Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok. Őrangyalomtól segítséget kérni, Őrangyal segít. ( Kérni kell), Álmok Őrangyal.

2011.11.28

Rászorulunk őrangyalunk segítségére.

 

Szellemvilág szemtelen szellemei, negatív módon

próbálnak hatni rád.

 

Ti mindannyian olyan gyermekei vagytok mennyei Atyátoknak, akik nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére.

 

Kérdező: Álmomban, egy társaságban voltam. Volt ott valaki, akin éreztem, hogy van benne valaki, s én is, mások is, segíteni akartunk rajta. Mikor én ráparancsoltam arra, aki benne volt, hogy menjen ki belőle, akkor az a lélek belém jött, és lebénított engem. Ekkor felébredtem.

HANG: Álmod benső bizonytalanságot jelez benned. Jelzi azt is, hogy a szellemvilág szemtelen szellemei, negatív módon próbálnak hatni rád. Nem arról van szó, hogy képesek is erre, csupán arról, hogy megpróbálják ezt. Ébrenlétedben is szoktak így próbálkozni veled. Még Velem szemben is próbálkoztak így, annak idején.

     Ha erősíted magadban azt a nyugodt magabiztosságot, hogy Én benned vagyok, akkor a lebénulás sohasem fog bekövetkezni.

    Hogyan tudod ezt erősíteni? Úgy, hogy esti imádban nagyon bízd rá magadat őrangyalodra. Nem gyerekes ima az őrangyalhoz intézett ima. Vagy inkább így mondom: ti mindannyian olyan gyermekei vagytok mennyei Atyátoknak, akik nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére. Isten szeretete úgy gondolta ki a szellemvilág fejlődését és kibontakozását, hogy szellemtestvérek segítségével történjék meg mindez. Ti a szellemvilág földi vándorai vagytok. Életetek útjait nagy- vonalakban ti választottátok, de a segítő szellemtestvéreiteket Én adtam mellétek. Azért adtam, hogy vándorlásotokban mellettetek állva erősítsenek benneteket abban, hogy le ne bénuljatok, el ne csüggedjetek, depresszióba ne essetek. A depresszió a lelki élet AIDS-e.

     Álmoddal tehát saját benső, igazi ÉN-ed arra akar figyelmeztetni, hogy erősítsd magadban, tudatosítsd magadban őrangyalodnak ne csak jelenlétét, hanem őrangyalodra való ráutaltságodat is. Minél jobban átéled, hogy rászorulsz segítségére, annál jobban tudja szolgálni benned az ÉN életem, az ÉN LELKEM irányítására figyelésed.

     ÉN nagyon szeretem őrangyalodat. Te is szeresd őt nagyon. Közvetlenül szeretni másképpen te nem tudod őt, csak úgy, hogy elmondod neki, mennyire igényled szolgálatát. Megáldalak. 5 / 364

 

Melyik álomra kell odafigyelni és melyikre nem

 

Kérdező: 2. Különös álmaim voltak. Az egyikben kijelentést kaptam, hogy családomnak feladata van. A másikban el akartak vinni.

HANG:  Álmaidról tudnod kell, hogy az alvás állapota nemcsak a test kiszolgáltatottságát idézi elő, melyet külső biztonsági intézkedésekkel szoktatok ellátni, de kiszolgáltatja szellemeteket is afelé a szellemvilág felé, amelyhez tartoztok ugyan, de még nem véglegesültetek benne. Szellemetek számára is lehetséges olyan külső biztonság igénybevétele, mely megvédi az alvó ember szellemét az ártó szellemek támadásaitól.

    A szemtelen szellemek, amikor tehetik, bedobnak egy-egy olyan gondolatot az alvó ember szellemébe, mely üres általánosítást tartalmaz csupán, de sajnos, alkalmas arra, hogy felébredés után zavart idézzen elő az öntudatra ébredt emberben. Ilyen pl. ez a mondat: "Tervem van családoddal." Az álomban kapott általánosításokkal nem kell komolyabban törődni. Ez áll azokra a sarlatán jóslatokra is, melyek így szoktak jelentkezni: " Vigyázz, mert a jövőben veszély fenyeget.", vagy "szerencsés kimenetelű esemény vár rád", stb.

     Azokkal az álomképekkel viszont, melyek konkrét formában mélyre ható örömöt vagy ijedséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komolyan foglalkozni, mert ezek előjelekként segíteni akarják álomban azt, akit ébrenlétben nem tudnak kellő módon figyelmeztetni bizonyos jövőbeli eseményekre. Az ilyen álomképek forrása mindig Én vagyok, eszközeim pedig azok az angyalok, akiket ezzel megbíztam.

    Tehát, az az álmod, melynek hatására szinte fölijedtél, az ilyen volt. Arra figyelmeztet, hogy vedd komolyabban földi életedben az időkihasználást, hogy a múlandóságban eltöltött napjaid az örökkévalóság szempontjából is értéket hordozzanak.   5 / 404

* * *
Szellemvilág

 

Éjszaka egy hang rám parancsolt: „Ébredj!”

 

Kérdező: Éjszaka egy hang rám parancsolt: „Ébredj!” Ki volt és mit értett ezalatt.

HANG: Az alvás állapota tudatalatti világod idő-tér korlátai­nak fittyet hányva olyan információkat képes belevetíteni tudatodba, melyekre bizonyos problémák megoldására, veszély elkerülésére, örömök felkészítésére szükséged van. Tudatalatti világod nyitott a szellemvilág felé, de nem határtalanul. A tudatosan kialakított erkölcsi magatartásod határt szab e nyitottságnak, s így egészen ritka eseteket kivéve, amikor valaki tudatosan teljesen eladta magát a gonosznak, csak jó szellemek hatásai érvényesülhetnek.

    Azt mindig nagyon jól teszed, ha Tőlem védelmet kérsz, de van őrangyalod is, aki nagyszerűen tud aktivizálódni érdekedben, ha erre megkéred.

    Az említett esetben tehát nem is az a lényeg, hogy kitől jött a felszólítás, hanem az, hogy jött. E felszólítással két fontos üzenetet kaptál. Az egyik az, hogy te soha nem vagy egyedül. Van aki vigyáz rád. Ennek tudatosítása feltétlenül elősegíti benned az Én békémnek elfogadását. Zaklatott világotokban ez mérhetetlenül fontos. Igen, mert az Én békém nem csupán valami statikus nyugalmat jelent, hanem jótékony hatást fejt ki mindazokra, akikkel kapcsolatba kerülsz. Örülj hát ennek és adj érte hálát Istennek.

    A másik, a szó-szerinti értelmezés. Az ébredés éberséget jelent. Főleg azok, akikről köztudott, hogy szerető lelkek, ki vannak téve annak, hogy ne csak felhasználják, de ki is használják őket. Nem kevés azoknak a száma, akik a jóságot a bárgyúsággal azonosítják, s természetesnek veszik, hogy az ilyen emberek becsaphatók.

    Te ugyan nem tartozol azok közé, akik becsaphatóknak látszanak, de annál jobban kell vigyáznod, mert minél határozottabb, egyértelműbb valaki, annál rafináltabb módon jön ellene a kisértő. Már évezredekkel ezelőtt Én is gyakran felhívtam tanítványaim figyelmét e szavakkal: „Ébren legyetek!”

