Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. Karizma. Nyelvima, Prófétaság, Szellemek megkülönböztetésének, Tanítás, Sükösdi médium, Tisztánlátás, Zenei képesség. stb

1. Nyelveken szólás,
2. Karizma,
3. Prófétaság Karizmája,
4. Szellemek megkülönböztetésének karizmája,
5. Tanítás Karizmája,
6. Sükösdi médium,
7. Vassula,
8. Teherbíró-képesség,
9. Tisztánlátás Karizmája,
10. Zenei képesség

 

Nyelveken szólás, Karizma

 

HANG: 2. … A nyelveken szólás is karizma, amely a benső szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé avat-ja azokat, akik e karizma birtokába jutottak.  15 / 1454

 

Nyelvkészségemet átadni Jézusnak

Kérdező:  2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem?

HANG: 2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára.

    Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső fellazulást és gyermeki kicsiséget, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdj nyelveken dicsőíteni Engem.

    A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert minél több képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a magad és embertársaid javára.

   Hogyan kell átadnod a többi képességeidet? Gyakorlat által. Mindent úgy kell tenned, mintha az Enyém lenne. Úgy gondolkodj, mintha Én gondolkodnék benned, úgy beszélj, mintha Én beszélnék belőled, úgy használd lábadat, mintha Én mennék azokkal, úgy használd kezedet, mintha Én dolgoznék velük, stb. Tehát élj úgy, mintha hinnél Bennem!

   Kedves Barátom! Nagyon szeretlek, és az a vágyam, hogy növekedni tudjak benned!  8 / 634

 
 

Nyelveken szólás adománya és magyarázata

 

Kérdező: 2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név?

HANG: 2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem véletlen, de nem is olyan kulcs-szó, amelyet feltétlenül meg kellene fejtenie annak, akinek tudati képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha több szó, akár egész sorok jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejtése azonos a nyelveken-szólás adományának magyarázatával. Médiumom nemcsak a nyelveken-szólás karizmáját kapta meg, megkapta ezek magyarázatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, hogy meditációdban olyan szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa. 16 / 1492

 

 

Mire jó a nyelvima

 

Kérdező: Mi a nyelveken-szólás?

HANG: A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képességét felajánlhatja  az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a többit.

   A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

   Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveke, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

    Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!

    A nyelvima bár legszerényebb adományok közé számít, de mivel a Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd!   17 / 1671

 

 

Kérdező: 2. Milyen karizmákat kaphatok?

HANG: 2. A karizma egy olyan Isten Lelke által megtisztított és felerősített emberi tulajdonság, amely szükséges ahhoz, hogy valaki az Istentől kapott rendkívüli feladatát alázattal és nagy áldozatvállalással el tudja látni. A karizma nem kitüntetés! Az jó, ha valaki Lélekkeresztség után vágyódik. De az nem jó, ha valaki karizmák után vágyódik. Kivéve a nyelvek adományát. Ez azért kivétel, mert aki nyelveken tud imádkozni, az ezzel önmagát tudja építeni. Nagyon természetes, hogy e nélkül is tudja mindenki építeni önmagát a helyes reggeli és esti ima által, de a nyelvek adománya egy többlet eszközt jelent ehhez.  37 / 3887

 

* * *

Kérdező: 2. Mire való a közösségben való nyelvima?

HANG: A közösségben való nyelvimának akkor van értelme, ha van valaki, aki megkapta a megértés karizmáját.   26 / 2579

* * *

 

Kérdező: 3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.

HANG: 3. Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szent-lélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa!  21 / 2117

 

 A nyelveken történő ima sokkal fontosabb a gyógyítás karizmájánál

 

Kérdező: 3. Gyógyító energiát érzek magamban.

HANG: 3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.

   Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!  33 / 3380

 

                                              

Prófétaság Karizmája

 

Kérdező: 1. Az apostolok és próféták közötti különbségről érdeklődöm.

