Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. HANG véleménye különböző beavatásokról. Beavatás Keresztelés, Bérmálás. Beavatás - Újjászületés. Beavatás - Lélekkeresztség.

2009.04.01

HANG véleménye különböző beavatásokról

      

Kérdező: 1. Istennek megfelelni jöttem a Földre. Jó úton járok?

HANG: Föl kell hívnom figyelmedet azonban valamire. Van olyan furcsa eset, hogy valaki egy nehéz vizsgán képes átjutni, s utána egy könnyebb vizsgán pedig megbukik. Ettől szeretnélek megóvni téged, s ezért mondom a következőket: 

    6. Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! Semmiféle meditációk, semmiféle tanfolyamok, beavatások nem képesek boldoggá tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, Nélkülem. Engem pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, tehát ma sem, és senkinek, tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami ellenkezne az evangéliumaimban elmondottakkal! Kihangsúlyozottan az evangéliumokat említettem, és nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagyszerű, Lelkem által sugallt írás, sajnos könnyen félreérthető, mivel akik írták, szabadságuk és megkötözöttségük hatása alatt írták. Nem is tehettek másképpen.  6 / 496

 

 

Kérdező: Feleségem halála után van egy élettársam, aki nem helyesli kapcsolatomat Jézussal, akinek szeretnék szolgálni. Anyagi viszályaink vannak.

HANG: A te életed és az Én életem olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetsz azért, hogy benső békédet megtaláld. Sajnos, ez házastársad halála után is így volt, s mivel te nem kerested Nálam a megoldást, hát nem is kerülhettél döntéseddel olyan helyzetbe, amellyel meg lehetnél elégedve.

    Nagyon súlyos probléma a ti életetekben az, hogy különböző tanfolyamokra hivatkozhattok, mikor arról van szó, hogy Velem kapcsolatba kerültetek. Azért súlyos ez a probléma, mert ez csupán felszín. Legtöbb tanfolyam mögött, melyek most annyira divatosak köreitekben, és amelyekért annyi anyagi áldozatot is hoztok, csak rövid-távon és a felszínen adnak simogatást, reményt a Velem való egységre.

    Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, hanem különböző mesterek által irányított szellemi, gondolati gyakorlatok útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, hanem. Belőlem részeket kínálnak fel nektek, s ti abban a hiszemben, hogy Rám találtatok, olyan magabiztos életdöntéseket hoztok, amelyek egy idő után csütörtököt mondanak, de ekkor már csak óriása alázattal és megbánással lehet helyrehozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is.   7 / 526

 

 

Kérdező: Mennyire reális az én beavatottságom, és mi a teendőm abban az irányban, amit nekem közvetlenül a HANG mondott?

HANG: Mint tudod, nem azért jöttem közétek, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött Engem.(Jn. 6;38). Te sem azért születtél le a földre, hogy a magad akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki küldött téged. Annak pedig, aki téged küldött, az az akarata, hogy tudd kivárni életedben azt a pillanatot, amikor nem az történik, hogy te használsz föl Engem, hanem az, hogy Én használlak föl téged. Ne feledd! Nekem több mint harminc évig kellett várnom hogy ez Velem megtörténjen.

   Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, békés elviseléséhez kell a bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmélkedj, írj, szolgálj, hallgass meg másokat, tanulj könyvekből, életből egyaránt!

    Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. Ez nem baj.  Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád követelni azt, hogy úgy lássanak, mint te, azt tartsák fontosnak,  amit te fontosnak tartasz. Baj akkor lenne, ha nem számolnál eléggé azzal, hogy belőled csak egy van, és nem is lesz több. A baj akkor lenne, ha az evangéliumokban található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva különböző magán kinyilatkozta­tásokra, beavatásokra.

   Igen, ez baj lenne, mert ez azt jelentené, hogy szerinted ma már másképpen gondolkodom, mint kétezer évvel ezelőtt. Pedig Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké!(Zsid. 13;8). Ez pedig azt jelentené, hogy már elhagytad az alázatnak azt a légkörét, amely feltétlen feltétele annak, hogy hallhasd HANGOMAT.

   Én vagyok az ajtó!(Jn. 10;9). Senki sem jut el az Atyához, csak Énáltalam!(Jn. 14;6).   8 / 675

           

 

Kérdező: 2. Miért volt, hogy gonosz erők hatása alá kerültem?

HANG: 2. Tudatlanságod miatt kerültél gonosz erők hatása alá. Ezért kerülhettél ki ebből. Ha tudatosan tetted volna, akkor nem tudnék segíteni rajtad úgy, ahogy most tudok. Bizony tudatlanságod mellett a beavató mestered is oka volt rossz állapotodnak. Nagyon okosan teszed, ha nem jársz többé olyan tanfolyamokra, amelyeket előzőleg Velem meg nem beszéltél.

