Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok 2. Álomban kapott utasítás, üzenet, képek, információ, tanítás, figyelmeztetés vagy kéréssel fornulnak feléd.

2011.11.29

Álmaidban tanítanak, figyelmeztetnek, vagy kéréssel

fordulnak feléd

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek tanítanak, figyelmeztetnek, vagy kéréssel fordulnak feléd.

    Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, tehát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál.

    Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetkezésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltétlenül és nagyon fognak érinteni.

    Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó erők befolyásától.

    Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben földön túli lények, akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.

    Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, hogy "ablak nélküli" szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd szürke életedet. Sokkal színesebb és érdekesebb életre vállalkoztál akkor, amikor lejöttél a földre. 12 / 1008

 

Kérdező: Mire tanított engem őrangyalom álmomban?

HANG: Álomban sokszor és sok tanítás jut el hozzátok. E tanítások kétfélék. Vannak olyanok, amelyek figyelmeztetéseket tartalmaznak. E figyelmeztetések sem egyforma világossággal figyelmeztetnek. Van, amelyet könnyebben, van, amelyet nehezebben lehet megérteni. Aki hajlamos a szellemi tunyaságra, vagy bátortalan a felelősségvállalásban, annak általában nagyobb erőfeszítést kell tennie, hogy a kapott figyelmeztetéseket megfejtse. Aki szellemileg dinamikusabb, annak ez könnyebben megy.

    A másik az, amikor nem figyelmeztetéseket kap valaki álmában, csupán olyan gondolati hatásokat, amelyekre nem emlékszik vissza. Ezek arra valók, hogy a tudatalatti világban megfelelően irányítsák azt a rendező elvet, amelynek hatására tudati szinten is nagyobb lesz fejetekben a rend.

     Téged ilyen hatások értek az említett álmodban. 15 / 1400

  

Álmaitok szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító

élményeket.

 

Kérdező: 2. Mit jelentenek az álmaim?

HANG: 2. Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel! 25 / 2543

                                    

Álomban kaphatunk elirányítást?

 

Kérdező: 3. Álomban kaphatunk elirányítást?

HANG: 3. Feltétlenül kaphattok utasítást álmotokban. De ez elsősorban a égiek feladata, és nem a tiétek. Nektek számotokra az utasítást az evangéliumaimból és lelkiismeretetekből kell kiolvasnotok. Ha aztán szükségesnek látjuk, akkor álomban adunk utasításokat.

   Olyan nincs, hogy valaki nem ismerve tanításomat, pedig ismerhetné, aztán álomban kér és kap Tőlem, Jézustól elirányítást. Ha valaki így fordulna hozzám, az nagy lelki, szellemi tunyaságról tenne bizonyosságot, s ezt az égiek semmiképpen sem tudnák díjazni!

     Megismétlem! Ha éber állapotban komolyan foglalkozol Velem, Jézussal, akkor kaphatsz utasításokat álmodban. De ha nem foglalkozol velem, akkor az álomban kért és kapott utasítás nem Tőlem, nem tőlünk jön! 25 / 2482

 

Kérdező: 1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett?

HANG: Az álmok nem próféciák. Igaz ugyan, hogy az álmok részben a földi életetek összefüggéseit "időtlenül" mutatják meg szimbólumokban, és az is igaz, hogy a szellemvilág számára gyakran ad lehetőséget az álomállapot arra, hogy e szellemvilág információt juttasson el tudatotokba. De boldogságotok nem attól függ, hogy meg tudjátok-e fejteni, illetve, mennyire tudjátok megfejteni álmaitokat, hanem attól, hogy a gyakorlati élet mennyire képes felelős döntéseitek alapján az Én békémet biztosítani bennetek!   27 / 2712

 

Álomban kapott jelzések

 

Kérdező: 2. Voltak álmaim, amelyekben égi lényeket láttam. De már régen nincsenek ilyen álmaim. Nem tudom, miért?

HANG: 2. Álmaitokban szoktatok jelzéseket kapni. Ezek nem arra valók, hogy jól érezzétek magatokat, hanem arra, hogy tanuljatok belőlük. Előző álmaidból meg kellett volna már tanulnod, hogy olyan szeretetben tudj élni tieiddel, amely szeretet egyben tanúságtétel is Mellettem. Vagyis olyan megértő szívvel kellene rendelkezned, amely az Én békémet sugározza azok felé, akik benső békétlenségük miatt különböző narkotikumokba menekülnek. Nagyon fontos volna találnom megfelelő munkatársakat, akik GYAKORLATBAN  kívánnák bemutatni e kijelen­tésem időszerűségét és igazságát: "Aki elveszíti életét, az megtalálja azt."(Máté 10:39.)    6 / 502

 

HANG: 2. … Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

     Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon fontos. 26 / 2586

           
     

Álomban kapott utasítás, üzenet, képek

 

 

Kérdező: Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, üzenetedre számít.