HANG: 1. Az Engem képviselők, a nevemben joggal beszélők azok, akik apostolaim. Az apostolság küldetés-vállalás, és nem karizma. A küldetés nem karizma! A küldetéssel viszont feltétlenül vele jár az, hogy a küldöttben olyan karizmák, tehát Isten által megtisztított és a közösség javára felerősített adományok működnek, amelyek hatékony eszközei az apostolkodásnak.

    A prófétaság adománya, tehát e karizma, ez olyan képesség, amely képessé teszi a prófétát a jövőbe látásra, vagy a lélekbe látásra, vagy az erőben történő tanításra, vagy akár mindhárom is megnyilvánul abban, aki a prófétaság karizmáját megkapta.   21 / 2173

 

 

Kérdező: 1. Hogyan tudok másokat építeni a kapott karizma által?

HANG: 1. A mások által érted mondott ima, amelyben, te próféciában karizmát kaptál, csak akkor tud gyümölcsöket teremni, tehát csak akkor tudod meglátni azt, hogy hol, kinek, mikor és hogyan kell segítened, ha nem rendkívüli képességekkel akarod kimutatni szeretetedet, hanem megfelelő áldozatvállalással. Csak akkor hitelesek a karizmák, ha mögöttük az alázat szelleme ragyog. Tehát, ha az a szeretet sugárzik, amely erősíti másokban is a Tőlem kapott szívbékét. …  22 / 2208

 

 

 

Kérdező: 3. Mi a jele a prófétai elhívásnak?

HANG: 3. A prófétai szerep háromféle tartalmat hordoz. A tanítást, a lélekbelátást és a jövőbelátást. E három közül mindazok, akik úgy tartoznak Hozzám, Jézushoz. mint szőlővessző a  szőlőtőkéhez, a prófétaság lelkét hordozzák magukban! Az Én népem prófétai nép!

    A lélekbe- és a jövőbelátás karizmáját a szerepeket kiosztó Lélek annak és akkor adja, akinek és amikor akarja. E karizmák önmagukat igazolják!  41 / 4476

                                               

                                                                                

Szellemek megkülönböztetésének karizmája

 

Kérdező: Szólj hozzám közvetlenül is Uram!

HANG:  Amikor párbeszéd-imában Hozzám fordulsz, és kibontod előttem szíved virágait, akkor minden esetben szólok hozzád, válaszolok szavaidra. Nincs meg nem hallgatott ima, csak meg nem hallgatott válasz létezik. Nem hiszitek el, hogy Én, Jézus nem a rendkívüliségekben, hanem a lelkiismeretetekben vagyok állandóan jelen. Hiába mondanék bármit, amit úgy mond kívülről, a lelkiismeretetektől megkülönböztethető módon hallanátok, akkor sem tudnátok az életeteket szebbé tenni, mert nem vagytok olyan tisztult látásmódban, amely által meg tudnátok különböztetni azt, hogy ki szól hozzátok. A Szétdobáló vagy Én, Jézus! Az nagyon komolytalan érv és hamis tanítás, ha az általatok hallott hangnak azért hisztek, mert azt állítja magáról, hogy ő Jézus vagy valamilyen magas rangú vezető! A Szétdobáló, a Diabolosz téged is tönkre akar tenni! Honnan tudod, hogy nem ő az, aki sugdosni akar a füledbe, és csak arra vár, hogy Te - tapasztalatok híján - ebbe az irányba megnyisd a lelkedet? Ne kísértsétek az Istent, mert az ördög rabságába kerültök. Amíg valakinek nem adtam meg a lelkek megkülönböztetésének karizmáját, addig nem kész arra, hogy médiumi tanításokat tegyen a lelkiismerete mérlegére! Nem, mert e karizma a lelkiismeret megtisztításának következménye! Nem vagytok bábuk, ezért szabadságotokat semmilyen körülmények között nem lépem át, de felelősséget sem vállalok hiszékenységetek miatt! Én, Jézus akkor szeretlek helyesen, ha nem kívülről utasítalak benneteket, hanem a lelkiismereteteken keresztül vezetlek titeket! Igen, mert ennek megvalósulása kívánja meg azt a gondolkodó, jó szándékú partnerséget, amelyre teremtve lettetek. Hidd el, sok szenvedést megspórolsz magadnak, ha nem engedelmeskedni akarsz, hanem a szívedre, értelmedre hallgatva Engem, a te Jézusodat követni!  1 / 11 Való Zénó

 

 

Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum  /ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondola­toknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az el­gondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

HANG:  Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in­díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyve­rek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák mű­ködése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kont­rollját.

