Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  
Beavatás, (Fekete mágia?)
 
Kérdező:1. Pénzen vett beavatástól hogyan szabadulhatok meg?
HANG: 1. A boldogító, tisztító álom, melyben részesültél, szeretetemnek fontos megnyilvánulása volt. Te nem rossz szándékkal kaptad pénzért a beavatásodat, ezért az egyáltalán nem nevezhető fekete mágiának! A REIKI-beavatások olyan erők felszabadítását eredményezik a jó szándékú emberekben, amelyek igenis hordozzák áldásomat mindaddig, amíg eszköznek, Hozzám segítő eszköznek használja ezeket a beavatott. …… 18 /1768
 
 
Kérdező: 2. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 2. Minden beavatásnál két tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik az az emberi magatartás, amit a beavatás megkíván. A másik pedig az, hogy a beavató köti-e a beavatást anyagi előnyhöz, tehát árucikknek tartja-e, amiért pénzt kérhet.
    Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldásomat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők végezetéig érvényben marad kijelentésem: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Erkölcsi értéket hordozó beavatás csak Tőlem származhat. Én pedig ingyen adtam és adom. Feltétlenül jogos tehát az a kívánságom, hogy ingyen is adja tovább az, aki ezt Tőlem kapta.
     Aki olyan beavatást igényel, amelynek forrása nem Én vagyok, az természetesen a fekete mágiát igényli, s így nagyon sokba fog az kerülni neki! Előbb-utóbb idegileg is rá fog menni!
      Aki pedig Tőlem kapta a beavatást, de pénzért adja tovább, az szintén fekete mágiát ad tovább, mivel e magatartásával elrontja a Tőlem kapott fehér mágiát. Ekkor is az történik, hogy elromlik egy jó, s így lesz belőle rossz. Az erkölcs világában minden rossz egy elrontott jó!
    Aki tudatlanul jutott fekete mágiához fehér mágia helyett, az vagy ne használja ezt a beavatottságát, vagy fokozott erővel igyekezzék, tehát önmagát szegényítve éljen a beavatásban kapott erővel jót tenni ott, ahol erre lehetőséget kap.
    Azért nem nevezek meg semmiféle beavatást, mert mindegyikkel lehet élni és visszaélni is.   19 / 1906
 
 
HANG: Az emberek által történő misztikus 'beavatások' olyan praktikák, amelyek a fekete mágia terjedését segítik elő. …    39 /4140
 
 

Fekete mágia, fehér mágia. (Varázslás Mágusok) 

Varázslás, mágusok

Kérdező:  2. A mágiáról, mágusokról szeretnék tiszta tanítást kapni.
HANG: 2. Amikor a földön jártam, akkor sokszor hangsúlyoztam, hogy a HITNEK óriási ereje van. Amíg veletek voltam, addig annyira nem használtátok hiteteket, hogy az már Számomra gyakran bántó volt. Szóvá is tettem többször. Azt is mondtam, hogy azután, ha elmegyek, ti még nagyobb dolgokat is fogtok végre-hajtani, mint amit Én tettem köztetek.
   Van tehát egy bennetek lévő csodálatos erő, és van a HIT, melyet ha mozgósít valaki, akkor csodák történnek általa. Azért írattam le kiemelten e szót, csodák, mert csak bizonyos nézőpont szerint nevezhetők annak.
   Mágusoknak általában azokat az embereket szoktátok nevezni, akik, már mielőtt a földre jöttek, olyan szerepet vállaltak magukra, melyhez elkerülhetetlen két tényező. Az egyik, hogy valaki különleges képességeket fedez fel magában, s ezeknek fejlesztésére nagy gondot fordít. A másik tényező pedig az, hogy életét olyan hittel rendelkezők, közé helyezi, akik a benne lévő rendkívüli képességeket nemcsak tudomásul veszik, de még föl is transzformálják, hitük által.
    Ha az ilyen mágusok, még boldogtalan szellemekkel is szövetkeznek, akkor fekete mágiáról van szó. Ha jó szellemekkel, tehát angyalokkal lépnek kapcsolatba, akkor fehér mágiáról van szó. 6 /440

 

Kérdező: 2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus?
HANG: Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát.
   Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete, - ilyen nincs is - az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt.
   Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van nektek őrangyalotok, vannak általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat, és másokat is.
   Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek anélkülis, hogy jósol. Te ne tetézd ezt azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is.   8 /637
 
