Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok különfélék. Téma szerinti csoportosítása (1. rész)

2011.11.24

Álmok különfélék

 

Álatokkal álmodni

 

Kérdező: 1. Gyakran álmodom állatokkal.

HANG: 1. Az állatokkal történő álmok általában a bennetek lévő ösztönvilág megtestesítői, szimbólumai. Bizonyos feltörni akaró érzések, ösztönök, állatformában történő megjelenései, mindenképpen önfegyelemre szólítanak fel. Olyan önfegyelemre, amelyre a közeljövőben nagy szükséged lesz.

    Ébrenlétben gyakran tudatosítsd, hogy te, mint szellemi lény, feltétlenül felette állsz az ösztönvilágnak, és Én, Jézus, soha nem engedem meg, hogy erődön felüli nehézségek zúduljanak rád. De feltétlenül okos-nak és óvatosnak kell lenned!

    Reggelenként kérd őrangyalod oltalmát!   36 / 3876

 

Bárány

 

Kérdező: Álmomban báránnyá változtam. Csodálkoztam ezen.

HANG: Mint tudod, a bárány a szelídség jelképe. Ha azt élted meg, hogy bárány lettél, akkor ez arra szólít fel, hogy a szelídséget kell megcéloznod, ha valóban önmagadra akarsz találni.

   Én, Jézus, aki jó pásztornak mondtam magamat, szintén bárányként, Isten bárányaként vagyok ismert közöttetek.

    A szelídség olyan jellemvonás, amely isteni értékeket hordoz. Küldetést kaptatok, hogy bárányként menjetek a farkasok közé (Lukács 10;3), és a világvége nagy drámájában a bárányok, a juhok mondatnak Isten áldottainak (Máté 25;33-34).

    Ahhoz, hogy ezt a bárányküldetést örömmel tudjátok vállalni, feltétlenül fontos az okosság és az óvatosság! Csak ezekkel felszerelve tudjátok nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel vállalni e küldetéseteket. E küldetést csak azért adhattam nektek, mert Nálam mindig megtalálhatjátok, Tőlem mindig megtanulhatjátok az értelemnek és a szívnek rendezettségét, tehát az okosságot és az óvatosságot.  31 / 3262

 

Bika, jámbor

           

HANG: A jámbor bikákkal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy éppen ellenezőjét jelentik számodra, mint azt mások neked mondták.

    Álmokban a nagy, szelíd erőknek - bármilyen képben is jelennek meg - mindig az a magyarázata, hogy nincs ok a féle­lemre. Ostoba fantáziálás az, hogy ezek megvadulhatnak. Ha tudattalan világod erről akart volna értesíteni, akkor nem szelíd­nek mutatta volna neked ezeket a nagy erőket szimbolizáló állatokat. A nagy erő, ha szelíd, akkor inkább oltalom.   2 / 108

 

Elefántok

 

Kérdező: 3. Kővé meredt elefántok szájából tiszta víz jött ki.

HANG: 3. A harmadik álmod pedig azt közli veled, hogy Én, Jézus, mindent jóra, a te javadra tudok fordítani. Ezt a HANG-könyvekben gyakran úgy fogalmaztam meg, ahogy Lelkem már a Bibliában is megfogalmazta: " Az Istent szeretőknek minden javukra válik"(Római levél 8:28). …  13 / 1173

 
Galamb

 

Kérdező: 2. Álmomban galambot, galambokat etettem.

HANG: 2. Álmod azt a vágyadat jelzi, amely tudattalanul él benned egy békés, szelíd, átlátszó világ után. Jó, ha ezt a vágyadat eteted. Jó, ha ezt a másokban is gyakran elnyomott vágyat, másokban is segíted felszínre jönni. Jó, mert az a világ, amelyben éltek, és az a világ, amelyet magatokban hordoztok, nem azonos forrásból táplálkozik, pedig az volna a jó, ha kívül-belül, minden ember az önzetlen szeretés irányában indítaná el lépteit.

