Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Álomfejtés

HANG: 2. Az alvás állapotában nemcsak az történik, hogy kikapcsol a tudat, s így megszűnik a tudat ébrenlét állapotban történő idegzetre gyakorolt nyomása. Tehát az alvás nemcsak pihentető funkciót lát el, hanem információt is közöl szimbolikus nyelven ebből az időtlen világból. E szimbolikus nyelv megértése, megfejtése, nem a tudatos, logikus gondolkodás feladata. Bár, ha gyakran fordul elő azonos tartalmú álom, akkor a józan gondolkodás sok olyan ismeretet tud kifejteni belőle, mely az álmodó jelenének problémáit, de jövőjének eseményeit is segíti pozitív módon kezelni. A visszatérő álmok minden esetben szellemek által irányított álmok. A nem visszatérő álmokról ez így nem mondható el. Azért nem, mert az, aki álmodik, saját maga okozza önmagának, bizonyos tudattalanból feltörő képek megjelenítését. Az mindenesetre figyelemre méltó tény, hogy egy álomból való felébredés után, érzelmi szinten felismerhető, hogy valaki jelene, vagy jövője kosarába milyen benyomásokat engedett be, s így álmai akkor is értékes információt szolgáltatnak, ha nincs mögöttük szellemvezető, illetve ilyenkor ő maga saját magának vezetője.  5 / 355

 
 

Kérdező: Nem vagyok biztos abban, hogy fontos-e az álomfejtés.

HANG: A fontos az, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolat alakuljon ki közöttünk. Ennél fontosabb nincs!

            Minden, ami ehhez segít, az fontos eszköz. Ilyen lehet az álomfejtés is. Álmaitokban a tudatalatti világotok kinyílik felénk, és ilyenkor a szimbólumok nyelvén tudunk olyan eligazításokat adni, amelyek éber állapotban sok segítséget jelenthetnek.

            Ami tehát fontos, az a CÉL! De kell használnotok eszközöket arra, hogy a Velem való kapcsolatot, mint célt, erősítsétek. Erre mi innen adunk nektek talentumokat, lehetőségeket, s ezeket felhasználni! Természetesen van olyan, amikor semmit sem használnak az álomképek. Ha erre ráérzel, akkor tudsz majd szelektálni álmaid között.

            A legfontosabb az, hogy tudatosan kapcsold életedet az Én életemhez. Ez akkor történik meg, ha Útként is felvállalsz Engem. Tehát akkor, ha bölcsességgel átitatottan soha nem ártasz senkinek, ha mindig megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre lehetőséget kapsz. De a bölcsességgel történt átitatottság döntő!    13 / 1179

 

 

Kérdező: 2. Álmaim látomásszerűek, melyek mintha átalakítanának.

HANG: 2. Álmaidat meg kell tanulnod kezelni! Csak azzal az álomképpel érdemes foglalkozni, ami erőt ad a gyakorlati szeretet szolgálatára.  15 / 1417

 

Kérdező: 1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett?

HANG: Az álmok nem próféciák. Igaz ugyan, hogy az álmok részben a földi életetek összefüggéseit "időtlenül" mutatják meg szimbólumokban, és az is igaz, hogy a szellemvilág számára gyakran ad lehetőséget az álomállapot arra, hogy e szellemvilág információt juttasson el tudatotokba. De boldogságotok nem attól függ, hogy meg tudjátok-e fejteni, illetve, mennyire tudjátok megfejteni álmaitokat, hanem attól, hogy a gyakorlati élet mennyire képes felelős döntéseitek alapján az Én békémet biztosítani bennetek!   27 / 2712

 

 

Az álmok mindig hordoznak valami üzenetet!

 

Kérdező: Egy álom magyarázatát kérem szeretettel. Álmom lényege: egymás kezét fogva mondottuk, hogy mindenkit szeretünk, még a Sátánt is.

HANG: Azt kérdezed leveledben, hogy üzen-e valamit az álmod neked. Az álmok mindig hordoznak valami üzenetet! Mindig! Énednek az a része, amelyet álomban élsz meg ébrenlétnek, bizonyos értelemben nagyon is tudatos! A hangulatok, megérzések, sugallatok, szimbólumok nyelve mérhetetlenül gazdagabb az álom időtlen világában, mint ti gondolnátok. Ebben az állapotban rendeződik a nagy EGÉSZHEZ mindenkinek az az én-je, amelyet a földi életben meg kell tanulnotok átlépni annak érdekében, hogy a Hozzám, az Én Titokzatos Testemhez kapcsolt énetek véget nem érő fejlődésben átélhessen Engem.

