Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok halottainkkal.

2011.11.27

Álmunkban meglátogathatnak a halottaink

  

Kérdező: 1. Húgom halálával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Húgod még utolsó földi születése előtt vállalta azt, ami vele történt. Nincs szó semmi olyan mulasztásról, ami miatt bárkit is felelősségre szabadna vonni.

            Tudom, hogy neked alig hihető, de így van: húgod sokkal jobban járt így, ahogy történt, mintha nem így történt volna.

            Kedves Barátom! Ti a földön nagyon rövid - távon látjátok csak az eseményeket, és szinte mindig tor-zítva, vágyaitok tükrén át! Édesanyád hamarosan együtt örülhet majd húgodnak. Az viszont nem jó, ha nem akarja őt visszaengedni, amikor álmában meglátogathatja húgod őt.  13 / 1228

 

 

Kérdező: 2. Bejelentkezhetnek meghalt ismerőseim álmomban?

HANG: 2. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy jelzéseket kapj régen meghalt ismerőseidtől. Mindaddig, amíg nem feladatokat adnak, hanem feladatot, lelki táplálékot kérnek tőled, teljesítsd kérésü-ket a józan-ész határán belül. Az okosság és az óvatosság azonban soha nem árt! A katolikus vallásod keretén belül az imádságok, szentmisék, búcsúk felajánlása is helyén van. Ezekkel nemcsak másokon segítesz, de ezek rád is áldásként szállnak vissza, és erősítik, növelik szíved szeretetét, ami a legfonto-sabb.   40 / 4296

 

Egy halottamról szeretném tudni, hogy mi van vele?

 

Kérdező: 2. Egy halottamról szeretném tudni, hogy mi van vele?

HANG: 2. Nekem, Jézusnak is kötelességem mindenkor tiszteletben tartani mások szabadságát. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy neki kell feltenned e kérdésedet. Ha ő akarja, és engedélyt kap rá, akkor álmodban vagy sugallat formájában választ adhat kérdésedre. Én, Jézus csak azt tudom ajánlani, hogy imádkozz érte!    41 / 4376

 

                                                                                                     

Halottakért mondott ima …

 

Kérdező: 1. Álmaimról szeretnék magyarázatot kapni.

HANG: 1. Álmaidban megélt eseményeket ne azonosítsd az ébrenlét valóságához. Az álomnak képszerű nyelvét meg lehet tanulni ugyan, de enélkül is tudhatja bárki, hogy lelkiismerete mit kíván tőle.

            Az álmaidban látott rokonok arra szólítják fel tudatodat, hogy imádkozz értük, bízd sorsukat az Én szeretetemre, s ezzel már meg is tetted azt, amit neked megtenned kell az ő érdekükben.

            A halottakért mondott imának azért van nagy jelentősége, mert nagyobb szeretet-energiát bocsát ki az ilyen ima a világmindenségbe, mintha csak általánosan, mindenkiért imádkoznátok.

            A halottakért mondott ima arról is tanúságot tesz, hogy az imádkozó nemcsak Bennem hisz, hanem abban a szeretetben is, amelyet nem képes megszüntetni a halál sem. Főleg emiatt válik az ilyen ima hatékonnyá.  8 / 618

 

 

Kérdező: 2. Megkötözött vagyok szüleimmel?

HANG: 2. A vérkapcsolatnak van egy olyan szintje, amely nem káros, ugyanakkor segít a szeretet kibontakoztatásában. Csak arra kell vigyáznod, hogy ráérezz erre a szintre, és ezt át ne lépd! A határ ott van, ahol érezned kell, hogy szíved békéje nem függhet a vérkapcsolatoktól.

            Természetes érdeklődés az, hogy tudni szeretnél szüleid sorsáról. Az ilyen kérdésekre a választ megkaphatod álmodban, ha valóban nekik, vagy neked szükséges ez. De velük kapcsolatban is az a válaszom, amit a személyes üzenettel kapcsolatban mondottam.

 Csak általános feleletet mondhatok, mivel a lelki fejlődés, haladás, mozgás a szellemi lények életében soha nem áll meg. Feladatod itt is az, amit meg tudsz tenni értük. Imádkozni mindenkiért lehet és kell is, akár a földön élnek, akár már elhagyták ezt az árnyékvilágot.  22 / 2210

 

 

Kérdező: 3. Többször álmodom elhunyt szüleimmel.

HANG: 3. Azok az álmaid, amelyek szüleidet jelenítik meg, késztessenek arra, hogy imádkozz értük

                                                                                                                                                    21 / 2039

 

Kérdező: 1. Anyámról/tól szeretnék hallani valamit.

HANG:            1. A szeretet-kapcsolat ÖRÖK!  Tőled édesanyád felé, és édesanyádtól a te irányodban! Részed-ről az érte mondott imáidon kívül az emlékezés, főleg egyes intő szavaira történő emlékezés a fontos.  Édesanyád részéről pedig az őrangyalodhoz hasonlóan, sugallatok által, és ha úgy ítéli meg, akkor álma-idban érzékelteti veled szeretetét.   27 / 2719

 

 

Kérdező: 1. Elhunyt rokonaim társaságában voltam.