     A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs sem­mi­féle diktatúra, semmiféle engedel­meskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkod­nak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni! …

    Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást karizmatikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, hogy jó gyümölcsöt teremjetek. …

    Itt most elém tárt személyekről nem mondok véleményt. Nem, mert részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út meg­találása, másrészt pedig a ti feladatotok, hogy kikönyörögjétek a szellemek megkülönböztetésének karizmáját, s azt használjátok is.  2 / 151

 

 

Kérdező: 3. Ha valakibe belenézek, olyankor Te szólsz hozzám?

HANG: 3. Nem te beszélsz magadnak, amikor másba tekintesz. De nem is mindig jó szellemek. Ezeknek eldöntéséért kell Engem és tanításomat egyre jobban megismerned, és gyakran kérned kell a szellemek megkülönböztetésének karizmáját!   14 / 1323

 

 

Kérdező: 2. A szellemek megkülönböztetésének adományával rendelkezem-e?

HANG: 2. A szellemek megkülönböztetésének fokozatai vannak. Feltétlenül birtokában vagy e megkülönböztetésnek, amikor arról van szó, hogy erkölcsileg értékelhető döntést hozz! Ha valaki bizonytalan abban, hogy jó vagy nem jó az, amit döntene, akkor nem szabad döntenie. Ki kell várnia, meg kell keresnie azokat a szempontokat, amelyek segítségével bizonyosságra tud jutni! A szellemek megkülönböztetésének ezt a fokozatát tanulással finomítani lehet!

    A szellemek megkülönböztetésének másik foka, amikor valaki ráérez arra, hogy egy "fának" milyen "gyümölcse" lesz. Vagyis, belül egyértelművé válik az, hogy egy szellem szinkronban van Velem, vagy sem! Ez HIVATALBÓL senkinek sem jár! Nincs olyan trón, nincs olyan bársonyszék, nincs olyan korona, ami automatikusan közvetíteni tudná a szellemek megkülönböztetésének ezt a karizmáját! A Lélek ott fú, ahol akar (János 3;8). A Szentlélek annak adja ezt az adományt, akit olyan szerepre jelöl ki, amely e karizma nélkül nem valósítható meg. Az ilyen adomány tehát mindig a szolgálat vonalán jelentkezik. Ez tehát nem hivatal, hanem hivatás kérdése!

   Benned is csak akkor működik ez az isteni adomány, amikor a szerető szolgálat, a szolgáló szeretet lelke irányít! Mindenfajta uralkodási törekvés képes szétverni Isten Lelkének ezt az adományát! 18 / 1761

 

 

Kérdező: 1. Van olyan szellemidézés, amelyet helyeselsz?

HANG: 1. Az általatok közismert szellemidézés több veszéllyel jár, mint előnnyel. Igen, mert ilyenkor hiányzik az az objektív kontroll, amelyre pedig mindenkor szükség van, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba lép, illetve, ha a szellemvilág valakivel kapcsolatba lép.

   A szellemek megkülönböztetése egy külön karizma. Ahol nincs olyan személy jelen, akinek ez a karizmája közismerten hiteles, ott bizony a szellemidézés többet árt, mint használ. Előbb-utóbb idegileg kikezdi a jelenlevőket.   35 / 3732

 

 

Kérdező: 1. Szellem-kapcsolatom miatt nagyon szenvedtem. Miért?

HANG: 1. Amikor felhívtam figyelmeteket az okosságra és az óvatosságra, akkor nemcsak az emberekkel kialakuló kapcsolataitokra gondoltam, hanem arra is, ami a szellemvilággal történő kapcsolataitokat illeti.