      Álmod azt közli ébrenléti tudatoddal, hogy másokkal összekapcsolt szereteted az, amely képes senkit ki nem záró módon árasztani a világba azokat a pozitív erőket, amelyek képesek megszüntetni minden sátáni gonoszságot a világban. Ez a tartalma annak a kijelentésemnek, amelyet Máté 18;19-20-ban olvashatsz.  15 / 1390

 

 

Az álmokra jó odafigyelni, de csak akkor, ha veszély-helyzetre hívják fel a figyelmet.

 

Kérdező:  6. Az álmokkal kapcsolatban mit kell tudnom?

HANG: 6. Az álmokra jó odafigyelni, de csak akkor, ha veszély-helyzetre hívják fel a figyelmet. Ilyenkor fokozott buzgósággal kell kérned őrangyalodat, hogy vigyázzon rád. Az ő erejének kiáradása nagyban függ attól, hogy milyen buzgón kéred. Az angyalok csakúgy, mint Én, nagyon tiszteletben tartják szabadságotokat.  5 / 332

 

Álmaidra jó figyelned

 

Kérdező: 1. Álmaimról kérdezem Jézust.

HANG: 1. Álmaidra jó figyelned. Igyekezz kiolvasni belőlük biztató, bátorító üzeneteket, mert álomképeiden keresztül ilyeneket küld neked a téged szerető, rád is számító szellemvilág. …  14 / 1249

 

 

Mélyre ható örömöt vagy ijedséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komolyan foglalkozni

 

HANG: Azokkal az álomképekkel viszont, melyek konkrét formában mélyre ható örömöt vagy ijedséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komolyan foglalkozni, mert ezek előjelekként segíteni akarják álomban azt, akit ébrenlétben nem tudnak kellő módon figyelmeztetni bizonyos jövőbeli eseményekre. Az ilyen álomképek forrása mindig Én vagyok, eszközeim pedig azok az angyalok, akiket ezzel megbíztam.

            Tehát, az az álmod, melynek hatására szinte fölijedtél, az ilyen volt. Arra figyelmeztet, hogy vedd komolyabban földi életedben az időkihasználást, hogy a múlandóságban eltöltött napjaid az örökkévalóság szempontjából is értéket hordozzanak.   5 / 404

 

 

Kérdező: Rossz álmaim vannak, és sokat fáj a fejem.

HANG:Vannak olyan álmok, amelyek figyelmeztetnek valamilyen eseményre, amely már elindult feléd. Ilyenkor a rossz álmok arra szólítanak fel, hogy kérd őrangyalodat, kérd azokat a jó szellemeket, akik szívesen segítenek neked, ha kéred őket. Arra kell kérned őket, hogy segítsenek helyesen átvészelni, megoldani azokat a kellemetlen eseményeket, amelyek rád várnak. A jó álmok pedig jó eseményeket szoktak előre jelezni. …   29 / 2949

* * *

 
Mikor kell odafigyelni álmainkra

 

Kérdező:  6. Az álmokkal kapcsolatban mit kell tudnom?

HANG: 6. Az álmokra jó odafigyelni, de csak akkor, ha veszély-helyzetre hívják fel a figyelmet. Ilyenkor fokozott buzgósággal kell kérned őrangyalodat, hogy vigyázzon rád. Az ő erejének kiáradása nagyban függ attól, hogy milyen buzgón kéred. Az angyalok csakúgy, mint Én, nagyon tiszteletben tartják szabadságotokat.  4 / 332

 

 

Kérdező: 1. Egy ijesztő álomról.

HANG: 1. Az ijesztő álmokra feltétlenül oda kell figyelni. Amíg alszol, addig olyan korlátok, gátak szűnnek meg, melyek megszűnte által sok figyelmeztetést tud közölni veled, ennek a másik dimenziónak téged szerető népe.  5 / 370

 

 

Kérdező: 4. Érdemes az álmokra figyelni?

HANG: 4. Érdemes az álmokra figyelned. Az álom szimbólumképei és az ezekkel járó érzelmi töltés erőt tud adni arra, hogy tedd a jót, és kerüld azt, ami lelkileg ártalmas.  13 / 1225

 

 

Kérdező: 2. Egy másik álmomat is szeretném értékeltetni.