   Közvetlenül úgy ismerheted meg az Én eligazításomat, ha az evangéliumaimból akarod azt kiolvasni. Közvetve pedig úgy, hogy olyan lelki emberektől kérdezed meg, hogy miért nem járnak tanfolyamokra, akikről tudod, hogy szeretnek Engem.   12 / 1107

 

Kérdező: ELLENE MONDOK A SÖTÉT ERŐKNEK!

            Sötét erők kezdenek uralkodni rajtam, rajtunk!

HANG: A szellemvilág felé való kinyílás csak akkor hoz pozitív gyümölcsöket, ha Általam, Velem és Bennem történik ez. Azok a beavatások, amelyek ma annyira gyakoriak köreitekben, csak akkor lehetnek pozitív módon eredményesek számotokra, ha ezeket őszinte bűnbánat és az Általam történt megbocsátás előzi meg. Enélkül feltétlenül veszélyesek!

    Nem véletlen, hogy az eddig sokat megélt úgynevezett nagy egyházak, általában óvakodnak attól, hogy híveiket a szellemvilág felé irányítsák. Tapasztalatból tudják, hogy gyakran ebből nagyobb kár származik, mint előny!

Bizonyos tekintetben igazuk van! Minél finomabb, kényesebb egy műszer, annál nagyobb szakértelmet igényel annak kezelése. Lehet-e annál kifinomultabb, kényesebb terület, mint a szellemvilág?

    Ha magadban helyére akarod tenni a dolgokat, akkor meg kell tanulnod befelé dicsőíteni Istent, kifelé pedig feladatokban gondolkodni. Ez annyit jelent, hogy ne azt figyeld, hogy veled mit csinálnak, hanem azt, hogy te mit teszel! Ismétlem! Befelé Istendicsőítés, kifelé feladatok, szeretetszolgálat felvállalása.

    Te a Győztes oldalán állsz! Benned élek és érted élek benned!  17 / 1650

 

 

Kérdező: 3. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Mivel ezzel kapcsolatban sem írtál olvashatóan, ezért csak általános véleményt tudok eljuttatni hozzád.

    Két komponense van minden olyan beavatásnak, amely az Én áldásom hordozója. Az egyik az, hogy olyan eszközök birtokába juttatja a beavatottat, amely a nyitottság jegyeit viseli magán a szeretet irányában. A másik pedig az, hogy az Általam értékelt beavatás mindig összekapcsolja az értékeket, és soha nem teszi a hangsúlyt az elválasztásra! Magasabb szinten tehát mindig egységre, kapcsolatépítésre törekszik!  Én csak az ilyen beavatásokra adom áldásomat. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, és Isten lényegéhez tartozik teremtményei felé a nyitottság!  19 / 1864

 

 

Kérdező: 3. Mi a teendő?

HANG: 3. Feladatod éppen az, hogy ne gabalyodj bele olyan emberi kapcsolatokba, amelyekben elgyengül, elhomályosul a Velem való kapcsolatod. Ezt úgy éred el, hogy DOLGOZOL! Tehát elfoglalod magadat fizikailag, szellemileg egyaránt olyan dolgokkal, amelyek jelen életed jelen napjaiban építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged! Minden sopánkodást, minden ábrándozást félre kell tenned, ha lelkileg, testileg meg akarsz gyógyulni! Ne beavatásokra törekedj, hanem olyan gyakorlati szolgálatokra, feladatok elvégzésére, amelyek mentesek minden rendkívüliségtől. Az Én Lelkem a REND lelke, és nem a rendkívüliség lelke! Természetesen eljöhet a rendkívüliségeknek is az ideje. De előbb REND legyen benned!

    Ha "hang" szólal meg benned, ne kövesd vakon! Azért vannak normálisan gondolkodó emberek is körülötted, hogy figyelj szavukra, tanácsaikra. Abból soha nem lesz baj, ha mások tanácsait figyelembe veszitek! Követned csak azt a tanácsot kell, amit magad is értelmesnek ítélsz, tehát szívedet megnyugtatja.

    Amennyire rajtad áll, ne kösd magad emberekhez! Inkább Hozzám kösd magadat egyre jobban! A kettő együtt nem megy!    19 / 1885

 

 

Kérdező: 2. Vállaljam-e a beavatást?