HANG: Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, mint neked, és van hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egyaránt hordoznak üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek.

    Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész téglákat, hanem inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot, ezért időt, energiát kell szánnotok arra, hogy a Tőlem kapott gondolatokat életetekre ebből a nyersanyagból kibányásszátok, s alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, mint a virágokkal. Esőt, talajt adok, de a virág feladata, hogy a neki megfelelő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy segítse növekedését, önnön kibontakozását.

   Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, hogy felhasználja lelki fejlődése érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem helyette, hanem vele és érte akarok együtt működni.- Ha valamit nem ért, akkor forduljon Hozzám, kérjen meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és nem helyette! Ez, ha jól belegondol, számára kitüntetés!

     Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit, ott már baj van. Ebbe most nem mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak helyett sok mindent meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha partnere, munkatársa, segítője lehetek valakinek.

   Testvéred idézze csak vissza a képeket, melyeket látott. Ha Velem együtt boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvéremmé válhat ezáltal, hogy áldás lesz mások számára.

    Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül jár. Vele vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme.

    Ossza meg Velem bánatát, s Én megosztom vele örömöm. Ossza meg Velem gyengeségét, s Én megosztom vele erőmet. Szeretetünk közös és kölcsönös, vagyis hatékony. 1 / 39

 

Kérdező: 2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán?

HANG: 2. A vágyálom is követendő, ha Hozzám segít valakit! Egy álom soha nem lehet szikla! Minden álmot hozzá kell mérned lehetőségeidhez, s csupán erősítést, illetve óvatosságot remélhettek az álomképektől.

   Gyakran adok lehetőséget angyalaimnak, hogy álmotokban utasításokat juttassanak el hozzátok, de ezek mindig megállják helyüket a józan-ész kritikája előtt is. Erkölcsi életetek, tehát boldogságotok nem álmaitokban, hanem ébrenlétben hozott döntéseitekben dől el. 14 / 1330

 

Kérdező: 2. Az álmokban kapott útmutatások Istentől jönnek?

HANG: 2. Az álmok nagyon fontos információs csatornák, de óvatosan kell velük bánni! Álmokban kapott utasítások csak akkor követhetők, ha éber állapotban is helyesnek lehet őket minősíteni. Tehát sokkal inkább erősítő és figyelemfelkeltő szerepük van, semmint felelősséget is tudnának vállalni azért, amit sugallnak! 22 / 2175

 

Kérdező: Álmomban azt a felszólítást kaptam, hogy mondjam el az embereknek ezt az üzenetet: "Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket!" Ezt meg is tettem, de bolondnak néztek.

HANG: A tőlem idézett új parancsot Én is csak egy szűk csoportban mondottam el, és nem a nagy nyilvánosság előtt, és főleg nem fűnek-fának!

     Az okosság és óvatosság mindig kötelező! Ha valaki álomban kap valamilyen üzenetet, azt előbb beszélje meg okos, értelmes, bölcs emberekkel, és csak az ő ajánlásukra tegye azt közzé!

    Tudnod kell, hogy önmagában nem elég az, ha valami igaz! A Sátán Nekem soha nem hazudott, de mindig úgy mondta meg az igazságot, hogy azzal ártson Nekem, azzal lejárasson Engem!

    A csúcsérték az a szeretet, amely épít, buzdít és vigasztal! Ne csodálkozz hát, ha álmaid nem érik el azt az eredményt a reális, éber világban, amelyre te számítasz. Ha Engem képviselni akarsz hatékony módon, akkor az első lépést szilárd ponton kell elindítanod. Ez semmiképpen sem lehet az álomvilág. Egy kabát begombolásánál nagyon kell vigyáznod, hogy az első gombot ne gombold mellé! Az első gomb pedig mindig a realitásokat számításba vevő józan-ész!Légy hát okos és óvatos! 23 / 2299

 

Kérdező: 3. Higgyek az álmaimban kapott indításnak?

HANG: 3. Az álmaidban kapott indításnak csak akkor higgy, ha a józan eszeddel is helyeselni tudod a kapott indítást. Az álmok feltétlenül kontrollra szorulnak, ha ébrenlétben, rájuk hivatkozva akar valaki valamit megvalósítani. Légy hát okos és óvatos az álmokban kapott indításokkal kapcsolatban!   34 / 3557

 

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG: 2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

    Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő, vagy a nagy hatást kiváltó álmait.