   Neked természetednél fogva megadatott a fegyelmezett gondolkodásnak képessége, de jobban kell vigyáznod arra, hogy kivel és milyen mélységig lehetsz bizalmas. Szeretettel kérlek, ne sértődj meg, de azért mondom, amit most mondok, mert kellemetlenségektől akarlak megkímélni: Nálad az őszinteség leple alatt, bizony, kicsit a fegyelmezetlenség húzódik meg a beszédedben.    7 / 553

 

A szellemvilág kapcsolatot teremtett veled …

 

Kérdező: 1. Álmomban hét angyalt láttam győzelmi harsonával.

HANG: 1. Álmodban egy olyan beavatódásod történt, amely ébrenlétben nem is lehetséges. E beavatódás lényege az, hogy a tér-idő dimenzió határainak megszűntével a szellemvilág kapcsolatot teremtett veled annak érdekében, hogy rajtad keresztül másokra is jobban tudjanak hatni.

     Ez számodra nem jelent semmiféle akciót, csupán passzív elviselője vagy ennek. Adj hálát ezért a szerepedért is. A többi már nem a te dolgod. 23 / 2304

 

Kérdező: Furcsa álmaimnak lehet-e oka egy bizonyos ártal­matlan szer bevevése?

HANG: Vigyázzatok! A velem egy hullámhosszon élő, tevékenykedő szellemek, főleg álomban, csak akkor tudnak segítségetekre lenni, ha nem vagytok manipulált állapotban. A hipnotikus állapotnak egyik veszélye éppen az, hogy manipulált állapot. Nekem és enyéimnek csak ott van lehetőségünk megfelelő működésre, segítségnyújtásra, ahol elfogadjátok, hogy az első kegyelem a natúra, a természet, mely eleve magában hordja azt a készséget, hogy működjünk benne. … 3 / 234

 

Angyalok Szellemi lények

 

Kérdező: 9. Álmomban sok angyal költözött belém. Ez jó?

HANG: 9. Sok angyal, szellemi lény áll rendelkezésedre, hogy olyan életet élj, amely Engem tükröz!  15 / 1452

* * *

 

Őrangyalomtól segítséget kérni
 

Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá

úgy, hogy ez ébrenlétében

 

Kérdező:  2. Álmomban láttam a Keresztrefeszítettet.

HANG: 2. Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje magát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szellemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat közvetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését van hivatva előmozdítani. Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlétében hátrányt jelentene számára. Hacsak, mielőtt elaludt, vagy elaltatták, nem ezt szándékozta tenni! Mert ha ezt szándékozta, akkor belekeverhetik a fekete mágiába álmában, és ennek negatív hatása nagyon is megnyilvánul ébrenlétében.

    A legjobb, ha őrangyalodat kéred arra, hogy álmodat vigyázza, és segítsen álmodban lelket építő képeket, eseményeket átélni.

     A Keresztrefeszített állapotom arra hívja fel figyelmedet, hogy jobban értékeld azt a szeretetet, amit érzek és élek irántad.    21 / 2039

* * *

 

Okosan teszed, ha reggelenként kéred az angyalok

védelmét.

 

Kérdező: 1.Álmomban ördögöt űztem, és mikor felébredtem, féltem.

HANG: 1. Lelked mélyén ellene akarsz mondani a rossznak. Ez nagyon jó! Az ördög az övéit nem ijesztgeti. Azokat inkább bátorítja! Ijedséged tehát, ha rossz szellemektől van, akkor adj hálát azért, hogy Hozzám, Jézushoz tartozol. Ha pedig félelmed alapja bizonyos idegállapot, akkor kérj erőt, mert minden félelem alaptalan, ha valaki Hozzám, Jézushoz tartozik!

    Okosan teszed, ha reggelenként kéred az angyalok védelmét. Hidd el, hogy akiket angyalaim átölelnek, azok az Isten védelme alatt állnak. Fontos, hogy amit ilyenkor, angyalaimmal kapcsolatban hiszel, azt törekedj valóságnak megélni, mert az is!   33 / 3392

 

Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos

jövő eseményeire,

 

Kérdező:   3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek?

HANG: 3. …Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos jövő eseményeire, hogy megálmodik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék élő kapcsolatot kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő oltalmát. Ezzel még olyan tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulása már folyamatban van! Nemcsak természeti csapásokat, közúti baleseteket, különböző betegségeket, de még háborúkat is meg lehet előzni, le lehet állítani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése által! Bárcsak minél többen elhinnék ezt az óriási lehetőséget!

     Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilággal, hanem a szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, hogy létbenntartó módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pedig mindig Lelkem beszél mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gondol is), ami épít, buzdít, vigasztal!   20 / 1979

 

Veszély-helyzetre

 

Kérdező: 6. Az álmokkal kapcsolatban mit kell tudnom?

HANG: 6. Az álmokra jó odafigyelni, de csak akkor, ha veszély-helyzetre hívják fel a figyelmet. Ilyenkor fokozott buzgósággal kell kérned őrangyalodat, hogy vigyázzon rád. Az ő erejének kiáradása nagyban függ attól, hogy milyen buzgón kéred. Az angyalok csakúgy, mint Én, nagyon tiszteletben tartják szabadságotokat. … 4 / 332

 

Üldöznek, hol akadályoznak

 

Kérdező: Álmaimban hol üldöznek, hol akadályoznak.

HANG: Álmaidról elmondott magyarázataid helyesek. Csupán álmaid nem azok. Nem, mert saját magad lelki birkózásait szimbolizálják, s ezeknek a birkózásoknak fárasztó hatása nem lenne szükségszerű, ha te jobban ismernél Engem. Kétségtelen, hogy angyalaim többször is munkálkodtak, akadályoztak abban, amit te bár jó szándékkal, de önmagában mégis helytelen próbálkozásokkal akartál elérni. Az nagyszerű, hogy te szinte mindig ki tudtad okoskodni álmaidból azt, ami épülésedre szolgált. Mindaddig, amíg értelmedet pozitív módon használod, tapasztalni fogod, hogy Én sohasem hagylak magadra. Angyalaim nagyon hűségesek hozzád, csak kérd gyakran segítségüket, mert e nélkül nem sokat tehetnek. Ők nagy tisztelői a te szabad döntéseidnek.   5 / 359

           

Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül

érint

 

HANG: Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül érint, akkor álmod után, ha felébredtél, azonnal kérd őrangyalod segítségét. Angyalaitok, ha kéritek őket, sokszor bele tudnak nyúlni úgy bizonyos események menetébe, hogy azok végkifejletükben nem fognak ártani nektek akkor sem, ha azt álmodtátok, hogy bajba kerültetek. 9 / 691

 

Kérdező: 2. Belém akartak táplálni valamit, de nem tudom, hogy mit.

HANG: 2. A másik álmod azt jelzi, hogy sok titokzatos erő kering körülötted és benned. Ezért gyakran kérd őrangyalaid segítségét, mert nagy szükséged van az ő segítségükre, bölcsességükre, szerető gondoskodásukra. 13 / 1173 

 

Ártó erőknek

 

Kérdező: 3. Anyámat ki akarta bántani álmában?