HANG: 2. Hozzám nem szertartások, hanem magatartások hoznak közelebb. Ha akár életelvesztés árán is a szolgáló szeretetet gyakorlod a külvilág felé, ha senkinek sohasem ártasz, ha segítesz, ahol módod nyílik rá, ha senkinek, semmilyen veled szemben elkövetett gonoszságát nem adod vissza, még gondolatban sem, akkor már fél lábbal Országomban vagy. Ennek nem feltétele sem az említett rendbe való belépés, még kevésbé a beavatás.   25 / 2541

 

 

Kérdező: Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.

HANG: Sem egyházak, sem szertartások, sem beavatások nem juttatnak el Engem, Jézust hozzátok! Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem attól fogok szívetekben élni, hogy beléptetek egy egyházba, hogy vállaltatok egy szertartást, beavatást, hanem csak akkor, ha ti vállaljátok azt a gondolkodás-átalakítást, amely nélkül nincs életátalakítás sem (Márk 1;15)! Csak annak tudok szívében lakást venni Magam számára, aki nem mást, mint Engem, Jézust akar befogadni szívébe!

    Mindaz, aki fontosabbnak tartja azt, hogy gyógyítson, jövendöljön, látó legyen, mint azt, hogy Én, Jézus éljek benne, az előbb-utóbb feltétlenül tönkre fog menni idegileg. Igen, mert természetellenes mindaz az emberben, ami nem Tőlem származik.

    Aki Engem, Jézust tart a legfontosabbnak, s vállalja azt, hogy evangéliumaim alapján élni akarja az Általam, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szeretet életét, tehát a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást és a mindenkit szolgáló szeretet útját, az elfogad és befogad Engem, Jézust életébe, mint UTAT. És az ilyen ember meg fogja tapasztalni azt is, hogy Én, Jézus, nemcsak ÚT vagyok, hanem az IGAZSÁG és ÉLET is (János 14;6)!

     A beavatások és az ellen-beavatások, az egyházak és az ellen-egyházak, az ilyen, meg olyan mágiák, ezek inkább ártanak, mint használnak mindaddig, amíg valaki életében Én, Jézus, nem vagyok az abszolút első.

    Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás, vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!

    Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus által felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos különleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem úgy, ahogy Én, Jézus, hanem úgy, ahogy te szeretnéd.

    Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek és nagyon szeretném, ha béke lenne szívedben. Ehhez nem szükséges semmi rendkívüliség! Nem kell hozzá más, mint az, hogy reggeli imáidban kérdd az elinduló napra áldásomat, és tedd azt, amit éppen azon a napon tenned kell azért, hogy szíved békéjét az Én, a te Jézusod jelenléte, biztosítani tudja.  29 / 2978

 

                                         * * * * * * * * * * * * * *

Kérdező: 2. Különböző beavatásokban részesültem.

HANG: 2. A 'beavatások' felelősséggel járnak. Minden beavatás egyúttal szerepvállalás is! A szolgáló szeretet útján kell járnia annak, aki az Általam is megáldott 'beavatásokban' részesül.

    A gyógyítás képessége különösen 'veszélyes'! Igen, mert sok ember a legfontosabbnak nem a szeretetben való növekedést tartja, hanem a testi egészséget, amely pedig mulandó! Az egészséges lelkű ember számára nem kell sokat magyarázni azt, hogy a testi egészség egy olyan mulandó eszköz, amely ha nincs, semmit nem jelent lelki szempontból, tehát az örökkévalóság szempontjából. A CÉL, tehát a LÉNYEG mindenkor a szolgáló szeretetben való növekedés. Ennek is a legszebb, legjobb megnyilvánulása a másokra figyelő szeretet! 30 / 3102

 

 

Kérdező: 1. Csoportról, meg nem születettek kereszteléséről kérek véleményt.

HANG: 1. Ahol nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok. Akkor jöttök össze az Én nevemben, ha adni, kapni egyaránt akartok szellemi kincseket úgy, hogy ezáltal közelebb kerüljetek egymáshoz, más szóval, Hozzám!

    Tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy elsősorban szertartások és nem magatartások a döntőek Isten előtt. Szertartásokra szükség van a földön, ahol, amint a beszéd által ismerhető fel a gondolat, úgy ezek által kellene felismerhetővé válnia a lélek benső szándékának. Sajnos, amint a beszéd gyakran nem kinyilvánítja, hanem eltakarja, ködösíti a gondolatot, úgy a szertartások is gyakran az ellenkezőjét mutatják annak, amit a szertartást igénylő a lelkében hordoz. Igen. A szertartások beavató jellege, korotokban már alig érvényesül.  31 / 3187

 

 

Kérdező: Kinyíltam a szellemvilág felé, és most e szellemek gyötörnek.