     E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők), befolyásolják ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet, de hátrányt soha! 'Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!' Ezt azért fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem tudtok megfejteni.   36 / 3824

 

Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: … Vannak ugyan olyan személyek, akiknek döntései által szinte az egész világ közvetlenül érintve van. Az ilyen személyek kaphatnak álmukban olyan jelzéseket, amelyeket - éppen az ébrenlét állapotában működő értelmük miatt - nem tudnának megfelelően értelmezni.

   Mivel az alvás állapotában az ártó erők zavart is tudnak előidézni, ezért ébrenlétben Isten mindig gondoskodik arról, hogy az ilyen erők törekvéseit leállítsa. 37 / 4410

           * * *

 

Valakit valaminek megtételére kérek álmában

(Jézus)

 

Kérdező:1. Kitől jön az ismétlődő rossz álmom?

HANG: 1. Van olyan álom is, amikor valakit valaminek megtételére kérek álmában. De ilyen esetben nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ősellenség is befolyásolni akar benneteket álmotokban. Az őszinte Istent dicsőítő ima, melyet minden nap mondanod kellene, képes megvédeni téged attól, hogy álmodban megtévesszen bármiféle hamis szellem.   18 / 1765

 

Álomfejtést karizmájával.

 

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG: 2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

     Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő, vagy a nagy hatást kiváltó álmait.

     E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők), befolyásolják ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet, de hátrányt soha! 'Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!' Ezt azért fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem tudtok megfejteni.   36 / 3824

* * *

 

Bizonyára hallottál már az őstudattalanról.

 

HANG: 1. Először arról mondok pár szót, hogy mi lakik egy emberben.

     1. Bizonyára hallottál már az őstudattalanról. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan időtlen világ bennetek, amellyel kapcsolatban van minden időtlen létező. Nem arról van szó, hogy mindez hat is mindenkire ebben a dimenzióban, hanem arról, hogy jelen van. Tehát minden angyal és nem angyal benned van, Velem együtt. De benned van előző életed minden történése, eseménye. Benned van mások életének minden történése és eseménye is, ha azoknak erkölcsi vonzata van. Ez az őstudattalan viszont képes arra, hogy álmaitokban képeket vetítsen emlékezésetek képernyőjére úgy, hogy ébrenlétben vissza tudjátok idézni álmaitok eseményeit. 5 / 355

 

Elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem

azt, hogy mit mond

 

Kérdező: 1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?

            2. Mit jelent a látomás a temetőben?

            3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem.

HANG: Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.-ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen másképpen mondja el e látomást!

   A látomásoknál - és részben az álmoknál is -, a döntő nem a for­mális mondanivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz közelebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor, vagy Pál meghívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyan gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.

    Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás, illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!         

  Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek megkülönböztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, amikor nagyhatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését. 26 / 2639

* * *

Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzióból.

 

 

Kérdező: … Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

HANG: … Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzióból, az csak akkor érintheti boldogságotokat, ha a kapott információ nem szorul különösebb magyarázatra. A Bibliában többször találkozhatsz ilyennel.   9 / 736

 

Kérdező: 1. Álmomban nevemen szólítanak.

HANG: 1. Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban olyan rétegek nyílnak ki bennetek, amelyeket ébrenlétben meg sem tudtok közelíteni. Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlétben be sem tudna fogadni. 24 / 2398

 

HANG: … Van olyan álom is, melyben különböző szellemi lények, Isten engedélyével, előre tudatnak veled valamit, illetve, fel is szólíthatnak bizonyos döntések meghozatalára, amint Józsefet is angyal szólította fel arra, hogy meneküljön Egyiptomba, majd térjen vissza hazájába.   29 / 2949

* * *

Felelünk álmainkért?

 

Kérdező:3. Felelünk álmainkért?

HANG: 3. Az álomnak nincs erkölcsi súlya. Senki sem felel álmaiért! Álomban sem erkölcsi jót, sem erkölcsi rosszat, tehát bűnt nem lehet elkövetni.   34 / 3559

           

Kap jelzéseket, .. bizonyos képességei az ébrenlétben meg

akarnak nyilvánulni

 

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

     Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon fontos.   26 / 2586

* * *

 

Nem emlékszem álmaimra

 

Kérdező: 3. Miért nem álmodom?

