Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok Álmok Jézussal. Álmok Jézustól. Álmok Máriával.

2009.01.11

Álmok Jézussal

 

Kérdező:  2. Álmomban láttam a Keresztrefeszítettet.

HANG: 2. Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje magát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szellemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat közvetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését van hivatva előmozdítani. Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlétében hátrányt jelentene számára. Ha csak, mielőtt elaludt, vagy elaltatták, nem ezt szándékozta tenni! Mert ha ezt szándékozta, akkor belekeverhetik a fekete mágiába álmában, és ennek negatív hatása nagyon is megnyilvánul ébrenlétében.

    A legjobb, ha őrangyalodat kéred arra, hogy álmodat vigyázza, és segítsen álmodban lelket építő képeket, eseményeket átélni.

     A Keresztrefeszített állapotom arra hívja fel figyelmedet, hogy jobban értékeld azt a szeretetet, amit érzek és élek irántad. 21 / 2039

 

Kérdező: 2. Két álomról kérek magyarázatot!

HANG: 3. Azért álmodtad azt, hogy előttem vizsgázol, mert részben nagyon szeretnél megfelelni Nekem, részben arra a feladatra akarlak felkészíteni, amely alkalmassá tesz a jövőbe látás karizmájának elhordozásához. Amit válaszoltál a kérdésemre, és amelyik mondat a Szentírásban kinagyítódott, az így hangzott: Szeresd az Istent! Szeretettel kérlek, hogy képezd magad közösségi tanulással, hogy hitben még jobban megerősödve minél jobban a környezeted javára tudj válni! 1 / 4 Való Zénó

 

Kérdező: 1. Velem kapcsolatos álmok?

HANG: 1. Álmaid arról szólnak, hogy elindultál Felém, és ezen az úton, családodat tekintve, még egyedül vagy. Nincs külön küldetésed, nem kell a világot megváltanod, ezt bízd Rám nyugodtan. A te dolgod az, hogy ne csak a családoddal legyél elfoglalva, hanem vedd észre a környezetedben azokat a lehetőségeket, amelyek által kimutathatod azt, hogy mennyire szeretsz Engem. Elsősorban nem szavakra, hanem cselekedetekre gondolok. 1 / 103 Való Zénó

 

Kérdező: 3.Miért nem vagyok fegyelmezettebb? Egy álom magyarázatát szeretném hallani. Gyönyörű lankás domboldalakon mentem. Jézus ment előttem, az egyik domb tetején megálltam. Ő előttem lebegett, rám mosolygott.

HANG: 3. Rólad nem mondok véleményt olyan értelemben, ahogy te ezt várod. Azért van lelkiismereted, és azért vagy értelemmel és akarattal rendelkező földi lény, hogy birkózd ki magadból azt a legjobbat, amire szíved boldogan mond igent. A földi életet ne tévesszétek össze a tévé útján kapott információkkal. Nem adhatok kész téglákat. Neked kell kifaragnod magadnak ezeket, s úgy építeni magadat, hogy Velem közvet­lenül, rendszeresen konzultálj szereteted kibontakozása érdekében. Tehát közvetlenül Velem, és nem médiumon keresztül. Nagyon fontos a médiumon szerepe is, de nem helyettesítheti azt a közvetlen kapcsolatot Velem, melyre felelősséggel támaszkodhatsz. Álmod éppen azt jelenti, hogy szeretjük egymást, együvé tartozunk, s egyikünk sem akarja megszüntetni e közvetlen kapcsolatunkat egymással. 6 / 486

 

Kérdező: Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amelyben Jézussal, mint védelmezőmmel álmodtam, de nem volt bennem meghatódottság, megrendülés. Miért?

HANG: Amint az anyagi világ sokrétű: ásvány, növény, állat, ember, úgy a szellemvilág is sokrétű. És a bennetek lévő, a titeket emberként éltető szellem is az, bizonyos szem­pontból. Ebből kaptok néha némi ízelítőt álomban. E téren a mélység egyben magasság is. Vagyis minél mélyebbre száll valaki álmában, annál magasabb régiók nyílhatnak meg előtte

    A megrendülésnek az az állapota, amelyet te hiányolsz magad­ban az álmoddal kapcsolatban, az éppen az Én felszíni jelenlétem segítő érzését ébresztette fel benned, tehát nem istenségemnek, hanem emberségemnek természetes megnyilvánulása volt. Egy hasonlattal élve: ha a virágok öntudatra ébrednének, s te a virágok között a nekik megfelelő légkört akarnád biztosítani, akkor a kis virágok egy segítő virágnak élnének meg téged is, mivel annyira egy tudsz lenni velük. Ez nem azt mutatná, hogy ők nem értékelnek igazán téged, hanem azt, hogy te képes voltál annyira egy lenni velük, hogy ők azonosnak élhettek meg téged önmagukkal. Pontosan ez történt veled álmodban. Valamit megérezhettél abból, hogy nem fölötted, hanem érted vagyok. Tedd is erre a nagyobb hangsúlyt. Így lesz könnyebb mindkettőnknek egymásnak rendelkezésére állni. Nagyon emberi akarok lenni, hogy istenivé tudjalak benneteket tenni.

    Ha át tudnátok élni e két kijelentés azonosságát: "Isten az embert önmagára teremtette"=" Emberré lett Általam az Isten", vagyis az Én emberré-válásommal elkezdődött a ti megistenülésetek, akkor minden félelem megszűnne bennetek!   9 / 736

 

Kérdező: 3. Jézusi álmaim voltak.

HANG: 3. Álmaidban sokat segítettem neked. 11 / 913

 

Kérdező: 1. Egy csodálatos álmomról kérem a HANG véleményét.

HANG: 1. Álmod Tőlem volt! Én szóltam hozzád, és az a vágyam, hogy együtt élj Velem. Lelkemmel irányítani foglak. Meg fogod tapasztalni, hogy a legtermészetesebb utak is mennyire rendkívüliek, ha Általam, Velem és Bennem járod azokat! 11 / 956

 

Kérdező:4. Jézus rám mosolygott álmomban.

HANG: 4. Igen, rád mosolyogtam! Nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is nagyon szeretsz engem. Benső békédet nem azért nem tudod megtalálni, mert nem vagy jó szándékú. Te nagyon jó szándékú vagy. A te békédet bizonyos tudatlanságod akadályozza. Ezért mondtam el a fentieket, mert nem akarlak tudatlanságban hagyni. Számodra nem lehet fontosabb, mint a te szíved békéje! Te nem felelsz senkiért, csak önmagadért. 12 / 1097

 

Kérdező:2. Álmomban a halott Jézusra borulva sírtam. Majd én is meghaltam.