     Számomra is szükséges volt pár évtizedes előkészület arra, hogy a szellemvilágot közvetítsem felétek. A HANG-médiumomat 28 évig készítettem fel e feladatának vállalására. De még ma is okosnak és óvatosnak kell lennie, állandóan kontrolláltatnia kell magát lelki vezetőjével, hogy a szellemek megkülönböztetésének karizmáját meg tudja őrizni.

    Aki a szellemvilággal élő kapcsolatban akar maradni, az akkor tesz a maga számára a legjobbat, ha erre nem törekszik. Inkább az legyen célotok, hogy szeretetben, Engem, Jézust megismerésben növekedjetek. Az igazi misztikusokat soha nem jellemezte, hogy szerettek volna misztikusok lenni. Így nagy lehetőséget adtak a Szentléleknek arra, hogy a kapott különböző feladatok ne tegyék őket önteltekké, és megfelelő alázattal tudjanak mindenkor szabadok maradni az eltévelyedéstől. A tévedhetőség lehetőségét soha nem szabad figyelmen kívül hagyni!

    Az mindig előbbre visz, ha szolgáló szeretetből vállalsz áldozatokat. Ez nem elmélet. Itt tehát nem kell aggódnod. De az, aki tanítani, másoknak tanácsokat adni akar, az legyen nagyon egészséges módon alázatos, okos és óvatos!   36 / 3849

 

 

Kérdező:  2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus?

HANG: Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát.

   Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete, - ilyen nincs is - az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt.

    Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van nektek őrangyalotok, vannak általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat, és másokat is.   8 / 637

        

                                                                        

Tanítás Karizmája

 

Kérdező: 1. Jézussal a kinyilatkoztatás kora lejárt? Nem?

 2. A magán-kinyilatkoztatásokat miért nem azok kapják, akikre vonatkozik?

HANG: 2. Amit te magán-kinyilatkoztatásnak nevezel, az a köztudatban teljesen pontatlan tartalmat hordoz. Igen, mert kivétel nélkül minden ember részesül magán-kinyilatkoztatásban olyankor, amikor lelki-ismeretének hangjára figyel. A lelkiismeret szava Isten szava bennetek. Ez a szószerinti magánkinyilatkoztatás.

   Amikor valakinek olyan szerepet adok, hogy lelkiismerete karizmává minősül, vagyis megtisztítom, fölerősítem mások javára, akkor igenis legtöbbször nemcsak egy emberhez szólok Lelkem által, hanem sok emberhez azáltal a médium által, akit Lelkem erre a szerepre kiválasztott.  17 / 1693

 

 

Kérdező: Egy imacsoport nevében kéri valaki a HANG-könyvek leállítást.

HANG: … Bármennyire hihetetlen, de Én mindenki számára megismerhető vagyok, ha kellő nyitottsággal és szívében szerető akarással fordul Felém valaki. Aki viszont ezt teszi, az számíthat arra, hogy ez a munkája a földi életén túl, az örökkévalóságban is folyamatosan tartani fog. Azért folyamatosan, mert Én nem egy befejezett tartalom vagyok a megismerni vágyók számára. Nem vagyok olyan, mint egy vödör víz, amelynek tartalma annak vizsgálatával és kimerítésével befejeződhet. Én kimeríthetetlen vagyok! Ez a kimeríthetetlen szeretetem indít arra, hogy értetek, emberekért mindent megtegyek, amit Én megtehetek. Ezért szólalok meg minden időben azok lelkében a lelkiismeret szavaként, akik erre a kapott karizmájuk révén alkalmasak. A jövőben is meg fogok szólalni mindazokon keresztül, akin keresztül csak tudok. Az evangéliumomban olvashatjátok, hogy megmondottam:

     "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28;20). Szeretném, ha elhinnétek, hogy nemcsak veletek vagyok, hanem arról is gondoskodom, hogy szavaimat eljuttassam hozzátok. Csak rajtatok múlik, hogy meghalljátok. "Akinek füle van a hallásra, hallja meg"(Márk. 4;9)!   24 / 2354

  

                                                                         

Sükösdi médium

 

Kérdező: 1. Hogyan helyes áldozni: kézből vagy hagyományosan?

