Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok különfélék (2. rész)

2011.11.22

Karmikus álom

 

Víz. Nagy tömegű vízzel találkozom, amelytől félek.

 

Kérdező: Van egy gyermekkorom óta visszatérő álmom. Legtöbbször nagy tömegű vízzel találkozom, amelytől félek.

HANG: Visszatérő álmod kétségtelenül karmikus eredetű. Előző életeiden is végigvonult e félelem. Ennek a félelemnek az eredete egészen Noé idejére nyúlik vissza.

      Nem látom értelmét, hogy részletezzem akkori életviteledet, csak annyit mondok róla, hogy gyermekként kellett látnod és átélned olyan ijesztő természeti katasztrófákat akkor pár nap alatt, amelyek hatása ma is rányomja bélyegét álmaidra.

     E félelmedet nem lehet közvetlenül erővel leküzdeni, de elhal benned, ha hálát adsz Istennek azért, hogy még ez a félelem is javadra tud válni. Igen, mert eredetekor is javadat szolgálta, akkor sem eltávolított, hanem közelebb sodort Hozzám. Akkor is Isten nagyságát és az ember kicsiségét láttad meg a vízözönben, s ha nem is eszeddel, de szíveddel ráéreztél arra, hogy nem ellenkezni, hanem belesimulni kell Isten akaratába, ha az ember jót akar magának. 10 / 790

 

Vadállatok

 

Kérdező: 2. Gyakran álmodom vadállatokról, akik nem bántanak.

HANG: 2. Álmod arról tudósít, hogy nincs értelme benső szorongásaidnak, félelmeidnek. Ha ezek mégis vannak, akkor ennek az oka karmikus.   14 / 1248

 

Kérdező: 1. Álmomban egy házaspár nekem támad késsel, de én szúrom le az asszonyt, majd elrohanok félve.

HANG: 1. Karmikus szorongás van benned, melyet úgy tudsz csökkenteni, ha nem menekülsz, hanem szembesülsz önmagaddal. E szembesülésnek az a módja, hogy Velem, másokkal és önmagaddal komolyan meg kell békülnöd.

    Nekem akkor fogsz megbocsátani (jól olvasod!), Velem akkor fogsz megbékülni, ha nem zúgolódsz olyan események miatt, amelyekről te nem tehetsz.

    Másokkal akkor leszel békében, ha belátod, hogy senkiről sem tudod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében és eddig hogyan működött együtt Velem.

    Magaddal pedig akkor fogsz megbékélni, ha törekszel másokkal törődni, és egyre kevesebb, végül semmi időd nem lesz arra, hogy magaddal foglalkozz!  15 / 1409

 

Kérdező: 1. Milyen főbb karmikus adósságaim vannak?

HANG: 1. … Velem kell nagyon tudatosan foglalkoznotok, s nem előző életeitekkel, karmikus adósságaitokkal. Ha majd lelkileg javadra válik, akkor konkrétan beszélni fogok neked róla, például a párbeszédimában, vagy megkapod álmodban. …  25 / 2539

 

Kérdező: Okosan teszed, ha figyelsz álmaidra. Az álmok szimbolikus nyelve gyakran figyelmeztet benneteket olyan rejtett erőkre, amelyek segíteni akarják karmikus görcseitek, félelmeitek feloldását.   24 / 2447

* * *

Megöltek

 

Kérdező: 3. Egy álmomról, amelyben meglőttek.

HANG: 3. Álmodnak ne tulajdoníts nagy jelentőséget. Csupán annak szimbólumát álmodtad meg, hogy a kívülről érő nagy hatást is aránylag jól fel tudod dolgozni.  35 / 3649

 

Minden gyönyörű álom azt célozza meg

 

Kérdező:  Mit jelentenek gyönyörű álmaim?

HANG: Álmaidban kapuk nyílnak a szellemvilág dimenziói felé, s engedélyed van ar­ra, hogy valamit megízlelj abból a gyönyörűségből, amely az örökkévalóságban reád vár. Álmaid azt igazolják, hogy az a közvetlen kapcsolat, amely Jelenlé­temmel -, a te Jézusod kegyelmi jelenlétével - azonos, már földi életedben is ké­pes boldogsággal átjárni a szívedet.

Természetes, hogy ez még nagyon silány öröm, boldogság ahhoz képest, ami rád vár, de arra feltétlenül jó, hogy égi honvágyadat erősítse.

   Anyám, Mária, szeretete a ti korotokban különösen kiárad a Földre. Ilyen ér­telemben e bolygó kiváltságos helyet foglal el a világmindenségben. Másrészről viszont tudnotok kell, hogy óriási veszély fenyeget benneteket, éppen a gonos­zság túláradása miatt, s minden gyönyörű álom azt célozza meg, hogy egyre több HÁLA szálljon szívetekből az ég felé, mert Anyám jelenései, a hála- és dicsőítő imádságok különleges ereje, amelyek következményei az ilyen álmoknak, képe­sek csökkenteni, képesek jobban elviselhetővé tenni azokat a borzalmakat, ame­lyek felé rohan lakóival a Föld.

Anyám kívánsága tehát veled szemben is az, hogy növeld a hála- és dicsőítő imáid számát, mert ezek amellett, hogy benső szemeidet tisztítják, pozitív sugár­zásukkal sokat segítenek, nagy lehetőséget nyújtanak angyalaimnak arra, hogy éreztessék szeretetüket irántatok.  30 / 3109

 

 

Napfogyatkozás

 

Kérdező: 1. Egy napfogyatkozási álom-ismétlésnek mi a magyarázata?