 
Kérdező: 2. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 2. Minden beavatásnál két tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik az az emberi magatartás, amit a beavatás megkíván. A másik pedig az, hogy a beavató köti-e a beavatást anyagi előnyhöz, tehát árucikknek tartja-e, amiért pénzt kérhet.
   Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldásomat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők végezetéig érvényben marad kijelentésem: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Erkölcsi értéket hordozó beavatás csak Tőlem származhat. Én pedig ingyen adtam és adom. Feltétlenül jogos tehát az a kívánságom, hogy ingyen is adja tovább az, aki ezt Tőlem kapta.
    Aki olyan beavatást igényel, amelynek forrása nem Én vagyok, az természetesen a fekete mágiát igényli, s így nagyon sokba fog az kerülni neki! Előbb-utóbb idegileg is rá fog menni!
    Aki pedig Tőlem kapta a beavatást, de pénzért adja tovább, az szintén fekete mágiát ad tovább, mivel e magatartásával elrontja a Tőlem kapott fehér mágiát. Ekkor is az történik, hogy elromlik egy jó, s így lesz belőle rossz. Az erkölcs világában minden rossz egy elrontott jó!
    Aki tudatlanul jutott fekete mágiához fehér mágia helyett, az vagy ne használja ezt a beavatottságát, vagy fokozott erővel igyekezzék, tehát önmagát szegényítve éljen a beavatásban kapott erővel jót tenni ott, ahol erre lehetőséget kap.
   Azért nem nevezek meg semmiféle beavatást, mert mindegyikkel lehet élni és visszaélni is.  19 /1906
 
                                               * * *
Mi a fekete mágia, és a fehér mágia.
 
Kérdező: 1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek.
HANG: 1. Mint tudod, van fekete mágia, és van fehér mágia. A fekete mágia nem többet árt, mint használ, hanem csak árt! Akkor űz valaki fekete mágiát, amikor az a szándéka, hogy bármiféle eszközt, szellemeket, felhasználjon olyan cél elérésére, amely nem a Bennem, Jézusban, való töltekezést jelenti.
    A fehér mágia az, amikor valakinek az a szándéka, hogy bármiféle eszközt felhasznál a Bennem való fejlődésre. Ez azért fehér mágia, mert Bennem csak olyan eszközök - akár szellemek - segítségével lehet fejlődni, amely eszközök már önmagukban is önzetlen szeretetet hordoznak. Tehát e szóban: bármi, csak az értendő, ami a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést jelen-ti. E háromból egyik sem maradhat ki!
    Ha úgy segítesz embertársaidon, hogy felhívod figyelmüket arra, ami mindennek alapja, tehát az Engem, mint ÚT-nak vállalására, akkor feltétlenül jól segítesz embertársaidnak.   24 /2399
 
 
Kérdező: 1. Foglalkozhatom-e komolyan mágiával?
HANG: 1. Pontosan meg kellett volna határoznod, hogy milyen mágiára gondolsz. Igen, mert van fehér és van fekete mágia. A fehér mágia az nem más, mint olyan szertartás elvégzése, amely Reám, Jézusra hivatkozva JOGOS! Ez akkor igaz, ha akár evangéliumaimból, akár az őskeresztény hagyományokból igazolható. Így alakultak ki idővel a szentségek, szentelmények. Ezeket nemcsak az jellemzi, hogy az előbb említett módon igazolhatók, hanem az is, hogy nem akárki által valósíthatók! Csak az végezhet ilyen 'szertartást', aki erre a Szentlélektől kap meghatalmazást, és e meghatalmazást ugyancsak a Szentlélektől kapott szerep alapján, meghatározott személyek által kontrolláltatja.
   A fekete mágia soha nem terem jó gyümölcsöket hosszú távon! A fekete mágia nem más lényegében, mint szertartásokban megnyilvánuló babona, tehát olyan cselekedet, amely alapján valaki olyan erőt, olyan szerepet tulajdonít valaminek vagy valakinek, amelyet annak Isten nem adott!
   Többet jelentene számodra, és mások számára is, ha nem 'mágia' gondjaid lennének, hanem tanulási gondjaid! Jobban át kellene tanulmányoznod az evangéliumokat, és az ezek alapján felmerült kérdéseket az országotokban beszerezhető KIO, vagy a "MERRE MEN­­JEK?" című könyvek alapján megválaszolnád. 30 /3047
                                                                         * * * 