HANG: 2. … Itt is áll az, hogy senki és semmi nem adhatja azt, amilye nincs. Tehát a pozitív töltésű közérzet pozitív tartalmú álom következménye. A negatív töltésű közérzet pedig rosszat jelentő álom következménye. De ez csupán egy általános elv! A helyes álomfejtés csak közös munka eredménye lehet! Ha Velem megbeszéled álmaidat, akkor segítek megláttatni veled azt, hogy mit üzennek álmaid, ha egyáltalán üzennek valamit. Mert nem minden álom hordoz olyan információt, amire fontos volna odafigyelni! Vannak benső egyensúlyt megvalósító álmok is. Pontosan azok ilyenek, amelyekben értelmetlen közléseket veszel tudomásul. Ezekkel éppen ezért nem kell foglalkoznod, mert önmagukban hordják feladatuk megoldását, vagyis a tudatalatti világod rendezgetését. Amint egy szőttes bal oldalán ákombákom szálak futnak, hogy a jobb oldalon szép minta formálódjék ki, úgy az emberben is, vannak a tudatalatti világnak olyan ákombákom képei, mondatai, amelyek éppen azt a célt szolgálják, hogy az ébrenléti élet értelmessé váljék.   17 / 1609

 

 

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

      Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon fontos.  26 / 2586

 

 

Kérdező: 2. Álmaimmal foglalkozzam-e?

HANG:  2. Álmaid jelrendszerén belül különböző szellemektől kaphatsz különböző hatásokat. Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével, nyugalommal, arra szólít fel, hogy kérdd angyalaim segítségét, mert ők akkor is tudnak segíteni, ha már útban van valami lehangoló esemény feléd. De ilyenkor csak akkor tudnak segíteni, ha erre kéred őket. Ha nem tudnának segíteni, akkor nem jelezték volna neked előre a bajt. Viszont, ha te nem kéred őket, akkor hiába jelezték azt, amit jeleztek. Érdemes hát figyelni álmaitokra!   31 / 3161

 

 

HANG: 2. Az álmok csak akkor érdemelnek nagyobb figyelmet, ha olyan eseményekre figyelmeztetnek előre, amelyek komoly hatással vannak valakinek az életvitelére. Tehát nem szellemekkel, hanem eseményekkel szembesül álmában az, aki ilyesmit álmodik.    34 / 3508

 

* * *

Angyalok segítenek, hogy álmunkat meg tudjuk fejteni

 

Kérdező: 3. Három álomról

HANG: 3. A te temetői látomásod, álmaid, a szimbólumok nyelvén küldenek üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben, amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!

            Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét. Szeretném, ha hiszékenység helyett hitből élő lennél!  27 / 2697

* * *

 

Magatok próbáljátok megfejteni az álom-szimbólumokat

 

HANG: 1. Mint tudod, az álom az olyan szimbolikus nyelv, mely sokkal több tartalommal telített, mint első látásra tűnik. A te álmod megfejtését a végén kell kezdeni szétbontani. …  5 / 347

 

HANG: 2. Az alvás állapotában nemcsak az történik, hogy kikapcsol a tudat, s így megszűnik a tudat ébrenlét állapotban történő idegzetre gyakorolt nyomása. Tehát az alvás nemcsak pihentető funkciót lát el, hanem információt is közöl szimbolikus nyelven ebből az időtlen világból. E szimbolikus nyelv megértése, megfejtése, nem a tudatos, logikus gondolkodás feladata. Bár, ha gyakran fordul elő azonos tartalmú álom, akkor a józan gondolkodás sok olyan ismeretet tud kifejteni belőle, mely az álmodó jelenének problémáit, de jövőjének eseményeit is segíti pozitív módon kezelni. …  5 / 355

 

 

HANG: 2.  Még mondok valamit az álmokról. Nem szívesen mondom el, fejtem meg álmaitokat, mivel a legtöbb esetben hetek múltán, mikor megkapjátok a válaszomat, akkor már legtöbb álom elvesztette aktualitását. Magatok próbáljátok megfejteni az álom-szimbólumokat, hogy ezek gyakorlatilag is felhasználhatók legyenek számotokra.  24 / 2346

 

 

Kérdező: Álmaimra kérek magyarázatot.