HANG: Annak pedig kifejezetten örülj, ha ébrenlétedben nem tudsz arról, hogy álmodsz. Ez a jó pihenés jele. Ha fontosnak tartanám, hogy álmodban figyelmeztesselek valamire, akkor biztos lehetsz abban, hogy tudnál róla. De, ha erre nincs szükséged, akkor ez kifejezetten jó számodra. 9 / 764

 

Kérdező: 3. Nem emlékszem álmaimra.

HANG: 3. Ha kellene emlékezned álmaidra, akkor biztosan emlékeznél is. Legyen számodra az ébrenlét a fontos! Boldogságod területe nem az álomvilág! Adj hálát, hogy nem emlékszel álmaidra! Igen, mert mostani lelkiállapotodban csak elvinnének a lényegtől, a valóság helyes megélésétől. 23 / 2331

 

Kérdező: 1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben?

HANG: 1. Bizonyára tudod, hogy vannak előre jelző álmok, és vannak benső kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek felidézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézésén fáradozz! Arról légy meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni akarnak valamit neked, feltétlenül fel fognak merülni benned tudatosan is. Ilyenek főleg a gyakran megismétlődő álmok esetében fordulnak elő. 34 / 3494

 

Ritkán emlékszem álmaimra

 

Kérdező: 4. Álmaimra csak ritkán emlékszem.

HANG: 4. Semmi erkölcsi hátrányt nem jelent az, ha nem emlékszel álmaidra. Tehát ez boldogságodat nem érinti. 13 / 1135

                                    

Szerepetek betöltésére is világos útmutatást kínálnak

fel, …

 

Kérdező: … Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

HANG: Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a tudatalatti világotokban rendeződjenek azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülemlettek bennetek, és nem az, hogy velünk kapcsolatba lépjetek. Velünk mindig kapcsolatban vagytok, amíg ellene nem mondotok a szeretetnek. Tehát velünk a kapcsolatot ápolni álomban nem lehet, csak ébrenlétben. Erkölcsi magatartást csak tudatosan lehet tanúsítani! … 9 / 736

 

Kérdező:1. Álmaimról, egy jelenségről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Az álmoknak általában és elsősorban kiegyenlítő szerepe van. Az ébrenlétben megterhelt idegzet álomban akar regenerálódni, és a lelki egyensúly érdekében az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy zsilipek és ablakok nyíljanak. Zsilipek, hogy elfojtott vágyak ne károsítsák lelketeket, és ablakok, hogy megfelelő energiákkal tudjatok feltöltődni.

      Azok az álmok, amelyek nemcsak erre valók, hanem szerepetek betöltésére is világos útmutatást kínálnak fel, felismerhetők arról, hogy ébrenlétben, a gyakorlati életben visszaigazolást kapnak. Az álomfejtés nem való álmodozások erősítésére, csupán arra, hogy az ébrenlétben elvégzendő feladatokra kínáljanak fel erőforrásokat. Ezért az álmok magyarázata csak akkor szokott megfelelő eredménnyel járni, ha az közös munka eredménye. Aki álmodik, és akivel megbeszéli az álmát, közösen mélyednek el a részletekben.

    Vannak ártó erők, amelyek a jelen feladatokról úgy akarják elterelni a figyelmet, hogy az álmodót a jelen megszentelése helyett, a jövővel való meddő elfoglaltságra késztetik. Mindig a JELEN a legfontosabb! 17 / 1688

 

Kérdező: 1. Egyik álmomban keresztet rajzoltak homlokomra, ez óriási hatást tett rám.

HANG: 1. Jelentése minden álomnak van. Jelentősége viszont különböző. Az első álmodban olyan jó angyalok munkáját tapasztalhattad meg, akik különböző beavatásokat végeznek az Általam kijelölt személyeken.

    Szó sem lehet arról, hogy álomban nem történhet semmi! Ha olvasod a Bibliát, akkor nagyon sok olyan helyre találsz, amikor álmokban történtek olyan események, amelyeknek következményei világra szóló eseményeket indítottak el. Jákob álmában vált Izraellé, és József álmában kapott döntő elirányítást kétszer is.

   A te beavatásod olyan áldássá formál téged, melyre nemcsak neked, de mindazoknak nagy szükségük van, akik kapcsolatba kerülnek veled!    22 / 2194

 

Természetesen van olyan, amikor semmit sem használnak az

álomképek.

 

HANG: Természetesen van olyan, amikor semmit sem használnak az álomképek. Ha erre ráérzel, akkor tudsz majd szelektálni álmaid között.  13 / 1179