Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Szellemek megkülönböztetésének adománya

2009.04.05

Szellemek megkülönböztetésének adomá­nyát

 

Automatikus írás

 

Kérdező: Egy olyan lélek kér megerősítést, aki már több mint féléve kap információkat automatikus írás által a szellemvilágból.

HANG: Neked is tudnod kell, hogy fejlődő lénynek teremtett téged a Teremtőd. Ez azt jelenti, hogy kinőttél abból a szellem-iskolából, mely még képes táplálni sok embert prédikációkon keresztül. De azt is jelenti, hogy az átlag prédikációkban hallottakat könnyen félreérthetnéd, s ezért szorulsz rá külön szellemi vezetőkre. Ezek kétségtelenül most rendelkezésedre állnak. Nemcsak neked. Imáidban kérd többször a szellemek megkülönböztetésének adomá­nyát, mely nélkül idővel összekuszálódhatnak benned a kapott informá­ciók. Jól tetted, hogy hozzám, a HANG-hoz fordultál. Senki sem szeret úgy téged a világon, mint Én. Az Én szeretetem nem édeskés, szirupos ámítgatásból áll, hanem bátorító, lelkesítő bölcsesség az, ami Tőlem feléd árad. Ez a bölcsesség arra biztat téged, hogy ismerd fel mindig a fát gyümölcséről. Vagyis ne VAKON higgy! Csak ami értelmeddel is okosan alátámasztható, azt igyekezz beépíteni életed szeretetben fejlődő vonalába!

    Az automatikus írásnak van egy olyan veszélye, melyet csak az előbb említett jó tanács elfogadásával lehet elkerülni. Sok szemtelen szellem tülekedik hatni olyan emberekre, akik kontroll nélkül vállalkoznak arra, hogy kapcsolatba kerüljenek a szellemvilággal. Legalább az utólagos kontrollt nagyon komolyan kell venni.

     Kétségtelen, hogy bármely vallás körében a papság között nehéz megfelelő alanyt találni arra, hogy megfelelő felkészültséggel, szeretetben segítsék azokat, akiket innen, erről a világról, közvetlenül próbálunk irányítani. De azért találni ilyet. A HANG megjelentetésében nagyon kevés szerepe volt annak, azoknak, aki által, akik által megjelenhetett. Ennek munkásai főleg MI voltunk és vagyunk. Itt valóban egy nagy hiány pótlásáról kellett gondoskodnunk.   3 / 249

 

 

Kérdező: 1. A szellem-írást gyakorolhatom-e otthon?

HANG:  1. Kinyitottad lelkedet, mielőtt a szellemek megkülönböztetésének adományát megkaptad volna. Túlsietted a dolgokat, és most sok olyan szellem settenkedik körülötted, akik csak arra várnak, hogy mikor és hogyan tudnának benned zavart kelteni. Sokkal többet kellene nemcsak Rám hivatkoznod, hanem Velem foglalkoznod. Sokkal többet kellene olvasnod, tanulmányoznod az evangéliumokat. Sokkal komolyabban kellene venned a bejelentkező szellemekkel szemben használt kontrollt. Nem szabadna hiszékenynek lenned! A hit és a hiszékenység, az két nagyon különböző forrásból fakad. A hiszékenység mögött mindig ártó erők állnak, akik a világosság angyalának képében próbálják ki- és felhasználni a médium gyengéit, akár kívül, akár belül találhatók azok. Sokkal több józanság és alázat kell ahhoz, hogy ne válj áldozatává ezeknek az erőknek, mint amit eddig beépítettél magadba. 8 / 620

                                                                          

                                                    *   *   *

 

Kérdező:  2. Az égiektől jönnek e kinyilatkoztatások?