HANG: Való igaz, hogy a különböző tanfolyamok, beavatások, amelyek ma köreitekben annyira felkapottak lettek, nem azt eredményezik, amit vártatok.

    Szinte csak idő kérdése, és egyre jobban kiéleződik a két tábor közötti különbség. Az egyik tábor egyre jobban megtapasztalja azt, hogy 'dolgoznak' rajta. A másik tábor egyre jobban rádöbben arra, hogy az ő ügye nem az, mit tesznek vele bizonyos szellemi lények, még csak az sem a legfontosabb, hogy ő mit tesz magával, hanem az, hogy mit tesz másokért! Akár szellemekkel, akár önmagával foglalja el valaki önmagát, a következmény ugyanaz: sem ideje, sem ereje nem marad arra, hogy önmagáról elfeledkezve, tegye azt, amit itt és most tennie kell.

     Amint nem máról holnapra jutottál el oda, ahol most tartasz, úgy azt is csak 'darabokban' tudod megvalósítani, hogy értelmeddel, akaratoddal, érzelmeiddel, visszatalálj embertársaidhoz, tehát Hozzám!

    Te valóban újjászülettél! De ez benned MAG-ként van jelen. Ennek kibontakoztatása azoknak az angyaloknak a feladata, akik - bár nélküled semmit, de veled, általad, tehát benned mindenre képesek - , ami szükséges ahhoz, hogy az Én, a te Jézusod békéje legyen szívedben!

     A HIT-nek legalább parányi szikráját fel kell ébresztened magadban ahhoz, hogy ez megvalósuljon. E szikra felébresztése pedig abból áll, hogy elhiszed: nem lehetnek kevésbé hatékonyak az Isten erejével benned működő angyalok, mint azok a szellemek, akik ennek híjával vannak! Ha mégis úgy 'érzed', hogy ez utóbbiak az erősebbek, akkor értelmeddel erőt kell venned magadon ahhoz, hogy ne az érzéseid, vagyis, hogy mit érzel mögötted, fejeden, lábadon, stb. foglalják le gondolatodat, hanem az, hogy itt és most értékeld a jó angyalokat körülötted és magadban azáltal, hogy teszed azt,  amit tenni jónak látsz! Ha ezt elfogadod, akkor elindulsz azon az ÚTON, amely a benső békédet, vagyis az Én, a te Jézusod jelenlétét, feltárja előtted.   36 / 3826

 

Kérdező: 1. Gyógyító erő működik bennem. Nem értenek meg az emberek.

HANG: 1. Az általad átélt 'beavatásod', amelynek következményét gyógyító erő létezésében is tapasztalod, sokkal nagyobb kísértés, mint valóság. Először is senkit nem érhet olyan 'beavatás', amelyet nem akar. Másodszor, ha valaki beavatást akar, akkor arra nagyon fel kell készülnie az illetőnek, mint pl. a papi beavatásra, amely 5-6 évet vesz igénybe.

 Csak olyan 'beavatás' létezik, amelyet komoly aszkézis, komoly életáldozat-vállalás előz meg. Nem lehet 'csak úgy, máról holnapra' beavatódni!  A tudattalanodból feltörő vágyaid igaznak gondolása nem azonos semmiféle 'beavatással'. Légy józan és megfontolt. 

 A leveledben említett feloldozódás az érzelmi kötődésektől nem lehet részleges! Vagy minden érzelmi kötődéstől feloldozódtál, vagy egytől sem! Az ember nem lehet játékszer az Isten kezében! Az Isten sokkal komolyabban veszi az Önmagára teremtett embert, sem mint gondolnád! Legfeljebb az ördög próbálkozhat ezzel!

 Ha egyszer már levélben fordultál Hozzám, Jézushoz, akkor Én, a te Jézusod, csak az IGAZAT mondhatom neked: Légy józan és megfontolt!   38 / 4084

 

Beavatás

 

 

Kérdező: 2. Unokám különös adottságokkal rendelkezik: energiával, látással. Szimbólumokat különös színekben és nagyságban lát az embereken.

HANG: Az unokáddal kapcsolatban azt tudom ajánlani, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hasonló korú gyermekkel, aki már részesült olyan beavatásokban, melyek következtében a különböző szimbólumok értelméről már rendelkezik annyi ismerettel, amennyire a te unokádnak erre szüksége van. E gyermek nevét, címét neked megadom, de nyilvánosságra nem hozom. Te se propagáld addig, amíg tőlük erre felhatalmazást nem kapsz.