HANG: 1. Első álmod arról tudósít, hogy azok, akikkel a szeretet összeköt, ma is ápolják e kapcsolatot. Okos, ha te is ápolod e kapcsolatot velük. Az értük mondott ima nagyszerű módja annak, hogy kinyil-vánítsd szeretetedet irántuk. Igenis, hatni tudtok, jótékony hatással tudtok lenni egymásra! 31 / 3232

 

 

 

Halottak segítenek a túlvilágról

 

Kérdező: 1. Álmomban találkoztam nagyanyámmal, aki szégyellt engem.

HANG: 1. Volt nagyanyád örül, hogy bizonyos lelki sebek meggyógyulhattak benned. Ő ma is sokat tesz érted! 11 / 992

 

 

Kérdező: 2. Meghalt nagyapámról gyakran álmodom.

HANG: 2. Ha nem küld nagyapád konkrét információt magáról ebből a halál utáni életből, akkor ez azt jelenti, hogy számodra csak azt tartja fontosnak, hogy tudj arról, hogy ő tud rólad! Ennek van olyan következménye is, hogy számíthatsz segítségére, és olyan is, hogy ő is számít imáidra. 21 / 2073

 

 

Kérdező: 3. Kaphatok-e üzenetet elhunyt testvéremtől?

HANG: 3. Arra a kérdésedre, hogy kaphatsz-e üzenetet elhunyt testvéredtől, azt kell mondanom, hogy ez attól függ, szükséged van rá, vagy sem.

            Míg a földi élet tele van különböző felesleges döntésekkel, folyamatokkal, addig a magasabb dimenziók sokkal fegyelmezettebbek! Nem éreznék jól magukat az itt élők, ha értelmük és akaratuk nem lenne optimálisan célirányos. Az angyalok, az égi lények álmaitokban, 'véletlennek' tűnő eseményekben, gyakran adnak figyelmeztető jeleket nektek, de ők tudják legjobban, hogy a földön nem a rendkívüliségek által, hanem az áldozatos szeretet által tudtok lélekben növekedni. Ők tehát erre teszik a hangsúlyt. Ti is így tegyetek!  31 / 3196

 

 

Kérdező: 1. Férjem meghalt. Jó helyen van?

HANG: 1. Férjed olyan jó helyen van, hogy ennél jobb helyen már nem is lehet. A hazataláltság öröme állandósult benne. Ez nem jelenti azt, hogy nem tudna rólatok. Sőt! Bevet minden szellemi energiát, amely rendelkezésére áll, hogy segítsen benneteket. Abban biztos lehetsz, hogy egykor találkozni fogtok, mert a ti mennyei Atyátok mindent megtesz azért, hogy a mulandóság ne diadalmaskodjék bennetek az örök értékek felett.

            Férjed megkapta, amikor erre szükségetek volt, a lehetőséget arra, hogy jelzést adjon felétek. Ha a jövőben szükséged lesz rá, akkor álmodban szintén fog adni jelzést, de most elégnek tűnik a hited, amelyet átragyog az a fény, amelynek birodalmában jelenleg férjed él.

            A szeretet soha el nem múlik! Ezt tudnod kell!  33 / 3414

 

 

Kérdező: 2. Meghalt édesanyámmal álmodtam.

HANG: 2. Édesanyád megjelenése azt akarja erősíteni benned, hogy ő és mindazok, akikkel valami kapcsolatban voltál, s már elköltöztek a földi életből, tudnak rólad, számon tartanak téged. Segíthetnek, de semmiképpen sem árthatnak neked.  36 / 3876

 

 

Kérdező: 3. Anyámra nagyon haragudtam még halála után is.

HANG: 3. Anyád szavai, amelyeket mondott neked halála után, álmodban, arra figyelmeztetnek, hogy ő nem volt soha rosszakaród, és jelenleg is szeretne segíteni neked abban, hogy szeretetben növekedj. Mert ez a lényeg!  38 / 4071

 

 

Kérdező: Egy álomról kérdezem AHANGOT!

HANG: Meghalt ismerősöd valóban jó szándékkal van irántad, és segíteni akar neked. Már nem sokáig áll módjában, hogy ilyen közvetlen módon tudjon a rendelkezésedre állni. A figyelmedet három síkon akarja felhívni a lényegre. Az első, hogy az a fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre dobják. A másik az, hogy a fa a gyümölcsöt nem önmagának termi, hanem annak, akié a fa. A harmadik pedig arra hívja fel a figyelmedet, hogy a tiltott fáról szakított gyümölcs minden esetben elvisz a lényegtől. Az álmok kutatása nagyon homályos terület, ebbe túl sok energiát fektetni nem szabad. A visszatérő álmok azok, amelyek tartalmilag használható információkat hordoznak akkor, ha sikerül azokat úgy megérteni, hogy tartalmuk minden esetben békét hozó irányt, eligazítást ad. Itt is igaz, hogy ami elkeserít, elbizonytalanít, kétségbe ejt, az nem Tőlem van. Álmod arra is felszólít téged, hogy bőségesen termő fám légy az Én gyümölcsöskertemben, hiszen karnyújtásnyira vagy ennek megvalósulásától. Adj hálát meghalt barátodért, és engedd, hogy szívem teljes szeretetével benned éljek, hogy az általad termett gyümölcsök valódi enyhülést hozzanak környezeted számára.  43 / 4746

 

 

Megholtak kérése

 

Kérdező: 5. Anyámmal álmodom, s kérését a ház megjavításá­val kapcsolatban nem tudom teljesíteni. HANG: 5. Az anyáddal kapcsolatban történt álmodnak az a magyarázata, hogy tudattalan világod nyugtalan a házzal kapcsolatban, s ez úgy mutatkozik meg előtted érzékelhető képben, hogy anyád nehezményezi ezt.  10 / 810

 

 

Kérdező: Egy álomról kérdezem a HANG-ot. Az álomban meghalt nagyapám olyasmit kért, amiért édesanyám sírt. Azt mondtta, hogy adjunk el mindent. De ekkor már más volt az arca.