    Kívülről történő erkölcsi fejlődés nem létezik. Erkölcsileg fejlődni csak belülről, vágyaitok felől lehet. Ápold hát magadban a galambokkal jelképezett, szelídségre, átlátszóságra törekvő vágyaidat, és légy segítségére ebben másoknak is.   31 / 3234

 

Keselyű, gólya

 

Kérdező: Egy álomról kérek véleményt. Az álmom: Három keselyű szállt a háztetőre egy-egy kis gólyával, amit nyeltek. Én próbáltam kimenteni ezeket, de nem tudtam, mert kezemben szétmálltak.

HANG: Álmod arra figyelmeztet, hogy nem elég a jó szándék ahhoz, hogy valakin segíts. Jól át kell gondolnod, mielőtt segítesz, hogy vajon neked a feladatod-e ott segíteni, ahol te azt gondolod.  13 / 1186

 

Kutya

 

Kérdező:  6. Egy fekete kutyáról mit gondoljak, amiről leányaim álmodnak?

HANG: 6. A fekete kutyával kapcsolatos álom nem ad neked lehetőséget arra, hogy érdemben változtass leányaid életén. Arra azonban figyelmeztet téged is, leányaidat is, hogy van egy olyan világ, egy olyan dimenzió, mely különböző szimbólumokkal figyelmeztetni akar benneteket álmotokban arra, hogy jobban ismeri földi életetek múltját, jövőjét, és természetesen jelenét is, mint ti. Tehát sohasem vagytok magatokra hagyva. Nincs titokban maradt esemény! Sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlik életetek, mint korlátolt földi érzékeitekkel ez megtapasztalható lehetne.   6 / 501

 

 

Kérdező: 1. Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól. Az álmom lényege: egy kutya, vagy farkas, aki ember is.

HANG: 1. Álmodban a hűség és a lázadás szelleme jelezte harcát benned. 25 / 2467

 

Kérdező: 2. A kutyával álmodtam, amely vonzott valakihez.

HANG: 2. Az álmok szimbólumrendszerében a kutya a hűség szimbóluma. Te, lelked mélyén képes vagy nagyon hűséges maradni, de ehhez szükséges az, hogy tudj megfelelő ideig várni.

    Jelen életed egyetlen élet! Ez többé meg nem ismétlődhet. Ezért nagyon fontos, hogy átgondolt döntések sorozata jellemezze életedet. Nagyon szeretném, ha döntéseidet Velem hoznád meg. Nálad is rendkívül fontosnak gondolom azt, hogy reggel tudatosan Velem indítsd napodat. Kérdd életedre áldásomat! Kérdd a bölcsesség Lelkét (Jakab 1;5)

    Nagyon okosan tetted, hogy Hozzám fordultál e kérdésekkel!  30 / 3093

           

 

Kérdező: Visszatérő álmokról kérdezem a HANG-ot:

HANG: 1. A kutya a szimbólumok világában a hűség jelképe. A Hozzám való hűséged mindenkor arra ösztönöz, hogy kiegyenesedett gerinccel járd életed útját.  40 / 4287

 

Kutya, zárt hely

Kérdező: Egy álmomra kérek magyarázatot. Álmomban egy zárt helyre kerültem, s miután megtaláltam a kiutat, kutyákkal viaskodtam.

HANG: A jövőben lesznek olyan élethelyzetek, melyekben csak nagy nehezen tudod megtalálni a megoldás kulcsát. De megtalálod! Azáltal találod meg, hogy viaskodnod kell hűséged megmaradásáért. Viaskodnod kell az állhatatosságért.

    Van olyan, hogy valaki azt éli meg, nincs erőforrás, nincs más, csak a hűség tartóereje. Ez nem baj. A lelki fejlődésnek velejárója az, hogy kiuttalannak, értelmetlennek látja valaki azt, hogy áldozatokat vállaljon. Még a hitetlenség égető tüze is átsütheti lelkedet. De az a hűség, amit szívedben hordasz, megtanít arra, hogy megfelelően tudd kezelni körülményeid és lelki gondjaid nehézségeit. 15 / 1403

 

 

Kígyó (vallásos álmoknál van)

 

 

HANG: Leveledben említetted még azt, hogy szeretnéd tudni, mit jelent az, ha valaki álmában gyakran lóval álmodik. Nálad feltétlenül egy olyan önfegyelemnek a jele, amelyre szükséged is van.   27 / 2712

           

Oroszlán

 

Kérdező: 2. Két álmomról kérek véleményt.