HANG: 3. Édesanyádnak is van őrangyala! Van hát lehetősége arra, hogy jó angyalok vegyék körül, s óvják meg olyan és hasonló élményektől, mint amilyet leírtál! Kérnie kell az őrangyalát erre!

    Drága Gyermekem! Ti nem vagytok teljesen kiszolgáltatva ártó erőknek! Minden ártó szellem láncravert szellem! Csak azok, akik közel engedik magukhoz az ilyen szellemeket, élnek meg kellemetlen élményeket velük kapcsolatban. Azok kerülnek egy ártó szellem ijesztő hatása alá, akik nem kérik őrangyaluk védelmét reggelenként, esténként.

     Ha valaki reggel imában kéri az Én áldásomat és őrangyala segítségét, s így kezdi a napot, ha valaki este úgy hajtja fejét álomra, hogy kéri őrangyala védelmét, akkor nem a félelem, hanem a bátorság lelke erősödik benne, még akkor is, ha esetleg támadások érik.

     Higgy Bennem és légy továbbra is hálás Istennek! 19 / 1877

           
Meghalt férjemről

 

Kérdező: 1. Meghalt férjemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: Legalább álmodban szeretnél találkozni férjeddel? Kérd őrangyalodat, hogy segítsen neked abban, hogy létrejöjjön ez a találkozás. 23 / 2278

 

Kérdező:2. Álmomban találkoztam a kicsi és a nagy Jézussal.

HANG: 2. Amit mások mondottak az említett álmodról, az igaz. A Bennem történő fejlődésedet, gazdagodásodat jelezte az álmod. Én vagyok számodra a kezdet, és Én vagyok a Cél is. Velem és Általam tudod teljessé tenni életedet.

    Kérd őrangyalodat is többször, hogy segítse kettőnk kapcsolatának elmélyítését, kibontakozását.  24/ 2364

           
Kérdd és fogadd el irányítását

 

HANG: 2. Álmod a tudattalanodból olyan szóáradatot hozott fel, amely hatására tisztultál bensőleg.

 Angyalodat nyugodtan hívhatod annak, aminek akarod, mert ha fontos lenne másképpen hívnod, akkor ő ezt tudatná veled. Nem kell semmit túl misztifikálni! Őrangyaloddal kapcsolatban tehát a lényeg az, hogy kérdd és fogadd el irányítását. Lényegében semmi nem múlik azon, hogy hogyan szólítod meg.  26 / 2571

 

Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével,

nyugalommal,

 

Kérdező: 2. Álmaimmal foglalkozzam-e?

HANG:  2. Álmaid jelrendszerén belül különböző szellemektől kaphatsz különböző hatásokat. Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével, nyugalommal, arra szólít fel, hogy kérdd angyalaim segítségét, mert ők akkor is tudnak segíteni, ha már útban van valami lehangoló esemény feléd. De ilyenkor csak akkor tudnak segíteni, ha erre kéred őket. Ha nem tudnának segíteni, akkor nem jelezték volna neked előre a bajt. Viszont, ha te nem kéred őket, akkor hiába jelezték azt, amit jeleztek. Érdemes hát figyelni álmaitokra!   31 / 3161

 

Egy új lakásban szörnyű álmom volt.

 

Kérdező: 1. Egy új lakásban szörnyű álmom volt.

HANG: 1. Nem babona az, ha elköltözve valahová, megáldjátok lakásotokat. Kérjétek az ég angyalait, jöjjenek és oltalmazzák az általatok lakott lakást, házat, környéket.

 A Földnek vannak szent, áldott helyei és vannak olyan területei, amelyeken zavaros lelkek tanyáznak. Bárhová mész, ha csak gondolatban is, de megáldod a helyet, ahová lépsz, hidd el, külső kegyelemeket biztosítasz ahhoz, hogy a benső kegyelem, az Én jelenlétem hatékony ereje jobban tudja árasztani áldását.

    Ti beszéltek szentföldről, beszéltek zarándokhelyekről. Igazatok van, mert kegyelmi helyek ezek. De ilyen helyeket ti magatok is létre tudtok hozni akár otthon, akár máshol, ahol konkrét módon áldásomat lokalizálni akarjátok. Nemcsak kenyeret, nemcsak tárgyakat, de helyeket is meg lehet áldani! Vess keresztet a párnádra, s úgy hajtsd álomra fejedet. Tapasztalni fogod ennek jótékony hatását.

     Nem jó az sem, ha valaki a szertartásokat többre becsüli a helyes magatartásnál, és nem jó az sem, ha valaki nem értékeli a szertartásokat, a szentelményeket, az áldásokat, mint eszközöket a földi életetek megszentelésére.

     A jó alvás, a frissítő álmok, gyakran biztosíthatók imádságok és áldások által.

     Ha tudod, hogy minden rossz egy elrontott jó, akkor nem kell tartanod attól, hogy a vallásosság ördögének kelepcéjébe kerülsz, ha komolyabban veszed áldásaimat, amelyek a te imáid hatására kelnek életre ott, ahol akarod. 31 / 3193

 

Álmotokban megélt káros döntés ere­jét veszítse

 

HANG: … Van más mód is arra, hogy az álmotokban megélt káros döntés ere­jét veszítse. Ez úgy lehetséges, hogy akár álomban, akár felébredés után azonnal, segítséget kértek őrangyalotoktól, s ő képes biztosítani részetekre a szerencsés kimenetelét annak a döntésnek, mely különben az ébrenlétben szerencsétlenségbe torkollna.

    Forduljatok gyakran őrangyalotokhoz! Egy őrangyal számára nagy lehetőséget jelent, ha hisznek és bíznak segítségében. 5 / 414

* * *

 

Rossz álmaim vannak.   Őrangyalt kérni

 

Kérdező:1. Kitől jön az ismétlődő rossz álmom?

HANG: 1. A HANG-kötetek gyakran beszélnek arról, hogy az álmok, amelyek kétségtelenül sokszor jelzik előre a még meg nem történt dolgokat, minden esetben azt a célt szolgálják, hogy éber állapotban használjátok eszeteket, és tegyetek meg mindent, amit a rossz kikerülésére és a jó elősegítésére tennetek kell!

   Ezt az által tudod megtenni, ha az álmaidban felmerülő rossz ellen kéred őrangyalod segítségét. Az angyalok nagyon tudnak segíteni annak, aki hiszi azt, hogy ők erre képesek, és aki éppen ezért rendszeresen kéri is segítségüket. Imával és böjttel minden rossz legyőzhető! De túlzásba nem szabad esned!

     Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért minden rossznak meg lehet fogalmazni az ellentétét, tehát azt a jót, ami elromlott. Az őrangyalt ugyancsak kérned kell arra, hogy segítse benned és veled megvalósítani azt a jót, aminek hiányát az álom előre jelezte. … 18 / 1765

 

Kérdező: 3. Volt egy nagyon rossz álmom.

HANG: 3. A rossz álom hatása bármilyen ijesztő, ha kéred őrangyalodat az álom után, akkor csökkenti, sőt meg is szünteti káros hatását benned! Az őrangyalok legtöbbször azt a rosszat is meg tudják akadályozni, amely már útban van felétek, ha erre kéritek őket. De kérni kell, mert ők nagyon szabadságtisztelők.   20 / 1938

 

Kérdező: Rossz álmaim vannak, és sokat fáj a fejem.