     Azért adom meg e címet, mert az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, s fontosnak érzem, hogy alakuljanak ki ilyen kapcsolatok. Bízom bennetek, és abban, hogy ezek a kapcsolatok erősítik és tisztítják a beavatottak érzékenységét, és ezáltal megkönnyítik, fel­gyorsítják  lelki, szellemi fejlődéseteket.   9 / 696

 

                      

Kérdező: 1. Igaz, hogy fiatal korodban, Indiában jártál?

HANG: Sokan szeretnék azáltal csökkenteni kijelentéseim súlyát, hogy bizonygatják, Indiában kapott beavatások után kezdtem el tanítani szülőföldemen. Nem mondhatok semmi olyat, ami csök­kenthetné azt a tekintélyemet, amelyet az Atya adott Nekem.   9 / 706

 

 

Kérdező: 3. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Két komponense van minden olyan beavatásnak, amely az Én áldásom hordozója. Az egyik az, hogy olyan eszközök birtokába juttatja a beavatottat, amely a nyitottság jegyeit viseli magán a szeretet irányában. A másik pedig az, hogy az Általam értékelt beavatás mindig összekapcsolja az értékeket, és soha nem teszi a hangsúlyt az elválasztásra! Magasabb szinten tehát mindig egységre, kapcsolatépítésre törekszik!  Én csak az ilyen beavatásokra adom áldásomat. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, és Isten lényegéhez tartozik teremtményei felé a nyitottság!   19 / 1864

 

 

 Beavatás Keresztelés, Bérmálás

 

Kérdező: Táltos-beavatást kaptam. Jézus helyesli ezt?

HANG: A CÉL, ha valaki hosszú távon, örökre szólóan jót akar magának, akkor senkinek sem lehet más, mint ÉN! Aki ezt a célt bármivel vagy bárkivel lecseréli, árt magának! Akinek Én vagyok a CÉL, annak életében vannak és lesznek különböző lehetőségei arra, hogy különböző eszközöket találjon és használjon fel e CÉL eléréséhez.

    Minden olyan beavatás, amely közelebb hoz valakit Hozzám, jó! Minden olyan beavatás, amely nem ezt célozza, nem jó! Ha valaki olyan beavatásban részesül, aminek következtében a beavatás tartalmát tudja jóra is, tehát Felém vivőnek, és tudja rosszra is, tehát Tőlem elvivőnek használni, akkor döntése alapján lehet beavatását minősíteni.

    Ha valaki beavatása után azt tapasztalja, hogy nem használhatja tetszése szerint az Én érdekemben beavatását, akkor ennek hátat kell fordítania, erről le kell mondania!

    Ezek az elvek minden beavatásra érvényesek. Kivételt képeznek a keresztény beavatások, pl. keresztelés, bérmálás. Ezek azért kivételek, mert ezek használata csak Hozzám hozhatják közelebb azokat, akik ezeket a beavatásokat megkapták. De minden más beavatást lehet jóra és rosszra is használni.

    Kicsit más a helyzet, ha valaki belép bizonyos beavatottak klubjába, mert egy csoport meghatározott céllal képes csak működni. Így bármilyen jó szándékú valaki, ha egy beavatás után a kapott képesítését nem Én, hanem a csoport határozza meg, akkor az ilyen lépés ROSSZ!    20 / 1946

 

 

 Beavatás = Újjászületés

           

Kérdező: Miből tudhatom meg, hogy újjászülettem? Beszélj magadról, Uram!

HANG: Benső nyugtalanságod mutatkozik meg kérdéseid mögött. Ezek a nyugtalanságok természetednek olyan vergődéseit mutatják, amelyek akkor sem találnának nyugvópontra, ha minden felmerülő kérdésedre öledbe hullana egy értelmes válasz.

    Nem is igyekszem megnyugtatni háborgásodat, mert nem akarom, irántad való szeretetből nem akarom erőnek erejével leállítani benned azt, ami jelenleg téged éltet. Sok-sok megtapasztalás által kell folytatnod földi életed felfedező útját, mert csak a megtapasztalások adhatnak szilárd támpontot annak a világnézetnek kialakításához, amelyben a Bennem hívés, tehát az életed Nekem átadása benső vágyként törhet fel benned.  ……