HANG: 2. Az álmod is azt érzékeltette, hogy neked már véglegesen Mellettem a helyed, mert többre vágyódsz, mint a felszínes vallásosság!            13 / 1131

 

Kérdező: 1. Álmomban Jézust láttam.

HANG: 1. Álmodnak lényege az, hogy lelked mélyén tudod, csak Én vagyok az egyedüli megoldás életedben. Ennek elmélyítése nagyon fontos, de nem elég. A HOGYAN-ját kell megtalálnod, s ez az, amit nem kínálhatok fel neked tálcán.

      Ha nincs rendes reggeli imád, ha nincs rendes esti imád, akkor hiába tudod, hogy az egyedüli megoldás Én vagyok. Életedbe csak akkor tudok belépni, ha te időt szánsz Rám! 13 / 1184

 

Kérdező:5. Jézussal álmodtam. Mit jelent ez?

HANG: 5. Álmod azt jelenti, hogy nagyon szeretlek, és szeretek találkozni veled. Szeretnélek lelkileg meggyógyítani úgy, hogy ne csak részt lássál Belőlem, hanem láss teljesen.   14 / 1247

 

Kérdező: 1. Álmomban sokan voltak körülöttem éhesen. Fent Jézus fekszik, s valaki a fejét simogatja. Majd elhunyt apám jön be fiammal, akinek kiverték a szemét, de ő nem ezzel törődik, hanem azzal, hogy ő is éhes.

HANG: Nagyon közel vagyok hozzád, és szeretném, ha együtt mun­kálkodnál Velem.

    1. Álmod pontosan arra hívja fel figyelmedet, hogy táplálni akarom azokat általad, akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba tudsz kerülni. Szellemi, lelki táplálékra van szükségük, és ezt tőled várják.

    Azért láttál Engem, mert csak akkor tudsz adni Engem másoknak, ha befogadtál értelmeddel és szíveddel egyaránt. Ez tehát azt jelenti, hogy többet és nagyobb bizalommal kell foglalkoznod Velem.

   Álmodban az elrontott szemű fiad azt jelezte, hogy van olyan benső éhség, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a testi szem épsé­ge. 14 / 1264

 

Kérdező: 3. Egy gyönyörű álmom gyakran visszatér emlékezetembe.

HANG: 3. Gyönyörű álmod az Én ajándékom neked! A kereszt, vagyis a természetetekből és körülményeitekből adódó szenvedések csak addig ijesztőek, amíg az Én jelenlétem be nem aranyozza azokat: "Jöjjetek hozzám…" (Máté 11;28). 15 / 1379

                               

Kérdező: 1. A nagymamám álmában látta Jézust.

HANG: 1. Az álmok szimbolikus nyelvét magának az álmodónak kell megtanulnia megfejteni. Nagyon ritka az az álom, amikor csak szakmai hozzáértő tudja megfejteni az álmokat, függetlenül az álmodótól.

    Nagymamád álmában megélt valamit abból a fölszabadult örömből, amit az Én jelenlétem az ő számára biztosít. Amikor pedig megijedt attól a nagyasszonytól, akit látott, az nem égi lény volt, de nem is valami szörnyeteg, hanem saját énje, amely még nem finomult olyanná, amilyenné ő lelke mélyén látni szeretné magát!   21 / 2062

 

Kérdező: 1. Egyik álmom: Kék lobogót vittem Jézus mellett.

                2. Egy másik álmom: Keresztre akartak feszíteni.

HANG: A két álmod egy összefüggő életfolyamat szimbolikáját vetítette eléd.

    Te álmodban, kis bizonytalanság után, lilával cserélted fel az előző piros lobogódat. Ez olyan szemléletváltást jelez, amelyben a nagyobb öröm és szeretet növekedése érdekében vállalod a bűnbánat útját. E vállalás által élted meg, hogy egészen közel kerültél Hozzám!

    De annak, aki vállalja, hogy Velem járjon, sorsomat is vállalnia kell! Ettől viszolyog neked is, mint általában a legtöbb embernek, a természeted. De hát Engem nem lehet függetleníteni sorsomtól. Engem csak sorsommal együtt lehet valós módon elfogadni. Aki nem így akar elfogadni, az nem Engem akar elfogadni, hanem saját elképzelései szárnyán akar röpködni a földön, majd berepülni a Mennyországba. Ez bizony így nem megy!

   A bűnbánatot vállalóknak nem kell félniük az Én sorsomtól, mert erőmet is megkapják ahhoz, hogy járni tudják ezt az utat. Csak a bűnbánók útja a megdicsőültek útja! S ennek a megdicsőültségnek benső ragyogása bőséges erő- és örömforrás ahhoz, hogy a legkegyetlenebb keresztre feszítést is diadalmas útnak, majd diadalmas célba érkezésnek éljék meg a bűnbánók! 23 / 2297

 

Kérdező:2. Álmomban találkoztam a kicsi és a nagy Jézussal.

HANG: 2. Amit mások mondottak az említett álmodról, az igaz. A Bennem történő fejlődésedet, gazdagodásodat jelezte az álmod. Én vagyok számodra a kezdet, és Én vagyok a Cél is. Velem és Általam tudod teljessé tenni életedet.

    Kérd őrangyalodat is többször, hogy segítse kettőnk kapcsolatának elmélyítését, kibontakozását.   24/ 2364

 

HANG: 1. … Csak országotokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, meditáció közben találkozott legalább egyszer Velem.   25 / 2524

 

Kérdező: 2. Álmomban találkoztam Jézussal. Nem fontos zárdába vonulnom.

HANG: 2. Felelős döntések! A Velem, Jézussal való találkozás, sőt együtt járás nemcsak lehetséges, de szükséges is ahhoz, hogy az égi békét hordozzátok a földön. Az a törekvés, amely ezt célozza, hordozza az Én áldásomat!

     Szó sincs arról, hogy bárkinek is zárdába kellene vonulnia ahhoz, hogy Nekem, Jézusnak, jobban elköteleződjék!

   Akiben otthonra találtam, az már itt a földön, bármilyen környezetben, mennyországot hordoz a szívében! Én, Jézus, valóban elhoztam közétek az Isten országát. És azért hoztam közétek, hogy belétek tudjam juttatni. Ennek rajtatok kívüli akadálya nem lehet. Nem, mert Én minden akadályt legyőztem. De titeket nem győzhetlek le. Volt bátorságom ÚT-nak nevezni Magamat! A nem ártás, a megbocsátás, segítés útja Én, Magam vagyok! Tehát ennek vállalása nem ütközhet rajtatok kívüli akadályokba! Nem, mert ilyen akadályok nincsenek. Valójában ez a megválás!   27 / 2712

           

Kérdező: 2. Álmomban létrán mentem Jézus felé.