HANG: Írod, hogy minden éjjel álmodsz, s ezeket az álmokat le is szoktad írni.

            Részemről az teljes képtelenség, hogy álomfejtőként álljak rendelkezésére azoknak, akik álmaikról beszámolnak Nekem. Csak olyan álmokat szoktam megfejteni, magyarázni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki az egész életét beállítsa olyan döntés irányában, amelyre az álmok figyelmeztették.

            A te éjjelente megjelenő álmaidat neked kell úgy felhasználnod, hogy azok az elinduló napon erőforrásai legyenek szereteted kiáradásának. Nincsenek abban semmi titokzatosságok! Arról van szó bennük, hogy te is, mint minden ember, nem csak tudatos életet élsz, hanem van neked is olyan tudatalatti részed, amelyben feldolgozódnak vágyaid, a napi hatások, és mindaz, ami kell ahhoz, hogy idegileg ne menjen tönkre idő előtt valaki.

            Jó, ha figyelsz álmaidra, de lényegében neked kell azokat megfejtened. Neked elsősorban nem mankóra van szükséged, hanem arra, hogy felelősséget merj vállalni magadért. Neked irányító szereped is van életedben, s ezt nem ruházhatod át másra! Az önbizalom nem gőg, hanem olyan alap, amely vállalni tudja a felelősségteljes életet!

            Nagyon szeretlek, és bízom abban, hogy ez a szeretetem visszhangra talál benned! Olyan visszhangra, amely a tudattalanodból is hangzik feléd!  15 / 1427

 

Hogyan tudnám megfejteni saját álmaimat?

 

Kérdező: 4. Hogyan tudnám megfejteni saját álmaimat?

HANG: 4. Vannak olyan irodalmi termékek, amelyek segítenek az álom-szimbólumok megfejtésében. Nem az álmoskönyvekre gondolok! 12 / 1060

 

 

Kérdező: 1. Álmaimról szeretnék magyarázatot kapni.

HANG: 1. Álmaidban megélt eseményeket ne azonosítsd az ébrenlét valóságához. Az álomnak képszerű nyelvét meg lehet tanulni ugyan, de e nélkül is tudhatja bárki, hogy lelkiismerete mit kíván tőle. ... 8 / 618

 

 

A helyes álomfejtés csak közös munka eredménye lehet!

 

Kérdező: 2. Egy másik álmomat is szeretném értékeltetni.

HANG: 2. Az álomnak nincs erkölcsi értéke! Álmában senki, semmiért nem felel! Az álom szimbolikus nyelvének megfejtése azért nem megbízható kívülről, mert nem elegendő hozzá egy kívülálló tárgyilagos logikai bravúrja, hanem lényegesen kell hozzá az, ami a megfejtésnél döntő, az álmodónak a közérzete az ébredés után.

   Itt is áll az, hogy senki és semmi nem adhatja azt, amilye nincs. Tehát a pozitív töltésű közérzet pozitív tartalmú álom következménye. A negatív töltésű közérzet pedig rosszat jelentő álom következménye. De ez csupán egy általános elv! A helyes álomfejtés csak közös munka eredménye lehet! Ha Velem megbeszéled álmaidat, akkor segítek megláttatni veled azt, hogy mit üzennek álmaid, ha egyáltalán üzennek valamit. Mert nem minden álom hordoz olyan információt, amire fontos volna odafigyelni! Vannak benső egyensúlyt megvalósító álmok is. Pontosan azok ilyenek, amelyekben értelmetlen közléseket veszel tudomásul. Ezekkel éppen ezért nem kell foglalkoznod, mert önmagukban hordják feladatuk megoldását, vagyis a tudatalatti világod rendezgetését. Amint egy szőttes bal oldalán ákombákom szálak futnak, hogy a jobb oldalon szép minta formálódjék ki, úgy az emberben is, vannak a tudatalatti világnak olyan ákombákom képei, mondatai, amelyek éppen azt a célt szolgálják, hogy az ébrenléti élet értelmessé váljék.   17 / 1609

 

 

Kérdező: Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, üzenetedre számít.

HANG: Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, mint neked, és van hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egyaránt hordoznak üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek.

            Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész téglákat, hanem inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot, ezért időt, energiát kell szánnotok arra, hogy a Tőlem kapott gondolatokat élete-tekre ebből a nyersanyagból kibányásszátok, s alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, mint a virá-gokkal. Esőt, talajt adok, de a virág feladata, hogy a neki megfelelő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy segítse növekedését, önnön kibontakozását.

   Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, hogy felhasználja lelki fejlődé-se érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem helyette, hanem vele és érte akarok együtt működni.- Ha vala-mit nem ért, akkor forduljon Hozzám, kérjen meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és nem helyette! Ez, ha jól belegondol, számára kitüntetés!

     Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit, ott már baj van. Ebbe most nem mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak helyett sok mindent meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha partnere, munkatársa, segítője lehetek valakinek.

            Testvéred idézze csak vissza a képeket, melyeket látott. Ha Velem együtt boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvéremmé válhat ezáltal, hogy áldás lesz mások számára.

            Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül jár. Vele vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme.

            Ossza meg Velem bánatát, s Én megosztom vele örömöm. Ossza meg Velem gyengeségét, s Én megosztom vele erőmet. Szeretetünk közös és kölcsönös, vagyis hatékony.  1 / 39

 

 

Az álomképek sok olyan információt hordozhatnak, amelyek gazdagíthatnak benneteket, ha Velem együtt foglalkoztok ezekkel.

 

Kérdező: 2. Mit jelentenek az álmaim?      

HANG: 2. Örültem volna, ha leírtad volna azt, hogy te hogyan értékeled álmaidat. Mit gondolsz róluk? Így tudtam volna segíteni. Nem jó, ha megoldást adok a ti erőfeszítésetek nélkül, mert akkor valami olyan gondolatot indítok el bennetek, mintha nem értetek és veletek, hanem helyettetek is tudnék élni. Az álmok kiváló lehetőségeket adnak az önismeret kibontakozására. Az álomképek sok olyan információt hordozhatnak, amelyek gazdagíthatnak benneteket, ha Velem együtt foglalkoztok ezekkel. De ne akarjátok megspórolni azt a szellemi munkát, amelyet nektek kell elvégeznetek ennek érdekében.

    Az álmokat sem kell misztifikálni! De mindenképpen nagyszerű segédeszközök az önismeret fejlesztésére, és így segítenek átalakítani gondolkodásotokat.

     Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel!

     A te álmod a te világod is! A te tudattalan világod. A saját bezártságod. A bezártságodhoz való ragaszkodásod. Sivár képek, sivár helyszínek, sivár kilátások.

            Valójában ilyen a világotok Nélkülem! Gondolkodj el gyakrabban azon, hogy miért is mondtam el Magamról ezt: "Én vagyok a világ világossága" (János 8;12)!

     Bízom abban, hogy lelkeddel Felém fordulsz, és békédet Bennem megtalálod. Együtt vállaljuk közös életünket, Én téged, te Engem!  25 / 2543

 

 

Kérdező: Húgomnak egy álmát szeretném eléd vinni Uram. Az álma a következő: Reggel felé, mikor felébred, kiszáll belőle egy fehér folt, mint egy szellem, és egy fehér galamb, aki az őrangyala. Nappal kiszáll, de estére visszaszáll belé.

HANG:Az álomképek csak akkor érdemelnek komoly figyelmet, ha ismétlődő álmokról van szó. Ezeket az álmokat lehet szó szerint is értelmezni, ha valami balesetet jelenítenek meg. Különben csak olyan szimbólumok, amelyeket maga az álmodó és akivel álmát meg akarja fejteni, együttesen tudnak értelmezni.

            Az álmoknál sokkal fontosabb az ébrenlét. Ébrenlétben válik minden ember morális-, tehát erkölcsi lénnyé. Van egy közmondás, mely így hangzik: 'Aki alszik, az nem vétkezik.' De így is lehetne mondani: 'Aki alszik, az nem tud érdemszerző jót cselekedni álmá­ban.' Ezért nagyon fontos, hogy ne az álom, hanem az ébrenlét foglal­koztasson benneteket.

            Aki éber állapotban tud megbocsátani, tud magának parancsol­ni, tud vigyázni a nyelvére, tud elnéző lenni, tud határozottan a jó mellett dönteni, az nyugodtan gázolhat vérben álmában, gyilkolhat és kínozhat százakat és ezreket, rabolhat és paráználkodhat, tehát tehet bármit, szíve szeretete csorbát nem szenvedhet. Boldogsága meg nem inoghat, tehát a benső békéje azonos az Én békémmel.