HANG: 2. Magán-kinyilatkoztatások jöhetnek jó és rossz szellemektől egyaránt. Azért nagyon fontos a szellemek megkülönböztetésének adománya, mert enélkül nincs helyes megkülönböztetés! Ezért az adományért imádkozni kell, tehát kérni kell Istentől, és minden magán-kinyilatkoztatást alá kell vetni meg-felelő vizsgálatnak. Csak hiteles vizsgálók mondhatnak e téren érdemben véleményt. E téren nem a szent a hiteles, hanem a tudós, a hozzáértő, tehát az, akinek e téren rend van a fejében!   18 / 1727

                                                     * * *

 

Kérdező: 1. Birtokában vagyok-e a szellemek megkülönböztetésének?

HANG: 1. A szellemek megkülönböztetésének adományával kapcsolatbanki kell tisztáznom előttetek valamit.

    Olyan értelemben, ahogy ti gondoljátok, nincs szellemek megkülönböztetésének adománya. Ti úgy gondoljátok, hogy van egy olyan isteni szikra, amely kigyullad valakinek az elméjében, s akkor az illető meg tudja különböztetni azt, hogy a földön, milyen szellem hatása alatt áll valaki. Ha ez így lehetséges volna, akkor azt kellene megkérdeznetek, hogy honnan tudja az illető, hogy benne kigyulladt e szikra? Onnan, hogy ő ezt mondja? De hát minden felekezet vezetője, irányítója azt mondja, hogy benne kigyulladt ez, s homlokegyenest ellenkezőjét mondják, éppen e szikrára hivatkozva! Vagy más mondja meg, hogy valakiben megvan ez az adomány? És neki ki mondta meg, hogy ő csalhatatlanul meg tudja ezt mondani? Ismét más valaki? És annak? Ismét más? És annak? S ez így mehetne a végtelenségig.

   A gyakorlatban két felfogás lehetséges ezzel kapcsolatban. Az egyik az a keleti mondás, hogy a Föld egy elefánt hátán áll. És az elefánt? Az egy teknősbéka hátán. És a teknősbéka? Hát egy hithű keleti misztikus ilyet már nem kérdez.

  A másik felfogás pedig a következő: Valaki, hatalmi erővel kikényszeríttette egy zsinaton, hogy szavazzák meg az ő csalhatatlanságát, tévedhetetlenségét. Miután ez megtörtén, ennek az egyháznak irányítói gyűlést, gyűlésre halmozva, okos és még okosabb előadásokat végigülve, óriási idő és szellemenergiát fektettek bele abba, hogy hogyan is kell érteni ennek az illetőnek és utódainak ezt a tévedhetetlen állapotát.(Mert mondanom sem kell, hogy az illető utódainak eszükbe sem jutott, hogy lemondjanak erről a kiváltságukról! Egynek ugyan eszébe jutott, de annak meg ideje nem volt már rá!) Ennek magyarázata, pontosítása, még ma sem ért igazán véget. És nem is fog mindaddig, amíg nem szükségeltetik megfelelő alázat egy ilyen hivatal elfoglalásához. Ha pedig egyszer mégis szükségeltetne, attól kezdve ez a 'hivatal' soha nem töltődne be! Mindig üres maradna a tévedhetetlenséget hordozó bársonyszék, vagy ha úgy tetszik, trónus.

   Az előbb említett egyházban egyetlen olyan isteni igazságot sem tartanak számon, amely azért létezne, mert az egyedüli tévedhetetlen személy fejéből pattant volna ez ki.

   Tehát a szellemek megkülönböztetésének adománya, ahogy ti gondoljátok, NINCS!

    Egy szellemi lény létének milyensége a gyümölcseiről ismerhető fel. Ez pedig a ti részetekről azt kívánja, hogy legyetek rugalmasak. Bármilyen jónak is vagytok birtokában, mindig legyetek nyitottak arra, hogy a jónál lehet jobb is. Lelki fejlődés csak ott lehetséges, ahol senki nem tartja magát tévedhetetlennek, ahol a szellemek megkülönböztetésére nem építi senki az életét.

