Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Lélekkeresztség – Karizma. Lélekkeresztség feltételei. Mi a lélekkeresztség? Újjászületés. . Stb.

 
 

1. Lélekkeresztség,

2. Karizmatikus-gyógyító,

3. Lélekkeresztség feltételei.

4. Mi a lélekkeresztség? Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma, stb.

 

Lélekkeresztség

 

Akit arra választottam, hogy médiumom legyen

 

Kérdező: Valóban Jézus látogat engem?

HANG: Én, Jézus, nemcsak meglátogatlak. Ezt részemről kevésnek tartanám! Mindig benned akarok élni és a lelkiismereteden keresztül mindig építeni akarlak. Mindannyiszor, amikor úgy gondolod, hogy ilyen hatás ér téged, az valóban Tőlem van.

 De olyan nincs, hogy Én hozzád, vagy bárkihez úgy szólnék, mint médiumomhoz, ha mondanivalómat nem kötöm össze egyértel­mű küldetéssel. Olyan nincs, hogy Én bárkivel is kivételt tennék!

     Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele, általa Nekem közölnivalóm van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a Lélekkeresztség által karizmatikus adományokkal lás­sam el őt a többi ember javára.

     Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak ke­mény prófétai sorsot kell vállalnia, mert hiteles prófétám csak az lehet, aki sorsazonosságot vállalt Velem.    23  / 2239

                                                                                                * * *

 

Kérdező: 1. A Lélekkeresztség megérezhető?

HANG: 1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!

     Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.

     A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.

    A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten, megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által. Nekem, Jézusnak is, mint embernek, részesülnöm kellett ebben (Lukács 4;18-19)!    33 / 3460

 

 

Kérdező: 2. Kell szertartás és megérzés a Lélekkeresztséghez?

HANG: 2. Szertartás nem szükséges, de a megérzés feltétlenül szükséges velejárója annak, ha valaki Lélekkeresztségben részesül. Azért szükséges ez, mert Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Márpedig, ha valakinek Isten határozott szerepet ad, akkor kell, hogy erről tapasztalatilag tudomást szerezzen az illető. A Lélekkeresztséggel mindig együtt járnak bizonyos karizmák. A karizma mindenkor egy olyan emberi tulajdonság, amelyet Isten megtisztít, fölerősít mások lelki javára.

     A mennyek országának elnyeréséhez nem Lélekkeresztség, hanem újjászületés szükséges (János 3,3). Ez legyen számodra a legfontosabb! A többit bízd Istenre!  39 / 4155

 

Jézusnak is kellet részesülnie Szentlélekkeresztségben

 

Kérdező: 3. Beavatásokról

HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a  Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni a így beavatódottban!

 Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18) Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.

 Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg. 

A beavatásoknak, csakúgy, mint a Szentlélekkeresztségnek szinte velejárója az, hogy bizonyos szemtelen szellemek, különböző elbizonytalanításokkal, különböző holt vágányok felé irányított sugallatokkal képesek beszállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrolláljátok magatokat kellőképpen.

 Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvilág felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így kéretlenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva magukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.

 Az igazi forrás mindig a Szentlélek, és a józan ész! A józan ész pedig azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben, a kontroll szempontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!   

 Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged Isten országában!  17 / 1678

 

 

Karizmatikus-gyógyító

 

Kérdező: 1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.

HANG: 1. Ma e címen: természetgyógyász,  nagyon sokan szaladgálnak közöttetek. Ennek egyszerű oka az, hogy a bennetek lévő hit és a bennetek és körülöttetek lévő természeti erők találkozása gyakran szinte csodákra képes. Ennek a ténynek felismerése nem kevés embert indított el azon az úton, hogy önmagát természetgyógyásznak nevezze mivel, - esetleg különböző, - emberek által történt beavatásokkal, e felismerést felerősítve, bizonyos szimbólumok, jelek, szavak, vagy akár gondolatok alkalmazásával, a hit és a természeti erők találkozása hatékonyan működni kezd, s sokan úgy vélik,  általuk.