HANG: 2. Álmod azt érzékeltette veled, hogy lelked mélyén is, tehát nemcsak a felszínen, Hozzám, a te Jézusodhoz vágyódsz. Benned élek! Igen, a te szíved olyan kápolna, amelyet naponta kell rendezgetned, csinosítanod, hogy mindig jól érezzem magamat nálad! 28 / 2841

 

Kérdező: 1. Álmomban Jézussal találkoztam?

HANG: 1. Én, Jézus, mindig veled vagyok! Amikor álmaidban úgy véled, hogy szólok is hozzád, akkor ez részben igaz. Én, Jézus, szólok hozzád ébrenlétben is! Minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, Tőlem van! De, ha olyan szavakat is hallasz Tőlem, hogy "szélhámos", akkor tudnod kell, hogy ez olyan, mint a példabeszédemben meglátott konkoly a búza között (Máté 13;28)! 28 / 2883

 

Kérdező: 2. Jézussal álmodtam. Két szegfűt vittem a templomba.

HANG: 2. A Velem kapcsolatos álmod, szívem irántad való szeretetére hívta fel a figyelmedet. Ezért is volt az egyik kezem a szívemen, amikor láttál! 29 / 3016

 

Kérdező: 2. Álmomban Jézus megdicsérte hitemet.

HANG: 2. Valóban nagy érték az, hogy hiszel Bennem. Titeket nem az teljesít ki, amit veletek teszek, hanem az, amit ti tesztek Velem, Jézussal. Én, Jézus, teljesen kiszolgáltattam magamat nektek! Bármennyire is furcsán hangzik, de igaz: vigyáznotok kell Rám! Aki nem vigyáz Rám, az el fog veszíteni Engem.

     Ha élő hittel hiszel Bennem, vagyis, ha szíveddel is igyekszel látni, akkor feltétlenül meg fogod tapasztalni azt, hogy Isten a te körülményeidnek is az Istene, s Én, Jézus, nemcsak benned élek, de érted élek benned! 31 / 3178

 

Kérdező:  2. Egy pillanatra Jézust láttam?

HANG: 2. Én, Jézus, aki hajad szálait is számon tartom, fontosnak érzem, hogy időnként élményszerűen is érzékeltessem veled azt, hogy VAGYOK! Nem elég, ha valaki elhiszi azt, hogy vagyok. Ezt át is kell élnie annak, aki Belőlem erőt akar meríteni arra, hogy szándékom szerint tudja hordozni élete keresztjét. Ha csak egy villanásra is Rám éreztél álmodban, ez már erőforrás lehet számodra, ha te is ezt akarod. ... 31 / 3213

 

Kérdező:1. Mit jelentenek Jézussal kapcsolatos álmaim?

HANG: 1. Velem, Jézussal az álmodik, aki lelke mélyén Hozzám akar tartozni, de körülményei sok akadályt gördítenek ennek útjába. Ilyen esetben Én, Jézus, álomban tudom érzékeltetni gyermekeimmel, hogy velük vagyok, és szeretném megerősíteni őket abban, hogy maradjanak hűségesek Hozzám, Jézushoz.

    Van olyan is, amikor álomban feladatot, közlést adok, de ez annyira ritka, hogy nem is érdemes foglalkozni vele. Azért ritka ez, mert Én, Jézus, az evangéliumaimban már mindent elmondtam nektek, és semmi újat nem tudnék mondani senkinek, csak esetleg az eddig elmondottakat tudnám kicsit jobban kifejteni, konkretizálni, mint ahogy a HANG-könyvekben teszem is ezt. (Jelenleg is ezt teszem!) 34 / 3524

 

Kérdező: Mit jelent álmom, amelyben láttam a keresztrefeszítést?

HANG: Álmodban is arra figyelmeztettelek, hogy az igazi szeretet minden áldozatra képes.

     Neked is feladatod az, hogy ne csak azt tedd meg szívesen, ami pillanatnyilag jól esik, hanem vállald olyankor is a szeretetet szolgálatát, amikor az nagy erőfeszítésbe kerül. … 36 / 3770

 

Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Álmodban Engem, Jézust láttál. Ezt hallottad: 'elkészült a kerted, meg kell halnod.' Ezt írtad leveledben.

    Álmodban hallott szavaim forrása Én, Jézus vagyok. Az 'elkészült' annyit jelent, hogy ígéretem, amely szerint elmegyek, és helyet készítek nektek (János 14;3), számodra megtörtént. A 'meg fogsz halni' kijelentés pedig azt jelenti, hogy törekedj mindent úgy gondolni, szólni, cselekedni, hogy halálod óráján boldogan gondolhass ezekre vissza. Ezt, a mindenkinek szóló fontos kijelentésemet nyomatékoztam neked, álmodban. 36 / 3810

 

Kérdező: 2. Sokat álmodtam Jézussal.

HANG: 2. Álmaidban nagy erőket mozgósítottam számodra annak érdekében, hogy hited, amely csodálatos erőforrás tud lenni, könnyítse keresztedet. Amikor arra kértelek fel benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, akik nehéznek érzitek földi életetek keresztjét, akkor nem a szenvedés megszűntetését ígértem, hanem azt, hogy könnyítek azon. Ezt meg is teszem (Mt. 11; 28-29)! 37 / 3935

 

Kérdező: 3. Egyik álmomban Jézus második eljövetelét láttam?

HANG: 3. Álmod szimbolikus nyelve arról értesített, hogy jó úton haladsz. Nem jövendölést akart kifejezni, hanem arról akart tudósítani téged, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene! 40 / 4257

           

Kérdező: 1. Valóban Istennél voltam álmomban?

HANG: 1. Álmodban olyan valós istenélményed volt, amelyet igazolnak a következmények. Elmélyültél hitben, reményben és főleg szeretetben! 41 / 4420

 

Kérdező: Álmomban Jézust láttam két oszlop között. Bal kezével a Föld felé mutatott.

HANG:  Az álom szimbolikus nyelvén érzékeltettem veled azt, hogy rajta tartom kezemet földi életeden is! Bizalmat kérek tőled, mert békét akarok adni neked. Az Én békémet!

     Álmod tehát erőforrás kell, hogy legyen számodra! A földi életben gyakran és bizalommal fordulj Hozzám, Erőforrásodhoz, mert szívem mindenkor nyitva áll előtted! Bizony az Én szerető szívem az egyetlen menedéke a világnak! Bízzál, bízzál, bízzál Bennem! 43 / 4706

 

Kérdező: Egyik álmomban Jézus egy szívet adott át nekem. Egy másik álmomban pedig megsimogathattam Jézus arcát.