HANG: 1. Sükösdön a médiumom nem kapta meg a tanítás karizmáját olyan értelemben, hogy okosabb lenne attól, mint amit tanult hittanból. Ő átéli, és ezzel közli veletek azt a nagy szenvedést, amelyet értetek [és Magamért (Lukács 24;26)} vállaltam, amikor emberként közétek jöttem. Amikor tehát a különböző szertartások hogyanját taglalja, saját elgondolását adja tovább. Ne feledd: még a római pápa is áldoztat kézbe olyanokat, akik a kezüket nyújtják, s nem tartja helytelennek. De még ha annak is tartaná, akkor sem Engem tanítana, mert te is biztos lehetsz abban, hogy az Utolsó vacsorán Én, Jézus nem a tanítványaim szájába raktam az Általam átváltoztatott kenyeret, hanem a kezükbe.

    Azt ajánlom, hogy ezen ne akadj fenn. De tudd, hogy Rám nem hivatkozhat senki, legfeljebb egy hagyományt szerető egyházi méltóságra az, aki helyteleníti a kézbeáldoztatást. Arról is meg lehetsz győződve, hogy az embereknek a nyelve (erkölcsileg!) sokkal piszkosabb, mint a kezük!  39 / 4195

 

 

Kérdező: 2. A sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és holtan fekvő családtagért ajánlhatom fel.

HANG: 2. Sükösdi gyermekem szenvedése hiteles tanúságtevés arról a Felém megnyilvánuló szeretetről, amelyet Értem vállal. Saját akarata teljesedett be, amikor ilyen formáját választotta annak, hogy mindenki előtt kimutassa azt, hogy mennyire szeret Engem! Ő szívem gyermeke, és erőt adok neki ahhoz, hogy rendkívüli feladatát megélje. De azt is tudnotok kell, hogy Tőlem tanítói karizmát nem kapott, ezért tanításába az ördög rengeteg konkolyt vet. Tanításának hitele a szenvedés vállalásában van, mindenféle ideológiák nélkül. A golgotai utam önmagáért beszél! Aki ebből nem érti meg, hogy mit tett Velem ez a világ, az vak és süket, és az ilyen ember hiába kap bármilyen tanítást! Sükösdi leányom hitelessége tehát nem tanításában, hanem fájdalmas, szenvedő szerepében van! Én sem a tanításra tettem a hangsúlyt ki-végzésem alatt, mégis tudta minden jó szándékú ember, hogy a kereszten ártatlan vér folyik megkínzott testemen. Ez maga a tanítás annak, aki bele mer nézni a fájdalomtól meggyötört, és mégis értetek imádkozó szemembe!   43 / 4755

 

Vassula

 

Kérdező: 2. Vassula a Te kiválasztottad? Hol van ő most?

HANG: 2. Médiumi feladatot csak olyan gyermekeimre bízhatok, akik az idő tengelyén már tanúságot tettek arról, hogy átlagon felüli módon képesek a lelkükkel, értelmükkel Rám hangolódni. Sajnos sok médiumomnál a lelki ráhangolódás olyan vak hitbe megy át, amelyen keresztül az értelmi Rámhangolódás csorbát szenved, sőt alkalmanként be is zárul. Ezért aztán könnyen előfordul az, hogy hiába nyitja ki a lelkét valaki irányomban, ha értelmét nem pallérozza az Én tanításom által, olyan közléseket fog közölni, melyekkel Én, Jézus csak részben vagy egyáltalán nem értek egyet. Akit az Isten tanítói karizmával áld meg, az nem taníthat értelmetlen dolgokat. Nem, mert csak az értelmetekkel jónak látott ismereteket vagytok képesek a szívetekben szándékszinten megmotiválni. Ezért mérhetetlenül fontos az, hogy az Abszolút Jóról minden Rám figyelő közvetítő lélek azonosan gondolkozzon! E feladatra kizárólag "öreg", kipróbált lelkek alkalmasak. Vassula is ilyen gyermekem, akiben meg tudok nyilvánulni, de ő sem tartja maradéktalanul szem előtt azt az örök igazságot, hogy a gondolkodás-átalakítás alól a médium sem kivétel! Nem, mert a prófétaság lelke minden esetben engedelmeskedik a prófétának!  43 / 4761

                                                            

                

Teherbíró-képesség

 

 

Uram! Egyik testvéremnek komoly lakásgondjai vannak, ezzel fordul most Hozzád!