HANG: Lelketek mélyén nehezen tudjátok feldolgozni azt, hogy minden, ami mulandó, leoldódik róla-tok.

            Amíg nem tudtok megbarátkozni azzal, hogy minden és mindenki halálra ítélten éli földi életét, addig a legfontosabbról könnyen megfeledkeztek. A legfontosabb az, hogy előbb-utóbb Istenben mindannyian egymással is úgy éltek majd együtt, ahogy Én az Atyában, az Atya Bennem él a Lelkem által (János 17.21). Igen, mert akiket Isten önmagára, örök boldogságra, örök életre teremtett, azok számára nem lehet a halálé, a mulandóságé az utolsó szó!

            Te csak azért létezhetsz, mert Én, Jézus, az Én Lelkem által boldogító módon élek benned. De ennek egyértelmű megtapasztalását csak akkor élheted át, ha nem azon sopánkodsz, ami, aki elmúlt a környezetedből, hanem annak örülsz, hogy az Enyém vagy, Én pedig úgy vagyok a tiéd, hogy szívedben otthont rendeztem be Magamnak!

            Álmodban a környezeteddel való kapcsolatod elevenült meg.  25 / 2466

 

 

Kérdező: 1. Első álmom.

HANG: 1. Maghalt fiad - első álmodban - azt szerette volna veled tudatni, hogy ő már sokkal jobb helyen van, mint földi életében volt. Ezért volt a templomban ünneplőbe öltözve. Kezében az a nagy vastag könyv az élet könyve volt, mert ő már részese és várományosa annak az örök szeretetkapcsolatnak, amelynek igéi az 'élet könyvében' mindenki számára meg vannak írva!  1 / 83  Való Zénó

 

 

Megholtak üzennek

 

Kérdező: 1. Meghalt férjem ezt mondta álmomban: 'Ne gyere tovább!'

HANG: 1. Az az életszemlélet, amely leveledben megnyilvánul, valóban azt javallja számodra, hogy állj meg, és ne menj tovább! Az, hogy e gondolatot úgy élted, úgy álmodtad meg, mint amely gondolat férjedtől jött, még jobban aláhúzza azt, hogy váltanod kell.

            Én, Jézus, erre szólítottalak fel benneteket már kétezer évvel ezelőtt is. Akkor ezt így fejeztem ki: "Jussatok más szemléletre", vagy "Alakítsátok át gondolkodásotokat" A Bibliában e kijelentésemet általában így fordítják: "Tartsatok bűnbánatot!"(Márk 1;15)

            A következő két kérdésed igazolja azt, hogy változtatnod kell szemléleteden.  31 / 3245

 

 

Igazat mondott elhunyt testvérem és anyám álmomban?

 

Kérdező: 2. Igazat mondott elhunyt testvérem és anyám álmomban?

HANG: 2. Ha pontosan leírod, hogy te mit hallottál elhunytaidtól, akkor tudok konkrét választ adni kérdésedre. De így, hogy te tudod, de nem fogalmazod meg Előttem, ezt nem tehetem meg, mert válaszommal visszaélésre adnék alkalmat neked.  40 / 4357

 

Kérdező: 3. Álmomban halott férjem elküldött egy gödörből.

HANG:  3. Álmodban férjed engedélyt kapott arra, hogy tudassa veled: most valóban csak jót akar, segít neked!  40 / 4359

 

 

Halottidézés

 

HANG: Halott édesanyáddal ne akarj találkozni. Ha számodra fontos volna a vele való találkozás, akkor álmodban történne ez meg, és nem halottidézőnél. Egyáltalán nem jó az, ha médiumoknál érdeklődtök olyasmi után, ami a további földi életetekre vonatkozik. Én, Jézus, azért jöttem le a földre, hogy nektek ne kelljen szellemidézéssel foglalkozni. Ha az égiek fontosnak tartják, akkor megfelelő engedéllyel megjelenhetnek nektek közvetlenül, de ezt nem kell nektek megpróbálni kiprovokálni! Gondolja a mária-jelenésekre. Még gondolatnak is képtelenség, hogy ezeket kiprovokálhatta volna valaki!   27 / 2700

 

 

Legalább álmodban szeretnél találkozni férjeddel?

 

Kérdező: 1. Meghalt férjemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Az ne zavarjon, hogy férjed, aki már eltávozott a földről, nem jelentkezik be nálad úgy, ahogy őt a földön ismerted. De azt tudnod kell, hogy az ő eltávozása a te életedet és gyermekeid életét is nagyon segíti abban, hogy Velem jobban kapcsolatba kerüljetek.