HANG: 2. Álmaid oroszlánjai az erőnek, bátorságnak, magabiztosságnak jelképei. Mindenképpen arra hívják fel figyelmedet, hogy benned, lelked mélyén, rendelkezel olyan erőkkel, amelyek átemelnek félelmeiden, és bőven elégségesek ahhoz, hogy megfelelő önuralommal rendelkezz, bármilyen körülmények közé is kerülsz.  33 / 3387

                                              

Csillagvonal, oroszlán

 

Kérdező: Több csigavonal magyarázatát kérem, amelyre egy oroszlán néz.

HANG: A csigavonal a szimbólumok nyelvén mélységet és magasságot egyaránt jelez. Az oroszlán csakúgy jelent erőt, bátorságot, mint veszedelmet. Ezért azt ajánlom, hogy légy türelmesebb a benső világodból eredő szimbólumokkal kapcsolatban. Inkább foglalkozz azokkal a jelekkel, sugallatokkal, amelyek egyértelműbben igyekeznek elirányítani téged abban a jelenben, amelyben élsz.

     Bizony igaz: A múlt történelem. A jövő rejtelem. A jelen ajándék! Erre az ajándékra kell olyan szeretetsugárzást engedned magadból, amilyenre csak képes vagy!  43 / 4671

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sas király (vallásos álmoknál vannak)

Harang

Keresztet rajzoltak homlokomra.

Koporsóban láttam magamat

Kulcs rozsdás, fényes. 

Lépcsőház.

Madzagot húztam kifeszítve.

Ötágú csillag.

Piramis

Szív, kereszt

Romos ház

Templom

Vonat. Gyakran majdnem lekésem, vagy rossz vontara szállok …

Utazom.  Álmaimban mindig utazom, …

 * * *

 

Kezek (édesanyja levágta testvérem mindkét kezét.)

 

Kérdező: Uram! Egyik testvérem azt álmodta, hogy édesanyja levágta testvérem mindkét kezét. Mi ennek az álomnak a monda­nivalója?

HANG: Fontos ehhez az álomhoz hozzátenni még azt is, hogy testvéred nem tragédiának, hanem természe­tesnek vette, amit édesanyja tett vele. Azért fontos ez, mert ez adja meg ennek a szimbólumnak a kulcsát.

   Ez az álom arra figyelmezteti testvéredet, hogy nem érez elég felelősséget önmagáért. Nem érzi eléggé súlyát annak a mun­kának, melyet kezei szimbolizálnak.

   Testvérednek és mindenkinek tudnia kell, hogy nem jó az, ha valaki nem ragaszkodik ahhoz a munkához, ahhoz a szerephez, mely életéhez tartozik.

    Szeretettel kérlek benneteket, ne legyetek könnyel­műek. Nem szabad, hogy a  "mindenki ezt csinálja" meg­nyugtassa enyé­im lelkiismeretét. Valami nagyon nagy az, ami különbségként a világ fiai és Isten gyermekei között kell, hogy legyen. Ennek nem a külső megnyilvánulása érdekes, hanem a lélekben lejátszódó napi elhatározás afelé, ami lelkileg épít, buzdít és vigasztal.

  Sajnos sokan vagytok, akik külsőleg, talán éppen körül­ményeitek folytán másoknak tűntök, mint a világ fiai, de ne csap­játok be önmagatokat külső látszattal. Csak az különbözik e világ fiaitól, aki ezt egyértelműen tudja is önmagáról, s nemcsak má­sok mondják róla. Ez utóbbi természetes.

    Visszatérve tehát az álomhoz. Testvéredet figyel­mezteti az álom nagykorúságára. Nem természetes az, ha valaki nem rendelkezik saját kezével. A természetes az, ha valaki támasz­kodhat testvéred kezére, munkájára. - Ez hát az álom üzenete.    2 / 92

 

Korona

 

Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Az álom szimbolikus nyelvén a korona egy pozitív beteljesülést jelez.  35 / 3720

 

Kérdező: Álmomban a királyi koronát láttam az égen.

HANG: Minden álom közvetít valamit, amit ébrenlétben nem fog föl a tudatotok. A tudatalatti világ nem térben és időben él. Az álomban megjelent szimbólumok olyan információkat közölnek veletek, amelyek sokkal többet jelentenek, semmint szavakkal ki lehetne fejezni azokat.