HANG: 1. A napfogyatkozás olyan pszichikai hatással volt rád, hogy ezt tudattalanod csak kétszeres álommal tudta feldolgozni. Ennek az álomnak tehát nem kell szimbolikus értelmet tulajdonítanod. Ez gyógyító álom volt.   37 / 3917

 

Nevemen szólítanak, álmomban

 

Kérdező: 1. Álmomban nevemen szólítanak.

HANG: 1. Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban olyan rétegek nyílnak ki bennetek, amelyeket ébrenlétben meg sem tudtok közelíteni. Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlétben be sem tudna fogadni.

    A neveden szólítás feltétlenül azt jelenti, hogy foglalkoznak veled angyalaim, akikről most elég annyit tudnod, hogy foglalkoznak veled. Ha majd többet kell tudnod, akkor azt is tudomásodra fogják hozni. Most fontos számodra annak bizonyossága, hogy nem vagy egyedül. Nemcsak védőleg, de serkentőleg is erőben részesülsz angyalaim által.  24 / 2398

 * * *

Felrobbant fej

 

Kérdező: 1. Egy álomról, amelyben valakinek felrobbant a feje.

HANG: 1. Egy ilyen álomnak rendszerint általános jelentése van. Főleg azok életében jelez így a tudatalatti világ, akik értelmük átlag használatával nincsenek megelégedve, s szellemi túlfeszítés által gondolják életük rendezését, s éppen emiatt vallanak kudarcot, mivel lehatárolják, lezárják magukat bizonyos intuíciók, bizonyos benső megérzések hatásaival szemben.

     Pozitív üzenete ennek az álomnak az, hogy a szellem abszolutizálása ebben az esetben a végéhez közeledik.  29 / 2929

 

A gyönyörű álmot nyilván erőforrásnak kaptad

 

HANG: Kérdeztél még egy gyönyörű álmodról is,  A gyönyörű álmot nyilván erőforrásnak kaptad. … 14 / 1299

 

Kérdező: 2. Egy szép álomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Minden olyan álom, amely békével tölt el, egyben erőforrás is az élet ébrenlét állapotában.  16 / 1474

* * *

Hiányérzet

 

Kérdező: 2. Álmaimban mindig valami hiányérzet lesz rajtam úrrá.

HANG: 2. Álmaid azt a valóságot vetítik eléd, amelyet napjaidban, éber állapotban sorozatosan megtapasztalsz. Ennek megszűnése nem azáltal válik lehetővé, hogy jobban vigyázol, hanem azáltal, hogy másra teszed a hangsúlyt. Ha jobban át tudod élni azt, hogy nem az a fontos, hogy veled mi történik, hanem az, hogy Velem mi történik a te éltedben, akkor megszűnik benned minden hiányérzet, mivel Velem csak az történhet a te életedben, ami javadra válik!  11 / 922

 

Kérdező: 8. Hiányérzetem van álmomban.

HANG: 8. Érzelmeid sodrása elnagyolja benned azt, amit fontos volna nagyobb figyelemmel kísérned, amire jobban oda kellene figyelned. Ilyen pl.  józan átgondolása napjaidnak reggeli ima keretében! A másik emberre figyelés! Figyelés, és nem érzelmi megközelítés!  16 / 1469

           

Kérdező: 1. Egy álmom, sok hiányérzettel, de a végén jól végződött.

HANG: 1. A lelked mélyén rejlő elégedetlenség jelentkezett álmodban. Ez az elégedetlenség segít abban, hogy lelkileg ne állj le soha a fejlődésben. Számodra elsősorban nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém, Jézusé vagy!

   Azok a bizonytalansági tényezők, amelyek rendre fellépnek életedben, arra akarnak figyelmeztetni, hogy nem végállomáson vagy, hanem utazol. De a vonat, amelyre szálltál, nem vaktában megy valahová, mert vezetője, tehát Én, Jézus, jobban tudom az irányt, mint te.  34 / 3520

 

Hideg félelemről

 

Kérdező:  2. Egy álmom előtti hideg félelemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Az a bizonyos hideg félelem érzékeltette veled a kísértő gonosz jelenlétét. Okosan távolítottad őt le. De e mesterkedése is azt igazolja, hogy nagyon okosnak és óvatosnak kell lenned! Ha Nekem, Jézusnak, kedvembe akarsz járni, akkor nagyobb önfegyelmet kell mutatnod a benned lezajló történésekkel kapcsolatban.  34 / 3581

* * *

Menyegzői ruha

 

Kérdező: Álmomban nem voltam mennyegzős ruhában, mert vigyáznom kellett másokra.

HANG: Szó sincs arról, hogy te nem mehetsz be Isten országába! De igenis szó van arról, hogy lelki fejlődésed érdekében meg kell tanulnod felmérni okosan, hogy adott esetekben mi a fontos, és mi az, amit, ha nehezen is, de félre kell tudnod tenned. Tehát rangsorolnod kell teendőidben!

     Az önszeretet nem önzés, hanem törekvés arra, hogy mindenkor Istennek tetsző állapotban tartsd magadat. Soha nem kell 'másra vigyáznod' saját lelked kárára. A gyakorlati szeretet ugyan, abban mutatkozik meg, hogy valaki nem önmagáért él, hanem másokért. De ez a másokért élés Értem, a te Jézusodért kell, hogy történjen. Az, akiben Én, Jézus, élhetek, szerethetek, az minden látszat ellenére is 'mennyegzős ruhában' van.  38 / 4105

 

Prófétának pecsételtek le álmomban.

 

Kérdező: 2. Prófétának pecsételtek le álmomban.

HANG: 2. Én, Jézus, először három évig tanítottam apostolaimat, és csak ezután, a Szentlélek kiáradása után küldtem őket prófétai küldetéssel az emberek közé. Mivel a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának (1.Kor 14. 32), ezért csak alapos előképzés után vállaljátok azt a prófétai küldetést, amely együtt jár az Én, a te Jézusod prófétai sorsával is!  36 / 3817

 * * *

Repülni szoktam álmomban.