     Hogyan? Hát úgy, hogy éppen elmenetelével hívja fel figyelmeteket arra, hogy nincs itt a földön maradandó lakása senkinek. Nyilvánvaló, hogy értelemmel ezt mindannyian belátjátok, de ahhoz, hogy ez a bizonyosság formáló erővé váljék bennetek, bizony kellett, hogy elmenjen közületek!

     Maga a mulandó élet akar arra nevelni benneteket, hogy egyre többet foglalkozzatok a szolgáló szeretettel. Itt a földön csak annak van értelme, amit egymásért tesztek szeretetből.

     Legalább álmodban szeretnél találkozni férjeddel? Kérd őrangyalodat, hogy segítsen neked abban, hogy létrejöjjön ez a találkozás.   23 / 2278

 

 

Kérdező: 1. Anyámról/tól szeretnék hallani valamit.

HANG:            1. A szeretet-kapcsolat ÖRÖK!  Tőled édesanyád felé, és édesanyádtól a te irányodban! Részed-ről az érte mondott imáidon kívül az emlékezés, főleg egyes intő szavaira történő emlékezés a fontos.  Édesanyád részéről pedig az őrangyalodhoz hasonlóan, sugallatok által, és ha úgy ítéli meg, akkor álma-idban érzékelteti veled szeretetét.  27 / 2719

 

 

Kérdező: 2. Szeretném, ha apánk szólna hozzánk.

HANG:  2. Édesapádnak van lehetősége arra, hogy sugallataival, vagy az álom szimbolikus nyelvén,  szóljon hozzátok, ha ezt jónak látja. De médiumomon keresztül is szólhat hozzátok. …   27 / 2744

 

 

HANG: 3. Megértem, hogy szeretnél kapcsolatba kerülni elhunyt barátoddal. Ha erre engedélyt kap, akkor álmodban jelentkezni fog nálad.  33 / 3453

 

 

Kérdező: 3. Türelmes szeretnék maradni mindenkor!

HANG: 3. A türelem a szeretet másik neve. Abban is türelmesnek kell lenned, hogy volt férjedet egyszer álmodban meglásd, abban is, hogy a földön élők megértsék jó szándékodat. Nagyon fontos, hogy ne csak Én, Jézus legyek megelégedve veled, hanem te is légy megelégedve Velem, a te Jézusoddal! Mindenkor veled vagyok. Mindenkor veled van az Én erőm, bátorításom. Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a keresztedet. Abban biztos lehetsz, hogy soha nem engedlek erődön felüli nehézségekbe bonyolódni!

                                                                                                                                       39 / 4232                                                                                                                                                      

 

Kérdező:  2. Csak egyszer szeretném látni szüleimet álmomban.

HANG: 2. A meghaltak érzékelhető kapcsolatba akkor kerülhetnek veletek, ha ez lelki fejlődésetek érdekében hasznossá válik. Előbb-utóbb úgyis találkozni fogtok egymással!  42 / 4628

 

 

Miért álmodtam meghalt szüleimről?

            (Az ilyen álomnak három célja van.)

 

Kérdező: 2. Miért álmodtam meghalt szüleimről?

HANG: 2. Az alvás állapota különösen alkalmas arra, hogy a szellemvilág 'lakói', ha erre engedélyt kapnak, találkozhassanak földön élő szeretteikkel. Ebből nem kell valami különleges következtetést levonni. Az ilyen álomnak egyik célja az, hogy erősödj hitedben. Erősödj abban, hogy úton vagy az örökkévalóság felé! Erősödj abban, hogy a földön nincs öröklakás! A másik célja az ilyen álomnak az, hogy imára szólítson fel. Imádkozz szüleidért, és ápold, növeld magadban továbbra is az irántuk való szeretetet! A harmadik célja az ilyen álomnak csak akkor fogalmazható meg, ha valaki kifejezetten konkrét utasítást kapott álmában.   40 / 4330

 

 

HANG: 3.Kérdeztél még elhunyt édesanyádról és álmodról róla. Ő már sokkal jobb helyen van, mint földi életében valaha is lehetett volna. Álmod nem az ő állapotát, hanem a te benső szorongásodat, tehetetlenségi érzésedet tükrözte vissza.  26 / 2608

           

* * *

 

Kérdező: 3. Miért nem tudom felvenni a kapcsolatot elhunytjaimmal?

HANG: 3. Az elhunytakkal sem lehet egyéni erőszakkal kapcsolatba kerülni! Egy találkozás mindig két oldalról indul el. Te, ha valóban szereted elhunytjaidat, akkor imádkozz értük és reájuk emlékezve, tedd meg mindazt a jót, amit tőlük hallottál, tanultál.

            Kérheted ugyan, hogy ők is jelentkezzenek be nálad, akár álmodban, vagy egyéb módon, de erre ők csak akkor hajlandók, ha ez neked a lelked javára válik. E nélkül nemcsak nem akarnak, de nem is akarhatnak közvetlen kapcsolatba kerülni veled.

            Számodra legfontosabb az, hogy Velem, a te Jézusoddal akarj személyes kapcsolatban maradni. Ez mindig lehetséges! Igen, mert igazat mondtam akkor, amikor erre ígéretet tettem (János 14;23).  34 / 3532

 

 

Soha nem álmodom halott kislányommal. Miért?

 

Kérdező. 1. Soha nem álmodom halott kislányommal. Miért?