    Maga a hit és a természeti erők találkozása mindig hatékony. Azok az úgynevezett természetgyógyászok, akik e kettő találkozását elősegítik, különböző szuggesztív erővel rendelkeznek. És azok is különbözők, akik erre az erőre reagálnak.

     A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus-gyógyítók! A karizmatikus-gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.

 A karizmatikus-gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.

 A karizmatikus gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan.

 Sőt! Meg fogja tapasztalni, hogy mivel a betegnek kisebb a felelőssége, ezért nagyobbak a lehetőségei arra, hogy megfelelő önismeretre jutva, belül keresse életére a megoldást, és ne kívül. A földi élet megoldása kizárólag csak belül található meg!   20 / 1940

 

* * *

 

Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI! 

            1. Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?

HANG: 1. Az a karizmatikus, aki olyan lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúságtevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenélményben találkozik Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső erő által

irányítva, megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!

     Lehet tehát csoport nélkül részesülni lélekkeresztségben, de ennek az élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte! 17 / 1695

 

 

Lélekkeresztség feltételei

 

Kérdező: 2. Egy pásztor leszólta a rózsafüzér-imádkozókat.

3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?

HANG: 2. Ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott Nekem, Jézusnak, helyem nincsen! Anyám által jöttem közétek, és semmiképpen sem vagyok Anyám ellenére bennetek! Ő mindig azt teszi, amit a kánai mennyegzőn is tett, vagyis azt, hogy Rám mutatva mondja: 'Amit mondd, tegyétek!'

     Nem jó, ha olyan helyre mentek, ahol Anyámat nem tisztelik! Bizony, a rózsafüzér imádsága nagyon sok embert kapcsolt már Hozzám!

   3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javára.

     Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezethez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak, Megszabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet egyszerre a kettő.  25 / 2465

 

 

Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi. (Bérmálás)

 

Kérdező: 1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi.

HANG: 1. Vallási intézményrendszeretekben bizonyos feltételek mellett, bizonyos időpontokban papjaitok, püspökeitek Lélekkeresztségben részesítenek vallásos embereket. Meg kell mondanom, hogy ker. János által beígért Lélekkeresztségemet csupán csak szertartások által nem lehet megkapni. A csak szertartás által megkapott Lélekkeresztség egy olyan forma, amely nincs kitöltve tartalommal. Olyan kehely, amelybe nem került bor. A tartalom az Én Lelkem, amely ha megfelelő lelkületre talál bennetek, akkor kitölti a formát, és kérésetekre megadja azt a karizmát, amely bizonyos képességet felerősít, megtisztít bennetek mások javára akkor, amikor azt jónak látja.

     Nem feltétlenül szükséges, hogy ezt érzelemmel is azonnal átéljétek, de hittel feltétlenül el kell fogadnia annak, aki ezt őszintén kéri!

     A Lélekkeresztséget tehát kérni kell (Lukács 11;13)! Földi értelemben ezt nem díjazza a világ, de díjazzák az égiek!    26 / 2573

* * *

  

Kérdező: 2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: 2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás szerinti megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét karizmává finomítva, szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, akkor olyan istenélményben részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti hiteles tanúságtevésre!

      Jó, ha tudod, hogy az Általam beavatottak bár nagyon boldogok, de nagy szenvedők is! A prófétasággal együtt jár a prófétai sors is! Aki Hozzám tartozik, az nem keverheti össze a föld siralomvölgy jellegét a mennyországgal! Itt a boldogok bizony sokat sírnak, a boldogokat üldözik, félreállítják, sőt bebörtönzik, és gyakran meg is ölik őket! De ők boldogok, mert tudják, hogy övék a mennyek országa, amit már itt a földön szívükben hordanak!   22 / 2201

 

 

Kérdező: 2. Lélekkeresztségben részesültem?

