Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1 Táltos jelző. Átok. Van elátkozott hely?

A 'táltos' jelző

 

Kérdező: 1. A 'táltos' jelző egy gondolat szüleménye csupán?

HANG: 1. Az, aki a 'táltos' jelzőt, amellyel az ősmagyarok a maguk pogány papjait nevezték, ma magára alkalmazza, az szinte biztos, hogy nem tudja kivédeni azt a kísértést, amely a fekete mágia felé akarja őt sodorni. Én, Jézus, soha senkinek nem ajánlottam semmiféle táltosi beavatást!    35 / 3655

 

 

Jelen kor

 

Kérdező: 1. Jézussal kapcsolatban vagyok. Templomba nem já­rok. Idegen tőlem a térdhajtás és a keresztvetés.

HANG: Az első gondolatodra, amit Elém terjesztettél, először egy kérdéssel válaszolok. Mit csinálsz a templomba járás helyett, amiről úgy gondolod, hogy az jobban növeli benned az Irántam és az emberek iránti szeretetedet? Nagyon fontos, hogy erre világosan, mellébeszélés nélkül adj választ magadnak. Azt neked is tudnod kell, hogy a ti kultúrkörötökön belül azok, akik Hozzám tartozónak mondják magukat, valamiképpen meg kell, hogy szenteljék azt a napot, melyet úgy hívtok, hogy az  ÚR NAPJA. Ez nálatok a vasárnap. Vannak olyan gyermekeim, akik szinte az egész napjukat ilyenkor az Én társaságomban töltik el egymással. Vannak, akik csak egy órácskát szánnak erre. Olyan nincs, aki tud Rólam, szeret Engem, és mégsem találja fontosnak azt, hogy az Én napomon különösképpen Nekem szentelje magát.

    Talán mondanom sem kell, hogy a vasárnapot nem a saját kedvtelésemre állítottam be a ti életetekbe. Nagyon szeretném, ha legalább egy olyan nap volna minden héten, amelyben közösen át tudnátok élni azt, hogy Isten családja vagytok. Annak az Istennek vagytok gyermekei, AKI szükségszerűen KÖZÖSSÉG, ha egyszer SZERETÉS!

     Itt említem meg, hogy a vasárnap megszentelésének negatív formáját jobban megünnepli a ti korotok embere, mint a pozitív formáját. Ezen a napon sokkal jobban tele vannak a kocsmák, diszkók, vendéglők, mulatóhelyek és egyéb evilági szórakozó helyek, mint a templomok. Nem is lehet tehát csodálkoznotok azon, hogy nem áldást, hanem átkot hord magán ez a jelen kor.

     Neked mindent el kell követned, hogy áldásomban részesülj azon a napon, amikor az ősellenség annyi mocskot, szennyet hord rá azok lelkére, akik behódolnak neki.

    Most tehát nem adok semmilyen instrukciót a templomba járással kapcsolatban, de igenis kívánom, hogy tedd fel magadnak e kérdést: vasárnapokon, a templomba járás helyett milyen eszközt használsz arra, hogy ezen az Én különleges napomon az Én áldásomban részesülj?!  7 /517.

 

 

Elátkozott hely

 

Kérdező: Uram! Van-e elátkozott hely?

HANG: Van-e elátkozott hely? Van. Többé-kevésbé az egész Föld ilyen. De egy földrész sohasem szavak által lesz átkozott, hanem esetleg szavak miatt. Vagyis nem a szavak ereje hoz létre átkozott helyeket, hanem a szavak és cselekedetek mögötti személyek miatt lehet azt mondani, hogy átkozott valamely hely. Amint igaz, hogy egy helynek van géniusza, úgy igaz ennek negatív tartalmú jelentése is. De fontos tudnod, hogy ezt meg lehet szüntetni, illetve lehet ellensúlyozni.  Amint a gonosz gondolatok és szavak mögötti sötét erők tudnak bántó sugárzást produkálni, úgy az imádság, az áldás szavai képesek az ártó sugárzásokat megszüntetni. Minden áldást tartalmazó gondolatnak ez az értelme. Ha tehát megbocsátó szeretettel áldást mondasz, akkor megszentelődik általa az előbb még megátkozott hely. Hidd el: Nagyobb AZ, AKI benned van, mint aki kívüled. Ha tehát használod erőmet, akkor minden ártó erőnek meg KELL szűnnie, mely körül akar venni, és hatni akar rád, rátok. Tehát nem csupán van ördögűző hatalom, hanem VAN ördögűző hatalmad! Ez áll a vérátömlesztéssel kapcsolatban is.  4 /274