   Ne akarjatok menekülni a VALÓSÁG elől! Éppen a valóságot kell megszentelnetek. Ezért jöttetek a földre. Azok is, akik megszen­telődni jöttek, feladatul kapták azt is, hogy másokat megszenteljenek. Az álmokban megszerzett, kiélt sikerélmények hozhatnak ugyan némi harmóniát benső világotokba, de az ilyen harmónia gyökértelen, s a kísértő az ilyen harmóniát könnyen fel tudja borítani.

            A nappal fiai vagytok, és nem az éjszakáé! Nappal vagytok azok, akiknek lennetek kell. Csak másod-rangú és rendű lehet az éjszaka.

            Persze, angyalaim éjszaka is veletek vannak, és a ti tudattalan világotok éjjel jobban átlendülhet a szellemek birodalmába, kaphattok információkat is álmotokban, de azt ne tegyétek meg, hogy elhanyagoljátok az éber állapotban felétek nyújtott lehetőségeket. Ezek elha­nyagolása szinte pótolhatatlan.  9 / 701

 

 

Álmaim megfejtésén fáradozom.

 

Kérdező: 2. Fáradozom álmaim megfejtésén.

HANG: 2. Az álmok valóban gyakran hordoznak különböző üzeneteket. De boldogságod nem ezek megfejtésén, vagy meg nem fejtésén múlik, hanem azon, hogy lehetőségeid és képességeid szerint mennyire tudod megélni, tehát árasztani szíved szeretetét. - Nagyon bízom benned! -      32 / 3287

 

 

Kérdező: 2. Álmaimmal foglalkozzam-e?

HANG:  2. Álmaid jelrendszerén belül különböző szellemektől kaphatsz különböző hatásokat. Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével, nyugalommal, arra szólít fel, hogy kérdd angyalaim segítségét, mert ők akkor is tudnak segíteni, ha már útban van valami lehangoló esemény feléd. De ilyenkor csak akkor tudnak segíteni, ha erre kéred őket. Ha nem tudnának segíteni, akkor nem jelezték volna neked előre a bajt. Viszont, ha te nem kéred őket, akkor hiába jelezték azt, amit jeleztek. Érdemes hát figyelni álmaitokra!   31 / 3161

 

 

Kérdező: 2. Álmaim látomásszerűek, melyek mintha átalakítanának.

HANG: 2. Álmaidat meg kell tanulnod kezelni! Csak azzal az álomképpel érdemes foglalkozni, ami erőt ad a gyakorlati szeretet szolgálatára.  15 / 1417

 

 

Álmok szimbolikus nyelvének megfejtése.

 

Kérdező: 1. A nagymamám álmában látta Jézust.

HANG: 1. Az álmok szimbolikus nyelvét magának az álmodónak kell megtanulnia megfejteni. Nagyon ritka az az álom, amikor csak szakmai hozzáértő tudja megfejteni az álmokat, függetlenül az álmodótól.  21 / 2062

 

 

Kérdező: 2. Egy másik álmomat is szeretném értékeltetni.

HANG: 2. … Az álom szimbolikus nyelvének megfejtése azért nem megbízható kívülről, mert nem elegendő hozzá egy kívülálló tárgyilagos logikai bravúrja, hanem lényegesen kell hozzá az, ami a megfejtésnél döntő, az álmodónak a közérzete az ébredés után. …   17 / 1609

 

 

Kérdező: 2. Egy álom hatására időnként gátlásos vagyok.

HANG: 2. Ami pedig gátlásosságodat illeti, az természetes egy olyan álom után, amit leírtál Nekem! Amint kiszárad egy nedves anyag a Napon, úgy veszít hatékonyságából álmod, és úgy oldódik majd gátlásod. Sok olyan negatív lelki hatás van, amelynek egyetlen, legjobb gyógymódja az idő. Meg kell tanulnod, hogy az álmot ne mosd össze az ébrenlét állapotával. Ha egy álomnak zavaró hatása van, akkor józanul tisztáznod kell az illetővel való kapcsolatodat, akivel kapcsolatban ez a zavaró, gátlásos viselkedésed felébred benned. Álmod csupán erre adott felszólítást! Semmi formában ne akard álmodat átültetni a valóság talajára! Az álmok világa a szimbólumok világa. Egy szimbólum csak akkor lesz olyan, mint egy kulcs a zárban, ha nem téglának fogod fel, amelyet be kell építened életedbe, hanem felszólításnak bizonyos rendezésre.  17 / 1640

 

 

Kérdező: Álmomban kiszáradt földön jártam kétségbeesve, majd ezen átkelve, csodálatos világba értem.