HANG: 2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben közvetlenül tapasztalhatjátok meg Isten szeretetét, s ezzel együtt megkapjátok a pecsétet az Isten által rátok kiosztott szerepre is. Az ehhez a szerephez szükséges emberi képességeiteket ilyenkor Isten megtisztítja, és karizmává erősíti, de ezt mindig csak a közösség javára szabad felhasználnotok. Ha Lélekkeresztségben részesültél, akkor ez olyan formában történik, hogy nem marad felőle kétséged. Ha Én hívlak el valamilyen szerepre, akkor egyértelműen teszem azt, és bőven ellátlak bizonyosságokkal. Ha nem vagy benne biztos, akkor inkább várj tovább türelmesen, ne siettesd a te emberi akaratoddal, vágyaiddal, mert itt nagyon be tud kapcsolódni az ellenoldal. Ami biztos, hogy mindenkinek alapfeladata a szeretés, a szeretni tanítás, ezt mindenképpen csinálnod kell, akár tudod már, hogy mi lesz a szereped, akár nem. Türelem, türelem, mindent időben közlök veletek, amire csak szükségetek van.   25 / 2516

 

 

Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?

HANG: 2. Amíg bárkinek kétsége van afelől, hogy Lélekkeresztelt, vagy sem, addig nem lehet az, mivel a Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely bizonyos karizmákat ad, tehát bizonyos emberi tulajdonságokat megtisztít, felerősít az emberek szolgálatára. Ezt észre nem venni, képtelenség!   26 / 2656

 

 

Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?

HANG: 2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkereszteltet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni.

     Te megtért ember lettél! Ebben az állapotodban nagyon fontos, hogy ne a vallásoskodás irányában rögzülj le, hanem a gyakorlati szeretet megvalósítását tartsd a legfontosabbnak. Ennek az iránynak legjellemzőbbjét így fogalmazhatom meg: "Inkább szeressétek ellenségeiteket!"   26 / 2675

 

 

Kérdező: 2. Megkaptam-e a Lélekkeresztséget?

HANG: 2. Ha különbséget tudsz tenni az újjászületés és a Lélekkeresztség között, akkor megérted azt is, hogy a Lélekkeresztség felől nem lehet kétsége annak, aki abban részesült. Nem, mert nem csupán istenélményt jelent a Lélekkeresztség, hanem következményében egy olyan gyümölcstermést produkál, amely igazolja azt, hogy karizmák működnek benned. Ez azt jelenti, hogy gyümölcsöt hozóan élsz meg olyan szeretet-szolgálatot, amelyet mások áldásnak élnek meg a maguk számára.

    Tehát nem az részesült Lélekkeresztségben, aki ezt önmagáról állítja, hanem az, akiről mások állítják ezt.  38 / 4089

 

 

Kérdező:  3. Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: 3. … A Lélekkeresztségben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat megtisztít, fölerősít mások javára, vagyis a szolgáló szeretet irányában ír elő, határoz meg bizonyos szerepkört. Az ilyen, Isten által megtisztított és fölerősített emberi tulajdonságokat lehet karizmáknak nevezni.

     Én, Jézus mindenkit szeretnék ilyen Lélekkeresztségben részesíteni! Ennek feltétele a ti részetekről az, hogy hinnetek kell az ilyen élmény lehetőségében, és vágynotok, imádkoznotok kell érte! 41 / 4447

 

           

Mi a lélekkeresztség?

 

Kérdező: VAN GYÓGYÍTÓ ERŐM.

            Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatá­sokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

     Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.

     Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét  be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!

 Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet  imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!

 Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont, karizmát nem is tud senki senkinek átadni!

 Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!

     Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettő!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító! 18 / 1791

 

 

Kérdező: 3.  Lélekkeresztségről …

HANG: 3. Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa!  21 / 2117

 

 

Kérdező: 3. Mi a lélekkeresztség?

HANG: 3. A lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel!

     Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis, hogy Istentől, vagy nem Istentől erednek-e. Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Gal. levél 5;22-23-ban.  29 / 2963

 

 

Kérdező: Mi a Lélekkeresztség?

HANG: Örülök kérdésednek. Örülök, mert aki érdeklődik, az tulajdonképpen kopogtat, az zörget, és a zörgetőnek megnyittatik (Lk 11.9)! Ennek a megnyitásnak pedig lehet következménye a LÉLEKKERESZTSÉG (Lk. 11.13)!

    Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkeresztség, amelyet mindenkor egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenélmény, amelyben bizonyos emberi képességeket a Szentlélek karizmává minősít, vagyis megtisztít, felerősít mások javára.

     Ezt senki nem tudja önmaga önmagának produkálni. Ez után vágyódni kell, ezt kérni kell, és erre egészséges gondolkodás-átalakítással, tehát bűnbánattal készülni kell. A helyes gondolkodás-átalakítás egyik része az, hogy fájlalod vétkeidet. A másik része pedig az a bizakodó remény, vágyakozás, hogy a Szentlélek az Ő örömével tölt be téged.

    Az újjászületés annyiban különbözik a Lélekkeresztségtől, hogy nem szükségszerűen jár együtt érzelmi feltöltöttséggel. Együtt jár viszont annak meglátásával, hogy el kell fogadnotok Engem, Jézust uratoknak, megszabadítótoknak. Ez feltétlen feltétele annak, hogy üdvözüljetek (Jn. 3.3). A Lélekkeresztség nem feltétlen feltétele ennek.

     Akik magukévá teszik az univerzális hitnek és az alapalázatnak az elfogadását, tehát vállalják, hogy az égi békének megtestesítői legyenek a Földön (univerzális hit = ember vagy és jogod van arra, hogy mások embernek tartsanak, s ugyanakkor kötelességed, hogy te másokat embernek tarts, akkor is, ha ők embertelenek {szeresd felebarátodat, mint önmagadat}. Alapalázat = kiállni a meglátott jó mellet és nyitottnak maradni a jobb felé. Tehát minősítések helyett érvelni tudni), az ilyeneket feltétlenül Lélekkeresztségben részesítem!    40 / 4251

 

 

Kérdező: 3. Milyen karizmát szántál nekem?

HANG: 3. A karizma egy olyan emberi tulajdonság, amelyet a Szentlélek megtisztít és felerősít mások szolgálatára, javára.

      Nem a karizma a lényeg, hanem a LÉLEKKERESZTSÉG! Ez egy olyan istenélmény, amely semmivel össze nem téveszthető, mindig megrázó, majd gyümölcsökben, szeretettel átitatott gyümölcsökben megmutatkozó életváltozást idéz elő. Pontosan azért kezdenek el ilyen esetben karizmák működni, mert nem ezeken, hanem a szeretet kimutatásáról, mégpedig a szolgáló szeretet kimutatásáról van szó ilyenkor. Furcsa módon tehát akkor tudnak karizmák működni, ha az illető személy nem a karizmákra, hanem a szeretet megélésére koncentrál. Azt, hogy milyen képességeid működnek benned karizmatikus módon, ne legyen fontos számodra. A fontos az legyen, hogy növekedni törekedj abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus mint ÚJ parancsot hagytam rátok (János 13;34)! 39 / 4184

 

 

Kérdező: 3. … Lélekkeresztségről kérdezem a HANGOT.

HANG: 3.  A Lélekkeresztséggel kapcsolatban nem egészen úgy van, ahogy gondolod. Ebben az isten-élményben olyan karizmákat ad Lelkem annak, aki ebben részesül, amely karizmák feltétlenül építik az Én Titokzatos Testemet! Csak olyanok részesülhetnek ebben az istenélményben, akik az alapalázat birtokában vannak. Az van az alapalázat birtokában, aki mindenkor kiáll az általa meglátott JÓ mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amely a józan-ész határán belül, Velem, Jézussal alátámasztható. A kegyelem e téren is csak abban az irányban tud hatni, amelyben az értelme nyitott valakinek! Tehát vágyni kell utána annak, aki tudja, hogy mennyire fontos a Velem való foglalkozás, együttélés!  41 / 4455

 

 

* * *

Kérdező: Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a lélekkeresztség?

HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén különböztethető meg egymástól.

      Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3.3) A Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács;4.18)

    Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre!  43 / 4708

 

* * *

 Kérdező: 5. Milyen adományokat kaphatok?