      Az álmodban látott szimbólum azt közli veled, hogy pszichikai gyökereid az átlagnál mélyebben nyúlnak szülőfölded talajába. Nem arról van szó tehát, hogy országotok különleges ország, hanem arról, hogy számodra nem jelentene megnyugvást hosszú távon sem, ha földi hazát kellene cserélned. Nem kiválasztottságot jelent az, amit láttál, hanem olyan önismeretre segíthet, amely alapján jobban tudod kamatoztatni képességeidet.

     Az a kultúra, amelyet ti népi kultúrának neveztek, nálad nem becsvágyból kap értéket, hanem számodra olyan talaj, ami lelked épülését nagyon tudja segíteni. Ne hidd, hogy ez mindenkinél így van! Az általad látott álomkép arról tanúskodik, hogy nyitott vagy e népi kultúra helyes értékelésére. 19 / 1811

 

Könyvet láttam egy bizonyos felirattal.

 

Kérdező: 2. Egy álomnak magyarázatát kérem, melyben egy könyvet láttam egy bizonyos felirattal.

HANG: 2. Az álmodban látott nyitott könyv szövege nem más, mint a tudattalanodban megfogalmazott földi élet embereinek minősítése. Az a legjobb, ha valaki tartózkodik a felesleges minősítésektől! Főleg, amikor általánosít valaki!  29 / 2963

 

TV

 

Kérdező: 1. Álmomban vér folyt a tévéből.

HANG: 1. Az említett álom a te részedre azt jelzi, hogy nagyon komolyan kell venned, és mindenkinek komolyan kell vennie a tévé szerepét. A tévé nagyon alkalmas arra, hogy egészen intim kapcsolatot hozzon létre a nézőjével. A tévé által házhoz megy, a szobádba megy be a nagyvilág! E világot olyan közel engedheted magadhoz, amilyen közel csak akarod! Úgy vehetsz át ettől bármit, hogy ezért neked semmit nem kell adnod (a tévé fizetési díján kívül). Úgy hat rád erkölcsileg, ahogy akarod, s ugyanakkor te semmiféle erkölcsi hatással nem tudsz lenni rá!

    Az álmodban látott vér azt az erkölcsi életet szimbolizálja, amely felétek árad a tévéből.  27 / 2693

 

Víz

 

HANG:   A másik álmod a vizekről, s a víz kereséséről, a benned hullámzó félelmek és vágyak, az igenek és nemek, a különböző ellentétek egymásba ütközésének képszerű megnyilvánulásai.   2 / 108

 

HANG: 1. Az első álmod, amelyben vízzel kerülsz kapcsolatban, azt tudatja veled, hogy rendszeres benső tisztulásra szorulsz. Ehhez a tisztuláshoz minden rendelkezésedre áll, de neked vállalnod kell, hogy elmerülj benne! Nem elég a felszín, nem elég a látszat! Fontos az elmélyedés!    28 / 2862

 * * *

Kérdező: 3. Álmomban nem tartottam bajnak gyermekem kapcsolatát.

HANG: 3. Álmod azt közölte veled, amit te lelked mélyén reméltél. Az álmokban sokszor megnyilvánulnak olyan elfojtott kívánságok, amelyek ébrenlétben nem nyilvánulhatnak meg. Ezekbe nem kell Istent belekeverni!  40 / 4335

 

Útról álmodtam.

 

 

Kérdező: 3. Furcsa útról álmodtam.

HANG: 3. Valóban, mint magad is írtad leveledben, saját életutadat láthattad meg álomképekben. Bár-mennyire is problematikusnak élted meg, a vége csodálatos volt, s ez kell, hogy állapottá tegye benned a REMÉNYT!  32 / 3308

 

Betegség nélkül halok meg?

 

Kérdező: 1. Betegség nélkül halok meg? Álmomban ezt mondotta valaki.