HANG: Egy álomnak sokrétű jelentése lehet. Múlt, jelen és jövő, olyan képekben jelennek meg, amely képek érzelmi világod színeiben sokkal többet tárnak eléd, mint amit értelmi képességed valaha is megközelíthetett volna. Igen, mert egy másik dimenzió felé nyit ki benneteket az alvás állapota, s ebből a dimenzióból olyan információk jelennek meg szimbólumokban, amelyek megfejtése nagyon tudja gazdagítani az ébrenlétben megélt jeleneteket.  29 / 2933

 

Kérdező: 1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett?

HANG: Az álmok nem próféciák. Igaz ugyan, hogy az álmok részben a földi életetek összefüggéseit "időtlenül" mutatják meg szimbólumokban, és az is igaz, hogy a szellemvilág számára gyakran ad lehetőséget az álomállapot arra, hogy e szellemvilág információt juttasson el tudatotokba. De boldogságotok nem attól függ, hogy meg tudjátok-e fejteni, illetve, mennyire tudjátok megfejteni álmaitokat, hanem attól, hogy a gyakorlati élet mennyire képes felelős döntéseitek alapján az Én békémet biztosítani bennetek!    27 / 2712

     

Az álmok megfejtésénél pontosan fordítva kell eljárni, …    

 

HANG: … Az álmok szimbolikus nyelvének lefordítása nem sablonszerű. Gondolkodást, önismeretet, bizonyos elfogulatlanságot és olyan ráérzést igényel, amely feltétlenül megvan abban, aki az álmot álmodta. Akár a tudattalanod, akár innen, ebből a dimenzióból jön álmodban számodra jelzés, minden esetben olyan képekben jön, amelyek általad felbonthatók. A tudattalanod is, és az itteni szellemek is sokkal jobban ismernek téged, semmint olyan jelzéseket adnának, amelyekkel nem tudsz mit kezdeni. Értelmetlenséget csak a tudati szinten szoktak csinálni az emberek. A tudattalan ennél sokkal bölcsebb. A szellemekről pedig nem is beszélve!

            Az álmok megfejtésénél pontosan fordítva kell eljárni, mint általában az éber állapottal. Az ébrenlétben első az értelem. Elsősorban afelé kell hajolnod, amit értelmeddel jónak ítélsz, és csak másodlagos lehet az, hogy ezt milyen érzések követik. Álomban fordított a helyzet. Első a megérzés, és utána jöhet ennek megmagyarázása. Ezért olyan nagyon fontos, hogy álmaitok milyen érzéseket, milyen hangulatot hagytak maguk után bennetek.    10 / 826

   

 

Az álom a szimbólumok nyelve.

 

Kérdező: Furcsa álmaimnak lehet-e oka egy bizonyos ártal­matlan szer bevevése?

HANG: Mint tudod, az álmok szimbolikus nyelven beszélnek hozzátok. S, mint ahogy egy mondatból nem szabad kiragadni egy szót, hogy általa értsétek meg a mondat értelmét, éppen így az álmot is nem részeiben, hanem egészében kell vizsgálni. Vizsgálni viszont főleg a visszatérő álmokat érdemes, mert azokban található meg a megfejtés kulcsa.  3 / 234

 

 

Kérdező:  2. Álmodtam két szót. Kérlek, magyarázd meg!

HANG:  Az álmokkal kapcsolatban pedig a következőket kell mondanom:

   Az álom a szimbólumok nyelve. Akár képekben, akár szavakban rögzülnek, olyan mélységeket próbálnak jelezni, melyek éppen azért nyilvánulnak meg szimbólumokban, mert tartalmuk nem meríthető ki mondatokká tördelve. …   4 / 313

           

 

Kérdező: Nem vagyok biztos abban, hogy fontos-e az álomfejtés.

HANG: … Álmaitokban a tudatalatti világotok kinyílik felénk, és ilyenkor a szimbólumok nyelvén tudunk olyan eligazításokat adni, amelyek éber állapotban sok segítséget jelenthetnek. 13 / 1179

 

Kérdező: 4. Érdemes az álmokra figyelni?