HANG: Leveled alapján mondhatom, hogy álmaidat nagyon jól értelmezed! Erőt kaptál arra a szolgáló szeretetre, amelyre annyira szükséged volt éveken át.

    A második álmodban pedig lehetővé tettem számodra azt, hogy érzékelhető módon is kifejezd szeretetedet Irántam.

    Te kaptál valamit a mennyország előízéből! Ezek az emlékek erősítsék továbbra is benned az Irántam való hűségedet! 43 / 4709

* * *

Jézus csak akkor jelenik meg álmomban, ha

figyelmeztet?

 

Kérdező: 1. Jézus csak akkor jelenik meg álmomban, ha figyelmeztet?

HANG: 1. Szórakozásból senkinek sem jelenek meg sem álomban, sem ébrenlétben! Ha megjelenek, akkor elég egyértelmű figyelmeztetést adok, mert éppen azért jelentem meg, hogy tudomásul vegyétek figyelmeztetésem. Ha figyelmeztetésem olyan, mint egy csomag, amit ki kell bontanod, akkor kérd Lelkem segítségét, kérj tanácsot Engem szerető és ismerő ismerőseidtől. Ha Én jelentem meg neked, akkor nem hagyom, hogy érthetetlenül tévelyegj! 17 / 1617

 

Álmomban Jézus arcát láttam

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: - Arcomat azért láttad álmodban, mert már komolyan beléptem életedbe. 30 / 3116

 

Kérdező:1. Álmaimban Jézust, az Ő arcát láttam különböző módon.

HANG: 1. Álmaid a szimbólum nyelvén fejezik ki azokat a benső kapcsolat-pontokat, amelyekkel Én, Jézus, élő valóság lehetek számodra. A korona azt a szereteturalmat jelenti, amelyet szívedben át akarsz adni Nekem, és amelyet Én ki akarok osztani enyéim között.

     Azok a szavak, amelyek bátorságot akartak önteni beléd a halállal kapcsolatban, mélyíteni akarják benned azt, hogy az örök élet nem fantáziálás, hanem nagyon is valóság

    Az üres fakereszt pedig arra hívja fel figyelmedet, hogy Én, Jézus, meg akarom osztani sorsomat veled.   27 / 2740

 

Kérdező: 3. Jézust nagyon komoly tekintettel láttam álmomban.

HANG: 3. Valóban komoly nézésemmel találkoztál. Nekem, a te életed utolsó pillanatáig hallatlanul fontos, hogy miképpen rendezed magadban és magad körül életedet. Te nem vagy akárki az Én, a te Jézusod számára! Ha nem vagy éber és megfontolt, akkor olyan emberek hálójába kerülhetsz, akik, - bár csak igen rövidtávon -, de anyagi hasznot húzhatnak eddigi életed becsületes törekvéseidből. Ezért láttál Engem nagyon komoly ábrázattal!

     Légy nagyon okos, és megfontold. Ne a szép szavak és ígéretek bűvöletének add át magadat. Csak olyan egyénekkel beszéld meg életed további részét lelkileg és anyagilag egyaránt, akikről tudod, és pedig tapasztalatból tudod, és nem ígéretek alapján tudod, hogy Én, Jézus élek bennük! 38 / 4073

 

Kérdező:3. Álmomban Jézus lehajtott fejjel volt mellettem.

HANG: 3. Élő hited elmélyítésére történt az álomlátásod, amelyben mellettetek álltam lehajtott fejjel.   41 / 4492

 

Álmomban Jézus szolt hozzám

 

Kérdező: 3. Te szóltál hozzám félálmomban?

HANG:  3. Én gyakran szólok hozzád! Minden olyan gondolat, ami épít buzdít és vigasztal, az Tőlem jön hozzád! Gyakorlod a párbeszédimát, amelyet a HANG első kötetében megtalálhatsz. 22 / 2163

 

Álmomban a Szentlélek akart szólni hozzám.

 

Kérdező:2. Álmomban a Szentlélek akart szólni hozzám.

HANG: 2. Az Én Lelkem, a Szentlélek, ha szólni akar valakihez, akkor erre képes is! Olyan nincs, hogy ebben bárki is akadályozhatná, ha annak a szíve nyitott, akihez szólni akar. 22 / 2205

 

Jézus szobor egyik szemével rám nézett.

 

Kérdező: 1. Álmomban egy Jézus szobor egyik szemével rám nézett.

HANG: 1. Szimbolikus álmodnak magyarázata az, hogy bár hiszed, hogy Jézus tud rólad, de ezt csak 'félhittel' éled meg. Az 'egész' hit felé akkor tennél lépéseket, ha egyre kisebb problémát, gondot csinálnál az esküvőre készülés külső megünnepléséből. A külső csinnadratta egyáltalán nem érinti ilyenkor a lényeget akkor sem, ha az emberek másképpen gondolkodnak. Arra kellene törekedned, hogy a sodrásnak ellenállva, minél szerényebb legyen az a külső forma, amit szükséges megteremtened az esküvővel kapcsolatban.

     Az ilyen és ehhez hasonló események levizsgáztatnak benneteket arról a hitről, amely helyesen tud válaszolni e kérdésre: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?' 40 / 4282

 

Jézus és Mária szobrokba kapaszkodtam

 

Kérdező: Egy álomról kérdezem a hangot. 'A padló kettényílt. Én átugrottam a túlsó oldalra, de kapaszkodnom kellett, miközben omlott alattam a szakadék. Jézus és Mária szobrokba kapaszkodtam, s majd rend lett.'

HANG: Álmod magyarázata nyilvánvaló. Omladozó körülményeid csak akkor válnak szilárddá, ha Belénk kapaszkodsz.

     Körülményeid és mindenkinek a körülményei, mindig omladozók. Mégpedig annyira omladozók, hogy maguk alá akarnak temetni benneteket. Mindazok, akik a körülményeik megszilárdításától várják életük megoldását, és nem attól, hogy Belém kapaszkodjanak, elvesznek!

    Légy tehát okos és megfontolt a hangsúlytevésben! Én, Jézus, vagy ELSŐ vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott az illető számára. Ha ezt nemcsak értelmeddel, de szíveddel is megérted, akkor mindent megértettél, és mindent meg is valósítottál, ami a boldogságodat illeti! 38 / 4094

* * *
Álmok Jézustól

 

HANG: Az a fehér Fény, ami átölelt, az az álom, mely bearanyozta lényedet, az mind Tőlem volt. Ami pedig tőlem van, az maradandó. Amint te Általam, Velem és Bennem akarsz élni és munkálkodni, éppen így, Én is általad, veled és benned akarom élni azt az életet, melyet már bemutattam nektek abban a Názáreti Ácsban, akit ti Jézusnak neveztek. … 3 / 228

 

Kérdező: 1. Volt egy gyönyörű álmom. Mit jelent?

