokból fejlődött ki, melyek nem voltak még birtokában annak a szemléletnek, amely Általam, Velem és Bennem megjelent közöttetek. Ehhez visszatérni annyit jelent, mint Helyettem választani valami mást ahhoz, hogy az Általam megmutatott és felajánlott isteni, emberi életet elérjétek.  16 /1493

 

 

 

Rontás

 

Kérdező:  1. Szeretnénk magyarázatát kapni azoknak a parajelenségeknek, melyeket tapasztalunk családunkban. Tárgyak változtatják helyüket, színüket, alakjukat. Hangok hangzanak, melyek forrását nem tudjuk. Talán átok, rontás van rajtunk. Ezt egy jós meg is állapította, de megszüntetni nem tudta.

 

HANG: … Nagyon szeretnék rendet teremteni bennetek, saját érdeketekben. Olyan nincs, hogy valaki Hozzám akar tartozni, és közben rontás alatt áll. Ez ostobaság, sőt!, ördögi gondolat! Az Engem szeretőknek minden csak a javukra válhat. Nem nektek kell félnetek a gonosz szellemektől, hanem őnekik kell félniük tőletek, ha az Enyéim vagytok. Ez döntő! Ti igenis Enyéim vagytok, ha szeretet lakik bennetek. Igenis, mindenkit szeret az, akiben szeretetem él. Nem vagyok személyválogató.   …  5 /380

 

 

 

Kérdező:  4. Van olyan, hogy valaki meg tud rontani családokat? Ha van, hogyan lehet védekezni ellene?

 

HANG: 4. Megrontani csak azt, csak azokat lehet, akik maguk is akarják ezt. Aki átadta magát Nekem, azt a pokol összes ördöge sem tudja megrontani. Minden megrontás ellen biztos védekezés az az elhatározás, hogy ha valaki kijelenti, hogy ő soha senkinek nem akar ártani, hogy ő mindig mindenkinek meg akar bocsátani, és mindig segíteni, szolgálni akar ott, ahol erre lehetősége van. Aki így gondolkodik, az Bennem él, és Én őbenne! Így ajánld föl magadat is Nekem.  7 /545

 

 

 

Kérdező: 2. Létezik a rossz emberek általi RONTÁS?

HANG: 2. Aki Hozzám akar tartozni, azt semmi és senki nem képes megrontani. Megrontani mindenkit csak a bűn képes. A bűn pedig olyan szeretetlenség, amely szabad döntés alapján jön létre!   15 /1419

 

 

Kérdező: Átok vagy rontás van rajtunk?

HANG: Csak akkor tudok segíteni rajtad, ha elhiszed azt, amit mondok. Ha nem hiszed el, akkor kár volt Hozzám fordulnod!

    Hidd el, hogy szó sincs semmiféle átokról és semmiféle rontásról! Egyszerűen arról van szó, hogy nem belülről indultok el kifelé, hanem kívülről befelé. Ez azt jelenti, hogy boldogságotokat másoktól várjátok, és nem Tőlem!

    Gondold el! Másoktól még Én is csak pofonokat, gúnyolódásokat, leköpdöséseket, megkorbácsoltatást, keresztre-feszítést kaptam, pedig igazán mindenkinek csak jót tettem! És pontosan azért voltam mindig boldog, tehát azért volt szívemben béke, mert belülről indultam el kifelé, tehát gondolataimban mindig az volt, hogy ami kívülről ér, az csak javamra válhat (Lukács 24;25-26)! Ha kívülről indultam volna el, akkor állandóan elégedetlenkedtem volna. De mert tudtam, hogy mindig jót akarok, ezért azt is tudtam, hogy az Én mennyei Atyám, aki még hajam szálait is számon tartja, soha nem engedné meg, hogy olyas-mi érjen, ami nem válik javamra! Így van ez veled is, és így van mindenkivel, aki hiszi, hogy van Isten, és ez az Isten a szeretet körén belül mindenható!

    Maga az egész pokol sem tud ártani annak, aki szeret Engem! Én legyőztem a világot. De e győzelemnek valóságát el kell hinned! Tehát mindig azt kell kérdezned magadtól, hogy miért jó az, amit te és mások is a te részedre rossznak gondoltak. Neked tudnod kell, hogy semmi nem lehet rossz, amit az Én Atyám megenged. Ezért jó az Isten! Ha valaki nem hajlandó így gondolkodni, ha valaki nem hajlandó törekedni arra, hogy úgy gondolkodjon, mint Én, azon az Isten sem tud segíteni!

    Nincs tehát sem átok, sem ártás, csupán helytelen gondolkodás van, s aki akar, az képes az Én erőm segítségével másképpen látni, másképpen gondolkodni. Környezeted, körülményeid arra szólítanak fel, hogy Nálam, és ne kívüled keresd benső békédet, ami itt a földön az elérhető legnagyobb boldogság! 16 /1550

 

 

Kérdező: 3. Miért tud megrontani bármit a szomszédom?

HANG: 3. Teljesen képtelenséget állítasz! Senki nem tud senkit megrontani! Mindenki csak önmagát tudja megrontani! Nagyon szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. Amikor tehát te azt tapasztalod, hogy körülötted valami rontás van, akkor azt kell tudomásul venned, hogy a rontás benned van, amelyet te teszel magaddal! Mindennek van jó és rossz oldala. Ha Istent szerető vagy, akkor csak ennek a kérdésnek van helye ilyenkor: Ez miért jó nekem? Ha nem vagy Istent szerető, akkor pedig úgysem fogsz soha megnyugodni!  18 /1757

 

 

Kérdező: 2. Te küldtél valakihez, hogy levegye a rontást rólam?

HANG: 2. Én, Jézus, nem küldtelek sem téged, sem mást, senkihez azért, hogy akit küldtem, az gyógyuljon, az közelebb kerüljön Hozzám! Minden olyan sugallat, amely ilyesmit érzékeltet, hamis!

     Amikor Én, a te Jézusod, a földön jártam, legfeljebb arról lehetett szó, hogy Én küldtem, mint küldötteket, egyeseket másokhoz. De olyan, hogy valakit Rajtam kívül máshoz küldtem volna, aki Hozzám jött, soha nem fordult elő!    37 /3994

 

 

Kérdező: 2. Rontást vittek a fiamra.

HANG: 2. Nincs olyan, hogy bárkit is meg lehetne rontani! Isten nem rossz Isten, hanem JÓ Isten! Erején felül senkit nem enged kísértésbe, bajba kerülni.

    Ti mindannyian halálra váltan születtetek a Földre. Ennek nem mások gonoszsága az oka, hanem mindenkinek saját döntései következményeit kell viselnie. Nem ez az egyetlen életetek létezett csupán! Előző életeitek adósságainak terhével születtetek, és ezeket kell élő hittel, nagy szeretettel viselnetek ahhoz, hogy átélhessétek azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele üdvösségeteknek, boldogságotoknak. (János: 3,3)!

    Ne higgy hát semmiféle rontásban! Az ilyen hit babona! Benned, és fiadban élek! Hinned kell abban, hogy nagyobb az, aki bennetek él, mint az aki kívületek él (1 János 4.4)!  42 / 4572

 

 

Kérdező: 3. Okozhatják betegségemet elhunytjaim?

 

HANG: 3. Amíg valaki önző célból nem akar kapcsolatba kerülni ártó erőkkel, addig semmiféle szellemi lény nem okozhat senkinek semmiféle betegséget! Olyan 'megrontás' nem létezik, amiről valaki nem tehet!  42 /4576