 

 

Üzleti ügyek

 

Kérdező: 2. Üzleti ügyeimen mintha átok lenne.

HANG: 2. Nekem is voltak üzleti ügyeim, mikor ács voltam. Volt, amikor jól ment az üzlet, és volt, amikor nem ment jól. Az üzlet az ilyen!  Nincs azon átok. Egyszerűen az emberek igénye változó, s amire ma igény van, az holnap esetleg már eladhatatlan. Egy vérbeli üzletember ezért több pákát tart a tűzben. De a vérbeli üzletember sem lehet sikeres mindig. Rizikómentes élet csak az örökké tartó értékek világában van!  15 /1435

 

 

Érzékenység

 

Kérdező: 1. Hogyan használhatom fel érzékenységemet pozitív módon?

HANG: 1. Nagy kár, hogy A kérdéseidben használt fogalmakat nem határozod meg pontosan. Nincs annál fontosabb, mint az, hogy tudd, miről beszélsz. Az érzékenység lehet áldás, ha olyankor is észreveszi mások felé a segítségnyújtás fontosságát, amikor még legtöbb ember ezt nem érzékeli. Átok és beteges az érzékenység akkor, ha sértődékenységgé fajul, ha a legkisebb figyelmeztetésre is már magába roskad az illető. Minden depressziós ilyen érzékenységben szenved. És minden szerető szív magában hordja az előbbit.

      Mikor Jairus leányát föltámasztottam, senki nem gondolt arra, amit Én érzékenyen megéreztem, mikor ezt mondtam: " Adjatok neki enni"(Lk. 8;55). Senkinek nem volt érzéke arra, hogy e gyermek éhes, csak Nekem.

      Akkor használod fel tehát érzékenységedet pozitív módon, ha a segítőkészségben előtte jársz a többieknek. 8 / 672

 

 

Zene

 

Kérdező:   3. Kapcsolatom a zenével hogyan alakul?

HANG:   3. A zene is eszköz. Ha az a szándékod, hogy a zenében Velem találkozz, akkor beleöltözöm a zene harmóniájába, beleköltözöm a kottákba úgy, hogy ne csak létben-tartó módon, de boldogító módon is jelen legyek bennük!

       A zene egy olyan világnyelv, amely áldást, átkot egyaránt hordozhat. Azt, hogy melyiket hordozza, két szándék összecsengésétől függ: aki komponálja és aki hallgatja. Önmagában egyik sem elég! Nem elég csak a hallgató Istent kereső szándéka. Szükséges az is, hogy a zene komponálója is Istent kereső legyen.

      A ti korotokban borzalmas roncsolások mennek végbe jó szándékú hallgatók lelkében a különböző sátáni zenék hatására. Amint nem mindegy, hogy valaki mivel táplálja testét, úgy nem mindegy, hogy a zene világnyelvén elmondott tartalmak közül mire nyitja ki,  illetve, mivel szemben zárja be magát valaki.

     Szíved vágyának teljesítésére - a zenével kapcsolatban - azt kell mondanom, hogy kérésed, angyalaim segítségének igénylése, feltétlenül fog olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek jobban Hozzám emelnek téged. Ezt is jelenti az, hogy nincs meg nem hallgatott ima. Csupán arról lehet szó, hogy a téged mérhetetlenül szerető Isten, másképpen reagál kérésedre, mint te, aki Istenhez viszonyítva, mégiscsak tükör által, homályban látsz! 33 /3379.

 

Pénz

 

TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor.