HANG: 1. E kérdésedre azt kell mondanod: 'Majd meglátjuk!' Tehát nem szabad foglalkoznod vele, mert nem közvetíti az Én békémet. Amilyen biztos a halál, olyan bizonytalan annak formája. És ez így van jól! Minden pillanatban készen kell lennetek arra, hogy átlépjétek a földi élet határát. Ne azzal foglalkozz hát, hogy hogyan halsz meg, hanem azzal, hogy hogyan kell élned itt és most!  16 / 1508

 

Abortuszt

 

Kérdező: 1. Abortuszomat nem tudom feldolgozni lelkileg.

HANG: 1. Minden embernél a test kihat a lélekre, és a lélek kell, hogy kihasson a testre. A te esetedben ez azt jelenti, hogy az abortusz, amely nagy roncsolást visz végbe a testen, e roncsolás következményeit szenvedi a lélek is. Így van ez többé-kevésbé minden testi betegséggel, bajjal. Még a rossz fogat is, ha kihúzzák, a fájdalom nem szűnik meg azonnal. Az abortusz nemcsak sebet üt a testen, de e testi fájdalom ráhúzódik, éppen az érzelmi hatás következtében, az idegzetre, s még álmaidban sem hagy nyugodni. Ez tehát az egyik oldal. A másik az, hogy a léleknek törekednie kell, hogy hatni tudjon a testre, főleg az idegzetre. Tehát a sorrend fordított.  38 / 4046

 

Álmomban tanítok.

 

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. Az álomban történő tanítás jelzi, hogy van adni valód, és lelkileg, szellemileg képes vagy gazdagítani másokat. …   26 / 2586

           

Álmomban gyakran bombáznak, és én menekülök.

 

Kérdező: 1. Rettegek a repülőgépektől. Álmomban gyakran bombáznak, és én menekülök.

HANG: 1. A repülőgépektől való félelmed nem alaptalan. Az a sok szörnyű, iszonyatos pusztítás, amelynek nyoma a lelkedben megmaradt, azokról a borzalmakról beszél, amelyeket átéltél előző életedben. E lelki tartalmak, amelyek még álomban is szinte sokkhatást váltanak ki abból, aki ezeket megéli -nem tanulhatók, nem örökölhetők, csak megtapasztalhatók. E tapasztalatok azok, amelyek beléd vésődtek, és álmodban, amikor a lelked jobban megnyílik a tudattalanban lévő világod felé, előjönnek, és cselekményszerűen újra éled őket. Én tudok álmaidról. Én tudom azt, hogy a halál elől az ébredésbe menekülsz. A szíved előtt állok, és kopogtatok. Arra várok, hogy egyszer, még a Földön, Hozzám, az Örök Ébredéshez menekülj.   42 / 4649

 

Álmaimban hol üldöznek, hol akadályoznak.

 

Kérdező: Álmaimban hol üldöznek, hol akadályoznak.

HANG: Álmaidról elmondott magyarázataid helyesek. Csupán álmaid nem azok. Nem, mert saját magad lelki birkózásait szimbolizálják, s ezeknek a birkózásoknak fárasztó hatása nem lenne szükségszerű, ha te jobban ismernél Engem. Kétségtelen, hogy angyalaim többször is munkálkodtak, akadályoztak abban,  amit te bár jó szándékkal, de önmagában mégis helytelen próbálkozásokkal akartál elérni. Az nagyszerű, hogy te szinte mindig ki tudtad okoskodni álmaidból azt, ami épülésedre szolgált. Mindaddig, amíg értelmedet pozitív módon használod, tapasztalni fogod, hogy Én sohasem hagylak magadra. Angyalaim nagyon hűségesek hozzád, csak kérd gyakran segítségüket, mert enélkül nem sokat tehetnek. Ők nagy tisztelői a te szabad döntéseidnek.   5 / 359

            * * *

Mintha csináltak volna velem valamit

 

Kérdező: 1. Álmomban, mintha csináltak volna velem valamit.

HANG: 1. Senkivel nem történhet álmában olyan, ami őt ébrenlétben erkölcsileg negatív irányba állíthatná! Még hipnózisban is képes a lélek ellenállni minden olyan támadásnak, amely Tőlem eltávolíthatná! Természetesen, ennek az ellenkezője is igaz. Senki nem válhat szentté álmában úgy, hogy ébrenlétében is az maradjon.