HANG: 1. Ennek az álmodnak az a jelentése, hogy most hallhatod Tőlem: nagyon szeretlek! 10 / 825

 

Kérdező: 4. Egy nagy istenélményben volt részem álmomban.

HANG: 4. Istenélményben azért volt részed, hogy Istennek is része legyen abban a szeretetélményben, amit tőled kaphat. … 10 / 868

 

Kérdező:2. Az a nagy öröm, amit álmomban átéltem, mit jelent?

HANG: 2. Álmodban és ébrenlétedben egyaránt adok olyan jeleket, amelyek egyben erőforrások is. Nálam nélkül nem tehetsz semmit, de ezek a jelek éppen azt szolgálják, hogy át tudd élni: Veled és benned vagyok! És érted vagyok veled és benned! 16 / 1537

 

Kérdező: 1. Álmomban felszólítást kaptam, hogy ébren legyek.

HANG: 1. A tudattalanodban visszhangként elhangzott kijelentésem, hogy ébren légy, feltétlenül arra figyelmeztet, hogy légy okos és óvatos (Márk 13;33). 16 / 1577

 

Boldogító, tisztító álom

 

Kérdező:1. Pénzen vett beavatástól hogyan szabadulhatok meg?

HANG: 1. A boldogító, tisztító álom, melyben részesültél, szeretetemnek fontos megnyilvánulása volt. Te nem rossz szándékkal kaptad pénzért a beavatásodat, ezért az egyáltalán nem nevezhető fekete mágiának! A REIKI - beavatások olyan erők felszabadítását eredményezik a jó szándékú emberekben, amelyek igenis hordozzák áldásomat mindaddig, amíg eszköznek, Hozzám segítő eszköznek használja ezeket a beavatott.

    Te komolyan vettél Engem, és nagyon természetes, hogy Én is komolyan veszlek téged! Amíg Enyém akarsz lenni, addig mindig tisztítalak, mindig erősítelek, mindig árasztom feléd, beléd azokat az energiákat, amelyek hatására erősödik szíved békéje, s általad is szebb lesz körülötted a világ! Akarom, hogy az örömöm a te örömöd, a mosolyom a te mosolyod, biztató szavaim a te bíztató szavaid legyenek általad veled és benned mindaddig, amíg Általam, Velem és Bennem akarod élni életedet! 18 / 1768

 

Lélekkeresztséget kaptam,

 

Kérdező: 1. Álmomban lélekkeresztséget kaptam,

HANG: 1. Álmodban azt érzékeltettem veled, hogy nagyon szeretlek, és szeretném, ha komolyan foglalkoznál Velem, Jézussal. Ehhez az szükséges, hogy ne csak olvasd evangéliumaimat, és egyéb könyveket, amelyek Rólam információt adnak, de gondolkozz is el szavaimon, és keresd meg azokat, akik szintén fontosnak tartják azt, hogy Velem, Jézussal komolyan foglalkozzanak. Mint tudod, ha valami érdekel benneteket, akkor azt nem sültgalambként kell várnotok. Éppen azzal igazolod magad előtt is, hogy komolyan akarsz venni Engem, ha áldozatok árán is érdeklődsz Felőlem! 31 / 3175

 

Kérdező: Volt két csodálatos álmom.

HANG: Mindkét álmod lényegében arról tudósít téged, hogy nemcsak Értem élsz, de Én, a te Jézusod is tudatni akarom veled, hogy érted élek benned! Igen! Minden, ami jó, szép és nemes, ebből a forrásból táplálkozik benned.

    Hidd el, hogy Én, Jézus, már itt a földön is éreztetni akarom veled azt a csodálatos valóságot, amelynek teljes mélységét csak majd a boldog színről színre látásban fogod megérteni úgy, ahogy azt Én, Jézus, már öröktől fogva megálmodtam rólad!

   Kérlek, ne zavarjanak meg a hangulati változások. A föld semmiképpen sem lehet mennyország. De feltétlenül fontosnak tartom azokat az 'istenélményeket', amelyeket akár álmodban, akár éber állapotodban nyújtok feléd, hogy erősítsem benned azt a bizonyosságot, amely kettőnk kapcsolatának nagyszerűségét érzékelteti veled. 34 / 3564

 

Milyen a Jézustól jött álom

 

Kérdező: 2. Álmaimról s egy csodálatos Nap-csodáról

HANG: 2. Álmaidról, és a körülötted történ természeti jelenségekről szintén azt kell mondanom, amit a sírásról. Akkor hordoznak Tőlem küldött tartalmakat, ha mélyítik benned önmagadról való megfeledkezést, és segítenek abban, hogy másokért élj! Ha nem ezt teszik, akkor nem Tőlem vannak! 17 / 1675

 

Kérdező: 3. Igaz-e, amit álmomban a fejem fölött feliratként láttam?

HANG: 3. Az álmodban látott felirat nem Tőlem van. A megtévesztő vetítette eléd, hogy bizonytalanságot szítson a szívedben. Akinek Én Jézus üzenek, az mindig megérti annak tartalmát és mindig építi, buzdítja, vigasztalja azt, aki az üzenetet kapja. Az Én üzenetem nem minősít, hanem utat mutat. Ebben az útmutatásban láthatod meg valóságosan önmagadat. 42 / 4648

 

Ha Én üzenni akarok neked

 

Kérdező:  2. Anyám álmának van üzenete számomra?

HANG: 2. Ha Én üzenni akarok neked, akkor közvetlenül teszem ezt. Ennek elfogadása is csak akkor lehetséges számodra, ha lemondasz a felszín kozmetikázásáról. Még médiumom által is csak bizonyos keménységgel tudok megfelelő benső megrendülést előidézni nálad, hogy ennek következtében helyesen tudjalak kiábrándítani a felszínből. 25 / 2502

 

Álmaid arról tudósítanak, hogy tudatalatti világodat

is sikerült kinyitnod Felém

 

Kérdező: 1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Álmaid arról tudósítanak, hogy tudatalatti világodat is sikerült kinyitnod Felém, és Én, Jézus, meg tudtalak tölteni olyan 'kegyelmekkel', amelyek hitedet szeretnék erősíteni. De vigyázz! Nem teszed jól, ha bárkivel is közlöd ezeket! Kivéve esetleg a családodat! Az ősellenség nagyon ravasz! Még a kegyelmeket is szeretné ellene fordítani annak, aki ezekben részesült. Csak ártasz magadnak, családodnak is, ha másoknak beszélsz ezekről! Semmiképpen sem juthat helyes emberismeretre az, aki locskaszájúvá válik! Csak azzal tud Lelkem együttműködni, csak az élheti át áldásomat, aki kelkivezetőjének beleegyezése nélkül, nem tárja fel szívét az embereknek. Főleg a nők irányában légy nagyon óvatos! Ne akard érdekessé tenni előttük magadat! 34 / 3581

 

Álomban feladatot, közlést adok.