HANG: 5. Ha Engem befogadsz életedbe, akkor részesülni fogsz a Lélekkeresztségben, és akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. A karizma olyan emberi tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít!  15 / 1452

 

* * *

Kérdező: 3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre?

HANG: 3. A Lélekkeresztségre senki sem méltó! Legföljebb arról lehet szó, hogy alkalmassá tette-e valaki magát erre, vagy sem. A Lélekkeresztség ugyanis egy Általam jónak ítélt szerepre pecsételi le azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség és az újjászületés nem mindig jár együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. Lélekkeresztség nélkül nincsenek meg azok az erők, amelyek a Tőlem kapott szerepre működtetni tudnák a karizmákat, tehát az általam megtisztított képességeiteket. A Lélekkeresztség ezért berobbanó élményt jelent, míg az újjászületés megnyilvánulhat Bennem történő fejlődési folyamatként is.  15 / 1357

 

Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma

 

 

Kérdező: 1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e?

HANG:  1. Előkészületi stádiumban vagy. Légy türelmes. Akit annyira előkészítenek angyalaim, mint téged, az ne nyugtalankodjék! Olyan bizonyosságot fogsz kapni, ami kétségtelenné teszi a Tőlem kapott szerepedet. De még ha meg is érkezik e szerep látása, akkor is hangsúlyt kell tenned a türelemre, mert szereped további kibontakozá­sához ez szükséges lesz.

     Te már újjászülettél, de Lélekkeresztségben még nem részesültél. Erre készítenek most fel téged angyalaim.

     Az újjászületés az Én életem egyértelműsége benned. A Lélekkeresztség pedig az Istentől kapott szereped lepecsételése és képességeid karizmává finomítása lesz. Mint tudod, az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó.  14 / 1294

 

 

HANG: 3. … Ti, akik a földre jöttetek, kivéve az Általam küldötteket, a pokolnak azt a formáját választottátok, ahonnan vissza lehet térni a végleg szeretetet választottak közé. Ez valósul meg akkor, amikor valaki újjászületik saját testében. Ez csak akkor történik szertartás keretében, ha párosul azzal a szándékkal, amelyet, mint feltételt, Én megkívánok tőle. A Lélekkeresztség nem azonos az újjászületéssel! Az újjászületés beemel a szeretetben élők táborába, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A Lélekkeresztség szerepre pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. Ekkor kezdenek működni a karizmák!  14 / 1306

 

           

Kérdező: 2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?

HANG: 2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely bizonyos szerepek, megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükségszerű! A nyelveken szólás is karizma, amely a benső szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé avatja azokat, akik e karizma birtokába jutottak. 15 / 1454

 

 

Kérdező: 2. Mi a különbség az újjászületés és a lélekkeresztség között?

HANG: 2. Az újjászületés szemléletváltás. A lélekkeresztségben pedig meghatározott szerepre pecsételi le, keni fel a Szentlélek azt, aki újjászületett! Vagyis karizmává minősíti azokat az emberi tulajdonságokat az újjászületettben, amelyeket szükségesnek lát ahhoz, hogy az Istentől kapott szerepét be tudja tölteni! Ez feltétlenül egy nagy istenélmény, míg az újjászületés nem feltétlenül az!

     Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt! Ezért mondhattam lélekkeresztségem után: "Az Úr lelke rajtam, azért kent fel Engem, hogy örömhírt vigyek ... (Lukács 4;18-19)."   18 / 1781

 

 

Kérdező: 3. Újjászületés és Lélekkeresztség nem azonosak?

HANG: … A Lélekkeresztség más! A Lélekkeresztség fölkenetés egy feladatra, küldetésre Lelkem által! Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Szentlélektől és Máriától születtem! De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett a felvállalt szerepem hitelesítése és gyakorlati alkalmazása miatt! Mindaz, aki Lélekkeresztségben részesül, annak erről tanúságot kell tennie. Ezért kellett mondanom a názáreti zsinagógában e szavakat: "Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem..."(Lukács 4;19-).

     A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap valaki arra, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és ilyenkor olyan isteni adományokat, karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával szolgálni tudja embertársai lelki fejlődését! 20 / 1978

 

 

Kérdező: 3. Kérem az újjászületés kegyelmét!