HANG: Vannak olyan álmok, amelyek figyelmeztetnek valamilyen eseményre, amely már elindult feléd. Ilyenkor a rossz álmok arra szólítanak fel, hogy kérd őrangyalodat, kérd azokat a jó szellemeket, akik szívesen segítenek neked, ha kéred őket. Arra kell kérned őket, hogy segítsenek helyesen átvészelni, megoldani azokat a kellemetlen eseményeket, amelyek rád várnak. A jó álmok pedig jó eseményeket szoktak előre jelezni. …   29 / 2949

* * *

Minden reggel kérjed őt ...

 

Kérdező: 2. Visszatérő álmom az, hogy egy erdőben állatok el akarnak taposni.

HANG:2. Visszatérő álmod arra figyelmeztet, hogy számodra nagyon fontos kapcsolatban lenned őrangyaloddal. Minden reggel kérjed őt, hogy legyen melletted és segítsen, védjen, vigyázzon rád. Ő ezt sokkal hatásosabban tudja megtenni, ha kéred, mintha nem kérnéd. 12 / 1076

 

Kérdező: 2. Szeretnék őrangyalommal beszélni.

HANG: 2. Ha kéred őrangyalodat, akkor azok a gondolatok, amelyek ilyenkor téged építenek, buzdítanak, vígasztalnak, ezek tőle jönnek. Ha szükségesnek tartja, akkor álmodban is közölhet veled információkat. 37 / 3929

 

 

 

Őrangyalok segítenek

 

Álom Őrangyaltól.

A te őrangyalod rajtad keresztül segíteni akar …

(Gyógyítás)

 

Kérdező: 1. Egy álomról, melyben gyógyításra kaptam felszólítást.

HANG: Álmod, melyet többször is álmodtál, attól a jó szellemtől származik, akit te őrangyalnak nevezel. Igen. A te őrangyalod rajtad keresztül segíteni akar szenvedő embereken. Az az erő, melynek következtében mások hanyatt esnek, szintén azt akarja tudatni veled, hogy birtokában vagy, az őrangyalod által neked juttatott segítő erőnek. Ez az erő képes másokban helyreállítani azt az elrontott rendet, melyet más néven betegségnek neveztek. 5 / 357

 

Nyomasztó álmok

 

Akiket álmukban figyelmeztettek valamire

Kérdező: 1. Egy nyomasztó álomról kérek magyarázatot.

HANG: 1. A nyomasztó álmokat csak akkor érdemes komolyan venni, ha ismétlődnek. Ha egyszer álmodsz valami olyasmit, ami levert hangulatot idéz elő benned, akkor fordulj az őrangyalodhoz. Angyalaim sokat tudnak segíteni azoknak, akiket álmukban figyelmeztettek valamire. Ha nyomasztó álmod nem tőlük származik, akkor annak nincs jelentősége jövődre nézve, mivel fiziológiás eredetű, tehát következmény, és nem előrejelzés. Ilyen álmod akkor is lehetséges, ha nem benned van az oka, hanem valamelyik gyermekedben. Erre szoktátok azt mondani, hogy ez a VÉR szava. Igen. A vérszerinti együvé tartozást nem szokták az évek megszüntetni, s így hatásuk is állandó maradhat.

     Akárhogy is van, az egészen biztos, hogy őrangyalaitok mindent elkövetnek, hogy figyelmeteket rájuk is irányítsátok, mivel szeretetük kinyilvánítását figyelmetek rájuk fordítása nagyon megkönnyíti. 6 / 479

 

Kérdező: 3. Egy másik álmomban elhunyt ismerősömről kellett volna valamit leszednem, majd segítenem kellett valakit az életre.  Majd sokan akadályozták a fölfelé haladásomat.

HANG: 3. Második álmod arra figyelmeztet, hogy a szolgáló szeretet küzdelemmel, áldozatvállalásokkal jár együtt, melyek bizony néha nagyon bosszantóak tudnak lenni. De a földi élet ilyen! Ahová tartasz, a mennyek országa, itt és most reményként él benned. De ez nem kevés! Csak erős legyen! Erről viszont mindketten, sőt elhunyt szeretteiddel, angyalaimmal, anyámmal, Máriával együtt gondoskodunk, segítünk neked!   13 / 1171

 

Kérdező: Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól. Álmomban, egy templomban ragyogó, lüktető sárga fény járt át, és csodálatosan feltöltött erővel ébredtem.

HANG: Álmotok, többek között, két nagy lehetőséggel rendelkezik. Az egyik az, hogy nagyon mélyen és tartósan be tudja építeni és rendezni tudja lelketekbe az ébrenlétben kapott benyomásokat. A másik lehetőség az, hogy más dimenziók hatással tudnak lenni rátok, amennyiben ez szándékotokkal valamiképpen megegyezik, illetve amennyiben érdeklődést tud kiváltani belőletek.

    Ti szinte mérhetetlenül több energiával rendelkeztek, mint amennyit általában ébrenlétben aktualizáltok. Ha szándékotok tiszta, akkor angyalaim fel tudják használni az álmotoknak e lehetőségét arra, hogy meglendítsék bennetek azokat az energiákat, amelyek előbbre tudnak vinni benneteket a szerető szolgálat kibontakoztatásának útján.

      Álmodban tehát az égiek segítettek abban, hogy merj vállalni több és nagyobb áldozatot, mint amennyit eddig vállaltál. Igen, mert képes vagy erre! 24 / 2373

 

Visszatérő álmok

 

Kérdező: 2. Mit közöltek álmaim?

HANG: 2. A rendszeresen visszatérő álmok mindig tanítani akarnak valamire. Fel akarják hívni figyelmeteket élteteknek arra a pontjára, amely még nem teljesen megoldott, illetve fel akarják hívni figyelmeteket bizonyos képekkel, szimbólumokkal, a közeljövőben bekövetkezendő eseményekre, amelyekre érdemes felkészülnötök. Őrangyalod segítségével fel tudod dolgozni a magad hasznára az ilyen álmokat. Az említett álmod azt akarja tudatni veled, hogy elhunyt nagyapád kapcsolatban áll veled, és nevelni akar téged olyan munkára, amelyet ő is a szívén viselt. 26 / 2563

 

Angyalok segítenek, hogy álmunkat meg tudjuk

fejteni

 

Kérdező:3. Három álomról

HANG: 3. A te temetői látomásod, álmaid, a szimbólumok nyelvén küldenek üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben, amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!

  Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét. Szeretném, ha hiszékenység helyett hitből élő lennél! 27 / 2697

 

Álomban eligazítást kapunk őrangyalunktól

 

Kérdező: 1. Egy kör megszervezéséről kérdezem a HANG-ot.

       2. Álmaimról, benső élményeimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Akár álomban, akár ébrenlétben dönt valaki úgy, hogy jót akar tenni, az mindig remélheti azt, hogy áldásom kíséri döntését.