HANG: 4. Érdemes az álmokra figyelned. Az álom szimbólumképei és az ezekkel járó érzelmi töltés erőt tud adni arra, hogy tedd a jót, és kerüld azt, ami lelkileg ártalmas.  13 / 1225

 

 

HANG: Minden álom közvetít valamit, amit ébrenlétben nem fog föl a tudatotok. A tudatalatti világ nem térben és időben él. Az álomban megjelent szimbólumok olyan információkat közölnek veletek, amelyek sokkal többet jelentenek, semmint szavakkal ki lehetne fejezni azokat.    19 / 1811

 

 

HANG: Okosan teszed, ha figyelsz álmaidra. Az álmok szimbolikus nyelve gyakran figyelmeztet benneteket olyan rejtett erőkre, amelyek segíteni akarják karmikus görcseitek, félelmeitek feloldását. 24 / 2447

 

Kérdező: 2. Mit jelentenek az álmaim?

HANG: 2. Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel! 25 / 2543

 

 

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. …  26 / 2586

 

 

Kérdező: 2. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Álmaid szimbolikus képei idővel feltétlenül értelmet kapnak. E szimbólumoknak nem szükséges az itt és most jelenét megvilágítaniuk. A benne átélt érzések azonban feltétlenül azt a célt szolgálják, hogy vedd komolyan tudatalatti világodat, és olyan parancsokat juttass le a mélybe, hogy e Szimbólumok az építés, buzdítás és vigasztalás érzéseit indítsák el és erősítsék meg benned.  27 / 2701

 

 

Kérdező:  2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott képet?

HANG: 2. Az álmokban átélt valóságok általában olyan szimbolikus képek, amelyek nem formailag, hanem tartalmilag értendők. Amint az inga, ha valaki jól bejáratja, akkor érvényes információkat tud küldeni a tudattalanból a tudatba, úgy vannak szimbólumok, amelyeket gyárthattok magatoknak. Pl. Valaki elhatározza, hogy virágzó fát lásson álmában, ha másnap kellemes események várnak rá. A kellemetlen élmények, pl. egy letört faággal jelezzék előre magukat. Egész szimbólum-rendszert lehet építhetek így ki magatoknak, s ez olyan lehet a tudatos értelemnek, mint a messzelátó a szemnek.  27 / 2729

 

 

Kérdező: 2. Hallgathatok-e álmaimra?

HANG: 2. Álmaid szimbólumrendszere szeretne veled olyasmit közölni, ami feltétlenül Hozzám, az égi Békéhez akar közelebb hozni téged. De a döntő az, hogy öntudatosan éld meg benső békédet. Te ébrenlétben vagy erkölcsi lény, és nem álmodban!  32 / 3320

 

 

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG: Az álmokkal kapcsolatban két különböző dolgot kell fontolóra vennetek. Az egyik maga az álom ténye. Ez tudatosítja bennetek azt, hogy eddig életetek ébrenléti eseményei nem múltak el nyomtalanul. Emlékeitek, vágyaitok, idegrendszeretek raktárai, az álomban kinyílnak, és különböző képek, szimbólumok segítségével oldják benső feszültségeiteket, erősítik teherbíró képességeteket, illetve, a fárasztó álmok által óvatosságra intenek benneteket. Az ilyen álom az állatvilágban is fellelhető. 36 / 3824

 

 

 

 

Kedves olvasók!

     E-oldal csipet-csapata újított. Ebből kifolyólag a vezérlőben kupi van rendet viszont nem tudok rakni mivel a vezérlőm nem akarja időrendi sorrendbe rakni a bejegyzéseimet. A honlapomon igen de a vezérlőben nem. Ebből kifolyólag bizonyos témákat átraktam másik menübe hogy bizonyos rend legyen, de viszont van egy problémám amire nem számítottam

 

http://szuperoldal.info/%C3%A1/%C3%A1lmok%20megfejt%C3%A9se  SZUPEROLDAL.INFO én is ott vagyok  ÁLMOK MEGFEJTÉSE LINKEK” Ha rákattintanak az oldalamra még rá megy de nem talál semmi mert én átraktam másik menübe. Így bizonyos témákat vissza kel raknom másik ménűbe is tehát két helyen is lesz.  Mint pl ez a bejegyzés is  A többi álommal kapcsolatos kérdések a másik menüben vannak.