 

Kérdező: 2. Álmaimban sokat repültem. Ma már nem jellemzőek rám.

HANG: 2. Nem csupán szíved okozta a sok "éjjeli repülést", hanem az is, hogy gyakran vágyaidban, szándékvilágodban a "fellegekben" jártál!  15 / 1437

 

Kérdező: 2. Visszatérő álmom: széttárt karokkal repülök.

HANG: 2. Bármely 'álomfejtő' meg tudja fejteni álmodat. Sőt, te magad is! A széttárt kar nyitottságot és befogadási vágyadat fejezi ki benned, a repülés pedig azt, hogy te eszményekhez akarod igazítani magad. Azt mondanom sem kell, hogy az 'eszmény' nem lehet más, mint Én, Jézus, aki benned élek! Bár fogadnál úgy, amint Én téged, akkor nem lenne semmi szorongás benned!   30 / 3056

 

Kérdező: 2. Álmomban gyakran repülök.

HANG: 2. Lelked fejlődésének iránya és intenzitás a szimbolizálódik gyakran álmaid­ban. Adj hálát azért, hogy abban a világban, amelyben élsz, nem akarod lekötni, lerögzíteni magad olyan irányzatokhoz, amelyekből nem "érzed ki" azt a tápszert, amely feltétlen feltétele a lelki, szellemi fejlődésednek. A hálaadás már önmagá­ban is benső szemeket nyitó erővel rendelkezik, s nemcsak azt fogod látni, hogy mennyire gazdag vagy Általam - a te Jézusod által - hanem azt is, hogy e gazda­godásnak soha nem lesz vége, mert Én, Jézus, kimeríthetetlen vagyok!  30 / 3136

 

Kérdező: 3. Repülni szoktam álmomban.

HANG: 3. Lelki, szellemi szárnyalásod szimbóluma az, amit álmodban, mint repülést, megtapasztalsz. Álmodban az is benne van, hogy másokat is szeretnél lelkileg, szellemileg felemelni.  35 / 3698

        

Repülni felfelé

 

Kérdező: 3. Álmaimról

HANG: 3. Álmaidban a felfelé repülni akarás nem jó! El akarsz rugaszkodni a földtől, pedig itt a földön kell megvalósítanod karmikus görbeségeid kiegyenesítését. Nem a menekülés a megoldás, hanem a válla-lás!  13 / 1218

 

Egy óriási zeppelin elragadott

 

Kérdező: 4. Egy álmomnak szeretném tudni a magyarázatát. Egy óriási zeppelin elragadott. Iszonyatosan féltem végig, míg egy kertben találtam magam, s hálát adtam megmenekülésemért.

HANG:  4. Mint már említettem előbb, az álmod a halálfélelmednek és az Én végtelen szeretetemnek jelzése volt az álom szimbolikus nyelvén kifejezve.  10 / 827

 

 

Álmaimban mindig repülök

 

Kérdező: 1. Álmaimban mindig repülök.

HANG: 1. Vágyaid szárnyakat adnak álmodban, és ezek a felfelé lendítő vágyak arról tesznek tanúságot, hogy nem akarsz földhöz ragadt lenni. Tudatalatti világod az örök értékek irányát keresi, és hidd el, e vágyakat angyalaim erősítik és táplálják benned. Amire ügyelned kell, az az, hogy vágyaid, legyenek még oly szárnyalók is, ne irányítsák el figyelmedet a földi életben megélt jelen megszentelésétől. Kellenek a felfelé törekvő vágyak, de sziklára csak az épít, aki a földi életének jelenét törekszik megszentel, vagyis, kerül, amibe kerül, a legnagyobb szeretetben megélni.   26 / 2644

 

akiben szeretet van, az fénnyé változik.

 

Kérdező: Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét. - Azt láttam álmomban, hogy akiben szeretet van, az fénnyé változik.

HANG: Álmod arról tudósított, ami lényegében valóság. Hallottál te már sokszor szeretetről, és tudattalanod egyértelműen hordozta benned azt az igazságot, hogy a szeretet nem más az erkölcsi rendben, mint a fizikai rendben a fény.

    Álmod hatása nem konzerválható. Az igazság ilyen. Át tud melegíteni, fel tud dobni, de állandósítani csak akarattal lehet. A szeretet akarat kérdése! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tehát akarni kell a jót, ha azt akarod, hogy szereteted éljen, állandósuljon.

    Amit te az álom után átéltél, az érzelmeidnek sodrása volt. Jó az, ha valakit jó irányban mozgatnak érzelmei, de a földön minden emberben hullámzó érzelmek kavarognak, melyek gyakran a körülmé­nyek függvényei. Legtöbben azért hibáztatják körülményei­ket, és azért akarják a körülményeik  megváltoztatásával biztosítani boldog­ságukat, mert összekeve­­rik az érzelmeket az akarattal.

    A kettőnek már a születése is ellentétes irányból ered. Aki érzelmeire hagyatkozik, az nagyon sok  rosszat képes elkövetni, csakhogy jól érezze magát, tehát aláveti érzelmeinek az értelmét (gondolj a narkósokra!). Aki viszont az akaratát akarja erősíteni, annak szellemi munkával, értelmi belátással erősítenie kell a felismert jót, hogy aztán az akarata, még érzelmi hullámzások ellenére is, vállalja a meglátott jó irányában meghozandó áldozat nehézségeit.