HANG: Örülök kérdésfeltevésednek. E szavaid: 'Hogyan oldódik meg...', ezek már tanúságot tesznek arról a gyermeki bizalomról, amely szilárdan tudja, hogy a probléma meg fog oldódni. A HOGYAN az, amit tudni szeretnél.

     Gyermekem! Tudod-e, hogy lényegében mi a különbség a világ fiai és az én gyermekeim között? - Igen. Sok különbség van. De számodra a legfontosabb a következő: az, ami földi országotokban most történik, az mindenkit érint. Gyermekeimet, ellenségeimet egyaránt. A különbség a REAGÁLÁSBAN van.

      A világ fiainak nyugtalansága a legkülönbözőbb bódítószerek használatát veszi elő. Az ENYÉIM, és te is gyermekem, bár kacsintgatsz bódítószerek felé, de nem ezt választod magadnak kiútnak. Ne is tedd!

      Addig van az Én kezemben sorsod, míg van bátorságod és erőd bízni Bennem. Míg nem akarod átvenni az irányítást. - Nem te, hanem mások fogják megoldani problémádat. Így jársz legjobban. - Angyalaim nem tétlenek. Ők dolgoznak azon, hogy te majd joggal hálálkodj Nekem.

      Többször kell erőt merítened ahhoz, hogy bírjad türelemmel. Erőt úgy tudsz meríteni, ha szinte magadba szuggerálod ezt: JÉZUS NAGYON SZERET ENGEM. SOKKAL JOBBAN, MINT GONDOLNÁM, ÉS FŐLEG SOKKAL JOBBAN, MINT ELVÁRHATNÁM.- Igen. Ez az az IGAZSÁG, ami szabaddá tesz. /Jn. 8;32./

    Gyermekem! Azt tudod, hogy Nekem nem volt hová fejem lehajtsam, mikor a földön jártam. Ez nagyon Belém itatta az empátiát mindenki iránt, akinek lakásgondjai vannak. Nagyon tudom, hogy nem elég a kijelentés: Hazátok a mennyben van. Nem, mert az egy egészen más világ, s neked most ebben a világban kell tanúskodnod arról, hogy Istenben érdemes bízni, hogy Istenben nem lehet csalódni.

     Valóban nagyon szeretlek, és éppen szeretetem mindenhatósága az, amire támaszkodnod kell. Mindaddig, amíg feladatot kell teljesítened, mindaddig természetesen megkapsz mindent, ami feladatod teljesítéséhez szükséges. De ne feledd: legfőbb feladatod az, hogy átvedd Tőlem az Én békémet. Tehát nem ki-felé, hanem befelé van itt is a megoldás.

            Az is természetes, hogy drukkolsz jövődet illetően. De itt is arra figyelmeztetlek: ez ne olyan drukkolás legyen, mint egy versenyzőé a sportpályán, hanem olyan, mint a sportpályán a nézőké, a drukkereké.

      Biztos lehetsz abban, hogy legyőzhetetlen vagyok. Sőt, GYŐZTES! Örülj annak, hogy a GYŐZTES, tehát az Én oldalamon állsz. Nagyon szeretlek. Éppen ezért teherbíró-képességedet karizmává tudom finomítani, ha szükségét látom.

      Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő megbízatásának teljesítésében a te kérésedhez van kötve. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tőled erre felszólítást kap. Ezt nagyon fontos tudnod! Sokkal többet tehetett volna már eddig is érted, ha többször fölkérted volna erre. Légy nagyobb bizalommal iránta. A földön nem lelhetsz hozzá hasonló jó barátra. Használd fel ezt az égi barátoddal fennálló kapcsolatot jobban. Ő erre vár!