(1993. november 26. péntek)

      JÉZUS: A legfontosabb, amire most az utolsó időkben figyelnetek kell, az az, hogy a pénz miatt el ne vesszetek! Én Jézus, Isten Fia mondom ezt nektek, hogy óvjalak benneteket és figyelmeztesselek mindazokra a kísértésekre, melyek a pénzben testet öltenek. Mert nektek egy valamit mindig pontosan látnotok kell: a pénz a Sátán leghatalmasabb földön anyagi formát öltő fegyvere. Sőt, azt is mondhatnám, ő ellentestvérem - mert valódi emberként testet ölteni képtelen - a pénz által testesült meg közöttetek a legteljesebb mértékben.

      Ma már mindnyájatoknak észre kell ezt vennetek. Mert a pénz már nem az a valamikori eszköz, mely által régen - születése kezdetén - az értékek cseréje valósulhatott meg, s így volt akkor a csere viszonylag ártalmatlan eszköze. Ma már nem ezt az arcát mutatja felétek. Mára már  - megfigyelhetitek - a hatalom, a mások kizsigerelésének megvalósítója lett. Ölni és gyilkolni lehet érte és vele. A Sátán ruházta fel a leggonoszabb szellemmel, mely az ember lelki fejlődésének legrafináltabb ellensége, kerékkötője lett.

      Láthatjátok, a puszta anyagi forma - a csengő tallér és zizegő papír - mögül, hogyan kacsingat ő rátok. Fogcsikorgatva és fogcsikorgatásra késztetve, a boldogság káprázatát hirdetve, de mégis gonosz indulatokat és gyűlölködéseket szülve. Mert maga a pénz halott anyag csak, önmagában életképtelen lenne, ha ő és ti nem töltöttétek volna fel életrabló, gonosz szellemiséggel. Mert annak, hogy ma ilyen hatalom átkos hordozójává vált, ti is okai vagytok valamennyien. A pénzbálvány Isten legmegfékezhetetlenebb ellenfele. Ti, emberek benne magatok számára újabb bálványt emeltetek azáltal, hogy engeditek, ő vezessen pórázon benneteket. Ez a bálvány a Sátán maga, s ma már Halál a másik neve. Nem fenyegetni akarlak ezzel benneteket. De meg kell értenetek, aki ennek a bálványnak - sóvárgásával, szerzési vágyával - naponta újabb áldozatot mutat be, az hozzá tapad, az az övé lesz, azt a pénzbálvány magába nyeli, annak szellemét emészti fel, s az eredmény a lélek, a szellem totális elhomályosulása lesz. Ne engedjétek, hogy megölje a lelketeket, szellemeteket! Ellenére tegyetek! Ellenfelei legyetek! Ne engedjétek, hogy érzékeitek, vágyaitok túlzott kielégülni akarása folytán szellemi törpékké változtasson benneteket! Mert aki általa fizikai testét, kényelmét, anyagi mivoltát tartja csak fenn, és emellett semmi másra nem ügyel - ismétlem - annak szellemét az anyag zárja magába, s ez pedig megsemmisülést jelent.

       A pénzbálvány kolosszális méretűvé növekedett. Csápjai milliónyi polipkarként fognak közre benneteket. S oszlik csak újra és újra ez a szörny még többféle kígyószövedékre. S ez is egy háló - így szőtt halált hozó hálót a Sátán körétek. Ez a háló némelyek szemét édes-mámorító álmot hozó fátyolként fedi le. Másokat szorít, megfojt, milliók fulladoznak szövevényébe gabalyodott testtel és lélekkel. S valaki mennél nagyobb vagdalkozásokkal akar szabadulni gyilkos öleléséből, azt annál erősebb mérgező erőkkel kötözi meg.   ………. 3 /250              

              

Nem segít másokon

 

Kérdező: 1. Miért átkozta meg Jézus a fügefát?

HANG: 1. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt az ne elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítségért, és az illető azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja magán Isten áldását. Tehát átkozott!

       Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíteni a rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek! 15 /1395

Betegség

Kérdező: 3. Barátnőm beteg édesapjáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Egy betegség nemcsak átok. Kegyelem is a földön. Nem arra kell törekedned, hogy az illető ne legyen beteg. Arra neki kell törekednie a megfelelő külső és belső kegyelmi eszközök felhasználásával! A csak külső eszközök, tehát a különböző orvosi terápiák, a belső eszközök nélkül, tehát a hit, remény, szeretet nélkül, feltétlenül csak tüneti kezelést tudnak nyújtani. Az igazi egészség mindig a teljes emberré válás irányában kell, hogy létrejöjjön. Belülről kifelé! Amennyire rajtad áll, efelé kell próbálkoznod.   28 /2810

 

Kérdező: 2. Cukorbeteg gyermek gyógyítható-e?

HANG: 2. A gyermekkorban beállt cukorbetegség olyan karmikus, tehát az illető sorsához elválaszthatatlanul hozzátartozó hiányosság, amely sem kívülről, sem belülről meg nem szüntethető! (Nem azt mondtam, hogy nem gyógyítható, mert esetleg megváltoztatható). Tehát meg kell tanulnotok együtt élni az ilyen "betegséggel" De ez egyáltalán nem átok!

      A karmikus, tehát már a megszületés előtt tudatosan vállalt betegségek, nagy-nagy hangsúllyal nemcsak annak lelki előmenetelét vannak hivatva elősegíteni, aki e "betegséget" viseli, hanem az egész emberiség számára a szeretet kibontakozását elősegítő fejlődést, az értelmes kutatások egész sorát indítják meg. Nem mondható hát ezekről sem, hogy nem gyógyíthatók, de fontos, hogy ne a gyógyításra, hanem e "betegséggel" való együttélésre tegyétek a hangsúlyt.

      Az az Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, alkalmas időben ad egyeseknek olyan szerepet, mely bizonyos tudományos kutatásokhoz ébreszt kedvet azokban, akik e szerepet kapták. Így fejlődik a gyógyítás tudománya!

     Drága Gyermekem! Imádkozz azért, hogy a szabadság LELKE képessé tegyen arra, hogy a körülötted zajló események ne akadályai, hanem elősegítői legyenek a benned lévő életem, szeretetem kiáradásának! 18 /1808.

 

 

Kérdező: 3. Barátnőm beteg édesapjáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Egy betegség nemcsak átok. Kegyelem is a földön. Nem arra kell törekedned, hogy az illető ne legyen beteg. Arra neki kell törekednie a megfelelő külső és belső kegyelmi eszközök felhasználásával! A csak külső eszközök, tehát a különböző orvosi terápiák, a belső eszközök nélkül, tehát a hit, remény, szeretet nélkül, feltétlenül csak tüneti kezelést tudnak nyújtani. Az igazi egészség mindig a teljes emberré válás irányában kell, hogy létrejöjjön. Belülről kifelé! Amennyire rajtad áll, efelé kell próbálkoznod.   28 /2810

 

 

Gyógyítás

 

Kérdező: A bennem felismert energiák továbbadása miatt lelkiismeret furdalásom van.

HANG: Lelkiismeretfurdalásod jogos! Minden magadban felismert adományomat csak akkor tudod megfelelő felelősséggel használni, ha világosan látod, hogy mi a CÉL!

      Ma legtöbb beteg meggyógyulni akar, és nem megtérni! Pedig minden betegség, minden baj Részemről azért engedtetik meg, hogy megtérjenek az emberek, és nem azért, hogy a testi egészséget tartsák életük céljának!

     Te csak akkor fogsz tudni megnyugodni lelkileg, ha az Általam benned megmutatott energiáidat, energiáimat eszköznek használod arra, hogy az, aki ezek által az energiák által gyógyulni akar, közelebb kerüljön Hozzám! Tehát elsősorban APOSTOLI küldetésed van!

     Gyógyítói küldetése elsődlegesen senkinek sincs. Aki mégis így alkalmazza a felismert energiákat, az Ellenem dolgozik, és nem Velem. Tehát hosszú távon nem áldást, hanem átkot közvetít!

    Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és nagyon vágyom arra, hogy megértsük egymást! Élj, és dolgozz Értem! Én érted élek! 12 /1068.

 

 

Gyermek

 

Kérdező: 1. Mi az oka, hogy nincs gyermekem,

HANG: 1. Ti áldásnak mondjátok a gyermeket. Ez csak akkor igaz, ha mindent, áldásnak mondotok, ami Tőlem származik. Tőlem, Jézustól, csak áldás jön! Áldás tehát a gyermek, és áldás az is, ha nincs gyermek! Igen. Áldás a Forrásától. De minden lehet átok is. Átok, ha nem Általam, Velem és Bennem élitek életeteket.   33 /3428

 

 

Kérdező: 1. Mi az oka, hogy nincs gyermekem,

HANG: 1. Ti áldásnak mondjátok a gyermeket. Ez csak akkor igaz, ha mindent, áldásnak mondotok, ami Tőlem származik. Tőlem, Jézustól, csak áldás jön! Áldás tehát a gyermek, és áldás az is, ha nincs gyermek! Igen. Áldás a Forrásától. De minden lehet átok is. Átok, ha nem Általam, Velem és Bennem élitek életeteket.

      Akit nem vállalt e másik dimenzióból valamelyik szellemi lény, tehát, ha nem választott téged valaki édesanyjává, akkor neked még meg van a lehetőséged arra, hogy magad válassz magadnak gyermeket, ha nagyon akarod. Sem boldoggá, sem boldogtalanná senkit nem tesz az, hogy mit csinálnak vele mások, hanem az, hogy ő mit tesz másokkal.

 Hiába neveznék meg több okot is kérdésedre (fiziológiai, pszichológiai, karmikus okok), azoktól még nem lenne gyermeked. A te feladatod az, hogy szíved békéje érdekében, tehát azért, hogy áldásomat hordozd, tedd meg mindazt, amit megtehetsz azért, hogy a gyermek utáni vágyadat megfelelően kezelni tudd (ima, orvosi tanácsok, stb). A többi már nem a te dolgod.

 Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy általában sokkal több szenvedést okoznak a családokban szüleiknek a gyermekek, mint örömet. Az igazi, élő, maradandó örömöd alapja csak a Velem, a te Jézusoddal megélt kapcsolat lehet (Lukács 10;20). 33 /3428

 

 

Átok alatt működik

 

Kérdező: 1. Mit jelen az, hogy akkor kapok segítséget, amikor már mindent megtettem?

HANG: 1. Érted és veled mindent, de helyetted semmit! Ez azt jelenti, hogy együtt kell megélnünk életünket! Az a könyv, amire te hivatkozol, amikor problémázol azon, hogy hol van a te erőd határa, és mikor kezdődik az Én erőm működése a te életedben, csupán azt akarta kifejezni, hogy amit neked meg kell tenned, azt Én nem teszem meg helyetted. De semmiképpen sem jelenti azt, hogy amit megteszel, azt Nélkülem, az Én erőm nélkül teszed meg! Tehát nem az az érdekes, hogy meddig terjed a te erőd hatása, hanem az, hogy Velem, vagy Tőlem függetlenül teszed azt, amit tenni akarsz.

     Kétségtelen, hogy a földön minden szellemi teremtmény képes Tőlem függetlenül is erőt kifejteni, sőt, Ellenemre is! Ez a bűn! Ilyenkor nincs jelen az Én áldásom, tehát az illető átok alatt működik, és minél nagyobb hittel működik, annál nagyobb erőket tud mozgósítani. De ehhez az kell, hogy valaki tudatosan kapcsoljon ki Engem életéből! A hit valóban csodákra képes Nélkülem is!

    Ha szándékod jó, de erőd esendő, akkor Én pótolom még hanyagságaidat is, ha látom benned a készséget a javulásra. Csak azt nem tehetem meg, hogy te Rám bízd annak elvégzését, amit kettőnknek kell elvégeznünk!   23 /2288