    Hidd el, hogy aki szeret, az szeretetté változik! Ez egy soha véget nem érő folyamat. Ez a boldogok útja! Ezt kell értelmeddel nagyon alátámasztanod, ha boldog akarsz lenni, tehát ha akkor is szeretetben, jót akarásban akarsz élni, amikor már érzelmeid másfelé szeretnének sodorni.

     Tanulj meg elmélkedni, és biztosíts magadnak minden nap időt erre, akár visznek efelé érzelmeid, akár nem. Minden elmélkedés lényege, hogy felébressze a meditáló akaratának működését abban az irányban, amelyet értelmével boldogítónak ismert fel.

     Vak az érzelem is, vak az akarat is. A kettő között a lényeges különbség az, hogy míg az akarat elszántan veti magát az értelem irányítása alá, addig az érzelem még az értelmet is vezetni akarja. Ilyenkor valósul meg az a szomorú eset, hogy vak vezet világtalant. Az eredmény csak katasztrófa lehet! Az igazán sikeres meditáció az, amikor az akarat annyira hatása alá tud kerülni az értelmileg meglátott jónak, hogy ehhez még az érzelem is kénytelen felzárkózni. Így nem akadályozni, hanem elősegíteni, erősíteni fogja a célbatörekvőt, az elmélkedőt.

   Örülj az álmodnak, s törekedj arra, hogy a szeretet akkor is valóság legyen benned, ha ez áldozatba kerül, tehát akkor is, ha bizonyos esetekben negatív érzelmekkel kell számolnod. Arra vagy teremtve tehát, hogy az erkölcsi rendben fénnyé, szeretetté válj!  9 / 768

           

* * *

Sok és rendkívüli álmokban olyan problémákkal találja magát szemben, melyeket úgy gondolja, hogy meg kell oldania.

 

Kérdező: Uram! Olyan embert hozok Eléd, aki sok és rendkívüli álmokban olyan problémákkal találja magát szemben, melyeket úgy gondolja, hogy meg kell oldania.

HANG: Igen. Életed meg kell oldanod. Az élet arra való. De ehhez a jó szándék nem elég. Sőt nagyon is kevés.  Ne elégedj meg azzal, hogy amit jónak gondolsz jó szándékkal, az  mindig az Én szándékom szerint is jó. A te esetedben alapprobléma az, hogy azt ami fontos és szükséges, vagyis önmagad megváltoztatása, azt úgy akarod megoldani, hogy ebben a megsemmisítésnek fő szerepet juttatsz. Ne az elpusztításra tedd a hangsúlyt, ha meg kell valamiben változtatni eddigi életedet, hanem arra, hogy a jelen értékeit mások javára fordítsd. Gondolj galambjaidra, melyeket elpusztítottál, ahelyett, hogy másnak adtad volna, hogy másnak örömére fordítottad volna benső szabadság utáni vágyadat. Az elpusztítás útja nem a te, nem az Én  utam. A mi utunk az értékesítés útja mások javára. Te úgy akarsz jobbá lenni, hogy megpróbálod elfojtani magadban azt, ami rossz. Általában ennek következményei borzalmas álmaid. A rosszat nem elfojtani kell, hanem úgy engedni elsorvadni, hogy ezalatt a jóra törekvésre teszed a hangsúlyt. Ehhez persze türelemre van szükséged magaddal szemben is. Ez nem könnyű, de célhoz csak ez vezet. A pillanatnyi benső szabadság érdekében történt pusztítás nagyon meg szokta bosszulni magát. Az elfojtásnak az szokott lenni a következménye, hogy az elfojtott rossz a lélek mélyén hizlalja magát, s majd egy másik, az előzőnél jobban leplezett álarcban újra felszínre jön, s bizony akkor még nagyobb rombolást képes elvégezni, mint tette, amikor és amiért elfojtották.

    Tehát nagyon fontos a te életedben, hogy semmit ne akarj elpusztítani a jelenben a jövő érdekében, hanem törekedj a jelent azáltal megszentelni, hogy Velem, minden rosszban törekszel meglátni azt a jót, ami a fölmerült megkötözöttségben, rosszban, elrontása által lett rossz. Mert minden rossz egy elrontott jó! Ezt ne feledd. Tehát nem kiirtani kell a rosszat, hanem meglátni, és napvilágra hozni a benne elrontott jót. Ez Velem megtehető. Amit te eddig csináltál, az csak pillanatnyi, bár látványos megoldást jelenthetett. Emiatt joggal nézhetnek téged mások különcnek, és semmiképpen sem követésre érdemesnek. Márpedig az Enyéimnek követésre érdemesnek kell mutatkozniuk mások szemében.  Csak az ilyen ember mondhatja magáról, hogy teret adott önmagában Nekem arra, hogy működni tudjak benne. Ezt várom tőled is. Nagyon szeretlek. Semmiben se légy pusztító, hanem mindenben törekedj napvilágra hozni azt a jót, ami esetleg megromlott abban, amit te rossznak ítélsz.    4 / 252

 

                                   

Sírás

 

Kérdező: 2. Többször sírtam álmomban.

HANG: 2. A könnyeknek általában mindig görcsöket, feszültséget feloldó hatása van. Joggal beszélhettek könnyek adományáról is. Igen, ez külön ajándék olyanok számára, akiknek Istentől kapott szerepük megkívánja azt az empátiát, amely segíti őket a szeretni tanítást megvalósító hivatásuk gyakorlásában.  31 / 3203


Számokkal álmodni. 5, 7, 10

 

Kérdező: 2. Az ötös és a hetes számról kérek véleményt.

HANG: 2. Az ötös szám, mint szimbólum, a földi, mulandó élet valóságát akarja szép színbe öltöztetni. Az álmokban megjelenő ötös szám el akarja terelni a figyelmet arról az értékrendről, amely az ember helyes erkölcsi értékét szeretné érvényre juttatni.