     Gyermekem! Nyújtom békémet feléd. Az előzőkben említett mondattal: JÉZUS NAGYON SZERET ENGEM,- tudod békémet átvenni. Nagyon meg fog így világosodni előtted e kijelentés: "A holnap majd gondoskodik magáról. "/Mt.6.3./

      Gyermekem! Nagyon szeretlek. - Nem köszönök el tőled, mert veled maradok." 1 / 45

 

                                                                    

Tisztánlátás Karizmája

 

 

Kérdező: MIÉRT ZAVARÓ MOST BENNEM A HANG?

            Régebben szólt bennem egy tiszta HANG. Most pedig zavaró e hang bennem.

HANG: Egy mulasztás következménye az, ami most benned van. Elmulasztottad kiépíteni magadban azt a szűrőt, amely nélkül az Én hangomat képesek elnyomni azok a zavaró állomások, amelyek a szemtelen szellemek szemtelenkedései.

      Ha valaki azt akarja, hogy tiszta maradjon benne az Én hangom, akkor komolyan kell vennie a TANULÁST!  Tanítványom csak az lehet, aki komolyan tanulni akar Tőlem!

    Átgondoltan kell olvasnod az Evangéliumaimat, a Bibliát, a HANG könyveket, a "Merre menjek?" hittankönyvet és ezekhez hasonló szellemi kincseket. Ha ezt teszed, akkor kitisztul benned az Én hangom, és megszűnik minden zavaró állomás negatív hatása. Ezt a munkát nem spórolhatja meg senki, ha tanítványom akar lenni.

 Tanítani pedig csak az taníthat az Én segítségemmel, aki vállalja, hogy tanítványom legyen! Fontosak a megtapasztalások is, de a legfontosabb a tanítvánnyá levés, tevés, tehát a tanulás!

     Ha a fent említett forrásokat használod, s az említett könyveket beszélitek át az általad említett csoportban, akkor az Én jelenlétem termékennyé válik számotokra, és gazdagodni, fejlődni fogtok Általam!

     A rendszeres tanuláshoz komoly önfegyelem kell! Ehhez feltétlenül megadom a szükséges ERŐT, ha valaki felvállal Engem!

     Irántad való nagy szeretetem nem üres szavakból áll, hanem olyan tevékeny erőátvitelből, amely megsokszorozza erődet, és képes megteremteni benned a tisztánlátás karizmáját.

    Vállald tehát úgy a tanítás útját, hogy annak forrása tanulás legyen. Mégpedig az Általam és Velem az Engem megjelenítő tanulásé. 17 / 1673

 

 

Kérdező: 2. Valóban tisztán látok?

HANG: 2. Az lát tisztán, aki abban a FÉNYBEN akar szemlélni mindent, amely fénnyel Én, Jézus, azonosítottam magamat. Én vagyok a világ Világossága (János 8;12)! Tisztánlátóvá nem lesz senki varázsütésre. Komoly szellemi munka árán válik bárki azzá. Csak annál tudja Lelkem a szellemi látás képességét karizmává finomítani, aki vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást. E nélkül kikerülhetetlen a tévútra jutás! De aki vállalja evangéliumaim tanulmányozását, arra áll e mondásom: Ti vagytok a világ világossága (Máté 5; 14)!

     Az okosság és az óvatosság, különösen a szellemvilág területén, nagyon fontos! A Szentlélek nem a rend-kívüliségeknek a Lelke, hanem a RENDNEK a Lelke! Nem vagytok automaták, hanem felelős személyek, akik partnereim lehettek, ha érdeklődési körötök középpontjában lehetek. Ez pedig csak az evangéliumaim olvasása, átelmélkedése által lehetséges. Csak ekkor lehet igaz az a kijelentésem, hogy aki titeket hallgat, az Engem hallgat (Lk 10.16)!   37 / 3979

 

                                                                            

Zenei képesség

 

Kérdező: MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?

            1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.

            2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?

HANG: 1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Nekem ezt a kérdést. Most pontosítok.

   2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amely számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, ZENÉMET hallgatják!  17 / 1700