    Szükség van mindennap a szellemek megkülönböztetésére! Ez nem ellentmondás az előbbihez viszonyítva. Mindennap szükséges kérni a jó angyalok segítségét, s bízni abban, hogy ami szívedet megnyugtatja, és amíg megnyugtatja, annak forrása maga a Szentlélek akár közvetlenül, akár közvetve, a jó szellemek, a jó angyalok által.

   Ez azért nem ellentmondás, mert itt nem arról van szó, hogy te mások irányában vagy tévedhetetlen, hanem arról, hogy a magad irányában feltétlenül el kell tudnod döntened azt, mi jó és mi nem jó itt és most neked! Amíg nincs meg benned ez a bizonyosság, addig nem szabad döntened, mert csak erkölcsileg biztos lelkiismerettel szabad és kell cselekednie mindenkinek. 

    Amíg bizonytalan vagy, addig az eszed használata mellett keresned kell a megfelelő bizonyosságot. Amíg ez nincs, addig várnod kell! Számodra sem lehet fontosabb a szíved békéjénél!  30 / 3080

 

 

Kérdező: 2. A szellemek megkülönböztetésének adományával rendelkezem-e?

HANG: 2. A szellemek megkülönböztetésének fokozatai vannak. Feltétlenül birtokában vagy e meg-különböztetésnek, amikor arról van szó, hogy erkölcsileg értékelhető döntést hozz! Ha valaki bizonytalan abban, hogy jó vagy nem jó az, amit döntene, akkor nem szabad döntenie. Ki kell várnia, meg kell keresnie azokat a szempontokat, amelyek segítségével bizonyosságra tud jutni! A szellemek megkülönböztetésének ezt a fokozatát tanulással finomítani lehet!

    A szellemek megkülönböztetésének másik foka, amikor valaki ráérez arra, hogy egy "fának" milyen "gyümölcse" lesz. Vagyis, belül egyértelművé válik az, hogy egy szellem szinkronban van Velem, vagy sem! Ez HIVATALBÓL senkinek sem jár! Nincs olyan trón, nincs olyan bársonyszék, nincs olyan korona, ami automatikusan közvetíteni tudná a szellemek megkülönböztetésének ezt a karizmáját! A Lélek ott fú, ahol akar (János 3;8). A Szentlélek annak adja ezt az adományt, akit olyan szerepre jelöl ki, amely e karizma nélkül nem valósítható meg. Az ilyen adomány tehát mindig a szolgálat vonalán jelentkezik. Ez tehát nem hivatal, hanem hivatás kérdése!

    Benned is csak akkor működik ez az isteni adomány, amikor a szerető szolgálat, a szolgáló szeretet lelke irányít! Mindenfajta uralkodási törekvés képes szétverni Isten Lelkének ezt az adományát! 18 / 1761

                                     *  *  *

 

 

Három utat kell vállalnod ahhoz, hogy meg tudd különböztetni az Én, Jézus, szavaimat mások szavaitól.

 

Kérdező: 1. Ki az, aki szól hozzám?

HANG: 1. Ha azt mondom, hogy Én szólok hozzád, ez csak részben igaz. Ha azt mondom, hogy nem Én szólok hozzád, ez is csak részben igaz. Igen, mert lelked antennáján keresztül nemcsak Én szólhatok. Neked meg kell tudnod állapítanod azt, hogy mikor szólok Én, és mikor van olyan, hogy zavaróállomás szólal meg benned.

  Három utat kell vállalnod ahhoz, hogy meg tudd különböztetni az Én, Jézus, szavaimat mások szavaitól.