Fekete mágia 

HANG: A szertartás senkit sem szentel meg. A szertartásnak feladata, hogy vagy elindítson, vagy lepecsételjen egy olyan benső döntést, melyet Velem hozott meg az illető. Ha nem ezt teszi, akkor bizony fekete mágia, melyet gyakran még az Enyéim is csinálnak, természetesen tudatlanságuk miatt. Csak ezért lehetnek az Enyéim. Sajnos nagyon sokan tesznek és nagyon sok rosszat, jó szándékkal. …  3 /215
           
 
Kérdező: 3. Van fekete mágia a családunkon?
HANG: 3. Nincs fekete mágia családotokon. Fekete mágia csak ott és azokon van, ahol és akik azt tudatosan végzik. Tehát az, aki tudatosan akarja az ősellenséggel a kapcsolatot, az el is éri azt. De hatni csak azokra tud, akik nem engednek be Engem magukba!
    Én legyőztem a világot, tehát ahol Engem megidéznek, Én ott vagyok közöttük. Márpedig tudnotok kell, hogy egyugyanazon helyen nem lehet együtt Isten és a sátán! Az lehet, hogy ő körülöttetek tombol, de bennetek feltétlenül Isten él, ha ti ezt akarjátok. És ilyenkor még a legsátánibb körülmény is javatokra válik, mert az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Ha nem így lenne, akkor nem mondhatnám, hogy legyőztem a világot!   … 18 /1732
 

Fekete mágia, álom

HANG: 2. … Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlétében hátrányt jelentene számára. Ha csak, mielőtt elaludt, vagy elaltatták, nem ezt szándékozta tenni! Mert ha ezt szándékozta, akkor belekeverhetik a fekete mágiába álmában, és ennek negatív hatása nagyon is megnyilvánul ébrenlétében.    21 /2039
 
 
Kérdező: 1. Hogyan zárhatom ki végleg a fekete mágiát életemből?
                 2. A már beindított mágiát hogyan lehet jóvátenni?
                 3. Élettársammal maradhatok-e? Őt fekete mágiával szereztem meg.
HANG: 1. Kétségtelen, hogy a sötét erők nehezen akarják elereszteni azt, aki önként adta át magát nekik. De a nehézség egyáltalán nem lehetetlenség! Nem, mert Én, Jézus valóban legyőztem ezeket az erőket! Az igaz, hogy nem elég a gazt lekaszálni. Gyökeresen kell azt kitépni! E gyökeres kitépéshez hit, bátorság, és kitartás, tehát erő kell! Mindhárom rajtad fordul.
    Hinned kell abban, hogy aki elfogadott Engem, Jézust urának, megszabadítójának, annak még a múltjából is minden a javára fog válni. Bátorság kell ahhoz, hogy esetleg nem fogsz olyan kedvező helyzetben maradni egyes emberek előtt, mint voltál előbbre. Kitartás kell ahhoz, hogy számodra ne az eredmény, hanem a FORRÁS (aki Én vagyok!) legyen a fontos.
    2. Attól a pillanattól kezdve, hogy befogadtál Engem, Jézust életedbe, már nem az a fontos, hogy milyen vagy, hogy mi van veled vagy másokkal, hanem az, hogy te az Enyém vagy!
    3. A helyes kapcsolat lelke mindig a Szentlélek! Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy minden helyes kapcsolat arra irányul, hogy növekedjék az a szeretet, amelyet Én, Jézus új parancsnak neveztem. Ezt kell tehát felvállalnotok, ennek minden következményével együtt (János: 13.34)!    42 /4570
 
 
Kérdező: ÁTOK ÜL RAJTAM.
                1. Fekete mágia hatása alatt vagyok.
HANG: 1. A fekete mágia valóban meg tudja nehezíteni az Enyéim életét, de ez a megnehezítés az örökkévalóságban jó gyümölcsök formájában jelenik meg. Igen, mert az Istent szeretőnek, te pedig valóban az vagy, a leglehetetlenebb helyzet, állapot is, csodálatosan a javára válik!
     Kétségtelen, hogy nem könnyű a jövővel vigasztalódni, de mégis igaz az, hogy csak a reményből élő lehet Istent szerető! Igen, mert a jövőbe vetett remény, a jelenben erőforrás is mindenkor!
     Bármennyire is képtelenségnek tűnik számodra, a fekete mágia fájdalmas hatásáért is meg kell tanulnod hálát adni, mert ha csak azért adtok hálát, amit jónak tapasztaltok meg, akkor még nem éltek abból a hitből, amit Én, Jézus, elvárok tőletek.   37 /3903
 