    Azt viszont fontosnak tartom tudatni veled, hogy az újjászületés és az istenélmények nem azonos fajsúlyúak. Te nem vagy újjászületett lény olyan értelemben, amilyen értelemben tanítványaim újjászülettek pünkösd napján, mikor Lelkemben belemerítkeztek. A te istenélményeid arra valók, hogy akkor se add föl a keresést, a vágyakozást, amikor már úgy érzed, hogy mindenből kiábrándultál. Igen, mert természeted nyugtalansága bemerevíthet, ha nem adok olyan lelki élményeket, amelyeket adok. Abban biztos lehetsz, hogy amikor újjászületik valaki, akkor az Én Lelkem által kap olyan beavatást, amely által más színben látja a világot. Ennek bekövetkezte részben függ tőled. Ezt a részt így fogalmazhatom: gyermeki Rám hagyatkozás mindabban, ami nem napi munkád elvégzését érinti. Tehát úgy kell tudnod várnod az újjászületésedet, mint aki mindig kész azt elfogadni, de ennek érdekében nem rendkívüliségek által teszed magad alkalmassá Felém, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselésében úgy hagyatkozol Rám, hogy semmit nem vársz Tőlem, bár tudod, hogy mindent Tőlem kaptál eddig is, és kapsz ezután is, akkor, amikor Én azt majd jónak látom. 

    Számodra ugyan közhely, de mégis igaz és fontos: nagyon szeretlek, de ne gondold, hogy a közvetlen személyes kapcsolat Velem csupa leányálom! Velem csak a mennyországban zavartalan és boldog az élet. A földi életben a Velem való sorsazonosság jellemzi Enyéimet!   8 / 615

 

 

Kérdező: 1. Tanácsokat, útmutatást kérek.

HANG: 1. … Betöltöttem lelkedet az újjászületés kegyelmével, és te ezt a boldogságot éled meg úgy, hogy végre Rám találtál. Ebben az újjászületésben olyan látásra jutottál, amely nem szerezhető meg semmiféle tanfolyam és beavatások által. Ez Tőlem van! Mindent, amire szükséged van, megkapsz Tőlem! A te jó szándékod lehetővé tette Számomra, hogy vigyázzak rád, és megóvjalak olyan utaktól, amelyek végül is elmennek a lényeg mellett. Nyilván tudod, mire gondolok!    17 / 1686

 

 

Kérdező: 2. Újjászülettem-e? Lélek-keresztelt vagyok-e?

HANG: 1. A gyógyítás önmagában nem szolgálja senki boldogságát! Boldoggá nem az tesz valakit, hogy nem fáj semmije, hanem az, hogy Én, Jézus, benne otthonra találtam. Aki elsősorban nem ezt akarja, az már eleve melléfogott!

   Én mindenkinek minden képességet megadok arra, hogy Engem képviseljen az emberek előtt. De Engem csak az akar komolyan befogadni életébe, aki nagyon komolyan hozzálát, és kezdi tanulmányozni az Én evangéliumaimat. Én elsősorban ezért jöttem.

   Olvasd el Márk 1;38-at, és megérted, hogy mennyire nem gyógyítónak jöttem, hanem boldogítónak! Boldog pedig lehet valaki betegen is, és boldogtalan lehet valaki egészségesen is. Ez természetesen akkor igaz, ha valaki használja az eszét, tehát nem bódulni akar, hanem Velem akar EGY lenni úgy, hogy nem árt soha senkinek, hogy mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol tud! Aki így él, az megtért ember, az újjászületett ember, az beavatott ember.  23 / 2201

 

 

Kérdező: 1. Van reinkarnáció?

                2. Meggyógyulok-e teljesen?

HANG: Leveled valóban az olvashatatlan levelek között volt, és csak telefonálásod után silabizált ki médiumom valamit abból. Így most ezekre kapod meg a választ.

   1. A reinkarnáció nem lélekvándorlás! A szellemi lények mindig szellemi lények voltak és lesznek. Csak ott lehet szellemi lényekről beszélni, ahol számukra lehetőség van arra, hogy kialakuljon, kifejlődjön az öntudatra ébredésüknek lehetősége, ha testet öltöttek.

     A reinkarnáció tudata nem csökkentheti senkiben a jelen életének felelősségtudatát. Az, amire, AKIRE minden szellemi lény teremtődött, a tudatos Istenbe-olvadás, és Abban a további, vég nélküli tudatos kibontakozás, amely azonos a szellemi lényekben Isten boldogságának átélésével, természetesen kapacitásuk mértéke szerint. Ha valaki felelőtlen a jelen életében,  csak önmagát okolhatja azért, hogy  egyre nehezebbé, keservesebbé válik számára ez az Istenbe-olva­dás, ez a boldogság-átélés!

    Isten sem tudja felvállalni senki helyett azt, hogy rendezett legyen fejében és szívében! Ha meg tudná tenni, akkor meg is tenné, de akkor nem lennének a szellemi lények képesek sem a szeretésre, sem a boldogságra! Nem, mert mindkettőnek alapja az a szabadság, amely egyedül képes a teremtményt a Teremtő partnerévé, illetve ellenlábasává tenni.