HANG: 1. Kislányod nagyon jó helyen van. Ha tudnád, hogy mennyi bajtól szabadult meg azáltal, hogy elhagyta a földet, akkor nem bánkódnál, hanem hálát adnál azért, hogy oly fiatalon kiérdemelte azt, amit mások sok évtized alatt sem érnek el. Nem voltál te rossz anya, de neki előbb járt le a földi élet próbatétele, mint legtöbb hasonló korú társának. Ezzel ő nagyon jól járt!

            Ha görcsösen ragaszkodsz hozzá, akkor éppen a te érdekedben nem álmodhatsz vele. 24 / 2370

 

Kérdező: 2. Miért nem álmodom fiammal?

HANG: 2. Két feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy fiaddal álmodj. Az egyik az, hogy ő erre enge-délyt kapjon. A másik pedig az, hogy te ne akard erőltetni az ilyen találkozást.  42 / 4563

 

 

Sokszor álmodom elhunyt apámmal

 

Kérdező: 4. Sokszor álmodom elhunyt apámmal. Jelentenek ezek valamit?

HANG: 4. Imádkozz apukádért.  10 / 844

 

Kérdező: 3. Többször álmodom elhunyt szüleimmel.

HANG: 3. Azok az álmaid, amelyek szüleidet jelenítik meg, késztessenek arra, hogy imádkozz értük

                                                                                                                                                    21 / 2039

* * *

 

Kérdező: Álmomban találkoztam édesanyámmal.

HANG: Valóban. A te vágyad és édesanyád vágya, hogy valamiképpen tapasztalati kapcsolatba kerülje-tek egymással, Isten beleegyezésével történt.

    Ennek az álombeli találkozásnak nem az a legfontosabb üzenete, ami édesanyádra vonatkozik, hanem az, ami rád! Ez pedig az, hogy a halál utáni élet valósága erős alapokon álljon benned.

    Drága Gyermekem! Két véglet között kell megtalálnod a helyes magatartási formát. Az egyik véglet az, amelyet ma sokan képviselnek. Úgy élnek, mintha soha nem kellene meghalniuk, s így nem  építik be hétköznapjaik folyamatába e bizonyosságot: a földi élet mulandó! Nem törődnek azzal, amire a földi élet való! Vagyis azzal, hogy utána kapuk nyíljanak a szellem, a lélek számára annak a boldogságnak megélésére, amelyet a földön az áldozatos szeretet alapozott meg.

    A másik véglet az, amikor valaki úgy belegabalyodik a szellemvilággal történő kapcsolatába, hogy elveszti valóságérzékét a földi dolgok iránt, s megfeledkezik arról, hogy el kell végeznie mindenkinek becsületesen bizonyos földi feladatokat ahhoz, hogy ne kellejen majd szégyenkeznie a halál után.

    Hidd el, hogy a szeretet szálait soha, semmi szét nem tépheti! Hidd el, hogy a te hazád is a mennyben van, s a mostani életed egy olyan előkészületi idő, amelyben hitből, reményből kell élned, ha szíved szeretetét meg akarod alapozni édesanyáddal és minden égi lénnyel történő találkozásra.  32 / 3304

 

 

Többször álmodom elhunyt szeretteimmel.

                       (Az álmod két üzenetet hordoz)

 

Kérdező: 1. Többször álmodom elhunyt szeretteimmel.

HANG: E problémáidra azt fogom elmondani neked, hogy ezekkel kapcsolatban mi a feladatod, milyen tanulságot kell ezekből levonnod.

            1. Álmodban a tudatalatti világod megnyílik egy másik dimenzió, a szellemvilág felé. Ilyenkor nem a te lelked hagyja el a testet, hanem fordítva van. Azok a szellemi lények, akik erre engedélyt kaptak, be tudnak szállni hozzád, s bár erkölcsi döntésre ilyenkor képtelen vagy, de felébredésed után, visszaemlé-kezve álmodra, igenis, erkölcsi, tehát felelős döntést hozhatsz. Ezt nagyon megkönnyíti az, hogy az álomban tudatalattidba bejövő szellemek által olyan érzelmi töltést is kapsz, amely feltétlenül erősít elhatározásod megvalósításában. (Természetesen vannak más tartalmú álmok is!)

            Az álmodban történő meghalt szeretteiddel való találkozás két üzenetet hordoz. Az egyik az, hogy erősítsd magadban: te is az örökkévalóság gyermeke vagy! Van élet a halálod után! Van örökélet! A másik pedig az, hogy a szeretetet nem lehet eltemetni! Akiben szeretet van, az mindenkor küldetést érez arra, hogy másokat segítse. A földön maradottak felé ezt a küldetést főleg a vérkapcsolat tudja nagyon elősegíteni. De ez csak akkor valósul meg, ha te nem öncélúan kezeled az ilyen álmaidat. Tehát ne csak annak örülj, hogy milyen jó volt, milyen boldogító volt vele, velük találkoznod, hanem tudatosuljon benned az, hogy te már itt a földön is, a gyakorlati szeretés megvalósítója kell, hogy legyél!  38 / 4045

 

* * *

 

Szeretném, ha elhunyt hozzátartozom szólhatna hozzám.

 

Kérdező: 2. Engedd meg, hogy elhunyt édesanyám szóljon hozzám.