HANG: 3. Én pedig kérem tőled az újjászületésedhez szükséges lelki hozzáállásodat.

       Az újjászületést ne keverd össze a Lélekkeresztséggel! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. A Lélekkeresztség más! A nem személyválogató, a szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztség által, tehát egy csodálatos istenélmény által ad olyan erőt, amely tanúságtevésre késztet, és ad karizmákat, tehát képességeidet megtisztítva, fölerősítve, szolgálatra ken fel téged (Lukács 11;13). Újjászületésre nem, de Lélek-keresztségre Nekem is szükségem volt földi életemben.   20 / 1981

 

 

Kérdező: 1. A Lélekkeresztségről kérek tájékoztatást.

HANG: 1. Tégy különbséget a Lélekkeresztség és az újjászületés között. Azért tartom ezt fontosnak, mert a kettő nem mindig esik egybe. Csak ott szokott egybeesni, ahol felnőttként tér meg valaki. Ilyenkor az őszinte bűnbánattal együtt járó újjászületéskor gyakran Lélekkeresztségben is részesül a megtért. Arra a kérdésre, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, egy példával világítok rá.

            Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Engem anyám a Szentlélektől fogant. De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett, mert emberként csak így vállalhattam tanúságtevő szerepemet. Ezt Lukács 4;18-19-ig olvashatod a Bibliában.

            Aki őszinte bűnbánatban átadja magát Nekem, azt Lelkem abban a pillanatban újjászüli! Ha érzi ezt az illető, ha nem! A Lélekkeresztség nem lehet érzelemmentes! A Lélekkeresztségkor megtapasztalás van! Ez nem hit dolga! Amit megtapasztalsz, azt nem kell hinned! A nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztségben olyan szerepet ad annak, aki ebben részesül, amely szerep bizonyos karizmák működése által tanúságtevésre készteti azt, aki ebben az istenmegtapasztalásban részesült.   21 / 2039

 

 

Kérdező: 2. Újjászületés, vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem?

HANG: 2. Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá váltál pénzedtől. Ez a pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak részesíteni. Ezt sem újjászületésnek, sem Lélekkeresztségnek nem mondanám. Újjászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy valaki valamitől szabaddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, elfogad engem urának, megszabadítójának. Inkább az újjászületés kezdetének mondanám. Lélekkeresztségnek pedig azért nem mondanám, mert a Lélekkeresztség olyan istenélményt jelent, amely karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat. Ennek is inkább kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a tulajdonságodat kezdte átjárni Lelkem, amely által könnyen kapcsolatokat tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de akkor nagyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért mondom ezt is inkább kezdetnek, mert e képességednek még fejlődnie kell a kapcsolatteremtés tartalmát illetően.

     Bizonyos értelemben mondhatom újjászületésnek és Lélekkeresztségnek tehát az  istenélményedet, de  nem mint egy egyszer megtörtént eseményt, hanem mint egy egyszer elindult folyamatot! A te istenélményedben erről volt szó! Egy Általam történt elindításról! Felém!  21 / 2045

 

 

HANG: 3. - Aki Lélekkeresztségben részesült, az mind átélt egy olyan istenélményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, hogy tanúságot kell tennie istenélményéről, tehát egy ilyen megtapasztalás feltétlenül átélt valóság lehet csak.

 Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt időpontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, amikor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség, vagy képességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított és fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont ki a lélekkereszteltben.   24 / 2437

 

 

Kérdező: 2. A Lélek gyümölcseit az újjászületettek élik át?