 

   A hetes szám a mulandó életről Isten világára akar útmutatással szolgálni. Álmokban, mint szimbólum, a megszentelődésre teszi a hangsúlyt.

 

    Mivel a tízes számról is írtál, hát erről is elmondom, hogy az álmok birodalmában általában a Teremtő és a teremtmény egybeválását, egybekapcsolását szokta szimbolizálni.

    Leányom! Mindig a GYÜMÖLCS a fontos! Az áldozatos szeretet vállalása a fontos! A megbocsátani és segíteni akarás a fontos! A halálra való készülődés a fontos!  23 / 2336

 

Kérdező: 3. Újból visszatérő álmom egy évszám

HANG: 3. Az általad többször látott dátum arra figyelmeztet, hogy lélekben készülj fel arra az évre, mert számodra ‘robbanásszerű’ eseménnyel kell szembesülnöd.   32 / 3271

 

Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?

 

Kérdező: 1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?

HANG: 1. Álmaidban olyan jelzéseket kapsz, amelyek erősíteni akarják benned annak bizonyosságát, hogy te Bennem élsz, és Én, Jézus, benned élek! A tízes szám az Isten és a teremtmények világának olyan kapcsolatára hívja fel a figyelmedet, amelyről nemcsak tudnod kell, de használnod is kell azokat az erőforrásokat, amelyek e kettő valóságának tudatát fenntartják benned. Ez egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy minden tekintetben szükséged van Istenre, mert Ő a te boldogságod. Neki pedig feltétlenül fontos az, hogy mi van veled.

     Ha bárki azt gondolná, hogy Istennek mindegy, mit tesz az ember, akkor az nem ismeri az Istent! Az ember cselekedetei nem érintik Isten boldogságát. De érzékenységét, tehát azt, hogy örömére, vagy fájdalmára tesz valaki valamit, az Neki nem mindegy.

     Boldogságát nem érinti, mert boldogsága mindenkinek azon múlik, hogy szeret-e, vagy sem. Isten mindent megtesz teremtményeiért! De örömét, bánatát igenis érint, mivel Isten szeret! Ha valakit szerettek nem lehet számotokra mindegy, hogy boldog, vagy boldogtalan az akit szerettek! Isten nem egy szenvtelen lény, hanem végtelen szeretetében végtelenül finoman érez!

     Ez is egyik magyarázata a reinkarnáció szükségességének! Ha bárki, szellemi teremtményei közül, akik csak azért jöhettek létbe, mert végtelenül szereti őket az Isten, örökkön örökké szenvedésre lenne kárhoztatva, akkor vagy örökkön örökké szenvedne az Isten, ami képtelenség, vagy szenvtelen, érzéketlen lenne, ami gonoszság. Főleg, ha egyszer Általa létezik, ha egyszer ő tartja létben az örökké szenvedőt! Lehet ugyan valaki boldog szenvedve is, de csak akkor, ha él benne a remény, hogy szenvedése egyszer vétet ér. Így mondtam Én, Jézus, boldogoknak a szomorkodókat, az üldözötteket, a Miattam meghurcoltakat. Az pszichikai és egyben logikai ellentmondás is, hogy boldog lehetne egy reménytelenül szenvedő. Márpedig, ha az, akit Isten szeret, képtelen lenne az örök kárhozatból kilépni, kénytelen lenne örökké kárhozott maradni, kénytelen lenne örökkön örökké a legnagyobb kínokat szenvedni, akkor Isten, ha SZERETET, reménytelenül szenvedő lenne! Tehát boldogtalan Isten lenne a boldog Isten. Ez nyilván ellentmondás! Amint ellentmondás az is, hogy egy ember akkor boldog, amikor embertelen, amikor természetellenes.

    Amit eddig elmondtam, annak csak töredékét mondtam azért, hogy álmodat értelmezzem. Sok ezren fogják még e sorokat olvasni, akiknek vagy megerősödniük, vagy megvilágosodniuk kell az inkarnációval kapcsolatban. Ezt a szellemi fejlődésetek természete hozza magával. Valamikor azt mondtam, hogy még sok mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni. E sok mindenben ez az egyik.

     Itt az ideje, hogy ez most már ne csak magjában legyen evangéliumaim tartalma. Itt az ideje, hogy megértsétek: a reinkarnáció nem csökkenti senki felelősségét, de igenis megvédi Isten becsületét, és kihúzza a talajt a lelkeken hatalmaskodni akarók lába alól, akik nem saját szeretetük, odaadottságuk, tökéletesedése által akarnak a világ világossága, a föld sója, kovásza lenni, hanem az örökre elkárhozottság - Általam soha nem képviselt - emlegetésének ijesztgetésével akarják hatalmuk alatt tartani alattvalóikat.

     Hiábavalónak bizonyult annak hangoztatása Részemről, hogy ember és ember között nincs alá-fölé rendeltség, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. Előbb-utóbb csak azok nem fogják elfogadni a reinkarnáció valóságát, akik minden áron ragaszkodni akarnak ahhoz, hogy embereken uralkodjanak.  33 / 3388

 

Kérdező: 3. Visszatérő álmom 1666.

HANG: 3. Sem a múlt, sem a jövő nem érdekes! A JELENT szenteld meg! 17 / 1617

 

Kérdező: 3. Egy másik álmomban, a felhőkben egy számot láttam.

HANG: 3. Az álmodban általad felhőkben látott szám szintén nem akar tudósítani téged a jövőt illetően. Elég az, ha tudatosítod magadban azt, hogy a földi élet mulandó. A világ végéről nem adhatok tudósítást. Az úgy jön el, mint a tolvaj (1Tessz 5.2)!  42 / 4601

* * *

Szellemekkel történő találkozást

 

Kérdező: 2. A kísértőt láttam álmomban is.