 

Kérdező:1. Mit jelentenek Jézussal kapcsolatos álmaim?

HANG: … Van olyan is, amikor álomban feladatot, közlést adok, de ez annyira ritka, hogy nem is érdemes foglalkozni vele. Azért ritka ez, mert Én, Jézus, az evangéliumaimban már mindent elmondtam nektek, és semmi újat nem tudnék mondani senkinek, csak esetleg az eddig elmondottakat tudnám kicsit jobban kifejteni, konkretizálni, mint ahogy a HANG-könyvekben teszem is ezt. (Jelenleg is ezt teszem!)   34 / 3524

 

Álmomban, megélhettem, hogy egy vagyok Jézussal.

 

Kérdező: Egy olyan álmom magyarázatát szeretném tudni, mely­ben megélhettem, hogy egy vagyok Jézussal. Csodálatos élmény volt, annak ellenére, hogy keresztre akartak feszíteni, s valaki mondta, hogy ez jobb, mint mikor máglyán kellett elégnem.

HANG: A te álmod nem akar számodra semmiféle múltbeli eseményről tájékoztatni. Ne magyarázz ilyesmit bele. Egyszerűen arról van szó, hogy a Velem való kapcsolatodat élményszerűbben tudtad így átélni, mintha ébrenlétben, tudatosan fogadtad volna el ezt, egy átéltebb ima kapcsán.

    Az evangéliumaimban olvashatod, hogy valamikor azért imádkoztam, hogy ti úgy legyetek egyek Velem, mint Én az Atyával.( Jn. 17: 21.) Erről van tehát szó.

   A Velem való EGYSÉG záloga Lelkem, AKIT elküldtem nektek. Nagyon vágyom arra, hogy Lelkem bölcsessége irányítása alatt kívánj élni minden körülmények között. Ezt a vágyam öntöztetem bele szeretetembe, mellyel MEGÁLDALAK. 5 / 355                  

* * *
Keresztet láttam.

 

Kérdező: 1. Álmomban egy csodaszép keresztet láttam.

HANG: 1. Az álmodban látott csodaszép kereszttel és még sok egyéb, kisebb élményekkel tudomásodra hoztam azt, hogy lepecsételtelek magam mellett. Egész eddigi életed arról szólt, hogy közösen jártuk életed keresztútját. 40 / 4296

 

Kérdező: Idős, beteg ember vagyok. Gyógyulásra, jó szóra vágyom.

HANG: Álmod, melyben kis keresztet láttál, Tőlem való. Erőt áraszt még ma is reád. A testi szenvedések valóban nem okoznak Nekem sem örömet, de mint eszközök nagyon alkalmasak arra, hogy mulandó földi életetek nyomorúságaiból kikívánkozzatok. Tehát nem azért engedem meg, hogy aztán megszüntessem, hanem azért, hogy fölébresszem azokat a vágyakat bennetek, melyeket égi honvágynak is nevezhetnék. 4 / 279

* * *
Szimbólumot

(Az ég felhői mögött megjelenő Égi Béke a Földön embléma)

 

Kérdező: 1. Egy álomról kérdezem a Hangot.

HANG. 1. Amit álmodban láttál, az teljes mértékben Tőlem van! Azért mutattam meg neked e szimbólumot, hogy megerősítselek abban a hitben, hogy te magad, és amit teszel, az Isten előtt nagyon kedves, szándékommal megegyező. Az ég felhői mögött megjelenő Égi Béke a Földön embléma azt a valóságot tükrözi, hogy egy olyan a világon egyedülálló közösséghez tartozol, ahol az Engem szeretők gondolko-dásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERETETLENSÉGET IS ELVISELŐ ISTEN LÉTEZIK. Az a gyermekem, akire a Bokor Közösség létrehozását bíztam, azért szólt hozzád az égből, hogy tudatosítsa benned azt, hogy az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor Közösségtől csak karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két közösség a lényeget tekintve tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó szándékú közösség sem mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul Engem, Jézust képvisel, amíg e Bokor Közösség által képviselt hitvallást nem teszi magáévá. AZ ERŐSZAK SEMMILYEN FORMÁJÁVAL NEM AZONOSÍTHATÓ A TEREMTŐ ISTEN! Nem, mert a szeretet csak erőszakmentes világban képes örökKé élni!   43 / 4742

 

Minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van!

 

Kérdező:Az a sok gyönyörű álom és élmény, amelyeket átélhettem, kitől származott?

HANG: Minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van! Nagyon sok olyan forrás nyílt meg számodra a szellemvilágban, amely a földi életedet szeretetben gyümölcstermővé tudja tenni.

     Egy fa, ha jó talajba ágyazódtak gyökerei, ha megfelelő Napot és esőt kap, akkor automatikusan meghozza azokat a gyümölcsöket, amelyek saját természetének élvezetes adományai magasabb létsíkok (állat, ember) számára.

     Az embernél nem egészen így áll a dolog! Nagyon fontos a talaj, ahol és akikkel élsz, nagyon fontos a Nap, a szeretetem, amit árasztok feléd, nagyon fontos az eső, az információk, tehát a források, a könyvek, előadások, emberi kapcsolatok, de mindez nem elég! Ezek önmagukban nem képesek olyan gyümölcsöt kiérlelni a te életedből, amely az egész örökkévalóság örömét szolgálná! Mi hát az, ami az előzőket képessé teszi arra, hogy Isten öröme légy?

    Az IRÁNY! Minden azon múlik, hogy az előbb említetteket milyen irányba állítottad be életedben. E téren némi aggodalmam van.

    Minden erőddel azon kell lenned, hogy ne te magad légy magad számára a legfontosabb, hanem az, hogy Én mit akarok itt és most veled! Neked nagyon elmélyült és célirányos reggeli imáidnak kell lennie ahhoz, hogy a jelened megszentelését ne csak mindennél fontosabbnak tartsd, de ennek megvalósítására törekedj is! 20 / 1964

 

Vakító fény

 

Kérdező: 1. Egy vakító fény robbant be álmomban.