HANG: 2. Én, Jézus, megengedem édesanyádnak, hogy szóljon hozzád. De neki tudnia kell, hogy ez előnyt jelentene-e számodra. Médiumomon keresztül nem kíván szólni. Ha majd fontosnak tartja édesanyád, akkor álmodban jelentkezni fog, s elmondja azt, amit jónak lát.

 A legfontosabb számodra az, hogy Velem, Jézussal maradjon élő a kapcsolatod. Velem élj, és Értem élj. Akkor élsz Velem, ha érdekel az Én életem. Akkor élsz Értem, ha nagyon elhiszed, hogy Engem valóban és minden pillanatban érdekel a te életed.  32 / 3273

 

 

Kérdező: 1. Elhunyt édesanyámmal szeretnék beszélni.

HANG: 1. Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy te bármikor beszélhetsz édesanyáddal, ő tud erről, és segít neked abban, hogy eszedbe jussanak azok a tanácsai, amelyekre éppen szükséged van.

 A másik pedig az, hogy álmaidban, ha édesanyád engedélyt kap rá, vagy így is mondhatom, ha a te lelked fejlődése érdekében szükséges, meg fog jelenni, és el fogja mondani azt, ami számodra fontos.

 Jelenleg legyen elég az, hogy azokból az 'emlékekből' élsz, amelyek meríteni tudnak édesanyádból fényt, és erőt. 33 / 3433

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék üzenetet kapni odaátról.

HANG: 3. Ha az, akivel szeretnél találkozni, szintén akarja és engedélyt kap erre, akkor ő be fog jelentkezni akár álomban, akár valami más módon. De te feltétlenül tudni fogod, hogy ő az. Kezdemé-nyezni neki kell!   35 / 3709

           

 

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG:            Elhunyt hozzátartozóitok csak akkor jelenhetnek meg álmotokban érdemlegesen, ha erre en-gedélyt kapnak, s ilyenkor nem hagyhatnak kétséget afelől, hogy mire kaptak engedélyt.  36 / 3824

 

 

Kérdező: 3. Kaphatok üzenetet Gábor fiamtól?

HANG: 3. Azok, akik átlépték a földi élet tér-idő korlátait, csak külön engedéllyel érzékeltethetik magukat veletek. Ezt főleg álmotokban tehetik meg.

     Higgy abban, hogy van őrangyalod! Kérdd az ő segítségét, és bízd rá magadat az Én, a te Jézusod szerető szívére!  37 / 3886

 

 

Kérdező: 3. Apámtól várok üzenetet.

HANG: 3. Azok, akik már átlépték a földi lét határát, nem rendelkeznek korlátlanul önmagukkal. Ha lelked fejlődése szempontjából szükséges, hogy üzenetet kapj attól, akitől ezt várod, akkor meg fogod kapni akár álmodban, akár más formában. De feltétlenül törekedned kell arra, hogy ezzel a vágyaddal se légy megkötözött.  39 / 4137

 

 

Kérdező: 2. Elhunyt hozzátartozóimmal beszélgethetek-e?

HANG: 2. Te imádkozz elhunytjaidért. Ők csak akkor tudnak veled beszélni, amikor erre engedélyt kapnak. Ez általában álmodban valósulhat meg.  42 / 4601

 

* * *

 

Kérdező: Szeretném, ha elhunyt férjem megjelenne nekem!

HANG: Ahhoz, hogy férjed megjelenhessen neked, két feltételnek kell meglennie. Az egyik az, hogy a te lelked fejlődését elősegítse, a másik pedig az, hogy ebben a dimenzióban kell lennie. Bármelyik a kettő közül hiányzik, már nem valósulhat meg kívánságod.

            Az elsőt fogadd el valóságnak! Ha fontos számodra, akkor álmodban engedélyt kaphat volt férjed arra, hogy találkozz vele. Azért mondom, hogy volt férjed, mert ebben a dimenzióban nem olyan a kapcsolat a szellemi lényeknek egymással, mint ti azt a földön megéltétek.

            Én, Jézus fontosnak tartom számodra azt, hogy csak olyan emlékek foglalkoztassanak volt férjeddel kapcsolatban, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Azért tartom ezt fontosnak, mert csak akkor állsz a realitások talaján, ha a múltat nem visszavágyod, hanem erőforrásnak használod a jelened meg-szentelésére, és arra, hogy jó alapot vess a jövődre vonatkozóan. Az emlékezésnek, az ábrándozásoknak csak akkor van értelme, ha erőforrásként működnek. E nélkül többet ártanak, mint használnak.

            Tudom, hogy nehéz elfogadnotok, de akkor is igaz, hogy volt férjed is és te is, csak akkor találjátok meg szívetek nyugalmát, ha Velem, a te Jézusoddal vagytok élő kapcsolatban. Akkor vagy Velem élő kapcsolatban, ha az általam kért szeretet-életet vállalod szívvel, lélekkel (János 13;34). Csak ennek az általam mondott ÚJ parancsnak vállalása teszi lehetővé számotokra azt, hogy egymással is találkozni tudjatok. Más lehetősége senkinek nincs arra, hogy örökkön örökké élő kapcsolatban legyen a másikkal.

                                                                                                                                                             39 / 4188

 

Van jelentősége elhunyt hozzátartozóval álmodni.