  Az egyik út ez: Naponta kell kérned a szellemek megkülönböztetésének adományát. A másik út az, hogy tanulmányoznod kell az evangéliumaimat. A harmadik út az, hogy rendre kontrolláltatnod kell a hallottakat, és vállalnod kell azt, hogy ha valaki Rám hivatkozva, a Bibliával, főleg evangéliumaimmal alátámasztva, okosabbat, vagy ellentéteset mond, mint amit te magadban hallottál, akkor legyen benned annyi alázat, hogy le tudd cserélni azt, amiről előbbre azt hitted, hogy Én mondom, azzal, amit Rám hivatkozva, tehát az evangéliumaimmal alátámasztva cáfolatként kapsz.   23 / 2270

                                                         * * *

 

Kérdező: 1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése?

HANG:  1. Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tudja kiszűrni az ártó erők ügyeskedéseit jelen világotok szellemi kaotikus kavalkádjából. Jelenleg országotokban a KIO (Keressétek az Isten Országát) tanulmány és "Merre menjek" hittankönyv adnak legjobban eligazítást e téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésének adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges alázat és megfelelő tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Ismétel: SENKI!   27 / 2681

 

 

 

Jósnő

 

HANG: … Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát.

   Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete, - ilyen nincs is - az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt.     8 / 637

 

Kinyíltál a szellemvilág felé …

 

Kérdező: 3. Áthozható a földre bizonyos szeretetérzés?

HANG: 3. Te kinyíltál a szellemvilág felé úgy, hogy nem volt megfelelő szűrő a birtokodban. Angyalaim sokat segítettek és segítenek még most is neked azért, mert jó szándékkal tetted azt, amit tettél. De jól jegyezd meg: a jó szándék nem elég arra, hogy valaki helyes úton járjon! Mindennap kérned kell a szellemek megkülönböztetésének adományát, s törekednek kell arra, hogy Engem az EVANGÉLIUMAIM alapján egyre jobban megismerj, és arra is, hogy férjedet ne hanyagold el.  11 / 964

 

Proféták által ma is szól hozzánk Jézus.

 

Kérdező: 2. A HANG nem a másvilág hangja: Lukács 16;19-31 szerint.

HANG: 2. Az általad említett szentírási hely éppen azt igazolja, hogy ma is úgy van, mint akkor volt, amikor emberként jártam közöttetek. Aki ma nem akar, az ma sem hallgat a prófétáimra. De az említett helynek semmi köze ahhoz, hogy Én nem szólhatnék ma is hozzátok prófétáim által! Igenis szólok! És akinek van füle, az meg is hallja és fel is ismeri, hogy a HANG-könyvek az Én - Jézus - hangomat továbbítják a ma emberének a mai problémák feloldásának megkönnyítésére.

   A nem személyválogató Isten, az idők végezetéig, szerepeket kiosztó Isten, és ebben sem ember, sem intézmény meg nem akadályozhatja Őt! Az igaz, hogy jönnek, sőt vannak és lesznek hamis próféták, akik meg akarnak téveszteni benneteket. De aki ismeri tanításom alapjait, amelyeket az evangéliumaimban lefektettem, és figyeli a gyümölcseit a próféták életének, annak mindig lehetősége lesz befogadni és alkalmazni a szellemek megkülönböztetésének adományát, tehát nem kell félnie, hogy tévútra sodródik! Pontosan azért küldök prófétákat, hogy legyen lehetőségetek a mérlegelésre, s magatok lássatok rá arra, hogy melyik próféta hiteles és melyik nem az.

  Az Én hiteles prófétáim mindig társadalmilag kicsinyek, kiszolgáltatottak és szegények! De bárki által érezhető az a szívbéke, amit magukban hordanak, és ők nemcsak mondják, de boldognak is élik meg magukat, különböző üldözések, alulértékelések közepette! Ők nemcsak tanításomnak, de valamiképpen sorsomnak is hordozói.

    Prófétáim tehát voltak, vannak és lesznek az idők végezetéig, és aki nagyon akarja, tehát akinek füle és szeme van rá, az fel is ismeri e küldötteimet!