    Azok a negatív viselkedéseid, amelyekről írtál, nem álmod következményei, hanem annak, hogy érzékenyebb vagy dolgokra, mint előbb voltál. A fejlődés ilyen! Minél érzékenyebb valaki, annál komolyabban kell vennie az önuralmat! 30 / 3052

* * *

Elvesztek valamit, vagy lekések valamiről.

 

Kérdező: 1. Visszatérő álmai: Vagy elvesztek valamit, vagy lekések valamiről.

HANG: 1. Visszatérő álmaid arról tudósítanak, hogy vágyaid nagyon és gyakran nincsenek szinkronban lehetőségeiddel és képességeiddel.   42 / 4584

 

Nem találom, amit keresek

 

Kérdező: 13. Mit jelent a gyötrő álom, hogy nem találom, amit keresek?

HANG: 13. Valamit a gyötrő álmodról: Megkötözöttséget jelent. Lelked mélyén olyan veszélyt érzel, hogy hűséged elveszítése Irányomban realitás.

    Ne félj! Bár van mit helyre tenned magadban, de az Én hűsé­gem annyira töretlen és a te jó szándékod annyira valós, hogy félelmednek nincs alapja.

    Szeretettel kérlek, képességed határain belül igyekezz rendet teremteni magadban, s ne engedd, hogy a képzelet szárnyai elvegyék idődet, eltereljék figyelmedet a jelen megszentelésétől.    9 / 756

 * * *

Gyerekek, csecsemők

 

Kérdező:   4. Gyakran álmodom kisgyermekről, kisgyermekkel.

HANG: Álmaid furcsa módon önmagad gyermekségét mutatják meg neked. Igen. Magaddal szembesülsz, magadra kell vigyáznod, magadért felelsz. 8 / 683

 

Kérdező: Egy álmomról kérem a HANG véleményét, melyben, mint gyermekekkel foglalkozó óvónő, átéltem, hogy milyen kevés lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy megfelelő szeretetet kapjanak.

HANG: Amikor a földön jártam, akkor gyermekeket állítottam a felnőttek elé példaképnek, mivel egy gyermeknek még nincs annyi rossz tapasztalata, ami kihozhatná belőle azokat a romboló erőket, amelyek sajnos a felnőtt világban annyira ismertek. - Ez akkor volt! - Most már nagyon korán kezdődik azoknak az ártó sugárzásoknak beépülése a gyermeki lélekbe, mely sugárzások a különböző médiákon keresztül gátlástalanul áradnak szerte a világban.

    A te álmod egy régebbi és a mostani általános emberi idegállapot keretében mutatta meg neked, hogy a mostani gyermekeknek már nincs is igazi gyermekkoruk, mert pont az a szeretet, amely a te szívedet még átjárja irántuk, ez hiányzik legtöbb felnőttben, s így, mivel senki sem adhatja azt, amije nincs, hát a felnövekvő fiatalság, a ti szemetek láttára, romboló erők játékszerévé válik.

     Imádkozz a gyermekekért! Álmod ezt kéri tőled!  12 / 1045

 

Kérdező: 8. Visszatérő álmomban gyermeknek adtam életet.

HANG: 8. Álmod arra figyelmeztet, hogy te is kegyelemközvetítőm vagy!  14 / 1313

Kérdező: 3. Álmomban befogadtunk lakásunkba egy gyermeket anyjával.

HANG: 3. Szíved szeretetének szimbóluma jelent meg neked álmodban.   23 /2244

 

Kérdező: 1. Két visszatérő álomról kérdezem a HANG-ot:

                    a/ Túlvilágon vannak gyermekeim.

HANG: 1. Visszatérő álmaid semmi mást nem jelentenek, mint meg akarnak erősíteni téged abban, amit egyébként is tudnod kellene.

    Mindenkinek vannak gyermekei odaát olyan értelemben, hogy szinte minden ember volt valamikor szülő, és voltak gyermekei, akik már természetesen nem a földön élnek.  24 / 2346

 

Kérdező: 1. Álmomban gyakran sérült csecsemőket ápolok.