 

Uram! Egyik testvérem arról kérdez, hogy van-e jelentősége annak, ha valaki elhunyt hozzátartozóival álmodik.

HANG: Nagyon is van! Álomban a tudattalan tartomány szinte közvetlen kapcsolatba kerül az elhuny-takkal, s így, ha mindkét részről van találkozási vágy, akkor ez valamiképpen megvalósul.

            Az ilyen találkozási vágy nem kifejezetten szerencsés. Nem, mert általában nem az örök értékek jobb meglátását célozza. Sokkal inkább leleplezi azokat a megkötözöttségeket, melyek feloldása nagyon fon-tos, ha valaki fejlődni akar akár itt, akár a földön.

            Ha nem a földiektől indul el az ilyen álombeli találkozás, akkor nyilván olyan segítség után vágyódnak az itteniek, melyre azoktól várják az erőt, akikkel szeretet-kapcsolat köti őket a földhöz.

            Ti, akik a földön éltek, igenis tudtok segíteni azok fejlődésében, akik itt erre nem képesek. Kimond-hatatlan nagy ereje van a földön élők szívből jövő imájának.

            Amikor valaki halottaiért imádkozik, akkor valójában tanúságot tesz arról, hogy a halálnál nagyobb a szeretet köteléke. Tanúságot tesz arról, hogy a másikért tenni valamit mindig lehet. Tanúságot tesz arról, hogy közel sem olyan tragédia a halál, mint azt el szeretné hitetni önmagáról veletek.

            Ápoljátok kapcsolataitokat azokkal, akik már eltávoztak a földről. Akiket a szeretet indít kapcsolat-felvételre, az biztosan gazdagodik lelkileg.  1 / 74

 

 

Ha az egyik fél eltávozik.

 

Kérdező: 2. Második álmom.

HANG:  2. Minden földi emberi kapcsolat részetekről egész biztos átértékelődik, ha valamelyik fél e kap-csolatból kilép. Aki a kapcsolatból távozik, annak azért, mert távozása új látásmódot hord magában, ezért új önismeretre jut, aki marad, annak azért, mert fel kell tudni dolgoznia a másik távozását, vagyis szintén új önismeretre kell jutnia. A földi halálnál ugyanez a helyzet. Aki egy szeretetkapcsolatból átlép a másik dimenzióba, az összehasonlíthatatlanul tisztultabban látja önmagát. Aki pedig marad, az szinte lelkiis-mereti kötelességének tartja, hogy az eltávozott személyét átértékelje, és lebontsa róla azokat az erkölcsi szennyeket, amelyek torzítanák az eltávozottról visszamaradt képet. A szívetekben nem tudtok hosszú-távon rossz, negatív élményt dédelgetni a másik iránt. Nem, mert a szív bennetek a szeretet helye! "Halot-takról jót vagy semmit" szoktátok mondani helyesen. Milyen kár, hogy ez az élőkre csak a legritkább esetben vonatkozik!  1 / 83  Való Zénó

 

 

Vegyes

 

Kérdező: Uram! Gyermekem a katonaságnál állítólag öngyilkos lett. Számunkra ez elképzelhetetlen.

HANG: A másik: aki hisz bennem, az halált nem lát sohasem. - Ti túl nagy tragédiának fogjátok fel azt az eseményt, melyet senki el nem kerülhet a földön, vagyis a halált. Hidd el, gyermeked jobban járt azzal, hogy meghalt, mintha életben maradt volna. Ezt ő ma már nagyon is tudja. Megidézhetitek őt. Álmaitokban megjeleníthetitek. Arról fog tanúságot tenni, hogy olyan önismeretre jutott, melyre a földön soha sem jutott volna. … 4 / 287

 

 

Kérdező: 4. Szeretnék tudni valamit a mamáról.   5. Miért álmodtam, hogy halála után visszajött         

HANG: 4. és 5. Azért álmodtál vele, mert vágyaidban nagyon fontos ő a te számodra. Ez nem baj mindaddig, amíg e kapcsolat Hozzám segít közelebb. Nem mondhatok róla semmit.    12 / 1072

 

 

Kérdező: 1. Egy halott asszony kisördögnek nevezett álmomban.

HANG: 1. Te nem vagy kisördög, hanem a mennyei Atyának édes gyermeke vagy! Ezt nem elég tudnod, de gyakran gondolnod is kell erre. Igen, mert téged mi mindannyian szeretünk, és nagyon szeretnénk minél több erőt átadni neked, hogy szívedben béke legyen akkor is, amikor tűrnöd és szenvedned kell.

            Az, aki kisördögnek nevezett, azért nevetett, mert térfának szánta azt, amit mondott, és arra is gondolt, hogy te tudsz leleményes is lenni!  26 / 2641

 

 

Kérdező: 3. Mi az értelme álmomnak, amelyben én is láttam anyámat?

HANG: 3. Mindaz, amit anyádtól jót, szépet, nemeset hallottál, jól teszed, ha feleleveníted magadban!

                                                                                                                                                  34 / 3575

 

Kérdező: 2. Álmomban nagymamám szinte bújik előlem. Miért?