      Egyetlen szellemi lény sem magányos sziget. Ezért a szeretetnek mindig készen kell lenni arra, hogy formát, keretet adjon annak a kiáradásának, ami a lényegéhez tartozik. Mert a szeretet nem más, mint a szívjóságnak a kiáradása, a jóságnak megtestesülése. Az ehhez szükséges formát lehet szervezésnek nevezni. Csak arra kell ügyelni, hogy ne a forma legyen a lényeg, hanem a tartalom! Erre kell a hangsúlyt helyezni!

     Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért általában az intézményesült szeretetet el szokta torzítani az a keret, amely a formát adja számára. Ennek kivédésére nagyon kellene vigyáznotok minden szerveződésnél, minden intézményesülésnél! Egy szerveződés, egy keret akkor helyes, ha a tartalomhoz képes igazodni, és nem akkor, ha a tartalmat akarja önmagához igazítani!

    Álmaid, benső élményeid, nagyszerű eszközök lehetnek arra, hogy erősödjön benned az Irántam való bizalom, s növekedni tudj hitben és szeretetben, de ezek veszélyt is hordoznak magukban, ha nem teszel nagy hangsúlyt az evangéliumaim tanulmányozására, az Általam felkért gondolkodás-átalakí­tásra (Márk 1;15). Angyalaim, ha fontosnak tartják, meg fogják adni azokat az eligazításokat álmodban is, ébrenlétben, lelki élményekben is, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy azon az úton maradj, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat (János 14;6).

     Nagy lehetőség számotokra az, hogy kapcsolatban állhattok angyalaimmal is. Nekik is van lehetőség arra, hogy növekedjenek Bennem, s erre nagyszerű eszköz számukra az, ha segítségüket kéritek! 31/ 3152

 
 

Álmok. Őrangyal. Segít. ( Kérni kell)

 

Nyomasztó álmok

 

Kérdező: 1. Egy nyomasztó álomról kérek magyarázatot.

HANG: 1. A nyomasztó álmokat csak akkor érdemes komolyan venni, ha ismétlődnek. Ha egyszer álmodsz valami olyasmit, ami levert hangulatot idéz elő benned, akkor fordulj az őrangyalodhoz. Angyalaim sokat tudnak segíteni azoknak, akiket álmukban figyelmeztettek valamire. Ha nyomasztó álmod nem tőlük származik, akkor annak nincs jelentősége jövődre nézve, mivel fiziológiás eredetű, tehát következmény, és nem előrejelzés. Ilyen álmod akkor is lehetséges, ha nem benned van az oka, hanem valamelyik gyermekedben. Erre szoktátok azt mondani, hogy ez a VÉR szava. Igen. A vérszerinti együvé tartozást nem szokták az évek megszüntetni, s így hatásuk is állandó maradhat.

     Akárhogy is van, az egészen biztos, hogy őrangyalaitok mindent elkövetnek, hogy figyelmeteket rájuk is irányítsátok, mivel szeretetük kinyilvánítását figyelmetek rájuk fordítása nagyon megkönnyíti. 6 / 479

 

Kérdező: 2. Belém akartak táplálni valamit, de nem tudom, hogy mit.

HANG: 2. A másik álmod azt jelzi, hogy sok titokzatos erő kering körülötted és benned. Ezért gyakran kérd őrangyalaid segítségét, mert nagy szükséged van az ő segítségükre, bölcsességükre, szerető gondoskodásukra. 13 / 1173 

 

Kérdező: Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól. Különböző égi jelenségeket láttam, majd angyaltól kapott szőlőt osztottam szét.

HANG: Azok az égi jelek, amelyeket láttál arra hívják fel figyelmedet, hogy a földi élet tárgyai, eseményei mögött meg kell tudnod látnod az ég üzeneteit. Minden, ami körülvesz, egyben üzenetet is hordoz! Üzennek a mezők, az erdők, a fák, a virágok, a felhők, a csillagok, üzen minden esemény, akár közvetlenül érint, akár hírként jut el hozzád! Amíg szerető szíved van, addig mindenből, egészségből, betegségből, jó és rossz hírből ki tudod olvasni az Én üzeneteimet. Röviden: Tanulj meg a dolgok mögé látni!

     Az angyaltól kapott szőlő és ennek szétosztása azt jelenti, hogy mindig kapsz ajándékokat az égiektől. Vagyis mindig kapsz olyan erőt, amelyet mások javára fel tudsz használni! Igen. A szeretet azáltal nő, ha osztogatod! Így magad is teremtővé válsz, partneremmé a teremtésben! Így lesz benned és körülötted gazdagabb és szebb a világ!   15 / 1382

 

Kérdező: ÉLETUNT VAGYOK.

Nagyon lebénult vagyok!

HANG:A reggel az estével kezdődik! Ha este, mielőtt álomra hajtod fejedet, kéred áldásomat, kéred őrangyalod oltalmát, akkor idegileg pihentető álmot élhetsz át. Ha neked is, Nekem is az a vágyam, akkor akadályozhat meg bennünket ebben? …   27 / 2703

  

Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül

érint

 

HANG: Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül érint, akkor álmod után, ha felébredtél, azonnal kérd őrangyalod segítségét. Angyalaitok, ha kéritek őket, sokszor bele tudnak nyúlni úgy bizonyos események menetébe, hogy azok végkifejletükben nem fognak ártani nektek akkor sem, ha azt álmodtátok, hogy bajba kerültetek. 9 / 691

 

Kérdező:1. Álmomban negatív hatások érnek.

HANG: 1. … Higgy jobban, és inkább az angyalok jelenlétében és azok erejében, mint a negatív erőkben! Angyalaim mindig rendelkezésedre állnak, ha olyan természetes ember akarsz lenni, akiben, aki által Én szerethetem azokat, akikkel együtt élsz a földön.   23 / 2293

 

Álmomat gonosz szellemek zavarják.

 

Kérdező: 4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?

HANG: 4. Alvás előtt bele kell "öltöznöd" az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket. 12 / 996

 

Kérdező: 2. Mit közöltek álmaim?

HANG: 2. A rendszeresen visszatérő álmok mindig tanítani akarnak valamire. Fel akarják hívni figyelmeteket élteteknek arra a pontjára, amely még nem teljesen megoldott, illetve fel akarják hívni figyelmeteket bizonyos képekkel, szimbólumokkal, a közeljövőben bekövetkezendő eseményekre, amelyekre érdemes felkészülnötök. Őrangyalod segítségével fel tudod dolgozni a magad hasznára az ilyen álmokat. Az említett álmod azt akarja tudatni veled, hogy elhunyt nagyapád kapcsolatban áll veled, és nevelni akar téged olyan munkára, amelyet ő is a szívén viselt. 26 / 2563

 

Kérdező:3. Három álomról

HANG: 3. A te temetői látomásod, álmaid, a szimbólumok nyelvén küldenek üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben, amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!

    Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét. Szeretném, ha hiszékenység helyett hitből élő lennél!  27 / 2697

 

Kérdező: 1. Egy kör megszervezéséről kérdezem a HANG-ot.

       2. Álmaimról, benső élményeimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Akár álomban, akár ébrenlétben dönt valaki úgy, hogy jót akar tenni, az mindig remélheti azt, hogy áldásom kíséri döntését.