 
Fehér mágia, (szellemidézés)
 
Kérdező: 1. Fehér mágiát szabad folytatnom?
HANG: 1. Fehér mágiát, tehát a szellemidézésnek azt a formáját, amelyben akár Engem, Jézust, akár a jó angyalokat veszi valaki igénybe mások lelki építésére, csak két feltétellel megléte mellett lehet végezni. Nem azt mondtam, hogy szabad, hanem azt, hogy lehet! Mert, ha nincs meg e két feltétel, akkor feltétlenül ártó erők játékszerévé válik az, aki ezek nélkül folytat fehér mágiát.
 Az egyik egy bizonyos beavatás! Tehát egy hiteles személy által történő megbízatás, bizonyos szertartás keretében! Ilyen pl. a papszentelés. Hiteles személy az, aki életében a Szentlélek gyümölcsei nyílvánvalóak (e gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5; 22-23-ban), illetve az, akitől az első ilyen beavatás történt.
 Van olyan fehér mágia, amelybe Én, Jézus, valamikor beavattam tanítványaimat, s később az ilyen beavatottak közül akár többen is, maguk életében méltatlannak bizonyultak erre. Az Általam történt beavatás ettől még érvényes. Amint beteg orvos is tud gyógyítani, úgy azok, akik Belőlem, mint forrásból, különböző méltó és méltatlan láncszemeken keresztül kapták a beavatást, ezek valóban beavatottak. (Ilyenek pl. az úgynevezett rossz papok is!)
 A másik feltétel egy állapotszerű kontroll! Tehát fel kell vállalnia a beavatottnak egy csoport, egy intézmény, egy gyülekezet állapotszerű kontrollját. Aki ezt nem vállalja, az hosszú távon képtelen arra, hogy zavarmentes, megbízható médium maradjon! Ez nem azt jelenti, hogy egy hiteles médium nem okozhat másokban zavart! Sőt! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb feltétlenül zavart fog okozni, amint Én, Jézus is, zavart okoztam azokban, akik nem fogadták el az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. De benne, magában, feltétlenül zavarmentes marad az, aki az előbb megfogalmazott feltételeket magára nézve nélkülözhetetlennek tartja. 29 /2920
 
 
Mágia
 
Kérdező: 1. Tudathasadásos vagyok. Mit tegyek?
HANG: 1. … Te hivatkozol arra, hogy ÉN, Jézus kértelek benneteket arra, hogy mindent vizsgáljatok meg. Ezért mész el mágiával foglalkozó médiumhoz. Én erre nem kértelek benneteket soha! Arra kértelek benneteket, hogy legyetek éberek és józanok. Arra kértelek benneteket, hogy igyekezzetek állapotszerűen imádkozni. Arra kértelek benneteket, hogy jobban bízzatok Bennem, mert elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról. Kértelek még arra is, hogy legyetek hűségesek, legyetek okosak és óvatosak. Ilyen és ehhez hasonló dologra kértelek benneteket. Érdemes lenne egyszer úgy elolvasnod az evangéliumaimat, hogy kijegyeznéd belőlük azokat a mondatokat, amelyekben valamire kértelek benneteket. Ha ezt megtennéd, utána lehetne erről elbeszélgetned Velem.   40 /4286
 

Rontás

 
Kérdező: 1. Szeretnénk magyarázatát kapni azoknak a parajelenségeknek, melyeket tapasztalunk családunkban. Tárgyak változtatják helyüket, színüket, alakjukat. Hangok hangzanak, melyek forrását nem tudjuk. Talán átok, rontás van rajtunk. Ezt egy jós meg is állapította, de megszüntetni nem tudta.
HANG: … Nagyon szeretnék rendet teremteni bennetek, saját érdeketekben. Olyan nincs, hogy valaki Hozzám akar tartozni, és közben rontás alatt áll. Ez ostobaság, sőt!, ördögi gondolat! Az Engem szeretőknek minden csak a javukra válhat. Nem nektek kell félnetek a gonosz szellemektől, hanem őnekik kell félniük tőletek, ha az Enyéim vagytok. Ez döntő! Ti igenis Enyéim vagytok, ha szeretet lakik bennetek. Igenis, mindenkit szeret az, akiben szeretetem él. Nem vagyok személyválogató.   … 5 /380
 