HANG: 1. Álmodban megtapasztalt fény azt a vágyadat fejezte ki, hogy te a FÉNY gyermeke akarsz lenni. E fény tehát az Én áldásom volt feléd! 42 / 4601

* * *

Álom Jézussal és egy Szűzanyával

 

Kérdező: 1. Volt egy gyönyörű álmom Jézussal, és egy fájdalmas álmom a Szűzanyával. Mária nagyon sírt!

HANG:Amikor Velem álmodtál, akkor lelkedben lévő jelenlétem formálódott olyan képpé, amely örömmel és békével töltött el.

     Lelked legmélyén most így élek benned. De meg kell mondjam neked, hogy az, amilyennek majd látni fogsz, mikor színről színre látjuk majd egymást, messze felül fogja múlni azt, amit álmodban Rólam láttál. Földi keret álomban sem képes átélni, megragadni Engem, mint ahogy milliárdnyi áram feszültsége, ereje nem vezethető át egy pár voltra méretezett fogyasztón.

    Anyámról amit álmodtál, az komoly valóságot közölt veled. Ő mérhetetlenül fájlalja, hogy annyi fáradozása után sem jut el szava az emberek szívéhez. A ti évszázadotok annyi üzenetet kapott Márián keresztül, mint egyetlen század sem ezelőtt. Az ő anyai szíve, ha a mennyben ez lehetséges volna, már sokszor megszakadt volna. … 9 / 691

 

Kérdező: 1. Mit jelentenek álmaim?

HANG: 1. Sajnos, életed folyamán annyi zavaró állomás járta át lelkedet, hogy emiatt az Én jelenlétem benned csak nagyon homályosan volt érzékelhető. De amíg körülményeid hálójában vergődtél, addig Tőlem és égi Édesanyádtól is kaptál jelzéseket, megtapasztalásokat, s ezek nem engedték, hogy végleg elszakadj Tőlem!

   Álmaid arról tudósítanak, hogy körülötted és benned megszólaló hangok túlharsogják az Én szelíd, békét teremtő hangomat! Meg kell tanulnod, hogy mi a különbség a tiszta búza és az ocsú között.   26 / 2568

 

Kérdező: 1. Több álomról és látomásról kérek véleményt.

HANG: 1. Álmaid és látomásaid annyi pozitív elemet tartalmaznak, hogy azok nem is jöhetnek mástól, csak Tőlem, Édesanyámtól, az angyaloktól.

     Minden jónak Én vagyok a forrása. Mindaz, ami átmelegíti benső világodat, az az Én áldásomat hordozza. … 23 / 2336

* * *
Álmok, Mária

 

Kérdező: Jézusom! Egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem.

HANG: Örömmel teszek eleget e kérésnek.

    A várszerű kőépület teraszaival külső biztonság, melyről kitekintés nyílik a világra. Az a hideg és magány, amit akkor átéltél, azt érzékeltette, hogy mégsem elégíthet ki, nem boldogíthat, nem biztosíthat jó érzést a kívülről jövő bizonyosság, még akkor sem, ha nem okoz kifejezetten zártságot, ha teraszaival lehetőséget is nyújt arra, hogy kitekinthess a világra. A csigalépcső életed útját jelképezi. A lefelé haladás jelenti érdeklődési irányodat, melyben akkor még több volt a kíváncsiságrugó, mint az elmélyülési vágy.

    A Mária-jelenés éppen azért töltött el félelemmel, mert lefelé, és nem fölfelé haladtál. Lesz örömöt okozó Mária-élményed, ha fölfelé indulsz életed csigalépcsőjén.

    Nem a Gonosztól volt az a jelenés! Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy engednélek ördögi félelembe esni. Te ott és akkor emberi félelmet éltél meg. Mint mikor egy édesanya megijeszti gyermekét, s így óvja tűztől, víztől, áramütéstől.

     Mária ijeszteni is tud. De ez építő ijesztés. Igaz, nem vigasztal, de nem is keserít el. Nem buzdít, de kétségbe sem ejt. Feladata az építés. Téged épített e jelenés.

    A hideg magány csak fölfelé kapaszkodva vált át meleg, igazi barátokra találásra. Ismétlem. Ha nem a könnyebbet, a lefelé haladást, hanem ennek ellenkezőjét választod, akkor Mária nem félelemmel, hanem meleg bátorsággal tölti meg szívedet. 

    Akár elmélyülésnek, akár fölfelé kapaszkodásnak nevezem azt, amire Mária téged is tanítani akar, az mindenképpen szárnyakat igényel. -

     A lélek szárnyai az imádság. Csak ennek segítségével lesz megfelelően meleg és magányt feloldó az életed. Mária jó anya és jó nevelő. Örülj, hogy találkozhattál vele.

      Amint egy anya fél, mielőtt megszülte gyermekét, de utána örül, mert valami új élet született a világra, úgy a te hajdani félelmed után el kell jönnie az öröm órájának, mert akkor benned, veled és általad valami új életszemlélet indul el, egy olyan jézusi élet irányába, mely nemcsak a te örömödet fogja szolgálni.

     Gyermekem! Csodálatosan szép, nagyszerű isteni kaland előtt állasz. Használd szárnyaidat, az imádságot, vonzódj a magas, magasztos élet felé, keress ilyen barátokat, közösséget! Akinek sokat adok, attól sokat is követelek. Ó, bár tudnál úgy bízni Bennem, mint én tebenned! 1 / 36 

 

Kérdező: Elvált asszony vagyok, akinek voltak szép álmai Máriával kapcsolatban, s jelenleg két gyermekem egyedül nevelem. Szeretném tudni, mi a HANG véleménye életemről?

HANG: Álmaid még ma is erőforrások. Arra figyelmeztetnek, hogy tudnak rólad abban a másik dimenzióban, melyhez a földi élet buktatóin át vezet az út. Tudom, ez nem volna elég számodra. Nemcsak tudunk rólad, de drukkolunk is érted. … 4 / 306

 

Kérdező:  2. Valóban Máriát láttam álmomban?

HANG: 2. Igen. Napjaitokban Máriának óriási vállalkozásai vannak irányotokban. Már csupán megjelenésével is maradandó nyomot tud hagyni a lelkekben. Szeresd nagyon Máriát, és köszönd meg őt Isten-nek! 13 / 1122

 

Kérdező: 2. Álmomban láttam Máriát.

3. Egy másik álmomban veszélyes helyzetben sem féltem, mert bíztam Istenben és Máriában.

HANG: 2. Mária a ti korotokban sokszor és sok embernek jelenik meg álmában. Azért teszi ezt, mert erősíteni akarja bennetek az Isten iránti bizalmat, és azt akarja tudatni veletek, hogy ti mind az ő gyermekei vagytok. Ezzel, természetesen, azt is közli, hogy Én a ti testvéretek vagyok.