     Egyetlen szellemi lény sem magányos sziget. Ezért a szeretetnek mindig készen kell lenni arra, hogy formát, keretet adjon annak a kiáradásának, ami a lényegéhez tartozik. Mert a szeretet nem más, mint a szívjóságnak a kiáradása, a jóságnak megtestesülése. Az ehhez szükséges formát lehet szervezésnek nevezni. Csak arra kell ügyelni, hogy ne a forma legyen a lényeg, hanem a tartalom! Erre kell a hangsúlyt helyezni!

     Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért általában az intézményesült szeretetet el szokta torzítani az a keret, amely a formát adja számára. Ennek kivédésére nagyon kellene vigyáznotok minden szerveződésnél, minden intézményesülésnél! Egy szerveződés, egy keret akkor helyes, ha a tartalomhoz képes igazodni, és nem akkor, ha a tartalmat akarja önmagához igazítani!

     Álmaid, benső élményeid, nagyszerű eszközök lehetnek arra, hogy erősödjön benned az Irántam való bizalom, s növekedni tudj hitben és szeretetben, de ezek veszélyt is hordoznak magukban, ha nem teszel nagy hangsúlyt az evangéliumaim tanulmányozására, az Általam felkért gondolkodás-átalakí­tásra (Márk 1;15). Angyalaim, ha fontosnak tartják, meg fogják adni azokat az eligazításokat álmodban is, ébrenlétben, lelki élményekben is, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy azon az úton maradj, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat (János 14;6).

     Nagy lehetőség számotokra az, hogy kapcsolatban állhattok angyalaimmal is. Nekik is van lehetőség arra, hogy növekedjenek Bennem, s erre nagyszerű eszköz számukra az, ha segítségüket kéritek! 31/ 3152

           
Kérdező: 1. Kettő álomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. A másik álmod, amelyben olyan kaput láttál, amelyen Mária alakját vélted látni, azt akarja tudatni veled, hogy az ég angyalai, élükön Máriával, számodra a mennyország ajtaját jelenik. Nemcsak arról van szó, hogy egyedül nem vagy elég magadnak, hanem arról is, hogy ŐK szinte állapotszerűen hatnak rád, és erősítik benned azt az égi honvágyat, amely hatására a földi életednek is megfelelő értelmet tudsz adni.

     Hidd el, az emberek általában nagyon sok fölösleges dologgal foglalkoznak, s nagy kegyelemnek kell tartanotok, ha az égiek segítségére felfigyelhettek. 28 / 2862

 

Kérdező: 2. Belém akartak táplálni valamit, de nem tudom, hogy mit.

HANG: 2. A másik álmod azt jelzi, hogy sok titokzatos erő kering körülötted és benned. Ezért gyakran kérd őrangyalaid segítségét, mert nagy szükséged van az ő segítségükre, bölcsességükre, szerető gondoskodásukra. 13 / 1173 

 

Sohasem fog az Általam küldött angyal sehonnan sem menekülni

 

Kérdező: 2. Menyem által látott álom?

HANG: 2. A menyed által látott álmot félreértelmeztétek! Ha Én, Jézus valakihez küldöttet küldök, az nem ijed meg a saját árnyékától! Ez azt jelenti, hogy sohasem fog az Általam küldött angyal sehonnan sem menekülni, hanem minden esetben a gonosz erő az, amelynek ilyenkor meg kell hátrálnia! 1 / 103 Való Zénó

* * *

                                                                                

Őrangyaloktól figyelmeztető jelek

 

Kérdező: 3. Kaphatok-e üzenetet elhunyt testvéremtől?

HANG: 3. Arra a kérdésedre, hogy kaphatsz-e üzenetet elhunyt testvéredtől, azt kell mondanom, hogy ez attól függ, szükséged van rá, vagy sem.

    Míg a földi élet tele van különböző felesleges döntésekkel, folyamatokkal, addig a magasabb dimenziók sokkal fegyelmezettebbek! Nem éreznék jól magukat az itt élők, ha értelmük és akaratuk nem lenne optimálisan célirányos. Az angyalok, az égi lények álmaitokban, 'véletlennek' tűnő eseményekben, gyakran adnak figyelmeztető jeleket nektek, de ők tudják legjobban, hogy a földön nem a rendkívüliségek által, hanem az áldozatos szeretet által tudtok lélekben növekedni. Ők tehát erre teszik a hangsúlyt. Ti is így tegyetek! 31 / 3196

 

Őrangyaltól utasítás, sugallat, üzenet.

 

Kérdező: 2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán?

HANG: 2. A vágyálom is követendő, ha Hozzám segít valakit! Egy álom soha nem lehet szikla! Minden álmot hozzá kell mérned lehetőségeidhez, s csupán erősítést, illetve óvatosságot remélhettek az álomképektől.

   Gyakran adok lehetőséget angyalaimnak, hogy álmotokban utasításokat juttassanak el hozzátok, de ezek mindig megállják helyüket a józan-ész kritikája előtt is. Erkölcsi életetek, tehát boldogságotok nem álmaitokban, hanem ébrenlétben hozott döntéseitekben dől el.   14 / 1330

 

Kérdező: 1. Anyámról/tól szeretnék hallani valamit.

HANG:            1. A szeretet-kapcsolat ÖRÖK!  Tőled édesanyád felé, és édesanyádtól a te irányodban! Részed-ről az érte mondott imáidon kívül az emlékezés, főleg egyes intő szavaira történő emlékezés a fontos. Édesanyád részéről pedig az őrangyalodhoz hasonlóan, sugallatok által, és ha úgy ítéli meg, akkor álmaidban érzékelteti veled szeretetét. 27 / 2719

 

Kérdező: Ki jelent meg álmomban, aki ígérte, hogy tovább élek?

HANG: Azok a szellemi lények, akiket ti angyaloknak, őrangyaloknak neveztek, bizonyos esetekben, főleg álomban, lehetőséget kapnak arra, hogy valamiképpen fizikálisan is közöljenek veletek bizonyos dolgokat.

   A te esetedben azt kell tudatosítanod, hogy küldetésed van olyan tanúságtevésekre, amelyek a földi életen túli élet mellett teszik le voksukat!

      Van élet a halál után! Van örök élet! Vannak szellemi lények! Vannak segítő szellemek! Tudnak rólatok odaát! Törődnek veletek! Számíthattok az égiek segítségére!

     Ilyen, és ehhez hasonló gondolatokról kell még tanúságot tenned itt a földön, hogy betölthesd küldetésedet!    28 / 2876

 

Kérdező: 1. Álmomban Gábriel szólt hozzám.

HANG: 1. Az álmodban kapott angyali üzenet lelked mélyén élő vágyadat fejezi ki. Tehát nem egy konkrét, egy az egyben felfogható kijelentés ez, hanem az, ami benned él tudatalatti világodban, és nemcsak passzív módon él benned, de hat is rád pozitív módon.

     Szentté lenni, szentté tenni! Ez a feladatod a földön! Mindaz, aki lelkileg rajtad keresztül szentelődik meg, a te gyermeked. Ne akadj hát fel azon, hogy Gábriel a fiadat emlegette, amikor neked leányod van. Ne akadj fenn azon sem, hogy családodról beszélt. E téren is nagyobb távban kell gondolkodnod.