HANG: 2. Nagymamád valójában nem bújik előled, csak azt akarja tudatni veled, hogy már nem kell foglalkoznod vele, le kell oldódnod róla is. Ő ma is imádkozik érted, de ezért ne őt, hanem Istent magasz-tald!   35 / 3674

 

           

Kérdező: 1. Meghalt édesanyámmal kapcsolatban álmodtam.

HANG: 1. Édesanyád ma is értékel téged. Az imádság és a szentmise bemutatás, mint szeretet megnyil-vánulások, olyan kapcsot erősítenek, amely égieknek, földieknek egyaránt örömet, lelki fejlődést jelent. Semmiképpen sem szabad ezeket lebecsülni!  35 / 3738

 

 

Kérdező: 1. Egy álmom magyarázatát kérem, amelyben halott nagyanyám feltámadt, s az imámra azt mondta, hogy ezzel nem megyek semmire.

HANG: 1. Az említett álmodnak nincs a jövőre mutató, üzenetet közvetítő tartalma. Csupán a benned kavargó eseményekre, ismeretekre emlékezés jelent meg ebben az álomban szimbolikusan.  40 / 4301

 

 

Kérdező: 2. Édesapám halálával próbára tett Jézus.

HANG: 2. A földi élet valóban olyan próbaidő számotokra, amelyben le kell vizsgáznia a hitnek és a szeretetnek egyaránt. A HITNEK, mely szerint csak az látja jól az életet, aki a szívével tudja azt látni, és a SZERETETNEK, amelynek másik neve a várakozni tudás! Feltétlenül találkozni fognak egykor azok, akiket a szeretet kötött össze a Földön!  41 / 4494

 

 

Kérdező: 1. Álmomban mindig szüleim sírját keresem.

HANG: 1. Én, Jézus azt mondtam egyszer, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem. (János: 11.25) Ez így igaz. Szüleidet nem érdemes a holtak között keresni. Minél jobban tudatosítod magadban, hogy szüleid élnek, annál jobban ezt fogja befogadni tudattalan világod, s így nem sírjukkal fogsz törődni álmodban.  42 / 4628

 

 

Kérdező: 3. Valóban gondoltak rám azok, akik álmomban nálam jártak. Ugyanis még földi életükben nagyon megbántottak?

HANG: 3. Szeretettel gondoltak rád azok, akiket kérdeztél, mert megbánták veled szemben tanúsított szeretetlenségüket. Azért látogattak meg álmodban, hogy bocsáss meg nekik, mint ahogy Én is megbocsátottam neked.  42 / 4646

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

eunicesildenafilcitrate.com

(sildenafil vs tadalafil, 2021.04.07 19:41)

sildenafil 100 mg lowest price https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil price in india

elitadalafill

(tadalafil tablets, 2021.04.07 19:15)

tadalafil gel https://elitadalafill.com/ tadalafil 60 mg for sale

Cialis Types EllSicy

(EllHand, 2019.10.29 16:47)

Vardenafil Express Viagra Delivery <a href=http://ciali40mg.com>п»їcialis</a> Amoxicillin For Cat Urinary Infections Where To By Xenical

mamuci35@freemail.hu

(kati, 2012.03.20 08:43)

Ehunyt apámal álmodtam hogy rengetegen voltak a templomba és mindenkinél virágvolt és ö rám nézet és valamit mindig meghuzot vagyis ivot rám mosolygot és kcsintot egyet mit jelent ez kérlek segics

Re: katalin.kk53@gmail.com

(Névtelen Jézus, 2018.08.18 22:58)

Azt jelenti hogy pár év múlva egy Ádám nevezetű férfiban találod majd meg a boldogságod!

Sajószentpéter

(Andó KatalinSajószentpéter, 2017.05.21 16:57)

2013-ban meghalt édesanyámmal szoktam álmodni,volt olyan,hogy egy félhomályos szobában kerestem egy ágyszerű valamin ,tele volt ronngyokkal,és a rongyok alatt volt egy élő csecsemő .anyám meg ott mosolygott gunyosan.Máskor meg az álmomban az öcsém is ott volt
és az öcsém veszekedett velem ,anyám meg mosolygott.

sálgótarjan

(szilvia, 2013.03.23 18:02)

azt álmotám hogy mek hált mama és én sirtám nagyon érte mert hiányzot te már réken mek halt mé almodom ilyent

Re: sálgótarjan

(szilvia, 2013.03.23 18:09)

régen mek halt mamam te majt nem mintik fele álmotom miért

Re: sálgótarjan

(timea, 2013.05.22 00:44)

apukkamal gyakran almodok miota meghalt kommunikal velem ,sokszor delig alszom csak hogy emlekezzem mit is mondott de van hogy csak ott van az almomban es nem szol csak hallagat tobb mint 2 eve halt meg es mar szokszor jelezte hogy a menyorszagban van segit nekem !!! az lenne a kerdesem hogy, en hogyan segithetnek neki vagy egyaltalan szuksege van a segitsegemre valamibe? vagy csak o akar nekem jelezni es segiteni????

sálgótarjan

(szilvia, 2013.03.23 17:59)

azt álmodam halot mama és én sirtám nagyon mert fájt hogy mek halt

mama

(marciaaa, 2013.01.15 14:55)

Nagymamám megjelent méregesen álmomban, és azt mondta ne műtessem meg magam, ez mit jelent, én annyit válaszoltam nagyon szeretem, mert megörültem a találkozásnak.