   Nagyon szeretlek! Nagyon örülök neked! Légy továbbra is okos és óvatos!    22 / 2191

 

 

Szellemek megkülönböztetésének adományát kérni kell, amikor a szellemvilággal akartok kapcsolatba kerülni.

 

Kérdező:  Teljes bizonyosságot szeretnék kapni.

HANG: Ti a földi életben csupán erkölcsi bizonyosságra juthattok azokban a kérdésekben, amelyekben minden ember tükör által, homályban láthat. A színről színre látás a földi életben nem lehetséges. Ez tehát arra vonatkozik, ami a hit területére tartozik. Ezért olyan nagyon fontos a szellemek megkülönböztetésé­nek adomá­nya és a tanulékonyság.

   A szellemek megkülönböztetésének adományát minden olyan esetben kérni kell, amikor a szellemvilággal akartok kapcsolatba kerülni. A tanulékonyság pedig természetszerűen nem egyedi eset, hanem állapot.

  Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Amikor közvetlenül akarsz kapcsolatba kerülni Velem, vagy bár-melyik jó szellemtestvéreddel, akkor ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy arról szerezz bizonyságot, kitől jön az információ, hanem az, hogy mi az informá­ció! Gyümölcseiről lehet megismerni a fát, és nem csillogásáról!

    Ha belebonyolódsz abba, hogy kivel kerültél kapcsolatba, hogy ki szól hozzád, akkor nem lesz időd arra a természetes szeretetre, jóságra, másért-élésre, ami pedig a legfontosabb! Mert ezek döntik el, hogy Hozzám tartozol, vagy sem!     9 / 713

 

 

Szellemidézés

 

Kérdező: 1. Bűn-e a szellemidézés és milyen következményekkel jár?

HANG: 1. A szellemidézés azok számára, akik nem jártasak a szellemvilágban, nagyon veszélyes! Sőt! Kifejezetten ártalmas! Nagyon komoly szakértelem és valódi, élő kapcsolat kell a Szentlélekkel ahhoz, hogy valakit ne vigyenek tévútra a szemtelen szellemek. Csak akkor és ott szabad ezzel foglalkozni, amikor és ahol van valaki, aki birtokában van a szellemek megkülönböztetése adományának.   12 / 1072

 

 

Tőled jönnek-e a HANGOK, amelyeket hallok?

 

Kérdező: 3. Tőled jönnek-e a HANGOK, amelyeket hallok?

HANG: 3. Tőlem csak olyan hangok jönnek, amelyek építik, buzdítják, vigasztalják az enyéimet. Olyan-kor pedig, amikor a benned megszólaló hang valamilyen feladatra szólít fel, akkor a Tőlem jövő hangnak mindenkor kettő ismertető jele van. Az egyik az, hogy szívbékét ad, a másik pedig az, hogy mindenkor harmóniában van az evangéliumaimban (nem az egész Bibliában!) elmondottakkal. Ezért oly nagyon fontos ismerni az evangéliumaimat!

   A Földön csak az mondhatja el magáról, hogy birtokában van a szellemek megkülönböztetése adományának, aki az univerzális hitnek és az alapalázatnak a talaján állva ismeri az evangéliumaimat, tehát helyes módon képes rangsorolni a Bibliában.  40 / 4270

 

 

Kérdező: 3. Egy benső hang, megérzés, honnan jött bennem?

HANG: 3. A szellemek megkülönböztetése olyan adomány, amely szintén rendelkezésére áll az alázatra, tehát a szellemi, lelki fejlődésre törekvő embereknek.   15 / 1385

                                * * *

  

Kérdező: Hogyan ismerhetem fel segítőtársaimat?

HANG: Az Én első adományom a józanész! Aki azt veszi észre magában, hogy rendkívüli feladat utáni vágy él benne, az biztosan tévedésben van, mert Én a természet rendjét nem szoktam felforgatni, csupán felhasználni.