HANG: 2.  A szellemekkel történő találkozást, ha negatív érzést vált ki, akkor nem kell komolyan venni. Ha pozitív hatást vált ki, akkor hálát kell adni érte.  …34 / 3508

           

Szentek

 

Kérdező: Pió atyával kapcsolatos álmomról kérdezem a HANGOT.

HANG: Álmod magyarázata a következő:

    Azok a szentek, akik már elköltöztek a Földről, nem arra valók, hogy a ti feladataitokat elvégezzék, hanem arra, hogy felhívják figyelmeteket arra, hogy ők valóban társaitok, munkatársaitok, de nem szol-gáitok!

    Forduljatok tehát hozzájuk bátran és gyakran. De ne azért, hogy megtegyenek valamit helyettetek, hanem azért, hogy segítsenek benneteket abban, ami szívetek békéjét van hivatva elősegíteni. Tehát segítsenek abban, amit nektek kell megtennetek. Ők PARTNEREITEK akarnak lenni!

    Ne ámítsátok hát magatokat! Ha a szentekhez fordultok, lehet, hogy gazdagodást észleltek magatok körül, amint te láttad is a körték megszaporodását, de jobban figyelve, e maggazdagodás nem valóságos, ahogy a megsokszorozódott körték legnagyobb része is használhatatlannak bizonyult.

    Tiszteljétek a szenteket! Vegyetek példát róluk! Kérjétek segítségüket! De ne azt, hogy megtegyék azt, amit nektek kell megtennetek!   41 / 4459

 

 

Testelhagyás

 

Kérdező:  2. Érdekel a testen-kívüliség.

HANG: 2. A testen-kívüliség átélése nem tartozik a lényeghez, bár álmaitokból mindannyian jól ismeritek ezt az állapotot. Akinek szüksége van erre az élményre ahhoz, hogy növekedjen a szeretetben, annak feltétlenül megadom ezt az élményt kérés nélkül, ha más kíváncsiságból kísérletezget vele, az kiszolgáltathatja magát olyan általa nem ellenőrizhető szellemi hatásoknak, amelyekből sok baja lehet, s amelyektől aztán nehéz megszabadulni. Én nem javaslom senkinek! Ne a rendkívüliségeket keressétek, maradjatok józanok, reálisak, ne feledjétek, a lényeg a gyakorlati szeretet élése, s mindennek az adja meg az értékét, hogy mennyire segít benneteket ebben. A szellemi élményeket ne keressétek, csak fogadjátok el ajándékként akkor, ha spontán kapjátok, de akkor is mindig az Én védelmemet kérjétek rá.  25 / 2547

 

Szellemek (tisztátalan)

 

Kérdező: 1. Mit jelentenek álmaink?

HANG: 1. Álmaitok azt jelentik, hogy életetekre Én, Jézus vagyok az egyedüli megoldás! Nevem puszta említése vagy Mária, égi édesanyátok nevének kimondása a gonosz előtt mindig olyan erőt jelent, amitől minden tisztátalan lélek menekül. Igen, mert számukra elviselhetetlen az a tiszta, angyali ragyogás, amely mint erőforrás vesz körül benneteket, ha Engem, Máriát, vagy az égi angyalokat kérő imádsággal meg-idéztek. Jelenlétünk valósága nem azon múlik, hogy milyen imákat ismertek, hanem azon, hogy minden akadályozó, kényszerítő körülmény ellenére hisztek Bennünk. Higgyétek el, hogy minden élet forrása a fény, nem pedig a sötétség! Vagyis tegyetek tanúságot arról, hogy Hozzám, a megtestesült Istenhez tar-toztok. A tisztátalan szellemek minden formában menekülnek Előlem, nehogy lelepleződjenek. Ők még nincsenek annak a látásnak a birtokában, hogy ők is a boldog Isten képmására lettek teremtve.   43 / 4738

                                                       

Miért vannak hol szép, hol szörnyű álmok?

 

Kérdező: 3. Miért vannak hol szép, hol szörnyű álmok?

HANG: 3. Álmaitok gyakran elfojtott kedély-állapototokról adnak tudósítást. Ez pedig nagyon hullámzó lehet! Tudnod kell, hogy az álom állapota nem tartozik az erkölcsi rendbe. Vagyis állom-állapotban se jó, se rossz nem lehet senki. Ezért igaz az a mondás, hogy aki alszik, az nem vétkezik. Hacsak azáltal nem, hogy olyankor alszik, amikor nem szabadna aludnia!   40 / 4360

 

Mit jelentenek gyönyörű álmaim?

 

Kérdező: 1. Mit jelentenek gyönyörű álmaim?

HANG: 1. Gyönyörű álmaid arra figyelmeztetnek, hogy amikor szükséged lesz rá, akkor tudd: egy másik dimenzióból mindig megkapod azt az energiát, amire lelkednek szüksége lesz. Tehát nem eseményeket jelentenek, hanem erőközpontra figyelmeztetnek, melyre nagy szükséged lesz, s te már tudni fogod, hogy minden körülményben Én tartalak karjaimban, tehát te csak jól járhatsz akkor is, ha a látszat mást mutat. 11 / 936

 

Megöltek

 

Kérdező:  Mit jelent az az álmom, melyben megöltek?

HANG: Álmod olyan lényeges változást jelez előre, amely pozitív következményeket eredményez annak ellenére, hogy te életelvesztésnek élted meg. "Aki elveszíti éltét, az megtalálja azt" (Máté 10;39). 10 / 783

 

 

Kérdező: 1. Álmomban egy kivégzőosztag végzett velem.