HANG: 2. Természetes dolog, hogy a Lélek gyümölcseit csak újjászületettek élhetik át! De e gyümölcsök feltétlenül felizzanak a Lélekkeresztségben is! A Lélekkeresztségben olyan karizmák lépnek működésbe, amelyek felvázolják a lélekkereszteltben azokat a feladatokat, amelyeket küldetésként, konkrét formában kell megélnie. Ilyen esetben kap meghatározott őrangyalt, szellemi vezetőt az, aki újjászületésével együtt a Lélekkeresztséget is megkapta. Sem újjászületés, sem Lélekkeresztség istenélmény nélkül nem létezik! Csupán arról lehet szó, hogy nem egy és ugyanazon földi élet keretén belül történnek meg ezek!     29 / 3009

 

 

Kérdező: 3. Az újjászületésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Az újjászületéshez nem szükséges, hogy érzelmileg is felfokozott élmény társuljon. Ez inkább a Lélekkeresztség velejárója. A kettő nem ugyanaz. Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben részesülnöm kellett. Az újjászületés feltétlen feltétele a mennybe jutásnak (János 3;3), míg a Lélekkeresztségben a nem személyválogató Isten szerepeket, karizmákat ad!

    Az újjászületéshez az ember részéről nem kell semmi más, mint az, hogy őszinte szívvel elfogadjon Engem, Jézust, urának, megszabadítójának. A több az Én dolgom. Ez megtörténhet minden érzelmi átélés nélkül is. Ez a HIT dolga, és nem az érzelemé!

 A Lélekkeresztség is HIT dolga, de az ÉRZELEMÉ is, mivel erről nemcsak lehet, de kell is tanúságot tennie mások előtt annak, aki ebben részesült. Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztalt valaki. Ez pedig nem megy érzelem nélkül!   30 / 3103

 

 

Kérdező: 2. Részesültem Lélekkeresztségben?

HANG: 2. Te újjászületésben részesültél. A Lélekkeresztség és az újjászületés között az a különbség, hogy újjászületés nélkül nincs örök boldogság (János 3;3). Lélekkeresztség pedig mindig különböző karizmákat indít el bennetek. Tehát valamely emberi tulajdonságot megtisztít, fölerősít a közösség javára.   32 / 3299

 

 

Kérdező: 1. Miért nincs kapcsolatom a védőszellememmel?

HANG: 1. Nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. Akkor fogadsz el, ha eldöntöd, hogy végérvényesen Én, Jézus, irányíthassam életedet.

      Evangéliumaimban felismerhető vagyok. Vállalnod kell az Általam ajánlott gondolkodás-átalakítást (Márk 1;15). Evangéliumaim mellett, ebben nagyon tudnak segíteni az eddig megjelent HANG-könyvek! Ezek azért íródtak, hogy azok, akik valóban Engem akarnak, és nem önmagukkal akarnak tetszelegni mások előtt, át tudják élni az újjászületést, amely nélkül nincs üdvösség (János 3;3), és részesüljenek Lélekkeresztségben, amelyben a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek, az általa jónak látott karizmákban részesít benneteket.  35 / 3618

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, majd újjászületni!

HANG: 1. Az újjászületést értékelésben nem előzheti meg a Lélekkeresztség! Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek (János: 3;3). A Lélekkeresztség nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!

     Az újjászületésnek - az illető képességeinek és lehetőségeinek mértéke szerint - velejárója egy olyan új látás, amely által Engem, Jézust, mint utat fogad el valaki. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben erőt és szerepet (karizmát) ad a Lélek arra, hogy a szeretetben másokért tudjatok élni.  41/ 4501

 

 

Kérdező: Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a lélekkeresztség?

HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén különböztethető meg egymástól.

     Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3.3) A Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács;4.18)

     Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre! 43 / 4708

 

* * *

Kérdező: 3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre?

HANG: 3. Valóban nem azonos az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Az újjászületés részetekről az Engem elfogadás. Ezt a döntéseteket a legnagyobbnak kell tartanotok földi életetekben. Döntésetek nélküli újjászületés nem létezik. A szertartások csak akkor értelmesek, ha van mit lepecsételniük. A gyermekkeresztelésnél előlegezve van a jövőben meghozott döntésetek. Ennek a megelőlegezésnek ad alapot a szülők és a keresztszülők ígérete. Enélkül az egész értelmetlen, sőt szentségtörés! Újjászületés nélkül nincs üdvösség! (János 3;3)

    A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-ban. A Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz.

    Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeesik!   23 / 2273