      3. Lelked mélyén jó, egészséges a kapcsolatod az égiekkel. 13 / 1130

 

Kérdező: 2. Máriával kapcsolatos álmaimról kérek véleményt.

HANG: 2. Álmaid egyértelműen arra hívják fel figyelmedet, hogy Mária irántad való szeretetére gyakran kell gondolnod, mert az erőforrás számodra, hogy a magadra vállalt földi feladatodban helyt tudj állni!

    Drága Gyermek! Mindaddig testvérem vagy, amíg azt éled meg, hogy az Én Édesanyám a te Édesanyád is! Mária anyai szeretete nem csökkent gyermekei iránt az elmúlt két évezredben. De vigyázz! Itt sem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy Mária irántad való szeretetének örülj, hanem arra, hogy Mária örüljön a te iránta való szeretetednek. Arra kell tenned a hangsúlyt, hogy hallgass Anyánkra, és nem arra, hogy Ő hallgasson rád! 16 / 1472

 

Kérdező: 1. Kettő álomról kérdezem a HANG - ot.

HANG: 1. A másik álmod, amelyben olyan kaput láttál, amelyen Mária alakját vélted látni, azt akarja tudatni veled, hogy az ég angyalai, élükön Máriával, számodra a mennyország ajtaját jelenik. Nemcsak arról van szó, hogy egyedül nem vagy elég magadnak, hanem arról is, hogy ŐK szinte állapotszerűen hatnak rád, és erősítik benned azt az égi honvágyat, amely hatására a földi életednek is megfelelő értelmet tudsz adni.

     Hidd el, az emberek általában nagyon sok fölösleges dologgal foglalkoznak, s nagy kegyelemnek kell tartanotok, ha az égiek segítségére felfigyelhettek. 29 / 2862

 

Kérdező:Csodálatos álmaim voltak, főleg Máriával kapcsolatban.

HANG: Lelked nyitottságát Felém, Jézus felé, Mária azzal viszonozza, hogy szép álmokkal erősíti hitedet, reményedet, szeretetedet.

    Nagyon fontos, hogy környezeted jól érezze magát közeledben, mert anyám Mária, csak azokkal a lelkekkel tud élő kapcsolatban maradni, akik az Ő anyai szeretetét igyekszenek megvalósítani ott, ahol élnek. A döntő mindig a szolgáló szeretet vállalása, amely csak az irgalmas megbocsátás talaján tud jó gyümölcsöket teremni. … 30 / 3105

                  

Kérdező: 1. Láttam Máriát álmomban. Mit jelent ez?

HANG: 1. Minden égiekkel kapcsolatos álom erősíteni akar benneteket abban, hogy tudnak rólatok 'odaát'! Te álmodban láttad Máriát. Ő mindig lát téged! Élj hát úgy, hogy örömét lelje benned! 42 / 4566

 

Kérdező: 2. Egy másik álmom: Szűzanyát láttam áttetszően.

HANG: 2. Égi Édesanyátok minden lehetőséget felhasznál arra, hogy figyelmeztessen benneteket az örökkévalóság boldogító országára. Azok, akik álmukban élményszerűen átélik Édesanyám valóságát, megerősödnek abban, hogy ők, Nekem, Jézusnak, testvéreim. Te is testvérem vagy! 34 / 3505

 

Jelek, jelenségek kerülnek eléd, akár álmodban ..

 

Kérdező: 3. Máriától kapok-e bizonyos jeleket, jelenségeket?

HANG: 3. Mária nagyon szeret téged, és ha te lelkedben, szívedben azt éled meg, hogy pozitív, tehát lelkedet erősítő, békét biztosító jelek, jelenségek kerülnek eléd, akár álmodban, akár ébrenlétedben, azokat köszönd meg Neki! 30 / 3082

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

miklosnejakocska71@gmail.com

(Miklósné Jakocska, 2021.08.27 06:32)

Álmomban nekem kelletett keresztre feszíteni Jézust és nem akartam és el rejtőztem, mert nem akartam azt tenni és amikor eljött az az idő már láttam, hogy keresztre van feszítve és félig a földben volt a fél teste és kegyetlenül ordítottam, mert én nagyon szerettem őt! És mind ezek előtt Jézus szólt hozzám hogy te fogsz engem keresztre feszíteni és ordítottam, mert nem akartam és elrejtőztem és kerestetett, hogy hol vagyok….. Nagyon szörnyű volt ez az álom!! Szeretném az álom megfejtését tudni.

Viagra Rembourse Par La Secu EllSicy

(EllHand, 2019.09.23 09:05)

Propecia Facial Hair Cialis Germany Viagra Rezeptfrei Apotheke [url=http://viapill.com]viagra[/url] Cialis 20mg Effets Secondaires Zithromax Canada

kira.bd111@gmail.com

(Vesztergom Kira, 2016.12.14 13:19)

En is Jezussal almodtam. Almomban babat vartam tole. O nagyon boldog volt es mosolyogva megfogta a kezem es ezt mondta : Minden rendben lesz ! Mit jelent ez az alom ?

szaboilona61@yahoo.com

(Bianka, 2014.06.23 11:01)

Álmomban teljes egészében láttam Jézust,mindig szomorúan nézett rám.Vittem vizet és kenyeret de a kenyeret nem vette el a vizet viszont megitta.A lényege az álmomnak a nagyobb lényege,hogy ásott a családtagjaimmal,hogy legyen vizünk.Mit jelent ez?

lavendulazsazsa@yahoo.com

(Hadnagy Eniko, 2010.08.25 20:41)

Azt almodtam Jezussal hogy torolte a homlokomat,en almomban sirtam es Jezusnak a konnyei vercseppek hulottak a melkasomra,es Jezus azt mondta hogy ne sirj segiteni foglak.Mit jelent ez? szeretnek egy magyarazatot.

Re: lavendulazsazsa@yahoo.com

(keresztény, 2013.04.07 21:12)

szia én is állmotam jézusall és aszt állmotam hogy láttam ahogy ütik verik kínok kínját láttam nagyon rossz volt eszt látni meg még sokat írhatnék de az nagyon hosszú lenne a sárga homokban és rám nézet

demenyne2@citromail.hu

(n.evelin, 2012.12.02 12:17)

azt álmodtam, hogy Jézus fenn egy tetőn van, rajta a keresztrefeszítés jelei. én is ott voltam, kértem tőle egy olyan munkát, amelyben önmagam lehetek és segíthetek másoknak, mert a jelenlegi számomra túl durva környezetet jelentene. ő készített nekem egy narancssárga színű krémet, és egy mozdulattal a levegőben bekente a testem, mintha védve lennék ezáltal