     Valamikor azt mondták Nekem, Jézusnak, hogy anyám és rokonaim beszélni akarnak Velem. Ekkor én kiüzenve mondtam: "Ki az Én anyám, ki az Én rokonom? Mindaz, aki Isten igéjét hallgatja és megtartja, azok az Én anyám és rokonaim. (Márk 3;35)". Ez a helyzet nálad is. Igazán azok a te családod, akik hallgatnak rád olyankor, amikor Rólam, Jézusról van szó!    27 / 2699

 

Kérdező: Egy álmomban hallott mondatra kérek magyarázatot. E mondat, melyre felébredtem így hangzott: " Amíg Csinszka benned él, nem halsz meg." - Pedig szívesen mennék már Atyámhoz az égbe.

HANG: Az elhangzott, és általad hallott név olyan az álmok birodalmában, mint a ti érzékelhető világotokban e szó: ufó. Tehát azonosíthatatlan. A mondat többi részére van magyarázat. Ez pedig a következő:

    Életfonalad hosszát másokkal egyeztetve szabtad meg még akkor, mielőtt a földre születtél volna. Az általad hallott név itt nem személyt jelentett, hanem azt a feladatot, melyet el kell végezned ahhoz, hogy örömödet Nálam ne árnyékolja be súlyosan a mulasztás tudata.

     Éberségre és készségre szólít fel tehát őrangyalod, az álmok nyelvén. Itt és most nem fogalmazhatom meg a még rád váró munkát, melyet el kell végezned ahhoz, hogy Nálam megnyugtató bebocsátásra találj. Itt nem áll rendelkezésre olyan idő, mely lehetővé tehetné az imának és szeretetszolgálatnak azt a megvalósítását, mely annyira fontos életed beteljesítéséhez. Ezzel már meg is adtam az irányát lelki fejlődésednek, mely még reád vár, hogy végig haladj rajta. … 5 / 379

 

Őrangyaloddal beszéltél álmodban!

 

Kérdező: 2. Egy szellem-hölggyel beszélgettem álmomban, majd egy Fényjött felém. Ahogy növekedett bennem a szeretet úgy jött felém.

HANG: 2. Őrangyaloddal beszéltél álmodban! Azért angyal, mert az Én küldöttem, és azért őrangyal, mert hozzád küldetett! A Fény mindig Én vagyok, és való igaz, hogy ahhoz közeledem, akiben szeretet ég, és minél tisztább valakiben a szeretet, annál közelebb kerülhetek hozzá, míg végül olyan lelki egységet alkotunk, amilyen egyek vagyunk az Atyával!   17 / 1670

 

Kérdező: 2. Kivel beszélgetek álmomban?

HANG: 2. Álmodban őrangyaloddal szoktál beszélgetni. Ő a te legjobb segítőd azon az úton, amelyet Én véremmel pontoztam ki számodra. Tehát a szeretés és szeretni tanítás útján. Elég az, ha őrangyalnak hívod őt, mivel a számodra fontos és szükséges nyitottság nehezebbé válna, ha egy lekorlátozott névvel akarnád őt megnevezni.   18 / 1792

 

Őrangyalommal hogyan tudom erősíteni kapcsolatunkat?

 

Kérdező: 2. Őrangyalommal hogyan tudom erősíteni kapcsolatunkat?

HANG: 2. Őrangyaloddal nagyon egyszerűen tudod mélyíteni kapcsolatodat. Reggelenként köszöntsd őt, kérd segítségét, áldását a napodra. Kérd, hogy járjon át, takarjon be téged, s így indulj el utadra. Este köszönd meg, hogy annyira jó barátként segített az elmúlt napon téged, és kérd, hogy biztosítson nyugodt pihenést, nyugodt álmot számodra az éjszaka folyamán. Ennyi az egész!   23 / 2330

 

Őrangyallal találkozni álomban

 

Kérdező: 1. Álmomban egy fénylénnyel beszéltem. Ki volt ő?

HANG: 1. Őrangyalod nem először jelentkezett álmodban. Most éppen, mint fénylény jelentkezett. 13 / 1122

    

Kérdező: 2. Őrangyalommal álmomban találkozhatom?

HANG: 2. Őrangyalod szívesen találkozik veled álmodban, ha ezt valóban akarod. Sőt! Akaratodtól függetlenül is, különböző szimbólumok segítségével szinte mindig ott van álmodban veled, és ad információkat, amelyek az álom nyelvén tudatják veled, hogy mennyire fontos az okosság és óvatosság, amikor egy vállalkozásról van szó! A hiszékenység gyakran nagyobb veszélyt jelent, mint a hitetlenség!   22 / 2232

 

Álmaidban a tudattalan világod … tanítanak,

figyelmeztetnek, vagy kéréssel fordulnak feléd.

 

Kérdező:Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek tanítanak, figyelmeztetnek, vagy kéréssel fordulnak feléd.

    Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, tehát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál.

     Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetkezésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltétlenül és nagyon fognak érinteni.

    Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó erők befolyásától.

    Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben földön túli lények, akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.

    Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, hogy "ablak nélküli" szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd szürke életedet. Sokkal színesebb és érdekesebb életre vállalkoztál akkor, amikor lejöttél a földre. 12 / 1008

* * *

Álmodban azért vigyáznak rád különösen angyalaim

 

Kérdező: 3. Álmunkban árthatnak nekünk az ártó erők?

HANG: 3. Az álom nem az erkölcsi terület világa. Álmában senkit sem lehet megrontani. Igaz, hogy álmában senki sem tud erényeket gyakorolni! Ez nem jelenti azt, hogy álomban nem történhetnek nagyszerű dolgok! Álmodban azért vigyáznak rád különösen angyalaim, mert fontosnak tartom, hogy felerősödve ébredj, és így tudj Értem minél több jót tenni másokkal. Álomban csak abban tud rombolni az ördög, aki ébrenlétben tudatosan átadta magát neki. Akik átadták magukat Nekem, azok az Én gyermekeim, és amikor alszanak, akkor angyalaim által különös oltalmam alatt állnak!     22 / 2212

* * *
Álmok Őrangyal

 

Kérdező:  Húgomnak egy álmát szeretném eléd vinni Uram. Az álma a következő: Reggel felé, mikor felébred, kiszáll belőle egy fehér folt, mint egy szellem, és egy fehér galamb, aki az őrangyala. Nappal kiszáll, de estére visszaszáll belé.

HANG:Persze, angyalaim éjszaka is veletek vannak, és a ti tudattalan világotok éjjel jobban átlendülhet a szellemek birodalmába, kaphattok információkat is álmotokban, de azt ne tegyétek meg, hogy elhanya­goljátok az éber állapotban felétek nyújtott lehetőségeket. Ezek elha­nyagolása szinte pótolhatatlan.   9 / 701

 

Kérdező: 1. Égi üzenetet kaptam egyik álmomban, mikor nagyapám sorait olvastam?

HANG: 1. Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat. 10 / 840

 

Kérdező: Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól. Különböző égi jelenségeket láttam, majd angyaltól kapott szőlőt osztottam szét.