HANG: Az álmok szimbolikus nyelvén a te álmodban azt jelenti a kivégzőosztag, hogy a test magában hordja a halál fullánkját, s te is állapotszerűen magadban hordasz egy olyan kivégzőosztagot, amelynek parancsnoka nem te vagy.

    A biológiai egyensúlyt fenntartó háztartásod, vér, cukor, anyagcsere, stb., csak részben függ tőled. Ne is legyen ez a legfőbb gondod! Az egész orvostudomány a maga kiterjedt apparátusával is csak kis részben képes ezt kézben tartani.

     Álmod éppen azért, mert mélyen benned maradt ez az élmény, arra figyelmeztet, hogy vannak bennetek olyan adottságok, biológiai törvényszerűségek, amelyek, bár eleve nem Isten akarata szerint indultak el és működnek, - mert Isten nem halálra teremtett benneteket-, de sohasem lehetnek ellenetekre, ha szerettek Engem. Isten nagy szeretetét abban is megtapasztaljátok, hogy ami indulásban nem az Ő akaratát kívánta megvalósítani, végül az Övéinek boldogságát készíti elő, és juttatja kifejezésre.

    Álmod arra is felhívta figyelmedet, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy van örökélet, és van FÉNY, aki mindenkire vár!  10 / 800

 

 

 

Ösztön-álmomról

 

Kérdező: 3. Egy ösztön-álmomról kérek magyarázatot.

HANG: 3. Ami pedig az álmodat illeti, az egy olyan benső szorongást jelez, amelynek forrása valami olyasmi, amit méltatlannak tartasz kifelé megmutatni.   24 / 2365

 

Ikreket láttam

 

Kérdező: 2. Álmomban csupa ikreket láttam.

HANG: 2. Lelked mélyén nagyon él benned az az igazság, hogy élni egyedül nem lehet. A benned feltört öröm, amikor társadra találtál, pontosan azt jelzi, hogy a megosztott öröm dupla öröm.  37 / 3917

 

Ikreimnek csak apám örült.

 

Kérdező: Álom: Ikreimnek csak apám örült.

HANG: Az a kettős hatás, amelyet álmod előre jelzett, csak akkor jelent lelki fejlődést számodra, ha megfelelő tanulékonysággal fogadod a jövőben bekövetkezendő eseményeket.

    E szavak nagyon általánosnak tűnhetnek mindenkinek, de mégsem fogalmazhatok konkrétabban, mert azt akarom, hogy ne csak te, de mindenki, aki olvassa e sorokat, tanuljon belőle.

   Az apai tekintély elfogadása jelzi a megkívánt tanulékonyságot. Meg kell, mondjam neked, hogy e tanulékonyság legtöbb esetben ma hiánycikk köreitekben! Az előttetek járó generáció annyira lejáratta a 'tekintélyelv' fontosságát, hogy bizony, csak megfelelő alázattal lehet időnként visszatalálni hozzá!

   Nem kell hát tartanod a kettős hatástól, mert tanulékonyságod fel fogja tudni mérni azt, hogy nemcsak az egyértelműség juttat előre a lelki fejlődés útján. A földi életben a komplikáltságnak is helye van! Ez bizonyos kockázat vállalással jár, de kockázat nélkül nincs igaz fejlődés sem a fizikai, sem a lelki életben a földön. Feltétlenül az Irántam való bizalmat kell erősítened magadban!  32 / 3342

 

Ijesztő álom

 

Kérdező: 1. Egy ijesztő álomról.

HANG: 1. Az ijesztő álmokra feltétlenül oda kell figyelni. Amíg alszol, addig olyan korlátok, gátak szűnnek meg, melyek megszűnte által sok figyelmeztetést tud közölni veled, ennek a másik dimenziónak téged szerető népe.

    Minden ijesztő álom azt jelzi, hogy segítségre van szükséged. Azt jelzi, hogy erődet meghaladó probléma előtt állsz, mely beteggé tehet, ha nem találsz megoldást. Ezért azt ajánlom, hogy ilyen álom után, nagy benső bizonyossággal fordulj ahhoz az égi lényhez, aki Atyámtól kapott utasítás alapján mindig rendelkezésedre áll, ha hozzá fordulsz. Kérd őt, hogy konzultáljon égi testvéreivel, s legyenek segítségedre abban, hogy vagy háruljon el az előre jelzett veszély, vagy töltsenek fel olyan erőkkel, melyek által úrrá lehetsz a fölmerülő problémákon.

    Most már megérted, hogy miért tartom fontosnak közismertté tenni válaszomat. Amit neked most mondtam, azt mindenkinek mondtam.

   Óriási erők állnak rendelkezésetekre az égi világban. Olyan ez számotokra, mint egy nagy kincses raktár. De e raktár kulcsa nálatok van. Amilyen kicsiny és jelentéktelennek tűnő lehet egy kulcs önmagában, de használata által mérhetetlen kincsek birtokába lehet jutni, úgy kicsinynek és jelentéktelennek tűnhet, hogy nem kell mást tennetek, csak komolyan oda kell fordulnotok égi testvéreitek felé. De ennek a jelentéktelennek tűnő cselekedetnek lesz következménye az, hogy mérhetetlenül nagy lelki, szellemi, sőt anyagi kincseknek kerülhettek így birtokába.  5 / 370

 

 

Iskolai osztályzata

 

Kérdező: Egy tizenéves kérdez. Az iskolai osztályzata izgatja egy álommal kapcsolatban.

HANG:  3. … Gyermekem! Az álmok mindig közvetítenek ismereteket, de általában nem fordíthatók le egy az egyben. Bár van ilyen is. A te álmod, vagyis, hogy rossz osztályzatot kapsz, mely nyugtalanná tesz, nem vehető szó szerint. Álmod inkább arra figyelmeztet, hogy az emberek ítélete számodra még többet jelent, mint szabadna, mivel el tudja nyomni lelkiismereted hangját, melyen át Én szólok hozzád. Ezt ki kell nőnöd.