HANG: 1. Az ártatlan szenvedők felé küldetésed van. Álmod hívja fel figyelmedet. Sok, nagyon sok az ártatlan szenvedő ma a földön. A könyörtelen erőszak, a fiatalokat a bódultság felé terelő embertelen reklámőrület, a pénz imádat, ezek mind lelketlen módon főleg a naiv, hiszékeny, ártatlan emberek életét igyekeznek egyre elviselhetetlenebbé tenni. E téren tehát fontos szereped van. Te képes vagy benső érzékenységed folytán ráérezni arra, hogy mikor és hogyan lehet lelkileg erősíteni, vigasztalni azokat, akik ártatlan szenvedők körülötted.   26 / 2611

 

Kérdező: 1. Álmaimról, amelyekben mindig gyermekek a főszereplők.

HANG: 1. Álmaid részben fejlődő-készségedet szimbolizálják, részben pedig benső elégedetlenségedet önmagaddal szemben.   35 / 3706

 

Gyermekvállalás

 

Kérdező: 2. Álmodtam két szót. Kérlek magyarázd meg!

HANG: Az álmokkal kapcsolatban pedig a következőket kell mondanom:

     Az álom a szimbólumok nyelve. Akár képekben, akár szavakban rögzülnek, olyan mélységeket próbálnak jelezni, melyek éppen azért nyilvánulnak meg szimbólumokban, mert tartalmuk nem meríthető ki mondatokká tördelve. Az általad álmokban rögzült szavak: “cooibis csibindó”, gyermekvárással vannak kapcsolatban, mely számodra nagyon személyes és csak rád tartozó tartalmakat hordoznak. Nem megoldást akarnak kifejezni, hanem e témához való hozzáállásod problematikus kifejezői. Tehát nem üzeneteket, hanem egy állapotot szimbolizálnak.  4 / 313

 

Kérdező: 4. Álmomban láttam a Madonnát karján a Kisdeddel. Mit jelent ez?

HANG: A többi kérdésed közül csak az álmodra reagálok. Anyaság utáni vágyad vetítette magad elé a Madonnát, és a Kisded szintén a gyermek utáni vágyad megjelenülése volt. E vágyaknak vannak szép és nemes érzelem-virágai, de ne ezekre építsd az életedet, hanem arra, hogy te Isten édes gyermeke vagy, és Én mérhetetlen szeretetemben mindent megteszek érted, hogy Bennem megtaláld boldogságodat, ha Értem jobban élsz, mint vágyaidnak.  10 / 816

 

Gyerekek, akik miattam éhen hal

 

Kérdező: Gyakran álmodom olyan gyermekemről, aki miattam éhen hal.

HANG: A gyermek, akit féltesz az éhhaláltól, te vagy és társad, és mindazok, akik valamiképpen belőled is élnek. Eddigi életed alatt fölszedtél bizonyos tartalmakat, amelyek továbbadásával nem vagy megelégedve.

     Két szempontot kell szem előtt tartanod. Az egyik az, hogy kell legyen benned egy jogos elégedetlenség magaddal szemben. Mindaz, ami eddig veled történt, nem csupán megnyugtatásodra történt, hanem azért is, hogy felelősséget érezz ismereteid, élményeid miatt arra, hogy másoknak élniük kell belőled, és így saját lelki, szellemi fejlődésednek is eleget kell tenned. E téren a lelkiismereted elhallgattatása olyan lelkiismeret-furdalásban mutatkozik meg, amelyet álmodban hanyagságból történő hiányérzetnek, gyermeked miattad történő éhhalálának kell megélned. Jó tehát és fontos is szíved békéjére vigyáznod, de nem azáltal, hogy elhallgattatod lelkiismereted szavát olyankor is, amikor az benső kényelmed ellen tusakodik.

    A másik szempont egy kicsit ennek az ellenkezője. Jobban kell tudatosítanod magadban, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Képletes nyelven szólva, nem jár rosszul az a gyermek, aki éhen hal! Tehát azokat, akik bizonyos lelki, szellemi gazdagodást kénytelenek nélkülözni miattad, és ebben az azokatban te magad is benne vagy, csak a felszínen érintheti a halálnak szele.

     Okosan teszed, ha figyelsz álmaidra. Az álmok szimbolikus nyelve gyakran figyelmeztet benneteket olyan rejtett erőkre, amelyek segíteni akarják karmikus görcseitek, félelmeitek feloldását.   24 / 2447