 
Kérdező: 4. Van olyan, hogy valaki meg tud rontani családokat? Ha van, hogyan lehet védekezni ellene?
HANG: 4. Megrontani csak azt, csak azokat lehet, akik maguk is akarják ezt. Aki átadta magát Nekem, azt a pokol összes ördöge sem tudja megrontani. Minden megrontás ellen biztos védekezés az az elhatározás, hogy ha valaki kijelenti, hogy ő soha senkinek nem akar ártani, hogy ő mindig mindenkinek meg akar bocsátani, és mindig segíteni, szolgálni akar ott, ahol erre lehetősége van. Aki így gondolkodik, az Bennem él, és Én őbenne! Így ajánld föl magadat is Nekem. 7 /545
 
 
Kérdező: 2. Létezik a rossz emberek általi RONTÁS?
HANG: 2. Aki Hozzám akar tartozni, azt semmi és senki nem képes megrontani. Megrontani mindenkit csak a bűn képes. A bűn pedig olyan szeretetlenség, amely szabad döntés alapján jön létre!   15 /1419
 
 
Kérdező: Átok vagy rontás van rajtunk?
HANG: Csak akkor tudok segíteni rajtad, ha elhiszed azt, amit mondok. Ha nem hiszed el, akkor kár volt Hozzám fordulnod!
    Hidd el, hogy szó sincs semmiféle átokról és semmiféle rontásról! Egyszerűen arról van szó, hogy nem belülről indultok el kifelé, hanem kívülről befelé. Ez azt jelenti, hogy boldogságotokat másoktól várjátok, és nem Tőlem!
    Gondold el! Másoktól még Én is csak pofonokat, gúnyolódásokat, leköpdöséseket, megkorbácsoltatást, keresztre-feszítést kaptam, pedig igazán mindenkinek csak jót tettem! És pontosan azért voltam mindig boldog, tehát azért volt szívemben béke, mert belülről indultam el kifelé, tehát gondolataimban mindig az volt, hogy ami kívülről ér, az csak javamra válhat (Lukács 24;25-26)! Ha kívülről indultam volna el, akkor állandóan elégedetlenkedtem volna. De mert tudtam, hogy mindig jót akarok, ezért azt is tudtam, hogy az Én mennyei Atyám, aki még hajam szálait is számon tartja, soha nem engedné meg, hogy olyas-mi érjen, ami nem válik javamra! Így van ez veled is, és így van mindenkivel, aki hiszi, hogy van Isten, és ez az Isten a szeretet körén belül mindenható!
    Maga az egész pokol sem tud ártani annak, aki szeret Engem! Én legyőztem a világot. De e győzelemnek valóságát el kell hinned! Tehát mindig azt kell kérdezned magadtól, hogy miért jó az, amit te és mások is a te részedre rossznak gondoltak. Neked tudnod kell, hogy semmi nem lehet rossz, amit az Én Atyám megenged. Ezért jó az Isten! Ha valaki nem hajlandó így gondolkodni, ha valaki nem hajlandó törekedni arra, hogy úgy gondolkodjon, mint Én, azon az Isten sem tud segíteni!
     Nincs tehát sem átok, sem ártás, csupán helytelen gondolkodás van, s aki akar, az képes az Én erőm segítségével másképpen látni, másképpen gondolkodni. Környezeted, körülményeid arra szólítanak fel, hogy Nálam, és ne kívüled keresd benső békédet, ami itt a földön az elérhető legnagyobb boldogság!  16 /1550
 