     Afelé kell lépned, hogy lelkiismereted legyen a döntő, egyedül ez számítson. E téren nagyon előnyös helyzetben vagy. Minden téren törekedned kell önállóságra. Vagyis úgy kell kialakítanod meggyőződésedet, hogy általa az emberi megkötözöttségektől egyre szabadabbá válj. De föl kell hívnom figyelmedet valamire. El sem képzeled, hány olyan ember van, akik szabadságról ugyan szónokolnak, de mindent elkövetnek, hogy rabszolgák maradjanak. Alig van ember a földön, aki nem lenne megkötözve, ne vonag-lana különböző hiúsági görcsökben. Nyilván neked is mindent meg kell tenned, hogy függetlenítsd belső világodat az emberi vélemények külső világától. Már amennyire képes vagy rá. …  1 / 50

 

 

Sokszor álmodom szülőfalum hegyeiről. Miért?

 

Kérdező: 1. Sokszor álmodom szülőfalum hegyeiről. Miért?

HANG: 1. A körülöttetek lévő világ valamiképpen bennetek is jelen van. Kiváltképpen a szülőföld! Az álmokban megjelenő szülőföld, főleg hegyeivel, annak a meg nem szüntethető 'honvágynak' szimbóluma, amely a legkülönbözőbb formában irányít, vezet, kiutat mutat abból a probléma erdőből, amely ébrenlétben körülvesz. Vagyis, a megoldás 'fentről' és 'bentről' jön.  33 / 3391

 

Vágyálom

 

Kérdező: 2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán?

HANG: 2. A vágyálom is követendő, ha Hozzám segít valakit! Egy álom soha nem lehet szikla!  Minden álmot hozzá kell mérned lehetőségeidhez, s csupán erősítést, illetve óvatosságot remélhettek az álomképektől.

            Gyakran adok lehetőséget angyalaimnak, hogy álmotokban utasításokat juttassanak el hozzátok, de ezek mindig megállják helyüket a józan-ész kritikája előtt is. Erkölcsi életetek, tehát boldogságotok nem álmaitokban, hanem ébrenlétben hozott döntéseitekben dől el.  14 / 1330

 

 

Nekem fizetnem kell, s a többieknek nem.

 

Kérdező: 1. Egy álom, melyben nekem fizetnem kell, s a többieknek nem. Még mosolyogtak is rajtam. Ezt én nem tartottam igazságosnak.

HANG: 1. Mint tudod, az álom az olyan szimbolikus nyelv, mely sokkal több tartalommal telített, mint első látásra tűnik. A te álmod megfejtését a végén kell kezdeni szétbontani.

            Erős igazságérzettel rendelkezel, s ez rövidtávon nem kifizetődő. Sőt! Az a világ, melyben élsz, annyira nem értékeli ezt, hogy szinte bántó azok számára, akik szintén erős igazságérzéssel rendelkeznek. Föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy ez a tulajdonságod az Én szememben olyankor értékes igazán, mikor mások érdekében használod ezt fel. Te a magad számára jobban teszed, ha nem az igazság-, hanem az irgalom lelkületét ápolod magadban. De merj kiállni mások érdekében az igazságtalanság ellen akkor is, ha ebből pillanatnyilag hátrányod származik. Ne az emberek véleménye legyen döntő számodra, hanem az Én véleményem.    5 / 347

         

Veszekedés és féltékenykedés

 

Kérdező: 4. Mit jelentenek álmaim, melyekben veszekedés és féltékenykedés is előfordul?

HANG: 4. Álmaid szimbólumai, a jelen és a jövő irányában is, a realitást vetítik tudatod képernyőjére. Vagyis azt, hogy a fény és az árnyék együtt vannak jelen a földi élet minden vonatkozásában. Tehát a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó.   5 / 362

 

 

Koporsóban láttam magamat

 

Kérdező: 3. Koporsóban láttam magamat .

HANG: 3. El kell temetned eddigi életed, és újjá kell születned!  18 / 1747

 

* * *

Nem találom meg a megfelelő helyet arra, amire szükségem van.

 

Kérdező: 4. Egy álmomról, amelyben nem találom meg a megfelelő helyet arra, amire szükségem van.

HANG: 4. Álmod szoros kapcsolatban áll külső, belső világoddal egyaránt. Kettősségben élsz! Lelked mélyén ezt nagyon helyteleníted, de körülményeid rákényszerítenek. Ebben a helyzetben nem a probléma megoldására kell törekedned, hanem annak elviselésére. Ha ezt teszed, akkor a probléma automatikusan meg is oldódik.

    Úgy tudsz törekedni az elviselésre, hogy családodban igyekszel elviselni az értetlenségeket. Vagyis úgy fogadni azokat, hogy csak a felszínen súrolják lelkedet. Vannak gyermekek, aki a tóparton azzal szórakoznak, hogy lapos köveket csúsztatnak a víz felületén. Az ilyen kő valóban siklik a víz felszínén annak ellenére, hogy fajsúlya sokkal nagyobb a víznél. Fontos, hogy milyen szögben érinti a kő a vizet.

    Neked úgy kell hozzáállnod az otthoni nehézségekhez, hogy azok csak súrolni tudják lelkedet. Ez a megoldás!

    Kimondhatatlanul szeretlek. Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra! Erőm a te erőd is. Bölcsességem rendelkezésedre áll. Szeretetem benned is leleményes!

   Légy hálás akkor is, ha kő éri lelked felszínét! Benső békédre angyalaim vigyáznak!  11 / 980