HANG: Azok az égi jelek, amelyeket láttál arra hívják fel figyelmedet, hogy a földi élet tárgyai, eseményei mögött meg kell tudnod látnod az ég üzeneteit. Minden, ami körülvesz, egyben üzenetet is hordoz! Üzennek a mezők, az erdők, a fák, a virágok, a felhők, a csillagok, üzen minden esemény, akár közvetlenül érint, akár hírként jut el hozzád! Amíg szerető szíved van, addig mindenből, egészségből, betegségből, jó és rossz hírből ki tudod olvasni az Én üzeneteimet. Röviden: Tanulj meg a dolgok mögé látni!

    Az angyaltól kapott szőlő és ennek szétosztása azt jelenti, hogy mindig kapsz ajándékokat az égiektől. Vagyis mindig kapsz olyan erőt, amelyet mások javára fel tudsz használni! Igen. A szeretet azáltal nő, ha osztogatod! Így magad is teremtővé válsz, partneremmé a teremtésben! Így lesz benned és körülötted gazdagabb és szebb a világ!   15 / 1382

 

Kérdező: 1. Álmomban láthatatlan, majd ördögien látható voltam.

HANG: 1. Azok a gondolatok, amelyek álmodban foglalkoztattak, azt akarták tudatni veled, hogy azokkal te nem azonosulhatsz. Érzékelhető formában tapasztaltad meg, hogy benned is, mint minden földi halandóban, élnek olyan szellemi lények, akik el akarják foglalni benned azt a helyet, amelyre Én tartok igényt! Pontosan ennek érdekében ébresztettem fel benned a vágyat arra, hogy őrangyalod iránt jobban érdeklődj, mert azok a szellemi lények, akik az Én szeretetemben vannak kapcsolatban veled, minden lehetőt el akarnak követni annak érdekében, hogy te is az Én szeretetemben kapcsolatban akarj maradni velük.   21 / 2090

 

 

Kérdező: 1. Egyik álmomban keresztet rajzoltak homlokomra, ez óriási hatást tett rám.

HANG: 1. Jelentése minden álomnak van. Jelentősége viszont különböző. Az első álmodban olyan jó angyalok munkáját tapasztalhattad meg, akik különböző beavatásokat végeznek az Általam kijelölt személyeken.

     Szó sem lehet arról, hogy álomban nem történhet semmi! Ha olvasod a Bibliát, akkor nagyon sok olyan helyre találsz, amikor álmokban történtek olyan események, amelyeknek következményei világra szóló eseményeket indítottak el. Jákob álmában vált Izraellé, és József álmában kapott döntő elirányítást kétszer is.

   A te beavatásod olyan áldássá formál téged, melyre nemcsak neked, de mindazoknak nagy szükségük van, akik kapcsolatba kerülnek veled!    22 / 2194

 

Kérdező: 2. Egy harmadik álmom: angyalok közé kellett ülnöm.

HANG: 2. E másik álmod sem jelent mást, mint azt, hogy lelked mélyén ott a vágy, hogy angyalaim társaságában találd meg helyedet.  24 / 2346

 

Kérdező: 1. Álmomban nevemen szólítanak.

HANG: 1.A neveden szólítás feltétlenül azt jelenti, hogy foglalkoznak veled angyalaim, akikről most elég annyit tudnod, hogy foglalkoznak veled. Ha majd többet kell tudnod, akkor azt is tudomásodra fogják hozni. Most fontos számodra annak bizonyossága, hogy nem vagy egyedül. Nemcsak védőleg, de serkentőleg is erőben részesülsz angyalaim által. 24 / 2398

 

Kérdező: 3. Őrangyalom miért olyan szigorú nézésű?

HANG: 3. Őrangyalod, nézése is azt akarja tudomásodra hozni, hogy nemcsak szigorú, de szomorú is, ha nincs benned az a szívbéke, amelyet csak az IRGALOM tud megteremteni mindenkiben. Amennyire Én, Jézus, irgalmas vagyok hozzád, úgy kellene neked is irgalmas szeretettel közeledni mindenkihez. Ne akadj hát fenn azon, hogy veled szemben hogyan viselkednek. Inkább kérd őrangyalodat, hogy segítsen az irgalmas szeretet útján előbbre jutni.

     Nagyon szeretlek és nagyon szeretném, ha megfelelő alázattal el tudnál fogadni másokat olyannak, amilyenek. A mások megjavítása nem a te dolgod. Bőven elég, ha a magad faragásával vagy elfoglalva. 38 / 4071

 

HANG: Újra és újra arra akarják felhívni figyelmeteket álmaitokban angyalaim, hogy akkor éltek helyes önszeretetben, ha többet foglakoztok Velem, mint magatokkal, vagy bárki mással!    32 / 3353

           

HANG: Az a negyedik pedig abban akar megerősíteni, hogy őrangyalod irányítása alatt biztosítva lesz mindig számodra az az út, amely felszabadításod, célba jutásod felé vezet.   35/ 3643

 

**************************************************************        
                                                                       
Aki komolyan hisz a jó szellemek segítő szolgálatában

 

Kérdező: 1. Két álmomról kérek véleményt, melyek a másvilággal kapcsolatosak.

HANG: 1. Álmaid két fontos figyelmeztetést tartalmaznak. Az egyik az, hogy lelked mélyén élő kapcsolatban vagy az égiekkel, tehát tudatosítanod kell magadban azt, hogy nagyon vigyáznak rád azok, akik Istentől erre felhatalmazást kaptak. A másik figyelmeztetés, hogy az angyalok vigyázó szerepében akkor hiszel igazán, ha törekszel nagyon reális lenni. Ne engedd tehát, hogy figyelmed elterelődjön a hétköznapi, földi feladataid elvégzéséről.

     Aki komolyan hisz a jó szellemek segítő szolgálatában, az nem arra törekszik, hogy lelki élményekhez jusson, hanem arra, hogy földi életében idejét és szeretetét okosan használja fel. 13 / 1174

 

Kérdező: 1. Kettő álomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. A másik álmod, amelyben olyan kaput láttál, amelyen Mária alakját vélted látni, azt akarja tudatni veled, hogy az ég angyalai, élükön Máriával, számodra a mennyország ajtaját jelenik. Nemcsak arról van szó, hogy egyedül nem vagy elég magadnak, hanem arról is, hogy ŐK szinte állapotszerűen hatnak rád, és erősítik benned azt az égi honvágyat, amely hatására a földi életednek is megfelelő értelmet tudsz adni.

     Hidd el, az emberek általában nagyon sok fölösleges dologgal foglalkoznak, s nagy kegyelemnek kell tartanotok, ha az égiek segítségére felfigyelhettek. 28 / 2862

 

Kérdező:1. Álmomban negatív hatások érnek.

HANG: 1. … Higgy jobban, és inkább az angyalok jelenlétében és azok erejében, mint a negatív erőkben! Angyalaim mindig rendelkezésedre állnak, ha olyan természetes ember akarsz lenni, akiben, aki által Én szerethetem azokat, akikkel együtt élsz a földön.   23 / 2293

 

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. … A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét! Ha valaki Velem indul reggel, s kéri angyalaim védelmét, s este Rám gondolva, lelkét Hozzám emelve hajtja álomra fejét, az remélheti, hogy helyesen készül fel arra, hogy ébrenlétben is szíve békéje biztosítva legyen. … 26 / 2586