 
Kérdező: 3. Miért tud megrontani bármit a szomszédom?
HANG: 3. Teljesen képtelenséget állítasz! Senki nem tud senkit megrontani! Mindenki csak önmagát tudja megrontani! Nagyon szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. Amikor tehát te azt tapasztalod, hogy körülötted valami rontás van, akkor azt kell tudomásul venned, hogy a rontás benned van, amelyet te teszel magaddal! Mindennek van jó és rossz oldala. Ha Istent szerető vagy, akkor csak ennek a kérdésnek van helye ilyenkor: Ez miért jó nekem? Ha nem vagy Istent szerető, akkor pedig úgysem fogsz soha megnyugodni! 18 /1757
 
 
Kérdező: 2. Te küldtél valakihez, hogy levegye a rontást rólam?
HANG: 2. Én, Jézus, nem küldtelek sem téged, sem mást, senkihez azért, hogy akit küldtem, az gyógyuljon, az közelebb kerüljön Hozzám! Minden olyan sugallat, amely ilyesmit érzékeltet, hamis!
     Amikor Én, a te Jézusod, a földön jártam, legfeljebb arról lehetett szó, hogy Én küldtem, mint küldötteket, egyeseket másokhoz. De olyan, hogy valakit Rajtam kívül máshoz küldtem volna, aki Hozzám jött, soha nem fordult elő!    37 /3994
 
 
Kérdező: 2. Rontást vittek a fiamra.
HANG: 2. Nincs olyan, hogy bárkit is meg lehetne rontani! Isten nem rossz Isten, hanem JÓ Isten! Erején felül senkit nem enged kísértésbe, bajba kerülni.
    Ti mindannyian halálra váltan születtetek a Földre. Ennek nem mások gonoszsága az oka, hanem mindenkinek saját döntései következményeit kell viselnie. Nem ez az egyetlen életetek létezett csupán! Előző életeitek adósságainak terhével születtetek, és ezeket kell élő hittel, nagy szeretettel viselnetek ahhoz, hogy átélhessétek azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele üdvösségeteknek, boldogságotoknak. (János: 3,3)!
    Ne higgy hát semmiféle rontásban! Az ilyen hit babona! Benned, és fiadban élek! Hinned kell abban, hogy nagyobb az, aki bennetek él, mint az aki kívületek él (1 János 4.4)! 42 /4572
 
 
Kérdező: 3. Okozhatják betegségemet elhunytjaim?
HANG: 3. Amíg valaki önző célból nem akar kapcsolatba kerülni ártó erőkkel, addig semmiféle szellemi lény nem okozhat senkinek semmiféle betegséget! Olyan 'megrontás' nem létezik, amiről valaki nem tehet! 42 /4576  
   
 
Okkultizmus
 
Kérdező: Uram! Egy fiatal leány fordul most Hozzád általam.
HANG: Az okkultizmussal kapcsolatban a következőket tudom mondani:
Félni semmitől sem kell, ha egyszer Isten él az emberben. De óvatosnak lenni, azt igen. Ha valaki ismer Engem, - az evangéliumok alapján egészen jól megismerhető vagyok -, akkor nem tudják az illetőt megza­varni téveszmék. Ha mégis, nem baj. Én mindig ki tudom javítani tévedéseiteket, ha hisztek Bennem, és nem fogadtok el más Tanítót, csak Engem magatok számára. Csak ne engedjétek a szorongást elhatalmasodni magatokban. Aki szorong, az lelkileg még nem egészséges, mert bensőleg nem szabad. Márpedig csak szabad lélekben tud szabadon működni a Szentlélek. /2. Korintus 3;17./    4 /262
 
 
Kérdező: Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?
HANG: A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között nem találsz ezek miatt bűnbánót!
   Pedig mérhetetlenül nagyobb gonoszság volt békegyűlésekre járni, mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás!
   Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak ártanak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az emberek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, félelemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúságot, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követelnek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket az akkori pártállam félreállított, megkínzott.
    Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte tapasztalod a fényadásnak, az energia továbbadásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség! … 13 /1182
 
 
Sámánizmus
 
Kérdező: 2. A sámánizmusról mi a HANG véleménye?
HANG: 2. A sámánizmus olyan jó szándékú, lelki, szellemi igényeket elérni akaró próbálkozásokból fejlődött ki, melyek nem voltak még birtokában annak a szemléletnek, amely Általam, Velem és Bennem megjelent közöttetek. Ehhez visszatérni annyit jelent, mint Helyettem választani valami mást ahhoz, hogy az Általam megmutatott és felajánlott isteni, emberi életet elérjétek. 16 /1493