   Számodra a legfontosabb az, hogy a környezetedben lévő emberektől kapott információk alapján rendezd életedet, és ne a benned megszólaló hangok szerint!

   Az nem jó, ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, mielőtt az emberek között megtalálta volna azt a józan társát, aki birtokában van a szellemek megkülönböztetésének. Amíg ez nem történik meg, addig csak Velem, Jézussal kell élő kapcsolatba kerülnöd.

   Ez pedig elsősorban a normális gyakorlati szeretet területén történik meg. Tehát azon a területen, amelyen szolgálnod kell azokat, akik erre rászorulnak. Semmi más feladatod nincs! Csak a szolgáló szeretet által lehet eljutni az Én országomba! Ehhez lehet keresni eszközöket. Ilyen eszköz lehet az ima, a mérsékelt böjt, a józan alamizsnálkodás, a másik ember bajának meghallgatása. De soha nem lehet a rendkívüli dolgok keresése!

   A szelíd és alázatos szív mindig képes az Én nevemben parancsolni azoknak az ártó szellemeknek, akik téves utakra akarják irányítani azokat, akik Hozzám tartoznak.   12 / 1087

 

 

Kérdező: Hallucináltam, vagy valóságot éltünk át egy erdei tisztáson?

HANG: Nagyon értékelem azt, hogy képesek vagytok áldozatokat hozni azért, hogy olyan előadásokat, olyan körülményeket biztosítsatok magatoknak, amelyekben nagyobb lehetőségetek van Velem átitatódni, mint a zajos, rohanó, sürgető, semmire rá nem érő napokban. De vigyázzatok, mert az ártó erők is tudják ezt, és csak akkor tudjátok jól és eredményesen felhasználni ezeket az optimális lehetőségeket, ha - amint az ott elhangzott előadásban is hallhattátok, - nagy lelki éhségetekben sem feledkeztek meg arról az önfegyelemről, amely szükséges ahhoz, hogy a szellemek megkülönböztetésének adományát használni tudjátok. Kérd magad számára a szellemek megkülönböztetésének adományát!

     Megáldalak, hogy igényed legyen ennek elfogadására.   19 / 1909

 

 

Kérdező: 1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?

                2. Mit jelent a látomás a temetőben?

                3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem.

HANG: Én, Jézus, most a látomásokról, és az álmokról rövid összefoglalót adok.

   Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.-ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen másképpen mondja el e látomást!

  A látomásoknál - és részben az álmoknál is -, a döntő nem a for­mális mondanivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz közelebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor, vagy Pál meghívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyam gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.

   Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás, illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!         

    Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek megkülönböztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, amikor nagyhatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését.  26 / 2639

 

 

Kérdező: 1. Ellenőriztetni akarom magamat.

HANG: 1. Az mindig jó, ha valaki kontrolláltatja magát. Arra azonban ügyelned kell, hogy kivel kívánod ellenőriztetni magadat. Nem szabad olyan embernek szavára adni, aki csak úgy a hasára ütve, minden komoly vizsgálat és elmélyülés nélkül mond ítéletet arról, hogy milyen lélek hatott rád. Legyél okos és óvatos!

   A természetgyógyászok sok jó dolgot tudnak csinálni, de attól, hogy valaki természetgyógyász, még egyáltalán nem rendelkezik a szellemek megkülönböztetésének adományával. Ez egészen más műfaj! Mindenki maradjon meg saját illetékességi körén belül. Az teljesen helytelen szemlélet, hogy valaki mindenhez profi módon ért.

    Amikor azt mondjátok, hogy a suszter maradjon meg a kaptafája mellett, akkor ezzel nem a tiszteletre méltó cipészmesterséget kicsinyítitek le, hanem azt fejezitek ki, amit e szólás-mondás joggal érzékeltet. A természetgyógyász ne akarja önmagát illetékesnek gondolni a szellemek megkülönböztetésének területén.   27 / 2778. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.