    Mindaddig reinkarnálódniuk kell tehát a szellemi lényeknek, amíg szabadságuk alapján oda nem kötötték magukat a minden megkötözöttségtől mentes SZABADSÁGHOZ, Istenhez! Ez az odaadottság csak a földön indulhat el az újjászületés által, amelynek lényege az ember részéről a feltétel nélküli Istennek adottság, s ennek hitelesítése Isten részéről egy olyan beavatás, amelyet újjászületésnek neveztek, mert valóban az is. Ha ez megtörténik saját, mostani testetekben, akkor már nem kell többé reinkarnálódnotok. De addig igen! 

     2. Igazi gyógyulásnak csak az nevezhető, ami belülről történik. Ti betegként jöttetek a földre azért, hogy egészségessé váljatok. Ez azt jelenti, hogy el kell indulnotok az egészségessé válás útján. Ez tehát azt a feladatot rója rátok, hogy rá kell állnotok a megtérés útjára. Aki ezt vállalja, az egy ponton beavatódik, tehát újjászületik, tehát eljut arra az egészségi állapotra, amelyre ember a földön egyáltalán eljuthat. Boldoggá válik!    23 / 2325

 

 

Kérdező: ÖNNEVELÉSEMRŐL

1. Mi az, ami önismereti tanulmányaimban idáig következetesen elkerülte a figyelmemet, ami lélekben való újjászületésemnek és Jézus általi beavatásomnak leginkább akadálya?

HANG: 1. Sem az ember, sem önismerete nem áll darabokból. Teremtettségetek lényegéhez tartozik egy olyan kapaszkodási folyamat, amely vagy nyugodttá, vagy nyugtalanná teszi szíveteket. Mindaddig nyugtalan marad szívetek, amíg darabolni akarjátok önmagatokat. Benső megnyugvást csak Általam, Velem és Bennem lehet találni. Önismereti tanulmányaidnak sem pozitív, sem negatív értéke nincs. Önmagában semleges. Nem az a fontos, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha Engem, tanulmányozol, ha Velem, Jézussal leszel egyre jobban elfoglalva, akkor automatikusan tudlak alakítani szívem szerint.

 Tudnod kell, hogy a barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Hidd el, hogy azonos Lélek élteti a te lelkedet is, és az Én emberi lelkemet is: a Szentlélek! Létazonosságban vagy hát Velem. Ha ezt elhiszed, és reggeli imádban úgy köszöntesz Engem, mint aki benned élek, ha napközben rendre Hozzám méred magadat, akkor olyan önismeretre jutsz, amilyenre jutnod kell akkor és ott, amikor és ahol éppen vagy.  26 / 2562

 

 

 Beavatás = Lélekkeresztség

 

 

Kérdező: 3. A Lélekkeresztség = beavatás.

HANG: 3. A Lélekkeresztség és az újjászületés tartalmát tekintve nem ugyanaz. Mindkettő beavatás! Az újjászületés egy új teremtmény létrehozása (2. Kor. 5;17-18/a). A Lélekkeresztség pedig ebben az új életben kapott feladat-vállalás lepecsételése (Lukács 4;18-19).    13 / 1138

 

 

Kérdező: 2. Szeretném tudni, hogy mit jelentenek a homlokomon látható jelek.

HANG: 2. Ha a fentiekkel egyetértesz, akkor megérted azt is, hogy Én csak a benső lepecsételések tartalmát tartom fontosnak ismertetni veletek. Ilyen benső lepecsételés a Lélekkeresztség és azok a beavatások, amelyek részben a halállal, részben az örökélettel kapcsolatban adnak nektek bővebb felvilágosítást.

    Örülök törekvéseid irányának! Nagyon szeretlek, s e nagy szeretetemnek feltét-lenül következménye az, amit olvashatsz János 7:38-ban.  13 / 1189

 

 

Kérdező: 2.    Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: 2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás szerinti megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét karizmává finomítva, szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, akkor olyan istenélményben részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti hiteles tanúságtevésre!

  Jó, ha tudod, hogy az Általam beavatottak bár nagyon boldogok, de nagy szenvedők is! A prófétasággal együtt jár a prófétai sors is! Aki Hozzám tartozik, az nem keverheti össze a föld siralomvölgy jellegét a mennyországgal! Itt a boldogok bizony sokat sírnak, a boldogokat üldözik, félreállítják, sőt bebörtönzik, és gyakran meg is ölik őket! De ők boldogok, mert tudják, hogy övék a mennyek országa, amit már itt a földön szívükben hordanak!  22 / 2201

           

 

Kérdező: 4. Van el nem mondható beavatottságom?

HANG: 4. Mindenkinek van el nem mondható beavatottsága. Ez azt jelenti, hogy mindenki a nagy egésznek lényeges része, s ilyen értelemben senki nem tudja átfogni a maga teljességében saját szerepét. De ez nem is feladata senkinek! Ez az Isten feladata bennetek. Ez a beavatottság azonos Isten teremtő aktusával bennetek!

    Van aztán egy olyan beavatottság, amelyet Lélekkeresztség­nek szoktatok nevezni. Ebben hinnetek  kell, és ezt kérnetek kell (Lukács 11;13)! Ez a beavatottság nagyon fontos! Enélkül nem szentelhető meg az emberi élet! Erre hivatkoztam mennybemenetelem előtt (Lukács 24;49)!  14 / 1288

 

 

Kérdező: 2. Jézustól közvetlenül kaptam beavatást.       

HANG: 2. A Tőlem jövő beavatást nevezitek Lélekkeresztségnek. Ez egy olyan istenélmény a beavatandó, az újjászületett számára, amely lepecsételi őt a Tőlem kapott szerepre. Amennyiben ezt átélted, annyiban vállalnod kell ezt a szerepet! Az vele jár ezzel, hogy bántani fognak. Ez nem baj! Ez kitüntetés! A fontos az, hogy te jogos alapot ne szolgáltass másoknak arra, hogy szereped miatt bántsanak. Akik ennek ellenére bántanak, azok segítenek neked abban, hogy sorsomban osztozz! 13 / 1312

           

 

Kérdező:  2. Lélekkeresztségről szeretnék hallani.

HANG: 2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben beavatást, határozott szerepet kap a hatékony tanúságtevésre az, aki ilyen élményben részesül. Ha állhatatosan kéred, akkor feltétlenül megkapod (Lukács 11;13).    18 / 1724

 

Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatá­sokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

   Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.

    Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!

     Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imád-kozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!

    Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont, karizmát nem is tud senki senkinek átadni!

 Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam meg-kívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!

 Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettő!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító!  18 / 1791

 

 

Kérdező: 1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.

HANG: 1. Ma e címen: természetgyógyász, nagyon sokan szaladgálnak közöttetek. Ennek egyszerű oka az, hogy a bennetek lévő hit és a bennetek és körülöttetek lévő természeti erők találkozása gyakran szinte csodákra képes. Ennek a ténynek felismerése nem kevés embert indított el azon az úton, hogy önmagát természetgyógyásznak nevezze mivle, - esetleg különböző, - emberek által történt beavatásokkal, e felismerést felerősítve, bizonyos szimbólumok, jelek, szavak, vagy akár gondolatok alkalmazásával, a hit és a természeti erők találkozása hatékonyan működni kezd, s sokan úgy vélik, általuk.

   Maga a hit és a természeti erők találkozása mindig hatékony. Azok az úgynevezett természetgyógyászok, akik e kettő találkozását elősegítik, különböző szuggesztív erővel rendelkeznek. És azok is különbözők, akik erre az erőre reagálnak.

    A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus-gyógyítók! A karizmatikus-gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.

    A karizmatikus - gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.

 A karizmatikus - gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan.

 Sőt! Meg fogja tapasztalni, hogy mivel a betegnek kisebb a felelőssége, ezért nagyobbak a lehetőségei arra, hogy megfelelő önismeretre jutva, belül keresse életére a megoldást, és ne kívül. A földi élet megoldása kizárólag csak belül található meg!  20 / 1940

 

 

Kérdező: 3. Jézustól kaphatok-e beavatást és feladatot?

HANG: 3. Az, amit te Tőlem kapott beavatásnak nevezel, Lélekkeresztség. Ezt rendszeresen, tehát állhatatosan kérned kell, és amint Lukács evangéliumában (11;13) olvasod, meg is fogod kapni akkor és úgy, amikor és ahogy a Lélek a te számodra a legjobbnak látja.    24 / 2380

 

 

 Beavatás Szentlélekkeresztség

 

 

Kérdező: 3. Beavatásokról

HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a  Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni a így beavatódottban!

 Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18) Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.

 Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg.

 A beavatásoknak, csakúgy, mint a Szentlélekkeresztségnek szinte velejárója az, hogy bizonyos szemtelen szellemek, különböző elbizonytalanításokkal, különböző holt vágányok felé irányított sugallatokkal képesek beszállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrolláljátok magatokat kellőképpen.

 Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvilág felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így kéretlenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva magukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.

 Az igazi forrás mindig a Szentlélek, és a józan-ész! A józan-ész pedig azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben, a kontroll szempontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!

     Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged Isten országában!   17 / 1678